Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

25.020 ДСТУ 2232-93 Базування та бази в машинобудуванні. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 37 ua НОС
25.020 ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХII-88) ГОСТ 18831-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 88
25.020 ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 24444-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 88
25.020 ГОСТ 26583-85 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование. Порядок разработки и правила составления руководства по экс... чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 88
25.020 ДСТУ ГОСТ 13682:2008 ГОСТ 13682-80 Места под ключи гаечные. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 13682-80 0 2007-12-27 № 394 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
25.020 ДСТУ ГОСТ 14034:2008 ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 8 (1-V-80),(2-VI-81) ГОСТ 14034-74 0 2007-12-27 № 394 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
25.020 ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-V-87),(2-ХII-88) ГОСТ 14.004-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 88
25.020 ГОСТ 8820-69 Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры не чинний 1971-07-01 2018-01-01 6 (1-IХ-80) ГОСТ 8820-58 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 17420-72 ЕСТПП. Операция механической обработки резанием. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения не чинний 1974-01-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операция ковки и штамповки. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-VI-91) ГОСТ 18970-73 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 19 (1-II-82) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 23505-79 Обработка абразивная. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 25330-82 Обработка электрохимическая. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 25331-82 Обработка электроэрозионная. Термины и определения не чинний 1983-07-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 25761-83 Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий не чинний 1984-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий не чинний 1984-07-01 2018-01-01 25 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020 ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
25.020, 55.020 ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 ГОСТ 12.3.010-76 0 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 120
25.040, 35.240.50 ДСТУ EN 62264-1:2019 (EN 62264-1:2013, IDT; IEC 62264-1:2013, IDT) EN 62264-1:2013, IDT; IEC 62264-1:2013 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 1. Моделі та термінологія чинний 2019-09-01 83 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.01 ДСТУ IEC 62381:2010 IEC 62381:2006 Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об’єкті та комплексні випробування на об’єкті чинний 2012-07-01 30 2010-12-28 № 634 ua Переклад
25.040.01 ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 75:2008 ISO/IEC Guide 75:2006 Стратегічні принципи IEC та ISO щодо перспектив стандартизації у сфері промислової автоматизації чинний 2011-01-01 16 2008-12-22 № 491 ua Переклад НОС
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-1:2019 (ISO 22400-1:2014, IDT) ISO 22400-1:2014 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 1. Огляд, загальні положення та термінологія чинний 2019-09-01 26 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT) ISO 22400-2:2014 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання чинний 2019-09-01 69 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.01 ДСТУ ISO/TR 22400-10:2019 (ISO/TR 22400-10:2018, IDT) ISO/TR 22400-10:2018 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 10. Описання робочих операцій отримання даних чинний 2019-09-01 41 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (ISO 22400-2:2014/Amd 1:2017, IDT) ISO 22400-2:2014/Amd 1:2017 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання чинний 2019-09-01 15 2019-08-13 № 249, 2019-10-29 № 336 (зміна до № 249) en Підтвердження
25.040.01 ГОСТ 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-Х-84),(2-II-85),(3-Х-87) ГОСТ 7164-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 63
25.040.01 ГОСТ ЭД1 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 6 (1-II-85),(2-Х-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.01 ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины не чинний 1970-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 62
25.040.01 ГОСТ 23004-78 Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения не чинний 1979-01-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.01 ГОСТ 28910-91 Линии автоматические. Термины и определения не чинний 1992-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.10 ДСТУ EN 12417:2014 EN 12417:2001+A2:2009,EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 Безпечність верстатів. Обробляючі центри чинний 2019-10-07 48 ДСТУ EN 12417:2018 (EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-08-02 № 251 en Підтвердження 2006/42/ЄС
25.040.10 ДСТУ EN 12417:2018 (EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010, IDT) EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010 Безпечність верстатів. Оброблювальні центри чинний 2019-10-01 40 ДСТУ EN 12417:2014 2018-08-02 № 251 ua Переклад ТК 75 2006/42/ЄС
25.040.10 ГОСТ 24225-87 Центры обрабатывающие координатно-револьверные с числовым программным управлением. Параметры и размеры не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 24225-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.20 ДСТУ 3909-99 (ГОСТ 21021-2000) ГОСТ 21021-2000 Пристрої числового програмного керування. Загальні технічні вимоги чинний 2001-07-01 21 ГОСТ 21021-85 1999-09-17 № 196 затверджено,2000-10-31 № 628 ua ТК 75
25.040.20 ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT) ISO 230-2:2014 Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням чинний 2019-12-01 51 ДСТУ ГОСТ 27843:2007 (ИСО 230-2:1997) 2019-11-04 № 342 en Підтвердження
25.040.20 ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (ISO 230-2:2014/Amd 1:2016, IDT) ISO 230-2:2014/Amd 1:2016 Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням чинний 2019-12-01 8 2019-11-04 № 342 en Підтвердження
25.040.20 ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. Термины и определения не чинний 1981-07-01 2018-01-01 11 (1-III-87) ГОСТ 20523-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 20999-83 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ не чинний 1984-07-01 2018-01-01 15 ГОСТ 20999-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 21608-76 Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 (1-V-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21610-82 Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 21610-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21611-82 Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 2 ГОСТ 21611-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21613-82 Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 1 ГОСТ 21613-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20 ГОСТ 23597-79 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движения. Общие положения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 9 (1-IХ-82),(2-II-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20 ГОСТ 26242-90 Системы числового программного управления. Преобразователи перемещений. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 26242-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 26642-85 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками не чинний 1987-01-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.20, 25.060.20 ДСТУ ГОСТ 27287:2008 ГОСТ 27287-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые получистовые. Основные размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 27287-87 0 2007-12-27 № 394 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
25.040.20, 25.060.20 ДСТУ ГОСТ 28120:2008 ГОСТ 28120-89 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 28120-89 0 2007-12-27 № 394 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
25.040.20, 25.060.20 ГОСТ 27053-86 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 0 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.20, 25.060.20 ГОСТ 27304-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования не чинний 1988-01-01 2018-01-01 5 0 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru
25.040.30 ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) ISO 10218:1992, ГОСТ 12.2.072-98 Роботи промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки та методи випробувань чинний,частково чинний 2000-07-01 23 ГОСТ 12.2.072-82 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 в частині вимог щодо безпеки 1998-05-29 № 360 затверджено,1999-05-14 № 228 встановлено термін чинності 2014-12-29 № 1479 ua ТК 75
25.040.30 ДСТУ EN 775:2005 EN 775:1992 Роботи промислові. Безпека чинний 2007-07-01 23 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 135
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 EN ISO 10218-1:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 1. Роботи чинний 2020-01-01 54 ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) в частині вимог щодо безпеки ДСТУ EN ISO 10218-1:2018(EN ISO 10218-1:2011, IDT; ISO 10218-1:2011, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-12-14 № 493 en Підтвердження 2006/42/ЄС
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-2:2014 EN ISO 10218-2:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 2. Робототехнічні системи та інтеграція чинний 2020-01-01 84 ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-12-19 № 518 en Підтвердження 2006/42/ЄС
25.040.30 ГОСТ 30097-93 ГОСТ 30097-93 Роботы промышленные. Системы координат и направления движений чинний 1997-07-01 8 1996-03-25 № 129 ru НОС,ТК 62
25.040.30 ГОСТ 30286-94 ГОСТ 30286-94 Роботы промышленные. Представление характеристик чинний 2000-07-01 11 1999-12-30 № 421 ru НОС,ТК 62
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-1:2018(EN ISO 10218-1:2011, IDT; ISO 10218-1:2011, IDT) EN ISO 10218-1:2011; ISO 10218-1:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 1. Роботи чинний 2020-01-01 42 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 2018-12-14 № 493 ua Переклад ТК 98 2006/42/ЄС
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) EN ISO 10218-2:2011; ISO 10218-2:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання чинний 2020-01-01 66 ДСТУ EN ISO 10218-2:2014 12-2018 2018-12-19 № 518 ua Переклад ТК 98 2006/42/ЄС
25.040.30 ДСТУ EN ISO 13482:2019 (EN ISO 13482:2014, IDT; ISO 13482:2014, IDT) EN ISO 13482:2014; ISO 13482:2014 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності роботів особистого догляду чинний 2021-01-01 75 ДСТУ EN ISO 13482:2014 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
25.040.30 ДСТУ EN ISO 13287:2009 EN ISO 13287:2007 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню не чинний 2012-01-01 2019-01-01 15 ДСТУ ISO/TR 11220-2001 ДСТУ EN ISO 13287:2017 (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT) 2009-12-30 № 494 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 135
25.040.30 ГОСТ 25204-82 Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности не чинний 1983-01-01 2018-01-01 4 (1-I-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 25685-83 Роботы промышленные. Классификация не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 (1-I-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 25686-85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 (1-III-86) ГОСТ 21024-75, ГОСТ 25686-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические требования не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 26050-84, ГОСТ 26062-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26053-84 Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний не чинний 1985-01-01 2018-01-01 9 (1-VIII-86) ГОСТ 26053-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26057-84 Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 25057-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1986-01-01 2018-01-01 16 (1-IV-91) ГОСТ 26058-83 (ВТУ) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 45
25.040.30 ГОСТ 26059-89 Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1986-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 26059-85 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 45
25.040.30 ГОСТ 26063-84 Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры не чинний 1985-01-01 2018-01-01 9 (1-II-86),(2-I-87),(3-VII-92) ГОСТ 26063-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26662-85 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей не чинний 1986-07-01 2018-01-01 6 (1-VII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27122-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры не чинний 1988-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27123-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27312-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры не чинний 1988-07-01 2018-01-01 4 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27350-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры не чинний 1991-07-01 2018-01-01 6 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27351-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия не чинний 1988-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27696-88 Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27697-88 Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний не чинний 1989-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28331-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры не чинний 1990-07-01 2018-01-01 4 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28336-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28337-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28395-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28732-90 Роботы промышленные. Требования к организации внешних связей с устройствами программного управления не чинний 1993-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 26056-84 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-Х-90) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru ТК 44
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 26054-85 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 6 (1-ХI-90) 0 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 44
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 27387-87 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры не чинний 2018-01-26 2019-01-01 4 0 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 44
25.040.30, 35.240.50 ГОСТ 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования не чинний 1983-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-87) 0 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
25.040.40 ДСТУ 2563-94 (ГОСТ 26.012-94) ГОСТ 26.012-94 Прилади та засоби автоматизації. Сигнали гідравлічні вхідні та вихідні чинний 1997-07-01 6 ГОСТ 26.012-80 1994-06-10 № 138,1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 2565-94 (ГОСТ 13375-95) ГОСТ 13375-95 Прилади та засоби автоматизації. Підсилювачі електрогідравлічні. Типи, основні параметри та розміри чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 13375-84 1994-06-10 № 138,1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 2780-94 Засоби вимірювань та автоматизації. Сигнали частотні електричні безперервні вхідні та вихідні чинний 1996-01-01 15 ru,ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3288-95 (ГОСТ 26032-96) ГОСТ 26032-96 Система уніфікованих типових конструкцій агрегатних комплексів. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 26 ГОСТ 26032-83 1995-12-29 № 448 затверджено,1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3289-95 (ГОСТ 30370-96) ГОСТ 30370-96 Агрегатні комплекси технічних засобів для автоматизованих систем керування. Надійність. Загальні вимоги чинний 1997-07-01 20 1995-12-29 № 448 затверджено,1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілення автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги до спряження виробів чинний 1998-01-01 31 1996-10-28 № 450 ru,ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3462-96 Регулятори температури. Загальні технічні вимоги чинний 1998-01-01 19 3-98*, 1-3-2019 1996-11-26 № 493 ru,ua ТК 65
25.040.40 ДСТУ 3481-96 (ГОСТ 30485-97) ГОСТ 30485-97 Локальна мережа введення-виведення для розподілених автоматизованих систем керування. Загальні технічні вимоги чинний 1999-01-01 22 1996-12-24 № 570 затверджено,1997-12-05 № 732 ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3626-97 Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розсереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги чинний 1999-01-01 33 1997-09-29 № 611 ru,ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3733-98 (ГОСТ 30607-98) ГОСТ 30607-98 Контролери програмовані верстатні. Загальні технічні вимоги чинний 2000-07-01 16 1998-05-29 № 360 затверджено,1999-05-14 № 228 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 4177-2001 IEC 60654-2:1979 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання чинний 2004-07-01 17 5-2015* заміна позначення ДСТУ IEC 60654-2-2001 на ДСТУ 4177-2001 (2003-06-10 № 100), 2002-02-01 № 69 ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ EN 61557-9:2014 EN 61557-9:2009 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 9. Устатковання для ізоляції місць пошкоджень у сис... чинний 2016-01-01 30 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ IEC 60381-1-2001 IEC 60381-1:1982 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму чинний 2003-07-01 8 2002-02-01 № 69 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 60381-2-2001 IEC 60381-2:1978 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 2. Сигнали напруги постійного струму чинний 2003-07-01 8 2002-02-01 № 69 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 60654-1-2001 IEC 60654-1:1993 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови чинний 2003-07-01 30 2002-02-01 № 69 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC 60654-3-2001 IEC 60654-3:1983 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 3. Механічні діяння чинний 2003-07-01 16 2002-04-01 № 205 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC/TR 60668:2005 IEC/TR 60668:1980 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування чинний 2007-08-01 11 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC 60946:2005 IEC 60946:1988 Сигнали двійкові напруги постійного струму для систем вимірювання та керування у промислових процесах чинний 2007-12-01 9 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 48
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-1:2007 IEC 61069-1:1991 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 1. Загальні аспекти та методологія чинний 2009-01-01 18 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-2:2007 IEC 61069-2:1993 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 2. Методологія оцінювання чинний 2009-01-01 15 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-3:2007 IEC 61069-3:1996 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 3. Оцінювання функційності системи чинний 2009-01-01 23 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-4:2007 IEC 61069-4:1997 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 4. Оцінювання експлуатаційних характеристик системи чинний 2009-10-01 27 2007-12-24 № 383 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-5:2007 IEC 61069-5:1994 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 5. Оцінювання надійності системи чинний 2009-10-01 26 2007-12-24 № 383 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-6:2008 IEC 61069-6:1998 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінювання системи. Частина 6. Оцінювання зручності та простоти використання системи чинний 2010-01-01 21 2008-08-04 № 266 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-7:2009 IEC 61069-7:1999 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 7. Оцінювання безпеки системи чинний 2011-07-01 16 2009-09-28 № 346 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-8:2009 IEC 61069-8:1999 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 8. Оцінювання характеристик системи, не пов’язаних з її призначеністю чинний 2011-07-01 2009-12-03 № 442 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61131-1:2005 IEC 61131-1:2003 Контролери програмовні. Частина 1. Загальні відомості чинний 2007-07-01 18 2005-09-02 № 239 ua Переклад НОС
25.040.40 ДСТУ IEC 61297:2013 IEC 61297:1995 Системи керування промисловими процесами. Класифікація адаптивних контролерів для їх визначення чинний 2014-07-01 8 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-1:2009 IEC 61298-1:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 1. Загальні положення чинний 2012-01-01 15 2009-12-23 № 471 ua
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-2:2009 IEC 61298-2:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 2. Випробування в нормальних умовах чинний 2012-01-01 22 2009-12-23 № 471 ua Переклад
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-3:2009 IEC 61298-3:2008 Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників чинний 2012-01-01 26 2009-12-30 № 485 ua Переклад
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-4:2009 IEC 61298-4:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 4. Зміст звіту щодо оцінювання чинний 2012-01-01 11 2009-12-23 № 471 ua Переклад
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-1:2007 ISO 10303-1:1994 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1. Огляд та основні принципи чинний 2008-10-01 26 2007-12-24 № 385 ua,en Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-11:2007 ISO 10303-11:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 11. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС
25.040.40 ДСТУ ISO/TR 10303-12:2007 ISO/TR 10303-12:1997 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних, щодо виробів та обміну даних. Частина 12. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-I чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-14:2007 ISO 10303-14:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 14. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-X чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-22:2007 ISO 10303-22:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 22. Методи реалізації: Стандартний інтерфейс доступу до даних чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-23:2007 ISO 10303-23:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 23. Методи реалізації: Прив’язка мови C++ до стандартного інтерфейсу доступу до даних чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-24:2007 ISO 10303-24:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 24. Методи реалізації: Прив’язка мови C до стандартного інтерфейсу доступу до даних чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-25:2007 ISO/TS 10303-25:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 25. Методи реалізації: Прив’язка EXPRESS до XMI чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-27:2007 ISO/TS 10303-27:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 27. Методи реалізації: Прив’язка мови програмування Java TM до стандартного інтерфейсу доступу до даних із розширенням для середовища Intern... чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-31:2007 ISO 10303-31:1994 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 31. Методологія та основи перевіряння на сумісність. Загальні положення чинний 2008-10-01 52 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-32:2007 ISO 10303-32:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 32. Методологія та основи перевіряння на сумісність: Вимоги до випробовувальних лабораторій та замовників чинний 2008-10-01 44 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-34:2007 ISO 10303-34:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 34. Методологія та основи перевіряння на сумісність. Абстрактні методи тестування для реалізації протоколу прикладної програми чинний 2008-10-01 25 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-35:2007 ISO/TS 10303-35:2003 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 35. Методологія та основи перевіряння на сумісність: Абстрактні методи тестування для реалізації стандартного інтерфейсу доступу до даних (S... чинний 2008-04-01 205 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-49:2007 ISO 10303-49:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 49. Інтегрований родовий ресурс: Структура та властивості процесу чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-50:2007 ISO 10303-50:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови чинний 2008-04-01 301 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-51:2007 ISO 10303-51:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 51. Інтегрований родовий ресурс: Математичне представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-54:2007 ISO 10303-54:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 54. Інтегрований родовий ресурс: Класифікація та теорія множин чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-55:2007 ISO 10303-55:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 55. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення чинний 2008-04-01 59 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-56:2007 ISO 10303-56:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 56. Інтегрований родовий ресурс: Стан чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-104:2007 ISO 10303-104:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів чинний 2008-04-01 556 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-107:2007 ISO 10303-107:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 107. Інтегрований прикладний ресурс. Взаємозв’язок визначень методу аналізу кінцевих елементів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-108:2007 ISO 10303-108:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів чинний 2008-04-01 168 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-109:2007 ISO 10303-109:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей чинний 2008-04-01 56 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-111:2007 ISO 10303-111:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм чинний 2008-04-01 105 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-112:2007 ISO 10303-112:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 112. Інтегрований прикладний ресурс. Моделювання команд для обміну процедурно представлених моделей 2D CAD чинний 2008-04-01 80 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-207:2007 ISO 10303-207:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 207. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення чинний 2008-04-01 607 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-212:2007 ISO 10303-212:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 212. Протокол прикладної програми: Проектування електротехнічних пристроїв та установлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-215:2007 ISO 10303-215:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 215. Протокол прикладної програми: Загальне розташування судна чинний 2008-04-01 1063 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-216:2007 ISO 10303-216:2003 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 216. Протокол прикладної програми: Теоретичні форми суден чинний 2008-04-01 961 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-218:2007 ISO 10303-218:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 218. Протокол прикладної програми: Конструкції суден чинний 2008-04-01 1852 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-224:2007 ISO 10303-224:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 224. Протокол прикладної програми: Визначення механічних деталей для планування верстатного обробляння чинний 2008-04-01 1076 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-225:2007 ISO 10303-225:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 225. Протокол прикладної програми: Елементи будівельних конструкцій з явними заданнями форми чинний 2008-04-01 413 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-227:2007 ISO 10303-227:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 227. Протокол прикладної програми: Просторова конфігурація заводу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-232:2007 ISO 10303-232:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 232. Протокол прикладної програми: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-236:2007 ISO 10303-236:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 236. Протокол прикладної програми: Каталог меблів та проектування інтер’єру чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-238:2007 ISO 10303-238:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 238. Протокол прикладної програми: Застосування інтерпретованої моделі для пристроїв числового програмного керування чинний 2008-04-01 1617 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-240:2007 ISO 10303-240:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграці. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 240. Протокол прикладної програми: Технологічний проект для продукції машинного обробляння чинний 2008-04-01 850 2007-12-24 № 384 en Підтвердження ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-304:2007 ISO/TS 10303-304:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 304. Абстрактна тестова послідовність: Проектування виробів з використанням контурного подання чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TR 10303-307:2007 ISO/TR 10303-307:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 307. Абстрактна тестова послідовність: Планування та проектування для листового штампування чинний 2008-04-01 218 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-325:2007 ISO/TS 10303-325:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 325. Абстрактна тестова послідовність: Конструктивний елемент, який використовує явно задану форму представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-332:2007 ISO/TS 10303-332:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 332. Абстрактна тестова послідовність: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-421:2007 ISO/TS 10303-421:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 421. Модуль прикладних програм: Функціональні дані та схематичні представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-436:2007 ISO/TS 10303-436:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 436. Модуль прикладних програм: Протокол AP236 каталог меблів та проектування інтер’єру чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-501:2007 ISO 10303-501:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 501. Представлення інтерпретованої конструкції. Каркасне представлення форми на основі ребер чинний 2008-10-01 33 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-502:2007 ISO 10303-502:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 502. Представлення інтерпретованої конструкції. Каркасне представлення форми на основі оболонки чинний 2008-10-01 34 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-505:2007 ISO 10303-505:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 505. Представлення інтерпретованої конструкції. Структура креслеників та адміністрування чинний 2008-10-01 49 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-507:2007 ISO 10303-507:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 507. Представлення інтерпретованої конструкції: Геометрично обмежена поверхня чинний 2008-04-01 57 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-508:2007 ISO 10303-508:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 508. Представлення інтерпретованої конструкції: Однорідна поверхня чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-509:2007 ISO 10303-509:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 509. Представлення інтерпретованої конструкції: Різнорідна поверхня чинний 2008-04-01 61 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-510:2007 ISO 10303-510:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 510. Представлення інтерпретованої конструкції. Геометрично обмежене каркасне представлення чинний 2008-10-01 36 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-511:2007 ISO 10303-511:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 511. Представлення інтерпретованої конструкції. Топологічно обмежена поверхня чинний 2008-10-01 33 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-512:2007 ISO 10303-512:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 512. Представлення інтерпретованої конструкції. Фасетне контурне представлення чинний 2008-10-01 45 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-513:2007 ISO 10303-513:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 513. Елементарне контурне представлення: Різнорідна поверхня чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-514:2007 ISO 10303-514:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 514. Представлення інтерпретованої конструкції. Розширене контурне представлення чинний 2008-10-01 34 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-515:2007 ISO 10303-515:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 515. Представлення інтерпретованої конструкції. Конструктивна блокова геометрія чинний 2008-10-01 41 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-519:2007 ISO 10303-519:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 519. Представлення інтерпретованої конструкції. Геометричні допуски чинний 2008-10-01 47 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1011:2007 ISO/TS 10303-1011:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1011. Модуль прикладних програм: Модуль прикладних програм: Індивідуальна структура чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1015:2007 ISO/TS 10303-1015:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1015. Модуль прикладних програм: Категорія захищеності чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1018:2007 ISO/TS 10303-1018:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1018. Модуль прикладних програм: Версія продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1020:2007 ISO/TS 10303-1020:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1020. Модуль прикладних програм: Співвідношення між версіями продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1024:2007 ISO/TS 10303-1024:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1024. Модуль прикладних програм: Співвідношення продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1036:2007 ISO/TS 10303-1036:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1036. Модуль прикладних програм: Незалежний атрибут чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1038:2007 ISO/TS 10303-1038:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1038. Модуль прикладних програм: Представлення незалежних атрибутів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1039:2007 ISO/TS 10303-1039:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1039. Модуль прикладних програм. Представлення характеристик особливостей перевірки правильності геометричних параметрів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1044:2007 ISO/TS 10303-1044:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1044. Модуль прикладних програм. Сертифікація чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1046:2007 ISO/TS 10303-1046:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1046. Модуль прикладних програм. Заміна продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1060:2007 ISO/TS 10303-1060:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1060. Модуль прикладних програм. Ідентифікація моделі виробу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1065:2007 ISO/TS 10303-1065:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1065. Модуль прикладних програм. Інтервал часу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1071:2007 ISO/TS 10303-1071:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1071. Модуль прикладних програм. Клас активності чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1074:2007 ISO/TS 10303-1074:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1074. Модуль прикладних програм: Характерні умови чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1077:2007 ISO/TS 10303-1077:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1077. Модуль прикладних програм: Клас продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1080:2007 ISO/TS 10303-1080:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1080. Модуль прикладних програм: Характерна область чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1085:2007 ISO/TS 10303-1085:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1085. Модуль прикладних програм: Номенклатура чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1091:2007 ISO/TS 10303-1091:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1091. Модуль прикладних програм: Математичний простір чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1092:2007 ISO/TS 10303-1092:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1092. Модуль прикладних програм: Математична величина чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1099:2007 ISO/TS 10303-1099:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1099. Модуль прикладних програм: Визначення незалежної ознаки чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1101:2007 ISO/TS 10303-1101:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1101. Модуль прикладних програм: Особливості визначення характеристик продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1102:2007 ISO/TS 10303-1102:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1102. Модуль прикладних програм: Визначення характеристик скомпонованого блоку чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1105:2007 ISO/TS 10303-1105:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1105. Модуль прикладних програм. Багатомовність чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1113:2007 ISO/TS 10303-1113:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1113. Модуль прикладних програм: Група чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1123:2007 ISO/TS 10303-1123:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. редставлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1123. Модуль прикладних програм: Опис документа чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1124:2007 ISO/TS 10303-1124:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1124. Модуль прикладних програм: Структура документа чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1128:2007 ISO/TS 10303-1128:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1128. Модуль прикладних програм. Ідентифікації зовнішнього елемента чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1134:2007 ISO/TS 10303-1134:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1134. Модуль прикладних програм. Структура продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1143:2007 ISO/TS 10303-1143:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1143. Модуль прикладних програм: Складова частина компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1144:2007 ISO/TS 10303-1144:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1144. Модуль прикладних програм: Елемент компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1145:2007 ISO/TS 10303-1145:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1145. Модуль прикладних програм: Структура компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1146:2007 ISO/TS 10303-1146:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1146. Модуль прикладних програм: Розміщення в скомпонованій конструкції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1151:2007 ISO/TS 10303-1151:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1151. Модуль прикладних програм: Технологічні дані чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1156:2007 ISO/TS 10303-1156:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1156. Модуль прикладних програм. Структура продукції та класифікація чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1157:2007 ISO/TS 10303-1157:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1157. Модуль прикладних програм. Клас структури продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1158:2007 ISO/TS 10303-1158:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1158. Модуль прикладних програм. Клас складу продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1159:2007 ISO/TS 10303-1159:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1159. Модуль прикладних програм. Клас з’єднання продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1160:2007 ISO/TS 10303-1160:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1160. Модуль прикладних програм. Клас обмеження продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1161:2007 ISO/TS 10303-1161:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1161. Модуль прикладних програм. Клас включення виробу у з’єднання чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1162:2007 ISO/TS 10303-1162:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1162. Модуль прикладних програм. Клас бібліотеки продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1163:2007 ISO/TS 10303-1163:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1163. Модуль прикладних програм. Структура окремої продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1165:2008 ISO/TS 10303-1165:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1165. Модуль прикладних програм. Фактичне використання окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1166:2008 ISO/TS 10303-1166:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1166. Модуль прикладних програм. Формування окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1167:2008 ISO/TS 10303-1167:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1167. Модуль прикладних програм. Логічне з`єднання окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1168:2008 ISO/TS 10303-1168:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1168. Модуль прикладних програм. Локалізація окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1169:2008 ISO/T 10303-1169:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1169. Модуль прикладних програм. Структура технологічного процесу та класифікація чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1170:2008 ISO/TS 10303-1170:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1170. Модуль прикладних програм. Клас структури технологічного процесу чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1171:2008 ISO/TS 10303-1171:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1171. Модуль прикладних програм. Клас формування технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1172:2008 ISO/TS 10303-1172:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1172. Модуль прикладних програм. Клас логічного з`єднання технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1173:2008 ISO/TS 10303-1173:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1173. Модуль прикладних програм. Клас задіяності в технологічному процесі чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1174:2008 ISO/TS 10303-1174:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1174. Модуль прикладних програм. Клас бібліотеки технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1175:2008 ISO/TS 10303-1175:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1175. Модуль прикладних програм. Структура окремої операції чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1176:2008 ISO/TS 10303-1176:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1176. Модуль прикладних програм. Окрема операція чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1177:2008 ISO/TS 10303-1177:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1177. Модуль прикладних програм. Формування окремої операції чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1178:2008 ISO/TS 10303-1178:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1178. Модуль прикладних програм. Логічний зв’язок окремої операції чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1179:2008 ISO/TS 10303-1179:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1179. Модуль прикладних програм. Індивідуальне залучення у процес чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1188:2008 ISO/TS 10303-1188:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1188. Модуль прикладних програм. Клас особи чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1198:2008 ISO/TS 10303-1198:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1198. Модуль прикладних програм. Властивість і присвоювання властивості чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1199:2005 ISO/TS 10303-1199:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1199. Модуль прикладних програм. Зберігання властивості чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1203:2008 ISO/TS 10303-1203:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1203. Модуль прикладних програм. Представлення у вигляді схеми і символів чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1204:2008 ISO/TS 10303-1204:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1204. Модуль прикладних програм. Схематичне зображення чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1205:2008 ISO/TS 10303-1205:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1205. Модуль прикладних програм. Схематичний елемент чинний 2009-04-01 21 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1207:2008 ISO/TS 10303-1207:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1207. Модуль прикладних програм. Накреслена структура та адміністрування чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1208:2005 ISO/TS 10303-1208:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1208. Модуль прикладних програм. Бібліотека схематичного елемента чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1209:2008 ISO/TS 10303-1209:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1209. Модуль прикладних програм. Символьне позначання схематичного елемента чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1210:2008 ISO/TS 10303-1210:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1210. Модуль прикладних програм. Теорія множин чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1211:2008 ISO/TS 10303-1211:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1211. Модуль прикладних програм. Кількість елементів співвідношення чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1212:2008 ISO/TS 10303-1212:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1212. Модуль прикладних програм. Класифікація чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1213:2008 ISO/TS 10303-1213:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1213. Модуль прикладних програм. Бібліотека довідкової інформації чинний 2009-04-01 15 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1214:2008 ISO/TS 10303-1214:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1214. Модуль прикладних програм. Відмова системи чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1217:2008 ISO/TS 10303-1217:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1217. Модуль прикладних програм. Зональна відмова чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1218:2008 ISO/TS 10303-1218:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1218. Модуль прикладних програм. Гібридна відмова чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1228:2008 ISO/TS 10303-1228:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1228. Модуль прикладних програм. Представлення з невизначеністю чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1230:2008 ISO/TS 10303-1230:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1230. Модуль прикладних програм. Конфігурація контрольованих деталей 3D і збірки чинний 2009-04-01 46 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1240:2008 ISO/TS 10303-1240:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1240. Модуль прикладних програм. Тип архітектури даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1242:2008 ISO/TS 10303-1242:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1242. Модуль прикладних програм. Місцеположення в архітектурі даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1243:2008 ISO/TS 10303-1243:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1243. Модуль прикладних програм. Кваліфікація чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1244:2008 ISO/TS 10303-1244:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1244. Модуль прикладних програм. Уточнення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1245:2008 ISO/TS 10303-1245:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1245. Модуль прикладних програм. Тип особи чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1249:2008 ISO/TS 10303-1249:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1249. Модуль прикладних програм. Присвоювання виробничого методу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1254:2008 ISO/TS 10303-1254:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1254. Модуль прикладних програм. Функція оцінювання стану чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1257:2008 ISO/TS 10303-1257:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1257. Модуль прикладних програм. Охарактеризовані умови чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1265:2008 ISO/TS 10303-1265:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1265. Модуль прикладних програм. Конверт чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1272:2008 ISO/TS 10303-1272:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1272. Модуль прикладних програм. Охарактеризований технологічний процес чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1273:2008 ISO/TS 10303-1273:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1273. Модуль прикладних програм. Присвоювання властивостей ресурсу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1276:2008 ISO/TS 10303-1276:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1276. Модуль прикладних програм. Місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1277:2008 ISO/TS 10303-1277:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1277. Модуль прикладних програм. Присвоювання місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1285:2004 ISO/TS 10303-1285:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1285. Модуль прикладних програм. Охарактеризована заявка на проведення робіт чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1286:2008 ISO/TS 10303-1286:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1286. Модуль прикладних програм. Охарактеризоване завдання на оброблення даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1294:2008 ISO/TS 10303-1294:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1294. Модуль прикладних програм. Життєвий цикл інтерфейсу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1296:2008 ISO/TS 10303-1296:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1296. Модуль прикладних програм. Охарактеризована оцінка умов чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1298:2008 ISO/TS 10303-1298:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1298. Модуль прикладних програм. Охарактеризований метод технологічного процесу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1300:2008 ISO/TS 10303-1300:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1300. Модуль прикладних програм. Робочий пристрій виводу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1301:2008 ISO/TS 10303-1301:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1301. Модуль прикладних програм. Охарактеризований робочий пристрій виводу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1340:2008 ISO/TS 10303-1340:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1340. Модуль прикладних програм. Присвоювання назви чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1347:2008 ISO/TS 10303-1347:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1347. Модуль прикладних програм. Каркасне представлення 2d чинний 2009-04-01 29 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1352:2008 ISO/TS 10303-1352:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1352. Модуль прикладних програм. Каталогізована інформація у вигляді даних і представлення контуру чинний 2009-04-01 78 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1353:2008 ISO/TS 10303-1353:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1353. Модуль прикладних програм. Параметризована каталогізована інформація у вигляді даних чинний 2009-04-01 71 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1354:2008 ISO/TS 10303-1354:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1354. Модуль прикладних програм. Внутрішнє оформлення обстановки чинний 2009-04-01 74 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1355:2008 ISO/TS 10303-1355:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1355. Модуль прикладних програм. Параметризовані дані каталогу та представлення контуру чинний 2009-04-01 80 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1357:2008 ISO/TS 10303-1357:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1357. Модуль прикладних програм. Вибраний елемент даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1358:2008 ISO/TS 10303-1358:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1358. Модуль прикладних програм. Охарактеризоване присвоювання місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1364:2008 ISO/TS 10303-1364:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1364. Модуль прикладних програм. Присвоювання результату чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1365:2008 ISO/TS 10303-1365:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1365. Модуль прикладних програм. Присвоювання інтервалу часу чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1501:2008 ISO/TS 10303-1501:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1501. Модуль прикладних програм. Каркасне представлення, базоване на контурі чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1502:2008 ISO/TS 10303-1502:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1502. Модуль прикладних програм. Каркасне представлення, базоване на оболонці чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1510:2008 ISO/TS 10303-1510:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1510. Модуль прикладних програм. Геометрично обмежувальне каркасне представлення чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1512:2008 ISO/TS 10303-1512:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1512. Модуль прикладних програм. Фасетне контурне представлення чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1602:2008 ISO/TS 10303-1602:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1602. Модуль прикладних програм. Змінена частина чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1604:2008 ISO/TS 10303-1604:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1604. Модуль прикладних програм. Вимоги до інтерфейсу функціонально скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 78 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1605:2008 ISO/TS 10303-1605:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1605. Модуль прикладних програм. Вимоги до функціонально скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 86 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1606:2008 ISO/TS 10303-1606:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1606. Модуль прикладних програм. Конструювання скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 103 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1607:2008 ISO/TS 10303-1607:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1607. Модуль прикладних програм. Вимоги до фізичного інтерфейсу скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 32 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1608:2008 ISO/TS 10303-1608:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1608. Модуль прикладних програм. Модуль прикладних програм. Вимоги до фізичних даних скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 76 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1609:2008 ISO/TS 10303-1609:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1609. Модуль прикладних програм. Розподіл вимог до скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 93 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1610:2008 ISO/TS 10303-1610:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1610. Модуль прикладних програм. Технологічні обмеження скомпонованого блоку AP 210 чинний 2009-04-01 60 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1611:2008 ISO/TS 10303-1611:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1611. Модуль прикладних програм. Виділення моделі, базованій на зоні логічного з’єднання AP 210 чинний 2009-04-01 63 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1612:2008 ISO/TS 10303-1612:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1612. Модуль прикладних програм. Визначення функціональних і фізичних характеристик пристрою AP 210 чинний 2009-04-01 80 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1614:2008 ISO/TS 10303-1614:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1614. Модуль прикладних програм. Функціональна декомпозиція AP 210 чинний 2009-04-01 61 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1615:2008 ISO/TS 10303-1615:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1615. Модуль прикладних програм. Присвоювання функціональної вимоги до AP 210 чинний 2009-04-01 62 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1616:2008 ISO/TS 10303-1616:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1616. Модуль прикладних програм. Функціональні специфікації AP 210 чинний 2009-04-01 61 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1617:2008 ISO/TS 10303-1617:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1617. Модуль прикладних програм. Схема з’єднань AP 210 чинний 2009-04-01 100 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1618:2008 ISO/TS 10303-1618:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1618. Модуль прикладних програм. Схема з’єднань AP 210 для мікрохвиль чинний 2009-04-01 107 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1619:2008 ISO/TS 10303-1619:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1619. Модуль прикладних програм. Функціональні вимоги до схеми з’єднань AP 210 чинний 2009-04-01 101 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1620:2008 ISO/TS 10303-1620:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1620. Модуль прикладних програм. Фізичні вимоги до схеми з’єднань AP 210 чинний 2009-04-01 101 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1621:2008 ISO/TS 10303-1621:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1621. Модуль прикладних програм. Присвоювання вимог до схеми з’єднань AP 210 чинний 2009-04-01 103 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1622:2008 ISO/TS 10303-1622:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1622. Модуль прикладних програм. Технологічні обмеження схеми з’єднань AP 210 чинний 2009-04-01 78 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1623:2008 ISO/TS 10303-1623:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1623. Модуль прикладних програм. Конструювання скомпонованого блоку багатошарового AP 210 чинний 2009-04-01 98 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1624:2008 ISO/TS 10303-1624:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1624. Модуль прикладних програм. Визначення функціональних і фізичних характеристик AP 210, розміщеного в корпусі чинний 2009-04-01 80 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1625:2008 ISO/TS 10303-1625:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1625. Модуль прикладних програм. Модель типу «скляного ящика» частини AP 210, розміщеної в корпусі чинний 2009-04-01 78 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1626:2008 ISO/TS 10303-1626:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1626. Модуль прикладних програм. Визначення фізичних характеристик фізичного пристрою AP 210 чинний 2009-04-01 68 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1627:2008 ISO/TS 10303-1627:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1627. Модуль прикладних програм. Визначення функціональних і фізичних характеристик відображеної частини AP 210 чинний 2009-04-01 88 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1630:2008 ISO/TS 10303-1630:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1630. Модуль прикладних програм. Правило множення ймовірностей щодо AP 210 чинний 2009-04-01 59 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1658:2008 ISO/TS 10303-1658:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1658. Модуль прикладних програм. Розподіл можливості установлення зв`язку з фізичними об`єктами мережі чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1659:2008 ISO/TS 10303-1659:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1659. Модуль прикладних програм. Суцільна характеристична крива чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1661:2008 ISO/TS 10303-1661:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1661. Модуль прикладних програм. Керування проектуванням чинний 2009-04-01 40 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1665:2008 ISO/TS 10303-1665:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1665. Модуль прикладних програм. Визначення електричної мережі чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1673:2008 ISO/TS 10303-1673:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1673. Модуль прикладних програм. Конструктивні особливості формування країв чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1675:2008 ISO/TS 10303-1675:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1675. Модуль прикладних програм. Функціональна декомпозиція в проектних рішеннях скомпонованого блоку чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1677:2008 ISO/TS 10303-1677:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1677. Модуль прикладних програм. Функціональна декомпозиція в проектних рішеннях схеми з’єднань чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1678:2008 ISO/TS 10303-1678:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1678. Модуль прикладних програм. Функціональна декомпозиція з вузловим представленням комплексного відображення у вигляді карти розподілу чинний 2009-04-01 40 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1680:2008 ISO/TS 10303-1680:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1680. Модуль прикладних програм. Розподіл вимог до блоку реалізації функції чинний 2009-04-01 39 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ГОСТ 30034-93 (МЭК 678-80) ГОСТ 30034-93 (МЭК 678-80) КАМАК. Термины и определения чинний 1997-01-01 17 1995-05-24 № 168 ru НОС
25.040.40 ДСТУ EN 61557-9:2015 (EN 61557-9:2015, IDT) EN 61557-9:2015 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 9. Устатковання для ізоляції місць пошкоджень у сис... чинний 2020-02-01 36 ДСТУ EN 61557-9:2018 (EN 61557-9:2015, IDT; IEC 61557-9:2014, IDТ) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-10-18 № 367 Підтвердження
25.040.40 ДСТУ EN 61557-9:2018 (EN 61557-9:2015, IDT; IEC 61557-9:2014, IDТ) EN 61557-9:2015, IEC 61557-9:2014 Електробезпечність низьковольтних розподільних електромереж напругою до 1 000 В змінного струму та 1 500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів безпеки. Частина 9. Устатковання для виявлення місця... чинний 2019-12-01 ДСТУ EN 61557-9:2015 (EN 61557-9:2015, IDT) 2018-10-18 № 367 ua Переклад ТК 90
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-239:2018 (ISO 10303-239:2012, IDT) ISO 10303-239:2012 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо продуктів та обмін. Частина 239. Протокол додатків. Підтримування життєвого циклу продукту чинний 2019-01-01 6 ДСТУ ISO 10303-239:2007 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 185
25.040.40 ДСТУ EN 61508-2:2019 (EN 61508-2:2010, IDT; IEC 61508-2:2010, IDT) EN 61508-2:2010, IDT; IEC 61508-2:2010 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 2. Вимоги до електричних, електронних, програмовних електронних систем, пов’язаних із безпекою чинний 2019-09-01 96 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ EN 61508-3:2019 (EN 61508-3:2010, IDT; IEC 61508-3:2010, IDT) EN 61508-3:2010, IDT; IEC 61508-3:2010 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 3. Вимоги до програмного забезпечення чинний 2019-09-01 117 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ EN 61508-5:2019 (EN 61508-5:2010, IDT; IEC 61508-5:2010, IDT) EN 61508-5:2010, IDT; IEC 61508-5:2010 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 5. Приклади методів для визначення рівнів повноти безпеки чинний 2019-09-01 52 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ EN 61508-6:2019 (EN 61508-6:2010, IDT; IEC 61508-6:2010, IDT) EN 61508-6:2010, IDT; IEC 61508-6:2010 Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 6. Настанови щодо використання IEC 61508-2 та IEC 61508-3 чинний 2019-09-01 117 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ EN 61512-4:2019 (EN 61512-4:2010, IDT; IEC 61512-4:2009, IDT) EN 61512-4:2010, IDT; IEC 61512-4:2009 Керування рецептурним виробництвом. Частина 4. Записи рецептурного виробництва чинний 2019-09-01 76 2019-08-13 № 249 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1288:2019 (ISO/TS 10303-1288:2014, IDT) ISO/TS 10303-1288:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1288. Модуль прикладних програм. Інформація про керування ресурсами чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1288:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1289:2019 (ISO/TS 10303-1289:2010, IDT) ISO/TS 10303-1289:2010 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1289. Модуль прикладних програм. Інформація про керування ресурсами згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1289:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1290:2019 (ISO/TS 10303-1290:2019, IDT) ISO/TS 10303-1290:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1290. Модуль прикладних програм. Керування документообігом чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1290:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1291:2019 (ISO/TS 10303-1291:2008, IDT) ISO/TS 10303-1291:2008 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1291. Модуль прикладних програм. Ідентифікація класу в покажчику PLIB чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1291:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1292:2019 (ISO/TS 10303-1292:2011, IDT) ISO/TS 10303-1292:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1292. Модуль прикладних програм. Інформація щодо визначення продукції згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1292:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1293:2019 (ISO/TS 10303-1293:2011, IDT) ISO/TS 10303-1293:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1293. Модуль прикладних програм. Інформація щодо визначення деталей згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1293:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1295:2019 (ISO/TS 10303-1295:2011, IDT) ISO/TS 10303-1295:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1295. Модуль прикладних програм. Властивості AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1295:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1297:2019 (ISO/TS 10303-1297:2011, IDT) ISO/TS 10303-1297:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1297. Модуль прикладних програм. Керування документообігом згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1297:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1304:2019 (ISO/TS 10303-1304:2011, IDT) ISO/TS 10303-1304:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1304. Модуль прикладних програм. Запис стану продукції згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1304:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1306:2019 (ISO/TS 10303-1306:2011, IDT) ISO/TS 10303-1306:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1306. Модуль прикладних програм. Наявні ресурси щодо опису завдання згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1306:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1307:2019 (ISO/TS 10303-1307:2011, IDT) ISO/TS 10303-1307:2011 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1307. Модуль прикладних програм. Визначення змісту робіт згідно з протоколом AP 239 чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1307:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1341:2019 (ISO/TS 10303-1341:2014, IDT) ISO/TS 10303-1341:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1341. Модуль прикладних програм. Загальне вираження чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1341:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1342:2019 (ISO/TS 10303-1342:2014, IDT) ISO/TS 10303-1342:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1342. Модуль прикладних програм. Вираження чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1342:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1343:2019 (ISO/TS 10303-1343:2018, IDT) ISO/TS 10303-1343:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1343. Модуль прикладних програм. Розміщення виробів чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1343:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1344:2019 (ISO/TS 10303-1344:2014, IDT) ISO/TS 10303-1344:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1344. Модуль прикладних програм. Цифровий інтерфейс чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1344:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1345:2019 (ISO/TS 10303-1345:2014, IDT) ISO/TS 10303-1345:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1345. Модуль прикладних програм. Структура визначення елемента чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1345:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1346:2019 (ISO/TS 10303-1346:2018, IDT) ISO/TS 10303-1346:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1346. Модуль прикладних програм. Числова функція чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1346:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1348:2019 (ISO/TS 10303-1348:2019, IDT) ISO/TS 10303-1348:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1348. Модуль прикладних програм. Керування вимогами чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1348:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1349:2019 (ISO/TS 10303-1349:2019, IDT) ISO/TS 10303-1349:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1349. Модуль прикладних програм. Алгоритм посилань на неповні дані чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1349:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1350:2019 (ISO/TS 10303-1350:2018, IDT) ISO/TS 10303-1350:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1350. Модуль прикладних програм. Інерційні характеристики чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1350:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1351:2019 (ISO/TS 10303-1351:2010, IDT) ISO/TS 10303-1351:2010 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1351. Модуль прикладних програм. Інформація про каталогізовані дані чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1351:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1507:2019 (ISO/TS 10303-1507:2018, IDT) ISO/TS 10303-1507:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1507. Модуль прикладних програм. Геометрично обмежена поверхня чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1507:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1509:2019 (ISO/TS 10303-1509:2018, IDT) ISO/TS 10303-1509:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1509. Модуль прикладних програм. Різнорідна поверхня чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1509:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1511:2019 (ISO/TS 10303-1511:2014, IDT) ISO/TS 10303-1511:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1511. Модуль прикладних програм. Топологічно обмежена поверхня чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1511:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1514:2019 (ISO/TS 10303-1514:2018, IDT) ISO/TS 10303-1514:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1514. Модуль прикладних програм. Розширене контурне подання чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1514:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1601:2019 (ISO/TS 10303-1601:2018, IDT) ISO/TS 10303-1601:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1601. Модуль прикладних програм. Змінене програмне забезпечення чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1601:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1603:2019 (ISO/TS 10303-1603:2019, IDT) ISO/TS 10303-1603:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1603. Модуль прикладних програм. Аналітична модель чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1603:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1613:2019 (ISO/TS 10303-1613:2014, IDT) ISO/TS 10303-1613:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1613. Модуль прикладних програм. Режим конструктора неплоского фізичного пристрою чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1613:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1628:2019 (ISO/TS 10303-1628:2019, IDT) ISO/TS 10303-1628:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1628. Модуль прикладних програм. Керування проектними даними щодо виробів чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1628:2006 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1631:2019 (ISO/TS 10303-1631:2010, IDT) ISO/TS 10303-1631:2010 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1631. Модуль прикладних програм. Область 2D чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO/TS 10303-1631:2008 2019-12-12 № 411 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-21:2019 (ISO 10303-21:2016, IDT) ISO 10303-21:2016 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 21. Методи реалізації. Кодування відкритого тексту структури обміну чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-21:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-28:2019 (ISO 10303-28:2007, IDT) ISO 10303-28:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 28. Методи реалізації. Подання в XML схем і даних EXPRESS, які використовують у схемах XML чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-28:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-41:2019 (ISO 10303-41:2019, IDT) ISO 10303-41:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 41. Інтегрований родовий ресурс. Основи описування та засоби підтримування продукції чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-41:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-42:2019 (ISO 10303-42:2019, IDT) ISO 10303-42:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 42. Інтегрований родовий ресурс. Геометричне й топологічне подання чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-42:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-43:2019(ISO 10303-43:2018, IDT) ISO 10303-43:2018 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 43. Інтегровані родові ресурси. Структура подання чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-43:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-44:2019 (ISO 10303-44:2019, IDT) ISO 10303-44:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 44. Інтегрований родовий ресурс. Конфігурація структури продукції чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-44:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-45:2019 (ISO 10303-45:2019, IDT) ISO 10303-45:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 45. Інтегровані родові ресурси. Матеріали чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-45:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-46:2019 (ISO 10303-46:2019, IDT) ISO 10303-46:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 46. Інтегрований родовий ресурс. Візуальне подання чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-46:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-47:2019(ISO 10303-47:2019, IDT) ISO 10303-47:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 47. Інтегрований родовий ресурс. Допуски на відхили від заданої форми чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-47:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-101:2019(ISO 10303-101:2019, IDT) ISO 10303-101:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 101. Інтегровані прикладні ресурси. Кресленики чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-101:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-105:2019 (ISO 10303-105:2019, IDT) ISO 10303-105:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 105. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематика чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-105:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-209:2019 (ISO 10303-209:2014, IDT) ISO 10303-209:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 209. Протокол прикладної програми. Аналіз композитних і металевих конструкцій та пов’язане з ним проектування чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-209:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-210:2019 (ISO 10303-210:2014, IDT) ISO 10303-210:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 210. Протокол прикладної програми. Проектування електронних схем, міжсхемних з’єднань та компонування чинний 2020-01-01 ДСТУ ISO 10303-210:2007 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-50:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-50:2002/Cor 1:2010, IDT) ISO 10303-50:2002/Cor 1:2010 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-50:2007/Поправка № 2:2019 (ISO 10303-50:2002/Cor 2:2014, IDT) ISO 10303-50:2002/Cor 2:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-55:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-55:2005/Cor 1:2005, IDT) ISO 10303-55:2005/Cor 1:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 55. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-104:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-104:2000/Cor 1:2009, IDT) ISO 10303-104:2000/Cor 1:2009 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-104:2007/Поправка № 2:2019 (ISO 10303-104:2000/Cor 2:2014, IDT) ISO 10303-104:2000/Cor 2:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-108:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-108:2005/Cor 1:2008, IDT) ISO 10303-108:2005/Cor 1:2008 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-108:2007/Поправка № 2:2019 (ISO 10303-108:2005/Cor 2:2014, IDT) ISO 10303-108:2005/Cor 2:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-109:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-109:2004/Cor 1:2010, IDT) ISO 10303-109:2004/Cor 1:2010 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-109:2007/Поправка № 2:2019 (ISO 10303-109:2004/Cor 2:2014, IDT) ISO 10303-109:2004/Cor 2:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-111:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-111:2007/Cor 1:2008, IDT) ISO 10303-111:2007/Cor 1:2008 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-111:2007/Поправка № 2:2019 (ISO 10303-111:2007/Cor 2:2014, IDT) ISO 10303-111:2007/Cor 2:2014 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм чинний 2020-01-01 2019-12-12 № 412 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-207:2007/Поправка № 1:2019 (ISO 10303-207:1999/Cor 1:2001, IDT) ISO 10303-207:1999/Cor 1:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та