Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

31.020 ДСТУ 2634-94 IEC 60050-191:1990,IEC 60271:1974,IEC 60300:1984,IEC 60409:1981 Вироби електронної техніки. Методи оцінювання відповідностей вимогам надійності чинний 1995-07-01 26 1994-06-29 № 163 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 2992-95 IEC 60050-191:1990,IEC 60050-521:1984,IEC 60319:1978 Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності чинний 1996-01-01 83 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3166-95 (ГОСТ 23592-96) ГОСТ 23592-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні вимоги до об’ємного монтажу виробів електронної техніки та електротехнічних чинний 1997-07-01 15 ГОСТ 23592-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3167-95 (ГОСТ 23586-96) ГОСТ 23586-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до джгутів та їх кріплення чинний 1997-07-01 31 ГОСТ 23586-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3168-95 (ГОСТ 23587-96) ГОСТ 23587-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення монтажних проводів та кріплення жил чинний 1997-07-01 40 ГОСТ 23587-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3169-95 (ГОСТ 23585-96) ГОСТ 23585-96 Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення та з’єднання екранів проводів чинний 1997-07-01 27 ГОСТ 23585-79 1996-07-17 № 290 встановлено термін чинності ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3502-97 Елементи радіоелектронної апаратури. Склеювання. Метод визначення часу тужавлення шва чинний 1998-01-01 14 1997-01-31 № 57 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 3506-97 Елементи радіоелектронної апаратури. Метод визначення коефіцієнта поглинання акустичних хвиль Релея чинний 1998-01-01 13 1997-01-31 № 57 ru,ua ТК 72
31.020 ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування Цей стандарт поширюється на невідновлювані вироби електронної техніки виробничо-технічної призначеності та народного споживання й установлює загальні вимоги щодо надійності та методи випробування цих виробів. Стандарт не поширюється на джерела високоінтенсивного оптичного випромінення газорозрядні, які мають наробіток 1500 год і менше, рентгенівські трубки й бетатронні рентгенівські камери. чинний 2015-07-01 9 ГОСТ 25359-82 2014-12-29 № 1484 ua
31.020 ДСТУ 8215:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги збережуваності та методи випробовування чинний 2017-04-01 11 ГОСТ 21493-76 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ 8216:2015 Вироби електронної техніки. Класифікація за умовами застосування та вимоги стійкості до зовнішніх впливових чинників чинний 2017-04-01 11 ГОСТ 25467-82 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ 8282:2015 Вироби електронної техніки. Правила приймання чинний 2017-07-01 13 ГОСТ 25360-82 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.020 ДСТУ ГОСТ 30668-2002 ГОСТ 30668-2000 Вироби електронної техніки. Марковання чинний 2003-01-01 12 11-2010* ГОСТ 24385-80,ГОСТ 25486-82 2002-10-07 № 523 ru,ua Передрук ТК 72
31.020 ДСТУ IEC 60062:2015 (IEC 60062:2004, IDT) IEC 60062:2004 Коди для маркування резисторів та конденсаторів чинний 2016-01-01 19 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.020 ДСТУ EN 61709:2018 (EN 61709:2017, IDT; IEC 61709:2017, IDT) EN 61709:2017; IEC 61709:2017 Компоненти електричні. Надійність. Стандартні умови для оптимізації відмов і навантажувальні моделі для перетворення чинний 2019-01-01 127 2018-11-29 № 446 en Підтвердження
31.020 ГОСТ 16841-79 Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 (1-II-83),(2-Х-85),(3-V-89) ГОСТ 16841-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 20935-91 Криоэлектроника. Термины и определения не чинний 1992-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 20935-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 21493-76 Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний не чинний 1977-01-01 2017-04-01 15 (1-IХ-78),(2-VI-82),(3-III-87),(4-ХI-87),(5-V-92) ДСТУ 8215:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru
31.020 ГОСТ 23073-78 Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 23088-80 Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний не чинний 1981-07-01 2017-07-01 10 (1-ХI-81),(2-ХI-83),(3-Х-85),(4-I-90) ГОСТ 23088-78 ДСТУ 8281:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 23593-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов с применением гибких матриц. Технические требования не чинний 1980-07-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
31.020 ГОСТ 24927-81 Изделия электронной техники. Общие требования к временной противокоррозионной защите и методы испытаний не чинний 1982-07-01 2018-01-01 12 (1-III-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний не чинний 1983-01-01 2015-07-01 5 (1-Х-84) ДСТУ 7655:2014 2014-12-29 № 1484 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25360-82 Изделия электронной техники. Правила приемки не чинний 1983-01-01 2017-07-01 14 (1-V-88),(2-II-89) ДСТУ 8282:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 25467-82 Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам не чинний 1984-01-01 2017-04-01 7 ДСТУ 8216:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 26080-84 Радиоэлектронная аппаратура и изделия электронной техники. Общие требования к защите от воздействия плесневых грибов не чинний 1985-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 ГОСТ 27597-88 Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости не чинний 1989-07-01 2019-01-01 17 ГОСТ 9.076-77 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.020 СТ СЭВ 4281-83 Пластины кремниевые. Размеры не чинний 2018-01-01 4 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
31.020, 55.020 ДСТУ 8281:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги до паковання, транспортування та методи випробування чинний 2017-07-01 13 ГОСТ 23088-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040, 31.060 ДСТУ IEC 60063:2015 (IEC 60063:2015, IDT) IEC 60063:2015 Резистори та конденсатори. Ряди преференційних чисел чинний 2016-01-01 13 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8244:2015 Резистори. Методи вимірювання рівня шумів чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.19-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8245:2015 Резистори. Метод визначання залежності опору від температури чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.15-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8246:2015 Резистори. Метод вимірювання опору. чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.20-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8247:2015 Резистори. Метод визначання змінення опору від змінення напруги чинний 2017-04-01 ГОСТ 21342.17-78 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8248:2015 Резистори постійні. Основні параметри чинний 2017-04-01 ГОСТ 24013-80 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.040.01 ДСТУ 8477:2015 Резистори. Метод випробовування імпульсним навантаженням чинний 2017-07-01 ГОСТ 21342.14-86 2015-09-28 № 118 ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 9663-75 Резисторы. Ряд номинальных мощностей рассеяния не чинний 1976-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-81),(2-VII-90) ГОСТ 9663-61 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 9664-74 Резисторы. Допускаемые отклонения от номинального значения сопротивления не чинний 1975-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-81),(2-VII-90) ГОСТ 9664-61 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.0-75 Резисторы. Общие требования при измерении электрических параметров не чинний 1977-01-01 2017-01-01 9 (1-Х-82),(2-II-84),(3-VIII-87),(4-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части разд. 1, ГОСТ 3223-67 в части разд.1 ДСТУ 7953:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.13-78 Резисторы. Метод измерения сопротивления изоляции не чинний 1979-07-01 2018-01-01 6 (1-II-84), (2-Х-92) ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления изоляции, ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления изоляции 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.14-86 Резисторы. Метод испытания импульсной нагрузки не чинний 1987-07-01 2017-07-01 6 (1-III-88) ГОСТ 21342.14-78 ДСТУ 8477:2015 2015-09-28 № 118, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.15-78 Резисторы. Метод определения температурной зависимости сопротивления не чинний 1979-07-01 2017-04-01 6 (1-II-84),(2-Х-92),(3-ІПС2-2001) ГОСТ 15478-70 ДСТУ 8245:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.16-78 Резисторы. Метод измерения нелинейности сопротивления не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 (1-VII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.17-78 Резисторы. Метод определения изменения сопротивления от изменения напряжения не чинний 1979-07-01 2017-04-01 2 (1-ХII-81),(2-VI-82),(3-VII-84) ГОСТ 3223-67 в части метода определения изменения сопротивления от напряжения ДСТУ 8247:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.18-78 Резисторы. Метод проверки электрической прочности изоляции не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 (1-ХII-81), (2-VII-84), (3-Х-92) ГОСТ 3223-67 в части метода проверки электрической прочности изоляции, ГОСТ 11199-65 в части метода проверки электрической прочности изоляции 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.19-78 Резисторы. Методы измерения уровня шумов не чинний 1979-07-01 2017-04-01 5 (1-VI-82) ГОСТ 3223-67 в части метода проверки ЭДС собственных шумов, ГОСТ 11199-65 в части метода проверки ЭДС собственных шумов ДСТУ 8244:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21342.20-78 Резисторы. Метод измерения сопротивления не чинний 1979-07-01 2017-04-01 7 (1-ХII-81),(2-VI-82),(3-Х-92),(4-ІПС2-2001) ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления, ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления ДСТУ 8246:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21395.0-75 Резисторы. Методы проверки требований к конструкции. Общие положения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-82),(2-IХ-92) ГОСТ 3223-67 в части общих указаний, разд. 1 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01 ГОСТ 21414-75 Резисторы. Термины и определения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 11 (1-I-79),(2-III-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01, 31.060.01 ГОСТ 12661-67 Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов не чинний 1967-07-01 2018-01-01 2 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.01, 31.060.01 ГОСТ 28884-90 (МЭК 63-63) Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 ДСТУ IEC 60063:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-1:2015 (IEC 60115-1:2008, IDT) IEC 60115-1:2008 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 1. Загальні технічні умови чинний 2016-01-01 79 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-2:2015 (IEC 60115-2:2014, IDT) IEC 60115-2:2014 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 2. Технічні умови групові. Постійні малопотужні плівкові резистори з дротяними виводами чинний 2016-01-01 72 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ДСТУ IEC 60115-8:2015 (IEC 60115-8:2009, IDT) IEC 60115-8:2009 Резистори постійні для електронної апаратури. Частина 8. Групові технічні умови. Постійні резистори, монтовані на поверхні чинний 2016-01-01 44 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.040.10 ГОСТ 24013-80 Резисторы постоянные. Основные параметры не чинний 1981-07-01 2017-05-01 7 (1-Х-83),(2-VII-90) ДСТУ 8248:2015 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 ru,ua ТК 72
31.040.10 ГОСТ 24238-84 Резисторы постоянные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 26 (1-VII-88),(2-VII-90),(3-IV-99) ГОСТ 24238-80 2015-12-25 № 209 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28608-90 (МЭК 115-1-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 30 ДСТУ IEC 60115-1:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28610-90 (МЭК 115-2-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Групповые технические условия на постоянные маломощные непроволочные резисторы не чинний 1992-01-01 2018-01-01 13 ДСТУ IEC 60115-2:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 28611-90 (МЭК 115-2-1-82) Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Форма технических условий на постоянные маломощные непроволочные резисторы. Уровень качества Е не чинний 1992-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29028-91 (МЭК 115-4-82) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Групповые технические условия на постоянные мощные резисторы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29029-91 (МЭК 115-4-1-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма технических условий на постоянные мощные резисторы. Уровень качества Е не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29034-91 (МЭК 115-5-82) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Групповые технические условия на постоянные прецизионные резисторы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29035-91 (МЭК 115-5-1-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма технических условий на постоянные прецизионные резисторы. Уровень качества Е не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29042-91 (МЭК 115-6-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами не чинний 1992-07-01 2018-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29043-91 (МЭК 115-6-2-83) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма технических условий на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами, имеющими разные номинальные сопротивления или номинальные мощности рассеяния. Уровень качества Е не чинний 1992-07-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29069-91 (МЭК 115-7-84) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 7. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов, в которых не все резисторы отдельно измеряемы не чинний 1992-07-01 2018-01-01 15 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.10 ГОСТ 29071-91 (МЭК 115-8-89) Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 8. Групповые технические условия на постоянные чип-резисторы не чинний 1992-07-01 2018-01-01 10 ДСТУ IEC 60115-8:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30264-95 ГОСТ 30264-95 Варисторы. Общие требования при измерении электрических параметров чинний 1997-07-01 6 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30265-95 ГОСТ 30265-95 Варисторы. Метод испытания импульсной электрической нагрузкой чинний 1997-07-01 6 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 30346-96 ГОСТ 30346-96 Варисторы. Метод измерения емкости чинний 1999-01-01 4 1998-05-29 № 358 ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 10318-80 Резисторы переменные. Основные параметры не чинний 1981-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-83),(2-II-87),(3-II-88),(4-VII-90) ГОСТ 10318-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.1-87 Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления контактов выключателя резистора не чинний 1988-07-01 2018-01-01 6 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.1-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.2-75 Резисторы переменные. Метод проверки плавности изменения сопротивления не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 (1-Х-82),(2-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 2.4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.3-87 Резисторы переменные. Методы проверки функциональной характеристики не чинний 1988-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.3-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.4-87 Резисторы переменные. Метод измерения разбаланса сопротивления многоэлементных резисторов не чинний 1988-07-01 2018-01-01 7 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.4-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.5-87 Резисторы переменные. Методы измерения минимального сопротивления, показателя максимального ослабления и начального скачка сопротивления не чинний 1988-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-88),(2-Х-92) ГОСТ 21342.5-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.6-75 Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы не чинний 1977-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-82),(2-VIII-87),(3-ХI-88),(4-Х-92) ГОСТ 11199-65 в части п.2.9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.9-76 Варисторы. Метод измерения напряжения и тока не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-V-78),(2-Х-81),(3-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.10-76 Варисторы. Метод измерения коэффициента нелинейности не чинний 1977-07-01 2018-01-01 2 (1-Х-81) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.11-76 Варисторы. Метод измерения асимметрии токов и асимметрии напряжений не чинний 1977-07-01 2018-01-01 3 (1-Х-81),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21342.12-76 Варисторы. Метод измерения температурного коэффициента напряжения и тока не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-Х-81),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.3-75 Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения (усилия перемещения), момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-82),(2-VII-85),(3-IV-89),(4-III-92) ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.8.1, 3.8.2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.4-75 Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 4 (1-VII-85),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 3.9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.5-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-VIII-86),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п.3.8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.6-75 Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и выключателя резистора не чинний 1977-01-01 2018-01-01 10 (1-IХ-82),(2-IV-86),(3-III-92) ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.10, 3.11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 21395.7-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров не чинний 1977-01-01 2018-01-01 4 (1-VIII-86),(2-III-92) ГОСТ 11199-65 в части п. 3.8.3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 22174-76 Резисторы переменные непроволочные. Корпусы. Основные размеры не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-VIII-83),(2-II-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 23203-78 Варисторы. Ряды токов и классификационных напряжений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 24237-84 Резисторы переменные непроволочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 29 (1-IV-87),(2-Х-92) ГОСТ 24237-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 24239-84 Резисторы переменные проволочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 23 (1-IV-99) ГОСТ 24239-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 27647-88 Резисторы переменные. Метод проверки механической прочности вала управления не чинний 1989-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.20 ГОСТ 27648-88 Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления подвижного контакта при низком напряжении не чинний 1989-01-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 21342.7-76 Терморезисторы. Метод измерения сопротивления не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-V-78),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 21342.8-76 Терморезисторы. Метод измерения температурного коэффициента сопротивления не чинний 1977-07-01 2018-01-01 3 (1-VI-82),(2-III-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 28626-90 Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Общие технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 23 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.040.30 ГОСТ 28639-90 Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Форма технических условий. Уровень качества Е не чинний 1992-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060 ДСТУ IEC 60384-1:2015 (IEC 60384-1:2008, IDT) IEC 60384-1:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 1. Загальні технічні умови чинний 2016-01-01 81 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060, 97.040.20 ДСТУ EN 61270-1:2015 (EN 61270-1:1996,IDT) EN 61270-1:1996 Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 27 ДСТУ IEC 61270-1-2001 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.01 ГОСТ 14611-78 Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Ряды номинальных емкостей напряжений и токов не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 (1-ХI-84) ГОСТ 14611-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-IХ-81),(2-II-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 24240-84 Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2017-07-01 21 (1-IХ-90),(2-IV-99) ГОСТ 24240-80 ДСТУ 8283:2015 2015–06–22 № 61 ua,ru ТК 72
31.060.01 ГОСТ 28885-90 Конденсаторы. Методы измерений и испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 26 ГОСТ 21315.0-75 - ГОСТ 21315.10-75, ГОСТ 21315.11-87, ГОСТ 21315.12-88, ГОСТ 21395.0-75 в части конденсаторов, ГОСТ 21395.1-75, ГОСТ 21395.2-75, ГОСТ 21395.8-77 - ГОСТ 21395.11-77, ГОСТ 21395.13-89, ГОСТ 21395.14-89 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.01, 31.060.70 ГОСТ 12.2.007.5-75 Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VIII-80),(2-ХII-92) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 31
31.060.10 ГОСТ МЭК 384-14-95 ГОСТ МЭК 384-14-95 Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных помех и соединения с питающими магистралями чинний 1997-01-01 62 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 26192-84 Конденсаторы постоянной емкости. Коды цветовые для маркировки не чинний 1985-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 27550-87 Конденсаторы постоянной емкости оксидноэлектролитические алюминиевые. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 27778-88 Конденсаторы постоянной емкости керамические. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 31 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.060.10 ГОСТ 28896-91 (МЭК 384-1-82) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 37 (1-V-95) ДСТУ IEC 60384-1:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.30 ГОСТ 28897-91 (МЭК 384-11-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Групповые технические условия на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока не чинний 1992-07-01 2018-01-01 19 ДСТУ IEC 60384-11:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.30 ГОСТ 28898-91 (МЭК 384-11-1-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Форма технических условий на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества не чинний 1992-07-01 2018-01-01 13 ДСТУ IEC 60384-11-1:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.060.10, 31.060.60 ДСТУ 8283:2015 Конденсатори сталої та змінної ємності вакуумні. Загальні технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 24240-84 2015-06-22 № 61 ua ТК 72
31.060.30 ДСТУ IEC 60384-11:2015 (IEC 60384-11:2008, IDT) IEC 60384-11:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 11. Групові технічні умови. Конденсатори постійної ємності з плівковим поліетилентерефталатним діелектриком та електродами з металевої фольги для роботи в колах постійного струму чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060.30 ДСТУ IEC 60384-11-1:2015 (IEC 60384-11-1:2008, IDT) IEC 60384-11-1:2008 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 11-1. Групові технічні умови. Конденсатори постійної ємності з плівковим поліетилентерефталатним діелектриком та електродами з металевої фольги для роботи в колах постійного струму.... чинний 2016-01-01 16 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-1:2014 EN 60252-1:2011,EN 60252-1:2011/A1:2013 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації чинний 2020-01-01 49 ДСТУ IEC 60252-1:2005 ДСТУ EN 60252-1:2018 (EN 60252-1:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-1:2010; А1:2013, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-11-26 № 437 en Підтвердження 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ГОСТ МЭК 252-95 ГОСТ МЭК 252-95 Конденсаторы для двигателей переменного тока чинний 1997-07-01 36 1996-10-02 № 408 ru ТК 72
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-2:2018 (EN 60252-2:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-2:2010; А1:2013, IDT) EN 60252-2:2011; А1:2013; IEC 60252-2:2010; А1:2013 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори чинний 2020-01-01 38 ДСТУ EN 60252-2:2014 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-1:2018 (EN 60252-1:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-1:2010; А1:2013, IDT) EN 60252-1:2011; А1:2013; IEC 60252-1:2010; А1:2013 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги щодо безпеки. Настанови щодо встановлення та експлуатування чинний 2020-01-01 29 ДСТУ EN 60252-1:2014 2018-11-26 № 437 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.30, 31.060.70 ДСТУ EN 60252-2:2014 EN 60252-2:2011,EN 60252-2:2011/A1:2013 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори не чинний 2016-01-01 2020-01-01 14 ДСТУ IEC 60252-2:2005 ДСТУ EN 60252-2:2018 (EN 60252-2:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-2:2010; А1:2013, IDT) 2014-12-29 № 1480 2018-11-09 № 405 en Підтвердження 2014/35/EU
31.060.30, 85.080.99 ГОСТ 16747-80 Бумага конденсаторная. Метод определения числа токопроводящих включений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VII-87) ГОСТ 16747-71 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 37
31.060.50 ДСТУ 3628-97 (IEC 60384-4:1985) IEC 60384-4:1985 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 4. Групові технічні умови на алюмінієві оксидно-електролітичні та оксидно-напівпровідникові конденсатори чинний 1999-01-01 41 1997-09-29 № 611 ua Переклад ТК 72
31.060.50 ДСТУ 3629-97 (IEC 60384-4-1:1985) IEC 60384-4-1:1985 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 4. Форми технічних умов на алюмінієві оксидно-електролітичні конденсатори. Рівень якості Е чинний 1999-01-01 22 1997-09-29 № 611 ua Переклад ТК 72
31.060.70 ДСТУ IEC TS 60110-2:2005 IEC TS 60110-2:2000 Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. Частина 2. Випробування на старіння, на руйнування та вимоги до роз’єднувальних внутрішніх плавких запобіжників чинний 2007-10-01 12 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60831-1:2015 (EN 60831-1:1996, IDT) EN 60831-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та робочі характеристики. Вимоги щодо безпеки. Настанова щодо монтування та ек... чинний 2016-01-01 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60831-2:2015 (EN 60831-2:1996, IDT) EN 60831-2:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування чинний 2020-01-01 ДСТУ IEC 60831-2:2004 ДСТУ EN 60831-2:2018 (EN 60831-2:2014, IDT; IEC 60831-2:2014, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2018-11-26 № 438 Підтвердження ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2015 (EN 60931-1:1996, IDT) EN 60931-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі та номінальні характеристики і випробування. Вимоги щодо безпеки. Настанови з уст... чинний 2016-01-01 42 ДСТУ IEC 60931-1:2001 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60931-1:1996/A1:2003, IDT) EN 60931-1:1996/A1:2003 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі та номінальні характеристики і випробування. Вимоги щодо безпеки. Настанови з уст... чинний 2016-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61921:2015 (EN 61921:2003, IDT) EN 61921:2003 Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності чинний 2016-01-01 29 ДСТУ IEC 61921:2006 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61071:2016(EN 61071:2007, IDT) EN 61071:2007 Конденсатори для силової електроніки чинний 2017-10-02 38 ДСТУ EN 61071:2016 (EN 61071:2007, IDT) 2016-10-28 № 354 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 61071:2016(EN 61071:2007, IDT) EN 61071:2007 Конденсатори для силової електроніки чинний 2019-07-25 53 ДСТУ EN 61071:2016(EN 61071:2007, IDT) 2016-08-15 № 242 2016-10-28 № 354 en Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60143-1:2017 (EN 60143-1:2015, IDT;IEC 60143-1:2015, IDT) EN 60143-1:2015, IEC 60143-1:2015 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 1. Загальні положення чинний 2019-01-01 51 ДСТУ IEC 60143-1:2001 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60143-3:2017 (EN 60143-3:2015, IDT;IEC 60143-3:2015, IDT) EN 60143-3:2015, IEC 60143-3:2015 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники чинний 2019-01-01 ДСТУ IEC 60143-3:2005 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ EN 60931-1:2019 (EN 60931-1:1996; A1:2003, IDT; IEC 60931-1:1996; A1:2002, IDT) EN 60931-1:1996; A1:2003; IEC 60931-1:1996; A1:2002 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та оцінювання. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення... чинний 2021-01-01 32 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-2:2019 (EN 60931-2:1996, IDT; IEC 60931-2:1995, IDT) EN 60931-2:1996; IEC 60931-2:1995 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування чинний 2021-01-01 11 ДСТУ EN 60931-2:2015 (EN 60931-2:1996, IDT) 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-3:2019 (EN 60931-3:1996, IDT; IEC 60931-3:1996, IDT) EN 60931-3:1996; IEC 60931-3:1996 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники чинний 2021-01-01 12 ДСТУ EN 60931-3:2015 (EN 60931-3:1996, IDT) 2019-12-24 № 495 ua Переклад ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-1-2001 IEC 60143-1:1994 Послідовно з’єднані конденсатори для силових систем. Частина 1. Загальні положення. Робочі номінальні характеристики і випробування. Вимоги безпеки. Настанова щодо монтування не чинний 2003-07-01 2019-01-01 35 ДСТУ EN 60143-1:2017 (EN 60143-1:2015, IDT;IEC 60143-1:2015, IDT) 2001-12-28 № 659 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-2-2001 IEC 60143-2:1994 Послідовно з’єднані конденсатори для силових систем. Частина 2. Захисне обладнання для послідовно з’єднаних конденсаторних батарей не чинний 2003-07-01 2016-01-01 41 ДСТУ EN 60143-2:2014 2001-12-28 № 659 2014-12-29 № 1480 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60143-3:2005 IEC 60143-3:1998 Конденсатори послідовно з’єднані для енергосистем. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники не чинний 2006-07-01 2019-01-01 12 ДСТУ EN 60143-3:2017 (EN 60143-3:2015, IDT;IEC 60143-3:2015, IDT) 2005-04-14 № 91 2017-11-07 № 353 ua Переклад ТК 31
31.060.70 ДСТУ IEC 60252-1:2005 IEC 60252-1:2001 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації не чинний 2008-03-01 2016-01-01 25 ДСТУ EN 60252-1:2014 2005-12-02 № 345 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60252-2:2005 IEC 60252-2:2003 Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори не чинний 2007-07-01 2016-01-01 34 ДСТУ EN 60252-2:2014 2005-12-30 № 385 2014-12-29 № 1480 ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60831-1:2004 IEC 60831-1:1996 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та робочі характеристики. Вимоги безпеки. Настанова щодо монтажу та експлуатації не чинний 2005-07-01 2018-01-01 30 ДСТУ EN 60831-1:2015(EN 60831-1:1996, IDT) 2004-04-30 № 85 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 60831-2:2004 IEC 60831-2:1995 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування не чинний 2005-07-01 2018-01-01 11 ДСТУ EN 60831-2:2015(EN 60831-2:1996, IDT) 2004-04-30 № 85 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад
31.060.70 ДСТУ IEC 61921:2006 IEC 61921:2003 Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності не чинний 2008-01-01 2018-01-01 18 ДСТУ EN 61921:2015(EN 61921:2003, IDT) 2006-12-27 № 375 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад
31.060.70 ГОСТ 18689-81 Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-III-88) ГОСТ 18689-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
31.060.70 ДСТУ EN 60931-2:2015 (EN 60931-2:1996, IDT) EN 60931-2:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування не чинний 2016-01-01 2022-01-01 16 ДСТУ IEC 60931-2:2001 ДСТУ EN 60931-2:2019 (EN 60931-2:1996, IDT; IEC 60931-2:1995, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2019-12-24 № 495 Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60931-3:2015 (EN 60931-3:1996, IDT) EN 60931-3:1996 Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники не чинний 2016-01-01 2022-01-01 16 ДСТУ IEC 60931-3:2005 ДСТУ EN 60931-3:2019 (EN 60931-3:1996, IDT; IEC 60931-3:1996, IDT) 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) 2019-12-24 № 495 Підтвердження ТК 31 2014/35/EU
31.060.70 ДСТУ EN 60143-2:2016 (EN 60143-2:1994, IDT) EN 60143-2:1994 Конденсатори послідовного з’єднання для силових систем. Частина 2. Захисне устатковання для послідовного з’єднання конденсаторних батарей не чинний 2016-07-13 2020-01-01 ДСТУ EN 60143-2:2018 (EN 60143-2:2013, IDT; IEC 60143-2:2012, IDT) 2016-07-08 № 204 2018-11-26 № 438 en Підтвердження ТК 31
31.060.99 ДСТУ IEC 61270-1-2001 IEC 61270-1:1996 Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення не чинний 2003-07-01 2018-01-01 22 ДСТУ EN 61270-1:2015(EN 61270-1:1996,IDT) 2002-03-12 № 145 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад
31.080.01 ДСТУ 3480-96 (ГОСТ 20859.1-98) IEC 60747-1:1983,IEC 60747-2:1983,IEC 60747-6:1983,ГОСТ 20859.1-98 Прилади напівпровідникові силові. Загальні технічні вимоги чинний 1999-07-01 26 8-99* ГОСТ 20859.1-89 1996-12-24 № 570 затверджено,1998-10-12 № 808 надано чинності ua ТК 31
31.080.01 ДСТУ 3764-98 (ГОСТ 30617-98) ГОСТ 30617-98 Модулі напівпровідникові силові. Загальні технічні умови чинний 2000-07-01 46 ГОСТ 20859.1-89 в частині модулів 1998-06-25 № 447 затверджено,1999-05-14 № 228 встановлено термін чинності ua ТК 31
31.080.01 ДСТУ IEC 60191-4:2009 IEC 60191-4:1999 Конструкція напівпровідникових приладів. Частина 4. Система кодування та класифікація форм корпусів чинний 2012-01-01 2009-12-29 № 479 ua Переклад
31.080.01 ДСТУ IEC 60747-1:2009 IEC 60747-1:2006 Прилади напівпровідникові. Частина 1. Загальні положення чинний 2012-01-01 31 2009-12-29 № 479 ua Переклад ТК 31
31.080.01 ДСТУ ГОСТ 8.334:2008 ГОСТ 8.334-78 ГСИ. Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ диапазона.  Методы и средства поверки не чинний 2008-10-01 2018-01-01 9 ГОСТ 8.334-78 - 2008-06-25 № 201 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
31.080.01 ГОСТ 11630-84 Приборы полупроводниковые. Общие технические условия не чинний 1985-07-01 2018-01-01 23 ГОСТ 11630-70 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01 ГОСТ 15133-77 Приборы полупроводниковые. Термины и определения не чинний 1978-07-01 2018-01-01 20 (1-IХ-80),(2-Х-82),(3-I-87),(4-Х-88) ГОСТ 15133-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01 ГОСТ 17704-72 Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений не чинний 1973-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01 ГОСТ 18472-88 Приборы полупроводниковые. Основные размеры не чинний 1989-07-01 2018-01-01 58 (1-Х-91),(2-IХ-92) ГОСТ 18472-82 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01 ГОСТ 18577-80 Устройства термоэлектрические полупроводниковые. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 18577-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 65
31.080.01 ГОСТ 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения не чинний 1984-07-01 2018-01-01 33 (1-ХII-84) ГОСТ 21934-76, ГОСТ 22899-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01 ГОСТ 27299-87 Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров не чинний 1988-07-01 2018-01-01 14 ГОСТ 22274-80, ГОСТ 23562-79, ГОСТ 24403-80 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 66
31.080.01 ГОСТ 28624-90 (МЭК 747-11-85) Приборы полупроводниковые. Часть 11. Групповые технические условия на дискретные приборы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.01, 31.200 ДСТУ IEC 60747-10:2015 (IEC 60747-10:1991, IDT) IEC 60747-10:1991 Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 10. Загальні технічні умови на дискретні прилади та інтегральні схеми чинний 2016-01-01 51 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.080.01, 31.200 ГОСТ 28623-90 (МЭК 747-10-84) Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные микросхемы не чинний 1991-01-01 2018-01-01 21 ДСТУ IEC 60747-10:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.080.01, 31.260 ГОСТ 17772-88 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик не чинний 1989-07-01 2018-01-01 34 ГОСТ 17772-79 - 2015-12-14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 66
31.080.10 ДСТУ IEC 60747-2:2015 (IEC 60747-2:2000, IDT) IEC 60747-2:2000 Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 2. Випрямні діоди чинний 2016-01-01 68 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.080.10 ДСТУ IEC 60747-3:2015 (IEC 60747-3:2013, IDT) IEC 60747-3:2013 Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 3. Сигнальні діоди та діоди-регулятори чинний 2016-01-01 37 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 72
31.080.10 ГОСТ 17465-80 Диоды полупроводниковые. Основные параметры не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 ГОСТ 17465-72 в части пп. 1-12, 16-22, ГОСТ 16963-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.0-74 Диоды полупроводниковые. Методы измерения электрических параметров. Общие положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-I-81),(2-IV-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.1-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-IV-82),(2-ХII-86) ГОСТ 10963-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.3-73 Диоды полупроводниковые. Методы измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-IV-82),(2-ХII-86) ГОСТ 10961-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.4-73 Диоды полупроводниковые. Методы измерения емкости не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-IV-82),(2-ХII-86) ГОСТ 10964-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.5-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени выключения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-ХII-82),(2-Х-95) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.6-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения заряда восстановления не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-IХ-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.7-73 Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.8-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени обратного восстановления не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-IХ-82),(2-Х-95) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.9-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения импульсного прямого напряжения и времени прямого восстановления не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IV-79),(2-IХ-82),(3-I-90) ГОСТ 10965-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.10-74 Диоды полупроводниковые. Методы измерения индуктивности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-IV-79),(2-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.11-84 Диоды полупроводниковые. Методы измерения последовательного сопротивления потерь не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 ГОСТ 18986.11-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.12-74 Диоды полупроводниковые туннельные. Метод измерения отрицательной проводимости перехода не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.13-74 Диоды полупроводниковые туннельные. Методы измерения пикового тока, тока впадины, пикового напряжения, напряжения впадины, напряжения раствора не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.14-85 Диоды полупроводниковые. Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 18986.14-75, ГОСТ 19656.8-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.16-72 Диоды полупроводниковые выпрямительные. Методы измерения среднего значения прямого напряжения и среднего значения обратного тока не чинний 2019-01-01 2022-01-01 2 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.18-73 Варикапы. Метод измерения температурного коэффициента емкости не чинний 1974-07-01 2018-01-01 2 (1-IХ-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.19-73 Варикапы. Метод измерения добротности не чинний 1975-01-01 2018-01-01 8 (1-IV-79),(2-IХ-82),(3-V-91) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 18986.24-83 Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения не чинний 1984-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.0-74 Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 (1-VII-76),(2-I-81),(3-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.1-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению не чинний 1975-07-01 2018-01-01 2 (1-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.2-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения среднего выпрямленного тока не чинний 1975-07-01 2018-01-01 2 (1-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.3-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте не чинний 1975-07-01 2018-01-01 4 (1-VII-76),(2-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.4-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения потерь преобразования не чинний 1975-07-01 2018-01-01 5 (1-VII-76),(2-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.5-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения не чинний 1975-07-01 2018-01-01 5 (1-IХ-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.6-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума не чинний 1975-07-01 2018-01-01 5 (1-VII-76),(2-IХ-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.7-74 Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току не чинний 1975-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-76),(2-V-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.9-79 Диоды полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные. Методы измерения постоянной и предельной частоты не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 19656.9-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.10-88 Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные переключательные и ограничительные. Методы измерения сопротивлений потерь не чинний 1989-07-01 2018-01-01 15 ГОСТ 19656.10-75, ГОСТ 19656.11-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.12-76 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения полного входного сопротивления не чинний 1977-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-95) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.13-76 Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Методы измерения тангенциальной чувствительности не чинний 1979-01-01 2018-01-01 11 (1-I-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.14-79 Диоды полупроводниковые СВЧ переключательные. Метод измерения критической частоты не чинний 1981-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.15-84 Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления не чинний 1986-01-01 2018-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19656.16-86 Диоды полупроводниковые СВЧ ограничительные. Метод измерения пороговой и просачивающейся мощности не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19834.4-79 Диоды полупроводниковые излучающие инфракрасные. Методы измерения мощности излучения не чинний 1981-07-01 2018-01-01 5 (1-III-84),(2-Х-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 19834.5-80 Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Метод измерения временных параметров импульса излучения не чинний 1982-01-01 2018-01-01 6 (1-III-84),(2-ХII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 20215-84 Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 13 ГОСТ 20215-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 23448-79 Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Основные размеры не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-83),(2-VI-84),(3-IХ-85),(4-VIII-86),(5-IХ-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 25529-82 Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров не чинний 1984-01-01 2018-01-01 27 (1-I-87) ГОСТ 18216-72, ГОСТ 18994-73, ГОСТ 20004-74, ГОСТ 20005-74, ГОСТ 20331-74, ГОСТ 21154-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 29209-91 (МЭК 747-2-83) Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 2. Выпрямительные диоды не чинний 1992-07-01 2018-01-01 24 ДСТУ IEC 60747-2:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.080.10 ГОСТ 29210-91 (МЭК 747-3-85) Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 3. Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения не чинний 1992-07-01 2018-01-01 30 ДСТУ IEC 60747-3:2015 2015-12-25 № 205 ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.0-85 Тиристоры. Общие требования к методам измерения параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-IV-92) ГОСТ 19138.0-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.1-85 Тиристоры. Метод измерения напряжения переключения не чинний 1987-01-01 2018-01-01 2 (1-IV-92) ГОСТ 19138.1-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.2-85 Тиристоры триодные. Метод измерения отпирающего постоянного и импульсного тока управления и отпирающего постоянного и импульсного напряжения управления не чинний 1987-01-01 2018-01-01 3 (1-IV-92) ГОСТ 19138.2-73, ГОСТ 19138.11-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.3-85 Тиристоры триодные. Метод измерения времени выключения не чинний 1987-01-01 2018-01-01 3 (1-IV-92) ГОСТ 19138.3-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.4-73 Тиристоры. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки не чинний 1975-07-01 2018-01-01 6 (1-ХII-82),(2-Х-95) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.5-85 Тиристоры триодные. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки не чинний 1987-01-01 2018-01-01 3 (1-IV-92) ГОСТ 19138.5-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.6-86 Тиристоры. Методы измерения электрических параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-IV-92) ГОСТ 19138.6-74, ГОСТ 19138.8-75, ГОСТ 19138.9-75, ГОСТ 19138.10-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 19138.7-74 Тиристоры. Метод измерения импульсного запирающего тока управления, импульсного запирающего напряжения управления, импульсного коэффициента запирания не чинний 1975-07-01 2018-01-01 7 (1-ХII-82),(2-Х-95) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 20332-84 Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 25 (1-I-87) ГОСТ 20332-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.20 ГОСТ 24173-80 Тиристоры. Основные параметры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 ГОСТ 17465-72 в части пп. 23-25 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 15172-70 Транзисторы. Перечень основных и справочных параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-II-71) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 17466-80 Транзисторы биполярные и полевые. Основные параметры не чинний 1982-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 17466-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.0-83 Транзисторы биполярные. Общие требования при измерении электрических параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 ГОСТ 18604.0-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.1-80 Транзисторы биполярные. Метод измерения постоянной времени цепи обратной связи на высокой частоте не чинний 1982-01-01 2018-01-01 8 (1-VIII-84) ГОСТ 18604.1-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.2-80 Транзисторы биполярные. Методы измерения статистического коэффициента передачи тока не чинний 1982-01-01 2018-01-01 8 (1-I-85) ГОСТ 18604.2-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.3-80 Транзисторы биполярные. Методы измерения емкости коллекторного и эмиттерного переходов не чинний 1982-01-01 2018-01-01 8 (1-VIII-84),(2-Х-87) ГОСТ 18604.3-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.4-74 Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллектора не чинний 1976-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-77),(2-VIII-84) ГОСТ 10864-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.5-74 Транзисторы. Методы измерения обратного тока коллектора-эмиттера не чинний 1976-01-01 2018-01-01 3 (1-VII-80),(2-VIII-84) ГОСТ 10865-68, ГОСТ 10866-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.6-74 Транзисторы. Метод измерения обратного тока эмиттера не чинний 1976-01-01 2018-01-01 3 (1-VIII-84) ГОСТ 10867-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.7-74 Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи тока не чинний 1976-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 10870-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.8-74 Транзисторы. Метод измерения выходной проводимости не чинний 1976-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 10871-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.9-82 Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока не чинний 1984-01-01 2018-01-01 9 (1-VI-84) ГОСТ 18604.9-75, ГОСТ 18604.12-77, ГОСТ 18604.25-81 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.10-76 Транзисторы биполярные. Метод измерения входного сопротивления не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-Х-87),(2-IХ-89) ГОСТ 10868-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.11-88 Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента шума на высоких и сверхвысоких частотах не чинний 1990-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 18604.11-76 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.13-77 Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора не чинний 1978-07-01 2018-01-01 8 (1-VI-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.14-77 Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте не чинний 1978-07-01 2018-01-01 6 (1-I-80),(2-VI-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.15-77 Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока не чинний 1978-07-01 2018-01-01 4 (1-VI-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.16-78 Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента обратной связи по напряжению в режиме малого сигнала не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 10869-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.19-88 Транзисторы биполярные. Метод измерения граничного напряжения не чинний 1989-07-01 2018-01-01 7 (1-I-89) ГОСТ 18604.19-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.20-78 Транзисторы биполярные. Методы измерения коэффициента шума на низкой частоте не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-VIII-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.22-78 Транзисторы биполярные. Методы измерения напряжения насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер не чинний 1980-01-01 2018-01-01 4 (1-I-85) ГОСТ 13852-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.23-80 Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициентов комбинационных составляющих не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.24-81 Транзисторы биполярные высокочастотные. Метод измерения выходной мощности коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора не чинний 1982-07-01 2018-01-01 6 (1-IХ-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.26-85 Транзисторы биполярные. Методы измерения временных параметров не чинний 1986-07-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 18604.27-86 Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Метод измерения пробивного напряжения коллектор-база (эмиттер-база) при нулевом токе эмиттера (коллектора) не чинний 1987-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 19095-73 Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров не чинний 1975-01-01 2018-01-01 14 (1-ХII-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20003-74 Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров не чинний 1975-07-01 2018-01-01 15 (1-ХII-82),(2-IХ-85) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.0-83 Транзисторы полевые. Общие требования при измерении электрических параметров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 2 ГОСТ 20398.0-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.1-74 Транзисторы полевые. Метод измерения модуля полной проводимости прямой передачи не чинний 1976-07-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.2-74 Транзисторы полевые. Метод измерения коэффициента шума не чинний 1976-07-01 2018-01-01 3 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.3-74 Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики не чинний 1976-07-01 2018-01-01 4 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.4-74 Транзисторы полевые. Метод измерения активной составляющей выходной проводимости не чинний 1976-07-01 2018-01-01 4 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.5-74 Транзисторы полевые. Метод измерения входной, проходной и выходной емкостей не чинний 1976-07-01 2018-01-01 5 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.6-74 Транзисторы полевые. Метод измерения тока утечки затвора не чинний 1976-07-01 2018-01-01 2 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.7-74 Транзисторы полевые. Метод измерения порогового напряжения и напряжения отсечки не чинний 1976-07-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.8-74 Транзисторы полевые. Метод измерения начального тока стока не чинний 1976-07-01 2018-01-01 2 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.9-80 Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики в импульсном режиме не чинний 1982-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.10-80 Транзисторы полевые. Метод измерения тока стока в импульсном режиме не чинний 1982-01-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.11-80 Транзисторы полевые. Метод измерения ЭДС шума не чинний 1982-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.12-80 Транзисторы полевые. Метод измерения остаточного тока стока не чинний 1982-01-01 2018-01-01 1 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.13-80 Транзисторы полевые. Метод измерения сопротивления сток-исток не чинний 1982-01-01 2018-01-01 2 (1-ХI-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.30 ГОСТ 20398.14-88 Транзисторы полевые. Метод измерения выходной мощности, коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока не чинний 1990-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.15-75 Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения напряжения стабилизации не чинний 2019-01-01 2022-01-01 2 (1-Х-82) ГОСТ 14093-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.17-73 Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения температурного коэффициента напряжения стабилизации не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-Х-82) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.20-77 Стабилитроны полупроводниковые прецизионные. Метод измерения времени выхода на режим не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 (1-II-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.21-78 Стабилитроны и стабисторы полупроводниковые. Метод измерения временной нестабильности напряжения стабилизации не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.22-78 Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения дифференциального сопротивления не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 (1-Х-82) ГОСТ 15603-70 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 18986.23-80 Стабилитроны полупроводниковые. Методы измерения спектральной плотности шума не чинний 1982-01-01 2018-01-01 12 (1-ХII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 19834.0-75 Излучатели полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров не чинний 1976-07-01 2018-01-01 3 (1-III-84),(2-IХ-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 19834.2-74 Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости не чинний 1976-01-01 2018-01-01 4 (1-III-84),(2-IХ-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 19834.3-76 Излучатели полупроводниковые. Метод измерения относительного спектрального распределения энергии, излучения и ширины спектра излучения не чинний 1977-07-01 2018-01-01 4 (1-III-84),(2-IХ-87) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 24041-80 Таситроны. Основные параметры не чинний 1981-07-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.080.99 ГОСТ 24352-80 Излучатели полупроводниковые. Основные параметры не чинний 1982-01-01 2018-01-01 5 (1-IV-88) ГОСТ 17465-72 в части пп. 13-15 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ДСТУ 3068-95 Прилади електровакуумні надвисокочастотні. Загальні технічні умови чинний 1996-07-01 71 1995-04-21 № 131 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 1914-81 Лампы генераторные, усилительные, выпрямительные, регулирующие и модуляторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Общие технические условия не чинний 1983-01-01 2018-01-01 17 (1-Х-84) ГОСТ 1914-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 2182-75 Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 2182-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 3839-70 Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность не чинний 1971-01-01 2018-01-01 11 (1-ХII-78) ГОСТ 3839-47 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 7428-74 Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия не чинний 1975-07-01 2018-01-01 17 (1-V-77),(2-Х-84) ГОСТ 7428-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 7842-71 Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры не чинний 1973-01-01 2018-01-01 16 ГОСТ 7842-64 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 8090-73 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала не чинний 1974-07-01 2018-01-01 5 (1-III-82) ГОСТ 8090-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 8106-70 Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые замыкания и обрывы не чинний 1971-01-01 2018-01-01 11 (2-V-77),(3-ХII-78),(4-II-84) ГОСТ 8106-56 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 8490-77 Трубки рентгеновские. Общие технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 18 (1-ХI-79),(2-IV-81),(3-III-82),(4-Х-84),(5-Х-90) ГОСТ 8490-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 10413-84 Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 19 ГОСТ 10413-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 11163-84 Приборы газоразрядные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 21 (1-ІПС4-2001) ГОСТ 11163-81 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 12491-67 Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов не чинний 1968-01-01 2018-01-01 2 (1-VIII-68) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 13820-77 Приборы электровакуумные. Термины и определения не чинний 1978-07-01 2018-01-01 17 (1-Х-82),(2-VII-85) ГОСТ 13820-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 14205-84 Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 20 ГОСТ 14205-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 15962-84 Трубки электронно-лучевые приемные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 15962-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 16755-71 Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения неравномерности яркости свечения экрана не чинний 1971-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17450-78 Тиратроны импульсные. Основные параметры не чинний 1979-07-01 2018-01-01 4 (1-ХI-88) ГОСТ 17450-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17451-78 Газотроны импульсные. Основные параметры не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 17451-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17452-78 Игнитроны. Основные параметры не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 17452-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17457-72 Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры не чинний 1973-01-01 2018-01-01 1 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17487-72 Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и размеры не чинний 1973-01-01 2018-01-01 4 (1-VII-76) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 17791-82 Приборы электронно-лучевые. Термины и определения не чинний 1983-07-01 2018-01-01 23 ГОСТ 17791-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 18485-73 Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения импульсных напряжений на электродах не чинний 1975-01-01 2018-01-01 4 (1-VI-76),(2-VI-80) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 18720-90 Трубки телевизионные передающие. Методы измерения параметров не чинний 1991-07-01 2018-01-01 34 ГОСТ 18720.0-80 - ГОСТ 18720.8-80, ГОСТ 18720.9-76 - ГОСТ 18720.11-76, ГОСТ 18720.12-77 - ГОСТ 18720.15-77, ГОСТ 18720.16-85 - ГОСТ 18720.18-85 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 18933-73 Трубки электронно-лучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на взрывобезопасность не чинний 1974-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-80),(2-II-86),(3-VIII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19139-73 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения разрешающей способности не чинний 1975-07-01 2018-01-01 10 (1-III-81),(2-III-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.0-80 Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие положения не чинний 1981-07-01 2018-01-01 12 (1-VIII-82),(2-IХ-86) ГОСТ 8089-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.1-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента усиления и асимметрии усиления на низкой частоте не чинний 1975-07-01 2018-01-01 8 (1-VI-86) ГОСТ 8105-56 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.2-74 Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических международных емкостей не чинний 1975-07-01 2018-01-01 15 (1-VIII-80),(2-IV-85) ГОСТ 8100-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.3-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между электродами, а также между электродами и другими деталями ламп не чинний 1975-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 8102-63 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.4-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток не чинний 1975-07-01 2018-01-01 11 ГОСТ 8092-63, ГОСТ 16751-71 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.15-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного сопротивления шумов не чинний 1978-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-83) ГОСТ 9662-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.16-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений не чинний 1979-01-01 2018-01-01 9 (1-III-84) ГОСТ 10048-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.17-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева и времени готовности не чинний 1979-01-01 2018-01-01 6 (1-VIII-80) ГОСТ 8101-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19438.19-78 Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного эффекта не чинний 1979-07-01 2018-01-01 10 (1-VI-84) ГОСТ 9025-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19748.2-74 Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров не чинний 1976-01-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 19785-88 Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров не чинний 1989-01-01 2018-01-01 55 (1-VII-89),(2-V-90),(3-V-91),(4-ІПС4-2001) ГОСТ 19785-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 20271.1-91 Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров не чинний 1992-07-01 2018-01-01 48 ГОСТ 20271.0-81, ГОСТ 20271.1-75, ГОСТ 20271.2-82, ГОСТ 20271.4-81, ГОСТ 20271.5-83, ГОСТ 20271.6-83, ГОСТ 20271.7-84, ГОСТ 20271.8-84, ГОСТ 20271.9-86 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 20271.3-91 Изделия электронные СВЧ. Методы измерения параметров модулирующего импульса не чинний 1992-07-01 2018-01-01 13 ГОСТ 20271.3-79 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 20412-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения не чинний 1976-01-01 2018-01-01 12 (1-V-78) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 20724-83 Приборы газоразрядные. Термины и определения не чинний 1984-07-01 2018-01-01 6 ГОСТ 20724-75 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.0-75 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Общие положения проведения измерений электрических и светотехнических параметров не чинний 1976-07-01 2018-01-01 8 (1-IV-78), (2-ХII-79), (3-IV-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.1-75 Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы измерения яркости и неравномерности яркости свечения экрана не чинний 1976-07-01 2018-01-01 7 (1-III-82) ГОСТ 12491-67 в части метода измерения яркости свечения экрана кинескопов для черно-белого телевидения, ГОСТ 16755-71 в части метода измерения неравномерности яркости кинескопов для черно-белого телевидения 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.2-75 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы определения коэффициента газности не чинний 1976-07-01 2018-01-01 6 (1-III-82) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.3-75 Кинескопы для цветного телевидения. Метод определения величины не чинний 1976-07-01 2018-01-01 5 (1-ХI-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.4-76 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения сопротивления внешнего проводящего покрытия не чинний 1977-07-01 2018-01-01 3 (1-Х-80) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.5-76 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения цветности и неравномерности цветного свечения экрана не чинний 1977-07-01 2018-01-01 5 (1-IV-78) ГОСТ 12490-67 в части метода измерения цветности свечения экрана кинескопов для черно-белого и цветного телевидения, ГОСТ 17780-72 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.6-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов накала, анода и катода не чинний 1980-07-01 2018-01-01 3 (1-VII-84), (2-Х-86) ГОСТ 17103-71 в части метода измерения токов накала, анода и катода 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.7-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов утечки не чинний 1980-07-01 2018-01-01 2 (1-Х-80) ГОСТ 17103-71 в части методов измерения токов утечки 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.8-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения запирающего напряжения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 5 (1-Х-80), (2-VII-85), (3-Х-86) ГОСТ 17103-71 в части методов измерения запирающего напряжения 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.9-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения напряжения модуляции не чинний 1980-07-01 2018-01-01 3 (1-Х-80), (2-VIII-86) ГОСТ 17103-71 в части методов измерения напряжения модуляции 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21059.10-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения фокусирующего напряжения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 2 (1-Х-80) ГОСТ 17103-71 в части метода измерения фокусирующего напряжения 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.0-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения электрических параметров. Общие положения не чинний 1977-01-01 2018-01-01 8 (1-VI-84) ГОСТ 7046-54 в части разд. I, II 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.1-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала не чинний 1976-07-01 2018-01-01 6 (1-IХ-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.2-75 Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения относительного уровня комбинационных составляющих не чинний 1977-01-01 2018-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.3-76 Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность не чинний 1978-01-01 2018-01-01 3 (1-II-81) ГОСТ 7046-54 в части разд. ХХIХ 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.4-76 Лампы модуляционные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность не чинний 1978-01-01 2018-01-01 7 (1-VIII-79),(2-II-81),(3-II-83) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.5-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала не чинний 1978-07-01 2018-01-01 6 (1-ХI-78),(2-VI-84) ГОСТ 7046-54 в части разд. III и IV 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.6-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения токов анода и сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода и нулевых токов анода и сеток не чинний 1979-07-01 2018-01-01 7 (1-V-84),(2-VIII-86) ГОСТ 7046-54 в части разд. V и VIII 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.7-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода не чинний 1979-07-01 2018-01-01 2 ГОСТ 7046-54 в части разд. VI 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.8-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока эмиссии катода не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 (1-V-84),(2-IV-85) ГОСТ 7046-54 в части разд. VII, ГОСТ 18182-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
31.100 ГОСТ 21106.9-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе не чинний 1979-07-01