Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

33.020 ГОСТ 11216-83 Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний не чинний 1984-01-01 2018-01-01 20 (1-ХI-88) ГОСТ 11216-76 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 123
33.020 ДСТУ EN 50412-2-1:2010 EN 50412-2-1:2005 Обладнання та системи для зв’язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад чинний 2012-07-01 16 2010-12-28 № 601 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.020 ДСТУ ITU-T M.3060/Y.2401:2010 ITU-T M.3060/Y.2401:2006 Принципи управління мережами наступного покоління чинний 2012-07-01 54 2010-12-28 № 609 ua Переклад
33.020, 33.060.01,49.090 ДСТУ ETSI EN 303 084:2016(ETSI EN 303 084:2016, IDT) ETSI EN 303 084:2016 Системи диференційної корекції наземні (GBAS). Мовлення даних земля─повітря в діапазоні ДВЧ. Технічні вимоги та методи випробування для наземного обладнання чинний 2017-10-01 33 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 123
33.020, 33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 401:2019 (ETSI EN 300 401 V2.1.1 (2017–01), IDT) ETSI EN 300 401 V2.1.1(2017–01) Системи радіомовлення. Цифрове звукове мовлення (DAB) на рухомих, носивних та фіксованих приймачах чинний 2020-01-01 125 2019-12-19 № 451 en Підтвердження
33.020, 33.100.01 ДСТУ ETSI EG 203 367:2017 (ETSI EG 203 367:2016, IDT) ETSI EG 203 367:2016 Настанова щодо застосування гармонізованих стандартів для радіообладнання з багатьма радіотехнологіями, комбінованого радіообладнання і обладнання без радіотехнологій чинний 2017-10-01 17 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 155
33.030 ДСТУ ITU-T E.800:2014 ITU-T E.800:2008 Якість телекомунікаційних послуг. Терміни та визначення понять чинний 2015-06-01 40 2014-12-02 № 1428 ua Переклад
33.030 ДСТУ ITU-T Y.1540:2010 ITU-T Y.1540:2007 Послуга передавання даних на основі інтернет-протоколу. Параметри якості функціювання інтернет-протоколу щодо пересилання пакетів та готовності чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 634 ua Переклад
33.030, 33.040.35, 33.040.40 ДСТУ ETSI ES 201 671:2008 ETSI ES 201 671:2007 Перехоплення законне. Інтерфейс передавання законно перехопленого трафіку телекомунікацій чинний 2011-01-01 2008-12-30 № 520 ua Переклад ТК 157
33.040 ДСТУ ETSI TS 123 040:2018 (ETSI TS 123 040:2018, IDT) ETSI TS 123 040:2018 Система цифрового стільникового зв’язку (Стадія 2+) (GSM). Універсальна система рухомого зв’язку. Технічна реалізація послуги коротких повідомлень (SMS) (3GPP TS 23.040, версія 15.2.0, видання 15) чинний 2019-01-01 220 2018-11-23 № 434 en Підтвердження ТК 157
33.040 ДСТУ ETSI EG 202 765-3:2019 (ETSI EG 202 765-3 V1.1.2 (2010-07), IDT) ETSI EG 202 765-3 V1.1.2(2010-07) Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Показники продуктивності мережі та QoS та методи вимірювання. Частина 3. Показники продуктивності мережі та методи вимірювання в ІР-мережах чинний 2019-09-01 33 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040 ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT) ETSI TS 102 250-2 V2.6.1(2017-10) Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 2. Визначення параметрів якості послуг та їхнє обчислення чинний 2019-09-01 272 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040 ДСТУ ETSI TS 102 250-4:2019 (ETSI TS 102 250-4 V2.2.1 (2011-04), IDT) ETSI TS 102 250-4 V2.2.1(2011-04) Якість передавання сигналів мовної інформації та мультимедіа (STQ). Особливості для загальноприйнятих послуг у мережах рухомого зв’язку. Частина 4. Вимоги до обладнання вимірювання якості послуг чинний 2019-09-01 46 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040 ДСТУ ITU-T P.562:2019 (ITU-T P.562:2004, IDT) ITU-T P.562:2004 Аналіз та інтерпретація вимірювання голосових послуг INMD чинний 2019-09-01 59 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040, 33.070 ДСТУ ETSI TS 102 250-6:2019 (ETSI TS 102 250-6 V1.2.1 (2004-10), IDT) ETSI TS 102 250-6 V1.2.1(2004-10) Оброблення сигналів мовної інформації, передавання та аспекти якості (STQ). Аспекти QoS для загальноприйнятих послуг у мережах GSM та 3G. Частина 6. Подальше оброблення даних та статистичні методи чинний 2019-09-01 88 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040, 33.070 ДСТУ ETSI TS 125 304:2019 (ETSI TS 125 304 V15.0.0 (2018-07), IDT) ETSI TS 125 304 V15.0.0(2018-07) Універсальна система мобільного зв’язку (UMTS). Процедури функціювання абонентського обладнання в режимі очікування та процедури повторного вибору стільника в режимі підключення чинний 2019-09-01 61 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040, 33.070 ДСТУ ETSI TS 145 008:2019 (ETSI TS 145 008 V15.3.0 (2019-05), IDT) ETSI TS 145 008 V15.3.0(2019-05) Цифрова система стільникового зв’язку (Фаза 2+) (GSM); GSM/EDGE керування каналом підсистеми радіозв’язку чинний 2019-09-01 177 2019-07-11 № 200 en Підтвердження
33.040.01 ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008 ETSI EG 202 057-2:2005 Телекомунікаційні мережі. Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості. Визначення та вимірювання важливих для споживача параметрів якості послуг. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та... не чинний 2010-01-01 2018-01-01 36 ДСТУETSI EG 202 057-2:2015(ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) 2008-09-19 № 334 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад
33.040.01 ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений не чинний 1985-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-89) ГОСТ 5237-69 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.01 ГОСТ 27049-86 Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от атмосферных разрядов не чинний 1987-07-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 82
33.040.01 ДСТУ EN 41003:2014 EN 41003:2008 Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж та/або кабельних розподільчих систем. Додаткові вимоги щодо безпеки чинний 2015-01-01 11 ДСТУ EN 41003:2006 2014-07-24 № 869 ua Переклад
33.040.01 ДСТУ ETSI EN 300 462-4-2:2008 ETSI EN 300 462-4-2:1999 Мережі електрозв’язку цифрові. Характеристики ведених пристроїв синхронізації для джерел синхронізації синхронної цифрової ієрархії та плезіохронної цифрової ієрархії. Вимоги до форми декларації про відповідність заявленого устатковання чинний 2010-01-01 15 2008-12-22 № 486 ua Переклад
33.040.01 ДСТУ ITU-T G.107:2008 ITU-T G.107:2005 Телекомунікаційні мережі. Розрахункова Е-модель для плануваня передавання чинний 2010-01-01 2008-08-15 № 289 ua Переклад
33.040.01 ДСТУ ITU-T G.109:2008 ITU-T G.109:1999 Телекомунікаційні мережі. Визначення категорій якості передавання мовної інформації чинний 2010-01-01 18 2008-08-15 № 289 ua Переклад
33.040.01 ДСТУ ITU-T K.50:2008 ITU-T K.50:2000 Телекомунікаційні мережі загального користування. Безпечні норми робочої напруги та сили струму для телекомунікаційних систем з живленням від мережі чинний 2010-01-01 2008-08-14 № 285 ua Переклад
33.040.01 ДСТУ ETSI ES 202 057-1:2015 (ETSI ES 202 057-1:2013, IDT) ETSI ES 202 057-1:2013 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення чинний 2016-01-01 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34), 2020-03-18 № 75 (зміна до № 206) Підтвердження ТК 157
33.040.01 ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015 (ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) ETSI EG 202 057-2:2011 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких ... чинний 2016-01-01 61 ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 157
33.040.01 ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) ETSI EG 202 057-3:2005 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні парпметри якості послуг для суходільних мереж рухомого звязку заг... чинний 2016-01-01 19 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 157
33.040.01 ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) ETSI EG 202 057-4:2008 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до "Інтернету" чинний 2016-01-01 38 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 157
33.040.01, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 ETSI EN 300 386:2005 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Устатковання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності  не чинний 2009-01-01 2016-01-01 40 ДСТУ EN 300 386:2014 2007-09-12 № 220 2014–12–29 № 1483 ua Переклад ТК 22
33.040.01, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 386 V1.6.1:2014 ETSI EN 300 386 V1.6.1 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Устатковання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. чинний 2019-03-27 51 10-2018*(12-2014) ДСТУ ETSI EN 300 386:2007 ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) 2014-12-29 № 1483 2017-12-21 № 445 en Підтвердження 2014/30/EU
33.040.01, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) ETSI EN 300 386:2016 Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС чинний 2019-01-01 48 ДСТУ EN 300 386:2014 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 22
33.040.20 ГОСТ 19654-74 Каналы передачи данных. Методы измерения параметров не чинний 1975-07-01 2018-01-01 12 (1-ХII-80),(2-IХ-85),(3-III-90) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.20 ГОСТ 22832-77 Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения не чинний 1979-01-01 2018-01-01 16 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.20 ГОСТ 26315-84 Оборудование групповых и линейных трактов систем передачи с частотным разделением каналов. Нормы на номинальные относительные уровни. Номинальные относительные уровни сигналов передачи и входные и выходные сопротивления в точках взаимного соединения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 4 (1-I-90) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.20 ДСТУ EN 300 462-3-1:2006 EN 300 462-3-1:1998 Мережі електрозв’язку цифрові. Загальні вимоги до мереж синхронізації. Частина 3-1. Контролювання джитера і блукань фази в мережах синхронізації чинний 2008-01-01 33 2006-12-11 № 342 ua Переклад
33.040.20 ДСТУ ETSI EG 201 793:2007 ETSI EG 201 793:2000 Мережі електрозв’язку цифрові. Передавання та мультиплексування. Настанови щодо системного проектування мереж синхронізації чинний 2009-01-01 78 2007-03-30 № 71 ua Переклад
33.040.20 ДСТУ ITU-T G.811:2008 ITU-T G.811:1997 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації первинні. Основні технічні характеристики чинний 2010-01-01 10 2008-08-15 № 290 ua Переклад ТК 157
33.040.20 ДСТУ ITU-T G.812:2008 ITU-T G.812:2004 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації ведені. Основні технічні характеристики чинний 2010-01-01 41 2008-12-22 № 493 ua Переклад
33.040.20 ДСТУ ITU-T G.813:2008 ITU-T G.813:2003 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації обладнання синхронної цифрової ієрархії. Основні технічні характеристики чинний 2010-01-01 33 2008-12-22 № 493 ua Переклад
33.040.20, 33.180.01 ДСТУ IEC/TR 60728-6-1:2013 IEC/TR 60728-6-1:2006 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6-1. Настанови щодо аналогових оптичних систем передавання чинний 2014-07-01 36 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 123
33.040.30 ДСТУ EN 50065-1:2009 EN 50065-1:2001 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення не чинний 2012-01-01 2016-01-01 22 ДСТУ EN 50065-1:2014 2009-12-30 № 485 2014-12-29 № 1483 ua Переклад
33.040.30 ГОСТ 21835-84 Устройства коммутационной техники связи управляющие. Термины и определения не чинний 1985-07-01 2018-01-01 9 ГОСТ 21835-76 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.30 ГОСТ 23150-78 Коммутация каналов и коммутация сообщений в телеграфной связи. Термины и определения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.30 ГОСТ 28704-90 Единая система средств коммутационной техники. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.30 ДСТУ EN 50065-1:2014 EN 50065-1:2011 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення чинний 2019-07-18 32 ДСТУ EN 50065-1:2009 ДСТУ EN 50065-1:2017 (EN 50065-1:2011, IDT) 2014-12-29 № 1483 2017-12-21 № 445 en Підтвердження
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-1:2010 EN 50065-2-1:2003; A1:2005 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому... чинний 2012-01-01 17 1-4-2019* 2010-12-28 № 610 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-2:2010 EN 50065-2-2:2003, EN 50065-2-2/А1:2005 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисло... чинний 2012-01-01 18 2010-12-28 № 610 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-1:2010/Поправка № 1:2015 (EN 50065-2-1:2003/AC:2003, IDT) EN 50065-2-1:2003/AC:2003 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв'язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому... чинний 2016-01-01 2 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) en Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-2:2010/Поправка № 1:2015 (EN 50065-2-2:2003/AC:2003, IDT) EN 50065-2-2:2003/AC:2003 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисло... чинний 2016-01-01 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-2:2010/Поправка № 2:2016(EN 50065-2-2:2003/А1:2005/АС:2006, IDT) EN 50065-2-2:2003/А1:2005/АС:2006 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисло... чинний 2016-08-08 7 2016-08-03 № 228 en Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-1:2017 (EN 50065-1:2011, IDT) EN 50065-1:2011 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках у діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення чинний 2019-01-01 27 ДСТУ EN 50065-1:2014 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-2:2019 (EN 50065-2-2:2003, IDT) EN 50065-2-2:2003 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках з діапазоном частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку з діапазоном частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у пр... чинний 2020-01-01 17 2019-12-17 № 429 en Підтвердження 2014/30/EU
33.040.30 ДСТУ EN 50065-2-2:2019 (EN 50065-2-2:2003, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 50065-2-2:2003/A1:2005, IDT) EN 50065-2-2:2003/A1:2005 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках з діапазоном частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку з діапазоном частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у пр... чинний 2020-01-01 7 2019-12-17 № 429 en Підтвердження 2014/30/EU
33.040.30, 33.100.01 ДСТУ EN 50065-2-3:2010 EN 50065-2-3:2003 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застос... чинний 2012-07-01 16 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.040.30, 33.100.01 ДСТУ EN 50065-2-3:2010/Зміна № 1:2015 (EN 50065-2-3:2003/A1:2005, IDT) EN 50065-2-3:2003/A1:2005 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3кГц до 95 кГц, призначених для застосу... чинний 2016-01-01 7 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.040.30, 33.100.01 ДСТУ EN 50065-2-3:2010/Поправка № 1:2015 (EN 50065-2-3:2003/AC:2003, IDT) EN 50065-2-3:2003/AC:2003 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застос... чинний 2016-01-01 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.040.35 ГОСТ 28384-89 Станции телефонные. Параметры информационных акустических сигналов тональной частоты не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.35 ДСТУ ETSI EG 201 188:2008 ETSI EG 201 188:2000 Телефонна мережа загального користування. Інтерфейс пункту закінчення мережі для абонентських ліній малої та середньої довжини аналоговий двопроводовий. Фізичні та електричні характеристики чинний 2010-01-01 19 2008-09-19 № 334 ua Переклад
33.040.35 ДСТУ ETSI ES 202 913:2008 ETSI ES 202 913:2006 Доступ і кінцеве обладнання. Вимоги до модемів асиметричних цифрових абонентських ліній простої традиційної телефонної системи, підключених до наявної аналогової лінії комутованої телефонної мережі загального користування чинний 2010-01-01 12 2008-08-14 № 284 ua Переклад
33.040.35 ДСТУ ISO/IEC TR 21890:2016 (ISO/IEC TR 21890:2001, IDT) ISO/IEC TR 21890:2001, IDT) Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Взаємодія приватних мереж з інтеграцією послуг (PISN) з мережами протоколу Інтернету (IP) чинний 2016-10-10 56 2016-10-07 № 306 en Підтвердження ТК 20
33.040.35 ДСТУ ISO/IEC 21989:2016 (ISO/IEC 21989:2002, IDT) ISO/IEC 21989:2002, IDT) Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Приватні мережі з інтеграцією послуг. Специфікація, функціональна модель та інформаційні потоки. Служба коротких повідомлень чинний 2016-10-09 47 2016-10-07 № 306 en Підтвердження ТК 20
33.040.35 ДСТУ ISO/IEC 14842:2018 (ISO/IEC 14842:1996, IDT) ISO/IEC 14842:1996 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа інтегрованих сервісів. Специфікація, функціональна модель та інформаційні потоки. Додаткові послуги підключення та відміни функції «не турбувати» та «ігно... чинний 2019-01-01 79 2018-12-11 № 475 en Підтвердження ТК 20
33.040.35 ДСТУ ISO/IEC 14841:2018 (ISO/IEC 14841:1996, IDT) ISO/IEC 14841:1996 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику чинний 2020-01-01 41 2018-12-12 № 478 ua Переклад ТК 20
33.040.35, 33.050 ДСТУ ETSI ES 203 021-1:2008 ETSI ES 203 021-1:2005 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 1. Загальні положення чинний 2010-01-01 20 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.35, 33.050 ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 ETSI ES 203 021-2:2006 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобігання внесенню порушень у мережу чинний 2010-01-01 27 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.35, 33.050 ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 ETSI ES 203 021-3:2006 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодії з телефонними мережами загального користування чинний 2010-01-01 44 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.35, 33.060.20 ГОСТ 16600-72 Передачи речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений не чинний 2018-07-06 2019-01-01 48 ГОСТ 16600-71 - 2015-12-14 № 186 скасовано повністю ru,ua
33.040.40 ГОСТ 21655-87 Каналы и тракты магистральной первичной сети единой автоматизированной системы связи. Электрические параметры и методы измерений не чинний 1989-01-01 2018-01-01 55 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.40 ГОСТ 28324-89 Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования не чинний 1991-01-01 2018-01-01 17 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 123
33.040.40 ДСТУ ETSI EN 301 841-3:2018 (ETSI EN 301 841-3:2016, IDT) ETSI EN 301 841-3:2016 Канал цифрового наземного радіозв’язку діапазону дуже високих частот. Режим 2. Наземне обладнання. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 16 2018-12-12 № 481 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.040.50 ГОСТ 14857-76 Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях проводного вещания. Общие требования и нормы не чинний 1977-01-01 2018-01-01 9 (1-II-87),(2-IV-90) ГОСТ 14857-69 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.50 ГОСТ 22578-77 Гнезда и штепсели однополюсные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-Х-83),(2-I-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.50 ГОСТ 24733-81 Гнезда и штепсели однополюсные с диаметром контактов 1,6 и 4,0 мм. Технические условия не чинний 1982-07-01 2018-01-01 17 (1-I-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.040.50 ДСТУ 5061:2008 ITU-T G.703:2001 Мережі електрозв’язку цифрові. Транспортні телекомунікаційні мережі. Фізичні та електричні характеристики стиків чинний 2010-01-01 54 2008-08-15 № 290 ua
33.040.50 ДСТУ ITU-T G.957:2008 ITU-T G.957:2006 Мережі електрозв’язку цифрові. Транспортні телекомунікаційні мережі. Cтики обладнання і систем синхронної цифрової ієрархії оптичні чинний 2010-01-01 35 2008-08-15 № 290 ua Переклад
33.040.50, 33.050 ДСТУ ETSI EN 300 418:2008 ETSI EN 300 418:2001 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові неструктуровані та структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного інтерфейсу чинний 2010-01-01 19 1-2014* 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.50, 33.050 ДСТУ ETSI EN 300 419:2008 ETSI EN 300 419:2001 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Характеристики з’єднання чинний 2010-01-01 27 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.50, 33.050 ДСТУ ETSI EN 300 420:2008 ETSI EN 300 420:2001 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс кінцевого обладнання чинний 2010-01-01 33 2008-09-03 № 318 ua Переклад
33.040.50, 33.050 ДСТУ ETSI EN 300 690:2010 ETSI EN 300 690:2001 Доступ та кінцеве обладнання. Лінії зі швидкістю пересилання даних 140 Мбіт/с орендовані цифрові. Інтерфейс кінцевого обладнання чинний 2012-07-01 29 2010-12-28 № 607 ua Переклад
33.040.60 ДСТУ EN 50561-1:2014 EN 50561-1:2013 Апарати для зв'язку по низьковольтній ЛЕП, які використовуються в установках з низькою напругою. Характеристики радіоперешкод. Обмеження і методи вимірювання.Частина 1. Пристрій для використання в домашніх умовах чинний 2019-07-18 26 ДСТУ EN 50561-1:2017 (EN 50561-1:2013;EN 50561-1:2013/AC:2015, IDT) 2014-12-29 № 1483 2017-09-25 № 300 en Підтвердження
33.040.60 ДСТУ ETSI EN 302 574-1:2015 ETSI EN 302 574-1:2010 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової служби смуг частот від 1 980 МГц до 2 010 МГц тавід 2 170 МГц до 2 200 МГц. Частина 1. Додаткові наземні компоненти для широкосмугових систем.Технічні вимоги та методи випроб... чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.040.60 ДСТУ ETSI EN 302 574-2:2015 (ETSI EN 302 574-1:2010, IDT) ETSI EN 302 574-1:2010 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової службисмуг частот від 1 980 МГц до 2 010 МГц тавід 2 170 МГц до 2 200 МГц. Частина 2. Абонентські станції широкосмугових систем. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.040.60 ДСТУ EN 50561-1:2017 (EN 50561-1:2013;EN 50561-1:2013/AC:2015, IDT) EN 50561-1:2013; EN 50561-1:2013/AC:2015 Апаратура зв'язку по лініях електропередачі низької напруги. Характеристики радіочастотних збурень. Норми та методи випробування. Частина 1. Апаратура побутової призначеності чинний 2019-01-01 18 ДСТУ EN 50561-1:2014 2017-09-25 № 300 ua Переклад ТК 155 2014/30/EU
33.040.99 ГОСТ 23221-78 Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1980-01-01 2018-01-01 11 (1-VI-79), (2-IХ-85) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua
33.040.99, 33.060.20 ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 (ETSI EN 302 686:2011, IDT) ETSI EN 302 686:2011 Інтелектуальні транспортні системи. Радіообладнання смуги частот від 63 ГГц до 64 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 42 2018-11-26 № 438 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.040.99, 33.060.20, 33.160.25, 33.170 ДСТУ ETSI EN 301 598:2017 (ETSI EN 301 598:2014, IDT) ETSI EN 301 598:2014 Пристрої для роботи в невикористовуваному спектрі частот. Системи безпроводового доступу, що працюють у смузі частот телевізійного мовлення від 470 МГц до 790 МГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 64 2017-12-19 № 429 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.050 ДСТУ ETSI EN 301 401:2008 ETSI EN 301 401:1999 Телекомунікаційне кінцеве обладнання. Вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання передавання даних до мереж загального користування, яке має фізичні й електричні характеристики відповідно до Рекомендацій ITU-T серії V чинний 2010-01-01 39 2008-12-22 № 486 ua Переклад
33.050.01 ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования не чинний 1983-01-01 2018-01-01 23 (1-VII-87),(2-V-90) ГОСТ 5238-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 6343-74 Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров не чинний 1976-01-01 2018-01-01 10 (1-III-84) ГОСТ 6343-52 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 6496-81 Ларингофоны. Методы электроакустических измерений не чинний 1982-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 6496-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 130
33.050.10 ГОСТ 7152-85 Микрофоны и телефоны капсюльные для телефонных аппаратов общего применения. Общие технические условия не чинний 1987-01-01 2018-01-01 32 (1-VII-88) ГОСТ 13491-78, ГОСТ 13492-77, ГОСТ 7152-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 7153-85 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия не чинний 1987-01-01 2018-01-01 30 (1-VIII-87),(2-IV-92) ГОСТ 9686-68, ГОСТ 7153-68, ГОСТ 25554-82 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 8031-78 Аппараты телефонные. Тональный метод измерения разборчивости речи не чинний 1980-01-01 2018-01-01 9 (1-Х-81),(2-VIII-89) ГОСТ 8031-56 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 8810-81 Розетки и вилки телефонные. Технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 12 (1-I-87),(2-VI-89) ГОСТ 8810-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 8998-74 Линзы для телефонных коммутаторов. Технические условия не чинний 1975-07-01 2018-01-01 9 (1-VI-78), (2-ХII-80), (3-VI-89) ГОСТ 8998-59 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua
33.050.10 ГОСТ 10710-81 Номеронабиратели телефонные дисковые. Технические условия не чинний 1983-07-01 2018-01-01 19 (1-VIII-86),(2-III-88) ГОСТ 10710-67 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 13107-79 Устройства приема и передачи речи. Методы измерения шумов не чинний 1980-07-01 2018-01-01 10 (1-I-90) ГОСТ 13107-67 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 14299-79 Ключи телефонные. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 24 (1-Х-85),(2-IV-86) ГОСТ 14299-69 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 14300-79 Переключатели кнопочные телефонные. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 16 (1-VIII-83),(2-Х-85) ГОСТ 14300-69 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.10 ГОСТ 21704-76 Устройства электроакустические шумозащищенные систем телефонной связи. Термины и определения не чинний 1977-07-01 2018-01-01 8 (1-VIII-82) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 130
33.050.10 ДСТУ 3771-98 Люки для кабельних колодязів телефонної каналізації. Технічні умови чинний 1999-07-01 16 ГОСТ 8591-76 ru,ua
33.050.30 ДСТУ 3444-96 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Основні параметри. Методи вимірювань чинний 1997-07-01 15 1996-10-31 № 462 ru,ua
33.050.30 ДСТУ 3487-96/ГОСТ 30825-2002 ГОСТ 30825-2002 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Терміни та визначення чинний 2003-07-01 37 11-2002* з заміною позначення ДСТУ 3487-96 на ДСТУ 3487-96/ГОСТ 30825-2002, 1997-01-09 № 6,2002-09-04 № 503 заміна познаення ua
33.050.30 ДСТУ 3572-97 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Показники якості мовлення даних. Методи вимірювань чинний 1998-07-01 25 1997-05-30 № 320 ru,ua
33.050.30 ДСТУ 3573-97 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Методи кодування інформації чинний 1998-07-01 38 1997-05-30 № 320 ru,ua
33.050.30 ДСТУ ETSI EN 300 706:2004 ETSI EN 300 706:2003 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Покращений метод передавання інформації телетексту. Загальні технічні вимоги чинний 2008-01-01 145 2004-11-15 № 258 ua Переклад ТК 123
33.050.30, 33.140 ДСТУ 3813-98 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Сторінки універсальні випробувальні. Загальні технічні вимоги чинний 2000-01-01 24 1998-12-21 № 1000 ua
33.050.30, 35.220.10 ДСТУ ГОСТ 10860:2008 ГОСТ 10860-83 Ленты перфорированные средств вычислительной техники, аппаратуры передачи данных и телеграфных аппаратов. Форма, размеры и расположение отверстий (Тільки при експлуатації та ремонті) не чинний 2009-02-01 2018-01-01 6 (1-ХI-89) ГОСТ 10860-83 - 2008-10-20 № 366 2015-12-14 № 182 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
33.050.99 ГОСТ 20009-74 Держатель коммутаторной лампы. Технические условия не чинний 1975-07-01 2018-01-01 11 (1-IV-78),(2-ХII-80),(3-IV-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.050.99 ДСТУ ITU-T L.18:2013 ITU-T L.18:2008 Муфти для телекомунікаційних кабелів з мідними жилами захисні чинний 2014-07-01 16 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT) ETSI EN 300 086-2:2010 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випро... не чинний 2019-01-01 2020-01-01 ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 (ETSI EN 300 086:2016, IDT) 2017-11-27 № 380 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 296-2:2017 (ETSI EN 300 296-2:2013, IDT) ETSI EN 300 296-2:2013 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для аналогового передавання мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2019-01-01 2020-01-01 ДСТУ ETSI EN 300 296:2018 (ETSI EN 300 296:2016, IDT) 2017-11-27 № 380 2018-11-26 № 438 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 390-2:2017 (ETSI EN 300 390-2:2000, IDT) ETSI EN 300 390-2:2000 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з убудованою антеною для передавання даних та мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2019-01-01 2020-01-01 ДСТУ ETSI EN 300 390:2018 (ETSI EN 300 390:2016, IDT) 2017-11-27 № 380 2018-12-18 № 509 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2017 (ETSI EN 302 217-1:2017, IDT) ETSI EN 302 217-1:2017 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2017-10-01 74 ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2009 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 307-1:2017 (ETSI EN 302 307-1:2014, IDT) ETSI EN 302 307-1:2014 Друге покоління структури кадрів, канального кодування та системи модуляції для супутникових систем мовлення, інтерактивних послуг, збору новин та інших широкосмугових застосувань. Частина 1. DVB-S2 чинний 2017-10-01 81 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EG 201 399:2017 (ETSI EG 201 399:2015, IDT) ETSI EG 201 399:2015 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Настанова щодо розроблення гармонізованих стандартів для радіообладнання, що відповідають положенням Директиви R&TTE 1999/5/EC та ввідна настанова щодо впливу Директиви 2014/53/EU (RED) на гармо... чинний 2017-10-01 58 2017-08-14 № 223 en Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-6:2017 (ETSI EN 301 843-6:2016, IDT) ETSI EN 301 843-6:2016 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 6. Спеціальні умови для випробування суднових земних станцій, які працюють у діапазонах частот понад 3 ГГц чинний 2019-01-01 2017-11-27 № 380 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017 (ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT) ETSI EN 302 217-2-2:2014 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот чинний 2019-01-01 108 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009 2017-12-18 № 424 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 091-1:2017 (ETSI EN 301 091-1:2017, IDT) ETSI EN 301 091-1:2017 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частотвід 76 ГГц до 77 ГГц. Частина 1. Радіолокаційне обладнання наземних транспортних засобів чинний 2019-01-01 15 2017-12-26 № 461 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2017 (ETSI EN 301 489-12:2008, IDT) ETSI EN 301 489-12:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 12. Спеціальні умови для випробування малих станцій супутникового зв'язку та супутникових інтерактивних земних станцій фіксованої супутникової служби, які працюють у діапазонах част... чинний 2019-01-01 ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2008 2017-12-26 № 462 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) ETSI EN 300 220-1:2017 Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1 000 МГц. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування чинний 2018-09-01 75 ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2016 (ETSI EN 300 220-1:2012, IDT) 2018-08-20 № 286 ua Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 217-4:2018 (ETSI EN 302 217-4:2017, IDT) ETSI EN 302 217-4:2017 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 4. Антени чинний 2018-09-01 46 2018-08-20 № 286 ua Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI TR 102 400:2018 (ETSI TR 102 400:2006, IDT) ETSI TR 102 400:2006 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 63 ГГц до 64 ГГц в інтелектуальних транспортних системах та системах телематики дорожнього транспорту та руху. Технічні аспекти чинний 2018-09-01 21 2018-08-20 № 286 ua Підтвердження ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 908-18:2018 (ETSI EN 301 908-18:2017, IDT) ETSI EN 301 908-18:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 18. Обладнання базове багатостандартне радіотехнологій E-UTRA, UTRA та GSM/EDGE. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 69 2018-12-10 № 471 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 091-2:2018 (ETSI EN 301 091-2:2017, IDT) ETSI EN 301 091-2:2017 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 76 ГГц до 77 ГГц. Частина 2. Стаціонарне радіолокаційне обладнання чинний 2020-01-01 16 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 (ETSI EN 302 065-1:2016, IDT) ETSI EN 302 065-1:2016 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 1. Вимоги до стандартних UWB-застосувань чинний 2020-01-01 27 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 065-2:2018 (ETSI EN 302 065-2:2016, IDT) ETSI EN 302 065-2:2016 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 2. Вимоги до UWB-відстеження місця розташування чинний 2020-01-01 33 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 248:2018 (ETSI EN 302 248:2016, IDT) ETSI EN 302 248:2016 Радар навігаційний для суден, не обладнаних засобами безпеки для людського життя на морі. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 24 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 302 264:2018 (ETSI EN 302 264:2017, IDT) ETSI EN 302 264:2017 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 77 ГГц до 81 ГГц. Технічні вимоги чинний 2020-01-01 16 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 155
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) ETSI EN 300 440:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 71 ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 225:2019 (ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004–12), IDT) ETSI EN 300 225 V1.4.1(2004–12), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання портативної VHF радіотелефонної станції рятувального судна чинний 2020-01-01 44 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 225:2019 (ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015–12), IDT) ETSI EN 300 225 V1.5.1(2015–12), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання портативної VHF радіотелефонної станції рятувального судна чинний 2020-01-01 40 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 338-1:2019 (ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010–02), IDT) ETSI EN 300 338-1 V1.3.1(2010–02), IDT) Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 43 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 338-1:2019 (ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017–02), IDT) ETSI EN 300 338-1 V1.4.1(2017–02), IDT) Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 42 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 338-2:2019 (ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010–02), IDT) ETSI EN 300 338-2 V1.3.1(2010–02), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VH... чинний 2020-01-01 52 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 338-2:2019 (ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017–02), IDT) ETSI EN 300 338-2 V1.4.1(2017–02), IDT) Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 2. Клас A/B DSC чинний 2020-01-01 50 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 300 373-1:2019 (ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013–09), IDT) ETSI EN 300 373-1 V1.4.1(2013–09), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Морські пересувні передавачі та приймачі для використання в смугах MF та HF. Частина 1. Технічні характеристики та методи вимірювання чинний 2020-01-01 77 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 033:2019 (ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013–09), IDT) ETSI EN 301 033 V1.4.1(2013–09), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання для суднових приймачів спостереження за сигналами цифрових вибіркових викликів (DSC) у смугах частот морського зв’язку MF, MF/HF та VHF чинний 2020-01-01 45 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 466:2019 (ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000–10), IDT) ETSI EN 301 466 V1.1.1(2000–10), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання для двостороннього VHF радіотелефонного апарата для стаціонарного монтування на рятувальному судні чинний 2020-01-01 55 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 466:2019 (ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015–12), IDT) ETSI EN 301 466 V1.2.1(2015–12), IDT) Технічні характеристики та методи вимірювання портативної VHF-радіостанції двостороннього радіозв’язку для стаціонарного монтування на рятувальному судні чинний 2020-01-01 44 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 841-2:2019 (ETSI EN 301 841-2 V1.2.1(2019–05), IDT) ETSI EN 301 841-2 V1.2.1(2019–05), IDT) Режим 2 цифрової лінії зв’язку (VDL) VHF. Технічні характеристики та методи вимірювання наземного обладнання. Частина 2. Верхні рівні чинний 2020-01-01 110 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-1:2019 (ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012–08), IDT) ETSI EN 301 843-1 V1.3.1(2012–08), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Електромагнітна сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2020-01-01 33 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-1:2019 (ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016–03), IDT) ETSI EN 301 843-1 V2.1.1(2016–03), IDT) Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2020-01-01 32 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-2:2019 (ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004–06), IDT) ETSI EN 301 843-2 V1.2.1(2004–06), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 2. Специфічні умови для радіотелефонних передавачів та приймачів VHF чинний 2020-01-01 14 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-2:2019 (ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016–03), IDT) ETSI EN 301 843-2 V2.1.1(2016–03), IDT) Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 2. Специфічні умови для радіотелефонних передавачів та приймачів VHF чинний 2020-01-01 15 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-5:2019 (ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004–06), IDT) ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004–06), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 5. Специфічні умови для радіотелефонних передавачів та приймачів MF/HF чинний 2020-01-01 15 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 843-5:2019 (ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016–03), IDT) ETSI EN 301 843-5 V2.1.1(2016–03), IDT) Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 5. Специфічні умови для радіотелефонних передавачів та приймачів MF/HF чинний 2020-01-01 16 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 925:2019 (ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013–05), IDT ) ETSI EN 301 925 V1.4.1(2013–05), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Радіотелефонні передавачі та приймачі морської рухомої служби, що працюють у смугах VHF. Технічні характеристики та методи вимірювання чинний 2020-01-01 69 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060 ДСТУ ETSI EN 301 925:2019 (ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017–10), IDT) ETSI EN 301 925 V1.5.1(2017–10), IDT) Радіотелефонні передавачі та приймачі для морської рухомої служби, що працюють у смугах VHF. Технічні характеристики та методи вимірювання чинний 2020-01-01 61 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060, 33.070 ДСТУ ETSI EN 301 526:2015 ETSI EN 301 526:2006 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Абонентське обладнання з розширенням спектра CDMA у діапазоні частот 450 МГц систем стільникового радіозв’язку та діапазонах частот 410 МГц, 450 МГц і 870 МГц PAMR. Технічні вимоги та методи випр... чинний 2017-01-01 34 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.060, 33.070 ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 ETSI EN 302 567:2012 Мережі широкосмугового радіодоступу. Системи мультигігабітні WAS/RLAN діапазону 60 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 25 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.070 ДСТУ ETSI EN 301908-13:2015 ETSI EN 301908-13:2013 Обладнання систем стільникового зв`язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіо технології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад
33.060, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 302 288-2:2015 ETSI EN 302 288-2:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіолокаційне обладнання малого радіусу дії діапазону частот 24 ГГц в системах телематики дорожнього транспорту та руху. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 12 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017 (ETSI EN 301 908-14:2017, IDT) ETSI EN 301 908-14:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 85 2017-12-19 № 429 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060, 33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301428:2017 (ETSI EN 301 428:2017, IDT) ETSI EN 301 428:2017 Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв’язку малі, які працюють у смугах частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 57 ДСТУ 4510:2005 2017-12-26 № 461 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 442:2017 (ETSI EN 301 442:2016, IDT) ETSI EN 301 442:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку, які працюють у смугах частот від 1 980 МГц до 2 010 МГц (Земля─космос) та від 2 170 МГц до 2 200 МГц (космос─Земля) рухомої супутникової служби. Т... чинний 2019-01-01 39 ДСТУ ETSI EN 301 442:2012 2017-12-26 № 462 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 444:2017 (ETSI EN 301 444:2016, IDT) ETSI EN 301 444:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних, які працюють у смугах частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 29 ДСТУ ETSI EN 301 444:2009 2017-12-26 № 462 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.070.99 ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 (ETSI EN 300 086:2016, IDT) ETSI EN 300 086:2016 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 52 ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT) 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 33.100 ДСТУ ETSI EN 300 113-2:2016(ETSI EN 300 113-2:2011, IDT) ETSI EN 300 113-2:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з кутовою модуляцією для передавання даних та/або мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 16 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060, 33.100 ДСТУ ETSI EN 300 433-2:2016(ETSI EN 300 433-2:2011, IDT) ETSI EN 300 433-2:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання цивільного діапазону частот. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 13 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060, 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 372-2:2016 (ETSI EN 302 372-2:2011, IDT) ETSI EN 302 372-2:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіолокаційне обладнання малого радіуса дії діапазонів частот 5,8 ГГц, 10 ГГц, 25 ГГц, 61 Ггц і 77 ГГц для зондування рівня вмісту в резервуарах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 10 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060, 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 752:2018 (ETSI EN 302 752:2009, IDT) ETSI EN 302 752:2009 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Підсилювачі радарів активні. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 22 2018-12-12 № 482 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014 ETSI EN 300 440-2:2010 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2015-05-01 2020-01-01 18 ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) 2014-12-02 № 1432 2018-12-14 № 492 ua Переклад 2014/53/EU
33.060, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015 ETSI EN 300 330-2:2010 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи діапазону частот від 9 кГц до 30 МГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 12 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК-155
33.060, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 300 422-2:2014 ETSI EN 300 422-2:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіомікрофони діапазону частот від 25 МГц до 3 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2015-05-01 15 2014-12-02 № 1432 ua Переклад ТК 155
33.060, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 357-2:2015 ETSI EN 301 357-2:2008 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Аудіопристрої безпроводові смуги частот від 25 МГц до 2000 МГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 15 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060, 47.020.70 ДСТУ EN 62388:2019 (EN 62388:2013, IDT; IEC 62388:2013, IDT) EN 62388:2013, IDT; IEC 62388:2013, IDT) Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Радіолокаційні суднові станції. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань чинний 2020-01-01 133 2019-12-05 № 404 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060, 47.020.70 ДСТУ EN 62388:2019 (EN 62388:2013, IDT; IEC 62388:2013, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 62388:2013/AC:2014, IDT; IEC 62388:2013/COR1:2014, IDT) EN 62388:2013/AC:2014, IDT; IEC 62388:2013/COR1:2014, IDT) Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Радіолокаційні суднові станції. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань чинний 2020-01-01 2019-12-05 № 404 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.01 ДСТУ 7115:2009 ETSI EN 301 893:2008 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування не чинний 2011-07-01 2019-01-01 84 ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) 2009-12-15 № 452 2017-12-18 № 424 ua ТК 123
33.060.01 ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 (1-IV-84),(2-Х-89) ГОСТ 464-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 123
33.060.01 ГОСТ 24214-80 Связь громкоговорящая. Термины и определения не чинний 1982-01-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 123
33.060.01 ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения не чинний 1982-01-01 2018-01-01 33 (1-VI-86) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.060.20 ДСТУ 4755:2007 EN 60215:1989 Обладнання радіопередавальне. Вимоги щодо безпеки не чинний 2009-01-01 2016-01-01 25 ДСТУ EN 60215:2015 2007-03-30 № 71 2015-08-04 № 88 ua
33.060.20 ГОСТ 13420-79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные параметры, технические требования и методы измерений не чинний 2019-04-26 2020-01-01 20 (1-Х-83),(2-II-85),(3-VI-86) ГОСТ 13420-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2016(ETSI EN 300 220-1:2012, IDT) ETSI EN 300 220-1:2012, IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування не чинний 2018-01-01 2019-01-01 ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT) 2016-12-30 № 469 2018-08-20 № 286 ua Переклад ТК 155
33.060.20 ДСТУ 4184:2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання чинний 2004-07-01 60 1-7-2006 ГОСТ 12252-86 2003-07-05 № 118 ua
33.060.20 ДСТУ EN 50385:2007 EN 50385:2002 Радіостанції систем з радіодоступом базові та стаціонарні кінцеві. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням, пов’язаним з дією радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц на широкий загал чинний 2009-01-01 10 2007-03-30 № 71 ua Переклад
33.060.20 ДСТУ EN 50400:2007 EN 50400:2006 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Вимоги до базових граничних чи контрольних рівнів радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію чинний 2010-01-01 38 2007-12-12 № 355 ua Переклад
33.060.20 ДСТУ EN 50401:2007 EN 50401:2006 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Підтвердження відповідності базовим граничним чи контрольним рівням радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій... чинний 2010-01-01 8 2007-12-12 № 355 ua Переклад
33.060.20 ДСТУ EN 60215:2015 EN 60215:1989,A1:1992,A2:1994 Обладнання радіопередавальне. Вимоги щодо безпеки чинний 2016-01-01 24 ДСТУ 4755:2007 2015-08-04 № 88 ua Переклад ТК-155 2014/35/EU
33.060.20 ГОСТ 13924-80 Передатчики радиовещательные стационарные. Основные параметры, технические требования и методы измерений чинний,буде скасовано 2020-03-05 2022-01-01 40 (1-III-84),(2-I-86),(3-Х-90) ГОСТ 13924-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua
33.060.20 ГОСТ 20532-83 Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений чинний,буде скасовано 2020-03-05 2022-01-01 22 (1-IV-89) ГОСТ 20532-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 123
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 302 296-2:2015 ETSI EN 302 296-2:2011 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіопередавальне обладнання служби наземного цифрового телевізійного мовлення. Частина 2. Загальні технічні вимоги чинний 2017-01-01 24 ДСТУ ETSI EN 302 296:2008 2015-12-29 № 213, 2016-03-30 № 91(зміна до № 213) Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT) ETSI EN 300 220-2:2017 Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги чинний 2019-01-01 26 ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT) ETSI EN 300 330:2017 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 67 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 (ETSI EN 302 858:2016, IDT) ETSI EN 302 858:2016 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуг частот від 24,05 ГГц до 24,25 ГГц або від 24,05 ГГц до 24,50 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 20 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 300 390:2018 (ETSI EN 300 390:2016, IDT) ETSI EN 300 390:2016 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання даних та мови. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 76 ДСТУ ETSI EN 300 390-2:2017 (ETSI EN 300 390-2:2000, IDT) 2018-12-18 № 509 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.20 ДСТУ ETSI EN 303 340:2018 (ETSI EN 303 340:2016, IDT) ETSI EN 303 340:2016 Приймачі цифрового наземного телевізійного мовлення. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 35 2018-12-18 № 509 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060.20, 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016(ETSI EN 302 018-2:2006, IDT) ETSI EN 302 018-2:2006 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з частотною модуляцією. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2017-10-01 2020-01-01 25 ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 (ETSI EN 302 018:2017, IDT) 2016-11-29 № 398 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060.20, 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 208-2:2015 ETSI EN 302 208-2:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання радіочастотної ідентифікації в діапазоні частот від 865 МГц до 868 МГц з рівнями потужності до 2 Вт та в діапазоні частот від 915 МГц до 921 МГц з рівнями потужності до 4 Вт. Частина 2... чинний 2016-01-01 16 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155
33.060.20, 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 561:2015 ETSI EN 302 561:2014 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіослужба сухопутна рухома. Радіообладнання, що працює з використанням постійної або непостійної обвідної модуляції у смузі пропускання каналу 25 кГц, 50 кГц, 100 кГц або 150 кГц. Технічні вимо... чинний 2016-01-01 69 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155 2014/53/EU
33.060.20, 33.100 ДСТУ ETSI EN 303 098-2:2015 ETSI EN 303 098-2:2014 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Пристрої радіовизначення малопотужні персональні берегові. Частина 2. Загальні технічні вимоги чинний 2016-01-01 17 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155
33.060.20, 33.100 ДСТУ ETSI ES 201 980:2017 (ETSI ES 201 980:2017, IDT) ETSI ES 201 980:2017 Система цифрового звукового мовлення DRM. Технічні характеристики чинний 2019-01-01 2017-11-27 № 380 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-11:2015 ETSI EN 301 489-11:2006 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 11. Спеціальні умови для випробування передавачів служб наземного звукового радіомовлення чинний 2017-01-01 19 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015 ETSI EN 301 489-13:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного) чинний 2017-01-01 15 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-15:2015 ETSI EN 301 489-15:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 15. Спеціальні умови для випробування наявного в продажу обладнання аматорського радіозв’язку чинний 2017-01-01 17 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 302 998-2:2016(ETSI EN 302 998-2:2011, IDT) ETSI EN 302 998-2:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне наземного телевізійного мовлення на рухомі термінали для надання мультимедійної багатоадресної послуги. Частина 2. Технічні вимоги до передавачів OFDM чинний 2017-10-01 13 2016-11-29 № 398 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.100.01 ДСТУ ETSI EG 203 336:2017 (ETSI EG 203 336:2015, IDT) ETSI EG 203 336:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Розроблення гармонізованих стандартів для радіообладнання. Настанова щодо вибору технічних параметрів чинний 2017-10-01 24 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 155
33.060.20, 33.100.99 ДСТУ ETSI EN 302 017-2:2017 (ETSI EN 302 017-2:2005, IDT) ETSI EN 302 017-2:2005 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з амплітудною модуляцією. Частина 2. Технічні вимогита методи випробування чинний 2019-01-01 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 123
33.060.20, 33.170 ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 ETSI EN 300 328:2006 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу не чинний 2010-01-01 2019-01-01 35 ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) 2008-08-04 № 268 2017-12-18 № 436 ua Переклад ТК 155
33.060.20, 33.170 ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) ETSI EN 300 328:2016 Cистеми з радіодоступом діапазону частот 2.4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 85 ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 2017-12-20 № 436 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.20, 33.170 ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 (ETSI EN 302 018:2017, IDT) ETSI EN 302 018:2017 Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з частотною модуляцією (ЧМ). Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 30 ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016 (ETSI EN 302 018-2:2006, IDT) 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060.20, 47.020.70 ДСТУ IEC 61097-3:2019 (IEC 61097-3:1994, IDT) IEC 61097-3:1994 Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 3. Обладнання цифрового вибіркового виклику (DSC). Вимоги до експлуатації та робочих характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування чинний 2020-01-01 42 2019-12-05 № 403 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.20, 47.020.70 ДСТУ IEC 61097-8:2019 (IEC 61097-8:1998, IDT) IEC 61097-8:1998, IDT) Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 8. Суднові приймачі для приймання цифрового селективного виклику (DSC) у морських зонах MF, MF/HF та VHF. Вимоги щодо експлуатування та експлуатаційних характерис... чинний 2020-01-01 42 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.20, 47.020.70 ДСТУ IEC 61097-12:2019 (IEC 61097-12:1996, IDT) IEC 61097-12:1996 Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 12. Переносний двосторонній радіотелефонний апарат з VHF-радіостанцією. Вимоги щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхі... чинний 2020-01-01 40 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.20, 47.020.70 ДСТУ IEC 61097-12:2019 (IEC 61097-12:1996 + AMD1:2017 CSV, IDT) IEC 61097-12:1996 + AMD1:2017 CSV Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 12. Переносний двосторонній радіотелефонний апарат з VHF-радіостанцією. Вимоги щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхі... чинний 2020-01-01 74 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.20, 49.090 ГОСТ 14663-83 Приемники магистральные радиосвязи гектометрового-декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические требования и методы измерений не чинний 2019-04-26 2020-01-01 29 (1-IV-90) ГОСТ 14663-76 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 26
33.060.20,33.100 ДСТУ ETSI EN 302 617-2:2016(ETSI EN 302 617-2:2015, IDT) ETSI EN 302 617-2:2015 Радіопередавачі, приймачі та приймачі-передавачі наземні для повітряної рухомої служби діапазону УВЧ з використанням амплітудної модуляції. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 13 2016-11-29 № 398 ua Переклад ТК 123 2014/53/EU
33.060.20,33.100.01 ДСТУ ETSI EN 302 998-1:2016(ETSI EN 302 998-1:2011, IDT) ETSI EN 302 998-1:2011 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне наземного телевізійного мовлення на рухомі термінали для надання мультимедійної багатоадресної послуги. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2017-10-01 22 2016-11-29 № 398 ua Переклад ТК 123
33.060.30 ДСТУ 3937-99 Системи передавання радіорелейні прямої видимості. Класифікація. Основні параметри. Методи вимірювання не чинний 2001-01-01 2020-12-15 29 1999-12-30 № 425 2020-12-02 № 418 ru,ua
33.060.30 ДСТУ 4162:2003 ETSI EN 301 443 V1.2.1:2001 Станції супутникової системи зв’язку земні. Класифікація. Основні параметри та методи вимірювання не чинний 2004-07-01 2017-01-01 19 ДСТУ ETSI EN 301 443:2015 2003-04-07 № 55 2015-12-29 № 213, 2016-02-05 № 24(зміна до 213) ua
33.060.30 ДСТУ 4510:2005 ETSI EN 301 428:2001 Станції супутникової системи зв’язку земні діапазону 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2007-07-01 2019-01-01 54 ДСТУ ETSI EN 301428:2017 (ETSI EN 301 428:2017, IDT) 2005-12-30 № 386 2017-12-26 № 461 ua ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 360:2008 ETSI EN 301 360:2006 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27, 5 ГГц до 29, 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2010-01-01 2020-01-01 45 ДСТУ ETSI EN 301 360:2018 (ETSI EN 301 360:2016, IDT) 2008-08-15 № 289 2018-12-14 № 492 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 430:2009 ETSI EN 301 430:2000 Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні супутникової мережі збирання новин діапазонів частот 11-12/13-14 Ггц. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2011-07-01 2020-01-01 28 ДСТУ ETSI EN 301 430:2018 (ETSI EN 301 430:2016, IDT) 2009-10-15 № 375 2018-12-12 № 480 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 442:2012 ETSI EN 301 442:2000 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 2,0 ГГц рухомої супутникової служби. Загальні технічні вимоги та методи випробування не чинний 2013-05-01 2019-01-01 38 ДСТУ ETSI EN 301 442:2017 (ETSI EN 301 442:2016, IDT) 2012-11-28 № 1355 2017-12-26 № 462 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 444:2009 ETSI EN 301 444:2000 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних діапазонів частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2012-01-01 2019-01-01 24 ДСТУ ETSI EN 301 444:2017 (ETSI EN 301 444:2016, IDT) 2009-12-23 № 471 2017-12-26 № 462 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 ETSI EN 301 459:2007 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29, 5 ГГц до 30, 0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2010-01-01 2020-01-01 44 ДСТУ ETSI EN 301 459:2018 (ETSI EN 301 459:2016, IDT) 2008-08-15 № 289 2018-12-14 № 492 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2009 ETSI EN 302 217-1:2007 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги не чинний 2010-06-01 2017-10-01 36 ДСТУ ETSI EN 302 217-1:2017 (ETSI EN 302 217-1:2017, IDT) 2009-10-15 № 375 2017-08-07 № 211 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009 ETSI EN 302 217-2-2:2007 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот не чинний 2010-06-01 2019-01-01 91 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017 (ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT) 2009-10-15 № 375 2017-12-18 № 424 ua Переклад ТК 123
33.060.30 ГОСТ 19463-89 Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы измерений не чинний 1990-01-01 2018-01-01 17 (1-I-92) ГОСТ 19463-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 123
33.060.30 СТ СЭВ 4838-84 Аппаратура радиорелейная. Классификация и основные параметры цепей стыка не чинний 2018-01-01 14 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
33.060.30 ДСТУ ГОСТ 30784:2005 ГОСТ 30784-2001 Апаратура радіорелейна. Класифікація. Основні параметри кіл стику чинний 2006-07-01 2005-12-14 № 356 ua Передрук
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 126-1:2009 ETSI EN 301 126-1:1999 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування на відповідність чинний 2011-07-01 60 2009-12-03 № 442 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 358:2010 ETSI EN 301 358:1999 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові користувацькі діапазонів частот від 19,7 ГГц до 20,2 ГГц та від 29,5 ГГц до 30 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2012-07-01 36 2010-12-28 № 620 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 426:2009 ETSI EN 301 426:2001 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні та станції земні суднові діапазону частот 1,5/1,6 ГГц з малою швидкістю передавання даних. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2012-01-01 26 2009-12-23 № 471 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 427:2009 ETSI EN 301 427:2001 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі діапазонів частот 11/12/14 Ггц з малою швидкістю передавання даних, крім повітряних земних станцій. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2011-07-01 38 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 186:2010 ETSI EN 302 186:2004 Супутникові земні станції та системи. Станції земні повітряних суден діапазонів частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2012-07-01 51 2010-12-28 № 624 ua Переклад
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 448:2015 ETSI EN 302 448:2007 Супутникові земні станції та системи. Станції земні діапазону частот 14/12 ГГц з системою стеження, розташовані на потягах. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 38 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 681:2015 ETSI EN 301 681:2011 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку у смугах частот 1,5/1,6 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 721:2015 ETSI EN 301 721:2001 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі з малою швидкістю передавання даних, що працюють на частоті менше ніж 1 ГГц з використанням супутників на низькій навколоземній орбіті. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 443:2015 ETSI EN 301 443:2006 Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв'язку земні діапазону частот 4 ГГц і 6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213, 2016-02-05 № 24(зміна до № 213) Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 574-3:2015 (ETSI EN 302574-3:2010, IDT) ETSI EN 302 574-3:2010 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомої супутникової службисмуг частот від 1 980 МГц до 2 010 МГц тавід 2 170 МГц до 2 200 МГц. Частина 3. Абонентські станції вузькосмугових систем. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 447:2015 (ETSI EN 301 447:2007, IDT) ETSI EN 301 447:2007 Супутникові земні станції та системи. Станції земні на борту суден діапазону частот 4/6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 066-2:2016 (ETSI EN 302 066-2:2008, IDT) ETSI EN 302 066-2:2008 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання радіолокаційного зондування ґрунту та стін. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 11 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 340:2016(ETSI EN 302 340:2016, IDT) ETSI EN 302 340:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні фіксованої супутникової служби діапазону частот 11/12/14 ГГц, розташовані на борту суден. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 56 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 217-3: 2016 (ETSI EN 302 217-3:2014, IDT) ETSI EN 302 217-3:2014 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 3. Загальні технічні вимоги до радіообладнання діапазонів частот з координацією та без координації чинний 2017-10-01 53 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 123
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 302 977:2016(ETSI EN 302 977:2016, IDT) ETSI EN 302 977:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні діапазону частот 14/12 ГГц, встановлені на транспортних засобах. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 45 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 430:2018 (ETSI EN 301 430:2016, IDT) ETSI EN 301 430:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні. Супутникові мережі збирання новин смуг частот від 11 ГГц до 12 ГГц/від 13 ГГц до 14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 34 ДСТУ ETSI EN 301 430:2009 2018-12-12 № 480 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 360:2018 (ETSI EN 301 360:2016, IDT) ETSI EN 301 360:2016 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 49 ДСТУ ETSI EN 301 360:2008 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 301 459:2018 (ETSI EN 301 459:2016, IDT) ETSI EN 301 459:2016 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 47 ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 2018-12-14 № 492 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1450-5:2019 (ITU-R M.1450-5:2014, IDT) ITU-R M.1450-5:(2014 Характеристики широкосмугових локальних радіомереж чинний 2019-09-01 21 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1787-3:2019 (ITU-R M.1787-3:2018, IDT) ITU-R M.1787-3:2018 Опис систем та мереж радіонавігаційної супутникової служби (космос—Земля та космос—космос) і технічні характеристики передавальних космічних станцій, що функціюють у смугах частот 1 164–1 215 МГц, 1 215–1 300 МГц та 1 559–1 610 МГц чинний 2019-09-01 59 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1901-1:2019 (ITU-R M.1901-1:2013, IDT) ITU-R M.1901-1:2013 Настанова до Рекомендацій ITU-R стосовно систем і мереж радіонавігаційної супутникової служби, що функціюють у смугах частот 1 164–1 215 МГц, 1 215–1 300 МГц, 1 559–1 610 МГц, 5 000–5 010 МГц та 5 010–5 030 МГц чинний 2019-09-01 8 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1902:2019 (ITU-R M.1902:2012, IDT) ITU-R M.1902:2012 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій радіонавігаційної супутникової служби, (космос—Земля), що функціюють у смузі частот 1 215–1 300 МГц чинний 2019-09-01 11 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1903:2019 (ITU-R M.1903:2012, IDT) ITU-R M.1903:2012 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій в радіонавігаційній супутниковій службі (космос—Земля) та приймачів повітряної радіонавігаційної служби, що функціюють у смузі частот 1 559–1 610 МГц чинний 2019-09-01 19 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1904:2019 (ITU-R M.1904:2012, IDT) ITU-R M.1904:2012 Характеристики, вимоги до параметрів та критерії захисту приймальних станцій радіонавігаційної супутникової служби (космос—космос), що функціюють у смугах частот 1 164–1 215 МГц, 1 215–1 300 МГц та 1 559–1 610 МГц чинний 2019-09-01 10 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ITU-R M.1905:2019 (ITU-R M.1905:2012, IDT) ITU-R M.1905:2012 Характеристики та критерії захисту приймальних земних станцій у радіонавігаційній супутниковій службі (космос—Земля), що функціюють у смузі частот 1 164–1 215 МГц чинний 2019-09-01 12 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.060.30 ДСТУ ETSI EN 300 829:2019 (ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998–03), IDT) ETSI EN 300 829 V1.1.1(1998–03), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Електромагнітна сумісність (EMC) для морських рухомих земних станцій (MMESs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц які забезпечують передавання даних з низькою швидкістю (LBRDC) для Глобальної морської с... чинний 2020-01-01 24 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.060.30, 33.070.01 ДСТУ ETSI EN 301 441:2010 ETSI EN 301 441:2000 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 1,6/2,4 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2012-07-01 2020-01-01 44 ДСТУ ETSI EN 301 441:2018 (ETSI EN 301 441:2016, IDT) 2010-12-28 № 631 12-2018 ua Переклад
33.060.30, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2008 ETSI EN 301 489-12:2003 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 12. Спеціальні умови для випробування малих станцій супутникового зв’язку і супутникових інтерактивних земних станцій фіксованої супутникової служби у діапазоні частот від 4 ГГц до ... не чинний 2010-01-01 2019-01-01 19 ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2017 (ETSI EN 301 489-12:2008, IDT) 2008-08-15 № 290 2017-12-26 № 462 ua Переклад ТК 155
33.060.30, 33.100.10 ДСТУ ETSI EN 303 978:2016(ETSI EN 303 978:2016, IDT) ETSI EN 303 978:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні на рухомих платформах, що передають на геостаціонарні супутники в діапазоні частот від 27,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 64 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.060.40 ДСТУ IEC 60728-11:2013 IEC 60728-11:2010 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги щодо безпеки не чинний 2014-07-01 2018-01-01 65 ДСТУ 4204-2003 ДСТУ EN 60728-11:2015(EN 60728-11:2010, IDT) 2013-11-29 № 1424 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) ua Переклад ТК 123
33.060.40 ГОСТ 23474-79 Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 (1-Х-85),(2-IV-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 131
33.060.40 ДСТУ EN 50083-2:2014 EN 50083-2:2012 Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів та інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання чинний 2019-07-18 57 ДСТУ EN 50083-2:2017 (EN 50083-2:2012, IDT) 2014-12-29 № 1483 2017-12-21 № 445 en Підтвердження
33.060.40 ДСТУ EN 50529-1:2015 EN 50529-1:2010 Електромагнітна сумісність мереж. Частина 1. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів чинний 2016-01-01 11 2015-08-04 № 88 ua Переклад ТК-155 2014/30/EU
33.060.40 ДСТУ EN 50529-2:2015 EN 50529-2:2010 Електромагнітна сумісність мереж. Частина 2. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів чинний 2016-01-01 16 2015-08-04 № 88 ua Переклад ТК-155 2014/30/EU
33.060.40 ДСТУ EN 60728-11:2015 (EN 60728-11:2010, IDT) EN 60728-11:2010 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги щодо безпеки чинний 2016-01-01 89 ДСТУ IEC 60728-11:2013 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 123 2014/35/EU
33.060.40 ДСТУ EN 50083-2:2017 (EN 50083-2:2012, IDT) EN 50083-2:2012 Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання чинний 2019-01-01 45 ДСТУ EN 50083-2:2014 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 22 2014/30/EU
33.060.40 ДСТУ EN 50083-2:2014/Зміна № 1:2018 (EN 50083-2:2012/А1:2015, IDT) EN 50083-2:2012/А1:2015 Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів та інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання чинний 2018-10-01 4 2018-09-24 № 336 en Підтвердження ТК 123 2014/30/EU
33.060.40 ДСТУ IEC 60728-1:2018 (IEC 60728-1:2014, IDT) IEC 60728-1:2014 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 1. Системні характеристики прямих каналів чинний 2018-11-01 156 ДСТУ 4196:2003 2018-10-17 № 358 en Підтвердження ТК 123
33.060.40 ДСТУ IEC 60728-5:2018 (IEC 60728-5:2015, IDT) IEC 60728-5:2015 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 5. Обладнання головних станцій чинний 2018-11-01 95 ДСТУ 4200:2003 2018-10-17 № 358 en Підтвердження ТК 123
33.060.40 ДСТУ EN 60728-11:2019 (EN 60728-11:2017, IDT; IEC 60728-11:2016, IDT) EN 60728-11:2017; IEC 60728-11:2016 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 11. Безпека чинний 2019-09-01 97 2019-08-06 № 237 en Підтвердження ТК 123
33.060.40 ДСТУ EN 60728-11:2019 (EN 60728-11:2017, IDT; IEC 60728-11:2016, IDT)/Зміна № 11:2019 (EN 60728-11:2017/A11:2018, IDT) EN 60728-11:2017/A11:2018 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 11. Безпека чинний 2019-09-01 11 2019-08-06 № 237 en Підтвердження ТК 123
33.060.40, 33.080 ДСТУ EN 50098-1:2019 (EN 50098-1:1998, IDT) EN 50098-1:1998 Кабельні під’єднання приміщень замовника для забезпечення інформаційних технологій. Частина 1. Основний доступ ISDN чинний 2019-09-01 19 2019-08-06 № 237 en Підтвердження ТК 123
33.060.40, 33.100.01, 33.170 ДСТУ 4197:2003 IEC 60728-2:2002 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності обладнання не чинний 2004-07-01 2019-05-01 46 ДСТУ IEC 60728-2:2018 (IEC 60728-2:2018, IDT) 2003-07-05 № 120 2018-10-17 № 358 ua ТК 123
33.060.40, 33.100.01, 33.170 ДСТУ 4205:2003 IEC 60728-12:2001 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги до електромагнітної сумісності систем чинний 2005-07-01 23 2003-07-05 № 120 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ 4196:2003 IEC 60728-1:2001 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 1. Характеристики системи. Методи вимірювання не чинний 2005-07-01 2019-05-01 109 ДСТУ IEC 60728-1:2018 (IEC 60728-1:2014, IDT) 2003-07-05 № 120 2018-10-17 № 358 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ 4198:2003 IEC 60728-3:2000 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 3. Активне обладнання широкосмугових систем на основі коаксіального кабелю. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання не чинний 2004-07-01 2019-05-01 46 ДСТУ IEC 60728-3:2018 (IEC 60728-3:2017, IDT) 2003-07-05 № 120 2018-10-17 № 358 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ 4200:2003 IEC 60728-5:2001 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 5. Обладнання головних станцій. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання не чинний 2004-07-01 2019-05-01 63 ДСТУ IEC 60728-5:2018 (IEC 60728-5:2015, IDT) 2003-07-05 № 120 2018-10-17 № 358 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ 4202:2003 IEC 60728-9:2000 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 9. Інтерфейси кабельних розподільчих систем з цифровою модуляцією. Загальні технічні вимоги чинний 2005-07-01 56 2003-07-05 № 120 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ 4203:2003 IEC 60728-10:2001 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 10. Характеристики системи зворотного каналу. Методи вимірювання чинний 2004-07-01 26 2003-07-05 № 120 ua ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-4:2010 IEC 60728-4:2007 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 4. Пасивне обладнання широкосмугових систем з коаксіальним кабелем. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання чинний 2012-07-01 28 ДСТУ 4199-2003 2010-12-28 № 634 ua Переклад ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-6:2010 IEC 60728-6:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6. Оптичне обладнання. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання чинний 2012-07-01 ДСТУ 4201-2003 2010-12-28 № 634 ua Переклад
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-7-1:2006 IEC 60728-7-1:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-1. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних мереж. Специфікація фізичного шару чинний 2008-01-01 18 2006-12-25 № 364 ua Переклад ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-7-2:2007 IEC 60728-7-2:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-2. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних кабельних мереж. Опис шару керування доступом до середовища чинний 2009-07-01 44 2007-10-16 № 260 ua Переклад ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-7-3:2007 IEC 60728-7-3:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-3. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних кабельних мереж. Опис кіл електроживлення шини інтерфейс... чинний 2009-07-01 28 2007-10-16 № 260 ua Переклад ТК 123
33.060.40, 33.170 ДСТУ IEC 60728-3:2018 (IEC 60728-3:2017, IDT) IEC 60728-3:2017 Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 3. Активне широкосмугове обладнання кабельних систем чинний 2018-11-01 55 ДСТУ 4198:2003 2018-10-17 № 358 en Підтвердження ТК 123
33.060.99 ГОСТ 20718-75 Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения не чинний 1976-07-01 2018-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
33.060.99 ГОСТ 23413-79 Средства вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения не чинний 1980-07-01 2018-01-01 5 (1-VIII-85) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 72
33.060.99 ДСТУ 2508-94 Спеціальні радіотехнічні засоби. Контролепридатність. Загальні вимоги чинний 1995-07-01 13 ru,ua НОС
33.060.99 ДСТУ 2566-94 Засоби радіоелектронні. Надійність резервованих систем. Загальні положення чинний 1995-07-01 32 1994-06-10 № 138 ru,ua НОС
33.060.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-11:2017 (ETSI EN 301 908-11:2017, IDT) ETSI EN 301 908-11:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 11. Повторювачі з радіотехнологією CDMAз прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 32 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.060.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 303 135:2015 ETSI EN 303 135:2014 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Система радіовизначення берегова. Служби керування рухом суден та портові радіолокаційні станції. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 27 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155
33.060.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 303 203-2:2015 ETSI EN 303 203-2:2014 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії. Мережеві системи натільних медичних сенсорних радіопристроїв діапазону частот від 2483,5 МГц до 2500 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги чинний 2016-01-01 18 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155
33.060.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 305 550-2:2015 ETSI EN 305 550-2:2014 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 40 ГГц до 246 ГГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги чинний 2016-01-01 16 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 155 2014/53/EU
33.060.99, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 ETSI EN 301 489-3:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц чинний 2011-01-01 18 2009-12-29 № 479 ua Переклад ТК 22
33.060.99, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-5:2009 ETSI EN 301 489-5:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 5. Спеціальні умови для випробування обладнання приватного радіозв’язку суходільної рухомої служби та допоміжного обладнання чинний 2011-01-01 15 2009-12-29 № 479 ua Переклад ТК 22
33.070 ДСТУ ETSI EN 302 326-2:2015 ETSI EN 302 326-2:2007 Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени багатоточкового цифрового радіозв҆язку. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-01-01 60 2015-12-29 № 213 Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070 ДСТУ ETSI EN 301 406:2017 (ETSI EN 301406:2016, IDT) ETSI EN 301 406:2016 Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги чинний 2019-01-01 86 ДСТУ 4893:2007 2017-12-26 № 461 ua Переклад ТК 155
33.070 ДСТУ ETSI EN 300 219:2018 (ETSI EN 300 219:2016, IDT) ETSI EN 300 219:2016 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 65 2018-11-26 № 438 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070 ДСТУ ETSI EN 300 296:2018 (ETSI EN 300 296:2016, IDT) ETSI EN 300 296:2016 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 57 ДСТУ ETSI EN 300 296-2:2017 (ETSI EN 300 296-2:2013, IDT) 2018-11-26 № 438 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070 ДСТУ 8861:2019 Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів чинний 2020-03-01 40 2019-06-24 № 175 ua ТК 155
33.070 ДСТУ ETSI EN 302 017:2019 (ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017–04), IDT) ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017–04) Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з амплітудною модуляцією (АМ). Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-09-01 23 2019-08-06 № 237 en Підтвердження 2014/53/EU
33.070, 33.070.99 ДСТУ ETSI TS 137 145-1:2017 (ETSI TS 137 145-1:2017, IDT) ETSI TS 137 145-1:2017 Cистема стільникового радіозв’язку третього покоління універсальна (UMTS). LTE. Базові станції з антенною системою з активною решіткою. Частина 1. Вимоги до кондуктивних завад та методи випробування чинний 2017-10-01 294 2017-08-14 № 223 en Підтвердження ТК 155
33.070, 33.070.99 ДСТУ ETSI TS 137 145-2:2017 (ETSI TS 137 145-2:2017, IDT) ETSI TS 137 145-2:2017 Cистема стільникового радіозв’язку третього покоління універсальна (UMTS). LTE. Базові станції з антенною системою з активною решіткою. Частина 2. Вимоги до радіовипромінень та методи. Випробування чинний 2017-10-01 51 2017-08-14 № 223 en Підтвердження ТК 155
33.070, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015 ETSI EN 301 166-2:2009 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання сухопутної рухомої служби з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку по вузькосмугових каналах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК-155
33.070.01 ДСТУ ETSI TS 122 234:2010 ETSI TS 122 234:2010 Системи стільникового радіозв’язку цифрові GSM Фаза 2+, UMTS, LTE. Взаємодія систем стільникового радіозв’язку з безпроводовою локальною мережею (WLAN). Функційні вимоги чинний 2012-07-01 15 2010-12-28 № 609 ua Переклад
33.070.01 ДСТУ ETSI EN 300 341:2018 (ETSI EN 300 341:2016, IDT) ETSI EN 300 341:2016 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 55 2018-12-18 № 509 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.01 ДСТУ ETSI EN 301 441:2018 (ETSI EN 301 441:2016, IDT) ETSI EN 301 441:2016 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 1,6 ГГц/2,4 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 46 ДСТУ ETSI EN 301 441:2010 2018-12-19 № 514 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.10 ГОСТ 16019-78 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний не чинний 1980-01-01 2018-01-01 15 (1-IV-86) ГОСТ 16019-78 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru
33.070.10 ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений чинний,буде скасовано 2020-03-05 2022-01-01 33 (1-VII-88) ГОСТ 22579-77 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua
33.070.10 ГОСТ 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 28 (1-Х-90) ГОСТ 22580-77 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua
33.070.30 ДСТУ 4893:2007 ETSI EN 301 406:2003 Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги не чинний 2010-01-01 2019-01-01 41 ДСТУ ETSI EN 301406:2017 (ETSI EN 301406:2016, IDT) 2007-12-12 № 355 2017-12-26 № 461 ua Переклад ТК 155
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-1:2019 (ETSI EN 300 175-1 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-1 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 1. Опис системи чинний 2019-09-01 39 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-2:2019 (ETSI EN 300 175-2 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-2 V2.7. 1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 2. Фізичний рівень чинний 2019-09-01 68 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-3:2019 (ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-3 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 3. Рівень керування доступом до середовища передавання чинний 2019-09-01 349 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-4:2019 (ETSI EN 300 175-4 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-4 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 4. Рівень керування каналом передавання даних чинний 2019-09-01 184 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-5:2019 (ETSI EN 300 175-5 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-5 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 5. Мережевий рівень чинний 2019-09-01 373 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-6:2019 (ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-6 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 6. Ідентифікатори та адресація чинний 2019-09-01 43 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-7:2019 (ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-7 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 7. Засоби захисту чинний 2019-09-01 180 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 175-8:2019 (ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 (2017–11), IDT) ETSI EN 300 175-8 V2.7.1(2017–11) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Загальний радіоінтерфейс. Частина 8. Кодування мовних та аудіосигналів чинний 2019-09-01 153 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 444:2019 (ETSI EN 300 444 V2.5.1 (2017–10), IDT) ETSI EN 300 444 V2.5.1(2017–10) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Профіль загального доступу чинний 2019-09-01 160 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI EN 300 700:2019 (ETSI EN 300 700 V2.2.1 (2018–12), IDT) ETSI EN 300 700 V2.2.1(2018–12) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Радіостанція-ретранслятор чинний 2019-09-01 104 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI TS 102 939-1:2019 (ETSI TS 102 939-1 V1.3.1 (2017–10), IDT) ETSI TS 102 939-1 V1.3.1(2017–10) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Ультранизький рівень енергоспоживання. Обмін даними між машинами. Частина 1. Мережа домашньої автоматизації (фаза 1) чинний 2019-09-01 184 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.30 ДСТУ ETSI TS 102 939-2:2019 (ETSI TS 102 939-2 V1.3.1 (2019–01), IDT) ETSI TS 102 939-2 V1.3.1(2019–01) Цифрова вдосконалена система безпроводового доступу (DECT). Ультранизький рівень енергоспоживання. Обмін даними між машинами. Частина 2. Мережа домашньої автоматизації (фаза 2) чинний 2019-09-01 95 2019-08-22 № 273 en Підтвердження
33.070.40 ДСТУ ETSI EN 303 413:2018 (ETSI EN 303 413:2017, IDT) ETSI EN 303 413:2017 Супутникові земні станції та системи. Приймачі глобальної навігаційної супутникової системи. Радіообладнання смуг частот від 1 164 МГц до 1 300 МГц та від 1 559 МГц до 1 610 МГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 27 2018-11-26 № 438 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.40 ДСТУ IEC 61097-13:2019 (IEC 61097-13:2003, IDT) IEC 61097-13:2003, IDT) Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 13. Обладнання суднової земної станції Inmarsat F77. Вимоги щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхідні результати випр... чинний 2020-01-01 29 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.070.40 ДСТУ ETSI EN 300 066:2019 (ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001–01), IDT) ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001–01), IDT) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Плавучі морські радіомаяки з індикацією аварійного місцеперебування, що використовують супутник, які працюють у смузі частот від 406,0 МГц до 406,1 МГц. Технічні характеристики та методи в... чинний 2020-01-01 75 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.070.40 ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 (ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996–05), IDT) ETSI ETS 300 460 ed.1(1996–05), IDT) Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц, які забезпечують передавання даних з низькою швидкістю (LBRDC), для Глобальної морської системи для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMD... чинний 2020-01-01 30 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.070.40 ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 (ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996–05)), IDT)/Зміна № 1:2019 (ETSI ETS 300 460/A1 ed.1 (1997–11), IDT) ETSI ETS 300 460/A1 ed.1(1997–11), IDT) Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц, які забезпечують передавання даних з низькою швидкістю (LBRDC), для Глобальної морської системи для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMD... чинний 2020-01-01 6 2019-12-26 № 507 en Підтвердження 2018/773, 2014/90/EU
33.070.50 ДСТУ ETSI EN 301 502:2007 ETSI EN 301 502:2001 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ базове. Загальні технічні вимоги не чинний 2008-01-01 2019-01-01 50 ДСТУ ETSI EN 301 502:2017 (ETSI EN 301 502:2017, IDT) 2007-05-03 № 97 2017-12-18 № 436 en Передрук ТК 155
33.070.50 ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 ETSI EN 301 511:2003 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ абонентське. Загальні технічні вимоги не чинний 2008-01-01 2018-01-01 80 ДСТУ ETSI EN 301 511:2016(ETSI EN 301 511:2015, IDT) 2007-05-03 № 97 2016-12-30 № 469 en Передрук
33.070.50 ДСТУ ETSI TS 101 087:2007 ETSI TS 101 087:2000 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ базове. Основні параметри та методи вимірювання не чинний 2008-01-01 2017-11-01 168 2007-05-03 № 97 2017-08-14 № 227 en Передрук
33.070.50 ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007 ETSI TS 151 010-1:2002 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ абонентське. Основні параметри та методи вимірювання не чинний 2008-01-01 2017-10-01 4249 ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2017 (ETSI TS 151 010-1:2017, IDT) 2007-05-03 № 97 2017-08-07 № 211 en Обкладинка ТК 155
33.070.50 ДСТУ ETSI EN 300 609-4:2014 ETSI EN 300 609-4:2010 Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSM. Частина 4. GSM-повторювачі. Загальні технічні вимоги чинний 2015-05-01 2014-12-02 № 1432 ua Переклад ТК 155
33.070.50 ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2017 (ETSI TS 151 010-1:2017, IDT) ETSI TS 151 010-1:2017 Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку GSM абонентське. Частина 1. Основні параметри та методи випробування чинний 2017-10-01 138 ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 155
33.070.50 ДСТУ ETSI TS 145 005:2018 (ETSI TS 145 005:2018, IDT) ETSI TS 145 005:2018 Системи стільникового радіозв’язку цифрові (Фаза 2+) (GSM). Радіообладнання передавання та приймання систем GSM/EDGE. Технічні вимоги чинний 2018-09-01 302 2018-08-20 № 286 ua Підтвердження ТК 155
33.070.50 ДСТУ ETSI EN 303 609:2018 (ETSI EN 303 609:2016, IDT) ETSI EN 303 609:2016 Система стільникового цифрового радіозв’язку глобальна. GSM-повторювачі. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 20 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.50 ДСТУ ETSI EN 301 511:2016(ETSI EN 301 511:2015, IDT) ETSI EN 301 511:2015, IDT) Обладнання систем цифрового стільникового радіозв'язку GSM абонентське. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2018-01-01 24 ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 2016-12-30 № 469 ua Переклад ТК 155
33.070.50 , 33.100 ДСТУ ETSI EN 302 480:2016(ETSI EN 302 480:2016, IDT) ETSI EN 302 480:2016 Обладнання систем стільникового радіозв’язку для застосування на борту літаків. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2017-10-01 44 2016-12-08 № 412 ua Переклад ТК 155
33.070.50, 33.070.99 ДСТУ ETSI TS 122 016:2017 (ETSI TS 122 016:2017, IDT) ETSI TS 122 016:2017 Системи стільникового радіозв’язку цифрові (Фаза 2+) (GSM). Універсальна система рухомого електрозв’язку третього покоління (UMTS). LTE.Міжнародні ідентифікатори рухомих радіостанцій (IMEI) чинний 2017-10-01 11 2017-08-14 № 223 en Підтвердження ТК 155
33.070.50, 33.070.99 ДСТУ ETSI TS 123 003:2017 (ETSI TS 123 003:2017, IDT) ETSI TS 123 003:2017 Системи стільникового радіозв’язку цифрові (Фаза 2+) (GSM). Універсальна система рухомого електрозв’язку третього покоління (UMTS). Нумерація, адресація та ідентифікація чинний 2017-10-01 107 2017-08-14 № 223 en Підтвердження ТК 155
33.070.50, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-16:2015 ETSI EN 301 489-16:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 16. Спеціальні умови для випробування рухомого й портативного обладнання аналогового стільникового радіозв’язку чинний 2017-01-01 15 2015-11-27 № 164 ua Переклад ТК 123
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 (ETSI EN 301 908-3:2015, IDT) ETSI EN 301 908-3:2015 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2017-01-01 2020-01-01 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 (ETSI EN 301 908-3:2017, IDT) 2015-12-29 № 213 2018-11-09 № 405 Переклад ТК 155
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2015 ETSI EN 301 908-13:2013 Обладнання систем стільникового радіозв`язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіо технології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування не чинний 2017-01-01 2020-01-01 ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT) 2015-12-29 № 2013, 2016-02-05 № 24(зміна до № 213) 2018-12-10 № 471 ua Переклад ТК 155
33.070.99 ДСТУ ETSI TS 123 234:2010 ETSI TS 123 234:2010 Системи стільникового радіозв’язку цифрові UMTS, LTE. Взаємодія систем стільникового радіозв’язку з безпроводовою локальною мережею (WLAN). Загальні положення чинний 2012-07-01 71 2010-12-28 № 632 ua Переклад
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT) ETSI EN 301 908-2:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 2. Обладнання абонентське з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 52 ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2015 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-1:2018 (ETSI EN 301 908-1:2016, IDT) ETSI EN 301 908-1:2016 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 1. Загальні технічні вимоги чинний 2020-01-01 28 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 (ETSI EN 301 908-3:2017, IDT) ETSI EN 301 908-3:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 64 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015(ETSI EN 301 908-3:2015, IDT) 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-15:2018 (ETSI EN 301 908-15:2017, IDT) ETSI EN 301 908-15:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 15. Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 36 2018-11-09 № 405 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT) ETSI EN 301 908-13:2017 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 74 ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2015 2018-12-10 № 471 ua Переклад ТК 155 2014/53/EU
33.070.99 ДСТУ ETSI EN 302 502:2016(ETSI EN 302 502:2008, IDT) ETSI EN 302 502:2008, IDT) Обладнання систем фіксованого широкосмугового радіодоступу діапазону частот 5,8 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування чинний 2018-01-01 44 2016-12-30 № 469 ua Переклад ТК 155
33.070.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2015 ETSI EN 301 908-2:2007 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання системи стільникового радіозв’язку UMTS. Частина 2. Обладнання абонентське радіотехнології CDMA з прямим розширенням спектра та частотним дуплексом. Загальні технічні вимоги та методи ... не чинний 2016-01-01 2019-01-01 ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT) 2015-06-22 № 61 2017-12-21 № 445 ua Переклад ТК-155
33.070.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2012 ETSI EN 301 908-3:2007 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання систем стільникового радіозв’язку UMTS. Частина 3. Обладнання радіотехнології CDMA з прямим розширенням спектра та частотним дуплексом базове. Загальні технічні вимоги та методи випроб... не чинний 2013-07-01 2017-01-01 43 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 2012-11-28 № 1356 2015-12-29 № 213 ua Переклад
33.070.99, 33.100 ДСТУ ETSI EN 301 489-20:2012 ETSI EN 301 489-20:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 20. Спеціальні умови для випробування рухомих земних станцій рухомої супутникової служби чинний 2013-05-01 17 2012-11-28 № 1355 ua Переклад ТК 155
33.070.99, 33.100.01 ДСТУ ETSI EN 301 489-19:2008 ETSI EN 301 489-19:2002 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 19. Спеціальні умови для випробування приймальних рухомих земних станцій цифрового зв’язку в смузі частот 1,5 ГГц чинний 2010-01-01 13 2008-08-15 № 290 ua Переклад
33.080 ГОСТ 28871-90 Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи. Методы измерения основных параметров не чинний 1992-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
33.100 ДСТУ-Н 7730:2015 Guide for the EMC Directive 2004/108/EC:2010 Настанова щодо застосування Директиви 2004/108/EC чинний 2016-01-01 39 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 22
33.100 ДСТУ EN 61000-2-9:2012 EN 61000-2-9:1996 Електромагнітна сумісність. Частина 2-9. Електромагнітна обстановка. Опис електромагнітної обстановки стосовно електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху. Випромінювані збурення. Базова публікація ЕМС чинний 2012-08-01 32 2012-05-28 № 640 en Підтвердження ТК 22
33.100 ДСТУ EN 61000-4-24:2012 EN 61000-4-24:1997 Електромагнітна сумісність. Частина 4-24. Методики випробування та вимірювання. Методики випробування пристроїв захисту від електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху та інших кондуктивних збурень. Базова публікація ЕМС чинний 2012-08-01 18 2012-05-28 № 640 en Підтвердження ТК 22
33.100 ДСТУ ETSI EN 301 489-28:2015 ETSI EN 301 489-28:2004 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 28. Спеціальні умови для випробування безпроводових цифрових каналів передавання відеоінформації чинний 2016-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 123
33.100 ДСТУ IEC/TS 61000-5-4:2012 IEC/TS 61000-5-4:1996 Електромагнітна сумісність. Частина 5-4. Настанови щодо встановлення устатковання та притлумлення завад. Несприйнятливість до електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху. Технічні умови на пристрої захисту від випромінюваних завад, спричи... чинний 2012-08-01 32 2012-05-28 № 640 en Підтвердження ТК 22
33.100 ДСТУ IEC 61000-5-5:2012 IEC 61000-5-5:1996 Електромагнітна сумісність. Частина 5-5. Настанови щодо встановлення устатковання та притлумлення завад. Технічні умови на пристрої захисту від кондуктивних завад, спричинених електромагнітним імпульсом висотного ядерного вибуху. Базова публікація... чинний 2012-08-01 40 2012-05-28 № 640 en Підтвердження ТК 22
33.100 ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) EN 55014-2:1997 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад чинний 2016-01-01 23 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 22 2014/30/EU
33.100 ДСТУ EN 55014-2:2015/Поправка № 1:2015 (EN 55014-2:1997/AC:1997, IDT) EN 55014-2:1997/AC:1997 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічнихприладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад чинний 2016-01-01