Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

17.020 ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів чинний 1995-01-01 18 12-94*,8-96*,1-12-99 1994-06-10 № 138 ru,ua
17.020 ДСТУ 2614-94 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння чинний 1997-01-01 10 8-96*,7-97* 1994-06-27 № 161 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення чинний 1995-07-01 14 8-96* 1994-07-29 № 194 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури чинний 2006-01-01 14 ДСТУ 3194-95 2005-02-28 № 54 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування чинний 2009-01-01 25 1-8-2013 ДСТУ 3231-95 2007-12-12 № 357,2013-08-22 № 1010 (зміна № 1) ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3384-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц чинний 1997-01-01 11 10-99* 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3386-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності чинний 1997-01-01 18 ГОСТ 8.420-81 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3387-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світлових потоків випромінювання від 10-6 до 10-2 Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм чинний 1997-01-01 10 ГОСТ 8.538-85 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) ГОСТ 8.144-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл чинний 1997-01-01 14 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97) ГОСТ 8.110-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік чинний 1997-01-01 11 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97) ГОСТ 8.232-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти чинний 1997-01-01 15 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97) ГОСТ 8.109-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань чинний 1997-01-01 15 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3394-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин чинний 1996-01-01 12 8-96*,7-97* 1995-12-28 № 444 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3395-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів чинний 1998-01-01 12 8-96*,7-97* 1995-12-28 № 444 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини чинний 2016-01-01 9 ДСТУ 3497-97 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3536-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радону-222 чинний 1998-01-01 9 1997-04-18 № 215 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3539-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12 мкм чинний 1998-01-01 11 10-99* ГОСТ 8.275-91 1997-04-18 № 215 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3712-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору чинний 1999-01-01 13 10-99* ГОСТ 8.028-86, ГОСТ 8.271-77 1998-03-27 № 211 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини чинний 2016-01-01 26 ДСТУ 3741-98 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури чинний 1999-01-01 24 10-99* ГОСТ 8.558-93 в частині 1 та 2, крім діапазона температур від 0,8 до 13,8 К 1998-05-26 № 345 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3743-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів чинний 1999-01-01 11 10-99* ГОСТ 8.033-84 1998-05-26 № 345 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги чинний 1999-07-01 18 10-99*,11-2000* ГОСТ 8.027-89 1998-12-28 № 1020 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3863-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму у діапазоні від 1 до 800 кВ чинний 2000-01-01 11 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3864-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2•500 √3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц чинний 2000-01-01 16 1-9-2002 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла чинний 2000-01-01 10 ГОСТ 8.064-94 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3870-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса чинний 2000-01-01 10 ГОСТ 8.062-85, ГОСТ 8.063-79 1999-04-24 № 198 ru,ua
17.020 ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) ГОСТ 8.181-2000 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба Цей стандарт поширюєтьс на державну повірочну схему (додаток А) для засобів вимірювання параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба і встановлює призначення, основні метрологічні характеристики державного спеціального еталона одиниці довжини для евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба ( далі - державний спеціальний еталон), комплекс основних засобів вимірювань, а також порядок передачі розміру одиниці від державного спеціального еталона за допомогою вторинного еталона одиниці довжини для евольвентних поверхонь дрібномодульних зубчастих коліс (далі - вторинний еталон) і робочих еталонів робочим засобам вимірювань із зазначенням похибок і основних методів повірки. чинний 2001-07-01 11 ДСТУ 3385-96 2000-03-30 № 253 затверджено,2000-10-31 № 628 надано чинності ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа чинний 2001-10-01 11 ГОСТ 8.017-79 2001-01-31 № 43 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4064-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат чинний 2002-04-01 12 ГОСТ 8.019-85, ГОСТ 8.371-80 2001-11-28 № 586 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань чинний 2004-01-01 17 2002-12-28 № 31 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4371:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у косксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц ДО 18 ГГц. Цей стандарт установлює призначеність державного первинного еталона одиниці потужності електромагніних коливань - вата (Вт), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що належить до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці потужності від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основих методів повірки (калібрування). чинний 2006-01-01 9 2005-01-28 № 23 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини, об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу і встановлює призначеність державного первинного еталона одиниць об'ємної витрати рідини, масової витрати (кг/с) рідини, об'єму та маси (кг) рідини, що протікає по трубопроводу, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розмірів одиниць об'ємної та масової витрати рідини, об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, від державного первинного еталона за допомогою вторинних та робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки. чинний 2005-10-01 10 ГОСТ 8.510-84 (у частині лічильників води), ГОСТ 8.142-75, ГОСТ 8.145-75, ГОСТ 8.374-80 2005-05-30 № 133 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4448:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин і встановлює призначеність державного первинного еталона одиниці електролітичної провідності рідин, комплекс основних структурних елементів, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці електролітичної провідності рідин – сименс на метр (См/м), від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів передавання розміру одиниці. чинний 2006-07-01 9 ГОСТ 8.457-82 2005-09-16 № 265 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4452:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання віброприскорення у діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц і встановлює призначеність державного первинного еталона одиниці прискорення метра на секунду в квадраті (м/с 2 ) для трикомпонентної акселерометрії (далі — державний еталон), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики державного еталона і порядок передавання розміру одиниці прискорення за будь-якою з трьох координатних осей від державного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів передавання розміру одиниці. чинний 2006-07-01 9 2005-09-16 № 265 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4869:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання рН і встановлює призначення державного первинного еталона рН (далі — державний еталон), комплекс основних структурних елементів, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики державного еталона та порядок передавання значення рН від державного еталона за допомогою робочих еталонів до робочих засобів вимірювання із зазначенням похибок та основних методів передавання значення рН. чинний 2009-03-01 8 ГОСТ 8.120-99 2007-11-21 № 320 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування) Цей стандарт поширюється на інфрачервоні аналізатори, які застосовують для визначання вмісту речовини в зерні та продуктах його перероблення (далі — показники якості). Цей стандарт установлює методику періодичної повірки чи калібрування аналізаторів, градуйованих в одиницях вимірювання показників якості та за результатами державного метрологічного атестування визнаних придатними для застосування за призначеністю. чинний 2009-01-01 9 2007-11-21 № 320 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 5017:2008 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra , Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм (додаток А). Цей стандарт установлює призначеність державного первинного еталона одиниці довжини для вимірювання параметрів шорсткості Ra , Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм та комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу; основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці довжини в галузі вимірювання параметрів шорсткості Ra , Rmax і Rz від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок та основних методів повірки. чинний 2009-01-01 9 8-2008* ГОСТ 8.296-78 2008-06-12 № 192 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 6044:2008 Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення Цей стандарт поширюється на робочі еталони та робочі засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), які використовують у сфері державного метрологічного нагляду, та визначає критерії і вимоги до методів установлення та корегування міжповірочного інтервалу ЗВТ. Положення цього стандарту можна використовувати на підприємствах та в організаціях для установлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Положення цього стандарту використовують: — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ); — національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні органи ЦОВМ; — користувачі ЗВТ; — розробники ЗВТ; — виробники ЗВТ; — метрологічні служби підприємств та організацій; — особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювання; — уповноважені повірочні та атестовані калібрувальні і вимірювальні лабораторії; — акредитовані випробувальні та калібрувальні лабораторії. чинний 2009-05-01 9 2008-12-26 № 507 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 6097:2009 ГОСТ 8.217-2003 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки чинний 2009-07-01 18 ГОСТ 8.217-87 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ 6100:2009 ГОСТ 8.584-2004 Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки чинний 2009-07-01 20 ГОСТ 8.584-2004 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ 7094:2009 ГОСТ 8.587-2006 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання чинний 2010-04-01 26 6-2010* ГОСТ 26976-86 2009-10-19 № 384 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7122:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм Цей стандарт поширюється на державну повipочну схему для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм (додаток А), встановлює призначеність державного первинного еталона одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття (безрозмірнісних одиниць) і визначає комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що складають еталон, основні метрологічні характеристики еталона i порядок передавання pозмipу одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття від державного первинного еталона за допомогою вторинного та робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки (калібрування). чинний 2011-01-01 11 11-2010* 2009-12-18 № 461 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювальної техніки площинного кута і встановлює призначення державного первинного еталона одиниці площинного кута — градуса (…о ), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що належать до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці площинного кута від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки з позначенням похибок та основних методів повірки (калібрування). чинний 2011-06-01 8 ДСТУ ГОСТ 8.016:2009 2011-02-01 № 35 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7365:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами — градус (о ). Цей стандартвизначає комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що складають еталон, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розмірів одиниці кута зсуву фаз між двома напругами від державного первинного еталона одиниці кута зсуву фаз між двома напругами за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки (калібрування). чинний 2014-01-01 7 2013-08-22 № 1010 ua
17.020 ДСТУ 7366:2013 Метрологія. Прилади для визначення числа падіння. Методика повірки Цей стандарт поширюється на прилади для визначення числа падіння і встановлює методику їх повірки. Первинну повірку та повірку після ремонту виконують згідно з методиками, наведеними в експлуатаційних документах на прилади для визначення числа падіння. Міжповірковий інтервал не повинен перевищувати 12 міс. чинний 2014-01-01 10 2013-08-22 № 1010 ua
17.020 ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання Цей стандарт поширюється на методики виконання вимірювання (далі — МВВ), розроблені згідно з ГОСТ 8.010, та встановлює вимоги до виконання їхньої атестації. Цей стандарт застосовують: — державні наукові метрологічні центри, територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері метрології; — метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, об’єднань підприємств, підприємств та організацій; — головні й базові організації метрологічних служб; — особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювання на підприємствах та організаціях; — вимірювальні лабораторії; — випробувальні лабораторії; — підприємства й організації, уповноважені в державній метрологічній системі на виконання атестації МВВ. чинний 2014-07-01 11 2013-12-11 № 1469 ua
17.020 ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 У цій настанові описано, як може бути впроваджено концепцію невизначеності вимірювання під час проведення випробування та подання їхніх результатів. Цю настанову може бути застосовано вимірювальними та випробувальними лабораторіями, підприємствами, організаціями й установами, які проводять випробування чи застосовують результати випробування, зокрема для порівняння результатів випробування. чинний 2015-02-01 8 2014-10-23 № 1257 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7734:2015 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки Цей стандарт поширюється на установки повітряно-теплові (далі установки) для вимірювання масової частки вологи % у зерні та продуктах його перероблення установлює методики первинної та періодичної повірки установок. Міжповірочний інтервал — 12 міс. чинний 2016-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7747:2015 Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування) Цей стандарт поширюється на електричні секундоміри з границями вимірювання 10 с, 10 хв, 20 хв і встановлює методи та засоби їх первинної та періодичної повірок і калібрування. Стандарт призначено для застосування: — національним науковим метрологічним центром, державними науковими метрологічними центрами; — випробувальними, вимірювальними та калібрувальними лабораторіями; — розробниками та виробниками випробувального обладнання; — метрологічними службами підприємств і організацій. чинний 2016-01-01 10 ГОСТ 8.286-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.018:2009 ГОСТ 8.018-2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у діапазоні температури від 90 К до 1800 К чинний 2009-07-01 10 ГОСТ 8.018-82 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 ГОСТ 8.061-2007 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова чинний 2014-11-01 30 ГОСТ 8.061-80 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.140:2014 ГОСТ 8.140-2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури від 90 К до 1100 К чинний 2014-11-01 10 ДСТУ ГОСТ 8.140:2009 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 ГОСТ 8.237-2003 Метрологія. Міри електричного опору однозначні. Методика повірки чинний 2009-01-01 25 ГОСТ 8.237-77 2008-07-31 № 257 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.247:2009 ГОСТ 8.247-2004 Метрологія. Метроштоки для вимірювання рівня нафтопродуктів в горизонтальних резервуарах. Методика повірки чинний 2009-07-01 11 ГОСТ 8.247-77 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 ГОСТ 8.335-2004 Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки чинний 2009-07-01 14 ГОСТ 8.335-78 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.540:2009 ГОСТ 8.540-2006 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання максимальних значень напруженості імпульсних електричного та магнітного полів чинний 2009-07-01 11 ГОСТ 8.540-93 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.590:2014 ГОСТ 8.590-2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації чинний 2014-11-01 11 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення чинний 2006-07-01 29 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 57 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 38 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 34 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 58 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці чинний 2006-07-01 51 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014 ГОСТ OIML R 76-1:2011 Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань чинний 2014-11-01 275 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 26:2007 ПМГ 26-98 Реєстр міждержавних стандартних зразків складу та властивостей речовин й матеріалів. Основні положення чинний 2008-04-01 11 4-2008* 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 42:2007 ПМГ 42-2001 Звіряння державних (національних) еталонів. Порядок організовування та проведення чинний 2008-01-01 13 2007-08-01 № 173 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 65:2005 ПМГ 65-2003 Метрологія. Цистерни залізничні. Загальні вимоги до методик повірки об'ємним методом чинний 2006-07-01 58 2005-10-05 № 285 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 34:2006 РМГ 34-2001 Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків чинний 2007-07-01 12 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 43:2006 РМГ 43:2001 Метрологія. Застосування "Руководства по выражению неопределенности измерений" чинний 2007-01-01 27 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 51:2006 РМГ 51-2002 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення чинний 2007-07-01 11 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 53:2014 РМГ 53-2002 Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання чинний 2015-02-01 13 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 54:2014 РМГ 54-2002 Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків чинний 2015-02-01 16 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 56:2014 РМГ 56-2002 Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння чинний 2015-02-01 15 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 60:2014 РМГ 60-2003 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення чинний 2015-02-01 18 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 61:2006 РМГ 61-2003 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення чинний 2007-07-01 48 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 62:2006 РМГ 62-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації чинний 2007-07-01 23 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 63:2013 РМГ 63-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації чинний 2014-07-01 19 2013-11-29 № 1423 ua Передрук
17.020 ДСТУ-Н РМГ 64:2006 РМГ 64-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань чинний 2007-07-01 23 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 67:2006 РМГ 67-2004 Метрологія. Опис типу засобів вимірювання для національного реєстру засобів вимірювання. Побудова, викладення, оформлення та зміст чинний 2007-07-01 16 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 69:2007 РМГ 69-2003 Метрологія. Характеристики оптичного випромінення соляріїв. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 11 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 70:2007 РМГ 70-2003 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення бактеріцидних опромінювачів. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 11 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 71:2007 РМГ 71-2003 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення джерел медичної призначеності. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 10 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 72:2008 РМГ 72-2003 Метрологія. Оцінення вимірювальних можливостей національних метрологічних служб на основі метрологічних характеристик стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів чинний 2008-10-01 17 2008-04-22 № 132 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 74:2009 РМГ 74-2004 Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання чинний 2010-04-01 27 1-2010* 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ РМГ 75:2009 РМГ 75-2004 Метрологія. Вимірювання вологості речовин. Терміни та визначення понять чинний 2010-04-01 25 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 76:2008 РМГ 76-2004 Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу чинний 2009-01-01 155 2008-07-31 № 257 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 77:2009 РМГ 77-2005 Метрологія. Інтегральні характеристики ультрафіолетового випромінення в охороні праці. Методика виконання вимірювання чинний 2010-04-01 11 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 ILAC-G 24/OIML D10:2007 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки чинний 2014-07-01 11 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
17.020 ДСТУ ISO/TS 21749:2013 ISO/TS 21749:2005 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти чинний 2014-07-01 39 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 2:2007 OIML D 2:1999 Метрологія. Узаконені одиниці фізичних величин чинний 2009-07-01 19 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 3:2008 OIML D 3:1979 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам чинний 2011-01-01 20 2008-12-22 № 491 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 5:2007 OIML D 5:1982 Метрологія. Повірочні схеми для засобів вимірювальної техніки. Правила розроблення чинний 2009-07-01 12 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 8:2008 OIML D 8:2004 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація чинний 2010-01-01 12 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 9:2008 OIML D 9:2004 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду чинний 2008-09-01 20 2008-04-16 № 126 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 12:2007 OIML D 12:2002 Метрологія. Сфери застосування засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці чинний 2009-07-01 11 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 13:2007 OIML D 13:1986 Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки чинний 2009-01-01 8 2007-09-12 № 220 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 16:2008 OIML D 16:1986 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю чинний 2010-01-01 22 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 18:2008 OIML D 18:2002 Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення чинний 2010-01-01 11 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 19:2008 OIML D 19:1988 Метрологія.  Випробування типу та затвердження типу чинний 2008-09-01 24 2008-04-16 № 126 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 20:2008 OIML D 20:1988 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання чинний 2010-01-01 16 2008-08-14 № 284 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 23:2008 OIML D 23:1993 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки чинний 2010-01-01 16 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 34:2014 OIML R 34:1979 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки чинний 2015-06-01 14 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59:2014 OIML R 59, еdition 1984 Вологоміри для зернових та олійних культур чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 19 2022-12-28 № 284 2014-12-30 № 1494 12-2022 en Підтвердження
17.020 ДСТУ OIML R 81:2014 OIML R 81:1998 Метрологія. Пристрої та системи для кріогенних рідин вимірювальні динамічні. Загальні технічні вимоги чинний 2015-06-01 48 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 63
17.020 ГОСТ 8.010-99 ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения чинний 2002-05-01 24 (нац.зм.1ІПС10-2007) ГОСТ 8.010-90 2002-01-21 № 36 ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.565-99 ГОСТ 8.565-99 ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов чинний 2002-01-01 17 2001-06-19 № 290 ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.566-99 ГОСТ 8.566-99 ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения чинний 2001-01-01 9 2000-07-31 № 471 ru ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.595:2014 ГОСТ 8.595-2010 Метрологія. Густина та об’єм нафти. Таблиці коефіцієнтів перерахунку густини та маси чинний 2014-11-01 51 2014-07-28 № 886 ua Передрук
17.020 ДСТУ 7364:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом чинний 2017-01-01 36 ДСТУ 7364:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7473:2016 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 78 ДСТУ 7473:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7474:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 52 ДСТУ 7474:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 72 ДСТУ 7475:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT) ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення чинний 2018-01-01 42 ДСТУ 3651.0–97 та ДСТУ 3651.1–97 в частині розділів 1–6 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123 (зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT) ISO 80000-2:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 2. Математичнізнаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях чинний 2018-01-01 33 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-3:2016(ISO 80000-3:2006, IDT) ISO 80000-3:2006 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час чинний 2018-01-01 28 10-2019*, 11-2019* ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.1 і А.2 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-4:2016(ISO 80000-4:2006, IDT) ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка чинний 2018-01-01 26 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.3 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-5:2016(ISO 80000-5:2007, IDT) ISO 80000-5:2007, IDT) Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка чинний 2018-01-01 28 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.4 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IEC 80000-6:2016 (IEC 80000-6:2008, IDT) IEC 80000-6:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища чинний 2018-01-01 34 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.5 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-7:2016(ISO 80000-7:2008, IDT) ISO 80000-7:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 7. Світло чинний 2018-01-01 52 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.6 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-8:2016(ISO 80000-8:2007, IDT) ISO 80000-8:2007, IDT) Величини та одиниці. Частина 8. Акустика чинний 2018-01-01 21 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.7 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-9:2016(ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) ISO 80000-9:2009, ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика чинний 2018-01-01 43 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.8 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-10:2016(ISO 80000-10:2009, IDT) ISO 80000-10:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика чинний 2018-01-01 74 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.9 та А10 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-11:2016(ISO 80000-11:2008, IDT) ISO 80000-11:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа чинний 2018-01-01 11 ДСТУ 3651.2-97 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-12:2016(ISO 80000-12:2009, IDT) ISO 80000-12:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла чинний 2018-01-01 34 ДСТУ 3651.1–97 в частині додатка А.11 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IЕС 80000-13:2016(IЕС 80000-13:2008, IDT) IЕС 80000-13:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології чинний 2018-01-01 26 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IЕС 80000-14:2016(IЕС 80000-14:2008, IDT) IЕС 80000-14:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини чинний 2018-01-01 69 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) OIML D 31:2008 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуванням чинний 2018-06-15 53 2018-06-08 № 157 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-1:2018 (ISO/IEC Guide 98-1:2009, IDT) ISO/IEC Guide 98-1:2009 Невизначеність вимірювань. Частина 1. Вступ до подання невизначеності у вимірюванні чинний 2020-01-01 32 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995) чинний 2020-01-01 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008; Cor 1:2009, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008; Cor 1:2009 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995). Додаток 1. Поширення розподілів за методом Монте-Карло чинний 2020-01-01 79 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 2:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995). Додаток 2. Узагальнення в разі довільної кількості вихідних величин чинний 2020-01-01 70 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT) ISO/IEC Guide 98-4:2012 Невизначеність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності чинний 2020-01-01 55 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML G 19:2018 (OIML G 19:2017, IDT) OIML G 19:2017 Роль невизначеності вимірювання під час прийняття рішень про оцінку відповідності в законодавчо регульованій метрології чинний 2020-01-01 49 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 8832:2019 Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки чинний 2020-01-01 12 2019-04-02 № 85 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8864:2019 Метрологія. Аналізатори спектра послідовної дії. Методика повірки чинний 2020-07-01 23 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8865:2019 Метрологія. Вимірювачі густини потоку енергії. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8866:2019 Метрологія. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля промислової частоти. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8867:2019 Метрологія. Псофометри. Методика повірки чинний 2020-07-01 18 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8868:2019 Метрологія. Генератори сигналів телевізійні. Методика повірки чинний 2020-07-01 18 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8869:2019 Метрологія. Датчики навантаження (ваговимірювальні). Методика повірки чинний 2020-07-01 14 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8870:2019 Метрологія. Реографи. Методика повірки чинний 2020-07-01 13 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8871:2019 Метрологія. Вольтметри діодні компенсаційні. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8872:2019 Метрологія. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8874:2019 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8875:2019 Метрологія. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів. Методика повірки чинний 2020-07-01 20 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки чинний 2020-07-01 24 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8877:2019 Метрологія. Динамометри та датчики силовимірювальні. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8878:2019 Метрологія. Акселерометри ударні. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8879:2019 Метрологія. Дефектоскопи ультразвукові. Методика повірки чинний 2020-07-01 14 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8880:2019 Метрологія. Дефектоскопи вихрострумові. Методика повірки чинний 2020-07-01 10 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8881:2019 Метрологія. Титратори за методом Карла Фішера. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8882:2019 Метрологія. Монітори пацієнта. Методика повірки чинний 2020-07-01 17 2-2021* 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8883:2019 Метрологія. Прилади діагностичні допплерівські ультразвукові. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8884:2019 Метрологія. Прилади офтальмологічні ультразвукові. Методика повірки на державному первинному еталоні чинний 2020-07-01 17 1-2020* 2019-07-17 № 213, 2020-01-28 № 13 (зміна до № 213) ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8885:2019 Метрологія. Монітори фетальні. Методика повірки чинний 2020-07-01 10 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8886:2019 Метрологія. Віброметри. Методика повірки чинний 2020-07-01 26 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8887:2019 Якість води. Виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді чинний 2020-07-01 15 2019-07-17 № 213 ua ТК 147
17.020 ДСТУ 8890:2019 Метрологія. Рейки нівелірні. Методика повірки чинний 2020-10-01 20 2019-08-14 № 253 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8891:2019 Метрологія. Машини шкіромірні. Методика повірки чинний 2020-10-01 16 2019-08-14 № 253 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8892:2019 Метрологія. Пристрої мірні поршневі. Методика повірки чинний 2020-10-01 14 2019-08-14 № 253 ТК 63
17.020 ДСТУ 8893:2019 Метрологія. Пульсоксиметри. Методика повірки чинний 2020-10-01 14 2019-08-14 № 253 ТК 63
17.020 ДСТУ 8909:2019 Метрологія. Вимірювальні канали апаратів для гемодіалізу. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8910:2019 Метрологія. Аналізатори крові електрохімічні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8911:2019 Метрологія. Колонки оливороздавальні. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8912:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8913:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8914:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для стисненого природного газу для транспортних засобів. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8915:2019 Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8916:2019 Метрологія. Еквіваленти мережі. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8917:2019 Метрологія. Пурки робочі. Методика повірки чинний 2021-01-01 15 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8927:2019 Метрологія. Гемоцитометри кондуктометричні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-13 № 352 ТК 63
17.020 ДСТУ 8928:2019 Метрологія. Ареометри скляні. Методика повірки чинний 2021-01-01 40 2019-11-13 № 352 ТК 63
17.020 ДСТУ 8944:2019 Метрологія. Аналізатори медичного призначення гематологічні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8945:2019 Метрологія. Фотометри, спектрофотометри флуоресцентні та хемілюмінесцентні. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8946:2019 Метрологія. Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм. Методика повірки чинний 2021-01-01 12 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8947:2019 Метрологія. Гігрометри. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-19 № 363 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8948:2019 Метрологія. Спектрофотометри. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-19 № 363 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8949:2019 Метрологія. Індикатори 90-градусного зсуву між напругою та струмом. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8951:2019 Метрологія. Аналізатори параметрів систем мобільного зв’язку. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8952:2019 Метрологія. Аналізатори протоколів цифрових потоків. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8953:2019 Метрологія. Аналізатори абонентських ліній. Методика повірки чинний 2021-01-01 18 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8956:2019 Метрологія. Аналізатори медичного призначення імуноферментні. Методика повірки чинний 2021-01-01 12 2019-12-03 № 399 ТК 63
17.020 ДСТУ 8960:2019 Метрологія. Безтарні перевезення. Визначення маси господарських вантажів під час торговельно-комерційних операцій чинний 2021-01-01 2019-12-03 № 399 ТК 97
17.020 ДСТУ OIML R 104:2019(OIML R 104:1993, IDT) OIML R 104:1993 Аудіометри чистого тону чинний 2021-01-01 17 ДСТУ OIML R 104:2018(OIML R 104:1993, IDT) 2019-12-19 № 446 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 122:2019(OIML R 122:1996, IDT) OIML R 122:1996 Обладнання для мовної аудіометрії чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 122:2018 (OIML R 122:1996, IDT) 2019-12-19 № 446 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 7:2019(OIML R 7:1979, IDT) OIML R 7:1979 Термометри медичні максимальні ртутні скляні чинний 2021-01-01 13 ДСТУ OIML R 7:2018(OIML R 7:1979, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-1:2019(OIML R 16-1:2002, IDT) OIML R 16-1:2002 Сфігмоманометри неінвазивні механічні чинний 2021-01-01 26 ДСТУ OIML R 16-1:2018(OIML R 16-1:2002, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-2:2019(OIML R 16-2:2002, IDT) OIML R 16-2:2002 Сфігмоманометри неінвазивні автоматичні чинний 2021-01-01 30 ДСТУ OIML R 16-2:2018(OIML R 16-2:2002, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 115:2019 (OIML R 115:1995, IDT) OIML R 115:1995 Термометри медичні максимальні електричні чинний 2021-01-01 23 ДСТУ OIML R 115:2018 (OIML R 115:1995) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 138:2019 (OIML R 138:2007; Amd:2009, IDT) OIML R 138:2007; Amd:2009 Міри місткості, використовувані під час торгових операцій чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 138:2014 2019-12-20 № 460, 2020-09-22 № 230(зміна до № 460) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-1:2019 (OIML R 145-1:2015, IDT) OIML R 145-1:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-01-01 15 ДСТУ OIML R 145-1:2018 (OIML R 145-1:2015, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-2:2019 (OIML R 145-2:2015, IDT) OIML R 145-2:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 2.Процедури випробування чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 145-2:2018 (OIML R 145-2:2015, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 58:2019 (OIML R 58:1998, IDT) OIML R 58:1998 Вимірювачі рівня звуку чинний 2021-01-01 27 ДСТУ OIML R 58:2018(OIML R 58:1998, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 88:2019 (OIML R 88:1998, IDT) OIML R 88:1998 Вимірювачі рівня звуку інтегрувально-усереднювальні чинний 2021-01-01 33 ДСТУ OIML R 88:2018 (OIML R 88:1998, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 102:2019 (OIML R 102:1992, IDT) OIML R 102:1992 Звукові калібратори чинний 2021-01-01 8 ДСТУ OIML R 102:2018 (OIML R 102:1992, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 130:2019 (OIML R 130:2001, IDT) OIML R 130:2001 Фільтри октавні та третинно-октавні чинний 2021-01-01 21 ДСТУ OIML R 130:2018 (OIML R 130:2001, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 133:2019 (OIML R 133:2002, IDT) OIML R 133:2002 Термометри рідинні скляні чинний 2021-01-01 24 ДСТУ OIML R 133:2018 (OIML R 133:2002, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 11:2019 (OIML D 11:2013, IDT) OIML D 11:2013 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища чинний 2021-01-01 70 2-3-2022* ДСТУ OIML D 11:2012; ДСТУ OIML D 11:2018 (OIML D 11:2013, IDT) 2019-12-18 № 435 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 8982:2020 Метрологія. Лінійки вимірювальні металеві. Методика повірки чинний 2021-06-01 12 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 8984:2020 Метрологія. Метроштоки. Методика повірки чинний 2021-06-01 14 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 8988:2020 Метрологія. Радіометри забрудненості альфа-та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціальної призначеності (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками. Методика повірки чинний 2021-06-01 12 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 9004:2020 Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв’язку (з урахуванням IN-платформи). Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9005:2020 Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв’язку. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9006:2020 Метрологія. Рефрактометри. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9007:2020 Метрологія. Рефрактометри очні. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9008:2020 Метрологія. Офтальмометри. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9009:2020 Метрологія. Титратори автоматичні. Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9010:2020 Метрологія. Титратори кулонометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9011:2020 Метрологія. Аналізатори вольтамперометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 15 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9013:2020 Метрологія. Міри одиниць часу та частоти. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9016:2020 Метрологія. Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Методика повірки чинний 2021-07-01 27 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9017:2020 Метрологія. Установки для вимірювання вологості речовин і матеріалів. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9018:2020 Метрологія. Системи вимірювання швидкості передавання та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9019:2020 Метрологія. Пристрій для перевірки грозостійкості. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9021:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри лабораторні. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9022:2020 Метрологія. Електроди допоміжні для визначення активності іонів у водних розчинах. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9023:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри промислові. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9024:2020 Метрологія. Електроди скляні для визначення активності іонів водню. Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9025:2020 Метрологія. Електроди іоноселективні для визначення активності іонів у водних розчинах. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9026:2020 Метрологія. Електроди для визначення окислювально-відновного потенціалу. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59-1:2020 (OIML R 59-1, edition, 2016, IDT) OIML R 59-1, edition, 2016 Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-08-01 32 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-1:2014 (OIML R 80-1, edition 2009, IDT) OIML R 80-1, edition 2009 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-09-01 47 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-2:2020 (OIML R 80-2, edition 2017, IDT) OIML R 80-2, edition 2017 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування чинний 2021-10-01 36 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-3:2020 (OIML R 80-3, edition 2017, IDT) OIML R 80-3, edition 2017 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 3. Форма протоколу оцінення типу чинний 2021-10-01 60 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 9083:2021 Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки чинний 2021-12-01 14 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9084:2021 Метрологія. Густиноміри газові. Методика повірки чинний 2021-12-01 11 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9085:2021 Метрологія. Аналізатори показників якості молока. Методика повірки 1.1 Цей стандарт поширюється на аналізатори показників якості молока (далі — аналізатори) та встановлює методику їх повірки. 1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. 1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних цент- рах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 1.4 Під час повірки аналізаторів треба додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту, та чинними нормативними документами чи методиками вимірювання, стандартизованими (атестованими) у встановленому порядку. 1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів — один рік відповідно до [5]. 1.6 Вимоги щодо безпеки повірки аналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2021-12-01 15 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9086:2021 Метрологія. Прилади для визначення точки замерзання молока. Методика повірки 1.1 Цей стандарт поширюється на прилади для визначення точки замерзання молока (далі ― прилади) та встановлює методику їх повірки. 1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. 1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних цент- рах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 1.4 Під час повірки приладів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. 1.5 Міжповірочний інтервал приладів ― один рік відповідно до [5]. 1.6 Вимоги щодо безпеки повірки приладів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2021-12-01 15 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9087:2021 Метрологія. Аналізатори нітрогену та протеїну. Методика повірки 1.1 Цей стандарт поширюється на аналізатори нітрогену та протеїну (далі — аналізатори) і встановлює методику їх повірки. 1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. 1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 1.4 Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. 1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів —один рік відповідно до [5]. 1.6 Вимоги щодо безпеки повірки аналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2021-12-01 15 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9088:2021 Метрологія. Аналізатори зерна та харчових продуктів інфрачервоні. Методика повірки 1.1 Цей стандарт поширюється на аналізатори зерна та харчових продуктів інфрачервоні (далі — аналізатори) і встановлює методику їхньої повірки. 1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. 1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 1.4 Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту, та чинними нормативними документами або методиками вимірювання, стандартизованими (атестованими) у встановленому порядку. 1.5 Міжповірочний інтервал аналізаторів — один рік відповідно до [5]. 1.6 Вимоги щодо безпеки повірки аналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2021-12-01 14 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9089:2021 Метрологія. Вологоміри твердих та сипких матеріалів. Методика повірки Цей стандарт поширюється на вологоміри твердих і сипких матеріалів (далі — вологоміри) та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки вологомірів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на вологоміри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. Міжповірочний інтервал вологомірів — один рік. Вимоги щодо безпеки повірки вологомірів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2021-12-01 15 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9090:2021 Метрологія. Аналізатори ртуті. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори ртуті (далі — аналізатори) та встановлює методику їх повірки.Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. Міжповірочний інтервал аналізаторів – один рік чинний 2021-12-01 24 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9091:2021 Метрологія. Аналізатори розчинених газів. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори розчинених газів (далі — аналізатори) та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення по- зачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. Міжповірочний інтервал аналізаторів — один рік чинний 2021-12-01 20 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9092:2021 Метрологія. Аналізатори якості води. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори якості води (далі — аналізатори), призначені для визначення показників якості води, та встановлює методику їхньої повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних ценрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Під час повірки аналізаторів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на аналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. Міжповірочний інтервал аналізаторів — один рік. чинний 2021-12-01 16 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9093:2021 Метрологія. Перетворювачі ультразвукові. Методика повірки Цей стандарт поширюється на перетворювачі ультразвукові та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2021-12-01 14 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9094:2021 Метрологія. Зразки стандартні для ультразвукового контролю. Методика повірки Цей стандарт поширюється на зразки стандартні для ультразвукового контролю та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2021-12-01 15 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9095:2021 Метрологія. Прилади ультразвукові для вимірювання часу поширення ультразвукових коливань. Методика повірки Цей стандарт поширюється на прилади ультразвукові для вимірювання часу поширення ультразвукових коливань та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки чинний 2021-12-01 12 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9096:2021 Метрологія. Комплекси діагностичні акустико-емісійні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на комплекси діагностичні акустико-емісійні та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2021-12-01 16 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9097:2021 Метрологія. Нівеліри оптико-механічні та електронні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на нівеліри оптико-механічні та електронні (далі — нівеліри), призначені для визначення перевищень методом геометричного нівелювання за нівелірними рейками та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовлення до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2021-12-01 19 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9098:2021 Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні, зокрема й з вертикальною візирною віссю (площиною): — ротаційні з сервоприводним горизонтуванням візирної осі (площини) або за допомогою рівнів; — з горизонтуванням візирної площини за допомогою маятникового компенсатора (крослайнери, лазерні рівні); — прилади вертикального проектування лазерні та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки чинний 2021-12-01 20 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9099:2021 Метрологія. Теодоліти. Методика повірки Цей стандарт поширюється на оптико-механічні й електронні теодоліти (далі — теодоліти) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, обробляння результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку теодолітів. чинний 2022-01-01 32 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9100:2021 Метрологія. Тахографи. Методика повірки Цей стандарт поширюється на тахографи та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку тахографів. Повірочну лабораторію має бути внесено Мінінфраструктури України до переліку уповноважених суб’єктів господарювання як пункт сервісу тахографів (далі — ПСТ) або повірку виконують за залучення ПСТ. чинний 2022-01-01 24 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9101:2021 Метрологія. Таксометри електронні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на таксометри електронні (далі ― таксометри), встановлені в автомобілі-таксі, і встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку таксометрів. чинний 2022-01-01 12 2021-06-15 № 218, 2022-01-20 № 15 (зміна назви) ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9102:2021 Метрологія. Тахеометри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на тахеометри та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку тахеометрів. чинний 2022-01-01 27 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9103:2021 Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта потужності (фазометри). Методика повірки Цей стандарт поширюється на однофазні й трифазні засоби вимірювання коефіцієнта потужності (фазометри) (далі — ВКП), призначені для вимірювання коефіцієнта потужності та еквівалентного йому кута зсуву фаз між струмом і напругою (далі — КЗФ), класів точності від 0,2 до 4 у діапазоні частот від 40 Гц до 20 000 Гц, які: — введено в експлуатацію за позитивних результатів оцінювання відповідності вимогам Технічного регламенту; — перебувають в експлуатації й уведені в обіг до 01 січня 2016 року на підставі позитивних результатів державних приймальних чи державних контрольних випробувань або державної метрологічної атестації, і встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. чинний 2022-01-01 32 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9104:2021 Метрологія. Компаратори частотні, приймачі сигналів еталонних частот та часу, синхронометри кварцові. Методика повірки Цей стандарт поширюється на компаратори частотні, приймачі сигналів еталонних частот та часу, синхронометри кварцові (далі ― вимірювачі) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку вимірювачів. Під час повірки вимірювачів потрібно додатково керуватись експлуатаційними документами на засоби повірки, зазначені в розділі 5 цього стандарту. Міжповірочний інтервал вимірювачів визначають згідно з [4]. чинний 2022-01-01 22 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9108:2021 Метрологія. Теплообчислювачі для перетворювачів витрати рідини. Методика повірки Цей стандарт поширюється на теплообчислювачі для перетворювачів витрати рідини (далі ― прилади) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, яківиконують повірку приладів. чинний 2022-01-01 14 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9109:2021 Метрологія. Теплолічильники єдині. Методика повірки Цей стандарт поширюється на теплолічильники єдині (далі ― прилади) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку приладів. чинний 2022-01-01 16 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9110:2021 Метрологія. Газоаналізатори димових газів. Методика повірки 1.1 Цей стандарт поширюється на газоаналізатори димових газів (далі — газоаналізатори), призначені вимірювати вміст компонентів димових газів та інші параметри процесу згоряння. 1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог [2]. 1.3 Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 1.4 Під час повірки газоаналізаторів треба додатково керуватись експлуатаційними документами (далі — ЕД) на газоаналізатори та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту. 1.5 Міжповірочний інтервал для газоаналізаторів — один рік відповідно до [5]. 1.6 Вимоги щодо безпеки повірки газоаналізаторів викладено в розділі 9 цього стандарту чинний 2022-01-01 15 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9111:2021 Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки Цей стандарт поширюється на теплолічильники складені (далі ― прилади) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку приладів. чинний 2022-01-01 18 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9119:2021 Метрологія. Мости, потенціометри автоматичні, самописні одноканальні, регулювальні та регулятори температури. Методика повірки Цей стандарт поширюється на автоматичні мости, автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні потенціометри та регулятори температури (далі — прилади), виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 22261, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях. Цей стандарт не застосовують для приладів: — у яких рух діаграмної стрічки не є функцією часу; — з нелінійною залежністю між значеннями вхідного сигналу та рухом покажчика (пристрою для реєстрування) приладу. чинний 2022-07-01 24 2021-10-18 № 358 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9120:2021 Метрологія. Люксметри, яскравоміри та пульсометри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на фотоелектричні фотометри: люксметри, призначені для вимірювання освітленості (лк); яскравоміри, призначені для вимірювання яскравості (кд/м2); пульсометри, призначені для вимірювання коефіцієнта пульсацій (%), та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку фотоелектричних фотометрів: люксметрів; яскравомірів; пульсометрів. Під час повірки фотометрів необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на фотометри та засоби повірки. чинний 2022-07-01 24 2021-10-18 № 358 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9136:2021 Метрологія. Вимірювачі білості борошна. Методика повірки Цей стандарт поширюється на вимірювачі білості борошна (далі — вимірювачі), що перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. чинний 2022-08-01 12 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9137:2021 Метрологія. Поляриметри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на поляриметри та цукрометри (далі — прилади), призначені для вимірювання кута обертання площини поляризації оптично активних речовин та матеріалів та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. чинний 2022-08-01 12 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9138:2021 Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів стаціонарні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на законодавчо регульовані газоаналізатори стаціонарні, що призначені для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів у навколишньому повітрі, які можуть мати пороги спрацювання сигналізації, видавати звукову та світлову сигналізацію, і електричні сигнали за досягнення встановлених значень вмісту визначуваного компонента, а також видавати вимірювальну інформацію у вигляді вихідного електричного аналогового або цифрового сигналу. чинний 2022-08-01 13 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9139:2021 Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів переносні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на законодавчо регульовані газоаналізатори переносні, що призначені для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів у навколишньому повітрі, можуть мати пороги спрацювання сигналізації, видавати звукову та світлову сигналізацію за досягнення встановлених значень вмісту визначуваного компонента. чинний 2022-08-01 13 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9140:2021 Метрологія. Аналізатори медичного призначення біохімічні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори медичного призначення біохімічні фотометричні та спектрофотометричні (далі ― аналізатори) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу аналізаторів), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до виконують повірку аналізаторів. чинний 2022-08-01 12 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9141:2021 Метрологія. Фотометри аналітичні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на фотометри аналітичні (далі ― фотометри), що перебувають в експлуатації, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу фотометрів), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку аналітичних фотометрів. чинний 2022-08-01 14 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9142:2021 Метрологія. Фур’є-спектрометри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на Фур’є-спектрометри (спектрометри інфрачервоні з перетворюванням Фур’є) (далі — спектрометри) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу спектрометрів), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. чинний 2022-08-01 12 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9143:2021 Метрологія. Коагулометри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на коагулометри, призначені для вимірювання часу зсідання (коагуляції) елементів крові, та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які відповідно до [1] виконують повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. чинний 2022-08-01 14 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9144:2021 Метрологія. ЯМР-аналізатори вологості та олійності сільськогосподарської продукції. Методика повірки Цей стандарт поширюється на ЯМР-аналізатори вологості та олійності сільськогосподарської продукції і встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. чинний 2022-08-01 14 2021-11-08 № 411 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9145:2021 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанці... Цей стандарт поширюється на прилади контролю дистанційні за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації (далі ― прилади контролю дистанційні, або ПКД), а саме: ― стаціонарні, мобільні та рухомі вимірювачі швидкості руху транспортних засобів (далі ― ТЗ); ― вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення ТЗ. Цей стандарт установлює методику повірки ПКД, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2022-09-01 19 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9146:2021 Метрологія. Віскозиметри динамічної в’язкості автоматичні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на віскозиметри динамічної в’язкості автоматичні та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог чинний 2022-09-01 15 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9147:2021 Метрологія. Аналізатори масової частки фосфоліпідів. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори масової частки фосфоліпідів та встановлює методику їхньої повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог чинний 2022-09-01 14 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9148:2021 Метрологія. Віскозиметри капілярні скляні. Методика повірки чинний 2022-09-01 24 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9149:2021 Метрологія. Віскозиметри Гепплера. Методика повірки Цей стандарт поширюється на віскозиметри Гепплера та встановлює методику їхньої повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. чинний 2022-09-01 18 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9150:2021 Метрологія. Аналізатори соматичних клітин віскозиметричні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналізатори соматичних клітин віскозиметричні та встановлює методику їх повірки.Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог чинний 2022-09-01 14 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9155:2021 Метрологія. Віскозиметри умовної в’язкості. Методика повірки Цей стандарт поширюється на віскозиметри умовної в’язкості та встановлює методику їх повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог чинний 2022-09-01 19 2021-11-18 № 444 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9158:2021 Метрологія. Дефібрилятори. Методика повірки Цей стандарт поширюється на дефібрилятори, дефібрилятори-монітори та автоматичні зовнішні дефібрилятори та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. чинний 2022-08-01 2021-12-16 № 511 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9159:2021 Метрологія. Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку. (Ваги стрічкові). Методика повірки Цей стандарт поширюється на ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку згідно з ДСТУ OIML R 50, що були введені в експлуатацію на підставі позитивних результатів оцінки відповідності вимогам після набуття чинності, або державних приймальних чи державних контрольних випробувань, або державної метрологічної атестації, проведених до набуття чинності], і встановлює методику їхньої повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. чинний 2022-08-01 22 2021-12-16 № 511 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9160:2021 Метрологія. Раман-спектрометри. Методика повірки Цей стандарт поширюється на Раман-спектрометри та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2022-08-01 16 2021-12-16 № 511 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9161:2021 Метрологія. Прилади діагностичні ультразвукові. Методика повірки Цей стандарт поширюється на прилади діагностичні ультразвукові та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовний для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип приладів), а також його можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки. чинний 2022-08-01 15 2021-12-16 № 511 ua ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 91:2014 (OIML R 91, edition 1990, IDT) OIML R 91, edition 1990 Обладнання радіолокаційне для вимірювання швидкості руху транспортних засобів Цей стандарт застосовують щодо мікрохвильового доплерівського радіолокаційного обладнання для вимірювання швидкості руху на дорогах, надалі — «радар». Цей стандарт визначає умови, яким має відповідати радар, коли результати вимірювання можуть бути використані в судових провадженнях. Правова інтерпретація результатів вимірювань, вибір типів радара та умови, за яких ці прилади можуть бути застосовані, здійснюють за національними правилами. чинний 2022-09-01 12 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 9198:2022 Метрологія. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів ручні дистанційні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на дистанційні ручні вимірювачі швидкості руху транспортних засобів, які поділяють на ручні лазерні вимірювачі швидкості та радарні вимірювачі швидкості, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової та експертної повірки чинний 2023-09-01 14 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9199:2022 Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації. Методика повірки Цей стандарт поширюється на системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації (далі ― СВТТР МЦК), що призначені для вимірювання тривалості міжнародних телефонних розмов. Цей стандарт поширюється на СВТТР МЦК, які: ― введені в експлуатацію за позитивних результатів оцінки відповідності вимогам технічного регламенту; ― перебувають в експлуатації і були введені в обіг до 01 січня 2016 р. на підставі позитивних результатів державних приймальних чи державних контрольних випробувань або державної метрологічної атестації, і встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовний для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями (далі – лабораторіями), які виконують повірку СВТТР МЦК. чинний 2023-09-01 19 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9200:2022 Метрологія. Система обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС фіксованого зв’язку. Методика повірки Цей стандарт поширюється на системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованих телефонних станцій фіксованого зв’язку (далі ― СОТТР), що призначені для вимірювання тривалості часу та обліку вартості телефонних розмов фіксованого зв’язку у режимах: основний, переадресування викликів, конференцзв’язку, міжміського зв’язку та (або) транзитного зв’язку. Цей стандарт поширюється на СОТТР, які: ― введені в експлуатацію за позитивних результатів оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту; ― перебувають в експлуатації і були введені в обіг до 01.01.2016 на підставі позитивних результатів державних приймальних чи державних контрольних випробувань або державної метрологічної атестації, і встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. чинний 2023-09-01 22 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9201:2022 Метрологія. Осцилографи промислові. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) чинний 2023-09-01 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 82:2022 (OIML R 82, edition 2006, IDT) OIML R 82, edition 2006 Газохроматографічні системи для вимірювання забруднення пестицидами та іншими токсичними речовинами У цьому стандарті встановлено процедури випробовування та перевіряння роботи систем на базі газового хроматографа (ГХ), за допомогою яких вимірюють вміст пестицидів та інших токсичних речовин під час виконання програм контролю забруднення довкілля та оцінювання якості харчових продуктів згідно з національними законами та правилами. Цей стандарт не забороняє застосовувати будь-які еквівалентні засоби вимірювання чи аналізування таких токсичних речовин чинний 2023-09-01 ДСТУ OIML R 82:2014 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 83:2022 (OIML R 83, edition 2006, IDT) OIML R 83, edition 2006 Системи газового хроматографа/мас-спектрометра для аналізу органічних забруднювачів у воді Цей стандарт установлює вимоги до проведення та процедури випробування системи газового хроматографа / мас-спектрометра / даних (ГХ/МС), якщо її використовують для вимірювань під час визначання забруднювачів води в програмах контролю забруднення та для оцінювання якості води, як це може бути передбачено національним законодавством і правилами. Доступнi кілька типів мас-спектрометрів, які використовують широкий спектр методів для досягнення поділу йонів відповідно до співвідношення маси та заряду; однак розглянуто лише мас-спектрометри з низькою роздільною здатністю. Цей стандарт допускає будь-які інші еквівалентні засоби вимірювання чи аналізу. Мас-спектрометри, що їх використовують та поєднано з відповідними газовими хроматографами, можуть бути успішно використані для аналізу різноманітних проб води, таких як підземні води, поверхневі води, водні комунальні та промислові стоки й солоні води. Перед аналізом за допомогою системи ГХ/МС для проб можуть бути потрібні спеціальні методи підготування. Хоча міркування щодо відбирання проб, підготування проб і методів вимірювання забруднювальних речовин є важливими для загального аналізу, їх не наведено в цьому стандарті. Сполуки-забруднювачі, наявні у пробі, можуть бути проаналізовані за допомогою системи ГХ/МС, якщо вони є в кількостях, які можна виявити, можуть проходити через газову хроматографічну колонку та їх не піддають суттєвому впливу термічного чи каталітичного розкладання чи адсорбції. Деякі сполуки, які важко проаналізувати, наприклад ті, які є нелеткими або термічно нестабільними, можуть бути перетворені в похідні сполуки, які потім можуть піддавати газовому хроматографічному розділенню та виявленню мас-спектрометром. Критерії характеристик, кращі за ті, що передбачені в цьому стандарті для застосувань системи ГХ/МС, можна досягти, приділяючи пильну увагу оптимізації характеристик кожного компонента вимірювальної системи. У таких випадках успіх залежить від знань, умінь і досвіду аналітика чинний 2023-09-01 ДСТУ OIML R 83:2014 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 117-2:2022 (OIML R 117-2, edition 2019, IDT) OIML R 117-2, edition 2019 Динамічні вимірювальні системи для рідин, крім води. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування дієздатності Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги, які поширюються на динамічні вимірювальні системи для кількостей (об’єму або маси) рідин, крім води, що підлягають законодавчому метрологічному контролю. Загалом цей стандарт поширюється на всі динамічні рідинні вимірювальні системи, оснащені лічильником, незалежно від принципу вимірювання лічильників або їх застосування. У таблиці 1 наведено список комплектних вимірювальних систем, охоплених цим стандартом. Процедури випробувань цих комплектних вимірювальних систем містяться в цьому стандарті (OIML R 117-2) чинний 2023-09-01 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 9202:2022 Метрологія. Електрокардіографи. Методика повірки Цей стандарт поширюється на одноканальні та багатоканальні реєструвальні та аналізувальні електрокардіографи (далі — ЕКГ), використовувані в діагностичних цілях, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовний для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повіряльними лабораторіями, які, здійснюють повірку ЕКГ. чинний 2023-09-01 19 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9203:2022 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на рівнеметричній установці Цей стандарт поширюється на рівнеміри всіх типів (далі — рівнеміри) та встановлює методику їх повірки на рівнеметричній установці, яка відтворює рівень за допомогою рідини, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які виконують повірку рівнемірів. чинний 2023-09-01 11 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9204:2022 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на місці експлуатаціїі Цей стандарт поширюється на рівнеміри всіх типів (далі —рівнеміри) та встановлює методику їх повірки на місці експлуатації без демонтування, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, виконують повірку рівнемірів. чинний 2023-09-01 12 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9205:2022 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки імітаційним методом Цей стандарт поширюється на рівнеміри з рухомим поплавком вимірювання рівня (далі — рівнеміри) та встановлює методику їх повірки імітаційним методом, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, виконують повірку рівнемірів. чинний 2023-09-01 12 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9206:2022 Метрологія. Спектрометри рентгенофлуоресцентні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на спектрометри рентгенофлуоресцентні (далі — спектрометри), призначені для вимірювання масових часток хімічних елементів у твердих зразках різного походження, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу спектрометрів), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку спектрометрів. чинний 2023-09-01 12 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9207:2022 Метрологія. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні. Методика повірки Цей стандарт поширюється на аналiзатори рiдини турбiдиметричні та нефелометричні, зокрема й денситометри бактеріологічні, які призначені для визначення каламутності розчинів, що містять нерозчинені зважені частки або мікроорганізми (далі ― аналізатори), та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювань та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також його можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки. Стандарт призначено для застосування в наукових метрологічних центрах, метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, які виконують повірку аналізаторів. чинний 2023-09-01 12 2022-12-27 № 274 ua ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59-2:2022 (OIML R 59-2:2016, IDT) OIML R 59-2:2016 Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на роботоздатність Застосування цього стандарту поширюється на вологоміри зерна, що застосовуються при проведенні комерційних операцій із зерновими та олійними культурами, та встановлює процедури метрологічного контролю, а саме: — затвердження типу, — випробування на точність, повторюваність та відтворюваність; — випробування на впливні чинники та збурення. чинний 2023-09-01 ДСТУ OIML R 59:2014 (OIML R 59, edition 1984, IDT) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59-3:2022 (OIML R 59-3:2016, IDT) OIML R 59-3:2016 Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 3. Форма протоколу випробування Застосування цієї форми протоколу випробування має інформаційний характер щодо імплементації Рекомендації OIML R 59 в національних положеннях. Однак її застосування є обов’язковим у рамках Системи основних сертифікатів OIML для оцінки типу засобів вимірювання. Надану форму звіту про випробування застосовують до будь-якого типу засобу вимірювання вологості зерна зернових та олійних культур (незалежно від технології його виробництва). Надана форма є стандартизованою формою оформлення результатів різних випробувань і перевірок, зазначених у додатку А до R 59-2:2016, на які має бути поданий тип засобу вимірювання вологості зерна зернових та олійних культур для його затвердження на основі цього стандарту. чинний 2023-09-01 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 117-1:2022 (OIML R 117-1:2019, IDT) OIML R 117-1:2019 Динамічні вимірювальні системи для рідин, крім води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги, що застосовують до динамічних вимірювальних систем для кількості (об’єму або маси) рідин, крім води, які є об’єктом законодавчого метрологічного контролю. У цілому цей стандарт поширюється на всі динамічні вимірювальні системи для рідин, оснащені лічильником, незалежно від принципу вимірювання лічильників або їх застосування. Таблицю з переліком укомплектованих вимірювальних систем, охоплених цим стандартом, із конкретними вимогами наведено в 1.1 (див. таблицю 1). Процедури випробувань цих укомплектованих вимірювальних систем наведено в R 117-2. У цьому стандарті також наведено вимоги до затвердження складових частин вимірювальних систем (лічильника, електронного обчислювача тощо). Перелік цих складових частин наведено в 1.3. Наступні лічильники рідини та системи вимірювання рідини не охоплюються цим стандартом, але охоплюються іншими рекомендаціями OIML: — пристрої та системи для кріогенних рідин вимірювальні динамічні (крім LNG) (див. OIML R 81); — лічильники води для холодної питної води та гарячої води (див. OIML R 49); — теплолічильники (див. OIML R 75). Цей стандарт не перешкоджає розвитку нових технологій. Національні чи міжнародні правила мають чітко визначати, які вимірювальні системи для рідин, крім води, підлягають законодавчому метрологічному контролю. Щодо всіх систем вимірювання води, що не підпадають під дію OIML R 49, національні органи повинні вирішити, чи є обов’язковим застосування цього стандарту. чинний 2023-09-01 ДСТУ OIML R 117-1:2014 (OIML R 117-1, edition 2007, IDT) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 117-3:2022 (OIML R 117-3, edition 2019, IDT) OIML R 117-3, edition 2019 Динамічні вимірювальні системи для рідин, крім води. Частина 3. Форма протоколу випробування Цей стандарт установлює форму протоколу про випробування будь-яких систем динамічного вимірювання рідин, крім води, незалежно від її технології. Ця форма представляє стандартизований протокол для результатів різних випробувань та досліджень, описаних у OIML R 117-2, у якому має бути представлено тип вимірювальної системи або складової частини з метою його затвердження згідно з цим стандартом. чинний 2023-09-01 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 9223:2023 Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання вмісту токсичних газів в атмосферному повітрі. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9224:2023 Метрологія. Газоаналізатори складу середовищ для виробництва та зберігання харчових продуктів. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9225:2023 Метрологія. Вимірювачі вмісту компонентів у видихуваному повітрі. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9226:2023 Метрологія. Вимірювальні газоаналітичні канали апаратів медичного призначення. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408). набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9227:2023 Метрологія. Вимірювачі запиленост від стаціонарних джерел. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9228:2023 Метрологія. Шумовіброінтегратор логарифмуючий. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9229:2023 Метрологія. Вимірювачі та монітори артеріального тиску автоматичні і напівавтоматичні цифрові. Методика повірки Цей стандарт поширюється на цифрові автоматичні і напівавтоматичні вимірювачі та монітори артеріального тиску, призначені для опосередкованих вимірювань максимального (систолічного) і мінімального (діастолічного) артеріального тиску компресійним методом (аускультативним методом за наявності тонів М.С. Короткова або осцилометричним методом), а також для вимірювань частоти серцевих скорочень на кінцівці людини Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408 набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9230:2023 Метрологія. Електроенцифалографи. Методика повірки Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки й повірки після ремонту (що не змінює типу засобів вимірювальної техніки), а також позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408) набуде чинності 2024-03-01 2023-05-22 № 118 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення не чинний 2006-07-01 2017-03-29 18 7-2006* ДСТУ 2708-99 2017-03-10 № 39 2006-02-03 № 18 3-2017 ua
17.020 ДСТУ 3193-95 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням не чинний 1996-07-01 2016-01-01 11 8-96* 2015-5-28 № 45 5-2015 ru,ua
17.020 ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах не чинний 2004-01-01 2016-01-01 15 ДСТУ 3214-95 2015-05-28 № 45 2003-04-09 № 61 5-2015 ua
17.020 ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення не чинний 1996-07-01 2017-03-29 17 12-95*,8-96*,1-12-99,2-10-2007 ГОСТ 8.326-89 2017-03-10 № 39 3-2017