Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

49.020 ДСТУ EN 4179:2017 (EN 4179:2017, IDT) EN 4179:2017 Аерокосмічна серія. Кваліфікація і атестація персоналу для неруйнівного контролю чинний 2017-10-01 31 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 26
49.020 ДСТУ ISO 7137:2018 (ISO 7137:1995, IDT) ISO 7137:1995 Авіація. Умови навколишнього середовища та процедури випробування бортового обладнання чинний 2018-11-01 6 2018-10-24 № 379 Підтвердження ТК 26
49.020 ДСТУ EN 9146:2022 (EN 9146:2018, IDT) EN 9146:2018 Аерокосмічна серія. Програма запобігання пошкодженню сторонніми предметами (FOD). Вимоги до авіаційних, космічних та оборонних організацій набуде чинності 2023-12-31 11 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.020 ДСТУ EN 9721:2022 (EN 9721:2021, IDT) EN 9721:2021 Аерокосмічна серія. Загальна рекомендація для архітектури BIT в інтегрованій системі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.020 ДСТУ EN 9117:2022 (EN 9117:2017, IDT) EN 9117:2017 Аерокосмічна серія. Делегована перевірка випуску продукції набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.020 ДСТУ EN 9239:2022 (EN 9239:2016, IDT) EN 9239:2016 Аерокосмічна серія. Управління програмами. Настанови з управління ризиком набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.020 ДСТУ EN 9162:2022 (EN 9162:2018, IDT) EN 9162:2018 Аерокосмічна серія. Програми самоконтролю операторів авіаційної та космічної промисловості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.020 ГОСТ 2645-71 Аппараты летательные. Технические требования к надписям. Цвета окраски агрегатов не чинний 1971-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 2645-44 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 17228-87 Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности не чинний 1988-07-01 2018-01-01 11 ГОСТ 17228-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 19328-81 Заправка и зарядка самолетов и вертолетов жидкостями и газами. Параметры не чинний 1982-07-01 2018-01-01 5 (1-IХ-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 19838-82 Характеристика контролепригодности изделий авиационной техники. Правила изложения и оформления не чинний 1984-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 19838-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 19919-74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения не чинний 1975-07-01 2019-01-01 9 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 20058-80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения не чинний 1981-07-01 2018-01-01 32 ГОСТ 20058-74, кроме пп. 45-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 20296-81 Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допускаемые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума не чинний 1982-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 20296-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
49.020 ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения не чинний 1990-01-01 2018-01-01 10 ГОСТ 22283-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
49.020 ГОСТ 22499-77 Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1978-07-01 2018-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
49.020 ГОСТ 22833-77 Характеристики самолета геометрические. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1979-01-01 2018-01-01 13 ГОСТ 20058-74 в части пп. 45-67 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
49.020 ГОСТ 23281-78 Аэродинамика летательных аппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 19 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
49.020 ГОСТ 24999-81 Гидромеханика летательных аппаратов. Термины, определения и обозначения не чинний 1983-01-01 2018-01-01 15 ГОСТ 1075-41 в части разд. 10 и 11 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
49.020 ГОСТ 26120-84 Акустика авиационная. Термины и определения не чинний 1985-07-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 130
49.020 ГОСТ 27332-87 Условия полета летательных аппаратов. Термины и определения не чинний 1988-07-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
49.020, 67.250 ДСТУ EN 4855-01:2022 (EN 4855-01:2020, IDT) EN 4855-01:2020 Аерокосмічна серія. Еко-ефективність буфетно-кухонного обладнання. Частина 01. Загальні умови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.020, 67.250 ДСТУ EN 4855-04:2022 (EN 4855-04:2020, IDT) EN 4855-04:2020 Аерокосмічна серія. Еко-ефективність буфетно-кухонного обладнання. Частина 04. Устатковання для готування напоїв набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.020, 67.250 ДСТУ EN 4855-03:2022 (EN 4855-03:2020, IDT) EN 4855-03:2020 Аерокосмічна серія. Екоефективність обладнання громадського харчування. Частина 03. Холодильне обладнання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна назви) en Підтвердження ТК 117
49.025, 49.025.99 ДСТУ EN 3944:2022 (EN 3944:1998, IDT) EN 3944:1998 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для паяння. Стрічка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025, 49.025.99 ДСТУ EN 4105:2022 (EN 4105:1998, IDT) EN 4105:1998 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для паяння. Стрічки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025, 49.025.99 ДСТУ EN 3940:2022 (EN 3940:1998, IDT) EN 3940:1998 Аерокосмічна серія. Сплав з урахуванням нікелю Ni-B46001 (NiCo20Si5B3). Присадний метал для паяння. Стрічки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4632-001:2022 (EN 4632-001:2008, IDT) EN 4632-001:2008 Аерокосмічна серія. Зварні та паяні твердим припоєм вузли для авіаційно-космічних конструкцій. Зварюваність та паяння матеріалів. Частина 001. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 6041:2022 (EN 6041:2018, IDT) EN 6041:2018, Аерокосмічна серія. Неметалеві матеріали. Метод випробування. Аналіз неметалічних матеріалів (незатверділих) за допомогою диференціальної сканувальної калориметрії (DSC) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 2366:2022 (EN 2366:2019, IDT) EN 2366:2019 Аерокосмічна серія. Листи та стрічки. Жаростійкі сплави. Холоднокатані. Товщина a ≤ 3 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна назви) en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 2369:2022 (EN 2369:2018, IDT) EN 2369:2018 Аерокосмічна серія. Дроти. Жароміцні сплави. Діаметр 0,2 мм ≤ D ≤ 8 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4632-004:2022 (EN 4632-004:2012, IDT) EN 4632-004:2012 Аерокосмічна серія. Зварні та паяні твердим припоєм вузли для авіаційно-космічних конструкцій. Зварюваність та паяння матеріалів. Частина 004. Зварювання та паяння твердим припоєм однорідних з'єднань з високолегованих сталей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 2950:2022 (EN 2950:2008, IDT) EN 2950:2008 Аерокосмічна серія. Метод випробування. Напівфабрикати та деталі-напівфабрикати з жаростійких сплавів, що деформуються. Умови дослідження макроструктури та мікроструктури. Атлас структур та дефектів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4262:2022 (EN 4262:2013, IDT) EN 4262:2013 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) у стані безпосередньо після кування. Заготовки для кування. a або D ≤ 200 мм. 690 МПа ≤ Rm ≤ 880 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4867:2022 (EN 4867:2019, IDT) EN 4867:2019 Аерокосмічна серія. Лазерне маркування методом знебарвлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4258:2022 (EN 4258:1998, IDT) EN 4258:1998 Аерокосмічна серія. Матеріали металеві. Спільна організація стандартизації. Зв’язок типів стандартів EN та їх застосування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4632-006:2022 (EN 4632-006:2013, IDT) EN 4632-006:2013 Аерокосмічна серія. Зварні та паяні твердим припоєм вузли для авіаційно-космічних конструкцій. Зварюваність та паяння матеріалів. Частина 006. Однорідні сполуки з титанових сплавів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4376:2022 (EN 4376:2016, IDT) EN 4376:2016 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668), оброблений розчином та опадами. Бруски та профілі, De ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 6064:2022 (EN 6064:2017, IDT) EN 6064:2017 Аерокосмічна серія Аналізування неметалічних матеріалів (затверділих) для визначення ступеня затвердіння за допомогою диференціальної сканувальної калориметрії (DSC) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4263:2022 (EN 4263:2013, IDT) EN 4263:2013 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) безпосередньо після кування. Ковальські заготовки. a або D ≤ 200 мм. 690 МПа ≤ Rm ≤ 960 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 2032-2:2022 (EN 2032-2:1994, IDT) EN 2032-2:1994 Аерокосмічна серія. Матеріали металеві. Частина 2. Кодування металургійного стану під час постачання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4632-003:2022 (EN 4632-003:2010, IDT) EN 4632-003:2010 Аерокосмічна серія. Зварні та паяні твердим припоєм вузли для авіаційно-космічних конструкцій. Зварюваність та паяння матеріалів. Частина 003. Зварювання та паяння твердим припоєм однорідних з'єднань з нелегованої та низьколегованої сталей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4377:2022 (EN 4377:2015, IDT) EN 4377:2015 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668), що не пройшов термообробку. Ковані заготовки, a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01 ДСТУ EN 4632-002:2022 (EN 4632-002:2008, IDT) EN 4632-002:2008 Аерокосмічна серія. Зварні та паяні твердим припоєм вузли для авіаційно-космічних конструкцій. Зварюваність та паяння матеріалів. Частина 002. Однорідні сполуки з алюмінію та алюмінієвих сплавів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.025.05 ДСТУ EN 3987:2022 (EN 3987:2009, IDT) EN 3987:2009 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Випробування на багатоциклову втому з постійною амплітудою та управлінням зусилля набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 6018:2022 (EN 6018:2017, IDT) EN 6018:2017 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Визначення густини методом зміщення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.095 ДСТУ EN 4864:2022 (EN 4864:2020, IDT) EN 4864:2020 Аерокосмічна серія. Випробування вплив навколишнього середовища. Динамічне випробування на знос, пошкодження, подряпини та ударні навантаження в салоні літака набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.140 ДСТУ EN 16602-70-45:2022 (EN 16602-70-45:2014, IDT) EN 16602-70-45:2014 Забезпечення космічної продукції. Частина 70-45. Механічні випробування металевих матеріалів набуде чинності 2023-12-31 33 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.140 ДСТУ EN 16602-70-37:2022 (EN 16602-70-37:2014, IDT) EN 16602-70-37:2014 Забезпечення космічної продукції. Частина 70-37. Визначення схильності металів до корозійного розтріскування під напругою набуде чинності 2023-12-31 33 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.140 ДСТУ EN 16602-70-36:2022 (EN 16602-70-36:2014, IDT) EN 16602-70-36:2014 Забезпечення космічної продукції. Частина 70-36. Вибір матеріалу для контролю корозійного розтріскування під напругою набуде чинності 2023-12-31 40 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.01, 49.140 ДСТУ EN 16602-70-22:2022 (EN 16602-70-22:2014, IDT) EN 16602-70-22:2014 Забезпечення космічної продукції. Частина 70-22. Контроль матеріалів із обмеженим терміном придатності набуде чинності 2023-12-31 14 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 3761:2022 (EN 3761:2020, IDT) EN 3761:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 холодноформований та розмʼякшений. Пруток для кутих кріплень. D ≤ 50 мм. 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4572:2022 (EN 4572:2020, IDT) EN 4572:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20 оброблений розчином. Листи та стрічки. a ≤ 3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4573:2022 (EN 4573:2020, IDT) EN 4573:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20 оброблений розчином та обложений. Прутки та профілі. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 3969:2022 (EN 3969:2006, IDT) EN 3969:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). відкритої виплавки. Відпалена сталь. Ковальська заготовля. a або D ≤ 350 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4315:2022 (EN 4315:2007, IDT) EN 4315:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) оброблений розчином та дисперсійно-зміцнений сплав, сортовий прокат та профіль. a або D ≤ 100 мм, Rm ≥ 900 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4264:2022 (EN 4264:2020, IDT) EN 4264:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X4NiCrMoTi43-13 без подальшої обробки після кування. Ковальські заготовки. a або D ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 3510:2022 (EN 3510:2019, IDT) (EN 3510:2019 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Оброблений розчином та зістарений після лиття. Прутки та профілі. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4570:2022 (EN 4570:2020, IDT) EN 4570:2020, IDT Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20 оброблений розчином. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 2119:2022 (EN 2119:2017, IDT) EN 2119:2017 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) оброблений розчином та осаджений. Дріт для заклепок. 2 мм ≤ D ≤ 10 мм. Rm ≥ 960 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4571:2022 (EN 4571:2020, IDT) EN 4571:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21 оброблений розчином. Прутки та профілі De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4317:2022 (EN 4317:2007, IDT) EN 4317:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Термічно необроблений сплав, ковальська заготовка. a або D ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4314:2022 (EN 4314:2007, IDT) EN 4314:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Термічно необроблений метал, ковальська заготовка. a або D ≤ 250 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4575:2022 (EN 4575:2020, IDT) EN 4575:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Оброблений розчином та очищений. Листи та пластини. 3 мм < a ≤ 50 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05 ДСТУ EN 4574:2022 (EN 4574:2020, IDT) EN 4574:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав X12CrNiCoMoW21-20. Оброблений розчином та осаджений. Кування De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2078:2019 (EN 2078:1993, IDT) EN 2078:1993 Авіація та космонавтика. Металеві матеріали. План виробництва, звіт про перевірення та випробування, опис та правила використання інструкції з випробування, свідоцтво про приймальне випробування чинний 2020-01-01 2019-12-18 № 439 en Підтвердження 2010/35/EU
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4260:2022 (EN 4260:2022, IDT) EN 4260:2022 Аерокосмічна серія. Матеріали металеві. Правила складання та подання технічних специфікацій набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2078:2022 (EN 2078:2001, IDT) EN 2078:2001 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Технологічний план, інструкція з випробувань та протокол приймальних випробувань. Визначення, загальні принципи, підготовка та затвердження набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4500-001:2022 (EN 4500-001:2012, IDT) EN 4500-001:2012 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила розроблення проєктів та подання стандартів на матеріали. Частина 001. Загальні правила набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2002-002:2022 (EN 2002-002:2005, IDT) EN 2002-002:2005 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Частина 2. Випробування на розтяг за підвищеної температури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2002-21:2022 (EN 2002-21:2019, IDT) EN 2002-21:2019 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Частина 21. Радіографічне випробування виливків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 6072:2022 (EN 6072:2010, IDT) EN 6072:2010 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробування. Випробування на втому з постійною амплітудою набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2043:2022 (EN 2043:2013, IDT) EN 2043:2013 Аерокосмічна серія Металеві матеріали. Загальні вимоги до кваліфікаційних випробувань заготовок (за винятком поковок та виливків) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4500-003:2022 (EN 4500-003:2012, IDT) EN 4500-003:2012 Аерокосмічна серія. Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила розроблення проєктів та подання стандартів на матеріали. Частина 003. Спеціальні правила для жаростійких сплавів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2002-001:2022 (EN 2002-001:2005, IDT) EN 2002-001:2005 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Частина 1. Випробування на розтяг за температури навколишнього середовища набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4050-1:2022 (EN 4050-1:2012, IDT) EN 4050-1:2012 Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, плит, ковальських заготовок та поковок. Частина 1. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4526:2022 (EN 4526:2013, IDT) EN 4526:2013 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Методи випробувань. Випробування на розтяг з використанням зразків з гострим бічним надрізом для листів та стрічок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 2002-16:2022 (EN 2002-16:2019, IDT) EN 2002-16:2019 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Частина 16. Неруйнівний контроль. Випробування на проникнення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 3873:2022 (EN 3873:2010, IDT) EN 3873:2010 Аерокосмічна серія. Методи випробування металевих матеріалів. Визначення швидкості поширення тріщини втоми з використанням випробувальних зразків з діагональною тріщиною (CC) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4050-3:2022 (EN 4050-3:2012, IDT) EN 4050-3:2012 Аерокосмічна серія. Метод випробування металевих матеріалів. Ультразвуковий контроль прутків, плит, ковальських заготовок та поковок. Частина 3. Еталонні блоки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4261:2022 (EN 4261:2022, IDT) EN 4261:2022 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила складання та подання стандартів на методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4000:2022 (EN 4000:2001, IDT) EN 4000:2001 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила щодо складання та подання стандартів на розміри металевих напівфабрикатів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.05, 49.025.15 ДСТУ EN 4060:2022 (EN 4060:2001, IDT) EN 4060:2001 Аерокосмічна серія. Прутки та дроти присадні для зварювання із жаростійких сплавів. Діаметр 0,5 мм < D < 5,0 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4332:2022 (EN 4332:2002, IDT) EN 4332:2002, IDT Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2947:2022 (EN 2947:2006, IDT) EN 2947:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3004 (X10CrNi18-09) відкритої виплавки. Термічно необроблена сталь. Холоднотягнутий дріт. a або D ≤ 2,3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3971:2022 (EN 3971:2006, IDT) EN 3971:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12) переплаву з витратним електродом. Відпалена сталь. Ковальські заготовки. a або D ≤ 350 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4465:2022 (EN 4465:2007, IDT) EN 4465:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно-дуговий переплав з витратним електродом. Оброблена в розчині та розчином та дисперсійно-зміцнена. Поковки. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3161:2022 (EN 3161:2007, IDT) EN 3161:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) відкритої виплавки, оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм, Rm ≥ 930 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2040:2022 (EN 2040:2017, IDT) EN 2040:2017 Аерокосмічна серія. Катані сталеві стрижні прямокутного перерізу. Розміри. Допуск js 16 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2280:2022 (EN 2280:2018, IDT) EN 2280:2018 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM37. 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа. Листи a ≤ 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4335:2022 (EN 4335:2002, IDT) EN 4335:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3973:2022 (EN 3973:2006, IDT) EN 3973:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4). Гомогенізована, оброблена на твердий розчин та дисперсійно-твердна сталь. Точне литво. De ≤ 50 мм. Rm ≥ 1030 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4461:2022 (EN 4461:2007, IDT) EN 4461:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) вакуумно-індукційної плавки і сталь переплаву з витратратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1200 MПa набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4346:2022 (EN 4346:2007, IDT) EN 4346:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) вакуумно-індукційної плавки та сталь переплаву з витратним електродом, розмʼякшена. Ковальські заготовки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4658:2022 (EN 4658:2010, IDT) EN 4658:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) вакуумно-індукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1520 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4627:2022 (EN 4627:2014, IDT) EN 4627:2014 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) відкритої плавки. Загартована та відпущена. Поковки. De ≤ 200 мм. 1 150 MПa ≤ Rm ≤ 1 300 MПa набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2205:2022 (EN 2205:2009, IDT) EN 2205:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4). 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа. Прутки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2209:2022 (EN 2209:2008, IDT) EN 2209:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4). 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа. Листи, стрічки та плити. 0,5 мм ≤ a ≤ 20 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2589:2022 (EN 2589:2017, IDT) EN 2589:2017 Аерокосмічна серія. Сталь. Листи та стрічки холоднокатані. Товщина 0,1 мм ≤ a ≤ 3 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3359:2022 (EN 3359:2007, IDT) EN 3359:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) вакуумно-індукційної плавки та сталь переплаву з витратним електродом, розмʼякшена. Ковальські заготовки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3532:2022 (EN 3532:2007, IDT) EN 3532:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) вакуумно-індукційної плавки та вакуумно-дугового переплаву. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Плити. 6 мм < ≤ 40 мм. 1 750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4890:2022 (EN 4890:2022, IDT) EN 4890:2022 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Листи та стрічки. 0,3 мм ≤ a ≤ 50 мм. 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2157-2:2022 (EN 2157-2:1993, IDT) EN 2157-2:1993 Аерокосмічна серія. Сталь. Ковальські заготівлі та поковки. Технічні умови. Частина 2. Ковальські заготовки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2222:2022 (EN 2222:2017, IDT) EN 2222:2017 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL31. Загартована та відпущена. Ручні та штампувальні поковки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
49.025.10 ДСТУ EN 2399:2022 (EN 2399:2008, IDT) EN 2399:2008 Аерокосмічна серія. Жаростійка сталь FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15). Rm ≥ 900 МПа. Прутки для кованих болтів. D ≤ 25 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2438:2022 (EN 2438:2008, IDT) EN 2438:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2102 (35NiCr6). 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа. Поковки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2573:2022 (EN 2573:2007, IDT) EN 2573:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) відкритої виплавки, Розмʼякшена. Дріт. Rm ≤ 780 МПа. 0,25 мм ≤ De ≤ 3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2036:2022 (EN 2036:2017, IDT) EN 2036:2017 Аерокосмічна серія. Шліфовані сталеві стрижні круглого перерізу. Розміри. Допуск h 8 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2475:2022 (EN 2475:2018, IDT) EN 2475:2018 Аерокосмічна серія. Сталь 30CrNiMo8 (1.6580). Сталь відкритої виплавки загартована та відпущена. Пруток для механічної обробки. De ≤ 100 мм. 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2135:2022 (EN 2135:2017, IDT) EN 2135:2017 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL61 навуглерожена, загартована та відпущена. Прутки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2157-1:2022 (EN 2157-1:1993, IDT) EN 2157-1:1993 Аерокосмічна серія. Сталь. Ковальські заготовки та поковки. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2174:2022 (EN 2174:2017, IDT) EN 2174:2017 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Оброблений розчином та осаджений. Поковки. De ≤ 100 мм. Rm ≥ 850 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2398:2022 (EN 2398:2008, IDT) EN 2398:2008 Аерокосмічна серія. Жаростійка сталь FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Rm ≥ 900 МПа. Прутки для механічно оброблених болтів. D ≤ 25 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2481:2022 (EN 2481:2010, IDT) EN 2481:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16). 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа. Поковки. De ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2482:2022 (EN 2482:2010, IDT) EN 2482:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16). 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа. Прутки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2821:2022 (EN 2821:2007, IDT) EN 2821:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1310 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2030:2022 (EN 2030:2013, IDT) EN 2030:2013 Аерокосмічна серія. Сталь X105CrMo17 (1.3544) загартована та відпущена. Прутки. De ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2033:2022 (EN 2033:2017, IDT) EN 2033:2017 Аерокосмічна серія. Холоднокатані сталеві стрічки завтовшки 0,1 мм ≤ a ≤ 2,5 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2815:2022 (EN 2815:2009, IDT) EN 2815:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 965 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2816:2022 (EN 2816:2019, IDT) EN 2816:2019 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та зістарена після лиття. Поковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 965 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2832:2022 (EN 2832:1993, IDT) EN 2832:1993 Аерокосмічна серія. Водневе охрупчування сталей. Випробування на удар зразків із надрізом набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3329:2022 (EN 3329:2009, IDT) EN 3329:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4). відпалена. Листи та стрічки. 0,3 мм ≤ a ≤ 2 мм для самоконтрольних гайок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3361:2022 (EN 3361:2007, IDT) EN 3361:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з витрачуваним електродом, оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена. Листи та стрічки. a ≤ 6 мм. 1 070 МПа ≤ Rm ≤ 1 220 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3488:2022 (EN 3488:2007, IDT) EN 3488:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) відкритої виплавки, розмʼякшена. Листи та стрічки. a ≤ 6 мм. 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3489:2022 (EN 3489:2019, IDT) EN 3489:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) розм'якшен. а - 500 ≤ Rm ≤ 750 МПа. Труби для конструкцій. 0,5 ≤ a ≤ 5 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3531:2022 (EN 3531:2007, IDT) EN 3531:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5). Сталь вакуумно-індукційної плавки та вакуумно-дугового переплаву. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Листи та стрічки. a ≤ 6 мм. 1750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3678:2022 (EN 3678:2007, IDT) EN 3678:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) відкритої виплавки. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 930 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2465:2022 (EN 2465:2019, IDT) EN 2465:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X2CrNi18-9 (1.4307) розм'якшена. 450 МПа ≤ Rm ≤ 680 МПа. Сортовий прокат для машинної обробки. 4 мм ≤ De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2031:2022 (EN 2031:2018, IDT) EN 2031:2018 Аерокосмічна серія. Сталь 102Cr6 (1.2067) загартована та відпущена. Прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2037:2022 (EN 2037:2017, IDT) EN 2037:2017 Аерокосмічна серія. Тягнені шестигранні сталеві стрижні. Розміри. Допуски h 11 та h 12 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
49.025.10 ДСТУ EN 3897:2022 (EN 3897:2001, IDT) EN 3897:2001 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4331:2022 (EN 4331:2002, IDT) EN 4331:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4700-001:2022 (EN 4700-001:2010, IDT) EN 4700-001:2010 Аерокосмічна серія. Сталь та жаростійкі сплави. Ковані вироби. Технічні умови. Частина 001. Плити, листи та стрічки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2206:2022 (EN 2206:2008, IDT) EN 2206:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4). 650 МПа ≤ Rm ≤ 850 МПа. Прутки. De ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2213:2022 (EN 2213:2012, IDT) EN 2213:2012 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) відкритої плавки, загартована та відпущена. Прутки. De ≤ 16 мм. 980 МПа ≤ Rm ≤ 1 180 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2461:2022 (EN 2461:2009, IDT) EN 2461:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1901 (X12Cr13). 600 МПа ≤ Rm ≤ 800 МПа. Поковки. De ≤ 70 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2540:2022 (EN 2540:2018, IDT) EN 2540:2018 Аерокосмічна серія. Сталь X7CrNiAl17-7 (1.4568) відкритої виплавки. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Листи та стрічки. a ≤ 6 мм. 1 240 МПа ≤ Rm ≤ 1 450 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3523:2022 (EN 3523:2007, IDT) EN 3523:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6). Сталь відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Сортовий прокат. De ≤ 100 мм. 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 280 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3525:2022 (EN 3525:2007, IDT) EN 3525:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Плити. 6 мм < a ≤ 20 мм. 1 080 МПа ≤ Rm ≤ 1 280 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4334:2022 (EN 4334:2002, IDT) EN 4334:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4328:2022 (EN 4328:2002, IDT) EN 4328:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4466:2022 (EN 4466:2007, IDT) EN 4466:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 400 МПа — Вперше набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3163:2022 (EN 3163:2007, IDT) EN 3163:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4 Сталь відкритої виплавки, розм'якшена, ковальські заготовки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2221:2022 (EN 2221:2017, IDT) EN 2221:2017 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL31. Загартована та відпущена. Порожниста циліндрична заготовка. 3,5 мм ≤ a ≤ 55 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2450:2022 (EN 2450:2018, IDT) EN 2450:2018 Аерокосмічна серія. Сталь 31Ni10. 1 230 МПа ≤ Rm ≤ 1 420 МПа. Прутки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2502:2022 (EN 2502:2019, IDT) EN 2502:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594). 9 30 МПа ≤ Rm ≤ 1 080 МПа. Прутки. De ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3357:2022 (EN 3357:2019, IDT) EN 3357:2019 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2). Вакуумноіндукційної плавки та переплаву з витрачуваним електродом. Оброблена розчином та зістарена після лиття. Прутки для механічної обробки. a або D ≤ 150 мм. 1 200 MПa ≤ Rm ≤ 1 400 MПa набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3481:2022 (EN 3481:2019, IDT) EN 3481:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544). Відпалена. Еталонна плавка: ковка. Порожні прутки. 5 мм ≤ a ≤ 12 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3146:2022 (EN 3146:2001, IDT) EN 3146:2001 Аерокосмічна серія. Прутки круглі сталеві гарячекатані. Жорсткі допуски. Діаметр 6 мм ≤ D ≤ 250 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4463:2022 (EN 4463:2007, IDT) EN 4463:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 400 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4468:2022 (EN 4468:2007, IDT) EN 4468:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4656:2022 (EN 4656:2010, IDT) EN 4656:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1520 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3972:2022 (EN 3972:2006, IDT) EN 3972:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). Сталь переплаву з витратним електродом. Загартована та відпущена сталь. Сортовий прокат для машинної обробки. De ≤ 50 мм. 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4467:2022 (EN 4467:2007, IDT) EN 4467:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 200 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4657:2022 (EN 4657:2010, IDT) EN 4657:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витрачається електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1 650 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4628:2022 (EN 4628:2013, IDT) EN 4628:2013 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Сортовий прокат. De ≤ 200 мм. 1150 МПа ≤ Rm ≤ 1300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4630:2022 (EN 4630:2014, IDT) ЕN 4630:2014 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Поковки. De ≤ 200 мм. 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 050 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4700-006:2022 (EN 4700-006:2010, IDT) EN 4700-006:2010 Аерокосмічна серія.Сталь та жаростійкі сплави. Ковані вироби. Технічні умови. Частина 006. Дослідні зразки та поковки серійного виробництва набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3480:2022 (EN 3480:2007, IDT) EN 3480:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) відкритої виплавки, розмʼякшена. Плити. 6 мм < a ≤ 50 мм. 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3527:2022 (EN 3527:2007, IDT) EN 3527:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1504 (33CrMoV12) відкритої виплавки, розмʼякшена. Поковки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3365:2022 (EN 3365:2007, IDT) EN 3365:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3). відкритої виплавки, розм'якшена, ковальські заготовки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4631:2022 (EN 4631:2013, IDT) EN 4631:2013 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418). Сталь відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Сортовий прокат. De ≤ 200 мм. 900 MПа ≤ Rm ≤ 1 050 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4683:2022 (EN 4683:2011, IDT) EN 4683:2011 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1 відкритої виплавки. Присадний метал для зварювання. Дріт та прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2478:2022 (EN 2478:2008, IDT) EN 2478:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2107 (30NiCrMo16). 1 220 МПа ≤ Rm ≤ 1 370 МПа. Прутки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3889:2022 (EN 3889:2001, IDT) EN 3889:2001 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3482:2022 (EN 3482:2019, IDT) EN 3482:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544 Відпалена. Еталонна плавка: ковка. Ковані заготовки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3491:2022 (EN 3491:2006, IDT) EN 3491:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3) відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Ковки. De ≤ 100 мм. 900 ПPa ≤ Rm ≤ 1 100 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4659:2022 (EN 4659:2010, IDT) EN 4659:2010 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Ковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1650 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4330:2022 (EN 4330:2002, IDT) EN 4330:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4343:2022 (EN 4343:2002, IDT) EN 4343:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1001 (X13Cr12). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3486:2022 (EN 3486:2019, IDT) EN 3486:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534). Після відпалу та дисперсно-затверджена. 1400 ≤ Rm ≤ 1 550 MПа. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3526:2022 (EN 3526:2007, IDT) EN 3526:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) Сталь відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Лист та стрічка. 0,5 мм ≤ a ≤ 6 мм. 980 МПа ≤ Rm ≤ 1 180 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3890:2022 (EN 3890:2001, IDT) EN 3890:2001 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3638:2022 (EN 3638:2007, IDT) EN 3638:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Сплав переплаву з витратним електродом. Оброблений розчином та дисперсійно-зміцнений сплав. Лист, стічка та плита. 0,5 мм ≤ a ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3677:2022 (EN 3677:2007, IDT) EN 3677:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Сталь відкритої виплавки. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1310 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4059:2022 (EN 4059:2001, IDT) EN 4059:2001 Аерокосмічна серія. Прутки та дроти для зварювання зі сталі. Діаметр 0,5 мм < D < 5,0 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2278:2022 (EN 2278:2014, IDT) EN 2278:2014 Аерокосмічна серія. Сталь X12CrNiMoV12-3 (1.4933). 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа. Прутки. De ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2460:2022 (EN 2460:2009, IDT) EN 2460:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1901 (X12Cr13). 600 МПа ≤ Rm ≤ 800 МПа. Прутки. De ≤ 70 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2542:2022 (EN 2542:2008, IDT) EN 2542:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) відпалена. Пруток та дріт. De ≤ 40 мм для контргайок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4721:2022 (EN 4721:2014, IDT) EN 4721:2014 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418). Сталь відкритої виплавки та електрошлакового переплаву (ESR). Загартована та відпущена. Пруток. De ≤ 200 мм. 900 МПа ≤ Rm ≤ 1050 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4825:2022 (EN 4825:2021, IDT) EN 4825:2021 Аерокосмічна серія. Сталь X12CrNiMoV12-3 (1.4938). Плавка відкрита і з електродом, що витрачається. Загартована та відпущена. Прутки. De ≤ 150 мм. 900 MПа ≤ Rm ≤ 1 100 ПPa набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3469:2022 (EN 3469:2009, IDT) EN 3469:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1310 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3470:2022 (EN 3470:2019, IDT) EN 3470:2019 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2). Вакуумнодуговий переплав з витратним електродом. Обробка в розчині та методом осадження. Поковки. a або D ≤ 150 мм. 1 200 MПа ≤ Rm ≤ 1 400 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3479:2022 (EN 3479:2007, IDT) EN 3479:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Плити. 6 мм < a ≤ 20 мм. 1 070 MПa ≤ Rm ≤ 1 220 MПa набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3528:2022 (EN 3528:2013, IDT) EN 3528:2013 Аерокосмічна серія. Сталь X2NiCoMo18-8-5 (1.6359). Вакуумно-індукційної плавки та вакуумно-дугового переплаву. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена. Пруток. a або D ≤ 150 мм. 1 750 МПа ≤ Rm ≤ 2 000 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2476:2022 (EN 2476:2019, IDT) EN 2476:2019 Аерокосмічна серія. Сталь 30CrNiMo8 (1.6580). 1 100 MПa ≤ Rm ≤ 1 300 MПa. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2034:2022 (EN 2034:2017, IDT) EN 2034:2017 Аерокосмічна серія. Тягнуті та/або очищені від окалини сталеві стрижні круглого перерізу. Розміри. Допуск h 11 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4700-002:2022 (EN 4700-002:2021, IDT) EN 4700-002:2021 Аерокосмічна серія. Сталь та жаростійкі сплави. Ковані вироби. Технічні умови. Частина 002. Прутки та профілі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4470:2022 (EN 4470:2007, IDT) EN 4470:2007 Аерокосмічна серія. Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витратним електродом. Оброблена розчином та дисперсійнозміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1200 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4098:2022 (EN 4098:2007, IDT) EN 4098:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1507 (40CrMoV12). Переплавлена, загартована та відпущена, ковані заготовки. De ≤ 50 мм, 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2157-3:2022 (EN 2157-3:1993, IDT) EN 2157-3:1993 Аерокосмічна серія. Сталь. Ковальські заготівлі та поковки. Технічні умови. Частина 3. Поковки для дослідного та серійного виробництва набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2446:2022 (EN 2446:2008, IDT) EN 2446:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1503 (35CrMo4). 1 100 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа. Прутки. De ≤ 25 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2480:2022 (EN 2480:2008, IDT) EN 2480:2008 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL2108 (36NiCrMo16). 1 250 МПа ≤ Rm ≤ 1 400 МПа. Прутки. De ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2541:2022 (EN 2541:2018, IDT) EN 2541:2018 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA18 загартована та холоднотягнута. Дріт для пружин. D ≤ 4,0 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2543:2022 (EN 2543:2009, IDT) EN 2543:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1502 (25CrMo4) відпалена. Листи та стрічки 0,3 мм ≤ a ≤ 2 мм для контргайок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2252:2022 (EN 2252:2012, IDT) EN 2252:2012 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1505 (15CrMoV6) 1080 МПа ≤ Rm ≤ 1250 МПа. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2951:2022 (EN 2951:2019, IDT) EN 2951:2019 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Мікрографічне визначення змісту неметалевих включень набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3358:2022 (EN 3358:2020, IDT) EN 3358:2020 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2). Плавка вакуумноіндукційна з витратним плавким електродом. Оброблена розчином та зістарена. Пруток для верстатів. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 400 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3468:2022 (EN 3468:2019, IDT) EN 3468:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544). Необроблена ковка. 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3484:2022 (EN 3484:2019, IDT) EN 3484:2019 Аерокосмічна серія. Сталь X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 тип 1.4542) у виливку. Еталонна термообробка: гомогенізована, оброблена розчином, з дисперсним затвердінням та обробкою холодом. Переплавлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3816:2022 (EN 3816:2006, IDT) EN 3816:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) відкритої виплавки. Розмʼякшена та холоднокатана сталь. Листи та стрічки завтовшки a ≤ 3 мм. Rm ≥ 800 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4464:2022 (EN 4464:2007, IDT) EN 4464:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2). Сталь вакуумноіндукційної плавки і сталь переплаву з витраченим електродом. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 150 мм. Rm ≥ 1 200 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна назви) en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3160:2022 (EN 3160:2007, IDT) EN 3160:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) відкритої виплавки, оброблена розчином та дисперсійнозміцнена. Сортовий прокат. a або D ≤ 200 мм, Rm ≥ 1310 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3162:2022 (EN 3162:2007, IDT) EN 3162:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) відкритої виплавки, оброблена розчином та дисперсійнозміцнена. Листи та стрічки. a ≤ 6 мм, Rm ≥ 930 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4629:2022 (EN 4629:2013, IDT) EN 4629:2013 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) відкритої виплавки. Розмʼякшена сталь. Ковальські заготівлі. De ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2451:2022 (EN 2451:2019, IDT) EN 2451:2019 Аерокосмічна серія. Сталь 31Ni10. 1 230 МПа ≤ Rm ≤ 1 420 МПа. Поковки. De ≤ 40 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2468:2022 (EN 2468:2019, IDT) EN 2468:2019 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA11. Відпущена. Труби. 0,5 мм ≤ a ≤ 5 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2818:2022 (EN 2818:2009, IDT) EN 2818:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з електродом, що витрачається. Оброблена розчином та дисперсійно-зміцнена сталь. Поковки. a або D ≤ 200 мм. Rm ≥ 1070 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4344:2022 (EN 4344:2001, IDT) EN 4344:2001 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WM1002 (X13Cr13). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4642:2022 (EN 4642:2009, IDT) EN 4642:2009 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) Сталь відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Листи та плити. 0,6 мм ≤ a ≤ 50 мм. 900 MПа ≤ Rm ≤ 1 050 MПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4700-007:2022 (EN 4700-007:2010, IDT) EN 4700-007:2010 Аерокосмічна серія. Сталь та жаростійкі сплави. Ковані вироби. Технічні умови. Частина 007. Вторинний метал для переплавлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 2226:2022 (EN 2226:2014, IDT) Аерокосмічна серія. Сталь X105CrMo17 (1.4125) загартована та відпущена. Ручні та штамповані поковки. De ≤ 150 мм чинний
49.025.10 ДСТУ EN 3364:2022 (EN 3364:2007, IDT) EN 3364:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Сталь переплаву з електродом, розмʼякшена, ковальські заготовки. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3476:2022 (EN 3476:2006, IDT) EN 3476:2006 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PL1501 (30CrMo12) відкритої виплавки. Розмʼякшена сталь. Ковальські заготівлі. a або D ≤ 300 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3487:2022 (EN 3487:2007, IDT) EN 3487:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) відкритої виплавки. Розм'якшена сталь. Сортовий прокат. a або D ≤ 250 мм. 500 МПа ≤ Rm ≤ 700 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 3490:2022 (EN 3490:2007, IDT) EN 3490:2007 Аерокосмічна серія. Сталь FE-PM3901 (X15CrNi17-3) відкритої виплавки. Загартована та відпущена. Сортовий прокат. De ≤ 200 мм. 900 МПа ≤ Rm ≤ 1 100 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4500-005:2022 (EN 4500-005:2012, IDT) EN 4500-005:2012 Аерокосмічна серія. Металеві матеріали. Правила розробки проєктів та подання стандартів на матеріали. Частина 005. Спеціальні правила для сталей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4720:2022 (EN 4720:2014, IDT) EN 4720:2014 Аерокосмічна серія. Сталь X4CrNiMo16-5-1 (1.4418). Сталь відкритої виплавки та електрошлакового переплаву (ESR). Загартована та відпущена. Пруток. De ≤ 200 мм. 1 150 МПа ≤ Rm ≤ 1 300 МПа набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4333:2022 (EN 4333:2002, IDT) EN 4333:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2). Присадний метал для зварювання. Дріт та прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10 ДСТУ EN 4336:2022 (EN 4336:2002, IDT) EN 4336:2002 Аерокосмічна серія. Сталь FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2). Присадний метал для зварювання. Дріт та прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10, 49.025.99 ДСТУ EN 2103-3:2022 (EN 2103-3:1991, IDT) EN 2103-3:1991 Аерокосмічна серія. Заготовки для переплаву та виливки зі сталі, нікелевих та кобальтових сплавів. Технічні умови. Частина 3. Дослідні зразки та серійні виливки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.10, 49.025.99 ДСТУ EN 2103-1:2022 (EN 2103-1:1991, IDT) EN 2103-1:1991 Аерокосмічна серія. Заготовки для переплаву та виливки зі сталі, нікелевих та кобальтових сплавів. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.10, 49.025.99 ДСТУ EN 2103-2:2022 (EN 2103-2:1991, IDT) EN 2103-2:1991 Аерокосмічна серія. Заготовки для переплаву та виливки зі сталі, нікелевих та кобальтових сплавів. Технічні умови. Частина 2. Заготовки для переплаву набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3937:2022 (EN 3937:2001, IDT) EN 3937:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B44101 (NiW12Cr10Si4Fe3B3). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4250:2022 (EN 4250:2001, IDT) EN 4250:2001 Аерокосмічна серія. Сплави на основі нікелю NI-B41001 (NiCr19Si7B). Присадний метал для паяння. Аморфна плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3930:2022 (EN 3930:2001, IDT) EN 3930:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B31001 (NiCr19Si10). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3946:2022 (EN 3946:2001, IDT) EN 3946:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B15701 (NiPd34Au30). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4615:2022 (EN 4615:2005, IDT) EN 4615:2005 Аерокосмічна серія. Виливки, отримані у піщаній формі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3668:2022 (EN 3668:2006, IDT) EN 3668:2006 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9). Термічно необроблений метал. Ковальські заготовки. a або D ≤ 250 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна назви) en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2732:2022 (EN 2732:2005, IDT) EN 2732:2005 Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C46001-T6. Кокільне лиття набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2402:2022 (EN 2402:2014, IDT) EN 2402:2014 Аерокосмічна серія. Жаростійкий нікелевий сплав NiCr20Co3Fe3 відпалений. Дріт. D ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3926:2022 (EN 3926:2001, IDT) EN 3926:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для паяння. Борована плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4085:2022 (EN 4085:2001, IDT) EN 4085:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для паяння. Аморфна плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3844-3:2022 (EN 3844-3:2019, IDT) EN 3844-3:2019 Аерокосмічна серія. Займистість неметалічних матеріалів. Частина 3. Випробування на горючість за методом малого пальника під кутом 45°. Визначення стійкості матеріалу до поширення полум’я та жару та до проникнення полум’я набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3952:2022 (EN 3952:2001, IDT) EN 3952:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B10001 (AgCu28). Присадний метал для паяння. Дріт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3962:2022 (EN 3962:2001, IDT) EN 3962:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001. Присадний метал для паяння. Дріт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3886:2022 (EN 3886:2001, IDT) EN 3886:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4337:2022 (EN 4337:2001, IDT) EN 4337:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn3). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4616:2022 (EN 4616:2005, IDT) EN 4616:2005 Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C18002 - T4. Виливки кокільні набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4379:2022 (EN 4379:2007, IDT) EN 4379:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) оброблений розчином, поковка De ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4566:2022 (EN 4566:2022, IDT) EN 4566:2022 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-PH4101 (CoCr20W15Ni). Вакуумна плавка. Оброблений розчином. Поковки. De ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3018:2022 (EN 3018:2019, IDT) EN 3018:2019 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1). Переплавлюваний електрод. Холоднотягнутий дріт для виготовлення різьбових вставок. D ≤ 3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3960:2022 (EN 3960:2001, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 3960:2001/AC:2002, IDT) EN 3960:2001/AC:2002 Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001 (AuNi18). Присадний метал для паяння. Порошок чи паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2306:2022 (EN 2306:2017, IDT) EN 2306:2017 Аерокосмічна серія. Термостійкість. Сплав на основі нікелю Ni-Cr20Co3Fe3 відпалений. Прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4373:2022 (EN 4373:2007, IDT) EN 4373:2007 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PD9001 (NiCu31). Відпалений метал, безшовна труба. D ≤ 75 мм, a ≤ 3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4372:2022 (EN 4372:2009, IDT) EN 4372:2009 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав нікелю з міддю NI-PD9001 (NiCu31). Дріт для цільних заклепок. D ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2400:2022 (EN 2400:2019, IDT) EN 2400:2019 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю NI-P96-HT. Холоднокатаний та наплавний. Дріт. D ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3884:2022 (EN 3884:2001, IDT) EN 3884:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3939:2022 (EN 3939:2001, IDT) EN 3939:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B46001 (NiCo20Si5B3). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3943:2022 (EN 3943:2001, IDT) EN 3943:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Fe4Si4B3). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3894:2022 (EN 3894:2001, IDT) EN 3894:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3927:2022 (EN 3927:2001, IDT) EN 3927:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40001 (NiSi5B3). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3942:2022 (EN 3942:2001, IDT) EN 3942:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для паяння. Борована плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3945:2022 (EN 3945:2001, IDT) EN 3945:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B48801 (NiMn19Si6Cu4B). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3885:2022 (EN 3885:2001, IDT) EN 3885:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH3601 (NiCr22Mo9Nb4). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3923:2022 (EN 3923:2001, IDT) EN 3923:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41203 (NiCr7Si5B3Fe3). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3964:2022 (EN 3964:2001, IDT) EN 3964:2001 Аерокосмічна серія. Мідь CU-BU9001. Присадний метал для паяння. Дріт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4103:2022 (EN 4103:2001, IDT) EN 4103:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B40002 (NiSi4B2). Присадний метал для паяння. Борована фольга набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3887:2022 (EN 3887:2001, IDT) EN 3887:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4101 (CoCr20W15Ni). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4326:2022 (EN 4326:2001, IDT) EN 4326:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1). Присадний метал для зварювання. Дріт і пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4329:2022 (EN 4329:2001, IDT) EN 4329:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-WH0001 (NiCr20). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3921:2022 (EN 3921:2001, IDT) EN 3921:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41203(NiCr7Si5B3). Присадний метал для паяння. Аморфна плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3933:2022 (EN 3933:2001, IDT) EN 3933:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B13001(NiP11). Присадний метал для паяння. Порошок чи паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3936:2022 (EN 3936:2001, IDT) EN 3936:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B21001(NiCr15B4). Присадний метал для паяння. Порошок чи паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3956:2022 (EN 3956:2001, IDT) EN 3956:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B14001 (AgCu42Ni2). Присадний метал для паяння. Дріт набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4327:2022 (EN 4327:2001, IDT) EN 4327:2001 Аерокосмічна серія. Сплав жаростійкий CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8). Присадний метал для зварювання. Дріт та прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4842:2022 (EN 4842:2019, IDT) EN 4842:2019 Аерокосмічна серія. X5CrNiCu15-5 (1.4545). Переплавлена з електродом, що витрачається (ESR або VAR). Оброблена розчином та витримана (H1025). Прутки для механічної обробки. a або D ≤ 250 мм. 1 070 МПа ≤ Rm ≤ 1 200 МПа. Вищої якості (pq) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3932:2022 (EN 3932:2001, IDT) EN 3932:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B13001 (NiP11). Присадний метал для паяння. Аморфна плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3957:2022 (EN 3957:2001, IDT) EN 3957:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі срібла AG-B14001 (AgCu42Ni2). Присадний метал для паяння. Порошок або паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3888:2022 (EN 3888:2001, IDT) EN 3888:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15). Присадний метал для зварювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3844-1:2022 (EN 3844-1:2019, IDT) EN 3844-1:2019 Аерокосмічна серія. Займистість неметалічних матеріалів. Частина 1. Випробування на пальне за методом малого пальника у вертикальному положенні. Визначення вертикального розповсюдження полум’я набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2960:2022 (EN 2960:2020, IDT) EN 2960:2020 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав на основі нікелю (NI-P101HT). Холодноформований та оброблений розчином. Прутки для висадки кріплення. 3 мм ≤ D ≤ 50 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 2731:2022 (EN 2731:2005, IDT) EN 2731:2005 Аерокосмічна серія. Магнієвий сплав MG-C46001 - T6. Лиття в піщані форми набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3935:2022 (EN 3935:2001, IDT) EN 3935:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B21001 (NiCr15B4). Присадний метал для паяння. Борована плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3941:2022 (EN 3941:2001, IDT) EN 3941:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі нікелю NI-B41204 (NiCr13Si4B3). Присадний метал для паяння. Аморфна плівка набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4339:2022 (EN 4339:2001, IDT) EN 4339:2001 Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав CO-WH4001 (CoCr29W9). Присадний метал для зварювання. Дріт та пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 3960:2022 (EN 3960:2001, IDT) EN 3960:2001 Аерокосмічна серія. Сплав на основі золота AU-B40001 (AuNi18). Присадний метал для паяння. Порошок чи паста набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15 ДСТУ EN 4338:2022 (EN 4338:2001, IDT) EN 4338:2001 Аерокосмічна серія. Сплав жаростійкий NI-WH3902 (NiCr25Mo10C). Присадний метал для зварювання. Дріт та прутки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.15, 49.025.99 ДСТУ EN 2959:2022 (EN 2959:2019, IDT) Аерокосмічна серія. Жаростійкий сплав NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al). Оброблений розчином та холодноформований. Прутки для кованих кріпильних деталей. 3 мм ≤ D ≤ 30 мм чинний en
49.025.20 ДСТУ EN 3872:2022 (EN 3872:2005, IDT) EN 3872:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-R39002-H112. Поковки. a ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2695:2022 (EN 2695:2005, IDT) EN 2695:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6081-T6. Листи та стрічки. 0,3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 3997:2022 (EN 3997:2015, IDT) EN 3997:2015 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T3. Листи та стрічки. 0,4 мм ≤ a ≤ 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2512:2022 (EN 2512:2014, IDT) EN 2512:2014 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7175 - T7351. Пластини. 6 мм < a ≤ 100 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2076-3:2022 (EN 2076-3:1989, IDT) EN 2076-3:1989 Аерокосмічна серія. Зливки та виливки з алюмінієвого та магнієвого сплавів. Технічні умови. Частина 3. Дослідні зразки та виливки серійного виробництва набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2087:2022 (EN 2087:2005, IDT) EN 2087:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A - T6 або T62. Плаковані листи та стрічки. 0,4 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2510:2022 (EN 2510:2019, IDT) EN 2510:2019 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024 - T42. Тягнуті труби для конструкційного застосування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2511:2022 (EN 2511:2005, IDT) EN 2511:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T7351. Пластини. 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2599:2022 (EN 2599:2001, IDT) EN 2599:2001 Аерокосмічна серія. Пластини з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Товщина 0,25 мм ≤ а ≤ 3,2 мм. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4211:2022 (EN 4211:2005, IDT) EN 4211:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T42. Плакована пластина. 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2632:2022 (EN 2632:2005, IDT) EN 2632:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075 - T73511. Пресовані прутки та профілі. а або D ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2385:2022 (EN 2385:1992, IDT) EN 2385:1992 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7009-T74511. Прутки та профілі пресовані. а або D ≤ 125 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2635:2022 (EN 2635:2005, IDT) EN 2635:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2014A - T6511. Пресовані прутки та профілі. а або D ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2684:2022 (EN 2684:2004, IDT) EN 2684:2004 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010- - T7651. Пластина. 6 мм < a набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 3342:2022 (EN 3342:2005, IDT) EN 3342:2005 Аерокосмічна серія. алюмінієвий сплав AL-P6061 - T4 або T42. Тягнуті або пресовані прутки та профілі. а або D ≤ 150 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 3552:2022 (EN 3552:2005, IDT) EN 3552:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A-T6 або T62. Плакований лист та стрічка. 0,4 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2070-5:2022 (EN 2070-5:1989, IDT) EN 2070-5:1989 Аерокосмічна серія. Заготовки з алюмінію та алюмінієвих деформованих сплавів. Технічні умови. Частина 5. Труби, що застосовуються під тиском набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2070-6:2022 (EN 2070-6:1989, IDT) EN 2070-6:1989 Аерокосмічна серія. Заготовки з алюмінію та алюмінієвих деформованих сплавів. Технічні умови. Частина 6. Дріт для заклепок набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2076-2:2022 (EN 2076-2:1989, IDT) EN 2076-2:1989 Аерокосмічна серія. Зливки та виливки з алюмінієвого та магнієвого сплавів. Технічні умови. Частина 2. Зливки для переплавлення набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2115:2022 (EN 2115:2009, IDT) EN 2115:2009 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2117-T42. Дріт для цільних заклепок. D ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-05013 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2726:2022 (EN 2726:2018, IDT) EN 2726:2018 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав Al-C42201 - T6. Виливки у піщаній формі. a ≤ 20 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2802:2022 (EN 2802:2005, IDT) EN 2802:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7475-T761. Листи та стрічки. 0,6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2066:2022 (EN 2066:2001, IDT) EN 2066:2001 Аерокосмічна серія. Профіль екструдований з алюмінієвих сплавів. Загальні допуски набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2114:2022 (EN 2114:2019, IDT) EN 2114:2019 Аерокосмічна серія. Алюміній 1050A-H14. Дріт для цілісник заклепок. D ≤ 10 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2256:2022 (EN 2256:2004, IDT) EN 2256:2004 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2618A - T852. Ручні та штамповані поковки. a набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2319:2022 (EN 2319:2018, IDT) EN 2319:2018 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024 - T3510. Тягнутий пруток. a ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2699:2022 (EN 2699:2019, IDT) EN 2699:2019 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав (5086) відпалений та випрямлений (H111). Тягнутий сортовий прокат. 6 мм ≤ D ≤ 50 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2703:2022 (EN 2703:2005, IDT) EN 2703:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T4 або T42. Плакований лист та стрічка. 0,3 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2704:2022 (EN 2704:2015, IDT) EN 2704:2015 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511. Тягнуті прутки. De ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2709:2022 (EN 2709:2018, IDT) EN 2709:2018 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024- - T3510. Прутки та профілі. 1,2 мм ≤ (a або D) ≤ 150 мм з контролюванням крупнозернистої крайової зони набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 3339:2022 (EN 3339:2006, IDT) EN 3339:2006 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010-T76. Штамповані поковки. a ≤ 200 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2049:2022 (EN 2049:2001, IDT) EN 2049:2001 Аерокосмічна серія. Профілі екструдовані U-подібні із сплавів алюмінію. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2050:2022 (EN 2050:2001, IDT) EN 2050:2001 Аерокосмічна серія. Профілі екструдовані Т-подібні із сплавів алюмінію. Розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4101:2022 (EN 4101:2005, IDT) EN 4101:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T4. Листи та стрічки з покращеною здатністю до розтягування. 0,4 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4324:2022 (EN 4324:2001, IDT) EN 4324:2001 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-W42201. Присадний метал для зварювання. Пруток набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2128:2022 (EN 2128:1992, IDT) EN 2128:1992 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7075-T7351. Прутки тягнуті. 6 мм ≤ а або D ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4400-2:2022 (EN 4400-2:2019, IDT) EN 4400-2:2019 Аерокосмічна серія. Алюміній та сплави алюмінію та магнію. Технічні умови. Частина 2. Листи та стрічки з алюмінію та алюмінієвих сплавів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2320:2022 (EN 2320:2019, IDT) EN 2320:2019 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав 2024-T4. Тягнутий стержень. a ≤ 75 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4286:2022 (EN 4286:2005, IDT) EN 4286:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090-T89. Поковки. <125 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4291:2022 (EN 4291:2005, IDT) EN 4291:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P8090. Ковальські заготовки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4213:2022 (EN 4213:2005, IDT) EN 4213:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6061-T651. Плита 6 мм. набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4400-3:2022 (EN 4400-3:2019, IDT) EN 4400-3:2019 Аерокосмічна серія. Алюміній та сплави алюмінію та магнію. Технічні умови. Частина 3. Сортовий прокат та профілі з алюмінію та алюмінієвих сплавів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4287:2022 (EN 4287:2005, IDT) EN 4287:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P7010. Ковальські заготовки набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4247:2022 (EN 4247:2005, IDT) EN 4247:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P2024-T42. Пластина. 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 2072:2022 (EN 2072:2005, IDT) EN 2072:2005 Аерокосмічна серія. Алюміній AL-P1050A - H14. Листи та стрічки. 0,4 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4212:2022 (EN 4212:2005, IDT) EN 4212:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P5086-H111. Пластини. а 6 мм набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
49.025.20 ДСТУ EN 4313:2022 (EN 4313:2005, IDT) EN 4313:2005 Аерокосмічна серія. Алюмінієвий сплав AL-P6013-T6. Листи та стрічки. 0,5 мм