Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

01.020 ДСТУ ISO 860:1999 ISO 860:1992 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів не чинний 2001-01-01 2019-10-01 13 ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) 1999-11-19 № 358 2018-07-23 № 234 ua Переклад
01.020 ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять чинний 2010-07-01 35 ДСТУ 3966-2000 2009-10-30 № 398 ua НОС
01.020 ДСТУ EN ISO 17100:2017 (EN ISO 17100:2015, IDT;ISO 17100:2015, IDT) EN ISO 17100:2015, IDT;ISO 17100:2015 Послуги щодо перекладання. Вимоги до послуг щодо перекладання чинний 2017-10-01 30 2017-08-19 № 244 en Підтвердження
01.020 ДСТУ ISO 24616:2017 (ISO 24616:2012, IDT) ІSO 24616:2012 Керування мовними ресурсами. Структура багатомовної інформації чинний 2018-01-01 48 2017-11-20 № 373 en Підтвердження ТК 20
01.020 ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) ISO 860:2007 Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів чинний 2019-10-01 21 2018-07-23 № 234 ua Переклад ТК 19
01.020 ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять чинний 2019-10-01 33 2018-11-14 № 415 ua ТК 321
01.020, 01.040.01 ДСТУ ISO 1087-1:2007 ISO 1087-1:2000 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання чинний 2008-07-01 41 ДСТУ 3325-96 2007-12-24 № 386 ua Переклад
01.020, 01.040.67 ДСТУ 7814:2015 Риба та рибні продукти. Дослідження сенсорне. Терміни та визначення понять чинний 2016-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 33
01.040.01 ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять чинний 2014-07-01 45 ГОСТ 7.26-80 2013-11-29 № 1423 ua ТК 144
01.040.01 ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять чинний 2017-07-01 27 2015-08-21 № 101 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ ISO 30300:2015 (ISO 30300:2011, IDT) ISO 30300:2011 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів чинний 2017-01-01 19 2015-12-18 № 195 Переклад ТК 105
01.040.01, 01.040.11 ДСТУ EN ISO 15225:2015 EN ISO 15225:2010 Медичні вироби. Управління якістю. Структура даних номенклатури медичних виробів чинний 2017-07-01 22 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 166
01.040.01, 01.040.17, 17.240 ДСТУ 9046:2020 Детектори іонізуючого випромінювання. Терміни та визначення понять чинний 2021-01-01 25 ГОСТ 14105–76 2020-08-19 № 190 ТК 99
01.040.01, 01.060 ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT) IEC 60050-112:2010 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини чинний 2020-01-01 39 2018-12-20 № 521 ua Переклад ТК 63
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ ISO 10209-1:2009 ISO 10209-1:1992 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників не чинний 2011-07-01 2019-06-01 14 ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) 2009-09-28 № 346 2018-11-14 № 412 ua Переклад НОС
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ ISO 10209-2:2009 ISO 10209-2:1993 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання не чинний 2011-07-01 2018-06-01 22 ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) 2009-09-28 № 346 2018-11-14 № 412 ua Переклад НОС
01.040.01, 01.100.01 ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять чинний 2004-10-01 54 ДСТУ 3321-96 2003-12-08 № 225 ua НОС
01.040.01, 01.100.20 ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) ISO 13715:2017 Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів чинний 2019-01-01 29 2018-10-23 № 377 en Підтвердження
01.040.01, 01.110 ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять чинний 2011-07-01 38 ДСТУ 2391-94  2010-12-09 № 555 ua ТК 121
01.040.01, 01.110 ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT) EN ISO 10209:2012; ISO 10209:2012 Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації чинний 2019-01-01 111 ДСТУ ISO 10209-1:2009; ДСТУ ISO 10209-2:2009 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
01.040.01, 01.120, 03.120.20 ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять не чинний 2001-07-01 2015-12-20 41 4-2003*,12-2007* ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 в частині розділів 14-19; ДСТУ 1.1:2015 2001-05-29 № 247 2007-12-04 № 340, 2015-08-19 № 98, 2015-10-12 № 129 змінено дату чинності ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 56 2017-05-19 № 114 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2394-94 ISO 5127-3:1981 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 93 2017-05-19 № 114 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2398-94 ISO 5127-6:1983 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення не чинний 1995-01-01 2018-01-01 77 6-94*,11-94* 2017-05-19 № 114 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ ISO 5127:2007 ISO 5127:2001 Інформація і документація. Словник термінів не чинний 2009-10-01 2019-07-01 242 ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT) 2007-12-24 № 383 2018-12-05 № 464 ua Переклад ТК 105
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять чинний 2005-07-01 37 ДСТУ 2732-94 2004-05-28 № 97 ua ТК 144
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять чинний 2006-07-01 17 2005-05-30 № 133 ua
01.040.01, 01.140.20 ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять чинний 2009-01-01 42 2008-08-04 № 270 ua
01.040.01, 01.140.40 ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять чинний 2016-07-01 42 ДСТУ 3017-95 2015-06-22 № 61, 2016-03-04 № 65(зміна до № 61) ua
01.040.01, 01.140.40, 37.100.01 ДСТУ 3017-95 ISO 5127-2:1983 Видання. Основні види. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2016-07-01 28 ДСТУ 3017:2015 2015-06-22 № 61, 2016-03-04 № 65(зміна до № 61) ua
01.040.01, 01.140.40, 37.100.01 ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2017-07-01 16 ДСТУ 3018:2015 2015-06-22 № 61 ua
01.040.01, 13.030.10, 31.020 ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT) EN IEC 63000:2018, IEC 63000:2016 Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів щодо обмеження використання небезпечних речовин чинний 2020-12-20 17 ДСТУ ISO 6504-1:2015 2020-12-04 № 421 en Підтвердження
01.040.01, 29.060 ДСТУ 7512:2014 Вироби кабельні. Терміни та визначення понять чинний 2015-02-01 52 8-2017*, 10-2017* 2014-10-23 № 1257 ua
01.040.01, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-67-95 Радіаційна безпека у бідівництві.Терміни та визначення не чинний 1995-07-01 2005-10-01 Мінрегіон 2005-07-20 № 115 Мінрегіон
01.040.03, 01.040.13, 03.080.20, 13.310 ДСТУ EN 15602:2017 (EN 15602:2008, IDT) EN 15602:2008 Постачальники послуг з охорони та безпеки. Термінологія чинний 2017-12-15 10 2017-12-13 № 413 en Підтвердження ТК 143
01.040.03, 01.040.91, 03.080.10, 91.120.10 ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT) EN 15900:2010 Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги чинний 2018-06-01 11 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
01.040.03, 01.120, 03.100.01 ДСТУ ISO Guide 73:2013 ISO Guide 73:2009 Керування ризиком. Словник термінів чинний 2014-07-01 18 2013-11-29 № 1423 ua Переклад
01.040.03, 03.020 ДСТУ ISO 20252:2008 ISO 20252:2006 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування чинний 2010-07-01 37 2008-12-30 № 517 ua Переклад НОС
01.040.03, 03.080.10 ДСТУ EN 13306:2006 EN 13306:2001 Технічне обслуговування. Терміни та визначення понять не чинний 2007-10-01 2021-01-01 34 ДСТУ EN 13306:2019 (EN 13306:2017, IDT) 2006-06-29 № 180 2019-12-05 № 402 ua Переклад ТК 106
01.040.03, 03.080.10 ДСТУ EN 13306:2019 (EN 13306:2017, IDT) EN 13306:2017 Технічне обслуговування. Термінологія технічного обслуговування чинний 2020-01-01 72 ДСТУ EN 13306:2006 2019-12-05 № 402 en Підтвердження
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 53 ua ТК 106
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення чинний 2006-10-01 27 2006-02-28 № 54 ua ТК 118
01.040.03, 03.080.30 ДСТУ ISO 18513:2019 (ISO 18513:2003, IDT) ISO 18513:2003 Туристичні послуги. Готелі та інші засоби тимчасового розміщення туристів. Словник термінів чинний 2019-11-01 31 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ EN ISO 22300:2014 EN ISO 22300:2014 Соціальна безпека. Термінологія не чинний 2016-01-01 2019-01-01 20 ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT) 2014-12-30 № 1494 2017-10-17 № 321/1 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ EN ISO 22300:2017 (EN ISO 22300:2014, IDT; ISO 22300:2012, IDT) EN ISO 22300:2014, ISO 22300:2012 Безпека суспільства. Словник термінів чинний 2019-01-01 16 ДСТУ EN ISO 22300:2014 2017-10-17 № 321/1 ua Переклад ТК 20
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ ISO 25639-1:2019 (ISO 25639-1:2008, IDT) ISO 25639-1:2008 Виставки, шоу, ярмарки та конференції. Частина 1. Словник термінів чинний 2019-11-01 22 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.100.01 ДСТУ ISO 55000:2019 (ISO 55000:2014, IDT) ISO 55000:2014 Управління активами. Загальний огляд, принципи та термінологія чинний 2020-01-01 26 2019-12-21 № 469 en Підтвердження
01.040.03, 03.100.10 ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять чинний 1997-01-01 15 1-9-2002 1995-12-28 № 444 ua НОС
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3293-95 Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять чинний 1997-01-01 24 1995-12-28 № 444 ua НОС
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення чинний 1999-10-01 39 1-10-2003 1999-03-26 № 163 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення чинний 2001-01-01 28 2000-10-31 № 627 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.20 ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять чинний 2005-07-01 33 2004-07-05 № 130 ua ТК 118
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 48 ua
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 44 ua
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 56 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення чинний 1996-07-01 31 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 3138-95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 22 ua ТК 88
01.040.03, 03.100.50 ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення чинний 1997-01-01 64 1995-12-27 № 442 ua ТК 88
01.040.03, 03.120.10 ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 31 ua ТК 93
01.040.03, 03.120.20 ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи чинний 2008-04-01 26 ДСТУ 1.1-2001 (в частині розділів 14-19),ДСТУ 2462-94 2007-12-04 № 340 ua Переклад ТК 89
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення чинний 1997-07-01 64 1997-02-28 № 116 ua ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-1:2008 ISO 3534-1:2006 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей чинний 2010-01-01 69 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-2:2008 ISO 3534-2:2006 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика чинний 2010-01-01 90 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 3534-3:2005 ISO 3534-3:1999 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту чинний 2006-07-01 41 7-2007* 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.120.30 ДСТУ ISO 11843-1:2005 ISO 11843-1:1997 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення чинний 2006-07-01 12 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 70
01.040.03, 03.200.01 ДСТУ EN 13809:2018 (EN 13809:2003, IDT) EN 13809:2003 Послуги туристичні. Туристичні агенції та туристичні оператори. Терміни та визначення чинний 2019-01-01 33 2018-12-19 № 513 en Підтвердження ТК 118
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення не чинний 1996-01-01 2019-06-01 20 ДСТУ 2935:2018 2018-06-23 № 298 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 14 1994-06-27 № 161 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 29 1994-06-27 № 161 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.20 ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять чинний 2019-06-01 23 ДСТУ 2935–94 2018-08-23 № 298 ua ТК 80
01.040.03, 03.220.40 ДСТУ 4509:2005 Морська навігація. Терміни та визначення чинний 2008-01-01 36 2005-12-28 № 379 ua ТК 161
01.040.03, 03.220.50 ДСТУ 3430-96 Перевезення повітряним транспортом. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 28 1996-10-02 № 409 ua НОС,ТК 161
01.040.03, 03.240 ДСТУ 2623-2001 Зв'язок поштовий. Терміни та визначення чинний 2002-01-01 28 ДСТУ 2623-94 2001-04-05 № 150 ua ТК 157
01.040.03, 03.240 ДСТУ 3806-98 Зв’язок поштовий. Розповсюдження періодичних видань. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 19 1998-11-30 № 972 ua
01.040.07, 01.040.65, 07.080, 65.020.01 ДСТУ 4757:2007 Промислова ентомологія. Терміни та визначення понять чинний 2009-01-01 23 2007-04-04 № 76 ua ТК 149
01.040.07, 01.075, 07.060 ДСТУ 4011-2001 Геофізичні дослідження надр. Дослідження в свердловинах. Терміни, визначення та літерні позначення чинний 2001-10-01 52 1-2-2008 2001-03-02 № 93 ua ТК 19
01.040.07, 07.030 ДСТУ 2777-94 Теплообмін під час кипіння та конденсації. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 36 ua НОС
01.040.07, 07.030 ДСТУ 3154-95 Надпровідність. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 24 ua
01.040.07, 07.040 ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 65 ua НОС
01.040.07, 07.040 ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 96 ua НОС
01.040.07, 07.040 ДСТУ 4476:2005 Морська гідрографія. Терміни та визначення основних понять чинний 2006-07-01 50 2005-11-25 № 338 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний,буде скасовано 1997-07-01 2021-11-01 62 10-99* ДСТУ 3513:2021 1997-02-28 № 116 2021-03-29 № 117 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять чинний 1997-07-01 112 1997-02-28 № 116 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3912-99 Синоптична метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2000-07-01 56 1999-09-08 № 166 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3992-2000 Кліматологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2001-07-01 45 2000-10-31 № 627 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4029-2001 Геофізичні дослідження надр. Сейсморозвідка. Терміни та визначення чинний 2002-01-01 65 2001-05-05 № 216 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4048-2001 Геофізичні дослідження надр. Електророзвідка. Терміни та визначення основних понять чинний 2002-01-01 32 2001-07-27 № 369 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4091-2001 Авіаційна метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2003-01-01 21 2002-04-30 № 268 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4220-2003 Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять чинний 2004-10-01 21 2003-09-15 № 155 ua
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4385:2005 Геофізичне дослідження надр. Магніторозвідка. Терміни та визначення основних понять чинний 2006-04-01 27 2005-04-14 № 89 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4474:2005 Фізична океанологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2007-07-01 44 2005-11-25 № 338 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4677:2006 Геофізичне досліджування надр. Гравіорозвідка. Терміни та визначення основних понять чинний 2008-01-01 34 2006-09-07 № 273 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4678:2006 Геохімічне досліджування надр. Терміни та визначення основних понять чинний 2008-01-01 28 2006-09-07 № 273 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 4758:2007 Дистанційне зондування Землі з космосу. Оброблення даних. Терміни та визначення понять чинний 2007-10-01 15 2007-04-11 № 81 ua НОС
01.040.07, 07.060 ДСТУ 7303:2013 Сільськогосподарська метеорологія. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 29 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.07, 07.060 ДСТУ 3513:2021 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять набуде чинності 2021-11-01 ДСТУ 3513–97 2021-03-29 № 117 ua
01.040.07, 07.080 ДСТУ 3803-98 Біотехнологія. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 24 1998-10-26 № 869 ua ТК 149
01.040.07, 07.080 ДСТУ 4760:2007 Біотехнологія ветеринарної медицини. Терміни та визначення чинний 2008-01-01 19 2007-04-11 № 81 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2424-94 Промислова мікробіологія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 41 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 2881-94 Екологія мікроорганізмів. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 29 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 3750-98 Мікробіологія ґрунту. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 36 1998-06-26 № 450 ua ТК 159
01.040.07, 07.100.01 ДСТУ 4759:2007 Мікробіологія ветеринарної медицини. Терміни та визначення основних понять чинний 2008-01-01 13 2007-04-11 № 81 ua ТК 149
01.040.07, 07.100.10 ДСТУ EN 1659:2019 (EN 1659:1996, IDT) EN 1659:1996 Системи діагностики in vitro. Культуральні середовища в мікробіології. Терміни та визначення понять чинний 2019-09-01 5 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
01.040.11, 11.040.10 ДСТУ EN ISO 4135:2015 (EN ISO 4135:2001, IDT; ISO 4135:2001) EN ISO 4135:2001, ISO 4135:2001 Обладнання для анестезії та штучного дихання. Словник термінів чинний 2016-01-01 72 2015-12-25 № 208 Підтвердження ТК 77 93/42/EEC
01.040.11, 11.040.20 ДСТУ 2358-94 Апарати штучного кровообігу. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 ua НОС
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-1:2019 (ISO 8549-1:1989, IDT) ISO 8549-1:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 1. Основні терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та ортезів чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-2:2019 (ISO 8549-2:1989, IDT) ISO 8549-2:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 2. Терміни стосовно зовнішніх протезів кінцівок та користувачів цих протезів чинний 2020-10-01 8 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-3:2019 (ISO 8549-3:1989, IDT) ISO 8549-3:1989 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 3. Терміни стосовно зовнішніх ортезів чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 8549-4:2019 (ISO 8549-4:2014, IDT) ISO 8549-4:2014 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 4. Терміни стосовно ампутації кінцівок чинний 2020-10-01 10 2019-08-08 № 243 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-1:2020 (ISO 29783-1:2008, IDT) ІSO 29783-1:2008 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 1. Нормальна хода чинний 2021-09-01 10 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-2:2020 (ISO 29783-2:2015, IDT) ІSO 29783-2:2015 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 2. Хода на протезі чинний 2021-09-01 16 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.40 ДСТУ ISO 29783-3:2020 (ISO 29783-3:2016, IDT) ІSO 29783-3:2016 Протезування та ортезування. Словник термінів. Частина 3. Патологічна хода (крім ходи на протезі) чинний 2021-09-01 8 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.040.50 ДСТУ 2384-94 Апарати рентгенівські медичні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 49 ua ТК 77
01.040.11, 11.040.50 ДСТУ 2440-94 Обладнання медичне радіологічне та радіотерапевтичне. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 32 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2221-93 Електроди для зняття біоелектричних потенціалів. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 45 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2595-94 Прилади вимірювальні та апаратура функціональної діагностики. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 61 1994-06-27 № 161 ua НОС
01.040.11, 11.040.55 ДСТУ 2738-94 Прилади для вимірювання біоелектричних потенціалів серця. Номенклатура показників. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 41 5-95* ua ТК 77
01.040.11, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11139:2018 (EN ISO 11139:2018, IDT; ISO 11139:2018, IDT) EN ISO 11139:2018; ISO 11139:2018 Стерилізація медичних виробів та відповідного обладнання. Словник термінів застосовних у стандартах на процеси стерилізації чинний 2019-01-01 58 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 77
01.040.11, 11.120.01 ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 10 ua НОС
01.040.11, 11.180.10 ДСТУ ISO 7176-26:2020 (ISO 7176-26:2007, IDT) ISO 7176-26:2007 Крісла колісні. Частина 26. Словник термінів чинний 2021-07-01 42 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.180.10 ДСТУ ISO 16840-1:2020 (ISO 16840-1:2006, IDT) ISO 16840-1:2006 Сидіння колісного крісла. Частина 1. Словник термінів, умовні познаки осей координат і розміри сегментів тіла, постави та положення опорних поверхонь чинний 2021-09-01 72 ua Переклад ТК 139
01.040.11, 11.220 ДСТУ 7003:2009 Ветеринарна вірусологія. Препарати ветеринарні імунобіологічні. Терміни та визначення понять чинний 2009-07-01 42 2009-03-19 № 115 ua ТК 149
01.040.13 ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 23 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 01.040.27, 27.120.01, 27.120.99 ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять чинний 2013-03-01 37 2012-11-28 № 1353 ua
01.040.13, 01.040.29, 13.230, 29.260.20 ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT) EN 13237:2012 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах чинний,буде скасовано 2017-07-26 2022-01-01 28 ДСТУ EN 13237:2019 (EN 13237:2012, IDT) 2017-07-25 № 192 2019-12-23 № 484 en Підтвердження 2014/34/EU
01.040.13, 01.040.29, 13.230, 29.260.20 ДСТУ EN 13237:2019(EN 13237:2012, IDT) EN 13237:2012 Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення понять на обладнання й захисні системи, які застосовують у потенційно вибухонебезпечних середовищах чинний 2021-01-01 24 ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT) 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 187 2014/34/EU
01.040.13, 01.040.55, 13.030.01, 55.020 ДСТУ EN 13193:2012 EN 13193:2000 Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія чинний 2013-07-01 14 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
01.040.13, 01.040.59, 13.220.40, 59.080.01 ДСТУ ISO 4880-2002/ГОСТ ИСО 4880-2002 ISO 4880:1997,ГОСТ ИСО 4880-2002 Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю та текстильних виробів. Словник термінів чинний 2003-07-01 22 з заміною позначення ДСТУ ISO 4880-2002 на ДСТУ ISO 4880-2002/ГОСТ ИСО 4880-2002, 2002-09-04 № 503 ua Переклад ТК 125
01.040.13, 01.040.91, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення чинний 2001-07-01 55 2000-12-14 № 280 Мінрегіон
01.040.13, 01.060, 13.180 ДСТУ EN ISO 1302:2018 (EN ISO 1302:2002, IDT; ISO 1302:2002, IDT) EN ISO 1302:2002, ISO 1302:2002 Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Познака зовнішньої текстурив технічній документації на продукцію чинний 2019-01-01 57 2018-10-23 № 378 en Підтвердження
01.040.13, 13.020.01 ДСТУ 7739:2015 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 30 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
01.040.13, 13.020.01, 13.060.01 ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять чинний 2012-07-01 27 2010-12-09 № 555 ua ТК 81
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ ISO 14050:2004 ISO 14050:1998 Екологічне керування. Словник термінів не чинний 2006-01-01 2017-07-01 14 ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) 2004-08-02 № 169 2016-03-30 № 93 ua Переклад
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ 7740:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
01.040.13, 13.020.10 ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) ISO 14050:2009 Екологічне управління. Словник термінів чинний 2017-07-01 56 2016-03-30 № 93 ua Переклад ТК 93
01.040.13, 13.030.01 ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять чинний 2006-07-01 19 ДСТУ 2102-92 2005-09-16 № 265 ua ТК 82
01.040.13, 13.030.10 ДСТУ 2431-94 Відходи текстильні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 37 1-95*,3-95* ua ТК 125
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 37 ua ТК 82
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ 3928-99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення чинний 2000-07-01 23 1999-11-30 № 380 ua ТК 145
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-1:2004 ISO 6107-1:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 1 чинний 2005-04-01 23 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-2:2004 ISO 6107-2:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 2 чинний 2005-04-01 25 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-3:2004 ISO 6107-3:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 3 чинний 2005-04-01 23 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-4:2004 ISO 6107-4:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 4 чинний 2005-04-01 11 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-5:2004 ISO 6107-5:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 5 чинний 2005-04-01 17 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-6:2004 ISO 6107-6:1996 Якість води. Словник термінів. Частина 6 чинний 2005-04-01 14 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-7:2004 ISO 6107-7:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 7 чинний 2005-04-01 15 2004-02-02 № 15 ua Переклад ТК 147
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-8:2004 ISO 6107-8:1993 Якість води. Словник термінів. Частина 8 чинний 2005-04-01 21 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.060.01 ДСТУ ISO 6107-9:2004 ISO 6107-9:1997 Якість води. Словник термінів. Частина 9 чинний 2005-04-01 35 2004-02-02 № 15 ua Переклад
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення чинний 2001-06-01 25 2000-07-31 № 474 ua ТК 82
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять чинний 2010-07-01 19 2009-12-18 № 461 ua ТК 142
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7418:2013 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Терміни та визначення понять чинний 2014-07-01 23 2013-12-11 № 1469 ua
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7514:2014 Ґрунти тепличні. Терміни та визначення понять чинний 2015-02-01 18 2014-10-23 № 1257 ua ТК 142
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ 7737:2015 Якість ґрунту. Родючість ґрунтів. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
01.040.13, 13.080.01 ДСТУ ISO 11074:2009 ISO 11074:2005 Якість ґрунту. Словник термінів чинний 2011-07-01 82 ДСТУ ISO 11074-1:2004,ДСТУ ISO 11074-2:2004,ДСТУ ISO 11074-4:2004 2009-10-20 № 386 ua Переклад ТК 142
01.040.13, 13.080.01, 17.240, 13.280 ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять чинний 2017-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.080.30 ДСТУ 7705:2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять чинний 2016-08-01 17 2015-05-28 № 45 ua ТК 82, ТК 142
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять не чинний 2000-01-01 2015-05-01 23 ДСТУ 2293-93 ДСТУ 2293:2014 1999-03-26 № 164 2014-12-02 № 1429 ua
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 32 ua НОС
01.040.13, 13.100 ДСТУ 2223-93 Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 25 ua ТК 138
01.040.13, 13.100 ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять чинний 1996-01-01 60 ua ТК 19
01.040.13, 13.100 ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення чинний 2001-01-01 24 2000-02-02 № 94 ua НОС
01.040.13, 13.100, 13.110 ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять чинний 2015-05-01 20 6-2017* ДСТУ 2293-99 2014-12-02 № 1429 ua
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 292-1-2001 EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія не чинний 2002-03-01 2017-10-01 31 ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) 2001-08-29 № 432 2016-12-13 № 426 ru,ua Переклад ТК 75
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 1005-1:2005 EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення не чинний 2006-10-01 2016-01-01 15 ДСТУ EN 1005-1:2014 2005-04-14 № 90 2014-12-29 № 1479 ua Переклад ТК 125
01.040.13, 13.110 ДСТУ EN 1005-1:2014 EN 1005-1:2001+A1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення чинний 2019-12-01 15 ДСТУ EN 1005-1:2005 ДСТУ EN 1005-1:2018 (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-07-17 № 222 en Підтвердження ТК 121 2006/42/ЄС
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 614-1-2001 EN 614-1:1995 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи не чинний 2002-07-01 2016-01-01 21 ДСТУ EN 614-1:2014 2001-12-26 № 648 2014-12-29 № 1479 ua Переклад
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 61 ДСТУ 3899-99, ДСТУ 2429-94 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 614-1:2014 EN 614-1:2006+A1:2009 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи чинний 2019-10-01 26 ДСТУ EN 614-1-2001 ДСТУ EN 614-1:2018 (EN 614-1:2006 + А1:2009, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-07-18 № 226 en Підтвердження ТК 121 2006/42/ЄС
01.040.13, 13.110, 13.180 ДСТУ EN 1005-1:2018 (EN 1005-1:2001 + А1:2008, IDT) EN 1005-1:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять чинний 2019-10-01 14 ДСТУ ЕN 1005-1:2014 2018-07-17 № 222 ua Переклад ТК 121 2006/42/ЄС
01.040.13, 13.140 ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 ua ТК 135
01.040.13, 13.160 ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 61 ua ТК 98
01.040.13, 13.160 ДСТУ ISO 5805:2007 ISO 5805:1997 Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів чинний 2009-07-01 26 2007-12-04 № 344 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 22 ДСТУ 3891-99 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення чинний 2001-01-01 21 2000-07-07 № 429 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення чинний 2001-07-01 27 1-2001* 2000-11-27 № 677 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять чинний 2008-07-01 21 2008-03-26 № 101 ua ТК 40
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7295:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни та визначення основних понять чинний 2014-01-01 11 2013-10-14 № 1231 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7738:2015 Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 19 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.200 ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять чинний 2016-01-01 21 2015-06-22 № 61 ua
01.040.13, 13.220.01 ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять чинний 2007-07-01 32 ДСТУ 2272-93 2006-06-09 № 162 ua
01.040.13, 13.220.10 ДСТУ 2055-92 Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення чинний 1994-01-01 47 ua
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять чинний 2007-04-01 44 ДСТУ 2273-93 2006-06-29 № 177 ua
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ ISO 7240-1:2007 ISO 7240-1:2005 Система пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять чинний 2007-08-01 26 2007-04-11 № 81 ua Переклад ТК 25
01.040.13, 13.220.20 ДСТУ ISO 8421-3:2007 ISO 8421-3:1989 Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування чинний 2007-08-01 16 2007-04-11 № 81 ua Переклад ТК 25
01.040.13, 13.220.40, 13.220.50 ДСТУ 3855-99 ISO 3261:1975 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 30 1-7-2006,5-2007*,6-2007* 1999-03-19 № 120 ua ТК 25
01.040.13, 13.300 ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять чинний 2009-01-01 39 2008-04-16 № 125 ua ТК 135
01.040.13, 13.310 ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 29 1999-07-02 № 7 ua ТК 143
01.040.13, 13.310 ДСТУ 3960-2000 Система тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення чинний 2000-07-01 41 2000-04-06 № 260 ua ТК 143
01.040.13, 13.310 ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео) системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення чинний 2001-07-01 25 2000-12-29 № 745 ua ТК 143
01.040.13, 13.320 ДСТУ CLC/TR 50531:2014 CLC/TR 50531:2009 Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 77 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
01.040.13, 13.340.10 ДСТУ 2428-94 Виробничий одяг. Вироби і деталі швейні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 ua ТК 125
01.040.13, 13.340.20 ДСТУ EN 165-2001 EN 165:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник чинний 2003-01-01 26 2001-12-28 № 658 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.30 ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 45 ua ТК 135
01.040.13, 13.340.30 ДСТУ EN 134:2005 EN 134:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин чинний 2006-07-01 30 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN 374-1:2005 EN 374-1:2003 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги не чинний 2008-03-01 2018-02-01 10 3-2018*(12-2017) ДСТУ EN ISO 374-1:2017 (EN ISO 374-1:2016, IDT; ISO 374-1:2016, IDT) 2005-12-02 № 345 2017-12-27 № 477 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN ISO 374-1:2018 (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT) EN ISO 374-1:2016; А1:2018; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин чинний 2020-01-01 12 ДСТУ EN ISO 374-1:2017 (EN ISO 374-1:2016, IDT; ISO 374-1:2016, IDT) 2018-11-01 № 388 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN ISO 374-5:2018 (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT) EN ISO 374-5:2016; ISO 374-5:2016 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від мікроорганізмів чинний 2020-01-01 10 ДСТУ EN ISO 374-5:2017 (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT) 2018-11-01 № 388 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.40 ДСТУ EN 374-2:2018 (EN 374-2:2014, IDT) EN 374-2:2014 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 2. Визначення стійкості до проникнення чинний 2020-01-01 10 ДСТУ EN 374-2:2005 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 135
01.040.13, 13.340.60 ДСТУ EN 1868:2006 EN 1868:1997 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів чинний 2008-01-01 32 2006-11-07 № 320 ua Переклад ТК 135
01.040.17, 01.040.19, 17.020 ДСТУ 2950-94 Засоби вимірювань та випробувальне обладнання у целюлозно-паперовій промисловості. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 41 ua
01.040.17, 01.040.49, 17.020 ДСТУ 3652-97 Вимірювання навігаційні в авіації. Терміни та визначення чинний 1998-07-01 52 1997-11-21 № 688 ua ТК 63
01.040.17, 01.075, 17.180.01 ДСТУ 2755-94 Фізична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин чинний 1996-01-01 61 ua НОС
01.040.17, 01.075, 17.180.01 ДСТУ 2756-94 Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин чинний 1996-01-01 46 ua НОС
01.040.17, 13.100, 71.040.01 ДСТУ 2224-93 Газовизначники хімічні. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 16 ua ТК 138
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2473-94 Механічні коливання. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 53 ua НОС
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2474-94 Механічні коливальні системи. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 17 ua НОС
01.040.17, 17.020 ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 72 8-96* ua ТК 63
01.040.17, 17.040 ДСТУ 2685-94 Фотограмметрія. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 96 ua НОС
01.040.17, 17.040.01 ДСТУ ISO 14660-1-2002 ISO 14660-1:1999 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 1. Загальні терміни та визначення чинний 2003-10-01 10 2002-09-18 № 513 ua Переклад ТК 47
01.040.17, 17.040.01, 33.140 ДСТУ 2381-94 Системи радіотехнічні траєкторних вимірювань. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 ua НОС
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2497-94 Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з'єднання. Терміни та визначення  чинний 1995-07-01 48 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2499-94 Основні норми взаємозамінності. Конуси та конічні з'єднання. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 40 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.10 ДСТУ 2500-94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми чинний 1995-07-01 55 ua НОС
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2409-94 Вимірювання параметрів шорсткості. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 24 ua НОС
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 39 ua ТК 15
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ 2498-94 ISO 1101:1983,ISO 5459:1981 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 112 9-95* ua ТК 15
01.040.17, 17.040.20 ДСТУ ISO 4287:2012 ISO 4287:1997, ISO 4287:1997/Cor 1:1998, ISO 4287:1997/Cor 2:2005 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури чинний 2013-03-01 25 12-2014*, 8-2015* ДСТУ ISO 4287-2002, ДСТУ ГОСТ 25142:2009 2012-11-28 № 1354 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.040.30 ДСТУ 2234-93 Калібри. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 15 ua НОС
01.040.17, 17.040.30 ДСТУ ISO 10360-1:2013 ISO 10360-1:2000,ISO 10360-1:2000/Cor 1:2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 1. Словник термінів чинний 2014-07-01 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
01.040.17, 17.060 ДСТУ ISO 8655-1:2015 ISO 8655-1:2002, Cor. 1:2008 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві не чинний 2016-01-01 2020-01-01 18 ДСТУ ISO 8655-1:2018 (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT) 2015-09-28 № 118 2018-12-12 № 479 en Підтвердження
01.040.17, 17.080 ДСТУ 2870-94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 49 8-96* ua ТК 63
01.040.17, 17.100 ДСТУ 3647-97 Ваги та дозатори вагові. Терміни та визначення не чинний 1999-01-01 2018-02-06 60 1997-09-29 № 611 2017-11-20 № 375 ua
01.040.17, 17.100 ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 21 1998-03-27 № 211 ua ТК 156
01.040.17, 17.100 ДСТУ EN 472:2004 EN 472:1994 Манометри. Словники термінів чинний 2005-07-01 12 2004-05-28 № 102 ua Переклад ТК 135
01.040.17, 17.120.10 ДСТУ ISO 4006:2009 ISO 4006:1991 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак чинний 2012-01-01 76 2009-12-30 № 485 ua Переклад
01.040.17, 17.120.20 ДСТУ ISO 772:2008 ISO 772:1996 Вимірювання гідрометричні. Словник термінів та умовні познаки чинний 2011-01-01 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 145
01.040.17, 17.140.01 ДСТУ 3515-97 Акустика і електроакустика. Терміни та визначення чинний 1997-07-01 135 1997-02-28 № 116 ua НОС,ТК 130
01.040.17, 17.160 ДСТУ ISO 2041:2007 ISO 2041:1990 Вібрація та удар. Словник термінів чинний 2009-07-01 102 2007-12-04 № 344 ua Переклад ТК 135
01.040.17, 17.160 ДСТУ ISO 13372:2015 ISO 13372:2012 Моніторинг і діагностика стану машин. Словник термінів чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
01.040.17, 17.180.01 ДСТУ ISO 9334:2005 ISO 9334:1995 Оптика та оптичні прилади. Функція передатна оптична. Визначення понять та математичні співвідношення чинний 2007-07-01 30 2005-12-30 № 385 ua Переклад НОС
01.040.17, 17.180.30 ДСТУ 2402-94 Прилади геодезичні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 45 ua НОС
01.040.17, 17.200.01 ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 99 1-6-2019 1997-03-24 № 155, 2019-06-07 № 144(зміна № 1) ua ТК 65
01.040.17, 17.220.01 ДСТУ 2561-94 Міри магнітної індукції. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 21 1994-06-09 № 135 ua НОС
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ 3540-97 Електронні засоби вимірювальної техніки для електричних та магнітних величин. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 44 1997-05-29 № 306 ua
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 IEC 60050-300:2001 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання чинний 2007-10-01 27 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60050-300-313:2006 IEC 60050-300:2001 Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 313. Типи електричних засобів вимірювальної техніки чинний 2007-10-01 27 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.220.20 ДСТУ IEC 60469-1:2005 IEC 60469-1:1987 Методи і прилади імпульсні. Частина 1. Терміни та визначення понять імпульсної техніки чинний 2007-07-01 41 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 63
01.040.17, 17.240 ДСТУ 3153-95 Детектори іонізуючого випромінення сцинтиелектронні. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 16 ua
01.040.17, 27.120.01 ДСТУ IEC 60050-394:2009 IEC 60050-394:2007 Електротехнічний словник термінів. Частина 394. Ядерна апаратура. Прилади, системи, обладнання та детектори чинний 2012-01-01 138 2009-12-30 № 485 ua Переклад
01.040.19, 19.020 ДСТУ 2328-93 Швидкісне деформування матеріалів. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 13 ua НОС
01.040.19, 19.020 ДСТУ 3011-95 Устаткування випробувальне кліматичне та механічне. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 36 ua НОС, ТК 160
01.040.19, 19.020 ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 73 10-95* ua ТК 105
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2442-94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 25 ua
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2444-94 Розрахунки та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 73 ua
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 30 1994-10-31 № 260 ua НОС
01.040.19, 19.060 ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять чинний 1996-01-01 41 1994-10-31 № 260 ua
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-1:2008 EN 1330-1:1998 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни не чинний 2010-01-01 2016-08-01 19 ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT) 2008-12-22 № 493 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-4:2008 EN 1330-4:2000 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю не чинний 2010-01-01 2016-08-01 54 ДСТУ EN 1330-4:2016 (EN 1330-4:2010, IDT) 2008-12-22 № 493 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-7:2009 EN 1330-7:2005 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі не чинний 2011-01-01 2019-01-01 14 ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT) 2009-08-04 № 284 2017-12-20 № 435 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 12706:2008 EN ISO 12706:2000 Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни стосовно капілярного контролю не чинний 2010-01-01 2016-08-01 14 ДСТУ EN ISO 12706:2016 (EN ISO 12706:2009, IDT; ISO 12706:2009, IDT) 2008-12-22 № 493 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-4:2016 (EN 1330-4:2010, IDT) EN 1330-4:2010 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю не чинний 2016-08-01 2019-07-01 117 ДСТУ EN 1330-4:2008 ДСТУ EN ISO 5577:2018 (EN ISO 5577:2017, IDT; ISO 5577:2017, IDT) 2016-06-21 № 184 2018-11-23 № 435 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 16 ua
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 25 ua НОС
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 55 ua ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ 2866-94 Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 16 ua ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-2:2008 EN 1330-2:1998 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни стосовно методів  неруйнівного контролю чинний 2010-01-01 11 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-3:2008 EN 1330-3:1997 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю чинний 2010-01-01 26 2008-12-22 № 493 ua Переклад
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-5:2008 EN 1330-5:1998 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 5. Терміни стосовно вихрострумового контролю чинний 2010-01-01 40 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT) EN 1330-1:2014 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів чинний 2016-08-01 24 ДСТУ EN 1330-1:2008 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-8:2016 (EN 1330-8:1998, IDT) EN 1330-8:1998 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 8. Терміни, які використовують у контролі герметичності чинний 2016-08-01 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-9:2016 (EN 1330-9:2009, IDT) EN 1330-9:2009 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі чинний 2016-08-01 27 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, IDT) EN 1330-10:2003 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі чинний 2016-08-01 37 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 12706:2016 (EN ISO 12706:2009, IDT, ISO 12706:2009, IDT) EN ISO 12706:2009, ISO 12706:2009 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль чинний 2016-08-01 19 ДСТУ EN ISO 12706:2008 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 12718:2016 (EN ISO 12718:2008, IDT, ISO 12718:2008, IDT) EN ISO 12718:2008, ISO 12718:2008 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Словник термінів чинний 2016-08-01 54 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ ISO 5576:2016 (ISO 5576:1997, IDT) ISO 5576:1997 Контроль неруйнівний. Промислова радіологія з використанням рентгенівського і гамма-випромінювання. Словник термінів чинний 2016-08-01 40 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ ISO 10878:2016 (ISO 10878:2013, IDT) ISO 10878:2013 Неруйнівний контроль. Інфрачервона термографія. Словник термінів чинний 2016-08-01 35 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT) EN ISO 12707:2016, ISO 12707:2016 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів чинний 2019-01-01 10 ДСТУ EN 1330-7:2009 2017-12-20 № 435 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN 16714-3:2018 (EN 16714-3:2016, IDT) EN 16714-3:2016 Неруйнівний контроль. Частина 3. Термографічний контроль. Терміни та визначення понять чинний 2019-01-01 11 2018-11-23 № 435 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 5577:2018 (EN ISO 5577:2017, IDT; ISO 5577:2017, IDT) EN ISO 5577:2017; ISO 5577:2017 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Словник термінів чинний 2019-01-01 47 ДСТУ EN 1330-4:2016 (EN 1330-4:2010, IDT) 2018-11-23 № 435 en Підтвердження ТК 78
01.040.19, 19.100 ДСТУ EN ISO 20484:2018 (EN ISO 20484:2017, IDT; ISO 20484:2017, IDT) EN ISO 20484:2017; ISO 20484:2017 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Словник термінів чинний 2019-01-01 19 2018-12-10 № 472 en Підтвердження
01.040.19, 19.100, 37.040.25 ДСТУ EN 14096-1:2006 EN 14096-1:2003 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості чинний 2007-10-01 14 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 78
01.040.19, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення чинний 1994-10-01 35 1994-04-12 № 83 Мінрегіон
01.040.19, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення чинний 1994-10-01 40 1994-04-12 № 83 Мінрегіон
01.040.19, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення чинний 1994-10-01 37 1994-04-12 № 83 Мінрегіон
01.040.19, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення чинний 1994-10-01 33 1994-04-12 № 83 Мінрегіон
01.040.19, 91.100.01 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення чинний 1994-10-01 40 1994-04-12 № 83 Мінрегіон
01.040.21, 21.020 ДСТУ 2470-94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 25 ua ТК 68
01.040.21, 21.020 ДСТУ 2823-94 Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та мащення. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 32 1994-10-31 № 260 ua НОС
01.040.21, 21.020 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 96 ua ТК 68
01.040.21, 21.020 ДСТУ 3648-97 Машини технологічні. Мальтійські механізми. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 31 1997-09-29 № 611 ua НОС
01.040.21, 21.040.01 ДСТУ ISO 5408:2006 ISO 5408:1983 Нарізі циліндричні. Словник термінів чинний 2007-10-01 18 2006-09-07 № 272 ua Переклад ТК 136
01.040.21, 21.060.01 ДСТУ 2412-94 ISO 1891:1979 Вироби кріпильні. Термінологія та номенклатура чинний 1995-01-01 81 ua ТК 136
01.040.21, 21.100.01 ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 79 ua ТК 15
01.040.21, 21.100.10 ДСТУ ISO 4378-1:2018 (ISO 4378-1:2017, IDT) ISO 4378-1:2017 Вальниці ковзання. Терміни та визначення, класифікація та умовні познаки. Частина 1. Конструкція матеріалів для вальниць та їхні властивості чинний 2019-01-01 46 ГОСТ 18282–88 2018-12-17 № 495 en Підтвердження ТК 180
01.040.21, 21.120.20 ДСТУ 2278-93 Муфти механічні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 47 ua
01.040.21, 21.160 ДСТУ 2262-93 Пружини. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 20 ua НОС,ТК 91
01.040.21, 21.200 ДСТУ 2330-93 Передачі зубчасті і фрикційні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 137 ua
01.040.21, 21.200 ДСТУ 2983-95 Передачі черв'ячні. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 81 ua
01.040.21, 21.200 ДСТУ 3423-96 Передачі зубчасті. Похибки та допуски. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 68 1996-10-02 № 409 ua
01.040.21, 21.200 ДСТУ ISO 1122-1:2006 ISO 1122-1:1998 Передачі зубчасті. Словник термінів. Частина 1. Визначення, що стосуються геометрії чинний 2008-01-01 72 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 47
01.040.21, 21.200 ДСТУ ISO 1122-2:2006 ISO 1122-2:1999 Передачі зубчасті. Словник термінів. Частина 2. Визначення, що стосуються геометрії черв’ячних передач чинний 2008-01-01 26 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 47
01.040.21, 21.200 ДСТУ ISO 10825:2008 ISO 10825:1995 Передачі зубчасті. Спрацювання та пошкодження зубців зубчастих коліс. Термінологія чинний 2010-01-01 67 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 47
01.040.21, 21.220.01 ДСТУ 2285-93 Варіатори з гнучкою пов'яззю. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 9 ua
01.040.21, 21.220.10 ДСТУ ISO 1081:2009 ISO 1081:1995 Приводи пасові. Паси клинові й поліклинові та відповідні шківи з канавками. Словник термінів чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 491 ua Переклад
01.040.21, 21.220.10 ДСТУ ISO 5288:2006 ISO 5288:2001 Приводи пасові синхронні. Словник термінів чинний 2008-01-01 26 2006-12-27 № 375 ua Переклад ТК 47
01.040.21, 21.240 ДСТУ 2329-93 Редуктори та мотор-редуктори зубчасті. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 35 ua
01.040.21, 21.240 ДСТУ 2613-94 Машини технологічні. Кулачкові механізми. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 37 1994-06-27 № 161 ua НОС
01.040.21, 21.240 ДСТУ 2845-94 Кулькові гвинтові передачі. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 29 ua
01.040.21, 21.260 ДСТУ 3447-96 ISO 5170:1977 Системи та пристрої змащувальні. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 59 9-97* 1996-10-28 № 450 ua ТК 45
01.040.23, 13.060 ДСТУ 3063-95 Насоси. Класифікація. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 79 1995-04-21 № 131 ua
01.040.23, 23.020.30 ДСТУ 2650-94 Балони сталеві газові безшовні. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 19 ua
01.040.23, 23.040.01 ДСТУ 2485-94 ISO 6708:1980 Компоненти трубопроводів. Діаметр номінальний. Визначення чинний 1995-01-01 7 ru,ua ТК 108
01.040.23, 23.040.01 ДСТУ 2611-94 Арматура трубопровідна промислового призначення. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 40 1994-10-31 № 260 ua ТК 108
01.040.23, 23.040.10 ДСТУ 2643-94 Труби сталеві та чавунні. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 20 ua
01.040.23, 23.040.10 ДСТУ 2680-94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні чинний 1995-07-01 75 ua
01.040.23, 23.040.10 ДСТУ 2808-94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначення дефектів макроструктури чинний 1996-01-01 43 ua
01.040.23, 23.040.50 ДСТУ 3455.3-96 ISO 5598:1985 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 3. Гідроапарати та пневмоапарати. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 39 1996-12-24 № 570 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.060.01 ДСТУ ISO 6552:2008 ISO 6552:1980 Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Визначення термінів чинний 2010-01-01 7 2008-08-15 № 290 ua Переклад ТК 108
01.040.23, 23.080 ДСТУ 3503-97 Насоси. Основні технічні показники та характеристики рідинних насосів. Терміни, визначення та позначення чинний 1998-01-01 52 1997-01-31 № 57 ua
01.040.23, 23.100.01 ДСТУ 2404-94 Передачі гідродинамічні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 79 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.01 ДСТУ 3455.1-96 ISO 5598:1985 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні поняття. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 53 1996-10-28 № 450 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.01 ДСТУ 3455.2-96 ISO 5598:1985 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 2. Об'ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 63 1996-12-24 № 570 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.01 ДСТУ 3455.4-96 ISO 5598:1985 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 4. Кондиціонери робочого середовища, гідропосудини та пневмопосудини. Гідропроводи та пневмопроводи. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 32 1996-12-24 № 570 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.60 ДСТУ 4468:2005 ISO 5598:1985 Фільтри та очисні сепаратори для рідин. Терміни та визначення понять чинний 2008-01-01 35 2005-10-21 № 306 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.60 ДСТУ 4975:2008 ISO 5598:1985 Ущільнювальні пристрої та ущільники. Терміни та визначення основних понять чинний 2009-01-01 30 2008-05-05 № 140 ua НОС,ТК 45
01.040.23, 23.100.60, 83.140.50 ДСТУ ISO 16589-2:2006 ISO 16589-2:2001 Манжети з термопластичними ущільнювальними елементами для валів. Частина 2. Словник термінів чинний 2008-01-01 31 2006-11-07 № 320 ua Переклад НОС,ТК 45
01.040.23, 23.120 ДСТУ 2264-93 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 49 ua ТК 57
01.040.23, 23.120 ДСТУ 5054:2008 ISO 13349:1999 Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій чинний 2010-01-01 42 2008-08-04 № 268 ua ТК 57
01.040.23, 23.120 ДСТУ EN 14511-1:2007 EN 14511-1:2004 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять чинний 2009-10-01 16 ДСТУ EN 255-1:2005 2007-12-04 № 340 ua Переклад ТК 48
01.040.23, 23.140 ДСТУ 3809-98 Компресори. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 21 1998-12-21 № 991 ua ТК 28
01.040.23, 23.160 ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 73 ua НОС
01.040.25 ДСТУ 7789:2015 Зварювання полімерних матеріалів. Терміни та визначення понять чинний 2016-04-01 33 2015-06-22 № 61 ua ТК 44
01.040.25, 25.020 ДСТУ 2390-94 Складання. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 33 ua НОС
01.040.25, 25.020 ДСТУ 2410-94 Машини технологічні. Основні поняття і циклограми. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 25 ua НОС
01.040.25, 25.040.20, 25.040.40 ДСТУ 2579-94 Цифрова індикація і цифрове керування устаткованням. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 49 7-95* 1994-06-10 № 138 ua ТК 31
01.040.25, 25.040.30 ДСТУ 2879-94 Маніпулятори, автооператори, роботи промислові та системи виробничі гнучкі. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 36 ua ТК 98
01.040.25, 25.040.40 ДСТУ EN 61512-1:2019 (EN 61512-1:1999, IDT; IEC 61512-1:1997, IDT) EN 61512-1:1999, IDT; IEC 61512-1:1997 Керування рецептурним виробництвом. Частина 1. Моделі та термінологія чинний 2019-09-01 98 2019-08-13 № 249 en Підтвердження ТК 185
01.040.25, 25.040.40, 35.160 ДСТУ 3609-97 Контролери програмовані. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 16 10-99* 1997-11-27 № 704 ua ТК 31
01.040.25, 25.080.01 ДСТУ 2298-93 Верстати металорізальні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 33 ua ТК 75
01.040.25, 25.080.50 ДСТУ 3691-98 Верстати хонінгувальні та притиральні. Терміни та визначення чинний 1998-07-01 12 1998-02-27 № 131 ua ТК 75
01.040.25, 25.100.01 ДСТУ 2233-93 Інструменти різальні. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 43 ua
01.040.25, 25.100.01 ДСТУ 2249-93 Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення чинний 1995-01-01 62 ua
01.040.25, 25.100.70 ДСТУ 2486-94 Алмази та інструменти алмазні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 35 ua НОС
01.040.25, 25.120.10 ДСТУ 2261-93 Штампи для оброблення металу тиском. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 40 ua НОС
01.040.25, 25.120.10 ДСТУ 2263-93 Операції кування та штампування металу. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 41 ua НОС
01.040.25, 25.120.10 ДСТУ 2360-94 Устаткування ковальсько-пресове. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 29 ua ТК 75
01.040.25, 25.160.01 ДСТУ 3761.1-98 ISO 581:1980 Зварювання та споріднені процеси. Частина 1. Зварність. Визначення чинний 1999-07-01 6 1998-06-25 № 447 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.01 ДСТУ 3761.2-98 ISO 857:1990 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 55 1-3-2006 1998-07-24 № 541 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.01 ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устатковання. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 54 1998-07-24 № 541 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.01 ДСТУ 3761.4-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 4. Процеси паяння та лудіння. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 33 1998-07-24 № 541 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.01 ДСТУ 3761.5-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 5. Газотермічне напилювання. Терміни та визначення чинний 1999-07-01 23 1998-06-25 № 447 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.30 ДСТУ 3459-96 Устаткування зварювальне механічне. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 19 1996-11-26 № 493 ua ТК 44
01.040.25, 25.160.30 ДСТУ ISO 15296:2010 ISO 15296:2004 Газополуменеве зварювання та споріднені процеси. Устатковання для газополуменевого зварювання. Словник термінів чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 608 ua Переклад
01.040.25, 25.180.01 ДСТУ 2821-94 Промислове електронагрівання. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 87 1994-10-31 № 260 ua
01.040.25, 25.200 ДСТУ 2494-94 Метали. Оброблення зміцнювальне. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 19 ua НОС
01.040.25, 25.220.01 ДСТУ 2491-94 Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 41 ua ТК 44
01.040.27, 03.100.01 ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 28 1998-11-23 № 940 ua ТК 48
01.040.27, 03.100.01, 27.010 ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 40 ua ТК 48
01.040.27, 27.010 ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 21 8-94* ua ТК 48
01.040.27, 27.010 ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення чинний 1997-07-01 48 1996-10-17 № 428 ua ТК 48
01.040.27, 27.040 ДСТУ 2340-94 Установки газотурбінні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 72 ua НОС
01.040.27, 27.060.30 ДСТУ 2369-94 Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 45 ua НОС,ТК 17
01.040.27, 27.060.30 ДСТУ 2582-94 Теплообмінники. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 21 1994-06-10 № 138 ua ТК 15
01.040.27, 27.060.30 ДСТУ EN 247:2003 EN 247:1997 Теплообмінники. Термінологія чинний 2005-07-01 21 2003-07-05 № 119 ua Переклад ТК 48
01.040.27, 27.080 ДСТУ EN 16905-1:2018 (EN 16905-1:2017, IDT) EN 16905-1:2017 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 1. Терміни та визначення понять чинний 2020-01-01 28 2018-12-12 № 481 ua Переклад ТК 48
01.040.27, 27.100 ДСТУ 3429-96 IEC 60050-602:1983,IEC 60050-602:1983,IEC 60050-605:1983 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 65 1996-10-02 № 409 ua ТК 48
01.040.27, 27.120.01 ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять чинний 2018-06-01 114 2017-10-13 № 317 ua ТК 79
01.040.27, 27.140 ДСТУ 2842-94 Турбіни гідравлічні. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 40 ua
01.040.27, 27.160 ДСТУ ISO 9488:2010 ISO 9488:1999 Енергія сонячна. Словник термінів чинний 2012-07-01 46 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 48
01.040.27, 27.180 ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять чинний 2009-01-01 27 ДСТУ 3896-99 2007-11-05 № 297 ua ТК 48
01.040.27, 27.190 ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 53 8-94* ua ТК 48
01.040.27, 27.190 ДСТУ 3027-95 Воднева енергетика. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 22 ua ТК 48
01.040.27, 27.220 ДСТУ ISO 9229:2009 ISO 9229:2007 Теплоізоляція. Словник термінів чинний 2011-07-01 40 2009-12-03 № 440 ua Переклад НОС
01.040.27, 27.220 ДСТУ ISO 9251:2005 ISO 9251:1987 Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів чинний 2008-01-01 11 2005-10-05 № 287 ua Переклад НОС
01.040.29, 01.040.31, 29.200 ДСТУ IEC 60050-551:2007 IEC 60050-551:1998 Електротехнічний словник термінів. Частина 551. Силова електроніка чинний 2009-01-01 116 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 31
01.040.29, 13.260 ДСТУ EN 60743:2008 EN 60743:2001+А1:2008,IEC 60743:2001+А1:2008 Робота під напругою. Інструменти, устатковання та пристрої. Словник термінів чинний 2011-01-01 2008-12-30 № 519 ua Переклад НОС
01.040.29, 27.010 ДСТУ 5003.2:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять чинний 2008-09-01 30 12-2008* 2008-05-21 № 160 ua ТК 48
01.040.29, 29.020 ДСТУ 2267-93 IEC 60050-151:1978,IEC 60050-841:1983 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 47 ua НОС
01.040.29, 29.020 ДСТУ 2313-93 Електроприводи. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 22 ua ТК 23
01.040.29, 29.020 ДСТУ 2815-94 IEC 60050-131:1978,IEC 60050-151:1978 Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 111 ua
01.040.29, 29.020 ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 69 ua ТК 19
01.040.29, 29.020 ДСТУ 3122-95 Установки для компенсації реактивної потужності конденсаторні. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 17 ua ТК 22
01.040.29, 29.020 ДСТУ 3466-96 IEC 60050-551:1982,IEC 60050-602:1983 Якість електричної енергії. Терміни та визначення чинний 1998-01-01 39 1996-11-26 № 494 ua НОС
01.040.29, 29.030 ДСТУ 2725-94 Матеріали магнітні. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 64 ua НОС
01.040.29, 29.030 ДСТУ 3095-95 Вироби з феритів та магнітодіелектриків. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 28 ua НОС
01.040.29, 29.035.01 ДСТУ IEC 60050-212:2008 IEC 60050-212:1990 Електротехнічний словник термінів. Частина 212. Ізоляційні тверді тіла, рідини та гази чинний 2010-01-01 2008-12-22 № 488 ua Переклад ТК 131
01.040.29, 29.080.10 ДСТУ 2648-94 Ізолятори електротехнічні. Терміни та визначення чинний 1995-07-01 25 ua НОС,ТК 74
01.040.29, 29.100.10 ДСТУ 3272-95 IEC 60050-221:1990,IEC 60235-1:1972 Прилади феритові надвисокочастотні. Терміни та визначення чинний 1996-07-01 32 1995-12-19 № 434 ua НОС
01.040.29, 29.120.20 ДСТУ 3857-99 Арматура лінійна. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 23 1999-03-19 № 120 ua НОС,ТК 74
01.040.29, 29.120.30 ДСТУ 2290-93 IEC 60441:1974 Контакти електричні. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 32 ua ТК 31
01.040.29, 29.120.40, 29.130.01 ДСТУ 2304-93 Апарати комутаційні електричні. Вимикачі, перемикачі. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 96 ua НОС,ТК 134
01.040.29, 29.120.50 ДСТУ 3786-98 Запобіжники топкі. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 23 1998-09-25 № 739 ua ТК 31
01.040.29, 29.120.70 ДСТУ 2936-94 Реле електричні. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 73 ua ТК 31
01.040.29, 29.130.01 ДСТУ 2848-94 Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 64 ua НОС
01.040.29, 29.140.01 ДСТУ IEC 60050-845:2012 IEC 60050-845:1987 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Частина 845. Світлотехніка чинний 2013-03-01 214 ДСТУ 3623-97, ГОСТ 15049-81, ГОСТ 16803-78, ГОСТ 24127-80, СТ СЭВ 1069-78 2012-11-28 № 1354 ua Переклад
01.040.29, 29.160.01 ДСТУ 2286-93 IEC 60050-411:1973 Машини електричні обертові. Терміни та визначення чинний 1995-01-01 121 ua ТК 27
01.040.29, 29.160.01 ДСТУ 3788-98 Обертові електричні машини. Елементи конструкційні, магнітні та електричні. Терміни та визначення чинний 2000-01-01 48 1998-09-25 № 739 ua ТК 27