Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321:2014 ЕN 62321:2009 Електротехнічна продукція. Визначення рівнів шести регламентованих речовин (свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром, полібромбіфеніли, полібромдифенілові ефіри) чинний 2016-01-01 115 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.020, 65.020 ДСТУ 8668:2016 Виробництво ентомологічних препаратів. Вимоги безпеки чинний 2017-10-01 2016-08-11 № 238 ТК 159
13.020, 93.080.99 ДСТУ 9030:2020 Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Вимоги до проектної документації чинний 2021-09-01 25 2020-06-26 № 141 ТК 307
13.020, 93.080.99 ДСТУ 9048:2020 Автомобільні дороги. Методи вимірювання основних параметрів стану довкілля чинний 2021-03-01 32 2020-08-26 № 198 ТК 307
13.020.01 ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення Цей стандарт установлює норми виділення лісових ділянок лісового фонду вздовж залізничних і автомобільних доріг України та у смугах їх відведення. Вимоги цього стандарту не поширюються на лісові насадження, які не віднесено до лісового фонду (зелені насадження в межах населених пунктів: парки, сади, сквери, бульвари тощо) і які не віднесено в установленому порядку до лісів (окремі дерева і групи дерев, чагарники). Цей стандарт застосовують під час проектування та будівництва нових, експлуатації та реконструкції існуючих залізничних та автомобільних доріг і проведення лісовпорядних робіт. чинний 2012-07-01 13 ГОСТ 17.5.3.02-90 2010-10-11 № 456 ua
13.020.01 ДСТУ-Н IEC Guide 109:2006 IEC Guide 109:2003 Екологічні аспекти для внесення в стандарти на електротехнічні вироби чинний 2008-01-01 14 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ДСТУ-Н IEC Guide 114:2007 IEC Guide 114:2005 Проектування із врахуванням екологічних вимог. Екологічні аспекти, які треба враховувати під час проектування та розроблення електротехнічних виробів чинний 2008-07-01 22 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ДСТУ ISO 14055-1:2018(ISO 14055-1:2017, IDT) ISO 14055-1:2017 Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів чинний 2020-01-01 35 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения не чинний 1977-01-01 2019-01-01 3 (1-VIII-79),(2-ХII-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения не чинний 1990-10-15 2019-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
13.020.01 ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-VIII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения не чинний 1987-07-01 2018-01-01 7 ГОСТ 17.8.1.01-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация не чинний 1989-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.01, 03.080.30, 91.160.20, 91.090 ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги Цей стандарт містить основні вимоги до проектування, будівництва та утримання елементів (частин) об'єктів благоустрою населених пунктів. Елементи (частини) об'єктів благоустрою визначаються відповідно до статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" чинний 2017-04-01 29 2-2017* 2016-06-29 № 189 Мінрегіон ua
13.020.01, 29.020, 31.020 ДСТУ-Н IEC Guide 113:2007 IEC Guide 113:2000 Анкети декларування матеріалів. Основоположні настанови чинний 2008-07-01 8 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 72
13.020.01, 65.020.01 ДСТУ 7137:2009 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Методи оцінювання придатності до реабілітації Цей стандарт установлює порядок та методи оцінювання угідь, що були виведені з сільськогосподарського використовування через підвищений рівень радіоактивного забруднення довгоживучими радіонуклідами 137Сs і 90Sr внаслідок аварії на ЧАЕС, стосовно придатності їх до реабілітації з метою використовування у сільськогосподарському виробництві. чинний 2010-10-01 16 2009-12-25 № 474 ua ТК 82
13.020.01, 73.020 ДСТУ 7494:2013 Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових родовищ Цей стандарт поширюється на проведення підземних масових вибухів під час відпрацьовування уранових родовищ на гірничорудних підприємствах із підземного видобутку й установлює критерії щодо сейсмічної безпеки промислових вибухів (допустиму швидкість сейсмічних коливань ґрунту біля фундаментів будівель та споруд різних категорій і сейсмобезпечні відстані). Цей стандарт застосовують усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, які здійснюють видобування уранової руди підземним способом із застосуванням промислових вибухів, і організації, які виконують моніторинг промислових масових вибухів. чинний 2014-10-01 11 2013-12-27 № 1589 ua ТК 9
13.020.10 ДСТУ 7675:2014 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення системи моніторингу меліорованих земель щодо його функційних завдань, об’єктів і суб’єктів моніторингу, принципів його організування та ведення. Цей стандарт поширюється на меліоровані зрошувані й осушувані та прилеглі до них землі, що зазнають впливу гідротехнічних меліорацій, періодично підтоплювані та/чи затоплювані території, а також землі, виведені зі зрошення та/чи осушення. Цей стандарт чинний для організацій, що провадять моніторинг меліорованих земель, розробляють проекти зрошувальних і осушувальних систем, формують територіально-галузеві інформаційні бази тощо. чинний 2015-07-01 10 2014-12-29 № 1484 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ 7884:2015 Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо системи моніторингу водних ресурсів. Вимоги цього стандарту поширюються на ресурси поверхневих і підземних вод суші. Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з моніторингу водних ресурсів, і поширюються на всіх суб’єктів стандартизації та господарювання незалежно від форми власності й виду діяльності. чинний 2016-07-01 10 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ 7885:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу Цей стандарт установлює структуру організації та змістовного наповнення моніторингу меліорованих земель, склад робіт і масштаби їх проведення на різних ієрархічних рівнях моніторингу, вимоги до виконання робіт і формування інформаційної бази. Цей стандарт поширюється на меліоровані зрошувані, осушувані та прилеглі до них землі, періодично підтоплювані чи затоплювані території, а також землі, виведені зі зрошення або осушення. Цей стандарт призначено для організацій, що проводять моніторинг меліорованих земель, розробляють проекти зрошувальних і осушувальних систем, виконують дослідницькі роботи на них, формують територіально-галузеві інформаційні бази тощо. чинний 2016-07-01 12 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ ISO 14015:2005 ISO 14015:2001 Екологічне керування. Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій чинний 2007-08-01 20 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14032:2004 ISO/TR 14032:1999 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики чинний 2006-01-01 81 2004-08-02 № 169 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14041:2004 ISO 14041:1998 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації чинний 2006-01-01 24 2004-08-02 № 169 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14062:2006 ISO/TR 14062:2002 Екологічне керування. Враховування екологічних аспектів під час проектування та розробляння продукції чинний 2008-01-01 28 2006-12-27 № 375 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування чинний 2016-07-01 37 ДСТУ ISO 14001:2015, (прийнятого методом підтвердження) 2015-12-21 № 203, 2015-12-31 № 221 зміна до № 203 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14051:2015 (ISO 14051:2011, IDT) ISO 14051:2011 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура чинний 2017-01-01 45 2015-12-21 № 203 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування чинний 2017-10-01 59 ДСТУ ISO 14004:2006 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT) ISO 14031:2013 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови чинний 2017-10-01 37 ДСТУ ISO 14031:2004 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14034:2017 (ISO 14034:2016, IDT) ISO 14034:2016 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ) чинний 2019-01-01 25 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14052:2018(ISO 14052:2017, IDT) ISO 14052:2017 Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання чинний 2020-01-01 17 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) ISO 14005:2019 Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження чинний 2021-06-01 36 ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT) ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14033:2020(ISO 14033:2019, IDT) ISO 14033:2019 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади чинний 2021-10-01 68 ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14063:2021 (EN ISO 14063:2020, IDT; ISO 14063:2020, IDT) EN ISO 14063:2020; ISO 14063:2020 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади Цей стандарт застосовують організації як настанови щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, пов’язаних як із внутрішнім, так і зовнішнім обмінюванням екологічною інформацією. У ньому використано перевірені й усталені підходи до обмінювання інформацією, адаптовані до конкретних умов, які існують у сфері екологічного інформування. Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхніх розміру, типу, місця розташуваня, структури, діяльності, продукції та послуг, а також наявності в них системи екологічного управління. Цей стандарт можна використовувати разом з будь-якими стандартами ISO серії 14000 або незалежно від них. чинний 2022-09-01 ДСТУ ISO 14063:2008 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14016:2021 (ISO 14016:2020, IDT) ISO 14016:2020 Екологічне управління. Настанови щодо забезпечення достеменності екологічних звітів У цьому стандарті подано принципи та настанови щодо підтвердження достеменності екологічної інформації, яку організація надає у своїх екологічних звітах. Цей стандарт застосовний, загалом, для підтвердження достеменності звітів інших типів за умови, у принципі, що особливої уваги приділено визначенню компетентності, необхідної виконавцю робіт з підтвердження достеменності. чинний 2022-09-01 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14001:2006 ISO 14001:2004 Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування не чинний 2006-05-15 2018-09-15 26 ДСТУ ISO 14001-97 ДСТУ ISO 14001:2015 № 203 2006-03-13 № 71 2015-11-05 № 145, 2015–12–04 №172 скасовано 2016-04-26 № 124, 2016-04-15 № 114 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14004:2006 ISO 14004:2004 Система екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення не чинний 2006-07-01 2017-10-01 44 ДСТУ ISO 14004-97 ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) 2006-03-13 № 71 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14006:2013 ISO 14006:2011 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування не чинний 2014-07-01 2022-09-01 30 ДСТУ EN ISO 14006:2021 (EN ISO 14006:2020, IDT; ISO 14006:2020, IDT) 2013-11-29 № 1423 2021-12-20 № 518 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14031:2004 ISO 14031:1999 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики не чинний 2006-01-01 2017-10-01 30 ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT) 2004-08-02 № 169 2016-12-13 № 426 ua Переклад
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14049:2004 ISO/TR 14049:2000 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації не чинний 2006-01-01 2017-10-01 42 ДСТУ ISO/TR 14049:2016 (ISO/TR 14049:2012, IDT) 2004-08-02 № 169 2016-12-13 № 426 ua
13.020.10 ДСТУ ISO 14063:2008 ISO 14063:2006 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади не чинний 2010-01-01 2022-09-01 30 ДСТУ EN ISO 14063:2021 (EN ISO 14063:2020, IDT; ISO 14063:2020, IDT) 2008-08-04 № 266 2021-12-20 № 518 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT) ISO 14005:2010 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик не чинний 2017-01-01 2021-06-01 66 ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) 2015-12-21 № 203 2020-12-15 № 449 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) ISO/TS 14033:2012 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади не чинний 2017-10-01 2021-10-01 40 ДСТУ ISO 14033:2020 (ISO 14033:2019, IDT) 2016-12-13 № 426 2020-12-29 № 509 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14040:2013 ISO 14040:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура чинний 2014-07-01 23 ДСТУ ISO 14040:2004 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14044:2013 ISO 14044:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови чинний 2014-07-01 43 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14045:2016 (ISO 14045:2012, IDT) ISO 14045:2012 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови чинний 2017-10-01 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14049:2016 (ISO/TR 14049:2012, IDT) ISO/TR 14049:2012 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 для визначення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування чинний 2017-10-01 ДСТУ ISO/TR 14049:2004 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14046:2018(ISO 14046:2014, IDT) ISO 14046:2014 Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови чинний 2020-01-01 34 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14073:2018(ISO/TR 14073:2017, IDT) ISO/TR 14073:2017 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046 чинний 2020-01-01 62 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14047:2016(ISO/TR 14047:2012, IDT) ISO/TR 14047:2012 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оцінювання впливу життєвого циклу чинний 2017-10-01 ДСТУ ISO/TR 14047:2007 2016-12-27 № 442 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14047:2007 ISO/TR 14047:2003 Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14042 не чинний 2009-07-01 2017-10-01 81 ДСТУ ISO/TR 14047:2016(ISO/TR 14047:2012, IDT) 2007-10-17 № 266 2016-12-27 № 442 ua Переклад ТК 93
13.020.20 ДСТУ ISO 37100:2019 (ISO 37100:2016, IDT) ISO 37100:2016 Сталий розвиток міст та громад. Словник чинний 2021-01-01 12 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 37106:2019 (ISO 37106:2018, IDT) ISO 37106:2018 Сталі міста та громади. Керівництво зі створення інтелектуальних операційних моделей міст для сталих громад чинний 2021-01-01 47 2019-12-21 № 471, 2020-06-03 № 109(зміна до № 471) ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 37120:2019 (ISO 37120:2018, IDT) ISO 37120:2018 Сталі міста та громади. Показники міських послуг і якости життя чинний 2021-01-01 109 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 14008:2020 (ISO 14008:2019, IDT) ISO 14008:2019 Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів чинний 2021-12-01 ua Переклад ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN ISO 14007:2021 (EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT) EN ISO 14007:2020; ISO 14007:2019 Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод У цьому стандарті подано настанови для організацій щодо визначання екологічних витрат і вигод, пов’язаних з їхніми екологічними аспектами. Він розглядає залежність організації від довкілля, наприклад, природних ресурсів та середовища, у якому організація функціює чи розміщена. Екологічні витрати та вигоди можуть бути виражені кількісно як в негрошовому, так і в грошовому вираженні, або якісно. Цей стандарт також містить настанови для організацій на випадок, коли вони хочуть зробити доступною відповідну інформацію. У цьому стандарті взято за основу антропоцентричну перспективу, тобто у ньому взято до уваги зміни, що впливають на добробут людини (користь), зокрема їх занепокоєння станом природи, їх залежність від стану природи та послуг екосистем. Ці витрати та вигоди охоплюють також спожиткову чи неспожиткову вартість, як це відображено в концепції загальної економічної вартості, коли екологічні витрати та вигоди визначають у грошовому вираженні. Способи використання екологічних витрат та вигод після їх визначання виходять за межі цього стандарту. Цей стандарт застосовний до будь-якої організації незалежно від величини, типу чи характеру діяльності. чинний 2022-09-01 ua Переклад ТК 82
13.020.20 ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT) ISO 20400:2017 Стійкі закупівлі. Настанови не чинний 2019-01-01 2022-01-01 61 ДСТУ ISO 20400:2019 (ISO 20400:2017, IDT) 2018-12-18 № 501 2019-12-21 № 471 en Підтвердження
13.020.30 ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля чинний 2021-03-01 65 2020-10-26 № 336 ua ТК 82
13.020.30 ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля чинний 2021-03-01 37 2020-10-26 № 336 ua ТК 82
13.020.30, 13.280 ДСТУ 4742:2007 Система радіоекологічного моніторингу селітебних територій. Технічні умови Цей стандарт установлює порядок, періодичність, критичні об’єкти радіоекологічного моніторингу селітебних територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Він установлює загальні вимоги до відбирання проб ґрунту, продукції рослинництва і тваринництва, інших продуктів у системі радіоекологічного моніторингу селітебних територій, підготовлення їх до аналізів, методи проведення аналізів, опрацювання отриманих результатів. Цей стандарт призначено для служб, відповідальних за проведення моніторингу, юридичних і фізичних осіб, які закуповують, зберігають, перевіряють сільськогосподарську продукцію чи застосовують стандарти. чинний 2007-10-01 15 2007-02-26 № 40 ua НОС
13.020.30, 65.020.99 ДСТУ 7878:2015 Продукція ентомологічна для сільського господарства. Оцінювання впливу на довкілля біологічних засобів захисту рослин Цей стандарт установлює вимоги до методики оцінювання впливу на довкілля біологічних засобів захисту рослин. Цей стандарт застосовний у сільському, лісовому та парковому господарствах, а також у сфері перероблення органічних відходів. Цей стандарт поширюється на живі біологічні об’єкти, здатні розмножуватися в природних умовах України, завезені з інших географічних регіонів або які розводять в Україні. Стандарт не поширюється на членистоногих, яких розводять у наукових цілях, як декоративних тварин у зоопарках або вирощують для отримання продуктів їхньої життєдіяльності (бджоли, шовкопряди тощо), якщо вони не здатні самостійно виживати в природних умовах України. Стандарт не поширюється на інтродуковані види, внесені до списку, якщо їх постійно ви являли на території України до затвердження цього стандарту. Стандарт не поширюється на види, які розводили в Україні не менше ніж п’ять років до затвердження цього стандарту та негативного впливу яких на довкілля не виявлено, якщо їх не піддавали селекційному покращенню будь-якими методами, зокрема методами генної інженерії. чинний 2016-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
13.020.30, 93.080.99 ДСТУ 9076:2021 Автомобільні дороги. Оцінка впливу на довкілля 1.1 Цей стандарт застосовують для проходження процедури оцінки (оцінювання) впливу на довкілля під час планування діяльності (далі ОВД) щодо нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг). Цей стандарт призначено для використання підприємствами, установами та організаціями дорожнього господарства незалежно від форми власності, які оцінюють вплив на довкілля. 1.2 Цей стандарт установлює вимоги щодо проведення етапів процедури ОВД під час плану- вання будівництва автомобільних доріг. чинний 2021-12-01 18 2021-04-26 № 155 ua ТК 307
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-2:2015 ISO 14064-2:2006 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту чинний 2017-07-01 33 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ ISO 14065:2015 ISO 14065:2013 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання чинний 2016-01-01 26 2015-08-04 № 89 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ OIML R 82:2014 OIML R 82, edition 2006 Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншим токсичними речовинами чинний 2016-01-01 25 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-1:2015 ISO 14064-1:2006 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації чинний 2017-07-01 22 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-3:2015 ISO 14064-3:2006 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови звалідації та верифікаціїтверджень щодо парникових газів чинний 2017-07-01 37 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ГОСТ 20286-90 Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 20286-74, ГОСТ 25619-83, ГОСТ 26097-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.020.40, 13.060.10 ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1 . Основні положення чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.13-86 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.40, 13.060.10, 65.080 ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.11-84 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.40, 13.060.10, 65.100 ДСТУ 8606-2:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.04-82 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.50 ДСТУ ISO 14020:2003 ISO 14020:2000 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи чинний 2004-07-01 10 2003-06-11 № 102 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14025:2008 ISO 14025:2006 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури чинний 2010-01-01 27 ДСТУ ISO/TR 14025-2002 2008-08-04 № 266 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) чинний 2017-10-01 28 ДСТУ ISO 14021:2002 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14024:2018(ISO 14024:2018, IDT) ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури чинний 2020-01-01 17 ДСТУ ISO 14024:2002 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO 14026:2018(ISO 14026:2017, IDT) ISO 14026:2017 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля чинний 2020-01-01 19 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO/TS 14027:2018(ISO/TS 14027:2017, IDT) ISO/TS 14027:2017 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції чинний 2020-01-01 21 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO 14021:2002 ISO 14021:1999 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу ІІ) не чинний 2004-07-01 2017-10-01 28 ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) 2002-09-18 № 513 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14024:2002 ISO 14024:1999 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи не чинний 2020-01-01 2022-01-01 15 11-2004* ДСТУ ISO 14024:2018(ISO 14024:2018, IDT) 2002-09-18 № 513 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 93
13.020.60 ДСТУ ISO/TS 14071:2018(ISO/TS 14071:2014, IDT) ISO/TS 14071:2014 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006 чинний 2020-01-01 14 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.60 ДСТУ ISO/TS 14072:2018(ISO/TS 14072:2014, IDT) ISO/TS 14072:2014 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації чинний 2020-01-01 23 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.60 ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013 ISO/TS 14048:2002 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних не чинний 2014-07-01 2017-07-01 47 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
13.020.99 ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010 CEN Guide 13:2008 Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля чинний 2012-07-01 15 2010-12-28 № 611 ua Переклад
13.020.99, 65.120 ДСТУ 8580:2015 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до вирощування коренеплідних культур чинний 2017-01-01 2015-12-18 № 194 ua ТК 159
13.020.99, 17.220.99, 29.040.10 ДСТУ IEC 61619:2019 (IEC 61619:1997, IDT) IEC 61619:1997 Рідини ізоляційні. Визначення забруднення поліхлорованими біфенілами (PCB) методом газової хроматографії на капілярній колонці чинний 2019-09-01 36 2019-08-15 № 256 en Підтвердження ТК 82
13.020.99, 65.020.01 ДСТУ 7886:2015 Захист довкілля. Паспорт екологічний лісогосподарського підприємства. Основні положення Цей стандарт установлює основні вимоги до змісту документа «Паспорт екологічний лісогосподарського підприємства» . Стандарт рекомендовано до застосування суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які мають у власності чи постійному користуванні землі лісогосподарського призначення. Стандарт не поширюється на радіаційно небезпечні землі. чинний 2016-07-01 7 2015-06-22 № 61 ua
13.020.99, 65.120 ДСТУ 7660:2014 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до пасовищ Цей стандарт установлює основні вимоги до пасовищ, розміщених на радіоактивно забруднених землях. Цей стандарт призначено для суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом молока та м’яса великої рогатої худоби на радіоактивно забруднених територіях. Вимоги стандарту поширюються на угіддя, що їх виділено для випасання худоби з підсобних господарств населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях. чинний 2015-07-01 11 2014-12-29 № 1484 ua
13.020.99, 65.120 ДСТУ 7668:2014 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до ботанічного складу травостоїв пасовищно-сінокісних угідь Цей стандарт установлює основні вимоги до ботанічного складу травостоїв пасовищ і сінокосів, розміщених на радіоактивно забруднених землях. Цей стандарт призначено застосовувати до пасовищно-сінокісних угідь, що їх використовують сільськогосподарські підприємства різних форм власності та населення. Вимоги стандарту поширюються на природні кормові угіддя та засіяні травостої, розміщені на типових ґрунтах зони Полісся України зі щільністю забруднення їх радіоактивним цезієм вище ніж 37 кБк/м2 (1 Кі/км2 ). Вимоги цього стандарту не поширюються на посіви однорічних культур, що їх вирощують на зелений корм і сіно, у разі їх використання для годівлі за стійлового утримання великої рогатої худоби. чинний 2015-07-01 7 2014-12-29 № 1484 ua
13.020.99, 73.020 ДСТУ 7892:2015 Вибухи промислові. Метод визначання основних параметрів ударної повітряної хвилі Цей стандарт установлює метод визначання рівня надлишкового тиску в фронті ударної повітряної хвилі та імпульсу надлишкового тиску УПХ під час виконання вибухових робіт на гірничорудних підприємствах із підземного видобутку залізної руди (корисних копалин). Цей стандарт застосовують усі суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, які видобувають залізну руду підземним способом із застосуванням промислових вибухів, та організації, які виконують моніторинг небезпечної дії промислових масових вибухів. У разі застосування інших методів визначання основних параметрів УПХ під час проведення підземних масових вибухів метод, визначений у цьому стандарті, використовують як арбітражний. чинний 2016-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 9
13.020.99, 73.020 ДСТУ 7893:2015 Вибухи промислові. Метод визначання швидкості сейсмічних коливань У цьому стандарті встановлено метод визначання швидкості сейсмічних коливань під час виконання вибухових робіт на гірничорудних підприємствах з підземного видобутку залізної руди. Цей стандарт застосовують суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, які видобувають залізну руду підземним способом із застосуванням промислових вибухів, і організації, які виконують сейсмічний моніторинг промислових масових вибухів. У разі застосування інших методів визначання швидкості сейсмічних коливань під час проведення підземних масових вибухів метод, визначений у цьому стандарті, використовують як арбітражний. чинний 2016-07-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 9
13.030 ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) ГОСТ 17.9.1.1-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій чинний 2001-01-01 20 1999-09-08 № 167 затверджено,2000-02-03 № 97 надано чинності ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) ГОСТ 17.9.0.2-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін чинний 2001-01-01 24 ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93) 1999-09-08 № 167 затверджено,2000-02-03 № 97 надано чинності ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги Цей стандарт установлює основні вимоги до складу, структури і змісту комплексу стандартів щодо поводження з відходами на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг. Стандарт спрямований на забезпечування єдності і взаємоузгодженості комплексу стандартів у сфері керування відходами та здійснювання операцій поводження з ними. чинний 2006-07-01 9 2005-09-16 № 265 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій Вимоги цього стандарту поширюються на всі етапи поводження з відходами, починаючи з моменту їх утворювання, охоплюючи операції збирання, заготівлі, обробляння, переробляння, транспортування, утилізування, розміщування (зокрема зберігання), знешкоджування та видаляння (зокрема захоронення) та контролювання за цими операціями і нагляд за місцями видаляння. Цей стандарт установлює порядок операцій поводження з відходами, утворюваними на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг. Вимоги стандарту стосуються тих типів відходів, на які поширюється сфера дії Закону України «Про відходи». Цей стандарт не поширюється на поводження з радіоактивними відходами і відходами військової діяльності. чинний 2007-07-01 30 2006-12-26 № 372 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги Стандарт призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з відходами. Цей стандарт встановлює вимоги до пакування, маркування і захоронення відходів та правила перевезення відходів, на які поширюється чинність Закону України «Про відходи». Вимоги цього стандарту спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та безпеки для здоров’я населення і запобігання надзвичайним ситуаціям. Стандарт не поширюється на радіоактивні відходи і речовини, забруднені ними. чинний 2007-07-01 15 2006-12-26 № 372 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ-Н 4462.5.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Визначення нормативів утворювання відходів коксохімічного виробництва Ця настанова призначена для застосування органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами державного нагляду, суб’єктами господарської діяльності всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з утворюванням і поводженням з відходами коксохімічного виробництва. Цей стандарт встановлює єдиний методичний підхід та процедуру у разі нормування у сфері поводження з відходами, що утворюються на коксохімічних підприємствах (виробництвах) України в технологічних процесах коксохімічного виробництва. Цей стандарт застосовують під час визначання нормативів утворювання відходів коксохімічного виробництва у разі: — розробляння проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, споруд тощо, зокрема розділів з оцінювання впливу на довкілля та технологічної документації (технічних регламентів, технологічних інструкцій тощо); — організування первинного обліку і поточного контролювання утворювання відходів і поводження з ними; — розробляння, затверджування і перегляду лімітів на утворювання та розміщування відходів; — розробляння технічних паспортів відходів згідно з ДСТУ 2195 або паспортів відходів підприємства згідно з чинними нормативними документами; — проведення екологічного аудиту і оцінювання техніко-економічного рівня технологічних та інших процесів або робіт (послуг), у результаті яких утворюються відходи; — прогнозування обсягів утворювання, збирання та використовування відходів коксохімічного виробництва; — регулювання показників утворювання відходів за рахунок періодичного їх перегляду, спрямованого на зведення до мінімуму утворення відходів відповідно до технологічних досягнень та економічних можливостей окремих підприємств та коксохімічної підгалузі в цілому; — впроваджування на коксохімічних підприємствах України системи керування довкіллям відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000. — виконання інших науково-технічних, техніко-екологічних та техніко-економічних розрахунків, досліджень й робіт у коксохімічному виробництві. чинний 2007-10-01 34 2006-11-07 № 319 ua ТК 82
13.030.01, 93.010 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків чинний 2014-04-01 11 2013-10-22 № 506 Мінрегіон
13.030.10 ДСТУ 2034-92 Відходи деревинні. Загальні технічні умови Настоящий стандарт распространяется на древесные отходы, образующиеся при лесозаготовках, рубках ухода за лесом и санитарных рубках, при первичной и вторичной (окончательной) обработке древесины и древесных материалов, а также от использования (амортизации) готовой продукции, которые могут быть использованы как вторичные древесные ресурсы. чинний 1993-07-01 19 РСТ УССР 1325-79 1992-09-30 № 87 ru,ua
13.030.10 ДСТУ 2039-92 Вiдходи ллянi. Технiчнi умови чинний 1993-07-01 14 7-95* 1992-10-30 № 103а ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2040-92 Відходи основних виробництв шовкової промисловості. Технічні умови Настоящий стандарт распространяется на торфяные брикеты, предназначенные для коммунально-бытовых нужд. чинний 1993-07-01 22 1992-11-27 № 121 ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2135-93 Відходи грубоволокнистих луб'яних матеріалів. Технічні умови чинний 1995-01-01 16 1-95* 1993-06-30 № 94 ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів чинний 1995-07-01 15 1994-07-29 № 194 ru,ua ТК 82
13.030.10 ДСТУ 2996-95 Відходи промисловості вовняні. Технічні умови чинний 1996-01-01 18 ОСТ 17-536-83 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 82
13.030.10 ДСТУ 2997-95 Відходи промислові бавовняні. Технічні умови чинний 1996-01-01 34 ОСТ 17-88-86 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 82
13.030.10 РСТ УССР 2009-91 Білкові відходи із шкіри тварин. Технічні умови чинний 1992-01-01 7 3,4-91* 1991-01-28 № 3 ru,ua ТК 82
13.030.10 ГОСТ 1220-76 Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-86),(2-ХII-91) ГОСТ 1220-67 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.10 ГОСТ 1274-76 Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 9 (1-VI-86),(2-ХII-91) ГОСТ 1274-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.10 ГОСТ 6015-72 Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия не чинний 1973-07-01 2018-01-01 8 (1-ХII-88) ГОСТ 6015-63 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 82
13.030.10, 13.080.10 ДСТУ EN 15192:2015 EN 15192:2006 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням чинний 2016-04-01 24 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 142
13.030.10, 13.080.10 ДСТУ EN 15309:2015 EN 15309:2007 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції чинний 2016-04-01 36 2015-06-22 № 61, 2016-11-10 № 373 (зміна до № 61) ua Переклад ТК 142
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу чинний 1996-01-01 8 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.1-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення золота чинний 1996-01-01 16 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.2-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла чинний 1996-01-01 11 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.3-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення платини чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.4-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення рутенію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.5-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення родію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.6-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення паладію чинний 1996-01-01 12 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.7-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення осмію чинний 1996-01-01 8 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.8-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення іридію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.9-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла, золота, паладію і платини в сплавах на основі заліза чинний 1996-01-01 11 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Відбір та підготовка проб чинний 1996-01-01 23 1994-12-09 № 312 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 26 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 11
13.030.10, 59.060.10 ГОСТ 12285-77 Угары льняные. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-ХI-80),(2-Х-82),(3-ХI-87) ГОСТ 12285-66 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru
13.030.10, 59.060.10 ГОСТ 12925-77 Угары грубоволокнистых лубяных материалов. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 8 (1-ХI-80),(2-Х-82) ГОСТ 12925-67 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua
13.030.10, 59.080.99 ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия не чинний 2018-02-15 2019-01-01 7 (1-VI-80),(2-VII-85),(3-VII-90) ГОСТ 4644-67 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 125
13.030.10, 77.120.01 ГОСТ 18978-73 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения не чинний 2018-01-26 2019-01-01 11 - 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 11
13.030.20 ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод чинний 2018-04-01 14 2017-07-31 № 202 ua ТК 82
13.030.20, 13.060.30, 91.140.80, 93.030 ДСТУ 9167:2021 Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод Цей стандарт установлює вимоги щодо очищення поверхневих стічних вод з дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування та мостових споруд. Цей стандарт застосовний під час розроблення проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг з улаштуванням очисних споруд для очищення поверхневих вод, відведених з дорожнього покриття. чинний 2022-08-01 2021-12-24 № 545 ua ТК 97
13.030.30 ДСТУ ГОСТ 26013:2012 ГОСТ 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические требования не чинний 2013-03-01 2019-01-01 6 ГОСТ 26013-83 2012-11-28 № 1359 2015–12–14 № 185 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
13.030.30 ГОСТ 16327-88 Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 15 (1-VI-89) ГОСТ 16327-77 2015–12–14 № 185 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.30 ГОСТ 22901-78 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Типы и основные параметры не чинний 1979-01-01 2019-01-01 8 (1-V-86) 2015–12–14 № 185 скасовано повністю ua,ru ТК 79
13.030.30 ГОСТ 29114-91 Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания не чинний 1993-01-01 2018-01-01 6 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 82
13.030.30, 13.280 ДСТУ ISO 6962:2014 ISO 6962:2004 Атомна енергія. Стандартний метод визначення стійкості матриць для затвердіння високорадіоактивних відходів до довготривалої дії альфа-випромінювання чинний 2016-01-01 15 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.030.30, 13.280 ГОСТ 17606-81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения не чинний 1982-07-01 2019-01-01 6 (1-VII-87) ГОСТ 17606-72 - 2015-12-14 № 185 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.30, 27.120.10 ДСТУ ГОСТ 25461:2012 ГОСТ 25461-82 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Требования к методам расчета ядерной безопасности не чинний 2013-03-01 2019-01-01 8 ГОСТ 25461-82 - 2012-11-28 № 1359 2015-12-14 № 185 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6849:2008 ISO 6849:1996 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту бору чинний 2011-01-01 14 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6851:2008 ISO 6851:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту загального амінного азоту (метод мікродифузії за К’єльдалем) чинний 2011-01-01 14 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6853:2008 ISO 6853:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту амінного азоту (метод мікродифузії) чинний 2011-01-01 12 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 7760:2008 ISO 7760:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту гідрохінону чинний 2011-01-01 12 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 7766:2008 ISO 7766:2003 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Аналіз вмісту ціанідів. Визначення вмісту гексаціаноферату (ІІ) та (ІІІ) за допомогою спектрометричного методу чинний 2011-01-01 11 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.40 ДСТУ 8476:2015 Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги чинний 2017-07-01 18 2015-09-28 № 118 ua
13.030.40 ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб чинний 2019-12-01 43 2018-10-18 № 368 ua ТК 82
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:1997, IDT) EN 840-1:1997 Контейнери для відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю від 80 л до 390 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція чинний 2018-12-05 19 2018-11-30 № 454 en Підтвердження ТК 82
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:2012, IDT) EN 840-1:2012 Контейнери для збирання та перероблення відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція чинний 2019-01-01 19 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 82
13.030.40 ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности не чинний 1984-01-01 2018-01-01 11 (1-ХI-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.40, 25.120.10 ДСТУ EN 16252:2014 EN 16252:2012 Машини для ущільнення відходів або утилізованих фракцій. Горизонтальні тартальні преси. Вимоги щодо безпеки чинний 2020-01-01 39 ДСТУ EN 16252:2018 (EN 16252:2012, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-11-27 № 440 en Підтвердження 2006/42/EC
13.030.40, 25.120.10 ДСТУ EN 16252:2018 (EN 16252:2012, IDT) EN 16252:2012 Машини для ущільнення відходів та фракцій для вторинного перероблення. Горизонтальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки чинний 2020-01-01 33 ДСТУ EN 16252:2014 2018-11-27 № 440 ua Переклад ТК 75 2006/42/EC
13.030.40, 25.120.10 ДСТУ EN 16500:2018 (EN 16500:2014, IDT) EN 16500:2014 Машини для ущільнення відходів або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки чинний 2020-01-01 34 ДСТУ EN 16500:2016 (EN 16500:2014, IDT) 2018-12-18 № 505 ua Переклад ТК 82 2006/42/EC
13.030.40, 55.080 ДСТУ EN 13592:2008 EN 13592:2003+А1:2007 Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування чинний 2010-01-01 18 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 82
13.030.40, 77.180 ГОСТ 12.2.055-81 ССБТ. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности не чинний 2018-01-26 2019-01-01 7 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
13.030.50 РСТ УССР 1486-82 Матеріали технічні (обтиральні). Загальні технічні умови чинний 1984-01-01 11 9-83*,1-4-85,2-6-88 РСТ УССР 1486-77 1982-10-28 № 96 ru,ua ТК 82
13.030.50 РСТ УССР 1978-87 Пластини з відходів штучного хутра. Загальні технічні умови чинний 1988-07-01 11 1-8,9-92 ТУ 17 УССР 16-273-02-83, ТУ 17 УССР 16-278-1-80, ТУ 17 УССР 16-283-4-82, ТУ 17 УССР 16-315-06-85, ТУ 17 УССР 326-06-81, ТУ 201 УССР 11-82 1987-09-25 № 54 ru,ua ТК 82
13.030.50 РСТ УССР 1693-89 Вироби трикотажні з відходів виробництва. Загальні технічні умови не чинний 1990-01-01 2021-06-01 15 1-90* РСТ УССР 1693-82, РСТ УССР 1713-82, ТУ 6-06-14-86, ТУ 6-06-14-77-86, ТУ 17 УССР 09-51-1-78, ТУ 17 УССР 13-31-11-86, ТУ 17 УССР 15-3-82, ТУ 62 УССР 51-2-85 2021-05-20 № 182 ru,ua ТК 125
13.030.50 РСТ УССР 1980-87 Набори текстильних матеріалів із відходів виробництва. Загальні технічні умови не чинний 1988-07-01 2021-06-01 13 1-8-92 2021-05-20 № 182 ru,ua ТК 125
13.030.50 ГОСТ 22618-77 Сырье вторичное из валяных изделий. Технические условия не чинний 1978-07-01 2018-01-01 5 (1-IV-88) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 125
13.030.50 ГОСТ 25916-83 Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.030.50, 55.020 ДСТУ EN 13429:2008 EN 13429:2004 Паковання. Вторинне використання чинний 2010-01-01 18 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 120
13.030.50, 55.020 ДСТУ EN 13430:2008 EN 13430:2004 Паковання. Вимоги до паковання, відновлюваного вторинним переробленням матеріалу чинний 2010-01-01 19 2008-08-14 № 285 ua Переклад ТК 120
13.030.50, 55.020 ДСТУ EN 13439:2012 EN 13439:2003 Паковання. Коефіцієнт відновлення енергії. Визначення та метод обчислювання чинний 2013-07-01 10 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.030.50, 55.040 ДСТУ EN 13437:2012 EN 13437:2003 Паковання та вторинне перероблення матеріалу. Критерії для методів вторинного перероблення. Процеси вторинного перероблення та схеми потоків чинний 2013-07-01 32 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.030.50, 55.040 ДСТУ EN 13440:2012 EN 13440:2003 Паковання. Коефіцієнт вторинного перероблення (утилізації). Визначення та метод обчислення чинний 2013-07-01 12 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 13431:2015 (EN 13431:2004, IDT) EN 13431:2004 Паковання. Вимоги до відпрацьованого паковання для його переробляння як вторинних енергетичних ресурсів та визначання найнижчої теплоти згоряння чинний 2017-01-01 2015-12-31 № 219 Переклад ТК 120
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 13427:2008 EN 13427:2004 Паковання. Вимоги щодо застосування європейських стандартів у сфері паковання та відходів пакування чинний 2010-01-01 12 2008-09-19 № 334 ua Переклад ТК 120
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 13428:2008 EN 13428:2004 Паковання. Окремі вимоги щодо виготовлення та складу. Запобігання утворенню відходів через скорочення їх обсягу чинний 2010-01-01 24 2008-12-22 № 486 ua Переклад ТК 120
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 14806:2008 EN 14806:2005 Паковання. Попереднє оцінювання розкладання пакувальних матеріалів у модельованих умовах утворення компосту, виміряне під час лабораторних випробувань чинний 2010-01-01 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 120
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 13432:2015 (EN 13432:2000, IDT) EN 13432:2000 Упаковка. Вимоги до упаковки, утилізованої способом компостування і біодеградації. Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного прийняття упаковки чинний 2016-01-01 23 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 120
13.030.99, 55.020 ДСТУ EN 13432:2015 (EN 13432:2000, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 13432:2000/AC:2005, IDT) EN 13432:2000/AC:2005 Паковання. Вимоги до упаковки, утилізованої способом компостування і біодеградації. Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного прийняття упаковки чинний 2019-01-01 3 2018-12-14 № 488 en Підтвердження ТК 120
13.030.99, 55.040 ДСТУ EN 14045:2012 EN 14045:2003 Паковання. Оцінювання розкладання пакувальних матеріалів у практично орієнтованих випробуваннях за визначених умов компостування чинний 2013-07-01 14 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.030.99, 83.080.01 ДСТУ EN 14995:2018 (EN 14995:2006, IDT) EN 14995:2006 Пластмаси. Оцінювання здатності до біохімічного розпаду. Порядок випробування та технічні умови чинний 2019-01-01 21 2018-12-14 № 488 en Підтвердження ТК 82
13.040.01 ДСТУ EN 15859:2014 EN 15859:2010 Якість повітря. Сертифікація автоматичних моніторів пилоуловлювальних установок. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 39 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.040.01 ДСТУ EN ISO 14956:2008 EN ISO 14956:2002 Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання Для сфери процедур вимірювання якості повітря цей стандарт визначає таке: — оцінювання похибки вимірювання з фактичних або заявлених значень усіх важливих робочих характеристик методу в стаціонарних умовах; — оцінювання того, чи дійсно зазначені значення для цих робочих характеристик відповідають необхідній якості виміряного значення за встановлених значень величини, що її вимірюють; — оцінювання придатності методу вимірювання на основі лабораторних досліджень і випробуваннях на практиці; — установлення вимог до динамічних характеристик приладів. Цей стандарт призначено для процедур вимірювання, вихідні величини яких визначають середнім за часом. чинний 2011-01-01 24 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 4225:2008 ISO 4225:1994 Якість повітря. Загальні положення. Словник термінів чинний 2011-01-01 23 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 4226:2008 ISO 4226:2007 Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання чинний 2011-01-01 8 ДСТУ ISO 4226:2004 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 6879:2003 ISO 6879:1995 Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря чинний 2004-10-01 12 2003-10-31 № 189 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 7168-1:2003 ISO 7168-1:1999 Якість повітря. Обмін даними. Частина 1. Загальний формат даних чинний 2005-07-01 44 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 7168-2:2003 ISO 7168-2:1999 Якість повітря. Обмін даними. Частина 2. Стислий формат даних чинний 2005-07-01 23 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 7708:2003 ISO 7708:1995 Якість повітря. Визначення розміру фракцій під час відбирання проб частинок, які впливають на здоров'я людини чинний 2004-10-01 14 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 8756:2008 ISO 8756:1994 Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю чинний 2011-01-01 8 2008-12-30 № 519 ua Переклад НОС
13.040.01 ДСТУ ISO 9169:2008 ISO 9169:2006 Якість повітря. Визначення та встановлювання робочих характеристик автоматичної системи вимірювання чинний 2011-01-01 28 8-2012* 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.01 ДСТУ ISO 16362:2008 ISO 16362:2005 Навколишнє повітря. Визначення часток поліциклічних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії чинний 2010-01-01 26 2008-03-04 № 85 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ 2608-94 Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 1995-07-01 24 1994-06-27 № 161 ru,ua
13.040.20 ДСТУ ISO 4219:2004 ISO 4219:1979 Якість повітря. Визначення газоподібних сірчистих сполук в навколишньому повітрі. Обладнання для відбирання проб чинний 2006-01-01 10 2004-10-05 № 219 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 4224:2008 ISO 4224:2000 Повітря атмосферне. Визначення оксиду вуглецю. Метод інфрачервоного розсіювання чинний 2011-01-01 16 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 6767:2008 ISO 6767:1990 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну чинний 2011-01-01 16 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 6768:2008 ISO 6768:1998 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду нітрогену. Модифікований метод Гріса - Зальцмана чинний 2011-01-01 14 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 7996:2014 ISO 7996:1985 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації оксидів азоту. Метод хемілюмінесценції чинний 2015-05-01 14 2014-12-02 № 1429 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 9359:2003 ISO 9359:1989 Якість повітря. Метод пошарового відбирання проб для оцінювання якості навколишнього середовища чинний 2004-10-01 20 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ ISO 9855:2014 ISO 9855:1993 Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції чинний 2015-06-01 12 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 82
13.040.20 ДСТУ EN 14625:2016 (EN 14625:2012, IDT) EN 14625:2012 Повітря атмосферне. Стандартний метод вимірювання концентрації озону на основі фотометрії в ультрафіолетовій області спектра чинний 2016-11-01 95 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ ISO 10313:2016(ISO 10313:1993, IDT) ISO 10313:1993 Атмосферне повітря. Визначення масової концентрації озону. Хемілюмінесцентний метод чинний 2016-11-01 13 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ ISO 13964:2016(ISO 13964:1998, IDT) ISO 13964:1998 Якість повітря. Визначення вмісту озону в атмосферному повітрі. Метод фотометрії в ультрафіолетовій області спектра чинний 2016-11-01 18 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 12341:2018 (EN 12341:2014, IDT) EN 12341:2014 Атмосферне повітря. Стандартний гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок PM10 або PM2,5 чинний 2019-01-01 54 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14211:2018 (EN 14211:2012, IDT) EN 14211:2012 Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду азоту та монооксиду азоту методом хемілюмінесценції чинний 2019-01-01 101 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14212:2018 (EN 14212:2012, IDT) EN 14212:2012 Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду сірки методом ультрафіолетової флуоресценції чинний 2019-01-01 105 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14626:2018 (EN 14626:2012, IDT) EN 14626:2012 Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації монооксиду вуглецю методом недисперсійної інфрачервоної спектроскопії чинний 2019-01-01 85 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14662-1:2018 (EN 14662-1:2005, IDT) EN 14662-1:2005 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 1. Примусове відбирання проби з подальшою термічною десорбцією та аналізуванням методом газової хроматографії чинний 2019-01-01 36 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14662-2:2018 (EN 14662-2:2005, IDT) EN 14662-2:2005 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 2. Примусове відбирання проби з подальшою десорбцією розчинником та аналізуванням методом газової хроматографії чинний 2019-01-01 31 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14662-3:2018 (EN 14662-3:2015, IDT) EN 14662-3:2015 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 3. Автоматичне примусове відбирання проби з аналізуванням методом газової хроматографії на місці чинний 2019-01-01 73 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14662-4:2018 (EN 14662-4:2005, IDT) EN 14662-4:2005 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 4. Дифузійне відбирання проби з подальшою термічною десорбцією та аналізуванням методом газової хроматографії чинний 2019-01-01 33 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14662-5:2018 (EN 14662-5:2005, IDT) EN 14662-5:2005 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 5. Дифузійне відбирання проби з подальшою десорбцією розчинником та аналізуванням методом газової хроматографії чинний 2019-01-01 32 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ДСТУ EN 14902:2018 (EN 14902:2005, IDT) EN 14902:2005 Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання вмісту Pb, Cd, As та Ni у фракції аерозольних частинок PM10 чинний 2019-01-01 55 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
13.040.20 ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-Х-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов не чинний 1987-01-01 2019-01-01 8 ГОСТ 17.2.3.01-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.4.01-80 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ не чинний 1982-07-01 2019-01-01 4 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.4.03-81 Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака не чинний 1982-07-01 2019-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.4.05-83 Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VI-92) ГОСТ 17.2.6.01-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.20 ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-VIII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.20, 87.040 ДСТУ EN 16402:2015 EN 16402:2013 Фарби та лаки. Оцінювання емісії речовин з покриттів у повітря приміщень. Відбирання проб, кондиціювання та випробування чинний 2016-01-01 43 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 168
13.040.30 ДСТУ 6089:2009 Повітря робочої зони. Метод визначання вмісту ризобій Цей стандарт установлює метод визначання вмісту ризобій в дiапазонi концентрацій від 1·10 КУО/м 3 до 5·104 КУО/м 3 у повiтрi робочої зони під час виробництва бiопрепаратiв. Метод ґрунтується на підрахунку кількості ризобій на поверхні твердого дріжджо-манітного середовища з подальшою ідентифікацією. чинний 2009-07-01 9 2009-02-02 № 56 ua ТК 82
13.040.30 ДСТУ EN 13794:2005 EN 13794:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування чинний 2007-07-01 31 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 135 2018/773, 96/98/EC
13.040.30 ДСТУ EN 482:2016(EN 482:2012+A1:2015, IDT) EN 482:2012+A1:2015 Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин чинний 2016-11-01 22 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30 ДСТУ ISO 17621:2016(ISO 17621:2015, IDT) ISO 17621:2015, IDF 202:2010 Повітря робочої зони. Вимірювальні системи з індикаторними трубками короткострокової дії. Вимоги та методи випробування чинний 2016-11-01 33 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны не чинний 2019-04-26 2022-01-01 77 ГОСТ 12.1.005-76 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ru,ua ТК 135
13.040.30 ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-VII-90) ГОСТ 12.1.014-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 135
13.040.30 ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 (1-IХ-83) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ru,ua ТК 135
13.040.30, 13.320 ДСТУ EN 45544-1:2016(EN 45544-1:2015, IDT) EN 45544-1:2015 Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування чинний 2016-11-01 51 ДСТУ EN 45544-1:2009 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30, 13.320 ДСТУ EN 45544-2:2016(EN 45544-2:2015, IDT) EN 45544-2:2015 Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 2. Вимоги до приладів, призначених для контролювання впливу на людину чинний 2016-11-01 11 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30, 13.320 ДСТУ EN 45544-3:2016(EN 45544-3:2015, IDT) EN 45544-3:2015 Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 3. Вимоги до приладів, призначених для загального виявлення газів чинний 2016-11-01 10 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30, 13.320 ДСТУ EN 45544-4:2016(EN 45544-4:2016, IDT) EN 45544-4:2016 Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 4. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговування чинний 2016-11-01 48 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.30, 13.320 ДСТУ EN 45544-1:2009 EN 45544-1:1999 Повітря робочої зони. Сигналізатори та аналізатори токсичних газів і парів електричні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування не чинний 2011-07-01 2016-11-01 24 ДСТУ EN 45544-1:2016(EN 45544-1:2015, IDT) 2009-12-03 № 440 2016-10-21 № 336 ua Переклад
13.040.30, 47.020.99 ДСТУ ISO 23269-1:2019 (ISO 23269-1:2008, IDT) ISO 23269-1:2008 Судна та морські технології. Дихальні апарати для суден. Частина 1. Рятувальні дихальні апарати (EEBD) для використання на борту судна чинний 2020-01-01 23 2019-11-26 № 377 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
13.040.30, 47.020.99 ДСТУ ISO 23269-3:2019 (ISO 23269-3:2011, IDT) ISO 23269-3:2011 Судна і морські технології. Дихальні апарати для суден. Частина 3. Автономні дихальні апарати (засоби безпеки), відповідно до вимог міжнародної морської організації (ІМО IBC) та кодексів IGC чинний 2020-01-01 10 2019-11-26 № 377 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
13.040.35 ДСТУ ISO 14644-1:2009 ISO 14644-1:1999 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря чинний 2012-01-01 23 2009-12-29 № 479 ua Переклад ТК 117
13.040.35 ДСТУ ISO 14644-2:2009 ISO 14644-2:2000 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 2. Вимоги до контролювання й моніторингу для підтвердження відповідності ДСТУ ISO 14644-1 чинний 2012-01-01 10 2009-12-29 № 479 ua Переклад ТК 117
13.040.35 ДСТУ ISO 14644-4:2012 ISO 14644-4:2001 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 4. Проектування, будівництво та введення в експлуатацію чинний 2013-07-01 46 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.040.35 ДСТУ ISO 14644-5:2012 ISO 14644-5:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 5. Експлуатація чинний 2013-07-01 42 2012-11-28 № 1356 ua Переклад
13.040.35 ДСТУ ISO 14698-1:2008 ISO 14698-1:2003 Якість повітря. Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Контролювання біозабруднень. Частина 1. Загальні принципи та методи чинний 2011-01-01 26 4-2012* 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 82
13.040.35 ДСТУ ISO 14698-2:2009 ISO 14698-2:2003 Приміщення чисті та пов’язані з ними контрольовані середовища. Контролювання рівня біологічної забрудненості. Частина 2. Оцінювання та інтерпретація даних щодо біологічної забрудненості чинний 2011-07-01 14 2009-12-14 № 448 ua Переклад ТК 149
13.040.35 ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 ГОСТ ИСО 14644-1:2002 Чисті приміщення і пов'язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря не чинний 2005-01-01 2018-01-01 23 2004-07-05 № 131 2017-11-27 № 381 ru Передрук ТК 135
13.040.40 ДСТУ 2603-94 Аналізатори газів для контролю викидів промислових підприємств. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 1995-07-01 25 1994-06-27 № 161 ru,ua
13.040.40 ДСТУ EN 1093-1:2014 EN 1093-1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання чинний 2019-10-01 16 ДСТУ EN 1093-1:2005 ДСТУ EN 1093-1:2018 (EN 1093-1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-08-22 № 295 en Підтвердження ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 13284-1:2014 EN 13284-1:2001 Викиди стаціонарних джерел. Визначання малих значень масової концентрації пилу. Ручний гравіметричний метод чинний 2016-01-01 47 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 13284-2:2014 EN 13284-2:2004 Викиди стаціонарних джерел. Визначання масової концентрації пилу у низькому діапазоні. Частина 2. Автоматичні вимірювальні системи чинний 2016-01-01 26 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 14181:2014 EN 14181:2014 Викиди стаціонарних джерел. Забезпечення якості автоматизованих вимірювальних систем чинний 2016-01-01 85 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ ISO 7935:2009 ISO 7935:1992 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання чинний 2011-01-01 15 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 88
13.040.40 ДСТУ ISO 10396:2009 ISO 10396:2007 Викиди стаціонарних джерел. Відбирання проб для автоматичного визначення концентрації газових викидів стаціонарними системами контролю чинний 2011-01-01 26 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
13.040.40 ДСТУ EN 14792:2016 (EN 14792:2016, IDT) EN 14792:2016 Викиди від стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації оксидів азоту (NOx). Референтний метод: хемілюмінесценція чинний 2016-11-01 57 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40 ДСТУ EN 15267-3:2016(EN 15267-3:2007, IDT) EN 15267-3:2007 Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування автоматичних вимірювальних систем для контролювання викидів від стаціонарних джерел чинний 2016-11-01 64 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40 ДСТУ ISO 12039:2016(ISO 12039:2001, IDT) ISO 12039:2001 Викиди від стаціонарних джерел. Визначення вмісту монооксиду вуглецю, діоксиду вуглецю та кисню. Характеристики та калібрування автоматичних вимірювальних систем чинний 2016-11-01 24 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40 ДСТУ ISO 21258:2016(ISO 21258:2010, IDT) ISO 21258:2010 Викиди від стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації оксиду діазоту (N2O). Референтний метод: недисперсійний інфрачервоний метод чинний 2016-11-01 39 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40 ДСТУ ISO 25140:2016(ISO 25140:2010, IDT) ISO 25140:2010 Викиди від стаціонарних джерел. Автоматичний метод визначення концентрації метану за допомогою полуменево-іонізаційного детектування (ПІД) чинний 2016-11-01 38 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40 ДСТУ EN 1093-2:2016 (EN 1093-2:2006 + А1:2008, IDT) EN 1093-2:2006 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача чинний 2018-07-01 12 ДСТУ EN 1093-2:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-3:2016 (EN 1093-3:2006 + А1:2008, IDT) EN 1093-3:2006 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача чинний 2018-07-01 10 ДСТУ EN 1093-3:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-4:2016 (EN 1093-4:1996 + А1:2008, IDT) EN 1093-4:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою чинний 2018-07-01 12 ДСТУ EN 1093-4:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-6:2016 (EN 1093-6:1998 + А1:2008, IDT) EN 1093-6:1998 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом чинний 2018-07-01 11 ДСТУ EN 1093-6:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-7:2016 (EN 1093-7:1998 + А1:2008, IDT) EN 1093-7:1998 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал чинний 2018-07-01 10 ДСТУ EN 1093-7:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-8:2016 (EN 1093-8:1998 + А1:2008, IDT) EN 1093-8:1998 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача чинний 2018-07-01 10 ДСТУ EN 1093-8:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-9:2016 (EN 1093-9:1998 + А1:2008, IDT) EN 1093-9:1998 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача чинний 2018-07-01 9 ДСТУ EN 1093-9:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ EN 1093-11:2016 (EN 1093-11:2001 + А1:2008, IDT) EN 1093-11:2001 + А1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення чинний 2018-07-01 11 ДСТУ EN 1093-11:2014 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків чинний 2019-01-01 50 9-2017* ГОСТ 17.2.4.06–90 2017-07-31 № 202 ua ТК 82
13.040.40 ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків чинний 2019-01-01 19 9-2017* ГОСТ 17.2.4.07–90 2017-07-31 № 202 ua ТК 82
13.040.40 ДСТУ EN 1093-1:2018 (EN 1093-1:2008, IDT) EN 1093-1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання чинний 2019-10-01 ДСТУ ЕN 1093-1:2014 2018-08-22 № 295 ua Переклад 2006/42/EC
13.040.40 ДСТУ 8826:2019 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків чинний 2020-01-01 37 2019-02-27 № 38 ТК 82
13.040.40 ДСТУ EN 1822-1:2019 (EN 1822-1:2009, IDT) EN 1822-1:2009 Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування чинний 2020-01-01 21 ДСТУ EN 1822-1-2001 2019-12-17 № 431 en Підтвердження ТК 82 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 1253/2014, № 1254/2014
13.040.40 ДСТУ EN 1822-1:2019(EN 1822-1:2019, IDT) EN 1822-1:2019 Фільтри повітряні високоефективні (EPA, HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, випробування експлуатаційних характеристик, маркування чинний 2020-01-01 21 2019-12-17 № 431 en Підтвердження ТК 82 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 1253/2014, № 1254/2014
13.040.40 ДСТУ 9044:2020 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5 чинний 2020-11-01 53 2020-08-06 № 175 ТК 82
13.040.40 ДСТУ EN 1093-2:2014 EN 1093-2:2006+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача не чинний 2016-01-01 2018-07-01 13 (12-2014) ДСТУ EN 1093-2:2016 (EN 1093-2:2006 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-3:2014 EN 1093-3:2006+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача не чинний 2016-01-01 2018-07-01 14 ДСТУ EN 1093-3:2016 (EN 1093-3:2006 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-4:2014 EN 1093-4:1996+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою не чинний 2016-01-01 2018-07-01 16 ДСТУ EN 1093-4:2016 (EN 1093-4:1996 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-6:2014 EN 1093-6:1998+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом не чинний 2016-01-01 2018-07-01 12 ДСТУ EN 1093-6:2016 (EN 1093-6:1998 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-7:2014 EN 1093-7:1998+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал не чинний 2016-01-01 2018-07-01 10 ДСТУ EN 1093-7:2016 (EN 1093-7:1998 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-8:2014 EN 1093-8:1998+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача не чинний 2016-01-01 2018-07-01 12 ДСТУ EN 1093-8:2016 (EN 1093-8:1998 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-9:2014 EN 1093-9:1998+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача не чинний 2016-01-01 2018-07-01 10 ДСТУ EN 1093-9:2016 (EN 1093-9:1998 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ДСТУ EN 1093-11:2014 EN 1093-11:2001+A1:2008 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення не чинний 2016-01-01 2018-07-01 13 ДСТУ EN 1093-11:2016 (EN 1093-11:2001 + А1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-12-13 № 426 en Підтвердження
13.040.40 ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу не чинний 1977-01-01 2019-01-01 6 (1-IV-80) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.40 ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями не чинний 1980-01-01 2019-01-01 18 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.40 ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения не чинний 1991-01-01 2019-01-01 20 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.40 ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения не чинний 1991-07-01 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.40 ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 82
13.040.40, 13.110 ДСТУ EN 1093-1:2005 EN 1093-1:1998 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання не чинний 2008-03-01 2016-01-01 12 ДСТУ EN 1093-1:2014 2005-12-02 № 345 2014-12-29 № 1479 ua Переклад
13.040.40, 17.020 ДСТУ OIML R 143:2016(OIML R 143:2009, IDT) OIML R 143:2009 Прилади для неперервного вимірювання вмісту SO2 у викидах від стаціонарних джерел чинний 2016-11-01 39 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40, 17.020 ДСТУ OIML R 144-1:2016(OIML R 144-1:2013, IDT) OIML R 144-1:2013 Прилади для неперервного вимірювання вмісту CO, NOx у викидах від стаціонарних джерел. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2016-11-01 25 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40, 17.020 ДСТУ OIML R 144-2:2016(OIML R 144-2:2013, IDT) OIML R 144-2:2013 Прилади для неперервного вимірювання вмісту CO, NOx у викидах від стаціонарних джерел. Частина 2. Методи контролювання метрологічних та технічних характеристик чинний 2016-11-01 16 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40, 17.020 ДСТУ OIML R 144-3:2016(OIML R 144-3:2013, IDT) OIML R 144-3:2013 Прилади для неперервного вимірювання вмісту CO, NOx у викидах від стаціонарних джерел. Частина 3. Форма протоколу випробування чинний 2016-11-01 10 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.40, 23.120, 27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-1:2015 (EN 45510-4-1:1999, IDT) EN 45510-4-1:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 1. Обладнання для зменшення викидів пилу чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
13.040.40, 25.220.01 ДСТУ EN 12753:2014 EN 12753:2005+A1:2010 Термічні системи очистки вихлопного газу від устатковання для оброблення поверхонь деталей. Вимоги щодо безпеки чинний 2016-01-01 40 2014-12-29 № 1479 en Підтвердження 2006/42/EC
13.040.40, 27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-6:2015 (EN 45510-4-6:1999, IDT) EN 45510-4-6:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 6. Установка для видалення сірки з димових газів чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
13.040.40, 27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-10:2015 (EN 45510-4-10:1999, IDT) EN 45510-4-10:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 10. Установки поденитріфікації відхідних газів чинний 2016-01-01 26 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
13.040.50 ДСТУ 2501-94 Аналізатори газів для контролю викидів транспортних засобів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 1995-07-01 24 1994-05-24 № 119 ru,ua ТК 82
13.040.50 ДСТУ EN 50545-1:2016(EN 50545-1:2011, IDT) EN 50545-1:2011 Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту токсичних та горючих газів в автомобільних паркінгах та тунелях. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування для виявлення та вимірювання вмісту монооксиду вуглецю та оксидів азоту чинний 2016-11-01 32 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.50 ДСТУ EN 50545-1:2016/Зміна № 1:2016(EN 50545-1:2011/А1:2016, IDT) EN 50545-1:2011/А1:2016 Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту токсичних та горючих газів в автомобільних паркінгах та тунелях. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування для виявлення та вимірювання вмісту монооксиду вуглецю та оксидів азоту чинний 2016-11-01 5 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 UN/ECE R 24-03:1986 Єдині технічні приписи щодо: І. Офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів. ІІ. Офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно встановлення на них двигунів із запалюванням ... не чинний 2007-07-01 2017-01-01 49 ДСТУ UN/ECE R 24-03-2002 2005-03-21 № 67 2016-11-21 № 392 ua Передрук
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 40-01:2004 UN/ECE R 40-01:1979 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження мотоциклів із двигунами з примусовим запалюванням стосовно викиданих двигунами забруднювальних вихлопних газів не чинний 2006-01-01 2017-01-01 32 ДСТУ UN/ECE R 40-01-2002 2004-10-05 № 219 2016-11-21 № 392 ua Передрук
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 47-00:2002 Правила ЕЭК ООН № 47-00:1981 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження мопедів з двигунами із примусовим запалюванням стосовно викидуваних двигунами забруднюючих вихлопних газів не чинний 2017-01-01 45 12-2007* 2002-07-24 № 461 2016-11-21 № 392 ua,ru Передрук ТК 80
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 49-02 А,В:2005 UN/ECE R 49-02:2000 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення і двигунів, які працюють на природному газі, а також двигунів із примусовим запалюванням, які працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ), і колісних трансп... не чинний 2007-07-01 2017-01-01 51 ДСТУ UN/ECE R 49-02А, В:2002 2005-12-26 № 371 2016-11-21 № 392 ua Переклад
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 49 А, В-02:2005/Зміна № 1:2009 UN/ECE R 49-02 А,В:2000/Rev.1/Add.48/Rev.3/Amend.1:2001 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення і двигунів, які працюють на природному газі, а також двигунів із примусовим запалюванням, які працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ), і колісних трансп... не чинний 2009-10-01 2017-01-01 254 3-2013* з заміною позначення ДСТУ UN/ECE R 49 А, В-02:2005/Зміна № 1 на ДСТУ UN/ECE R 49 А, В-02:2005/Зміна № 1:2009 (3-2013), 2009-04-02 № 132 2016-11-21 № 392 ua Переклад ТК 80
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 83-02ABC:2002 Правила ЕЭК ООН № 83-02-АВС:1993 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів не чинний 2017-01-01 234 2002-07-24 № 461 2016-11-21 № 392 ru,ua Передрук ТК 80
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 Правила ЕЭК ООН № 83-03:1993 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів не чинний 2017-01-01 269 2002-07-24 № 461 2016-11-21 № 392 ru,ua Передрук ТК 80
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна № 1:2009 UN/ECE R 83-03:1993/Rev.1/Add.82/Rev.1/Amend.4:2001,UN/ECE R 83-03:1993/Rev.1/Add.82/Rev.1/Amend.3/Corr. 1:2001 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів не чинний 2009-10-01 2017-01-01 23 12-2012*,3-2013* з заміною позначення ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна № 1 на ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна № 1:2009 (3-2013), 2009-04-02 № 132 2016-11-21 № 392 ua,ru Передрук ТК 80
13.040.50 ДСТУ UN/ECE R 83-05:2009 Правила ЕЭК ООН № 83-05:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно викидів забруднювальних речовин залежно від палива, необхідного для двигунів не чинний 2009-10-01 2017-01-01 351 2009-04-02 № 132 2016-11-21 № 392 ru,ua Передрук ТК 80
13.040.50 ГОСТ 17.2.1.02-76 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 (1-II-80) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.50, 27.020 ГОСТ 24585-81 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения не чинний 2018-02-10 2019-01-01 6 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.040.50, 43.020 ДСТУ OIML R 99-1-2:2014 OIML R 99-1-2, edition 2008 Прилади для вимірювань викидів транспортних засобів. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування в робочих умовах чинний 2016-01-01 46 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.040.50, 43.040.10, 43.180 ДСТУ ISO 15031-3:2014 ISO 15031-3:2004 Колісні транспортні засоби. Зв’язок між транспортним засобом та зовнішнім устаткованням для діагностування забруднювальних викидів. Частина 3. Технічні та експлуатаційні вимоги до діагностичних з’єднувачів і пов’язаних з ними електричних кіл чинний 2014-10-01 2014-05-20 № 573 ua Переклад
13.040.50, 43.060.01 ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями чинний 2004-07-01 18 ГОСТ 21393-75 2004-01-31 № 14 ua ТК 82
13.040.50, 43.060.01 ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють н... чинний 2004-07-01 12 ГОСТ 17.2.2.03-87 2004-01-31 № 14 ua ТК 82
13.040.50, 43.060.01 ГОСТ 17.2.2.01-84 Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 ГОСТ 19025-73 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.040.50, 43.060.20 ДСТУ ISO 16183:2014 ISO 16183:2002 Колісні транспортні засоби. Двигуни великої потужності. Вимірювання газоподібних викидів у нерозбавлених відпрацьованих газах та викидів частинок з використанням систем розбавленням частини потоку в перехідних режимах випробовування чинний 2015-01-01 60 2014-09-16 № 1111 ua Переклад ТК 80
13.040.50, 43.060.20 ДСТУ ISO 3929:2019 (ISO 3929:2003, IDT) ISO 3929:2003 Дорожні транспортні засоби. Методи вимірювання відпрацьованих газів під час огляду або технічного обслуговування чинний 2019-09-01 12 2019-07-25 № 233 en Підтвердження ТК 80
13.040.50, 43.140 ДСТУ ГОСТ ИСО 6970:2008 ISO 6770:1997,ГОСТ ИСО 6970-2007 Мотоцикли та мопеди. Випробовування на забруднення довкілля. Динамометричний стенд чинний 2009-01-01 15 2008-07-31 № 257 ru,ua Передрук
13.040.50, 43.180 ДСТУ ISO 11614:2009 ISO 11614:1999 Колісні транспортні засоби. Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення. Засоби для вимірювання димності та визначання натурального показника поглинання світлового потоку відпрацьованими газами чинний 2011-01-01 58 2009-07-29 № 274 ua Переклад ТК 80
13.040.50, 49.050 ГОСТ 17.2.2.04-86 Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ не чинний 1987-01-01 2018-01-01 19 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 26
13.040.50, 65.060.01 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин чинний 2000-09-01 18 ГОСТ 17.2.2.02-86 2000-06-02 № 339 ru ТК 82
13.040.50, 65.060.01 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 17.2.2.05-97 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин чинний 2000-09-01 14 ГОСТ 17.2.2.05-86 2000-06-02 № 339 ru ТК 82
13.040.50, 65.060.10 ДСТУ UN/ECE R 96-00:2002 Правила ЕЭК ООН № 96-00:1995 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення для установлення на сільськогосподарських і лісових тракторах і позашляховій техніці стосовно викиду забруднюючих речовин цими двигунами не чинний 2017-01-01 130 2002-07-24 № 461 2016-11-21 № 392 ua,ru Передрук ТК 80
13.040.99 ДСТУ EN 15267-1:2016(EN 15267-1:2009, IDT) EN 15267-1:2009 Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 1. Основні положення чинний 2016-11-01 18 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.040.99 ДСТУ EN 15267-2:2016(EN 15267-2:2009, IDT) EN 15267-2:2009 Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 2. Первинна оцінка системи керування якістю виробника АВС та постсертифікаційний нагляд за процесом виробництва чинний 2016-11-01 18 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
13.060.01 ДСТУ 3913-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні для відбору усереднених проб природних та стічних вод. Загальні технічні умови та методи випробувань чинний 2000-07-01 14 1999-12-27 № 414 ru,ua ТК 145
13.060.01 ДСТУ 3920-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 2000-07-01 13 1999-10-15 № 277 ru,ua ТК 145
13.060.01 ДСТУ 3940-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 2000-07-01 14 1999-12-30 № 426 ru,ua ТК 82
13.060.01 ДСТУ 4004-2000 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Сигналізатори токсичності природних та стічних вод біологічні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань чинний 2001-07-01 13 2000-12-29 № 745 ru,ua ТК 82
13.060.01 ДСТУ ISO 15839:2007 ISO 15839:2003 Якість води. Датчики та устатковання для аналізування води. Технічні вимоги та випробування характеристик чинний 2009-07-01 28 2007-10-17 № 266 ua Переклад ТК 82
13.060.01 ГОСТ 8.556-91 ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
13.060.01 ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 21 (1-VIII-83),(2-I-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.060.01 ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 22 (1-IV-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 82
13.060.01 ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 ГОСТ 17.1.1.03-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 145
13.060.01 ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения не чинний