Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

19.020 ДСТУ 2308-93 Розрахунки та випробування на міцність. Метод визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення композиційних матеріалів в трьох взаємоортогональних напрямках чинний 1995-01-01 12 1993-12-27 № 208 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2434-94 Розрахунки та випробування на міцність.Метод визначення високотемпературної твердості вдавлюванням пірамідального та біциліндричного індентора чинний 1995-01-01 12 1994-03-31 № 70 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2464-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи визначення еквівалентних і допустимих напружень від статичного навантаження чинний 1995-01-01 8 5-94* 1994-04-15 № 86 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2477-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань матеріалів на термічну втому за неоднорідними тепловим і термонапруженим станами на зразках трубчастої та кільцевої форм чинний 1995-01-01 37 1994-04-15 № 86 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2546-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому металевих матеріалів в умовах багатоциклового навантаження за кріогенних температур (4,2-77 К). Загальні вимоги чинний 1995-07-01 13 1-96* 1994-06-09 № 135 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2576-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань на тріщиностійкість під дією імпульсного навантаження чинний 1995-07-01 25 1994-06-10 № 138 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2637-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи прискорених випробувань на термоциклічну повзучість чинний 1995-07-01 15 1994-06-29 № 163 ru,ua НОС
19.020 ДСТУ 2987-95 Стенди для випробування ручних машин. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 12 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.020 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 34 (1-ІПС6-2004) ГОСТ 16504-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru ТК 88
19.020 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения не чинний 1981-01-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
19.020 ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 23563-79, ГОСТ 24029-80, РД 50-498-84 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.020 ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 23564-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 78
19.020, 43.120 ДСТУ 7388:2013 Трамвайні вагони та тролейбуси. Експлуатаційні випробування. Організація та порядок проведення Цей стандарт установлює основні положення щодо організації та порядку проведення експлуатаційних випробувань транспортних засобів. Цей стандарт застосовують під час провадження робіт з експлуатаційних випробувань зразків транспортних засобів: ― які є дослідними, дослідними ремонтними та/чи переобладнаними; ― виробництво яких, зокрема й ремонтне або переобладнання, було освоєно раніше на іншому підприємстві. чинний 2014-07-01 15 2013-06-11 № 622 ua
19.020, 65.060.50 ДСТУ 7820:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Прес-підбирачі. Методи випробування Цей стандарт установлює методи випробовування преспідбирачів, номенклатуру показників, методи їх визначання, правила оброблення та оформлення даних результатів випробування. Цей стандарт поширюється на преспідбирачі, які формують паралелепіпедні або циліндричні паки. Положення цього стандарту застосовують організації та підприємства, сферою діяльності яких є випробування сільськогосподарських машин і устатковання. чинний 2016-04-01 17 ГОСТ 28287-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 69
19.020, 65.060.99 ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування Цей стандарт установлює методи випробування біогазових установок (БГУ) різної потужності, призначених для анаеробного (метанового) зброджування сільськогосподарських органічних відходів тваринного та рослинного походження з вироблянням біогазу та органічних добрив на відповідність основним вимогам. Цей стандарт не поширюється на БГУ, які виробляють біогаз з промислових та комунальних стічних вод та полігонів твердих побутових відходів. Методи випробування, викладені в цьому стандарті, призначені для контролювання якості БГУ на відповідність вимогам чинних нормативних документів і ТУ на конкретну БГУ під час усіх видів випробування. чинний 2015-07-01 14 2014-12-02 № 1430 ua ТК 69
19.020, 75.200 ДСТУ OIML R 118:2014 OIML R 118, edition 1995 Методи випробування та форми протоколів випробувань при затверджені типів паливороздавальних колонок для моторних транспортних засобів чинний 2016-01-01 49 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.020, 91.100.10 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 EN 1015-11:1999 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ) чинний 2011-08-01 25 ГОСТ 5802-86 2010-11-15 № 443 Мінрегіон ТК 305
19.020, 91.100.15 ДСТУ Б В.2.7-155:2008 ЕN 14231:2003 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу (ЕN 14231:2003, МОD) чинний 2009-06-01 20 2008-12-01 № 550 Мінрегіон
19.020, 91.100.50 ДСТУ 7647:2014 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин Цей стандарт поширюється на азбестополімерні листові ущільнювальні матеріали й установлює метод визначення тривкості цих матеріалів до дії рідин. Суть методу полягає у визначенні зміни маси й/або товщини зразка після витримування його в рідких середовищах протягом визначеного часу й за встановленої температури. чинний 2015-07-01 7 ГОСТ 24037-90 2014-12-29 № 1484 ua ТК 305
19.020, 91.100.50 ДСТУ 8289:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності чинний 2017-07-01 6 ГОСТ 24039-80 2015-06-22 № 61 ua
19.040 ДСТУ 2988-95 Камери тепла і холоду. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 33 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 72
19.040 ДСТУ-Н IEC Guide 106:2006 IEC Guide 106:1996 Настанови щодо визначення умов навколишнього середовища для встановлення номінальних робочих характеристик електричного та електронного устаткування чинний 2008-01-01 10 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 72
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 IEC 60068-2-1:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 IEC 60068-2-2:2007 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло чинний 2014-07-01 15 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-31:2013 IEC 60068-2-31:2008 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі зразками устатковання чинний 2014-07-01 14 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
19.040 ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) IEC 60068-1:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови чинний 2016-01-01 34 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) IEC 60068-2-5:2010 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації чинний 2016-01-01 22 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) IEC 60068-2-6:2007 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) чинний 2016-01-01 42 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) IEC 60068-2-10:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-10. Випробування. Випробування J та настанови: Утворення плісняви чинний 2016-01-01 36 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) IEC 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) IEC 60068-2-17:1994 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Випробування Q: Ущільнення чинний 2016-01-01 56 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT) IEC 60068-2-20:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-20. Випробування. Випробування Т: Методи випробувань для паяння та стійкості до тепла паяння пристроїв з проводами чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) IEC 60068-2-27:2008 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар чинний 2016-01-01 40 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год+ 12 год цикл) чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) IEC 60068-2-38:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) IEC 60068-2-39:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування Z/AMD: Комбіновано-послідовне випробування на вплив холоду, пониженого атмосферного тиску і вологого тепла чинний 2016-01-01 19 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 (IEC 60068-2-44:1995, IDT) IEC 60068-2-44:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-44. Випробування. Настанова до випробування Т: Паяння чинний 2016-01-01 26 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT) IEC 60068-2-47:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань чинний 2016-01-01 39 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) IEC 60068-2-52:1996 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію) чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) IEC 60068-3-1:2011 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе тепло чинний 2016-01-01 16 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040 ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 57 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040 ДСТУ ІIEC 60721-3-3:2016/Поправка № 1:2016 (IEC 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT) ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів чинний 2016-11-01 2 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040 ДСТУ ГОСТ 21964:2009 ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики не чинний 2009-02-01 2018-01-01 17 (1-IV-82),(2-VIII-86),(3-XII-89) ГОСТ 21964-76 2008-12-22 № 495 2015–12–14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
19.040 ГОСТ 9.906-83 ЕСЗКС. Станции климатические испытательные. Общие требования не чинний 1985-01-01 2018-01-01 32 (1-I-88),(2-ІПС10-2004) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua
19.040 ГОСТ 25051.2-82 Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации не чинний 1983-07-01 2018-01-01 26 ГОСТ 20497-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 88
19.040 ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство не чинний 1990-03-01 2018-01-01 18 (1-III-96) ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод не чинний 1990-03-01 2016-01-01 18 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 25 (1-XI-98) 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим не чинний 1990-03-01 2016-01-01 5 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28204-89 (МЭК 68-2-7-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации не чинний 1990-03-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 15 ДСТУ IEC 60068-2-10:2015 (IEC 60068-2-10:2005, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание М: Пониженное атмосферное давление не чинний 1990-03-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность не чинний 1990-03-01 2018-01-01 21 ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 17 ДСТУ IEC 60068-2-20:2015 (IEC 60068-2-20:2008, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия не чинний 1990-03-01 2018-01-01 12 (1-III-96) ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар не чинний 1990-03-01 2018-01-01 19 ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло не чинний 1990-03-01 2016-01-01 9 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры не чинний 1990-03-01 2016-01-01 6 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еd: Свободное падение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-33-71) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28220-89 (МЭК 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdс: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АД: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/АМД: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла не чинний 1990-03-01 2018-01-01 4 ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-72) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-42:2015 (IEC 60068-2-42:2003, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28227-89 (МЭК 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-43:2015 (IEC 60068-2-43:2003, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-44:2015 (IEC 60068-2-44:1995, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28229-89 (МЭК 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство. Погружение в очищающие растворители не чинний 1990-03-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28230-89 (МЭК 68-2-46-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fс и Fd), линейное ускорение не чинний 1990-03-01 2018-01-01 10 ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru ТК 62
19.040 ГОСТ 28232-89 (МЭК 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействия хранения не чинний 1990-03-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040 ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) не чинний 1990-03-01 2018-01-01 7 ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания не чинний 1990-03-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 (IEC 60068-2-54:2006, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло не чинний 1990-03-01 2018-01-01 23 ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru
19.040 ГОСТ 28237-89 (МЭК 260-68) Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности не чинний 1990-03-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040, 19.060 ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97) ГОСТ 30460-97 Камери кліматично-механічних комплексних випробувань. Загальні технічні умови чинний 1999-01-01 20 1996-06-28 № 261 затверджено, 1997-12-05 № 732 ru,ua НОС
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) EN 60068-2-78:2013 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим чинний 2016-11-01 16 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.020 ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT) EN 60068-3-4:2002 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла чинний 2016-11-01 22 ДСТУ 3114-95 2016-10-13 № 331 en Підтвердження
19.040, 29.100.01 ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників чинний 2017-07-01 41 ГОСТ 16962.1-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
19.040, 31.020 ДСТУ IEC 60068-2-54:2015 (IEC 60068-2-54:2006, IDT) IEC 60068-2-54:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-54. Випробування. Випробування Та: Випробування на можливість паяння електронних компонентів методом рівномірного змочування чинний 2016-01-01 21 ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 31.190 ДСТУ IEC 60068-2-21:2015 (IEC 60068-2-21:2006,IDT) IEC 60068-2-21:2006 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-21. Випробування. Випробування U:Міцність виводів та нерознімних кріпильних пристроїв чинний 2016-01-01 32 ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 62
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-1:2014 EN 60746-1:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 31 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 71.040 ДСТУ EN 60746-2:2014 EN 60746-2:2003 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 2. Значення рН чинний 2016-01-01 27 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.040, 77.040.01 ГОСТ 9.909-86 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях не чинний 1987-07-01 2018-01-01 12 ГОСТ 17332-71 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.040, 83.060 ГОСТ 9.066-76 ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов чинний,буде скасовано 2020-10-26 2023-01-01 14 (1-VII-80),(2-VIII-85),(3-VI-90) ГОСТ 11140-65 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 128
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.703-79 ЕСЗКС. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний не чинний 1980-07-01 2018-01-01 66 (1-VI-85),(2-IХ-90) - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.707-81 ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение не чинний 1983-01-01 2019-01-01 43 (1-ХII-89) - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 51
19.040, 83.080.01 ГОСТ 9.708-83 ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов не чинний 1985-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 17170-71, ГОСТ 17171-71 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 51
19.040, 87.020 ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов не чинний 1992-07-01 2018-01-01 95 (1-ІПС12-98) ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 9.401-89, ГОСТ 9.404-81 ДСТУ ISO 6270-2:2015 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50 ru,ua ТК 95
19.06, 91.100.30 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Бетони. Методи визначення стираності чинний 2010-09-01 15 ГОСТ 13087-81 2009-12-22 № 646 Мінрегіон
19.060 ДСТУ 2528-94 Розрахунки та випробування на міцність. Метод випробування розтягуванням кільцевих зразків в умовах нагрівання чинний 1995-07-01 12 1994-05-24 № 119 ru,ua НОС
19.060 ДСТУ 3002-95 Розрахунки та випробування на міцність. Методи випробувань на втому матеріалів високочастотним осьовим навантаженням чинний 1996-01-01 16 1995-01-25 № 31 ru,ua НОС
19.060 ГОСТ 30546.1-98 ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости чинний 2000-07-01 48 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.2-98 ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний чинний 2001-07-01 23 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30546.3-98 ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность чинний 2000-07-01 21 (1-ІПС12-2005) 1999-12-30 № 421 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования чинний 2002-01-01 30 ГОСТ 24812-81, ГОСТ 24813-81 2001-06-19 № 290 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.1-99 ГОСТ 30630.1.1-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на определение динамических характеристик конструкций чинний 2001-01-01 42 2001-08-09 № 392 ru НОС
19.060 ГОСТ 30630.1.2-99 ГОСТ 30630.1.2-99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации чинний 2001-01-01 29 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060 ДСТУ 2550-94 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань за складного напруженого стану в умовах короткочасного та тривалого навантаження не чинний 1995-07-01 2018-01-01 26 1994-06-09 № 135 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.060 ДСТУ 2989-95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги не чинний 1996-01-01 2018-01-01 13 2017-04-27 № 100 ru,ua
19.060 ДСТУ ГОСТ 9031:2009 ГОСТ 9031-75 Меры твердости образцовые. Технические условия не чинний 2009-02-01 2018-01-01 8 (1-ІV-80),(2-ІІІ-84),(3-VІІ-90) ГОСТ 9031-75 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
19.060 ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 46 (1-IV-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.507-85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытаний на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.602-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua
19.060 ГОСТ 25.603-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2018-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
19.060 ГОСТ 10708-82 Копры маятниковые. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-84),(2-ХI-89) ГОСТ 14703-73, ГОСТ 10708-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-83), (2-ХI-88) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua
19.060 ГОСТ 21318-75 Измерение микротвердости царапанием алмазными наконечниками не чинний 1976-07-01 2018-01-01 16 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 ГОСТ 21616-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 27860-88 Детали трущихся сопряжений. Методы измерения износа не чинний 1990-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 23.206-79, ГОСТ 23.209-79, ГОСТ 23.217-84, ГОСТ 17534-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования не чинний 1993-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 7762-74, ГОСТ 7855-84, ГОСТ 8905-82, ГОСТ ЭД1 8905-87 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28841-90 Машины для испытания материалов на усталость. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 24217-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 28845-90 Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 15533-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060 ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) ГОСТ 30631-99 (МЭК 721-3-3-94) Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации не чинний 2001-01-01 2016-11-01 38 ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016 (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT) 2000-07-31 № 471 2016-10-13 № 331 ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.225-99 ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования чинний 2001-07-01 21 2001-02-26 № 80 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30479-97 ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 30480-97 ГОСТ 30480-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования чинний 1999-07-01 17 1998-12-21 № 1000 ru НОС
19.060, 21.020 ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газообразное изнашивание с помощью центробежного ускорителя не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхности при трении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы не чинний 1981-03-01 2018-01-01 5 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.211-80 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии не чинний 1982-01-01 2016-04-01 7 ДСТУ 7787:2015 2015-06-22 № 61 ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур не чинний 1983-07-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов не чинний 1984-07-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.216-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании масло-хладоновыми смесями не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами не чинний 1986-01-01 2018-01-01 13 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов не чинний 1985-07-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.221-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 17604-72 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020 ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 17 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
19.060, 21.020, 77.040.10 ДСТУ 7787:2015 Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробовування матеріалів на зношування під час фретингу та фретинг-корозії чинний 2016-04-01 11 ГОСТ 23.211-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 81
19.060, 91.100.50 ДСТУ 8288:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення стисливості й відновлюваності чинний 2017-07-01 ГОСТ 24038-90 2015-06-22 № 61 ua
19.080 ДСТУ 3507-97 Калібратори постійного струму: напруги, сили струму і опору. Загальні технічні вимоги та методи випробувань чинний 1998-07-01 14 1997-05-12 № 260 ru,ua ТК 131
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-031:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-031-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-031. Окремі вимоги до електричних ручних щупів для електричного вимірювання та випробування чинний 2005-01-01 18 2004-07-05 № 131 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2014 EN 61010-2-032:2012 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2019-10-01 54 ДСТУ EN 61010-2-032:2007 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-08-01 № 247 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2014 EN 61143-1:1994,EN 61143-1:1994/A1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги чинний 2020-01-01 44 ДСТУ 4206:2003 ДСТУ EN 61143-1:2018 (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2014 EN 61143-2:1994 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 15 ДСТУ 4207:2003 ДСТУ EN 61143-2:2018 (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2014 EN 61187:1994,EN 61187:1994/AC:1995 Обладнання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 28 ДСТУ 4208:2003 ДСТУ EN 61187:2018 (EN 61187:1994; Сor:03–1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD) 2014-12-29 № 1480 2018-12-14 № 491 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 60060-1:2010 IEC 60060-1:1989 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування чинний 2012-07-01 50 2010-12-28 № 631 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 93 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-07-08 № 204, 2019-10-22 № 327(зміна до № 204) 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 60052:2016 (EN 60052:2002, IDT) EN 60052:2002 Вимірювання напруги стандартними сферичними розрядниками чинний 2016-09-01 31 2016-08-22 № 244 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT) EN 61180-1:1994 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) EN 61010-031:2015, IEC 61010-031:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 031. Вимоги щодо безпеки ручних пробників для електричного вимірювання та випробування чинний 2019-10-01 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) 2018-08-01 № 247 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) EN 61010-2-032:2012, IEС 61010-2-032:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний,буде скасовано 2019-10-01 2024-01-01 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004; ДСТУ EN 61010-2-032:2014 ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT) 2018-08-01 № 247 2022-09-08 № 183 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-1:2018 (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT) EN 61143-1:1994; А1:1997; IEC 61143-1:1992; А1:1997 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги Цей стандарт поширюється на однокоординатні реєструвачі, що використовують для вимірювання напруги та струму, які вимірюють та записують аналогові електричні величини як функцію часу. Цей стандарт також застосовують до реєструвачів, лінії шкали діаграми яких не відповідають безпосередньо електричній вхідній величині, за умови, що відношення між ними є відомим. Для вимірювання інших електричних величин також застосовують відповідні частини IEC 60051. Цей стандарт також застосовують до невзаємозамінних допоміжних частин та допоміжних час тин, що мають обмежену взаємозамінність (наприклад, шунти, елементи імпедансу), якщо їх використовують разом з реєструвачем та було виконано налаштування для їх поєднання. Для контролерів з електричними виходами, що містять електричні реєструвачі, цей стандарт застосовують лише до реєструвача та не застосовують до кола керування. Цей стандарт не застосовують до реєструвачів спеціального призначення або пристроїв спеціального призначення (якщо їх використовують як допоміжні частини), на які поширюються відповідні стандарти IEC. Стандарт не розглядає вимоги щодо безпеки (див. IEC 61010) та не містить вимог щодо захисту від умов довкілля та відповідних випробувань. У разі потреби, за умов, що наближені до використовуваних, випробування може бути обрано з IEC 60068, щоб забезпечити захист від умов довкілля. Крім того, цей стандарт не містить вимог щодо розмірів приладів (див. IEC 60473) або допоміжних частин. чинний 2020-01-01 27 ДСТУ EN 61143-1:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61143-2:2018 (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT) EN 61143-2:1994; IEC 61143-2:1992 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61143-2:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ EN 61187:2018 (EN 61187:1994; Сor:03–1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD) EN 61187:1994; Сor:03-1995; IEC 61187:1993 Устатковання електричне та електронне вимірювальне. Документація чинний 2020-01-01 ДСТУ EN 61187:2014 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 (IEC 61010-2-120:2016, IDT) IEC 61010-2-120:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання чинний 2020-01-01 26 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN ІЕС 61010-2-011:2021 (EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021, IDT; IEC 61010-2-011:2019, IDT) EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021; IEC 61010-2-011:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання Цей стандарт застосовують для типів електричного устатковання від a) до c) згідно з ДСТУ EN 61010-1:2014 та їхнього допоміжного приладдя, незалежно від того, де їх призначено використовувати, якщо це устатковання містить холодильні установки як свою невід'ємну частину або окремо від устатковання, і це устатковання знаходиться під безпосереднім управлінням холодильної установки, та якщо на один ступінь холодильної установки використовується до 150 г займистого холодоагенту. Якщо устатковання повністю або його частина належить до сфери застосування одного або декількох інших стандартів серії IEC 61010, частини 2, а також до сфери застосування цього стандарту, то воно також має відповідати вимогам частини 2 цих інших стандартів. Зокрема, якщо устатковання призначене для використання у якості центрифуги, то воно має відповідати вимогам IEC 61010-2-020. Однак, якщо устатковання має холодильну установку та функцію нагрівання, де поєднання цих двох або більше чинників створює додаткові або більш серйозні небезпечні чинники, ніж кожний окремо, то замість цього стандарту слід розглятути застосування IEC 61010-2-012. Цей стандарт не застосовують для устатковання, що містить надкритичну систему охолодження (систему, в якій використовується CO2), або систему, в якій використовується аміак (NH3) як холодоагент. чинний 2022-08-01 ДСТУ EN 61010-2-011:2019 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-130:2022 (EN IEC 61010-2-130:2021, IDT; IEC 61010-2-130:2021, IDT) EN IEC 61010-2-130:2021; IEC 61010-2-130:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-130. Особливі вимоги до обладнання, призначеного для використання дітьми в навчальних закладах чинний 2022-09-15 33 2022-09-07 № 180 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT) EN IEC 61010-2-032:2021, IEC 61010-2-032:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2022-09-20 72 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021, IDT; IEC 61010-2-032:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань чинний 2022-09-20 8 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-032. Окремі вимоги до амперометричних ручних кліщів для електричного вимірювання та випробування не чинний 2005-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-032:2018 (EN 61010-2-032:2012, IDT; IEС 61010-2-032:2012, IDT) 2004-07-05 № 131 2018-08-01 № 247 ru,ua Передрук ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 EN 61010-2-031:2002,EN 61010-2-031:2002/A1:2008 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-01-01 2016-08-16 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) 2014-12-29 № 1480 2016-08-15 № 242 en Підтвердження
19.080 ДСТУ EN 61557-2:2005 EN 61557-2:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-2:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-3:2005 EN 61557-3:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 3. Повний електричний опір не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-3:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-4:2005 EN 61557-4:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір заземлення та еквіпотенціальні з’єднання не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-4:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-5:2005 EN 61557-5:1997 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю не чинний 2006-07-01 2016-01-01 8 ДСТУ EN 61557-5:2014 2005-04-14 № 91 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
19.080 ДСТУ EN 61557-8:2014 EN 61557-8:2007 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 8. Пристрої контролю ізоляції для ІТ-систем не чинний 2015-01-01 2019-12-01 20 ДСТУ EN 61557-8:2005 ДСТУ EN 61557-8:2018 (EN 61557-8:2015, IDT; IEC 61557-8:2014, IDТ) 2014-07-24 № 869 2018-10-18 № 367 ua Переклад
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006 IEC 61010-2-031:1994 Вимоги безпеки до електричного устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Додаткові вимоги до комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2007-10-01 2016-01-01 18 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 2006-06-29 № 180 2014-12-29 № 1480 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ IEC 61010-2-032:2007 IEC 61010-2-032:2002 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань не чинний 2009-01-01 2016-01-01 16 ДСТУ EN 61010-2-032:2014 2007-07-06 № 147 2014-12-29 № 1480 ua Переклад ТК 48
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2002, IDT) EN 61010-031:2002 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 68 ДСТУ EN 61010-2-031:2014 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-08-15 № 242 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-031:2016/Зміна № 1:2016 (EN 61010-031:2002/A1:2008, IDT) EN 61010-031:2002/A1:2008 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування не чинний 2016-08-16 2019-10-01 19 ДСТУ EN 61010-031:2018 (EN 61010-031:2015, IDT; IEC 61010-031:2015, IDT) 2016-08-15 № 242 2018-08-01 № 247 en Підтвердження ТК 131
19.080 ДСТУ EN 61010-2-011:2019 (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT) EN 61010-2-011:2017; IEC 61010-2-011:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання не чинний 2020-01-01 2022-08-01 51 ДСТУ EN ІЕС 61010-2-011:2021 (EN ІЕС 61010-2-011:2021; А11:2021, IDT; IEC 61010-2-011:2019, IDT) 2019-11-29 № 382 2021-12-23 № 539 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 (EN 61010-2-091:2012; AC:2013, IDT) EN 61010-2-091:2012, AC:2013 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафових рентгенівських систем чинний,буде скасовано 2017-01-01 2024-01-01 ДСТУ EN IEC 61010-2-091:2022 (EN IEC 61010-2-091:2021, IDT; IEC 61010-2-091:2019, IDT) 2015-12-29 № 213 2022-09-08 ua Переклад
19.080, 29.035.01 ДСТУ IEC 60112:2015 (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT) IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 131
19.080, 29.060.20 ДСТУ EN 61442:2016 (EN 61442:2005, IDT) EN 61442:2005 Методи випробування арматури силових кабелів на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 36 кВ (Um = 42 кВ) чинний 2016-09-15 38 2016-09-07 № 266 en Підтвердження ТК 30
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014 EN 61010-1:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2015-01-01 133 ДСТУ IEC 61010-1:2005,ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЭК 61010-1-90) 2014-07-24 № 869 en,ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2014 EN 61010-2-020:2006 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2016-01-01 37 ДСТУ EN 61010-2-020:2005 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-030:2015 EN 61010-2-030:2010 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл чинний 2016-01-01 23 ДСТУ EN 61010-2-030:2014 2015-08-04 № 88 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 EN 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів, які здатні вимірювати напругу мере... чинний,буде скасовано 2019-07-25 2024-01-01 36 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT), ДСТУ EN IEC 61010-2-033:2022 (EN IEC 61010-2-033:2021, IDT; IEC 61010-2-033:2019, IDT) 2014-12-29 № 1480 2017-09-21 № 293, 2022-09-08 № 183 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2014 EN 61010-2-040:2005 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-040. Окремі вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, що застосовуються для обробки медичних матеріалів чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 40 ДСТУ EN IEC 61010-2-040:2022 (EN IEC 61010-2-040:2021, IDT; IEC 61010-2-040:2020, IDT) 2014-12-29 № 1480 2022-09-08 № 183 en Підтвердження 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC/TR 61010-3-031:2007 IEC/TR 61010-3-031:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 3-031. Звіт щодо оцінювання відповідності згідно з IEC 61010-031:2002 чинний 2009-01-01 26 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2002, IDT) EN 61010-2-081:2002 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2016-01-01 ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT) EN 61010-2-033:2012, IEC 61010-2-033:2012 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної при... чинний,буде скасовано 2019-01-01 2024-01-01 28 ДСТУ EN 61010-2-033:2014 ДСТУ EN IEC 61010-2-033:2022 (EN IEC 61010-2-033:2021, IDT; IEC 61010-2-033:2019, IDT) 2017-09-21 № 293 2022-09-08 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) EN 61010-2-081:2015, ІЕС 61010-2-081:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2019-01-01 11 ДСТУ EN 61010-2-081:2015 (EN 61010-2-081:2015, IDT) 2017-12-22 № 453 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-020:2017 (EN 61010-2-020:2017, IDT; IEC 61010-2-020:2016, IDT) EN 61010-2-020:2017, IDT;IEC 61010-2-020:2016 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг чинний 2019-01-01 27 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 2017-12-28 № 486 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 (IEC 61010-2-030:2017, IDT) IEC 61010-2-030:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола чинний 2020-01-01 32 2018-12-18 № 503, 2019-04-04 № 89(зміна до № 503) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-040:2019 (EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015, IDT) EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, застосовуваних для оброблення медичних матеріалів чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-01-01 43 ДСТУ EN IEC 61010-2-040:2022 (EN IEC 61010-2-040:2021, IDT; IEC 61010-2-040:2020, IDT) 2019-11-29 № 383 2022-09-08 № Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-1:2014/Зміна № 1:2019 (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD) Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 40 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-034:2019 (IEC 61010-2-034:2017, IDT) IEC 61010-2-034:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-01-01 48 ДСТУ EN IEC 61010-2-034:2022 (EN IEC 61010-2-034:2021, IDT; IEC 61010-2-034:2017, IDT) 2019-11-29 № 382 2022-09-08 № 183 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-081:2021 (EN IEC 61010-2-081:2020, IDT; IEC 61010-2-081:2019, IDT) EN IEC 61010-2-081:2020; IEC 61010-2-081:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2021-09-15 19 2021-09-13 № 319 en Підтвердження ТК 48 2010/35/EU
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-030:2022 (EN IEC 61010-2-030:2021, IDT; IEC 61010-2-030:2017, IDT) EN IEC 61010-2-030:2021, IEC 61010-2-030:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання.Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл чинний 2022-09-20 46 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-033:2022 (EN IEC 61010-2-033:2021, IDT; IEC 61010-2-033:2019, IDT) EN IEC 61010-2-033:2021, IEC 61010-2-033:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної при... чинний 2022-09-20 ДСТУ EN 61010-2-033:2014; ДСТУ EN 61010-2-033:2017 (EN 61010-2-033:2012, IDT; IEC 61010-2-033:2012, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-034:2022 (EN IEC 61010-2-034:2021, IDT; IEC 61010-2-034:2017, IDT) EN IEC 61010-2-034:2021, IEC 61010-2-034:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності чинний 2022-09-20 50 ДСТУ IEC 61010-2-034:2019 (IEC 61010-2-034:2017, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-040:2022 (EN IEC 61010-2-040:2021, IDT; IEC 61010-2-040:2020, IDT) EN IEC 61010-2-040:2021, IEC 61010-2-040:2020 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, застосовуваних для оброблення медичних матеріалів — На заміну чинний 2022-09-20 ДСТУ EN 61010-2-040:2014; ДСТУ EN 61010-2-040:2019 (EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-051:2022 (EN IEC 61010-2-051:2021, IDT; IEC 61010-2-051:2018, IDT) EN IEC 61010-2-051:2021, IEC 61010-2-051:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування чинний 2022-09-20 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2015, IDT); ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-091:2022 (EN IEC 61010-2-091:2021, IDT; IEC 61010-2-091:2019, IDT) EN IEC 61010-2-091:2021, IEC 61010-2-091:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафових рентгенівських систем чинний 2022-09-20 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 (EN 61010-2-091:2012; AC:2013, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-030:2022 (EN IEC 61010-2-030:2021, IDT; IEC 61010-2-030:2017, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021, Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл чинний 6 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-033:2022 (EN IEC 61010-2-033:2021, IDT; IEC 61010-2-033:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної при... чинний 2022-09-20 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-034:2022 (EN IEC 61010-2-034:2021, IDT; IEC 61010-2-034:2017, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності чинний 2022-09-20 7 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-051:2022 (EN IEC 61010-2-051:2021, IDT; IEC 61010-2-051:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування чинний 2022-09-20 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN IEC 61010-2-091:2022 (EN IEC 61010-2-091:2021, IDT; IEC 61010-2-091:2019, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-091. Додаткові вимоги до шафових рентгенівських систем чинний 2022-09-20 2022-09-08 № 185 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не чинний 2005-01-01 2018-01-01 19 ДСТУ EN 61010-2-010:2015(EN 61010-2-010:2014,IDT) 2004-07-05 № 131 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua,ru Передрук
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-020-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-020. Окремі вимоги до лабораторних центрифуг не чинний 2005-01-01 2019-01-01 23 ДСТУ EN 61010-2-020:2017(EN 61010-2-020:2017,IDT;IEC 61010-2-020:2016, IDT) 2004-07-05 № 131 2017-12-28 № 486 ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-051. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для перемішування та збовтування не чинний 2005-01-01 2018-01-01 11 ДСТУ EN 61010-2-051:2015(EN 61010-2-051:2015, IDT) 2004-07-05 № 131 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією не чинний 2005-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) 2004-07-05 № 131 2018-08-01 ru,ua Передрук ТК 131
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-030:2014 EN 61010-2-030:2010 Вимоги щодо безпечності електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробовувальних та вимірювальних кіл не чинний 2016-01-01 2016-01-01 37 ДСТУ EN 61010-2-030:2015 2014-12-29 № 1480 2015-08-04 № 88 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-091:2014 EN 61010-2-091:2012,EN 61010-2-091:2012/AC:2013 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування - Частина 2-091: Додаткові вимоги до блочних рентгенівських систем не чинний 2016-01-01 2017-01-01 21 ДСТУ EN 61010-2-091:2015 2014-12-29 № 1480 2015-12-29 № 213 en Підтвердження
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-051:2007 IEC 61010-2-051:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування не чинний 2009-07-01 2018-01-01 8 8-2012* ДСТУ EN 61010-2-051:2015(EN 61010-2-051:2015, IDT) 2007-10-10 № 254 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 IEC 61010-2-061:2005 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з тепловою атомізацією та іонізацією не чинний 2009-01-01 2018-01-01 12 ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2015, IDT) 2007-07-06 № 147 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 IEC 61010-2-081:2001 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб не чинний 2010-01-01 2018-01-01 15 ДСТУ EN 61010-2-081:2015(EN 61010-2-081:2002, IDT) 2008-08-15 № 289 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.10 ДСТУ EN 61010-2-081:2015  (EN 61010-2-081:2015, IDT) EN 61010-2-081:2015 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб не чинний 2016-01-01 2019-01-01 17 ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT; ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2017-12-22 № 453 Підтвердження
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2014 EN 61010-2-010:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2016-01-01 22 ДСТУ EN 61010-2-010:2005 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2015, IDT) EN 61010-2-051:2015 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування чинний,буде скасовано 2019-10-01 2024-01-01 16 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT), ДСТУ EN IEC 61010-2-051:2022 (EN IEC 61010-2-051:2021, IDT; IEC 61010-2-051:2018, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247, 2022-09-08 № 184 en Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2003, IDT) EN 61010-2-061:2003 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 20 ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 ДСТУ EN IEC 61010-2-061:2022 (EN IEC 61010-2-061:2021, IDT; IEC 61010-2-061:2018, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2022-09-08 № 183 Підтвердження ТК 99
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-081:2015/Зміна № 1:2015 (EN 61010-2-081:2002/A1:2003, IDT) EN 61010-2-081:2002/A1:2003 Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб чинний 2016-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2017 (EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014, IDT) EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів чинний 2019-01-01 18 ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014, IDT) 2017-12-28 № 486 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) EN 61010-2-051:2015, IEC 61010-2-051:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для перемішування та збовтування чинний,буде скасовано 2019-10-01 2024-01-01 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2003, IDT) ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2015, IDT) ДСТУ EN IEC 61010-2-051:2022 (EN IEC 61010-2-051:2021, IDT; IEC 61010-2-051:2018, IDT) 2018-08-01 № 247 2022-09-08 № 182 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) EN 61010-2-061:2015, IEC 61010-2-061:2015 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний,буде скасовано 2019-10-01 2024-01-01 14 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004; ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2015, IDT) ДСТУ EN IEC 61010-2-061:2022 (EN IEC 61010-2-061:2021, IDT; IEC 61010-2-061:2018, IDT) 2018-08-01 № 247, 2019-03-04 № 44(зміна до № 247) 2022-09-08 № 183 ua Переклад ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 (EN IEC 61010-2-010:2020, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT) EN IEC 61010-2-010:2020; IEC 61010-2-010:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів Цей стандарт визначає додаткові вимоги щодо безпечності для типів електричного устатковання від a) до c) та їхнього допоміжного приладдя, незалежно від того, де їх призначено використовувати, якщо нагрівання матеріалів є однією з функцій цього устатковання. Можливо, що устатковання повністю або його частина належить до сфери застосування одного чи кількох інших стандартів IEC 61010, частини 2, а також до сфери застосування цього стандарту. У такому разі також застосовуватимуть вимоги цих інших стандартів частини 2. Зокрема, якщо устатковання призначене для використання в цілях діагностики in vitro (IVD), також застосовуватимуть вимоги IEC 61010-2-101. Однак, якщо устатковання має холодильну установку та функцію нагрівання, де поєднання цих двох або більше чинників створює додаткові чи більш жорсткі небезпечні чинники, ніж кожний окремо, то замість цього стандарту можливе застосування IEC 61010-2-012. чинний 2021-09-15 2022-08-01 33 ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 (EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT); ДСТУ EN 61010-2-010:2014; ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014, IDT) 2021-09-13 № 319 en,ua Підтвердження,Переклад ТК 48 2010/35/EU
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN IEC 61010-2-061:2022 (EN IEC 61010-2-061:2021, IDT; IEC 61010-2-061:2018, IDT) EN IEC 61010-2-061:2021, IEC 61010-2-061:2018 Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний 2022-09-20 ДСТУ EN 61010-2-061:2015 (EN 61010-2-061:2003, IDT); ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN IEC 61010-2-061:2022 (EN IEC 61010-2-061:2021, IDT; IEC 61010-2-061:2018, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021, IDT) EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією чинний 2022-09-20 2022-09-08 № 183 en Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014,IDT) EN 61010-2-010:2014 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не чинний 2019-07-25 2022-08-01 25 ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 ДСТУ EN 61010-2-010:2017(EN 61010-2-010:2014, IDT;IEC 61010-2-010:2014, IDT) ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 (EN IEC 61010-2-010:2020, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2017-12-28 № 486, 2021-12-23 № 540 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-051:2015 (EN 61010-2-051:2003, IDT) EN 61010-2-051:2003 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування не чинний 2016-01-01 2019-10-01 15 ДСТУ EN 61010-2-051:2018 (EN 61010-2-051:2015, IDT; IEC 61010-2-051:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247 Підтвердження ТК 48
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN 61010-2-061:2015  (EN 61010-2-061:2015, IDT) EN 61010-2-061:2015 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-061. Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з термічною атомізацією та іонізацією не чинний 2016-01-01 2019-10-01 21 ДСТУ EN 61010-2-061:2018 (EN 61010-2-061:2015, IDT; IEC 61010-2-061:2015, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-08-01 № 247 Підтвердження ТК 99
19.080, 71.040.20 ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 (EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT) EN IEC 61010-2-010:2019; IEC 61010-2-010:2019 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів не чинний 2020-01-01 2022-08-01 31 ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 (EN IEC 61010-2-010:2020, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT) 2019-12-24 № 494 2021-12-23 № 540 en Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
19.080, 71.040.40 ДСТУ IEC 60746-4:2014 IEC 60746-4, edition 1992 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 4. Визначення вмісту кисню, розчиненого у воді з використанням амперметричних датчиків, покритих мембраною чинний 2016-01-01 32 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.080, 71.040.40 ДСТУ IEC 60746-5:2014 IEC 60746-5:1992 Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 5. Окислювально-відновлювальний потенціал чинний 2016-01-01 21 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги чинний 2002-07-01 29 2001-07-27 № 369 ru,ua
19.100 ДСТУ 4223-2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги чинний 2004-10-01 16 7-2004* 2003-09-15 № 155 ua ТК 17
19.100 ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки чинний 2004-10-01 29 2003-09-15 № 155 ua НОС,ТК 130
19.100 ДСТУ-Н ПМГ 15:2007 ПМГ 15-96 Вимоги до компетентності лабораторій неруйнівного контролю і технічної діагностики чинний 2008-01-01 18 2007-08-01 № 173 ru,ua Передрук ТК 78
19.100 ДСТУ EN 462-3:2005 EN 462-3:1996 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи якості зображення для чорних металів чинний,буде скасовано 2008-01-01 2023-01-01 11 2005-10-05 № 287 2022-07-07 № 122 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 571-1-2001 EN 571-1:1997 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги чинний,буде скасовано 2003-01-01 2023-01-01 16 2001-12-28 № 658 2022-07-07 № 122 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 583-4:2007 EN 583-4:2002 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні чинний,буде скасовано 2009-01-01 2023-01-01 16 2007-09-12 № 219 2022-07-07 № 122 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ ENV 583-6:2005 ENV 583-6:2000 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей чинний,буде скасовано 2008-01-01 2023-01-01 20 2005-10-05 № 287 2022-07-07 № 122 ua Передрук ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12084:2005 EN 12084:2001 Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації чинний 2008-01-01 12 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13860-1:2007 EN 13860-1:2003 Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Частина 1. Характеристики приладів і їх перевіряння чинний,буде скасовано 2009-01-01 2023-01-01 24 2007-05-12 № 219 2022-07-07 № 122 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13927:2005 EN 13927:2003 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання чинний 2008-01-01 12 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 14127:2014 EN 14127:2011 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини чинний 2016-01-01 41 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN 14784-1:2008 EN 14784-1:2005 Неруйнівний контроль. Радіографія промислова комп’ютерна із зображенням на фосфорних пластинах. Частина 1. Класифікація систем чинний 2011-01-01 26 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN 25580:2006 EN 25580:1992 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги чинний 2007-10-01 8 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 EN ISO 3452-1:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи This part of ISO 3452 specifies a method of penetrant testing usedto detect discontinuities, e.g. cracks, laps, folds, porosity and lack of fusion, which are open to thesurface of the material to be tested. It is mainly applied to metallic materials, but can also be performed on other materials, provided that they are inert to the test media and not excessively porous (castings, forgings, welds, ceramics, etc.) It also includes requirements for process and control testing, but is not intended to be used for acceptance criteria and gives neither information relating to the suitability of individual test systems for specific applications nor requirements for test equipment чинний 2016-01-01 31 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-2:2014 EN ISO 3452-2:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів This part of ISO 3452 specifies the technical requirements and test procedures for penetrant materials for their type testing and batch testing. This part of ISO 3452 covers the temperature range 10 °C to 50 °C. Additional tests in part 5 or part 6 of ISO 3452 may be required outside this range. On-site control tests and methods are detailed in ISO 3452-1 чинний 2016-01-01 33 ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 EN ISO 3452-3:2013 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки This International Standard describes two types of reference blocks: — Type 1 reference blocks are used to determine the sensitivity levels of both fluorescent and colour contrast penetrant product families; — Type 2 reference blocks are used for routine assessment of the performance of both fluorescent and colour contrast penetrant testing. The reference blocks are to be used in accordance with part 1 of this International Standard. чинний 2016-01-01 15 ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-4:2008 EN ISO 3452-4:1998 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання Цей стандарт визначає характеристики обладнання, яке використовують під час капілярного контролювання. Цей стандарт охоплює два види обладнання: а) обладнання, придатне для перенесення до місця здійснення контролю; b) стаціонарне обладнання. чинний 2011-01-01 10 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-5:2014 EN ISO 3452-5:2008 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 5. Капілярний контроль при температурах понад 50°С This part of ISO 3452 specifies the testing requirements particular to applications at higher temperatures (over 50 °C) and also the method for qualification of suitable testing products. It applies only to materials qualified for the relevant temperature range used in accordance with the manufacturer's instructions чинний 2016-01-01 16 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ EN ISO 3452-6:2014 EN ISO 3452-6:2008 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 6. Капілярний контроль при температурах нижче 10°С This part of ISO 3452 specifies the testing requirements particular to applications at low temperatures (lower than + 10 °C) as well as the method for qualification of suitable testing products. It applies only to materials qualified for the relevant temperature range used in accordance with the manufacturer's instructions чинний 2016-01-01 15 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
19.100 ДСТУ ISO 3999:2013 ISO 3999:2004 Захист від радіації. Прилади для промислової гамма-радіографії. Технічні вимоги до експлуатації, конструкції та випробувань чинний 2014-07-01 32 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
19.100 ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT) CEN/TR 14748:2004 Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю чинний 2016-01-01 17 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN/TR 15589:2015 (CEN/TR 15589:2014, IDT) CEN/TR 15589:2014 Неруйнівний контроль. Прийнята практика схвалення персоналу неруйнівного контролю визнаною незалежною організацію на виконання вимог Директиви 97/23/ЕС чинний 2016-01-01 12 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN/TS 15053:2015 (CEN/TS 15053:2005, IDT) CEN/TS 15053:2005 Неруйнівний контроль. Рекомендації щодо типів несуцільностей у випробних зразках чинний 2016-01-01 16 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-1:2015 (EN 12668-1:2010, IDT) EN 12668-1:2010 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади чинний 2016-01-01 46 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT) EN 12668-2:2010 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі чинний 2016-01-01 53 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT)  EN 12668-3:2013  Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання чинний 2016-01-01 11 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT) EN 13184:2001 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод чинний 2016-01-01 23 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13184:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13184:2001/A1:2003, IDT) EN 13184:2001/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13625:2015 (EN 13625:2001, IDT) EN 13625:2001 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Настанова щодо вибору контрольно-вимірювального обладнання для вимірювання витоку газу чинний 2016-01-01 20 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1518:2015 (EN 1518:1998, IDT) EN 1518:1998 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Характеристика масспектрометричних детекторів чинний 2016-01-01 26 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT) EN 15317:2013 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії чинний 2016-01-01 22 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT) EN 1593:1999 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод чинний 2016-01-01 13 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1593:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1593:1999/A1:2003, IDT) EN 1593:1999/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-2:2015  (EN 16016-2:2011, IDT) EN 16016-2:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 2. Принципи, обладнання і зразки чинний,буде скасовано 2016-01-01 2023-01-01 22 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2022-07-07 № 122 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-3:2015  (EN 16016-3:2011, IDT) EN 16016-3:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 3. Процес обробки й інтерпретація чинний,буде скасовано 2016-01-01 2023-01-01 28 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2022-07-07 № 122 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16016-4:2015 (EN 16016-4:2011, IDT) EN 16016-4:2011 Неруйнівний контроль. Радіаційні методи. Комп’ютерна томографія. Частина 4. Кваліфікація чинний,буде скасовано 2016-01-01 2023-01-01 15 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2022-07-07 № 122 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 16392-2:2015  (EN 16392-2:2014 , IDT) EN 16392-2:2014  Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 2. Перетворювачі чинний,буде скасовано 2016-01-01 2023-01-01 11 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2022-07-07 № 122 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT) EN 1779:1999 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю чинний 2016-01-01 20 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 1779:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1779:1999/A1:2003, IDT) EN 1779:1999/A1:2003 Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю чинний 2016-01-01 5 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16811:2015 (EN ISO 16811:2014, IDT; ISO 16811:2012, IDT) EN ISO 16811:2014, ISO 16811:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Налаштування чутливості та діапазону розгортки чинний 2016-01-01 49 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) EN ISO 16826:2014, ISO 16826:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини чинний 2016-01-01 24 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT) EN ISO 16827:2014, ISO 16827:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несуцільностей чинний 2016-01-01 63 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16828:2015 (EN ISO 16828:2014, IDT; ISO 16828:2012, IDT) EN ISO 16828:2014, ISO 16828:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Дифракційно-часовий метод для виявлення та визначення розмірів несуцільностей чинний 2016-01-01 30 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-3:2015 (EN ISO 19232-3:2013, IDT; ISO 19232-3:2013, IDT) EN ISO 19232-3:2013, ISO 19232-3:2013 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 3. Класи якості зображення чинний 2016-01-01 18 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT) EN ISO 9934-2:2015, ISO 9934-2:2015 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю чинний 2016-01-01 30 ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 (EN ISO 9934-3:2015, IDT; ISO 9934-3:2015, IDT) EN ISO 9934-3:2015, ISO 9934-3:2015 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання чинний 2016-01-01 21 ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT) ISO 10375:1997 Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля чинний,буде скасовано 2016-01-01 2023-01-01 23 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2022-07-07 № 122 Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 15549:2015 (ISO 15549:2008, IDT) ISO 15549:2008 Неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. Загальні вимоги чинний 2016-01-01 14 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT) ISO 18563-1:2015 Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади чинний 2016-01-01 46 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT) CEN ISO/TR 25107:2006, ISO/TR 25107:2006 Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю чинний 2016-01-01 90 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-1:2016 (EN 12543-1:1999, IDT) EN 12543-1:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 1. Метод сканування чинний 2016-08-01 12 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-2:2016 (EN 12543-2:2008, IDT) EN 12543-2:2008 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 2. Метод радіографії із застосуванням мікроканальної камери чинний 2016-08-01 12 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-3:2016 (EN 12543-3:1999, IDT) EN 12543-3:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 3. Метод радіографії із застосуванням щілинної камери чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-4:2016 (EN 12543-4:1999, IDT)  EN 12543-4:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 4. Крайовий метод чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12543-5:2016 (EN 12543-5:1999, IDT)  EN 12543-5:1999 Неруйнівний контроль. Характеристики фокусних плям у промислових рентгенівських системах, які використовують у неруйнівному контролі. Частина 5. Вимірювання ефективної плями міні- і мікрофокусних рентгенівських трубок чинний 2016-08-01 8 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-1:2016 (EN 12544-1:1999, IDT)  EN 12544-1:1999 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 1. Метод розділення напруги чинний 2016-08-01 6 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-2:2016 (EN 12544-2:2000, IDT) EN 12544-2:2000 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 2. Контролювання стабільності методом товстого фільтра чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 12544-3:2016 (EN 12544-3:1999, IDT) EN 12544-3:1999 Неруйнівний контроль. Вимірювання та оцінка напруги рентгенівської трубки. Частина 3. Спектрометричний метод чинний 2016-08-01 10 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13068-3:2016 (EN 13068-3:2001, IDT)  EN 13068-3:2001 Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 3. Загальні принципи радіоскопічного контролю металевих матеріалів рентгенівським і гамма-випромінюванням чинний 2016-08-01 14 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT) EN 13477-1:2001 Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT) EN 13477-2:2010 Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники чинний 2016-08-01 31 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13554:2016 (EN 13554:2011, IDT) EN 13554:2011 Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги чинний 2016-08-01 16 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) EN ISO 3059:2012, ISO 3059:2012 Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду чинний 2016-08-01 14 ДСТУ EN ISO 3059:2007 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ CEN ISO/TR 13115:2016 (CEN ISO/TR 13115:2011, IDT, ISO/TR 13115:2011, IDT) CEN ISO/TR 13115:2011, ISO/TR 13115:2011 Неруйнівний контроль. Методи абсолютного калібрування перетворювачів акустичної емісії способом взаємності чинний 2016-08-01 28 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) EN ISO 16810:2014, ISO 16810:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги чинний 2016-08-01 20 ДСТУ EN 583-1-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT, ISO 16823:2012, IDT) EN ISO 16823:2014, ISO 16823:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження в базі-17 чинний 2016-08-01 17 ДСТУ EN 583-3:2005 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT, ISO 19232-1:2013, IDT) EN ISO 19232-1:2013, ISO 19232-1:2013 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу чинний 2016-08-01 16 ДСТУ EN 462-1-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT, ISO 19232-2:2013, IDT) EN ISO 19232-2:2013, ISO 19232-2:2013 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь—отвір чинний 2016-08-01 14 ДСТУ EN 462-2-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT, ISO 19232-4:2013, IDT) EN ISO 19232-4:2013, ISO 19232-4:2013 Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення чинний 2016-08-01 12 ДСТУ EN 462-4-2001 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT) ISO 3057:1998 Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні чинний 2016-08-01 6 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT) ISO 3058:1998 Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення чинний 2016-08-01 11 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 12710:2017 (ISO 12710:2002, IDT) ISO 12710:2002 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Оцінка електронних характеристик ультразвукових дефектоскопів чинний,буде скасовано 2017-10-01 2023-01-01 29 2017-08-15 № 233 2022-07-07 № 122 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 16831:2017 (ISO 16831:2012, IDT) ISO 16831:2012 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і верифікація ультразвукового обладнання для вимірювання товщини чинний 2017-10-01 24 2017-08-15 № 233 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ ISO 18563-3:2017 (ISO 18563-3:2015, IDT) ISO 18563-3:2015 Неруйнівний контроль. Визначення характеристик і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 3. Комбіновані системи чинний 2017-10-01 41 2017-08-15 № 233 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) EN 13018:2016 Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи чинний 2017-10-01 8 ДСТУ EN 13018:2005 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 15548-1:2017 (EN ISO 15548-1:2013, IDT; ISO 15548-1:2013, IDT) EN ISO 15548-1:2013, ISO 15548-1:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 1. Визначення характеристик і верифікація приладів чинний 2019-01-01 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 15548-2:2017 (EN ISO 15548-2:2013, IDT; ISO 15548-2:2013, IDT) EN ISO 15548-2:2013, ISO 15548-2:2013 Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 2. Визначення характеристик і верифікація перетворювачів чинний 2019-01-01 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 15548-3:2017 (EN ISO 15548-3:2008, IDT; ISO 15548-3:2008, IDT) EN ISO 15548-3:2008, ISO 15548-3:2008 Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового контролю. Частина 3. Визначення характеристик і верифікація системи чинний 2019-01-01 2017-12-18 № 424 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 17405:2017 (EN ISO 17405:2014, IDT; ISO 17405:2014, IDT) EN ISO 17405:2014, ISO 17405:2014 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Методика контролю покривів, нанесених наплавленням, катанням та детонаційним напилюванням чинний 2019-01-01 2017-12-18 № 424 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 16946:2017(EN ISO 16946:2017, IDT; ISO 16946:2017, IDT) EN ISO 16946:2017, ISO 16946:2017 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок чинний 2019-01-01 8 2017-12-20 № 436 ua Переклад ТК 78
19.100 ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) EN ISO 9934-1:2016, ISO 9934-1:2016 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги