Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

19.020 ДСТУ 2308-93 Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення композиційних матеріалів в трьох взаємоортогональних напрямках чинний 1995-01-01 12 1993-12-27 № 208 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2434-94 Розрахунки та випробування на міцність.Метод визначення високотемпературної твердості вдавлюванням пірамідального та біциліндричного індентора чинний 1995-01-01 12 1994-03-31 № 70 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2464-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення еквівалентних і допустимих напружень від статичного навантаження чинний 1995-01-01 8 5-94* 1994-04-15 № 86 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2477-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань матеріалів на термічну втому за неоднорідними тепловим і термонапруженим станами на зразках трубчастої та кільцевої форм чинний 1995-01-01 37 1994-04-15 № 86 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2546-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому металевих матеріалів в умовах багатоциклового навантаження за кріогенних температур (4,2-77 К). Загальні вимоги чинний 1995-07-01 13 1-96* 1994-06-09 № 135 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2576-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань на тріщиностійкість під дією імпульсного навантаження чинний 1995-07-01 25 1994-06-10 № 138 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2637-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи прискорених випробувань на термоциклічну повзучість чинний 1995-07-01 15 1994-06-29 № 163 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2987-95 Стенди для випробування ручних машин. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 12 2017-04-27 № 100 4-2017 ru,ua
19.020 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 34 (1-ІПС6-2004) ГОСТ 16504-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 88
19.020 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения не чинний 1981-01-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.020 ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 23563-79, ГОСТ 24029-80, РД 50-498-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 78
19.020 ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 23564-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 78
19.020, 29.020, 29.035.01 ДСТУ EN 60216-5:2022 (EN 60216-5:2008, IDT; IEC 60216-5:2008, IDT) EN 60216-5:2008; IEC 60216-5:2008 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 5. Визначення відносного показника теплової міцності (RTE) ізоляційного матеріалу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
19.020, 43.120 ДСТУ 7388:2013 Трамвайні вагони та тролейбуси. Експлуатаційні випробування. Організація та порядок проведення Цей стандарт установлює основні положення щодо організації та порядку проведення експлуатаційних випробувань транспортних засобів. Цей стандарт застосовують під час провадження робіт з експлуатаційних випробувань зразків транспортних засобів: ― які є дослідними, дослідними ремонтними та/чи переобладнаними; ― виробництво яких, зокрема й ремонтне або переобладнання, було освоєно раніше на іншому підприємстві. чинний 2014-07-01 15 2013-06-11 № 622 ua
19.020, 65.060.50 ДСТУ 7820:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Прес-підбирачі. Методи випробування Цей стандарт установлює методи випробовування преспідбирачів, номенклатуру показників, методи їх визначання, правила оброблення та оформлення даних результатів випробування. Цей стандарт поширюється на преспідбирачі, які формують паралелепіпедні або циліндричні паки. Положення цього стандарту застосовують організації та підприємства, сферою діяльності яких є випробування сільськогосподарських машин і устатковання. чинний 2016-04-01 17 ГОСТ 28287-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 69
19.020, 65.060.99 ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування Цей стандарт установлює методи випробування біогазових установок (БГУ) різної потужності, призначених для анаеробного (метанового) зброджування сільськогосподарських органічних відходів тваринного та рослинного походження з вироблянням біогазу та органічних добрив на відповідність основним вимогам. Цей стандарт не поширюється на БГУ, які виробляють біогаз з промислових та комунальних стічних вод та полігонів твердих побутових відходів. Методи випробування, викладені в цьому стандарті, призначені для контролювання якості БГУ на відповідність вимогам чинних нормативних документів і ТУ на конкретну БГУ під час усіх видів випробування. чинний 2015-07-01 14 2014-12-02 № 1430 ua ТК 69
19.020, 75.200 ДСТУ OIML R 118:2014 OIML R 118, edition 1995 Методи випробування та форми протоколів випробувань при затверджені типів паливороздавальних колонок для моторних транспортних засобів чинний 2016-01-01 49 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.020, 91.100.10 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 EN 1015-11:1999 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ) чинний 2011-08-01 25 ГОСТ 5802-86 2010-11-15 № 443 Мінрегіон ТК 305
19.020, 91.100.15 ДСТУ Б В.2.7-155:2008 ЕN 14231:2003 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу (ЕN 14231:2003, МОD) чинний 2009-06-01 20 2008-12-01 № 550 Мінрегіон
19.020, 91.100.50 ДСТУ 7647:2014 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин Цей стандарт поширюється на азбестополімерні листові ущільнювальні матеріали й установлює метод визначення тривкості цих матеріалів до дії рідин. Суть методу полягає у визначенні зміни маси й/або товщини зразка після витримування його в рідких середовищах протягом визначеного часу й за встановленої температури. чинний 2015-07-01 7 ГОСТ 24037-90 2014-12-29 № 1484 ua ТК 305
19.020, 91.100.50 ДСТУ 8289:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності чинний 2017-07-01 6 ГОСТ 24039-80 2015-06-22 № 61 ua
19.040 ДСТУ 2988-95 Камери тепла і холоду. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 33 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 72
19.040 ДСТУ-Н IEC Guide 106:2006 IEC Guide 106:1996 Настанови щодо визначення умов навколишнього середовища для встановлення номінальних робочих характеристик електричного та електронного устаткування чинний 2008-01-01 10 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 72
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 IEC 60068-2-1:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 IEC 60068-2-2:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло чинний 2014-07-01 15 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-31:2013 IEC 60068-2-31:2008 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі зразками устатковання чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) IEC 60068-1:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови чинний 2016-01-01 34 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) IEC 60068-2-5:2010 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації чинний 2016-01-01 22 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) IEC 60068-2-6:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) чинний 2016-01-01 42 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) IEC 60068-2-10:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Випробування J та настанови: Утворення плісняви чинний 2016-01-01 36 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) IEC 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) IEC 60068-2-17:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Випробування Q: Ущільнення чинний 2016-01-01 56 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT) IEC 60068-2-20:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування Т: Методи випробувань для паяння та стійкості до тепла паяння пристроїв з проводами чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) IEC 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар чинний 2016-01-01 40 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год+ 12 год цикл) чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) IEC 60068-2-38:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) IEC 60068-2-39:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування Z/AMD: Комбіновано-послідовне випробування на вплив холоду, пониженого атмосферного тиску і вологого тепла чинний 2016-01-01 19 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 (IEC 60068-2-44:1995, IDT) IEC 60068-2-44:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-44. Випробування. Настанова до випробування Т: Паяння чинний 2016-01-01 26 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT) IEC 60068-2-47:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань чинний 2016-01-01 39 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) IEC 60068-2-52:1996 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію) чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) IEC 60068-3-1:2011 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе тепло чинний 2016-01-01 16 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 57 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040 ДСТУ ІIEC 60721-3-3:2016/Поправка № 1:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 2 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-20:2022 (EN 60068-2-20:2008, IDT; IEC 60068-2-20:2004, IDT) EN 60068-2-20:2008; IEC 60068-2-20:2004 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування T. Методи випробування паяльності та стійкості до тепла паяння пристроїв із проводами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-3-13:2022 (EN 60068-3-13:2016, IDT; IEC 60068-3-13:2016, IDT) EN 60068-3-13:2016; IEC 60068-3-13:2016 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-13. Супровідна документація та вказівки щодо випробування Т. Паяння набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-82:2022 (EN IEC 60068-2-82:2019, IDT; IEC 60068-2-82:2019, IDT) EN IEC 60068-2-82:2019; IEC 60068-2-82:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-82. Випробування. Тест Xw1. Методи випробування на вусисті компоненти та частини, що використовують в електронних вузлах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-20:2022 (EN IEC 60068-2-20:2021, IDT; IEC 60068-2-20:2021, IDT) EN IEC 60068-2-20:2021; IEC 60068-2-20:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування T. Методи випробування паяльності та стійкості до тепла паяння пристроїв із проводами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-11:2022 (EN 60068-2-11:1999, IDT; IEC 60068-2-11:1981, IDT) EN 60068-2-11:1999; IEC 60068-2-11:1981 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-11. Випробування. Тест Ka. Соляний туман набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-13:2022 (EN 60068-2-13:1999, IDT; IEC 60068-2-13:1983, IDT) EN 60068-2-13:1999; IEC 60068-2-13:1983 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-13. Випробування. Тест M. Низький тиск повітря набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-40:2022 (EN 60068-2-40:1999, IDT; IEC 60068-2-40:1976, IDT) EN 60068-2-40:1999; IEC 60068-2-40:1976 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-40. Випробування. Випробування Z/AM. Комбіновані випробування холодним/низьким тиском повітря набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-41:2022 (EN 60068-2-41:1999, IDT; IEC 60068-2-41:1976, IDT) EN 60068-2-41:1999; IEC 60068-2-41:1976 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-41. Випробування. Випробування Z/BM. Комбіновані випробування сухим жаром/низьким тиском повітря набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-48:2022 (EN 60068-2-48:1999, IDT; IEC 60068-2-48:1982, IDT) EN 60068-2-48:1999; IEC 60068-2-48:1982 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-48. Випробування. Настанови щодо застосування випробувань IEC 60068 для моделювання ефектів зберігання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-74:2022 (EN 60068-2-74:1999, IDT; IEC 60068-2-74:1999, IDT) EN 60068-2-74:1999; IEC 60068-2-74:1999 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-74. Випробування. Тест Xc. Забруднення рідини набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-81:2022 (EN 60068-2-81:2003, IDT; IEC 60068-2-81:2003, IDT) EN 60068-2-81:2003; IEC 60068-2-81:2003 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-81. Випробування. Випробування Ei. Удар. Синтез спектра реакції на удар набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-47:2022 (EN 60068-2-47:2005, IDT; IEC 60068-2-47:2005, IDT) EN 60068-2-47:2005; IEC 60068-2-47:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Встановлення зразків для випробувань на вібрацію, удар і подібних динамічних випробувань набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-30:2022 (EN 60068-2-30:2005, IDT; IEC 60068-2-30:2005, IDT) EN 60068-2-30:2005; IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: вологе тепло, циклічне (цикл 12 годин + 12 годин) чинний 2023-06-01 20 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-10:2022 (EN 60068-2-10:2005, IDT; IEC 60068-2-10:2005, IDT) EN 60068-2-10:2005; IEC 60068-2-10:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Тест J і настанови. Зростання цвілі набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-1:2022 (EN 60068-2-1:2007, IDT; IEC 60068-2-1:2007, IDT) EN 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-1:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Тест A. Холод чинний 2023-06-01 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-2:2022 (EN 60068-2-2:2007, IDT; IEC 60068-2-2:2007, IDT) EN 60068-2-2:2007; IEC 60068-2-2:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування B. Сухе тепло чинний 2023-06-01 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-3-11:2022 (EN 60068-3-11:2007, IDT; IEC 60068-3-11:2007, IDT) EN 60068-3-11:2007; IEC 60068-3-11:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-11. Супровідна документація та настанови. Розрахунок невизначеності умов у камерах для кліматичних випробувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-45:2022 (EN 60068-2-45:1992, IDT; IEC 60068-2-45:1980, IDT) EN 60068-2-45:1992; IEC 60068-2-45:1980 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-45 Випробування. Тест Xa та настанови. Занурення в очищувальні розчинники набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-45:2022 (EN 60068-2-45:1992, IDT; IEC 60068-2-45:1980, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-45:1992/A1:1993, IDT; ІEC 60068-2-45:1980/A1:1993, IDT) EN 60068-2-45:1992/A1:1993; ІEC 60068-2-45:1980/A1:1993 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-45. Випробування. Тест Xa та настанови. Занурення в очищувальні розчинники набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-61:2022 (EN 60068-2-61:1993, IDT; IEC 60068-2-61:1991, IDT) EN 60068-2-61:1993; IEC 60068-2-61:1991 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-61. Методи випробувань. Випробування Z/ABDM. Кліматична послідовність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-6:2022 (EN 60068-2-6:2008, IDT; IEC 60068-2-6:2007, IDT) EN 60068-2-6:2008; IEC 60068-2-6:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc. Вібрація (синусоїдальна) набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-27:2022 (EN 60068-2-27:2009, IDT; IEC 60068-2-27:2008, IDT) EN 60068-2-27:2009; IEC 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Тест Ea та настанови. Шок набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-64:2022 (EN 60068-2-64:2008, IDT; IEC 60068-2-64:2008, IDT) EN 60068-2-64:2008; IEC 60068-2-64:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh. Вібрація, широкосмуговий випадковий вплив і настанови чинний 2023-06-01 40 ДСТУ 6099:2009 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-31:2022 (EN 60068-2-31:2008, IDT; IEC 60068-2-31:2008, IDT) EN 60068-2-31:2008; IEC 60068-2-31:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ec. Удари за грубого поводження, переважно для зразків обладнання чинний 2023-06-01 22 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-14:2022 (EN 60068-2-14:2009, IDT; IEC 60068-2-14:2009, IDT) EN 60068-2-14:2009; IEC 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N. Зміна температури набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-38:2022 (EN 60068-2-38:2009, IDT; IEC 60068-2-38:2009, IDT) EN 60068-2-38:2009; IEC 60068-2-38:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD. Циклічне випробування температури/вологості набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-53:2022 (EN 60068-2-53:2010, IDT; IEC 60068-2-53:2010, IDT) EN 60068-2-53:2010; IEC 60068-2-53:2010 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-53. Випробування та настанови. Комбіновані кліматичні (температура/вологість) та динамічні (вібрація/удар) випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-3-1:2022 (EN 60068-3-1:2011, IDT; IEC 60068-3-1:2011, IDT) EN 60068-3-1:2011; IEC 60068-3-1:2011 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Супровідна документація та настанови. Випробування холодом і сухим теплом чинний 2023-06-01 19 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-1:2022 (EN 60068-1:2014, IDT; IEC 60068-1:2013, IDT) EN 60068-1:2014; IEC 60068-1:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-57:2022 (EN 60068-2-57:2013, IDT; IEC 60068-2-57:2013, IDT) EN 60068-2-57:2013; IEC 60068-2-57:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-57. Випробування. Випробування Ff. Вібрація. Історія та метод синусоїдації набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ 6098:2009 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60721-2-1:2022 (EN 60721-2-1:2014, IDT; IEC 60721-2-1:2013, IDT) EN 60721-2-1:2014; IEC 60721-2-1:2013 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-1. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Температура та вологість набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-2-2:2022 (EN 60721-2-2:2013, IDT; IEC 60721-2-2:2012, IDT) EN 60721-2-2:2013; IEC 60721-2-2:2012 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-2. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Опади та вітер набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-2-3:2022 (EN 60721-2-3:2014, IDT; IEC 60721-2-3:2013, IDT) EN 60721-2-3:2014; IEC 60721-2-3:2013 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-3. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Тиск повітря набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-0:2022 (EN 60721-3-0:1993, IDT; IEC 60721-3-0:1984, IDT) EN 60721-3-0:1993; IEC 60721-3-0:1984 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-0. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Вступ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-9:2022 (EN 60721-3-9:1993, IDT; IEC 60721-3-9:1993, IDT) EN 60721-3-9:1993; IEC 60721-3-9:1993 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 9. Мікроклімат всередині виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-6:2022 (EN 60721-3-6:1993, IDT; IEC 60721-3-6:1987, IDT) EN 60721-3-6:1993; IEC 60721-3-6:1987 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 6. Середовище судна набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ HD 478.2.5 S1:2022 (HD 478.2.5 S1:1993, IDT; IEC 60721-2-5:1991, IDT) HD 478.2.5 S1:1993; IEC 60721-2-5:1991 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Розділ 5. Пил, пісок, соляний туман набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ HD 478.2.6 S1:2022 (HD 478.2.6 S1:1993, IDT; IEC 60721-2-6:1990, IDT) HD 478.2.6 S1:1993; IEC 60721-2-6:1990 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Вібрація та удар землетрусу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60721-2-9:2022 (EN 60721-2-9:2014, IDT; IEC 60721-2-9:2014, IDT) EN 60721-2-9:2014; IEC 60721-2-9:2014 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-9. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Виміряні дані про удари та вібрацію. Зберігання, транспортування та використання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60068-2-39:2022 (EN 60068-2-39:2016, IDT; IEC 60068-2-39:2015, IDT) EN 60068-2-39:2016; IEC 60068-2-39:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування та настанови. Комбіновані випробування температури або температури та вологості з низьким тиском повітря набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-75:2022 (EN 60068-2-75:2014, IDT; IEC 60068-2-75:2014, IDT) EN 60068-2-75:2014; IEC 60068-2-75:2014 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-75. Випробування. Випробування Eh. Випробування молотком набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-60:2022 (EN 60068-2-60:2015, IDT; IEC 60068-2-60:2015, IDT) EN 60068-2-60:2015; IEC 60068-2-60:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-60. Випробування. Випробування Ke. Випробування на корозію змішаного газу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-7:2022 (EN 60068-2-7:1993, IDT; IEC 60068-2-7:1983, IDT) EN 60068-2-7:1993; IEC 60068-2-7:1983 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-7. Випробування. Тест Ga. Прискорення, стійкий стан набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ HD 323.2.46 S1:2022 (HD 323.2.46 S1:1988, IDT; IEC 60068-2-46:1982, IDT) HD 323.2.46 S1:1988; IEC 60068-2-46:1982 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Настанови щодо випробування Kd. Випробування контактів і з’єднань на сірководень набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-17:2022 (EN 60068-2-17:1994, IDT; IEC 60068-2-17:1994, IDT) EN 60068-2-17:1994; IEC 60068-2-17:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Тест Q. Герметизація набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-66:2022 (EN 60068-2-66:1994, IDT; IEC 60068-2-66:1994, IDT) EN 60068-2-66:1994; IEC 60068-2-66:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-66. Методи випробування. Випробування Cx. Вологе тепло, сталий стан (ненасичена пара під тиском) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60721-3-7:2022 (EN 60721-3-7:1995, IDT; IEC 60721-3-7:1995, IDT) EN 60721-3-7:1995; IEC 60721-3-7:1995 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 7. Портативне та нестаціонарне використання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-9:2022 (EN 60721-3-9:1993, IDT; IEC 60721-3-9:1993, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60721-3-9:1993/A1:1995, IDT; IEC 60721-3-9:1993/A1:1994, IDT) EN 60721-3-9:1993/A1:1995; IEC 60721-3-9:1993/A1:1994 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 9. Мікроклімат всередині виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-1:2022 (EN 60721-1:1995, IDT; IEC 60721-1:1990, IDT) EN 60721-1:1995; IEC 60721-1:1990 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 1. Класифікація екологічних факторів та їх значущість набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60068-2-68:2022 (EN 60068-2-68:1996, IDT; IEC 60068-2-68:1994, IDT) EN 60068-2-68:1996; IEC 60068-2-68:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-68. Випробування. Тест L. Пил і пісок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-18:2022 (EN 60068-2-18:2017, IDT; IEC 60068-2-18:2017, IDT) EN 60068-2-18:2017; IEC 60068-2-18:2017 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-18. Випробування. Тест R і настанова. Вода набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60721-1:2022 (EN 60721-1:1995, IDT; IEC 60721-1:1990, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60721-1:1995/A2:1995, IDT; IEC 60721-1:1990/A2:1995, IDT) EN 60721-1:1995/A2:1995; IEC 60721-1:1990/A2:1995 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 1. Класифікація екологічних факторів та їх значущість набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-3-5:2022 (EN IEC 60068-3-5:2018, IDT; IEC 60068-3-5:2018, IDT) EN IEC 60068-3-5:2018; IEC 60068-3-5:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-5. Супровідна документація та настанови. Підтвердження ефективності температурних камер набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-3-6:2022 (EN IEC 60068-3-6:2018, IDT; IEC 60068-3-6:2018, IDT) EN IEC 60068-3-6:2018; IEC 60068-3-6:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-6. Супровідна документація та настанови. Підтвердження ефективності камер температури/вологості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-10:2022 (EN 60068-2-10:2005, IDT; IEC 60068-2-10:2005, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-10:2005/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-10:2005/A1:2018, IDT) EN 60068-2-10:2005/A1:2018; IEC 60068-2-10:2005/A1:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Тест J і настанови. Зростання цвілі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-74:2022 (EN 60068-2-74:1999, IDT; IEC 60068-2-74:1999, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-74:1999/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-74:1999/A1:2018, IDT) EN 60068-2-74:1999/A1:2018; IEC 60068-2-74:1999/A1:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-74. Випробування. Тест Xc. Забруднення рідини набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-2-7:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018, IDT; IEC 60721-2-7:2018, IDT) EN IEC 60721-2-7:2018; IEC 60721-2-7:2018 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-7. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Фауна і флора набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-1:2022 (EN IEC 607213-3-1:2018, IDT; IEC 60721-3-1:2018, IDT) EN IEC 607213-3-1:2018; IEC 60721-3-1:2018 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-1. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Зберігання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT) EN IEC 60721-3-2:2018; IEC 60721-3-2:2018 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Транспортування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-5:2022 (EN IEC 60068-2-5:2018, IDT; IEC 60068-2-5:2018, IDT) EN IEC 60068-2-5:2018; IEC 60068-2-5:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування S. Імітація сонячного випромінювання на рівні землі та настанови щодо випробування сонячного випромінювання та вивітрювання чинний 2023-06-01 30 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-52:2022 (EN IEC 60068-2-52:2018, IDT; IEC 60068-2-52:2017, IDT) EN IEC 60068-2-52:2018; IEC 60068-2-52:2017 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Тест Kb. Соляний туман, циклічний (розчин хлориду натрію) набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-2-4:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018, IDT; IEC 60721-2-4:2018, IDT) EN IEC 60721-2-4:2018; IEC 60721-2-4:2018 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-4. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Сонячна радіація та температура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60068-2-64:2022 (EN 60068-2-64:2008, IDT; IEC 60068-2-64:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-64:2008/A1:2019, IDT; IEC 60068-2-64:2008/A1:2019, IDT) EN 60068-2-64:2008/A1:2019; IEC 60068-2-64:2008/A1:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh. Вібрація, широкосмуговий випадковий вплив і настанови чинний 2023-06-01 15 ДСТУ 6099:2009 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-67:2022 (EN 60068-2-67:1996, IDT; IEC 60068-2-67:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-67:1996/A1:2019, IDT; IEC 60068-2-67:1995/A1:2019, IDT) EN 60068-2-67:1996/A1:2019; IEC 60068-2-67:1995/A1:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-67. Випробування. Тест Cy. Вологе тепло, стабільний стан, прискорене випробування, призначене переважно для компонентів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-4:2022 (EN IEC 60721-3-4:2019, IDT; IEC 60721-3-4:2019, IDT) EN IEC 60721-3-4:2019; IEC 60721-3-4:2019 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-4. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Стаціонарне використання в незахищених від погодних умов місцях набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-3:2022 (EN IEC 60721-3-3:2019, IDT; IEC 60721-3-3:2019, IDT) EN IEC 60721-3-3:2019; IEC 60721-3-3:2019 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Стаціонарне використання в місцях, захищених від погодних умов набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+ AMD2:1996 CSV, IDT); ДСТУ IEC 60721-3-3:2016/Поправка № 1:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995 +AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-85:2022 (EN IEC 60068-2-85:2019, IDT; IEC 60068-2-85:2019, IDT) EN IEC 60068-2-85:2019; IEC 60068-2-85:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-85. Випробування. Випробування Fj. Вібрація. Довготривале відтворення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-3-3:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019, IDT; IEC 60068-3-3:2019, IDT) EN IEC 60068-3-3:2019; IEC 60068-3-3:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-3. Супровідна документація та настанови. Методи сейсмічних випробувань обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-3-6:2022 (EN IEC 60068-3-6:2018, IDT; IEC 60068-3-6:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60068-3-6:2018/AC:2018-05, IDT) EN IEC 60068-3-6:2018/AC:2018-05 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-6. Супровідна документація та настанови. Підтвердження ефективності камер температури/вологості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-0:2022 (EN IEC 60721-3-0:2020, IDT; IEC 60721-3-0:2020, IDT) EN IEC 60721-3-0:2020; IEC 60721-3-0:2020 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-0. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Вступ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60068-2-67:2022 (EN 60068-2-67:1996, IDT; IEC 60068-2-67:1995, IDT) EN 60068-2-67:1996; IEC 60068-2-67:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-67. Випробування. Тест Cy. Вологе тепло, стабільний стан, прискорене випробування, призначене переважно для компонентів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-2-7:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018, IDT; IEC 60721-2-7:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60721-2-7:2018/AC:2018-12, IDT) EN IEC 60721-2-7:2018/AC:2018-12 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-7. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Фауна і флора набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-2-4:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018, IDT; IEC 60721-2-4:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12, IDT) EN IEC 60721-2-4:2018/AC:2018-12 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2-4. Умови навколишнього середовища, що виникають у природі. Сонячна радіація та температура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018-12, IDT; IEC 60721-3-2:2018/COR1:2018, IDT) EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018-12; IEC 60721-3-2:2018/COR1:2018 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Транспортування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-11:2022 (EN IEC 60068-2-11:2021, IDT; IEC 60068-2-11:2021, IDT) EN IEC 60068-2-11:2021; IEC 60068-2-11:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-11. Випробування. Тест Ka. Соляний туман набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-13:2022 (EN IEC 60068-2-13:2021, IDT; IEC 60068-2-13:2021, IDT) EN IEC 60068-2-13:2021; IEC 60068-2-13:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-13. Випробування. Тест M. Низький тиск повітря набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60068-2-70:2022 (EN 60068-2-70:1996, IDT; IEC 60068-2-70:1995, IDT) EN 60068-2-70:1996; IEC 60068-2-70:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-70. Випробування. Випробування Xb. Стирання маркування та написів, спричинене тертям пальців і рук набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-2-38:2022 (EN IEC 60068-2-38:2021, IDT; IEC 60068-2-38:2021, IDT) EN IEC 60068-2-38:2021; IEC 60068-2-38:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD. Циклічне випробування температури/вологості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN IEC 60068-3-3:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019, IDT; IEC 60068-3-3:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10, IDT; IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021, IDT) EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10; IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-3. Супровідна документація та настанови. Методи сейсмічних випробувань обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040 ДСТУ EN 60721-3-6:2022 (EN 60721-3-6:1993, IDT; IEC 60721-3-6:1987, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 60721-3-6:1993/A2:1997, IDT; IEC 60721-3-6:1987/A2:1996, IDT) EN 60721-3-6:1993/A2:1997; IEC 60721-3-6:1987/A2:1996 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 6. Середовище судна набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-7:2022 (EN 60721-3-7:1995, IDT; IEC 60721-3-7:1995, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60721-3-7:1995/A1:1997, IDT; IEC 60721-3-7:1995/A1:1996, IDT) EN 60721-3-7:1995/A1:1997; IEC 60721-3-7:1995/A1:1996 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 7. Портативне та нестаціонарне використання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN 60721-3-5:2022 (EN 60721-3-5:1997, IDT; IEC 60721-3-5:1997, IDT) EN 60721-3-5:1997; IEC 60721-3-5:1997 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Розділ 5. Наземні транспортні установки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ EN IEC 60721-3-2:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018, IDT; IEC 60721-3-2:2018, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022-07, IDT; IEC 60721-3-2:2018/COR2:2022, IDT) EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022-07, IEC 60721-3-2:2018/COR2:2022 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3-2. Класифікація екологічних факторів та їх значущість. Транспортування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 88
19.040 ДСТУ ГОСТ 21964:2009 ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики не чинний 2009-02-01 2018-01-01 17 (1-IV-82),(2-VIII-86),(3-XII-89) ГОСТ 21964-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2008-12-22 № 495 12–2015 ua,ru Підтвердження
19.040 ГОСТ 9.906-83 ЕСЗКС. Станции климатические испытательные. Общие требования не чинний 1985-01-01 2018-01-01 32 (1-I-88),(2-ІПС10-2004) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
19.040 ГОСТ 25051.2-82 Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации не чинний 1983-07-01 2018-01-01 26 ГОСТ 20497-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
19.040 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство не чинний 1990-03-01 2018-01-01 18 (1-III-96) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод не чинний 1990-03-01 2016-01-01 18 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 25 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим не чинний 1990-03-01 2016-01-01 5 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28204-89 (МЭК 68-2-7-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации не чинний 1990-03-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 15 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание М: Пониженное атмосферное давление не чинний 1990-03-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность не чинний 1990-03-01 2018-01-01 21 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 17 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия не чинний 1990-03-01 2018-01-01 12 (1-III-96) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 9 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры не чинний 1990-03-01 2016-01-01 6 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еd: Свободное падение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-33-71) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28220-89 (МЭК 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdс: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АД: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АМД: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла не чинний 1990-03-01 2018-01-01 4 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-72) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28227-89 (МЭК 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28229-89 (МЭК 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство. Погружение в очищающие растворители не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28230-89 (МЭК 68-2-46-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fс и Fd), линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28232-89 (МЭК 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействия хранения не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло не чинний 1990-03-01 2018-01-01 23 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 1-3-2016 ua,ru
19.040 ГОСТ 28237-89 (МЭК 260-68) Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.040, 19.060 ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97) ГОСТ 30460-97 Камери кліматично-механічних комплексних випробувань. Загальні технічні умови чинний 1999-01-01 20 1996-06-28 № 261 затверджено, 1997-12-05 № 732 ru,ua НОС
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) EN 60068-2-78:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим чинний 2016-11-01 16 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT) EN 60068-3-4:2002 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла чинний 2016-11-01 22 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-3-7:2022 (EN 60068-3-7:2002, IDT; IEC 60068-3-7:2001, IDT) EN 60068-3-7:2002; IEC 60068-3-7:2001 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-7. Супровідна документація та настанови. Вимірювання в температурних камерах для випробувань A і B (із завантаженням) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-3-8:2022 (EN 60068-3-8:2003, IDT; IEC 60068-3-8:2003, IDT) EN 60068-3-8:2003; IEC 60068-3-8:2003 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-8. Супровідна документація та настанови. Вибір випробувань на вібрацію набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 25
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-80:2022 (EN 60068-2-80:2005, IDT; IEC 60068-2-80:2005, IDT) EN 60068-2-80:2005; IEC 60068-2-80:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-80. Випробування. Тест Fi. Вібрація – змішаний режим набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-55:2022 (EN 60068-2-55:2013, IDT; IEC 60068-2-55:2013, IDT) EN 60068-2-55:2013; IEC 60068-2-55:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-55. Випробування. Випробування Ee та настанови. Випробування сипкого вантажу, зокрема на рикошет набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-65:2022 (EN 60068-2-65:2013, IDT; IEC 60068-2-65:2013, IDT) EN 60068-2-65:2013; IEC 60068-2-65:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-65. Випробування. Випробування Fg. Вібрація. Акустичний метод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN IEC 60068-3-7:2022 (EN IEC 60068-3-7:2020, IDT; IEC 60068-3-7:2020, IDT) EN IEC 60068-3-7:2020; IEC 60068-3-7:2020 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-7. Супровідна документація та настанови. Вимірювання в температурних камерах для випробувань A і B (із завантаженням) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 25
19.040, 29.100.01 ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників чинний 2017-07-01 41 ГОСТ 16962.1-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
19.040, 31.020 ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 (IEC 60068-2-54:2006, IDT) IEC 60068-2-54:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-54. Випробування. Випробування Та: Випробування на можливість паяння електронних компонентів методом рівномірного змочування чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 31.190 ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT) IEC 60068-2-21:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U:Міцність виводів та нерознімних кріпильних пристроїв чинний 2016-01-01 32 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-77:2022 (EN 60068-2-77:1999, IDT; IEC 60068-2-77:1999, IDT) EN 60068-2-77:1999; IEC 60068-2-77:1999 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-77. Випробування. Тест 77. Міцність корпусу та ударний удар набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-21:2022 (EN 60068-2-21:2006, IDT; IEC 60068-2-21:2006, IDT) EN 60068-2-21:2006; IEC 60068-2-21:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U. Міцність кінцевих з’єднань і вбудованих монтажних пристроїв набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 62
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-83:2022 (EN 60068-2-83:2011, IDT; IEC 60068-2-83:2011, IDT) EN 60068-2-83:2011; IEC 60068-2-83:2011 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-83. Випробування. Випробування Tf. Випробування паяльності електронних компонентів для пристроїв поверхневого монтажу (SMD) методом балансу зволоження з використанням паяльної пасти набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-58:2022 (EN 60068-2-58:2015, IDT; IEC 60068-2-58:2015, IDT) EN 60068-2-58:2015; IEC 60068-2-58:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-58. Випробування. Випробування Td. Методи випробувань на здатність до паяння, стійкість до розчинення металізації та до нагрівання паяння пристроїв для поверхневого монтажу (SMD) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT) EN 60068-2-69:2017; IEC 60068-2-69:2017 Випробування на вплив навколишнього середовища. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-58:2022 (EN 60068-2-58:2015, IDT; IEC 60068-2-58:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-58:2015/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-58:2015/A1:2017, IDT) EN 60068-2-58:2015/A1:2018, IDT; IEC 60068-2-58:2015/A1:2017, IDT Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-58. Випробування. Випробування Td. Методи випробувань на здатність до паяння, стійкість до розчинення металізації та до нагрівання паяння пристроїв для поверхневого монтажу (SMD) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60068-2-69:2017/AC:2018-03, IDT; IEC 60068-2-69:2017/COR1:2018, IDT) EN 60068-2-69:2017/AC:2018-03, IDT; IEC 60068-2-69:2017/COR1:2018 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN 60068-2-69:2022 (EN 60068-2-69:2017, IDT; IEC 60068-2-69:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60068-2-69:2017/A1:2019, IDT; IEC 60068-2-69:2017/A1:2019, IDT) EN 60068-2-69:2017/A1:2019; IEC 60068-2-69:2017/A1:2019 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-69. Випробування. Випробування Te/Tc. Випробування паяльності електронних компонентів і друкованих плат методом балансу змочування (вимірювання сили) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.040, 31.190 ДСТУ EN IEC 60068-2-21:2022 (EN IEC 60068-2-21:2021, IDT; IEC 60068-2-21:2021, IDT) EN IEC 60068-2-21:2021; IEC 60068-2-21:2021 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U. Міцність кінцевих з’єднань і вбудованих монтажних пристроїв набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 62
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-1:2014 EN 60746-1:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 31 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-2:2014 EN 60746-2:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 2. Значення рН чинний 2016-01-01 27 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 71.040.40 ДСТУ EN 61207-3:2022 (EN 61207-3:2002, IDT; IEC 61207-3:2002, IDT) EN 61207-3:2002; IEC 61207-3:2002 Газоаналізатори. Вираження експлуатаційних характеристик. Частина 3. Парамагнітні аналізатори кисню набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 133
19.040, 71.040.40 ДСТУ EN 61207-7:2022 (EN 61207-7:2013, IDT; IEC 61207-7:2013, IDT) EN 61207-7:2013; IEC 61207-7:2013 Газоаналізатори. Вираження експлуатаційних характеристик. Частина 7. Газоаналізатори з налаштовним напівпровідниковим лазером набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 133
19.040, 71.040.40 ДСТУ EN 61207-7:2022 (EN 61207-7:2013, IDT; IEC 61207-7:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61207-7:2013/AC:2015, IDT; IEC 61207-7:2013/COR1:2015, IDT) EN 61207-7:2013/AC:2015; IEC 61207-7:2013/COR1:2015 Газоаналізатори. Вираження експлуатаційних характеристик. Частина 7. Газоаналізатори з налаштовним напівпровідниковим лазером набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 122
19.040, 71.040.40 ДСТУ EN IEC 61207-3:2022 (EN IEC 61207-3:2019, IDT; IEC 61207-3:2019, IDT) EN IEC 61207-3:2019; IEC 61207-3:2019 Газоаналізатори. Вираження характеристик. Частина 3. Парамагнітні аналізатори кисню набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 122
19.040, 77.040.01 ГОСТ 9.909-86 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях не чинний 1987-07-01 2018-01-01 12 ГОСТ 17332-71 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.040, 83.060 ГОСТ 9.066-76 ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов не чинний 2020-10-26 2023-01-01 14 (1-VII-80),(2-VIII-85),(3-VI-90) ГОСТ 11140-65 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 128
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.703-79 ЕСЗКС. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний не чинний 1980-07-01 2018-01-01 66 (1-VI-85),(2-IХ-90) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.707-81 ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение не чинний 1983-01-01 2019-01-01 43 (1-ХII-89) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.708-83 ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов не чинний 1985-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 17170-71, ГОСТ 17171-71 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 51
19.040, 87.020 ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов не чинний 1992-07-01 2018-01-01 95 (1-ІПС12-98) ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 9.401-89, ГОСТ 9.404-81 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50 11-2015, 12–2015 ru,ua ТК 95
19.06, 91.100.30 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Бетони. Методи визначення стираності чинний 2010-09-01 15 ГОСТ 13087-81 2009-12-22 № 646 Мінрегіон
19.060 ДСТУ 2528-94 Розрахунки та випробування на міцність. Метод випробування розтягуванням кільцевих зразків в умовах нагрівання чинний 1995-07-01 12 1994-05-24 № 119 ru,ua НОС
19.060 ДСТУ 3002-95 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому матеріалів високочастотним осьовим навантаженням чинний 1996-01-01 16 1995-01-25 № 31 ru,ua НОС
19.060 ГОСТ 30546.1-98 ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости чинний 2000-07-01 48 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.2-98 ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний чинний 2001-07-01 23 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.3-98 ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность чинний 2000-07-01 21 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования чинний 2002-01-01 30 ГОСТ 24812-81, ГОСТ 24813-81 2001-06-19 № 290 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.1-99 ГОСТ 30630.1.1-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на определение динамических характеристик конструкций чинний 2001-01-01 42 2001-08-09 № 392 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.2-99 ГОСТ 30630.1.2-99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации чинний 2001-01-01 29 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060 ДСТУ 2550-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань за складного напруженого стану в умовах короткочасного та тривалого навантаження не чинний 1995-07-01 2018-01-01 26 2017-04-27 № 100 1994-06-09 № 135 4-2017 ru,ua
19.060 ДСТУ 2989-95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 13 2017-04-27 № 100 4-2017 ru,ua
19.060 ДСТУ ГОСТ 9031:2009 ГОСТ 9031-75 Меры твердости образцовые. Технические условия не чинний 2009-02-01 2018-01-01 8 (1-ІV-80),(2-ІІІ-84),(3-VІІ-90) ГОСТ 9031-75 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2008-12-22 № 495 12-2015 ua,ru Підтвердження
19.060 ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 46 (1-IV-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.507-85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытаний на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.602-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
19.060 ГОСТ 25.603-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2018-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 10708-82 Копры маятниковые. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-84),(2-ХI-89) ГОСТ 14703-73, ГОСТ 10708-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-83), (2-ХI-88) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
19.060 ГОСТ 21318-75 Измерение микротвердости царапанием алмазными наконечниками не чинний 1976-07-01 2018-01-01 16 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 ГОСТ 21616-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 27860-88 Детали трущихся сопряжений. Методы измерения износа не чинний 1990-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 23.206-79, ГОСТ 23.209-79, ГОСТ 23.217-84, ГОСТ 17534-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования не чинний 1993-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 7762-74, ГОСТ 7855-84, ГОСТ 8905-82, ГОСТ ЭД1 8905-87 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 28841-90 Машины для испытания материалов на усталость. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 24217-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 28845-90 Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 15533-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
19.060 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации не чинний 2001-01-01 2016-11-01 38 2016-10-13 № 331 2000-07-31 № 471 10-2016 ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.225-99 ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования чинний 2001-07-01 21 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30479-97 ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30480-97 ГОСТ 30480-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газообразное изнашивание с помощью центробежного ускорителя не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхности при трении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы не чинний 1981-03-01 2018-01-01 5 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.211-80 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии не чинний 1982-01-01 2016-04-01 7 2015-06-22 № 61 6-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур не чинний 1983-07-01 2018-01-01 9 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов не чинний 1984-07-01 2018-01-01 9 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.216-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании масло-хладоновыми смесями не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами не чинний 1986-01-01 2018-01-01 13 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов не чинний 1985-07-01 2018-01-01 7 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.221-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 17604-72 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 17 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
19.060, 21.020, 77.040.10 ДСТУ 7787:2015 Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробовування матеріалів на зношування під час фретингу та фретинг-корозії чинний 2016-04-01 11 ГОСТ 23.211-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 81
19.060, 77.040.10 ДСТУ EN ISO 4545-3:2022 (EN ISO 4545-3:2018, IDT; ISO 4545-3:2017, IDT) EN ISO 4545-3:2018, ISO 4545-3:2017 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 3. Калібрування контрольних зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.060, 77.040.10 ДСТУ EN ISO 4545-2:2022 (EN ISO 4545-2:2018, IDT; ISO 4545-2:2017, IDT) EN ISO 4545-2:2018, ISO 4545-2:2017 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
19.060, 91.100.50 ДСТУ 8288:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення стисливості й відновлюваності чинний 2017-07-01 ГОСТ 24038-90 2015-06-22 № 61 ua
19.080 ДСТУ 3507-97 Калібратори постійного струму: напруги, сили струму і опору. Загальні технічні вимоги та методи випробувань чинний 1998-07-01 14 1997-05-12 № 260 ru,ua ТК 131
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-031:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-031-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-031. Окремі вимоги до електричних ручних щупів для електричного вимірювання та випробування чинний 2005-01-01 18 2004-07-05 № 131 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2014 EN 61010-2-032:2012 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2019-10-01 54 ДСТУ EN 61010-2-032:2007 2018-08-01 № 247 2014-12-29 № 1480 8-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2014 EN 61143-1:1994,EN 61143-1:1994/A1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги чинний 2020-01-01 44 ДСТУ 4206:2003 2018-12-14 № 491 2014-12-29 № 1480 12-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2014 EN 61143-2:1994 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 15 ДСТУ 4207:2003 2018-12-14 № 491 2014-12-29 № 1480 12-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2014 EN 61187:1994,EN 61187:1994/AC:1995 Обладнання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 28 ДСТУ 4208:2003 2018-12-14 № 491 2014-12-29 № 1480 12-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 60060-1:2010 IEC 60060-1:1989 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування чинний 2012-07-01 50 2010-12-28 № 631 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 93 2018-08-01 № 247 2016-07-08 № 204, 2019-10-22 № 327(зміна до № 204) 8-2018 en Підтвердження ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 60052:2016 (EN 60052:2002, IDT) EN 60052:2002 Вимірювання напруги стандартними сферичними розрядниками чинний 2016-09-01 31 2016-08-22 № 244 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT) EN 61180-1:1994 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015, IEC 61010-031:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) 2018-08-01 № 247 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) EN 61010-2-032:2012, IEС 61010-2-032:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний,буде скасовано 2019-10-01 2024-01-01 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004; ДСТУ EN 61010-2-032:2014 2022-09-08 № 183 2018-08-01 № 247 9-2022 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2018 (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT) EN 61143-1:1994; А1:1997; IEC 61143-1:1992; А1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги Цей стандарт поширюється на однокоординатні реєструвачі, що використовують для вимірювання напруги та струму, які вимірюють та записують аналогові електричні величини як функцію часу. Цей стандарт також застосовують до реєструвачів, лінії шкали діаграми яких не відповідають безпосередньо електричній вхідній величині, за умови, що відношення між ними є відомим. Для вимірювання інших електричних величин також застосовують відповідні частини IEC 60051. Цей стандарт також застосовують до невзаємозамінних допоміжних частин та допоміжних час тин, що мають обмежену взаємозамінність (наприклад, шунти, елементи імпедансу), якщо їх використовують разом з реєструвачем та було виконано налаштування для їх поєднання. Для контролерів з електричними виходами, що містять електричні реєструвачі, цей стандарт застосовують лише до реєструвача та не застосовують до кола керування. Цей стандарт не застосовують до реєструвачів спеціального призначення або пристроїв спеціального призначення (якщо їх використовують як допоміжні частини), на які поширюються відповідні стандарти IEC. Стандарт не розглядає вимоги щодо безпеки (див. IEC 61010) та не містить вимог щодо захисту від умов довкілля та відповідних випробувань. У разі потреби, за умов, що наближені до використовуваних, випробування може бути обрано з IEC 60068, щоб забезпечити захист від умов довкілля. Крім того, цей стандарт не містить вимог щодо розмірів приладів (див. IEC 60473) або допоміжних частин. чинний 2020-01-01 27 ДСТУ EN 61143-1:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2018 (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT) EN 61143-2:1994; IEC 61143-2:1992 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61143-2:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2018 (EN 61187:1994; Сor:03–1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD) EN 61187:1994; Сor:03-1995; IEC 61187:1993 Устатковання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61187:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 (IEC 61010-2-120:2016, IDT) IEC 61010-2-120:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання чинний 2020-01-01 26 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN ІЕС 61010-2-011:2021 (EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021, IDT; IEC 61010-2-011:2019, IDT) EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021; IEC 61010-2-011:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання Цей стандарт застосовують для типів електричного устатковання від a) до c) згідно з ДСТУ EN 61010-1:2014 та їхнього допоміжного приладдя, незалежно від того, де їх призначено використовувати, якщо це устатковання містить холодильні установки як свою невід'ємну частину або окремо від устатковання, і це устатковання знаходиться під безпосереднім управлінням холодильної установки, та якщо на один ступінь холодильної установки використовується до 150 г займистого холодоагенту. Якщо устатковання повністю або його частина належить до сфери застосування одного або декількох інших стандартів серії IEC 61010, частини 2, а також до сфери застосування цього стандарту, то воно також має відповідати вимогам частини 2 цих інших стандартів. Зокрема, якщо устатковання призначене для використання у якості центрифуги, то воно має відповідати вимогам IEC 61010-2-020. Однак, якщо устатковання має холодильну установку та функцію нагрівання, де поєднання цих двох або більше чинників створює додаткові або більш серйозні небезпечні чинники, ніж кожний окремо, то замість цього стандарту слід розглятути застосування IEC 61010-2-012. Цей стандарт не застосовують для устатковання, що містить надкритичну систему охолодження (систему, в якій використовується CO2), або систему, в якій використовується аміак (NH3) як холодоагент. чинний 2022-08-01 ДСТУ EN 61010-2-011:2019 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) 12-2021 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-130:2022 (EN IEC 61010-2-130:2021, IDT; IEC 61010-2-130:2021, IDT) EN IEC 61010-2-130:2021; IEC 61010-2-130:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-130. Особливі вимоги до обладнання, призначеного для використання дітьми в навчальних закладах чинний 2022-09-15 33 2022-09-07 № 180 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT) EN IEC 61010-2-032:2021, IEC 61010-2-032:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2022-09-20 72 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2022-09-20 8 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN 62475:2022 (EN 62475:2010, IDT; IEC 62475:2010, IDT) EN 62475:2010; IEC 62475:2010 Методи випробування сильним струмом. Визначення та вимоги до випробувальних струмів і вимірювальних систем набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.080 ДСТУ EN 61180:2022 (EN 61180:2016, IDT; IEC 61180:2016, IDT) EN 61180:2016; IEC 61180:2016 Методи високовольтного випробування низьковольтного обладнання. Визначення, вимоги до випробувань і процедур, випробувальне обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.080 ДСТУ EN 61032:2022 (EN 61032:1998, IDT; IEC 61032:1997, IDT) EN 61032:1998; IEC 61032:1997 Захист людей і обладнання за допомогою кожухів. Зонди для перевірки набуде чинності 2023-12-31 33 ДСТУ ГОСТ МЭК 61032:2004 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-012:2022 (EN IEC 61010-2-012:2022, IDT; IEC 61010-2-012:2019, IDT) EN IEC 61010-2-012:2022; IEC 61010-2-012:2019 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури чинний 2023-04-14 92 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 65 термін чинності змінено з 2023-12-31 на 2023-04-14 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-012:2022 (EN IEC 61010-2-012:2022, IDT; IEC 61010-2-012:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022, IDT) EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури чинний 2023-04-14 16 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 65 термін чинності змінено з 2023-12-31 на 2023-04-14 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-2-012:2022 (EN 61010-2-012:2016, IDT; IEC 61010-2-012:2016, IDT) EN 61010-2-012:2016; IEC 61010-2-012:2016 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-012. Особливі вимоги до кліматичних і екологічних випробувань та іншого обладнання для кондиціонування температури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-2-011:2022 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) EN 61010-2-011:2017; IEC 61010-2-011:2016 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 2-011. Особливі вимоги до холодильного обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 61010-031:2015/A1:2021, IDT; IEC 61010-031:2015/A1:2018, IDT) EN 61010-031:2015/A1:2021; IEC 61010-031:2015/A1:2018 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних і ручних зондів для електричних випробувань і вимірювань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 61010-031:2015/A11:2021, IDT) EN 61010-031:2015/A11:2021 Вимоги щодо безпеки електричного обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного використання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних і ручних зондів для електричних випробувань і вимірювань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-032. Окремі вимоги до амперометричних ручних кліщів для електричного вимірювання та випробування не чинний 2005-01-01 2019-10-01 15 2018-08-01 № 247 2004-07-05 № 131 8-2018 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 EN 61010-2-031:2002,EN 61010-2-031:2002/A1:2008 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-01-01 2016-08-16 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 2016-08-15 № 242 2014-12-29 № 1480 8-2016 en Підтвердження
19.080 ДСТУ EN 61557-2:2005 EN 61557-2:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 2014-12-29 № 1480 2005-04-14 № 91 12-2014 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-3:2005 EN 61557-3:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 3. Повний електричний опір не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 2014-12-29 № 1480 2005-04-14 № 91 12-2014 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-4:2005 EN 61557-4:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір заземлення та еквіпотенціальні з’єднання не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 2014-12-29 № 1480 2005-04-14 № 91 12-2014 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-5:2005 EN 61557-5:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 2014-12-29 № 1480 2005-04-14 № 91 12-2014 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-8:2014 EN 61557-8:2007 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 8. Пристрої контролю ізоляції для ІТ-систем не чинний 2015-01-01 2019-12-01 20 ДСТУ EN 61557-8:2005 2018-10-18 № 367 2014-07-24 № 869 10-2018 ua Переклад
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 IEC 61010-2-031:1994 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2007-10-01 2016-01-01 18 2014-12-29 № 1480 2006-06-29 № 180 12-2014 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-032:2007 IEC 61010-2-032:2002 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань не чинний 2009-01-01 2016-01-01 16 2014-12-29 № 1480 2007-07-06 № 147 12-2014 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) EN 61010-031:2002 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 68 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 2018-08-01 № 247 2016-08-15 № 242 8-2018 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) EN 61010-031:2002/A1:2008 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 19 2018-08-01 № 247 2016-08-15 № 242 8-2018 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-011:2019 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) EN 61010-2-011:2017; IEC 61010-2-011:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання не чинний 2020-01-01 2022-08-01 51 2021-12-23 № 539 2019-11-29 № 382 12-2021 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 (EN 61010-2-091:2012; AC:2013, IDT) EN 61010-2-091:2012, AC:2013 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафових рентгенівських систем чинний,буде скасовано 2017-01-01 2024-01-01 2022–09–08 № 183 2015-12-29 № 213 9-2022 ua Переклад
19.080, 29.020 ДСТУ EN 50699:2022 (EN 50699:2020, IDT) EN 50699:2020 Періодичні випробування електричного обладнання набуде чинності 2023-12-31 36 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
19.080, 29.035.01 ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT) IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 131
19.080, 29.035.01 ДСТУ EN 60112:2022 (EN 60112:2003, IDT; IEC 60112:2003, IDT) EN 60112:2003; IEC 60112:2003 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
19.080, 29.035.01 ДСТУ EN 60112:2022 (EN 60112:2003, IDT; IEC 60112:2003, IDT)/Зміна №1:2022 (EN 60112:2003/A1:2009, IDT; IEC 60112:2003/A1:2009, IDT) EN 60112:2003/A1:2009; IEC 60112:2003/A1:2009 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
19.080, 29.035.01 ДСТУ EN IEC 60112:2022 (EN IEC 60112:2020, IDT; IEC 60112:2020, IDT) EN IEC 60112:2020; IEC 60112:2020 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
19.080, 29.060.20 ДСТУ EN 61442:2016 (EN 61442:2005, IDT) EN 61442:2005 Методи випробування арматури силових кабелів на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 36 кВ (Um = 42 кВ) чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080, 31.220.01 ДСТУ EN 60512-11-8:2022 (EN 60512-11-8:1999, IDT; IEC 60512-11-8:1995, IDT) EN 60512-11-8:1999; IEC 60512-11-8:1995 Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 11. Кліматичні випробування. Розділ 8. Випробування 11h. Пісок і пил набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014 EN 61010-1:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2015-01-01 133 ДСТУ IEC 61010-1:2005,ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЭК 61010-1-90) 2014-07-24 № 869 en,ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2014 EN 61010-2-020:2006 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2016-01-01 37 ДСТУ EN 61010-2-020:2005 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-030:2015 EN 61010-2-030:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл чинний 2016-01-01 23 ДСТУ EN 61010-2-030:2014 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) 2015-08-04 № 88 12-2018, 4-2019 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 EN 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів, які здатні вимірювати напругу мере... чинний,буде скасовано 2019-07-25 2024-01-01 36 2017-09-21 № 293, 2022-09-08 № 183 2014-12-29 № 1480 9-2017, 9-2022 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2014 EN 61010-2-040:2005 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-040. Окремі вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, що застосовуються для обробки медичних матеріалів чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 40 2022-09-08 № 183 2014-12-29 № 1480 9-2022 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC/TR 61010-3-031:2007 IEC/TR 61010-3-031:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 3-031. Звіт щодо оцінювання відповідності згідно з IEC 61010-031:2002 чинний 2009-01-01 26 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2002, IDT) EN 61010-2-081:2002 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 2022-12-28 № 284 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2022 Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT) EN 61010-2-033:2012, IEC 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної при... чинний,буде скасовано 2019-01-01 2024-01-01 28 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 2022-09-08 2017-09-21 № 293 9-2022 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) EN 61010-2-081:2015, ІЕС 61010-2-081:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб чинний,буде скасовано 2019-01-01 2024-01-01 11 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2015, IDT) 2022-12-28 № 284 2017-12-22 № 453 12-2022 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2017 (EN 61010-2-020:2017, IDT; IEC 61010-2-020:2016, IDT) EN 61010-2-020:2017, IDT;IEC 61010-2-020:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2019-01-01 27 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 2017-12-28 № 486 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 (IEC 61010-2-030:2017, IDT) IEC 61010-2-030:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола чинний 2020-01-01 32 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2019 (EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015, IDT) EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, застосовуваних для оброблення медичних матеріалів чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-01-01 43 2022-09-08 № 183 2019-11-29 № 383 9-2022 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014/Зміна № 1:2019 (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 40 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-034:2019 (IEC 61010-2-034:2017, IDT) IEC 61010-2-034:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-01-01 48 2022-09-08 № 183 2019-11-29 № 382