Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321:2014 ЕN 62321:2009 Електротехнічна продукція. Визначення рівнів шести регламентованих речовин (свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром, полібромбіфеніли, полібромдифенілові ефіри) чинний 2016-01-01 115 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62430:2022 (EN 62430:2009, IDT; IEC 62430:2009, IDT) EN 62430:2009; IEC 62430:2009 Екологічно свідомий дизайн електричних та електронних виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-1:2022 (EN 62321-1:2013, IDT; IEC 62321-1:2013, IDT) EN 62321-1:2013; IEC 62321-1:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 1. Вступ і огляд набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-2:2022 (EN 62321-2:2014, IDT; IEC 62321-2:2013, IDT) EN 62321-2:2014; IEC 62321-2:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 2. Розбирання, роз'єднання та механічна підготовка зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-3-1:2022 (EN 62321-3-1:2014, IDT; IEC 62321-3-1:2013, IDT) EN 62321-3-1:2014; IEC 62321-3-1:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-1. Скринінг. Свинець, ртуть, кадмій, загальний хром і загальний бром за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-3-2:2022 (EN 62321-3-2:2014, IDT; IEC 62321-3-2:2013, IDT) EN 62321-3-2:2014; IEC 62321-3-2:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-2. Скринінг. Загальний вміст брому в полімерах та електроніці через спалювання. Іонна хроматографія набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-4:2022 (EN 62321-4:2014, IDT; IEC 62321-4:2013, IDT) EN 62321-4:2014; IEC 62321-4:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 4. Ртуть у полімерах, металах та електроніці за допомогою CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES та ICP-MS набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-5:2022 (EN 62321-5:2014, IDT; IEC 62321-5:2013, IDT) EN 62321-5:2014; IEC 62321-5:2013 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 5. Кадмій, свинець і хром у полімерах і електроніці, а також кадмій і свинець у металах за допомогою AAS, AFS, ICP-OES та ICP-MS набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-6:2022 (EN 62321-6:2015, IDT; IEC 62321-6:2015, IDT) EN 62321-6:2015; IEC 62321-6:2015 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 6. Полібромовані біфеніли та полібромовані дифенілові ефіри в полімерах за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії (ГХ-МС) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-7-1:2022 (EN 62321-7-1:2015, IDT; IEC 62321-7-1:2015, IDT) EN 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-1:2015 Визначення деяких речовин в електротехнічних виробах. Частина 7-1. Шестивалентний хром. Наявність шестивалентного хрому (Cr(VI)) у безбарвних і кольорових захищених від корозії покриттях на металах колориметричним методом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 43.040.10 ДСТУ EN 62321-4:2022 (EN 62321-4:2014, IDT; IEC 62321-4:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62321-4:2014/A1:2017, IDT; IEC 62321-4:2013/A1:2017, IDT) EN 62321-4:2014/A1:2017; IEC 62321-4:2013/A1:2017 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 4. Ртуть у полімерах, металах та електроніці за допомогою CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES та ICP-MS набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020, 65.020 ДСТУ 8668:2016 Виробництво ентомологічних препаратів. Вимоги безпеки чинний 2017-10-01 2016-08-11 № 238 ТК 159
13.020, 93.080.99 ДСТУ 9030:2020 Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Вимоги до проектної документації чинний 2021-09-01 25 2020-06-26 № 141 ТК 307
13.020, 93.080.99 ДСТУ 9048:2020 Автомобільні дороги. Методи вимірювання основних параметрів стану довкілля чинний 2021-03-01 32 2020-08-26 № 198 ТК 307
13.020.01 ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення Цей стандарт установлює норми виділення лісових ділянок лісового фонду вздовж залізничних і автомобільних доріг України та у смугах їх відведення. Вимоги цього стандарту не поширюються на лісові насадження, які не віднесено до лісового фонду (зелені насадження в межах населених пунктів: парки, сади, сквери, бульвари тощо) і які не віднесено в установленому порядку до лісів (окремі дерева і групи дерев, чагарники). Цей стандарт застосовують під час проектування та будівництва нових, експлуатації та реконструкції існуючих залізничних та автомобільних доріг і проведення лісовпорядних робіт. чинний 2012-07-01 13 ГОСТ 17.5.3.02-90 2010-10-11 № 456 ua
13.020.01 ДСТУ-Н IEC Guide 109:2006 IEC Guide 109:2003 Екологічні аспекти для внесення в стандарти на електротехнічні вироби чинний 2008-01-01 14 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ДСТУ-Н IEC Guide 114:2007 IEC Guide 114:2005 Проектування із врахуванням екологічних вимог. Екологічні аспекти, які треба враховувати під час проектування та розроблення електротехнічних виробів чинний 2008-07-01 22 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ДСТУ ISO 14055-1:2018(ISO 14055-1:2017, IDT) ISO 14055-1:2017 Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів чинний 2020-01-01 35 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.01 ДСТУ EN IEC 62430:2022 (EN IEC 62430:2019, IDT; IEC 62430:2019, IDT) EN IEC 62430:2019; IEC 62430:2019 Екологічно свідоме проєктування (ECD). Принципи, вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения не чинний 1977-01-01 2019-01-01 3 (1-VIII-79),(2-ХII-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения не чинний 1990-10-15 2019-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
13.020.01 ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-VIII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения не чинний 1987-07-01 2018-01-01 7 ГОСТ 17.8.1.01-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.01 ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация не чинний 1989-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.01, 01.120 ДСТУ EN/CLC Guide 32:2022 (EN/CLC Guide 32:2016, IDT) EN/CLC Guide 32:2016 Настанова щодо адаптації зміни клімату в стандартах набуде чинності 2023-12-31 39 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
13.020.01, 01.120 ДСТУ CEN/CLC Guide 33:2022 (CEN/CLC Guide 33:2016, IDT) CEN/CLC Guide 33:2016 Настанова щодо вирішення екологічних питань у стандартах на методи випробування набуде чинності 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
13.020.01, 01.120 ДСТУ CLC Guide 30:2022 (CLC Guide 30:2009, IDT) CLC Guide 30:2009 Веб-сайт CENELEC і інструмент для співпраці. Умови використання та політика конфіденційності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
13.020.01, 03.080.30, 91.160.20, 91.090 ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги Цей стандарт містить основні вимоги до проектування, будівництва та утримання елементів (частин) об'єктів благоустрою населених пунктів. Елементи (частини) об'єктів благоустрою визначаються відповідно до статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" чинний 2017-04-01 29 2-2017* 2016-06-29 № 189 Мінрегіон ua
13.020.01, 27.015, 91.140.50 ДСТУ HD 60364-8-1:2022 (HD 60364-8-1:2019, IDT; IEC 60364-8-1:2019, IDT) HD 60364-8-1:2019; IEC 60364-8-1:2019 Електричні установки низької напруги. Частина 8-1. Функціональні аспекти. Енергоефективність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 306
13.020.01, 27.015, 91.140.50 ДСТУ HD 60364-8-1:2022 (HD 60364-8-1:2019, IDT; IEC 60364-8-1:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06, IDT; IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019, IDT) HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06; IEC 60364-8-1:2019/COR1:2019 Електричні установки низької напруги. Частина 8-1. Функціональні аспекти. Енергоефективність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 306
13.020.01, 29.020, 31.020 ДСТУ-Н IEC Guide 113:2007 IEC Guide 113:2000 Анкети декларування матеріалів. Основоположні настанови чинний 2008-07-01 8 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 72
13.020.01, 43.040.10 ДСТУ EN IEC 62321-3-3:2022 (EN IEC 62321-3-3:2021, IDT; IEC 62321-3-3:2021, IDT) EN IEC 62321-3-3:2021; IEC 62321-3-3:2021 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 3-3. Скринінг. Полібромовані біфеніли, полібромовані дифенілові ефіри та фталати в полімерах за допомогою газової хромато-мас-спектрометрії з використанням пристрою для піролізеру/термі... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.01, 43.040.10 ДСТУ EN IEC 62321-2:2022 (EN IEC 62321-2:2021, IDT; IEC 62321-2:2021, IDT) EN IEC 62321-2:2021; IEC 62321-2:2021 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 2. Розбирання, роз'єднання та механічна підготовка зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.01, 43.040.10 ДСТУ EN IEC 62321-9:2022 (EN IEC 62321-9:2021, IDT; IEC 62321-9:2021, IDT) EN IEC 62321-9:2021; IEC 62321-9:2021 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 9. Гексабромциклододекан у полімерах методом хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.01, 65.020.01 ДСТУ 7137:2009 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Методи оцінювання придатності до реабілітації Цей стандарт установлює порядок та методи оцінювання угідь, що були виведені з сільськогосподарського використовування через підвищений рівень радіоактивного забруднення довгоживучими радіонуклідами 137Сs і 90Sr внаслідок аварії на ЧАЕС, стосовно придатності їх до реабілітації з метою використовування у сільськогосподарському виробництві. чинний 2010-10-01 16 2009-12-25 № 474 ua ТК 82
13.020.01, 73.020 ДСТУ 7494:2013 Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових родовищ Цей стандарт поширюється на проведення підземних масових вибухів під час відпрацьовування уранових родовищ на гірничорудних підприємствах із підземного видобутку й установлює критерії щодо сейсмічної безпеки промислових вибухів (допустиму швидкість сейсмічних коливань ґрунту біля фундаментів будівель та споруд різних категорій і сейсмобезпечні відстані). Цей стандарт застосовують усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, які здійснюють видобування уранової руди підземним способом із застосуванням промислових вибухів, і організації, які виконують моніторинг промислових масових вибухів. чинний 2014-10-01 11 2013-12-27 № 1589 ua ТК 9
13.020.10 ДСТУ 7675:2014 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення системи моніторингу меліорованих земель щодо його функційних завдань, об’єктів і суб’єктів моніторингу, принципів його організування та ведення. Цей стандарт поширюється на меліоровані зрошувані й осушувані та прилеглі до них землі, що зазнають впливу гідротехнічних меліорацій, періодично підтоплювані та/чи затоплювані території, а також землі, виведені зі зрошення та/чи осушення. Цей стандарт чинний для організацій, що провадять моніторинг меліорованих земель, розробляють проекти зрошувальних і осушувальних систем, формують територіально-галузеві інформаційні бази тощо. чинний 2015-07-01 10 2014-12-29 № 1484 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ 7884:2015 Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо системи моніторингу водних ресурсів. Вимоги цього стандарту поширюються на ресурси поверхневих і підземних вод суші. Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з моніторингу водних ресурсів, і поширюються на всіх суб’єктів стандартизації та господарювання незалежно від форми власності й виду діяльності. чинний 2016-07-01 10 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ 7885:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу Цей стандарт установлює структуру організації та змістовного наповнення моніторингу меліорованих земель, склад робіт і масштаби їх проведення на різних ієрархічних рівнях моніторингу, вимоги до виконання робіт і формування інформаційної бази. Цей стандарт поширюється на меліоровані зрошувані, осушувані та прилеглі до них землі, періодично підтоплювані чи затоплювані території, а також землі, виведені зі зрошення або осушення. Цей стандарт призначено для організацій, що проводять моніторинг меліорованих земель, розробляють проекти зрошувальних і осушувальних систем, виконують дослідницькі роботи на них, формують територіально-галузеві інформаційні бази тощо. чинний 2016-07-01 12 2015-06-22 № 61 ua ТК 145
13.020.10 ДСТУ ISO 14015:2005 ISO 14015:2001 Екологічне керування. Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій чинний 2007-08-01 20 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14032:2004 ISO/TR 14032:1999 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики чинний 2006-01-01 81 2004-08-02 № 169 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14041:2004 ISO 14041:1998 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації чинний 2006-01-01 24 2004-08-02 № 169 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14062:2006 ISO/TR 14062:2002 Екологічне керування. Враховування екологічних аспектів під час проектування та розробляння продукції чинний 2008-01-01 28 2006-12-27 № 375 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування чинний 2016-07-01 37 ДСТУ ISO 14001:2015, (прийнятого методом підтвердження) 2015-12-21 № 203, 2015-12-31 № 221 зміна до № 203 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14051:2015 (ISO 14051:2011, IDT) ISO 14051:2011 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура чинний 2017-01-01 45 2015-12-21 № 203 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування чинний 2017-10-01 59 ДСТУ ISO 14004:2006 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT) ISO 14031:2013 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови чинний 2017-10-01 37 ДСТУ ISO 14031:2004 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14034:2017 (ISO 14034:2016, IDT) ISO 14034:2016 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ) чинний 2019-01-01 25 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14052:2018(ISO 14052:2017, IDT) ISO 14052:2017 Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання чинний 2020-01-01 17 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) ISO 14005:2019 Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження чинний 2021-06-01 36 ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT) ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14033:2020(ISO 14033:2019, IDT) ISO 14033:2019 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади чинний 2021-10-01 68 ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14063:2021 (EN ISO 14063:2020, IDT; ISO 14063:2020, IDT) EN ISO 14063:2020; ISO 14063:2020 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади Цей стандарт застосовують організації як настанови щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, пов’язаних як із внутрішнім, так і зовнішнім обмінюванням екологічною інформацією. У ньому використано перевірені й усталені підходи до обмінювання інформацією, адаптовані до конкретних умов, які існують у сфері екологічного інформування. Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхніх розміру, типу, місця розташуваня, структури, діяльності, продукції та послуг, а також наявності в них системи екологічного управління. Цей стандарт можна використовувати разом з будь-якими стандартами ISO серії 14000 або незалежно від них. чинний 2022-09-01 ДСТУ ISO 14063:2008 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ ISO 14016:2021 (ISO 14016:2020, IDT) ISO 14016:2020 Екологічне управління. Настанови щодо забезпечення достеменності екологічних звітів У цьому стандарті подано принципи та настанови щодо підтвердження достеменності екологічної інформації, яку організація надає у своїх екологічних звітах. Цей стандарт застосовний, загалом, для підтвердження достеменності звітів інших типів за умови, у принципі, що особливої уваги приділено визначенню компетентності, необхідної виконавцю робіт з підтвердження достеменності. чинний 2022-09-01 ua Переклад ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14034:2022 (EN ISO 14034:2018, IDT; ISO 14034:2016, IDT) EN ISO 14034:2018; ISO 14034:2016 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14031:2022 (EN ISO 14031:2021, IDT; ISO 14031:2021, IDT) EN ISO 14031:2021; ISO 14031:2021 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14051:2022 (EN ISO 14051:2011, IDT; ISO 14051:2011, IDT) EN ISO 14051:2011; ISO 14051:2011 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14052:2022 (EN ISO 14052:2018, IDT; ISO 14052:2017, IDT) EN ISO 14052:2018; ISO 14052:2017 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14005:2022 (EN ISO 14005:2019, IDT; ISO 14005:2019, IDT) EN ISO 14005:2019; ISO 14005:2019 Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14044:2006/A2:2020, IDT; ISO 14044:2006/Amd 1:2017, IDT) EN ISO 14044:2006/A2:2020; ISO 14044:2006/Amd 1:2017 Екологічний менеджмент. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ EN ISO 14015:2022 (EN ISO 14015:2022, IDT; ISO 14015:2022, IDT) EN ISO 14015:2022; ISO 14015:2022 Управління навколишнім середовищем. Настанови щодо екологічної належної перевірки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10 ДСТУ CEN/TR 17004:2022 (CEN/TR 17004:2016, IDT) CEN/TR 17004:2016 Механічні вироби. Умови для створення моделей комунікації навколишнього середовища через визнання галузевих особливостей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.10 ДСТУ EN 16524:2022 (EN 16524:2020, IDT) EN 16524:2020 Механічні вироби. Методологія зменшення впливу на навколишнє середовище під час проєктування та розроблення продукції набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.10 ДСТУ ISO 14001:2006 ISO 14001:2004 Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування не чинний 2006-05-15 2018-09-15 26 ДСТУ ISO 14001-97 2015-11-05 № 145, 2015–12–04 №172 скасовано 2016-04-26 № 124, 2016-04-15 № 114 2006-03-13 № 71 11-2015, 12-2015, 4-2016 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14004:2006 ISO 14004:2004 Система екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення не чинний 2006-07-01 2017-10-01 44 ДСТУ ISO 14004-97 2016-12-13 № 426 2006-03-13 № 71 12-2016 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14006:2013 ISO 14006:2011 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування не чинний 2014-07-01 2022-09-01 30 2021-12-20 № 518 2013-11-29 № 1423 12-2021 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14031:2004 ISO 14031:1999 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики не чинний 2006-01-01 2017-10-01 30 2016-12-13 № 426 2004-08-02 № 169 12-2016 ua Переклад
13.020.10 ДСТУ ISO/TR 14049:2004 ISO/TR 14049:2000 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації не чинний 2006-01-01 2017-10-01 42 2016-12-13 № 426 2004-08-02 № 169 12-2016 ua
13.020.10 ДСТУ ISO 14063:2008 ISO 14063:2006 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади не чинний 2010-01-01 2022-09-01 30 2021-12-20 № 518 2008-08-04 № 266 12-2021 ua Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010, IDT) ISO 14005:2010 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик не чинний 2017-01-01 2021-06-01 66 2020-12-15 № 449 2015-12-21 № 203 12-2020 Переклад ТК 93
13.020.10 ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) ISO/TS 14033:2012 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади не чинний 2017-10-01 2021-10-01 40 2020-12-29 № 509 2016-12-13 № 426 12-2020 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14040:2013 ISO 14040:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура чинний 2014-07-01 23 ДСТУ ISO 14040:2004 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14044:2013 ISO 14044:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови чинний 2014-07-01 43 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14045:2016 (ISO 14045:2012, IDT) ISO 14045:2012 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови чинний 2017-10-01 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14049:2016 (ISO/TR 14049:2012, IDT) ISO/TR 14049:2012 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 для визначення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування чинний 2017-10-01 ДСТУ ISO/TR 14049:2004 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO 14046:2018(ISO 14046:2014, IDT) ISO 14046:2014 Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови чинний 2020-01-01 34 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14073:2018(ISO/TR 14073:2017, IDT) ISO/TR 14073:2017 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046 чинний 2020-01-01 62 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14047:2016(ISO/TR 14047:2012, IDT) ISO/TR 14047:2012 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оцінювання впливу життєвого циклу чинний 2017-10-01 ДСТУ ISO/TR 14047:2007 2016-12-27 № 442 ua Переклад ТК 93
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 14044:2006/A2:2020, IDT; ISO 14044:2006/Amd 2:2020, IDT) EN ISO 14044:2006/A2:2020; ISO 14044:2006/Amd 2:2020 Екологічний менеджмент. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14040:2022 (EN ISO 14040:2006, IDT; ISO 14040:2006, IDT) EN ISO 14040:2006; ISO 14040:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14044:2022 (EN ISO 14044:2006, IDT; ISO 14044:2006, IDT) EN ISO 14044:2006; ISO 14044:2006 Екологічний менеджмент. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14045:2022 (EN ISO 14045:2012, IDT; ISO 14045:2012, IDT) EN ISO 14045:2012; ISO 14045:2012 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14046:2022 (EN ISO 14046:2016, IDT; ISO 14046:2014, IDT) EN ISO 14046:2016; ISO 14046:2014 Екологічний менеджмент. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ EN ISO 14040:2022 (EN ISO 14040:2006, IDT; ISO 14040:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14040:2006/A1:2020, IDT; ISO 14040:2006/Amd 1:2020, IDT) EN ISO 14040:2006/A1:2020; ISO 14040:2006/Amd 1:2020 Екологічний менеджмент. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.10, 13.020.60 ДСТУ ISO/TR 14047:2007 ISO/TR 14047:2003 Екологічне управління. Оцінювання впливів у процесі життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14042 не чинний 2009-07-01 2017-10-01 81 2016-12-27 № 442 2007-10-17 № 266 12-2016 ua Переклад ТК 93
13.020.20 ДСТУ ISO 37100:2019 (ISO 37100:2016, IDT) ISO 37100:2016 Сталий розвиток міст та громад. Словник чинний 2021-01-01 12 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 37106:2019 (ISO 37106:2018, IDT) ISO 37106:2018 Сталі міста та громади. Керівництво зі створення інтелектуальних операційних моделей міст для сталих громад чинний 2021-01-01 47 2019-12-21 № 471, 2020-06-03 № 109(зміна до № 471) ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 37120:2019 (ISO 37120:2018, IDT) ISO 37120:2018 Сталі міста та громади. Показники міських послуг і якости життя чинний 2021-01-01 109 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 175
13.020.20 ДСТУ ISO 14008:2020 (ISO 14008:2019, IDT) ISO 14008:2019 Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів чинний 2021-12-01 ua Переклад ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN ISO 14007:2021 (EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT) EN ISO 14007:2020; ISO 14007:2019 Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод У цьому стандарті подано настанови для організацій щодо визначання екологічних витрат і вигод, пов’язаних з їхніми екологічними аспектами. Він розглядає залежність організації від довкілля, наприклад, природних ресурсів та середовища, у якому організація функціює чи розміщена. Екологічні витрати та вигоди можуть бути виражені кількісно як в негрошовому, так і в грошовому вираженні, або якісно. Цей стандарт також містить настанови для організацій на випадок, коли вони хочуть зробити доступною відповідну інформацію. У цьому стандарті взято за основу антропоцентричну перспективу, тобто у ньому взято до уваги зміни, що впливають на добробут людини (користь), зокрема їх занепокоєння станом природи, їх залежність від стану природи та послуг екосистем. Ці витрати та вигоди охоплюють також спожиткову чи неспожиткову вартість, як це відображено в концепції загальної економічної вартості, коли екологічні витрати та вигоди визначають у грошовому вираженні. Способи використання екологічних витрат та вигод після їх визначання виходять за межі цього стандарту. Цей стандарт застосовний до будь-якої організації незалежно від величини, типу чи характеру діяльності. чинний 2022-09-01 ua Переклад ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN 45555:2022 (EN 45555:2019, IDT) EN 45555:2019 Загальні методи оцінювання придатності до вторинного перероблення та відновлення продуктів, пов’язаних з енергією набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN 45557:2022 (EN 45557:2020, IDT) EN 45557:2020 Загальний метод оцінювання частки переробленого матеріалу в енергетичних продуктах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN 45552:2022 (EN 45552:2020, IDT) EN 45552:2020 Загальний метод оцінювання довговічності енергетичних продуктів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.20 ДСТУ CWA 16768:2022 (CWA 16768:2014, IDT) CWA 16768:2014 Основи створення сталої вартості у виробничій мережі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 175
13.020.20 ДСТУ CWA 17354:2022 (CWA 17354:2018, IDT) CWA 17354:2018 Промисловий симбіоз: основні елементи та підходи до впровадження набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
13.020.20 ДСТУ EN ISO 14007:2022 (EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT) EN ISO 14007:2020; ISO 14007:2019 Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.20 ДСТУ EN ISO 14008:2022 (EN ISO 14008:2020, IDT; ISO 14008:2019, IDT) EN ISO 14008:2020; ISO 14008:2019 Грошове оцінювання впливів на довкілля та пов’язаних з ними екологічних аспектів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.20 ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT) ISO 20400:2017 Стійкі закупівлі. Настанови не чинний 2019-01-01 2022-01-01 61 2019-12-21 № 471 2018-12-18 № 501 12-2019 en Підтвердження
13.020.20, 29.020 ДСТУ EN 50693:2022 (EN 50693:2019, IDT) EN 50693:2019 Правила категорії продуктів для оцінювання життєвого циклу електронних і електричних виробів і систем набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.20, 29.160.30 ДСТУ EN 50598-3:2022 (EN 50598-3:2015, IDT) EN 50598-3:2015 Екодизайн систем силового приводу, пускачів двигунів, силової електроніки та програм, що керуються ними. Частина 3. Кількісний підхід екологічного проєктування через оцінювання життєвого циклу, охоплюючи правила категорії продукції та зміст еколог... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
13.020.20, 35.020, 35.110, 35.160 ДСТУ CLC/TR 50600-99-2:2022 (CLC/TR 50600-99-2:2021, IDT) CLC/TR 50600-99-2:2021 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 99-2. Рекомендовані практики для екологічної стійкості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 20
13.020.20, 97.030 ДСТУ CLC/TS 50727:2022 (CLC/TS 50727:2022, IDT) CLC/TS 50727:2022 Ефективність матеріалів. Побутові та аналогічні електричні прилади. Оцінювання застосовності EN 4555X набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 13
13.020.30 ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля чинний 2021-03-01 65 2020-10-26 № 336 ua ТК 82
13.020.30 ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля чинний 2021-03-01 37 2020-10-26 № 336 ua ТК 82
13.020.30 ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018, IDT; IEC 62933-2-1:2017, IDT) EN IEC 62933-2-1:2018; IEC 62933-2-1:2017 Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 2-1. Параметри EES та методи випробувань. Загальні технічні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 306
13.020.30 ДСТУ EN IEC 62933-5-2:2022 (EN IEC 62933-5-2:2020, IDT; IEC 62933-5-2:2020, IDT) EN IEC 62933-5-2:2020; IEC 62933-5-2:2020 Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 5-2. Вимоги щодо безпеки для інтегрованих в мережу систем EES. Електрохімічні системи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 306
13.020.30 ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018, IDT; IEC 62933-2-1:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02, IDT; IEC 62933-2-1:2017/COR1:2019, IDT) EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02; IEC 62933-2-1:2017/COR1:2019 Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 2-1. Параметри EES та методи випробувань. Загальні технічні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна назви) en Підтвердження ТК 306
13.020.30, 13.020.40 ДСТУ EN ISO 14091:2022 (EN ISO 14091:2021, IDT; ISO 14091:2021, IDT) EN ISO 14091:2021; ISO 14091:2021 Адаптація до зміни клімату. Рекомендації щодо оцінювання вразливості, впливу та ризику набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
13.020.30, 13.280 ДСТУ 4742:2007 Система радіоекологічного моніторингу селітебних територій. Технічні умови Цей стандарт установлює порядок, періодичність, критичні об’єкти радіоекологічного моніторингу селітебних територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Він установлює загальні вимоги до відбирання проб ґрунту, продукції рослинництва і тваринництва, інших продуктів у системі радіоекологічного моніторингу селітебних територій, підготовлення їх до аналізів, методи проведення аналізів, опрацювання отриманих результатів. Цей стандарт призначено для служб, відповідальних за проведення моніторингу, юридичних і фізичних осіб, які закуповують, зберігають, перевіряють сільськогосподарську продукцію чи застосовують стандарти. чинний 2007-10-01 15 2007-02-26 № 40 ua НОС
13.020.30, 29.020, 31.020 ДСТУ EN 45558:2022 (EN 45558:2019, IDT) EN 45558:2019 Загальний метод декларування використання критичної сировини в енергетичних продуктах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.30, 29.020, 31.020 ДСТУ EN 45559:2022 (EN 45559:2019, IDT) EN 45559:2019 Методи надання інформації щодо аспектів ефективності матеріалів продуктів, пов’язаних з енергією набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.30, 55.020 ДСТУ CR 13695-1:2022 (CR 13695-1:2000, IDT) CR 13695-1:2000 Пакування. Вимоги до вимірювання та перевірки чотирьох важких металів та інших небезпечних речовин у упакованні, та їхні викиди в навколишнє середовище. Частина 1. Вимоги до вимірювання та контролювання чотирьох важких металів, які містить матеріа... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-30 № 295 (зміна до № 285) en Підтвердження ТК 120
13.020.30, 65.020.99 ДСТУ 7878:2015 Продукція ентомологічна для сільського господарства. Оцінювання впливу на довкілля біологічних засобів захисту рослин Цей стандарт установлює вимоги до методики оцінювання впливу на довкілля біологічних засобів захисту рослин. Цей стандарт застосовний у сільському, лісовому та парковому господарствах, а також у сфері перероблення органічних відходів. Цей стандарт поширюється на живі біологічні об’єкти, здатні розмножуватися в природних умовах України, завезені з інших географічних регіонів або які розводять в Україні. Стандарт не поширюється на членистоногих, яких розводять у наукових цілях, як декоративних тварин у зоопарках або вирощують для отримання продуктів їхньої життєдіяльності (бджоли, шовкопряди тощо), якщо вони не здатні самостійно виживати в природних умовах України. Стандарт не поширюється на інтродуковані види, внесені до списку, якщо їх постійно ви являли на території України до затвердження цього стандарту. Стандарт не поширюється на види, які розводили в Україні не менше ніж п’ять років до затвердження цього стандарту та негативного впливу яких на довкілля не виявлено, якщо їх не піддавали селекційному покращенню будь-якими методами, зокрема методами генної інженерії. чинний 2016-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
13.020.30, 93.080.99 ДСТУ 9076:2021 Автомобільні дороги. Оцінка впливу на довкілля 1.1 Цей стандарт застосовують для проходження процедури оцінки (оцінювання) впливу на довкілля під час планування діяльності (далі ОВД) щодо нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг). Цей стандарт призначено для використання підприємствами, установами та організаціями дорожнього господарства незалежно від форми власності, які оцінюють вплив на довкілля. 1.2 Цей стандарт установлює вимоги щодо проведення етапів процедури ОВД під час плану- вання будівництва автомобільних доріг. чинний 2021-12-01 18 2021-04-26 № 155 ua ТК 307
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-2:2015 ISO 14064-2:2006 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту чинний 2017-07-01 33 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ ISO 14065:2015 ISO 14065:2013 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання чинний 2016-01-01 26 2015-08-04 № 89 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ OIML R 82:2014 OIML R 82, edition 2006 Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншим токсичними речовинами чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 25 2022-12-23 № 259 2014-12-30 № 1494 12-2022 en Підтвердження ТК 63
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-1:2015 ISO 14064-1:2006 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації чинний 2017-07-01 22 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ ISO 14064-3:2015 ISO 14064-3:2006 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови звалідації та верифікаціїтверджень щодо парникових газів чинний 2017-07-01 37 2015-12-21 № 204 ua Переклад ТК 82
13.020.40 ДСТУ CWA 17675:2022 (CWA 17675:2021, IDT) CWA 17675:2021 Відображення обов’язкової та добровільної системи управління викидом вуглецю в ЄС набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14064-2:2022 (EN ISO 14064-2:2019, IDT; ISO 14064-2:2019, IDT) EN ISO 14064-2:2019; ISO 14064-2:2019 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проєкту набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14064-1:2022 (EN ISO 14064-1:2019, IDT; ISO 14064-1:2018, IDT) EN ISO 14064-1:2019; ISO 14064-1:2018 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14067:2022 (EN ISO 14067:2018, IDT; ISO 14067:2018, IDT) EN ISO 14067:2018; ISO 14067:2018 Парникові гази. Вуглецевий слід продукції. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14090:2022 (EN ISO 14090:2019, IDT; ISO 14090:2019, IDT) EN ISO 14090:2019; ISO 14090:2019 Адаптація до зміни клімату. Принципи, вимоги та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14065:2022 (EN ISO 14065:2021, IDT; ISO 14065:2020, IDT) EN ISO 14065:2021; ISO 14065:2020 Загальні принципи та вимоги до органів, які перевіряють екологічну інформацію набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 14065:2015 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ДСТУ EN ISO 14064-3:2022 (EN ISO 14064-3:2019, IDT; ISO 14064-3:2019, IDT) EN ISO 14064-3:2019; ISO 14064-3:2019 Парникові гази. Частина 3. Специфікація й інструкції для перевірки та підтвердження заяв про парникові гази набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 14064-3:2015 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.40 ГОСТ 20286-90 Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 20286-74, ГОСТ 25619-83, ГОСТ 26097-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.020.40, 13.060.10 ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1 . Основні положення чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.13-86 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.40, 13.060.10, 65.080 ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.11-84 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.40, 13.060.10, 65.100 ДСТУ 8606-2:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 17.1.3.04-82 2015-12-21 № 204 ua ТК 145
13.020.40, 27.120.30 ДСТУ EN ISO 18557:2022 (EN ISO 18557:2020, IDT; ISO 18557:2017, IDT) EN ISO 18557:2020; ISO 18557:2017 Принципи визначення характеристик ґрунтів, будівель та інфраструктури, забруднених радіонуклідами, для відновлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.40; 27.120.10 ДСТУ ISO 18557:2023 (ISO 18557:2017, IDT) ISO 18557:2017 Принципи характеризації ґрунтів, будівель та споруд, забруднених радіонуклідами, для реабілітації набуде чинності 2024-06-01 2023-10-09 № 267 en,ua Передрук ТК 197
13.020.50 ДСТУ ISO 14020:2003 ISO 14020:2000 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи чинний 2004-07-01 10 2003-06-11 № 102 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14025:2008 ISO 14025:2006 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури чинний 2010-01-01 27 ДСТУ ISO/TR 14025-2002 2008-08-04 № 266 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) чинний 2017-10-01 28 ДСТУ ISO 14021:2002 2016-12-13 № 426 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14024:2018(ISO 14024:2018, IDT) ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури чинний 2020-01-01 17 ДСТУ ISO 14024:2002 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO 14026:2018(ISO 14026:2017, IDT) ISO 14026:2017 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля чинний 2020-01-01 19 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO/TS 14027:2018(ISO/TS 14027:2017, IDT) ISO/TS 14027:2017 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції чинний 2020-01-01 21 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14026:2022 (EN ISO 14026:2018, IDT; ISO 14026:2017, IDT) EN ISO 14026:2018; ISO 14026:2017 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14025:2022 (EN ISO 14025:2010, IDT; ISO 14025:2006, IDT) EN ISO 14025:2010; ISO 14025:2006 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14021:2022 (EN ISO 14021:2016, IDT; ISO 14021:2016, IDT) EN ISO 14021:2016; ISO 14021:2016, Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ CEN ISO/TS 14027:2022 (CEN ISO/TS 14027:2018, IDT; ISO/TS 14027:2017, IDT) CEN ISO/TS 14027:2018; ISO/TS 14027:2017 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14021:2022 (EN ISO 14021:2016, IDT; ISO 14021:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 14021:2016/A1:2021, IDT; ISO 14021:2016/Amd 1:2021, IDT) EN ISO 14021:2016/A1:2021; ISO 14021:2016/Amd 1:2021 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14020:2022 (EN ISO 14020:2001, IDT; ISO 14020:2001, IDT) EN ISO 14020:2001; ISO 14020:2001 Екологічні етикетки та декларації. Загальні принципи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ EN ISO 14024:2022 (EN ISO 14024:2018, IDT; ISO 14024:2018, IDT) EN ISO 14024:2018; ISO 14024:2018 Екологічні етикетки та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури набуде чинності 2023-12-31 25 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.50 ДСТУ ISO 14021:2002 ISO 14021:1999 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу ІІ) не чинний 2004-07-01 2017-10-01 28 2016-12-13 № 426 2002-09-18 № 513 12-2016 ua Переклад ТК 93
13.020.50 ДСТУ ISO 14024:2002 ISO 14024:1999 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи не чинний 2020-01-01 2022-01-01 15 11-2004* 2018-12-18 № 500 2002-09-18 № 513 12-2018 ua Переклад ТК 93
13.020.55 ДСТУ CEN/TR 16208:2022 (CEN/TR 16208:2011, IDT) CEN/TR 16208:2011 Біологічні продукти. Огляд стандартів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.55 ДСТУ CEN/TR 17739:2022 (CEN/TR 17739:2021, IDT) CEN/TR 17739:2021 Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для хімічних речовин і секторів біопалива набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ CEN/TR 17612:2022 (CEN/TR 17612:2021, IDT) CEN/TR 17612:2021 Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для застосування у фармацевтичному секторі набуде чинності 2023-12-31 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 17477:2022 (EN 17477:2021, IDT) EN 17477:2021 Водорості та продукти з них. Ідентифікація біомаси мікроводоростей, макроводоростей, ціанобактерій і лабіринтуломіцетів. Виявлення та ідентифікація за допомогою морфологічних та/або молекулярних методів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 17605:2022 (EN 17605:2022, IDT) EN 17605:2022 Водорості та продукти з них. Методи відбирання та аналізування. Оброблення зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 17480:2022 (EN 17480:2021, IDT) EN 17480:2021 Водорості та продукти з них. Методи визначення продуктивності місць росту водоростей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ CEN/TR 17341:2022 (CEN/TR 17341:2019, IDT) CEN/TR 17341:2019 Біологічні продукти. Приклади звітності щодо критеріїв стійкості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 16751:2022 (EN 16751:2016, IDT) EN 16751:2016 Біологічні продукти. Критерії стійкості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 16935:2022 (EN 16935:2017, IDT) EN 16935:2017 Біологічні продукти. Вимоги до зв’язку між бізнесом і споживачем, претензій набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 17351:2022 (EN 17351:2020, IDT) EN 17351:2020 Продукти на біологічній основі. Визначення вмісту кисню за допомогою елементного аналізатора набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 16848:2022 (EN 16848:2016, IDT) EN 16848:2016 Біологічні продукти. Передавання характеристик між компаніями за допомогою таблиці даних набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ EN 16760:2022 (EN 16760:2015, IDT) EN 16760:2015 Продукти на біологічній основі. Оцінювання життєвого циклу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55 ДСТУ CEN/TR 16721:2022 (CEN/TR 16721:2014, IDT) CEN/TR 16721:2014 Продукти на біологічній основі. Огляд методів визначення вмісту на біологічній основі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 13.020.60 ДСТУ CEN/TR 16957:2022 (CEN/TR 16957:2016, IDT) CEN/TR 16957:2016 Продукти на біологічній основі. Рекомендації щодо інвентаризації життєвого циклу (LCI) для фази завершення життєвого циклу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 65.120, 67.040 ДСТУ CEN/TR 17559:2022 (CEN/TR 17559:2021, IDT) CEN/TR 17559:2021 Водорості та продукти з водоростей. Застосування в продуктах харчування та кормах. Загальний огляд обмежень, процедур і методів аналізування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.040.40 ДСТУ EN 16785-1:2022 (EN 16785-1:2015, IDT) EN 16785-1:2015 Продукти на біологічній основі. Частина 1. Визначення вмісту на біологічній основі за допомогою радіовуглецевого та елементного аналізу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.040.40 ДСТУ EN 16785-2:2022 (EN 16785-2:2018, IDT) EN 16785-2:2018 Продукти на біологічній основі. Частина 2. Визначення вмісту на біологічній основі за допомогою методу матеріального балансу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.040.40 ДСТУ CEN/TR 17674:2022 (CEN/TR 17674:2021, IDT) CEN/TR 17674:2021 Продукти на біологічній основі. Співвідношення стабільних ізотопів Карбону, Гідрогену, Оксигену та Нітрогену як інструментів для перевірки походження біологічної сировини та характеристик виробничих процесів. Огляд застосувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.040.40, 83.040.01 ДСТУ EN 16640:2022 (EN 16640:2017, IDT) EN 16640:2017 Продукти на біологічній основі. Визначення вмісту біологічного вуглецю за допомогою радіовуглецевого методу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.040.40, 83.040.01 ДСТУ EN 16640:2022 (EN 16640:2017, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 16640:2017/AC:2017, IDT) EN 16640:2017; EN 16640:2017/AC:2017 Продукти на біологічній основі. Визначення вмісту біологічного вуглецю за допомогою радіовуглецевого методу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 71.100.40 ДСТУ CEN/TR 17557:2022 (CEN/TR 17557:2020, IDT) CEN/TR 17557:2020 Речовини поверхнево-активні. ПАР на біологічній основі. Огляд поверхнево-активних речовин на біологічній основі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 49
13.020.55, 71.100.70 ДСТУ CEN/TR 17611:2022 (CEN/TR 17611:2021, IDT) CEN/TR 17611:2021 Водорості та продукти з водоростей. Специфікації для застосування в косметичному секторі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.55, 87.060.30 ДСТУ EN 16766:2022 (EN 16766:2017, IDT) EN 16766:2017 Біологічні розчинники. Вимоги та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.60 ДСТУ ISO/TS 14071:2018(ISO/TS 14071:2014, IDT) ISO/TS 14071:2014 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006 чинний 2020-01-01 14 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.60 ДСТУ ISO/TS 14072:2018(ISO/TS 14072:2014, IDT) ISO/TS 14072:2014 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації чинний 2020-01-01 23 2018-12-18 № 500 ua Переклад ТК 82
13.020.60 ДСТУ CEN ISO/TS 14071:2022 (CEN ISO/TS 14071:2016, IDT; ISO/TS 14071:2014, IDT) CEN ISO/TS 14071:2016; ISO/TS 14071:2014 Управління навколишнім середовищем. Оцінювання життєвого циклу. Процеси критичного аналізу та компетенції рецензента. Додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
13.020.60 ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013 ISO/TS 14048:2002 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних не чинний 2014-07-01 2017-07-01 47 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
13.020.70, 91.100.01 ДСТУ CEN/TR 16220:2022 (CEN/TR 16220:2011, IDT) CEN/TR 16220:2011 Будівельні вироби. Оцінювання викиду небезпечних речовин. Доповнення до відбирання проб набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.020.99 ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010 CEN Guide 13:2008 Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля чинний 2012-07-01 15 2010-12-28 № 611 ua Переклад
13.020.99, 65.120 ДСТУ 8580:2015 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до вирощування коренеплідних культур чинний 2017-01-01 2015-12-18 № 194 ua ТК 159
13.020.99, 17.220.99, 29.040.10 ДСТУ IEC 61619:2019 (IEC 61619:1997, IDT) IEC 61619:1997 Рідини ізоляційні. Визначення забруднення поліхлорованими біфенілами (PCB) методом газової хроматографії на капілярній колонці чинний 2019-09-01 36 2019-08-15 № 256 en Підтвердження ТК 82
13.020.99, 29.200 ДСТУ EN 62040-4:2022 (EN 62040-4:2013, IDT; IEC 62040-4:2013, IDT) EN 62040-4:2013; IEC 62040-4:2013 Системи безперебійного живлення (UPS). Частина 4. Екологічні аспекти. Вимоги та звітність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
13.020.99, 65.020.01 ДСТУ 7886:2015 Захист довкілля. Паспорт екологічний лісогосподарського підприємства. Основні положення Цей стандарт установлює основні вимоги до змісту документа «Паспорт екологічний лісогосподарського підприємства» . Стандарт рекомендовано до застосування суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які мають у власності чи постійному користуванні землі лісогосподарського призначення. Стандарт не поширюється на радіаційно небезпечні землі. чинний 2016-07-01 7 2015-06-22 № 61 ua
13.020.99, 65.120 ДСТУ 7660:2014 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до пасовищ Цей стандарт установлює основні вимоги до пасовищ, розміщених на радіоактивно забруднених землях. Цей стандарт призначено для суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом молока та м’яса великої рогатої худоби на радіоактивно забруднених територіях. Вимоги стандарту поширюються на угіддя, що їх виділено для випасання худоби з підсобних господарств населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях. чинний 2015-07-01 11 2014-12-29 № 1484 ua
13.020.99, 65.120 ДСТУ 7668:2014 Угіддя сільськогосподарські радіоактивно забруднені. Вимоги до ботанічного складу травостоїв пасовищно-сінокісних угідь Цей стандарт установлює основні вимоги до ботанічного складу травостоїв пасовищ і сінокосів, розміщених на радіоактивно забруднених землях. Цей стандарт призначено застосовувати до пасовищно-сінокісних угідь, що їх використовують сільськогосподарські підприємства різних форм власності та населення. Вимоги стандарту поширюються на природні кормові угіддя та засіяні травостої, розміщені на типових ґрунтах зони Полісся України зі щільністю забруднення їх радіоактивним цезієм вище ніж 37 кБк/м2 (1 Кі/км2 ). Вимоги цього стандарту не поширюються на посіви однорічних культур, що їх вирощують на зелений корм і сіно, у разі їх використання для годівлі за стійлового утримання великої рогатої худоби. чинний 2015-07-01 7 2014-12-29 № 1484 ua
13.020.99, 73.020 ДСТУ 7892:2015 Вибухи промислові. Метод визначання основних параметрів ударної повітряної хвилі Цей стандарт установлює метод визначання рівня надлишкового тиску в фронті ударної повітряної хвилі та імпульсу надлишкового тиску УПХ під час виконання вибухових робіт на гірничорудних підприємствах із підземного видобутку залізної руди (корисних копалин). Цей стандарт застосовують усі суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, які видобувають залізну руду підземним способом із застосуванням промислових вибухів, та організації, які виконують моніторинг небезпечної дії промислових масових вибухів. У разі застосування інших методів визначання основних параметрів УПХ під час проведення підземних масових вибухів метод, визначений у цьому стандарті, використовують як арбітражний. чинний 2016-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 9
13.020.99, 73.020 ДСТУ 7893:2015 Вибухи промислові. Метод визначання швидкості сейсмічних коливань У цьому стандарті встановлено метод визначання швидкості сейсмічних коливань під час виконання вибухових робіт на гірничорудних підприємствах з підземного видобутку залізної руди. Цей стандарт застосовують суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, які видобувають залізну руду підземним способом із застосуванням промислових вибухів, і організації, які виконують сейсмічний моніторинг промислових масових вибухів. У разі застосування інших методів визначання швидкості сейсмічних коливань під час проведення підземних масових вибухів метод, визначений у цьому стандарті, використовують як арбітражний. чинний 2016-07-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 9
13.020.99, 91.100.01 ДСТУ CEN/TR 16098:2022 (CEN/TR 16098:2010, IDT) CEN/TR 16098:2010 Будівельні вироби. Оцінювання викиду небезпечних речовин. Концепція горизонтальних процедур тестування на підтримку вимог CPD набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030 ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) ГОСТ 17.9.1.1-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій чинний 2001-01-01 20 1999-09-08 № 167 затверджено,2000-02-03 № 97 надано чинності ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) ГОСТ 17.9.0.2-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін чинний 2001-01-01 24 ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93) 1999-09-08 № 167 затверджено,2000-02-03 № 97 надано чинності ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги Цей стандарт установлює основні вимоги до складу, структури і змісту комплексу стандартів щодо поводження з відходами на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг. Стандарт спрямований на забезпечування єдності і взаємоузгодженості комплексу стандартів у сфері керування відходами та здійснювання операцій поводження з ними. чинний 2006-07-01 9 2005-09-16 № 265 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій Вимоги цього стандарту поширюються на всі етапи поводження з відходами, починаючи з моменту їх утворювання, охоплюючи операції збирання, заготівлі, обробляння, переробляння, транспортування, утилізування, розміщування (зокрема зберігання), знешкоджування та видаляння (зокрема захоронення) та контролювання за цими операціями і нагляд за місцями видаляння. Цей стандарт установлює порядок операцій поводження з відходами, утворюваними на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг. Вимоги стандарту стосуються тих типів відходів, на які поширюється сфера дії Закону України «Про відходи». Цей стандарт не поширюється на поводження з радіоактивними відходами і відходами військової діяльності. чинний 2007-07-01 30 2006-12-26 № 372 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги Стандарт призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з відходами. Цей стандарт встановлює вимоги до пакування, маркування і захоронення відходів та правила перевезення відходів, на які поширюється чинність Закону України «Про відходи». Вимоги цього стандарту спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та безпеки для здоров’я населення і запобігання надзвичайним ситуаціям. Стандарт не поширюється на радіоактивні відходи і речовини, забруднені ними. чинний 2007-07-01 15 2006-12-26 № 372 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ-Н 4462.5.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Визначення нормативів утворювання відходів коксохімічного виробництва Ця настанова призначена для застосування органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами державного нагляду, суб’єктами господарської діяльності всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з утворюванням і поводженням з відходами коксохімічного виробництва. Цей стандарт встановлює єдиний методичний підхід та процедуру у разі нормування у сфері поводження з відходами, що утворюються на коксохімічних підприємствах (виробництвах) України в технологічних процесах коксохімічного виробництва. Цей стандарт застосовують під час визначання нормативів утворювання відходів коксохімічного виробництва у разі: — розробляння проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, споруд тощо, зокрема розділів з оцінювання впливу на довкілля та технологічної документації (технічних регламентів, технологічних інструкцій тощо); — організування первинного обліку і поточного контролювання утворювання відходів і поводження з ними; — розробляння, затверджування і перегляду лімітів на утворювання та розміщування відходів; — розробляння технічних паспортів відходів згідно з ДСТУ 2195 або паспортів відходів підприємства згідно з чинними нормативними документами; — проведення екологічного аудиту і оцінювання техніко-економічного рівня технологічних та інших процесів або робіт (послуг), у результаті яких утворюються відходи; — прогнозування обсягів утворювання, збирання та використовування відходів коксохімічного виробництва; — регулювання показників утворювання відходів за рахунок періодичного їх перегляду, спрямованого на зведення до мінімуму утворення відходів відповідно до технологічних досягнень та економічних можливостей окремих підприємств та коксохімічної підгалузі в цілому; — впроваджування на коксохімічних підприємствах України системи керування довкіллям відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000. — виконання інших науково-технічних, техніко-екологічних та техніко-економічних розрахунків, досліджень й робіт у коксохімічному виробництві. чинний 2007-10-01 34 2006-11-07 № 319 ua ТК 82
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 16363:2022 (CEN/TR 16363:2012, IDT) CEN/TR 16363:2012 Характеристика відходів. Кінетичні випробування для оцінювання потенціалу кислотоутворення сульфідних відходів видобувної промисловості набуде чинності 2023-12-31 en Підтвердження Без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16023:2022 (CEN/TS 16023:2013, IDT) CEN/TS 16023:2013 Характеристика відходів. Визначення найвищої та розрахунок нижчої теплотворної здатності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 15934:2022 (EN 15934:2012, IDT) EN 15934:2012 Мул, оброблені біовідходи, ґрунт і відходи. Розрахунок частки сухої речовини після визначення сухого залишку або вмісту води набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 12920:2022 (EN 12920:2006+A1:2008, IDT) EN 12920:2006+A1:2008 Характеристика відходів. Методологія визначення поведінки відходів під час вилуговування за певних умов набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна позначення) en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 15937:2022 (CEN/TS 15937:2013, IDT) CEN/TS 15937:2013 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення питомої електропровідності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16189:2022 (CEN/TS 16189:2012, IDT) CEN/TS 16189:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення лінійних алкілбензолсульфонатів (LAS) методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) із флуоресцентним детектуванням (FLD) або масово-селективним детектуванням (MS) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 16457:2022 (EN 16457:2014, IDT) EN 16457:2014 Характеристика відходів. Програми тестування. Цілі, планування та звіт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 16176:2022 (CEN/TR 16176:2011, IDT) CEN/TR 16176:2011 Характеристика відходів. Методи перевірки елементного складу за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії для перевірки на місці набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14997:2022 (EN 14997:2015, IDT) EN 14997:2015 Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Вплив pH на вилуговування з постійним контролем pH набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14899:2022 (EN 14899:2005, IDT) EN 14899:2005 Характеристика відходів. Відбирання проб відходів. Основи для підготовки та застосування плану відбирання проб набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14345:2022 (EN 14345:2004, IDT) EN 14345:2004 Характеристика відходів. Визначення вмісту вуглеводнів гравіметричним методом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 16424:2022 (EN 16424:2014, IDT) EN 16424:2014 Характеристика відходів. Методи перевірки елементного складу портативними рентгенівськими флуоресцентними приладами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14429:2022 (EN 14429:2015, IDT) EN 14429:2015 Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Вплив рН на вилуговування з початковим додаванням кислоти/основи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 16376:2022 (CEN/TR 16376:2012, IDT) CEN/TR 16376:2012 Характеристика відходів. Загальний документ для характеристики відходів видобувної промисловості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 15935:2022 (EN 15935:2021, IDT) EN 15935:2021 Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення втрат під час запалювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16182:2022 (CEN/TS 16182:2012, IDT) CEN/TS 16182:2012 Біологічні відходи та ґрунт, оброблені мулом. Визначення нонілфенолів (NP) і нонілфенол-моно- та діетоксилатів за допомогою газової хроматографії з масово-селективним детектуванням набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 15018:2022 (CEN/TR 15018:2005, IDT) CEN/TR 15018:2005 Характеристика відходів. Розкладання зразків відходів за допомогою методів лужного синтезу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 15364:2022 (CEN/TS 15364:2006, IDT) CEN/TS 15364:2006 Характеристика відходів. Тести поведінки вилуговування. Випробування здатності нейтралізувати кислоту та луг набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16183:2022 (CEN/TS 16183:2012, IDT) CEN/TS 16183:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення вибраних фталатів за допомогою капілярної газової хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16660:2022 (CEN/TS 16660:2015, IDT) CEN/TS 16660:2015 Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Визначення відновного характеру та відновної здатності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 16193:2022 (CEN/TR 16193:2013, IDT) CEN/TR 16193:2013 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Виявлення та підрахунок Escherichia coli набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TR 16110:2022 (CEN/TR 16110:2010, IDT) CEN/TR 16110:2010 Характеристика відходів. Настанови щодо використання тестів на екотоксичність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 15002:2022 (EN 15002:2015, IDT) EN 15002:2015 Характеристика відходів. Готування тестових порцій із лабораторної проби набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14735:2022 (EN 14735:2021, IDT) EN 14735:2021 Характеристика відходів. Готування зразків відходів для випробувань на екотоксичність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ EN 14039:2022 (EN 14039:2004, IDT) EN 14039:2004 Характеристика відходів. Визначення вмісту вуглеводню в діапазоні від С10 до С40 методом газової хроматографії набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01 ДСТУ CEN/TS 16177:2022 (CEN/TS 16177:2012, IDT) CEN/TS 16177:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Екстракція для визначення екстрагованого аміаку, нітратів і нітритів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.030.10, 13.030.20, 13.080.10 ДСТУ EN 17322:2022 (EN 17322:2020, IDT) EN 17322:2020 Екологічні тверді матриці. Визначення поліхлорованих біфенілів (ПХБ) за допомогою газової хроматографії. Масово-селективне детектування (ГХ-МС) або детектування за допомогою електронного захоплення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.05 ДСТУ EN 16179:2022 (EN 16179:2012, IDT) EN 16179:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Настанови щодо попереднього оброблення зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16166:2022 (EN 16166:2021, IDT) EN 16166:2021 Ґрунт, оброблені біовідходи та мул. Визначення адсорбованих органічно зв’язаних галогенів (AOX) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16169:2022 (EN 16169:2012, IDT) EN 16169:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення азоту за К'єльдалем набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16175-2:2022 (EN 16175-2:2016, IDT) EN 16175-2:2016 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення ртуті. Частина 2. Атомна флуоресцентна спектрометрія з холодною парою (CV-AFS) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16190:2022 (EN 16190:2018, IDT) EN 16190:2018 Ґрунт, оброблені біовідходи та мул. Визначення діоксинів, фуранів і діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів за допомогою газової хроматографії з масово-селективним детектуванням високої роздільної здатності (HR GC-MS) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16168:2022 (EN 16168:2012, IDT) EN 16168:2012 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення загального вмісту азоту методом сухого спалювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 17503:2022 (EN 17503:2022, IDT) EN 17503:2022 Ґрунт, мул, оброблені біовідходи та відходи. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) за допомогою газової хроматографії (ГХ) та високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16173:2022 (EN 16173:2012, IDT) EN 16173:2012 Шлам, оброблені біовідходи та ґрунт. Зброджування розчинних у азотній кислоті фракцій елементів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16170:2022 (EN 16170:2016, IDT) EN 16170:2016 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення елементів за допомогою оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою (ICP-OES) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16175-1:2022 (EN 16175-1:2016, IDT) EN 16175-1:2016 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення ртуті. Частина 1. Атомно-абсорбційна спектрометрія з холодною парою набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 16171:2022 (EN 16171:2016, IDT) EN 16171:2016 Мул, оброблені біовідходи та ґрунт. Визначення елементів за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно пов’язаною плазмою набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.080.10 ДСТУ EN 15936:2022 (EN 15936:2022, IDT) EN 15936:2022 Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення загального органічного вуглецю (TOC) сухим спалюванням набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 13.220.40 ДСТУ CEN/TR 17309:2022 (CEN/TR 17309:2019, IDT) CEN/TR 17309:2019 Методи випробування екологічних характеристик твердих матриць. Посібник із випробування температури спалаху набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.01, 93.010 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків чинний 2014-04-01 11 2013-10-22 № 506 Мінрегіон
13.030.10 ДСТУ 2034-92 Відходи деревинні. Загальні технічні умови Настоящий стандарт распространяется на древесные отходы, образующиеся при лесозаготовках, рубках ухода за лесом и санитарных рубках, при первичной и вторичной (окончательной) обработке древесины и древесных материалов, а также от использования (амортизации) готовой продукции, которые могут быть использованы как вторичные древесные ресурсы. чинний 1993-07-01 19 РСТ УССР 1325-79 1992-09-30 № 87 ru,ua
13.030.10 ДСТУ 2039-92 Вiдходи ллянi. Технiчнi умови чинний 1993-07-01 14 7-95* 1992-10-30 № 103а ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2040-92 Відходи основних виробництв шовкової промисловості. Технічні умови Настоящий стандарт распространяется на торфяные брикеты, предназначенные для коммунально-бытовых нужд. чинний 1993-07-01 22 1992-11-27 № 121 ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2135-93 Відходи грубоволокнистих луб'яних матеріалів. Технічні умови чинний 1995-01-01 16 1-95* 1993-06-30 № 94 ru,ua ТК 125
13.030.10 ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів чинний 1995-07-01 15 1994-07-29 № 194 ru,ua ТК 82
13.030.10 ДСТУ 2996-95 Відходи промисловості вовняні. Технічні умови чинний 1996-01-01 18 ОСТ 17-536-83 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 82
13.030.10 ДСТУ 2997-95 Відходи промислові бавовняні. Технічні умови чинний 1996-01-01 34 ОСТ 17-88-86 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 82
13.030.10 РСТ УССР 2009-91 Білкові відходи із шкіри тварин. Технічні умови чинний 1992-01-01 7 3,4-91* 1991-01-28 № 3 ru,ua ТК 82
13.030.10 ДСТУ EN 16377:2022 (EN 16377:2013, IDT) EN 16377:2013 Характеристика відходів. Визначення бромованих антипіренів (BFR) у твердих відходах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ CEN/TR 14589:2022 (CEN/TR 14589:2003, IDT) CEN/TR 14589:2003 Характеристика відходів. Сучасний документ. Специфікація хрому VI у твердих матрицях набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ EN 14405:2022 (EN 14405:2017, IDT) EN 14405:2017 Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Тест на перколяцію висхідним потоком (за визначених умов) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ CEN/TS 15862:2022 (CEN/TS 15862:2012, IDT) CEN/TS 15862:2012 Характеристика відходів. Тест на відповідність вилуговуванням. Одностадійний тест на вилуговування монолітів за фіксованого відношення рідини до площі поверхні (L/A) для тестових порцій із фіксованими мінімальними розмірами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ EN 15863:2022 (EN 15863:2015, IDT) EN 15863:2015 Характеристика відходів. Випробування поведінки вилуговування для базової характеристики. Тест на динамічне монолітне вилуговування з періодичним оновленням вилуговувача за фіксованих умов набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ CEN/TS 16675:2022 (CEN/TS 16675:2018, IDT) CEN/TS 16675:2018 Відходи. Методи випробувань для визначення монолітного статусу відходів, які підлягають захороненню набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 142
13.030.10 ДСТУ EN 15875:2022 (EN 15875:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 15875:2011/AC:2012, IDT) EN 15875:2011/AC:2012 Характеристика відходів. Статичні випробування для визначення кислотного потенціалу та потенціалу нейтралізації сульфідних відходів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ EN 15875:2022 (EN 15875:2011, IDT) EN 15875:2011 Характеристика відходів. Статичні випробування для визначення кислотного потенціалу та потенціалу нейтралізації сульфідних відходів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ CEN/TR 16130:2022 (CEN/TR 16130:2011, IDT) CEN/TR 16130:2011 Характеристика відходів. Перевірка на місці набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ДСТУ CEN/TR 15310-3:2022 (CEN/TR 15310-3:2006, IDT) CEN/TR 15310-3:2006 Характеристика відходів. Відбирання проб відходів. Частина 3. Настанови щодо процедур відбирання додаткових проб у полі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10 ГОСТ 1220-76 Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-86),(2-ХII-91) ГОСТ 1220-67 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.030.10 ГОСТ 1274-76 Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 9 (1-VI-86),(2-ХII-91) ГОСТ 1274-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.030.10 ГОСТ 6015-72 Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия не чинний 1973-07-01 2018-01-01 8 (1-ХII-88) ГОСТ 6015-63 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 82
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ EN 12457-1:2022 (EN 12457-1:2002, IDT) EN 12457-1:2002 Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 1. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 2 л/кг для матеріалів із високим вмісто... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ EN 12457-2:2022 (EN 12457-2:2002, IDT) EN 12457-2:2002 Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 2. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром част... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ CEN/TR 15310-2:2022 (CEN/TR 15310-2:2006, IDT) CEN/TR 15310-2:2006 Характеристика відходів. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ CEN/TR 15310-1:2022 (CEN/TR 15310-1:2006, IDT) CEN/TR 15310-1:2006 Характеристика відходів. Частина 1. Настанови щодо відбирання та застосування критеріїв за різних умов набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ CEN/TR 15310-5:2022 (CEN/TR 15310-5:2006, IDT) CEN/TR 15310-5:2006 Характеристика відходів. Частина 5. Настанови щодо відбирання проб набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ EN 12457-4:2022 (EN 12457-4:2002, IDT) EN 12457-4:2002 Характеристика відходів. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 4. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром частинок менше 10 м... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ EN 12457-3:2022 (EN 12457-3:2002, IDT) EN 12457-3:2002 Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 3. Двоступеневе випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 2 л/кг і 8 л/кг для матеріалів із вис... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.030.20 ДСТУ CEN/TR 15310-4:2022 (CEN/TR 15310-4:2006, IDT) CEN/TR 15310-4:2006 Характеристика відходів. Відбирання проб відходів. Частина 4. Настанови щодо процедур пакування зразків, зберігання, транспортування та постачання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 13.080.10 ДСТУ EN 15192:2015 EN 15192:2006 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням чинний 2016-04-01 24 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 142
13.030.10, 13.080.10 ДСТУ EN 15309:2015 EN 15309:2007 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції чинний 2016-04-01 36 2015-06-22 № 61, 2016-11-10 № 373 (зміна до № 61) ua Переклад ТК 142
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу чинний 1996-01-01 8 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.1-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення золота чинний 1996-01-01 16 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.2-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла чинний 1996-01-01 11 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.3-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення платини чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.4-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення рутенію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.5-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення родію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.6-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення паладію чинний 1996-01-01 12 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.7-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення осмію чинний 1996-01-01 8 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.8-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення іридію чинний 1996-01-01 10 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2829.9-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла, золота, паладію і платини в сплавах на основі заліза чинний 1996-01-01 11 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Відбір та підготовка проб чинний 1996-01-01 23 1994-12-09 № 312 ru,ua ТК 11
13.030.10, 39.060 ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 26 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 11
13.030.10, 59.060.10 ГОСТ 12285-77 Угары льняные. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-ХI-80),(2-Х-82),(3-ХI-87) ГОСТ 12285-66 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
13.030.10, 59.060.10 ГОСТ 12925-77 Угары грубоволокнистых лубяных материалов. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 8 (1-ХI-80),(2-Х-82) ГОСТ 12925-67 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
13.030.10, 59.080.99 ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия не чинний 2018-02-15 2019-01-01 7 (1-VI-80),(2-VII-85),(3-VII-90) ГОСТ 4644-67 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 125
13.030.10, 73.020 ДСТУ CEN/TR 16365:2022 (CEN/TR 16365:2012, IDT) CEN/TR 16365:2012 Характеристика відходів. Відбирання проб відходів видобувної промисловості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.10, 77.120.01 ГОСТ 18978-73 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения не чинний 2018-01-26 2019-01-01 11 2015-12-14 № 183 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 11
13.030.20 ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод чинний 2018-04-01 14 2017-07-31 № 202 ua ТК 82
13.030.20 ДСТУ EN 15216:2022 (EN 15216:2021, IDT) EN 15216:2021 Екологічні тверді матриці. Визначення загального вмісту розчинених твердих речовин (TDS) у воді та елюатах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.20, 13.060.30, 91.140.80, 93.030 ДСТУ 9167:2021 Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод Цей стандарт установлює вимоги щодо очищення поверхневих стічних вод з дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування та мостових споруд. Цей стандарт застосовний під час розроблення проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг з улаштуванням очисних споруд для очищення поверхневих вод, відведених з дорожнього покриття. чинний 2022-08-01 2021-12-24 № 545 ua ТК 97
13.030.20, 13.080.10 ДСТУ EN ISO 54321:2022 (EN ISO 54321:2021, IDT; ISO 54321:2020, IDT) EN ISO 54321:2021; ISO 54321:2020 Ґрунт, оброблені біовідходи, мул і відходи. Розщеплення розчинних у царській горілці фракцій елементів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.30 ДСТУ ГОСТ 26013:2012 ГОСТ 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические требования не чинний 2013-03-01 2019-01-01 6 ГОСТ 26013-83 2015–12–14 № 185 скасовано повністю 2012-11-28 № 1359 12–2015 ua,ru Підтвердження
13.030.30 ГОСТ 16327-88 Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 15 (1-VI-89) ГОСТ 16327-77 2015–12–14 № 185 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 82
13.030.30 ГОСТ 22901-78 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Типы и основные параметры не чинний 1979-01-01 2019-01-01 8 (1-V-86) 2015–12–14 № 185 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 79
13.030.30 ГОСТ 29114-91 Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания не чинний 1993-01-01 2018-01-01 6 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 82
13.030.30, 13.280 ДСТУ ISO 6962:2014 ISO 6962:2004 Атомна енергія. Стандартний метод визначення стійкості матриць для затвердіння високорадіоактивних відходів до довготривалої дії альфа-випромінювання чинний 2016-01-01 15 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
13.030.30, 13.280 ГОСТ 17606-81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения не чинний 1982-07-01 2019-01-01 6 (1-VII-87) ГОСТ 17606-72 2015-12-14 № 185 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 82
13.030.30, 27.120.10 ДСТУ ГОСТ 25461:2012 ГОСТ 25461-82 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Требования к методам расчета ядерной безопасности не чинний 2013-03-01 2019-01-01 8 ГОСТ 25461-82 2015-12-14 № 185 скасовано повністю 2012-11-28 № 1359 12-2015 ua,ru Підтвердження
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6849:2008 ISO 6849:1996 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту бору чинний 2011-01-01 14 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6851:2008 ISO 6851:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту загального амінного азоту (метод мікродифузії за К’єльдалем) чинний 2011-01-01 14 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 6853:2008 ISO 6853:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту амінного азоту (метод мікродифузії) чинний 2011-01-01 12 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 7760:2008 ISO 7760:2001 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Визначення вмісту гідрохінону чинний 2011-01-01 12 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 37.040.30 ДСТУ ISO 7766:2008 ISO 7766:2003 Фотографія. Відходи під час фотооброблення. Аналіз вмісту ціанідів. Визначення вмісту гексаціаноферату (ІІ) та (ІІІ) за допомогою спектрометричного методу чинний 2011-01-01 11 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 40
13.030.30, 61.060 ДСТУ EN 12940:2022 (EN 12940:2004, IDT) EN 12940:2004 Відходи виробництва взуття. Класифікація та управління відходами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 125
13.030.40 ДСТУ 8476:2015 Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги чинний 2017-07-01 18 2015-09-28 № 118 ua
13.030.40 ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб чинний 2019-12-01 43 2018-10-18 № 368 ua ТК 82
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:1997, IDT) EN 840-1:1997 Контейнери для відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю від 80 л до 390 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція чинний 2018-12-05 19 2018-11-30 № 454 en Підтвердження ТК 82
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:2012, IDT) EN 840-1:2012 Контейнери для збирання та перероблення відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція чинний 2019-01-01 19 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 82
13.030.40 ДСТУ EN 13657:2022 (EN 13657:2002, IDT) EN 13657:2002 Характеристика відходів. Зброджування для подальшого визначення розчинної частини елементів у царській горілці набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ CEN/TS 16229:2022 (CEN/TS 16229:2011, IDT) CEN/TS 16229:2011 Характеристика відходів. Відбір проб та аналіз слабокислотного дисоціюючого ціаніду, що скидається в ставки-відстійники набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 13071-3:2022 (EN 13071-3:2019, IDT) EN 13071-3:2019 Стаціонарні сміттєві контейнери об’ємом до 5000 л, які піднімаються за верхню частину та спорожнюються через днище. Частина 3. Рекомендовані підіймальні з’єднання набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-3:2022 (EN 840-3:2020, IDT) EN 840-3:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 3. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л з куполоподібною(ими) кришкою(ами) для цапф та/або гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 19 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-6:2022 (EN 840-6:2020, IDT) EN 840-6:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 6. Вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я набуде чинності 2023-12-31 10 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 14803:2022 (EN 14803:2020, IDT) EN 14803:2020 Ідентифікація та/або визначення кількості відходів набуде чинності 2023-12-31 24 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 15132:2022 (EN 15132:2006, IDT) EN 15132:2006 Корпуси контейнерів для пересувних контейнерів для відходів місткістю до 1700 л. Вимоги до продуктивності та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 14 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 17366:2022 (EN 17366:2020, IDT) EN 17366:2020 Поводження з відходами. Контроль доступу до контейнерів для збирання. Ідентифікація та авторизація набуде чинності 2023-12-31 9 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 12574-1:2022 (EN 12574-1:2017, IDT) EN 12574-1:2017 Стаціонарні сміттєві контейнери. Частина 1. Контейнери місткістю до 10 000 л із плоскою або куполоподібною кришкою (кришками), для цапфових, подвійних цапфових або кишенькових підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 25 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2022 (EN 840-1:2020, IDT) EN 840-1:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 1. Контейнери з 2 колесами місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 19 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-1:2022 (EN 840-1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 840-1:2020/AC:2020, IDT) EN 840-1:2020/AC:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 1. Контейнери з 2 колесами місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 3 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-2:2022 (EN 840-2:2020, IDT) EN 840-2:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 2. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1300 л із плоскою кришкою (кришками) для цапф та/або гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 17 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-4:2022 (EN 840-4:2020, IDT) EN 840-4:2020 Пересувні контейнери для сміття та перероблення. Частина 4. Контейнери з 4 колесами місткістю до 1700 л з плоскою кришкою (кришками) для підіймальних пристроїв із широкою цапфою або BG та/або широкою гребінкою. Розміри та конструкція набуде чинності 2023-12-31 19 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 840-5:2022 (EN 840-5:2020, IDT) EN 840-5:2020 Мобільні контейнери для сміття та перероблення. Частина 5. Вимоги до продуктивності та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 29 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 12574-2:2022 (EN 12574-2:2017, IDT) EN 12574-2:2017 Стаціонарні контейнери для відходів. Частина 2. Вимоги до продуктивності та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
13.030.40 ДСТУ EN 12574-3:2022 (EN 12574-3:2017, IDT) EN 12574-3:2017 Стаціонарні контейнери для відходів. Частина 3. Вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я набуде чинності 2023-12-31 8