Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

21.020 ДСТУ 2861-94 IEC 60300:1984,ISO 9000:1987 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення чинний 1997-01-01 37 1994-12-08 № 310 ru,ua
21.020 ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги чинний 1997-01-01 43 1994-12-08 № 310 ru,ua ТК 68
21.020 ДСТУ 2863-94 IEC 60050-191:1990 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги чинний 1997-01-01 42 1994-12-08 № 310 ru,ua
21.020 ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення чинний 1997-01-01 32 1994-12-08 № 310 ru,ua
21.020 ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними чинний 1997-01-01 129 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 68
21.020 ДСТУ 3433-96 (ГОСТ 27.005-97) ГОСТ 27.005-97 Надійність техніки. Моделі відмов. Основні положення чинний 1999-01-01 47 1996-10-02 № 409 затверджено,1997-12-05 № 732 ua ТК 68
21.020 ДСТУ 3524-97 (ГОСТ 27.205-97) ГОСТ 27.205-97 Надійність техніки. Проектна оцінка надійності складних систем з урахуванням технічного і програмного забезпечення та оперативного персоналу. Основні положення чинний 1999-07-01 27 1997-02-28 № 115 затверджено,1998-03-16 № 165 встановлено термін чинності ua
21.020 ДСТУ 3942-2000 (ГОСТ 27.506-2000) ГОСТ 27.506-2000 Надійність техніки. Плани випробувань для контролю середнього наробітку до відмови (на відмову). Частина 2. Дифузійний розподіл Цей стандарт поширюється на об’єкти, які не відновлюються (не ремонтуються) та які відновлюються (ремонтуються) і наробіток яких до відмови (на відмову) та між відмовами апроксимують дифузійними розподілами (DM- і DN-розподілами), і встановлює плани випробувань для контролю показників надійності типу «середній наробіток» (надалі — плани випробувань) та методи їх контролю. Плани випробувань можна використовувати для контролю довговічності, терміну служби, терміну зберігання і часу відновлення об'єктів (виробів), якщо допустима апроксимація означених показників дифузійним розподілом. чинний 2001-07-01 35 2000-02-02 № 94 затверджено,2000-10-31 № 628 ua ТК 68
21.020 ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови Цей стандарт поширюється на таблички марковальні для машин, приладів та виробів загальнотехнічної призначеності. Таблички установлюють на виробах під час їхнього виробництва. Цей стандарт не поширюється на реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички для машин і механізмів, які виготовляють згідно з вимогами ДСТУ 4425. чинний 2011-08-01 9 ГОСТ 12969-67 2011-02-02 № 37 ua ТК 63
21.020 ДСТУ ГОСТ 30709:2004 ГОСТ 30709-2002 Технічна сумісність. Терміни та визначення чинний 2005-07-01 11 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
21.020 ДСТУ IEC 60706-2:2008 IEC 60706-2:2006 Ремонтопридатність устатковання. Частина 2. Вимоги до ремонтопридатності та дослідження на етапі проектування та конструювання чинний 2010-01-01 39 ГОСТ 23660-79 2008-08-14 № 284 ua Переклад
21.020 ДСТУ IEC 60706-3:2008 IEC 60706-3:2006 Ремонтопридатність устатковання. Частина 3. Перевірка, збір, аналіз і подання даних чинний 2010-01-01 30 ГОСТ 20831-75 2008-08-14 № 284 ua Переклад
21.020 ГОСТ 27.001-95 ГОСТ 27.001-95 Система стандартов "Надежность в технике". Основные положения чинний 1998-01-01 12 ГОСТ 27.001-81 1997-12-30 № 811 ru НОС
21.020 ГОСТ 27.310-95 ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения чинний 1999-01-01 14 1998-05-29 № 358 ru НОС
21.020 ГОСТ 27.402-95 ГОСТ 27.402-95 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение чинний 1999-01-01 45 1998-05-29 № 358 ru НОС
21.020 ГОСТ 1198-93 ГОСТ 1198-93 Ленты асбестовые тормозные. Технические условия чинний 1997-01-01 11 ГОСТ 1198-78 1996-06-19 № 247 ru НОС
21.020 ГОСТ 30638-99 ГОСТ 30638-99 Трибофатика. Термины и определения чинний 2001-07-01 23 1999-12-30 № 421 ru
21.020 ДСТУ 8646:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу (строку служби) технічних систем чинний 2017-07-01 40 2016-05-31 № 152 ua ТК 68
21.020 ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов чинний 2017-07-01 30 2016-05-31 № 152 ua ТК 68
21.020 ДСТУ EN 62502:2022 (EN 62502:2010, IDT; IEC 62502:2010, IDT) EN 62502:2010; IEC 62502:2010 Методи аналізування надійності. Аналізування дерева подій (ETA) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
21.020 ДСТУ EN 62551:2022 (EN 62551:2012, IDT; IEC 62551:2012, IDT) EN 62551:2012; IEC 62551:2012 Методи аналізування надійності. Методи мережі Петрі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
21.020 ДСТУ EN 60300-3-3:2022 (EN 60300-3-3:2017, IDT; IEC 60300-3-3:2017, IDT) EN 60300-3-3:2017; IEC 60300-3-3:2017 Управління надійністю. Частина 3-3. Посібник із застосування. Вартість життєвого циклу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
21.020 ДСТУ EN IEC 62402:2022 (EN IEC 62402:2019, IDT; IEC 62402:2019, IDT) EN IEC 62402:2019; IEC 62402:2019 Управління старінням набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
21.020 ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 21 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 27.004-85 Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 ГОСТ 22954-78 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 27.202-83 Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции не чинний 1984-07-01 2019-01-01 29 ГОСТ 16467-70, ГОСТ 16.304-74 - ГОСТ 16.306-74, ГОСТ 23641-79 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 27.203-83 Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности не чинний 1984-07-01 2019-01-01 5 ГОСТ 22955-78 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 27.204-83 Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности не чинний 1985-01-01 2019-01-01 22 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 10948-64 Радиусы закруглений и фаски. Размеры не чинний 1965-07-01 2018-01-01 3 (1-VI-82) ОСТ 4137 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IV-70),(2-V-80) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 88
21.020 ГОСТ 14775-81 Канавки для выхода долбяков. Размеры не чинний 1982-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 14775-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды не чинний 2019-01-01 2022-01-01 87 (1-III-78),(2-IV-83),(3-II-89),(4-ІПС8-2002) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
21.020 ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия не чинний 1971-01-01 2019-01-01 19 (1-VI-78),(2-V-83),(3-VIII-86) ОТУ 50-1-59 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 88
21.020 ГОСТ 15853-70 Накладки тормозные. Размеры не чинний 1971-01-01 2018-01-01 7 (1-IV-81),(2-II-86),(3-IХ-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 21474-75 Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 ОСТ 26016, ОСТ 26017 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 23207-78 Сопротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 26 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
21.020 ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-IV-89),(нац.зм.1ІПС4-2009) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
21.020 ГОСТ 27609-88 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Основные положения и требования к проведению и нормативно-техническому обеспечению не чинний 1989-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 ГОСТ 23.002-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.020, 25.040.99, 87.100 ГОСТ 28355-89 Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Нормы надежности и общие требования к методам их контроля не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 98
21.020, 29.020, 31.020 ДСТУ-Н IEC Guide 103:2007 IEC Guide 103:1980 Настанови щодо узгодження розмірів чинний 2008-07-01 19 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 72
21.020, 33.040.40 ДСТУ EN 61907:2022 (EN 61907:2010, IDT; IEC 61907:2009, IDT) EN 61907:2010; IEC 61907:2009 Розроблення надійності мережі зв'язку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
21.020, 49.020 ДСТУ EN 9278:2022 (EN 9278:2018, IDT) EN 9278:2018 Аерокосмічна серія. Загальні принципи управління старінням хімічних речовин, матеріалів і процесів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
21.020, 75.100 ГОСТ 27640-88 Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 ГОСТ 23.202-78, ГОСТ 23.203-78, ГОСТ 23.214-83 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru ТК 38
21.040.01 ДСТУ СТ СЭВ 3962:2008 СТ СЭВ 3962-83 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба круглая. Допуски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 СТ СЭВ 3962-83 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.040.01 ГОСТ 2016-86 Калибры резьбовые. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VIII-91) ГОСТ 2016-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.01 ГОСТ 2904-91 Основные нормы взаимозаменяемости. Метки на деталях с левой резьбой не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 ГОСТ 2904-45 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.01 ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-III-87) ГОСТ 10549-63 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.01 ГОСТ 11708-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 19 ГОСТ 11708-66 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.01 ГОСТ 24939-81 Калибры для цилиндрических резьб. Виды не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-IV-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ДСТУ ISO 68-1:2005 ISO 68-1:1998 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні У цьому стандарті визначено вимоги до основного профілю метричних нарізей ISO (М) загального призначення чинний 2007-12-01 9 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 261:2005 ISO 261:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення Цей стандарт установлює вимоги до метричних нарізей ISO (М) загальної призначеності з основним профілем згідно з ISO 68-1. Основні розміри нарізей — згідно з ISO 724. Допуски — згідно з ISO 965-1 чинний 2008-01-01 10 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 262:2005 ISO 262:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибирання розмірів для ґвинтів, болтів та гайок Цей стандарт установлює розміри метричних нарізей ISO (М) загальної призначеності з основним профілем згідно з ISO 68-1 для болтів, ґвинтів та гайок ряду діаметрів від 1 мм до 64 мм. Ці розміри рекомендовано для застосування у загальному машинобудуванні чинний 2008-01-01 8 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 724:2005 ISO 724:1993 Нарізі метричні ISO загального призначення. Основні розміри Цей стандарт установлює основні розміри (в міліметрах) метричних нарізей ISO згідно з ISO 261. Основний профіль нарізі — згідно з ISO 68 чинний 2007-10-01 12 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 965-1:2005 ISO 965-1:1998 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики Цей стандарт установлює характеристики на метричні нарізі ISO (M) загального призначення з основним профілем нарізі згідно з ISO 261. Система допусків нарізі стосується основного профілю нарізі згідно з ISO 68-1 чинний 2007-10-01 23 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 965-2:2005 ISO 965-2:1998 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності Цей стандарт установлює граничні розміри середнього діаметру і діаметрів вершин метричних нарізей ISO (M) загального призначення згідно з ISO 262, що мають основний профіль нарізі згідно з ISO 68-1. Граничні розміри допусків встановленого класу точності відповідають основним відхиленням і допускам ISO 965-1 чинний 2007-10-01 12 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ISO 965-3:2005 ISO 965:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили Цей стандарт установлює значення до відхилів середнього діаметра і діаметра вершин метричних нарізей ISO (M) загальної призначеності згідно з ISO 261, що мають основний профіль згідно з ISO 68-1. Ці відхили відповідають основним відхилам та допускам ISO 965-1 чинний 2007-07-01 28 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 136
21.040.10 ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD) ГОСТ 16093-2004, ISO 965-1:1998, ISO 965-3:1998 Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором чинний 2018-10-01 43 ГОСТ 16093-81 2018-09-21 № 332 ru Підтвердження ТК 136
21.040.10 ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD)/ Поправка № 1:2019 (Поправка к ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD; 2006) Поправка к ГОСТ 16093-2004; ISO 965-1:1998; ISO 965-3:1998 Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором чинний 2019-04-01 2 2019-03-19 № 65, 2019-04-24 № 109(зміна до № 65) ru Підтвердження ТК 135
21.040.10 ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD)/ Поправка № 2:2019 (Поправка к ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD; 2015) Поправка к ГОСТ 16093-2004; ISO 965-1:1998; ISO 965-3:1998 Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором чинний 2019-04-01 2 2019-03-19 № 65, 2019-04-24 № 109(зміна до № 65) ru Підтвердження ТК 135
21.040.10 ГОСТ 3199-84 Калибры для метрической резьбы диаметром  менее 1 мм. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 3199-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 4608-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Посадки с натягом не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-88) ГОСТ 4608-65 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 8724-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 8724-58, ГОСТ 9000-73 в части диаметров и шагов 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 9000-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для диаметров менее 1 мм. Допуски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 ГОСТ 9000-73 в части разд. 2 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 9150-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль не чинний 1982-01-01 2019-01-01 2 ГОСТ 9150-59 в части профиля, ГОСТ 9000-73 в части профиля 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 11709-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для деталей из пластмасс не чинний 2019-01-01 2022-01-01 8 ГОСТ 11709-71 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором не чинний 2018-01-25 2018-10-01 23 ГОСТ 16093-70, ГОСТ 17722-72 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ГОСТ 16967-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для приборостроения. Диаметры и шаги не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 16967-71 в части диаметров и шагов 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 17756-72 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 1973-07-01 2018-01-01 20 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 564-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17757-72 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 16 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 565-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17758-72 Пробки резьбовые со вставками двусторонние диаметром от 2 до 50 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 566-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17759-72 Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 567-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17760-72 Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 568-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17761-72 Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 570-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17762-72 Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 571-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17763-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-II-84),(2-ХII-89) МН 572-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17764-72 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 2 до 100 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 573-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17765-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 574-62 в части колец с полным профилем резьбы 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17766-72 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-Х-74),(2-II-84),(3-ХII-89) МН 574-62 в части колец с укороченным профилем резьбы 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 17767-72 Ручки ввертные для калибров-пробок и колец. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 1 (1-II-84) МН 312-59 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 18465-73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 444 (1-I-75),(2-IV-79),(3-VI-83) МН 3915-62, МН 5356-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 18466-73 Калибры для метрической резьбы св. 68 до 200 мм. Исполнительные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 332 (1-IV-79),(2-VI-83) МН 3916-62, МН 5357-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 33 МН 5384-64, МН 5385-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ГОСТ 24475-80 Калибры для метрической конической резьбы. Допуски не чинний 1981-07-01 2018-01-01 15 (1-IV-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры не чинний 1982-01-01 2019-01-01 11 ГОСТ 9150-59 в части основных размеров, ГОСТ 9000-73 в части основных размеров 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.10 ГОСТ 24706-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для приборостроения. Основные размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 ГОСТ 16967-71 в части основных размеров 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ГОСТ 24834-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Переходные посадки не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-VII-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ГОСТ 24997-81 Калибры для метрической резьбы. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 ГОСТ 18107-72, ГОСТ 11953-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.10 ГОСТ 25229-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.10 ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD)/ Поправка № 1:2019 (Поправка к ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD) Поправка к ГОСТ 16093-2004; ISO 965-1:1998; ISO 965-3:1998 Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором не чинний 2019-03-19 2019-04-24 2 2019-03-19 № 65, 2019-04-24 № 109 вилучено з № 65 ru Підтвердження ТК 135
21.040.20 ГОСТ 1623-89 Калибры для дюймовой резьбы с углом профиля 55°. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 16 ГОСТ 1623-61, кроме метрических резьб 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 63
21.040.20 ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-I-70),(2-III-85) ОСТ 20010-38 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.20 ГОСТ 6485-69 Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Типы. Основные размеры и допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 ГОСТ 6485-53 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ДСТУ ISO 1478:2007 ISO 1478:1999 Нарізь самонарізувальних ґвинтів. Технічні вимоги Цей стандарт установлює технічні вимоги до нарізі та кінців нарізі самонарізувальних ґвинтів розмірами нарізей від ST1,5 до ST9,5 включно (для зґвинчування з металевим листом) чинний,буде скасовано 2009-10-01 2024-01-01 7 2023-10-13 № 273 2007-12-12 № 356 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.040.30 ДСТУ EN 10226-1:2022 (EN 10226-1:2004, IDT) EN 10226-1:2004 Трубна різьба, на якій виконано герметичні з’єднання. Частина 1. Конічна зовнішня різьба та паралельна внутрішня різьба. Розміри, допуски та позначення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.040.30 ДСТУ EN 10226-2:2022 (EN 10226-2:2005, IDT) EN 10226-2:2005 Зварні круглі сталеві труби для машинобудування та загального машинобудування. Технічні умови постачання. Частина 2. Нержавка сталь набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.040.30 ДСТУ EN ISO 228-1:2022 (EN ISO 228-1:2003, IDT; ISO 228-1:2000, IDT) EN ISO 228-1:2003; ISO 228-1:2000 Трубна різьба без герметичних з’єднань. Частина 1. Розміри, допуски та позначення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.040.30 ДСТУ EN ISO 228-2:2022 (EN ISO 228-2:2003, IDT; ISO 228-2:1987, IDT) EN ISO 228-2:2003; ISO 228-2:1987 Трубна різьба без герметичних з’єднань. Частина 2. Перевірка за допомогою граничних калібрів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.040.30 ДСТУ EN 10226-3:2022 (EN 10226-3:2005, IDT) EN 10226-3:2005 Трубна різьба без герметичних з’єднань. Частина 3. Перевірка за допомогою граничних калібрів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.040.30 ГОСТ 2533-88 Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 2533-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 6042-83 Резьба Эдисона круглая. Профили, размеры и предельные размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 4 ГОСТ 6042-71 в части разд. 1 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 6211-69 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 ГОСТ 6357-73 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 7157-79 Калибры для трубной конической резьбы. Типы. Основные размеры и допуски не чинний 1981-01-01 2018-01-01 12 (1-IV-90) ГОСТ 7157-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 8762-75 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры не чинний 1976-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 8762-58 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 8867-89 Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски не чинний 1990-01-01 2018-01-01 12 (1-IХ-92) ГОСТ 8867-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 9484-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профили не чинний 2019-01-01 2022-01-01 2 ГОСТ 9484-73 в части профилей 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 9562-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Допуски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 20 ГОСТ 9562-60 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 9909-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 9909-70 в части разд. 1, 2 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 136
21.040.30 ГОСТ 10071-89 Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 10071-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 10177-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профиль и основные размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 ГОСТ 10177-62 в части разд. I, II 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 10278-81 Калибры для упорной резьбы. Допуски не чинний 1983-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 10278-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 10653-84 Калибры для треугольной резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски не чинний 1985-01-01 2018-01-01 6 ГОСТ 10653-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 10654-81 Калибры для треугольной резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски не чинний 1982-07-01 2018-01-01 6 ГОСТ 10654-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 10655-81 Калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски не чинний 1982-07-01 2018-01-01 6 ГОСТ 10655-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 13535-87 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная усиленная 45° не чинний 2019-01-01 2022-01-01 15 ГОСТ 13535-68 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 1 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 13798-68 Калибры для круглой резьбы диаметром 12 мм. Основные размеры и допуски не чинний 1969-07-01 2018-01-01 3 (1-VI-74) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 14747-88 Калибры для упорной усиленной резьбы. Допуски не чинний 1989-01-01 2018-01-01 8 ГОСТ 14747-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 17381-84 Калибры для упорной резьбы. Исполнительные размеры не чинний 1985-07-01 2018-01-01 115 ГОСТ 17381-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18922-73 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16″до 4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-VIII-81) МН 775-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18923-73 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16″ до 4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-VIII-81) МН 776-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18924-73 Пробки двусторонние резьбовые со вставками для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16″ до 1 1/2″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VIII-81) МН 777-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18925-73 Пробки резьбовые с насадками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4″ до 3 3/4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-VIII-81) МН 778-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18926-73 Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4″ до 3 3/4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-VIII-81) МН 779-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18927-73 Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4″до 6″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VIII-81) МН 781-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18928-73 Пробки резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4″ до 6″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-VIII-81) МН 782-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18929-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16″ до 3 3/4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VIII-81) МН 783-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18930-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16″ до 3 3/4″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VIII-81) МН 784-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18931-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4″ до 6″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VIII-81) МН 785-64 в части колец с полным профилем резьбы 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 18932-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4″ до 6″. Конструкция и основные размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VIII-81) МН 785-64 в части колец с укороченным профилем резьбы 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 21348-75 Отверстия под нарезание трубной цилиндрической резьбы. Диаметры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 4 ГОСТ 5388-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 21350-75 Отверстия под нарезание трубной конической резьбы. Диаметры не чинний 1977-01-01 2019-01-01 5 МН 5389-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 24672-81 Калибры для конической резьбы. Технические условия не чинний 1982-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 24737-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 9484-73 в части основных размеров 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 24738-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Диаметры и шаги не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 9484-73 в части диаметров и шагов 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 24739-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная многозаходная не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-VII-89) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 24998-81 Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов. Допуски не чинний 1983-01-01 2018-01-01 12 (1-V-90) ГОСТ 9909-70 в части калибров 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 25096-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Допуски не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 ГОСТ 10177-62 в части разд. III 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.040.30 ГОСТ 25575-83 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски не чинний 1985-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-86),(2-IV-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 25576-83 Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 (1-Х-86),(2-IV-88),(3-III-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 25578-83 Калибры для резьбы Эдисона круглой. Основные размеры не чинний 1985-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 6042-71 в части разд. 2, 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 27298-87 Калибры для многозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 28094-89 Калибры для круглой резьбы. Допуски не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
21.040.30 ГОСТ 28487-90 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски не чинний 1993-01-01 2018-01-01 10 (1-Х-92) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.040.30 СТ СЭВ 3293-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба круглая. Профиль и основные размеры не чинний 2018-01-01 3 СТ СЭВ 307-76 в части разд.1 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
21.060.01 ДСТУ ISO 225-2001 ISO 225:1983 Кріпильні вироби. Болти, ґвинти, шпильки і гайки. Символи і позначення розмірів чинний,буде скасовано 2003-01-01 2024-01-01 23 2023-10-13 № 273 2001-12-28 № 656 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 272:2005 ISO 272:1982 Вироби кріпильні шестигранні. Розміри «під ключ» Цей стандарт установлює розміри «під ключ» шестигранних виробів, наприклад, болтів і ґвинтів з шестигранною головкою, шестигранних гайок, а також шестигранних болтів, ґвинтів і гайок зі скошеним буртом для використовування їх у відповідних стандартах на продукцію. Він також установлює вимоги до співвідношення площі опорної поверхні під головкою болта ґвинта або гайки (яка обумовлює величину напруження болтового з’єднання у разі затягування кріпильного виробу) і площі прикладання напруження у нарізі, яке виникає у разі заґвинчування кріпильного виробу відповідного класу міцності чинний 2007-10-01 8 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 273:2005 ISO 273:1979 Вироби кріпильні. Отвори з зазором для болтів і ґвинтів Цей стандарт установлює діаметри отворів з зазором кріпильних з’єднань загального призначення, які визначено з урахуванням площі опорної поверхні болтів та гайок, що відповідають стандартам ISO, та діаметра нарізі болтів і ґвинтів чинний 2007-10-01 7 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 3269:2004 ISO 3269:2000 Вироби кріпильні. Приймальний контроль 1.1 Цей стандарт установлює процедуру приймального контролювання для приймання або забраковування покупцем партії кріпильних виробів за умови, що під час їхнього замовляння не були узгоджені інші правила приймання. Додаткові вимоги до приймального контролювання можуть бути внесені до відповідного стандарту на виріб (наприклад, гайки самостопорні з переважальним крутильним моментом). Такі процедури контролювання можна використовувати у випадку, коли відповідність вимогам — спірна. 1.2 Цей стандарт не поширюється на болти, ґвинти, шпильки, гайки, штифти, шайби, заклепки й інші кріпильні вироби, призначені для складання великогабаритних машин, для спеціальних виробів або спеціального технічного застосовування, що потребують жорсткішого контролювання в процесі виробництва і приймання кріпильних виробів. Для таких виробів процедури приймального контролювання повинні бути узгоджені між постачальником і покупцем перед підтвердженням замовлення. 1.3 Цей стандарт поширюється тільки на готові вироби; якщо інше не передбачено, то він не поширюється на методи контролювання технологічного процесу або контролювання в процесі виробництва. 1.4 Під час виготовляння кріпильних виробів виробником може бути укладений субдоговір з іншими постачальниками кріпильної продукції, послуг і частково зроблених деталей (наприклад, шайб, гайок, покривів, термічного обробляння і штампування). Проте, постачальник готових кріпильних виробів повинен нести повну відповідальність за їх якість. Вимоги цього стандарту поширюються на кріпильні вироби тільки під час постачання. Вимоги цього стандарту не поширюються на будь-який процес, здійснений після приймання (наприклад, нанесення покриву). 1.5 У додатку В подано настанову та пояснення щодо основних правил, на яких базується цей стандарт чинний,буде скасовано 2006-01-01 2024-01-01 20 2023-10-13 № 273 2004-10-05 № 219 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 3508:2005 ISO 3508:1976 Збіги нарізі кріпильних виробів згідно з ISO 261 і ISO 262 Цей стандарт поширюється на кріпильні вироби з наріззю, згідно з ISO 261 ISO general purpose metric screw threads — General plan та ISO 262 ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts, та установлює розміри збігів чинний 2007-10-01 7 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 3800:2008 ISO 3800:1993 Вироби кріпильні з наріззю. Випробування на втому осьовим навантаженням. Методи випробування та оцінювання результатів Цей стандарт установлює вимоги до умов випробування на втому осьовим навантаженням кріпильних виробів із наріззю, а також оцінювання результатів випробування. Якщо не обумовлено іншого під час замовляння, випробування виконують за кімнатної температури із застосуванням змінного напруження, розтягуючи кріпильний виріб уздовж головної подовжньої осі. Вплив пружної деформації деталей кріплення не беруть до уваги. Цей метод дає змогу визначити характеристики опору втоми кріпильних виробів із наріззю. На результати можуть впливати умови випробування. Тому для зменшення цього впливу встановлюють мінімальну кількість вимог. Додатково застосовують методики калібрування та центрування випробувальної апаратури чинний 2010-01-01 23 2008-03-04 № 86 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 4042:2004 ISO 4042:1999 Кріпильні вироби. Покриття електролітичні чинний,буде скасовано 2006-04-01 2024-01-01 24 2023-10-13 № 273 2004-11-15 № 258 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 4753:2006 ISO 4753:1999 Кріпильні вироби. Кінці виробів із зовнішньою метричною наріззю ISO. Розміри чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2006-08-16 № 246 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 4755:2007 ISO 4755:1983 Кріпильні вироби. Проточки нарізеві для зовнішньої метричної нарізі ISO. Розміри чинний 2009-01-01 6 2007-07-30 № 168 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 4759-1-2001 ISO 4759-1:2000 Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти, шпильки та гайки.  Класи точності А, В і С чинний,буде скасовано 2003-07-01 2024-01-01 64 2023-10-13 № 273 2002-04-01 № 205 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 8991:2005 ISO 8991:1986 Система позначення кріпильних виробів чинний 2007-10-01 6 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 8992:2006 ISO 8992:1986 Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, ґвинтів, шпильок і гайок чинний 2007-10-01 8 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 15330:2003 ISO 15330:1999 Кріпильні вироби. Випробування попереднім навантаженням на виявлення водневої крихкості. Метод паралельних опорних поверхонь чинний,буде скасовано 2005-07-01 2024-01-01 12 2023-10-13 № 273 2003-12-26 № 262 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 16047:2008 ISO 16047:2005 Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом і відповідним затискним зусиллям чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 16 2023-10-13 № 273 2008-08-04 № 268 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 16048:2009 ISO 16048:2003 Пасивування кріпильних виробів з корозієтривкої нержавкої сталі чинний,буде скасовано 2012-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2009-12-23 № 471 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ДСТУ ISO 16426:2007 ISO 16426:2002 Кріпильні вироби. Система забезпечування якості чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 14 2023-10-13 № 273 2007-07-30 № 168 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01 ГОСТ 18126-94 ГОСТ 18126-94 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия чинний 2002-01-01 9 ГОСТ 18126-72 2001-06-19 № 290 ru ТК 136
21.060.01 ГОСТ 30133-95 ГОСТ 30133-95 Изделия машиностроения. Способы и виды предохранения резьбовых соединений от самоотвинчивания. Технические требования чинний 2000-01-01 23 1999-03-12 № 104 ru ТК 15
21.060.01 ДСТУ EN 14399-1:2019 (EN 14399-1:2015, IDT) EN 14399-1:2015 З’єднання болтові високоміцні для попереднього напруження. Частина 1. Загальні вимоги чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-01-01 31 2023-10-13 № 273 2019-12-23 № 477 10-2023 en Підтвердження ТК 136 305/2011
21.060.01 ДСТУ EN 15048-1:2019 (EN 15048-1:2016, IDT) EN 15048-1:2016 З’єднання болтові без попереднього напруження. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 31 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 136 305/2011
21.060.01 ДСТУ EN 15048-1:2019 (EN 15048-1:2007, IDT) EN 15048-1:2007 З’єднання болтові без попереднього напруження. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 26 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 136 305/2011
21.060.01 ДСТУ EN 14399-2:2022 (EN 14399-2:2015, IDT) EN 14399-2:2015 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 2. Придатність для попередньої напруги набуде чинності 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-3:2022 (EN 14399-3:2015, IDT) EN 14399-3:2015 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 3. Система HR. Вузли з шестигранними болтами та гайками набуде чинності 2023-12-31 29 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-4:2022 (EN 14399-4:2015, IDT) EN 14399-4:2015 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 4. Система HV. Вузли з шестигранними болтами та гайками набуде чинності 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-7:2022 (EN 14399-7:2018, IDT) EN 14399-7:2018 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 7. Система HR. Вузли з болтами з потайною головкою та гайками набуде чинності 2023-12-31 28 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-8:2022 (EN 14399-8:2018, IDT) EN 14399-8:2018 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 8. Система HV. Вузли з шестигранними болтами та гайками набуде чинності 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-9:2022 (EN 14399-9:2018, IDT) EN 14399-9:2018 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 9. Система HR або HV. Індикатори натягу болтових та гайкових зʼєднань набуде чинності 2023-12-31 30 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 14399-10:2022 (EN 14399-10:2018, IDT) EN 14399-10:2018 Зʼєднання болтові високоміцні для попередньої напруги. Частина 10. Система HRC. Болтові та гайкові з’єднання з каліброваною попередньою напругою набуде чинності 2023-12-31 29 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ EN 15048-2:2022 (EN 15048-2:2016, IDT) EN 15048-2:2016 Конструкційні болтові вузли без попереднього натягування. Частина 2. Придатність до використання набуде чинності 2023-12-31 14 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 11284:2008 ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 5 (1-II-82) ГОСТ 11284-75 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 12876:2008 ГОСТ 12876-67 Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 7 (4-VII-83) ГОСТ 12876-67 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 19256:2008 ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 7 ГОСТ 19256-73 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 19258:2008 ГОСТ 19258-73 Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 15 ГОСТ 19258-73 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 21347:2008 ГОСТ 21347-75 Стержни под нарезание трубной цилиндрической резьбы. Диаметры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 ГОСТ 21347-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 395 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 21349:2008 ГОСТ 21349-75 Стержни под нарезание трубной конической резьбы. Диаметры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 ГОСТ 21349-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 395 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.01 ДСТУ ГОСТ 27148:2008 ГОСТ 27148-86 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 ГОСТ 27148-86 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.01 ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 28 (1-II-90) ГОСТ 1759-70 в части технических требований и маркировки крепежных изделий 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.060.01 ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей не чинний 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-ХII-88) ГОСТ 1759-70 в части допусков и методов контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.060.01 ГОСТ 16030-70 Отверстия сквозные квадратные и продолговатые под крепежные детали. Формы и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-Х-80) МН 5780-65 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.060.01 ГОСТ 17769-83 (ИСО 3269-88) Изделия крепежные. Правила приемки не чинний 1984-01-01 2018-01-01 13 (1-II-93) ГОСТ 17769-72 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 136
21.060.01 ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-82),(2-III-87) ГОСТ 1471-54 в части упаковки и маркировки 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.060.01 ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-II-85) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
21.060.01 ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения не чинний 1988-01-01 2018-01-01 37 (1-ХI-89) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 136
21.060.01, 25.220.40 ДСТУ ISO 10683:2009 ISO 10683:2000 Кріпильні вироби. Покриви неелектролітичні, отримані із застосуванням дисперсного цинку. Технічні умови чинний,буде скасовано 2012-01-01 2024-01-01 2023-10-13 № 273 2009-12-30 № 485 10-2023 ua Переклад
21.060.01, 25.220.40 ДСТУ ISO 10684:2008 ISO 10684:2004 Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 19 2023-10-13 № 273 2008-08-14 № 285 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.01, 25.220.40 ДСТУ EN ISO 10683:2022 (EN ISO 10683:2018, IDT; ISO 10683:2018, IDT) EN ISO 10683:2018; ISO 10683:2018 Кріпильні вироби. Системи неелектролітичних цинк-ламельних покриттів набуде чинності 2023-12-31 40 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.01, 91.080.20 ДСТУ EN 14592:2019 (EN 14592:2008 + A1:2012, IDT) EN 14592:2008 + A1:2012 Конструкції дерев’яні. Кріпильні деталі типу штифта. Вимоги чинний 2020-01-01 45 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
21.060.01, 91.080.20 ДСТУ EN 14592:2022 (EN 14592:2022, IDT) EN 14592:2022 Конструкційний лісоматеріал. Дерев'яні конструкції. Дюбельні кріплення. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 79 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 300
21.060.10 ДСТУ ISO 885:2005 ISO 885:2000 Болти і ґвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою Цей стандарт установлює радіуси під головкою та перехідні діаметри болтів і ґвинтів загальної призначеності метричної серії чинний 2007-10-01 9 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 888:2005 ISO 888:1976 Болти, ґвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення Цей стандарт установлює номінальні довжини болтів, ґвинтів і шпильок, а також довжини нарізей болтів загального призначення. чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 9 2023-10-13 № 273 2005-06-30 № 156 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 898-1:2003 ISO 898-1:1999 Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених з вуглецевої і легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки Цей стандарт визначає механічні властивості болтів, гвинтів і шпильок, виготовлених із вуглецевої і легованої сталі, які випробовують за температури навколишнього середовища від 10 оC до 35 оC. Вироби, що відповідають вимогам цього стандарту, оцінені лише за температури навколишнього середовища і не можуть зберігати зазначені механічні і фізичні властивості за більш високих та більш низьких температур. Увагу приділено додатку А, що містить приклади зниження границі плинності і умовної границі плинності за підвищеної температури. За температур нижче, ніж температура навколишнього середовища, може відбуватися істотна зміна властивостей, особливо удар на в’язкість. Коли кріпильні вироби використовують за температури вище або нижче зазначеного температурного інтервалу, то споживач повинен бути впевненим, що механічні і фізичні властивості кріпильних виробів відповідають цим особливим умовам експлуатування. Деякі кріпильні вироби не можна випробовувати на розтягування або кручення, як вимагає цей стандарт, через геометрію головки, що має меншу площу зрізу головки порівняно з площею прикладення напруження в нарізі, наприклад потайна, напівпотайна і циліндрична головки (див. розділ 6). Цей стандарт поширюється на болти, гвинти і шпильки: — з великим кроком нарізі від M1,6 до M39, і дрібним кроком нарізі від M8 ¥ 1 до M39 ¥ 3; — із трикутною наріззю ISO, згідно з ISO 68-1; — із співвідношенням діаметра і кроком нарізі, згідно з ISO 261 і ISO 262; — із допусками на нарізь, згідно з ISO 965-1 і ISO 965-2; — виготовлених із вуглецевої і легованої сталі. Він не поширюється на установчі гвинти і аналогічні нарізеві кріпильні вироби, що не працюють на розтягування (див. ISO 898-5). Він не визначає технічні вимоги до таких властивостей, як: — зварюваність; — корозійна тривкість; — здатність витримувати температуру понад 300 оC (250 оC для класу міцності 10.9) або нижче мінус 50 оC; — міцність на зріз; — витривалість. чинний,буде скасовано 2007-07-01 2024-01-01 29 2023-10-13 № 273 2003-12-26 № 262 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 898-5:2005 ISO 898-5:1998 Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Ґвинти установні та подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей установчих гвинтів з вуглецевої або легованої сталі та подібних нарізевих кріпильних виробів, які не працюють на розтяг, з номінальним діаметром нарізі від 1,6 мм до 24 мм включно. Установлені вимоги до механічних і фізичних властивостей гвинтів перевіряють випробовуванням, які проводять за температури довкілля від 10 оС до 35 оС. У разі більш високих і більш низьких температур механічні і фізичні властивості гвинтів змінюються. Цей стандарт не поширюється на такі властивості установчих гвинтів як: — напруження розтягування (див. ISO 898-1); — зварюваність; — корозійна тривкість; — здатність витримувати температуру вище 300 оС чи нижче мінус 50 оС чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 13 2023-10-13 № 273 2005-07-25 № 187 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 898-7:2005 ISO 898-7:1992 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 7. Випробування на крутіння і мінімальні крутильні моменти для болтів та ґвинтів номінальним діаметром від 1 мм до 10 мм Цей стандарт установлює метод випробовування на крутіння болтів і гвинтів з номінальними діаметрами від 1 мм до 10 мм класу міцності від 8.8 до 12.9, згідно з ISO 898-1 для визначання їх руйнівного крутильного моменту. Цей метод застосовують до болтів і гвинтів з наріззю меншою ніж М3, для яких руйнівні і пробні навантаги не встановлені у ISO 898-1, а також до коротких болтів і гвинтів з номінальними діаметрами нарізі від 3 мм до 10 мм, які не можуть бути піддані випробовуванню на розрив. Мінімальні руйнівні крутильні моменти не застосовують до установчих гвинтів із шестигранною заглибиною «під ключ» чинний 2007-10-01 11 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1207:2009 ISO 1207:1992 Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги Цей стандарт установлює технічні вимоги до ґвинтів з циліндричною головкою та прямим шліцом класу точності А наріззю від М1,6 до М10 включно чинний,буде скасовано 2012-01-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2009-12-30 № 485 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1479:2008 ISO 1479:1983 Ґвинти самонарізувальні з шестигранною головкою. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до самонарізувальних ґвинтів із шестигранною головкою наріззю від ST 2,2 до ST 9,5 включно чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 7 2023-10-13 № 273 2008-08-04 № 266 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1481:2007 ISO 1481:1983 Ґвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до самонарізувальних ґвинтів із циліндричною округлою головкою та прямим шліцом наріззю від ST 2,2 до ST 9,5 включно чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 7 2023-10-13 № 273 2007-12-24 № 382 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1482:2007 ISO 1482:1983 Ґвинти самонарізувальні з потайною головкою загального виду та прямим шліцом. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до самонарізувальних ґвинтів з потайною головкою та прямим шліцом наріззю від ST 2,2 до ST 9,5 включно чинний,буде скасовано 2009-10-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-12-24 № 383 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1483:2007 ISO 1483:1983 Ґвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцем. Технічні умов Цей стандарт установлює технічні вимоги до самонарізувальних ґвинтів з напівпотайною головкою та прямим шліцом наріззю від ST 2,2 до ST 9,5 включно чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-12-04 № 344 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 1580:2007 ISO 1580:1994 Ґвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до ґвинтів із циліндричною округлою головкою та прямим шліцом класу точності А наріззю від М1,6 до М10 включно чинний,буде скасовано 2009-10-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2007-12-24 № 383 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 2009:2008 ISO 2009:1994 Ґвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцем. Клас точності А. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до гвинтів з потайною головкою та прямим шліцом класу точності А наріззю від М1,6 до М10 включно чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2008-03-04 № 86 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 2010:2007 ISO 2010:1994 Ґвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до ґвинтів з напівпотайною головкою та прямим шліцом класу точності А наріззю від М1,6 до М10 включно чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2007-10-16 № 260 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 2342:2009 ISO 2342:2003 Ґвинти потайні стопорні з прямим шліцом і хвостовиком. Технічні вимоги Цей стандарт установлює технічні вимоги до потайних стопорних ґвинтів з прямим шліцом і хвостовиком наріззю від М1 до М10 включно чинний,буде скасовано 2012-01-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2009-12-30 № 489 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 2702:2006 ISO 2702:1992 Ґвинти самонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей самонарізувальних сталевих термооброблених ґвинтів з наріззю від ST2,2 до ST8 включно, згідно з ISO 1478, а також до методів їх випробовування чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2006-06-29 № 180 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 3506-1:2006 ISO 3506-1:1997 Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, ґвинти та шпильки Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей болтів, ґвинтів і шпильок, вироблених із корозієтривкої нержавкої аустенітної, мартенситної та феритної сталі, що їх випробовують за температури навколишнього середовища від 15 оС до 25 оС. У разі підвищення чи зниження температури властивості болтів, ґвинтів і шпильок будуть змінюватися. Цей стандарт поширюється на болти, ґвинти та шпильки: — з номінальним діаметром нарізі (d) до 39 мм включно; — з трикутною метричною наріззю ISO та з діаметрами і кроками, згідно з ISO 68-1, ISO 261 і ISO 262; — будь-якого виду чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 24 2023-10-13 № 273 2006-09-07 № 272 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 3506-3:2008 ISO 3506-3:1997 Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей установних ґвинтів і подібних кріпильних виробів, які не працюють на розтягування, вироблених із корозійностійкої нержавкої аустенітної сталі, які випробовують за температури довкілля від 15 оС до 25 оС. У разі підвищення або зниження температури властивості установних ґвинтів змінюються. Цей стандарт поширюється на установні ґвинти і подібні кріпильні вироби: — з номінальним діаметром нарізі (d) від 1,6 мм до 24 мм включно; — з трикутною метричною наріззю ISO та з діаметрами і кроками згідно з ISO 68-1, ISO 261 та ISO 262; — будь-якого виду чинний,буде скасовано 2010-01-01 2024-01-01 16 2023-10-13 № 273 2008-08-04 № 268 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 3506-4:2007 ISO 3506-4:2003 Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні ґвинти Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей самонарізувальних ґвинтів, вироблених із корозійностійкої нержавкої аустенітної, мартенситної і феритної сталі, які випробовують за температури навколишнього середовища від 15 оС до 25 оС. У разі підвищення або зниження температури властивості ґвинтів змінюються. Цей стандарт поширюється на самонарізувальні ґвинти наріззю від ST2,2 до ST8 включно згідно з ISO 1478 чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 18 2023-10-13 № 273 2007-12-04 № 344 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4014-2001 ISO 4014:1999 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови чинний 2003-01-01 19 2001-12-28 № 656 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4015:2007 ISO 4015:1979 Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень, діаметр якого приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі. Технічні умови чинний 2009-07-01 11 2007-10-10 № 254 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4016:2007 ISO 4016:1999 Болти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 14 2023-10-13 № 273 2007-10-10 № 254 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4017-2001 ISO 4017:1999 Ґвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови чинний,буде скасовано 2003-01-01 2024-01-01 19 2023-10-13 № 273 2001-12-28 № 656 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4018:2009 ISO 4018:1999 Ґвинти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні вимоги чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 485 ua Переклад
21.060.10 ДСТУ ISO 4162:2007 ISO 4162:1990 Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Дрібна серія. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 14 2023-10-13 № 273 2007-10-10 № 253 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4762:2006 ISO 4762:2004 Ґвинти з циліндричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 16 ГОСТ 11738-84 (ИСО 4762-77) 2023-10-13 № 273 2006-06-29 № 180 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 6157-1:2004 ISO 6157-1:1988 Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки загального призначення чинний 2006-01-01 12 2004-10-05 № 219 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 6157-3:2005 ISO 6157-3:1988 Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, ґвинти та шпильки спеціальної призначеності чинний 2008-01-01 19 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7045:2006 ISO 7045:1994 Ґвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцем типу H або Z. Клас точності А. Технічні вимоги чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2006-06-29 № 179 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7046-1:2006 ISO 7046-1:1994 Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем H або Z. Клас точності А. Частина 1. Ґвинти сталеві класу міцності 4,8. Технічні вимоги чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2006-06-29 № 179 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7046-2:2006 ISO 7046-2:1990 Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем. Клас точності А. Частина 2. Ґвинти з нержавіючої сталі та кольорових металів класу міцності 8.8. Технічні вимоги чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2006-06-29 № 179 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7047:2007 ISO 7047:1994 Ґвинти з напівпотайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом типу H або Z. Клас точності А. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 11 2023-10-13 № 273 2007-07-30 № 168 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7048:2007 ISO 7048:1998 Ґвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2007-09-12 № 219 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7049:2007 ISO 7049:1983 Ґвинти самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою і хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-07-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2007-10-10 № 253 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7050:2007 ISO 7050:1983 Ґвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-30 № 168 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7051:2007 ISO 7051:1983 Ґвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-30 № 168 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7053:2007 ISO 7053:1992 Ґвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-06 № 147 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7085:2008 ISO 7085:1999 Механічні та функційні властивості загартованих і відпущених ґвинтів з накатаною метричною наріззю чинний 2010-01-01 12 2008-08-04 № 266 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7721:2006 ISO 7721:1983 Ґвинти з потайною головкою. Конфігурація головки і контролювання розмірів чинний 2007-10-01 8 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7721-2:2007 ISO 7721-2:1990 Ґвинти з пласкою потайною головкою. Частина 2. Глибина проникнення калібру у хрестоподібний шліц. Технічні вимоги чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-09-12 № 219 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 8676:2009 ISO 8676:1999 Ґвинти з шестигранною головкою з метричною наріззю та дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги чинний 2012-01-01 17 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 10509:2009 ISO 10509:1992 Ґвинти з шестигранною головкою зі скошеним буртом самонарізувальні. Технічні вимоги чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 484 ua Переклад
21.060.10 ДСТУ ISO 10642:2006 ISO 10642:2004 Ґвинти з потайною головкою та шестигранним заглибленням «під ключ». Технічні умови чинний,буде скасовано 2007-10-01 2024-01-01 12 2023-10-13 № 273 2006-08-16 № 246 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 10666:2007 ISO 10666:1999 Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні. Механічні та функційні властивості чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 11 2023-10-13 № 273 2007-07-06 № 147 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15065:2009 ISO 15065:2005 Зенківки конічні для ґвинтів з потайною головкою з конфігурацією головки відповідно до ISO 7721. Розміри чинний,буде скасовано 2012-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2009-12-30 № 485 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15071:2009 ISO 15071:1999 Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Малі типорозміри. Клас точності А. Технічні умови чинний 2011-07-01 12 2009-12-03 № 439 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15072:2009 ISO 15072:1999 Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом з метричною наріззю та дрібним кроком. Малі типорозміри. Клас точності А. Технічні умови чинний 2011-07-01 12 2009-12-03 № 439 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15480:2007 ISO 15480:1999 Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-06 № 147 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15481:2007 ISO 15481:1999 Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-05 № 143 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15482:2007 ISO 15482:1999 Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з потайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2007-07-05 № 143 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 15483:2007 ISO 15483:1999 Ґвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови чинний,буде скасовано 2009-01-01 2024-01-01 10 2023-10-13 № 273 2007-07-05 № 143 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 23429:2009 ISO 23429:2004 Калібрування шестигранних заглибин. Конструкція та розміри калібрів чинний,буде скасовано 2011-07-01 2024-01-01 8 2023-10-13 № 273 2009-12-03 № 439 10-2023 ua Переклад ТК 136
21.060.10 ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83) ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83) Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 9 ГОСТ 1476-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84) ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84) Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 1477-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83) ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83) Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 1478-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 1479-93 (ИСО 7436-83) ГОСТ 1479-93 (ИСО 7436-83) Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 11 ГОСТ 1479-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 8878-93 (ИСО 4027-77) ГОСТ 8878-93 (ИСО 4027-77) Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 8 ГОСТ 8878-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88) ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88) Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия чинний 2002-01-01 8 ГОСТ 10602-72 2001-06-19 № 290 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 11074-93 (ИСО 4026-77) ГОСТ 11074-93 (ИСО 4026-77) Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-01-01 7 ГОСТ 11074-84 1995-05-24 № 168 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 11075-93 (ИСО 4028-77) ГОСТ 11075-93 (ИСО 4028-77) Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 11075-84 1996-10-02 № 408 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры чинний,частково чинний 2002-01-01 5 ГОСТ 12414-66 2001-06-19 № 290 ru ТК 136
21.060.10 ГОСТ 30560-98 ГОСТ 30560-98 Винты с цилиндрической полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры чинний 2000-09-01 11 2000-03-22 № 232 ru ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 898-1:2015 (ISO 898-1:2013, IDT) ISO 898-1:2013 Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 1. Болти, ґвинти та шпильки. Механічні властивості та методи випробування чинний 2016-01-01 63 ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 898-1:2015/Поправка № 1:2015 (ISO 898-1:2013/Cor 1:2013, IDT) ISO 898-1:2013/Cor 1:2013 Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 1. Болти, ґвинти та шпильки. Механічні властивості та методи випробування чинний 2016-01-01 2 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) fr Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 4029:2015 (ISO 4029:2003, IDT) ISO 4029:2003 Установчий ґвинт із шестигранним заглибленням під ключ і засвердленим кінцем чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 10 ГОСТ 28964-91 (ИСО 4029-77) 2023-10-13 № 273 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 10-2023 en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ EN ISO 7380-1:2018 (EN ISO 7380-1:2011, IDT; ISO 7380-1:2011, IDT) EN ISO 7380-1:2011; ISO 7380-1:2011 Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 1. Гвинти з напівкруглою головкою і шестигранним заглибленням під ключ чинний 2019-01-01 15 ГОСТ 28963–91 (ИСО 7380–83) 2018-12-18 № 502 en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ EN ISO 7380-2:2018 (EN ISO 7380-2:2011, IDT; ISO 7380-2:2011, IDT) EN ISO 7380-2:2011; ISO 7380-2:2011 Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 2. Гвинти з напівкруглою головкою, шестигранним заглибленням під ключ і ціліндричним буртом чинний 2019-01-01 15 ГОСТ 28963–91 (ИСО 7380–83) 2018-12-18 № 502 en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ ISO 7379:2018 (ISO 7379:1983, IDT) ISO 7379:1983 Гвинти з шестигранною головкою чинний 2019-01-01 8 ГОСТ 28962–91 (ИСО 7379–83) 2018-12-18 № 502 en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ EN 1665:2022 (EN 1665:1997, IDT) EN 1665:1997 Болти з шестигранною головкою та фланцем набуде чинності 2023-12-31 10 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ EN ISO 24015:2022 (EN 24015:1991, IDT; ISO 24015:1979, IDT) EN 24015:1991; ISO 24015:1979 Болти з шестигранною головкою. Клас виробу B. Зменшений стрижень (діаметр стрижня = середньому діаметру різьблення) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до 2022-12-28 № 285) en Підтвердження ТК 136
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1144:2008 ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 7 (1-III-82),(2-VI-91) ГОСТ 1144-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1145:2008 ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 14 (1-III-82),(2-VI-91) ГОСТ 1145-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1146:2008 ГОСТ 1146-80 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 7 (1-III-82),(2-VI-91) ГОСТ 1146-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1481:2008 ГОСТ 1481-84 Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-87) ГОСТ 1481-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1482:2008 ГОСТ 1482-84 Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-87) ГОСТ 1482-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1483:2008 ГОСТ 1483-84 Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с конусом классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-87) ГОСТ 1483-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1485:2008 ГОСТ 1485-84 Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-87) ГОСТ 1485-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1486:2008 ГОСТ 1486-84  Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 7 (1-ХII-87) ГОСТ 1486-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1488:2008 ГОСТ 1488-84 Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В.  Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-87) ГОСТ 1488-84 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 1491:2008 ГОСТ 1491-80 Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 4 (1-III-82),(2-VII-86) ГОСТ 1491-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 3033:2008 ГОСТ 3033-79 Болты откидные. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 11 (1-ХI-87) ГОСТ 3033-79 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7783:2008 ГОСТ 7783-81 Болты с полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7783-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7785:2008 ГОСТ 7785-81 Болты с потайной головкой и усом класса  точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7785-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7786:2008 ГОСТ 7786-81 Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7786-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7787:2008 ГОСТ 7787-81 Болты шинные класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 2 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7787-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7795:2008 ГОСТ 7795-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 15 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7795-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7796:2008 ГОСТ 7796-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 19 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7796-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7798:2008 ГОСТ 7798-70  Болты с шестигранной головкой класса  точности В. Конструкция и размеры не чинний 2019-08-12 2021-01-01 18 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VI-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7798-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7801:2008 ГОСТ 7801-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7801-81 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7802:2008 ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 7802-81 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7805:2008 ГОСТ 7805-70 Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 22 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VI-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7805-70 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7808:2008 ГОСТ 7808-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 19 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7808-70 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7811:2008 ГОСТ 7811-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 17 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 7811-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 7817:2008 ГОСТ 7817-80 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 11 (1-IХ-83), (2-VI-85), (5-1986*) ГОСТ 7817-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10336:2008 ГОСТ 10336-80 Винты с цилиндрической головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 9 (1-II-87), (4-1990*) ГОСТ 10336-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10337:2008 ГОСТ 10337-80 Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 7 (1-II-87), (4-1990*) ГОСТ 10337-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10338:2008 ГОСТ 10338-80 Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10338-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10339:2008 ГОСТ 10339-80 Винты с потайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10339-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10340:2008 ГОСТ 10340-80 Винты с полупотайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10340-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10341:2008 ГОСТ 10341-80 Винты с полукруглой головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10341-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10342:2008 ГОСТ 10342-80 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «под ключ» невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10342-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10343:2008 ГОСТ 10343-80 Винты с лыской «под ключ» невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-II-87) ГОСТ 10343-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10344:2008 ГОСТ 10344-80 Винты с накатанной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 (1-II-87) ГОСТ 10344-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10619:2008 ГОСТ 10619-80 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-85) ГОСТ 10619-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10620:2008 ГОСТ 10620-80 Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы.Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-85) ГОСТ 10620-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 10621:2008 ГОСТ 10621-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 6 (1-VII-85) ГОСТ 10621-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 11473:2008 ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 5 (1-III-82),(2-VIII-90) ГОСТ 11473-75 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 11644:2008 ГОСТ 11644-75 Винты с цилиндрической скругленной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 6 (1-III-82),(2-VII-86) ГОСТ 11644-75 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 11650:2008 ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-85) ГОСТ 11650-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 11651:2008 ГОСТ 11651-80 Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 6 (1-VII-85) ГОСТ 11651-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 11652:2008 ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-85) ГОСТ 11652-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 15589:2008 ГОСТ 15589-70 Болты с шестигранной головкой класса  точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 19 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VI-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 15589-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 15590:2008 ГОСТ 15590-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 17 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 15590-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 15591:2008 ГОСТ 15591-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 16 (2-III-74),(3-VI-81),(4-VIII-85),(5-VI-89),(6-IІ-97) ГОСТ 15591-70 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 17473:2008 ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 9 (1-III-82),(2-VII-86) ГОСТ 17473-80 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 17474:2008 ГОСТ 17474-80 Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 10 (1-III-82),(2-VII-86) ГОСТ 17474-80 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 17475:2008 ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 10 (1-III-82),(2-VII-86) ГОСТ 17475-80 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 17673:2008 ГОСТ 17673-81 Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-86),(2-VIII-87) ГОСТ 17673-81 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 18125:2008 ГОСТ 18125-72 Болты с шестигранной уменьшенной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм классов точности А и В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 7 (1-IХ-80),(2-IV-87) ГОСТ 18125-72 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21331:2008 ГОСТ 21331-75 Винты с накатанной высокой головкой. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21331-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21332:2008 ГОСТ 21332-75 Винты с накатанной низкой головкой. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 16 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21332-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21333:2008 ГОСТ 21333-75 Винты с накатанной низкой головкой и коническим концом. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21333-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21334:2008 ГОСТ 21334-75 Винты с накатанной низкой головкой и ступенчатым концом. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 13 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21334-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21335:2008 ГОСТ 21335-75 Винты с накатанной низкой головкой и засверленным концом. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21335-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21336:2008 ГОСТ 21336-75 Винты с накатанной низкой головкой и закругленным концом. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 18 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21336-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 21337:2008 ГОСТ 21337-75 Винты с накатанной низкой головкой и цилиндрическим концом. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-III-82),(2-ХI-92) ГОСТ 21337-75 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 22032:2008 ГОСТ 22032-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1 d. Класс точности В. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2019-01-01 9 (1-II-79),(2-VIII-80),(3-VII-83),(4-VII-88) ГОСТ 22032-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ua,ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 22033:2008 ГОСТ 22033-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1 d. Класс точности А. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-II-79),(2-VIII-80),(3-VII-83),(4-VII-88) ГОСТ 22033-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 22034:2008 ГОСТ 22034-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25 d. Класс точности В. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 (1-II-79),(2-VIII-80),(3-VII-83),(4-VII-88) ГОСТ 22034-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 22035:2008 ГОСТ 22035-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25 d. Класс точности А. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-II-79),(2-VIII-80),(3-VII-83),(4-VII-88) ГОСТ 22035-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12–2015 ru,ua Підтвердження
21.060.10 ДСТУ ГОСТ 22036:2008 ГОСТ 22036-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6 d. Класс точности В. Конструкция и размеры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-II-79),(2-VIII-80),(3-VII-83),(4-VII-88) ГОСТ 22036-76 2015–12–14 № 182 скасовано повністю