Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

25.020 ДСТУ 2232-93 Базування та бази в машинобудуванні. Терміни та визначення чинний 1994-07-01 37 1993-09-09 № 126 ua НОС
25.020 ДСТУ ГОСТ 13682:2008 ГОСТ 13682-80 Места под ключи гаечные. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 13682-80 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
25.020 ДСТУ ГОСТ 14034:2008 ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 8 (1-V-80),(2-VI-81) ГОСТ 14034-74 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
25.020 ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-V-87),(2-ХII-88) ГОСТ 14.004-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 88
25.020 ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХII-88) ГОСТ 18831-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
25.020 ГОСТ 8820-69 Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры не чинний 1971-07-01 2018-01-01 6 (1-IХ-80) ГОСТ 8820-58 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 17420-72 ЕСТПП. Операция механической обработки резанием. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения не чинний 1974-01-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операция ковки и штамповки. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-VI-91) ГОСТ 18970-73 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 19 (1-II-82) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 23505-79 Обработка абразивная. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 24444-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
25.020 ГОСТ 25330-82 Обработка электрохимическая. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 25331-82 Обработка электроэрозионная. Термины и определения не чинний 1983-07-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 25761-83 Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий не чинний 1984-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий не чинний 1984-07-01 2018-01-01 25 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020 ГОСТ 26583-85 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование. Порядок разработки и правила составления руководства по экс... не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 88
25.020 ГОСТ 27782-88 Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.020, 55.020 ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 ГОСТ 12.3.010-76 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 120
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52902:2022 (EN ISO/ASTM 52902:2019, IDT; ISO/ASTM 52902:2019, IDT) EN ISO/ASTM 52902:2019; ISO/ASTM 52902:2019 Адитивне виробництво. Артефакти випробувань. Геометричне оцінювання можливостей систем адитивного виробництва набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022, IDT; ISO/ASTM TR 52906:2022, IDT) CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022; ISO/ASTM TR 52906:2022 Адитивне виробництво. Неруйнівний контроль. Навмисне виявлення дефектів у металевих частинах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO 17296-2:2022 (EN ISO 17296-2:2016, IDT; ISO 17296-2:2015, IDT) EN ISO 17296-2:2016; ISO 17296-2:2015 Адитивне виробництво. Загальні принципи. Частина 2. Огляд категорій процесів і вихідної сировини набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52925:2022 (EN ISO/ASTM 52925:2022, IDT; ISO/ASTM 52925:2022, IDT) EN ISO/ASTM 52925:2022; ISO/ASTM 52925:2022 Адитивне виробництво полімерів. Вихідні матеріали. Атестація матеріалів для сплавлення деталей на основі лазерного порошкового шару набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52911-1:2022 (EN ISO/ASTM 52911-1:2019, IDT; ISO/ASTM 52911-1:2019, IDT) EN ISO/ASTM 52911-1:2019; ISO/ASTM 52911-1:2019 Адитивне виробництво. Проєктування. Частина 1. Розплавлення металів у порошковому шарі за допомогою лазера набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52941:2022 (EN ISO/ASTM 52941:2020, IDT; ISO/ASTM 52941:2020, IDT) EN ISO/ASTM 52941:2020; ISO/ASTM 52941:2020 Адитивне виробництво. Продуктивність і надійність системи. Приймальні випробування лазерних машин для сплавлення металевих порошкових шарів металевих матеріалів для аерокосмічного застосування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52912:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52912:2020, IDT; ISO/ASTM TR 52912:2020, IDT) CEN ISO/ASTM/TR 52912:2020; ISO/ASTM TR 52912:2020 Адитивне виробництво. Дизайн. Функціонально градуйоване адитивне виробництво набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52901:2022 (EN ISO/ASTM 52901:2018, IDT; ISO/ASTM 52901:2017, IDT) EN ISO/ASTM 52901:2018; ISO/ASTM 52901:2017 Адитивне виробництво. Загальні принципи. Вимоги до придбаних деталей AM набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022 (CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022, IDT; ISO/ASTM TR 52916:2022, IDT) CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022; ISO/ASTM TR 52916:2022 Адитивне виробництво для медицини. Дані. Оптимізовані дані медичних зображень набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52903-1:2022 (EN ISO/ASTM 52903-1:2021, IDT; ISO/ASTM 52903-1:2020, IDT) EN ISO/ASTM 52903-1:2021; ISO/ASTM 52903-1:2020 Адитивне виробництво. Адитивне виробництво пластикових матеріалів на основі екструзії. Частина 1. Вихідні матеріали набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52950:2022 (EN ISO/ASTM 52950:2021, IDT; ISO/ASTM 52950:2021, IDT) EN ISO/ASTM 52950:2021; ISO/ASTM 52950:2021 Адитивне виробництво. Загальні принципи. Оброблення даних набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO 17296-3:2022 (EN ISO 17296-3:2016, IDT; ISO 17296-3:2014, IDT) EN ISO 17296-3:2016; ISO 17296-3:2014 Адитивне виробництво. Загальні принципи. Частина 3. Основні характеристики та відповідні методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52904:2022 (EN ISO/ASTM 52904:2020, IDT; ISO/ASTM 52904:2019, IDT) EN ISO/ASTM 52904:2020; ISO/ASTM 52904:2019 Адитивне виробництво. Характеристики процесу та продуктивність. Практика процесу плавлення металевого порошкового шару для задоволення критичних застосувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52911-2:2022 (EN ISO/ASTM 52911-2:2019, IDT; ISO/ASTM 52911-2:2019, IDT) EN ISO/ASTM 52911-2:2019; ISO/ASTM 52911-2:2019 Адитивне виробництво. Дизайн. Частина 2. Лазерне сплавлення полімерів у порошковому шарі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52903-2:2022 (EN ISO/ASTM 52903-2:2020, IDT; ISO/ASTM 52903-2:2020, IDT) EN ISO/ASTM 52903-2:2020; ISO/ASTM 52903-2:2020 Адитивне виробництво. Виробництво пластикових матеріалів на основі екструзії матеріалів. Частина 2. Технологічне обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52907:2022 (EN ISO/ASTM 52907:2019, IDT; ISO/ASTM 52907:2019, IDT) EN ISO/ASTM 52907:2019; ISO/ASTM 52907:2019 Адитивне виробництво. Вихідні матеріали. Методи визначення характеристик металевих порошків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ CEN ISO/ASTM/TS 52930:2022 (CEN ISO/ASTM/TS 52930:2021, IDT; ISO/ASTM TS 52930:2021, IDT) CEN ISO/ASTM/TS 52930:2021; ISO/ASTM TS 52930:2021 Адитивне виробництво. Принципи кваліфікації. Встановлення та продуктивність (IQ/OQ/PQ) обладнання PBF-LB набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030 ДСТУ EN ISO/ASTM 52910:2022 (EN ISO/ASTM 52910:2019, IDT; ISO/ASTM 52910:2018, IDT) EN ISO/ASTM 52910:2019; ISO/ASTM 52910:2018 Адитивне виробництво. Проєктування. Вимоги, настанови та рекомендації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030, 35.240.50 ДСТУ EN ISO/ASTM 52915:2022 (EN ISO/ASTM 52915:2020, IDT; ISO/ASTM 52915:2020, IDT) EN ISO/ASTM 52915:2020; ISO/ASTM 52915:2020 Специфікація формату файлу адитивного виробництва (AMF). Версія 1.2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
25.030, 49.025.01 ДСТУ CWA 17454:2022 (CWA 17454:2019, IDT) CWA 17454:2019 Біонічні літаки. Контроль якості металевих деталей ALM за допомогою ультразвукової техніки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
25.030, 49.025.20 ДСТУ CWA 17453:2022 (CWA 17453:2019, IDT) CWA 17453:2019 Біонічні літаки. Оптимізовані опорні конструкції ALM із сплавів алюмінію набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
25.040 ДСТУ EN 62381:2022 (EN 62381:2012, IDT; IEC 62381:2012, IDT) EN 62381:2012; IEC 62381:2012 Системи автоматизації в переробній промисловості. Заводські приймальні випробування (FAT), приймальні випробування на місці (SAT) та інтеграційні набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 8
25.040, 25.040.01 ДСТУ EN IEC 62714-5:2022 (EN IEC 62714-5:2022, IDT; IEC 62714-5:2022, IDT) EN IEC 62714-5:2022; IEC 62714-5:2022 Формат обміну інженерними даними для використання в розробленні систем промислової автоматизації. Мова розмітки автоматизації. Частина 5. Зв'язок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 133
25.040, 33.040, 35.100 ДСТУ EN 62734:2022 (EN 62734:2015, IDT; IEC 62734:2014, IDT) EN 62734:2015; IEC 62734:2014 Промислові комунікаційні мережі. Бездротова мережа зв'язку та профілі зв'язку - ISA 100.11a набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 33.040.40, 35.240.50 ДСТУ EN 62657-1:2022 (EN 62657-1:2017, IDT; IEC 62657-1:2017, IDT) EN 62657-1:2017; IEC 62657-1:2017 Промислові комунікаційні мережі. Бездротові мережі зв’язку. Частина 1. Вимоги до бездротового зв’язку та особливості спектру набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 157
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-1:2022 (EN 62439-1:2010, IDT; IEC 62439-1:2010, IDT) EN 62439-1:2010; IEC 62439-1:2010 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 1. Загальні поняття та методи розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-4:2022 (EN 62439-4:2010, IDT; IEC 62439-4:2010, IDT) EN 62439-4:2010; IEC 62439-4:2010 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 4. Протокол міжмережевого резервування (CRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-6:2022 (EN 62439-6:2010, IDT; IEC 62439-6:2010, IDT) EN 62439-6:2010; IEC 62439-6:2010 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 6. Протокол розподіленого резервування (DRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-7:2022 (EN 62439-7:2012, IDT; IEC 62439-7:2011, IDT) EN 62439-7:2012; IEC 62439-7:2011 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 7. Протокол резервування на основі кільця (RRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-4:2022 (EN 62439-4:2010, IDT; IEC 62439-4:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62439-4:2010/A1:2012, IDT; IEC 62439-4:2010/A1:2012, IDT) EN 62439-4:2010/A1:2012; IEC 62439-4:2010/A1:2012 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 4. Протокол міжмережевого резервування (CRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-1:2022 (EN 62439-1:2010, IDT; IEC 62439-1:2010, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 62439-1:2010/A2:2017, IDT; IEC 62439-1:2010/A2:2016, IDT) EN 62439-1:2010/A2:2017; IEC 62439-1:2010/A2:2016 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 1. Загальні поняття та методи розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-7:2022 (EN 62439-7:2012, IDT; IEC 62439-7:2011, IDT)/Поправка №1:2022 (EN 62439-7:2012/AC:2015, IDT; IEC 62439-7:2011/COR1:2015, IDT) EN 62439-7:2012/AC:2015; IEC 62439-7:2011/COR1:2015 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 7. Протокол резервування на основі кільця (RRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-2:2022 (EN 62439-2:2017, IDT; IEC 62439-2:2016, IDT) EN 62439-2:2017; IEC 62439-2:2016 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 2. Протокол резервування медіа (MRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN IEC 62439-3:2022 (EN IEC 62439-3:2018, IDT; IEC 62439-3:2016, IDT) EN IEC 62439-3:2018; IEC 62439-3:2016 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 3. Протокол паралельного резервування (PRP) і безшовне резервування високої доступності (HSR) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN IEC 62439-5:2022 (EN IEC 62439-5:2018, IDT; IEC 62439-5:2016, IDT) EN IEC 62439-5:2018; IEC 62439-5:2016 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 5. Протокол надлишкового радіомаяка (BRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.040 ДСТУ EN 62439-2:2022 (EN 62439-2:2017, IDT; IEC 62439-2:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62439-2:2017/AC:2018-06, IDT) EN 62439-2:2017/AC:2018-06 Промислові комунікаційні мережі. Мережі автоматизації високої доступності. Частина 2. Протокол резервування медіа (MRP) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.100, 35.240.50 ДСТУ EN 61158-2:2022 (EN 61158-2:2014, IDT; IEC 61158-2:2014, IDT) EN 61158-2:2014; IEC 61158-2:2014 Промислові комунікаційні мережі. Специфікації польової шини. Частина 2. Специфікація фізичного рівня та визначення послуг набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 162
25.040, 35.240.50 ДСТУ EN 62264-1:2019 (EN 62264-1:2013, IDT; IEC 62264-1:2013, IDT) EN 62264-1:2013, IDT; IEC 62264-1:2013 Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. Частина 1. Моделі та термінологія чинний 2019-09-01 83 2019-08-13 № 249 en Підтвердження ТК 185
25.040, 35.240.50 ДСТУ EN 61499-1:2022 (EN 61499-1:2013, IDT; IEC 61499-1:2012, IDT) EN 61499-1:2013; IEC 61499-1:2012 Функціональні блоки. Частина 1. Архітектура набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 20
25.040, 35.240.50 ДСТУ EN 61499-2:2022 (EN 61499-2:2013, IDT; IEC 61499-2:2012, IDT) EN 61499-2:2013; IEC 61499-2:2012 Функціональні блоки. Частина 2. Вимоги до програмного засобу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 20
25.040, 35.240.50 ДСТУ EN 61131-3:2022 (EN 61131-3:2013, IDT; IEC 61131-3:2013, IDT) EN 61131-3:2013; IEC 61131-3:2013 Програмовані контролери. Частина 3. Мови програмування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 20
25.040.01 ДСТУ IEC 62381:2010 IEC 62381:2006 Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об’єкті та комплексні випробування на об’єкті чинний 2012-07-01 30 2010-12-28 № 634 ua Переклад
25.040.01 ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 75:2008 ISO/IEC Guide 75:2006 Стратегічні принципи IEC та ISO щодо перспектив стандартизації у сфері промислової автоматизації чинний 2011-01-01 16 2008-12-22 № 491 ua Переклад НОС
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-1:2019 (ISO 22400-1:2014, IDT) ISO 22400-1:2014 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 1. Огляд, загальні положення та термінологія чинний 2019-09-01 26 2019-08-13 № 249 en Підтвердження ТК 185
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT) ISO 22400-2:2014 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання чинний 2019-09-01 69 2019-08-13 № 249 en Підтвердження ТК 185
25.040.01 ДСТУ ISO/TR 22400-10:2019 (ISO/TR 22400-10:2018, IDT) ISO/TR 22400-10:2018 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 10. Описання робочих операцій отримання даних чинний 2019-09-01 41 2019-08-13 № 249 en Підтвердження ТК 185
25.040.01 ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (ISO 22400-2:2014/Amd 1:2017, IDT) ISO 22400-2:2014/Amd 1:2017 Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання чинний 2019-09-01 15 2019-08-13 № 249, 2019-10-29 № 336 (зміна до № 249) en Підтвердження ТК 185
25.040.01 ГОСТ 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-Х-84),(2-II-85),(3-Х-87) ГОСТ 7164-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 63
25.040.01 ГОСТ ЭД1 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 6 (1-II-85),(2-Х-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.01 ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины не чинний 1970-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 62
25.040.01 ГОСТ 23004-78 Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения не чинний 1979-01-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.01 ГОСТ 28910-91 Линии автоматические. Термины и определения не чинний 1992-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.10 ДСТУ EN 12417:2014 EN 12417:2001+A2:2009,EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 Безпечність верстатів. Обробляючі центри чинний 2019-10-07 48 ДСТУ EN 12417:2018 (EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-08-02 № 251 en Підтвердження 2006/42/EC
25.040.10 ДСТУ EN 12417:2018 (EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010, IDT) EN 12417:2001 + А2:2009; АС:2010 Безпечність верстатів. Оброблювальні центри чинний 2019-10-01 40 ДСТУ EN 12417:2014 2018-08-02 № 251 ua Переклад ТК 75 2006/42/EC
25.040.10 ГОСТ 24225-87 Центры обрабатывающие координатно-револьверные с числовым программным управлением. Параметры и размеры не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 24225-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.20 ДСТУ 3909-99 (ГОСТ 21021-2000) ГОСТ 21021-2000 Пристрої числового програмного керування. Загальні технічні вимоги чинний 2001-07-01 21 ГОСТ 21021-85 1999-09-17 № 196 затверджено,2000-10-31 № 628 ua ТК 75
25.040.20 ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT) ISO 230-2:2014 Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням чинний 2019-12-01 51 ДСТУ ГОСТ 27843:2007 (ИСО 230-2:1997) 2019-11-04 № 342 en Підтвердження ТК 75
25.040.20 ДСТУ ISO 230-2:2019 (ISO 230-2:2014, IDT)/Зміна № 1:2019 (ISO 230-2:2014/Amd 1:2016, IDT) ISO 230-2:2014/Amd 1:2016 Метод випробування верстатів. Частина 2. Визначення точності та повторюваності позиціонування осей із числовим програмним керуванням чинний 2019-12-01 8 2019-11-04 № 342 en Підтвердження ТК 75
25.040.20 ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. Термины и определения не чинний 1981-07-01 2018-01-01 11 (1-III-87) ГОСТ 20523-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 20999-83 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ не чинний 1984-07-01 2018-01-01 15 ГОСТ 20999-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 21608-76 Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 (1-V-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21610-82 Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 21610-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21611-82 Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 2 ГОСТ 21611-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.20 ГОСТ 21613-82 Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 1 ГОСТ 21613-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.20 ГОСТ 23597-79 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движения. Общие положения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 9 (1-IХ-82),(2-II-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
25.040.20 ГОСТ 26242-90 Системы числового программного управления. Преобразователи перемещений. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 26242-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.20 ГОСТ 26642-85 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками не чинний 1987-01-01 2018-01-01 10 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.20, 25.060.20 ДСТУ ГОСТ 27287:2008 ГОСТ 27287-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые получистовые. Основные размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 27287-87 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
25.040.20, 25.060.20 ДСТУ ГОСТ 28120:2008 ГОСТ 28120-89 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция не чинний 2008-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 28120-89 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
25.040.20, 25.060.20 ГОСТ 27053-86 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
25.040.20, 25.060.20 ГОСТ 27304-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования не чинний 1988-01-01 2018-01-01 5 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
25.040.30 ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) ISO 10218:1992, ГОСТ 12.2.072-98 Роботи промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки та методи випробувань чинний,частково чинний 2000-07-01 23 ГОСТ 12.2.072-82 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 в частині вимог щодо безпеки 1998-05-29 № 360 затверджено,1999-05-14 № 228 встановлено термін чинності 2014-12-29 № 1479 ua ТК 75
25.040.30 ДСТУ EN 775:2005 EN 775:1992 Роботи промислові. Безпека чинний 2007-07-01 23 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 135
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 EN ISO 10218-1:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 1. Роботи This part of ISO 10218 specifies requirements and guidelines for the inherent safe design, protective measures and information for use of industrial robots. It describes basic hazards associated with robots and provides requirements to eliminate, or adequately reduce, the risks associated with these hazards. This part of ISO 10218 does not address the robot as a complete machine. Noise emission is generally not considered a significant hazard of the robot alone, and consequently noise is excluded from the scope of this part of ISO 10218. This part of ISO 10218 does not apply to non-industrial robots, although the safety principles established in ISO 10218 can be utilized for these other robots чинний 2020-01-01 54 ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) в частині вимог щодо безпеки ДСТУ EN ISO 10218-1:2018(EN ISO 10218-1:2011, IDT; ISO 10218-1:2011, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-12-14 № 493 en Підтвердження 2006/42/EC
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-2:2014 EN ISO 10218-2:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпеки для промислових роботів. Частина 2. Робототехнічні системи та інтеграція This part of ISO 10218 specifies safety requirements for the integration of industrial robots and industrial robot systems as defined in ISO 10218-1, and industrial robot cell(s). The integration includes the following: a) the design, manufacturing, installation, operation, maintenance and decommissioning of the industrial robot system or cell; b) necessary information for the design, manufacturing, installation, operation, maintenance and decommissioning of the industrial robot system or cell; c) component devices of the industrial robot system or cell. This part of ISO 10218 describes the basic hazards and hazardous situations identified with these systems, and provides requirements to eliminate or adequately reduce the risks associated with these hazards. Although noise has been identified to be a significant hazard with industrial robot systems, it is not considered in this part of ISO 10218. This part of ISO 10218 also specifies requirements for the industrial robot system as part of an integrated manufacturing system. This part of ISO 10218 does not deal specifically with hazards associated with processes (e.g. laser radiation, ejected chips, welding smoke). Other standards can be applicable to these process hazards чинний 2020-01-01 84 ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-12-19 № 518; 2019-12-28 № 527 дію відновлено з 2020-01-01 en Підтвердження 2006/42/EC
25.040.30 ГОСТ 30097-93 ГОСТ 30097-93 Роботы промышленные. Системы координат и направления движений чинний 1997-07-01 8 1996-03-25 № 129 ru НОС,ТК 62
25.040.30 ГОСТ 30286-94 ГОСТ 30286-94 Роботы промышленные. Представление характеристик чинний 2000-07-01 11 1999-12-30 № 421 ru НОС,ТК 62
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-1:2018(EN ISO 10218-1:2011, IDT; ISO 10218-1:2011, IDT) EN ISO 10218-1:2011; ISO 10218-1:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 1. Роботи чинний 2020-01-01 42 ДСТУ EN ISO 10218-1:2014 2018-12-14 № 493 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) EN ISO 10218-2:2011; ISO 10218-2:2011 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання чинний 2020-01-01 66 ДСТУ EN ISO 10218-2:2014 12-2018 2018-12-19 № 518 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
25.040.30 ДСТУ EN ISO 13482:2019 (EN ISO 13482:2014, IDT; ISO 13482:2014, IDT) EN ISO 13482:2014; ISO 13482:2014 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності роботів особистого догляду чинний 2021-01-01 75 ДСТУ EN ISO 13482:2014 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
25.040.30 ДСТУ CWA 17384:2022 (CWA 17384:2019, IDT) CWA 17384:2019 Шарнірні промислові роботи. Калібрування пружно статичної відповідності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
25.040.30 ДСТУ CWA 17664:2022 (CWA 17664:2021, IDT) CWA 17664:2021 Переносні пристрої. Метод перевірки ефективності для ходьби по нерівній місцевості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
25.040.30 ДСТУ CWA 17835:2022 (CWA 17835:2022, IDT) CWA 17835:2022 Настанови щодо розроблення та використання процедур перевірки безпеки у співпраці людини та робота набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
25.040.30 ДСТУ EN ISO 13287:2009 EN ISO 13287:2007 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню не чинний 2012-01-01 2019-01-01 15 ДСТУ ISO/TR 11220-2001 2017-12-12 № 409 2009-12-30 № 494 12-2017 ua Переклад ТК 135
25.040.30 ГОСТ 25204-82 Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности не чинний 1983-01-01 2018-01-01 4 (1-I-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 25685-83 Роботы промышленные. Классификация не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 (1-I-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 25686-85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 (1-III-86) ГОСТ 21024-75, ГОСТ 25686-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические требования не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 26050-84, ГОСТ 26062-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26053-84 Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний не чинний 1985-01-01 2018-01-01 9 (1-VIII-86) ГОСТ 26053-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26057-84 Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 25057-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1986-01-01 2018-01-01 16 (1-IV-91) ГОСТ 26058-83 (ВТУ) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 45
25.040.30 ГОСТ 26059-89 Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не чинний 1986-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 26059-85 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 45
25.040.30 ГОСТ 26063-84 Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры не чинний 1985-01-01 2018-01-01 9 (1-II-86),(2-I-87),(3-VII-92) ГОСТ 26063-83 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 26662-85 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей не чинний 1986-07-01 2018-01-01 6 (1-VII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27122-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры не чинний 1988-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27123-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27312-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры не чинний 1988-07-01 2018-01-01 4 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27350-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры не чинний 1991-07-01 2018-01-01 6 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27351-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия не чинний 1988-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27696-88 Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 27697-88 Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний не чинний 1989-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28331-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры не чинний 1990-07-01 2018-01-01 4 (1-I-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28336-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28337-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28395-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30 ГОСТ 28732-90 Роботы промышленные. Требования к организации внешних связей с устройствами программного управления не чинний 1993-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 26054-85 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 6 (1-ХI-90) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 44
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 26056-84 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-Х-90) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru ТК 44
25.040.30, 25.160.30 ГОСТ 27387-87 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры не чинний 2018-01-26 2019-01-01 4 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 44
25.040.30, 35.240.50 ГОСТ 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования не чинний 1983-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-87) 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 98
25.040.40 ДСТУ 2563-94 (ГОСТ 26.012-94) ГОСТ 26.012-94 Прилади та засоби автоматизації. Сигнали гідравлічні вхідні та вихідні чинний 1997-07-01 6 ГОСТ 26.012-80 1994-06-10 № 138,1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 2565-94 (ГОСТ 13375-95) ГОСТ 13375-95 Прилади та засоби автоматизації. Підсилювачі електрогідравлічні. Типи, основні параметри та розміри чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 13375-84 1994-06-10 № 138,1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 2780-94 Засоби вимірювань та автоматизації. Сигнали частотні електричні безперервні вхідні та вихідні чинний 1996-01-01 15 1994-09-30 № 241 ru,ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3288-95 (ГОСТ 26032-96) ГОСТ 26032-96 Система уніфікованих типових конструкцій агрегатних комплексів. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 26 ГОСТ 26032-83 1995-12-29 № 448 затверджено,1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3289-95 (ГОСТ 30370-96) ГОСТ 30370-96 Агрегатні комплекси технічних засобів для автоматизованих систем керування. Надійність. Загальні вимоги чинний 1997-07-01 20 1995-12-29 № 448 затверджено,1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілення автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги до спряження виробів чинний 1998-01-01 31 1996-10-28 № 450 ru,ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3462-96 Регулятори температури. Загальні технічні вимоги чинний 1998-01-01 19 3-98*, 1-3-2019 1996-11-26 № 493 ru,ua ТК 65
25.040.40 ДСТУ 3481-96 (ГОСТ 30485-97) ГОСТ 30485-97 Локальна мережа введення-виведення для розподілених автоматизованих систем керування. Загальні технічні вимоги чинний 1999-01-01 22 1996-12-24 № 570 затверджено,1997-12-05 № 732 ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 3626-97 Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розсереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги чинний 1999-01-01 33 1997-09-29 № 611 ru,ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ 3733-98 (ГОСТ 30607-98) ГОСТ 30607-98 Контролери програмовані верстатні. Загальні технічні вимоги чинний 2000-07-01 16 1998-05-29 № 360 затверджено,1999-05-14 № 228 встановлено термін чинності ua ТК 31
25.040.40 ДСТУ 4177-2001 IEC 60654-2:1979 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання чинний 2004-07-01 17 5-2015* заміна позначення ДСТУ IEC 60654-2-2001 на ДСТУ 4177-2001 (2003-06-10 № 100), 2002-02-01 № 69 ua НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ EN 61557-9:2014 EN 61557-9:2009 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 9. Устатковання для ізоляції місць пошкоджень у сис... чинний 2016-01-01 30 2014-12-29 № 1480 en Підтвердження
25.040.40 ДСТУ IEC 60381-1-2001 IEC 60381-1:1982 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 1. Сигнали постійного струму чинний 2003-07-01 8 2002-02-01 № 69 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 60381-2-2001 IEC 60381-2:1978 Сигнали неперервні для автоматизованих систем керування процесами. Частина 2. Сигнали напруги постійного струму чинний 2003-07-01 8 2002-02-01 № 69 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 60654-1-2001 IEC 60654-1:1993 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови чинний 2003-07-01 30 2002-02-01 № 69 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC 60654-3-2001 IEC 60654-3:1983 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 3. Механічні діяння чинний 2003-07-01 16 2002-04-01 № 205 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC/TR 60668:2005 IEC/TR 60668:1980 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування чинний 2007-08-01 11 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 31
25.040.40 ДСТУ IEC 60946:2005 IEC 60946:1988 Сигнали двійкові напруги постійного струму для систем вимірювання та керування у промислових процесах чинний 2007-12-01 9 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 48
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-1:2007 IEC 61069-1:1991 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 1. Загальні аспекти та методологія чинний 2009-01-01 18 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-2:2007 IEC 61069-2:1993 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 2. Методологія оцінювання чинний 2009-01-01 15 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-3:2007 IEC 61069-3:1996 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 3. Оцінювання функційності системи чинний 2009-01-01 23 2007-07-05 № 143 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-4:2007 IEC 61069-4:1997 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 4. Оцінювання експлуатаційних характеристик системи чинний 2009-10-01 27 2007-12-24 № 383 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-5:2007 IEC 61069-5:1994 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 5. Оцінювання надійності системи чинний 2009-10-01 26 2007-12-24 № 383 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-6:2008 IEC 61069-6:1998 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінювання системи. Частина 6. Оцінювання зручності та простоти використання системи чинний 2010-01-01 21 2008-08-04 № 266 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-7:2009 IEC 61069-7:1999 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 7. Оцінювання безпеки системи чинний 2011-07-01 16 2009-09-28 № 346 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61069-8:2009 IEC 61069-8:1999 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 8. Оцінювання характеристик системи, не пов’язаних з її призначеністю чинний 2011-07-01 2009-12-03 № 442 ua Переклад НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61131-1:2005 IEC 61131-1:2003 Контролери програмовні. Частина 1. Загальні відомості чинний 2007-07-01 18 2005-09-02 № 239 ua Переклад НОС
25.040.40 ДСТУ IEC 61297:2013 IEC 61297:1995 Системи керування промисловими процесами. Класифікація адаптивних контролерів для їх визначення чинний 2014-07-01 8 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-1:2009 IEC 61298-1:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 1. Загальні положення чинний 2012-01-01 15 2009-12-23 № 471 ua ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-2:2009 IEC 61298-2:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 2. Випробування в нормальних умовах чинний 2012-01-01 22 2009-12-23 № 471 ua Переклад ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-3:2009 IEC 61298-3:2008 Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників чинний 2012-01-01 26 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 62
25.040.40 ДСТУ IEC 61298-4:2009 IEC 61298-4:2008 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 4. Зміст звіту щодо оцінювання чинний 2012-01-01 11 2009-12-23 № 471 ua Переклад ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-1:2007 ISO 10303-1:1994 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1. Огляд та основні принципи чинний 2008-10-01 26 2007-12-24 № 385 ua,en Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-11:2007 ISO 10303-11:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 11. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS чинний 2008-04-01 270 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС
25.040.40 ДСТУ ISO/TR 10303-12:2007 ISO/TR 10303-12:1997 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних, щодо виробів та обміну даних. Частина 12. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-I чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-14:2007 ISO 10303-14:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 14. Методи описування: Довідкова настанова щодо мови EXPRESS-X чинний 2008-04-01 91 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-22:2007 ISO 10303-22:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 22. Методи реалізації: Стандартний інтерфейс доступу до даних чинний 2008-04-01 219 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-23:2007 ISO 10303-23:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 23. Методи реалізації: Прив’язка мови C++ до стандартного інтерфейсу доступу до даних чинний 2008-04-01 175 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-24:2007 ISO 10303-24:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 24. Методи реалізації: Прив’язка мови C до стандартного інтерфейсу доступу до даних чинний 2008-04-01 155 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-25:2007 ISO/TS 10303-25:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 25. Методи реалізації: Прив’язка EXPRESS до XMI чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-27:2007 ISO/TS 10303-27:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 27. Методи реалізації: Прив’язка мови програмування Java TM до стандартного інтерфейсу доступу до даних із розширенням для середовища Intern... чинний 2008-04-01 118 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-31:2007 ISO 10303-31:1994 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 31. Методологія та основи перевіряння на сумісність. Загальні положення чинний 2008-10-01 52 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-32:2007 ISO 10303-32:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 32. Методологія та основи перевіряння на сумісність: Вимоги до випробовувальних лабораторій та замовників чинний 2008-10-01 44 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-34:2007 ISO 10303-34:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 34. Методологія та основи перевіряння на сумісність. Абстрактні методи тестування для реалізації протоколу прикладної програми чинний 2008-10-01 25 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-35:2007 ISO/TS 10303-35:2003 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 35. Методологія та основи перевіряння на сумісність: Абстрактні методи тестування для реалізації стандартного інтерфейсу доступу до даних (S... чинний 2008-04-01 205 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-49:2007 ISO 10303-49:1998 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 49. Інтегрований родовий ресурс: Структура та властивості процесу чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-50:2007 ISO 10303-50:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови чинний 2008-04-01 301 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-51:2007 ISO 10303-51:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 51. Інтегрований родовий ресурс: Математичне представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-54:2007 ISO 10303-54:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 54. Інтегрований родовий ресурс: Класифікація та теорія множин чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-55:2007 ISO 10303-55:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 55. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення чинний 2008-04-01 59 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-56:2007 ISO 10303-56:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 56. Інтегрований родовий ресурс: Стан чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-104:2007 ISO 10303-104:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів чинний 2008-04-01 556 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-107:2007 ISO 10303-107:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 107. Інтегрований прикладний ресурс. Взаємозв’язок визначень методу аналізу кінцевих елементів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-108:2007 ISO 10303-108:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів чинний 2008-04-01 168 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-109:2007 ISO 10303-109:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей чинний 2008-04-01 56 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-111:2007 ISO 10303-111:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм чинний 2008-04-01 105 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-112:2007 ISO 10303-112:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 112. Інтегрований прикладний ресурс. Моделювання команд для обміну процедурно представлених моделей 2D CAD чинний 2008-04-01 80 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-207:2007 ISO 10303-207:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 207. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення чинний 2008-04-01 607 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-212:2007 ISO 10303-212:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 212. Протокол прикладної програми: Проектування електротехнічних пристроїв та установлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-215:2007 ISO 10303-215:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 215. Протокол прикладної програми: Загальне розташування судна чинний 2008-04-01 1063 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-216:2007 ISO 10303-216:2003 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 216. Протокол прикладної програми: Теоретичні форми суден чинний 2008-04-01 961 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-218:2007 ISO 10303-218:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 218. Протокол прикладної програми: Конструкції суден чинний 2008-04-01 1852 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-224:2007 ISO 10303-224:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 224. Протокол прикладної програми: Визначення механічних деталей для планування верстатного обробляння чинний 2008-04-01 1076 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-225:2007 ISO 10303-225:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 225. Протокол прикладної програми: Елементи будівельних конструкцій з явними заданнями форми чинний 2008-04-01 413 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-227:2007 ISO 10303-227:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 227. Протокол прикладної програми: Просторова конфігурація заводу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-232:2007 ISO 10303-232:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 232. Протокол прикладної програми: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-236:2007 ISO 10303-236:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 236. Протокол прикладної програми: Каталог меблів та проектування інтер’єру чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-238:2007 ISO 10303-238:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 238. Протокол прикладної програми: Застосування інтерпретованої моделі для пристроїв числового програмного керування чинний 2008-04-01 1617 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-240:2007 ISO 10303-240:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграці. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 240. Протокол прикладної програми: Технологічний проект для продукції машинного обробляння чинний 2008-04-01 850 2007-12-24 № 384 en Підтвердження ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-304:2007 ISO/TS 10303-304:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 304. Абстрактна тестова послідовність: Проектування виробів з використанням контурного подання чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TR 10303-307:2007 ISO/TR 10303-307:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 307. Абстрактна тестова послідовність: Планування та проектування для листового штампування чинний 2008-04-01 218 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-325:2007 ISO/TS 10303-325:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 325. Абстрактна тестова послідовність: Конструктивний елемент, який використовує явно задану форму представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-332:2007 ISO/TS 10303-332:2002 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 332. Абстрактна тестова послідовність: Компонування технічних даних оперативної інформації та обмін чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-421:2007 ISO/TS 10303-421:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 421. Модуль прикладних програм: Функціональні дані та схематичні представлення чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-436:2007 ISO/TS 10303-436:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 436. Модуль прикладних програм: Протокол AP236 каталог меблів та проектування інтер’єру чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-501:2007 ISO 10303-501:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 501. Представлення інтерпретованої конструкції. Каркасне представлення форми на основі ребер чинний 2008-10-01 33 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-502:2007 ISO 10303-502:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 502. Представлення інтерпретованої конструкції. Каркасне представлення форми на основі оболонки чинний 2008-10-01 34 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-505:2007 ISO 10303-505:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 505. Представлення інтерпретованої конструкції. Структура креслеників та адміністрування чинний 2008-10-01 49 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-507:2007 ISO 10303-507:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 507. Представлення інтерпретованої конструкції: Геометрично обмежена поверхня чинний 2008-04-01 57 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-508:2007 ISO 10303-508:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 508. Представлення інтерпретованої конструкції: Однорідна поверхня чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-509:2007 ISO 10303-509:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 509. Представлення інтерпретованої конструкції: Різнорідна поверхня чинний 2008-04-01 61 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-510:2007 ISO 10303-510:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 510. Представлення інтерпретованої конструкції. Геометрично обмежене каркасне представлення чинний 2008-10-01 36 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-511:2007 ISO 10303-511:2001 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 511. Представлення інтерпретованої конструкції. Топологічно обмежена поверхня чинний 2008-10-01 33 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-512:2007 ISO 10303-512:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 512. Представлення інтерпретованої конструкції. Фасетне контурне представлення чинний 2008-10-01 45 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-513:2007 ISO 10303-513:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 513. Елементарне контурне представлення: Різнорідна поверхня чинний 2008-04-01 63 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-514:2007 ISO 10303-514:1999 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 514. Представлення інтерпретованої конструкції. Розширене контурне представлення чинний 2008-10-01 34 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-515:2007 ISO 10303-515:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 515. Представлення інтерпретованої конструкції. Конструктивна блокова геометрія чинний 2008-10-01 41 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO 10303-519:2007 ISO 10303-519:2000 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 519. Представлення інтерпретованої конструкції. Геометричні допуски чинний 2008-10-01 47 2007-12-24 № 385 en,ua Передрук НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1011:2007 ISO/TS 10303-1011:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1011. Модуль прикладних програм: Модуль прикладних програм: Індивідуальна структура чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1015:2007 ISO/TS 10303-1015:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1015. Модуль прикладних програм: Категорія захищеності чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1018:2007 ISO/TS 10303-1018:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1018. Модуль прикладних програм: Версія продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1020:2007 ISO/TS 10303-1020:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1020. Модуль прикладних програм: Співвідношення між версіями продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1024:2007 ISO/TS 10303-1024:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1024. Модуль прикладних програм: Співвідношення продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1036:2007 ISO/TS 10303-1036:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1036. Модуль прикладних програм: Незалежний атрибут чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1038:2007 ISO/TS 10303-1038:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1038. Модуль прикладних програм: Представлення незалежних атрибутів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1039:2007 ISO/TS 10303-1039:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1039. Модуль прикладних програм. Представлення характеристик особливостей перевірки правильності геометричних параметрів чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1044:2007 ISO/TS 10303-1044:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1044. Модуль прикладних програм. Сертифікація чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1046:2007 ISO/TS 10303-1046:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1046. Модуль прикладних програм. Заміна продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1060:2007 ISO/TS 10303-1060:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1060. Модуль прикладних програм. Ідентифікація моделі виробу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1065:2007 ISO/TS 10303-1065:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1065. Модуль прикладних програм. Інтервал часу чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1071:2007 ISO/TS 10303-1071:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1071. Модуль прикладних програм. Клас активності чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1074:2007 ISO/TS 10303-1074:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1074. Модуль прикладних програм: Характерні умови чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1077:2007 ISO/TS 10303-1077:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1077. Модуль прикладних програм: Клас продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1080:2007 ISO/TS 10303-1080:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1080. Модуль прикладних програм: Характерна область чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1085:2007 ISO/TS 10303-1085:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1085. Модуль прикладних програм: Номенклатура чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1091:2007 ISO/TS 10303-1091:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1091. Модуль прикладних програм: Математичний простір чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1092:2007 ISO/TS 10303-1092:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1092. Модуль прикладних програм: Математична величина чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1099:2007 ISO/TS 10303-1099:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1099. Модуль прикладних програм: Визначення незалежної ознаки чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1101:2007 ISO/TS 10303-1101:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1101. Модуль прикладних програм: Особливості визначення характеристик продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1102:2007 ISO/TS 10303-1102:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1102. Модуль прикладних програм: Визначення характеристик скомпонованого блоку чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1105:2007 ISO/TS 10303-1105:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1105. Модуль прикладних програм. Багатомовність чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1113:2007 ISO/TS 10303-1113:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1113. Модуль прикладних програм: Група чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1123:2007 ISO/TS 10303-1123:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. редставлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1123. Модуль прикладних програм: Опис документа чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1124:2007 ISO/TS 10303-1124:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1124. Модуль прикладних програм: Структура документа чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1128:2007 ISO/TS 10303-1128:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1128. Модуль прикладних програм. Ідентифікації зовнішнього елемента чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1134:2007 ISO/TS 10303-1134:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1134. Модуль прикладних програм. Структура продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1143:2007 ISO/TS 10303-1143:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1143. Модуль прикладних програм: Складова частина компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1144:2007 ISO/TS 10303-1144:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1144. Модуль прикладних програм: Елемент компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1145:2007 ISO/TS 10303-1145:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1145. Модуль прикладних програм: Структура компонування чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1146:2007 ISO/TS 10303-1146:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1146. Модуль прикладних програм: Розміщення в скомпонованій конструкції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1151:2007 ISO/TS 10303-1151:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1151. Модуль прикладних програм: Технологічні дані чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1156:2007 ISO/TS 10303-1156:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1156. Модуль прикладних програм. Структура продукції та класифікація чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1157:2007 ISO/TS 10303-1157:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1157. Модуль прикладних програм. Клас структури продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1158:2007 ISO/TS 10303-1158:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1158. Модуль прикладних програм. Клас складу продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1159:2007 ISO/TS 10303-1159:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1159. Модуль прикладних програм. Клас з’єднання продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1160:2007 ISO/TS 10303-1160:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1160. Модуль прикладних програм. Клас обмеження продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1161:2007 ISO/TS 10303-1161:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1161. Модуль прикладних програм. Клас включення виробу у з’єднання чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1162:2007 ISO/TS 10303-1162:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1162. Модуль прикладних програм. Клас бібліотеки продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1163:2007 ISO/TS 10303-1163:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1163. Модуль прикладних програм. Структура окремої продукції чинний 2008-04-01 2007-12-24 № 384 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1165:2008 ISO/TS 10303-1165:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1165. Модуль прикладних програм. Фактичне використання окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1166:2008 ISO/TS 10303-1166:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1166. Модуль прикладних програм. Формування окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1167:2008 ISO/TS 10303-1167:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1167. Модуль прикладних програм. Логічне з`єднання окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1168:2008 ISO/TS 10303-1168:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1168. Модуль прикладних програм. Локалізація окремої програми чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1169:2008 ISO/T 10303-1169:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1169. Модуль прикладних програм. Структура технологічного процесу та класифікація чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1170:2008 ISO/TS 10303-1170:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1170. Модуль прикладних програм. Клас структури технологічного процесу чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1171:2008 ISO/TS 10303-1171:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1171. Модуль прикладних програм. Клас формування технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1172:2008 ISO/TS 10303-1172:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1172. Модуль прикладних програм. Клас логічного з`єднання технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1173:2008 ISO/TS 10303-1173:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1173. Модуль прикладних програм. Клас задіяності в технологічному процесі чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1174:2008 ISO/TS 10303-1174:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1174. Модуль прикладних програм. Клас бібліотеки технологічного процесу чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1175:2008 ISO/TS 10303-1175:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1175. Модуль прикладних програм. Структура окремої операції чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1176:2008 ISO/TS 10303-1176:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1176. Модуль прикладних програм. Окрема операція чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1177:2008 ISO/TS 10303-1177:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1177. Модуль прикладних програм. Формування окремої операції чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1178:2008 ISO/TS 10303-1178:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1178. Модуль прикладних програм. Логічний зв’язок окремої операції чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1179:2008 ISO/TS 10303-1179:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1179. Модуль прикладних програм. Індивідуальне залучення у процес чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1188:2008 ISO/TS 10303-1188:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1188. Модуль прикладних програм. Клас особи чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1198:2008 ISO/TS 10303-1198:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1198. Модуль прикладних програм. Властивість і присвоювання властивості чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1199:2005 ISO/TS 10303-1199:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1199. Модуль прикладних програм. Зберігання властивості чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1203:2008 ISO/TS 10303-1203:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1203. Модуль прикладних програм. Представлення у вигляді схеми і символів чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1204:2008 ISO/TS 10303-1204:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1204. Модуль прикладних програм. Схематичне зображення чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1205:2008 ISO/TS 10303-1205:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1205. Модуль прикладних програм. Схематичний елемент чинний 2009-04-01 21 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1207:2008 ISO/TS 10303-1207:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1207. Модуль прикладних програм. Накреслена структура та адміністрування чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1208:2005 ISO/TS 10303-1208:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1208. Модуль прикладних програм. Бібліотека схематичного елемента чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1209:2008 ISO/TS 10303-1209:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1209. Модуль прикладних програм. Символьне позначання схематичного елемента чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1210:2008 ISO/TS 10303-1210:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1210. Модуль прикладних програм. Теорія множин чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1211:2008 ISO/TS 10303-1211:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1211. Модуль прикладних програм. Кількість елементів співвідношення чинний 2009-04-01 20 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1212:2008 ISO/TS 10303-1212:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1212. Модуль прикладних програм. Класифікація чинний 2009-04-01 19 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1213:2008 ISO/TS 10303-1213:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1213. Модуль прикладних програм. Бібліотека довідкової інформації чинний 2009-04-01 15 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1214:2008 ISO/TS 10303-1214:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1214. Модуль прикладних програм. Відмова системи чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1217:2008 ISO/TS 10303-1217:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1217. Модуль прикладних програм. Зональна відмова чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1218:2008 ISO/TS 10303-1218:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1218. Модуль прикладних програм. Гібридна відмова чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1228:2008 ISO/TS 10303-1228:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1228. Модуль прикладних програм. Представлення з невизначеністю чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1230:2008 ISO/TS 10303-1230:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1230. Модуль прикладних програм. Конфігурація контрольованих деталей 3D і збірки чинний 2009-04-01 46 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1240:2008 ISO/TS 10303-1240:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1240. Модуль прикладних програм. Тип архітектури даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1242:2008 ISO/TS 10303-1242:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1242. Модуль прикладних програм. Місцеположення в архітектурі даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1243:2008 ISO/TS 10303-1243:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1243. Модуль прикладних програм. Кваліфікація чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1244:2008 ISO/TS 10303-1244:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1244. Модуль прикладних програм. Уточнення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1245:2008 ISO/TS 10303-1245:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1245. Модуль прикладних програм. Тип особи чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1249:2008 ISO/TS 10303-1249:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1249. Модуль прикладних програм. Присвоювання виробничого методу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1254:2008 ISO/TS 10303-1254:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1254. Модуль прикладних програм. Функція оцінювання стану чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1257:2008 ISO/TS 10303-1257:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1257. Модуль прикладних програм. Охарактеризовані умови чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1265:2008 ISO/TS 10303-1265:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1265. Модуль прикладних програм. Конверт чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1272:2008 ISO/TS 10303-1272:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1272. Модуль прикладних програм. Охарактеризований технологічний процес чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1273:2008 ISO/TS 10303-1273:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1273. Модуль прикладних програм. Присвоювання властивостей ресурсу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1276:2008 ISO/TS 10303-1276:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1276. Модуль прикладних програм. Місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1277:2008 ISO/TS 10303-1277:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1277. Модуль прикладних програм. Присвоювання місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1285:2004 ISO/TS 10303-1285:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1285. Модуль прикладних програм. Охарактеризована заявка на проведення робіт чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1286:2008 ISO/TS 10303-1286:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1286. Модуль прикладних програм. Охарактеризоване завдання на оброблення даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1294:2008 ISO/TS 10303-1294:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1294. Модуль прикладних програм. Життєвий цикл інтерфейсу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1296:2008 ISO/TS 10303-1296:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1296. Модуль прикладних програм. Охарактеризована оцінка умов чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1298:2008 ISO/TS 10303-1298:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1298. Модуль прикладних програм. Охарактеризований метод технологічного процесу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1300:2008 ISO/TS 10303-1300:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1300. Модуль прикладних програм. Робочий пристрій виводу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1301:2008 ISO/TS 10303-1301:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1301. Модуль прикладних програм. Охарактеризований робочий пристрій виводу чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1340:2008 ISO/TS 10303-1340:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1340. Модуль прикладних програм. Присвоювання назви чинний 2009-04-01 31 2008-12-22 № 492 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1347:2008 ISO/TS 10303-1347:2005 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1347. Модуль прикладних програм. Каркасне представлення 2d чинний 2009-04-01 29 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1352:2008 ISO/TS 10303-1352:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1352. Модуль прикладних програм. Каталогізована інформація у вигляді даних і представлення контуру чинний 2009-04-01 78 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1353:2008 ISO/TS 10303-1353:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1353. Модуль прикладних програм. Параметризована каталогізована інформація у вигляді даних чинний 2009-04-01 71 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1354:2008 ISO/TS 10303-1354:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1354. Модуль прикладних програм. Внутрішнє оформлення обстановки чинний 2009-04-01 74 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1355:2008 ISO/TS 10303-1355:2006 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1355. Модуль прикладних програм. Параметризовані дані каталогу та представлення контуру чинний 2009-04-01 80 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1357:2008 ISO/TS 10303-1357:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1357. Модуль прикладних програм. Вибраний елемент даних чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1358:2008 ISO/TS 10303-1358:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1358. Модуль прикладних програм. Охарактеризоване присвоювання місцеположення чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1364:2008 ISO/TS 10303-1364:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1364. Модуль прикладних програм. Присвоювання результату чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40 ДСТУ ISO/TS 10303-1365:2008 ISO/TS 10303-1365:2004 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1365. Модуль прикладних програм. Присвоювання інтервалу часу чинний 2009-04-01 31 2008-12-29 № 513 en Підтвердження НОС,ТК 62
25.040.40