Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

27.010 ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт Цей стандарт установлює вимоги до організування робіт і порядку проведення енергетичного аудиту (ЕА) промислових підприємств. Цей стандарт визначає: — призначеність і завдання енергетичного аудиту; — основні етапи енергетичного аудиту; — вимоги до робіт з енергетичного аудиту; — вимоги до збирання та аналізування інформації про об’єкт енергетичного аудиту; — вимоги до розроблювання рекомендацій щодо запровадження енергоощаджувальних заходів, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінення їх впливу на довкілля; — вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту. Цей стандарт рекомендовано використовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяльності для проведення енергетичних аудитів. чинний 2007-07-01 19 2007-01-29 № 4 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження Цей стандарт установлює склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту на промисловому підприємстві. Цей стандарт установлює вимоги до: — послідовності робіт щодо розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту; — проектної та експлуатаційної документації. Цей стандарт рекомендовано використовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяльності стосовно створювання та функціювання систем енергетичного менеджменту. чинний 2007-07-01 13 2007-01-29 № 4 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення Цей стандарт установлює призначеність, сферу застосування, структуру та склад ЄКС АСОЕ, періоди життєвого циклу й основні принципи створення, функціювання та подальшого розвитку сучасних АСОЕ всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, їхніх окремих складових частин, підсистем, компонентів та інших елементів (далі — складників), визначає склад технічної та організаційно-методичної документації АСОЕ. Цей стандарт не встановлює вимог до складу технічної та організаційно-методичної документації АСОЕ, які характеризує специфіка чи інші особливості кожного конкретного суб’єкта чи об’єкта електроенергетики. Ці спеціальні вимоги до складу документації АСОЕ має бути сформульовано у відповідних вимогах, концепції та технічному завданні на створення чи подальший розвиток конкретної системи чи її складника. Цей стандарт поширюється на всі суб’єкти та об’єкти електроенергетики незалежно від їх відомчої належності та форм власності, на яких після надання чинності цьому стандарту здійснюють упровадження (уведення в дію) нових або подальший розвиток уже наявних АСОЕ. Усі наявні АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики перед експлуатуванням потрібно цілеспрямовано оновити (поліпшити й удосконалити їхні технічні й експлуатаційні характеристики та показники призначеності, властивості, якості й ефективності функціювання та працездатності, додати до них нові функції), зважаючи на відповідність вимогам цього стандарту через їх поступовий розвиток і послідовне змінення стану. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх суб’єктів електроенергетики та їхніх відокремлених структурних підрозділів, що виробляють, передають, постачають і/або споживають електричну енергію, виконують централізоване диспетчерське керування зазначеними технологічними процесами, а також купують і/або продають електричну енергію. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх установ і організацій, що здійснюють керування, регулювання, нагляд й інспектування в електроенергетиці, а також підприємств, господарських товариств та інших організацій, які виконують наукові, дослідні, конструклектують, перевіряють, випробовують, тестують, діагностують, усувають відмови, провадять технічне обслуговування, ремонт (поточний, середній чи капітальний), моніторинг, контроль, аналіз, експертизу, атестацію, зокрема й метрологічну, сертифікацію, повірку, калібрування та надають інші послуги, пов’язані зі створенням і супроводженням (експлуатуванням і подальшим розвитком) АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики. чинний 2008-09-01 20 12-2008* 2008-05-21 № 160 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 5003.3-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Основні положення Цей стандарт установлює призначеність і види сучасних АСОЕ всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, їхніх окремих складових частин, підсистем, компонентів та інших елементів (далі — складників), наводить загальні вимоги до складу та структури АСОЕ. Цей стандарт не встановлює вимог до складу та структури конкретної АСОЕ, які характеризує специфіка чи інші особливості кожного конкретного суб’єкта чи об’єкта електроенергетики. Ці спеціальні вимоги до складу та структури АСОЕ має бути сформульовано у відповідних вимогах, концепції та технічному завданні на створення чи подальший розвиток конкретної системи чи її складника. Цей стандарт поширюється на всі суб’єкти та об’єкти електроенергетики незалежно від їх відомчої належності та форм власності, на яких після надання чинності цьому стандарту здійснюють упровадження (уведення в дію) нових або подальший розвиток уже наявних АСОЕ. Усі наявні АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики перед експлуатуванням потрібно цілеспрямовано оновити (поліпшити й удосконалити їхні технічні й експлуатаційні характеристики та показники призначеності, властивості, якості й ефективності функціювання та працездатності, додати до них нові функції), зважаючи на відповідність вимогам цього стандарту через їх поступовий розвиток і послідовне змінення стану. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх суб’єктів електроенергетики та їхніх відокремлених структурних підрозділів, що виробляють, передають, постачають і/або споживають електричну енергію, виконують централізоване диспетчерське керування зазначеними технологічними процесами, а також купують і/або продають електричну енергію. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх установ і організацій, що здійснюють керування, регулювання, нагляд й інспектування в електроенергетиці, а також підприємств, господарських товариств та інших організацій, які виконують наукові, дослідні, конструкторські, проектні, будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, виготовляють, комплектують, перевіряють, випробовують, тестують, діагностують, усувають відмови, провадять технічне обслуговування, ремонт (поточний, середній чи капітальний), моніторинг, контроль, аналіз, експертизу, атестацію, зокрема й метрологічну, сертифікацію, повірку, калібрування та надають інші послуги, пов’язані зі створенням і супроводженням (експлуатуванням і подальшим розвитком) АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики. чинний 2008-09-01 24 12-2008* 2008-05-21 № 160 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 5003.4-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Основні положення Цей стандарт установлює види забезпечення сумісності в разі оперативної взаємодії під час спільного функціювання й інформаційного взаємозв’язку та визначає мережеву технологію передавання даних і забезпечення сумісності сучасних АСОЕ всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, їхніх окремих складових частин, підсистем, компонентів та інших елементів (далі — складників) як відкритих систем, визначає характеристики та основні показники якості транспортного обслуговування абонентів (користувачів) мереж передавання даних (МПД) і дає класифікацію МПД за територіальною та виробничою ознаками. Цей стандарт не встановлює вимог до забезпечення сумісності конкретних АСОЕ, які характеризує специфіка чи інші особливості кожного конкретного суб’єкта чи об’єкта електроенергетики. Ці спеціальні вимоги до забезпечення сумісності АСОЕ має бути сформульовано у відповідних вимогах, концепції та технічному завданні на створення чи подальший розвиток кожної конкретної системи чи її складника. Цей стандарт поширюється на всі суб’єкти та об’єкти електроенергетики незалежно від їх відомчої належності та форм власності, на яких після надання чинності цьому стандарту здійснюють упровадження (уведення в дію) нових або подальший розвиток уже наявних АСОЕ. Усі наявні АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики перед експлуатуванням потрібно цілеспрямовано оновити (поліпшити й удосконалити їхні технічні й експлуатаційні характеристики та показники призначеності, властивості, якості й ефективності функціювання та працездатності, додати до них нові функції), зважаючи на відповідність вимогам цього стандарту через їх поступовий розвиток і послідовне змінення стану. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх суб’єктів електроенергетики та їхніх відокремлених структурних підрозділів, що виробляють, передають, постачаютьі/або споживають електричну енергію, виконують централізоване диспетчерське керування зазначеними технологічними процесами, а також купують і/або продають електричну енергію. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім працівникам усіх установ і організацій, що здійснюють керування, регулювання, нагляд й інспектування в електроенергетиці, а також підприємств, господарських товариств та інших організацій, які виконують наукові, дослідні, конструкторські, проектні, будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, виготовляють, комплектують, перевіряють, випробовують, тестують, діагностують, усувають відмови, провадять технічне обслуговування, ремонт (поточний, середній чи капітальний), моніторинг, контроль, аналіз, експертизу, атестацію, зокрема й метрологічну, сертифікацію, повірку, калібрування та надають інші послуги, пов’язані зі створенням і супроводженням (експлуатуванням і подальшим розвитком) АСОЕ суб’єктів і об’єктів електроенергетики. чинний 2008-09-01 20 12-2008* 2008-05-21 № 160 ua ТК 22
27.010 ДСТУ 5066:2008 IPMVP 1997 Міжнародний протокол виконання вимірювань і верифікації. Загальні підходи щодо розроблення та реалізації енергоощадних і водоощадних заходів чинний 2010-01-01 2008-09-03 № 318 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціювання Цей стандарт установлює загальні вимоги до — порядку перевіряння ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту (СЕМ); — контролювання ефективності функціювання СЕМ; — критеріїв перевірки ефективності функціювання СЕМ; — порядку визначання рівня ефективності функціювання СЕМ; — кваліфікації аудиторів. Цей стандарт поширюється на СЕМ промислових підприємств і стосується питань організування, проведення перевірки та контролювання ефективності їх функціювання. чинний 2009-07-01 25 2008-09-15 № 328 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 5078:2008 Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності енергоспоживальне. Вимоги до показників енергетичної ефективності чинний 2009-07-01 18 2008-09-15 № 328 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 7674:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, відпущеної тепловою електростанцією. Методика визначення У цьому стандарті установлено методику визначення енергоємності технологічного процесу вироблення електричної й теплової енергії на теплових електростанціях (ТЕС) різної призначеності та відомчого підпорядкування, зокрема на паротурбінних установках теплоелектроцентралей (ТЕЦ), конденсаційних ТЕС із зовнішнім відпуском теплової енергії понад потреби регенерації, когенераційних турбоустановок надлишкового тиску пари промислових парових котлів. Цей стандарт застосовують для аналізування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), визначення резервів підвищення енергетичної ефективності вироблення електричної й теплової енергії на ТЕС та порівняння з нормами їх витрат і показниками енергоємності найефективніших технологій. чинний 2015-07-01 33 2014-12-29 № 1484 ua
27.010 ДСТУ 8304:2015 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу централізованого теплопостачання. Методика визначення чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 8305:2015 Енергозбереження. Енергоємність процесу надання послуги з централізованого постачання гарячої води. Методика визначення чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 48
27.010 ДСТУ 8308:2015 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення вапна. Методика визначення чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua
27.010 ДСТУ 8317:2015 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення цегли та каменів силікатних. Методика визначення чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua
27.010 ДСТУ ISO 13600-2001 ISO 13600:1997 Системи енергетичні технічні. Основні положення чинний 2002-04-01 15 2001-09-14 № 454 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 13601-2001 ISO 13601:1998 Системи енергетичні технічні. Структура для аналізу. Сектори постачання та споживання енергопродукту чинний 2002-05-01 38 2001-10-22 № 520 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 13602-2:2010 ISO 13602-2:2006 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об’єднання та визначення вагомості енергопродуктів чинний 2012-07-01 14 4-2014* 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) ISO 50002:2014 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення чинний 2016-09-01 25 2016-04-29 № 125 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) ISO 50003:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту чинний 2016-09-01 22 2016-04-29 № 125 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) ISO 50004:2014 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту чинний 2016-09-01 45 2016-04-29 № 125 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) ISO 50006:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова чинний 2016-09-01 35 2016-04-29 № 125 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) ISO 50015:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова чинний 2016-09-01 24 2016-04-29 № 125 Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT) ISO 17741:2016 Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах чинний 2018-06-01 20 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 17742:2017 (ISO 17742:2015, IDT) ISO 17742:2015 Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і міст чинний 2018-06-01 50 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT) ISO 17743:2016 Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження чинний 2018-06-01 18 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50047:2020 (ISO 50047:2016, IDT) ISO 50047:2016 Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях чинний 2020-09-15 37 Переклад ТК 48
27.010 ДСТУ EN 16325:2022 (EN 16325:2013+A1:2015, IDT) EN 16325:2013+A1:2015 Гарантії походження, пов'язані з енергією. Гарантії походження електроенергії набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.010 ДСТУ EN 17267:2022 (EN 17267:2019, IDT) EN 17267:2019 План вимірювання та моніторингу енергії. Розробленння та впровадження. Принципи збору даних про енергію набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.010 ДСТУ ISO 50001:2014 ISO 50001:2011 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання не чинний 2015-01-01 2020-09-15 26 2020-06-03 № 104 2014-09-16 № 1111 5-6-2020 ua Переклад ТК 79
27.010 ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 8 ГОСТ 19431-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 48
27.010 ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 (1-IХ-82),(2-VI-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 48
27.010 ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 48
27.010 ГОСТ 27322-87 Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения не чинний 1988-07-01 2018-01-01 10 (1-VIII-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 48
27.010, 27.015, 91.140.10 ДСТУ CWA 16975:2022 (CWA 16975:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (CWA 16975:2015/AC:2016, IDT) CWA 16975:2015/AC:2016 Екоефективні підстанції для централізованого теплопостачання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.010, 27.015, 91.140.10 ДСТУ CWA 16975:2022 (CWA 16975:2015, IDT) CWA 16975:2015 Екоефективні підстанції для централізованого теплопостачання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.010, 29.020 ДСТУ EN IEC 62934:2022 (EN 62934:2021, IDT; IEC 62934:2021, IDT) EN 62934:2021; IEC 62934:2021 Інтеграція електромереж для вироблення електроенергії з використанням джерел відновлюваної енергії. Терміни та визначення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.010, 29.240.01 ДСТУ CLC/TR 50555:2022 (CLC/TR 50555:2010, IDT) CLC/TR 50555:2010 Індекси переривання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.010, 29.240.01 ДСТУ CLC/TR 50608:2022 (CLC/TR 50608:2013, IDT) CLC/TR 50608:2013 Проєкти Smart Grid в Європі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.010, 29.240.01 ДСТУ CLC/TR 50555:2022 (CLC/TR 50555:2010, IDT)/Поправка №1:2022 (CLC/TR 50555:2010/AC:2011, IDT) CLC/TR 50555:2010/AC:2011 Індекси переривання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.010, 33.200 ДСТУ 5003.3-4:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Функції керування і допоміжні функції Цей стандарт установлює основні правила й методи реалізування функцій керування та допоміжних функцій АСОЕ і охоплює питання інтеграції прикладних програмних компонент функційних частин АСОЕ, що забезпечують виконання цих функцій. Положення цього стандарту поширюються на АСОЕ енергогенерувальних, передавальних та енергопостачальних компаній, які здійснюють свою комерційну діяльність у складі оптового енергоринку. Цей стандарт рекомендовано застосовувати всім підприємствам, організаціям і установам, які розробляють, проектують, впроваджують та експлуатують АСОЕ суб’єктів ОРЕ й АСОЕ споживачів електричної енергії, що формують вимірювальну інформацію для АСОЕ суб’єктів ОРЕ. чинний 2017-07-01 100 2015-06-22 № 61 ua ТК 162
27.010, 33.200 ДСТУ 5003.5-1:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Розроблення. Стадії та етапи чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 162
27.010, 33.200 ДСТУ 5003.6-1:2015 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Впровадження. Стадії та етапи чинний 2017-07-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 162
27.010, 55.230, 97.040.30 ДСТУ EN 50597:2022 (EN 50597:2018, IDT) EN 50597:2018 Енергоспоживання торгових автоматів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.010, 77.140.65 ДСТУ 7499:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення сталевого дроту. Методика визначення Цей стандарт поширюється на технологічні процеси вироблення сталевого дроту діючих підприємств і підприємств, що проектують, які виробляють сталевий дріт круглого профілю без покриву. Цей стандарт установлює методику визначення показників енергоємності технологічного процесу вироблення сталевого дроту, зокрема паспортного, проектного та граничного, а також установлює рекомендований показник енергоємності технологічного процесу вироблення сталевого дроту. Цей стандарт застосовують для оцінювання рівня енергетичної ефективності технологічного процесу вироблення сталевого дроту на підприємствах, отримання даних для складання статистичних звітів підприємств і проведення макроекономічних розрахунків, а також для визначення суб’єктів, що мають право на підтримку держави в рамках механізму державно-приватного партнерства згідно з Законом України «Про енергозбереження». чинний 2015-01-01 24 2014-09-16 № 1111 ua
27.015 ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015, IDT) ISO/IEC 13273-1:2015 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність чинний 2018-06-01 17 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
27.015 ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT) ISO/IEC 13273-2:2015 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії чинний 2018-06-01 15 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
27.015 ДСТУ ISO 50007:2020 (ISO 50007:2017, IDT) ISO 50007:2017 Енергетичні послуги. Настанова щодо оцінювання та поліпшення енергетичних послуг для споживачів чинний 2020-09-15 39 ua Переклад ТК 48
27.015 ДСТУ EN 16212:2022 (EN 16212:2012, IDT) EN 16212:2012 Розрахунок енергоефективності та економії, методи «зверху вниз» і «знизу вверх». набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.015 ДСТУ EN ISO/IEC 13273-2:2022 (EN ISO/IEC 13273-2:2016, IDT; ISO/IEC 13273-2:2015, IDT) EN ISO/IEC 13273-2:2016; ISO/IEC 13273-2:2015 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.015 ДСТУ EN ISO/IEC 13273-1:2022 (EN ISO/IEC 13273-1:2016, IDT; ISO/IEC 13273-1:2015, IDT) EN ISO/IEC 13273-1:2016; ISO/IEC 13273-1:2015 Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.015, 03.100.70 ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) ISO 50001:2018 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання чинний 2020-09-15 34 ДСТУ ISO 50001:2014 ua Переклад ТК 48
27.015, 29.020 ДСТУ EN IEC 62962:2022 (EN IEC 62962:2019, IDT; IEC 62962:2019, IDT) EN IEC 62962:2019; IEC 62962:2019 Особливі вимоги до обладнання для розвантаження (LSE) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 25
27.015, 29.120.01 ДСТУ EN IEC 63172:2022 (EN IEC 63172:2020, IDT; IEC 63172:2020, IDT) EN IEC 63172:2020; IEC 63172:2020 Електричні аксесуари. Методологія визначення класу енергоефективності електричних аксесуарів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 13
27.015, 35.020 ДСТУ EN IEC 62872-2:2022 (EN IEC 62872-2:2022, IDT; IEC 62872-2:2022, IDT) EN IEC 62872-2:2022; IEC 62872-2:2022 Вимірювання, управління та автоматизація промислових процесів. Частина 2. Інтернет речей (IoT). Інфраструктура додатків для енергоменеджменту реагування на потреби промислових об’єктів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 20
27.015, 91.120.10 ДСТУ CEN/CLC/TR 16567:2022 (CEN/CLC/TR 16567:2013, IDT) CEN/CLC/TR 16567:2013 Схеми зобов’язань щодо енергоефективності в Європі. Огляд та аналіз основних характеристик і можливостей для гармонізації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.015, 97.130.20 ДСТУ EN IEC 63252:2022 (EN IEC 63252:2020, IDT; IEC 63252:2020, IDT) EN IEC 63252:2020; IEC 63252:2020 Енергоспоживання торгових автоматів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-1:2004 ГОСТ ИСО 3046-1-2002 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Характеристики. Частина 1. Стандартні вихідні умови, оголошені потужність, витрати палива та мастила. Методи випробування чинний 2005-07-01 30 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
27.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-6:2004 ГОСТ ИСО 3046-6-2002 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Характеристики. Частина 6. Захист від перевищення частоти обертання чинний 2005-07-01 8 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
27.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-7:2004 ГОСТ ИСО 3046-7-2002 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Характеристики. Частина 7. Позначення потужності двигуна чинний 2005-07-01 10 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
27.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 8178-7:2004 ГОСТ ИСО 8178-7-2002 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Викиди шкідливих речовин із спрацьованими газами. Частина 7. Визначення сімейства двигунів чинний 2005-07-01 11 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
27.020 ДСТУ ГОСТ ИСО 8178-8:2004 ГОСТ ИСО 8178-8-2002 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Викиди шкідливих речовин із спрацьованими газами. Частина 8. Визначення групи двигунів чинний 2005-07-01 11 2004-10-08 № 222 ru,ua Передрук НОС
27.020 ДСТУ EN 1679-1:2014 EN 1679-1:1998+A1:2011 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни чинний 2020-01-01 22 2018-12-18 № 508 2014-12-29 № 1479 12-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
27.020 ДСТУ EN ISO 11102-1:2014 EN ISO 11102-1:2009 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та випробування This part of IS0 11102 specifies requirements for handle starting equipment used on reciprocating internal combustion engines for land, rail and marine use, excluding engines used to propel road vehicles and aircraft. It may be applied to engines used to propel road construction, earth moving machines and for other applications where no suitable International Standards exist. In addition to the technical safety requirements, this part of IS0 11102 describes procedures for checking adherence to these requirements чинний 2020-01-01 14 2018-12-18 № 506 2014-12-29 № 1479 12-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
27.020 ДСТУ EN ISO 11102-2:2014 EN ISO 11102-2:2009 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 2. Метод перевіряння кута розчіплювання This part of IS0 11102 describes the method for testing the angle of disengagement of starting handle equipment i.e. testing of the essential safety requirements according to IS0 111024 for reciprocating internal combustion engines for land, rail and marine use, excluding engines used to propel road vehicles and aircraft. It may be applied to engines used to propel road construction, earth moving machines and for other applications where no suitable international standards exist. чинний 2020-01-01 14 2018-12-18 № 506 2014-12-29 № 1479 12-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
27.020 ДСТУ EN ISO 13982-2:2009 EN ISO 13982-2:2004 Одяг захисний від твердих частинок. Частина 2. Метод визначення проникнення тонко-дисперсних аерозолів Цей стандарт установлює метод визначення ефективності захисного одягу від впливу тонкодисперсних аерозолів чинний 2011-07-01 16 2009-09-28 № 346 ua Переклад ТК 135
27.020 ГОСТ 8519-93 ГОСТ 8519-93 Топливопроводы высокого давления дизелей и их соединения. Общие технические условия чинний 1997-01-01 10 ГОСТ 8519-88 1995-07-28 № 262 ru НОС
27.020 ДСТУ ISO 6826:2015 (ISO 6826:1997, IDT) ISO 6826:1997 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Протипожежний захист чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 29076-91 (ИСО 6826-82) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження
27.020 ДСТУ EN ISO 11102-1:2018 (EN ISO 11102-1:2009, IDT; ISO 11102-1:1997, IDT) EN ISO 11102-1:2009, IDT; ISO 11102-1:1997 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та випробування чинний 2020-01-01 10 ДСТУ EN ISO 11102-1:2014 2018-12-18 № 506 ua Переклад 2006/42/EC
27.020 ДСТУ EN ISO 11102-2:2018(EN ISO 11102-2:2009, IDT;ISO 11102-2:1997, IDT) EN ISO 11102-2:2009, IDT;ISO 11102-2:1997 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 2. Метод випробування кута розчіплювання чинний 2020-01-01 8 ДСТУ EN ISO 11102-2:2014 2018-12-18 № 506 ua Переклад 2006/42/EC
27.020 ДСТУ EN 1679-1:2018 (EN 1679-1:1998 + A1:2011, IDT) EN 1679-1:1998 + A1:2011 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни чинний 2020-01-01 20 ДСТУ EN 1679-1:2014 2018-12-18 № 508 ua Переклад 2006/42/EC
27.020 ДСТУ ISO 3046-3:2019 (ISO 3046-3:2006, IDT) ISO 3046-3:2006 Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Експлуатаційні характеристики. Частина 3. Вимірювання під час випробовування чинний 2019-09-01 10 2019-07-25 № 233 en Підтвердження ТК 80
27.020 ДСТУ EN ISO 14314:2014 (EN ISO 14314:2009, IDT; ISO 14314:2004, IDT) EN ISO 14314:2009, IDT; ISO 14314:2004 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Устатковання для запускання. Загальні вимоги щодо безпеки Цей стандарт визначає вимоги щодо безпеки для стартерів з пружинним повертальним механізмом, призначених для запускання двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), які використовують у наземному й морському обладнанні, за винятком устатковання для колісних транспортних засобів та авіаційного транспорту. Стандарт може поширюватися на стартери для двигунів, призначених для будівельних і землерийних машин, у разі, якщо немає інших прийнятних міжнародних стандартів. Додатково до вимог щодо безпеки в стандарті розглядають засоби для забезпечення відповідності стартерів з пружинним повертальним механізмом вимогам щодо безпеки. Стандарт стосується лише небезпек, пов’язаних зі встановленням та експлуатацією стартерів. Стандарт поширюють на механічне устатковання, виготовлене після дати публікації стандарту. чинний 2021-09-01 11 ua Переклад ТК 80
27.020 ДСТУ ГОСТ 3111:2008 ГОСТ 3111-81 Заглушки сферические. Конструкция и размеры не чинний 2008-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 3111-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2007-12-27 № 394 12-2015 ua,ru Підтвердження
27.020 ГОСТ 11102-75 Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. Типы, основные параметры и технические требования не чинний 1977-01-01 2018-01-01 8 (1-III-82),(2-III-87) ГОСТ 11102-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.020 ГОСТ 11479-75 Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Приемка и методы испытаний не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-I-83),(2-ХI-87) ГОСТ 11479-65 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
27.020 ГОСТ 11928-83 Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия не чинний 1984-01-01 2018-01-01 11 (1-ХI-88) ГОСТ 11928-66 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.020 ГОСТ 13211-80 Охладители кожухотрубчатые водомасляные и водо-водяные дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 9 (1-III-88) ГОСТ 13211-67 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.020 ГОСТ 14146-88 Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия не чинний 1990-01-01 2018-01-01 18 ГОСТ 14146-79, ГОСТ 15048-76 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
27.020 ГОСТ 14228-80 Дизели и газовые двигатели автоматизированные. Классификация по объему автоматизации не чинний 1982-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 14228-69 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.020 ГОСТ 28160-89 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Насосы для систем охлаждения. Метод расчета подачи не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru
27.020, 13.040.50 ГОСТ 24028-80 Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерения не чинний 2018-02-10 2019-01-01 11 (1-III-86) 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 82
27.020, 29.160.40 ДСТУ EN ISO 8528-13:2016 (EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016, IDT) EN ISO 8528-13:2016, ISO 8528-13:2016 Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека чинний 2020-01-01 53 2018-12-14 № 491 2016-10-28 № 350 12-2018 en Підтвердження ТК 27 2006/42/EC
27.020, 29.160.40 ДСТУ EN ISO 8528-13:2018(EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016; Corrected version 2016–10–15, IDT) EN ISO 8528-13:2016; ISO 8528-13:2016; Corrected version 2016–10–15 Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека чинний 2020-01-01 41 ДСТУ EN ISO 8528-13:2016 (EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016, IDT) 2018-12-14 № 491 ua Переклад ТК 27 2006/42/EC
27.020, 29.160.40 ДСТУ ISO 8528-1:2018 (ISO 8528-1:2018, IDT) ISO 8528-1:2018 Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики чинний 2019-01-01 25 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 27
27.020, 33.100.10 ДСТУ EN 55012:2015 (EN 55012:2007,IDT) EN 55012:2007 Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, крім вбудованих у самі засоби пересування чинний 2019-12-26 62 2017-12-21 № 445 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2017 en Підтвердження ТК 22
27.020, 33.100.10 ДСТУ EN 55012:2015/Зміна № 1:2015 (EN 55012:2007/A1:2009, IDT) EN 55012:2007/A1:2009 Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, крім вбудованих у самі засоби пересування чинний 2020-02-24 12 2017-12-21 № 445 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2017 en Підтвердження ТК 22
27.020, 33.100.10 ДСТУ EN 55012:2017 (EN 55012:2007; A1:2009, IDT; CISPR 12:2007; A1:2009, IDT) EN 55012:2007; A1:2009, CISPR 12:2007; A1:2009 Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами чинний 2019-01-01 41 ДСТУ EN 55012:2015, ДСТУ EN 55012:2015/Зміна № 1:2015 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
27.020, 43.060.01, 47.020.20 ДСТУ ГОСТ 31966:2018 (ГОСТ 31966–2012, IDT) ГОСТ 31966–2012 Дизелі суднові, тепловозні та промислові. Загальні вимоги щодо безпеки чинний 2018-03-01 12 2018-02-07 № 35 ru Підтвердження ТК 83
27.020, 45.060.10, 47.020.20 ГОСТ 29076-91 (ИСО 6826-82) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности не чинний 1992-07-01 2018-01-01 5 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 5-2016 ua,ru
27.020, 47.020.20 ГОСТ 15829-89 Насосы топливоподкачивающие поршневые дизелей. Общие технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 15829-77 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
27.020, 77.140.10 ДСТУ EN 10090:2022 (EN 10090:1998, IDT) EN 10090:1998 Клапанні сталі та сплави для двигунів внутрішнього згоряння набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
27.040 ДСТУ ISO 19860:2015 ISO 19860:2005 Газові турбіни. Збирання даних і вимоги до системи контролювання змін параметрів газотурбінних установок чинний 2016-01-01 36 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
27.040 ДСТУ EN 60953-1:2022 (EN 60953-1:1995, IDT; IEC 60953-1:1990, IDT) EN 60953-1:1995; IEC 60953-1:1990 Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 1. Метод А. Висока точність для великих конденсаційних парових турбін набуде чинності 2023-12-31 89 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.040 ДСТУ EN 60953-2:2022 (EN 60953-2:1995, IDT; IEC 60953-2:1990, IDT) EN 60953-2:1995; IEC 60953-2:1990 Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 2. Метод B. Широкий діапазон точності для різних типів і розмірів турбін набуде чинності 2023-12-31 124 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.040 ДСТУ EN 61064:2022 (EN 61064:1993, IDT; IEC 61064:1993, IDT) EN 61064:1993; IEC 61064:1993 Приймальні випробування систем керування швидкістю парової турбіни набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.040 ДСТУ EN 60045-1:2022 (EN 60045-1:1993, IDT; IEC 60045-1:1991, IDT) EN 60045-1:1993; IEC 60045-1:1991 Парові турбіни. Частина 1. Технічні характеристики набуде чинності 2023-12-31 51 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.040 ДСТУ EN IEC 60045-1:2022 (EN IEC 60045-1:2020, IDT; IEC 60045-1:2020, IDT) EN IEC 60045-1:2020; EN IEC 60045-1:2020 Парові турбіни. Частина 1. Технічні характеристики набуде чинності 2023-12-31 78 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.040 ДСТУ EN 12952-2:2022 (EN 12952-2:2021, IDT) EN 12952-2:2021 Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 2. Матеріали для частин, що працюють під тиском, котлів та аксесуарів чинний 2023-06-25 41 ДСТУ EN 12952-2:2015 (EN 12952-2:2011, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 146
27.040 ДСТУ EN 12952-5:2022 (EN 12952-5:2021, IDT) EN 12952-5:2021 Водотрубні котли та допоміжні установки. Частина 5. Виготовлення та конструкція частин котла, що працюють під тиском чинний 2023-06-25 97 ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 146
27.040 ДСТУ EN 12952-6:2023 (EN 12952-6:2021, IDT) EN 12952-6:2021 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском чинний 2023-07-06 ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT) 2023-07-03 № 166 en Підтвердження Без ТК
27.040 ДСТУ EN 60953-3:2022 (EN 60953-3:2002, IDT; IEC 60953-3:2001, IDT) EN 60953-3:2002; IEC 60953-3:2001 Правила для теплових приймальних випробувань парових турбін. Частина 3. Перевірка теплових характеристик модернізованих парових турбін набуде чинності 2023-12-31 86 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.040 ГОСТ 3618-82 Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры не чинний 1983-01-01 2018-01-01 10 (1-ХII-82),(2-VIII-90) ГОСТ 3618-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 27
27.040 ГОСТ 20440-75 Установки газотурбинные. Методы испытаний не чинний 1976-01-01 2019-01-01 15 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 20689-80 Турбины паровые стационарные для привода компрессоров и нагнетателей. Типы, основные параметры и общие технические требования не чинний 1981-07-01 2018-01-01 16 (1-IV-82),(2-III-86),(3-IХ-88) ГОСТ 20689-75 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 22378-77 Двигатели газотурбинные. Определение направления вращения роторов и валов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
27.040 ГОСТ 23269-78 Турбины стационарные паровые. Термины и определения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 23290-78 Установки газотурбинные стационарные. Термины и определения не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 ГОСТ 24277-85 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 24278-89 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования не чинний 1991-01-01 2018-01-01 13 ГОСТ 24278-85 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 27240-87 Установки парогазовые. Типы и основные параметры не чинний 1988-01-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 27529-87 Установки газотурбинные. Типы. Ряд мощностей не чинний 1988-07-01 2019-01-01 3 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 28757-90 Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 28969-91 Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 ГОСТ 29328-92 Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия не чинний 1993-01-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040 СТ СЭВ 4009-83 Турбины паровые. Правила приемки по монтажу не чинний 2018-01-01 4 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
27.040, 27.060.30, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-2:2015 (EN 45510-4-2:1999, IDT) EN 45510-4-2:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 2. Газо-повітряні, паро-повітряні та газо-газові нагрівачі чинний 2016-01-01 26 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-3-1:2015 (EN 45510-3-1:1999, IDT) EN 45510-3-1:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 3-1. Котли. Котли водотрубні чинний 2016-01-01 31 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-3-2:2015 (EN 45510-3-2:1999, IDT) EN 45510-3-2:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 3-2. Котли. Котли жаротрубні чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-3-3:2015 (EN 45510-3-3:1999, IDT) EN 45510-3-3:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 3-3. Парові котли. Парові котли з псевдозрідженим паром чинний 2016-01-01 31 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-5:2015 (EN 45510-4-5:2002, IDT) EN 45510-4-5:2002 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4-5. Допоміжне обладнання котлів. Установки для транспортування та зберігання вугілля насипом чинний 2016-01-01 42 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-7:2015 (EN 45510-4-7:1999, IDT) EN 45510-4-7:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 7. Установки для видалення золи чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-8:2015 (EN 45510-4-8:1999, IDT) EN 45510-4-8:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 8. Установки видалення пилу чинний 2016-01-01 27 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-4-9:2015 (EN 45510-4-9:1999, IDT) EN 45510-4-9:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 4. Допоміжне обладнання котлів. Розділ 9. Обдувальні апарати чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-5-1:2015 (EN 45510-5-1:1998, IDT) EN 45510-5-1:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 5-1. Парові турбіни чинний 2016-01-01 39 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-5-2:2015 (EN 45510-5-2:1998, IDT) EN 45510-5-2:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 5-2. Газові турбіни чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-1:2015 (EN 45510-6-1:1998, IDT) EN 45510-6-1:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-1. Допоміжне обладнання турбін. Деаератори чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-2:2015 (EN 45510-6-2:1998, IDT) EN 45510-6-2:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-2. Допоміжне обладнання турбін. Пристрої нагрівання живильної води чинний 2016-01-01 26 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-3:2015 (EN 45510-6-3:1998, IDT) EN 45510-6-3:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-3. Допоміжне обладнання турбін. Конденсаційні установки чинний 2016-01-01 27 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-7:2015 (EN 45510-6-7:1998, IDT) EN 45510-6-7:1998 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-7. Допоміжне обладнання турбін. Паропідігрівачі сепараторів вологи чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-8:2015 (EN 45510-6-8:1999, IDT) EN 45510-6-8:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-8. Допоміжне обладнання турбін. Крани чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100 ДСТУ EN 45510-6-9:2015 (EN 45510-6-9:1999, IDT) EN 45510-6-9:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-9. Допоміжне обладнання турбін. Системи водяного охолодження чинний 2016-01-01 27 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.040, 27.100, 27.200 ДСТУ EN 45510-6-6:2015 (EN 45510-6-6:1999, IDT) EN 45510-6-6:1999 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 6-6. Допоміжне обладнання турбін. Баштові охолоджувачі вологого і волого-сухого типу чинний 2016-01-01 25 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 48
27.060.01 ДСТУ EN 298:2019 (EN 298:2012, IDT) EN 298:2012 Автоматичні системи керування газовими пальниками та газовими приладами з вентиляторами чи без них чинний 2020-01-01 60 2019-12-12 № 410 en Підтвердження 2016/426
27.060.01 ДСТУ EN 50156-1:2019 (EN 50156-1:2015, IDT) EN 50156-1:2015 Електрообладнання печей і допоміжне обладнання. Частина 1. Вимоги щодо проектування та монтування чинний 2021-01-01 70 ДСТУ EN 50156-1:2015 (EN 50156-1:2004, IDT); ДСТУ EN 50156-1:2016 (EN 50156-1:2015, IDT) 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 17 2014/35/EU
27.060.01 ДСТУ EN 50156-2:2019 (EN 50156-2:2015, IDT) EN 50156-2:2015 Електрообладнання печей і допоміжне обладнання. Частина 2. Вимоги до проектування, розроблення та затвердження типу пристроїв та підсистем безпеки чинний 2021-01-01 15 ДСТУ EN 50156-2:2016(EN 50156-2:2015, IDT) 2019-12-23 № 484 ua Переклад ТК 17 2014/35/EU
27.060.01 ГОСТ 17356-89 (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78) Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения не чинний 1990-07-01 2016-01-01 7 ГОСТ 17356-71 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.01 ДСТУ EN 50156-1:2015 (EN 50156-1:2004, IDT) EN 50156-1:2004 Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання. Частина 1. Вимоги до проектування конструкції та установок не чинний 2016-01-01 2022-01-01 77 2019-12-23 № 484 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2019 Підтвердження ТК 17
27.060.01 ДСТУ EN 50156-1:2016 (EN 50156-1:2015, IDT) EN 50156-1:2015 Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання. Частина 1. Вимоги до проектування конструкції та установок не чинний 2016-07-13 2022-01-01 77 2019-12-23 № 484 2016-07-08 № 204 12-2019 en Підтвердження ТК 17 2014/35/EU
27.060.01 ДСТУ EN 50156-2:2016 (EN 50156-2:2015, IDT) EN 50156-2:2015 Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання. Частина 2. Вимоги до проектування, розроблення та затвердження типу пристроїв безпеки та підсистем не чинний 2016-07-13 2022-01-01 17 2019-12-23 № 484 2016-07-08 № 204 12-2019 en Підтвердження ТК 17 2014/35/EU
27.060.10 ДСТУ EN 267:2014 EN 267:2009+A1:2011 Автоматичні пальники мазутні з примусовою тягою для рідкого палива чинний 2016-01-01 90 2014-12-29 № 1479 en Підтвердження ТК 17 2006/42/EC, 2014/68/EU
27.060.10 ДСТУ EN 299:2022 (EN 299:2009, IDT) EN 299:2009 Розпилювальні форсунки під тиском масла. Визначення кута та характеристик розпилення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.060.10 ГОСТ 23689-79 Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования не чинний 1980-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-84),(2-II-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.10 ГОСТ 27824-88 Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования не чинний 1989-07-01 2018-01-01 9 (1-ХI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.10 ГОСТ 28091-89 Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний не чинний 1990-01-01 2018-01-01 15 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.20 ДСТУ 2200-93 Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови чинний 1994-07-01 27 1-7,8-2000 1993-06-30 № 94 ru,ua НОС,ТК 17
27.060.20 ДСТУ EN 298:2006 EN 298:2003 Автоматичні системи керування газовими пальниками і газовими приладами з вентиляторами чи без них чинний 2008-01-01 37 2006-12-27 № 374 ua Переклад НОС,ТК 17 2009/142/EC
27.060.20 ДСТУ EN 521:2013 EN 521:2006 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови чинний 2014-07-01 48 ДСТУ EN 521:2005 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 17 2009/142/EC
27.060.20 ДСТУ EN 676:2014 EN 676:2003+A2:2008,EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря чинний 2016-01-01 103 ДСТУ EN 676:2006 2014-12-29 № 1479 en Підтвердження ТК 17 2006/42/EC, 2009/142/EC, 2014/68/EU
27.060.20 ДСТУ ISO 23551-1:2009 ISO 23551-1:2006 Пристрої захисту та контролювання для газових пальників і газопальникових пристроїв. Спеціальні вимоги. Частина 1. Клапани автоматичні чинний 2011-07-01 2009-12-03 № 442 ua Переклад НОС
27.060.20 ДСТУ ISO 23551-2:2010 ISO 23551-2:2006 Пристрої захисту та контролювання для газових пальників і газопальникових пристроїв. Спеціальні вимоги. Частина 2. Регулятори тиску чинний 2012-07-01 32 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 17
27.060.20 ГОСТ 29134-97 ГОСТ 29134-97 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний чинний 1999-07-01 21 ГОСТ 29134-91 2000-03-22 № 232 ru НОС
27.060.20 ДСТУ EN 125:2019 (EN 125:2010, IDT) EN 125:2010 Пристрої контролювання полум’я для газових приладів. Термоелектричні типи чинний 2020-01-01 31 2019-12-23 № 488 en Підтвердження ТК 17 2006/42/EC
27.060.20 ДСТУ EN 521:2019(EN 521:2019, IDT) EN 521:2019 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови чинний 2020-01-01 2019-12-23 № 488 en Підтвердження 2016/426
27.060.20 ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003 + A2:2008, IDT) EN 676:2003 + A2:2008 Пальники газові автоматичні з примусовим подаванням повітря чинний 2020-01-01 101 2019-12-26 № 512 en Підтвердження ТК 17 2016/426
27.060.20 ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003 + A2:2008, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 676:2003 + A2:2008/AC:2008, IDT) EN 676:2003 + A2:2008/AC:2008 Пальники газові автоматичні з примусовим подаванням повітря чинний 2020-01-01 3 2019-12-26 № 512 en Підтвердження ТК 17 2016/426
27.060.20 ДСТУ CR 1472:2022 (CR 1472:1997, IDT) CR 1472:1997 Загальна інструкція з маркування газових приладів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
27.060.20 ДСТУ EN 676:2022 (EN 676:2020, IDT) EN 676:2020 Надувні пальники для газоподібного палива набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 676:2014; ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003+A2:2008, IDT); ДСТУ EN 676:2019 (EN 676:2003+A2:2008, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 676:2003+A2:2008/AC:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна назви) en Підтвердження ТК 48
27.060.20 ДСТУ EN 521:2022 (EN 521:2019+AC:2019, IDT) EN 521:2019+AC:2019 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови набуде чинності 2023-12-31 69 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.060.20 ДСТУ EN 676:2006 EN 676:2003 Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря не чинний 2007-07-01 2016-01-01 55 2014–12–29 № 1479 2006-08-03 № 230 12–2014 ua Переклад ТК 17
27.060.20 ГОСТ 21204-83 Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение не чинний 2018-01-26 2019-01-01 13 (1-I-86),(2-VI-88),(3-X-90),(4-I-93) ГОСТ 21204-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.20 ГОСТ 21980-76 Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета не чинний 1977-07-01 2018-01-01 18 (1-VII-82) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.20 ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка не чинний 1984-07-01 2018-01-01 5 (1-II-87), (2-IV-89) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 17
27.060.20 ГОСТ 28680-90 Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей не чинний 1991-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.20, 97.100.20 ДСТУ EN 257:2015 (EN 257:2010, IDT) EN 257:2010 Термостати механічні для газопальникових приладів чинний 2016-01-01 35 ДСТУ EN 257:2005 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2009/142/EC
27.060.20, 75.200, 23.060.40 ДСТУ EN 12186:2014 EN 12186:2000,EN 12186:2000/А1:2005 Системи газопостачання. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги не чинний 2015-07-01 2018-02-01 55 2017-12-28 № 492 2014-12-29 № 1484 12-2017 en,ua Передрук ТК 133
27.060.20, 91.140.40 ДСТУ EN 437:2018 (EN 437:2018, IDT) EN 437:2018 Випробувальні гази. Випробувальний тиск. Категорії приладів чинний 2019-07-01 61 ДСТУ ГОСТ EN 437:2014 2018-12-18 № 502 en Підтвердження ТК 133
27.060.20, 91.140.40 ДСТУ EN 437:2022 (EN 437:2021, IDT) EN 437:2021 Випробовувальні гази. Випробовувальний тиск. Категорії приладів чинний 2023-06-01 58 ДСТУ EN 437:2018 (EN 437:2018, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
27.060.20, 91.140.40 ДСТУ ГОСТ EN 437:2014 ГОСТ EN 437-2012,EN 437:2003 Випробувальні гази. Випробувальний тиск. Категорії приладів не чинний 2014-11-01 2019-07-01 2018-12-18 № 502 2014-07-28 № 886 12-2018 ru,ua Передрук ТК 17 2009/142/EC
27.060.20, 97.100.20 ДСТУ EN 257:2005 EN 257:1992 Термостати механічні для газопальникових приладів не чинний 2008-01-01 2016-01-01 35 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2005-10-21 № 306 5-2016 ua Переклад ТК 48
27.060.30 ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) ГОСТ 20548-93 Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови чинний 1995-01-01 20 ГОСТ 20548-87 ua НОС,ТК 17
27.060.30 ДСТУ 3948-2000 Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і контролю теплотехнічних показників Цей стандарт є доповненням до ДСТУ 2326 (ГОСТ 20548) і встановлює методи випробування і контролю теплотехнічних показників опалювальних водогрійних котлів (далі — котлів) теплопродуктивністю до 100 кВт за ДСТУ 2326 (ГОСТ 20548) або іншими нормативними документами (НД) з робочим тиском води до 0,4 МПа і максимальною температурою води на виході з котла до 95 °С, призначених для теплопостачання індивідуальних житлових будинків І споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Методи випробування, встановлені цим стандартом, не поширюються на конденсаційні та електричні котли, а також на котли, призначені для застосування в місцях з особливими умовами експлуатації, такими як корозійне чи вибухонебезпечне середовище (пил, пара чи газ). Методи випробування відповідно до вимог цього стандарту можна конкретизувати в тилових або робочих методиках, затверджених у встановленому порядку. Для котлів, призначених для використання в умовах тропічного або холодного клімату, можуть виявитись необхідними спеціальні методи випробування. Стандартом не передбачені випробування, за яких імітуються умови використання котлів немічними особами або дітьми. Вимоги цього стандарту є обов'язкові. чинний 2001-01-01 38 2000-04-06 № 260 ru,ua НОС
27.060.30 ДСТУ-Н 7211:2011 Установки опалювальні модульні на базі електродних котлів. Вимоги до проектування, монтування та експлуатування. Звід правил Ця настанова поширюється на модульні опалювальні установки на базі електродних котлів загальнопромислового застосування (житлові, адміністративні та промислові будівлі, сільськогосподарські об’єкти). Ця настанова установлює вимоги та правила щодо проектування, монтування і експлуатування таких модульних установок чинний 2012-01-01 9 2011-01-21 № 12 ua
27.060.30 ДСТУ EN 305-2001 EN 305:1997 Теплообмінники. Визначення експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників чинний 2003-07-01 20 2002-04-01 № 205 ua Переклад ТК 17
27.060.30 ДСТУ EN 306:2003 EN 306:1997 Теплообмінники. Методи вимірювання параметрів, необхідних для використання як робочих характеристик чинний 2004-07-01 35 2003-06-11 № 102 ua Переклад ТК 48
27.060.30 ДСТУ EN 307:2009 EN 307:1998 Теплообмінники. Настанова щодо складання інструкцій з установлення, експлуатування та технічного обслуговування, необхідних для підтримання робочих характеристик кожного типу теплообмінника чинний 2011-07-01 12 2009-12-03 № 442 ua Переклад ТК 57
27.060.30 ДСТУ EN 308-2001 EN 308:1997 Теплообмінники. Методи випробування пристроїв регенерування тепла «повітря-повітря» та «повітря-відпрацьований газ» для визначення експлуатаційних характеристик чинний 2003-07-01 18 2002-04-01 № 205 ua Переклад НОС
27.060.30 ДСТУ EN 327:2009 EN 327:2000 Теплообмінники. Конденсатори з примусовим повітряним охолодженням. Процедура випробування для встановлення характеристик Цей стандарт поширюється на повітряні конденсатори з примусовим повітряним охолодженням, без повітроводів, які мають суху поверхню повітряної сторони, усередині якої відбувається змінення фаз холодоагенту. Цей стандарт установлює єдині методи визначення робочих характеристик конденсаторів. Цей стандарт не поширюється на повітряні конденсатори, призначені переважно для встановлення в агрегатованому обладнанні або в обладнанні заводського складання. Цей стандарт не поширюється на повітряні конденсатори із вбудованими переохолоджувачами. чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 485 ua Переклад
27.060.30 ДСТУ EN 1048:2010 EN 1048:1998 Теплообмінники. Охолоджувачі рідини з повітряним охолодженням - “сухі градирні”. Методи випробовування для визначення робочих характеристик чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 610 ua Переклад
27.060.30 ДСТУ EN 12952-8:2006 EN 12952-8:2002 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 8: Вимоги до систем запалювання рідинного та газового палива для котлів чинний 2007-01-01 29 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-9:2006 EN 12952-9:2002 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 9: Вимоги до систем запалювання пилоподібного твердого палива для котлів чинний 2007-01-01 28 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-10:2006 EN 12952-10:2002 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 10: Вимоги до захисних пристроїв від надлишкового тиску чинний 2007-01-01 14 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-16:2006 EN 12952-16:2002 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 16: Вимоги до камінів та систем запалювання в псевдозрідженому шарі щодо котельного твердого палива чинний 2007-01-01 22 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-5:2006 EN 12953-5:2002 Котли жаротрубні. Частина 5: Огляд під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском чинний 2007-01-01 23 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-7:2006 EN 12953-7:2002 Котли жаротрубні. Частина 7: Вимоги до систем запалювання рідинного та газового палива для котлів чинний 2007-01-01 13 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-8:2006 EN 12953-8:2001 Котли жаротрубні. Частина 8: Вимоги до запобіжників проти надмірного тиску чинний 2007-01-01 10 2006-05-05 № 137 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12957:2010 EN 12957:2001+A1:2009 Машинне устатковання. Верстати електроерозійні. Вимоги щодо безпеки чинний 2012-01-01 34 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 75
27.060.30 ДСТУ EN 12952-1:2015 (EN 12952-1:2015, IDT) EN 12952-1:2015 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 16 ДСТУ EN 12952-1:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-2:2015 (EN 12952-2:2011, IDT) EN 12952-2:2011 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 2. Матеріали для складників котлів, що перебувають під тиском, та суміжного обладнання чинний 2016-01-01 39 ДСТУ EN 12952-2:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT) EN 12952-3:2011 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 3. Проектування та обчислення стосовно складників котлів, що перебувають під тиском чинний 2016-01-01 166 ДСТУ EN 12952-3:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT) EN 12952-5:2011 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 5. Якість виготовлення та конструкція складників котлів, що перебувають під тиском чинний 2016-01-01 89 ДСТУ EN 12952-5:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-7:2015 (EN 12952-7:2012, IDT) EN 12952-7:2012 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 7. Вимоги до оснащення котлів чинний 2016-01-01 43 ДСТУ EN 12952-7:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-11:2015 (EN 12952-11:2007, IDT) EN 12952-11:2007 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 11. Вимоги до обмежувальних пристроїв котлів і допоміжних пристроїв чинний 2016-01-01 37 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-14:2015 (EN 12952-14:2004, IDT) EN 12952-14:2004 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 14. Вимоги до DENOX-систем пальних газів, що використовують скраплений аміак і водний розчин аміаку під тиском чинний 2016-01-01 26 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12952-18:2015 (EN 12952-18:2012, IDT) EN 12952-18:2012 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 18. Настанови щодо експлуатування чинний 2016-01-01 13 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-1:2015 (EN 12953-1:2012, IDT) EN 12953-1:2012 Котли жаротрубні. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2016-01-01 36 ДСТУ EN 12953-1:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-2:2015 (EN 12953-2:2012, IDT) EN 12953-2:2012 Котли жаротрубні. Частина 2. Матеріали для частин котлів, що перебувають під тиском, і суміжне обладнання чинний 2016-01-01 16 ДСТУ EN 12953-2:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-6:2015 (EN 12953-6:2011, IDT) EN 12953-6:2011 Котли жаротрубні. Частина 6. Вимоги до оснащення котлів чинний 2016-01-01 53 ДСТУ EN 12953-6:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-9:2015 (EN 12953-9:2007, IDT) EN 12953-9:2007 Котли жаротрубні. Частина 9. Вимоги до обмежувальних пристроїв котлів і допоміжних пристроїв чинний 2016-01-01 38 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-12:2015 (EN 12953-12:2003, IDT) EN 12953-12:2003 Котли жаротрубні. Частина 12. Вимоги до систем шарового спалювання твердого палива у котлах чинний 2016-01-01 14 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-13:2015 (EN 12953-13:2012, IDT) EN 12953-13:2012 Котли жаротрубні. Частина 13. Настанови щодо експлуатування чинний 2016-01-01 9 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 14222:2015 (EN 14222:2003, IDT) EN 14222:2003 Котли жаротрубні парові з нержавкої сталі чинний 2016-01-01 13 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 12953-3:2017 (EN 12953-3:2016, IDT) EN 12953-3:2016, IDT) Котли жаротрубні. Частина 3. Проектування та розрахування для складників, які перебувають під тиском чинний 2018-02-01 110 ДСТУ EN 12953-3:2006 2017-12-27 № 473 en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ ГОСТ 27590:2018 (ГОСТ 27590-2005, IDT) ГОСТ 27590-2005 Підігрівачі кожухотрубні водо-водяні систем теплопостачання. Загальні технічні умови чинний 2019-01-01 24 ГОСТ 27590-88 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження
27.060.30 ДСТУ EN 12953-4:2018 (EN 12953-4:2018, IDT) EN 12953-4:2018 Котли жаротрубні. Частина 4. Розроблення та конструювання деталей котла, що працюють під тиском чинний 2019-01-01 36 ДСТУ EN 12953-4:2006 2018-12-18 № 501 en Підтвердження 2014/68/EU
27.060.30 ДСТУ EN 1216:2019 (EN 1216:1998, IDT) EN 1216:1998 Теплообмінники. Змійовики повітряного опалення з примусовою циркуляцією. Методики випробування для встановлення робочих характеристик чинний 2020-01-01 31 2019-12-23 № 488 en Підтвердження 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 1253/2014, № 1254/2014
27.060.30 ДСТУ EN 14222:2022 (EN 14222:2021, IDT) EN 14222:2021 Парові котли з нержавкої сталі чинний 2023-06-25 23 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.060.30 ДСТУ EN 12953-5:2022 (EN 12953-5:2020, IDT) EN 12953-5:2020 Корпусні котли. Частина 5. Перевірка під час будівництва, документація та маркування частин котла, що працюють під тиском чинний 2023-06-25 33 ДСТУ EN 12953-5:2006 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.060.30 ДСТУ EN 12952-1:2006 EN 12952-1:2001 Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 1: Загальні положення не чинний 2007-01-01 2016-01-01 21 4-2014*, 11-2015* 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137, 2006-10-03 № 293 чинність встановлена з 2007-01-01 5-2016 en,ua Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12952-2:2006 EN 12952-2:2001 Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 2: Матеріали для складників котлів, що перебувають під тиском, та суміжного обладнання не чинний 2007-01-01 2016-01-01 24 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12952-3:2006 EN 12952-3:2001 Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 3: Проектування та розраховування для складників котлів, що перебувають під тиском не чинний 2007-01-01 2016-01-01 144 11-2015* 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 en,ua Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12952-5:2006 EN 12952-5:2001 Котли водотрубні та допоміжне устаткування. Частина 5: Якість виготовлення та конструкція складників котлів, що перебувають під тиском не чинний 2007-01-01 2016-01-01 80 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12952-6:2006 EN 12952-6:2002 Котли водотрубні та допоміжне устаткування. Частина 6: Огляд під час виготовлення документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском не чинний 2007-01-01 2016-01-01 32 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12952-7:2006 EN 12952-7:2002 Водотрубні котли та допоміжне устаткування. Частина 7: Вимоги до оснастки котлів не чинний 2007-01-01 2016-01-01 50 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12953-1:2006 EN 12953-1:2002 Котли жаротрубні. Частина 1: Загальні вимоги не чинний 2007-01-01 2016-01-01 23 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12953-2:2006 EN 12953-2:2002 Котли жаротрубні. Частина 2: Матеріали для частин котлів, що перебувають під тиском, та суміжне обладнання не чинний 2007-01-01 2016-01-01 10 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ДСТУ EN 12953-3:2006 EN 12953-3:2002 Котли жаротрубні. Частина 3: Проектування та розраховування для складників, що перебувають під тиском не чинний 2007-01-01 2019-01-01 2017-12-27 № 473 2006-05-05 № 137 12-2017 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17
27.060.30 ДСТУ EN 12953-4:2006 EN 12953-4:2002 Котли жаротрубні. Частина 4: Розробляння та конструювання деталей котла, що працюють під тиском не чинний 2007-01-01 2019-07-01 2018-12-18 № 501 2006-05-05 № 137 12-2018 en,ua Обкладинка НОС,ТК 17
27.060.30 ДСТУ EN 12953-6:2006 EN 12953-6:2002 Котли жаротрубні. Частина 6: Вимоги до оснастки котлів не чинний 2007-01-01 2016-01-01 32 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2006-05-05 № 137 5-2016 ua,en Обкладинка
27.060.30 ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 3619-82 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 9725-82 Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 (1-V-87) ГОСТ 9725-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 57
27.060.30 ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля не чинний 1990-01-01 2018-01-01 6 (1-VIII-89) ГОСТ 16860-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара не чинний 2018-01-26 2019-01-01 4 (1-IХ-81),(2-Х-84),(3-ХII-86),(4-ХI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 21563-82 Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 (1-VII-83),(2-VIII-87) ГОСТ 21563-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 22530-77 Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры не чинний 1978-07-01 2018-01-01 5 (1-III-80),(2-Х-82),(3-Х-85),(4-ХII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 19 (1-VII-83) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 24005-80 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 (1-IV-82),(2-III-85),(3-ХII-88),(4-VI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 24569-81 Котлы паровые и водогрейные. Маркировка не чинний 1981-07-01 2018-01-01 7 (1-VIII-86),(2-ХI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования не чинний 2018-01-26 2019-01-01 8 (1-IХ-86),(2-ХI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 25365-82 Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции не чинний 1983-07-01 2018-01-01 6 (1-VIII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 25449-82 Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-ХII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 25450-82 Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры не чинний 1983-07-01 2018-01-01 4 (1-I-85),(2-ХII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 25720-83 Котлы водогрейные. Термины и определения не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 27303-87 Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа не чинний 2018-01-26 2019-01-01 8 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 27590-88 Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия не чинний 1989-01-01 2018-01-01 12 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования не чинний 1990-07-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 28269-89 Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования не чинний 2018-01-26 2019-01-01 20 (1-II-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ГОСТ 28679-90 Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 9 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 17
27.060.30 ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT) EN 12952-6:2011 Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском не чинний 2016-01-01 2023-07-06 37 ДСТУ EN 12952-6:2006 2023-07-03 № 166 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 7-2023 en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30, 27.100 ДСТУ EN 12953-8:2006/Поправка № 1:2017 (EN 12953-8:2001/AC:2002, IDT) EN 12953-8:2001/AC:2002, IDT) Котли жаротрубні. Частина 8. Вимоги до запобіжників проти надмірного тиску чинний 2018-02-01 3 2017-12-27 № 473 en Підтвердження ТК 17 2014/68/EU
27.060.30, 27.200 ДСТУ EN 1117:2008 EN 1117:1998 Теплообмінники. Конденсатори холодоагенту, охолоджувані рідиною. Методи випробовування для встановлення робочих характеристик чинний 2010-01-01 16 2008-12-22 № 486 ua Переклад
27.060.30, 71.120.01 ГОСТ 12547-76 Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры не чинний 1978-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 12547-67 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 108
27.060.30, 71.120.30 ГОСТ 23691-79 Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб с применением источников импульсного давления. Общие положения не чинний 1981-01-01 2019-01-01 8 (1-II-86) 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
27.060.30, 71.120.30 ГОСТ 23692-79 Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников не чинний 1981-01-01 2019-01-01 12 (1-II-86) 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
27.060.30, 71.120.30 ГОСТ 23693-79 Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ не чинний 1981-01-01 2019-01-01 13 (1-II-86) 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
27.060.30, 77.140.80 СТ СЭВ 1064-78 Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки стальные не чинний 2018-01-01 5 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
27.060.30, 77.140.80 СТ СЭВ 1065-78 Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки чугунные не чинний 2018-01-01 5 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12-2015 ua,ru
27.060.30, 91.140.10 ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + А1:2015, IDT) EN 15502-1:2012 + А1:2015 Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування чинний 2017-10-01 189 2017-08-09 № 214 en Підтвердження
27.060.30, 91.140.10 ДСТУ EN 15502-2-1:2019 (EN 15502-2-1:2012, IDT) EN 15502-2-1:2012 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1 000 кВт чинний 2020-01-01 86 2019-12-12 № 410 en Підтвердження 2016/426
27.060.30, 91.140.10 ДСТУ EN 15502-2-2:2019 (EN 15502-2-2:2014, IDT) EN 15502-2-2:2014 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-2. Спеціальний стандарт для приладів типу B1 чинний 2020-01-01 47 2019-12-12 № 410 en Підтвердження 2016/426
27.060.30, 91.140.10 ДСТУ EN 15502-2-1:2019 (EN 15502-2-1:2012 + A1:2016, IDT) EN 15502-2-1:2012 + A1:2016 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1 000 кВт чинний 2020-01-01 107 2019-12-12 № 410 en Підтвердження 2016/426
27.070 ДСТУ EN 62282-3-100:2014 EN 62282-3-100:2012 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності чинний 2015-01-01 72 2014-07-24 № 869 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
27.070 ДСТУ EN 62282-3-300:2014 EN 62282-3-300:2012 Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення чинний 2019-07-25 24 2017-09-21 № 294 2014-12-29 № 1480 9-2017 en Підтвердження
27.070 ДСТУ EN 62282-5-1:2014 EN 62282-5-1:2012 Технології паливних елементів. Частина 5-1. Нестаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності чинний 2019-07-25 72 2017-09-21 № 293 2014-12-29 № 1480 9-2017 en Підтвердження
27.070 ДСТУ EN 62282-5-1:2017 (EN 62282-5-1:2012, IDT;IEC 62282-5-1:2012, IDT) EN 62282-5-1:2012, IEC 62282-5-1:2012 Технології паливних елементів.Частина 5-1. Переносні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності чинний 2019-01-01 67 ДСТУ EN 62282-5-1:2014 2017-09-21 № 293 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
27.070 ДСТУ EN 62282-3-300:2017(EN 62282-3-300:2012, IDT;IEC 62282-3-300:2012, IDT) EN 62282-3-300:2012, IDT; IEC 62282-3-300:2012, IDT) Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення чинний 2019-01-01 18 ДСТУ EN 62282-3-300:2014 2017-09-21 № 294 ua Переклад ТК 48 2014/35/EU
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-5-100:2019 (EN IEC 62282-5-100:2018, IDT; IEC 62282-5-100:2018, IDT) EN IEC 62282-5-100:2018, IDT; IEC 62282-5-100:2018 Технології паливних елементів. Частина 5-100. Портативні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності чинний 2020-01-01 68 2019-11-29 № 383 en Підтвердження ТК 48 2014/35/EU
27.070 ДСТУ EN 62282-6-100:2022 (EN 62282-6-100:2010, IDT; IEC 62282-6-100:2010, IDT) EN 62282-6-100:2010; IEC 62282-6-100:2010 Технології паливних елементів. Частина 6-100. Системи живлення мікропаливних елементів. Безпека набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-2:2022 (EN 62282-2:2012, IDT; IEC 62282-2:2012, IDT) EN 62282-2:2012; IEC 62282-2:2012 Технології паливних елементів. Частина 2. Модулі паливних елементів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-6-100:2022 (EN 62282-6-100:2010, IDT; IEC 62282-6-100:2010, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62282-6-100:2010/A1:2012, IDT; IEC 62282-6-100:2010/A1:2012, IDT) EN 62282-6-100:2010/A1:2012; IEC 62282-6-100:2010/A1:2012 Технології паливних елементів. Частина 6-100. Системи живлення мікропаливних елементів. Безпека набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-6-300:2022 (EN 62282-6-300:2013, IDT; IEC 62282-6-300:2012, IDT) EN 62282-6-300:2013; IEC 62282-6-300:2012 Технології паливних елементів. Частина 6-300. Системи живлення мікропаливних елементів. Взаємозамінність паливних картриджів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-6-400:2022 (EN IEC 62282-6-400:2019, IDT; IEC 62282-6-400:2019, IDT) EN IEC 62282-6-400:2019; IEC 62282-6-400:2019 Технології паливних елементів. Частина 6-400. Енергетичні системи мікропаливних елементів. Взаємозамінність живлення та даних набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-4-101:2022 (EN 62282-4-101:2014, IDT; IEC 62282-4-101:2014, IDT) EN 62282-4-101:2014; IEC 62282-4-101:2014 Технології паливних елементів. Частина 4-101. Системи живлення на паливних елементах для двигунів, крім дорожніх транспортних засобів і допоміжних силових установок (APU). Безпека промислових вантажівок із електричним приводом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-3-200:2022 (EN 62282-3-200:2016, IDT; IEC 62282-3-200:2015, IDT) EN 62282-3-200:2016; IEC 62282-3-200:2015 Технології паливних елементів. Частина 3-200. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи перевірки ефективності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-6-200:2022 (EN 62282-6-200:2017, IDT; IEC 62282-6-200:2016, IDT) EN 62282-6-200:2017; IEC 62282-6-200:2016 Технології паливних елементів. Частина 6-200. Енергетичні системи мікропаливних елементів. Методи випробування ефективності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-4-102:2022 (EN 62282-4-102:2017, IDT; IEC 62282-4-102:2017, IDT) EN 62282-4-102:2017; IEC 62282-4-102:2017 Технології паливних елементів. Частина 4-102. Системи живлення на паливних елементах для промислових електричних вантажівок. Методи випробування продуктивності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-3-201:2022 (EN 62282-3-201:2017, IDT; IEC 62282-3-201:2017, IDT) EN 62282-3-201:2017; IEC 62282-3-201:2017 Технології паливних елементів. Частина 3-201. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи випробування ефективності малих систем живлення на паливних елементах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-3-100:2022 (EN IEC 62282-3-100:2020, IDT; IEC 62282-3-100:2020, IDT) EN IEC 62282-3-100:2020; IEC 62282-3-100:2020 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні системи паливних елементів. Безпека набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 62282-3-100:2014 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-8-101:2022 (EN IEC 62282-8-101:2020, IDT; IEC 62282-8-101:2020, IDT) EN IEC 62282-8-101:2020; IEC 62282-8-101:2020 Технології паливних елементів. Частина 8-101. Системи накопичення енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробувань на ефективність твердооксидних окремих елементів і блоків, охоплюючи реверсивну роботу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-2-100:2022 (EN IEC 62282-2-100:2020, IDT; IEC 62282-2-100:2020, IDT) EN IEC 62282-2-100:2020; IEC 62282-2-100:2020 Технології паливних елементів. Частина 2-100. Модулі паливних елементів. Безпека набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-8-102:2022 (EN IEC 62282-8-102:2020, IDT; IEC 62282-8-102:2019, IDT) EN IEC 62282-8-102:2020; IEC 62282-8-102:2019 Технології паливних елементів. Частина 8-102. Системи накопичення енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробувань для роботи окремих елементів і пакетів із протонообмінними мембранами, охоплюючи ре... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-8-201:2022 (EN IEC 62282-8-201:2020, IDT; IEC 62282-8-201:2020, IDT) EN IEC 62282-8-201:2020; IEC 62282-8-201:2020 Технології паливних елементів. Частина 8-201. Системи зберігання енергії, що використовують модулі паливних елементів у реверсивному режимі. Процедури випробування характеристик систем живлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN 62282-3-201:2022 (EN 62282-3-201:2017, IDT; IEC 62282-3-201:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62282-3-201:2017/A1:2022, IDT; IEC 62282-3-201:2017/AMD1:2022, IDT) EN 62282-3-201:2017/A1:2022; IEC 62282-3-201:2017/AMD1:2022 Технології паливних елементів. Частина 3-201. Стаціонарні енергетичні системи на паливних елементах. Методи випробування ефективності малих систем живлення на паливних елементах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070 ДСТУ EN IEC 62282-7-2:2022 (EN IEC 62282-7-2:2021, IDT; IEC 62282-7-2:2021, IDT) EN IEC 62282-7-2:2021; IEC 62282-7-2:2021 Технології паливних елементів. Частина 7-2. Методи випробувань. Випробування продуктивності одиночних елементів і пакетів твердооксидних паливних елементів (SOFC) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.070, 97.100.20 ДСТУ EN 50465:2019 (EN 50465:2015, IDT) EN 50465:2015 Прилади газові. Прилади газового опалення на паливних батареях з номінальною підведеною теплотою яка менша або дорівнює 70 кВт чинний 2020-01-01 171 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 811/2013, № 813/2013
27.070, 97.100.20 ДСТУ EN 50465:2019 (EN 50465:2013, IDT) EN 50465:2013 Прилади газові для комбінованих опалювальних енергетичних систем, що використовують газове паливо чинний 2020-01-01 2019-12-24 № 494 en Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 811/2013, № 813/2013
27.070, 97.100.20 ДСТУ EN 50465:2019 (EN 50465:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 50465:2015/A1:2019, IDT) EN 50465:2015/A1:2019 Прилади газові. Прилади газового опалення на паливних батареях з номінальною підведеною теплотою, що менша або дорівнює 70 кВт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 48
27.080 ДСТУ 3859-99 (ГОСТ 30645-99) ГОСТ 30645-99 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. Теплові насоси «Повітря-вода» для комунально-побутового теплопостачання. Загальні технічні вимоги і методи випробувань чинний 2001-01-01 11 1999-03-19 № 120 затверджено,1999-10-08 № 263 надано чинності ua ТК 48
27.080 ДСТУ ISO 13256-1:2004 ISO 13256-1:1998 Теплові насоси з водяним джерелом. Випробування і оцінювання номінальних характеристик. Частина 1. Водоповітряні і розсолоповітряні теплові насоси чинний 2006-05-01 38 2005-01-11 № 10 ua Переклад ТК 57
27.080 ДСТУ ISO 13256-2:2004 ISO 13256-2:1998 Теплові насоси з водяним джерелом. Випробування і оцінювання номінальних характеристик. Частина 2. Водоводяні і розсоловодяні теплові насоси чинний 2006-05-01 20 2005-01-11 № 10 ua Переклад ТК 57
27.080 ДСТУ EN 16905-3:2018 (EN 16905-3:2017, IDT) EN 16905-3:2017 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 3. Умови випробування чинний 2020-01-01 18 2018-12-12 № 481 ua Переклад ТК 48
27.080 ДСТУ EN 16905-5:2018 (EN 16905-5:2017, IDT) EN 16905-5:2017 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 5. Розрахунок сезонних показників у режимах нагрівання та охолодження чинний 2020-01-01 42 2018-12-12 № 481 ua Переклад ТК 48
27.080 ДСТУ EN 12178:2018 (EN 12178:2016, IDT) EN 12178:2016 Холодильні установки та теплові насоси. Покажчики рівня рідини. Вимоги, методи випробування та маркування чинний 2020-01-01 16 ДСТУ EN 12178:2018 EN 12178:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 48 2014/68/EU
27.080 ДСТУ EN 16147:2019 (EN 16147:2017, IDT) EN 16147:2017 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води чинний 2020-01-01 53 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
27.080 ДСТУ EN 16905-4:2019 (EN 16905-4:2017, IDT) EN 16905-4:2017 Ендотермічні теплові насоси з приводним двигуном на газі. Частина 4. Методи випробування чинний 2020-01-01 96 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
27.080 ДСТУ EN 16147:2019(EN 16147:2017, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 16147:2017/AC:2017, IDT) EN 16147:2017/AC:2017 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води чинний 2020-01-01 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
27.080 ДСТУ EN ISO 16147:2019 (EN ISO 16147:2017, IDT; ISO 16147:2002, including Amd 1:2013, IDT) EN ISO 16147:2017; ISO 16147:2002, including Amd 1:2013 Судна малі. Бортові дизельні двигуни. Складники паливномастильної та електричної систем, установлені на двигуні чинний 2020-01-01 2019-12-20 № 458 en Підтвердження ТК 15 2013/53/ЕU, 2014/33/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 12178:2015 (EN 12178:2003, IDT) EN 12178:2003 Системи холодильні та теплові помпи. Індикатори рівня рідини. Вимоги, методи випробування та маркування не чинний 2016-01-01 2019-07-01 15 2018-12-14 № 488 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 12-2018 en Підтвердження ТК 57
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-1:2015 (EN 12309-1:2014, IDT) EN 12309-1:2014 Прилади газові сорбційні для обігріву та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 1. Терміни та визначення понять чинний 2016-01-01 31 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-2:2015 (EN 12309-2:2015, IDT) EN 12309-2:2015 Прилади газові сорбційні для обігріву та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпеки чинний 2016-01-01 103 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-2:2015/Поправка № 1:2015 (EN 12309-2:2015/АС:2015, IDT) EN 12309-2:2015/АС:2015 Прилади газові сорбційні для обігріву та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпеки чинний 2016-01-01 3 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 17
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-1:2014 EN 378-1:2008+A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору чинний 2015-07-01 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 17
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-3:2014 EN 378-3:2008+A1:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу чинний 2015-07-01 ДСТУ EN 378-3:2005 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-4:2014 EN 378-4:2008+A1:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення чинний 2015-07-01 22 ДСТУ EN 378-4:2005 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 1736:2005 EN 1736:2000 Холодильні установки та теплові насоси. Гнучкі елемети трубопроводів, демпфери та компенсатори теплового розширення. Вимоги, проектування та встановлення чинний 2007-09-01 15 2005-04-14 № 90 ua Переклад НОС
27.080, 27.200 ДСТУ EN 12263:2008 EN 12263:1998 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої відключення за граничного тиску запобіжні. Технічні вимоги та випробування чинний 2010-01-01 14 2008-08-14 № 285 ua Переклад НОС 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT) EN 378-2:2016 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація чинний 2017-08-10 2021-11-01 68 ДСТУ EN 378-2:2014 2017-08-07 № 212 en,ua Підтвердження,Переклад ТК 48 2006/42/EC, 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13136:2017 (EN 13136:2013, IDT) EN 13136:2013 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та з’єднані з ними системи трубопроводів. Методи розраховування чинний 2020-01-01 34 ДСТУ EN 13136:2008 2018-12-18 № 503 2017-08-09 № 214 12-2018 en Підтвердження 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 12178:2018 EN 12178:2016, IDT) EN 12178:2016 Холодильні установки та теплові насоси. Індикатори рівня рідини. Вимоги, методи випробування та маркування чинний 2020-01-01 17 ДСТУ EN 12178:2015 (EN 12178:2003, IDT) 2018-12-18 № 503 2018-12-14 № 488 12-2018 en Підтвердження ТК 48 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13136:2018 (EN 13136:2013, IDT) EN 13136:2013 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку чинний 2020-01-01 29 ДСТУ EN 13136:2017 (EN 13136:2013, IDT) 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 48 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13136:2019 (EN 13136:2013 + A1:2018, IDT) EN 13136:2013 + A1:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку чинний 2020-01-01 36 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2014/68/EU
27.080, 27.200 ДСТУ EN 16147:2019 (EN 16147:2011, IDT) EN 16147:2011 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води чинний 2020-01-01 36 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 65/2014, № 66/2014
27.080, 27.200 ДСТУ EN ISO 14903:2019 (EN ISO 14903:2017, IDT; ISO 14903:2017, IDT) EN ISO 14903:2017; ISO 14903:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Кваліфікація герметичності складників і з’єднань чинний 2020-01-01 43 2019-11-29 № 382 Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN ISO 21922:2022 (EN ISO 21922:2021, IDT; ISO 21922:2021, IDT) EN ISO 21922:2021; ISO 21922:2021 Холодильні системи та теплові насоси. Клапани. Вимоги, випробування та маркування чинний 2023-06-25 102 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 1736:2022 (EN 1736:2008, IDT) EN 1736:2008 Холодильні системи та теплові насоси. Елементи гнучких труб, віброізолятори, компенсатори та неметалеві труби. Вимоги, проєктування та встановлення набуде чинності 2023-12-31 15 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13136:2022 (EN 13136:2013+A1:2018, IDT) EN 13136:2013+A1:2018 Холодильні системи та теплові насоси. Пристрої для скидання тиску та пов’язані з ними трубопроводи. Методи розрахунку набуде чинності 2023-12-31 36 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13313:2022 (EN 13313:2010, IDT) EN 13313:2010 Холодильні системи та теплові насоси. Компетентність персоналу набуде чинності 2023-12-31 26 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-3:2022 (EN 378-3:2016+A1:2020, IDT) EN 378-3:2016+A1:2020 Холодильні системи та теплові насоси. Вимоги щодо безпеки та навколишнього середовища. Частина 3. Місце встановлення та індивідуальний захист набуде чинності 2023-12-31 26 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-4:2022 (EN 378-4:2016+A1:2019, IDT) EN 378-4:2016+A1:2019 Холодильні системи та теплові насоси. Вимоги щодо безпеки та навколишнього середовища. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і відновлення набуде чинності 2023-12-31 30 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-2:2005 EN 378-2:2000 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація не чинний 2006-07-01 2015-07-01 32 2014-12-02 № 1430 2005-04-14 № 91 12-2014 ua Переклад
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-2:2014 EN 378-2:2008+A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація не чинний 2015-07-01 2017-08-10 ДСТУ EN 378-2:2005 2017-08-07 № 212 2014-12-02 № 1430 8-2017 ua Переклад ТК 48
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-3:2005 EN 378-3:2000 Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу не чинний 2007-07-01 2015-07-01 18 2014-12-02 № 1430 2005-12-30 № 386 12-2014 ua Переклад
27.080, 27.200 ДСТУ EN 378-4:2005 EN 378-4:2000 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та поновлення не чинний 2006-10-01 2015-07-01 18 2014-12-02 № 1430 2005-05-25 № 128 12-2014 ua Переклад
27.080, 27.200 ДСТУ EN 13136:2008 EN 13136:2001 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розраховування не чинний 2010-01-01 2017-10-01 24 2017-08-09 № 214 2008-09-03 № 318 8-2017 ua Переклад ТК 48
27.080, 91.040.01 ДСТУ EN 13612:2015 (EN 13612:2002, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 13612:2002/AC:2002, IDT) EN 13612:2002/AC:2002 Оцінювання характеристик медичних виробів для діагностики in vitro чинний 2019-01-01 4 2018-12-17 № 495 en Підтвердження ТК 166 98/79/EC
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-2:2019 (EN 12309-2:2000, IDT) EN 12309-2:2000 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпечності чинний 2020-01-01 30 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2016/426
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-3:2019 (EN 12309-3:2014, IDT) EN 12309-3:2014 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 3. Умови випробувань чинний 2020-01-01 15 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 811/2013, № 813/2013
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-4:2019 (EN 12309-4:2014, IDT) EN 12309-4:2014 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 4. Методи випробувань чинний 2020-01-01 62 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 811/2013, № 813/2013
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 12309-6:2019 (EN 12309-6:2014, IDT) EN 12309-6:2014 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 6. Розрахунок сезонних експлуатаційних показників чинний 2020-01-01 52 2019-11-29 № 383 Підтвердження ТК 48 2009/125/EC, 2010/30/EU, № 811/2013, № 813/2013
27.080, 91.140.30 ДСТУ EN 14511-2:2019 (EN 14511-2:2018, IDT) EN 14511-2:2018 Кондиціонери, агрегатовані оходжувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 2. Умови випробування чинний 2020-01-01 22