Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

19.020 ДСТУ 2987-95 Стенди для випробування ручних машин. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 12 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.020 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения не чинний 1981-01-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
19.020 ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 23563-79, ГОСТ 24029-80, РД 50-498-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.020 ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 23564-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.020 ДСТУ 2308-93 Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення композиційних матеріалів в трьох взаємоортогональних напрямках чинний 1995-01-01 12 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2434-94 Розрахунки та випробування на міцність.Метод визначення високотемпературної твердості вдавлюванням пірамідального та біциліндричного індентора чинний 1995-01-01 12 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2464-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення еквівалентних і допустимих напружень від статичного навантаження чинний 1995-01-01 8 5-94* ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2477-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань матеріалів на термічну втому за неоднорідними тепловим і термонапруженим станами на зразках трубчастої та кільцевої форм чинний 1995-01-01 37 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2546-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому металевих матеріалів в умовах багатоциклового навантаження за кріогенних температур (4,2-77 К). Загальні вимоги чинний 1995-07-01 13 1-96* 1994-06-09 № 135 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2576-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань на тріщиностійкість під дією імпульсного навантаження чинний 1995-07-01 25 1994-06-10 № 138 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2637-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи прискорених випробувань на термоциклічну повзучість чинний 1995-07-01 15 ru,ua НОС
19.020 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 34 (1-ІПС6-2004) ГОСТ 16504-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru ТК 88
19.020, 43.120 ДСТУ 7388:2013 Трамвайні вагони та тролейбуси. Експлуатаційні випробування. Організація та порядок проведення чинний 2014-07-01 15 2013-06-11 № 622 ua
19.020, 65.060.50 ДСТУ 7820:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Прес-підбирачі. Методи випробування чинний 2016-04-01 17 ГОСТ 28287-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 69
19.020, 65.060.99 ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування чинний 2015-07-01 14 2014-12-02 № 1430 ua ТК 69
19.020, 75.200 ДСТУ OIML R 118:2014 OIML R 118, edition 1995 Методи випробування та форми протоколів випробувань при затверджені типів паливороздавальних колонок для моторних транспортних засобів чинний 2016-01-01 49 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.020, 91.100.10 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 EN 1015-11:1999 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ) чинний 2011-08-01 25 ГОСТ 5802-86 2010-11-15 № 443 Мінрегіон ТК 305
19.020, 91.100.15 ДСТУ Б В.2.7-155:2008 ЕN 14231:2003 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу (ЕN 14231:2003, МОD) чинний 2009-06-01 20 2008-12-01 № 550 Мінрегіон
19.020, 91.100.50 ДСТУ 7647:2014 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин чинний 2015-07-01 7 ГОСТ 24037-90 2014-12-29 № 1484 ua ТК 305
19.020, 91.100.50 ДСТУ 8289:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності чинний 2017-07-01 6 ГОСТ 24039-80 2015-06-22 № 61 ua
19.040 ДСТУ ГОСТ 21964:2009 ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики не чинний 2009-02-01 2018-01-01 17 (1-IV-82),(2-VIII-86),(3-XII-89) ГОСТ 21964-76 2008-12-22 № 495 2015–12–14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
19.040 ГОСТ 9.906-83 ЕСЗКС. Станции климатические испытательные. Общие требования не чинний 1985-01-01 2018-01-01 32 (1-I-88),(2-ІПС10-2004) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua
19.040 ГОСТ 25051.2-82 Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации не чинний 1983-07-01 2018-01-01 26 ГОСТ 20497-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство не чинний 1990-03-01 2018-01-01 18 (1-III-96) ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод не чинний 1990-03-01 2016-01-01 18 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 25 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим не чинний 1990-03-01 2016-01-01 5 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28204-89 (МЭК 68-2-7-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации не чинний 1990-03-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 15 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание М: Пониженное атмосферное давление не чинний 1990-03-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность не чинний 1990-03-01 2018-01-01 21 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 17 ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия не чинний 1990-03-01 2018-01-01 12 (1-III-96) ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 9 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры не чинний 1990-03-01 2016-01-01 6 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еd: Свободное падение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-33-71) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28220-89 (МЭК 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdс: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АД: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АМД: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла не чинний 1990-03-01 2018-01-01 4 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-72) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-42:2015 (IEC 60068-2-42:2003, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28227-89 (МЭК 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-43:2015 (IEC 60068-2-43:2003, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 (IEC 60068-2-44:1995, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28229-89 (МЭК 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство. Погружение в очищающие растворители не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28230-89 (МЭК 68-2-46-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fс и Fd), линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28232-89 (МЭК 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействия хранения не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 (IEC 60068-2-54:2006, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло не чинний 1990-03-01 2018-01-01 23 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28237-89 (МЭК 260-68) Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ДСТУ 2988-95 Камери тепла і холоду. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 33 ru,ua ТК 72
19.040 ДСТУ-Н IEC Guide 106:2006 IEC Guide 106:1996 Настанови щодо визначення умов навколишнього середовища для встановлення номінальних робочих характеристик електричного та електронного устаткування чинний 2008-01-01 10 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 72
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 IEC 60068-2-1:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 IEC 60068-2-2:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло чинний 2014-07-01 15 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-31:2013 IEC 60068-2-31:2008 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі зразками устатковання чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 88
19.040 ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) IEC 60068-1:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови чинний 2016-01-01 34 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) IEC 60068-2-5:2010 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації чинний 2016-01-01 22 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) IEC 60068-2-6:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) чинний 2016-01-01 42 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) IEC 60068-2-10:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Випробування J та настанови: Утворення плісняви чинний 2016-01-01 36 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) IEC 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) IEC 60068-2-17:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Випробування Q: Ущільнення чинний 2016-01-01 56 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT) IEC 60068-2-20:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування Т: Методи випробувань для паяння та стійкості до тепла паяння пристроїв з проводами чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) IEC 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар чинний 2016-01-01 40 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год+ 12 год цикл) чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) IEC 60068-2-38:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) IEC 60068-2-39:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування Z/AMD: Комбіновано-послідовне випробування на вплив холоду, пониженого атмосферного тиску і вологого тепла чинний 2016-01-01 19 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 (IEC 60068-2-44:1995, IDT) IEC 60068-2-44:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-44. Випробування. Настанова до випробування Т: Паяння чинний 2016-01-01 26 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT) IEC 60068-2-47:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань чинний 2016-01-01 39 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) IEC 60068-2-52:1996 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію) чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) IEC 60068-3-1:2011 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе тепло чинний 2016-01-01 16 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 57 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040 ДСТУ ІIEC 60721-3-3:2016/Поправка № 1:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 2 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 19.060 ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97) ГОСТ 30460-97 Камери кліматично-механічних комплексних випробувань. Загальні технічні умови чинний 1999-01-01 20 1996-06-28 № 261 затверджено, 1997-12-05 № 732 ru,ua НОС
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) EN 60068-2-78:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим чинний 2016-11-01 16 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT) EN 60068-3-4:2002 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла чинний 2016-11-01 22 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.100.01 ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників чинний 2017-07-01 41 ГОСТ 16962.1-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
19.040, 31.020 ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 (IEC 60068-2-54:2006, IDT) IEC 60068-2-54:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-54. Випробування. Випробування Та: Випробування на можливість паяння електронних компонентів методом рівномірного змочування чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 31.190 ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT) IEC 60068-2-21:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U:Міцність виводів та нерознімних кріпильних пристроїв чинний 2016-01-01 32 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-1:2014 EN 60746-1:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 31 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-2:2014 EN 60746-2:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 2. Значення рН чинний 2016-01-01 27 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 77.040.01 ГОСТ 9.909-86 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях не чинний 1987-07-01 2018-01-01 12 ГОСТ 17332-71 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040, 83.060 ГОСТ 9.066-76 ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов чинний,буде скасовано 2020-10-26 2023-01-01 14 (1-VII-80),(2-VIII-85),(3-VI-90) ГОСТ 11140-65 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 128
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.703-79 ЕСЗКС. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний не чинний 1980-07-01 2018-01-01 66 (1-VI-85),(2-IХ-90) - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.707-81 ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение не чинний 1983-01-01 2019-01-01 43 (1-ХII-89) - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.708-83 ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов не чинний 1985-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 17170-71, ГОСТ 17171-71 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 51
19.040, 87.020 ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов не чинний 1992-07-01 2018-01-01 95 (1-ІПС12-98) ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 9.401-89, ГОСТ 9.404-81 ДСТУ ISO 6270-2:2015 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50 ru,ua ТК 95
19.06, 91.100.30 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Бетони. Методи визначення стираності чинний 2010-09-01 15 ГОСТ 13087-81 2009-12-22 № 646 Мінрегіон
19.060 ДСТУ 2550-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань за складного напруженого стану в умовах короткочасного та тривалого навантаження не чинний 1995-07-01 2018-01-01 26 1994-06-09 № 135 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.060 ДСТУ 2989-95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 13 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.060 ДСТУ ГОСТ 9031:2009 ГОСТ 9031-75 Меры твердости образцовые. Технические условия не чинний 2009-02-01 2018-01-01 8 (1-ІV-80),(2-ІІІ-84),(3-VІІ-90) ГОСТ 9031-75 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
19.060 ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 10708-82 Копры маятниковые. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-84),(2-ХI-89) ГОСТ 14703-73, ГОСТ 10708-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-83), (2-ХI-88) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua
19.060 ГОСТ 21318-75 Измерение микротвердости царапанием алмазными наконечниками не чинний 1976-07-01 2018-01-01 16 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 ГОСТ 21616-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 27860-88 Детали трущихся сопряжений. Методы измерения износа не чинний 1990-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 23.206-79, ГОСТ 23.209-79, ГОСТ 23.217-84, ГОСТ 17534-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования не чинний 1993-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 7762-74, ГОСТ 7855-84, ГОСТ 8905-82, ГОСТ ЭД1 8905-87 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28841-90 Машины для испытания материалов на усталость. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 24217-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28845-90 Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 15533-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации не чинний 2001-01-01 2016-11-01 38 ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016 (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) 2000-07-31 № 471 2016-10-13 № 331 ru
19.060 ДСТУ 2528-94 Розрахунки та випробування на міцність. Метод випробування розтягуванням кільцевих зразків в умовах нагрівання чинний 1995-07-01 12 ru,ua НОС
19.060 ДСТУ 3002-95 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому матеріалів високочастотним осьовим навантаженням чинний 1996-01-01 16 ru,ua НОС
19.060 ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 46 (1-IV-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.507-85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытаний на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 19 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.602-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua
19.060 ГОСТ 25.603-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах чинний,буде скасовано 2018-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 30546.1-98 ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости чинний 2000-07-01 48 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.2-98 ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний чинний 2001-07-01 23 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.3-98 ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность чинний 2000-07-01 21 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования чинний 2002-01-01 30 ГОСТ 24812-81, ГОСТ 24813-81 2001-06-19 № 290 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.1-99 ГОСТ 30630.1.1-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на определение динамических характеристик конструкций чинний 2001-01-01 42 2001-08-09 № 392 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.2-99 ГОСТ 30630.1.2-99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации чинний 2001-01-01 29 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газообразное изнашивание с помощью центробежного ускорителя не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхности при трении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы не чинний 1981-03-01 2018-01-01 5 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.211-80 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии не чинний 1982-01-01 2016-04-01 7 ДСТУ 7787:2015 2015-06-22 № 61 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур не чинний 1983-07-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов не чинний 1984-07-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.216-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании масло-хладоновыми смесями не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами не чинний 1986-01-01 2018-01-01 13 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов не чинний 1985-07-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.221-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 17604-72 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 17 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.225-99 ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования чинний 2001-07-01 21 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30479-97 ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30480-97 ГОСТ 30480-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020, 77.040.10 ДСТУ 7787:2015 Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробовування матеріалів на зношування під час фретингу та фретинг-корозії чинний 2016-04-01 11 ГОСТ 23.211-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 81
19.060, 91.100.50 ДСТУ 8288:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення стисливості й відновлюваності чинний 2017-07-01 ГОСТ 24038-90 2015-06-22 № 61 ua
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-032. Окремі вимоги до амперометричних ручних кліщів для електричного вимірювання та випробування не чинний 2005-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2004-07-05 № 131 2018-08-01 № 247 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 EN 61010-2-031:2002,EN 61010-2-031:2002/A1:2008 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-01-01 2016-08-16 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) 2014-12-29 № 1480 2016-08-15 № 242 en Підтвердження
19.080 ДСТУ EN 61557-2:2005 EN 61557-2:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-2:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-3:2005 EN 61557-3:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 3. Повний електричний опір не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-3:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-4:2005 EN 61557-4:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір заземлення та еквіпотенціальні з’єднання не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-4:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-5:2005 EN 61557-5:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-5:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-8:2014 EN 61557-8:2007 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 8. Пристрої контролю ізоляції для ІТ-систем не чинний 2015-01-01 2019-12-01 20 ДСТУ EN 61557-8:2005 ДСТУ EN 61557-8:2018 (EN 61557-8:2015, IDT; IEC 61557-8:2014, IDТ) 2014-07-24 № 869 2018-10-18 № 367 ua Переклад
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 IEC 61010-2-031:1994 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2007-10-01 2016-01-01 18 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 2006-06-29 № 180 2014-12-29 № 1480 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-032:2007 IEC 61010-2-032:2002 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань не чинний 2009-01-01 2016-01-01 16 ДСТУ EN 61010-2-032:2014 2007-07-06 № 147 2014-12-29 № 1480 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) EN 61010-031:2002 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 68 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-08-15 № 242 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) EN 61010-031:2002/A1:2008 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 19 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-08-15 № 242 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ 3507-97 Калібратори постійного струму: напруги, сили струму і опору. Загальні технічні вимоги та методи випробувань чинний 1998-07-01 14 1997-05-12 № 260 ru,ua ТК 131
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-031:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-031-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-031. Окремі вимоги до електричних ручних щупів для електричного вимірювання та випробування чинний 2005-01-01 18 2004-07-05 № 131 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2014 EN 61010-2-032:2012 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2019-10-01 54 ДСТУ EN 61010-2-032:2007 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-08-01 № 247 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2014 EN 61143-1:1994,EN 61143-1:1994/A1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги чинний 2020-01-01 44 ДСТУ 4206:2003 ДСТУ EN 61143-1:2018 (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2014 EN 61143-2:1994 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 15 ДСТУ 4207:2003 ДСТУ EN 61143-2:2018 (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2014 EN 61187:1994,EN 61187:1994/AC:1995 Обладнання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 28 ДСТУ 4208:2003 ДСТУ EN 61187:2018 (EN 61187:1994; Сor:03–1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 60060-1:2010 IEC 60060-1:1989 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування чинний 2012-07-01 50 2010-12-28 № 631 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 93 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-07-08 № 204, 2019-10-22 № 327(зміна до № 204) 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 60052:2016 (EN 60052:2002, IDT) EN 60052:2002 Вимірювання напруги стандартними сферичними розрядниками чинний 2016-09-01 31 2016-08-22 № 244 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT) EN 61180-1:1994 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015, IEC 61010-031:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) 2018-08-01 № 247 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) EN 61010-2-032:2012, IEС 61010-2-032:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2019-10-01 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004; ДСТУ EN 61010-2-032:2014 2018-08-01 № 247 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2018 (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT) EN 61143-1:1994; А1:1997; IEC 61143-1:1992; А1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61143-1:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2018 (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT) EN 61143-2:1994; IEC 61143-2:1992 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61143-2:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2018 (EN 61187:1994; Сor:03–1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD) EN 61187:1994; Сor:03-1995; IEC 61187:1993 Устатковання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61187:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 (IEC 61010-2-120:2016, IDT) IEC 61010-2-120:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання чинний 2020-01-01 26 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-2-011:2019 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) EN 61010-2-011:2017; IEC 61010-2-011:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання чинний 2020-01-01 51 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 (EN 61010-2-091:2012; AC:2013, IDT) EN 61010-2-091:2012, AC:2013 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафових рентгенівських систем чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад
19.080, 29.035.01 ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT) IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 131
19.080, 29.060.20 ДСТУ EN 61442:2016 (EN 61442:2005, IDT) EN 61442:2005 Методи випробування арматури силових кабелів на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 36 кВ (Um = 42 кВ) чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не чинний 2005-01-01 2018-01-01 19 ДСТУ EN 61010-2-010:2015(EN 61010-2-010:2014,IDT) 2004-07-05 № 131 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru Передрук
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-020-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-020. Окремі вимоги до лабораторних центрифуг не чинний 2005-01-01 2019-01-01 23 ДСТУ EN 61010-2-020:2017(EN 61010-2-020:2017,IDT;IEC 61010-2-020:2016, IDT) 2004-07-05 № 131 2017-12-28 № 486 ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-051. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для перемішування та збовтування не чинний 2005-01-01 2018-01-01 11 ДСТУ EN 61010-2-051:2015(EN 61010-2-051:2015, IDT) 2004-07-05 № 131 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією не чинний 2005-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) 2004-07-05 № 131 2018-08-01 ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-030:2014 EN 61010-2-030:2010 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробовувальних та вимірювальних кіл не чинний 2016-01-01 2016-01-01 37 ДСТУ EN 61010-2-030:2015 2014-12-29 № 1480 2015-08-04 № 88 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-091:2014 EN 61010-2-091:2012,EN 61010-2-091:2012/AC:2013 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування - Частина 2-091: Додаткові вимоги до блочних рентгенівських систем не чинний 2016-01-01 2017-01-01 21 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 2014-12-29 № 1480 2015-12-29 № 213 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-051:2007 IEC 61010-2-051:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування не чинний 2009-07-01 2018-01-01 8 8-2012* ДСТУ EN 61010-2-051:2015(EN 61010-2-051:2015, IDT) 2007-10-10 № 254 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 IEC 61010-2-061:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з тепловою атомізацією та іонізацією не чинний 2009-01-01 2018-01-01 12 ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2015, IDT) 2007-07-06 № 147 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 IEC 61010-2-081:2001 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб не чинний 2010-01-01 2018-01-01 15 ДСТУ EN 61010-2-081:2015(EN 61010-2-081:2002, IDT) 2008-08-15 № 289 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2015  (EN 61010-2-081:2015, IDT) EN 61010-2-081:2015 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб не чинний 2016-01-01 2019-01-01 17 ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2017-12-22 № 453 Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014 EN 61010-1:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2015-01-01 133 ДСТУ IEC 61010-1:2005,ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЭК 61010-1-90) 2014-07-24 № 869 en,ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2014 EN 61010-2-020:2006 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2016-01-01 37 ДСТУ EN 61010-2-020:2005 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-030:2015 EN 61010-2-030:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл чинний 2016-01-01 23 ДСТУ EN 61010-2-030:2014 2015-08-04 № 88 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 EN 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів, які здатні вимірювати напругу мере... чинний 2019-07-25 36 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT) 2014-12-29 № 1480 2017-09-21 № 293 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2014 EN 61010-2-040:2005 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-040. Окремі вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, що застосовуються для обробки медичних матеріалів чинний 2016-01-01 40 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC/TR 61010-3-031:2007 IEC/TR 61010-3-031:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 3-031. Звіт щодо оцінювання відповідності згідно з IEC 61010-031:2002 чинний 2009-01-01 26 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2002, IDT) EN 61010-2-081:2002 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2016-01-01 ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT) EN 61010-2-033:2012, IEC 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної при... чинний 2019-01-01 28 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 2017-09-21 № 293 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) EN 61010-2-081:2015, ІЕС 61010-2-081:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2019-01-01 11 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2015, IDT) 2017-12-22 № 453 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2017 (EN 61010-2-020:2017, IDT; IEC 61010-2-020:2016, IDT) EN 61010-2-020:2017, IDT;IEC 61010-2-020:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2019-01-01 27 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 2017-12-28 № 486 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 (IEC 61010-2-030:2017, IDT) IEC 61010-2-030:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола чинний 2020-01-01 32 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2019 (EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015, IDT) EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, застосовуваних для оброблення медичних матеріалів чинний 2020-01-01 43 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014/Зміна № 1:2019 (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 40 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-034:2019 (IEC 61010-2-034:2017, IDT) IEC 61010-2-034:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності чинний 2020-01-01 48 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2003, IDT) EN 61010-2-051:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування не чинний 2016-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2015  (EN 61010-2-061:2015, IDT) EN 61010-2-061:2015 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією не чинний 2016-01-01 2019-10-01 22 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247 Підтвердження ТК 99
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2014 EN 61010-2-010:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2016-01-01 22 ДСТУ EN 61010-2-010:2005 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014,IDT) EN 61010-2-010:2014 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2019-07-25 25 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 ДСТУ EN 61010-2-010:2017(EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2017-12-28 № 486 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2015, IDT) EN 61010-2-051:2015 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування чинний 2019-10-01 16 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2003, IDT) EN 61010-2-061:2003 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний 2016-01-01 20 ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 99
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-081:2015/Зміна № 1:2015 (EN 61010-2-081:2002/A1:2003, IDT) EN 61010-2-081:2002/A1:2003 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2016-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2017 (EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014, IDT) EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2019-01-01 18 ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014, IDT) 2017-12-28 № 486 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) EN 61010-2-051:2015, IEC 61010-2-051:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для перемішування та збовтування чинний 2019-10-01 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2003, IDT) ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2015, IDT) 2018-08-01 № 247 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) EN 61010-2-061:2015, IEC 61010-2-061:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний 2019-10-01 14 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004; ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2015, IDT) 2018-08-01 № 247, 2019-03-04 № 44(зміна до № 247) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 (EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT) EN IEC 61010-2-010:2019; IEC 61010-2-010:2019 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2020-01-01 31 2019-12-24 № 494 en Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.40 ДСТУ IEC 60746-4:2014 IEC 60746-4, edition 1992 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 4. Визначення вмісту кисню, розчиненого у воді з використанням амперметричних датчиків, покритих мембраною чинний 2016-01-01 32 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.080, 71.040.40 ДСТУ IEC 60746-5:2014 IEC 60746-5:1992 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 5. Окислювально-відновлювальний потенціал чинний 2016-01-01 21 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ ГОСТ 8.283:2008 ГОСТ 8.283-78 ГСИ. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки не чинний 2008-10-01 2018-01-01 8 ГОСТ 8.283-78 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
19.100 ДСТУ EN 444:2005 EN 444:1994 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівським і гамма-випроміненнями не чинний 2008-01-01 2016-07-01 14 6-2016*(12-2014) ДСТУ EN ISO 5579:2014 2005-10-05 № 287 2016-06-21 № 182 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 462-1-2001 EN 462-1:1994 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення не чинний 2003-01-01 2016-08-01 9 ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT) 2001-12-28 № 658 2016-06-21 № 184 ua Переклад
19.100 ДСТУ EN 462-2-2001 EN 462-2:1994 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Індикатори якості зображення типу ступінь-отвір. Визначення показника якості зображення не чинний 2003-01-01 2016-08-01 8 ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT) 2001-12-28 № 658 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 462-4-2001 EN 462-4:1994 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4. Експериментальне визначення показника якості зображення і таблиці якості зображення не чинний 2003-01-01 2016-08-01 8 ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT) 2001-12-28 № 658 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 462-5-2001 EN 462-5:1996 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 5. Індикатори якості зображення дводротяного типу. Визначення показника якості зображення не чинний 2003-01-01 2016-08-01 8 ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 (EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT) 2001-12-28 № 658 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 583-1-2001 EN 583-1:1998 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги не чинний 2003-01-01 2016-08-01 15 ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT) 2001-12-28 № 658 2016-06-21 № 184 ua Переклад
19.100 ДСТУ EN 583-3:2005 EN 583-3:1997 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження не чинний 2008-01-01 2016-08-01 10 ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT; ISO 16823:2012, IDT) 2005-10-05 № 287 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3059:2007 EN ISO 3059:2001 Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду не чинний 2009-01-01 2016-08-01 8 ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT; ISO 3059:2012, IDT) 2007-05-12 № 219 2016-06-21 № 184 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 EN ISO 3452-2:2000 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль дефектоскопічних матеріалів не чинний 2008-01-01 2016-01-01 26 ДСТУ EN ISO 3452-2:2014 2005-10-05 № 287 2014-12-30 № 1494 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 EN ISO 3452-3:1998 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки не чинний 2008-01-01 2016-01-01 10 ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 2005-10-05 № 287 2014-12-30 № 1494 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 EN ISO 9934-1:2001 Неруйнівний контроль. Контроль магніто-порошковий. Частина 1. Загальні вимоги не чинний 2008-01-01 2018-01-01 19 ДСТУ EN ISO 9934-1:2015 (EN ISO 9934-1:2015, IDT; ISO 9934-1:2015, IDT) 2005-10-05 № 287 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ua Переклад
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 EN ISO 9934-2:2002 Неруйнівний контроль. Контроль магніто-порошковий. Частина 2. Засоби контролювання не чинний 2008-01-01 2018-01-01 22 ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT) 2005-10-05 № 287 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ua Переклад
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 EN ISO 9934-3:2002 Неруйнівний контроль. Контроль магніто-порошковий. Частина 3. Обладнання не чинний 2008-01-01 2018-01-01 15 ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 (EN ISO 9934-3:2015, IDT; ISO 9934-3:2015, IDT) 2005-10-05 № 287 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ua Переклад ТК 78
19.100 ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 ГОСТ 15843-70 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 17064-71 Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения не чинний 1972-07-01 2018-01-01 5 (1-ХII-81) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 17489-72 Видиконы рентгеновские. Основные параметры и размеры не чинний 1973-01-01 2018-01-01 5 (1-III-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 ГОСТ 18353-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 20337-74 Приборы рентгеновские. Термины и определения не чинний 1976-01-01 2018-01-01 9 (1-V-82),(2-VIII-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 20415-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 25 ГОСТ 20426-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 20911-75 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 21104-75 Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод не чинний 1976-07-01 2018-01-01 12 (1-IХ-81),(2-V-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод не чинний 2019-08-12 2021-01-01 20 (1-I-90) ГОСТ 21105-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 22091.0-84 Приборы рентгеновские. Общие требования к измерению параметров не чинний 1985-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 22091.0-76, ГОСТ 21817.0-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.1-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока  и напряжения накала не чинний 1985-07-01 2018-01-01 2 ГОСТ 21817.1-76, ГОСТ 22091.1-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.2-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока и напряжения инжекции рентгеновских бетатронных камер не чинний 1985-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 22091.2-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.3-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения размера поля облучения и угла раствора рабочего пучка рентгеновского излучения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 21817.9-77, ГОСТ 22091.3-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.4-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки не чинний 1987-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 21817.2-76, ГОСТ 22091.4-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.5-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки не чинний 1987-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 22091.5-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.6-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения и экспозиционной дозы рентгеновского излучения за импульс не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 22091.6-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.7-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 22091.7-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.9-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения размеров эффективного фокусного пятна не чинний 1987-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 22091.9-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.10-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 22091.10-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.11-80 Приборы рентгеновские. Метод измерения времени готовности не чинний 1981-07-01 2018-01-01 3 (1-V-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе не чинний 1986-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 21817.3-77, ГОСТ 21817.6-77, ГОСТ 21817.7-77, ГОСТ 21817.8-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.13-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения междуэлектродной емкости сетка-катод не чинний 1986-01-01 2018-01-01 2 ГОСТ 21917.5-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.14-86 Приборы рентгеновские. Метод измерения плотности потока энергии (плотности потока фотонов) рентгеновского излучения не чинний 1987-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 21817.4-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 22091.15-86 Приборы рентгеновские. Метод испытания на электрическую прочность не чинний 1987-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 21817.10-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-ХII-84),(2-ХI-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 23480-79 Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 10 (1-ХII-84),(2-ХI-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 8 (1-ХII-84),(2-ХI-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 ГОСТ 23667-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 30 ГОСТ 23702-85 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 23764-79 Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 22 (1-III-86),(2-IХ-88) ГОСТ 16760-75, ГОСТ 16761-71, ГОСТ 21110-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 99
19.100 ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 23829-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования не чинний 1981-01-01 2019-01-01 12 (1-ХI-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.100 ГОСТ 24289-80 Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 20 (1-IХ-88),(2-II-90) ГОСТ 25113-82, ГОСТ 7248-75, кроме медицинских рентгеновских аппаратов 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 25313-82 Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 25314-82 Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 25315-82 Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 25541-82 Электрорадиография. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua
19.100 ГОСТ 26114-84 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц. Основные параметры и общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-II-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 26170-84 Контроль неразрушающий. Приборы радиоволновые. Общие технические требования не чинний 1985-07-01 2018-01-01 9 (1-I-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 26182-84 Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 ГОСТ 26266-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 26790-85 Техника течеискания. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 27655-88 Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения не чинний 1989-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 25.002-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 130
19.100 ГОСТ 27947-88 Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 28369-89 Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 4.177-85 в части капиллярных дефектоскопов 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-cпектрометрический метод течеискания. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ГОСТ 29025-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические. Общие технические требования не чинний 1992-07-01 2018-01-01 7 ГОСТ 4.177-85 в части рентгенотелевизионных с рентгеновским электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографических дефектоскопов 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13185:2015 (EN 13185:2001, IDT) EN 13185:2001 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Перевірка герметичності з використанням пробного газу не чинний 2016-01-01 2021-01-01 19 ДСТУ EN ISO 20485:2019 (EN ISO 20485:2018, IDT; ISO 20485:2017, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2019-12-13 № 480 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13185:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13185:2001/A1:2003, IDT) EN 13185:2001/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Перевірка герметичності з використанням пробного газу не чинний 2016-01-01 2021-01-01 5 ДСТУ EN ISO 20485:2019 (EN ISO 20485:2018, IDT; ISO 20485:2017, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2019-12-13 № 480 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13192:2015 (EN 13192:2001, IDT) EN 13192:2001 Неруйнівний контроль. Калібрування контрольних течей для газів не чинний 2016-01-01 2021-01-01 18 ДСТУ EN ISO 20486:2019 (EN ISO 20486:2018, IDT; ISO 20486:2017, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2019-12-13 № 480 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13192:2015/Поправка № 1:2015 (EN 13192:2001/AC:2003, IDT) EN 13192:2001/AC:2003 Неруйнівний контроль. Калібрування контрольних течей для газів не чинний 2016-01-01 2021-01-01 3 ДСТУ EN ISO 20486:2019 (EN ISO 20486:2018, IDT; ISO 20486:2017, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2019-12-13 № 480 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-1:2015 (EN ISO 9934-1:2015, IDT; ISO 9934-1:2015, IDT) EN ISO 9934-1:2015, ISO 9934-1:2015 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги не чинний 2016-01-01 2019-01-01 25 ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2018-10-17 № 357 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT) CEN ISO/TR 25108:2006, ISO/TR 25108:2006 Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю не чинний 2016-01-01 2021-01-01 17 ДСТУ CEN ISO/TS 25108:2019 (CEN ISO/TS 25108:2018, IDT; ISO/TS 25108:2018, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2019-12-13 № 480 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 (EN ISO 19232-5:2013, IDT, ISO 19232-5:2013, IDT) EN ISO 19232-5:2013, ISO 19232-5:2013 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу не чинний 2016-08-01 2021-01-01 12 ДСТУ EN 462-5-2001 ДСТУ EN ISO 19232-5:2019 (EN ISO 19232-5:2018, IDT; ISO 19232-5:2018, IDT) 2016-06-21 № 184 2019-12-13 № 480 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги чинний 2002-07-01 29 2001-07-27 № 369 ru,ua
19.100 ДСТУ 4223-2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги чинний 2004-10-01 16 7-2004* 2003-09-15 № 155 ua ТК 17
19.100 ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки чинний 2004-10-01 29 2003-09-15 № 155 ua НОС,ТК 130
19.100 ДСТУ-Н ПМГ 15:2007 ПМГ 15-96 Вимоги до компетентності лабораторій неруйнівного контролю і технічної діагностики чинний 2008-01-01 18 2007-08-01 № 173 ru,ua Передрук ТК 78
19.100 ДСТУ EN 462-3:2005 EN 462-3:1996 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи якості зображення для чорних металів чинний 2008-01-01 11 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 571-1-2001 EN 571-1:1997 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2003-01-01 16 2001-12-28 № 658 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 583-4:2007 EN 583-4:2002 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні чинний 2009-01-01 16 2007-09-12 № 219 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ ENV 583-6:2005 ENV 583-6:2000 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей чинний 2008-01-01 20 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12084:2005 EN 12084:2001 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації чинний 2008-01-01 12 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13860-1:2007 EN 13860-1:2003 Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Частина 1. Характеристики приладів і їх перевіряння чинний 2009-01-01 24 2007-05-12 № 219 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13927:2005 EN 13927:2003 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання чинний 2008-01-01 12 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 14127:2014 EN 14127:2011 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини чинний 2016-01-01 41 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN 14784-1:2008 EN 14784-1:2005 Неруйнівний контроль. Радіографія промислова комп’ютерна із зображенням на фосфорних пластинах. Частина 1. Класифікація систем чинний 2011-01-01 26 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 25580:2006 EN 25580:1992 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги чинний 2007-10-01 8 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 EN ISO 3452-1:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи чинний 2016-01-01 31 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-2:2014 EN ISO 3452-2:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів чинний 2016-01-01 33 ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 EN ISO 3452-3:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки чинний 2016-01-01 15 ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-4:2008 EN ISO 3452-4:1998 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання чинний 2011-01-01 10 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-5:2014 EN ISO 3452-5:2008 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 5. Капілярний контроль при температурах понад 50°С чинний 2016-01-01 16 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-6:2014 EN ISO 3452-6:2008 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 6. Капілярний контроль при температурах нижче 10°С чинний 2016-01-01 15 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ ISO 3999:2013 ISO 3999:2004 Захист від радіації. Прилади для промислової гамма-радіографії. Технічні вимоги до експлуатації, конструкції та випробувань чинний 2014-07-01 32 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
19.100 ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 26 (1-IV-83), (2-VII-86) ГОСТ 18442-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 78
19.100 ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT) CEN/TR 14748:2004 Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю чинний 2016-01-01 17 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN/TR 15589:2015 (CEN/TR 15589:2014, IDT) CEN/TR 15589:2014 Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацію на виконання вимог Директиви 97/23/ЕС чинний 2016-01-01 12 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN/TS 15053:2015 (CEN/TS 15053:2005, IDT) CEN/TS 15053:2005 Неруйнівний контроль. Рекомендації щодо типів несуцільностей у випробних зразках чинний 2016-01-01 16 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-1:2015 (EN 12668-1:2010, IDT) EN 12668-1:2010 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади чинний 2016-01-01 46 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT) EN 12668-2:2010 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі чинний 2016-01-01 53 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT)  EN 12668-3:2013  Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання чинний 2016-01-01 11 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT) EN 13184:2001 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод чинний 2016-01-01 23 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13184:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13184:2001/A1:2003, IDT) EN 13184:2001/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13625:2015 (EN 13625:2001, IDT) EN 13625:2001 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Настанова щодо вибору контрольно-вимірювального обладнання для вимірювання витоку газу чинний 2016-01-01 20 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1518:2015 (EN 1518:1998, IDT) EN 1518:1998 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Характеристика масспектрометричних детекторів чинний 2016-01-01 26 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT) EN 15317:2013 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії чинний 2016-01-01 22 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT) EN 1593:1999 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод чинний 2016-01-01 13 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1593:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1593:1999/A1:2003, IDT) EN 1593:1999/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-2:2015  (EN 16016-2:2011, IDT) EN 16016-2:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 2. Принципи, обладнання і зразки чинний 2016-01-01 22 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-3:2015  (EN 16016-3:2011, IDT) EN 16016-3:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 3. Процес обробки й інтерпретація чинний 2016-01-01 28 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-4:2015 (EN 16016-4:2011, IDT) EN 16016-4:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 4. Кваліфікація чинний 2016-01-01 15 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16392-2:2015  (EN 16392-2:2014 , IDT) EN 16392-2:2014  Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 2. Перетворювачі чинний 2016-01-01 11 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT) EN 1779:1999 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю чинний 2016-01-01 20 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1779:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1779:1999/A1:2003, IDT) EN 1779:1999/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16811:2015 (EN ISO 16811:2014, IDT; ISO 16811:2012, IDT) EN ISO 16811:2014, ISO 16811:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Налаштування чутливості та діапазону розгортки чинний 2016-01-01 49 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) EN ISO 16826:2014, ISO 16826:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини чинний 2016-01-01 24 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT) EN ISO 16827:2014, ISO 16827:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несуцільностей чинний 2016-01-01 63 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16828:2015 (EN ISO 16828:2014, IDT; ISO 16828:2012, IDT) EN ISO 16828:2014, ISO 16828:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Дифракційно-часовий метод для виявлення та визначення розмірів несуцільностей чинний 2016-01-01 30 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-3:2015 (EN ISO 19232-3:2013, IDT; ISO 19232-3:2013, IDT) EN ISO 19232-3:2013, ISO 19232-3:2013 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 3. Класи якості зображення чинний 2016-01-01 18 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT) EN ISO 9934-2:2015, ISO 9934-2:2015 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю чинний 2016-01-01 30 ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 (EN ISO 9934-3:2015, IDT; ISO 9934-3:2015, IDT) EN ISO 9934-3:2015, ISO 9934-3:2015 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання чинний 2016-01-01 21 ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT) ISO 10375:1997 Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля чинний 2016-01-01 23 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 15549:2015 (ISO 15549:2008, IDT) ISO 15549:2008 Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Загальні вимоги чинний 2016-01-01 14 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT) ISO 18563-1:2015 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади чинний 2016-01-01 46 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT) CEN ISO/TR 25107:2006, ISO/TR 25107:2006 Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю чинний 2016-01-01 90 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-1:2016 (EN 12543-1:1999, IDT) EN 12543-1:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод сканування чинний 2016-08-01 12 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-2:2016 (EN 12543-2:2008, IDT) EN 12543-2:2008 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 2. Метод радіографії із застосуванням мікроканальної камери чинний 2016-08-01 12 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-3:2016 (EN 12543-3:1999, IDT) EN 12543-3:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 3. Метод радіографії із застосуванням щілинної камери чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-4:2016 (EN 12543-4:1999, IDT)  EN 12543-4:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий метод чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT)  EN 12543-5:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубок чинний 2016-08-01 8 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-1:2016 (EN 12544-1:1999, IDT)  EN 12544-1:1999 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод розділення напруги чинний 2016-08-01 6 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-2:2016 (EN 12544-2:2000, IDT) EN 12544-2:2000 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтра чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) EN 12544-3:1999 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний метод чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12679:2016 (EN 12679:1999, IDT)  EN 12679:1999 Неруйнівний контроль. Визначення розміру промислових радіографічних джерел. Радіографічний метод чинний 2016-08-01 7 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13068-3:2016 (EN 13068-3:2001, IDT)  EN 13068-3:2001 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 3. Загальні принципи радіоскопічного контролю металевих матеріалів рентгенівським і гамма-випромінюванням чинний 2016-08-01 14 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT) EN 13477-1:2001 Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT) EN 13477-2:2010 Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники чинний 2016-08-01 31 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13554:2016 (EN 13554:2011, IDT) EN 13554:2011 Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги чинний 2016-08-01 16 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) EN ISO 3059:2012, ISO 3059:2012 Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду чинний 2016-08-01 14 ДСТУ EN ISO 3059:2007 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN ISO/TR 13115:2016 (CEN ISO/TR 13115:2011, IDT, ISO/TR 13115:2011, IDT) CEN ISO/TR 13115:2011, ISO/TR 13115:2011 Неруйнівний контроль. Методи абсолютного калібрування перетворювачів акустичної емісії способом взаємності чинний 2016-08-01 28 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) EN ISO 16810:2014, ISO 16810:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги чинний 2016-08-01 20 ДСТУ EN 583-1-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT, ISO 16823:2012, IDT) EN ISO 16823:2014, ISO 16823:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження чинний 2016-08-01 17 ДСТУ EN 583-3:2005 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT, ISO 19232-1:2013, IDT) EN ISO 19232-1:2013, ISO 19232-1:2013 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу чинний 2016-08-01 16 ДСТУ EN 462-1-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT, ISO 19232-2:2013, IDT) EN ISO 19232-2:2013, ISO 19232-2:2013 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь—отвір чинний 2016-08-01 14 ДСТУ EN 462-2-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT, ISO 19232-4:2013, IDT) EN ISO 19232-4:2013, ISO 19232-4:2013 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення чинний 2016-08-01 12 ДСТУ EN 462-4-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT) ISO 3057:1998 Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні чинний 2016-08-01 6 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT)