Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

31.020 ДСТУ 2634-94 IEC 60050-191:1990,IEC 60271:1974,IEC 60300:1984,IEC 60409:1981 Вироби електронної техніки. Методи оцінювання відповідностей вимогам надійності чинний 1995-07-01 26 1994-06-29 № 163 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 2992-95 IEC 60050-191:1990,IEC 60050-521:1984,IEC 60319:1978 Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності чинний 1996-01-01 83 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3166-95 (ГОСТ 23592-96) ГОСТ 23592-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні вимоги до об’ємного монтажу виробів електронної техніки та електротехнічних чинний 1997-07-01 15 ГОСТ 23592-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3167-95 (ГОСТ 23586-96) ГОСТ 23586-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до джгутів та їх кріплення чинний 1997-07-01 31 ГОСТ 23586-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3168-95 (ГОСТ 23587-96) ГОСТ 23587-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення монтажних проводів та кріплення жил чинний 1997-07-01 40 ГОСТ 23587-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3169-95 (ГОСТ 23585-96) ГОСТ 23585-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення та з’єднання екранів проводів чинний 1997-07-01 27 ГОСТ 23585-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3502-97 Елементи радіоелектронної апаратури. Склеювання. Метод визначення часу тужавлення шва чинний 1998-01-01 14 1997-01-31 № 57 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3506-97 Елементи радіоелектронної апаратури. Метод визначення коефіцієнта поглинання акустичних хвиль Релея чинний 1998-01-01 13 1997-01-31 № 57 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування Цей стандарт поширюється на невідновлювані вироби електронної техніки виробничо-технічної призначеності та народного споживання й установлює загальні вимоги щодо надійності та методи випробування цих виробів. Стандарт не поширюється на джерела високоінтенсивного оптичного випромінення газорозрядні, які мають наробіток 1500 год і менше, рентгенівські трубки й бетатронні рентгенівські камери. чинний 2015-07-01 9 ГОСТ 25359-82 2014-12-29 № 1484 ua
31.020 ДСТУ 8215:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги збережуваності та методи випробовування чинний 2017-04-01 11 ГОСТ 21493-76 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ 8216:2015 Вироби електронної техніки. Класифікація за умовами застосування та вимоги стійкості до зовнішніх впливових чинників чинний 2017-04-01 11 ГОСТ 25467-82 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ 8282:2015 Вироби електронної техніки. Правила приймання чинний 2017-07-01 13 ГОСТ 25360-82 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ ГОСТ 30668-2002 ГОСТ 30668-2000 Вироби електронної техніки. Марковання чинний 2003-01-01 12 11-2010* ГОСТ 24385-80,ГОСТ 25486-82 2002-10-07 № 523 ru,ua Передрук ТК 72
31.020 ДСТУ IEC 60062:2015 (IEC 60062:2004, IDT) IEC 60062:2004 Коди для маркування резисторів та конденсаторів чинний 2016-01-01 19 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.020 ДСТУ EN 61709:2018 (EN 61709:2017, IDT; IEC 61709:2017, IDT) EN 61709:2017; IEC 61709:2017 Компоненти електричні. Надійність. Стандартні умови для оптимізації відмов і навантажувальні моделі для перетворення чинний 2019-01-01 127 2018-11-29 № 446 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 60286-6:2022 (EN 60286-6:2004, IDT; IEC 60286-6:2004, IDT) EN 60286-6:2004; IEC 60286-6:2004 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 6. Упаковка для компонентів поверхневого монтажу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT) EN 60062:2016; IEC 60062:2016 Коди маркування резисторів та конденсаторів набуде чинності 2023-12-31 36 ДСТУ IEC 60062:2015 (IEC 60062:2004, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 60286-5:2022 (EN IEC 60286-5:2018, IDT; IEC 60286-5:2018, IDT) EN IEC 60286-5:2018; IEC 60286-5:2018 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 5. Матричні лотки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020 ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60062:2016/AC:2016-12, IDT; IEC 60062:2016/COR1:2016, IDT) EN 60062:2016/AC:2016-12; IEC 60062:2016/COR1:2016 Коди маркування резисторів та конденсаторів набуде чинності 2023-12-31 6 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 60062:2022 (EN 60062:2016, IDT; IEC 60062:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60062:2016/A1:2019, IDT; IEC 60062:2016/A1:2019, IDT) EN 60062:2016/A1:2019; IEC 60062:2016/A1:2019 Коди маркування резисторів та конденсаторів набуде чинності 2023-12-31 10 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 62435-1:2022 (EN 62435-1:2017, IDT; IEC 62435-1:2017, IDT) EN 62435-1:2017; IEC 62435-1:2017 Електронні компоненти. Довгострокове зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 1. Загальні положення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 62435-2:2022 (EN 62435-2:2017, IDT; IEC 62435-2:2017, IDT) EN 62435-2:2017; IEC 62435-2:2017 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 2. Механізми зносу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 62435-5:2022 (EN 62435-5:2017, IDT; IEC 62435-5:2017, IDT) EN 62435-5:2017; IEC 62435-5:2017 Електронні компоненти. Довгострокове зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 5. Пристрої з матрицями та пластинами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-4:2022 (EN IEC 62435-4:2018, IDT; EN IEC 62435-4:2018, IDT) EN IEC 62435-4:2018; EN IEC 62435-4:2018 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв.Частина 4. Зберігання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-6:2022 (EN IEC 62435-6:2018, IDT; IEC 62435-6:2018, IDT) EN IEC 62435-6:2018; IEC 62435-6:2018 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 6. Упаковані або готові пристрої набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-3:2022 (EN IEC 62435-3:2020, IDT; IEC 62435-3:2020, IDT) EN IEC 62435-3:2020; IEC 62435-3:2020 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 3. Дані набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-8:2022 (EN IEC 62435-8:2020, IDT; IEC 62435-8:2020, IDT) EN IEC 62435-8:2020; IEC 62435-8:2020 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 8. Пасивні електронні пристрої набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-7:2022 (EN IEC 62435-7:2021, IDT; IEC 62435-7:2020, IDT) EN IEC 62435-7:2021; IEC 62435-7:2020 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 7. Мікроелектромеханічні пристрої набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 62435-9:2022 (EN IEC 62435-9:2021, IDT; IEC 62435-9:2021, IDT) EN IEC 62435-9:2021; IEC 62435-9:2021 Електронні компоненти. Тривале зберігання електронних напівпровідникових пристроїв. Частина 9. Особливі випадки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 61709:2018 (EN 61709:2017, IDT; IEC 61709:2017, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 61709:2017/AC:2019-11, IDT; IEC 61709:2017/COR1:2019, IDT) EN 61709:2017/AC:2019-11; IEC 61709:2017/COR1:2019 Компоненти електричні. Надійність. Стандартні умови для оптимізації відмов і навантажувальні моделі для перетворення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 61760-2:2022 (EN 61760-2:2007, IDT; IEC 61760-2:2007, IDT) EN 61760-2:2007; IEC 61760-2:2007 Технологія поверхневого монтажу. Частина 2. Умови транспортування та зберігання пристроїв для поверхневого монтажу (SMD). Посібник із застосування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ CLC/TS 50466:2022 (CLC/TS 50466:2006, IDT) CLC/TS 50466:2006 Довготривале зберігання електронних компонентів. Технічні умови для впровадження набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN IEC 63203-406-1:2022 (EN IEC 63203-406-1:2022, IDT; IEC 63203-406-1:2021, IDT) EN IEC 63203-406-1:2022; IEC 63203-406-1:2021 Переносні електронні пристрої та технології. Частина 406-1. Метод випробувань для вимірювання температури поверхні наручних електронних пристроїв під час контакту зі шкірою людини набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 61360-2:2022 (EN 61360-2:2013, IDT; IEC 61360-2:2012, IDT) EN 61360-2:2013; IEC 61360-2:2012 Стандартні типи елементів даних із пов’язаною схемою класифікації електричних компонентів. Частина 2. Схема словника EXPRESS набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 61360-1:2022 (EN 61360-1:2017, IDT; IEC 61360-1:2017, IDT) EN 61360-1:2017; IEC 61360-1:2017 Стандартні типи елементів даних із пов’язаною схемою класифікації. Частина 1. Визначення. Принципи та методи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020 ДСТУ EN 60294:2022 (EN 60294:2012, IDT; IEC 60294:2012, IDT) EN 60294:2012; IEC 60294:2012 Вимірювання розмірів циліндричного компонента з осьовими кінцями набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.020 ГОСТ 16841-79 Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 (1-II-83),(2-Х-85),(3-V-89) ГОСТ 16841-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 20935-91 Криоэлектроника. Термины и определения не чинний 1992-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 20935-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 21493-76 Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний не чинний 1977-01-01 2017-04-01 15 (1-IХ-78),(2-VI-82),(3-III-87),(4-ХI-87),(5-V-92) 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru
31.020 ГОСТ 23073-78 Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 23088-80 Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний не чинний 1981-07-01 2017-07-01 10 (1-ХI-81),(2-ХI-83),(3-Х-85),(4-I-90) ГОСТ 23088-78 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 23593-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов с применением гибких матриц. Технические требования не чинний 1980-07-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
31.020 ГОСТ 24927-81 Изделия электронной техники. Общие требования к временной противокоррозионной защите и методы испытаний не чинний 1982-07-01 2018-01-01 12 (1-III-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний не чинний 1983-01-01 2015-07-01 5 (1-Х-84) 2014-12-29 № 1484 12-2014 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25360-82 Изделия электронной техники. Правила приемки не чинний 1983-01-01 2017-07-01 14 (1-V-88),(2-II-89) 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25467-82 Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам не чинний 1984-01-01 2017-04-01 7 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 26080-84 Радиоэлектронная аппаратура и изделия электронной техники. Общие требования к защите от воздействия плесневых грибов не чинний 1985-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 27597-88 Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости не чинний 1989-07-01 2019-01-01 17 ГОСТ 9.076-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.020 СТ СЭВ 4281-83 Пластины кремниевые. Размеры не чинний 2018-01-01 4 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-3-1:2022 (EN 60286-3-1:2009, IDT; IEC 60286-3-1:2009, IDT) EN 60286-3-1:2009; IEC 60286-3-1:2009 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 3-1. Упаковка компонентів поверхневого монтажу на неперервних стрічках. Тип V. Пресовані несні стрічки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-3-2:2022 (EN 60286-3-2:2009, IDT; IEC 60286-3-2:2009, IDT) EN 60286-3-2:2009; IEC 60286-3-2:2009 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 3-2. Упаковка компонентів поверхневого монтажу на неперервних стрічках. Тип VI. Блістерні несні стрічки шириною 4 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-4:2022 (EN 60286-4:2013, IDT; IEC 60286-4:2012, IDT) EN 60286-4:2013; IEC 60286-4:2012 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 4. Накопичувачі для електронних компонентів, інкапсульовані в упаковки різних форм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-2:2022 (EN 60286-2:2015, IDT; IEC 60286-2:2015, IDT) EN 60286-2:2015; IEC 60286-2:2015 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 2. Упаковка компонентів на стрічку з односпрямованими проводами на неперервних стрічках набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-1:2022 (EN 60286-1:2017, IDT; IEC 60286-1:2017, IDT) EN 60286-1:2017; IEC 60286-1:2017 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 1. Упаковка компонентів із осьовими проводами на неперервних стрічках набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 31.240 ДСТУ EN IEC 60286-3:2022 (EN IEC 60286-3:2019, IDT; IEC 60286-3:2019, IDT) EN IEC 60286-3:2019; IEC 60286-3:2019 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 3. Упаковка компонентів поверхневого монтажу на неперервних стрічках набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60286-1:2022 (EN 60286-1:2017, IDT; IEC 60286-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60286-1:2017/A1:2021, IDT; IEC 60286-1:2017/A1:2021, IDT) EN 60286-1:2017/A1:2021; IEC 60286-1:2017/A1:2021 Упаковка компонентів для автоматичного транспортування. Частина 1. Упаковка компонентів із осьовими проводами на неперервних стрічках набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 31.240 ДСТУ EN 60917-2-1:2022 (EN 60917-2-1:1995, IDT; IEC 60917-2-1:1993, IDT) EN 60917-2-1:1995; IEC 60917-2-1:1993 Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2. Групові технічні вимоги. Розміри координації інтерфейсу для практики обладнання 25 мм. Розділ 1. Детальна специфікація. Розміри для шаф і стелажів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.020, 35.200 ДСТУ EN 63002:2022 (EN 63002:2017, IDT; IEC 63002:2016, IDT) EN 63002:2017; IEC 63002:2016 Метод ідентифікації та сумісності зв’язку для зовнішніх джерел живлення, що використовують із портативними комп’ютерними пристроями набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020, 35.200 ДСТУ EN IEC 63002:2022 (EN IEC 63002:2021, IDT; IEC 63002:2021, IDT) EN IEC 63002:2021; IEC 63002:2021 Метод ідентифікації та сумісності зв’язку для зовнішніх джерел живлення, що використовують із портативними комп’ютерними пристроями набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.020, 55.020 ДСТУ 8281:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги до паковання, транспортування та методи випробування чинний 2017-07-01 13 ГОСТ 23088-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020, 71.040.50 ДСТУ EN 62321-7-2:2022 (EN 62321-7-2:2017, IDT; IEC 62321-7-2:2017, IDT) EN 62321-7-2:2017; IEC 62321-7-2:2017 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 7-2. Шестивалентний хром. Визначення шестивалентного хрому (Cr(VI)) у полімерах та електроніці колориметричним методом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
31.020, 71.040.50 ДСТУ EN 62321-8:2022 (EN 62321-8:2017, IDT; IEC 62321-8:2017, IDT) EN 62321-8:2017; IEC 62321-8:2017 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 8. Фталати в полімерах за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC-MS), газової хроматографії-мас-спектрометрії з використанням піролізатора/пристрою для термодесорбції (Py... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 82
31.040 ДСТУ EN IEC 61643-331:2022 (EN IEC 61643-331:2018, IDT; IEC 61643-331:2017, IDT) EN IEC 61643-331:2018; IEC 61643-331:2017 Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 331. Вимоги до характеристик та методи випробувань металооксидних варисторів (MOV) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.040 ДСТУ EN IEC 61643-331:2022 (EN IEC 61643-331:2020, IDT; IEC 61643-331:2020, IDT) EN IEC 61643-331:2020; IEC 61643-331:2020 Компоненти низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 331. Вимоги до характеристик та методи випробувань металооксидних варисторів (MOV) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.040 ДСТУ EN 60440:2022 (EN 60440:2012, IDT; IEC 60440:2012, IDT) EN 60440:2012; IEC 60440:2012 Методика вимірювання нелінійності в резисторах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ IEC 60063:2015 (IEC 60063:2015, IDT) IEC 60063:2015 Резистори та конденсатори. Ряди преференційних чисел чинний 2016-01-01 13 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 60915:2006, IDT) EN 60915:2007; IEC 60915:2006 Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60717:2022 (EN 60717:2012, IDT; IEC 60717:2012, IDT) EN 60717:2012; IEC 60717:2012 Метод визначення простору, необхідного для конденсаторів і резисторів з односпрямованими закінченнями набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60063:2022 (EN 60063:2015, IDT; IEC 60063:2015, IDT) EN 60063:2015; IEC 60063:2015 Резистори та конденсатори. Ряди преференційних чисел набуде чинності 2023-12-31 16 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 60915:2006, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 60915:2007/corrigendum Apr. 2009, IDT) EN 60915:2007/corrigendum Apr. 2009 Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60915:2022 (EN 60915:2007, IDT; IEC 60915:2006, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60915:2007/corrigendum Mar. 2008, IDT) EN 60915:2007/corrigendum Mar. 2008 Конденсатори та резистори для використання в електронному обладнанні. Бажані розміри кінців валів, втулок і для кріплення електронних компонентів з одним отвором, змонтованих на втулці та керованих валом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040, 31.060 ДСТУ EN 60301:2022 (EN 60301:2012, IDT; IEC 60301:2012, IDT) EN 60301:2012; IEC 60301:2012 Бажані діаметри кінцевих проводів конденсаторів і резисторів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.01 ДСТУ 8244:2015 Резистори. Методи вимірювання рівня шумів чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.19-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8245:2015 Резистори. Метод визначання залежності опору від температури чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.15-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8246:2015 Резистори. Метод вимірювання опору. чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.20-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8247:2015 Резистори. Метод визначання змінення опору від змінення напруги чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.17-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8248:2015 Резистори постійні. Основні параметри чинний 2017-04-01 ГОСТ 24013-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8477:2015 Резистори. Метод випробовування імпульсним навантаженням чинний 2017-07-01 ГОСТ 21342.14-86 2015-09-28 № 118 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ EN IEC 62812:2022 (EN IEC 62812:2019, IDT; IEC 62812:2019, IDT) EN IEC 62812:2019; IEC 62812:2019 Вимірювання низького опору. Методи та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.01 ДСТУ EN IEC 62812:2022 (EN IEC 62812:2019, IDT; IEC 62812:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 2812:2019/AC:2020-04, IDT; IEC 62812:2019/COR1:2020, IDT) EN IEC 2812:2019/AC:2020-04; IEC 62812:2019/COR1:2020 Вимірювання низького опору. Методи та настанови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.01 ГОСТ 9663-75 Резисторы. Ряд номинальных мощностей рассеяния не чинний 1976-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-81),(2-VII-90) ГОСТ 9663-61 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 9664-74 Резисторы. Допускаемые отклонения от номинального значения сопротивления не чинний 1975-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-81),(2-VII-90) ГОСТ 9664-61 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.0-75 Резисторы. Общие требования при измерении электрических параметров не чинний 1977-01-01 2017-01-01 9 (1-Х-82),(2-II-84),(3-VIII-87),(4-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части разд. 1, ГОСТ 3223-67 в части разд.1 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.13-78 Резисторы. Метод измерения сопротивления изоляции не чинний 1979-07-01 2018-01-01 6 (1-II-84), (2-Х-92) ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления изоляции, ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления изоляции 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.14-86 Резисторы. Метод испытания импульсной нагрузки не чинний 1987-07-01 2017-07-01 6 (1-III-88) ГОСТ 21342.14-78 2015-09-28 № 118, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 9-2015, 12–2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.15-78 Резисторы. Метод определения температурной зависимости сопротивления не чинний 1979-07-01 2017-04-01 6 (1-II-84),(2-Х-92),(3-ІПС2-2001) ГОСТ 15478-70 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.16-78 Резисторы. Метод измерения нелинейности сопротивления не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 (1-VII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.17-78 Резисторы. Метод определения изменения сопротивления от изменения напряжения не чинний 1979-07-01 2017-04-01 2 (1-ХII-81),(2-VI-82),(3-VII-84) ГОСТ 3223-67 в части метода определения изменения сопротивления от напряжения 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.18-78 Резисторы. Метод проверки электрической прочности изоляции не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-81), (2-VII-84), (3-Х-92) ГОСТ 3223-67 в части метода проверки электрической прочности изоляции, ГОСТ 11199-65 в части метода проверки электрической прочности изоляции 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.19-78 Резисторы. Методы измерения уровня шумов не чинний 1979-07-01 2017-04-01 5 (1-VI-82) ГОСТ 3223-67 в части метода проверки ЭДС собственных шумов, ГОСТ 11199-65 в части метода проверки ЭДС собственных шумов 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.20-78 Резисторы. Метод измерения сопротивления не чинний 1979-07-01 2017-04-01 7 (1-ХII-81),(2-VI-82),(3-Х-92),(4-ІПС2-2001) ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления, ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21395.0-75 Резисторы. Методы проверки требований к конструкции. Общие положения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-82),(2-IХ-92) ГОСТ 3223-67 в части общих указаний, разд. 1 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21414-75 Резисторы. Термины и определения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 11 (1-I-79),(2-III-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.01, 31.060.01 ГОСТ 12661-67 Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов не чинний 1967-07-01 2018-01-01 2 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 72
31.040.01, 31.060.01 ГОСТ 28884-90 (МЭК 63-63) Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 205 12-2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-1:2015 (IEC 60115-1:2008, IDT) IEC 60115-1:2008 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 1. Загальні технічні умови чинний 2016-01-01 79 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-2:2015 (IEC 60115-2:2014, IDT) IEC 60115-2:2014 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 2. Технічні умови групові. Постійні малопотужні плівкові резистори з дротяними виводами чинний 2016-01-01 72 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-8:2015 (IEC 60115-8:2009, IDT) IEC 60115-8:2009 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 8. Групові технічні умови. Постійні резистори, монтовані на поверхні чинний 2016-01-01 44 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ДСТУ EN 140200:2022 (EN 140200:1996, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140200:1996/A1:2001, IDT) EN 140200:1996/A1:2001 Специфікація розділу: резистори постійної потужності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-9:2022 (EN 60115-9:2004, IDT; IEC 60115-9:2003, IDT) EN 60115-9:2004; IEC 60115-9:2003 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 9. Розділова специфікація. Мережі постійних резисторів для поверхневого монтажу з індивідуально вимірюваними резисторами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-9-1:2022 (EN 60115-9-1:2004, IDT; IEC 60115-9-1:2003, IDT) EN 60115-9-1:2004; IEC 60115-9-1:2003 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 9-1. Бланк детальної специфікації. Мережі постійних резисторів для поверхневого монтажу з індивідуально вимірюваними резисторами. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140101:2022 (EN 140101:2008, IDT) EN 140101:2008 Бланк детальної специфікації: фіксовані плівкові резистори малої потужності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT) EN 140101-806:2008 Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності. Металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-801:2022 (EN 140401-801:2007, IDT) EN 140401-801:2007 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стійкості 0,1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT) EN 140401-802:2007 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT) EN 140401-803:2007 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Циліндричні. Класи стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-1:2022 (EN 60115-1:2011, IDT; IEC 60115-1:2008, IDT) EN 60115-1:2011; IEC 60115-1:2008 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60115-1:2015 (IEC 60115-1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401:2022 (EN 140401:2009, IDT) EN 140401:2009 Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні плівкові резистори для поверхневого монтажу (SMD) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-8:2022 (EN 60115-8:2012, IDT; IEC 60115-8:2009, IDT) EN 60115-8:2012; IEC 60115-8:2009 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Постійні резистори для поверхневого монтажу набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60115-8:2015 (IEC 60115-8:2009, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT) EN 140401-804:2011 Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 0,1; 0,25 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-802:2007/A1:2010, IDT) EN 140401-802:2007/A1:2010 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-803:2007/A1:2010, IDT) EN 140401-803:2007/A1:2010 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Циліндричні. Класи стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-2:2022 (EN 60115-2:2015, IDT; IEC 60115-2:2014, IDT) EN 60115-2:2015; IEC 60115-2:2014 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікація розділу. Постійні плівкові резистори малої потужності зі свинцем набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60115-2:2015 (IEC 60115-2:2014, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-8-1:2022 (EN 60115-8-1:2015, IDT; IEC 60115-8-1:2014, IDT) EN 60115-8-1:2015; IEC 60115-8-1:2014 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 8-1. Бланк детальної специфікації: фіксовані плівкові резистори малої потужності для поверхневого монтажу (SMD) для загального електронного обладнання, рівень класифікації G набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140402:2022 (EN 140402:2015, IDT) EN 140402:2015 Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні дротяні резистори для поверхневого монтажу (SMD) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140402-801:2022 (EN 140402-801:2015, IDT) EN 140402-801:2015 Детальна специфікація: фіксовані малопотужні дротові резистори для поверхневого монтажу (SMD). Прямокутні. Класи стабільності 0,5; 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140401-804:2011/AC:2012, IDT) EN 140401-804:2011/AC:2012 Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 0,1; 0,25 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-803:2007/A2:2013, IDT) EN 140401-803:2007/A2:2013 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Циліндричні. Класи стабільності 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140101-806:2008/A1:2013, IDT) EN 140101-806:2008/A1:2013 Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності. Металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-801:2022 (EN 140401-801:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-801:2007/A1:2013, IDT) EN 140401-801:2007/A1:2013 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стійкості 0,1; 0,25; 0,5; 1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-802:2007/A2:2013, IDT) EN 140401-802:2007/A2:2013 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140401-804:2011/A1:2013, IDT) EN 140401-804:2011/A1:2013 Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 0,1; 0,25 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60115-1:2022 (EN 60115-1:2011, IDT; IEC 60115-1:2008, IDT)/Зміна № 11:2022 (EN 60115-1:2011/A11:2015, IDT) EN 60115-1:2011/A11:2015 Постійні резистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140101-806:2022 (EN 140101-806:2008, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 140101-806:2008/AC:2014, IDT) EN 140101-806:2008/AC:2014 Детальна специфікація: фіксовані плівкові резистори малої потужності. Металеві плівкові резистори на високоякісній кераміці, з конформним покриттям або формованими, осьовими або попередньо сформованими проводами набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 140401-802:2007/AC:2014, IDT) EN 140401-802:2007/AC:2014 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 60195:2022 (EN 60195:2016, IDT; IEC 60195:2016, IDT) EN 60195:2016; IEC 60195:2016 Метод вимірювання струмового шуму, що створюється в постійних резисторах набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140402:2022 (EN 140402:2015, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 140402:2015/A1:2016, IDT) EN 140402:2015/A1:2016 Бланк детальної специфікації: фіксовані малопотужні дротяні резистори для поверхневого монтажу (SMD) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-802:2022 (EN 140401-802:2007, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 140401-802:2007/A1:2010, IDT) EN 140401-802:2007/A1:2010 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-803:2022 (EN 140401-803:2007, IDT)/Зміна № 3:2022 (EN 140401-803:2007/A3:2017, IDT) EN 140401-803:2007/A3:2017 Детальна специфікація. Постійні малопотужні плівкові SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 1; 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-30 № 295 (зміна назви) en Підтвердження
31.040.10 ДСТУ EN 140401-804:2022 (EN 140401-804:2011, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN 140401-804:2011/A2:2019, IDT) EN 140401-804:2011/A2:2019 Детальна специфікація: фіксовані малопотужні плівкові високостабільні SMD резистори. Прямокутні. Класи стабільності 0,1; 0,25 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.10 ГОСТ 24013-80 Резисторы постоянные. Основные параметры не чинний 1981-07-01 2017-05-01 7 (1-Х-83),(2-VII-90) 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 6-2015, 4-2017 ru,ua ТК 72
31.040.10 ГОСТ 24238-84 Резисторы постоянные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 26 (1-VII-88),(2-VII-90),(3-IV-99) ГОСТ 24238-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28608-90 (МЭК 115-1-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 30 2015-12-25 № 205 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28610-90 (МЭК 115-2-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Групповые технические условия на постоянные маломощные непроволочные резисторы не чинний 1992-01-01 2018-01-01 13 2015-12-25 № 205 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28611-90 (МЭК 115-2-1-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Форма технических условий на постоянные маломощные непроволочные резисторы. Уровень качества Е не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29028-91 (МЭК 115-4-82) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Групповые технические условия на постоянные мощные резисторы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29029-91 (МЭК 115-4-1-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма технических условий на постоянные мощные резисторы. Уровень качества Е не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29034-91 (МЭК 115-5-82) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Групповые технические условия на постоянные прецизионные резисторы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29035-91 (МЭК 115-5-1-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма технических условий на постоянные прецизионные резисторы. Уровень качества Е не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29042-91 (МЭК 115-6-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами не чинний 1992-07-01 2018-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29043-91 (МЭК 115-6-2-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма технических условий на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами, имеющими разные номинальные сопротивления или номинальные мощности рассеяния. Уровень качества Е не чинний 1992-07-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29069-91 (МЭК 115-7-84) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 7. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов, в которых не все резисторы отдельно измеряемы не чинний 1992-07-01 2018-01-01 15 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29071-91 (МЭК 115-8-89) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 8. Групповые технические условия на постоянные чип-резисторы не чинний 1992-07-01 2018-01-01 10 2015-12-25 № 205 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30264-95 ГОСТ 30264-95 Варисторы. Общие требования при измерении электрических параметров чинний 1997-07-01 6 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30265-95 ГОСТ 30265-95 Варисторы. Метод испытания импульсной электрической нагрузкой чинний 1997-07-01 6 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30346-96 ГОСТ 30346-96 Варисторы. Метод измерения емкости чинний 1999-01-01 4 1998-05-29 № 358 ru ТК 72
31.040.20 ДСТУ EN 60393-1:2022 (EN 60393-1:2009, IDT; IEC 60393-1:2008, IDT) EN 60393-1:2009; IEC 60393-1:2008 Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.20 ДСТУ EN 60393-2:2022 (EN 60393-2:2016, IDT; IEC 60393-2:2015, IDT) EN 60393-2:2016; IEC 60393-2:2015 Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Технічні вимоги. Потенціометри з ходовим гвинтом і поворотні попередньо встановлені набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.20 ДСТУ EN 60393-5:2022 (EN 60393-5:2016, IDT; IEC 60393-5:2015, IDT) EN 60393-5:2016; IEC 60393-5:2015 Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 5. Технічні умови. Однооборотні малопотужні дротяні та недротові потенціометри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.20 ДСТУ EN 60393-6:2022 (EN 60393-6:2016, IDT; IEC 60393-6:2015, IDT) EN 60393-6:2016; IEC 60393-6:2015 Потенціометри для використання в електронному обладнанні. Частина 6. Специфікація розділу. Попередньо встановлені потенціометри для поверхневого монтажу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.20 ДСТУ EN IEC 61051-2:2022 (EN IEC 61051-2:2021, IDT; IEC 61051-2:2021, IDT) EN IEC 61051-2:2021; IEC 61051-2:2021 Варистори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Розділова специфікація варисторів для притлумлення перенапруг набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.20 ГОСТ 10318-80 Резисторы переменные. Основные параметры не чинний 1981-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-83),(2-II-87),(3-II-88),(4-VII-90) ГОСТ 10318-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.1-87 Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления контактов выключателя резистора не чинний 1988-07-01 2018-01-01 6 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.1-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.2-75 Резисторы переменные. Метод проверки плавности изменения сопротивления не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 (1-Х-82),(2-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 2.4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.3-87 Резисторы переменные. Методы проверки функциональной характеристики не чинний 1988-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.3-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.4-87 Резисторы переменные. Метод измерения разбаланса сопротивления многоэлементных резисторов не чинний 1988-07-01 2018-01-01 7 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.4-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.5-87 Резисторы переменные. Методы измерения минимального сопротивления, показателя максимального ослабления и начального скачка сопротивления не чинний 1988-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.5-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.6-75 Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы не чинний 1977-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-82),(2-VIII-87),(3-ХI-88),(4-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части п.2.9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.9-76 Варисторы. Метод измерения напряжения и тока не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-V-78),(2-Х-81),(3-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.10-76 Варисторы. Метод измерения коэффициента нелинейности не чинний 1977-07-01 2018-01-01 2 (1-Х-81) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.11-76 Варисторы. Метод измерения асимметрии токов и асимметрии напряжений не чинний 1977-07-01 2018-01-01 3 (1-Х-81),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.12-76 Варисторы. Метод измерения температурного коэффициента напряжения и тока не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-Х-81),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.3-75 Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения (усилия перемещения), момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-82),(2-VII-85),(3-IV-89),(4-III-92) ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.8.1, 3.8.2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.4-75 Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 4 (1-VII-85),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 3.9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.5-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-VIII-86),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п.3.8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.6-75 Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 10 (1-IХ-82),(2-IV-86),(3-III-92) ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.10, 3.11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.7-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров не чинний 1977-01-01 2018-01-01 4 (1-VIII-86),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 3.8.3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 22174-76 Резисторы переменные непроволочные. Корпусы. Основные размеры не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-VIII-83),(2-II-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 23203-78 Варисторы. Ряды токов и классификационных напряжений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 24237-84 Резисторы переменные непроволочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 29 (1-IV-87),(2-Х-92) ГОСТ 24237-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 24239-84 Резисторы переменные проволочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 23 (1-IV-99) ГОСТ 24239-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 27647-88 Резисторы переменные. Метод проверки механической прочности вала управления не чинний 1989-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 27648-88 Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления подвижного контакта при низком напряжении не чинний 1989-01-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.30 ДСТУ EN 62319-1-1:2022 (EN 62319-1-1:2005, IDT; IEC 62319-1-1:2005, IDT) EN 62319-1-1:2005; IEC 62319-1-1:2005 Полімерні термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт прямого нагрівання. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації. Застосування обмеження струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 62319-1:2022 (EN 62319-1:2005, IDT; IEC 62319-1:2005, IDT) EN 62319-1:2005; IEC 62319-1:2005 Полімерні термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1:2022 (EN 60738-1:2006, IDT; IEC 60738-1:2006, IDT) EN 60738-1:2006; IEC 60738-1:2006 Термістори. Позитивний температурний коефіцієнт прямого нагрівання. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1-1:2022 (EN 60738-1-1:2008, IDT; IEC 60738-1-1:2008, IDT) EN 60738-1-1:2008; IEC 60738-1-1:2008 Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації. Застосування обмеження струму. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1-2:2022 (EN 60738-1-2:2008, IDT; IEC 60738-1-2:2008, IDT) EN 60738-1-2:2008; IEC 60738-1-2:2008 Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-2. Бланк детальної специфікації. Застосування нагрівального елемента. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1-3:2022 (EN 60738-1-3:2008, IDT; IEC 60738-1-3:2008, IDT) EN 60738-1-3:2008; IEC 60738-1-3:2008 Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-3. Бланк детальної специфікації. Застосування пускового струму. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1-4:2022 (EN 60738-1-4:2008, IDT; IEC 60738-1-4:2008, IDT) EN 60738-1-4:2008; IEC 60738-1-4:2008 Термістори. Позитивний ступінчастий температурний коефіцієнт із прямим нагріванням. Частина 1-4. Бланк детальної специфікації. Застосування датчиків. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60738-1:2022 (EN 60738-1:2006, IDT; IEC 60738-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60738-1:2006/A1:2009, IDT; IEC 60738-1:2006/A1:2009, IDT) EN 60738-1:2006/A1:2009; IEC 60738-1:2006/A1:2009 Термістори. Позитивний температурний коефіцієнт прямого нагрівання. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60539-1:2022 (EN 60539-1:2016, IDT; IEC 60539-1:2016, IDT) EN 60539-1:2016; IEC 60539-1:2016 Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагрівання. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN IEC 60539-2:2022 (EN IEC 60539-2:2019, IDT; IEC 60539-2:2019, IDT) EN IEC 60539-2:2019; IEC 60539-2:2019 Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагрівання. Частина 2. Специфікація в розділі. Термістори з негативним температурним коефіцієнтом для поверхневого монтажу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.040.30 ДСТУ EN 60539-1:2022 (EN 60539-1:2016, IDT; IEC 60539-1:2016, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60539-1:2016/AC:2017-09, IDT; IEC 60539-1:2016/COR1:2017, IDT) EN 60539-1:2016/AC:2017-09; IEC 60539-1:2016/COR1:2017 Термістори з негативним температурним коефіцієнтом прямого нагрівання. Частина 1. Загальні характеристики набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.040.30 ГОСТ 21342.7-76 Терморезисторы. Метод измерения сопротивления не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-V-78),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 21342.8-76 Терморезисторы. Метод измерения температурного коэффициента сопротивления не чинний 1977-07-01 2018-01-01 3 (1-VI-82),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 28626-90 Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Общие технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 23 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 28639-90 Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Форма технических условий. Уровень качества Е не чинний 1992-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.040.99 ДСТУ EN IEC 61051-1:2022 (EN IEC 61051-1:2018, IDT; IEC 61051-1:2018, IDT) EN IEC 61051-1:2018; IEC 61051-1:2018 Варистори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.060 ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT) IEC 60384-1:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 1. Загальні технічні умови чинний 2016-01-01 81 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060 ДСТУ EN 60384-1:2022 (EN 60384-1:2016, IDT; IEC 60384-1:2016, IDT) EN 60384-1:2016; IEC 60384-1:2016 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060, 97.040.20 ДСТУ EN 61270-1:2015 (EN 61270-1:1996,IDT) EN 61270-1:1996 Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 27 ДСТУ IEC 61270-1-2001 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.01 ДСТУ EN 62490-1:2022 (EN 62490-1:2010, IDT; IEC 62490-1:2010, IDT) EN 62490-1:2010; IEC 62490-1:2010 Метод вимірювання ESL. Частина 1. Конденсатори з виводом для використання в електронному обладнанні набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.01 ДСТУ EN 62490-2:2022 (EN 62490-2:2010, IDT; IEC 62490-2:2010, IDT) EN 62490-2:2010; IEC 62490-2:2010 Метод вимірювання ESL. Частина 2. Конденсатори для поверхневого монтажу для використання в електронному обладнанні набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.01 ГОСТ 14611-78 Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Ряды номинальных емкостей напряжений и токов не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 (1-ХI-84) ГОСТ 14611-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-IХ-81),(2-II-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 24240-84 Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2017-07-01 21 (1-IХ-90),(2-IV-99) ГОСТ 24240-80 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 28885-90 Конденсаторы. Методы измерений и испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 26 ГОСТ 21315.0-75 - ГОСТ 21315.10-75, ГОСТ 21315.11-87, ГОСТ 21315.12-88, ГОСТ 21395.0-75 в части конденсаторов, ГОСТ 21395.1-75, ГОСТ 21395.2-75, ГОСТ 21395.8-77 - ГОСТ 21395.11-77, ГОСТ 21395.13-89, ГОСТ 21395.14-89 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.01, 31.060.70 ДСТУ EN 62146-1:2022 (EN 62146-1:2014, IDT; IEC 62146-1:2013, IDT) EN 62146-1:2014; IEC 62146-1:2013 Конденсатори вирівнювальні для автоматичних вимикачів змінного струму високої напруги. Частина 1. Загальні положення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.060.01, 31.060.70 ДСТУ EN 62146-1:2022 (EN 62146-1:2014, IDT; IEC 62146-1:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 62146-1:2014/A1:2016, IDT; IEC 62146-1:2013/A1:2016, IDT) EN 62146-1:2014/A1:2016; IEC 62146-1:2013/A1:2016 Класифікаційні конденсатори для автоматичних вимикачів змінного струму високої напруги. Частина 1. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.060.01, 31.060.70 ГОСТ 12.2.007.5-75 Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VIII-80),(2-ХII-92) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 31
31.060.10 ГОСТ МЭК 384-14-95 ГОСТ МЭК 384-14-95 Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных помех и соединения с питающими магистралями чинний 1997-01-01 62 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.060.10 ДСТУ EN 60384-21-1:2022 (EN 60384-21-1:2004, IDT; IEC 60384-21-1:2004, IDT) EN 60384-21-1:2004; IEC 60384-21-1:2004 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 21-1. Бланк детальної специфікації. Постійні поверхневі багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика, клас 1. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-22-1:2022 (EN 60384-22-1:2004, IDT; IEC 60384-22-1:2004, IDT) EN 60384-22-1:2004; IEC 60384-22-1:2004 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 22-1. Бланк детальної специфікації. Постійні поверхневі багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика, клас 2. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-23-1:2022 (EN 60384-23-1:2005, IDT; IEC 60384-23-1:2005, IDT) EN 60384-23-1:2005; IEC 60384-23-1:2005 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 23-1. Бланк детальної специфікації. Стаціонарні металізовані поліетиленнафталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-19-1:2022 (EN 60384-19-1:2006, IDT; IEC 60384-19-1:2006, IDT) EN 60384-19-1:2006; IEC 60384-19-1:2006 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 19-1. Бланк детальної специфікації. Незмінний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму. Конденсатори. Р... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 62391-2:2022 (EN 62391-2:2006, IDT; IEC 62391-2:2006, IDT) EN 62391-2:2006; IEC 62391-2:2006 Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікація розділу. Електричні двошарові конденсатори для силового застосування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 62391-2-1:2022 (EN 62391-2-1:2006, IDT; IEC 62391-2-1:2006, IDT) EN 62391-2-1:2006; IEC 62391-2-1:2006 Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації. Електричні подвійні шарові конденсатори для енергопостачання. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-20-1:2022 (EN 60384-20-1:2008, IDT; IEC 60384-20-1:2008, IDT) EN 60384-20-1:2008; IEC 60384-20-1:2008 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 20-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна металізована поліфеніленсульфідна плівка діелектрика для поверхневого монтажу постійного струму. Конденсатори. Рівень о... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT) EN 60384-14:2013; IEC 60384-14:2013 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для притлумлення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-20:2022 (EN 60384-20:2015, IDT; IEC 60384-20:2015, IDT) EN 60384-20:2015; IEC 60384-20:2015 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 20. Специфікації. Стаціонарний металізований поліфеніленсульфідний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму. Конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT; IEC 62391-1:2015, IDT) EN 62391-1:2016; IEC 62391-1:2015 Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-23:2022 (EN 60384-23:2015, IDT; IEC 60384-23:2015, IDT) EN 60384-23:2015; IEC 60384-23:2015 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 23. Специфікації. Стаціонарні металізовані поліетиленнафталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-14-1:2022 (EN 60384-14-1:2016, IDT; IEC 60384-14-1:2016, IDT) EN 60384-14-1:2016; IEC 60384-14-1:2016 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14-1. Бланк детальної специфікації. Постійні конденсатори для притлумлення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення. Рівень оцінювання DZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-14-2:2022 (EN 60384-14-2:2016, IDT; IEC 60384-14-2:2016, IDT) EN 60384-14-2:2016; IEC 60384-14-2:2016 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 14-2. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності для притлумлення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення. Лише випробування бе... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN 60384-14:2013/A1:2016, IDT; IEC 60384-14:2013/A1:2016, IDT) EN 60384-14:2013/A1:2016; IEC 60384-14:2013/A1:2016 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для притлумлення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 60384-14:2022 (EN 60384-14:2013, IDT; IEC 60384-14:2013, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-14:2013/AC:2016-04, IDT; IEC 60384-14:2013/COR1:2016, IDT) EN 60384-14:2013/AC:2016-04; IEC 60384-14:2013/COR1:2016 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 14. Специфікації. Постійні конденсатори для притлумлення електромагнітних перешкод і підключення до мережі живлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT; IEC 62391-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 62391-1:2016/AC:2016-12, IDT; IEC 62391-1:2015/COR1:2016, IDT) EN 62391-1:2016/AC:2016-12; IEC 62391-1:2015/COR1:2016 Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN IEC 60384-21:2022 (EN IEC 60384-21:2019, IDT, IEC 60384-21:2019, IDT) EN IEC 60384-21:2019, IEC 60384-21:2019 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 21. Специфікації. Багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика для поверхневого монтажу, клас 1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN IEC 60384-22:2022 (EN IEC 60384-22:2019, IDT; IEC 60384-22:2019, IDT) EN IEC 60384-22:2019; IEC 60384-22:2019 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 22. Специфікації. Багатошарові конденсатори з керамічного діелектрика для фіксованого поверхневого монтажу, клас 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN IEC 60384-1:2022 (EN IEC 60384-1:2021, IDT; IEC 60384-1:2021, IDT) EN IEC 60384-1:2021; IEC 60384-1:2021 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ДСТУ EN 62391-1:2022 (EN 62391-1:2016, IDT; IEC 62391-1:2015, IDT)/Поправка № 2:2022 (EN 62391-1:2016/AC:2019-08, IDT; IEC 62391-1:2015/COR2:2019, IDT) EN 62391-1:2016/AC:2019-08; IEC 62391-1:2015/COR2:2019 Постійні електричні двошарові конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Частина 1. Загальна специфікація набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.10 ГОСТ 26192-84 Конденсаторы постоянной емкости. Коды цветовые для маркировки не чинний 1985-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 27550-87 Конденсаторы постоянной емкости оксидноэлектролитические алюминиевые. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 27778-88 Конденсаторы постоянной емкости керамические. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 31 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 28896-91 (МЭК 384-1-82) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 37 (1-V-95) 2015-12-25 № 205 12–2015 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.30 ГОСТ 28897-91 (МЭК 384-11-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Групповые технические условия на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока не чинний 1992-07-01 2018-01-01 19 2015-12-25 № 205 12-2015 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.30 ГОСТ 28898-91 (МЭК 384-11-1-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Форма технических условий на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества не чинний 1992-07-01 2018-01-01 13 2015-12-25 № 205 12-2015 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.60 ДСТУ 8283:2015 Конденсатори сталої та змінної ємності вакуумні. Загальні технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 24240-84 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.060.20 ДСТУ EN 60384-9-1:2022 (EN 60384-9-1:2005, IDT; IEC 60384-9-1:2005, IDT) EN 60384-9-1:2005; IEC 60384-9-1:2005 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 9-1. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 2. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.20 ДСТУ EN 60384-8-1:2022 (EN 60384-8-1:2005, IDT; IEC 60384-8-1:2005, IDT) EN 60384-8-1:2005; IEC 60384-8-1:2005 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8-1. Бланк детальної специфікації. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.20 ДСТУ EN 60384-8:20122 (EN 60384-8:2015, IDT; IEC 60384-8:2015, IDT) EN 60384-8:2015; IEC 60384-8:2015 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.20 ДСТУ EN 60384-9:2022 (EN 60384-9:2015, IDT; IEC 60384-9:2015, IDT) EN 60384-9:2015; IEC 60384-9:2015 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 9. Специфікація розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.20 ДСТУ EN 60384-8:2022 (EN 60384-8:2015, IDT; IEC 60384-8:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-8:2015/AC:2017-09, IDT; IEC 60384-8:2015/COR1:2017, IDT) EN 60384-8:2015/AC:2017-09; IEC 60384-8:2015/COR1:2017 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 8. Специфікації розділу. Конденсатори постійної ємності з керамічного діелектрика, клас 1 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT) IEC 60384-11:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 11. Групові технічні умови. Конденсатори постійної ємності з плівковим поліетилентерефталатним діелектриком та електродами з металевої фольги для роботи в колах постійного струму чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060.30 ДСТУ IEC 60384-11-1:2015 (IEC 60384-11-1:2008, IDT) IEC 60384-11-1:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 11-1. Групові технічні умови. Конденсатори постійної ємності з плівковим поліетилентерефталатним діелектриком та електродами з металевої фольги для роботи в колах постійного струму.... чинний 2016-01-01 16 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060.30 ДСТУ EN 60384-17-1:2022 (EN 60384-17-1:2005, IDT; IEC 60384-17-1:2005, IDT) EN 60384-17-1:2005; IEC 60384-17-1:2005 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 17-1. Бланк детальної специфікації. Незмінний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик змінного струму. Імпульсні конденсатори. Рівні оцінювання E і EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-2-1:2022 (EN 60384-2-1:2005, IDT; IEC 60384-2-1:2005, IDT) EN 60384-2-1:2005; IEC 60384-2-1:2005 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2-1. Бланк детальної специфікації: постійний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик постійного струму. Конденсатори. Рівні оцінювання E і EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-16:2022 (EN 60384-16:2005, IDT; IEC 60384-16:2005, IDT) EN 60384-16:2005; IEC 60384-16:2005 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікація розділу. Незмінний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик постійного струму. Конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-16-1:2022 (EN 60384-16-1:2005, IDT; IEC 60384-16-1:2005, IDT) EN 60384-16-1:2005; IEC 60384-16-1:2005 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 16-1. Бланк детальної специфікації: постійний металізований поліпропіленовий плівковий діелектрик постійного струму. Конденсатори. Рівні оцінювання E і EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-13-1:2022 (EN 60384-13-1:2006, IDT; IEC 60384-13-1:2006, IDT) EN 60384-13-1:2006; IEC 60384-13-1:2006 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. Конденсатори. Рівні оцінювання E і EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-3-1:2022 (EN 60384-3-1:2006, IDT; IEC 60384-3-1:2006, IDT) EN 60384-3-1:2006; IEC 60384-3-1:2006 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 3-1. Бланк детальної специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим електролітом із діоксиду марганцю. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-11:2022 (EN 60384-11:2008, IDT; IEC 60384-11:2008, IDT) EN 60384-11:2008; IEC 60384-11:2008 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Розділова специфікація. Незмінна поліетилентерефталатна плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. Конденсатори набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-11-1:2022 (EN 60384-11-1:2008, IDT; IEC 60384-11-1:2008, IDT) EN 60384-11-1:2008; IEC 60384-11-1:2008 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 11-1. Бланк детальної специфікації. Незмінна поліетилентерефталатна плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. Конденсатори. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60384-11-1:2015 (IEC 60384-11-1:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-2:2022 (EN 60384-2:2012, IDT; IEC 60384-2:2011, IDT) EN 60384-2:2012; IEC 60384-2:2011 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікація розділу. Незмінна металізована поліетилентерефталатна плівка, діелектрик постійного струму. Конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-13:2022 (EN 60384-13:2012, IDT; IEC 60384-13:2011, IDT) EN 60384-13:2012; IEC 60384-13:2011 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 13. Специфікації. Незмінна поліпропіленова плівка, діелектрична металева фольга постійного струму. Конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-19:2022 (EN 60384-19:2015, IDT; IEC 60384-19:2015, IDT) EN 60384-19:2015; IEC 60384-19:2015 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 19. Специфікація розділу. Стаціонарний металізований поліетилентерефталатний плівковий діелектрик для поверхневого монтажу постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN 60384-3:2022 (EN 60384-3:2016, IDT; IEC 60384-3:2016, IDT) EN 60384-3:2016; IEC 60384-3:2016 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 3. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим (MnO2) електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-17:2022 (EN IEC 60384-17:2019, IDT; IEC 60384-17:2019, IDT) EN IEC 60384-17:2019; IEC 60384-17:2019 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 17. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектрики змінного струму та імпульсні конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-16:2022 (EN IEC 60384-16:2019, IDT; IEC 60384-16:2019, IDT) EN IEC 60384-16:2019; IEC 60384-16:2019 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектричні конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-11:2022 (EN IEC 60384-11:2019, IDT; IEC 60384-11:2019, IDT) EN IEC 60384-11:2019; IEC 60384-11:2019 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Специфікації. Незмінні поліетилентерефталатні плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-2:2022 (EN IEC 60384-2:2021, IDT; IEC 60384-2:2021, IDT) EN IEC 60384-2:2021; IEC 60384-2:2021 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 2. Специфікації. Незмінні металізовані поліетилентерефталатні плівкові діелектричні конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-13:2022 (EN IEC 60384-13:2020, IDT; IEC 60384-13:2020, IDT) EN IEC 60384-13:2020; IEC 60384-13:2020 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 13. Специфікації. Незмінні поліпропіленові плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-11:2022 (EN IEC 60384-11:2019, IDT; IEC 60384-11:2019, ID)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-11:2019/AC:2020-05, IDT; IEC 60384-11:2019/COR1:2020, IDT) EN IEC 60384-11:2019/AC:2020-05; IEC 60384-11:2019/COR1:2020 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 11. Специфікації. Незмінні поліетилентерефталатні плівкові діелектричні металеві фольгові конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-16:2022 (EN IEC 60384-16:2019, IDT; IEC 60384-16:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-16:2019/AC:2020-12, IDT; IEC 60384-16:2019/COR1:2020, IDT) EN IEC 60384-16:2019/AC:2020-12; IEC 60384-16:2019/COR1:2020 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 16. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектричні конденсатори постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30 ДСТУ EN IEC 60384-17:2022 (EN IEC 60384-17:2019, IDT; IEC 60384-17:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-17:2019/AC:2021-01, IDT; IEC 60384-17:2019/COR1:2020, IDT) EN IEC 60384-17:2019/AC:2021-01; IEC 60384-17:2019/COR1:2020 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 17. Специфікації. Незмінні металізовані поліпропіленові плівкові діелектрики змінного струму та імпульсні конденсатори набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-1:2014 EN 60252-1:2011,EN 60252-1:2011/A1:2013 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації чинний 2020-01-01 49 ДСТУ IEC 60252-1:2005 2018-11-26 № 437 2014-12-29 № 1480 11-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ГОСТ МЭК 252-95 ГОСТ МЭК 252-95 Конденсаторы для двигателей переменного тока чинний 1997-07-01 36 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-2:2018 (EN 60252-2:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-2:2010; А1:2013, IDT) EN 60252-2:2011; А1:2013; IEC 60252-2:2010; А1:2013 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори чинний 2020-01-01 38 ДСТУ EN 60252-2:2014 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-1:2018 (EN 60252-1:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-1:2010; А1:2013, IDT) EN 60252-1:2011; А1:2013; IEC 60252-1:2010; А1:2013 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги щодо безпеки. Настанови щодо встановлення та експлуатування чинний 2020-01-01 29 ДСТУ EN 60252-1:2014 2018-11-26 № 437 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-2:2014 EN 60252-2:2011,EN 60252-2:2011/A1:2013 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори не чинний 2016-01-01 2020-01-01 14 ДСТУ IEC 60252-2:2005 2018-11-09 № 405 2014-12-29 № 1480 11-2018 en Підтвердження 2014/35/EU
31.060.30, 85.080.99 ГОСТ 16747-80 Бумага конденсаторная. Метод определения числа токопроводящих включений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VII-87) ГОСТ 16747-71 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
31.060.40 ДСТУ EN 60384-15:2022 (EN 60384-15:2017, IDT; IEC 60384-15:2017, IDT) EN 60384-15:2017; IEC 60384-15:2017 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 15. Технічні умови. Танталові конденсатори постійної ємності з нетвердим або твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN 60384-24-1:2022 (EN 60384-24-1:2006, IDT; IEC 60384-24-1:2006, IDT) EN 60384-24-1:2006; IEC 60384-24-1:2006 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 24-1. Бланк детальної специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінювання E набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN 60384-25-1:2022 (EN 60384-25-1:2006, IDT; IEC 60384-24-1:2006, IDT) EN 60384-25-1:2006; IEC 60384-24-1:2006 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 25-1. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN 60384-25:2022 (EN 60384-25:2015, IDT; IEC 60384-25:2015, IDT) EN 60384-25:2015; IEC 60384-25:2015 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 25. Специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN 60384-24:2022 (EN 60384-24:2015, IDT; IEC 60384-24:2015, IDT) EN 60384-24:2015; IEC 60384-24:2015 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN 60384-24:2022 (EN 60384-24:2015, IDT; IEC 60384-24:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60384-24:2015/AC:2017-01, IDT; IEC 60384-24:2015/COR1:2016, IDT) EN 60384-24:2015/AC:2017-01; IEC 60384-24:2015/COR1:2016 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN IEC 60384-25:2022 (EN IEC 60384-25:2021, IDT; IEC 60384-25:2021, IDT) EN IEC 60384-25:2021; IEC 60384-25:2021 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 25. Технічні умови. Незмінні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.40, 31.060.50 ДСТУ EN IEC 60384-24:2022 (EN IEC 60384-24:2021, IDT; IEC 60384-24:2021, IDT) EN IEC 60384-24:2021; IEC 60384-24:2021 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 24. Специфікації. Постійні танталові електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ 3628-97 (IEC 60384-4:1985) IEC 60384-4:1985 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 4. Групові технічні умови на алюмінієві оксидно-електролітичні та оксидно-напівпровідникові конденсатори чинний 1999-01-01 41 1997-09-29 № 611 ua Переклад ТК 72
31.060.50 ДСТУ 3629-97 (IEC 60384-4-1:1985) IEC 60384-4-1:1985 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 4. Форми технічних умов на алюмінієві оксидно-електролітичні конденсатори. Рівень якості Е чинний 1999-01-01 22 1997-09-29 № 611 ua Переклад ТК 72
31.060.50 ДСТУ CLC/TR 50454:2022 (CLC/TR 50454:2008, IDT) CLC/TR 50454:2008 Настанови щодо застосування алюмінієвих електролітичних конденсаторів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-4-1:2022 (EN 60384-4-1:2007, IDT; IEC 60384-4-1:2007, IDT) EN 60384-4-1:2007; IEC 60384-4-1:2007 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-1. Пуста специфікація. Електролітичні алюмінієві конденсатори постійної ємності з нетвердим електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-4-2:2022 (EN 60384-4-2:2007, IDT; IEC 60384-4-2:2007, IDT) EN 60384-4-2:2007; IEC 60384-4-2:2007 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4-2. Пуста специфікація. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з твердим (MnO2) електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-18-1:2022 (EN 60384-18-1:2007, IDT; IEC 60384-18-1:2007, IDT) EN 60384-18-1:2007; IEC 60384-18-1:2007 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 18-1. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з твердим (MnO2) електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-18-2:2022 (EN 60384-18-2:2007, IDT; IEC 60384-18-2:2007, IDT) EN 60384-18-2:2007; IEC 60384-18-2:2007 Постійні конденсатори для використання в електронному обладнанні. Частина 18-2. Бланк детальної специфікації. Постійні алюмінієві електролітичні конденсатори поверхневого монтажу з нетвердим електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-26-1:2022 (EN 60384-26-1:2010, IDT; IEC 60384-26-1:2010, IDT) EN 60384-26-1:2010; IEC 60384-26-1:2010 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26-1. Пуста специфікація. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом. Рівень оцінювання EZ набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-4:2022 (EN 60384-4:2016, IDT; IEC 60384-4:2016, IDT) EN 60384-4:2016; IEC 60384-4:2016 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 4. Специфікації. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з твердим (MnO2) і нетвердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN 60384-18:2022 (EN 60384-18:2016, IDT; IEC 60384-18:2016, IDT) EN 60384-18:2016; IEC 60384-18:2016 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 18. Технічні умови. Незмінні алюмінієві електролітичні конденсатори для поверхневого монтажу з твердим (MnO2) і нетвердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN IEC 60384-26:2022 (EN IEC 60384-26:2018, IDT; IEC 60384-26:2018, IDT) EN IEC 60384-26:2018; IEC 60384-26:2018 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26. Технічні умови. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.50 ДСТУ EN IEC 60384-26:2022 (EN IEC 60384-26:2018, IDT; IEC 60384-26:2018, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN IEC 60384-26:2018/AC:2020-05, IDT; IEC 60384-26:2018/COR1:2020, IDT) EN IEC 60384-26:2018/AC:2020-05; IEC 60384-26:2018/COR1:2020 Конденсатори постійної ємності для використання в електронному обладнанні. Частина 26. Технічні умови. Алюмінієві електролітичні конденсатори постійної ємності з провідним полімерним твердим електролітом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.70 ДСТУ IEC TS 60110-2:2005 IEC TS 60110-2:2000 Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. Частина 2. Випробування на старіння, на руйнування та вимоги до роз’єднувальних внутрішніх плавких запобіжників чинний 2007-10-01 12 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60831-1:2015 (EN 60831-1:1996, IDT) EN 60831-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та робочі характеристики. Вимоги щодо безпеки. Настанова щодо монтування та ек... чинний 2016-01-01 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60831-2:2015 (EN 60831-2:1996, IDT) EN 60831-2:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування чинний 2020-01-01 ДСТУ IEC 60831-2:2004 2018-11-26 № 438 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 11-2018 Підтвердження ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2015 (EN 60931-1:1996, IDT) EN 60931-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі та номінальні характеристики і випробування. Вимоги щодо безпеки. Настанови з уст... чинний 2016-01-01 42 ДСТУ IEC 60931-1:2001 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60931-1:1996/A1:2003, IDT) EN 60931-1:1996/A1:2003 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі та номінальні характеристики і випробування. Вимоги щодо безпеки. Настанови з уст... чинний 2016-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61921:2015 (EN 61921:2003, IDT) EN 61921:2003 Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності чинний 2016-01-01 29 ДСТУ IEC 61921:2006 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61071:2016(EN 61071:2007, IDT) EN 61071:2007 Конденсатори для силової електроніки чинний 2017-10-02 38 ДСТУ EN 61071:2016 (EN 61071:2007, IDT) 2016-10-28 № 354 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61071:2016(EN 61071:2007, IDT) EN 61071:2007 Конденсатори для силової електроніки чинний 2019-07-25 53 2016-10-28 № 354 2016-08-15 № 242 10-2016 en Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60143-1:2017 (EN 60143-1:2015, IDT;IEC 60143-1:2015, IDT) EN 60143-1:2015, IEC 60143-1:2015 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення чинний 2019-01-01 51 ДСТУ IEC 60143-1:2001 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60143-3:2017 (EN 60143-3:2015, IDT;IEC 60143-3:2015, IDT) EN 60143-3:2015, IEC 60143-3:2015 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники чинний 2019-01-01 ДСТУ IEC 60143-3:2005 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2019 (EN 60931-1:1996; A1:2003, IDT; IEC 60931-1:1996; A1:2002, IDT) EN 60931-1:1996; A1:2003; IEC 60931-1:1996; A1:2002 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та оцінювання. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення... чинний 2021-01-01 32 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-2:2019 (EN 60931-2:1996, IDT; IEC 60931-2:1995, IDT) EN 60931-2:1996; IEC 60931-2:1995 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування чинний 2021-01-01 11 ДСТУ EN 60931-2:2015 (EN 60931-2:1996, IDT) 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-3:2019 (EN 60931-3:1996, IDT; IEC 60931-3:1996, IDT) EN 60931-3:1996; IEC 60931-3:1996 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники чинний 2021-01-01 12 ДСТУ EN 60931-3:2015 (EN 60931-3:1996, IDT) 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60143-1:2017 (EN 60143-1:2015, IDT; IEC 60143-1:2015, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 60143-1:2015/AC:2017-05, IDT; IEC 60143-1:2015/COR1:2017, IDT) EN 60143-1:2015/AC:2017-05; IEC 60143-1:2015/COR1:2017 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення набуде чинності 2023-12-31 4 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-1-2001 IEC 60143-1:1994 Послідовно з’єднані конденсатори для силових систем. Частина 1. Загальні положення. Робочі номінальні характеристики і випробування. Вимоги безпеки. Настанова щодо монтування не чинний 2003-07-01 2019-01-01 35 2017-11-07 № 353 2001-12-28 № 659 11-2017 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-2-2001 IEC 60143-2:1994 Послідовно з’єднані конденсатори для силових систем. Частина 2. Захисне обладнання для послідовно з’єднаних конденсаторних батарей не чинний 2003-07-01 2016-01-01 41 2014-12-29 № 1480 2001-12-28 № 659 12-2014 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-3:2005 IEC 60143-3:1998 Конденсатори послідовно з’єднані для енергосистем. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники не чинний 2006-07-01 2019-01-01 12 2017-11-07 № 353 2005-04-14 № 91 11-2017 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60252-1:2005 IEC 60252-1:2001 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації не чинний 2008-03-01 2016-01-01 25 2014-12-29 № 1480 2005-12-02 № 345 12-2014 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60252-2:2005 IEC 60252-2:2003 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори не чинний 2007-07-01 2016-01-01 34 2014-12-29 № 1480 2005-12-30 № 385 12-2014 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60831-1:2004 IEC 60831-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та робочі характеристики. Вимоги безпеки. Настанова щодо монтажу та експлуатації не чинний 2005-07-01 2018-01-01 30 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 2004-04-30 № 85 1-3-2016 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60831-2:2004 IEC 60831-2:1995 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування не чинний 2005-07-01 2018-01-01 11 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 2004-04-30 № 85 1-3-2016 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 61921:2006 IEC 61921:2003 Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності не чинний 2008-01-01 2018-01-01 18 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 2006-12-27 № 375 1-3-2016 ua Переклад
31.060.70 ГОСТ 18689-81 Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-III-88) ГОСТ 18689-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
31.060.70 ДСТУ EN 60931-2:2015 (EN 60931-2:1996, IDT) EN 60931-2:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування не чинний 2016-01-01 2022-01-01 16 ДСТУ IEC 60931-2:2001 2019-12-24 № 495 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2019 Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-3:2015 (EN 60931-3:1996, IDT) EN 60931-3:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники не чинний 2016-01-01 2022-01-01 16 ДСТУ IEC 60931-3:2005 2019-12-24 № 495 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 12-2019 Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60143-2:2016 (EN 60143-2:1994, IDT) EN 60143-2:1994 Конденсатори послідовного з’єднання для силових систем. Частина 2. Захисне устатковання для послідовного з’єднання конденсаторних батарей не чинний 2016-07-13 2020-01-01 2018-11-26 № 438 2016-07-08 № 204 11-2018 en Підтвердження ТК 31
31.060.99 ДСТУ EN 62813:2022 (EN 62813:2015, IDT; IEC 62813:2015, IDT) EN 62813:2015; IEC 62813:2015 Літій-іонні конденсатори для використання в електричному та електронному обладнанні. Методи випробування електричних характеристик набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
31.060.99 ДСТУ IEC 61270-1-2001 IEC 61270-1:1996 Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення не чинний 2003-07-01 2018-01-01 22 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 2002-03-12 № 145 1-3-2016 ua Переклад
31.060.99, 31.160 ДСТУ EN 61642:2022 (EN 61642:1997, IDT; IEC 61642:1997, IDT) EN 61642:1997; IEC 61642:1997 Промислові мережі змінного струму під впливом гармонік. Застосування фільтрів і шунтувальних конденсаторів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.060.99, 43.120 ДСТУ EN IEC 62576:2022 (EN IEC 62576:2018, IDT; IEC 62576:2018, IDT) EN IEC 62576:2018; IEC 62576:2018 Електричні двошарові конденсатори для використання в гібридних електричних транспортних засобах. Методи випробування електричних характеристик набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 80
31.080 ДСТУ EN 60749-24:2022 (EN 60749-24:2004, IDT; IEC 60749-24:2004, IDT) EN 60749-24:2004; IEC 60749-24:2004 Напівпровідникові прилади. Механічні та кліматичні методи випробувань. Частина 24. Прискорена вологостійкість. Неупереджений HAST набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.080 ДСТУ EN 60749-33:2022 (EN 60749-33:2004, IDT; IEC 60749-33:2004, IDT) EN 60749-33:2004; IEC 60749-33:2004 Напівпровідникові прилади. Методи механічних і кліматичних випробувань. Частина 33. Прискорена вологостійкість. Неупереджений автоклав набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 31
31.080 ДСТУ EN 62373:2022 (EN 62373:2006, IDT; IEC 62373:2006, IDT) EN 62373:2006; IEC 62373:2006 Тест на стійкість до температури зсуву для металооксидних, напівпровідникових польових транзисторів (MOSFET) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.080 ДСТУ EN 62374:2022 (EN 62374:2007, IDT; IEC 62374:2007, IDT) EN 62374:2007; IEC 62374:2007 Напівпровідникові прилади. Випробування залежного від часу діелектричного пробою (TDDB) для затворних діелектричних плівок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.080 ДСТУ EN 62415:2022 (EN 62415:2010, IDT; IEC 62415:2010, IDT) EN 62415:2010; IEC 62415:2010 Напівпровідникові прилади. Тест на електроміграцію постійного струму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
31.080