Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

01.020 ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять Цей стандарт визначає засади та основні правила розроблення національних стандартів на терміни та визначення понять у різних сферах знань і основні правила впроваджування міжнародних, регіональних стандартів, національних стандартів інших країн на терміни та визначення понять (словників термінів) в Україні. Настанови та положення цього стандарту рекомендовано застосовувати в термінологічній роботі технічних комітетів стандартизації, підприємств, установ, організацій, міністерств (відомств), інших суб’єктів стандартизації, які розробляють і експертують стандарти на терміни та визначення понять. чинний 2010-07-01 35 ДСТУ 3966-2000 2009-10-30 № 398 ua НОС
01.020 ДСТУ ISO 860:1999 ISO 860:1992 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів не чинний 2001-01-01 2019-10-01 13 2018-07-23 № 234 1999-11-19 № 358 7-2018 ua Переклад
01.020 ДСТУ EN ISO 17100:2017 (EN ISO 17100:2015, IDT;ISO 17100:2015, IDT) EN ISO 17100:2015, IDT;ISO 17100:2015 Послуги щодо перекладання. Вимоги до послуг щодо перекладання чинний 2017-10-01 30 2017-08-19 № 244 en Підтвердження
01.020 ДСТУ ISO 24616:2017 (ISO 24616:2012, IDT) ІSO 24616:2012 Керування мовними ресурсами. Структура багатомовної інформації чинний 2018-01-01 48 2017-11-20 № 373 en Підтвердження ТК 20
01.020 ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) ISO 860:2007 Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів чинний 2019-10-01 21 2018-07-23 № 234 ua Переклад ТК 19
01.020 ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять чинний 2019-10-01 33 2018-11-14 № 415 ua ТК 321
01.020, 01.040.01 ДСТУ ISO 1087-1:2007 ISO 1087-1:2000 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання У цьому стандарті подано базовий словник термінів і визначень понять стосовно теорії та практики термінологічної роботи. Він не охоплює терміни та визначення понять щодо комп’ютерного застосування у термінологічній роботі, наведені в ISO 1087-2. Структура та виклад цього стандарту відповідає ISO 10241, якщо не зазначено іншого чинний 2008-07-01 41 ДСТУ 3325-96 2007-12-24 № 386 ua Переклад
01.020, 01.040.67 ДСТУ 7814:2015 Риба та рибні продукти. Дослідження сенсорне. Терміни та визначення понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять щодо сенсорного дослідження риби та рибних продуктів. Терміни, увстановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються виробництва рибних продуктів. Цей стандарт не поширюється на консерви та пресерви. чинний 2016-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 33
01.040.01 ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері бібліотечноінформаційної діяльності. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі бібліотек, архівів, інформаційних служб, інформаційних центрів, які діють в Україні та пов’язані з бібліотечно-інформаційною діяльністю. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної документації, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери бібліотечно-інформаційної діяльності. чинний 2014-07-01 45 ГОСТ 7.26-80 2013-11-29 № 1423 ua ТК 144
01.040.01 ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять чинний 2017-07-01 27 2015-08-21 № 101 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ ISO 30300:2015 (ISO 30300:2011, IDT) ISO 30300:2011 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів чинний 2017-01-01 19 2015-12-18 № 195 Переклад ТК 105
01.040.01, 01.040.11 ДСТУ EN ISO 15225:2015 EN ISO 15225:2010 Медичні вироби. Управління якістю. Структура даних номенклатури медичних виробів чинний 2017-07-01 22 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 166
01.040.01, 01.040.17, 17.240 ДСТУ 9046:2020 Детектори іонізуючого випромінювання. Терміни та визначення понять чинний 2021-01-01 25 ГОСТ 14105–76 2020-08-19 № 190 ТК 99
01.040.01, 01.060 ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT) IEC 60050-112:2010 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини чинний 2020-01-01 39 2018-12-20 № 521 ua Переклад ТК 63
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять чинний 2004-10-01 54 ДСТУ 3321-96 2003-12-08 № 225 ua НОС
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ ISO 10209-1:2009 ISO 10209-1:1992 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників не чинний 2011-07-01 2019-06-01 14 2018-11-14 № 412 2009-09-28 № 346 11-2018 ua Переклад НОС
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ ISO 10209-2:2009 ISO 10209-2:1993 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання не чинний 2011-07-01 2018-06-01 22 2018-11-14 № 412 2009-09-28 № 346 11-2018 ua Переклад НОС
01.040.01, 01.100.20 ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) ISO 13715:2017 Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів чинний 2019-01-01 29 2018-10-23 № 377 en Підтвердження
01.040.01, 01.100.20 ДСТУ EN ISO 13715:2022 (EN ISO 13715:2019, IDT; ISO 13715:2017, IDT) EN ISO 13715:2019; ISO 13715:2017 Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
01.040.01, 01.110 ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять чинний 2011-07-01 38 ДСТУ 2391-94  2010-12-09 № 555 ua ТК 121
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) EN ISO 10209:2012; ISO 10209:2012 Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації чинний 2019-01-01 111 ДСТУ ISO 10209-1:2009; ДСТУ ISO 10209-2:2009 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN 62656-1:2022 (EN 62656-1:2015, IDT; IEC 62656-1:2014, IDT) EN 62656-1:2015; IEC 62656-1:2014 Стандартизований реєстр онтології продукту та передавання за допомогою електронних таблиць. Частина 1. Логічна структура для пакетів даних чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN 62656-3:2022 (EN 62656-3:2015, IDT; IEC 62656-3:2015, IDT) EN 62656-3:2015; IEC 62656-3:2015 Стандартизований реєстр онтології продукту та передавання за допомогою електронних таблиць. Частина 3. Інтерфейс для загальної інформаційної моделі чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN 62656-5:2022 (EN 62656-5:2017, IDT; IEC 62656-5:2017, IDT) EN 62656-5:2017; IEC 62656-5:2017 Стандартизований реєстр онтології продукту та передавання за допомогою електронних таблиць. Частина 5. Інтерфейс для опису діяльності чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN IEC 62656-8:2022 (EN IEC 62656-8:2020, IDT; IEC 62656-8:2020, IDT) EN IEC 62656-8:2020; IEC 62656-8:2020 Стандартизований реєстр онтології продукту та передавання пакетами даних. Частина 8. Інтерфейс веб-сервісу для пакетів даних чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN ISO 10209:2022 (EN ISO 10209:2022, IDT; ISO 10209:2022, IDT) EN ISO 10209:2022; ISO 10209:2022 Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації чинний 2023-12-31 ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
01.040.01, 01.120 ДСТУ EN 45020:2022 (EN 45020:2006, IDT ) EN 45020:2006 Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів чинний 2023-12-31 65 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.01, 01.120, 03.120.20 ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять не чинний 2001-07-01 2015-12-20 41 4-2003*,12-2007* 2007-12-04 № 340, 2015-08-19 № 98, 2015-10-12 № 129 змінено дату чинності 2001-05-29 № 247 12-2007, 8-2015, 10-2015 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 56 2017-05-19 № 114 5-2017 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2394-94 ISO 5127-3:1981 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 93 2017-05-19 № 114 5-2017 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2398-94 ISO 5127-6:1983 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 77 6-94*,11-94* 2017-05-19 № 114 5-2017 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять не чинний 2005-07-01 2024-03-01 37 ДСТУ 2732-94 2023-05-25 № 121 2004-05-28 № 97 5-2023 ua ТК 144
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно аудіовізуальних документів, що їх використовують у науці, техніці та виробництві. Стандарт рекомендовано застосовувати підприємствам, установам, організаціям, технічним комітетам стандартизації, інформаційним службам, інформаційним центрам, архівам та бібліотекам, що діють в Україні, та причетним до сфери використовування аудіовізуальних документів. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної документації, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що стосуються сфери виробництва, зберігання та використання аудіовізуальних документів. чинний 2006-07-01 17 2005-05-30 № 133 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять, використовуваних у різних сферах науки, техніки, освіти в процесі збирання, обробляння, шукання, зберігання та розповсюджування науково-технічної інформації. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати в роботі підприємств, установ, організацій, технічних комітетів стандартизації, інформаційних служб, інформаційних центрів, бібліотек і архівів, що діють в Україні та пов’язані з науково-інформаційною діяльністю. чинний 2009-01-01 42 2008-08-04 № 270 ua ТК 144
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ ISO 5127:2007 ISO 5127:2001 Інформація і документація. Словник термінів не чинний 2009-10-01 2019-07-01 242 2018-12-05 № 464 2007-12-24 № 383 12-2018 ua Переклад ТК 105
01.040.01, 01.140.40 ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять чинний 2016-07-01 42 ДСТУ 3017-95 2015-06-22 № 61, 2016-03-04 № 65(зміна до № 61) ua
01.040.01, 01.140.40, 37.100.01 ДСТУ 3017-95 ISO 5127-2:1983 Видання. Основні види. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2016-07-01 28 2015-06-22 № 61, 2016-03-04 № 65(зміна до № 61) 6-2015 ua
01.040.01, 01.140.40, 37.100.01 ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2017-07-01 16 2015-06-22 № 61 6-2015 ua
01.040.01, 11.180.01 ДСТУ EN 63080:2022 (EN 63080:2017, IDT; IEC 63080:2017, IDT) EN 63080:2017; IEC 63080:2017 Терміни та визначення доступності чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 77
01.040.01, 13.030.10, 31.020 ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT) EN IEC 63000:2018, IEC 63000:2016 Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів щодо обмеження використання небезпечних речовин чинний 2020-12-20 17 ДСТУ ISO 6504-1:2015 2020-12-04 № 421 en Підтвердження
01.040.01, 17.220.20 ДСТУ EN IEC 61869-99:2023 (EN IEC 61869-99:2022, IDT; IEC 61869-99:2022, IDT) EN IEC 61869-99:2022; IEC 61869-99:2022 Трансформатори вимірювальні. Частина 99. Глосарій чинний 2023-12-26 2023-12-20 № 344 en Підтвердження ТК 90
01.040.01, 25.040.01, 35.240.30 ДСТУ EN 62714-3:2022 (EN 62714-3:2017, IDT; IEC 62714-3:2017, IDT) EN 62714-3:2017; IEC 62714-3:2017 Формат обміну інженерними даними для використання в системі промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 3. Геометрія та кінематика чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 133
01.040.01, 29.060 ДСТУ 7512:2014 Вироби кабельні. Терміни та визначення понять чинний 2015-02-01 52 8-2017*, 10-2017* 2014-10-23 № 1257 ua
01.040.01, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-67-95 Радіаційна безпека у бідівництві.Терміни та визначення не чинний 1995-07-01 2005-10-01 2005-07-20 № 115 Мінрегіон Мінрегіон
01.040.01; 01.140.20 ДСТУ 2732:2023 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, що їх застосовують у сфері діловодства й архівної справи. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються діловодства та архівної справи, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі. Стандарт призначено застосовувати в роботі державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, будь-яких інших юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також технічних комітетів зі стандартизації чинний 2024-03-01 31 ДСТУ 2732:2004 2023-05-25 № 121 ua ТК 144
01.040.01; 07.140 ДСТУ 9269:2023 Судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює спеціальні терміни та визначення основних понять, які розташовано в систематизованому порядку та які відображують систему понять у галузі проведення досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Для кожного стандартизованого терміну встановлено одне однозначне трактування. Усі терміни та поняття зазначено українською мовою, як довідкові наведено еквівалентні стандартизовані терміни англійською мовою. Терміни узгоджуються із рекомендаціями провідних міжнародних лабораторій. набуде чинності 2024-08-01 2023-12-25 № 376 ua ТК 192
01.040.03, 01.040.13, 03.080.20, 13.310 ДСТУ EN 15602:2017 (EN 15602:2008, IDT) EN 15602:2008 Постачальники послуг з охорони та безпеки. Термінологія чинний 2017-12-15 10 2017-12-13 № 413 en Підтвердження ТК 143
01.040.03, 01.040.13, 03.080.20, 13.310 ДСТУ EN 15602:2022 (EN 15602:2022, IDT) EN 15602:2022 Послуги приватної охорони та безпеки. Термінологія чинний 2023-12-31 ДСТУ EN 15602:2017 (EN 15602:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 143
01.040.03, 01.040.13, 03.100.50, 13.020.55 ДСТУ EN 16575:2022 (EN 16575:2014, IDT) EN 16575:2014 Біологічні продукти. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.03, 01.040.91, 03.080.10, 91.120.10 ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT) EN 15900:2010 Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги чинний 2018-06-01 11 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
01.040.03, 01.120, 03.100.01 ДСТУ ISO Guide 73:2013 ISO Guide 73:2009 Керування ризиком. Словник термінів Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять у сфері керування ризиком. Призначеність стандарту — сприяти спільному узгодженому розумінню пов’язаної з керуванням ризиком діяльності та послідовному підходу до її описування, а також використовуванню єдиної термінології щодо керування ризиком у процесах і структурах, пов’язаних з керуванням ризиком. Цей стандарт призначено для: — осіб, на яких покладено обов’язки керувати ризиком; — осіб, залучених до діяльності в межах ISO та IEC; — розробників національних й галузевих стандартів, настанов, процедур і кодексів усталеної практики, що стосуються керування ризиком чинний 2014-07-01 18 2013-11-29 № 1423 ua Переклад
01.040.03, 03.020 ДСТУ ISO 20252:2008 ISO 20252:2006 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування чинний 2010-07-01 37 2008-12-30 № 517 ua Переклад НОС
01.040.03, 03.080.10 ДСТУ EN 13306:2006 EN 13306:2001 Технічне обслуговування. Терміни та визначення понять не чинний 2007-10-01 2021-01-01 34 2019-12-05 № 402 2006-06-29 № 180 12-2019 ua Переклад ТК 106
01.040.03, 03.080.10 ДСТУ EN 13306:2019 (EN 13306:2017, IDT) EN 13306:2017 Технічне обслуговування. Термінологія технічного обслуговування чинний 2020-01-01 72 ДСТУ EN 13306:2006 2019-12-05 № 402 en Підтвердження
01.040.03, 03.080.10 ДСТУ EN ISO 41011:2022 (EN ISO 41011:2018, IDT; ISO 41011:2017, IDT) EN ISO 41011:2018; ISO 41011:2017 Управління об'єктами. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.03, 03.080.20 ДСТУ EN 16311:2022 (EN 16311:2013, IDT) EN 16311:2013 Інжинірингові послуги. Термінологія для опису інжинірингових послуг для промислової продукції чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.03, 03.080.20 ДСТУ EN 16310:2022 (EN 16310:2013, IDT) EN 16310:2013 Інженерні послуги. Термінологія з опису інженерних послуг під час будівництва будівель, інфраструктури та промислових об’єктів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 309
01.040.03, 03.080.20 ДСТУ EN 15707:2022 (EN 15707:2008, IDT) EN 15707:2008 Опитування друкованих ЗМІ. Словниковий запас і вимоги до послуг чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 53 1994-06-29 № 163 ua ТК 106
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання); для встановлювання категорій готелів та інших об'єктів, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також для робіт зі стандартизації. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту - рекомендовані. чинний 2006-10-01 27 2006-02-28 № 54 ua ТК 118
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ ISO 18513:2019 (ISO 18513:2003, IDT) ISO 18513:2003 Туристичні послуги. Готелі та інші засоби тимчасового розміщення туристів. Словник термінів чинний 2019-11-01 31 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ EN ISO 18513:2022 (EN ISO 18513:2021, IDT; ISO 18513:2021, IDT) EN ISO 18513:2021; ISO 18513:2021 Туристичні послуги. Готелі та інші види туристичного розміщення. Словник термінів чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 18513:2019 (ISO 18513:2003, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ EN ISO 22300:2014 EN ISO 22300:2014 Соціальна безпека. Термінологія не чинний 2016-01-01 2019-01-01 20 2017-10-17 № 321/1 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT) EN ISO 22300:2014, ISO 22300:2012 Безпека суспільства. Словник термінів чинний 2019-01-01 16 ДСТУ EN ISO 22300:2014 2017-10-17 № 321/1 ua Переклад ТК 20
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ ISO 25639-1:2019 (ISO 25639-1:2008, IDT) ISO 25639-1:2008 Виставки, шоу, ярмарки та конференції. Частина 1. Словник термінів чинний 2019-11-01 22 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ ISO 55000:2019 (ISO 55000:2014, IDT) ISO 55000:2014 Управління активами. Загальний огляд, принципи та термінологія чинний 2020-01-01 26 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 189
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ CWA 17335:2022 (CWA 17335:2018, IDT) ДСТУ CWA 17335:2022 Термінології в управлінні кризами та катастрофами чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ EN ISO 22300:2022 (EN ISO 22300:2021, IDT; ISO 22300:2021, IDT) EN ISO 22300:2021; ISO 22300:2021 Безпека та стійкість. Словниковий запас чинний 2023-12-31 ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.01, 13.020.20 ДСТУ CWA 17301:2022 (CWA 17301:2018, IDT) CWA 17301:2018 Розвиток стійкості міста. Модель зрілості чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
01.040.03, 03.100.10 ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять чинний 1997-01-01 15 1-9-2002 1995-12-28 № 444 ua НОС
01.040.03, 03.100.10 ДСТУ EN 14943:2022 (EN 14943:2005, IDT) EN 14943:2005 Транспортні послуги. Логістика. Словник термінів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 183
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3293-95 Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять чинний 1997-01-01 24 1995-12-28 № 444 ua НОС
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення чинний 1999-10-01 39 1-10-2003 1999-03-26 № 163 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення в сфері товарознавства. Терміни, регламентовані у цьому стандарті, є обов'язковими для застосування в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до товарознавства, для робіт зі стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, що містять програмні засоби для комп'ютерних систем. Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2001-01-01 28 2000-10-31 № 627 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять чинний 2005-07-01 33 2004-07-05 № 130 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.40 ДСТУ EN 1325:2022 (EN 1325:2014, IDT) EN 1325:2014 Управління цінностями. Словник. Терміни та визначення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 48 1994-12-28 № 333 ua
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 44 1994-12-28 № 333 ua
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 56 1994-12-28 № 333 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення чинний 1996-07-01 31 1995-06-23 № 211 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 3138-95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 22 1995-06-23 № 211 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення чинний 1997-01-01 64 1995-12-27 № 442 ua ТК 88
01.040.03, 03.120.10 ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 31 1994-12-14 № 319 ua ТК 93
01.040.03, 03.120.20 ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи не чинний 2008-04-01 2024-01-01 26 ДСТУ 1.1-2001 (в частині розділів 14-19),ДСТУ 2462-94 2021-12-21 № 523, 2022-08-31 № 173 2007-12-04 № 340; діяв до 2022-09-01, 2022-08-31 № 173 дію відновлено з 2022-09-01 по 2024-01-01 12-2021, 8-2022 ua Переклад ТК 89
01.040.03, 03.120.20 ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT) EN ISO/IEC 17000:2020; ISO/IEC 17000:2020 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять, що стосуються оцінювання відповідності (охоплюючи акредитацію органів з оцінювання відповідності) та використання оцінювання відповідності для сприяння торгівлі. Загальні принципи оцінювання відповідності та опис функційного підходу до оцінювання відповідності подано в додатку А. Оцінювання відповідності взаємодіє з іншими галузями, такими як системи керування, метрологія, стандартизація та статистика. Меж оцінювання відповідності в цьому стандарті не визначено чинний 2022-09-01 ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 ua Переклад ТК 89
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення чинний 1997-07-01 64 1997-02-28 № 116 ua ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-1:2008 ISO 3534-1:2006 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей У цьому стандарті подано визначення загальних статистичних термінів і термінів, що їх використовують у теорії ймовірностей і яких можуть використовувати, розробляючи проекти інших міжнародних стандартів. На додаток у стандарті наведено умовні познаки для невеликої кількості цих понять чинний 2010-01-01 69 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-2:2008 ISO 3534-2:2006 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика Цей стандарт визначає терміни, які належать до прикладної статистики, і подає їх у концептуальних межах, що відповідають нормативній і термінологічній практиці ISO. Визначувані терміни впорядковано тематично. Подано абетковий покажчик. Визначено стандартні символи та скорочення. Спеціалісти відзначили, що прийняття прикладної статистики як засобу поліпшення ефективності та продуктивності структурних утворень збільшує складність і плутанину, спричинені суперечливими познаками та використанням певних термінів, визначень, скорочень і символів. Цей стандарт присвячено розв’язанню двох принципових проблем. А саме: запровадити загальний словник, яким будуть користуватися в усіх стандартах ISO/TC 69. Разом з тим, наскільки це можливо, поліпшити точність, прозорість, узгодженість цих термінів для використання їх у прикладній статистиці взагалі. Математичний рівень словника спеціально досить низький для того, щоб його зміст був зрозумілий якомога більшому колу читачів чинний 2010-01-01 90 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-3:2005 ISO 3534-3:1999 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту Цей стандарт визначає терміни, використовувані стосовно планування експериментів, і які можна вживати, розробляючи інші стандарти чинний 2006-07-01 42 7-2007* 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 11843-1:2005 ISO 11843-1:1997 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення чинний 2006-07-01 12 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.200.01 ДСТУ EN 13809:2018 (EN 13809:2003, IDT) EN 13809:2003 Послуги туристичні. Туристичні агенції та туристичні оператори. Терміни та визначення чинний 2019-01-01 33 2018-12-19 № 513 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.220.01 ДСТУ EN 13816:2022 (EN 13816:2002, IDT) EN 13816:2002 Перевезення. Логістика та послуги. Громадський пасажирський транспорт. Визначення, цільова призначеність і кількісне оцінювання якості наданих послуг Стандарт містить вимоги щодо визначення, цільової призначеності й кількісного оцінювання якості обслуговування на громадському пасажирському транспорті (ГПТ), а також надає рекомендації щодо вибору відповідних методів оцінювання. Він призначений для використання постачальниками послуг для презентації своїх послуг та нагляду за ними, а також рекомендований для використання органами влади та установами, відповідальними за закупівлю послуг ГПТ, під час підготування оголошень для участі в тендерах. чинний 2023-02-01 ua Переклад ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 14 1994-06-27 № 161 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 29 1994-06-27 № 161 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2019-06-01 20 2018-06-23 № 298 8-2018 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять чинний 2019-06-01 23 ДСТУ 2935–94 2018-08-23 № 298 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.40 ДСТУ 4509:2005 Морська навігація. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно морської навігації у сфері судноплавства. Стандарт не містить терміни та визначення понять щодо морської астрономічної навігації. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів стосовно морської навігації, в роботах зі стандартування, а також в науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі. Вимоги стандарту чинні для застосовування в роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2008-01-01 36 2005-12-28 № 379 ua ТК 161
01.040.03, 03.220.50 ДСТУ 3430-96 Перевезення повітряним транспортом. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 28 1996-10-02 № 409 ua НОС,ТК 161
01.040.03, 03.240 ДСТУ 2623-2001 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення чинний 2002-01-01 28 ДСТУ 2623-94 2001-04-05 № 150 ua ТК 157
01.040.03, 03.240 ДСТУ 3806-98 Зв’язок поштовий. Розповсюдження періодичних видань. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 19 1998-11-30 № 972 ua
01.040.03; 03.100.01; 03.100.40 ДСТУ EN ISO 56000:2022 (EN ISO 56000:2021, IDT; ISO 56000:2020, IDT) EN ISO 56000:2021, ISO 56000:2020 Управління інноваціями. Загальні принципи і словник термінів чинний 2022-12-25 47 2022-12-19 № 248 en Підтвердження ТК 201
01.040.07, 01.040.65, 07.080, 65.020.01 ДСТУ 4757:2007 Промислова ентомологія. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять у сфері промислової ентомології. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі, що стосуються промислової ентомології, а також для робіт зі стандартизування. чинний 2009-01-01 23 2007-04-04 № 76 ua ТК 149
01.040.07, 01.075, 07.060 ДСТУ 4011-2001 Геофізичні дослідження надр. Дослідження в свердловинах. Терміни, визначення та літерні позначення чинний 2001-10-01 52 1-2-2008 2001-03-02 № 93 ua ТК 19
01.040.07, 07.030 ДСТУ 2777-94 Теплообмін під час кипіння та конденсації. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 36 1994-09-30 № 241 ua НОС
01.040.07, 07.030 ДСТУ 3154-95 Надпровідність. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 24 1995-07-28 № 263 ua
01.040.07, 07.040 ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 65 1994-03-29 № 68 ua НОС
01.040.07, 07.040 ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 96 1994-09-30 № 240 ua НОС
01.040.07, 07.040 ДСТУ 4476:2005 Морська гідрографія. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно морської гідрографії. Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для застосовування в усіх видах нормативних документів, що стосуються морської гідрографії, а також для робіт зі стандартизації. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані. Вимоги стандарту чинні для застосовування в роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2006-07-01 50 2005-11-25 № 338 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять не чинний 1997-07-01 2021-11-01 62 10-99* 2021-03-29 № 117 1997-02-28 № 116 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять чинний,буде скасовано 1997-07-01 2024-09-01 112 2024-01-09 № 11 1997-02-28 № 116 1-2024 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3912-99 Синоптична метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2000-07-01 56 1999-09-08 № 166 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3992-2000 Кліматологія. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі кліматології. Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими в разі використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі кліматології, а також робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, зокрема в програмних засобах. Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що чинні в Україні, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2001-07-01 45 2000-10-31 № 627 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4029-2001 Геофізичні дослідження надр. Сейсморозвідка. Терміни та визначення чинний 2002-01-01 65 2001-05-05 № 216 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4048-2001 Геофізичні дослідження надр. Електророзвідка. Терміни та визначення основних понять чинний 2002-01-01 32 2001-07-27 № 369 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4091-2001 Авіаційна метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2003-01-01 21 2002-04-30 № 268 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4220-2003 Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять чинний 2004-10-01 21 2003-09-15 № 155 ua
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4385:2005 Геофізичне дослідження надр. Магніторозвідка. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно галузі геофізичного дослідження методами магніторозвідування. Терміни, наведені в цьому стандарті, рекомендовано використовувати в усіх видах нормативних документів, що стосуються магніторозвідки, а також для робіт зі стандартизації, для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури. Вимоги цього стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ та організацій, що діють на території України, а також технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств) тощо. чинний 2006-04-01 27 2005-04-14 № 89 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4474:2005 Фізична океанологія. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно фізичної океанології. Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для вживання в усіх видах нормативних документів стосовно фізичної океанології, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані. Вимоги стандарту чинні для застосовування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2007-07-01 44 2005-11-25 № 338 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4677:2006 Геофізичне досліджування надр. Гравіорозвідка. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять у галузі геофізичних досліджень методами гравіорозвідки. Терміни, наведені в цьому стандарті, рекомендовано використовувати в усіх видах нормативних документів, що стосуються гравіорозвідки, а також для робіт зі стандартизації, для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури. чинний 2008-01-01 34 2006-09-07 № 273 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4678:2006 Геохімічне досліджування надр. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять у сфері геохімічних досліджень надр. Терміни, наведені в цьому стандарті, рекомендовано використовувати в усіх видах нормативних документів, що стосуються геохімічного досліджування надр, а також для робіт зі стандартизації, наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури. Вимоги цього стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ та організацій, що діють на території України, а також технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств) тощо. чинний 2008-01-01 28 2006-09-07 № 273 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4758:2007 Дистанційне зондування Землі з космосу. Оброблення даних. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо обробляння даних у сфері дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу та суміжних з ним сферах знань. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати в нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі. чинний 2007-10-01 15 2007-04-11 № 81 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 7303:2013 Сільськогосподарська метеорологія. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно сільськогосподарської метеорології та суміжних з нею наук. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються сільськогосподарської метеорології, у довідковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботах зі стандартизування. Положення стандарту рекомендовано застосовувати в роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2014-01-01 29 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3513:2021 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2021-11-01 37 ДСТУ 3513–97 2021-03-29 № 117 ua Робоча група
01.040.07, 07.080 ДСТУ 3803-98 Біотехнологія. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 24 1998-10-26 № 869 ua ТК 149
01.040.07, 07.080 ДСТУ 4760:2007 Біотехнологія ветеринарної медицини. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері ветеринарної медицини стосовно біотехнології. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усій нормативній документації, у довідковій і навчально-методичній літературі, що стосується біотехнології ветеринарної медицини, а також у роботах зі стандартизації. чинний 2008-01-01 19 2007-04-11 № 81 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2424-94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 1994-03-30 № 69 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 41 1994-06-29 № 163 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2881-94 Екологія мікроорганізмів. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 29 1994-12-09 № 312 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 3750-98 Мікробіологія ґрунту. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 36 1998-06-26 № 450 ua ТК 159
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 4759:2007 Мікробіологія ветеринарної медицини. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері ветеринарної медицини стосовно мікробіології. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усій нормативній документації, у довідковій і навчально-методичній літературі, що стосується мікробіології ветеринарної медицини, а також у роботах зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт. чинний 2008-01-01 13 2007-04-11 № 81 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.10 ДСТУ EN 1659:2019 (EN 1659:1996, IDT) EN 1659:1996 Системи діагностики in vitro. Культуральні середовища в мікробіології. Терміни та визначення понять чинний 2019-09-01 5 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-6:2022 (CEN ISO/TS 80004-6:2021, IDT; ISO/TS 80004-6:2021, IDT) CEN ISO/TS 80004-6:2021; ISO/TS 80004-6:2021 Нанотехнології. Словник. Частина 6. Характеристика нанооб'єктів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-12:2022 (CEN ISO/TS 80004-12:2017, IDT; ISO/TS 80004-12:2016, IDT) CEN ISO/TS 80004-12:2017; ISO/TS 80004-12:2016 Нанотехнології. Словник. Частина 12. Квантові явища в нанотехнологіях чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-2:2022 (CEN ISO/TS 80004-2:2017, IDT; ISO/TS 80004-2:2015, IDT) CEN ISO/TS 80004-2:2017; ISO/TS 80004-2:2015 Нанотехнології. Словник. Частина 2. Нанообʼєкти чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-13:2022 (CEN ISO/TS 80004-13:2020, IDT; ISO/TS 80004-13:2017, IDT) CEN ISO/TS 80004-13:2020; ISO/TS 80004-13:2017 Нанотехнології. Словник. Частина 13. Графен і споріднені двовимірні (2D) матеріали чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-8:2022 (CEN ISO/TS 80004-8:2020, IDT; ISO/TS 80004-8:2020, IDT) CEN ISO/TS 80004-8:2020; ISO/TS 80004-8:2020 Нанотехнології. Словник. Частина 8. Нановиробничі процеси чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-11:2022 (CEN ISO/TS 80004-11:2020, IDT; ISO/TS 80004-11:2017, IDT) CEN ISO/TS 80004-11:2020; ISO/TS 80004-11:2017 Нанотехнології. Словник термінів. Частина 11. Наношар, нанопокриття, наноплівка та пов’язані терміни чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-4:2022 (CEN ISO/TS 80004-4:2014, IDT; ISO/TS 80004-4:2011, IDT) CEN ISO/TS 80004-4:2014; ISO/TS 80004-4:2011 Нанотехнології. Словник. Частина 4. Наноструктуровані матеріали чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TR 18401:2022 (CEN ISO/TR 18401:2020, IDT; ISO/TR 18401:2017, IDT) CEN ISO/TR 18401:2020; ISO/TR 18401:2017 Нанотехнології. Зрозуміле пояснення вибраних термінів серії ISO/IEC 80004 чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-3:2022 (CEN ISO/TS 80004-3:2020, IDT; ISO/TS 80004-3:2020, IDT) CEN ISO/TS 80004-3:2020; ISO/TS 80004-3:2020 Нанотехнології. Словник. Частина 3. Вуглецеві нанооб'єкти чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.120 ДСТУ CEN ISO/TS 80004-1:2022 (CEN ISO/TS 80004-1:2015, IDT; ISO/TS 80004-1:2015, IDT) CEN ISO/TS 80004-1:2015; ISO/TS 80004-1:2015 Нанотехнології. Словник. Частина 1. Основні терміни чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.07, 07.140 ДСТУ 9168:2021 Судова експертиза зброї. Балістичні дослідження. Терміни та визначення понять Цей стандарт усталює основні терміни та визначення понять/літерні познаки стосовно балістичних досліджень вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, пов’язаних із їхньою дією явищ, процесів і слідів під час проведення судової експертизи зброї. Терміни, усталені цим стандартом, призначені для внормування та затвердження однозначно зрозумілих і несуперечливих термінів для всіх сфер застосування, зокрема в довідковій, методичній, технічній та науковій літературі. Під час судової експертизи зброї, крім поданих у цьому стандарті термінів і визначень позначених ними понять, можуть бути також ужиті інші терміни та визначення понять, застандартовані в суміжних галузях науки й техніки. чинний 2022-08-01 43 2021-12-24 № 545 ua ТК 192
01.040.11, 11.040.10 ДСТУ EN ISO 4135:2015 (EN ISO 4135:2001, IDT; ISO 4135:2001) EN ISO 4135:2001, ISO 4135:2001 Обладнання для анестезії та штучного дихання. Словник термінів чинний 2016-01-01 72 2015-12-25 № 208 Підтвердження ТК 77 93/42/EEC
01.040.11, 11.040.10 ДСТУ EN ISO 19223:2022 (EN ISO 19223:2021, IDT; ISO 19223:2019, IDT) EN ISO 19223:2021; ISO 19223:2019 Обладнання для штучної вентиляції легенів і допоміжне обладнання. Словник і семантика чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 77
01.040.11, 11.040.01 ДСТУ CEN/TR 15133:2022 (CEN/TR 15133:2005, IDT) CEN/TR 15133:2005 Номенклатура. Групові терміни та коди для груп медичних виробів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 77
01.040.11, 11.040.20 ДСТУ 2358-94 Апарати штучного кровообігу. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 1994-02-02 № 23 ua НОС
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-1:2019 (ISO 8549-1:1989, IDT) ISO 8549-1:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 1. Основні терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та ортезів чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-2:2019 (ISO 8549-2:1989, IDT) ISO 8549-2:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 2. Терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та користувачів цих протезів чинний 2020-10-01 8 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-3:2019 (ISO 8549-3:1989, IDT) ISO 8549-3:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 3. Терміни стосовно зовнішніх ортезів чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-4:2019 (ISO 8549-4:2014, IDT) ISO 8549-4:2014 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 4. Терміни стосовно ампутації кінцівок чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-1:2020 (ISO 29783-1:2008, IDT) ІSO 29783-1:2008 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 1. Нормальна хода чинний 2021-09-01 10 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-2:2020 (ISO 29783-2:2015, IDT) ІSO 29783-2:2015 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 2. Хода на протезі чинний 2021-09-01 16 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-3:2020 (ISO 29783-3:2016, IDT) ІSO 29783-3:2016 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 3. Патологічна хода (крім ходи на протезі) чинний 2021-09-01 8 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.50 ДСТУ 2384-94 Апарати рентгенівські медичні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 49 1994-03-17 № 49 ua ТК 77
01.040.11, 11.040.50 ДСТУ 2440-94 Обладнання медичне радіологічне та радіотерапевтичне. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 32 1994-03-31 № 70 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2221-93 Електроди для зняття біоелектричних потенціалів. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 45 1993-09-09 № 126 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2595-94 Прилади вимірювальні та апаратура функціональної діагностики. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 61 1994-06-27 № 161 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2738-94 Прилади для вимірювання біоелектричних потенціалів серця. Номенклатура показників. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 41 5-95* 1994-08-31 № 220 ua ТК 77
01.040.11, 11.060.01 ДСТУ EN ISO 1942:2022 (EN ISO 1942:2020, IDT; ISO 1942:2020, IDT) EN ISO 1942:2020, ISO 1942:2020 Стоматологія. Словник (ISO 1942:2020) чинний 2023-12-31 47 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 181
01.040.11, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11139:2018 (EN ISO 11139:2018, IDT; ISO 11139:2018, IDT) EN ISO 11139:2018; ISO 11139:2018 Стерилізація медичних виробів та відповідного обладнання. Словник термінів застосовних у стандартах на процеси стерилізації чинний 2019-01-01 58 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 77
01.040.11, 11.120.01 ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 10 1994-12-14 № 319 ua НОС
01.040.11, 11.180.01 ДСТУ EN ISO 9999:2021 (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT) EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016 Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія Цей стандарт встановлює класифікацію та термінологію допоміжних продуктів, особливо виготовлених або загальнодоступних, для осіб з інвалідністю. Допоміжні вироби, якими користується особа з інвалідністю, але які потребують допомоги іншої особи для своєї роботи, включено до класифікації. Наступні предмети спеціально виключені з цього стандарту: - предмети, що використовуються для встановлення допоміжних виробів; - розчини, отримані шляхом комбінації допоміжних продуктів, які окремо класифікуються у цьому стандарті; - лікарські засоби; -допоміжні засоби та інструменти, які використовуються виключно медичними працівниками; - нетехнічні засоби, такі як персональна допомога, собаки-поводирі або читання по губах; - імплантовані пристрої; - фінансова підтримка. чинний 2021-12-15 204 2021-12-08 № 487 en Підтвердження ТК 77
01.040.11, 11.180.10 ДСТУ ISO 7176-26:2020 (ISO 7176-26:2007, IDT) ISO 7176-26:2007 Крісла колісні. Частина 26. Словник термінів чинний 2021-07-01 42 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.180.10 ДСТУ ISO 16840-1:2020 (ISO 16840-1:2006, IDT) ISO 16840-1:2006 Сидіння колісного крісла. Частина 1. Словник термінів, умовні познаки осей координат і розміри сегментів тіла, постави та положення опорних поверхонь чинний 2021-09-01 72 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.180.20 ДСТУ EN ISO 22748:2022 (EN ISO 22748:2021, IDT; ISO 22748:2021, IDT) EN ISO 22748:2021; ISO 22748:2021 Абсорбувальні вироби у разі нетримання сечі та/або фекалій. Назви типів продуктів та ілюстрації чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.11, 11.220 ДСТУ 7003:2009 Ветеринарна вірусологія. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері ветеринарної вірусології. Застандартовані терміни рекомендовано використовувати в усій нормативній документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується ветеринарної вірусології, а також у роботах зі стандартизації. чинний 2009-07-01 42 2009-03-19 № 115 ua ТК 149
01.040.13 ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно статичної електрики. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експортують і перевіряють нормативні документи. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються статичної електрики, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ і організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2014-01-01 23 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 01.040.23, 13.300, 23.020.20 ДСТУ EN 14564:2022 (EN 14564:2019, IDT) EN 14564:2019 Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Термінологія набуде чинності 2024-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-12-21 № 355 дата чинності перенесена на 2024-12-31 en Підтвердження
01.040.13, 01.040.27, 27.120.01, 27.120.99 ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для використання в усіх видах нормативних документів, що стосуються фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, а також для робіт зі стандартизування, науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ й організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експортують, перевіряють нормативні документи стосовно фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. чинний 2013-03-01 37 2012-11-28 № 1353 ua
01.040.13, 01.040.29, 13.230, 29.260.20 ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT) EN 13237:2012 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах чинний 2017-07-26 28 2019-12-23 № 484; 2019-12-23 № 484 діяв до 2022-01-01; 2023-06-29 № 160 дію відновлено з 2023-06-30 2017-07-25 № 192; 2019-12-23 № 484 діяв до 2022-01-01; 2023-06-29 № 160 дію відновлено з 2023-06-30 12-2019 en Підтвердження 2014/34/EU
01.040.13, 01.040.29, 13.230, 29.260.20 ДСТУ EN 13237:2019(EN 13237:2012, IDT) EN 13237:2012 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення понять на обладнання й захисні системи, які застосовують у потенційно вибухонебезпечних середовищах чинний 2021-01-01 24 ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT) 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 187 2014/34/EU
01.040.13, 01.040.55, 13.030.01, 55.020 ДСТУ EN 13193:2012 EN 13193:2000 Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія чинний 2013-07-01 14 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
01.040.13, 01.040.59, 13.220.40, 59.080.01 ДСТУ ISO 4880-2002/ГОСТ ИСО 4880-2002 ISO 4880:1997,ГОСТ ИСО 4880-2002 Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю та текстильних виробів. Словник термінів чинний 2003-07-01 22 з заміною позначення ДСТУ ISO 4880-2002 на ДСТУ ISO 4880-2002/ГОСТ ИСО 4880-2002, 2002-09-04 № 503 ua Переклад ТК 125
01.040.13, 01.040.83, 13.020.01, 83.080.01 ДСТУ EN 17615:2022 (EN 17615:2022, IDT) EN 17615:2022 Пластмаси. Екологічні аспекти. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 120
01.040.13, 01.040.91, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення чинний 2001-07-01 55 2000-12-14 № 280 Мінрегіон
01.040.13, 01.060, 13.180 ДСТУ EN ISO 1302:2018 (EN ISO 1302:2002, IDT; ISO 1302:2002, IDT) EN ISO 1302:2002, ISO 1302:2002 Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Познака зовнішньої текстурив технічній документації на продукцію чинний 2019-01-01 57 2018-10-23 № 378 en Підтвердження
01.040.13, 13.020.01 ДСТУ 7739:2015 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно ландшафтів. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усіх видах нормативних документів, які належать до сфери його дії, або таких, що використовують результати цієї діяльності. чинний 2016-01-01 30 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
01.040.13, 13.020.01, 13.060.01 ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять, які стосуються водного господарства. Стандарт не містить термінів та визначення понять, що стосуються використання водних ресурсів морів. чинний 2012-07-01 27 2010-12-09 № 555 ua ТК 81
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ 7740:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Терміни та визначення понять Цей стандрт установлює однозначні та несуперечливі терміни та визначення понять стосовно водної меліорації для усіх сфер застосування, зокрема у нормативній, довідковій, методичній і науковій літературі, сприятиме усуненню термінологічних перешкод у міжгалузевих і міждержавних науково-технічних, економічних та інших зв’язках, сприятиме однозначному розумінню окремих термінів під час гармонізації національних стандартів України з міжнародними, європейськими та національними стандартами інших країн. чинний 2016-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ ISO 14050:2004 ISO 14050:1998 Екологічне керування. Словник термінів не чинний 2006-01-01 2017-07-01 14 2016-03-30 № 93 2004-08-02 № 169 1-3-2016 ua Переклад
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) ISO 14050:2009 Екологічне управління. Словник термінів чинний 2017-07-01 56 2016-03-30 № 93 ua Переклад ТК 93
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ EN ISO 14050:2022 (EN ISO 14050:2020, IDT; ISO 14050:2020, IDT) EN ISO 14050:2020; ISO 14050:2020 Екологічне управління. Словник термінів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
01.040.13, 13.020.20 ДСТУ CLC/TR 45550:2022 (CLC/TR 45550:2020, IDT) CLC/TR 45550:2020 Визначення, пов’язані з ефективністю матеріалів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
01.040.13, 13.020.55 ДСТУ EN 17399:2022 (EN 17399:2020, IDT) EN 17399:2020 Водорості та продукти з водоростей. Терміни та визначення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.13, 13.030.01 ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері поводження з відходами. Стандарт призначено для застосування в роботі суб’єктів господарювання, що чинні в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовані для використання в усіх видах нормативних документів, що стосуються поводження з відходами, робіт зі стандартизації, наукової, навчально-методичної, довідкової та публіцистичної літератури, а також для комп’ютерних інформаційних систем. чинний 2006-07-01 19 ДСТУ 2102-92 2005-09-16 № 265 ua ТК 82
01.040.13, 13.030.01 ДСТУ EN 13965-2:2022 (EN 13965-2:2010, IDT) EN 13965-2:2010 Характеристика відходів. Термінологія. Частина 2. Терміни та визначення, пов’язані з управлінням чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.13, 13.030.10 ДСТУ 2431-94 Відходи текстильні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 37 1-95*,3-95* 1994-03-31 № 70 ua ТК 125
01.040.13, 13.030.40 ДСТУ EN 15144:2022 (EN 15144:2007, IDT) EN 15144:2007 Техніка для зимового утримання доріг. Термінологія. Терміни для зимового утримання чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.13, 13.030.99, 13.080.01 ДСТУ CWA 16833:2022 (CWA 16833:2014, IDT) CWA 16833:2014 Глосарій термінів цілісного управління регенерацією забудованих територій (GoT-HOMBRE) чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 142
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 37 1995-03-28 № 91 ua ТК 82
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ 3928-99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення чинний 2000-07-01 23 1999-11-30 № 380 ua ТК 145
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-1:2004 ISO 6107-1:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 1 чинний 2005-04-01 23 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-2:2004 ISO 6107-2:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 2 чинний 2005-04-01 25 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-3:2004 ISO 6107-3:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 3 чинний 2005-04-01 23 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-4:2004 ISO 6107-4:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 4 чинний 2005-04-01 11 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-5:2004 ISO 6107-5:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 5 чинний 2005-04-01 17 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-6:2004 ISO 6107-6:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 6 чинний 2005-04-01 14 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-7:2004 ISO 6107-7:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 7 чинний 2005-04-01 15 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-8:2004 ISO 6107-8:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 8 чинний 2005-04-01 21 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-9:2004 ISO 6107-9:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 9 чинний 2005-04-01 35 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які характеризують ґрунти - природні, в сільськогосподарському використанні та змінені іншими антропогенними діями - щодо фізико-хімічних властивостей і показників. Терміни використовуються в галузях ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства і землекористування. Стандарт не містить терміни, що характеризують інші властивості ґрунтів, а також загальні терміни із зазначених галузей знань. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативних документів, у довідковій та навчально-методичній літературі з питань ґрунтознавства, агрохімії, землеробства та землекористування. Стандарт призначений для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації науково-технічних товариств, міністерств (відомств). чинний 2001-06-01 25 2000-07-31 № 474 ua ТК 82
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно ерозії ґрунту. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються ерозії ґрунту, протиерозійної меліорації та використання ерозійно-небезпечних земель, у роботах зі стандартування, а також у науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі. Положення стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ й організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств. чинний 2010-07-01 19 2009-12-18 № 461 ua ТК 142
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7418:2013 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, а також для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури. чинний 2014-07-01 23 2013-12-11 № 1469 ua
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7514:2014 Ґрунти тепличні. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно тепличних ґрунтів. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються тепличних ґрунтів, а також для робіт зі стандартизування. Терміни цього стандарту рекомендовані для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури. Положення стандарту застосовні в роботі підприємств, установ і організацій, що здійснюють свою діяльність на території України у галузях ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства, землекористування та охорони ґрунтів. чинний 2015-02-01 18 2014-10-23 № 1257 ua ТК 142
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7737:2015 Якість ґрунту. Родючість ґрунтів. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно родючості ґрунтів для характеристики якості ґрунту. Стандарт не розглядає терміни та визначення понять, що стосуються інших галузей сільського господарства. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються родючості ґрунтів, а також для робіт зі стандартування. Стандарт застосовний для використання в науковій, навчально-методичній та довідковій літературі в галузях ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, охорони ґрунтів, агроекології. чинний 2016-01-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ ISO 11074:2009 ISO 11074:2005 Якість ґрунту. Словник термінів чинний 2011-07-01 82 ДСТУ ISO 11074-1:2004,ДСТУ ISO 11074-2:2004,ДСТУ ISO 11074-4:2004 2009-10-20 № 386 ua Переклад ТК 142
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ EN ISO 11074:2022 (EN ISO 11074:2015, IDT; ISO 11074:2015, IDT) EN ISO 11074:2015; ISO 11074:2015 Якість ґрунту. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ EN ISO 11074:2022 (EN ISO 11074:2015, IDT; ISO 11074:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11074:2015/A1:2019, IDT; ISO 11074:2015/Amd 1:2020, IDT) EN ISO 11074:2015/A1:2019; ISO 11074:2015/Amd 1:2020 Якість ґрунту. Словник термінів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
01.040.13, 13.080.01, 17.240, 13.280 ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять чинний 2017-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.080.30 ДСТУ 7705:2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених із нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі; забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждержавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв’язках; забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й законодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ландшафтознавстві тощо. Терміни, установлені стандартом, можна застосовувати в документації всіх видів, що стосується рекультивації земель. Вимоги стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних товариств, міністерств (відомств). чинний 2016-08-01 17 2015-05-28 № 45 ua ТК 82, ТК 142
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі безпечності промислових підприємств і чинний на промислових підприємствах всіх видів. Стандарт не поширюється на терміни і визначення в галузі безпеки праці. чинний 1995-01-01 32 1993-12-27 № 208 ua НОС
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2223-93 Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 25 1993-09-09 № 126 ua ТК 138
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять не чинний 2000-01-01 2015-05-01 23 ДСТУ 2293-93 2014-12-02 № 1429 1999-03-26 № 164 12-2014 ua
01.040.13, 13.100 ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять чинний 1996-01-01 60 1995-02-28 № 62 ua ТК 19
01.040.13, 13.100 ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, що стосуються лазерної безпеки. Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується лазерної безпеки, а також для робіт із стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем. чинний 2001-01-01 24 2000-02-02 № 94 ua НОС
01.040.13, 13.100, 13.110 ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять чинний 2015-05-01 20 6-2017* ДСТУ 2293-99 2014-12-02 № 1429 ua
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 292-1-2001 EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія не чинний 2002-03-01 2017-10-01 31 2016-12-13 № 426 2001-08-29 № 432 12-2016 ru,ua Переклад ТК 75
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 1005-1:2005 EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення не чинний 2006-10-01 2016-01-01 15 2014-12-29 № 1479 2005-04-14 № 90 12-2014 ua Переклад ТК 125
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 1005-1:2014 EN 1005-1:2001+A1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення чинний 2019-12-01 15 ДСТУ EN 1005-1:2005 2018-07-17 № 222 2014-12-29 № 1479 7-2018 en Підтвердження ТК 121 2006/42/EC
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 61 ДСТУ 3899-99, ДСТУ 2429-94 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 614-1-2001 EN 614-1:1995 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи не чинний 2002-07-01 2016-01-01 21 2014-12-29 № 1479 2001-12-26 № 648 12-2014 ua Переклад
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 614-1:2014 EN 614-1:2006+A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи чинний 2019-10-01 26 ДСТУ EN 614-1-2001 2018-07-18 № 226 2014-12-29 № 1479 7-2018 en Підтвердження ТК 121 2006/42/EC
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 1005-1:2018 (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT) EN 1005-1:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять чинний 2019-10-01 14 ДСТУ ЕN 1005-1:2014 2018-07-17 № 222 ua Переклад ТК 121 2006/42/EC
01.040.13, 13.140 ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 ua ТК 135
01.040.13, 13.160 ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 61 1993-12-27 № 208 ua ТК 98
01.040.13, 13.160 ДСТУ ISO 5805:2007 ISO 5805:1997 Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів чинний 2009-07-01 26 2007-12-04 № 344 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.180 ДСТУ EN ISO 26800:2022 (EN ISO 26800:2011, IDT; ISO 26800:2011, IDT) EN ISO 26800:2011; ISO 26800:2011 Ергономіка. Загальний підхід, принципи та концепції Цей стандарт установлює загальний ергономічний підхід та основні ергономічні принципи та концепції. Вони застосовні для розроблення та оцінювання завдань, робіт, виробів, інструментів, устатковання, систем, організацій, послуг, засобів і середовищ, щоб зробити їх сумісними з характеристиками, потребами та цінностями, а також здібностями та обмеженнями людей. Положення та настанови, встановлені цим стандартом, призначені для підвищення безпечності, продуктивності, ефективності, працездатності, надійності, доступності та ремонтопридатності продукту проектування протягом усього його життєвого циклу, а також для одночасного захисту та покращення здоров’я, функційного комфорту та задоволення залучених або зачеплених ним людей. Користувачами за призначенням цього стандарту є також проектувальники, ергономісти та керівники проектів, а також менеджери, робітники, споживачі (або їхні представники) та постачальники. Цей стандарт також може служити довідковим документом для розробників нормативних документів, в яких розглядають аспекти ергономіки. чинний 2023-03-01 ua Переклад ТК 121
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 22 ДСТУ 3891-99 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення Цей стандарт встановлює терміни та визначення стосовно безпеки в надзвичайних ситуаціях на акваторіях. Стандарт є обов'язковим для використання органами виконавчої влади України, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, в їхній діяльності щодо запобігання виникненню та ліквідування надзвичайних ситуацій на акваторіях. Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативної документації, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується безпеки у надзвичайних ситуаціях. чинний 2001-01-01 21 2000-07-07 № 429 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення Цей стандарт встановлює терміни та визначення стосовно безпеки у природних надзвичайних ситуаціях фізичного походження. Стандарт обов’язковий для використання органами виконавчої влади України, організаціями, установами, підприємствами, незалежно від форм власності, в їхній діяльності щодо прогнозування, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій. Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов'язковими для використання у нормативних документах, науково-технічний,довідковий та науково методичній літературі, стосуються надзвичайних ситуацій. чинний 2001-07-01 27 1-2001* 2000-11-27 № 677 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо техногенних надзвичайних ситуацій. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усіх видах нормативних документів стосовно безпеки у надзвичайних ситуаціях, у роботах зі стандартизування, а також у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі. Положення стандарту чинні для застосування у роботі органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які здійснюють планування, організацію та провадять заходи Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. чинний 2008-07-01 21 2008-03-26 № 101 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7295:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення основних понять стосовно моніторингу довкілля та джерел надзвичайних ситуацій (далі — НС). Цей стандарт призначено застосовувати у роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері цивільного захисту. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються моніторингу довкілля та джерел надзвичайних ситуацій, у роботах зі стандартизування, в науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). Стандарт не поширюється на соціально-політичні та воєнні НС. чинний 2014-01-01 11 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7738:2015 Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно екологічної та техногенної безпеки. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, програмних засобах для комп’ютерних систем, що стосуються екологічної й техногенної безпеки. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади України, організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності, в їх діяльності щодо забезпеченні екологічної безпеки територій, акваторій, біологічних ресурсів, а також радіоекологічної безпеки чинний 2016-01-01 19 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення основних понять стосовно медико-біологічних надзвичайних ситуацій. Цей стандарт можуть застосовувати органи виконавчої влади, суб’єкти господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері цивільного захисту. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються медико-біологічних НС, у роботах зі стандартизування, в науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств). чинний 2016-01-01 21 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.220.01 ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять чинний 2007-07-01 32 ДСТУ 2272-93 2006-06-09 № 162 ua
01.040.13, 13.220.10 ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення Даний стандарт встановлює застосовані в науці, техніці та виробництві терміни та визначення системи технічного обслу­говування та ремонту вогнегасників. Терміни, установлені стан­дартом, обов'язкові для застосування в документах усіх ви­дів, у науково-технічній і довідковій літературі. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімі» до стандартизованого терміна забороняється. чинний 1994-01-01 47 1992-12-22 № 134 ua
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять чинний 2007-04-01 44 ДСТУ 2273-93 2006-06-29 № 177 ua
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ ISO 7240-1:2007 ISO 7240-1:2005 Система пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять чинний 2007-08-01 26 2007-04-11 № 81 ua Переклад ТК 25
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ ISO 8421-3:2007 ISO 8421-3:1989 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування чинний 2007-08-01 16 2007-04-11 № 81 ua Переклад ТК 25
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ ISO/TS 17755-2:2022 (ISO/TS 17755-2:2020, IDT) ISO/TS 17755-2:2020 Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Частина 2. Словник термінів Збирання даних має першочергове значення для пожежної безпеки з кількох причин: оцінювання ефекту будь-якого регулювання, надання даних про ймовірність і складність для аналізування пожежного ризику та вибору сценаріїв для прикладів систем протипожежного захисту. Однак збирання статистичних даних про пожежі на момент публікації цього cтандарту проводять та аналізують на місцевому або національному рівні, що ускладнює будь-яке порівняння. Першим кроком, який вказує на потребу гармонізації, є питання термінології. Цей стандарт визначає термінологію, яка стосується статистичних даних про пожежі, щоб доповнити ISO 13943 для цієї конкретної сфери застосування. чинний 2023-01-01 ua Переклад ТК 25
01.040.13, 13.220.40, 13.220.50 ДСТУ 3855-99 ISO 3261:1975 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 30 1-7-2006,5-2007*,6-2007* 1999-03-19 № 120 ua ТК 25
01.040.13, 13.300 ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері транспортування небезпечних вантажів. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах, що стосуються транспортування небезпечних вантажів. чинний 2009-01-01 39 2008-04-16 № 125 ua ТК 135
01.040.13, 13.300, 13.310 ДСТУ EN 17173:2022 (EN 17173:2020, IDT) EN 17173:2020 Європейський словник CBRNE (хімічних, біологічних, радіоактивних, ядерних та вибухонебезпечних речовин) чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.13, 13.310 ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 29 1999-07-02 № 7 ua ТК 143
01.040.13, 13.310 ДСТУ 3960-2000 Система тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, що є складовою частиною систем тривожної сигналізації. Терміни регламентовані у цьому стандарті, обов'язкові для використання у всіх видах нормативної документації, в довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується систем пожежної сигналізації, а також для робіт з стандартизації або під час використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для ком'ютерних систем. чинний 2000-07-01 41 2000-04-06 № 260 ua ТК 143
01.040.13, 13.310 ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення чинний 2001-07-01 25 2000-12-29 № 745 ua ТК 143
01.040.13, 13.320 ДСТУ CLC/TR 50531:2014 CLC/TR 50531:2009 Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 77 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
01.040.13, 13.340.10 ДСТУ 2428-94 Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 1994-03-31 № 70 ua ТК 125
01.040.13, 13.340.20 ДСТУ EN 165-2001 EN 165:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник чинний 2003-01-01 26 2001-12-28 № 658 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.20 ДСТУ EN ISO 4007:2022 (EN ISO 4007:2018, IDT; ISO 4007:2018, IDT) EN ISO 4007:2018; ISO 4007:2018 Засоби індивідуального захисту. Захист очей та обличчя. Словник термінів чинний 2023-12-31 84 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 135
01.040.13, 13.340.30 ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 45 1993-12-27 № 208 ua ТК 135
01.040.13, 13.340.30 ДСТУ EN 134:2005 EN 134:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин чинний 2006-07-01 30 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN 374-1:2005 EN 374-1:2003 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги не чинний 2008-03-01 2018-02-01 10 3-2018*(12-2017) 2017-12-27 № 477 2005-12-02 № 345 12-2017 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN ISO 374-1:2018 (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT) EN ISO 374-1:2016; А1:2018; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин чинний 2020-01-01 12 ДСТУ EN ISO 374-1:2017 (EN ISO 374-1:2016, IDT; ISO 374-1:2016, IDT) 2018-11-01 № 388 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN ISO 374-5:2018 (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT) EN ISO 374-5:2016; ISO 374-5:2016 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від мікроорганізмів чинний 2020-01-01 10 ДСТУ EN ISO 374-5:2017 (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT) 2018-11-01 № 388 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN 374-2:2018 (EN 374-2:2014, IDT) EN 374-2:2014 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 2. Визначення стійкості до проникнення чинний 2020-01-01 10 ДСТУ EN 374-2:2005 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.60 ДСТУ EN 1868:2006 EN 1868:1997 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів чинний 2008-01-01 32 2006-11-07 № 320 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 29.020 ДСТУ EN 60695-4:2022 (EN 60695-4:2012, IDT; IEC 60695-4:2012, IDT) EN 60695-4:2012; IEC 60695-4:2012 Випробування на небезпеку пожежі. Частина 4. Термінологія щодо випробувань на пожежну небезпеку електротехнічних виробів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 25
01.040.13, 29.020 ДСТУ EN IEC 60695-4:2022 (EN IEC 60695-4:2021, IDT; IEC 60695-4:2021, IDT) EN IEC 60695-4:2021; IEC 60695-4:2021 Випробування на небезпеку пожежі. Частина 4. Термінологія щодо випробувань на пожежну небезпеку електротехнічних виробів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 25
01.040.13; 13.200 ДСТУ 9261:2023 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Оцінювання спроможностей цивільного захисту та їхніх носіїв. Терміни та визначення Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення основних понять у сфері оцінювання спроможностей цивільного захисту, застосовуючи його під час оглядів цивільного захисту, для запобігання аваріям та катастрофам, дотримання прийнятного рівня безпеки. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати усіма cкладниками єдиної державної системи цивільного захисту, зокрема її функційними й територіальними підсистемами та їхніми ланками, субланками, органами керування й силами цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що беруть участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. чинний 2024-05-01 20 2023-10-02 № 257 ua ТК 40
01.040.17 ДСТУ EN IEC 62933-1:2022 (EN IEC 62933-1:2018, IDT; IEC 62933-1:2018, IDT) EN IEC 62933-1:2018; IEC 62933-1:2018 Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 1. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 306
01.040.17, 01.040.19, 17.020 ДСТУ 2950-94 Засоби вимірювань та випробувальне обладнання у целюлозно-паперовій промисловості. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 41 1994-12-28 № 333 ua
01.040.17, 01.040.49, 17.020 ДСТУ 3652-97 Вимірювання навігаційні в авіації. Терміни та визначення чинний 1998-07-01 52 1997-11-21 № 688 ua ТК 63
01.040.17, 01.075, 17.180.01 ДСТУ 2755-94 Фізична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин чинний 1996-01-01 61 1994-09-30 № 240 ua НОС
01.040.17, 01.075, 17.180.01 ДСТУ 2756-94 Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин чинний 1996-01-01 46 1994-09-30 № 240 ua НОС
01.040.17, 13.100, 71.040.01 ДСТУ 2224-93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 16 1993-09-09 № 126 ua ТК 138
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2473-94 Механічні коливання. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 53 1994-04-15 № 86 ua НОС
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2474-94 Механічні коливальні системи. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 1994-04-15 № 86 ua НОС
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 72 8-96* 1994-07-26 № 189 ua ТК 63
01.040.17, 17.040 ДСТУ 2685-94 Фотограмметрія. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 96 1994-07-26 № 189 ua НОС
01.040.17, 17.040.01 ДСТУ ISO 14660-1-2002 ISO 14660-1:1999 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 1. Загальні терміни та визначення чинний 2003-10-01 10 2002-09-18 № 513 ua Переклад ТК 47
01.040.17, 17.040.01, 33.140 ДСТУ 2381-94 Системи радіотехнічні траєкторних вимірювань. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 1994-03-17 № 49 ua НОС
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2497-94 Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з'єднання. Терміни та визначення  чинний 1995-07-01 48 1994-05-24 № 119 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2499-94 Основні норми взаємозамінності. Конуси та конічні з'єднання. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 40 1994-05-24 № 119 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2500-94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми чинний 1995-07-01 55 1994-05-24 № 119 ua НОС
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2409-94 Вимірювання параметрів шорсткості. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 24 1994-03-30 № 69 ua НОС
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 39 1994-03-30 № 69 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2498-94 ISO 1101:1983,ISO 5459:1981 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 112 9-95* ua ТК 15
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ ISO 4287:2012 ISO 4287:1997, ISO 4287:1997/Cor 1:1998, ISO 4287:1997/Cor 2:2005 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури чинний 2013-03-01 25 12-2014*, 8-2015* ДСТУ ISO 4287-2002, ДСТУ ГОСТ 25142:2009 2012-11-28 № 1354 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN 10049:2022 (EN 10049:2013, IDT) EN 10049:2013 Вимірювання середньої шорсткості Ra та пікової кількості RPc на металевих плоских виробах чинний 2023-12-31 13 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 168
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN ISO 12780-1:2022 (EN ISO 12780-1:2011, IDT; ISO 12780-1:2011, IDT) EN ISO 12780-1:2011; ISO 12780-1:2011 Геометричні специфікації виробу (GPS). Прямолінійність. Частина 1. Словник і параметри прямолінійності чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN ISO 8785:2022 (EN ISO 8785:1999, IDT; ISO 8785:1998, IDT) EN ISO 8785:1999; ISO 8785:1998 Геометричні специфікації виробу (GPS). Дефекти поверхні. Терміни, визначення та параметри чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN ISO 12180-1:2022 (EN ISO 12180-1:2011, IDT; ISO 12180-1:2011, IDT) EN ISO 12180-1:2011; ISO 12180-1:2011 Геометричні специфікації виробу (GPS). Циліндричність. Частина 1. Словник і параметри циліндричної форми чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 144
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN ISO 12181-1:2022 (EN ISO 12181-1:2011, IDT; ISO 12181-1:2011, IDT) EN ISO 12181-1:2011; ISO 12181-1:2011 Геометричні специфікації виробу (GPS). Округлість. Частина 1. Словник і параметри округлості чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 144
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ EN ISO 12781-1:2022 (EN ISO 12781-1:2011, IDT; ISO 12781-1:2011, IDT) EN ISO 12781-1:2011; ISO 12781-1:2011 Геометричні специфікації виробу (GPS). Площинність. Частина 1. Словник і параметри площинності чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 144
01.040.17, 17.040.30 ДСТУ 2234-93 Калібри. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 15 1993-09-09 № 126 ua НОС
01.040.17, 17.040.30 ДСТУ ISO 10360-1:2013 ISO 10360-1:2000,ISO 10360-1:2000/Cor 1:2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 1. Словник термінів чинний 2014-07-01 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
01.040.17, 17.040.40 ДСТУ EN ISO 21920-2:2022 (EN ISO 21920-2:2022, IDT; ISO 21920-2:2022, IDT) EN ISO 21920-2:2022; ISO 21920-2:2022 Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: профіль. Частина 2. Терміни, визначення та параметри текстури поверхні чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.17, 17.040.40 ДСТУ EN ISO 25178-73:2022 (EN ISO 25178-73:2019, IDT; ISO 25178-73:2019, IDT) EN ISO 25178-73:2019; ISO 25178-73:2019 Геометричні специфікації виробу (GPS). Текстура поверхні: площа. Частина 73. Терміни та визначення поверхневих дефектів у розмірах матеріалу чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.17, 17.060 ДСТУ ISO 8655-1:2015 ISO 8655-1:2002, Cor. 1:2008 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві не чинний 2016-01-01 2020-01-01 18 2018-12-12 № 479 2015-09-28 № 118 12-2018 en Підтвердження
01.040.17, 17.060 ДСТУ EN ISO 8655-1:2022 (EN ISO 8655-1:2022, IDT; ISO 8655-1:2022, IDT) EN ISO 8655-1:2022, ISO 8655-1:2022 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачам чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 8655-1:2018 (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
01.040.17, 17.080 ДСТУ 2870-94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 49 8-96* 1994-12-08 № 310 ua ТК 63
01.040.17, 17.100 ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 21 1998-03-27 № 211 ua ТК 156
01.040.17, 17.100 ДСТУ EN 472:2004 EN 472:1994 Манометри. Словники термінів чинний 2005-07-01 12 2004-05-28 № 102 ua Переклад ТК 135
01.040.17, 17.100 ДСТУ 3647-97 Ваги та дозатори вагові. Терміни та визначення не чинний 1999-01-01 2018-02-06 60 2017-11-20 № 375 1997-09-29 № 611 11-2017 ua
01.040.17, 17.120.10 ДСТУ ISO 4006:2009 ISO 4006:1991 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак чинний 2012-01-01 76 2009-12-30 № 485 ua Переклад
01.040.17, 17.120.20 ДСТУ ISO 772:2008 ISO 772:1996 Вимірювання гідрометричні. Словник термінів та умовні познаки чинний 2011-01-01 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 145
01.040.17, 17.120.20 ДСТУ EN ISO 772:2022 (EN ISO 772:2022, IDT; ISO 772:2022, IDT) EN ISO 772:2022; ISO 772:2022 Гідрометрія. Словник і символи чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 772:2008 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 145
01.040.17, 17.140.01 ДСТУ 3515-97 Акустика і електроакустика. Терміни та визначення чинний 1997-07-01 135 1997-02-28 № 116 ua НОС,ТК 130
01.040.17, 17.160 ДСТУ ISO 2041:2007 ISO 2041:1990 Вібрація та удар. Словник термінів ISO 2041 установлює терміни англійською, французькою мовами, які стосуються вібрації та удару. Абетковий покажчик подано для кожної з цих двох мов. Національна примітка ДСТУ ISO 2041 установлює українські терміни стосовно вібрації та удару чинний 2009-07-01 102 2007-12-04 № 344 ua Переклад ТК 135
01.040.17, 17.160 ДСТУ ISO 13372:2015 ISO 13372:2012 Моніторинг і діагностика стану машин. Словник термінів чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
01.040.17, 17.180.01 ДСТУ ISO 9334:2005 ISO 9334:1995 Оптика та оптичні прилади. Функція передатна оптична. Визначення понять та математичні співвідношення чинний 2007-07-01 30 2005-12-30 № 385 ua Переклад НОС
01.040.17, 17.180.30 ДСТУ 2402-94 Прилади геодезичні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 45 1994-03-29 № 68 ua НОС
01.040.17, 17.200.01 ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 99 1-6-2019 1997-03-24 № 155, 2019-06-07 № 144(зміна № 1) ua ТК 65
01.040.17, 17.220.01 ДСТУ 2561-94 Міри магнітної індукції. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 21 1994-06-09 № 135 ua НОС
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ 3540-97 Електронні засоби вимірювальної техніки для електричних та магнітних величин. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 44 1997-05-29 № 306 ua
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 IEC 60050-300:2001 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання чинний 2007-10-01 27 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60050-300-313:2006 IEC 60050-300:2001 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 313. Типи електричних засобів вимірювальної техніки чинний 2007-10-01 27 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60469-1:2005 IEC 60469-1:1987 Методи і прилади імпульсні. Частина 1. Терміни та визначення понять імпульсної техніки чинний 2007-07-01 41 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ EN 60469:2022 (EN 60469:2013, IDT; IEC 60469:2013, IDT) EN 60469:2013; IEC 60469:2013 Переходи, імпульси та відповідні форми сигналів. Терміни, визначення та алгоритми чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 90
01.040.17, 17.240 ДСТУ 3153-95 Детектори іонізуючого випромінення сцинтиелектронні. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 16 1995-07-28 № 263 ua
01.040.17, 27.120.01 ДСТУ IEC 60050-394:2009 IEC 60050-394:2007 Електротехнічний словник термінів. Частина 394. Ядерна апаратура. Прилади, системи, обладнання та детектори чинний 2012-01-01 138 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 99
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 23243:2022 (EN ISO 23243:2020, IDT; ISO 23243:2020, IDT) EN ISO 23243:2020; ISO 23243:2020 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль із застосуванням решіток. Словник термінів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.020 ДСТУ 2328-93 Швидкісне деформування матеріалів. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 13 ua НОС
01.040.19, 19.020 ДСТУ 3011-95 Устаткування випробувальне кліматичне та механічне. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 36 1995-02-23 № 58 ua НОС, ТК 160
01.040.19, 19.020 ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 73 10-95* 1995-02-28 № 62 ua ТК 105
01.040.19, 19.040 ДСТУ EN 60068-5-2:2022 (EN 60068-5-2:1999, IDT; IEC 60068-5-2:1990, IDT) EN 60068-5-2:1999; IEC 60068-5-2:1990 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 5-2. Посібник із розроблення методів випробувань. Терміни та визначення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2442-94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 25 1994-05-24 № 119 ua
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2444-94 Розрахунки та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 73 1994-05-24 № 119 ua
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 30 1994-10-31 № 260 ua НОС
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять чинний 1996-01-01 41 1994-10-31 № 260 ua
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 16 1994-02-25 № 41 ua
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення