Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

17.020 ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення не чинний 2006-07-01 2017-03-29 18 7-2006* ДСТУ 2708-99 2006-02-03 № 18 2017-03-10 № 39 ua
17.020 ДСТУ 3193-95 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням не чинний 1996-07-01 2016-01-01 11 8-96* ДСТУ 3193:2015 2015-5-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах не чинний 2004-01-01 2016-01-01 15 ДСТУ 3214-95 ДСТУ 3214:2015 2003-04-09 № 61 2015-05-28 № 45 ua
17.020 ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення не чинний 1996-07-01 2017-03-29 17 12-95*,8-96*,1-12-99,2-10-2007 ГОСТ 8.326-89 2017-03-10 № 39 ru,ua
17.020 ДСТУ 3388-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10-8 до 103 ПаNN не чинний 1997-01-01 2016-01-01 10 ГОСТ 8.107-81 ДСТУ 3388:2015 1996-07-18 № 300 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів не чинний 2007-04-01 2017-03-29 42 ДСТУ 3400-2000 2006-12-27 № 374 2017-03-10 № 39 ua
17.020 ДСТУ 3496-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 2,7•102 до 4•105 Па не чинний 1997-07-01 2016-01-01 10 ДСТУ 3496:2015 1997-01-31 № 48 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3497-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини не чинний 1997-07-01 2016-01-01 9 ДСТУ 3497:2015 1997-01-31 № 48 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3741-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини не чинний 1999-01-01 2016-01-01 26 10-99* ДСТУ 3741:2015 1998-05-26 № 345 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3871-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки не чинний 2000-07-01 2016-01-01 8 ГОСТ 8.480-82 ДСТУ 3871:2015 1999-10-15 № 277 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання не чинний 2001-01-01 2017-03-29 23 1-5-2002,2-10-2007 КНД 50-032-94 2000-06-02 № 345 2017-03-10 № 39 ru,ua
17.020 ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів не чинний 2001-07-01 2017-03-29 15 1-10-2007 2000-09-25 № 574 2017-03-10 № 39 ru,ua
17.020 ДСТУ 3990-2000 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі не чинний 2001-07-01 2016-01-01 10 ГОСТ 8.038-94 ДСТУ 3990:2015 2000-09-25 № 574 2015-05-28 № 45 ru,ua
17.020 ДСТУ 8301:2015 Метрологія. Робочі еталони. Основні положення та вимоги до застосування не чинний 2017-07-01 2017-12-01 7 2015-06-22 № 61 2017-10-13 № 317 ua
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.008:2008 ГОСТ 8.008-72 ГСИ. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП не чинний 2008-10-01 2018-01-01 13 (1-Х-78) ГОСТ 8.008-72 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений не чинний 2008-10-01 2019-01-01 41 ГОСТ 8.009-84 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ru,ua Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения не чинний 2008-10-01 2019-01-01 7 ГОСТ 8.207-76 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.256:2008 ГОСТ 8.256-77 ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения не чинний 2008-10-01 2018-01-01 6 ГОСТ 8.256-77 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.381:2008 ГОСТ 8.381-80 ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 ГОСТ 8.381-80 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.395:2008 ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования не чинний 2008-10-01 2019-01-01 5 ГОСТ 8.395-80 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.469:2009 ГОСТ 8.469-2002 Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки не чинний 2009-07-01 2018-02-06 10 ГОСТ 8.469-82 2009-02-13 № 67 2017-11-20 № 375 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ 13012:2008 ГОСТ 13012-67 Экзаменаторы с лимбовым отсчетом.  Методы и средства поверки не чинний 2008-10-01 2018-01-01 7 ГОСТ 13012-67 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ДСТУ ГОСТ 27576:2008 ГОСТ 27576-87 Государственная автоматизированная система единого времени технической точности. Сигналы информационные в локальных хронометрических системах не чинний 2008-10-01 2018-01-01 5 ГОСТ 27576-87 2008-06-25 № 201 2015–12–14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.020 ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования не чинний 1981-07-01 2019-01-01 9 ГОСТ 13600-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.454-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакции не чинний 1983-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.489-83 ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения не чинний 1984-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля не чинний 2018-01-25 2019-01-01 26 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры не чинний 1987-01-01 2019-01-01 24 (1-ХI-87),(2-IХ-89),(3-V-92) ГОСТ 2930-62 в части шрифтов, выполняемых методом гравирования 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры не чинний 1985-01-01 2019-01-01 50 (1-V-83),(2-ХI-87) ГОСТ 2930-62 в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 63
17.020 ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки не чинний 2018-01-25 2019-01-01 43 (1-ХII-64),(2-IХ-89) ГОСТ 2930-45 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел не чинний 1985-07-01 2018-01-01 11 ГОСТ 8032-56 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.020 СТ СЭВ 1610-79 Приборы электронные измерительные. Интерфейс НИС-1. Логические и электрические условия, информационные, управляющие и программные сигналы не чинний 2018-01-01 16 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
17.020 СТ СЭВ 3850-82 Метрология. Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные. Основные параметры и технические требования не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
17.020 ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів чинний 1995-01-01 18 12-94*,8-96*,1-12-99 1994-06-10 № 138 ru,ua
17.020 ДСТУ 2614-94 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння чинний 1997-01-01 10 8-96*,7-97* 1994-06-27 № 161 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення чинний 1995-07-01 14 8-96* ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури чинний 2006-01-01 14 ДСТУ 3194-95 2005-02-28 № 54 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування чинний 2009-01-01 25 1-8-2013 ДСТУ 3231-95 2007-12-12 № 357,2013-08-22 № 1010 (зміна № 1) ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3384-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц чинний 1997-01-01 11 10-99* 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3386-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності чинний 1997-01-01 18 ГОСТ 8.420-81 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3387-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світлових потоків випромінювання від 10-6 до 10-2 Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм чинний 1997-01-01 10 ГОСТ 8.538-85 1996-07-18 № 300 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) ГОСТ 8.144-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл чинний 1997-01-01 14 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97) ГОСТ 8.110-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік чинний 1997-01-01 11 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97) ГОСТ 8.232-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти чинний 1997-01-01 15 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97) ГОСТ 8.109-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань чинний 1997-01-01 15 2-98*,10-98* 1996-07-31 № 324 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3394-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин чинний 1996-01-01 12 8-96*,7-97* ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3395-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів чинний 1998-01-01 12 8-96*,7-97* ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини чинний 2016-01-01 9 ДСТУ 3497-97 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3536-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радону-222 чинний 1998-01-01 9 1997-04-18 № 215 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3539-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12 мкм чинний 1998-01-01 11 10-99* ГОСТ 8.275-91 1997-04-18 № 215 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3712-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору чинний 1999-01-01 13 10-99* ГОСТ 8.028-86, ГОСТ 8.271-77 1998-03-27 № 211 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини чинний 2016-01-01 26 ДСТУ 3741-98 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури чинний 1999-01-01 24 10-99* ГОСТ 8.558-93 в частині 1 та 2, крім діапазона температур від 0,8 до 13,8 К 1998-05-26 № 345 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3743-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів чинний 1999-01-01 11 10-99* ГОСТ 8.033-84 1998-05-26 № 345 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги чинний 1999-07-01 18 10-99*,11-2000* ГОСТ 8.027-89 1998-12-28 № 1020 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3863-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму у діапазоні від 1 до 800 кВ чинний 2000-01-01 11 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3864-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2•500 √3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц чинний 2000-01-01 16 1-9-2002 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла чинний 2000-01-01 10 ГОСТ 8.064-94 1999-04-24 № 198 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 3870-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса чинний 2000-01-01 10 ГОСТ 8.062-85, ГОСТ 8.063-79 1999-04-24 № 198 ru,ua
17.020 ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) ГОСТ 8.181-2000 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба чинний 2001-07-01 11 ДСТУ 3385-96 2000-03-30 № 253 затверджено,2000-10-31 № 628 надано чинності ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа чинний 2001-10-01 11 ГОСТ 8.017-79 2001-01-31 № 43 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4064-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат чинний 2002-04-01 12 ГОСТ 8.019-85, ГОСТ 8.371-80 2001-11-28 № 586 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань чинний 2004-01-01 17 2002-12-28 № 31 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4371:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц чинний 2006-01-01 9 2005-01-28 № 23 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу чинний 2005-10-01 10 ГОСТ 8.510-84 (у частині лічильників води), ГОСТ 8.142-75, ГОСТ 8.145-75, ГОСТ 8.374-80 2005-05-30 № 133 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4448:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин чинний 2006-07-01 9 ГОСТ 8.457-82 2005-09-16 № 265 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4452:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц чинний 2006-07-01 9 2005-09-16 № 265 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4869:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН чинний 2009-03-01 8 ГОСТ 8.120-99 2007-11-21 № 320 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування) чинний 2009-01-01 9 2007-11-21 № 320 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 5017:2008 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм чинний 2009-01-01 9 8-2008* ГОСТ 8.296-78 2008-06-12 № 192 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 6044:2008 Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення чинний 2009-05-01 9 2008-12-26 № 507 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 6097:2009 ГОСТ 8.217-2003 Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки чинний 2009-07-01 18 ГОСТ 8.217-87 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ 6100:2009 ГОСТ 8.584-2004 Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки чинний 2009-07-01 20 ГОСТ 8.584-2004 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ 7094:2009 ГОСТ 8.587-2006 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання чинний 2010-04-01 26 6-2010* ГОСТ 26976-86 2009-10-19 № 384 ru,ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7122:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм чинний 2011-01-01 11 11-2010* 2009-12-18 № 461 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута чинний 2011-06-01 8 ДСТУ ГОСТ 8.016:2009 2011-02-01 № 35 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7365:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами чинний 2014-01-01 7 2013-08-22 № 1010 ua
17.020 ДСТУ 7366:2013 Метрологія. Прилади для визначення числа падіння. Методика повірки чинний 2014-01-01 10 2013-08-22 № 1010 ua
17.020 ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання чинний 2014-07-01 11 2013-12-11 № 1469 ua
17.020 ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 чинний 2015-02-01 8 2014-10-23 № 1257 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7734:2015 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки чинний 2016-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 7747:2015 Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування) чинний 2016-01-01 10 ГОСТ 8.286-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.018:2009 ГОСТ 8.018-2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у діапазоні температури від 90 К до 1800 К чинний 2009-07-01 10 ГОСТ 8.018-82 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 ГОСТ 8.061-2007 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова чинний 2014-11-01 30 ГОСТ 8.061-80 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.140:2014 ГОСТ 8.140-2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури від 90 К до 1100 К чинний 2014-11-01 10 ДСТУ ГОСТ 8.140:2009 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 ГОСТ 8.237-2003 Метрологія. Міри електричного опору однозначні. Методика повірки чинний 2009-01-01 25 ГОСТ 8.237-77 2008-07-31 № 257 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.247:2009 ГОСТ 8.247-2004 Метрологія. Метроштоки для вимірювання рівня нафтопродуктів в горизонтальних резервуарах. Методика повірки чинний 2009-07-01 11 ГОСТ 8.247-77 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 ГОСТ 8.335-2004 Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки чинний 2009-07-01 14 ГОСТ 8.335-78 2009-02-13 № 67 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.540:2009 ГОСТ 8.540-2006 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання максимальних значень напруженості імпульсних електричного та магнітного полів чинний 2009-07-01 11 ГОСТ 8.540-93 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.590:2014 ГОСТ 8.590-2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації чинний 2014-11-01 11 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення чинний 2006-07-01 29 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 57 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 38 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 34 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання чинний 2006-07-01 58 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці чинний 2006-07-01 51 2005-12-30 № 387 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014 ГОСТ OIML R 76-1:2011 Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань чинний 2014-11-01 275 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 26:2007 ПМГ 26-98 Реєстр міждержавних стандартних зразків складу та властивостей речовин й матеріалів. Основні положення чинний 2008-04-01 11 4-2008* 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 42:2007 ПМГ 42-2001 Звіряння державних (національних) еталонів. Порядок організовування та проведення чинний 2008-01-01 13 2007-08-01 № 173 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н ПМГ 65:2005 ПМГ 65-2003 Метрологія. Цистерни залізничні. Загальні вимоги до методик повірки об'ємним методом чинний 2006-07-01 58 2005-10-05 № 285 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 34:2006 РМГ 34-2001 Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків чинний 2007-07-01 12 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 43:2006 РМГ 43:2001 Метрологія. Застосування "Руководства по выражению неопределенности измерений" чинний 2007-01-01 27 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 51:2006 РМГ 51-2002 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення чинний 2007-07-01 11 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 53:2014 РМГ 53-2002 Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання чинний 2015-02-01 13 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 54:2014 РМГ 54-2002 Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків чинний 2015-02-01 16 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 56:2014 РМГ 56-2002 Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння чинний 2015-02-01 15 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 60:2014 РМГ 60-2003 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення чинний 2015-02-01 18 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 61:2006 РМГ 61-2003 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення чинний 2007-07-01 48 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 62:2006 РМГ 62-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації чинний 2007-07-01 23 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 63:2013 РМГ 63-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації чинний 2014-07-01 19 2013-11-29 № 1423 ua Передрук
17.020 ДСТУ-Н РМГ 64:2006 РМГ 64-2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань чинний 2007-07-01 23 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 67:2006 РМГ 67-2004 Метрологія. Опис типу засобів вимірювання для національного реєстру засобів вимірювання. Побудова, викладення, оформлення та зміст чинний 2007-07-01 16 2006-11-10 № 322 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 69:2007 РМГ 69-2003 Метрологія. Характеристики оптичного випромінення соляріїв. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 11 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 70:2007 РМГ 70-2003 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення бактеріцидних опромінювачів. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 11 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 71:2007 РМГ 71-2003 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення джерел медичної призначеності. Методика виконання вимірювань чинний 2008-04-01 10 2007-10-17 № 267 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 72:2008 РМГ 72-2003 Метрологія. Оцінення вимірювальних можливостей національних метрологічних служб на основі метрологічних характеристик стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів чинний 2008-10-01 17 2008-04-22 № 132 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 74:2009 РМГ 74-2004 Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання чинний 2010-04-01 27 1-2010* 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ РМГ 75:2009 РМГ 75-2004 Метрологія. Вимірювання вологості речовин. Терміни та визначення понять чинний 2010-04-01 25 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 76:2008 РМГ 76-2004 Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу чинний 2009-01-01 155 2008-07-31 № 257 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ-Н РМГ 77:2009 РМГ 77-2005 Метрологія. Інтегральні характеристики ультрафіолетового випромінення в охороні праці. Методика виконання вимірювання чинний 2010-04-01 11 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 63
17.020 ДСТУ ILAC-G 24/OIML D10:2013 ILAC-G 24/OIML D10:2007 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки чинний 2014-07-01 11 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
17.020 ДСТУ ISO/TS 21749:2013 ISO/TS 21749:2005 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти чинний 2014-07-01 39 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 2:2007 OIML D 2:1999 Метрологія. Узаконені одиниці фізичних величин чинний 2009-07-01 19 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 3:2008 OIML D 3:1979 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам чинний 2011-01-01 20 2008-12-22 № 491 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 5:2007 OIML D 5:1982 Метрологія. Повірочні схеми для засобів вимірювальної техніки. Правила розроблення чинний 2009-07-01 12 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 8:2008 OIML D 8:2004 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація чинний 2010-01-01 12 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 9:2008 OIML D 9:2004 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду чинний 2008-09-01 20 2008-04-16 № 126 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 11:2012 OIML D 11:2004 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги чинний,буде скасовано 2013-07-01 2022-01-01 49 ДСТУ OIML D 11:2019 (OIML D 11:2013, IDT) 2012-12-21 № 1476 2019-12-18 № 435 ua Переклад ТК 146
17.020 ДСТУ OIML D 12:2007 OIML D 12:2002 Метрологія. Сфери застосування засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці чинний 2009-07-01 11 2007-12-04 № 343 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 13:2007 OIML D 13:1986 Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки чинний 2009-01-01 8 2007-09-12 № 220 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 16:2008 OIML D 16:1986 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю чинний 2010-01-01 22 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 18:2008 OIML D 18:2002 Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення чинний 2010-01-01 11 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 19:2008 OIML D 19:1988 Метрологія.  Випробування типу та затвердження типу чинний 2008-09-01 24 2008-04-16 № 126 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 20:2008 OIML D 20:1988 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання чинний 2010-01-01 16 2008-08-14 № 284 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 23:2008 OIML D 23:1993 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки чинний 2010-01-01 16 2008-07-29 № 250 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 34:2014 OIML R 34:1979 Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки чинний 2015-06-01 14 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59:2014 OIML R 59, еdition 1984 Вологоміри для зернових та олійних культур чинний 2016-01-01 19 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
17.020 ДСТУ OIML R 81:2014 OIML R 81:1998 Метрологія. Пристрої та системи для кріогенних рідин вимірювальні динамічні. Загальні технічні вимоги чинний 2015-06-01 48 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 63
17.020 ГОСТ 8.010-99 ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения чинний 2002-05-01 24 (нац.зм.1ІПС10-2007) ГОСТ 8.010-90 2002-01-21 № 36 ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.565-99 ГОСТ 8.565-99 ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов чинний 2002-01-01 17 2001-06-19 № 290 ru ТК 63
17.020 ГОСТ 8.566-99 ГОСТ 8.566-99 ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения чинний 2001-01-01 9 2000-07-31 № 471 ru ТК 63
17.020 ДСТУ ГОСТ 8.595:2014 ГОСТ 8.595-2010 Метрологія. Густина та об’єм нафти. Таблиці коефіцієнтів перерахунку густини та маси чинний 2014-11-01 51 2014-07-28 № 886 ua Передрук
17.020 ДСТУ 7364:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом чинний 2017-01-01 36 ДСТУ 7364:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7473:2016 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 78 ДСТУ 7473:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7474:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 52 ДСТУ 7474:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів чинний 2017-01-01 72 ДСТУ 7475:2013 2016-09-07 № 267
17.020 ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT) ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення чинний 2018-01-01 42 ДСТУ 3651.0–97 та ДСТУ 3651.1–97 в частині розділів 1–6 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123 (зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT) ISO 80000-2:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 2. Математичнізнаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях чинний 2018-01-01 33 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-3:2016(ISO 80000-3:2006, IDT) ISO 80000-3:2006 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час чинний 2018-01-01 28 10-2019*, 11-2019* ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.1 і А.2 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-4:2016(ISO 80000-4:2006, IDT) ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці. Частина 4. Механіка чинний 2018-01-01 26 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.3 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-5:2016(ISO 80000-5:2007, IDT) ISO 80000-5:2007, IDT) Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка чинний 2018-01-01 28 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.4 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IEC 80000-6:2016 (IEC 80000-6:2008, IDT) IEC 80000-6:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища чинний 2018-01-01 34 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.5 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-7:2016(ISO 80000-7:2008, IDT) ISO 80000-7:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 7. Світло чинний 2018-01-01 52 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.6 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-8:2016(ISO 80000-8:2007, IDT) ISO 80000-8:2007, IDT) Величини та одиниці. Частина 8. Акустика чинний 2018-01-01 21 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.7 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-9:2016(ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) ISO 80000-9:2009, ISO 80000-9:2009/Amd1:2011, IDT) Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика чинний 2018-01-01 43 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатка А.8 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-10:2016(ISO 80000-10:2009, IDT) ISO 80000-10:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика чинний 2018-01-01 74 ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.9 та А10 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-11:2016(ISO 80000-11:2008, IDT) ISO 80000-11:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа чинний 2018-01-01 11 ДСТУ 3651.2-97 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO 80000-12:2016(ISO 80000-12:2009, IDT) ISO 80000-12:2009, IDT) Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла чинний 2018-01-01 34 ДСТУ 3651.1–97 в частині додатка А.11 2016-12-27 № 439, 2017-05-25 № 123(зміна до № 439) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IЕС 80000-13:2016(IЕС 80000-13:2008, IDT) IЕС 80000-13:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології чинний 2018-01-01 26 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ IЕС 80000-14:2016(IЕС 80000-14:2008, IDT) IЕС 80000-14:2008, IDT) Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини чинний 2018-01-01 69 2016-12-27 № 439 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 11:2018 (OIML D 11:2013, IDT) OIML D 11:2013 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 86 ДСТУ OIML D 11:2019 (OIML D 11:2013, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-18 № 435 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) OIML D 31:2008 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуванням чинний 2018-06-15 53 2018-06-08 № 157 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 7:2018 (OIML R 7:1979, IDT) OIML R 7:1979 Термометри медичні максимальні ртутні скляні чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 14 ДСТУ OIML R 7:2019(OIML R 7:1979, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-1:2018 (OIML R 16-1:2002, IDT) OIML R 16-1:2002 Сфігмоманометри неінвазивні механічні чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 33 ДСТУ OIML R 16-1:2019(OIML R 16-1:2002, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-2:2018 (OIML R 16-2:2002, IDT) OIML R 16-2:2002 Сфігмоманометри неінвазивні автоматичні чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 37 ДСТУ OIML R 16-2:2019(OIML R 16-2:2002, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 104:2018 (OIML R 104:1993, IDT) OIML R 104:1993 Аудіометри чистого тону (включно з додатками від А до Е) чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 17 ДСТУ OIML R 104:2019(OIML R 104:1993, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-19 № 446 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 114:2018 (OIML R 114:1995, IDT) OIML R 114:1995 Термометри медичні електричні для безперевного вимірювання чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 27 ДСТУ OIML R 114:2019 (OIML R 114:1995, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 115:2018 (OIML R 115:1995, IDT) OIML R 115:1995 Термометри медичні максимальні електричні чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 29 ДСТУ OIML R 115:2019 (OIML R 115:1995, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-1:2018 (OIML R 145-1:2015, IDT) OIML R 145-1:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 16 ДСТУ OIML R 145-1:2019 (OIML R 145-1:2015, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-2:2018 (OIML R 145-2:2015, IDT) OIML R 145-2:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 2. Методики випробувань чинний,буде скасовано 2018-06-15 2022-01-01 10 ДСТУ OIML R 145-2:2019 (OIML R 145-2:2015, IDT) 2018-06-08 № 157 2019-12-20 № 460 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 58:2018 (OIML R 58:1998, IDT) OIML R 58:1998 Вимірювачі рівня звуку чинний,буде скасовано 2018-11-15 2022-01-01 25 ДСТУ OIML R 58:2019 (OIML R 58:1998, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-21 № 466 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 88:2018 (OIML R 88:1998, IDT) OIML R 88:1998 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку чинний,буде скасовано 2018-11-15 2022-01-01 30 ДСТУ OIML R 88:2019 (OIML R 88:1998, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-21 № 466 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 102:2018 (OIML R 102:1992, IDT) OIML R 102:1992 Калібратори звуку чинний,буде скасовано 2018-11-15 2022-01-01 35 ДСТУ OIML R 102:2019 (OIML R 102:1992, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-21 № 466 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 122:2018 (OIML R 122:1996, IDT) OIML R 122:1996 Обладнання для мовленнєвої аудіометрії чинний,буде скасовано 2018-11-15 2022-01-01 13 ДСТУ OIML R 122:2019(OIML R 122:1996, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-19 № 446 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 130:2018 (OIML R 130:2001, IDT) OIML R 130:2001 Октавні та третинно-октавні фільтри чинний,буде скасовано 2018-11-15 2022-01-01 25 ДСТУ OIML R 130:2019 (OIML R 130:2001, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-21 № 466 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 133:2018 (OIML R 133:2002, IDT) OIML R 133:2002 Термометри типу рідина-у-склі чинний,буде скасовано 2018-11-01 2022-01-01 25 ДСТУ OIML R 133:2019 (OIML R 133:2002, IDT) 2018-11-01 № 390 2019-12-21 № 466 en Підтвердження ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-1:2018 (ISO/IEC Guide 98-1:2009, IDT) ISO/IEC Guide 98-1:2009 Невизначеність вимірювань. Частина 1. Вступ до подання невизначеності у вимірюванні чинний 2020-01-01 32 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995) чинний 2020-01-01 272 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008; Cor 1:2009, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008; Cor 1:2009 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995). Додаток 1. Поширення розподілів за методом Монте-Карло чинний 2020-01-01 79 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 2:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011, IDT) ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995). Додаток 2. Узагальнення в разі довільної кількості вихідних величин чинний 2020-01-01 70 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT) ISO/IEC Guide 98-4:2012 Невизначеність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності чинний 2020-01-01 55 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML G 19:2018 (OIML G 19:2017, IDT) OIML G 19:2017 Роль невизначеності вимірювання під час прийняття рішень про оцінку відповідності в законодавчо регульованій метрології чинний 2020-01-01 49 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 8832:2019 Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки чинний 2020-01-01 12 2019-04-02 № 85 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8864:2019 Метрологія. Аналізатори спектра послідовної дії. Методика повірки чинний 2020-07-01 23 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8865:2019 Метрологія. Вимірювачі густини потоку енергії. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8866:2019 Метрологія. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля промислової частоти. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8867:2019 Метрологія. Псофометри. Методика повірки чинний 2020-07-01 18 2019-07-12 № 204 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8868:2019 Метрологія. Генератори сигналів телевізійні. Методика повірки чинний 2020-07-01 18 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8869:2019 Метрологія. Датчики навантаження (ваговимірювальні). Методика повірки чинний 2020-07-01 14 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8870:2019 Метрологія. Реографи. Методика повірки чинний 2020-07-01 13 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8871:2019 Метрологія. Вольтметри діодні компенсаційні. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8872:2019 Метрологія. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-15 № 209 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8874:2019 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8875:2019 Метрологія. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів. Методика повірки чинний 2020-07-01 20 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки чинний 2020-07-01 24 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8877:2019 Метрологія. Динамометри та датчики силовимірювальні. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8878:2019 Метрологія. Акселерометри ударні. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8879:2019 Метрологія. Дефектоскопи ультразвукові. Методика повірки чинний 2020-07-01 14 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8880:2019 Метрологія. Дефектоскопи вихрострумові. Методика повірки чинний 2020-07-01 10 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8881:2019 Метрологія. Титратори за методом Карла Фішера. Методика повірки чинний 2020-07-01 16 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8882:2019 Метрологія. Монітори пацієнта. Методика повірки чинний 2020-07-01 17 2-2021* 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8883:2019 Метрологія. Прилади діагностичні допплерівські ультразвукові. Методика повірки чинний 2020-07-01 12 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8884:2019 Метрологія. Прилади офтальмологічні ультразвукові. Методика повірки на державному первинному еталоні чинний 2020-07-01 17 1-2020* 2019-07-17 № 213, 2020-01-28 № 13 (зміна до № 213) ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8885:2019 Метрологія. Монітори фетальні. Методика повірки чинний 2020-07-01 10 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8886:2019 Метрологія. Віброметри. Методика повірки чинний 2020-07-01 26 2019-07-17 № 213 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8887:2019 Якість води. Виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді чинний 2020-07-01 15 2019-07-17 № 213 ua ТК 147
17.020 ДСТУ 8890:2019 Метрологія. Рейки нівелірні. Методика повірки чинний 2020-10-01 20 2019-08-14 № 253 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8891:2019 Метрологія. Машини шкіромірні. Методика повірки чинний 2020-10-01 16 2019-08-14 № 253 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8892:2019 Метрологія. Пристрої мірні поршневі. Методика повірки чинний 2020-10-01 14 2019-08-14 № 253 ТК 63
17.020 ДСТУ 8893:2019 Метрологія. Пульсоксиметри. Методика повірки чинний 2020-10-01 14 2019-08-14 № 253 ТК 63
17.020 ДСТУ 8909:2019 Метрологія. Вимірювальні канали апаратів для гемодіалізу. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8910:2019 Метрологія. Аналізатори крові електрохімічні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8911:2019 Метрологія. Колонки оливороздавальні. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8912:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8913:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8914:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для стисненого природного газу для транспортних засобів. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8915:2019 Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8916:2019 Метрологія. Еквіваленти мережі. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8917:2019 Метрологія. Пурки робочі. Методика повірки чинний 2021-01-01 15 2019-10-21 № 323 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8927:2019 Метрологія. Гемоцитометри кондуктометричні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-13 № 352 ТК 63
17.020 ДСТУ 8928:2019 Метрологія. Ареометри скляні. Методика повірки чинний 2021-01-01 40 2019-11-13 № 352 ТК 63
17.020 ДСТУ 8944:2019 Метрологія. Аналізатори медичного призначення гематологічні. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8945:2019 Метрологія. Фотометри, спектрофотометри флуоресцентні та хемілюмінесцентні. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8946:2019 Метрологія. Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм. Методика повірки чинний 2021-01-01 12 2019-11-19 № 363 ТК 63
17.020 ДСТУ 8947:2019 Метрологія. Гігрометри. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-19 № 363 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8948:2019 Метрологія. Спектрофотометри. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-19 № 363 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 8949:2019 Метрологія. Індикатори 90-градусного зсуву між напругою та струмом. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8951:2019 Метрологія. Аналізатори параметрів систем мобільного зв’язку. Методика повірки чинний 2021-01-01 16 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8952:2019 Метрологія. Аналізатори протоколів цифрових потоків. Методика повірки чинний 2021-01-01 14 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8953:2019 Метрологія. Аналізатори абонентських ліній. Методика повірки чинний 2021-01-01 18 2019-11-22 № 373 ТК 63
17.020 ДСТУ 8956:2019 Метрологія. Аналізатори медичного призначення імуноферментні. Методика повірки чинний 2021-01-01 12 2019-12-03 № 399 ТК 63
17.020 ДСТУ 8960:2019 Метрологія. Безтарні перевезення. Визначення маси господарських вантажів під час торговельно-комерційних операцій чинний 2021-01-01 2019-12-03 № 399 ТК 97
17.020 ДСТУ OIML R 104:2019(OIML R 104:1993, IDT) OIML R 104:1993 Аудіометри чистого тону чинний 2021-01-01 17 ДСТУ OIML R 104:2018(OIML R 104:1993, IDT) 2019-12-19 № 446 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 122:2019(OIML R 122:1996, IDT) OIML R 122:1996 Обладнання для мовної аудіометрії чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 122:2018 (OIML R 122:1996, IDT) 2019-12-19 № 446 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 7:2019(OIML R 7:1979, IDT) OIML R 7:1979 Термометри медичні максимальні ртутні скляні чинний 2021-01-01 13 ДСТУ OIML R 7:2018(OIML R 7:1979, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-1:2019(OIML R 16-1:2002, IDT) OIML R 16-1:2002 Сфігмоманометри неінвазивні механічні чинний 2021-01-01 26 ДСТУ OIML R 16-1:2018(OIML R 16-1:2002, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 16-2:2019(OIML R 16-2:2002, IDT) OIML R 16-2:2002 Сфігмоманометри неінвазивні автоматичні чинний 2021-01-01 30 ДСТУ OIML R 16-2:2018(OIML R 16-2:2002, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 115:2019 (OIML R 115:1995, IDT) OIML R 115:1995 Термометри медичні максимальні електричні чинний 2021-01-01 23 ДСТУ OIML R 115:2018 (OIML R 115:1995) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 138:2019 (OIML R 138:2007; Amd:2009, IDT) OIML R 138:2007; Amd:2009 Міри місткості, використовувані під час торгових операцій чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 138:2014 2019-12-20 № 460, 2020-09-22 № 230(зміна до № 460) ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-1:2019 (OIML R 145-1:2015, IDT) OIML R 145-1:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-01-01 15 ДСТУ OIML R 145-1:2018 (OIML R 145-1:2015, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 145-2:2019 (OIML R 145-2:2015, IDT) OIML R 145-2:2015 Офтальмологічні прилади. Імпресійні та апланаційні тонометри. Частина 2.Процедури випробування чинний 2021-01-01 11 ДСТУ OIML R 145-2:2018 (OIML R 145-2:2015, IDT) 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 58:2019 (OIML R 58:1998, IDT) OIML R 58:1998 Вимірювачі рівня звуку чинний 2021-01-01 27 ДСТУ OIML R 58:2018(OIML R 58:1998, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 88:2019 (OIML R 88:1998, IDT) OIML R 88:1998 Вимірювачі рівня звуку інтегрувально-усереднювальні чинний 2021-01-01 33 ДСТУ OIML R 88:2018 (OIML R 88:1998, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 102:2019 (OIML R 102:1992, IDT) OIML R 102:1992 Звукові калібратори чинний 2021-01-01 8 ДСТУ OIML R 102:2018 (OIML R 102:1992, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 130:2019 (OIML R 130:2001, IDT) OIML R 130:2001 Фільтри октавні та третинно-октавні чинний 2021-01-01 21 ДСТУ OIML R 130:2018 (OIML R 130:2001, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 133:2019 (OIML R 133:2002, IDT) OIML R 133:2002 Термометри рідинні скляні чинний 2021-01-01 24 ДСТУ OIML R 133:2018 (OIML R 133:2002, IDT) 2019-12-21 № 466 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML D 11:2019(OIML D 11:2013, IDT) OIML D 11:2013 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища чинний 2021-01-01 69 ДСТУ OIML D 11:2012; ДСТУ OIML D 11:2018 (OIML D 11:2013, IDT) 2019-12-18 № 435 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 8982:2020 Метрологія. Лінійки вимірювальні металеві. Методика повірки чинний 2021-06-01 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 8984:2020 Метрологія. Метроштоки. Методика повірки чинний 2021-06-01 14 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 8988:2020 Метрологія. Радіометри забрудненості альфа-та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціальної призначеності (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками. Методика повірки чинний 2021-06-01 12 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020 ДСТУ 9004:2020 Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв’язку (з урахуванням IN-платформи). Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9005:2020 Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв’язку. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9006:2020 Метрологія. Рефрактометри. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9007:2020 Метрологія. Рефрактометри очні. Методика повірки чинний 2021-07-01 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9008:2020 Метрологія. Офтальмометри. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9009:2020 Метрологія. Титратори автоматичні. Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9010:2020 Метрологія. Титратори кулонометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9011:2020 Метрологія. Аналізатори вольтамперометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 15 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9013:2020 Метрологія. Міри одиниць часу та частоти. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-05-27 № 100 ТК 63
17.020 ДСТУ 9016:2020 Метрологія. Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Методика повірки чинний 2021-07-01 27 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9017:2020 Метрологія. Установки для вимірювання вологості речовин і матеріалів. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9018:2020 Метрологія. Системи вимірювання швидкості передавання та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9019:2020 Метрологія. Пристрій для перевірки грозостійкості. Методика повірки чинний 2021-07-01 12 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9021:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри лабораторні. Методика повірки чинний 2021-07-01 16 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9022:2020 Метрологія. Електроди допоміжні для визначення активності іонів у водних розчинах. Методика повірки чинний 2021-07-01 14 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9023:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри промислові. Методика повірки чинний 2021-07-01 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9024:2020 Метрологія. Електроди скляні для визначення активності іонів водню. Методика повірки чинний 2021-07-01 18 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9025:2020 Метрологія. Електроди іоноселективні для визначення активності іонів у водних розчинах. Методика повірки чинний 2021-07-01 20 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ 9026:2020 Метрологія. Електроди для визначення окислювально-відновного потенціалу. Методика повірки чинний 2021-07-01 2020-06-09 № 113 ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 59-1:2020 (OIML R 59-1, edition, 2016, IDT) OIML R 59-1, edition, 2016 Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-08-01 32 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-1:2014 (OIML R 80-1, edition 2009, IDT) OIML R 80-1, edition 2009 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-09-01 47 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-2:2020 (OIML R 80-2, edition 2017, IDT) OIML R 80-2, edition 2017 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування чинний 2021-10-01 36 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ OIML R 80-3:2020 (OIML R 80-3, edition 2017, IDT) OIML R 80-3, edition 2017 Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 3. Форма протоколу оцінення типу чинний 2021-10-01 60 ua Переклад ТК 63
17.020 ДСТУ 9083:2021 Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9084:2021 Метрологія. Густиноміри газові. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9085:2021 Метрологія. Аналізатори показників якості молока. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9086:2021 Метрологія. Прилади для визначення точки замерзання молока. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9087:2021 Метрологія. Аналізатори нітрогену та протеїну. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9088:2021 Метрологія. Аналізатори зерна та харчових продуктів інфрачервоні. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9089:2021 Метрологія. Вологоміри твердих та сипучих матеріалів. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9090:2021 Метрологія. Аналізатори ртуті. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9091:2021 Метрологія. Аналізатори розчинених газів. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9092:2021 Метрологія. Аналізатори якості води. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9093:2021 Метрологія. Перетворювачі ультразвукові. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9094:2021 Метрологія. Зразки стандартні для ультразвукового контролю. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9095:2021 Метрологія. Прилади ультразвукові для вимірювання часу поширення ультразвукових коливань. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9096:2021 Метрологія. Комплекси діагностичні акустико-емісійні. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9097:2021 Метрологія. Нівеліри оптико-механічні та електронні. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9098:2021 Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні. Методика повірки набуде чинності 2021-12-01 2021-05-20 № 180 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9099:2021 Метрологія. Теодоліти. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9100:2021 Метрологія. Тахографи. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9101:2021 Метрологія. Таксометри електричні. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9102:2021 Метрологія. Тахеометри. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9103:2021 Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта потужності (фазометри). Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9104:2021 Метрологія. Компаратори частотні, приймачі сигналів еталонних частот та часу, синхронометри кварцові. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-06-15 № 218 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9108:2021 Метрологія. Теплообчислювачі для перетворювачів витрати рідини. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9109:2021 Метрологія. Теплолічильники єдині. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9110:2021 Метрологія. Газоаналізатори димових газів. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020 ДСТУ 9111:2021 Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки набуде чинності 2022-01-01 2021-07-26 № 258 ua ТК 63
17.020, 17.040 ДСТУ 8324:2015 Метрологія. Міри довжини штрихові. Методика повірки (калібрування) чинний 2017-07-01 18 ГОСТ 8.353-79, МИ 1721-87, МИ 1987-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси чинний 2010-02-01 15 ДСТУ 3381-96 2009-10-30 № 398 ua ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини чинний 2011-07-01 11 ДСТУ 3537-97 2011-01-21 № 12 ua ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ 3871:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення чинний 2016-01-01 7 ДСТУ 3871-99 2015-05-28 № 45 ua
17.020, 17.060 ДСТУ 4147-2003 ГОСТ 8.570-2000 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки чинний 2003-01-01 73 2-2003* МИ 1823-87 ru,ua ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ 8293:2015 Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методом чинний 2017-07-01 15 9-2019 2015-06-22 № 61 ua
17.020, 17.060 ДСТУ 8310:2015 Метрологія. Автоматизовані системи вимірювання кількості рідких харчових продуктів. Основні положення та вимоги чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ OIML R 139-1:2020 (OIML R 139-1, edition 2018, IDT) OIML R 139-1, еdition 2018 Вимірювальні системи для заправляння транспортних засобів стисненим газоподібним паливом. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-10-01 43 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.060 ДСТУ OIML R 139-2:2020 (OIML R 139-2, edition 2018, IDT) OIML R 139-2, еdition 2018 Вимірювальні системи для заправляння транспортних засобів стисненим газоподібним паливом. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування дієздатності чинний 2021-10-01 48 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.060, 17.120.01 ДСТУ 7476:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води чинний 2014-09-01 11 2013-12-11 № 1470 ua
17.020, 17.060, 17.200.20 ДСТУ 8311:2015 Метрологія. Автоматизовані системи обліку та контролю параметрів сировини у зерносховищах. Основні положення та вимоги чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020, 17.060, 91.140.60 ДСТУ EN 14154-1:2015 EN 14154-1:2007 Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2017-07-01 43 9–2015* ДСТУ 3580-97 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.080 ДСТУ 3538:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти чинний 2011-01-01 9 ДСТУ 3538-97 2009-10-30 № 398 ua ТК 63
17.020, 17.080 ДСТУ 8295:2015 Метрологія. Міри часу та частоти. Загальні технічні вимоги. чинний 2017-07-01 19 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.020, 17.100 ДСТУ 3496:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 2,7∙ 102 Па до 4 ∙105 Па чинний 2016-01-01 9 ДСТУ 3496-97 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020, 17.100 ДСТУ 7394:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили чинний 2014-07-01 8 ГОСТ 8.065-85 2013-12-11 № 1469 ua
17.020, 17.100 ДСТУ OIML R 65:2019 (OIML R 65:2006, IDT) OIML R 65:2006 Cиловимірювальна сиcтема одновісних машин для випробування матеріалів чинний 2021-01-01 17 ДСТУ OIML R 65:2014 2019-12-20 № 460 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.120.01, 21.140.60 ДСТУ OIML R 49-1:2014 (OIML R 49-1, edition, 2013,IDT) OIML R 49-1, edition, 2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги чинний 2021-08-01 36 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.120.01, 91.140.60 ДСТУ OIML R 49-2:2014 (OIML R 49-2, edition 2013, IDT) OIML R 49-2, edition 2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування чинний 2021-09-01 91 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.120.01, 91.140.60 ДСТУ OIML R 49-3:2014 (OIML R 49-3, edition 2013, IDT) OIML R 49-3, edition 2013 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань чинний 2021-09-01 131 ua Переклад ТК 63
17.020, 17.140.50 ДСТУ 3990:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі чинний 2016-01-01 9 ДСТУ 3990-2000 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020, 17.180.01 ДСТУ 3193:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням чинний 2016-01-01 10 ДСТУ 3193-95 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020, 17.180.30 ДСТУ 8985:2020 Метрологія. Засоби вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням. Методика повірки чинний 2021-06-01 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020, 17.200.01 ДСТУ 4017-2001 (ГОСТ 8.157-2001) ГОСТ 8.157-2001 Метрологія. Шкали температурні чинний 2002-01-01 30 7-2001* ГОСТ 8.157-75 2001-03-30 № 145 ua ТК 63
17.020, 17.200.10 ДСТУ 8983:2020 Метрологія. Калориметри спалювання бомбові. Методика повірки чинний 2021-06-01 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020, 17.220.20 ДСТУ 7161:2010 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання індуктивності та тангенса кута втрат чинний 2010-07-01 8 ДСТУ ГОСТ 8.029:2009 у частині діапазону частот від 40 Гц до 1 МГц 2010-03-22 № 102 ua ТК 63
17.020, 17.220.20 ДСТУ 8924:2019 Метрологія. Вимірювальні системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції. Методика повірки чинний 2021-01-01 17 2019-10-22 № 324 ua ТК 63
17.020, 17.240 ДСТУ 7155:2010 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності бета-випромінювальних аерозолів чинний 2010-07-01 7 ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 (у частині бета-випромінювальних аерозолів) 2010-03-11 № 85 ua ТК 63
17.020, 17.240 ДСТУ 7677:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності гамма-випромінювальних аерозолів чинний 2016-01-01 7 ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 у частині штучних (техногенних) гамма-випромінювальних аерозолів 2015-05-28 № 45 ua ТК 63
17.020, 17.240 ДСТУ 8986:2020 Метрологія. Дозиметри індивідуальні конденсаторні. Методика повірки чинний 2021-06-01 16 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020, 17.240 ДСТУ 8987:2020 Метрологія. Спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма- випромінення. Методика повірки чинний 2021-06-01 20 2020-02-26 № 49 ТК 63
17.020, 19.020, 25.040.40 ДСТУ EN IEC 61010-2-201:2019 (EN IEC 61010-2-201:2018, IDT; IEC 61010-2-201:2017, IDT) EN IEC 61010-2-201:2018; IEC 61010-2-201:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування чинний 2020-01-01 81 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
17.020, 23.020 ДСТУ 7364:2013 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом не чинний 2014-01-01 2017-01-01 35 ДСТУ 7364:2016 2013-08-22 № 1010 2016-09-07 № 267 ua
17.020, 23.020.10 ДСТУ 7473:2013 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів не чинний 2014-09-01 2017-01-01 68 ДСТУ 7473:2016 2013-12-11 № 1470 2016-09-07 № 267 ua
17.020, 23.020.99 ДСТУ 7474:2013 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів не чинний 2014-09-01 2017-01-01 40 ДСТУ 7474:2016 2013-12-11 № 1470 2016-09-07 № 267 ua
17.020, 23.020.99 ДСТУ 7475:2013 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів не чинний 2014-09-01 2017-01-01 46 ДСТУ 7475:2016 2013-12-11 № 1470 2016-09-07 № 267 ua
17.020, 23.020.99 ДСТУ 7472:2013 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів чинний 2014-09-01 52 2013-12-11 № 1470 ua
17.020, 67.020 ДСТУ 5098-1:2008 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2009-07-01 11 2008-12-05 № 456 ua ТК 63
17.020, 67.050 ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення чинний 2017-07-01 29 2015-06-22 № 61 ua ТК 86
17.020, 67.060 ДСТУ 4870:2007 Метрологія. Борошно. Визначення білості фотометричним методом чинний 2009-01-01 9 2007-11-21 № 320 ua ТК 63
17.020, 67.060 ДСТУ 8337:2015 Метрологія. Суміші борошна, атестовані за показником «білість». Технічні вимоги до виготовлення та метрологічної атестації чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua
17.020, 71.040 ДСТУ EN 60746-3:2014 EN 60746-3:2002 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 3. Електролітична провідність чинний 2016-01-01 23 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
17.020, 71.040.30 ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 ГОСТ 8.532-2002 Метрологія. Стандартні зразки складу речовин і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація. Зміст і порядок проведення робіт чинний 2003-07-01 15 ГОСТ 8.532-85 2003-05-13 № 81 ru,ua Передрук ТК 63
17.020, 71.040.30 ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 ISO Guide 31:2000 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток чинний 2010-01-01 13 2008-12-22 № 486 ua Переклад ТК 63
17.020, 71.040.30 ГОСТ 8.134-98 ГОСТ 8.134-98 ГСИ. Шкала рН водных растворов чинний 2000-09-01 13 ГОСТ 8.134-74 2000-03-30 № 254 ru ТК 63
17.020, 71.040.30 ГОСТ 8.315-97 ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения чинний 1999-07-01 29 (1-ІПС5-2003) ГОСТ 8.315-91 1999-01-19 № 17 ru ТК 63
17.020, 71.040.40 ДСТУ ГОСТ 8.524:2009 ГОСТ 8.524-85 ГСИ. Таблицы психометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 19 ГОСТ 8.524-85 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ru,ua Підтвердження
17.020, 71.040.40 ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах чинний 2016-01-01 19 ДСТУ 3214-2003 2015-05-28 № 45 ua ТК 122
17.020, 73.020 ГОСТ 27872-88 Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья не чинний 1989-01-01 2018-01-01 27 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 63
17.020, 77.040.10 ДСТУ ГОСТ 8.516:2003 ГОСТ 8.516-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання твердості металів за шкалою твердості Шора D чинний 2004-07-01 10 ГОСТ 8.516-84 2003-10-31 № 188 ru,ua Передрук ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9033:2020 Метрологія. Лічильники газу турбінні. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9034:2020 Метрологія. Лічильники газу роторні. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9035:2020 Метрологія. Лічильники газу для побутових потреб та комерційного обліку. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9036:2020 Метрологія. Лічильники газу ультразвукові. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9037:2020 Метрологія. Лічильники газу з вбудованими пристроями перетворення об’єму. Методика повірки чинний 2020-11-01 24 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9038:2020 Метрологія. Коректори об’єму газу. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9039:2020 Метрологія. Обчислювачі для лічильників газу електронні. Методика повірки—Вперше чинний 2020-11-01 18 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.020, 91.140.40 ДСТУ 9040:2020 Метрологія. Лічильники газу барабанні. Методика повірки чинний 2020-11-01 16 2020-08-07 № 181 ТК 63
17.040, 17.080 ДСТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанці... чинний 2018-12-17 19 2018-10-03 № 345 ua
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.050:2009 ГОСТ 8.050-73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-ХI-81) ГОСТ 8.050-73 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.051:2009 ГОСТ 8.051-81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 8.051-81 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.536:2009 ГОСТ 8.536-85 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне 1÷20000 мкм не чинний 2009-02-01 2018-01-01 6 ГОСТ 8.536-85 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.549:2009 ГОСТ 8.549-86 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 8.549-86 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
17.040.01 ДСТУ-П ISO/TS 14253-3:2010 ISO/TS 14253-3:2002 Вимоги до геометричних розмірів виробів. Перевіряння вимірюванням робочих зразків і засобів вимірювальної техніки. Частина 3. Настанови щодо досягнення узгодженості стосовно заявленої невизначеності вимірювання не чинний 2012-07-01 2015-07-01 2010-12-28 № 620 ua Переклад
17.040.01 ГОСТ 8.127-74 ГСИ. Измерения параметров ударного движения. Термины и определения не чинний 1975-07-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
17.040.01 ГОСТ 8.362-79 ГСИ. Измерение толщины покрытий. Термины и определения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
17.040.01 ГОСТ 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-IХ-81),(2-I-89) ГОСТ 6636-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.040.01 ГОСТ 8593-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов не чинний 1982-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 8593-57 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.040.01 ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 8908-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
17.040.01 ДСТУ 2635-94 Інженерна фотограмметрія. Загальні вимоги чинний 1995-07-01 16 ru,ua ТК 15
17.040.01 ДСТУ 8294:2015 Метрологія. Аппаратура спутникова геодезична. Методика повірки (калібрування) чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 63
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.591:2014 ГОСТ 8.591-2009 Метрологія. Міри рельєфні нанометрового діапазону з трапецієподібним профілем елементів. Методика повірки чинний 2015-02-01 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.592:2014 ГОСТ 8.592-2009 Метрологія. Міри рельєфні нанометрового діапазону з монокристалічного кремнію. Вимоги щодо геометричних форм, лінійних розмірів та вибору матеріалу для виготовлення чинний 2015-02-01 2014-10-23 № 1257 ua Передрук ТК 63
17.040.01 ДСТУ ГОСТ 8.593:2014 ГОСТ 8.593-2009 Метрологія. Мікроскопи сканувальні зондові атомно-силові. Методика повірки чинний 2014-11-01 13 2014-07-28 № 886 ru,ua Передрук
17.040.01 ДСТУ ISO 1119:2010 ISO 1119:1998 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Ряди конусів і кутів біля їхніх вершин чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 618 ua Переклад
17.040.01 ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 ISO/TS 14253-2:1999 Вимоги до геометричних розмірів виробів. Перевірка вимірюванням робочих зразків та засобів вимірювальної техніки. Частина 2. Рекомендації з оцінювання невизначеності вимірів геометричних розмірів виробів, калібрування засобів вимірювальної техніки... чинний 2007-10-01 64 2006-08-16 № 246 ua Переклад ТК 63
17.040.01 ДСТУ ISO 14660-2-2002 ISO 14660-2:1999 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 2. Вибрана медіанна лінія циліндра і конуса, вибрана медіанна поверхня, місцевий розмір вибраного елемента чинний 2003-10-01 14 2002-09-18 № 513