Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

03.040 ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения не чинний 1974-08-01 2018-01-01 3 - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 135
03.060 ДСТУ 3706-98 (ISO 8532:1995) ISO 8532:1995 Папери цінні. Формат для передавання номерів сертифікатів чинний 1999-01-01 10 1998-04-20 № 280 ua Переклад ТК 128 (НД ліквідованого ТК 105)
03.060 ДСТУ 3707-98 (ISO 6536:1981) ISO 6536:1981 Операції банківські. Стандартна схема складання списків погашення облігацій чинний 1999-01-01 16 1998-04-20 № 280 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ-Н 7167:2010 IBAN Registry:2009 Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україн чинний 2011-01-01 14 2010-10-11 № 454 ua ТК 123 (НД ліквідованого ТК 105)
03.060 ДСТУ ISO 8109:2004 ISO 8109:1990 Цінні папери. Формат єврооблігацій чинний 2005-07-01 25 2004-04-30 № 85 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO 13616-1:2010 ISO 13616-1:2007 Фінансові операції. Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN). Частина 1. Структура IBAN чинний 2011-04-01 11 2010-02-18 № 49 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO 15022-1:2004 ISO 15022-1:1999 Цінні папери. Схема повідомлень. Словник полів даних. Частина 1. Правила та настанови щодо побудови полів даних і повідомлень чинний 2006-04-01 25 ДСТУ 3708-98 (ISO 7775:1991) 2004-11-15 № 258 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO 15022-2:2004 ISO 15022-2:1999 Цінні папери. Схема повідомлень. Словник полів даних. Частина 2. Введення словника полів даних та каталогу повідомлень чинний 2006-04-01 15 2004-11-15 № 258 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO 20022-1:2009 ISO 20022-1:2004 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 1. Загальна методологія та специфікація формату вхідних даних і вихідних даних з Репозиторію ISO 20022 чинний 2011-07-01 25 2009-12-03 № 440 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO 20022-2:2009 ISO 20022-2:2007 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 2. Ролі та обов’язки служб реєстрації чинний 2011-07-01 18 2009-12-03 № 440 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO/TS 20022-3:2008 ISO/TS 20022-3:2004 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 3. Настанова щодо моделювання за ISO 20022 чинний 2010-01-01 33 2008-12-22 № 486 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO/TS 20022-4:2008 ISO/TS 20022-4:2004 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 4. Правила проектування XML за ISO 20022 чинний 2010-01-01 31 2008-12-22 № 486 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ ISO/TS 20022-5:2008 ISO/TS 20022-5:2004 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 5. Комплексне проектування за ISO 20022 чинний 2010-01-01 29 2008-12-22 № 486 ua Переклад ТК 105
03.060 ДСТУ 4010-2001 Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Загальні технічні вимоги не чинний 2001-07-01 2016-08-01 19 1-6-2005 ДСТУ 4010:2015 2001-03-02 № 93 2015-05-28 № 45 ru,ua
03.060, 35.240.40 ДСТУ 3705-98 (ISO 6166:1994) ISO 6166:1994 Папери цінні. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів чинний 1999-01-01 16 1-11-99 1998-04-20 № 280 ua Переклад НОС
03.080.01, 03.120.10 ДСТУ ISO 9004-2-96 ISO 9004-2:1991 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг не чинний 1997-07-01 2020-01-01 31 ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT) 1996-11-27 № 500 2018-12-12 № 479 ru,ua Переклад ТК 93
03.080.10 ДСТУ ENV 13269:2005 ENV 13269:2001 Технічне обслуговування. Настанови щодо складання договорів чинний 2008-01-01 18 5-2008* 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 106
03.080.10 ДСТУ EN 13460:2005 EN 13460:2005 Обслуговування технічне. Документи на технічне обслуговування чинний 2007-12-01 23 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 106
03.080.10 ГОСТ 15.601-98 ГОСТ 15.601-98 СРПП. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения чинний 2000-09-01 10 2000-06-02 № 339 ru
03.080.10 ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ru ТК 88
03.080.10 ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 ГОСТ 18322-73 (1-VII-86),(2-IV-89) - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 88
03.080.10 ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 88
03.080.10, 03.100.50 ДСТУ 9050:2020 Система технічного обслуговування та ремонтування техніки. Терміни та визначення понять чинний 2021-04-01 25 ГОСТ 18322–78 2020-09-02 № 209 ТК 88
03.080.10, 13.100 ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки чинний 1995-01-01 12 ru,ua ТК 135
03.080.10, 13.110 ДСТУ 2244-93 Устаткування технологічне для підприємств хімічної чистки одягу. Вимоги безпеки чинний 1995-01-01 10 1993-10-15 № 146 ru,ua
03.080.10, 13.110 ДСТУ 2245-93 Устаткування технологічне для ремонту побутових машин і приладів. Вимоги безпеки чинний 1995-01-01 10 1993-10-15 № 146 ru,ua
03.080.10, 25.040.99 ГОСТ 27792-88 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт не чинний 1989-07-01 2018-01-01 8 - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 98
03.080.10, 35.020 ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта не чинний 2018-01-26 2019-01-01 5 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 20
03.080.10, 43.180 ГОСТ 20334-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 20334-74 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 80
03.080.10, 43.180 ГОСТ 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий не чинний 1983-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 21624-76 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 80
03.080.10, 43.180 ГОСТ 21758-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях не чинний 1983-01-01 2018-01-01 10 ГОСТ 21758-76 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 80
03.080.10, 49.100 ДСТУ 3372-96 Система технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Організація гарантійного обслуговування авіаційної техніки. Основні положення чинний 1997-07-01 39 1996-06-28 № 261 ru,ua ТК 26
03.080.10, 53.100 ГОСТ 25826-83 Тракторы промышленные. Техническое обслуживание не чинний 1985-01-01 2018-01-01 3 - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 59
03.080.10, 65.060.01 ГОСТ 20793-86 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание не чинний 1988-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 20793-81, ГОСТ 22870-84 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 69
03.080.10, 91.220 ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования не чинний 1982-01-01 2018-01-01 7 (1-ХI-84) - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 59
03.080.20 ДСТУ EN 16763:2017 (EN 16763:2017, IDT) EN 16763:2017 Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення чинний 2017-08-01 15 2017-07-31 № 201 en Підтвердження ТК 143
03.080.20 , 03.220.40, 13.310 ДСТУ EN 16747:2017 (EN 16747:2015, IDT) EN 16747:2015 Послуги з охорони та безпеки на морському транспорті та в порту чинний 2017-12-15 29 2017-12-13 № 413 en Підтвердження ТК 143
03.080.20, 13.310 ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT) ISO 18788:2015 Система управління щодо процесів із забезпечення приватної безпеки та охорони. Вимоги та настанови щодо застосування чинний 2017-08-01 109 2017-07-31 № 201 en Підтвердження ТК 143
03.080.20, 13.310 ДСТУ EN 16082:2017 (EN 16082:2011, IDT) EN 16082:2011 Послуги з охорони та безпеки в авіації та аеропорту чинний 2017-12-15 27 2017-12-13 № 413 en Підтвердження ТК 143
03.080.30 ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги чинний 2003-01-01 9 9-2002* 2002-06-03 № 326 ua ТК 106
03.080.30 ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги чинний 2004-07-01 13 2003-12-08 № 225 ua ТК 118
03.080.30 ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів чинний 2004-07-01 18 ГОСТ 28681.4-95 8-2004* 2003-12-08 № 225 ua ТК 118
03.080.30 ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація чинний 2004-07-01 15 ГОСТ 30389-95 2004-03-31 № 59 ua ТК 118
03.080.30 ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування Цей стандарт установлює класифікацію туристичних знаків, призначених для позначання туристичних шляхів активного туризму (пішого, велосипедного, лижного, кінного та водного із застосуванням малих плавзасобів), опис туристичних знаків; правила застосування туристичних знаків для позначення туристичних шляхів. чинний 2014-07-01 24 1-11-2019 2013-11-29 № 1423, 2019-11-13 № 352 (зміна № 1) ua ТК 118
03.080.30 ДСТУ EN 12522-1:2005 EN 12522-1:1998 Служби перевезень. Перевезення для приватних осіб. Частина 1. Визначення послуг чинний 2007-10-01 13 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 12522-2:2005 EN 12522-2:1998 Служби перевезень. Перевезення для приватних осіб. Частина 2. Надання послуг чинний 2007-10-01 10 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 13549:2005 EN 13549:2001 Послуги з чищення. Основні вимоги та рекомендації щодо системи контролювання якості чинний 2008-01-01 20 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14153-1:2005 EN 14153-1:2003 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Мінімальні вимоги щодо безпеки під час навчання аквалангістів підводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 1. Рівень 1. Постійно контрольований аквалангіст чинний 2008-01-01 15 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14153-2:2005 EN 14153-2:2003 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Мінімальні вимоги щодо безпеки під час навчання аквалангістів підводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 2. Рівень 2. Самостійний аквалангіст чинний 2008-01-01 17 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14153-3:2005 EN 14153-3:2003 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Мінімальні вимоги щодо безпеки під час навчання аквалангістів підводному плаванню з дихальним апаратом. Частина 3. Рівень 3. Аквалангіст-керівник чинний 2008-01-01 14 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14413-1:2005 EN 14413-1:2004 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Мінімальні вимоги щодо безпеки під час навчання інструкторів аквалангістів. Частина 1. Рівень 1 чинний 2008-01-01 12 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14413-2:2005 EN 14413-2:2004 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Мінімальні вимоги щодо безпеки під час навчання інструкторів аквалангістів. Частина 2. Рівень 2 чинний 2008-01-01 12 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ EN 14467:2005 EN 14467:2004 Послуги з занять підводним плаванням під час відпочинку. Вимоги щодо виконавця послуг з підводного плавання в місцях відпочинку чинний 2008-01-01 16 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 106
03.080.30 ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 46:2003 ISO/IEC Guide 46:1985 Порівняльні випробування споживчої продукції та пов’язаних з нею послуг. Загальні положення чинний 2005-01-01 7 2003-11-28 № 213 ua Переклад
03.080.30 РСТ УССР 1459-88 Роботи палітурні. Загальні технічні умови чинний 1989-01-01 11 РСТ УССР 1459-77 1988-05-27 № 26 ru,ua Підтвердження ТК 101
03.080.30 РСТ УССР 1624-88 Вінки похоронні. Загальні технічні умови чинний 1989-01-01 12 РСТ УССР 1624-80 5-88*,1-5-89 1988-04-26 № 20 ru,ua НОС
03.080.30 РСТ УССР 1634-89 Труни. Загальні технічні умови чинний 1990-01-01 14 РСТ УССР 1634-79 1-8,9-92,2-5-93,12-2001* 1989-05-29 № 20 ru,ua НОС
03.080.30 РСТ УССР 1688-87 Побутове обслуговування населення. Обробка дерев'яних підлог. Загальні технічні умови чинний 1987-07-01 13 РСТ УССР 1688-80 1-8-91 1987-01-24 № 3 ru,ua ТК 106
03.080.30 ГОСТ 30335-95 ГОСТ 30335-95 Услуги населению. Термины и определения чинний 1997-01-01 7 1996-03-04 № 99 ru ТК 106
03.080.30 ГОСТ 30523-97 ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питания. Общие требования чинний 1998-07-01 9 1997-11-27 № 705 ru ТК 118
03.080.30 ДСТУ ISO 21101:2016(ISO 21101:2014, IDT) ISO 21101:2014 Туризм пригодницький. Системи менеджменту безпеки. Вимоги чинний 2016-09-01 29 2016-08-22 № 243 en Підтвердження ТК 118
03.080.30 ДСТУ ISO/TR 21102:2016(ISO/TR 21102:2013, IDT) ISO/TR 21102:2013 Туризм пригодницький. Лідери. Особиста компетентність чинний 2016-09-01 15 2016-08-22 № 243 en Підтвердження ТК 118
03.080.30 ДСТУ ISO 21103:2016(ISO 21103:2014, IDT) ISO 21103:2014 Туризм пригодницький. Інформація для учасників чинний 2016-09-01 13 2016-08-22 № 243, 2016-09-14 №270 зміна до № 243 en Підтвердження ТК 118
03.080.30 ДСТУ ISO 13687-1:2018 (ISO 13687-1:2017, IDT) ISO 13687-1:2017 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 1. Мінімальні вимоги до гаваней з базовим рівнем обслуговування чинний 2019-01-01 21 ДСТУ ISO 13687:2016 (ISO 13687:2014, IDT) 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 118
03.080.30 ДСТУ EN 15733:2019 (EN 15733:2009, IDT) EN 15733:2009 Послуги агентів з нерухомості. Вимоги до надання послуг агентів з нерухомості чинний 2019-03-01 21 2019-02-27 № 40 en Підтвердження
03.080.30 ДСТУ CWA 16308:2019 (CWA 16308:2011, IDT) CWA 16308:2011 Загальні вимоги щодо умов оренди для споживачів чинний 2019-03-01 12 2019-02-27 № 40 en Підтвердження
03.080.30 ДСТУ ISO 20245:2019 (ISO 20245:2017, IDT) ISO 20245:2017 Міжнародна торгівля вживаними товарами чинний 2019-11-01 18 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.080.30 РСТ УССР 1584-86 Пам'ятники намогильні з природного каменю. Загальні технічні умови не чинний 1987-01-01 2013-12-01 7 РСТ УССР 1584-81 у частині пам'ятників з природного каменю 1-8-91 ua,ru
03.080.30 РСТ УССР 1623-74 Огорожі могильні. Загальні технічні умови не чинний 1976-01-01 2013-12-01 23 на заміну технічних умов 1-4-80,2-7-84,3-4-88,4-6-89,5-4-90 ua,ru
03.080.30 РСТ УССР 1973-86 Пам'ятники намогильні залізобетонні. Загальні технічні умови не чинний 1987-07-01 2013-12-01 9 РСТ УССР 1584-81 у частині пам'ятників залізобетонних 1-1-89 ua,ru
03.080.30, 03.100.20 ДСТУ ISO 21041:2019 (ISO 21041:2018, IDT) ISO 21041:2018 Настанова з установлення ціни за одиницю продукції чинний 2019-11-01 26 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 03.100.30 ГОСТ 30524-97 ГОСТ 30524-97 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу чинний 1998-07-01 10 1997-11-27 № 705 ru ТК 118
03.080.30, 03.200 ДСТУ ISO 17679:2017 (ISO 17679:2016, IDT) ISO 17679:2016 Туризм та пов’язані з ним послуги. Велнес та СПА. Вимоги до послуг чинний 2017-06-01 24 2017-05-31 № 133 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 03.200 ДСТУ 9105:2021 Туристичні послуги. Сільський туризм. Загальні вимоги. Класифікація засобів розміщення чинний 2022-02-01 15 2021-07-01 № 248 ua ТК 169
03.080.30, 03.200 ДСТУ 9106:2021 Туристичні послуги. Хостели. Загальні вимоги та класифікація чинний 2022-02-01 13 2021-07-15 № 248 ua ТК 169
03.080.30, 03.200.01 ДСТУ ISO 20410:2019 (ISO 20410:2017, IDT) ISO 20410:2017 Туризм та пов’язані з ним послуги. Бербоут-чартер. Мінімальні вимоги до обслуговування та обладнання чинний 2019-11-01 23 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 03.200.01 ДСТУ ISO 21426:2019 (ISO 21426:2018, IDT) ISO 21426:2018 Туризм та пов’язані з ним послуги. Курорти. Вимоги до послуг чинний 2019-11-01 37 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 03.200.99 ДСТУ ISO 13687-2:2018 (ISO 13687-2:2017, IDT) ISO 13687-2:2017 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 2. Мінімальні вимоги до гаваней із середнім рівнем обслуговування чинний 2019-01-01 18 ДСТУ ISO 13687:2016 (ISO 13687:2014, IDT) 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 03.200.99 ДСТУ ISO 13687-3:2018 (ISO 13687-3:2017, IDT) ISO 13687-3:2017 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 3. Мінімальні вимоги до гаваней з високим рівнем обслуговування чинний 2019-01-01 15 ДСТУ ISO 13687:2016 (ISO 13687:2014, IDT) 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 118
03.080.30, 91.040.99 ДСТУ Б В.2.2-35:2013 Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги чинний 2013-12-01 22 РСТ УССР 1584-86, РСТ УССР 1973-86 2013-01-22 № 17 Мінрегіон
03.080.30, 91.090 ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013 Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних чинний 2013-12-01 26 РСТ УССР 1623-74 2013-01-22 № 18 Мінрегіон
03.080.30, 97.020 ДСТУ ISO 20488:2019 (ISO 20488:2018, IDT) ISO 20488:2018 Онлайн-відгуки споживачів. Принципи та вимоги до їх збирання, модерування та публікування чинний 2019-11-01 29 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.080.30; 03.200.01 ДСТУ ISO 22483:2022 (ISO 22483:2020, IDT) ISO 22483:2020 Туризм та пов’язані з ним послуги. Готелі. Вимоги до послуг набуде чинності 2023-04-01 ua Переклад ТК 169
03.080.30; 03.200.01 ДСТУ ISO 22525:2022 (ISO 22525:2020, IDT) Туризм та пов’язані з ним послуги. Медичний туризм. Вимоги до послуг набуде чинності 2023-04-01 ua Переклад ТК 169
03.080.99 ДСТУ EN 16636:2015 EN 16636:2015 Послуги щодо боротьби зі шкідниками. Вимоги та компетенції чинний 2016-01-01 35 2015-12-21 № 198 en Підтвердження ТК 111
03.080.99, 13.020.20 ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT) EN 16231:2012 Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності чинний 2018-06-01 19 2017-10-13 № 317 ua Переклад ТК 48
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-2:2017(ISO/IEC 20000-2:2012, IDT) ISO/ІЕС 20000-2:2012, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 2. Настанова щодо застосування систем керування послугами чинний 2019-01-01 ДСТУ ISO/ІЕС 20000-2:2015 2017-12-06 № 400 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-3:2017(ISO/IEC 20000-3:2012, IDT) ISO/ІЕС 20000-3:2012, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 3. Настанова щодо визначення сфери та застосовності ISO/ІЕС 20000-1 чинний 2019-01-01 ДСТУ ISO/ІЕС 20000-3:2015 2017-12-06 № 400 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2016 (ISO/IEC TR 20000-5:2013, IDT) ISO/IEC TR 20000-5:2013 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 5. Зразок плану впровадження ISO/IEC 20000-1 чинний 2017-10-01 38 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2015 2016-12-28 № 459 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-4:2016 (ISO/IEC TR 20000-4:2010, IDT) ISO/IEC TR 20000-4:2010, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 4. Еталонна модель процесу чинний,буде скасовано 2017-10-01 2023-01-01 25 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-4:2015 2016-12-28 № 459 2022-06-21 № 101 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-9:2016 (ISO/IEC TR 20000-9:2015, IDT) ISO/IEC TR 20000-9:2015, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 9. Настанова щодо застосування ISO/IEC 20000-1 стосовно хмарних послуг чинний,буде скасовано 2017-10-01 2023-01-01 31 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-9:2015 2016-12-28 № 459 2022-06-21 № 101 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2015 ISO/IEC 20000-1:2011 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 1. Вимоги до системи управління послугами не чинний 2016-01-01 2017-10-01 41 ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT) 2015-11-05 № 145 2016-12-28 № 459 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-2:2015 ISO/IEC 20000-2:2012 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 2. Настанова щодо застосування систем управління послугами не чинний 2016-01-01 2019-01-01 95 ДСТУ ISO/ІЕС 20000-2:2017(ISO/ІЕС 20000-2:2012, IDT) 2015-11-05 № 145 2017-12-06 № 400 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-3:2015 ISO/IEC 20000-3:2012 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 3. Настанова щодо визначення області дії і застосування ISO/IEC 20000-1 не чинний 2016-01-01 2019-01-01 34 ДСТУ ISO/ІЕС 20000-3:2017(ISO/ІЕС 20000-3:2012, IDT) 2015-11-05 № 145 2017-12-06 № 400 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-4:2015 ISO/IEC TR 20000-4:2010 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 4. Базова модель процесів не чинний 2016-01-01 2017-10-01 31 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-4:2016 (ISO/IEC TR 20000-4:2010, IDT) 2015-11-05 № 145 2016-12-28 № 459 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2015 ISO/IEC TR 20000-5:2013 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 5. Екземпляр плану реалізації ISO/IEC 20000-1 не чинний 2016-01-01 2017-10-01 48 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2016 (ISO/IEC TR 20000-5:2013, IDT) 2015-11-05 № 145 2016-12-28 № 459 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-9:2015 ISO/IEC TR 20000-9:2015 Інформаційні технології. Менеджмент послуг. Частина 9. Настанова щодо застосування ISO/IEC 20000-1 стосовно «хмарового» сервісу не чинний 2016-01-01 2017-10-01 37 ДСТУ ISO/IEC TR 20000-9:2016 (ISO/IEC TR 20000-9:2015, IDT) 2015-11-05 № 145 2016-12-28 № 459 en Підтвердження ТК 105
03.080.99, 35.020 ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT) ISO/IEC 20000-1:2011, IDT Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугами не чинний 2017-10-01 2020-01-01 26 ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2015 ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2019 (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT) 2016-12-28 № 459 2019-07-03-№ 195 ua Переклад ТК 105
03.080.99, 35.020, 35.040 ДСТУ ISO/IEC 27013:2016 (ISO/IEC 27013:2015, IDT) ISO/IEC 27013:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо комплексної реалізації ISO/IEC 27001 та ISO/IEC 20000-1 не чинний 2016-10-10 2019-01-01 46 ДСТУ ISO/IEC 27013:2017(ISO/IEC 27013:2015, IDT) 2016-10-07 № 307 2017-12-18 № 436 en Підтвердження ТК 20
03.080.99, 35.020, 35.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC 27013:2017(ISO/IEC 27013:2015, IDT) ISO/IEC 27013:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для інтегрованого впровадження ISO/IEC 27001 та ISO/IEC 20000-1 чинний 2019-01-01 ДСТУ ISO/IEC 27013:2016 (ISO/IEC 27013:2015, IDT) 2017-12-20 № 436 ua Переклад ТК 20
03.100.01 ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів енергозбереження Цей стандарт установлює основні положення для визначення еко­номічної ефективності заходів для технологічного енергозбереження, ме­тоди розрахунку економічної ефективності підприємств, методи розра­хунку скорочення платежів підприємств за забруднення навколишнього природного середовища в результаті реалізації енергозберігаючих заходів. чинний 1995-01-01 20 1993-12-27 № 208 ru,ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення чинний 1995-01-01 7 1994-01-31 №21 ru,ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 3051-95 (ГОСТ 30166-95) ГОСТ 30166-95 Ресурсозбереження. Основні положення чинний 1997-01-01 13 1996-01-17 № 17 встановлено термін чинності ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95) ГОСТ 30167-95 Ресурсозбереження. Порядок встановлення показників ресурсозбереження у документацію на продукцію чинний 1997-01-01 36 1996-01-17 № 17 встановлено термін чинності ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) ГОСТ 30583-98 Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг чинний 1999-01-01 16 1998-01-30 № 59 затверджено, ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію чинний 1999-07-01 18 1998-06-25 № 447 ru,ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 3860-99 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання 220 кВ і вище чинний 2000-01-01 22 1999-03-26 № 164 ru,ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 4065-2001 ANSI/IEEE 739-1995 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги чинний 2002-07-01 42 8-2002* 2001-12-26 № 648 ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 4090-2001/ГОСТ 31188-2003 ГОСТ 31188-2003 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання чинний 2003-01-01 30 з заміною позначення ДСТУ 4090-2001 на ДСТУ 4090-2001/ГОСТ 31188-2003, 3-2004* 2004-02-16 № 24 ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 4110-2002 ANSI/IEEE 739:1995 Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів чинний 2003-07-01 37 2002-07-01 № 387 ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу Цей стандарт установлює: — систему класифікації паливно-енергетичних балансів промислових підприємств; — методику побудови паливно-енергетичних балансів промислових підприємств; — джерела інформації, необхідної для побудови паливно-енергетичних балансів промислових підприємств; — джерела інформації, необхідної для аналізу паливно-енергетичних балансів промислових підприємств. Цей стандарт рекомендовано використовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяльності для побудови та аналізу паливно-енергетичних балансів промислових підприємств. чинний 2007-07-01 29 2007-01-29 № 4 ua ТК 48
03.100.01 ДСТУ ГОСТ 31279:2005 ГОСТ 31279-2004 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять чинний 2006-07-01 17 2005-10-05 № 285 ru,ua Передрук НОС
03.100.01 ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 IEC/ISO 31010:2009 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику чинний 2014-07-01 80 2013-12-11 № 1469 ua Переклад
03.100.01 ДСТУ ISO/TR 22351:2017 (ISO/TR 22351:2015, IDT) ISO/TR 22351:2015 Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Структура сповіщень для обміну інформацією чинний 2017-03-06 97 2017-03-03 № 38 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO 22315:2017 (ISO 22315:2014, IDT) ISO 22315:2014 Соціальна безпека. Масова евакуація. Методичні рекомендації щодо планування чинний 2017-06-01 2021-07-01 32 2017-05-31 № 134 en,ua Підтвердження,Переклад ТК 40
03.100.01 ДСТУ ISO 22320:2017 (ISO 22320:2011, IDT) ISO 22320:2011 Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Вимоги щодо реагування чинний 2017-06-01 28 2017-05-31 № 134 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) ISO 22322:2015 Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення чинний 2017-06-01 19 2017-05-31 № 134 en Підтвердження ТК 25
03.100.01 ДСТУ ISO 22325:2017(ISO 22325:2016, IDT) ISO 22325:2016 Безпека та стійкість до надзвичайних ситуацій. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оцінювання готовності чинний 2017-06-01 18 2017-05-31 № 134 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO 22398:2017 (ISO 22398:2013, IDT); ISO 22398:2013 Соціальна безпека. Методичні рекомендації щодо проведення навчань чинний 2017-06-01 43 2017-05-31 № 134 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови чинний 2019-01-01 23 ДСТУ ISO 31000:2014 2018-11-29 № 446 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT) ISO/TR 31004:2013 Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ISO 31000 чинний 2019-01-01 44 2018-11-29 № 446 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) ISO/IEC TS 17021-6:2014 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу чинний 2020-01-01 10 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2015 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) 2018-12-18 № 507 ua Переклад ТК 89
03.100.01 ДСТУ ISO 20700:2019 (ISO 20700:2017, IDT) ISO 20700:2017 Директиви для послуг управлінського консультування чинний 2020-07-01 25 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 183
03.100.01 ДСТУ ISO 25639-2:2019 (ISO 25639-2:2008, IDT) ISO 25639-2:2008 Виставки, шоу, ярмарки та конференції. Частина 2. Методика вимірювання для використання в статистичних цілях чинний 2019-11-01 11 2019-10-03 № 303 en Підтвердження ТК 118
03.100.01 ДСТУ ISO 55002:2019(ISO 55002:2018, IDT) ISO 55002:2018 Управління активами. Системи управління. Настанови щодо застосування ISO 55001 чинний 2020-01-01 84 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 189
03.100.01 ДСТУ ISO/TS 55010:2019(ISO/TS 55010:2019, IDT) ISO/TS 55010:2019 Управління активами. Настанови щодо узгодження фінансових та нефінансових функцій в управлінні активами чинний 2020-01-01 48 2019-12-21 № 469, 2020-08-04 № 168(зміна до № 469) en Підтвердження ТК 189
03.100.01 ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) ISO 22322:2015 Соціальна безпека. Управління в надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення Цей стандарт установлює вимоги щодо управління процесом оповіщення населення до, під час і після інцидентів. Цей стандарт поширюється на організацію, відповідальну за оповіщення населення будь-якого рівня — від локального до міжнародного. Перед плануванням і впровадженням системи оповіщення населення оцінюють ризики та наслідки потенційних чинників небезпек чинний 2021-12-01 14 ua Переклад ТК 25
03.100.01 ДСТУ EN ISO 22301:2014 EN ISO 22301:2014 Соціальна безпека. Системи управління безперервністю бізнесу не чинний 2016-01-01 2019-01-01 36 ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) 2014-12-30 № 1494 2017-10-17 № 321/1 en Підтвердження
03.100.01 ДСТУ EN ISO 22313:2014 EN ISO 22313:2014 Соціальна безпека. Настанова щодо застосування систем управління безперервністю бізнесу не чинний 2016-01-01 2022-09-01 60 ДСТУ EN ISO 22313:2021 (EN ISO 22313:2020, IDT; ISO 22313:2020, IDT) 2014-12-30 № 1494 2021-12-20 № 519 en Підтвердження ТК 189
03.100.01 ДСТУ ISO 31000:2014 ISO 31000:2009 Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки не чинний 2016-01-01 2019-07-01 33 ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) 2014-12-30 № 1494 2018-11-29 № 446 en Підтвердження
03.100.01 ГОСТ 15.000-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Общие положения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-VI-84) 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 88
03.100.01 ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) EN ISO 22301:2014, ISO 22301:2012 Безпека суспільства. Система керування неперервністю діяльності. Вимоги не чинний 2019-01-01 2022-09-01 27 ДСТУ EN ISO 22301:2014 ДСТУ EN ISO 22301:2021 (EN ISO 22301:2019, IDT; ISO 22301:2019, IDT) 2017-10-17 № 321/1 2021-12-20 № 519 ua Переклад ТК 20
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28004-1:2017 (ISO 28004-1:2007, IDT) ISO 28004-1:2007 Системи управління безпекою для ланцюга постачань. Настанова щодо впровадження ISO 28000. Частина 1. Загальні принципи чинний 2017-08-01 63 2017-07-18 № 183, 2019-08-13 № 250(зміна до № 183) en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28004-2:2017 (ISO 28004-2:2014, IDT) ISO 28004-2:2014 Системи управління безпекою для ланцюга постачань. Настанова щодо впровадження ISO 28000. Частина 2. Настанова щодо прийняття ISO 28000 для використання в середніх і малих операціях морського порту чинний 2017-08-01 29 2017-07-18 № 183 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28004-3:2017 (ISO 28004-3:2014, IDT) ISO 28004-3:2014 Системи управління безпекою для ланцюга постачань. Настанова щодо впровадження ISO 28000. Частина 3. Додаткові вказівки стосовно прийняття ISO 28000 для середнього і малого бізнесу (крім морських портів) чинний 2017-08-01 22 2017-07-18 № 183 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28004-4:2017 (ISO 28004-4:2014, IDT) ISO 28004-4:2014 Системи управління безпекою для ланцюга постачань. Настанова щодо впровадження ISO 28000. Частина 4. Додаткові вказівки щодо впровадження ISO 28000, якщо відповідність ISO 28001 є метою управління чинний 2017-08-01 13 2017-07-18 № 183 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28004-1:2017/Поправка № 1:2017 (ISO 28004-1:2007/Cor 1:2012, IDT) ISO 28004-1:2007/Cor 1:2012 Системи управління безпекою для ланцюга постачань. Настанова щодо впровадження ISO 28000. Частина 1. Загальні принципи чинний 2017-08-01 2 2017-07-28 № 199, 2019-08-13 № 250(зміна до № 199) en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 28002:2019 (ISO 28002:2011, IDT) ISO 28002:2011 Системи керування безпекою ланцюга постачання. Покращення ступеня адаптації ланцюга постачання. Вимоги та настанови щодо застосування чинний 2019-08-15 66 2019-07-25 № 232 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ ISO 55001:2019 (ISO 55001:2014, IDT) ISO 55001:2014 Управління активами. Системи управління. Вимоги чинний 2020-01-01 20 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 189
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ EN ISO 22301:2021 (EN ISO 22301:2019, IDT; ISO 22301:2019, IDT) EN ISO 22301:2019; ISO 22301:2019 Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Вимоги Цей стандарт встановлює вимоги для запроваджування, підтримування та поліпшування системи управління, призначеної для захисту від непередбачених змін, зниження ймовірності їх виникнення, підготування себе до них, реагування на них і відновлювання себе, коли вони відбуваються. Установлені в цьому стандарті вимоги універсальні та застосовні до всіх організацій чи їхніх частин незалежно від типу, розміру та характеру діяльності організації. Ступінь застосування цих вимог залежить від виробничого середовища та складності організації. Цей стандарт поширюється на організації всіх типів і розмірів, які: a) запроваджують, підтримують і поліпшують СУНБ; b) прагнуть забезпечувати відповідність установленій політиці у сфері неперервності бізнесу; c) потребують мати можливість продовжувати постачати продукцію та надавати послуги з прийнятною, заздалегідь визначеною продуктивностю впродовж непередбачених змін; d) прагнуть підвищувати свою стабільність результативним застосовуванням СУНБ. Цей стандарт можна використовувати для оцінювання здатності організації задовольняти свої потреби та дотримувати своїх зобов’язань у сфері неперервності бізнесу чинний 2022-09-01 ДСТУ EN ISO 22301:2017 (EN ISO 22301:2014, IDT; ISO 22301:2012, IDT) ua Переклад ТК 189
03.100.01, 03.100.70 ДСТУ EN ISO 22313:2021 (EN ISO 22313:2020, IDT; ISO 22313:2020, IDT) EN ISO 22313:2020; ISO 22313:2020 Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Настанови щодо застосування ISO 22301 Цей стандарт використовують як настанови та рекомендації щодо застосовування вимог до системи управління безперервністю бізнесу, наведених в ISO 22301. Настанови та рекомендації ґрунтуються на передовій міжнародній практиці. Настанови та рекомендації поширюються на організації усіх розмірів і типів, охоплюючи великі, середні та малі організації, що функціюють у промислових, комерційних, державних і некомерційних секторах. Прийнятий підхід залежить від середовища функціювання організації та її складності. чинний 2022-09-01 ДСТУ EN ISO 22313:2014 ua Переклад ТК 189
03.100.01, 03.100.70, 03.120.20 ДСТУ ISO 28003:2019 (ISO 28003:2007, IDT) ISO 28003:2007 Системи керування безпекою ланцюга постачання. Вимоги до органів аудиту та сертифікації систем керування безпекою ланцюга постачання чинний 2019-08-15 51 2019-07-25 № 232 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 03.120.20 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-9:2020 (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT) ISO/IEC TS 17021-9:2016 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 9. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту протидії корупції чинний 2021-09-01 10 ua Переклад ТК 89
03.100.01, 03.120.20 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2015 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) ISO/IEC TS 17021-6:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу не чинний 2016-01-01 2020-01-01 13 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2018-12-18 № 507 Підтвердження ТК 89
03.100.01, 03.220.20 ДСТУ EN 14892:2017 (EN 14892:2005, IDT) EN 14892:2005 Транспорт і логістика – найкраща лінія для визначення обмеженого доступу до міських центрів чинний 2017-08-01 10 2017-07-18 № 183 en Підтвердження ТК 183
03.100.01, 13.100 ДСТУ OHSAS 18002:2015 OHSAS 18002:2008 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог ОНSАS 18001 чинний 2016-04-01 60 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 93
03.100.01, 13.100 ДСТУ OHSAS 18001:2010 OHSAS 18001:2007 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги не чинний 2011-01-01 2022-01-01 27 ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) 2010-12-27 № 594 2019-12-26 № 502 ua Переклад ТК 135
03.100.01, 13.310, 35.240.99 ДСТУ EN ISO 22311:2014 EN ISO 22311:2014 Соціальна безпека. Відеоспостереження. Сумісність експорту чинний 2016-01-01 39 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
03.100.01, 27.010 ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги Цей стандарт встановлює вимоги до: системи енергетичного менеджменту загалом; функцій системи енергетичного менеджменту; готування персоналу служби енергетичного менеджменту; складників системи енергетичного менеджементу; діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту; проведення внутрішнього енергетичного аудиту; проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження; аудиту системи енергетичного менеджменту та до критеріїв його впровадження. Цей стандарт поширюється на діяльність, пов'язану з організацією робіт щодо створення та функціонування системи енергетичного менеджменту у виробничих системах. чинний 2006-07-01 22 2005-11-25 № 338 ua ТК 48
03.100.01, 29.160.01 ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору чинний 2000-07-01 60 1999-06-18 № 356 ru,ua ТК 42
03.100.01, 35.240.20, 35.240.63 ДСТУ CEN/TR 17014-101:2019 (CEN/TR 17014-101:2018, IDT) CEN/TR 17014-101:2018 Електронні державні закупівлі. Інтерфейси інтероперабельності бізнесу. Електронний тендер. Частина 101. Огляд чинний 2019-08-01 24 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.01, 35.240.20, 35.240.63 ДСТУ CEN/TR 17015-101:2019 (CEN/TR 17015-101:2018, IDT) CEN/TR 17015-101:2018 Електронні державні закупівлі. Інтерфейси інтероперабельності бізнесу. Електронний каталог. Частина 101. Огляд чинний 2019-08-01 16 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.01, 61.020 ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения не чинний 1989-01-01 2019-01-01 10 ГОСТ 15.007-81 (1-VII-92) - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 125
03.100.02 ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) ISO 26000:2010 Настанови щодо соціальної відповідальності чинний 2020-01-01 2021-10-01 118 2019-12-26 № 511, 2020-03-02 № 51 (зміна до № 511) en,ua Підтвердження,Переклад ТК 89
03.100.03, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19796-3:2015 (ISO/IEC 19796-3:2009, IDT) ISO/IEC 19796-3:2009 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Менеджмент якості, забезпечення якості та метрика. Частина 3. Контрольні методи та метрика чинний 2016-01-01 46 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 163
03.100.10, 13.020.20 ДСТУ ISO 20400:2019 (ISO 20400:2017, IDT) ISO 20400:2017 Стійкі закупівлі. Настанови чинний 2021-01-01 54 ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT) 2019-12-21 № 471 ua Переклад
03.100.10, 35.240.20, 35.240.60 ДСТУ CWA 16558:2016 (CWA 16558:2013, IDT) CWA 16558:2013 Інтерфейси інтероперабельності державних закупівель в Європі. Архітектура ВІІ чинний 2018-01-01 13 ДСТУ CWA 16558:2015 2016-12-27 № 451 ua Переклад ТК 20
03.100.10, 35.240.20, 35.240.63 ДСТУ CEN/TR 17016-101:2019 (CEN/TR 17016-101:2018, IDT) CEN/TR 17016-101:2018 Електронні державні закупівлі. Інтерфейси інтероперабельності бізнесу. Електронне замовлення. Частина 101. Огляд чинний 2019-08-01 16 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.10, 35.240.20, 35.240.63 ДСТУ CEN/TR 17017-101:2019 (CEN/TR 17017-101:2018, IDT) CEN/TR 17017-101:2018 Електронні державні закупівлі. Інтерфейси інтероперабельності бізнесу. Електронне заповнення. Частина 101. Огляд чинний 2019-08-01 14 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.10, 35.240.60 ДСТУ CWA 16073-1:2015 CWA 16073-1:2010 Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель у Європі. Частина 1. Огляд профілю чинний 2016-01-01 48 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 105
03.100.10, 35.240.60 ДСТУ CWA 16073-3:2015 CWA 16073-3:2010 Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель у Європі. Частина 3. Вимоги до інструментальних засобів чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 105
03.100.10, 35.240.60 ДСТУ CWA 16073-4:2015 CWA 16073-4:2010 Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель у Європі. Частина 4. Методичні рекомендації для тестування і пілотування чинний 2016-01-01 14 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 105
03.100.10, 35.240.60 ДСТУ CWA 16558:2015 CWA 16558:2013 Інтерфейси взаємодії бізнесу для державних закупівель у Європі. ВІІ архітектура не чинний 2016-01-01 2018-01-01 15 ДСТУ CWA 16558:2016 (CWA 16558:2013, IDT) 2015-11-05 № 145 2016-12-27 № 451 en Підтвердження ТК 105
03.100.20 ДСТУ-П 9172:2021 Настанови з електронної комерції. Основні положення Цей стандарт «Настанови з електронної комерції. Основні положення» встановлює загальні правила щодо ключових заходів, пов'язаних з електронною комерцією, та заохочує використання певних механізмів, які допоможуть суб`єктам електронної комерції та їхньому персоналу, який відповідає за реалізацію та/або поліпшення бізнес процесів у сфері електронної комерції. Стандарт сприятиме підвищенню рівня розуміння, прозорості, відповідальності, оперативності та доступності в онлайн транзакціях, внаслідок чого покращуючи довіру споживачів до електронної комерції та зменшуючи кількість скарг і суперечок, що пов’язані з цим сектором економіки. чинний,буде скасовано 2022-02-15 2025-02-15 24 2021-12-28 № 551 ua НОС
03.100.20, 11.220 ДСТУ 8616:2016 Препарати ветеринарні. Правила оптової та роздрібної торгівлі чинний 2018-01-01 2016-03-29 № 89 ua ТК 149
03.100.30 ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 (ISO/IEC 40180:2017, IDT) ISO/IEC 40180:2017 Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структура чинний 2020-01-01 58 2018-12-12 № 478 ua Переклад ТК 20
03.100.30 ДСТУ ISO/IEC TR 20748-1:2018 (ISO/IEC TR 20748-1:2016, IDT) ISO/IEC TR 20748-1:2016 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Інтероперабельність навчальної аналітики. Частина 1. Еталонна модель чинний 2020-01-01 33 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 20
03.100.30 ДСТУ ISO/IEC TR 20748-2:2018 (ISO/IEC TR 20748-2:2017, IDT) ISO/IEC TR 20748-2:2017 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Інтероперабельність навчальної аналітики. Частина 2. Системні вимоги чинний 2020-01-01 18 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 20
03.100.30 ДСТУ ISO/IEC 19778-3:2019 (ISO/IEC 19778-3:2015, IDT) ISO/IEC 19778-3:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Технології співпраці. Співробітництво. Частина 3. Модель даних спільних груп чинний 2019-08-01 22 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.30 ДСТУ EN 473:2012 EN 473:2008 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення не чинний 2013-07-01 2016-01-01 28 ДСТУ EN 473-2001,ГОСТ 30489-97 (EN 473:92) ДСТУ EN ISO 9712:2014 2012-11-28 № 1356 2014-12-30 № 1494 ua ТК 63
03.100.30, 03.120.10 ДСТУ-Н ISO 10019:2007 ISO 10019:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг чинний 2008-01-01 16 2007-09-03 № 209 ua Переклад ТК 93
03.100.30, 03.120.10 ДСТУ ISO 10015:2021 (ISO 10015:2019, IDT) ISO 10015:2019 Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу У цьому стандарті подано настанови для організації щодо встановлення, запровадження, підтримання та поліпшування систем управління компетентністю та розвитком персоналу з тим, щоб позитивно впливати на виходи, пов’язані з відповідністю продукції та послуг, а також із потребами та очікуваннями відповідних заінтересованих сторін. Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхнього типу чи розміру. Стандарт не додає, не змінює чи модифікує іншим чином вимоги стандартів ISO серії 9000 чи будь-яких інших стандартів. чинний 2022-08-01 ДСТУ ISO 10015:2008 ua Переклад ТК 189
03.100.30, 03.120.10 ДСТУ ISO 10018:2021 (ISO 10018:2020, IDT) ISO 10018:2020 Управління якістю. Настанови щодо залучання персоналу Цей стандарт застосовують як настанови щодо залучання персоналу до запроваджування системи управління якістю організації та посилення його участі, а також підвищення його компетентності у межах організації. Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їх розміру, типу чи виду діяльності. чинний 2022-08-01 ДСТУ ISO 10018:2015 ua Переклад ТК 189
03.100.30, 03.120.10 ДСТУ ISO 10015:2008 ISO 10015:1999 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу не чинний 2009-01-01 2022-08-01 17 ДСТУ ISO 10015:2021 (ISO 10015:2019, IDT) 2008-08-04 № 268 2021-12-15 № 504 ua Переклад ТК 93
03.100.30, 03.120.10 ДСТУ ISO 10018:2015 ISO 10018:2012 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності не чинний 2017-01-01 2022-08-01 27 3-2017* ДСТУ ISO 10018:2021 (ISO 10018:2020, IDT) 2015-11-27 № 164 2021-12-15 № 504 ua Переклад ТК 93
03.100.30, 03.120.20 ДСТУ-Н GHTF-SG4-(00)3:2015 GHTF-SG4-(00)3:2000 Настанови щодо регуляторного аудиту систем якості виробників медичних виробів. Загальні вимоги. Додаток 3. Вимоги до підготовки аудиторів чинний 2016-04-01 8 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 166
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-5:2015 ISO 18436-5:2012 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 5. Технік-аналітик лабораторії аналізу мастильних матеріалів чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-1:2015 ISO 18436-1:2012 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 1. Вимоги до органів сертифікації та процедури сертифікації чинний 2016-01-01 19 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-2:2015 ISO 18436-2:2014 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 2. Моніторинг стану та діагностування вібрації чинний 2016-01-01 44 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-3:2015 ISO 18436-3:2012 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 3. Вимоги до органів із навчання та процедури навчання чинний 2016-01-01 18 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-4:2015 ISO 18436-4:2014 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 4. Аналіз мастильних матеріалів у польових умовах чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-6:2015 ISO 18436-6:2014 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 6. Акустична емісія чинний 2016-01-01 18 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-7:2015 ISO 18436-7:2014 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 7. Термографія чинний 2016-01-01 22 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 17.160 ДСТУ ISO 18436-8:2015 ISO 18436-8:2013 Моніторинг і діагностика стану машин. Вимоги до кваліфікації та сертифікації персоналу. Частина 8. Ультразвук чинний 2016-01-01 16 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.100.30, 19.100 ДСТУ EN ISO 9712:2014 EN ISO 9712:2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю This International Standard specifies requirements for principles for the qualification and certification of personnel who perform industrial non-destructive testing (NDT). The system specified in this International Standard can also apply to other NDT methods or to new techniques within an established NDT method, provided a comprehensive scheme of certification exists and the method or technique is covered by International, regional or national standards or the new NDT method or technique has been demonstrated to be effective to the satisfaction of the certification body. The certification covers proficiency in one or more of the following methods: a) acoustic emission testing; b) eddy current testing; c) infrared thermographic testing; d) leak testing (hydraulic pressure tests excluded); e) magnetic testing; f) penetrant testing; g) radiographic testing; h) strain gauge testing; i) ultrasonic testing; j) visual testing (direct unaided visual tests and visual tests carried out during the application of another NDT method are excluded). чинний 2016-01-01 43 ДСТУ EN 473:2012 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження 2014/68/EU
03.100.30, 19.100 ДСТУ ISO 18490:2017 (ISO 18490:2015, IDT) ISO 18490:2015 Неруйнівний контроль. Оцінювання гостроти зору для персоналу неруйнівного контролю чинний 2017-10-01 15 2017-08-15 № 233 en Підтвердження ТК 78
03.100.30, 23.040.20, 23.040.45, 91.140.40 ДСТУ ISO/TR 19480:2019 (ISO/TR 19480:2005, IDT) ISO/TR 19480:2005 Поліетиленові труби та з’єднувальні деталі, використовувані для постачання газоподібних палив або води. Підготування та оцінювання зварників чинний 2019-07-01 20 2019-06-13 № 155 en Підтвердження
03.100.30, 25.160.01 ДСТУ EN ISO 14732:2014 EN ISO 14732:2013 Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробо- вування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів в базі-24 чинний 2016-01-01 24 ДСТУ ISO 14732:2004 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
03.100.30, 25.160.10 ДСТУ EN 13067:2021 (EN 13067:2020, IDT) EN 13067:2020 Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварників. Зварні термопластичні конструкції Цей стандарт застосовують для оцінки кваліфікації зварників пластмас з метою отримання якісних зварних з’єднань при зварюванні термопластичних конструкцій, руйнування яких може завдати шкоди людині та навколишньому середовищу. Застосування цього стандарту поширюється на всіх зварників пластмас під час проведення випробувань з метою підтвердження їх кваліфікаційних здібностей та використовується на всіх зварювальних майданчиках, де проводяться зварювальні роботи термопластичних конструкцій. чинний 2021-12-06 48 ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT) 2021-12-01 № 461 en Підтвердження ТК 44
03.100.30, 25.160.10 ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT) EN 13067:2012 Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварників. Зварні термопластичні конструкції не чинний 2016-07-01 2021-12-06 43 ДСТУ EN 13067:2021 (EN 13067:2020, IDT) 2016-06-21 № 183, 2018-04-24 111 зміна до № 183 2021-12-01 № 461 en Підтвердження ТК 44
03.100.30, 25.160.10 ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012, IDT) EN ISO 9606-1:2013, ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012 Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі не чинний 2017-10-01 2019-07-01 30 ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012, Cor 1:2012, IDT) ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 (EN ISO 9606-1:2017, IDT; ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012; Cor 2:2013, IDT) 2016-12-27 № 443 2018-12-14 № 48812-2018 ua Переклад ТК 44
03.100.30, 27.080, 27.200 ДСТУ EN 13313:2009 EN 13313:2001 Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу чинний 2011-01-01 12 2009-07-29 № 274 ua Переклад НОС
03.100.30, 35.240.90 ДСТУ ISO/IEC 19788-3:2017 (ISO/IEC 19788-3:2011; Amd 1:2016, IDT) ISO/IEC 19788-3:2011; Amd 1:2016 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 3. Основний профіль застосування чинний 2019-01-01 36 ДСТУ ISO/IEC 19788-3:2016 (ISO/IEC 19788-3:2011, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.90 ДСТУ ISO/IEC 19788-4:2017 (ISO/IEC 19788-4:2014, IDT) ISO/IEC 19788-4:2014 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 4. Технічні елементи чинний 2019-01-01 17 ДСТУ ISO/IEC 19788-4:2016 (ISO/IEC 19788-4:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.90 ДСТУ ISO/IEC 19778-1:2019 (ISO/IEC 19778-1:2015, IDT) ISO/IEC 19778-1:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Технології співпраці. Співробітництво. Частина 1. Модель даних спільного використання чинний 2019-08-01 44 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.90 ДСТУ ISO/IEC 19778-2:2019 (ISO/IEC 19778-2:2015, IDT) ISO/IEC 19778-2:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Технології співпраці. Співробітництво. Частина 2. Модель даних спільного середовища чинний 2019-08-01 29 2019-07-03 № 194 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.90 ДСТУ ISO/IEC 19780-1:2019 (ISO/IEC 19780-1:2015, IDT) ISO/IEC 19780-1:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Технології співпраці. Спілкування в процесі гуртового навчання. Частина 1. Текстове спілкування чинний 2019-08-01 24 2019-07-03-№ 195 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 20006-2:2016 (ISO/IEC 20006-2:2015, IDT) ISO/IEC 20006-2:2015, IDT) Інформаційні технології для навчання, освіти та підготовки. Інформаційна модель для компетенцій. Частина 2. Інформація щодо рівня знань чинний 2016-10-10 37 2016-10-07 № 306 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 20016-1:2016 (ISO/IEC 20016-1:2014, IDT) ISO/IEC 20016-1:2014, IDT) Інформаційні технології для навчання, освіти та підготовки. Доступність мови та еквіваленти інтерфейсу людини в додатках е-навчання. Частина 1. Структурна та еталонна моделі для семантичної сумісності чинний 2016-10-10 238 2016-10-07 № 306 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC TR 29163-1:2016 (ISO/IEC TR 29163-1:2009, IDT) ISO/IEC TR 29163-1:2009 Інформаційні технології. Розподілена еталонна модель об'єкта контенту (SCORM®) 3 видання 2004. Частина 1. Огляд. Версія 1.1 чинний 2016-10-10 41 2016-10-07 № 307 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC TR 29163-2:2016 (ISO/IEC TR 29163-2:2009, IDT) ISO/IEC TR 29163-2:2009 Інформаційні технології. Розподілена еталонна модель об'єкта контенту (SCORM®) 3 видання 2004. Частина 2. Версія 1.1 об’єднаної моделі контенту чинний 2016-10-10 249 2016-10-07 № 307 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC TR 29163-3:2016 (ISO/IEC TR 29163-3:2009, IDT) ISO/IEC TR 29163-3:2009 Інформаційні технології. Розподілена еталонна модель об'єкта контенту (SCORM®) 3 видання 2004. Частина 3. Версія 1.1 середовища реального часу чинний 2016-10-10 224 2016-10-07 № 307 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC TR 29163-4:2016 (ISO/IEC TR 29163-4:2009, IDT) ISO/IEC TR 29163-4:2009 Інформаційні технології. Розподілена еталонна модель об'єкта контенту (SCORM®) 3 видання 2004. Частина 4. Версія 1.1 послідовності та переміщення чинний 2016-10-10 257 2016-10-07 № 307 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 20006-1:2017 (ISO/IEC 20006-1:2014, IDT) ISO/IEC 20006-1:2014 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовлення. Інформаційна модель компетенцій. Частина 1. Загальна структура та інформаційна модель компетенцій чинний 2019-01-01 ДСТУ ISO/IEC 20006-1:2016 (ISO/IEC 20006-1:2014, IDT) 2017-11-27 № 380 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2017 (ISO/IEC 19788-1:2011; Amd 1:2014, IDT) ISO/IEC 19788-1:2011; Amd 1:2014 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 1. Загальна схема чинний 2019-01-01 52 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2016 (ISO/IEC 19788-1:2011) та ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2016/Зміна № 1:2016 (ISO/IEC 19788-1:2011/Amd 1:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-2:2017 (ISO/IEC 19788-2:2011; Amd 1:2016, IDT) ISO/IEC 19788-2:2011; Amd 1:2016 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 2. Елементи Дублінського ядра чинний 2019-01-01 26 ДСТУ ISO/IEC 19788-2:2016 (ISO/IEC 19788-2:2011, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-5:2017 (ISO/IEC 19788-5:2012, IDT) ISO/IEC 19788-5:2012 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 5. Освітні елементи чинний 2019-01-01 34 ДСТУ ISO/IEC 19788-5:2016 (ISO/IEC 19788-5:2012, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-8:2017 (ISO/IEC 19788-8:2015, IDT) ISO/IEC 19788-8:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 8. Елементи даних записів МНР чинний 2019-01-01 29 ДСТУ ISO/IEC 19788-8:2016 (ISO/IEC 19788-8:2015, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-9:2017 (ISO/IEC 19788-9:2015, IDT) ISO/IEC 19788-9:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 9. Елементи даних осіб чинний 2019-01-01 26 ДСТУ ISO/IEC 19788-9:2016 (ISO/IEC 19788-9:2015, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19796-1:2010 ISO/IEC 19796-1:2005 Інформаційні технології. Навчання, освіта та тренування. Керування якістю, гарантії та метрики якості. Частина 1. Загальний підхід не чинний 2012-07-01 2021-04-01 74 2010-12-28 № 634 2021-03-23 № 108 ua Переклад ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2016 (ISO/IEC 19788-1:2011, IDT) ISO/IEC 19788-1:2011, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 1. Загальна структурна модель не чинний 2016-10-10 2019-01-01 63 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2017 (ISO/IEC 19788-1:2011; Amd 1:2014, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2016/Зміна № 1:2016 (ISO/IEC 19788-1:2011/Amd 1:2014, IDT) ISO/IEC 19788-1:2011/Amd 1:2014, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 1. Загальна структурна модель не чинний 2016-10-10 2019-01-01 17 ДСТУ ISO/IEC 19788-1:2017 (ISO/IEC 19788-1:2011; Amd 1:2014, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-2:2016 (ISO/IEC 19788-2:2011, IDT) ISO/IEC 19788-2:2011, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 2. Елементи Дублінського ядра не чинний 2016-10-10 2019-01-01 26 ДСТУ ISO/IEC 19788-2:2017 (ISO/IEC 19788-2:2011; Amd 1:2016, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-3:2016 (ISO/IEC 19788-3:2011, IDT) ISO/IEC 19788-3:2011, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 3. Основний профіль додатка не чинний 2016-10-10 2019-01-01 35 ДСТУ ISO/IEC 19788-3:2017 (ISO/IEC 19788-3:2011; Amd 1:2016, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-4:2016 (ISO/IEC 19788-4:2014, IDT) ISO/IEC 19788-4:2014, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 4. Технічні елементи не чинний 2016-10-10 2019-01-01 21 ДСТУ ISO/IEC 19788-4:2017 (ISO/IEC 19788-4:2014, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-5:2016 (ISO/IEC 19788-5:2012, IDT) ISO/IEC 19788-5:2012, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 5. Освітні елементи не чинний 2016-10-10 2019-01-01 42 ДСТУ ISO/IEC 19788-5:2017 (ISO/IEC 19788-5:2012, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-8:2016 (ISO/IEC 19788-8:2015, IDT) ISO/IEC 19788-8:2015, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 8. Елементи даних для записів МНР не чинний 2016-10-10 2019-01-01 36 ДСТУ ISO/IEC 19788-8:2017 (ISO/IEC 19788-8:2015, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 19788-9:2016 (ISO/IEC 19788-9:2015, IDT) ISO/IEC 19788-9:2015, IDT) Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Метадані навчальних ресурсів. Частина 9. Елементи даних для осіб не чинний 2016-10-10 2019-01-01 31 ДСТУ ISO/IEC 19788-9:2017 (ISO/IEC 19788-9:2015, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-12-12 № 409 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC 20006-1:2016 (ISO/IEC 20006-1:2014, IDT) ISO/IEC 20006-1:2014, IDT) Інформаційні технології для навчання, освіти та підготовки. Інформаційна модель для компетенцій. Частина 1. Загальна структурна модель компетенцій та інформаційна модель не чинний 2016-10-10 2019-01-01 51 ДСТУ ISO/IEC 20006-1:2017 (ISO/IEC 20006-1:2014, IDT) 2016-10-07 № 306 2017-11-27 № 380 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 35.240.99 ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2016 (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT) ISO/IEC TS 20013:2015, IDT) Інформаційні технології для навчання, освіти та підготовки. Еталонна структурна модель інформації е-портфоліо не чинний 2016-10-10 2020-01-01 48 ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2018 (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT) 2016-10-07 № 306 2018-12-18 № 503 en Підтвердження ТК 20
03.100.30, 53.020.20 ДСТУ ISO 9926-1-94 ISO 9926-1:1990 Крани вантажопідіймальні. Навчання кранівників. Загальні положення чинний 1995-01-01 10 1994-04-29 № 99 ru,ua Переклад ТК 16
03.100.30, 53.020.99 ДСТУ ISO 18878:2008 ISO 18878:2004 Підйомники робочих платформ мобільні. Навчання оператора (машиніста) чинний 2010-01-01 15 2008-09-03 № 318 ua Переклад ТК 104
03.100.30, 53.100 ГОСТ 27246-87 (ИСО 7130-81) Машины землеройные. Указания по методике обучения операторов не чинний 1988-01-01 2018-01-01 11 ДСТУ ISO 7130:2015 (ISO 7130:2013, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ua,ru ТК 59
03.100.30, 53.100 ГОСТ 27928-88 (ИСО 8152-84) Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Обучение механиков не чинний 1990-01-01 2018-01-01 10 - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 59
03.100.30, 67.240 ДСТУ ISO 8586:2019 (ISO 8586:2012, IDT) ISO 8586:2012 Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо відбору, навчання та контролю відібраних експертів та експертів з органолептичного оцінювання чинний 2019-09-01 36 2019-07-25 № 233 en Підтвердження ТК 179
03.100.40 ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення чинний 2001-07-01 23 2000-11-27 № 677 ru,ua ТК 88
03.100.40 ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення Стандарт установлює загальні правила виконання науково-дослідних робіт (НДР), у тому числі правила подання заявок на виконання НДР, розроблення ТЗ на НДР та її складові частини, функції учасників НДР, зміст етапів, їх виконання і приймання, реєстрації НДР та реалізації її результатів. Положення цього стандарту є обов'язковими для НДР, виконання яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для НДР, які виконують за рахунок обігових або власних коштів установ, підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності, положення стандарту є рекомендованими. Стандарт не поширюється на НДР, які виконуються у системі розроблення і поставлення на виробництво військової техніки. чинний 2001-07-01 39 2000-11-27 № 677 ru,ua ТК 88
03.100.40, 03.100.50 ДСТУ CEN/TS 16555-2:2019 (CEN/TS 16555-2:2014, IDT) CEN/TS 16555-2:2014 Управління інноваціями. Частина 2. Управління стратегічним прогнозуванням чинний 2020-01-01 19 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50 ДСТУ CEN/TS 16555-3:2019(CEN/TS 16555-3:2014, IDT) CEN/TS 16555-3:2014 Управління інноваціями. Частина 3. Інноваційне мислення чинний 2020-01-01 17 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50 ДСТУ CEN/TS 16555-5:2019 (CEN/TS 16555-5:2014, IDT) CEN/TS 16555-5:2014 Управління інноваціями. Частина 5. Управління співпрацею чинний 2020-01-01 18 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50 ДСТУ CEN/TS 16555-6:2019 (CEN/TS 16555-6:2014, IDT) CEN/TS 16555-6:2014 Управління інноваціями. Частина 6. Управління творчою діяльністю чинний 2020-01-01 15 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50 ДСТУ CEN/TS 16555-7:2019(CEN/TS 16555-7:2015, IDT) CEN/TS 16555-7:2015 Управління інноваціями. Частина 7. Оцінювання управління інноваціями чинний 2020-01-01 26 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50, 03.100.70 ДСТУ CEN/TS 16555-1:2019 (CEN/TS 16555-1:2013, IDT) CEN/TS 16555-1:2013 Управління інноваціями. Частина 1. Система управління інноваціями чинний 2020-01-01 22 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.40, 03.100.50, 03.140 ДСТУ CEN/TS 16555-4:2019 (CEN/TS 16555-4:2014, IDT) CEN/TS 16555-4:2014 Управління інноваціями. Частина 4. Управління інтелектуальною власністю чинний 2020-01-01 34 2019-12-18 № 434 en Підтвердження ТК 189
03.100.50 ДСТУ 3176-95 (ГОСТ 30341-96) ГОСТ 30341-96 Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничих підприємств чинний 1997-07-01 19 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 3224-95 (ГОСТ 30356-96) ГОСТ 30356-96 Енергозбереження. Методи визначення норм витрачання електроенергії гірничими підприємствами чинний 1997-07-01 77 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 3740-98 Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах чинний 1999-07-01 36 1998-05-29 № 357 ru,ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 3971-2000 (ГОСТ 30716-2000) ГОСТ 30716-2000 Енергозбереження. Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії Цей стандарт поширюється на установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Стандарт установлює методи та порядок обчислення витрат теплової енергії тільки на технологічні потреби і є основою для формування критеріїв оцінювання енергоефективності окремих установок, агрегатів і систем. Стандарт використовується як основоположний для обчислення питомих витрат теплової енергії у виробництві збірних бетонних і залізобетонних виробів. Методи обсислення витрат є обов'язкові для будь-яких заводів, які виробляють збірні бетонні і залізобетонні вироби. чинний 2001-07-01 21 2000-07-07 № 429 затверджено,2000-11-21 № 659 надано чинності ru,ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 4369:2005 Енергозбереження. Чорна металургія. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначання показників виходу та використання Цей стандарт поширюється на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які утворюються як пальні та теплові відходи підприємств чорної металургії. Цей стандарт установлює загальну методику визначання показників виходу та використання ВЕР, вироблення енергії та економії палива внаслідок використання ВЕР. Цей стандарт застосовують для розраховування показників виходу та використання ВЕР під час розробляння й конструювання утилізаційних утсановок для технологічних агрегатів підприємств чорної металургії, розробляння та вживання організаційно-технічних заходів з енергоощаджування, розробляння й оптимізації паливно-енергетичних балансів металургійних підприємств, а також під час оцінювання економії палива внаслідок використання ВЕР. Положення цього стандарту мають застосовувати підприємства, установи й організації, науково-технічні та інженерні товариства, міністерства (відомства), а також громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно-правових форм діяльності в галузі виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів. чинний 2006-01-01 23 2005-01-28 № 23 ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 4370:2011 Енергозбереження. Коксохімічне виробництво. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання Цей стандарт установлює загальну методику визначення виходу та показників використання вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР), які утворюються в коксохімічному виробництві. Цей стандарт поширюється на ВЕР, які утворюються в головних виробничих цехах коксохімічних підприємств під час технологічних операцій, безпосередньо пов’язаних з виробництвом коксу та обробкою супутніх продуктів коксування. Цей стандарт застосовують на всіх етапах розроблення й експлуатації технологічних процесів та обладнання підприємствами та організаціями, які працюють у коксохімічній підгалузі, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності. чинний 2011-07-01 98 ДСТУ 4370:2005 2011-02-25 № 69 ua ТК 48
03.100.50 ДСТУ 4676:2006 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення розроблення, поставлення і зняття з виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Стандарт призначений для використовування суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, які розробляють та ставлять на виробництво ЗІЗ. Стандарт не поширюється на розроблення та поставлення на виробництво ЗІЗ спеціального призначення (для потреб Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ тощо), а також на одиничні та несерійні вироби. чинний 2007-07-01 26 ГОСТ 15.004-88 2006-09-07 № 273 ua ТК 88
03.100.50 ДСТУ-Н 7918:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання Ця настанова подає методичні вказівки щодо вибирання контрольного устатковання, контрольних пристроїв і інструментів, щоб виконувати технічне контролювання виробів і технологічних процесів для технологічного підготовлення виробництва. Настанова встановлює послідовність і зміст етапів вибирання засобів контролювання, завдання, вирішувані на кожному етапі, та документацію, що забезпечує виконання цих завдань. чинний 2016-07-01 17 2015-06-22 № 61 ua
03.100.50 ДСТУ-Н 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання Ця настанова подає методичні вказівки щодо проектування технічного контролю та розроблення систем, процесів і операцій технічного контролювання для технологічного підготовлення виробництва продукції. У цій настанові встановлено послідовність і зміст етапів розроблення процесів, операцій технічного контролювання та систем автоматичного (автоматизованого) контролю, завдання, вирішувані на кожному етапі, та документацію, що забезпечує виконання цих завдань. чинний 2016-07-01 25 2015-06-22 № 61 ua
03.100.50 РСТ УССР 5-90 Система розробки та постановки продукції на виробництво. Вироби народних художніх промислів. Основні положення чинний 1992-01-01 8 РСТ УССР 5-84 1990-11-28 № 29 ru,ua Переклад
03.100.50 ГОСТ 15.309-98 ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения чинний 2000-09-01 18 2000-06-02 № 339 ru ТК 88
03.100.50 ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції чинний 2018-01-01 21 ДСТУ ГОСТ 15.001:2009, ДСТУ ГОСТ 15.005:2009, ДСТУ ГОСТ 15.009:2009, ДСТУ ГОСТ 15.311:2009 2016-03-30 № 93 ua ТК 88
03.100.50 ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм чинний 2008-07-01 13 ДБН Г.1-1-93 2007-12-17 № 373 Мінрегіон
03.100.50 ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 ГОСТ 15.001-88 СРПП. Продукция производственно-технического назначения не чинний 2009-02-01 2019-01-01 12 ГОСТ 15.001-88 (1-IХ-90) 2008-12-22 № 495 2015-11-05 № 146 скасовано повністю, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 ua,ru Підтвердження
03.100.50 ДСТУ ГОСТ 15.005:2009 ГОСТ 15.005-86 СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации не чинний 2009-02-01 2018-01-01 7 ГОСТ 15.005-86 (1-VII-87),(2-IV-88),(3-VII-89) - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ru,ua Підтвердження
03.100.50 ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 ГОСТ 15.009-91 СРПП. Непродовольственные товары народного потребления не чинний 2009-02-01 2018-01-01 6 ГОСТ 15.009-91 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
03.100.50 ДСТУ ГОСТ 15.311:2009 ГОСТ 15.311-90 СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм не чинний 2009-02-01 2018-01-01 5 ГОСТ 15.311-90 - 2008-12-22 № 495 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ru,ua Підтвердження ТК 65
03.100.50, 25.160.20 ДСТУ 3159-95 Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання чинний 1996-07-01 41 1995-07-28 № 263 ru,ua ТК 44
03.100.50, 65.060.01 ДСТУ 4397:2005 Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування Цей стандарт поширюється на спеціалізовану сільськогосподарську техніку (далі за текстом — машини), призначену для виконання окремих операцій, трактори, транспортні засоби, універсальні самохідні машини, технологічні мобільні та стаціонарні комплекси. Стандарт встановлює загальні положення, показники економічного оцінювання та методи їх визначання на етапі випробовування вказаних машин. чинний 2006-01-01 19 ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23729-88, ГОСТ 23730-88 2005-04-28 № 101 ua ТК 69
03.100.50, 67.020 ДСТУ 3946:2018 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів чинний 2019-10-01 19 ДСТУ 3946–2000 2018-09-17 № 316 ua ТК 88
03.100.50, 67.020 ДСТУ 3946-2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення не чинний 2001-01-01 2019-10-01 16 1-1-2001,4-2002*,2-4-2007 ДСТУ 3946:2018 2000-02-28 № 182 2018-09-17 № 316 ru,ua ТК 88
03.100.50, 67.060 ДСТУ 4582:2006 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення розроблення та поставлення на виробництво хліба та хлібобулочних виробів (далі по тексту — продукція). Стандарт також установлює порядок поставлення на виробництво зазначеної продукції, виготовлення якої здійснюють за документацією іноземних фірм. Стандарт не поширюється на продукцію, що її виготовляють на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань оборони. Вимоги цього стандарту застосовують суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи) усіх форм власності, які займаються розроблянням і постачанням на виробництво хліба та хлібобулочних виробів. чинний 2007-01-01 13 ГОСТ 15.015-90 2006-08-15 № 242 ua ТК 8
03.100.50, 71.100.70 ДСТУ 4821:2007 Система розробляння і поставлення продукції на виробництво. Продукція парфумерно-косметична. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення розробляння та поставлення на виробництво нових видів парфумерно-косметичної продукції. Стандарт також установлює порядок поставлення на виробництво ПК продукції, освоєної раніше іншим підприємством і/чи за технічною документацією іноземних фірм. Стандарт не поширюється на лікувальну косметичну продукцію. Стандарт мають застосовувати суб’єкти господарювання України усіх форм власності, які займаються розроблянням і поставленням на виробництво нових видів ПК продукції. чинний 2009-01-01 17 10-2007* 2007-08-13 № 184 ua ТК 88
03.100.50, 75.020 ДСТУ 4311:2004 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії. Основні положення чинний 2005-07-01 13 2004-07-05 № 130 ua ТК 38
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC 27003:2018 (ISO/IEC 27003:2017, IDT) ISO/IEC 27003:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою. Настанова чинний 2018-10-01 53 2018-09-24 № 337 en Підтвердження ТК 20
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC 27007:2018(ISO/IEC 27007:2017, IDT) ISO/IEC 27007:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо аудиту систем керування інформаційною безпекою чинний 2019-01-01 49 2018-12-10 № 470 en Підтвердження ТК 20
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC 27009:2018(ISO/IEC 27009:2016, IDT) ISO/IEC 27009:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою. Визначення для сфери застосування ISO/IEC 27001. Вимоги чинний 2019-01-01 15 2018-12-10 № 470 en Підтвердження ТК 20
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC 27010:2018(ISO/IEC 27010:2015, IDT) ISO/IEC 27010:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування інформаційною безпекою для міжгалузевих та міжорганізаційних комунікацій чинний 2019-01-01 41 2018-12-10 № 470 en Підтвердження ТК 20
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2018 (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT) ISO/IEC TS 20013:2015 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Еталонна структура інформації електронного портфеля чинний 2020-01-01 38 ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2016 (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT) 2018-12-18 № 503 ua Переклад ТК 20
03.100.70 ДСТУ ISO/IEC 27019:2019 (ISO/IEC 27019:2017, IDT) ISO/IEC 27019:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою для енергопостачальних організацій чинний 2019-08-01 45 ДСТУ ISO/IEC TR 27019:2017 (ISO/IEC TR 27019:2013, IDT) 2019-07-03-№ 195 en Підтвердження ТК 20
03.100.70, 03.100.01 ДСТУ ISO 37001:2018(ISO 37001:2016, IDT) ISO 37001:2016 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування чинний 2020-01-01 43 ДСТУ ISO 37001:2017(ISO 37001:2016, IDT) 2018-12-18 № 507 ua Переклад
03.100.70, 03.100.01 ДСТУ ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016, IDT) ISO 37001:2016 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування не чинний 2017-10-01 2020-01-01 55 ДСТУ ISO 37001:2018(ISO 37001:2016, IDT) 2017-08-14 № 223 2018-12-18 № 507 en Підтвердження
03.100.70, 03.120.10 ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) EN ISO 9001:2015; ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги чинний 2018-12-05 44 2018-11-30 № 454 en Підтвердження ТК 189
03.100.70, 03.120.10 ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT) ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху чинний 2020-01-01 51 ДСТУ ISO 9004:2012; ДСТУ ISO 9004-2–96; ДСТУ ISO 9004-3–98; ДСТУ ISO 9004-4–98 2018-12-12 № 479 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 03.120.10 ДСТУ ISO 10006:2018 (ISO 10006:2017, IDT) ISO 10006:2017 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах чинний 2020-01-01 35 ДСТУ ISO 10006:2005 2018-12-12 № 479 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 03.120.10 ДСТУ ISO 10007:2018 (ISO 10007:2017, IDT) ISO 10007:2017 Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією чинний 2020-01-01 12 ДСТУ ISO 10007:2005 2018-12-12 № 479 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 03.120.10, 11.020.01 ДСТУ EN 15224:2019 (EN 15224:2016, IDT) EN 15224:2016 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я чинний 2020-01-01 84 2019-12-26 № 505 en Підтвердження ТК 189
03.100.70, 03.120.10, 11.020.01 ДСТУ EN 15224:2019 (EN 15224:2016, IDT) EN 15224:2016 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я чинний 2020-01-01 62 2019-02-26 № 37 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 03.120.10, 27.120.01 ДСТУ ISO/TR 4450:2022 (ISO/TR 4450:2020, IDT) ISO/TR 4450:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 19443:2018 набуде чинності 2023-01-01 2022-06-09 № 94 en Передрук ТК 197
03.100.70, 03.120.10, 49.020 ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012, IDT) EN 9137:2012 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю згідно з EN 9100 чинний 2018-11-01 12 2018-10-17 № 357 en Підтвердження ТК 189
03.100.70, 03.120.10, 49.020 ДСТУ EN 9100:2018 (EN 9100:2018, IDT) EN 9100:2018 Системи управління якістю. Вимоги до організацій авіаційної, космічної та оборонної галузей чинний 2018-11-01 59 2018-10-24 № 379 Підтвердження ТК 26
03.100.70, 03.160 ДСТУ ISO 18091:2020 (ISO 18091:2019, IDТ) ISO 18091:2019 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в суб’єктах місцевого самоврядування чинний 2021-06-01 80 ДСТУ IWA 4:2009 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 03.200.01 ДСТУ ISO 21401:2020 (ISO 21401:2018, IDT) ISO 21401:2018 Туризм та супутні послуги. Система управління сталим розвитком закладів розміщення. Вимоги чинний 2021-10-01 28 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 11.040.01 ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) EN ISO 13485:2016, ISO 13485:2016 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання чинний 2019-01-01 69 ДСТУ EN ISO 13485:2015 (EN ISO 13485:2012, IDT; ISO 13485:2003, IDT); ДСТУ EN ISO 13485:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT) 2018-12-17 № 495 en Підтвердження ТК 189 90/385/ЕЕС, 93/42/EEC, 98/79/EC
03.100.70, 11.040.01 ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN ISO 13485:2016/AC:2018, IDT) EN ISO 13485:2016/AC:2018 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання чинний 2020-01-01 24 2019-12-05 № 402 en Підтвердження ТК 189 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
03.100.70, 11.040.01 ДСТУ ISO 15378:2019 (ISO 15378:2017, IDT) ISO 15378:2017 Матеріали первинні пакувальні на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2015 з урахуванням належної виробничої практики (GMP) чинний 2021-01-01 76 ДСТУ ISO 15378:2016 (ISO 15378:2015, IDT) 2019-12-18 № 435 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 13.020.10 ДСТУ ISO 14002-1:2020 (ISO 14002-1:2019, IDT) ISO 14002-1:2019 Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення чинний 2021-06-01 16 ua Переклад ТК 82
03.100.70, 13.020.10 ДСТУ EN ISO 14006:2021 (EN ISO 14006:2020, IDT; ISO 14006:2020, IDT) EN ISO 14006:2020; ISO 14006:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проєктування Ццьому стандарті подано настанови, призначені допомогти організаціям розробити, задокументувати, запровадити, підтримувати й постійно поліпшувати своє керування екологічним проєктуванням як частиною системи екологічного управлінн. Цей стандарт призначено для використання організаціями, які запровадили СЕУ згідно з ISO14001, але він може також допомогти охопити екологічне проєктування іншими системами управління. Настанови застосовні до будь-якої організації незалежно від її типу, розміру чи продукції, яку вона постачає. Цей стандарт поширюється на пов’язані з продукцією екологічні аспекти та види діяльності, які організація у змозі контролювати й на які вона у змозі впливати. Цей стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічної дієвості. чинний 2022-09-01 ДСТУ ISO 14006:2013 ua Переклад ТК 82
03.100.70, 13.020.20 ДСТУ ISO 37101:2019 (ISO37101:2016, IDT) ISO37101:2016 Сталий розвиток у громадах. Система управління сталим розвитком. Вимоги та настанови щодо використання чинний 2021-01-01 35 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 175
03.100.70, 13.060.01 ДСТУ ISO 46001:2021 (ISO 46001:2019, IDT) ISO 46001:2019 Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та настанови щодо застосування Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення, запроваджування та підтримування системи управління ефективністю використання води та подає настанови щодо її використовування. Він поширюється на організації будь-якого типу та розміру, які використовують воду. Його зорієнтовано на кінцевого користувача. Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, яка бажає: a) досягти ефективного використовування водних ресурсів за допомогою підходу «зменшувати–замінювати–повторно використовувати»; b) розробити, запровадити та підтримувати процеси, спрямовані на забезпечення ефективності використання води; c) постійно поліпшувати ефективність використання води. Цей стандарт установлює вимоги щодо використання води в організації та подає настанови щодо його застосовування. Ці настанови поширюються на моніторинг, вимірювання, документування, звітування, проєктування та практики закуповування, які стосуються устатковання, систем і процесів, а також підготування персоналу, що сприяють управлінню ефективністю використання води. чинний 2022-09-01 ua Переклад ТК 189
03.100.70, 23.040.01, 75.200 ДСТУ EN 16348:2017 (EN 16348:2013, IDT) EN 16348:2013 Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги чинний 2017-09-01 71 2017-06-13 № 151 en,ua Передрук ТК 133
03.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC 27017:2017 (ISO/IEC 27017:2015, IDT) ISO/IEC 27017:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик стосовно заходів інформаційної безпеки, що ґрунтуються на ISO/IEC 27002, для хмарних послуг Цей стандарт надає рекомендації щодо заходів інформаційної безпеки, які застосовують для надання та застосування хмарних послуг, за допомогою формування: — додаткових рекомендацій щодо впровадження для відповідних заходів безпеки, визначених в ISO/IEC 27002; — додаткових заходів безпеки з рекомендаціями щодо впровадження, що конкретно стосуються хмарних послуг. У цьому стандарті наведено заходи безпеки та рекомендації щодо впровадження як для провайдерів,так і для споживачів хмарних послуг. чинний 2019-01-01 40 ДСТУ ISO/IEC 27017:2016 (ISO/IEC 27017:2015, IDT) 2017-12-19 № 428 ua Переклад ТК 20
03.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC 27021:2018 (ISO/IEC 27021:2017, IDT) ISO/IEC 27021:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги до компетенції для професіоналів з керування інформаційною безпекою чинний 2019-01-01 29 2018-12-11 № 476 en Підтвердження ТК 20
03.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC 27005:2019 (ISO/IEC 27005:2018, IDT) ISO/IEC 27005:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками інформаційної безпеки чинний 2019-11-01 61 ДСТУ ISO/IEC 27005:2015 (ISO/IEC 27005:2011, IDT) 2019-10-16 № 312 en Підтвердження ТК 20
03.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC TS 27008:2019 (ISO/IEC TS 27008:2019, IDT) ISO/IEC TS 27008:2019 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо оцінювання захисту інформаційної безпеки чинний 2019-11-01 99 ДСТУ ISO/IEC TR 27008:2018 (ISO/IEC TR 27008:2011, IDT) 2019-10-16 № 312 en Підтвердження ТК 20
03.100.70, 35.030 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT)/Поправка № 2:2019 (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT) ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги чинний 2019-11-01 3 2019-10-16 № 312 en Підтвердження ТК 20
03.100.70, 67.020 ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) ISO 22000:2018 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі чинний 2019-12-01 48 ДСТУ ISO 22000:2007 2019-10-31 № 340, 2021-11-23 № 452 зміна до № 340 (зміна назви) en Підтвердження ТК 191
03.100.70, 75.020 ДСТУ EN ISO 29001:2021 (EN ISO 29001:2020, IDT; ISO 29001:2020, IDT) EN ISO 29001:2020; ISO 29001:2020 Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію та надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості Цей стандарт встановлює вимоги до системи управління якістю для організацій, які постачають продукцію та надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості. Цей стандарт розроблено як додаток до ISO 9001:2015. Додаткові вимоги та настанови до ISO 9001:2015 було розроблено, щоб керувати ризиками та можливостями у ланцюгу постачання в нафтовій, нафтохімічній та газовій промисловостях, а також щоб забезпечити підґрунтя для узгодження вимог із додатковими стандартами, застосовними в цих галузях. чинний 2022-09-01 ДСТУ ISO/TS 29001:2010 ua Переклад ТК 189
03.120, 33.040 ДСТУ ITU-T P.800.1:2019 (ITU-T P.800.1:2016, IDT) ITU-T P.800.1:2016 Усереднена експертна оцінка (MOS). Термінологія чинний 2019-09-01 17 2019-07-11 № 200 en Підтвердження ТК 155
03.120, 33.040 ДСТУ ITU-T P.862:2019 (ITU-T P.862:2001, IDT) ITU-T P.862:2001 Оцінювання сприйняття якості мовлення (PESQ). Об’єктивний метод наскрізного оцінювання якості мовлення вузькосмугових телефонних мереж і мовних кодексів чинний 2019-09-01 30 2019-07-11 № 200 en Підтвердження ТК 155
03.120, 33.040 ДСТУ ITU-T P.862.1:2019 (ITU-T P.862.1:2003, IDT) ITU-T P.862.1:2003 Функція перетворення множини необроблених результатів Р.862 в MOS-LQO чинний 2019-09-01 10 2019-07-11 № 200 en Підтвердження ТК 155
03.120, 33.040 ДСТУ ITU-T P.863:2019 (ITU-T P.863:2018, IDT) ITU-T P.863:2018 Прогнозування об’єктивної оцінки якості сприйняття під час прослуховування чинний 2019-09-01 79 2019-07-11 № 200 en Підтвердження ТК 155
03.120, 33.040 ДСТУ ITU-T Y.1541:2019 (ITU-T Y.1541:2011, IDT) ITU-T Y.1541:2011 Показники продуктивності мережі для IP-послуг чинний 2019-09-01 65 2019-07-11 № 200 en Підтвердження ТК 155
03.120.01 ДСТУ 2053-92 Система показників якості продукції. Засоби індивідуального захисту органів дихання ізольовані. Номенклатура показників та методи їх контролю чинний 1993-07-01 23 1992-11-27 № 121 ru,ua ТК 93
03.120.01 ДСТУ 2054-92 Система показників якості продукції. Компресори дожимні. Номенклатура показників та методи їх контролю чинний 1994-01-01 12 1992-11-27 № 121 ru,ua ТК 28
03.120.01 РСТ УССР 1938-83 Система показників якості продукції. Пістолети пневматичні скобозабивні і скобопрошивні. Номенклатура показників чинний 1984-07-01 7 1983-08-10 № 73 ru,ua ТК 93
03.120.01 РСТ УССР 1944-84 Система показників якості продукції. Круги полірувальні. Номенклатура показників чинний 1985-01-01 6 1984-01-17 № 4 ru,ua ТК 93
03.120.01 ДСТУ ГОСТ 4.378:2009 ГОСТ 4.378-85 СПКП. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей (Тільки для контролю показників якості продукції) не чинний 2009-02-01 2018-01-01 7 - 2008-12-22 № 494 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
03.120.01 ДСТУ ГОСТ 4.379:2009 ГОСТ 4.379-85 СПКП. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей (Тільки для контролю показників якості продукції) не чинний 2009-02-01 2018-01-01 9 - 2008-12-22 № 494 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
03.120.01 ДСТУ ГОСТ 13017:2009 ГОСТ 13017-83 Гравиметры наземные. Общие технические условия (Тільки для контролю показників якості продукції) не чинний 2009-02-01 2018-01-01 23 ГОСТ 13017-83 (1-VІ-87),(2-VІІІ-87),(3-Х-89) - 2008-12-22 № 494 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
03.120.01 ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ru,ua
03.120.01, 01.140.20 ГОСТ 4.313-85 СПКП. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 144
03.120.01, 03.120.30, 21.020 ДСТУ IEC 60812:2015 IEC 60812:2006 Методи аналізування надійності систем. Аналіз наслідків видів відмов (FMEA) чинний 2016-01-01 51 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
03.120.01, 07.040 ГОСТ 4.417-86 СПКП. Приборы геодезические. Номенклатура показателей не чинний 1987-07-01 2018-01-01 9 (1-VI-88) - 2015-12-14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 103
03.120.01, 11.040.20 ГОСТ 4.317-85 СПКП. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-VI-87) - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ru,ua
03.120.01, 11.040.30 ГОСТ 4.307-85 СПКП. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.30 ГОСТ 4.310-85 СПКП. Иглодержатели. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.30 ГОСТ 4.485-87 СПКП. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.50 ГОСТ 4.178-85 СПКП. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.50 ГОСТ 4.490-89 СПКП. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.50, 27.120.10 ГОСТ 4.92-93 ГОСТ 4.92-93 СПКП. Радиационная техника. Номенклатура показателей чинний 1997-07-01 7 ГОСТ 4.92-83 1996-10-28 № 454 ru ТК 79
03.120.01, 11.040.55 ГОСТ 4.160-85 СПКП. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 5 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.55 ГОСТ 4.312-85 СПКП. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 10 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 77
03.120.01, 11.040.55 ГОСТ 4.370-85 СПКП. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.55 ГОСТ 4.372-85 СПКП. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.55 ГОСТ 4.389-85 СПКП. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Номенклатура показателей не чинний 1987-01-01 2018-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.60 ГОСТ 4.324-85 СПКП. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.040.99 ГОСТ 4.129-85 СПКП. Техника криогенная медицинская. Номенклатура показателей не чинний 1986-07-01 2018-01-01 9 (1-VI-87) - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.080.10 ГОСТ 4.363-85 СПКП. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.080.10 ГОСТ 4.365-85 СПКП. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 77
03.120.01, 11.220