Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

55.020 ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги чинний,частково чинний 2007-01-01 20 1-9-2014 2003-11-28 № 214,2014-09-16 № 1111 (зміна №1) ua ТК 120
55.020 ДСТУ ГОСТ 15846:2003 ГОСТ 15846-2002 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування,транспортування та зберігання чинний 2004-07-01 57 ГОСТ 15846-79 2003-10-31 № 188 ru,ua Передрук ТК 120
55.020 ДСТУ EN 862:2005 EN 862:2001 Паковання. Паковання безпечне для дітей. Вимоги і методи випробування паковання одноразового використання для нефармацевтичних виробів чинний 2006-10-01 23 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 120
55.020 ДСТУ EN 14048:2008 EN 14048:2002 Паковання. Визначення здатності пакувальних матеріалів до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод вимірювання потреби кисню в закритому спірометрі чинний 2010-01-01 7 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 120
55.020 ДСТУ ISO 3394:2005 ISO 3394:1984 Тара транспортна жорстка прямокутна. Розміри чинний 2007-07-01 10 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 120
55.020 ДСТУ ISO 3676:2005 ISO 3676:1983 Пакування. Одиниця вантажна. Визначення розмірів чинний 2007-07-01 8 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 120
55.020 ДСТУ ISO 8317:2005 ISO 8317:2003 Паковання, безпечне для дітей. Вимоги та методи випробування паковання багаторазового закриття чинний 2007-07-01 15 2005-12-30 № 386 ua Переклад ТК 120
55.020 РСТ УССР 1687-81 Бирки транспортні з деревини та деревних матеріалів. Технічні умови чинний 1982-01-01 12 1-10-86,2-12-91 РСТ УССР 1687-75 1981-01-16 № 1 ru,ua ТК 120
55.020 ДСТУ CEN/TR 14310:2022 (CEN/TR 14310:2002, IDT) CEN/TR 14310:2002 Послуги з вантажних перевезень. Декларація та звітність щодо екологічних показників у ланцюгах вантажних перевезень набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
55.020 ДСТУ EN 13876:2022 (EN 13876:2002, IDT) EN 13876:2002 Транспорт. Логістика та послуги. Товаротранспортні ланцюги. Правила надання послуг із перевезення вантажів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
55.020 ДСТУ EN 13011:2022 (EN 13011:2000, IDT) EN 13011:2000 Транспортні послуги, транспортні ланцюги. Система декларування умов виконання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
55.020 ГОСТ 18424-73 Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств не чинний 1974-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020 ГОСТ 19089-73 Упаковка. Метод определения виброзащитных свойств не чинний 1975-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020 ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 ГОСТ 21140-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020 ГОСТ 21798-76 Тара. Метод кондиционирования для испытаний не чинний 1978-01-01 2018-01-01 5 (1-II-79),(2-V-87),(3-II-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020 ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-Х-85),(2-V-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020 ГОСТ 24981-81 Упаковка. Методы испытаний на пылепроницаемость не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 (1-V-92) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.020, 35.040.50 ДСТУ ISO 15394:2020 (ISO 15394:2017, IDT) ISO 15394:2017 Паковання. Штриховий код і двовимірні символи. Етикетки для відвантаження, транспортування та приймання чинний 2020-07-01 75 ДСТУ ISO 15394:2015 2020-06-17 № 120 Підтвердження ТК 20
55.020, 35.040.50 ДСТУ ISO 28219:2020 (ISO 28219:2017, IDT) ISO 28219:2017 Паковання. Етикетування та безпосереднє маркування продуктів лінійним штриховим кодом і двовимірними символами чинний 2020-07-01 62 ДСТУ ISO 28219:2015 2020-06-17 № 120 Підтвердження ТК 20
55.020, 67.020 ДСТУ EN 15593:2022 (EN 15593:2008, IDT) EN 15593:2008 Упаковка. Менеджмент гігієни під час виробництва упаковок для харчових продуктів. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 120
55.040 ДСТУ 2191-93 (ГОСТ 16295-93) ГОСТ 16295-82 Папір протикорозійний. Технічні умови чинний 1994-07-01 34 ГОСТ 16295-82 1993-05-24 № 77 ua
55.040 ДСТУ 3700-98 Обв’язки із пакувальних стрічок. Загальні технічні умови чинний 1999-01-01 11 1998-02-13 № 85 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 1341-97 ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия чинний 1999-01-01 15 ГОСТ 1341-84 1998-05-15 № 329 ru ТК 120
55.040 ДСТУ EN 14477:2022 (EN 14477:2004, IDT) EN 14477:2004 Упаковка. Гнучкий пакувальний матеріал. Визначення стійкості до проколів. Методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 10 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 120
55.040 РСТ УССР 2008-90 Тканини бавовняні сурові пакувальні. Технічні умови не чинний 1992-01-01 2021-06-01 7 2021-05-20 № 182 5-2021 ru,ua ТК 125
55.040 ГОСТ 9.504-85 ЕСЗКС. Средства временной противокоррозионной защиты. Методы определения защитной способности упаковочных материалов на бумажной основе не чинний 1987-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IV-88) ГОСТ 515-56 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 8 (1-V-85),(2-IХ-89),(3-VII-92) ГОСТ 2228-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия не чинний 1992-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 7247-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 7933-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия не чинний 1976-01-01 2019-01-01 11 (1-III-81),(2-VI-85),(3-VI-90) ГОСТ 8273-57 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 8828-75, ГОСТ 9840-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия не чинний 2020-10-15 2022-07-01 6 (1-I-84),(2-IХ-85),(3-V-92) ГОСТ 9421-60 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 15158-78 Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 (1-V-83),(2-Х-88) ГОСТ 15158-69, кроме п. 2.3, ГОСТ 10368-63 в части п. 15 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры не чинний 2018-07-06 2019-01-01 7 (1-Х-77),(2-IV-79),(3-VI-81),(4-V-83),(5-VI-88),(6-ІПС9-2003) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 18678-73 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры не чинний 2018-07-06 2019-01-01 5 (1-Х-77),(2-IV-79),(3-VI-81),(4-V-83),(5-VI-88),(6-ІПС9-2003) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 18679-73 Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры не чинний 1974-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-77),(2-IV-79),(3-VI-81),(4-VI-88),(5-ІПС9-2003) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 18680-73 Детали пломбирования. Общие технические условия не чинний 2018-07-06 2019-01-01 7 (1-Х-77),(2-IV-79),(3-VI-81),(4-V-83),(5-VI-88),(6-I-89),(7-ІПС9-2003) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.040 ГОСТ 22691-77 Материалы упаковочные амортизационные. Метод определения ударозащитных свойств не чинний 1979-01-01 2018-01-01 12 (1-IV-80),(2-IV-92) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040 ГОСТ 25439-82 Материалы упаковочные. Метод определения водонепроницаемости при гидростатическом давлении не чинний 1983-07-01 2018-01-01 6 (1-ХII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.040, 55.180.20, 79.040 ДСТУ EN 12246:2014 EN 12246:1999 Лісоматеріали для піддонів та паковання. Класифікація за якістю чинний 2015-02-01 8 8–2015* 2014-10-23 № 1257 ua Переклад
55.040, 55.200 ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия не чинний 1978-01-01 2019-01-01 7 (1-VII-78), (2-I-83) ГОСТ 5541-50 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 120
55.040, 67.240, 67.250, 85.060 ДСТУ EN 1230-1:2006 EN 1230-1:2001 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах чинний 2007-10-01 9 11-2011* 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 37
55.040, 67.240, 67.250, 85.060 ДСТУ EN 1230-2:2006 EN 1230-2:2001 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Сторонній присмак чинний 2007-10-01 15 11-2011* 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 37
55.040, 67.250 ДСТУ EN 15519:2022 (EN 15519:2007, IDT) EN 15519:2007 Папір і картон, призначені для контакту з харчовими продуктами. Приготування екстракту органічного розчинника набуде чинності 2023-12-31 8 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
55.040, 67.250 ДСТУ EN 13676:2022 (EN 13676:2001, IDT) EN 13676:2001 Папір і картон з полімерним покриттям, що контактують із харчовими продуктами. Виявлення точкових отворів набуде чинності 2023-12-31 6 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
55.040, 67.250, 85.060 ДСТУ EN 1230-2:2022 (EN 1230-2:2009, IDT) EN 1230-2:2009 Папір і картон, що контактують із харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Сторонній присмак (сміття) набуде чинності 2023-12-31 17 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
55.040, 77.150.60 ДСТУ 2803-94 (ГОСТ 30269-95) ГОСТ 30269-95 Пломби свинцеві. Загальні технічні умови чинний 1996-07-01 9 5-2001* 1994-12-28 № 333 ua ТК 39
55.040, 79.040 ДСТУ EN 12248:2014 EN 12248:1999 Пиломатеріали для промислового паковання. Граничні відхили та рекомендовані розміри чинний 2015-04-01 8 2014-11-21 № 1367 ua Переклад
55.040, 85.060 ДСТУ 8256:2015 Паковання для яєць перепелиних харчових. Технічні умови чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 120
55.040, 85.060 ДСТУ ГОСТ 9569:2009 ГОСТ 9569-2006 Папір парафінований. Технічні умови чинний 2010-04-01 13 ГОСТ 9569-79 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук ТК 95
55.040, 85.080.99 ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия не чинний 1988-01-01 2019-01-01 11 (1-III-90),(2-VII-92) ГОСТ 1760-81 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
55.040, 85.080.99 ГОСТ 6290-74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IV-81),(2-IХ-85),(3-Х-87),(4-II-89),(5-V-92) ГОСТ 6290-58 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
55.040, 85.080.99 ГОСТ 10459-87 Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия не чинний 1989-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 10459-72 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
55.040, 85.080.99 ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 3 (1-Х-81),(2-VII-87),(3-ХI-91) ГОСТ 11600-65 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
55.040, 85.080.99 ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия не чинний 1986-01-01 2019-01-01 5 (1-V-86),(2-ХII-89) ГОСТ 16711-79 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
55.040, 97.195 ДСТУ EN 15946:2022 (EN 15946:2011, IDT) EN 15946:2011 Збереження культурних цінностей. Принципи упаковки для транспорту набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
55.060 ДСТУ EN 60264-2-2:2022 (EN 60264-2-2:1994, IDT; IEC 60264-2-2:1990, IDT) EN 60264-2-2:1994; IEC 60264-2-2:1990 Пакування обмотувальних дротів. Частина 2-2. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Технічні умови для поворотних котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
55.060 ДСТУ EN 60264-2-1:2022 (EN 60264-2-1:1994, IDT; IEC 60264-2-1:1989, IDT) EN 60264-2-1:1994; IEC 60264-2-1:1989 Пакування обмотувальних дротів. Частина 2-1. Циліндричні бочкоподібні котушки для доставки. Основні розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
55.060 ДСТУ EN 60264-2-3:2022 (EN 60264-2-3:1994, IDT; IEC 60264-2-3:1990, IDT) EN 60264-2-3:1994; IEC 60264-2-3:1990 Пакування обмотувальних дротів. Частина 2-3. Циліндричні бочкоподібні розвантажувальні котушки. Технічні умови для одноразових котушок, виготовлених із термопластичного матеріалу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
55.060 ДСТУ EN 60264-3-3:2022 (EN 60264-3-3:1994, IDT; IEC 60264-3-3:1990, IDT) EN 60264-3-3:1994; IEC 60264-3-3:1990 Пакування обмотувальних дротів. Частина 3-3. Котушки доставки з конічними бочками. Технічні умови для одноразових котушок із термопластичного матеріалу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 131
55.060 ДСТУ EN 60264-5-1:2022 (EN 60264-5-1:1997, IDT; IEC 60264-5-1:1997, IDT) EN 60264-5-1:1997; IEC 60264-5-1:1997 Пакування обмотувальних дротів. Частина 5-1. Циліндричні бочкоподібні подавальні котушки з конічними фланцями. Основні розміри набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 8
55.060, 97.180 ДСТУ EN 61242:2014 EN 61242:1997,EN 61242:1997/A1:2008,EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010 Електричне приладдя. Кабельні котушки побутового та аналогічного призначення чинний 2019-07-25 82 ДСТУ IEC 61242:2004 2017-12-18 № 424 2014-12-29 № 1480 12-2017 en Підтвердження ТК 13
55.060, 97.180 ДСТУ EN 61242:2014/Зміна № 13:2019 (EN 61242:1997/A13:2017, IDT) EN 61242:1997/A13:2017 Електричне приладдя. Кабельні барабани побутової та аналогічної призначеності чинний 2020-01-01 4 2019-12-20 № 459 en Підтвердження ТК 13 2014/35/EU
55.060, 97.180, 29.060, 29.120.99 ДСТУ EN 61242:2017 (EN 61242:1997; А1:2008; А1:2008/АС:2010; А2:2016, IDT; IEC 61242:1995, MOD; A1:2008; A2:2015, IDT) EN 61242:1997; А1:2008; А1:2008/АС:2010; А2:2016, IEC 61242:1995, MOD; A1:2008; A2:2015 Електричне приладдя. Кабельні барабани побутової та аналогічної призначеності чинний 2019-01-01 42 ДСТУ EN 61242:2014, ДСТУ EN 61242:2014/Зміна № 2:2016 (EN 61242:1997/A2:2016, IDT) 2017-12-18 № 424 ua Переклад ТК 131 2014/35/EU
55.080 ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови чинний 1999-07-01 24 11-99*,1-12-2002 1998-06-26 № 450 ru,ua ТК 56
55.080 ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на пакети з полімерних та комбінованих матеріалів, призначені для пакування та зберігання промислової продукції. чинний 2013-03-01 15 ГОСТ 12302-83 2012-11-28 № 1354 ua ТК 120
55.080 ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови Цей стандарт поширюється на мішки паперові, призначені для пакування сипучих харчових і промислових товарів, а також товарів медичного призначення. Цей стандарт не поширюється на мішки, призначені для пакування, транспортування та зберігання небезпечних вантажів. чинний 2016-04-01 22 ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) 2015-06-22 № 61 ua ТК 37
55.080 ДСТУ EN 765:2005 EN 765:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з поліолефінового тканого матеріалу, крім поліпропіленового чинний 2007-08-01 11 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 766:2005 EN 766:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки джутові чинний 2007-08-01 9 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 767:2005 EN 767:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з джуто-поліолефінового тканого матеріалу чинний 2007-08-01 11 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 768:2005 EN 768:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з бавовняної тканини з вкладкою чинний 2007-08-01 11 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 769:2005 EN 769:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з бавовняно-поліолефінового тканого матеріалу чинний 2008-01-01 11 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 770:2005 EN 770:1994 Мішки для транспортування продовольства. Мішки паперові чинний 2008-01-01 9 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 1086:2005 EN 1086:1995 Мішки для транспортування продовольства. Рекомендації щодо вибору типу мішка та вкладки залежно від продукції, що підлягає пакуванню чинний 2008-01-01 11 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ EN 13593:2007 EN 13593:2003 Паковання. Мішки паперові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування чинний 2009-07-01 10 2007-10-16 № 260 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 6591-1:2005 ISO 6591-1:1984 Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. Частина 1. Мішки паперові порожні чинний 2007-10-01 12 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 6591-2:2006 ISO 6591-2:1985 Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки порожні чинний 2008-01-01 11 2006-11-07 № 320 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 6599-1:2005 ISO 6599-1:1983 Паковання. Кондиціонування для випробування. Частина 1. Мішки паперові чинний 2007-07-01 9 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 7023:2005 ISO 7023:1983 Паковання. Мішки. Метод відбирання зразків порожніх мішків для випробування чинний 2007-01-01 8 2005-06-30 № 156 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 7965-1:2005 ISO 7965-1:1984 Паковання. Випробування на скидання. Частина 1. Мішки паперові чинний 2007-10-01 15 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 7965-2:2005 ISO 7965-2:1993 Мішки. Випробування на скидання. Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки чинний 2007-08-01 16 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO/TR 8281-1:2005 ISO/TR 8281-1:1983 Паковання. Розрахунок об’єму заповнення з використанням лінійних розмірів. Частина 1. Мішки паперові чинний 2007-10-01 23 2005-07-25 № 187 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 8351-1:2005 ISO 8351-1:1994 Паковання. Правила складання бланка-замовлення на мішки. Частина 1. Мішки паперові чинний 2007-08-01 11 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 8351-2:2006 ISO 8351-2:1994 Паковання. Правила складання бланка-замовлення на мішки. Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки чинний 2008-01-01 8 2006-11-07 № 320 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 8367-1:2005 ISO 8367-1:1993 Паковання. Допуски на розміри мішків загальної призначеності. Частина 1. Мішки паперові чинний 2008-01-01 7 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 8367-2:2007 ISO 8367-2:1993 Паковання. Допуски на розміри мішків загальної призначеності. Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки чинний 2009-01-01 7 2007-07-05 № 143 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 11897:2006 ISO 11897:1999 Паковання. Мішки з термопластичної гнучкої плівки. Поширення розриву на бокових згинах чинний 2008-01-01 8 2006-11-07 № 320 ua Переклад ТК 120
55.080 ДСТУ ISO 15119:2005 ISO 15119:2000 Паковання. Мішки. Методи випробування на тертя заповнених мішків чинний 2007-08-01 11 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 120
55.080 РСТ УССР 1181-90 Пакети із плівкових матеріалів для пакування промислових товарів. Технічні умови чинний 1991-07-01 14 5-91*,1-6-92,2-8-95 РСТ УССР 1181-79 1990-07-27 № 23 ru,ua ТК 120
55.080 РСТ УССР 1514-84 Мішки і мішечки побутового та виробничого призначення. Загальні технічні умови чинний 1985-07-01 12 1-9-89,2-1-91 РСТ УССР 1514-79 1984-08-30 № 66 ru,ua ТК 120
55.080 РСТ УССР 1553-88 Пакети і серветки з целюлозної плівки для харчових продуктів. Технічні умови чинний 1989-07-01 12 1-9-90,2-9-93 РСТ УССР 1553-79 1988-07-21 № 33 ru,ua ТК 120
55.080 ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия не чинний 1990-01-01 2017-05-01 21 (1-II-92), (2-ІПС12-2001), (3-ІПС10-2009) ГОСТ 2226-75 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 6-2015 ru,ua ТК 120
55.080 ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-IV-92) ГОСТ 13502-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.080 ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия не чинний 1980-01-01 2019-01-01 7 (1-I-83),(2-II-84),(3-VI-89) ГОСТ 17811-72 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.080 ГОСТ 18225-72 Мешки тканевые технические. Технические условия не чинний 1974-01-01 2018-01-01 8 (1-I-79),(2-IV-81),(3-VII-83),(4-XII-88),(5-VI-92) ГОСТ 1348-50 в части мешков для руды и свекловичных семян 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.080 ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 10 (1-III-76),(2-I-80),(3-III-81),(4-XI-84),(5-XII-90) ГОСТ 10956-64, ГОСТ 11224-65 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.080 ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия не чинний 2020-10-15 2022-07-01 7 (1-III-84),(2-VIII-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.080 ГОСТ 22460-77 Пакеты из полимерных термоусадочных пленок для топографических карт. Технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-88) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 120
55.080 ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия не чинний 1982-01-01 2019-01-01 15 (1-IV-85),(2-V-86),(3-VII-91) ГОСТ 12302-72 в части пакетов из бумаги и комбинированных материалов на основе бумаги 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.080, 59.080.30 ГОСТ 19298-73 Ткани мешочные. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 9 (1-X-79),(2-IX-84),(3-X-90) ГОСТ 10946-64, ГОСТ 357-60 в части мешочных тканей 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 120
55.100 ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови Цей стандарт поширюється на металеві банки та кришки до них, призначені для фасування консервованих харчових продуктів. Стандарт не поширюється на алюмінієві банки з ключиком. чинний 2016-04-01 28 1-2-2018 ОСТ 5981-88 2015-06-22 № 61, 2018-02-02 № 29 (зміна № 1) ua ТК 24
55.100 ДСТУ 7788:2015 Засоби закупорювальні для пляшок з ігристими та газованими винами. Технічні умови чинний 2016-04-01 19 2015-06-22 № 61 ua
55.100 ДСТУ 7799:2015 Пляшки скляні сувенірні для виноробної промисловості. Типи, параметри та розміри чинний 2016-04-01 33 РСТ УРСР 1918-82 2015-06-22 № 61 ua
55.100 ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 ГОСТ 5717.2-2003 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри чинний 2007-10-01 18 ГОСТ 5717-91 в частині розділу 1 2006-12-26 № 373 ru,ua Передрук ТК 120
55.100 ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 ГОСТ 10117.1-2001 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови чинний 2004-01-01 22 1-2004*,2-2004* ГОСТ 10117-91 в частині розділів 2-5,ГОСТ 26586-85 в частині розділів 2-5 2003-09-15 № 158 ru,ua Передрук ТК 120
55.100 ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 ГОСТ 10117.2-2001 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри чинний 2004-01-01 31 1-2004*,2-2004* ГОСТ 10117-91 в частині розділу 1,ГОСТ 26586-85 в частині розділу 1 2003-09-15 № 158 ru,ua Передрук ТК 120
55.100 ДСТУ ГОСТ 24980:2009 ГОСТ 24980-2005 Тара скляна. Методи контролю параметрів чинний 2010-01-01 10 ГОСТ 24980-92 2009-10-15 № 376 ru,ua Передрук ТК 120
55.100 ДСТУ EN 13973:2008 EN 13973:2002 Тара жорстка пластмасова. Метод визначення здатності до спорожнення чинний 2010-01-01 8 2008-08-04 № 268 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ EN 13974:2007 EN 13974:2002 Тара жорстка пластмасова. Значення граничних відхилів розмірів, маси та об’єму чинний 2009-07-01 7 2007-10-16 № 260 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ EN 29008-2001 EN 29008:1994 Пляшки скляні. Вертикальність. Метод випробування чинний 2003-01-01 7 2001-12-28 № 656 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ EN 29009-2001 EN 29009:1994 Тара скляна. Висота і непаралельність шийки відносно дна тари. Методи випробування чинний 2003-01-01 8 2001-12-28 № 656 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ EN 29885-2001 EN 29885:1994 Тара скляна. Відхилення від площини верхньої поверхні закупорювання. Методи випробування чинний 2003-01-01 8 2001-12-28 № 656 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ ISO 7458:2007 ISO 7458:2004 Тара скляна. Опір внутрішньому тиску. Методи випробування чинний 2009-01-01 8 ДСТУ ГОСТ 13904:2006 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ ISO 7459:2007 ISO 7459:2004 Тара скляна. Опір тепловому удару та утомна міцність при тепловому ударі. Методи випробування чинний 2009-01-01 8 ДСТУ ГОСТ 13903:2006 2007-07-06 № 147 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ ISO 8106:2007 ISO 8106:2004 Тара скляна. Визначення місткості гравіметричним методом. Метод випробування чинний 2009-01-01 8 2007-07-05 № 143 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ ISO 8113:2007 ISO 8113:2004 Тара скляна. Опір вертикальному навантаженню. Метод випробування чинний 2009-01-01 7 2007-07-05 № 143 ua Переклад ТК 120
55.100 ДСТУ ISO 9056-2001 ISO 9056:1990 Тара скляна. Серія вінчиків шийок під кришки, що забезпечують неможливість незаконного розкриття тари. Розміри чинний 2003-01-01 10 2001-12-28 № 656 ua Переклад ТК 120
55.100 РСТ УССР 518-90 Банки скляні для домашнього консервування. Технічні умови чинний 1991-07-01 12 3,4-91*,1-12-94 РСТ УССР 518-79 1990-09-28 № 19 ru,ua ТК 120
55.100 ГОСТ 30005-93 ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения дефектов чинний 1998-07-01 6 1997-11-28 № 721 ru ТК 120
55.100 ГОСТ 30288-95 ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресурсосбережению чинний 1999-07-01 7 1998-08-07 № 598 ru ТК 120
55.100 РСТ УССР 1918-82 Пляшки скляні сувенірні. Типи та розміри не чинний 1983-01-01 2016-04-01 24 1-11-83,2-2-85,3-5-86,4-9-87,5-12-88,6-7-92,7-7-94 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru
55.100 ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 (1-I-98) ГОСТ 5717-81, ГОСТ 24639-81 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 102
55.100 ГОСТ 13905-78 Тара стеклянная. Метод определения водостойкости внутренней поверхности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-ХI-84),(2-Х-89),(3-I-99) ГОСТ 13905-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 102
55.100 ГОСТ 15844-92 Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. Технические условия не чинний 1993-07-01 2018-01-01 12 (1-I-98) ГОСТ 15844-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
55.100 ГОСТ 17733-89 (ИСО 718-82) Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах не чинний 1991-01-01 2018-01-01 6 ГОСТ 17733-72 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 5-2016 ru,ua
55.100 ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа III. Технические условия не чинний 1984-07-01 2019-01-01 8 (1-VIII-88),(2-ІПС8-98) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.100 СТ СЭВ 262-76 Тара стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой. Размеры не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
55.100, 55.140 ДСТУ EN 13972:2008 EN 13972:2002 Тара жорстка пластмасова. Визначення номінальної, повної до країв та повної місткості і вимірювання повної до країв та повної місткості чинний 2011-01-01 8 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ 4970:2008 Банки алюмінієві цілісні ціліндричні для консервів. Технічні умови Цей стандарт поширюється на алюмінієві цілісні циліндричні банки, призначені для фасування харчової продукції. чинний 2009-01-01 15 2008-04-16 № 125 ua ТК 11
55.120 ДСТУ ГОСТ 30765:2003 ГОСТ 30765-2001 Тара транспортна металева. Загальні технічні умови чинний 2004-07-01 65 2003-10-31 № 188 ru,ua Передрук ТК 120
55.120 ДСТУ ГОСТ 30766:2003 ГОСТ 30766-2001 Банки металеві для хімічної продукції. Загальні технічні умови чинний 2004-07-01 53 2003-10-31 № 188 ru,ua Передрук ТК 120
55.120 ДСТУ EN 20090-1:2002 EN 20090-1:1992 Тара металева легка. Позначення і методи визначення розмірів та місткості. Частина 1. Банки з відкритою горловиною чинний 2003-10-01 18 2002-07-12 № 433 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ EN 20090-2-2002 EN 20090-2:1992 Тара металева легка. Позначення і методи визначення розмірів та місткості. Частина 2. Тара загального призначення чинний 2003-10-01 18 2002-07-12 № 433 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO 10193:2004 ISO 10193:2000 Тара металева легка загальної призначеності. Номінальні об’єми заповнення круглої циліндричної та конічної тари місткістю до 40000 мл чинний 2005-10-01 8 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO/TR 10194:2004 ISO/TR 10194:1989 Тара металева легка некругла загальної призначеності. Номінальні об’єми заповнення та номінальні розміри поперечних перерізів чинний 2005-10-01 12 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO 10653:2004 ISO 10653:1993 Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. Номінальні заповнені місткості в закупореному стані чинний 2005-10-01 8 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO 10654:2004 ISO 10654:1993 Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. Номінальні об’єми заповнення банок для рідких газомістких продуктів чинний 2005-10-01 7 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO/TR 11761:2004 ISO/TR 11761:1992 Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. Типи та розміри чинний 2005-10-01 10 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO/TR 11762:2004 ISO/TR 11762:1992 Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі для рідких газомістких продуктів. Типи та розміри чинний 2005-10-01 8 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 ДСТУ ISO/TR 11776:2004 ISO/TR 11776:1992 Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною некруглі. Номінальні місткості чинний 2005-10-01 9 2004-07-05 № 132 ua Переклад ТК 120
55.120 РСТ УССР 382-74 Тара для меду металева багатообігова. Технічні умови чинний 1974-04-01 12 1-10-85 РСТ УССР 382-60 1974-02-07 № 9 ru,ua ТК 120
55.120 РСТ УССР 668-85 Коробки металеві для взуттєвого крему. Технічні умови чинний 1986-01-01 7 1-6-90 РСТ УССР 668-74 1985-06-25 № 52 ru,ua ТК 120
55.120 ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия не чинний 1990-01-01 2016-04-01 17 (1-I-91), (2-III-95) ГОСТ 5981-82 2015–06–22 № 61, 2015-12-25 № 209, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 6-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
55.120 ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 12 (1-II-86),(2-III-88),(3-ХII-88),(4-V-89),(5-II-92),(6-Х-98) ГОСТ 6128-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.120 ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия не чинний 1983-01-01 2018-01-01 9 (1-Х-85),(2-ХII-89),(3-VIII-94) ГОСТ 12120-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.120 ГОСТ 24373-80 Производство металлических банок для консервов. Термины и определения не чинний 1982-01-01 2019-01-01 31 (1-II-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 24
55.120 ГОСТ 26384-84 Банки жестяные цилиндрические круглые для консервов. Размеры конструктивных элементов не чинний 1987-01-01 2019-01-01 14 (1-ХII-86), (2-ХII-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 24
55.120 СТ СЭВ 261-76 Банки цилиндрические и конические металлические и комбинированные. Размеры не чинний 2018-01-01 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
55.130 ГОСТ 24690-81 Баллоны аэрозольные. Метод испытания на сопротивление внутреннему давлению не чинний 1981-06-01 2018-01-01 4 (1-ХII-85),(2-Х-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.130 ГОСТ 24691-89 Баллоны и клапаны аэрозольные. Метод определения сплошности антикоррозионного покрытия не чинний 1990-07-01 2018-01-01 6 ГОСТ 24691-81 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.130 ГОСТ 26220-84 Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические условия не чинний 1985-07-01 2018-01-01 10 (1-IV-88),(2-IХ-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.130 ГОСТ 26891-86 Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия не чинний 1987-01-01 2018-01-01 13 (1-VIII-88),(2-Х-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.130 ГОСТ 28137-89 Средства в аэрозольной упаковке. Методы определения избыточного давления паров и герметичности не чинний 1990-06-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12707:2006 EN 12707:1999 Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості 210 л, 220 л та 225 л з незнімною кришкою чинний 2007-10-01 10 7-2012* 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12708:2006 EN 12708:2000 Засоби закупорювальні з пробками чи шпунтами для пластмасової тари номінальної місткості від 20 л до 225 л чинний 2007-10-01 14 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12709:2006 EN 12709:2000 Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості від 20 л до 120 л круглого перерізу з незнімною кришкою чинний 2007-10-01 12 7-2012* 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12710:2008 EN 12710:2006 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 15 л до 250 л зі знімною покришкою та затискними кільцями чинний 2010-07-01 12 2008-12-22 № 490 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12712:2005 EN 12712:2000 Каністри пластмасові. Каністри номінальної місткості від 20 л до 60 л, розраховані на оптимальне використання піддонів розмірами 800мм х 1200мм, 1000мм х 1200мм, 1140мм х 1140мм чинний 2007-12-01 13 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12713:2005 EN 12713:2000 Засоби закупорювальні з наґвинчуваними кришками для пластмасової тари номінальної місткості від 20 л до 60 л чинний 2006-07-01 12 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 12714:2005 EN 12714:2000 Бочки пластмасові. Бочки номінальної місткості від 25 л до 220 л зі знімною кришкою чинний 2006-10-01 10 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 120
55.140 ДСТУ EN 14768:2008 EN 14768:2005 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 5 л до 600 л зі знімною покришкою чинний 2010-07-01 15 2008-12-22 № 490 ua Переклад ТК 120
55.140 РСТ УССР 1261-90 Бочонки і діжки дерев’яні. Технічні умови чинний 1991-07-01 14 РСТ УССР 1261-80 1990-10-29 № 26 ru,ua ТК 120
55.140 РСТ УССР 1991-89 Бочки дерев’яні господарські. Технічні умови чинний 1990-01-01 13 1989-03-31 № 10 ru,ua ТК 120
55.140 ГОСТ 5037-97 ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия чинний 2000-07-01 17 ГОСТ 5037-78 1999-12-30 № 421 ru ТК 120
55.140 ГОСТ 17065-94 ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия чинний 1997-01-01 17 (1-I-99) ГОСТ 17065-77 1995-07-28 № 262 ru
55.140 ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 10 (1-Х-81),(2-VII-83),(3-III-85),(4-VI-90) ГОСТ 5044-71 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 5105-82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия не чинний 2018-07-23 2019-01-01 18 (1-ХII-86),(2-I-88),(3-Х-88),(4-Х-89),(5-II-92) ГОСТ 5105-76 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.140 ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия не чинний 2018-03-09 2019-01-01 17 (1-Х-86),(2-ХI-90),(3-I-99) ГОСТ 5151-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.140 ГОСТ 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 10 (1-ХI-84),(2-Х-89),(3-IV-91),(4-Х-98) ГОСТ 5799-69 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 11 (1-ХI-84),(2-VII-89) ГОСТ 6247-72 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия не чинний 1982-01-01 2017-01-01 13 (1-I-84), (2-III-86), (3-IХ-91) ГОСТ 8777-74 2015–11–05 № 146 скасовано повністю 11–2015 ru,ua ТК 18
55.140 ГОСТ 8821-75 Заготовка клепки для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 13 (1-VI-80),(2-IV-82),(3-III-85),(4-II-90),(5-V-92) ГОСТ 8821-67 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 13 (1-IХ-84),(2-II-86),(3-VIII-91) ГОСТ 9338-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.140 ГОСТ 11127-78 Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 8 (1-V-84),(2-V-89) ГОСТ 11127-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.140 ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия не чинний 1993-01-01 2018-01-01 11 (1-IV-96) ГОСТ 13950-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия не чинний 1982-01-01 2019-01-01 7 (1-II-86),(2-VII-89) ГОСТ 17366-71 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 18896-73 Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. Технические условия не чинний 1974-07-01 2018-01-01 12 (1-IХ-78),(2-VII-83),(3-ХII-88) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 11 (1-VI-81),(2-I-86),(3-VII-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 8 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.140 СТ СЭВ 318-76 Бочки полимерные. Основные размеры не чинний 2018-01-01 3 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
55.160 ДСТУ 3551-97 Тара дерев’яна обігова для меблів. Технічні умови чинний 1998-07-01 37 1997-05-06 № 245 ru,ua ТК 120
55.160 ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови чинний 1999-07-01 17 ОСТ 10-16-86 1998-08-07 № 595 ru,ua ТК 120
55.160 ДСТУ 4971:2008 Ящики полімерні багатооборотні для овочів і фруктів. Технічні умови Цей стандарт поширюється на полімерні багатооборотні ящики, призначені для пакування, транспортування та зберігання свіжих овочів і фруктів. чинний 2009-01-01 21 2008-04-16 № 125 ua ТК 120
55.160 ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів на основі картону та паперу, призначені для пакування та зберігання промислової продукції. чинний 2013-03-01 21 ГОСТ 12303-80 2012-11-28 № 1354 ua ТК 120
55.160 ДСТУ 7277:2012 Пачки складані для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови Цей стандарт поширюється на пачки для сипких товарів побутової хімії, призначені для пакування та зберігання сипких товарів побутової хімії. чинний 2013-03-01 13 ГОСТ 17339-79 2012-11-28 № 1354 ua ТК 120
55.160 ДСТУ ГОСТ 9481-2002 ГОСТ 9481-2001 Ящики з гофрованого картону для хімічних ниток. Техічні умови чинний 2003-01-01 17 ГОСТ 9481-76 2002-07-24 № 462 ru,ua Передрук
55.160 ДСТУ EN 23-1:2006 EN 23-1:1978 Паковання для пральних порошків та порошків для чищення. Частина 1. Розміри та місткості пачок і барабанів з фібрового картону чинний 2007-10-01 10 8-2012* 2006-06-29 № 180 ua Переклад ТК 120
55.160 ДСТУ EN 13117-1:2008 EN 13117-1:2000 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 1. Загальні положення щодо застосування чинний 2010-01-01 12 2008-08-14 № 285 ua Переклад ТК 120
55.160 ДСТУ EN 13117-2:2008 EN 13117-2:2000 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 2. Загальні вимоги щодо випробовування чинний 2010-01-01 12 2008-08-14 № 285 ua Переклад ТК 120
55.160 ГОСТ 10131-93 ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия чинний 1997-01-01 23 ГОСТ 10131-87, ГОСТ 13357-87, ГОСТ 13359-84, ГОСТ 13360-84, ГОСТ 13361-84 1995-07-28 № 262 ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13514-93 ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия чинний 2002-07-01 8 ГОСТ 13514-82 2001-12-06 № 601 ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия чинний 1999-07-01 11 ГОСТ 13841-79 1998-08-07 № 598 ru ТК 120
55.160 ГОСТ 16535-95 ГОСТ 16535-95 Ящики из гофрированного картона для мороженого. Технические условия чинний 1999-07-01 7 ГОСТ 16535-79 1998-08-07 № 598 ru ТК 120
55.160 ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142–2014, IDT) ГОСТ 9142–2014 Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови чинний 2019-06-01 32 ГОСТ 914290 2019-05-21 № 132 ru Підтвердження ТК 37
55.160 ДСТУ EN 14053:2022 (EN 14053:2003, IDT) EN 14053:2003 Упаковка. Упаковка, виготовлена з гофрованого або твердого фібрового картону. Типи та конструкція набуде чинності 2023-12-31 25 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 120
55.160 ДСТУ EN 14482:2022 (EN 14482:2010, IDT) EN 14482:2010 Поштові послуги. Лотки для міжнародної листової пошти. Методи випробувань і вимоги до продуктивності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 120
55.160 ГОСТ 2361-74 Ограничители для откидных крышек ящиков. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 (1-VII-80),(2-VII-85),(3-IV-90) ГОСТ 2361-43 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 4
55.160 ГОСТ 2364-74 Уголки для деревянных ящиков. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-VII-80),(2-VII-85),(3-IV-90) ГОСТ 2364-43 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 4
55.160 ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия не чинний 1987-01-01 2019-01-01 13 (1-III-88),(2-VII-91) ГОСТ 2991-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 4295-80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 9 (1-V-83),(2-VIII-86),(3-ХII-91) ГОСТ 4295-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 5884-86 Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. Технические условия не чинний 1988-01-01 2018-01-01 8 (1-VII-88),(2-VIII-92) ГОСТ 5884-79 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия не чинний 1982-01-01 2019-01-01 9 (1-III-85),(2-VII-91) ГОСТ 5959-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия не чинний 1992-01-01 2019-01-01 24 (ІПС1-2-97),(ІПС11-2005*) ГОСТ 9142-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия не чинний 1990-01-01 2018-01-01 21 ГОСТ 9396-75, ГОСТ 9395-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия не чинний 2018-07-23 2019-01-01 36 ГОСТ 10198-78, ГОСТ 26014-83 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 18
55.160 ГОСТ 10350-81 Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 (1-VIII-87),(2-VII-91) ГОСТ 10350-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 11002-80 Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 9 (1-V-86) ГОСТ 11002-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 11142-78 Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 6 (1-IV-83),(2-V-88),(3-IХ-91) ГОСТ 11142-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 23 (1-IХ-84),(2-II-87),(3-VIII-92) ГОСТ 12082-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 35 (1-IV-84),(2-VI-87),(3-ХII-89),(4-VIII-94) ГОСТ 12301-72, ГОСТ 13501-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 9 (1-V-90) ГОСТ 13356-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 10 (1-III-86),(2-VIII-86),(3-I-91) ГОСТ 13358-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 13479-82 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия не чинний 1983-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-88) ГОСТ 12300-66, ГОСТ 13479-68 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия не чинний 1993-01-01 2019-01-01 9 (1-VIII-94) ГОСТ 13511-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия не чинний 1993-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 13512-81 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия не чинний 1987-01-01 2019-01-01 9 (1-VIII-91),(2-Х-98) ГОСТ 13513-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия не чинний 1992-01-01 2019-01-01 8 (1-VIII-94) ГОСТ 13515-80 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 19 (1-V-90),(2-III-92) ГОСТ 13516-72, ГОСТ 10.72-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 14225-83 Футляры деревянные. Общие технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 40 (1-VI-89),(2-IХ-91) ГОСТ 14225-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 15623-84 Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 10 (1-VII-90) ГОСТ 15623-79 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 15841-88 Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия не чинний 1990-01-01 2018-01-01 15 (1-VII-90),(2-V-91) ГОСТ 15841-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 16148-79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия не чинний 1982-01-01 2018-01-01 7 (1-ХII-83),(2-VII-88),(3-VII-90) ГОСТ 16148-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия не чинний 1988-01-01 2018-01-01 7 (1-VIII-88) ГОСТ 16511-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 16534-89 Коробки из картона для обуви. Технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 7 ГОСТ 16534-71 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 16536-90 Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия не чинний 1992-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 16536-84 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 16561-76 Арматура металлическая для деревянных ящиков. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 21 (1-VII-79),(2-IХ-82),(3-III-85),(4-ХI-89) ГОСТ 16561-71 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 4
55.160 ГОСТ 18051-83 Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия не чинний 1984-01-01 2018-01-01 18 (1-V-84),(2-II-86),(3-VII-88),(4-III-95) ГОСТ 18051-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 18319-83 Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок. Технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 (1-VIII-86),(2-V-92) ГОСТ 18319-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия не чинний 1988-01-01 2018-01-01 11 (1-VII-90),(2-VIII-94) ГОСТ 18573-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 18617-83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 (1-III-85),(2-IV-89) ГОСТ 18617-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 20463-75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия не чинний 1976-01-01 2018-01-01 14 (1-IХ-80), (2-VIII-85), (3-IХ-90) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 18
55.160 ГОСТ 20767-75 Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения не чинний 1976-01-01 2018-01-01 12 (1-II-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 21575-91 Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп. Технические условия не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 21575-76 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 22637-77 Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 9 (1-VI-82),(2-VII-88) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 22638-89 Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 22638-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.160 ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-VIII-83),(2-IX-89),(3-IV-92) ГОСТ 10.1-69 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 22852-77 Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 23 (1-III-84),(2-ХI-88),(3-VI-90),(4-IV-92) ГОСТ 11366-65 в части ящиков для групп А,Б,Г,Д 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.160 ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия не чинний 2018-07-23 2019-01-01 12 (1-VII-85),(2-Х-86),(3-VII-87),(4-V-90),(5-VIII-94) ГОСТ 10.65-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 18
55.160 ГОСТ 26838-86 Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической прочности не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-91) ГОСТ 10569-63 в части пп. 2, 5-9, ГОСТ 10570-63 в части пп. 3, 4, ГОСТ 10571-63 в части пп. 3,5, ГОСТ 10572-63 в части пп. 5, 6, ГОСТ 10573-63 в части п. 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.180.01 ГОСТ 19191-73 Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия не чинний 1975-01-01 2018-01-01 25 (1-VI-83),(2-Х-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 16
55.180.01 ГОСТ 19434-74 Грузовые единицы, транспортные средства и склады. Основные присоединительные размеры не чинний 2018-07-23 2019-01-01 3 (1-I-80),(2-VI-85),(3-IХ-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 120
55.180.01 ГОСТ 21214-75 Средства пакетирования. Обвязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты не чинний 1977-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.01 ГОСТ 21391-84 Средства пакетирования. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 21391-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.01 ГОСТ 22322-77 Подкладки для пакетирования изделий в деревянной таре. Общие технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 5 (1-VII-83) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.01 ГОСТ 22477-77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования не чинний 1978-07-01 2018-01-01 3 (1-Х-84),(2-ХI-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.01 ГОСТ 24170-80 Тара транспортная. Методы испытания на сжатие при строповке не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.01 ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования не чинний 1991-07-01 2018-01-01 8 ГОСТ 26653-85 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.01 ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования не чинний 1986-07-01 2019-01-01 6 (1-VI-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.10 ДСТУ ISO 1496-1:2013 ISO 1496-1:1990,ISO 1496-1:1990/Amd 1:1993,ISO 1496-1:1990/Amd 2:1998,ISO 1496-1:1990/Amd 3:2005,ISO 1496-1:1990/Amd 4:2006,ISO 1496-1:1990/Amd 5:2006 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Контейнери загальної призначеності універсальні 1.1 У цьому стандарті ISO серії 1 встановлено основні технічні вимоги та вимоги до випробування вантажних контейнерів загальної призначеності та спеціалізованих контейнерів (закритих, вентильованих, провітрюваних або з відкритим верхом), які є придатними для міжнародного зв’язку та перевезення автомобільним і водним транспортом і залізницями, охоплюючи чергування цих форм транспортування. 1.2 Типи контейнерів, на які поширюється ISO 1496. Цей стандарт не поширюється на засоби вентиляції чи провітрювання. 1.3 Вимоги до маркування таких контейнерів наведено в ISO 6346 чинний 2014-07-01 34 7-2014* 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 1496-2:2013 ISO 1496-2:2008 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Ізотермічні контейнери У цьому стандарті установлено технічні вимоги та методи випробування ізотермічних контейнерів, призначених для перевезення вантажів залізничним, автомобільним і морським транспортом як у прямому, так і у змішаному сполученні чинний 2014-07-01 57 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 1496-3:2013 ISO 1496-3:1995,ISO 1496-3:1995/Amd 1:2006 Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 3. Контейнери - цистерни для рідин, газів і сипких вантажів під тиском 1.1 У цьому стандарті установлено технічні вимоги та методи випробування контейнерів- цистерн для рідин, газів і сипких вантажів (переважно сухих), що можуть бути завантаженими або розвантаженими силою ваги, або розвантаженими під тиском, призначених для перевезення вантажів залізничним, автомобільним і морським транспортом як у прямому, так і у змішаному сполученні. 1.2 Якщо не заявлено іншого, вимоги цього стандарту є мінімальними. Контейнери-цистерни, які використовуватимуть для транспортування небезпечних вантажів, можуть підлягати додатковим міжнародним і національним вимогам, як це установлено компетентними органами. 1.3 Контейнери-цистерни, на які поширюється цей стандарт, наведено в таблиці 1. 1.4 Вимоги до марковання цих контейнерів мають відповідати принципам, викладеним в ISO 6346 чинний 2014-07-01 30 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 9669:2013 ISO 9669:1990,ISO 9669:1990/Amd 1:1992 Вантажні контейнери серії 1. Стикувальні з’єднання контейнерів-цистерн. Основні характеристики чинний 2014-07-01 12 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
55.180.10 ГОСТ 30302-95 ГОСТ 30302-95 Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры чинний 2002-07-01 11 2002-01-21 № 36 ru ТК 120
55.180.10 ДСТУ ISO 668:2015 ISO 668:2013 Вантажні контейнери серії 1. Класифікація, розміри та номінальні характеристики чинний 2016-01-01 23 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 1161:2015 ISO 1161:1984; Cor 1:1990; Amd 1:2007 Вантажні контейнери серії 1. Фітинги кутові. Технічні умови чинний 2016-01-01 44 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 1496-4:2015 ISO 1496-4:1991; Amd 1:1994; Cor 1:2006 Вантажні контейнери серії 1. Технічні умови та випробування. Частина 4. Контейнери для насипних вантажів, що перебувають під нормальним тиском чинний 2016-01-01 50 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 1496-5:2015 ISO 1496-5:1991; Amd 1:1993; Amd 2:1994 Вантажні контейнери серії 1. Частина 5. Контейнери-платформи і контейнери на базі платформи чинний 2016-01-01 61 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 8323:2015 ISO 8323:1985 Вантажні контейнери. Контейнери універсальні (інтермодальні) для повітряних і наземних перевезень. Технічні умови і методи випробувань чинний 2016-01-01 45 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 17712:2015 ISO 17712:2013 Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні чинний 2016-01-01 36 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 3874:2015 ISO 3874:1997; Amd 1:2000; Amd 2:2002; Amd 3:2005; Amd 4:2007 Вантажні контейнери серії 1. Користування та закріплення чинний 2016-01-01 104 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 14829:2015 ISO 14829:2002 Вантажні контейнери. Контейнеровози-навантажувачі для вантажних контейнерів. Розрахунок стійкості чинний 2016-01-01 19 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO/TR 15069:2015 ISO/TR 15069:1997 Контейнери вантажні серії 1. Вантажно-розвантажувальні операції та їхнє забезпечення. Роз'яснення вимог, що містяться в додатку А до ISO 3874 чинний 2016-01-01 11 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO/TR 15070:2015 ISO/TR 15070:1996; Amd 1:2005; Amd 2:2007 Контейнери вантажні серії 1. Обґрунтування критеріїв міцності чинний 2016-01-01 39 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 6346:2015 ISO 6346:1995; Amd 3:2012 Вантажні контейнери. Кодування, ідентифікування та маркування чинний 2016-01-01 38 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 9711-1:2015 ISO 9711-1:1990 Вантажні контейнери. Інформація щодо бортових суднових контейнерів. Частина 1. Система розміщення та кріплення чинний 2016-01-01 8 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 9897:2015 ISO 9897:1997; Cor 1:2001 Вантажні контейнери. Обмін даними щодо контейнерного устатковання (CEDEX). Загальні комунікаційні коди чинний 2016-01-01 88 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 10368:2015 ISO 10368:2006 Контейнери ізотермічні вантажні. Дистанційний моніторинг стану чинний 2016-01-01 71 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 10374:2015 ISO 10374:1991; Amd 1:1995 Вантажні контейнери. Автоматична ідентифікація чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO/TS 10891:2015 ISO/TS 10891:2009; Cor 1:2009 Вантажні контейнери. Ідентифікація радіочастотна. Маркувальна етикетка на ліцензію чинний 2016-01-01 25 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 18185-1:2015 ISO 18185-1:2007 Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 1. Протокол обміну даними чинний 2016-01-01 30 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 18185-2:2015 ISO 18185-2:2007 Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 2. Загальні вимоги чинний 2016-01-01 13 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 18185-3:2015 ISO 18185-3:2006 Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 3. Характеристики навколишнього середовища чинний 2016-01-01 12 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 18185-4:2015 ISO 18185-4:2007 Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 4. Захист інформації чинний 2016-01-01 17 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ ISO 18185-5:2015 ISO 18185-5:2007 Вантажні контейнери. Замки електронні. Частина 5. Фізична реалізація чинний 2016-01-01 17 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12641-1:2018 (EN 12641-1:2005, IDT) EN 12641-1:2005 Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги чинний 2019-06-01 10 2018-08-23 № 299 ua Переклад ТК 80
55.180.10 ДСТУ EN 12406:2019 (EN 12406:1999, IDT) EN 12406:1999 Знімні кузови. Термообмінні кузови класу C. Розміри та загальні вимоги чинний 2019-08-01 17 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12410:2019 (EN 12410:1999, IDT) EN 12410:1999 Знімні кузови. Термообмінні кузови класу А. Розміри та загальні вимоги чинний 2019-08-01 16 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12674-2:2019 (EN 12674-2:2001, IDT) EN 12674-2:2001 Контейнери на роликах. Частина 2. Загальні принципи проектування та безпечності чинний 2019-08-01 16 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12674-3:2019 (EN 12674-3:2004, IDT) EN 12674-3:2004 Контейнери на роликах. Частина 3. Методи випробування чинний 2019-08-01 23 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12674-4:2019 (EN 12674-4:2015, IDT) EN 12674-4:2015 Контейнери на роликах. Частина 4. Вимоги до експлуатаційних характеристик чинний 2019-08-01 11 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ДСТУ EN 12674-3:2019 (EN 12674-3:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 12674-3:2004/AC:2006, IDT) EN 12674-3:2004/AC:2006 Контейнери на роликах. Частина 3. Методи випробування чинний 2019-08-01 3 2019-06-10 № 148 en Підтвердження ТК 98
55.180.10 ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 3 (1-ХII-78),(2-II-81),(3-IХ-85),(4-V-89) ГОСТ 15102-69 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры не чинний 1980-01-01 2019-01-01 9 (1-Х-82),(2-III-85),(3-V-88) ГОСТ 18477-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 18579-79 Устройства подъемные среднетоннажных универсальных и специализированных контейнеров массой брутто до 6,0 т включ. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 3 (1-Х-81),(2-VIII-85),(3-V-89) ГОСТ 18579-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 16
55.180.10 ГОСТ 19667-74 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов не чинний 1975-01-01 2018-01-01 4 (1-II-77),(2-II-85) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 19668-74 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5(7) т для сыпучих грузов не чинний 1975-01-01 2018-01-01 4 (1-II-85),(2-III-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 20231-83 Контейнеры грузовые. Термины и определения не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 20231-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия не чинний 1982-01-01 2019-01-01 13 (1-VII-83),(2-I-86),(3-IV-88),(4-VI-90) ГОСТ 20259-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 20260-80 Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-VII-83),(2-ХI-85),(3-IV-88) ГОСТ 20260-74 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия не чинний 1976-01-01 2018-01-01 3 (1-ХII-77),(2-II-81),(3-V-85),(4-V-89) ГОСТ 6576-53, ГОСТ 6575-57 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 20527-82 Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров. Конструкция и размеры не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 (1-VIII-87) ГОСТ 20527-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 21390-83 Контейнерная транспортная система. Термины и определения не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 21390-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 5 (1-ХI-81),(2-VIII-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 22377-77 Контейнеры среднетоннажные. Маркировочный номер не чинний 1978-01-01 2018-01-01 3 (1-I-83),(2-VI-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 23002-87 Единая контейнерная транспортная система. Спредеры для контейнеров серии 1. Общие технические требования не чинний 1988-01-01 2018-01-01 5 (1-X-99) ГОСТ 23002-84 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 23985-80 Оборудование специализированное контейнерной транспортной системы. Присоединительные размеры крупнотоннажных контейнеров, средств их перевозки и перегрузки не чинний 1981-01-01 2018-01-01 2 (1-VI-89) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 25290-82 Контейнеры крупнотоннажные. Маркировочный код не чинний 1984-01-01 2018-01-01 5 (1-ХII-83),(2-VI-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 98
55.180.10 ГОСТ 25588-83 Контейнеры крупнотоннажные. Маркировка не чинний 1984-01-01 2018-01-01 8 (1-VI-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 26380-84 Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры не чинний 1986-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.10 ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 11 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.20 ДСТУ 2052-92 Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови чинний 1993-07-01 17 1992-11-27 № 121 ru,ua ТК 98
55.180.20 ДСТУ ISO 8611-1:2015 ISO 8611-1:2011 Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 1. Методи випробувань чинний 2016-01-01 37 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ ISO 8611-2:2015 ISO 8611-2:2011 Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 2. Вимоги до ефективності та вибирання методів випробування чинний 2016-01-01 20 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ ISO 8611-3:2015 ISO 8611-3:2011 Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 3. Максимальне робоче навантаження чинний 2016-01-01 17 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ ISO 13194:2015 ISO 13194:2011 Піддони ящикові. Основні вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 28 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ EN ISO 8611-2:2022 (EN ISO 8611-2:2022, IDT; ISO 8611-2:2021, IDT) EN ISO 8611-2:2022; ISO 8611-2:2021 Піддони для транспортування матеріалів. Плоскі піддони. Частина 2. Вимоги до продуктивності та вибір випробувань набуде чинності 2023-12-31 23 ДСТУ ISO 8611-2:2015 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ EN ISO 12777-3:2022 (EN ISO 12777-3:2002, IDT; ISO 12777-3:2002, IDT) EN ISO 12777-3:2002; ISO 12777-3:2002 Методи випробування з’єднань піддонів. Частина 3. Визначення міцності з’єднань піддонів набуде чинності 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 120
55.180.20 ДСТУ EN 13626:2022 (EN 13626:2003, IDT) EN 13626:2003 Упаковка. Ящичні піддони. Загальні вимоги та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 22 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 120
55.180.20 ДСТУ EN 13382:2022 (EN 13382:2002, IDT) EN 13382:2002 Плоскі піддони для транспортування матеріалів. Основні розміри набуде чинності 2023-12-31 14 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 98
55.180.20 ДСТУ EN ISO 18613:2022 (EN ISO 18613:2014, IDT; ISO 18613:2014, IDT) EN ISO 18613:2014; ISO 18613:2014 Піддони для оброблення матеріалів. Ремонт плоских дерев'яних піддонів набуде чинності 2023-12-31 27 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 120
55.180.20 ДСТУ EN 13698-1:2022 (EN 13698-1:2003, IDT) EN 13698-1:2003 Піддони. Технічні умови виробництва. Частина 1. Конструкції для плоских дерев'яних піддонів розміром 800 мм x 1200 мм набуде чинності 2023-12-31 29 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 120
55.180.20 ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 9078-74, ГОСТ 19812-74 в части плоских поддонов, ГОСТ 9495-75 в части плоских поддонов 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.20 ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800х1200мм. Технические условия не чинний 1988-01-01 2019-01-01 22 (1-IV-96) ГОСТ 9557-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 18
55.180.20 ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2019-01-01 8 (1-VI-90) ГОСТ 9570-73, ГОСТ 19812-74 в части ящичных и стоечных поддонов, ГОСТ 9495-75 в части ящичных и стоечных поддонов 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.180.20 ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 18343-73 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.20 ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия не чинний 1989-01-01 2018-01-01 14 (1-ХI-89), (2-VII-91) ГОСТ 21133-75 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 18
55.180.20 ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 4 (1-VII-84),(2-ХI-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.180.20 ГОСТ 23091-78 Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия не чинний 1979-07-01 2018-01-01 3 (1-II-84),(2-II-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
55.180.20 ГОСТ 23092-78 Поддон ящичный разборный для топографических карт. Технические условия не чинний 1979-07-01 2018-01-01 4 (1-II-84), (2-II-89) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 18
55.180.20 ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.20 ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 4 (1-VI-90) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.20, 79.040 ДСТУ EN 12249:2014 EN 12249:1999 Пиломатеріали для піддонів. Граничні відхили та рекомендовані розміри чинний 2015-02-01 10 2014-10-23 № 1257 ua Переклад
55.180.30 ДСТУ ГОСТ ИСО 4115-2003 ГОСТ ИСО 4115-96 Сітки для авіаційно-наземних піддонів. Загальні технічні вимоги чинний 2003-07-01 12 2003-01-22 № 12 ru,ua Передрук ТК 26
55.180.30 ДСТУ ГОСТ ИСО 4118-2003 ГОСТ ИСО 4118-96 Контейнери авіаційні несертифіковані для нижньої палуби літаків. Загальні технічні вимоги та методи випробувань чинний 2003-07-01 12 2003-01-22 № 12 ru,ua Передрук ТК 26
55.180.30 ДСТУ ISO 4117:2015 ISO 4117:1993 Піддони вантажні авіаційні та авіаційно-наземні вантажні. Технічні умови та випробування чинний 2016-01-01 33 2015-11-05 № 145 Підтвердження ТК 98
55.180.30 ДСТУ ISO 4128:2015 ISO 4128:1985 Авіація. Контейнери модульні вантажні чинний 2016-01-01 21 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.30 ДСТУ ISO 4170:2015 ISO 4170:1995 Устатковання для вантажних повітряних перевезень. Сітки-піддони, що передають від одного перевізника до іншого чинний 2016-01-01 13 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.30 ДСТУ ISO 4171:2015 ISO 4171:1993 Устатковання для вантажних повітряних перевезень. Піддони, що передають від одного перевізника іншому чинний 2016-01-01 13 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 98
55.180.30 ГОСТ 20917-87 Контейнеры авиационные. Типы, основные параметры и размеры не чинний 1988-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 20917-75 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.30 ГОСТ 21005-75 Поддоны авиационные. Типы. Основные параметры и размеры не чинний 1976-07-01 2018-01-01 2 (1-ХII-78),(2-VII-82),(3-IV-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 120
55.180.30 ГОСТ 21648-76 Контейнеры авиационные пассажирских самолетов. Общие технические требования не чинний 1977-07-01 2018-01-01 2 (1-VII-82),(2-IV-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.30 ГОСТ 21900-76 Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические условия не чинний 1977-07-01 2018-01-01 6 (1-VII-82),(2-IV-87) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 98
55.180.30 ГОСТ 21901-76 Поддоны авиационные типов ПА-5,6 и ПА-2,5. Общие технические условия не чинний 1977-07-01 2018-01-01 6 (1-VII-82), (2-IV-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 120
55.180.40