Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

65.020 ДСТУ 8044:2015 Угіддя природні кормові. Методи визначення продуктивності Цей стандарт поширюється на природні кормові угіддя, які використовують для випасання худоби, заготівлі зелених і штучно висушених трав’яних кормів (гранул, брикетів, борошна, січки), сіна, анажу й силосу та установлює методи визначання продуктивності. Стандарт не поширюється на угіддя з несуцільним травостоєм, які використовують для інших потреб. чинний 2017-01-01 21 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020 ДСТУ 8091:2015 Маточники капусти головчастої. Способи та умови зберігання Цей стандарт поширюється на способи та умови тривалого зберігання маточників капусти головчастої (білоголової та червоноголової), призначених для висаджування на насіннєві цілі. чинний 2017-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020 ДСТУ ISO 15213:2014 ISO 15213:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування кількості сільфітовідновлювальних бактерій, які ростуть в анаеробних умовах чинний 2015-07-01 10 2014-12-29 № 1484 ua Переклад
65.020 ДСТУ ISO 17410:2014 ISO 17410:2001 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод для підраховування кількості психотропних мікроорганізмів чинний 2015-06-01 10 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 149
65.020 ДСТУ ISO 19036:2014 ISO 19036:2006 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанова щодо оцінювання невизначеності вимірювання для кількісних результатів чинний 2015-06-01 21 2014-12-02 № 1428 ua Переклад ТК 149
65.020 ДСТУ 8622:2016 Цибуля-сіянка та цибуля-вибірка. Сортові та посівні якості. Технічні умови чинний 2018-01-01 13 ГОСТ 30088-93 2016-03-29 № 89 ua ТК 71
65.020 ДСТУ 8669:2016 Виробництво ентомологічних препаратів. Загальні технічні вимоги чинний 2017-10-01 2016-08-11 № 238 ТК 159
65.020.01 ДСТУ 7877:2015 Органічне виробництво. Документація сільськогосподарських підприємств виробнича. Загальні вимоги Цей стандарт установлює загальні вимоги до ведення документації сільськогосподарських підприємств, що ведуть органічне виробництво продукції рослинництва, тваринництва, бджільництва та збирання сировини дикої природи. Цей стандарт застосовний у сфері сільського господарства. чинний 2016-07-01 21 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 7888:2015 Зрошуване землеробство. Зрошувальні норми Цей стандарт установлює правила і порядок визначення зрошувальних норм для обґрунтування річного плану поливів та оперативного планування зрошення. Цей стандарт рекомендовано для технічних комітетів стандартизації, підприємств, установ, організацій, науково-технічних Та інженерних товариств (спілок) аграрної сфери. чинний 2016-07-01 14 5—6-2020* 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 7889:2015 Зрошуване землеробство. Поливні норми Цей стандарт установлює порядок і вимоги до розрахування поливних норм різними методами. Цей стандарт застосовують для реалізації певного типу режиму зрошення в роки з різним рівнем вологозабезпеченості в конкретних ґрунтово-кліматичних, екологічних, техніко-технологічних і господарських умовах. Настанови та вимоги цього стандарту рекомендовано для підприємств, установ, організацій, науково-технічних та інженерних товариств (спілок) аграрної й водогосподарської сфери. Цей стандарт не поширюється на визначення поливних норм на системах мікрозрошення. чинний 2016-07-01 15 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 7890:2015 Зрошуване землеробство. Режими зрошення Цей стандарт установлює основні типи режимів зрошення та умови їх застосування у зрошуваному землеробстві. Цей стандарт рекомендовано застосовувати в усіх видах нормативних документів у сфері зрошуваного землеробства, а також у науковій, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі з питань зрошуваного землеробства. чинний 2016-07-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 7979:2015 Угіддя природні кормові. Метод визначання ступеня покриття купинами Цей стандарт поширюється на природні кормові угіддя та установлює метод визначання ступеня покриття їх купинами. чинний 2017-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 8109:2015 Угіддя природні кормові. Метод визначання ступеня покриття деревно-чагарниковою рослинністю Цей стандарт поширюється на природні кормові угіддя та установлює метод визначання ступеня покриття деревно-чагарниковою рослинністю. чинний 2017-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 8513:2015 Землі осушувальні. Терміни та визначення понять чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 8522:2015 Угіддя природні кормові. Метод визначання ступеня покриття камінням чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 159
65.020.01 ДСТУ 8582:2015 Угіддя природні кормові. Зрошення. Загальні вимоги чинний 2017-01-01 2015-12-18 № 194 ua ТК 159
65.020.01 ГОСТ 16265-89 Земледелие. Термины и определения не чинний 1991-01-01 2018-01-01 13 ГОСТ 16265-80 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 142
65.020.01 ГОСТ 18486-87 Лесоводство. Термины и определения не чинний 1989-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 18486-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 18
65.020.01 ГОСТ 23389-78 Планировщики полей. Общие технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 8 (1-II-85), (2-Х-89) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 142
65.020.01 ГОСТ 26462-85 Агролесомелиорация. Термины и определения не чинний 1986-07-01 2018-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 142
65.020.01 ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 17.5.1.05-80 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 142
65.020.01 ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения не чинний 1987-01-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 145
65.020.01, 65.120 ДСТУ 7985:2015 Кормовиробництво. Технологічний процес створення культурних пасовищ. Загальні вимоги Стандарт установлює основні вимоги до якості виконання операцій технологічного процесу створення культурних пасовищ: вибирання площі, упорядкування території, основного та передпосівного оброблення ґрунту, хімічної меліорації, внесення добрив, добирання травосумішей, готування насіння, сівби, догляду за травостоєм. Стандарт призначено для застосування в підприємствах різних форм власності та підпорядкування, що займаються виробництвом м’ясної та молочної продукції. чинний 2017-01-01 17 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01, 65.120 ДСТУ 8185:2015 Кормовиробництво. Технологічний процес використання культурних пасовищ. Загальні вимоги чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.01, 65.120 ДСТУ 8631:2016 Угіддя природні кормові. Технологічний процес докорінного поліпшення. Загальні вимоги чинний 2018-01-01 2016-03-29 № 89 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 2115-92 (ГОСТ 20455-93) ГОСТ 20455-93 Насіння коріандру. Сортові і посівні якості. Технічні умови чинний 1993-07-01 9 ГОСТ 20455-89 1992-12-25 № 140 ru,ua НОС,ТК 60
65.020.20 ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови чинний 1994-07-01 95 2-95*,1-1-96 ГОСТ 2684-77, ГОСТ 8191-56, ГОСТ 9576-84, ГОСТ 9578-87, ГОСТ 9668-75, ГОСТ 9669-75, ГОСТ 9670-89, ГОСТ 9671-87, ГОСТ 9822-83, ГОСТ 9823-61, ГОСТ 9824-87, ГОСТ 10246-86,ГОСТ 10247-85,ГОСТ 10248-85,ГОСТ 10249-90,ГОСТ 10250-80,ГОСТ 10251-85,ГОСТ 10252-84,ГОСТ 10253-85,ГОСТ 10430-83,ГОСТ 10467-76,ГОСТ 10468-76,ГОСТ 10469-76,ГОСТ 10470-76,ГОСТ 11226-82,ГОСТ 11227-81,ГОСТ 11229-89,ГОСТ 11230-82,ГОСТ 12388-76,ГОСТ 19449-80,ГОСТ 19450-80,ГОСТ 19451-80,ГОСТ 19452-80,ГОСТ 19453-80,ГОСТ 19454-80,ГОСТ 20582-86,ГОСТ 21031-90,ГОСТ 21032-90,ГОСТ 21236-90,ГОСТ 26763-85,ГОСТ 28636-90,ГОСТ 28676.1-90,ГОСТ 28676.2-90,ГОСТ 28676.3-90,ГОСТ 28676.4-90,ГОСТ 28676.5-90,ГОСТ 28676.6-90,ГОСТ 28676.9-90,ГОСТ 28676.10-90,ГОСТ 28676.11-90,ГОСТ 28676.12-90,ГОСТ 28676.13-90,ГОСТ 28676.14-90 в частині культур, внесених до ДСТУ 2240-93 1993-09-09 № 126 ru,ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 2292-93 (ГОСТ 22617.2-94) ГОСТ 22617.2-94 Насіння цукрових буряків. Методи визначення схожості, одноростковості та доброякісності чинний 1996-01-01 16 ГОСТ 22617.2-77 1993-12-06 № 180 ua
65.020.20 ДСТУ 2723-94 (ГОСТ 30168-95) ГОСТ 30168-95 Насіння цукрових буряків. Метод визначення сили росту чинний 1996-07-01 13 1994-07-29 № 194 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 3121-95 (ГОСТ 20456-95) ГОСТ 20456-95 Насіння шавлії мускатної. Сортові та посівні якості. Технічні умови чинний 1996-07-01 9 ГОСТ 20456-89 1995-06-22 № 205 ua НОС,ТК 60
65.020.20 ДСТУ 3226-95 (ГОСТ 10882-98) ГОСТ 10882-98 Насіння однонасінних цукрових буряків. Посівні якості. Технічні умови чинний 1999-07-01 10 1-5-2008 ГОСТ 10882-93, ГОСТ 20797-87 1998-10-12 № 811 встановлено термін чинності ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 3354-96 Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів запасу чинний 1997-07-01 27 1996-06-27 № 258 ru,ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб в процесі карантинного огляду та експертизи чинний 1997-07-01 32 1996-06-27 № 258 ru,ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 3484-96 (ГОСТ 17081-97) ГОСТ 17081-97 Плоди коріандру. Вимоги під час заготівлі та постачання. Технічні умови чинний 1999-07-01 11 3-99* ГОСТ 17081-78 1996-12-30 № 582 затверджено,1998-02-27 № 125 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 3657-97 (ГОСТ 30556-98) ГОСТ 30556-98 Насіння ефіроолійних культур. Методи визначення схожості чинний 1999-07-01 16 ГОСТ 12038-84 в частині насіння ефіроолійних культур 1997-11-28 № 714 затверджено,1998-10-12 № 811 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 60
65.020.20 ДСТУ 3658-97 (ГОСТ 3579-98) ГОСТ 3579-98 Саджанці лаванди справжньої. Технічні умови чинний 1999-07-01 10 8-99* ГОСТ 3579-89 1997-11-28 № 714 затверджено,1998-10-12 № 811 встановлено термін чинності ua НОС,ТК 60
65.020.20 ДСТУ 4009-2001 Карантин рослин. Методи гербологічної експертизи підкарантинних матеріалів чинний 2001-10-01 35 2001-02-08 № 59 ru,ua ТК 173
65.020.20 ДСТУ 4013-2001 Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови чинний 2002-01-01 23 ГОСТ 7001-91 2001-03-30 № 145 ru,ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 4014-2001 Картопля насіннєва. Відбір проб і методики визначення посівних якостей чинний,буде скасовано 2002-01-01 2024-01-01 19 ГОСТ 11856-89 2023-10-13 № 273 2001-03-30 № 145 10-2023 ru,ua
65.020.20 ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування Зміна № 2 до цього стандарту передбачає: – актуалізацію нормативних документів, на які є посилання в тексті ДСТУ 4099:2009; – передбачено використання в методі інфрачервоної лампи та аналізатора вологи; – доповнено переліком апаратури, матеріалі та реактивів; – доповнено методом визначення масової частки вологи в гранулах хмелю за допомогою аналізатора вологи; – подано правила опрацювання результатів. чинний 2011-07-01 47 1-8-2019, 2-1-2022 ДСТУ 4099-2002 2009-10-05 № 357, 2019-08-20 № 267(зміна № 1), 2022-01-20 № 18 (зміна № 2) ua ТК 36
65.020.20 ДСТУ 4101-2002 Оброблення хмелю після збирання. Вимоги та контролювання технологічних процесів чинний 2003-01-01 9 2002-06-03 № 326 ua ТК 36
65.020.20 ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості чинний 2004-01-01 157 ГОСТ 12036-85*, ГОСТ 12037-81*, ГОСТ 12038-84*, ГОСТ 12039-82*, ГОСТ 12041-82*, ГОСТ 12042-80*, ГОСТ 12044-81*, ГОСТ 12045-81*, ГОСТ 12046-85*, ГОСТ 12047-85*, (* - в частині насіння зернових, зернобобових, олійних, технічних, овочевих, баштанних, кормових культур медоносних трав), 2002-12-28 № 31 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 4149:2003 Треста лляна. Технічні умови чинний 2004-01-01 17 ГОСТ 2975-73, ГОСТ 24383-89 2003-02-24 № 32 ua
65.020.20 ДСТУ 4180-2003 Карантин рослин. Методи мікологічного експертування підкарантинних матеріалів чинний 2004-07-01 33 2003-05-16 № 85 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4231:2003 Насіння цукрових буряків. Вимоги щодо заготовляння чинний 2004-10-01 9 ГОСТ 28166-89 2003-09-15 № 155 ua
65.020.20 ДСТУ 4232:2003 Насіння буряків. Методи визначання маси 1000 насінин та маси однієї посівної одиниці чинний 2004-10-01 19 ГОСТ 22617.4-91 2003-09-15 № 155 ua
65.020.20 ДСТУ 4263:2003 Саджанці чорної, золотистої смородини, порічок червоних і білих та йошти. Загальні технічні умови чинний 2004-10-01 15 2003-11-28 № 214 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4264:2003 Саджанці аґрусу. Загальні технічні умови чинний 2004-10-01 12 2003-11-28 № 214 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4327:2013 Коренеплоди цукрового буряку для промислового переробляння. Технічні умови чинний 2014-01-01 9 ДСТУ 4327:2004 2013-10-14 № 1231 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 4328:2004 Насіння цукрових буряків. Правила приймання і методи відбирання проб чинний 2005-07-01 11 ГОСТ 22617.0-77 2004-08-17 № 181 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 4341:2004 Насіння буряка столового. Технологія вирощування. Основні положення чинний 2005-10-01 16 2004-09-20 № 203 ua ТК 93
65.020.20 ДСТУ 4342:2004 Насіння моркви. Технологія вирощування. Основні положення чинний 2005-10-01 16 2004-09-20 № 203 ua
65.020.20 ДСТУ 4390:2005 Саджанці винограду та чубуки виноградної лози. Технічні умови Цей стандарт поширюється на садивний матеріал винограду: на чубуки, які використовують для вирощування однорічних визрілих і тих, що вегетують, кореневласних і щеплених саджанців; на кореневласні та щеплені саджанці. чинний 2006-04-01 18 10-2005* ГОСТ 28181-89, ГОСТ 28182-89 2005-04-14 № 89 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4506:2005 Картопля продовольча. Технологія вирощування. Основні положення Цей стандарт поширюється на технологію продовольчої картоплі, яку заготовляють і поставляють для споживання у свіжому вигляді, а також для перероблення на продукти харчування. чинний 2006-10-01 18 2005-12-28 № 379 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 4511:2006 Льон довгунець. Терміни та визначення понять Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять льонарства. Стандарт не містить терміни та визначення понять, що стосуються деталей і окремих вузлів сільськогосподарських машин, а також процесів вторинного переробляння лляної сировини. Терміни установлені цим стандартом, призначені для використовування в усіх видах нормативних документів, що стосуються галузі льонарства, а також для робіт зі стандартизації. Для наукової, довідкової,,навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту - рекомендовані. Вимоги стандарту обов'язкові для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що чинні в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств. чинний 2006-09-01 50 2006-01-27 № 13 ua
65.020.20 ДСТУ 4566:2006 Буряки цукрові. Методи визначання молекулярно-генетичного поліморфізму Цей стандарт встановлює вимоги до методів визначання поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному цукрових буряків. Стандарт поширюється на селекційні матеріали цукрових буряків — лінії, гібриди та сорти, які вирощують, заготовлюють, зберігають, реалізують на території України, імпортують чи експортують. чинний 2007-07-01 15 2006-04-27 № 130 ua
65.020.20 ДСТУ 4567:2006 Насіння кормових буряків заготовлюване. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до заготовлюваного насіння кормових буряків. Стандарт не поширюється на передбазисне і базисне насіння кормових буряків гібридне та сортове, вирощене висадковим та безвисадковим способом, призначене для промислового переробляння. чинний 2007-07-01 9 2006-04-27 № 130 ua
65.020.20 ДСТУ 4605:2006 Насіння кормових буряків. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на підготовлене до сівби насіння кормових буряків. Стандарт не поширюється на передбазисне і базисне гібридне та сортове насіння кормових буряків. чинний 2007-07-01 9 ДСТУ 2240-93 в частині насіння кормових буряків 2006-06-09 № 162 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 4622:2006 Насіння цикорію коренеплідного. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на всі категорії насіння цикорію коренеплідного та встановлює показники якості. Цей стандарт призначено для користування підприємствами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються заготовлянням і реалізацією насіння цикорію коренеплідного. чинний 2007-07-01 7 ДСТУ 2240-93 в частині цикорію 2006-06-29 № 177 ua ТК 152
65.020.20 ДСТУ 4680:2006 Сіянці і саджанці шовковиці. Технічні умови Цей стандарт поширюється на сіянці і саджанці районованих в Україні сортів і гібридів шовковиці. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання України, незалежно від форм власності, які займаються вирощуванням садивного матеріалу шовковиці. чинний 2007-07-01 11 ГОСТ 14335-69 2006-09-07 № 273 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4709:2006 Карантин рослин. Методи бактеріологічної експертизи Цей стандарт встановлює методи досліджування рослинних підкарантинних та підконтрольних матеріалів для визначання ураження їх карантинними збудниками бактеріальних хвороб під час імпортування виробництва, зберігання, перевезення чи експортування. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для інспекцій, лабораторій, прикордонних пунктів карантину рослин (ППКР) та міжрайонних пунктів карантину рослин (МПКР), що діють на території України і проводять карантинний огляд, експертизу підкарантинних матеріалів, видачу фітосанітарних та карантинних сертифікатів, свідоцтв тощо.Продукція, яка не перевірена у лабораторії карантину рослин або ППКР і на яку немає відповідних документів: карантинного дозволу, фітосанітарного та карантинного сертифіката, карантинного свідоцтва тощо, не допускається до ввезення на територію України, вивезення за її межі чи перевезення із зон поширення карантинних організмів всередині країни. Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту і порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів встановлюють спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до Закону України «Про карантин рослин». чинний 2007-10-01 43 8-2008* (12-2006) 2006-12-26 № 372 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4720:2007 Саджанці малини і ожини. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до технічних показників якості саджанців малини та ожини. Цей стандарт поширюється на саджанці малини та ожини, призначені для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують саджанці малини та ожини для реалізації. чинний 2008-01-01 11 2007-01-29 № 4 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4721:2007 Технологія вирощування яблук. Основні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування яблук в промислових насадженнях у господарствах усіх форм власності України. чинний 2008-01-01 15 2007-01-29 № 4 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4723:2007 Технологія вирощування малини. Основні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування малини в промислових насадженнях у господарствах усіх форм власності в Україні. чинний 2008-01-01 11 2007-01-29 № 4 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4749:2007 Пшениця озима. Метод визначання морозостійкості сортів Цей стандарт поширюється на сорти озимої пшениці й установлює метод визначання морозостійкості. чинний 2009-01-01 12 2007-02-26 № 40 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 4750:2007 Насіння цукрових буряків. Метод визначання заселеності шкідниками Цей стандарт установлює метод визначання заселенності насіння цукрових буряків шкідниками під час його зберігання, приймання, пакування і транспортування. Цей стандарт застосовують для всього заготовлюваного і підготовленого до сівби насіння цукрових буряків. Стандарт не поширюється на насіння цукрових буряків, оброблене пестицидами та яке проходить технологічний контроль на насіннєвих заводах. чинний 2009-01-01 11 ГОСТ 22617.5-77 2007-02-26 № 40 ua
65.020.20 ДСТУ 4751:2007 Насіння цукрових буряків. Метод визначання вологості Цей стандарт установлює повітряно-тепловий метод визначання вологості у насінні цукрових буряків. чинний 2009-01-01 7 ГОСТ 22617.3-77 2007-02-26 № 40 ua
65.020.20 ДСТУ 4752:2007 Насіння цукрових буряків. Документи про якість. Правила арбітражного визначання якості Цей стандарт приведений у відповідність до міжнародних нормативних документів на насіння цукрових буряків: OESD Scheme for the Varietal Certification of Sugar Beet and Fodder Beet Seed, 2005; European Communities (Beet Seed) Regulations, 2001; International Rules for Seed Testing — ISTA, 2005. Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 22617.6–77: ДСТУ встановлює перелік документів про якість насіння, які регламентують оформлення партій насіння цукрових буряків різних категорій, що є об’єктом купівлі-продажу в межах України, та вводить документ на партії насіння, що є об’єктом міжнародної торгівлі; — стандарт регламентує порядок видавання документів про якість насіння цукрових буряків; — стандарт регламентує термін дії документів на основі результатів наукових досліджень з визначання терміну зберігання насіння цукрових буряків; — стандарт враховує норми сучасної української мови, його положення викладено в зрозумілій для користувачів формі, що унеможливлює їх двозначне тлумачення. чинний 2009-01-01 13 ГОСТ 22617.6-77 2007-02-26 № 40 ua
65.020.20 ДСТУ 4775:2007 Насіння стевії медової (stevia rebaudiana bertoni). Вимоги до заготовляння Цей стандарт поширюється на насіння стевії медової (Stevia rebaudiana Bertoni). Стандарт установлює вимоги до показників якості заготовлюваного насіння сортів стевії медової, занесених до «Державного реєстру сортів України». Стандарт не поширюється на заготовлюване насіння стевії медової оригінальне (супереліти) та елітне. чинний 2009-01-01 9 2007-04-28 № 95 ua ТК 173
65.020.20 ДСТУ 4776:2007 Лист стевії медової (stevia rebaudiana bertoni). Заготовляння для промислового переробляння Цей стандарт установлює вимоги до заготовляння для промислового переробляння сировини стевії медової (висушена маса). Стандарт не поширюється на заготовлювану сировину стевії медової (сира маса). Стандарт установлює показники якості до заготовлюваної сировини стевії медової. чинний 2009-01-01 9 2007-04-28 № 95 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4778:2007 Буряки цукрові. Методи визначення якості коренеплодів Цей стандарт установлює методи визначання технологічної якості коренеплодів цукрових буряків. Застосування цього стандарту сприятиме об’єктивному оцінюванню бурякосировини та встановленню оптимального технологічного режиму їх переробляння, а також уніфікує методи визначання основних показників якості коренеплодів цукрових буряків. Цей стандарт поширюється на методи визначання якісних показників цукросировини на цукрових заводах та в науково-дослідних установах. чинний 2009-01-01 18 2007-04-28 № 95 ua
65.020.20 ДСТУ 4780:2007 Садивний матеріал горіхоплідних культур. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до технічних показників якості садивного матеріалу горіхоплідних культур. Цей стандарт поширюється на садивний матеріал горіха грецького та фундука, призначений для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал горіхоплідних культур для реалізації. чинний 2009-01-01 15 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4781:2007 Садивний матеріал лимонника китайського. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до технічних показників якості садивного матеріалу лимонника китайського. Цей стандарт поширюється на саджанці і сіянці лимонника китайського, призначені для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал лимонника китайського для реалізації. чинний 2009-01-01 14 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4784:2007 Насіння плодових культур. Методи визначення якості Цей стандарт поширюється на насіння зерняткових, кісточкових, горіхоплідних плодових культур, призначене для посіву з метою вирощування підщеп або іншого садивного матеріалу у розсадницьких господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт встановлює правила відбирання робочих проб і наважок, методи аналізування чистоти, доброякісності, життєздатності, схожості, вологості, маси 1 000 насінин, а також зараженості насіння плодових культур хворобами. чинний 2009-01-01 29 2007-05-18 № 104 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4786:2007 Насіння плодових культур. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до технічних показників якості насіння плодових культур і поширюється на насіння зерняткових, кісточкових, горіхоплідних плодових культур, призначене для висівання з метою вирощування підщеп або іншого садивного матеріалу у розсадницьких господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які виробляють насіння плодових культур для реалізації. чинний 2009-01-01 25 2007-05-18 № 104 ua ТК 33
65.020.20 ДСТУ 4787:2007 Технологія вирощування кущових ягідників. Основні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування кущових ягідників в промислових насадженнях у господарствах усіх форм власності в Україні. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua Тк 23
65.020.20 ДСТУ 4788:2007 Технологія вирощування суниці. Основні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування суниці в промислових насадженнях в господарствах усіх форм власності України. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4789:2007 Люпин вузьколистий. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування люпину вузьколистого, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням люпину вузьколистого незалежно від форм власності. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4790:2007 Круп’яні культури (гречка, просо). Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватись під час вирощування круп’яних культур, а саме гречки і проса, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням круп’яних культур незалежно від форм власності. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4791:2007 Підщепи плодових культур. Методи визначення якості Цей стандарт установлює методи визначання якості насіннєвих та вегетативних підщеп плодових культур. Цей стандарт поширюється на насіннєві та вегетативні підщепи зерняткових і кісточкових культур, призначені для використовування в розсадниках для вирощування щепленого садивного матеріалу культурних сортів, а також закладання маточників підщеп в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують підщепи плодових культур для реалізації. чинний 2009-01-01 18 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4792:2007 Саджанці плодових культур. Методи визначення якості Цей стандарт установлює методи визначання якості саджанців плодових культур. Цей стандарт поширюється на саджанці плодових культур, призначені для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт призначений для застосування садівничими господарствами різних форм власності в Україні, які вирощують саджанці плодових культур для реалізації. чинний 2009-01-01 21 2007-05-18 № 104 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4793:2007 Боби кормові. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування бобів кормових, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням бобів кормових незалежно від форм власності. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4794:2007 Квасоля. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватись під час вирощування квасолі, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням квасолі, незалежно від форм власності. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4795:2007 Горох. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватись під час вирощування гороху, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням гороху, незалежно від форм власності. чинний 2009-01-01 13 2007-05-18 № 104 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4802:2007 Насіння плодових культур. Методи відбирання проб Цей стандарт установлює методи відбирання середніх проб насіння плодових культур. Цей стандарт поширюється на методи відбирання середніх проб насіння зерняткових, кісточкових, горіхоплідних плодових культур, призначеного для висівання для вирощування підщеп або іншого садивного матеріалу у розсадницьких господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі господарства різних форм власності в Україні, які виробляють насіння плодових культур для реалізації. чинний 2009-01-01 13 2007-07-05 № 144 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4810-1:2007 Садивний матеріал хмелю. Сортові і садивні якості. Частина 1. Розсадний матеріал хмелю. Технічні умови Цей стандарт поширюється на різні види розсадного матеріалу хмелю: живці укорінені in vitro, стеблові, кореневищні і зелені, паростки та пагони з сортів хмелю, внесених до Державного реєстру сортів рослин України, а також перспективних, що проходять виробниче випробовування. У стандарті наведено вимоги до сортових і садивних якостей, способів маркування, пакування, транспортування, зберігання розсадного матеріалу хмелю, методів контролювання та правил приймання. чинний 2009-01-01 14 2007-07-30 № 167 ua ТК 131
65.020.20 ДСТУ 4810-2:2007 Садивний матеріал хмелю. Сортові і садивні якості. Частина 2. Саджанці хмелю. Технічні умови Стандарт поширюється на саджанці сортів хмелю, внесених до Державного реєстру сортів рослин України, а також перспективних, що проходять виробниче випробовування. чинний 2009-01-01 23 2007-07-30 № 167 ua ТК 36
65.020.20 ДСТУ 4813:2007 Живці малини. Мікроклональне розмноження. Загальні вимоги Цей стандарт застосовний для: — промислових підприємств, що потребують оновлення посадкової площі промислового призначення молодими, сильними та вільними від хвороб рослинами; — наукових організацій садівничої сфери (вивчення сортових властивостей нових сортів рослини); — селекціонерів (прискорення процесу виведення нових сортів та збільшення строку зберігання рослинницької сільськогосподарської сировини); — медичних працівників (отримання рослин з необхідними лікарськими властивостями). чинний 2009-01-01 14 2007-07-30 № 167 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4819:2007 Обробіток ґрунту під цукрові буряки передпосівний. Вимоги та методи контролювання Цей стандарт установлює вимоги до передпосівного обробітку ґрунту під цукрові буряки і його застосовують для контролювання показників його якості. чинний 2009-01-01 7 ГОСТ 26244-84 2007-07-30 № 167 ua НОС
65.020.20 ДСТУ 4841:2007 Насіння лікарських культур (беладонна, валеріана лікарська, вовчуг польовий). Сортові та посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на підготовлене до сівби насіння сортів валеріани лікарської, беладонни, вовчуга польового, внесених у «Реєстр сортів рослин України», а також тих, що проходять виробниче випробовування. У стандарті наведено норми сортових та посівних якостей, способи пакування, маркування, транспортування і зберігання насіння. Насіння, яке не відповідає нормам цього стандарту до сівби й реалізації не допускають. Цей стандарт призначено для науково-дослідних установ, суб’єктів насінництва, державної насіннєвої інспекції і поширюється на насіння лікарських культур у межах території України. чинний 2009-01-01 9 2007-10-17 № 268 ua ТК 60
65.020.20 ДСТУ 4926:2008 Саджанці шовковиці. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт стосується тільки розмножування шовковиці здерев’янілими живцями. Стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у послідовності, необхідній для вирощування сортових кореневласних саджанців шовковиці. Стандарт призначено для застосування у сільських, шовківничих, фермерських та садовопаркових господарствах, у лісомеліоративній практиці та аматорському садівництві. чинний 2009-01-01 9 2008-02-15 № 57 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4928:2008 Стевія. Зберігання кореневищ. Вимоги до показників якості та методи їх визначання Цей стандарт установлює показники якості, методи їх визначання та вимоги до зберігання кореневищ стевії Stevia rebaudiana Bertoni, призначених для подальшого їх використання на посадку культури. чинний 2009-07-01 9 2008-02-29 № 73 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4929:2008 Стевія. Показники якості заготівельної сировини та методи їх визначання Цей стандарт установлює методи визначання показників якості заготівельної висушеної трави стевії Stevia rebaudiana Bertoni, призначеної для використання в якості сировини для харчової та медичної промисловості. Стандарт не поширюється на заготовлювану сировину невисушеної трави стевії. чинний 2009-07-01 9 2008-02-29 № 73 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги Цей стандарт установлює склад, порядок та загальні технічні вимоги до розробляння проектної документації на будівництво систем зрошування розсадників, плодових, ягідних та виноградних насаджень в Україні. Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи з проектування та експертизи проектів систем зрошування, усі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності. чинний 2009-07-01 44 2008-02-29 № 73 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4936:2008 Розсада суниці. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до показників якості розсади суниці. Цей стандарт поширюється на розсаду суниці, призначену для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт рекомендовано застосовувати садівничим господарствам різних форм власності в Україні, які вирощують розсаду суниці для реалізації. чинний 2009-01-01 11 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4937:2008 Матеріал шипшини садивний. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до показників якості садивного матеріалу шипшини насіннєвого і вегетативного походження. Цей стандарт поширюється на садивний матеріал (сіянці і саджанці) шипшини видів Rosa beggeriana Schrenk, Rosa davurica Pall., Rosa acicularis Lindl., Rosa majalis Herrm. (Rosa cinnamomea L.), Rosa rugosa Thunb., Rosa laxa Retz., Rosa canina L., Rosa webbiana Wall. ex Royle, Rosa fedtschenkoana Regel, інших видів та гібридів, призначених для закладання маточних насаджень, промислових насаджень для одержування лікарської технічної сировини, садіння в лісосмугах, а також для реалізації населенню. Цей стандарт можуть застосовувати садівничі, розсадницькі та садово-паркові господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал шипшини для реалізації. чинний 2009-01-01 11 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4938:2008 Саджанці плодових культур. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до показників якості саджанців плодових культур. Цей стандарт поширюється на саджанці зерняткових і кісточкових культур, призначені для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населення. чинний 2009-01-01 15 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4942:2008 Буряки цукрові. Регулятори росту. Методи визначення біологічної ефективності Цей стандарт встановлює методи визначання біологічної ефективності регуляторів росту рослин, використовуваних у буряківництві. чинний 2009-01-01 17 2008-03-26 № 101 ua
65.020.20 ДСТУ 4943:2008 Саджанці троянди. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до показників якості саджанців троянди. Цей стандарт поширюється на саджанці садових сортових троянд: чайногібридних, грандіфлора, флорибунда, плетистих, напівплетистих, ремонтантних, Кордеса, мініатюрних, ґрунтопокривних, паркових, поліантових, які вирощують в розсадницьких господарствах і призначені для озеленення, одержування зрізаних квітів, а також для реалізації населенню. чинний 2009-01-01 13 2008-03-26 № 101 ua
65.020.20 ДСТУ 4946:2008 Насіння стевії. Показники якості та методи їх визначання Цей стандарт поширюється на насіння стевії, призначене для висівання, встановлює вимоги до показників якості насіння сортів, занесених до «Державного реєстру сортів України», та запроваджує методи визначання основних показників якості: схожості, маси 1000 насінин, вологості насіння. чинний 2009-01-01 13 2008-03-26 № 101 ua
65.020.20 ДСТУ 4949:2008 Розсадництво плодових культур, винограду та хмелю. Культура ізольованих тканин. Порядок створення Цей стандарт поширюється на порядок створення рослин ізольованими тканинами (культура in vitro) в штучних умовах генетично однорідного, оздоровленого садивного матеріалу плодових культур, винограду та хмелю для закладання базових маточних насаджень перспективних сортів та селекційних форм і сортів, внесених до Державного реєстру сортів рослин України. чинний 2009-01-01 14 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4950:2008 Проектування розсадників плодових культур. Загальні вимоги Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо розроблення проектної документації на створення і вирощування садивного матеріалу плодових культур. Вимоги, встановлені цим стандартом, поширюються на проектні організації усіх форм власності та підпорядкування під час розробляння проектів. чинний 2009-01-01 10 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4951:2008 Насадження плодові . Проектування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на проектування плодових насаджень проектними підприємствами усіх форм власності під час розроблення проектів. чинний 2009-01-01 22 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4952:2008 Ягідні насадження. Проектування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на проектні підприємства усіх форм власності і підпорядкування, які проектують ягідні насадження і встановлюють склад, порядок розроблення та загальні вимоги до проектно-кошторисної документації. чинний 2009-01-01 9 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4955:2008 Виноградники. Проектування. Загальні вимоги Цей стандарт застосовують під час проектування виноградних насаджень проектні організації всіх форм власності. чинний 2009-07-01 15 2008-03-26 № 101 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 4972:2008 Буряки кормові. Посівні якості елітного та базисного насіння. Технічні умови Цей стандарт поширюється на підготовлене до сівби елітне насіння сортів та базисне насіння компонентів гібридів кормових буряків. Стандарт не поширюється на підготовлене до сівби репродукційне гібридне насіння кормових буряків. чинний 2009-01-01 11 2008-04-16 № 125 ua
65.020.20 ДСТУ 4981:2008 Цикорій коренеплідний. Збирання. Показники якості та методи їх визначання Цей стандарт установлює показники якості виконання технологічного процесу збирання цикорію коренеплідного та методи їх визначання. Цей стандарт поширюється на цикорієсійні господарства, машинобудівні організації, наукові та випробовувальні установи, незалежно від форм власності, які збирають коренеплоди цикорію. чинний 2009-01-01 9 2008-05-05 № 140 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 4982:2008 Буряки цукрові. Методи визначання густоти стояння рослин та врожайності Цей стандарт установлює методи визначання густоти стояння рослин, маси коренеплоду та врожайності цукрових буряків. Цей стандарт поширюється на методи відбирання проб цукрових буряків в процесі вегетації для визначання динаміки ростових процесів і накопичення цукру в коренеплодах, а також прогнозування врожайності, щоб встановити оптимальний режим збирання та переробляння цукросировини. чинний 2009-01-01 11 2008-05-05 № 140 ua
65.020.20 ДСТУ 4983:2008 Буряки цукрові. Експрес-методи визначання технологічних показників якості коренеплодів Цей стандарт установлює експрес-методи визначання технологічної якості коренеплодів цукрових буряків. Застосування розроблюваного стандарту сприятиме скороченню строків аналізування, щоб отримати об’єктивну оцінку цукросировини в процесі вегетації для встановлення оптимального режиму їх переробляння. чинний 2009-01-01 11 2008-05-05 № 140 ua
65.020.20 ДСТУ 4984:2008 Буряки цукрові. Методи відбирання та готування проб коренеплодів для визначання технологічних показників їхньої якості Цей стандарт поширюється на методи відбирання проб коренеплодів цукрових буряків у польових умовах та на цукрових заводах під час здавання-приймання цукросировини та готування їх для визначання якості. Положення цього стандарту поширюється на коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Застосування розроблюваного стандарту створить передумови для відбирання проб з урахуванням біологічних особливостей коренеплодів, одержання бурякової кашки з усіх складових частин коренеплодів, що забезпечить об’єктивне оцінювання їх технологічної якості. Цей стандарт регламентує і уніфікує методи відбирання проб коренеплодів для визначання їхньої якості на всіх етапах оцінювання. чинний 2009-01-01 9 2008-05-05 № 140 ua
65.020.20 ДСТУ 5036:2008 Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначання чистоти маси 1000 насінин та вологості Цей стандарт поширюється на насіння дерев і кущів, призначене для висівання. Стандарт встановлює правила та методи відбирання, формування і приймання середніх проб насіння для визначання чистоти, схожості, життєздатності, доброякісності, маси 1000 насінин, вологості, зараженості насіння хворобами, заселеності та пошкодженості шкідниками. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, чинних на території України, і які займаються заготівлею та реалізацією насіння дерев і кущів посівної призначеності. Вимоги стандарту є обов’язковими у процесі виробництва насіння та державного лісонасіннєвого контролювання. чинний 2009-01-01 51 4-2010* ГОСТ 13056.1-67,ГОСТ 13056.2-89,ГОСТ 13056.3-86,ГОСТ 13056.4-67 2008-08-04 № 270 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 5044:2008 Перець і баклажан. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у процесі вирощування перцю солодкого, перцю гострого і баклажана на продовольчі цілі та насіння, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2009-07-01 18 2008-08-04 № 269 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 5045:2008 Кавун, диня, гарбуз. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої треба дотримуватися у процесі вирощування кавуна, дині і гарбуза, методів контролювання та оцінювання якості робіт чинний 2009-07-01 15 2008-08-04 № 269 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 5046:2008 Насіння кавуна, дині, гарбуза. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, яку треба витримувати у процесі вирощування насіння кавуна, дині і гарбуза, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2009-10-01 15 2008-08-04 № 269 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 5048:2008 Часник. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, яку треба витримувати у процесі вирощування часнику, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2009-10-01 15 2008-08-04 № 269 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 5049:2008 Соя. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги щодо технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування сої, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт. чинний 2009-10-01 13 2008-08-04 № 269 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 5082:2008 Буряки цукрові. Методи визначання насіннєвої інфекції Цей стандарт установлює методи визначання інфікованості насіння цукрових буряків мікроміцетами — збудниками різних хвороб для знезараження його та розробляння заходів захисту від них. чинний 2010-01-01 7 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5083:2008 Буряки. Методи виявляння ризоманії Цей стандарт установлює методи виявляння збудника ризоманії під час вирощування, заготовлювання, зберігання чи перевезення коренеплодів цукрових, кормових і столових буряків та ґрунту. чинний 2010-01-01 17 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5084:2008 Методи обстежування та відбирання проб для виявляння ризоманії буряків Цей стандарт поширюється на методи обстежування та відбирання проб для виявляння ризоманії буряків. Подані у стандарті норми та методи обстежування призначені забезпечити репрезентативність проб коренеплодів буряків та ґрунту для виявляння ризоманії. чинний 2010-01-01 9 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5085:2008 Буряки цукрові. Солома пшениці озимої як органічне добриво. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні вимоги до використання соломи пшениці озимої (далі по тексту соломи) як органічного добрива під цукрові буряки. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які використовують у системі удобрювання цукрових буряків солому як органічне добриво. чинний 2010-01-01 7 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5086:2008 Буряки цукрові. Показники ґрунтової діагностики азотного живлення та методи їх визначання Цей стандарт установлює методи визначання показників ґрунтової діагностики азотного живлення. Стандарт передбачає встановлення оптимальної забезпеченості рослин цукрових буряків азотом впродовж періоду вегетації. Положення цього стандарту застосовують науково-дослідні та інші установи, які проводять діагностичне обстеження ґрунтових масивів під цукрові буряки. чинний 2010-01-01 11 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5087:2008 Буряки цукрові. Пересадне насінництво. Методи контролювання якості розсади Цей стандарт поширюється на методи контролювання якості розсади під час вирощування насіння цукрових буряків пересадним способом у південних зрошуваних зонах України. Стандарт встановлює вимоги до методів забезпечування якості розсади: стан насадження рослин у розсаднику, якість розсади перед пересаджуванням, методи їх визначання. чинний 2010-01-01 9 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5088:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності дії інсектицидів Цей стандарт встановлює методи визначання ефективності дії інсектицидів за умови обробляння ними насіння та внесення у рядок під час сівби. Цей стандарт застосовують у сільському господарстві. Цей стандарт поширюється на рослини цукрових буряків і визначає ефективність дії інсектицидів проти шкідників сходів цієї культури. чинний 2010-01-01 9 2008-11-26 № 424 ua
65.020.20 ДСТУ 5089:2008 Буряки цукрові. Показники якості вирощування насінників безвисадковим методом Цей стандарт поширюється на безвисадковий метод вирощування насіння цукрових буряків. Цей стандарт установлює показники якості вирощування насінників безвисадковим методом. Цей стандарт установлює порядок та методи визначання показників якості насінників. Цей стандарт застосовують, щоб контролювати показники якості насінників у процесі їх вирощування. Цей стандарт не поширюється на показники якості насіння. чинний 2010-01-01 9 2008-11-26 № 424 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 5090:2008 Буряки. Насіння. Методи визначання чистоти, вирівнюваності за розмірами, однонасінності Цей стандарт установлює методи визначання чистоти і однонасінності заготовлюваного та підготовленого до сівби насіння буряків та насіння, що перебуває в процесі технологічного обробляння, та метод визначання вирівнюваності за розмірами відкаліброваного насіння, підготовленого до сівби. чинний 2010-01-01 13 ГОСТ 22617.1-77 2008-11-26 № 424 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 6006:2008 Насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Технічні умови Цей стандарт поширюється на оригінальне, елітне, репродукційне та гібридне насіння овочевих, баштанних культур і кормових коренеплодів (далі насіння), розфасоване в спожткову тару. Цей стандарт встановлює вимоги до фасування, пакування, маркування, правила приймання, заготовляння, транспортування та зберігання насіння, призначеного для реалізації в оптовій та роздрібній торгівельних мережах, а також встановлює порядок його документального оформлення. чинний 2009-07-01 28 3-2009*, 1-10–2015 ГОСТ 28676.8-90,ДСТУ 2240-93 в частині пакування, зберігання, транспортування і документування насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів 2008-12-22 № 487 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 6008:2008 Томат. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у процесі вирощування томата на продовольчі цілі та насіння, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 17 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6012:2008 Цибуля. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час вирощування цибулі ріпчастої та цибулі-шалот з насіння і сіянки, методи контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 15 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6013:2008 Капуста головчаста. Технологія вирощування. Основні положення Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час вирощування капусти білоголової ранньостиглої, середньостиглої, пізньостиглої та червоноголової розсадним і безрозсадним способами, методи контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 17 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6014:2008 Морква і буряк столовий. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, яку треба витримувати у процесі вирощування моркви та буряка столового, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 17 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6015:2008 Насіння огірка, кабачка, патисона. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої треба дотримуватись у процесі вирощування насіння огірка, кабачка і патисона, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 15 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6016:2008 Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої треба дотримуватись у процесі вирощування огірка, кабачка і патисона, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2010-01-01 15 2008-12-22 № 487 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 6052:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності дії гербіцидів на бур’яни Цей стандарт установлює методи визначання ефективності дії гербіцидів на бур’яни в посівах цукрових буряків. Цей стандарт поширюється на усі суб’єкти у галузі буряківництва, які використовують гербіциди для захисту посівів цукрових буряків від бур’янів. чинний 2010-01-01 7 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6053:2008 Буряки цукрові. Садіння коренеплодів маточних. Показники якості та методи їх визначання Цей стандарт установлює показники якості садіння маточних коренеплодів цукрових буряків та методи їх визначання. Цей стандарт застосовують для контролювання показників якості садіння маточних коренеплодів цукрових буряків. чинний 2010-01-01 9 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6054:2008 Буряки цукрові. Сівба. Показники якості та методи їх контролювання Цей стандарт установлює методи визначання показників якості сівби цукрових буряків. Цей стандарт уніфікує і регламентує методи визначання показників якості сівби цукрових буряків. Цей стандарт поширюється на методи визначання показників якості сівби цукрових буряків у наукових установах та бурякосійних господарствах, незалежно від форм власності. чинний 2010-01-01 9 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6055:2008 Буряки цукрові. Методи отримування розсади клональним мікророзмноженням Цей стандарт установлює вимоги до методів отримування розсади цукрових буряків клональним мікророзмноженням. Цей стандарт застосовують для прискорення селекційного процесу. Цей стандарт поширюється на установи, які займаються селекцією цукрових буряків. чинний 2010-01-01 14 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6056:2008 Буряки. Метод визначання живих змінених організмів у насіннєвому та рослинному матеріалі з використанням полімеразної ланцюгової реакції Цей стандарт установлює вимоги до методу якісного аналізування живих змінених організмів в рослинній продукції кормових та цукрових буряків будь-якого походження: з насіння, з листового та стеблового матеріалу, з кореневої системи та коренеплодів. Цей стандарт поширюється на рослинний матеріал диких та селекційних форм цукрових та кормових буряків будь-якого походження — на селекційні лінії, гібриди та сорти, які вирощують, заготовлюють, зберігають, реалізують на території України, імпортують чи експортують. Цей стандарт застосовують для визначання наявності живих змінених організмів в рослинній продукції кормових та цукрових буряків методом полімеразної ланцюгової реакції, в якій використовують очищену ДНК, виділену з рослинного матеріалу різного походження, та спеціально підібрані пари праймерів. чинний 2010-01-01 25 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6057:2008 Буряки цукрові. Методи визначання шкідливості бурякової нематоди Цей стандарт установлює методи визначання шкідливості бурякової нематоди. Цей стандарт застосовують у сільському господарстві для виявляння бурякової нематоди та діагностування гетеродерозу у посівах цукрових буряків та їх насінників. Цей стандарт поширюється на всі суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням цукрових буряків чинний 2010-01-01 11 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6058:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ураженості хворобами Цей стандарт застосовують у сільському господарстві для визначання ураженості цукрових буряків найпоширенішими хворобами у період їх вегетації. Стандарт установлює методи обстежування посівів, відбирання проб рослин, їх аналізування і визначання втрат урожаю коренеплодів залежно від ступеня розвитку хвороб. чинний 2010-01-01 9 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6059:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності дії фунгіцидів проти хвороб та інсектицидів проти шкідників після обприскування Цей стандарт застосовують у сільському господарстві для визначання ефективності дії фунгіцидів та інсектицидів після обприскування ними рослин. Цей стандарт поширюється на спосіб обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидами та інсектицидами і встановлює методи визначання ефективності їх дії проти хвороб та шкідників. чинний 2010-01-01 9 2008-12-26 № 507 ua
65.020.20 ДСТУ 6068:2008 Насіння соняшнику. Сортові та посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на насіння батьківських форм, гібридів і сортів соняшнику в частині показників сортової чистоти (типовості), фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин і бур’янів, енергії проростання, схожості, вологості. Вимоги, встановлені цим стандартом, застосовні в процесі насінництва батьківських форм, гібридів та сортів соняшнику, у процесі державного і внутрішньогосподарського насіннєвого контролювання. Насіння, яке не відповідає вимогам цього стандарту, до реалізації й сівби не допускають. Цей стандарт застосовують науково-дослідні установи, усі суб’єкти насінництва. чинний 2010-01-01 12 ДСТУ 2240-93 в частині сортових та посівних якостей насіння соняшнику 2008-12-31 № 525 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7002:2009 Буряки цукрові поліплоїдні. Насіння. Методи визначання однорідності та стабільності за ступенем плоїдності Цей стандарт поширюється на насіння цукрових буряків поліплоїдних, а саме триплоїдних гібридів та тетраплоїдних багатонасінних запилювачів. Стандарт установлює методи визначання ступеня плоїдності компонентів гібридів і триплоїдних гібридів. чинний 2009-07-01 14 2009-03-19 № 115 ua
65.020.20 ДСТУ 7008:2009 Хміль. Технологія вирощування. Загальні вимоги Об’єкт стандартизації — технологічний процес вирощування хмелю. Цей стандарт установлює загальні вимоги до технологічного процесу вирощування хмелю, методів контролювання та оцінювання якості робіт. Положення цього стандарту застосовують усі суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням хмелю, незалежно від форми власності та виду діяльності, а також навчальні та науководослідні установи і громадські організації. чинний 2011-01-01 23 2009-04-14 № 146 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7015:2009 Рослини горщечкові декоративно-листяні. Технічні умови Цей стандарт поширюється на горщечкові декоративно-листяні рослини, призначені для оптової та роздрібної торгівлі. чинний 2011-01-01 15 ГОСТ 22383-77 2009-05-12 № 184 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7016:2009 Насіння однорічних і дворічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на насіння однорічних і дворічних квітково-декоративних культур, призначене для висівання. Стандарт установлює вимоги до посівних якостей насіння і призначений для науково-дослідних установ, суб’єктів насінництва, насіннєвих інспекцій. чинний 2011-01-01 17 ГОСТ 12260-81 2009-05-12 № 184 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7017:2009 Насіння багаторічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на насіння багаторічних квітково-декоративних культур, призначене для висівання. Стандарт встановлює вимоги до посівних якостей насіння і призначений для науководослідних установ, суб’єктів насінництва, насіннєвих інспекцій. чинний 2011-01-01 17 ГОСТ 12420-81 2009-05-12 № 184 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7018:2009 Насіння квітково-декоративних культур. Правила приймання та методи визначення якості  Цей стандарт поширюється на насіння квітково-декоративних культур, призначене для висівання, і встановлює правила відбирання, формування та приймання проб, методи аналізування чистоти і відходів, вмісту насіння інших видів, схожості, вологості, зараженості хворобами і заселеності шкідниками, а також документацію на призначене для висівання насіння. чинний 2011-01-01 57 ГОСТ 24933.0-81,ГОСТ 24933.1-81,ГОСТ 24933.2-81,ГОСТ 24933.3-81 2009-05-12 № 184 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7026:2009 Саджанці обліпихи. Технічні умови Цей стандарт установлює технічні умови до показників якості саджанців обліпихи. Цей стандарт поширюється на саджанці обліпихи, призначені для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих та розсадницьких господарствах різних форм власності в Україні, а також для реалізації населенню. Цей стандарт рекомендовано застосовувати садівничим та розсадницьким господарствам різних форм власності в Україні, які вирощують саджанці обліпихи для реалізації. чинний 2011-01-01 13 2009-05-22 № 193 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7027:2009 Селекція хмелю. Технологічний процес. Методи випробовування Цей стандарт застосовний у галузі хмелярства і поширюється на всі сорти і гібриди хмелю, які створюють в наукових установах України. У цьому стандарті визначено параметри селекційного процесу та характеристику методики створювання нових сортів хмелю звичайного. Стандарт містить опис основних етапів селекційного процесу і добору кращих форм за господарсько-цінними ознаками з вихідного селекційного матеріалу різного генетичного походження. чинний 2011-07-01 24 2009-05-22 № 193 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7028:2009 Рослинництво. Гранули хмелю. Технічні умови Цей стандарт поширюється на гранули хмелю, що являють собою дрібні, щільні грудочки кулястої, циліндричної, або прямокутної форми, виготовлені з подрібнених шишок хмелю і призначені для виробництва пива та використання у інших галузях господарства України. Цей стандарт застосовують підприємства, установи і організації, а також громадянисуб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності. Зміна № 2 до цього стандарту передбачає: – актуалізацію нормативних документів, на які є посилання в тексті ДСТУ 7028:2009; – передбачено використання в методі інфрачервоної лампи та аналізатора вологи; – доповнено переліком апаратури, матеріалі та реактивів; – доповнено методом визначення масової частки вологи в гранулах хмелю за допомогою аналізатора вологи; – подано правила опрацювання результатів. чинний 2011-07-01 35 1-8-2019, 2-1-2022 2009-05-22 № 193, 2019-08-20 № 267(зміна № 1), 2022-01-20 № 18 (зміна № 2) ua ТК 36
65.020.20 ДСТУ 7029:2009 Рослинництво. Методи вирощування садивного матеріалу хмелю Цей стандарт установлює параметри технологічних операцій вирощування саджанців хмелю в шкілках польових сівозмін, стаціонарних типових шкілках з насипним субстратом, а також в контейнерах, заповнених субстратом, для вирощування саджанців з закритою кореневою системою. Положення цього стандарту застосовують у наукових установах, хмелерозсадницьких та інших хмелегосподарствах різних форм власності та підпорядкування. чинний 2011-07-01 17 2009-05-22 № 193 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7031:2009 Рослинництво. Методи захисту хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів Цей стандарт встановлює методи захисту хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів. чинний 2011-07-01 17 2009-05-22 № 193 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7038:2009 Саджанці кущових ягідних культур. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування садивного матеріалу смородини, порічки та аґрусу, який використовується для закладання маточних насаджень із метою отримання живців, відсадків і саджанців. чинний 2011-01-01 17 2009-06-22 № 226 ua НОС
65.020.20 ДСТУ 7039:2009 Саджанці зерняткових культур. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на технологію вирощування садивного матеріалу зерняткових культур (яблуні, груші та айви) в розсаднику, який використовують для закладання маточно-насіннєвих, промислових, аматорських насаджень. чинний 2011-01-01 17 2009-06-22 № 226 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7062:2009 Буряки цукрові. Збирання. Показники якості та методи їх визначання Цей стандарт установлює показники якості збирання цукрових буряків та методи їх визначання. Цей стандарт поширюється на бурякосійні господарства, машинобудівні організації, наукові та випробовувальні установи, незалежно від форм власності, які збирають цукрові буряки. чинний 2011-01-01 11 2009-09-11 № 330 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7067:2009 Хміль. Технічні умови Цей стандарт поширюється на хміль спресований (легкого або щільного пресування), який виробляють з висушеного хмелю для потреб харчової промисловості та виготовлення хмельових препаратів. Вимоги цього стандарту стосуються підприємств, установ і організацій, а також громадянсуб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності. чинний 2011-07-01 19 1-7-2023 ДСТУ 4097.1-2002,ДСТУ 4097.2-2002,ДСТУ 4098.1-2002,ДСТУ 4098.2-2002 2009-10-05 № 357; 2023-07-03 № 173 (зміна № 1) 2023-08-17 № 202 (зміна до № 173) ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7128:2009 Сорт рослин. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на сорти всіх видів рослин, що створюють в Україні. Цей стандарт установлює взаємовідносини між юридичними та фізичними особами щодо використання сорту як об’єкта інтелектуальної власності. чинний 2010-06-01 10 2009-12-25 № 474 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7139:2009 Буряки кормові. Процеси ведення насінництва Цей стандарт установлює процеси ведення насінництва кормових буряків: вирощування передбазисного, базисного, гібридного, оригінального, елітного, репродукційного насіння. Стандарт застосовують у насінництві сортів-популяцій, гібридів кормових буряків, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) науково-дослідні установи, суб’єкти насінництва, атестовані на такий вид діяльності. чинний 2012-01-01 9 2009-12-25 № 474 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7171:2010 Ожина. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на технологічні процеси вирощування ожини в господарствах України, які займаються виробництвом і реалізацією плодів цієї культури. чинний 2012-01-01 11 2010-10-11 № 456 ua
65.020.20 ДСТУ 7184:2010 Культури плодові та ягідні. Методи оздоровлення садивного матеріалу від вірусних та вірусоподібних інфекцій Цей стандарт установлює методи оздоровлення маточних рослин плодових і ягідних культур, призначених для вирощування вільного від шкодочинної вірусної інфекції садивного матеріалу для створення маточних насаджень в Україні. чинний 2011-07-01 10 2010-12-27 № 591 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 7185:2010 Культури плодові та ягідні. Методи визначення фітовірусологічного статусу садивного матеріалу кущових ягідних культур Цей стандарт установлює методи визначення фітовірусологічного статусу саджанців, живців і відсадків кущових ягідних культур (смородина й порічка, аґрус, малина, ожина), призначених для вирощування садивного матеріалу культурних сортів для промислових насаджень, а також закладання маточників в Україні. Цей стандарт поширюється на такі культури: смородина чорна (Ribes nigrum), порічка (Ribes rubrum), аґрус (Ribes uva-crispa), малина (Rubus idaeus) та ожина (Rubus fruticosus). Норми стандарту можуть бути використані під час оцінювання фітовірусологічного статусу споріднених видів та міжвидових гібридів. чинний 2011-07-01 13 2010-12-27 № 591 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7186:2010 Культури плодові та ягідні. Методи визначення фітовірусологічного статусу садивного матеріалу суниці Цей стандарт установлює методи визначення фітовірусологічного статусу рослин та відсадків суниці, призначених для вирощування садивного матеріалу культурних сортів з метою створення промислових насаджень, а також закладання маточників в Україні. чинний 2011-07-01 11 2010-12-27 № 591 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 7200:2010 Насіння плодових зерняткових порід. Заготівля та виробництво Цей стандарт поширюється на насіння плодових зерняткових порід яблуні, груші та айви, призначених для висівання і використання їх як насіннєвий підщепний матеріал, і установлює вимоги до маточно-насіннєвих садів плодових зерняткових порід, а також вимоги до виконання технологічних процесів під час збирання плодів і заготовляння насіння зерняткових порід. Цей стандарт встановлює методи виробництва і заготовляння плодового насіння зерняткових порід яблуні, груші, айви. У цьому стандарті також встановлено вимоги до зберігання насіння плодових зерняткових порід (яблуні, груші та айви). чинний 2011-10-01 20 2010-12-28 № 604 ua ТК 110
65.020.20 ДСТУ 7240:2011 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів аґрусу Цей стандарт поширюється на всі сорти виду Grossularia reclinate L., а також установлює порядок ідентифікації сортів аґрусу під час досліджень на відмінність, однорідність та стабільність для надання охорони прав на сорт як об’єкту інтелектуальної власності. чинний 2012-01-01 16 2011-02-10 № 51 ua
65.020.20 ДСТУ 7241:2011 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів малини Цей стандарт поширюється на всі сорти виду Rubus idaeus L. та їх гібриди. Цей стандарт установлює порядок ідентифікації сортів малини під час проведення досліджень на відмінність, однорідність та стабільність для надання охорони прав на сорт як об’єкта інтелектуальної власності. чинний 2012-01-01 20 2011-02-10 № 51 ua
65.020.20 ДСТУ 7242:2011 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу аґрусу Цей стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень і садивного матеріалу ягідної культури аґрусу, для отримання чистосортного ідентифікованого садивного матеріалу у господарствах різних форм власності. чинний 2012-01-01 34 2011-02-10 № 51 ua
65.020.20 ДСТУ 7316:2013 Міцелій їстівних грибів субстратний. Технічні умови Цей стандарт поширюється на міцелій їстівних грибів на субстраті. Як субстрат можна використовувати солому злакових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса, проса), стебла та стержні кача– нів кукурудзи, лушпиння соняшника, тирсу, курячий послід, кінський гній та відходи рослинництва, тваринництва, переробної промисловості, а також їх суміші. чинний 2014-01-01 10 2013-10-14 № 1231 ua
65.020.20 ДСТУ 7330:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу смородини та порічок Цей стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень і садивного матеріалу ягідних культур смородини та порічок. Апробацію проводять щоб отримати чистосортний ідентифікований садивний матеріал для закладання ягідних насаджень у господарствах різних форм власностей чинний 2014-01-01 41 2013-10-14 № 1231 ua
65.020.20 ДСТУ 7331:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу суниці та малини Цей стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень і садивного матеріалу ягідних культур суниці та малини, яку застосовують для отримування чистосортного ідентифікованого садивного матеріалу, для закладання ягідних насаджень у господарствах різних форм власності. чинний 2014-01-01 45 2013-10-14 № 1231 ua
65.020.20 ДСТУ 7332:2013 Плодові культури. Відбирання зразків для морфологічних досліджень Цей стандарт установлює правила відбирання рослинних зразків та морфологічних досліджень ознак сортів плодових культур і поширюється на всі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.), груші (Pyrus communis L.), айви (Cydonia Mill. (sensu stricto)), сливи (Prunus domestica L.), аличі (Prunus cerasifera Ehrh.), вишні (Prunus cerasus L.), черешні (Prunus avium L.), персика (Prunus persica (L.) Batsch.) та абрикоса (Prunus armeniaca L.). чинний 2014-01-01 15 2013-10-14 № 1231 ua
65.020.20 ДСТУ 7333:2013 Ягідні культури. Відбирання зразків для морфологічних досліджень Цей стандарт установлює правила відбирання рослинних зразків та морфологічних досліджень ознак сортів ягідних культур і поширюється на всі сорти смородини виду Ribes nigrum L., порічок Ribes sylvestre (Zam), аґрусу Grossularia reclinata Z., малини Rubus idaeus Z., суниці Fragaria x ananassa Duch. чинний 2014-01-01 14 2013-10-14 № 1231 ua
65.020.20 ДСТУ 7367:2013 Стевія. Живцювання. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на технологічний процес вегетативного розмноження стевії зеленими живцями. Цим стандартом користуються працівники тепличних комплексів сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням розсади стевії зеленими живцями. чинний 2014-01-01 9 2013-08-22 № 1010 ua
65.020.20 ДСТУ 7368:2013 Стевія. Клонування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на клонування стевії та технологічний процес дорощування рослин стевії до повноцінної розсади, придатної для висаджування у відкритий ґрунт. Цим стандартом користуються працівники тепличних комплексів сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням розсади стевії. чинний 2014-01-01 9 2013-08-22 № 1010 ua
65.020.20 ДСТУ 7383:2013 Буряки цукрові. Методи визначення споживання води Цей стандарт установлює метод визначання споживання води цукровими буряками залежно від запасів вологи у ґрунті. Це забезпечить контролювання споживання води під час вирощування цукрових буряків. чинний 2014-03-01 9 2013-08-22 № 1010 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7384:2013 Буряки цукрові. Метод визначання хіміко-фітосанітарного стану посівів у передзбиральний період Цей стандарт установлює метод визначання хіміко-фітосанітарного стану посівів цукрових буряків у передзбиральний період. Стандарт поширюється на метод передзбирального обстеження з визначення забур’яненості посівів, обліку ураження хворобами, пошкодження шкідниками та хімічного складу коренеплодів. Цей стандарт застосовують науково-дослідні установи, сировинні лабораторії цукрових заводів і бурякосійні господарства. чинний 2014-03-01 15 2013-08-22 № 1010 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7385:2013 Буряки цукрові. Методи визначання пектинових речовин і сапоніну в коренеплодах Цей стандарт поширюється на методи визначання масової частки пектинових речовин і сапоніну в коренеплодах цукрових буряків. Стандарт уніфікує методи визначання масової частки пектинових речовин і сапоніну в коренеплодах. Застосування розроблюваного стандарту сприятиме об’єктивному оцінюванню бурякосировини на вміст пектинових речовин і сапоніну в коренеплодах як у період вегетації, так і під час збирання цукрових буряків. чинний 2014-03-01 11 2013-08-22 № 1010 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7406:2013 Карантин рослин. Методи фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання Цей стандарт встановлює методи фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання, які експортують, імпортують, перевозять транзитом через територію України чи по країні з різних зон. чинний 2014-07-01 15 2013-12-11 № 1469 ua
65.020.20 ДСТУ 7439:2013 Капуста кольрабі. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, яка повинна витримуватись під час вирощування капусти кольрабі, і параметри до їх виконання, а також методи контролювання та оцінки якості робіт. Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання України, незалежно від форм власності, які вирощують капусту кольрабі. чинний 2014-07-01 15 2013-11-29 № 1423 ua
65.020.20 ДСТУ 7441:2013 Буряки цукрові. Показники якості збирання насіння та методи їх визначання Цей стандарт установлює показники якості збирання насіння цукрових буряків та методи їх визначання. Цей стандарт застосовують для контролювання показників якості збирання насіння цукрових буряків. чинний 2014-07-01 9 2013-11-29 № 1423 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7442:2013 Буряки цукрові. Розпушування ґрунту. Загальні вимоги Цей стандарт установлює загальні вимоги до розпушування ґрунту під цукрові буряки у вигляді агрономічно обґрунтованих і регламентованих меж оптимальних величин найважливіших показників агрофізичного, агрохімічного, технологічного та біологічного стану обробленого ґрунту. Цей стандарт застосовують для вибирання знарядь та системи обробітку ґрунту залежно від ґрунтово-кліматичних умов, забур’яненості ґрунту, а також під час випробовування нових знарядь обробітку ґрунту під цукрові буряки. чинний 2014-07-01 7 2013-11-29 № 1423 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7445:2013 Саджанці дерев і кущів. Технічні умови Цей стандарт поширюється на саджанці дерев і кущів, вирощуваних у розсадниках і призначених для використовування в зеленому будівництві та лісовому господарстві. чинний 2014-07-01 11 ГОСТ 24835-81 в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання 2013-11-29 № 1423 ua
65.020.20 ДСТУ 7459:2013 Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час вирощування плодів смородини і порічки: вибирання ділянки та передпосадкової підготовки площі і ґрунту, добирання сортів, строків, схем і техніки садіння рослин, догляду за насадженнями, механізованого збирання врожаю. чинний 2014-09-01 16 2013-12-11 № 1470 ua
65.020.20 ДСТУ 7513:2014 Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Полісся та Лісостепу України Цей стандарт установлює шкалу для класифікації попередників і періодів чергування сільськогосподарських культур у сівозміні. Цей стандарт поширюється на сільськогосподарські культури, які вирощують у Поліссі і Лісостепу України. чинний 2015-02-01 17 2014-10-23 № 1257 ua
65.020.20 ДСТУ 7543:2014 Буряки цукрові. Збирання маточних коренеплодів. Показники якості та методи їх визначання У цьому стандарті установлено показники якості збирання маточних коренеплодів цукрових буряків та методи їх визначання. Цей стандарт застосовують для контролювання показників якості збирання маточних коренеплодів цукрових буряків. чинний 2015-04-01 9 2014-12-02 № 1431 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 7583:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Метод відбирання проб чинний 2015-05-01 11 ГОСТ 28605-90 2014-12-02 № 1429 ua
65.020.20 ДСТУ 7584:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Методи визначання вологи Цей стандарт поширюється на ефіроолійну квіткову та трав’янисту сировину, призначену для промислового перероблення, і встановлює методи визначання вмісту сторонньої вологи та вологи. Діапазон вимірювання масової частки вологи в сировині становить від 30 % до 80 %. чинний 2015-05-01 7 8–2015* ГОСТ 28606-90 2014-12-02 № 1429 ua
65.020.20 ДСТУ 7586:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Методи визначання домішок Цей стандарт поширюється на ефіроолійну квіткову та трав’янисту сировину, призначену для промислового перероблення, і встановлює методи визначання домішок. Діапазон вимірювання показника вмісту домішок становить від 0 % до 20 %. чинний 2015-05-01 7 8–2015* ГОСТ 28607-90 2014-12-02 № 1429 ua
65.020.20 ДСТУ 7638:2014 Культури зернові, зернобобові та круп’яні. Методи визначання густоти стояння рослин У цьому стандарті встановлено методи визначання густоти стояння рослин у період сходів і збирання врожаю зернових колосових, зернобобових і круп’яних культур. Цей стандарт призначений для застосування в наукових установах, суб’єктах господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування. чинний 2015-07-01 10 2014-12-29 № 1484 ua
65.020.20 ДСТУ 7639:2014 Культури кісточкові. Щепи. Вимоги та методи контролювання Цей стандарт поширюється на підщепи і щепи кісточкових культур та установлює основні біометричні параметри їх стану на певних фазах розвитку під час вирощування щеплених саджанців. Його застосовують в основному виробничому процесі шкілки саджанців. чинний 2015-07-01 9 2014-12-29 № 1484 ua
65.020.20 ДСТУ 7645:2014 Культури овочеві. Метод вегетативного розмноження in vitro Цей стандарт поширюється на часник, різні види цибулевих культур, хрін, естрагон, які розмножуються вегетативно, і встановлює метод клонального розмноження в культурі in vitro. чинний 2015-07-01 17 2014-12-29 № 1484 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 7666:2014 Насіння лікарських рослин (ехінацея пурпурова, розторопша плямиста). Сортові та посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на насіння сортів ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L) Moench) та розторопші плямистої (Silybum marianum L.), внесене в «Реєстр сортів рослин України, придатних для поширення в Україні» і призначене для реалізації і сівби. Цей стандарт установлює вимоги до сортових та посівних якостей насіння ехінацеї пурпурової та розторопші плямистої за показниками сортової чистоти, вмісту насіння основної культури, вмісту насіння інших видів, схожості та вологості. чинний 2015-07-01 7 2014-12-29 № 1484 ua
65.020.20 ДСТУ 7960:2015 Плодові культури. Методи апробації маточних насаджень яблуні Цей стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень вегетативно-розмножу- ваних (клонових) підщеп і маточно-сортових (живцевих) садів яблуні, яку застосовують із метою одержати чистосортний ідентифікований садивний матеріал яблуні для закладання товарних насаджень у господарствах різних форм власності. чинний 2017-01-01 39 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 7969:2015 Пшениця озима. Методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення Цей стандарт поширюється на сорти і селекційні лінії озимої пшениці та встановлює методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення. чинний 2017-01-01 13 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 7970:2015 Пшениця озима. Метод визначання морозостійкості через проморожування в рулонах Цей стандарт поширюється на озиму пшеницю і встановлює метод визначання морозостійкості її сортів та ліній через проморожування проростків у паперових рулонах. чинний 2017-01-01 11 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 7977:2015 Цибулини та бульбоцибулини квіткових культур. Технічні умови Цей стандарт поширюється на цибулини та бульбоцибулини квіткових культур, які призначені для реалізації, розмноження садивного матеріалу, вирощування квітів на зріз та озеленення. чинний 2017-01-01 19 ГОСТ 28849-90 2015-06-22 № 61 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8012:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації типів вегетативно розмножуваних підщеп яблуні Цей стандарт поширюється на всі типи вегетативно розмножуваних підщеп для сортів яблуні роду Malus Mill, а також установлює порядок їх ідентифікації під час досліджень на відмінність, однорідність і стабільність з метою надання охорони прав на тип підщепи як об’єкт інтелектуальної власності. чинний 2017-01-01 16 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8013:2015 Сіянці та саджанці шипшини. Технічні умови Цей стандарт поширюється на сіянці та саджанці шипшини таких видів: шипшина собача (Rosa сапіпа L.) та її форми, шипшина багатоквіткова (Rosa multiflora Thunb.), шипшина зморшкувата (Rosa rugosa Thunb.), шипшина пухка (Rosa laxa Retz.), шипшина травнева, або корична (Rosa majalis Herrm., або Rosa cinnamomea L.), шипшина сиза (Rosa glauca Pourr.), шипшина повисла (Rosa pendulina L.), шипшина горенківська (Rosa gorenkensis Bess.), шипшина афцелієподібна (Rosa subafzeliana Chrshan.), шипшина щитконосна (Rosa corymbifera Borkh.), шипшина вовча (Rosa lupulina Dubovik), шипшина кам’яниста (Rosa lapidosa Dubovik), шипшина степова (Rosa tesquicola Dubovik), шипшина Федосеева (Rosa fedoseevii Chrshan.), шипшина яблучна (Rosa pomifera Herrm.), а також на інші види шипшини насіннєвого походження, що вирощують у розсадниках та призначені для висаджування в парках, на присадибних ділянках, у лісопосадках та на промислових плантаціях на всій території України. Саджанці шипшини використовують як підщепи для сортів троянд різних садових груп, як вітамінозні рослини у фармацевтичній галузі, у садово-парковому дизайні та в лісомеліоративній справі для рекультивації земель і створення захисних насаджень. Сіянці та саджанці шипшини призначено для реалізації оптом та вроздріб. чинний 2017-01-01 9 ГОСТ 26231-84 2015-06-22 № 61 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8033:2015 Часник насіннєвий. Сортові та посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на часник насіннєвий (Allium Sativum L.), який використовують для сівби (садіння). чинний 2017-01-01 14 ГОСТ 30106-94 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8034:2015 Насіння капусти білоголової. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння капусти білоголової: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку ґрунту, внесен ня добрив, гербіцидів, сівби (садіння), догляду за рослинами, збирання, зберігання, очищення та до сушування насіння. Положення цього стандарту застосовують під час виробництва насіння капусти білоголово; всі суб’єкти господарювання незалежно від форм власності. чинний 2017-01-01 17 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8037:2015 Насіння плодових кісточкових порід. Заготівля та виробництво Цей стандарт установлює вимоги до маточно-насіннєвих садів кісточкових порід і поширюється ча насіння кісточкових порід вишні, черешні, сливи, аличі, абрикоса, персика і мигдалю, призначене для висівання і вирощування насіннєвого підщепного матеріалу. Цей стандарт встановлює вимоги до виконання технологічних процесів під час збирання плодів заготівлі насіння кісточкових порід, а також його зберігання. чинний 2017-01-01 19 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 8054:2015 Плодові культури. Порядок визначання основних апробаційних відмінностей сортів саджанців яблуні Цей стандарт поширюється на основні апробаційні відмінності саджанців помологічних сортів яблуні у розсаднику, для одержання садивного матеріалу у господарствах різних форм власності. чинний 2017-01-01 32 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8055:2015 Плодові культури. Методи апробації саджанців яблуні Цей стандарт поширюється на технологію апробації саджанців яблуні в розсаднику, яку застосовують із метою одержання чистосортного ідентифікованого садивного матеріалу для закладання товарних насаджень у господарствах різних форм власності. чинний 2017-01-01 19 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8064:2015 Коріандр. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій в тій послідовності, яку має бути витримано під час вирощування коріандру на зелень та для отримання насіння, як ефіроолійної сировини та посівного матеріалу, методів контролювання та оцінювання якості робіт. чинний 2017-01-01 13 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 8067:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Вимоги до заготівлі Цей стандарт поширюється на заготовлюване базисне насіння цукрових буряків. Цей стандарт установлює вимоги до показників якості заготовлюваного базисного насіння цукрових буряків однонасінних диплоїдних та багатонасінних диплоїдних і тетраплоїдних компонентів гібридів на основі ЦЧС та однонасінних диплоїдних сортів. Вимоги стандарту не поширюються на підготовлене до сівби базисне, передбазисне та фабричне насіння цукрових буряків. чинний 2017-01-01 7 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8072:2015 Насіння цибулі ріпчастої. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння цибулі ріпчастої: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку ґрунту, внесення добрив, застосування гербіцидів, сівби (садіння), догляду за посівами, збирання, зберігання, очищення і досушування насіння та оцінювання якості робіт. чинний 2017-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8094:2015 Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умови Цей стандарт поширюється на саджанці щеплені сосни звичайної (Pinus sylvestns L.) та ялини європейської (P/cea abies (L). Karst.) із закритою кореневою системою. Продукцію призначено для реалізації оптом і в роздріб. Обов’язкові вимоги до продукції, що убезпечують її виробництво, викладено у розділах. чинний 2017-01-01 7 в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання ГОСТ 26495-85 2015-06-22 № 61 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8098:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів білих і червоних порічок Цей стандарт поширюється на всі сорти виду Ribes sylvestre (Lam.), Ribes niveum (Lindl.), Ribes rubrum (L), а також установлює порядок ідентифікування сортів білих і червоних порічок під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність з метою надання охорони прав на сорт як об'єкт інтелектуальної власності. чинний 2017-01-01 14 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8099:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів смородини Цей стандарт поширюється на всі сорти виду Ribes nigrum L, а також установлює порядок ідентифікації сортів смородини під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність з метою надання охорони прав на сорт як об'єкт інтелектуальної власності. чинний 2017-01-01 16 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування овочів, призначених для дитячого харчування, а також визначає методи контролювання та регламентує оцінку якості робіт Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання України, незалежно від форм власності, які вирощують овочі для дитячого харчування. чинний 2017-01-01 25 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8116:2015 Розсада томата (помідора), перцю, баклажана в касетах. Технічні умови Цей стандарт поширюється на розсаду томата (помідора), перцю, баклажана в касетах, вирощену в захищеному ґрунті, яку призначено для масових строків висаджування у відкритий ґрунт. чинний 2017-01-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному ґрунті. Загальні вимоги Цей стандарт установлює вимоги до технології вирощування огірка в умовах захищеного ґрунту (скляні та плівкові ґрунтові теплиці). чинний 2017-01-01 21 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8130:2015 Рослини квітучі горщечкові. Технічні умови Цей стандарт поширюється на горщечкові квітучі рослини, призначені для оптової та роздрібної торгівлі. чинний 2017-01-01 15 ГОСТ 20453-90 2015-06-22 № 61 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних ґрунтопокривних рослин. Технічні умови Цей стандарт поширюється на садивний матеріал багаторічних ґрунтопокривних квіткових культур. Продукцію призначено для продажу оптом і вроздріб. чинний 2017-01-01 10 ГОСТ 28850-90 в частині багаторічних ґрунтопокривних квіткових культур 2015-06-22 № 61 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8138:2015 Кормові культури. Насіння багаторічних бобових трав (конюшина гібридна, конюшина повзуча, лядвенець рогатий). Технологія вирощування. Загальні вимоги Цей стандарт поширюється на кормове борошно, одержане з природних вапняків та черепашників і призначене для використання як кормової добавки у годівлі сільськогосподарської птиці та виробництві комбікормів. Цей стандарт установлює вимоги до якості вапнякового та черепашкового борошна. чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 45
65.020.20 ДСТУ 8140:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на базисне насіння цукрових буряків, підготовлене до сівби. Цей стандарт установлює вимоги до показників якості підготовленого до сівби базисного насіння цукрових буряків однонасінних диплоїдних та багатонасінних диплоїдних і тетраплоїдних компонентів гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС)та однонасінних диплоїдних сортів. Вимоги стандарту не поширюються на передбазисне, заготовлюване базисне та фабричне насіння цукрових буряків.Цей стандарт застосовують для всіх компонентів і гібридів підготовленого до сівби базисного насіння цукрових буряків, призначеного для вирощування фабричного насіння. чинний 2017-01-01 10 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8141:2015 Насіння цукрових буряків передбазисне. Посівні якості. Технічні умови Цей стандарт поширюється на передбазисне насіння цукрових буряків. Цей стандарт установлює вимоги до показників якості передбазисного насіння цукрових буряків, підготовленого до сівби, та методи визначення його якості. Вимоги стандарту не поширюються на базисне та фабричне насіння цукрових буряків. Цей стандарт застосовують для всіх компонентів сортів і гібридів підготовленого до сівби перед-базисного насіння цукрових буряків, призначеного для вирощування базисного насіння. чинний 2017-01-01 15 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8142:2015 Амарант. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 8143:2015 Баштанні культури. Технологія вирощування з використанням тимчасового плівкового укриття. Загальні вимоги чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8148:2015 Сорт рослин. Ідентифікація сортів суниці Цей стандарт установлює порядок ідентифікації сортів суниці під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність для надання охорони прав на сорт як об’єкт інтелектуальної власності, і поширюється на всі сорти суниці роду Fragaria L., родини Rosaceae. чинний 2017-01-01 24 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8149:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів яблуні Цей стандарт поширюється на всі сорти видуMalus domestica Borkh., установлює порядок ідентифікації сортів яблуні домашньої під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність для надання правової охорони на сорт як об’єкт інтелектуальної власності. чинний 2017-01-01 22 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8151:2015 Сорт рослин. Ідентифікація сортів груші Цей стандарт установлює порядок ідентифікації сортів груші під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність для надання охорони прав на сорт як об’єкт інтелектуальної власності, і поширюється на всі вегетативно розмножувані сорти плодоносного виду Pyrus communis L. чинний 2017-01-01 24 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8159:2015 Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Північного Степу України чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 159
65.020.20 ДСТУ 8174:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів сливи Цей стандарт установлює порядок ідентифікації сортів сливи домашньої під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність для надання охорони прав на сорт як об’єкт інтелектуальної власності й поширюється на всі сорти виду Prunus domesticа L. чинний 2017-01-01 20 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8177:2015 Ріпак озимий та ярий. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-01-01 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначання чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8191:2015 Буряки кормові. Збирання. Показники якості та методи їх визначання чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8192:2015 Буряки кормові. Інспектування насінницьких посівів і насіння. Загальні вимоги чинний 2017-04-01 15 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8193:2015 Буряки цукрові. Методи визначання шкідливості хвороб і шкідливих комах безвисадкових насінників чинний 2017-04-01 17 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8194:2015 Буряки цукрові. Біотехнологічні методи отримання тетраплоїдних запилювачів чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8195:2015 Буряки цукрові. Методи визначання бурякової нематоди чинний 2017-04-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8196:2015 Буряки цукрові. Методи визначення стійкості шкідливих комах до інсектицидів У цьому стандарті установлено методи визначання стійкості шкідливих комах до інсектицидів. чинний 2017-04-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8197:2015 Буряки цукрові. Методи визначання шкідливості бур’янів У цьому стандарті установлено методи визначання шкідливості бур’янів за їх кількістю, масою та площею проективного покриття листям у посівах буряків цукрових. чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8198:2015 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності ентомофагів, що регулюють чисельність шкідливих комах Цей стандарт установлює методи визначання ефективності ентомофагів проти шкідників і поширюється на захист посівів цукрових буряків за застосування сучасних інтенсивних технологій вирощування культури. Цей стандарт застосовують у галузі сільське господарство для об’єктивної оцінки визначання ефективності ентомофагів у контролюванні чисельності шкідників цукрових буряків. чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8199:2015 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності ентомопатогенних хвороб, що регулюють чисельність шкідливих комах чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8200:2015 Буряки цукрові. Методи створення тетраплоїдних запилювачів чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8201:2015 Буряки цукрові. Висадковий метод вирощування маточників чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8202:2015 Буряки цукрові. Зберігання маточників у стаціонарних сховищах. Загальні вимоги чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8203:2015 Буряки цукрові. Зберігання маточників у тимчасових сховищах. Загальні вимоги чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8204:2015 Буряки цукрові. Зернисті фосфорити як добриво та меліорант. Загальні вимоги чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8205:2015 Буряки цукрові. Використання калійних добрив. Загальні вимоги чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8206:2015 Буряки цукрові. Локальний спосіб внесення мінеральних добрив чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8207:2015 Стевія. Розсада насінників. Технічні умови Цей стандарт поширюється на розсаду насінників стевії. Стандарт установлює технічні вимоги до розсади насінників стевії та запроваджує методи контролювання показників розсади насінників стевії, правила приймання, транспортування, зберігання, вимоги щодо безпеки та охорони довкілля. чинний 2017-04-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8208:2015 Буряки цукрові. Насінники. Методи визначання біологічної ефективності регуляторів росту чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8209:2015 Буряки цукрові. Показники якості насіння, приймання, підготовлення його на насіннєвих заводах до сівби та методи їх визначання Цей стандарт поширюється на методи контролювання показників якості насіння цукрових буряків під час приймання насіння та підготовлення його до сівби на насіннєвих заводах чинний 2017-04-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови чинний 2017-04-01 7 РСТ УССР 1855-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8211:2015 Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний . Технічні умови чинний 2017-04-01 9 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8213:2015 Буряки цукрові. Процеси ведення насінництва чинний 2017-04-01 2015-06-22 № 61 ua ТК 29
65.020.20 ДСТУ 8243:2015 Картопля насіннева. Оздоровлений вихідний матеріал. Технічні умови чинний 2017-04-01 27 ГОСТ 29267-91, ГОСТ 29268-91 2015-06-22 № 61 ua
65.020.20 ДСТУ 8276:2015 Матеріал садивний кизилу.Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до показників якості, пакування, маркування, правил приймання, транспортування, методів контролювання садивного матеріалу кизилу (Cornus mas). Стандарт поширюється на садивний матеріал кизилу, призначений для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі та розсадницькі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал кизилу для реалізації. Стандарт придатний для сертифікації. чинний 2017-07-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8313:2015 Матеріал садивний калини звичайної. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до показників якості, пакування, маркування, правил приймання, транспортування, методів контролювання садивного матеріалу калини звичайної (Viburnum opulus). Цей стандарт поширюється на садивний матеріал калини звичайної, призначений для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі та розсадницькі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал калини звичайної для реалізації. Стандарт придатний для сертифікації. чинний 2017-07-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8322:2015 Матеріал садивний жимолості їстівної. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до показників якості, пакування, маркування, правил приймання, транспортування, методів контролювання і садивного матеріалу жимолості їстівної (Lonicera edulis). Цей стандарт поширюється на садивний матеріал жимолості їстівної, призначений для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні. Цей стандарт застосовують садівничі та розсадницькі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують садивний матеріал жимолості їстівної для реалізації. чинний 2017-07-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8330:2015 Культури плодові та ягідні. Методи діагностики вірусу шарки сливи чинний 2017-07-01 19 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8332:2015 Культури плодові та ягідні. Схема сертифікації садивного матеріалу фундука Цей стандарт установлює процедуру отримування тестованого на патогени садивного матеріалу фундука (Corylus avellana). Цей стандарт поширюється на визначення фітовірусологічного статусу садивного матеріалу фундука, призначеного для створення промислових насаджень та для закладання маточників фундука в Україні. чинний 2017-07-01 15 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8333:2015 Матеріал садивний горобини звичайної. Технічні умови 1.1 Цей стандарт установлює вимоги до показників якості, пакування, маркування, правил при- ймання, транспортування, методів контролювання і саджанців горобини звичайної (Sorbus aucuparia). 1.2 Цей стандарт поширюється на саджанці горобини звичайної, призначений для закладання маточних і промислових насаджень у садівничих господарствах різних форм власності в Україні. 1.3 Цей стандарт застосовують садівничі та розсадницькі господарства різних форм власності в Україні, які вирощують саджанці горобини звичайної для реалізації. 1.4 Стандарт придатний для сертифікації. 1.5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено в розділі 10. чинний 2017-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8334:2015 Живці плодових та ягідних культур. Технічні умови чинний 2017-07-01 11 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8335:2015 Підщепи плодових культур. Технічні умови чинний 2017-07-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ-Н ISPM 11:2015 ISPM 11:2004 Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів чинний 2017-07-01 31 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 159
65.020.20 ДСТУ UN/ECE S-1:2009 UN/ECE S-1:2007 Картопля насіннєва. Настанови щодо постачання та контролювання якості чинний 2011-07-01 2009-12-03 № 440 ua Передрук ТК 159
65.020.20 РСТ УССР 914-81 Насіння квіткових культур. Посівні якості. Технічні умови чинний 1983-01-01 18 1-12-87,2-10-91 РСТ УССР 914-73 1981-11-26 № 97 ru,ua ТК 160
65.020.20 ГОСТ 30061-93 ГОСТ 30061-93 Зерно и солома зерновых культур, лук репчатый, почва. Метод измерения уровня остаточных количеств гербицида старане чинний 1997-01-01 9 1995-07-28 № 262 ru ТК 159
65.020.20 ДСТУ 8439:2015 Насіння овочевих і баштанних рослин та кормових коренеплодів. Документація чинний 2017-07-01 47 2015-09-28 № 118 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8445:2015 Маточники столових коренеплодів. Способи та умови зберігання чинний 2017-07-01 2015-09-28 № 118 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8459:2015 Квіти зрізані. Айстри. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.6-73 2015-09-28 № 118 ua
65.020.20 ДСТУ 8460:2015 Квіти зрізані. Гвоздики ремонтантні галузисті. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 25608-83 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8461:2015 Квіти зрізані. Гербери. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.8-73 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8462:2015 Квіти зрізані. Гіпеаструми. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.13-81 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8463:2015 Квіти зрізані. Гладіолуси. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.10-73 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8464:2015 Квіти зрізані. Кали. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.11-81 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8465:2015 Квіти зрізані. Нарциси. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.9-73 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8466:2015 Квіти зрізані. Півонії. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 18908.5-73 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8467:2015 Квіти зрізані. Фрезії. Технічні умови чинний 2017-07-01 ГОСТ 28587-90 2015-09-28 № 118 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8469:2015 Часник. Технологія вирощування посадкового матеріалу. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-09-28 № 118 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8470:2015 Томат (помідор). Технологія вирощування гібридного насіння в захищеному ґрунті. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-09-28 № 118 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8478:2015 Рослинництво. Методи контролювання сортової типовості та однорідності насаджень хмелю чинний 2017-07-01 2015-09-28 № 118 ua ТК 36
65.020.20 ДСТУ 8486:2015 Садивний матеріал багаторічних квіткових культур (лілійники - Hemerocallis hybrida Hort.) Технічні умови Цей стандарт поширюється на садивний матеріал багаторічної квіткової культури — лілійника (Hemerocallis hybrida hort.), який вирощують у відкритому ґрунті на всій території України. Продукцію призначено для реалізації оптом і в роздріб. чинний 2017-07-01 11 2015-10-21 № 133 ua ТК 160
65.020.20 ДСТУ 8499:2015 Буркун. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8500:2015 Гірчиця. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8501:2015 Еспарцет. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8502:2015 Козлятник східний. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8503:2015 Льон-кучерявець. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8504:2015 Мак олійний. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8505:2015 Сафлор. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8506:2015 Суданська трава. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8507:2015 Фенхель. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8508:2015 Цибулини цибулі шалот. Сортові та посівні якості. Технічні умови 1.1 Цей стандарт поширюється на цибулини цибулі шалот, призначені для сівби чи садіння. 1.2 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля, викладено в розділах 7 та 8. чинний 2017-07-01 13 2015-10-21 № 133 ua
65.020.20 ДСТУ 8510:2015 Картопля. Вирощування в умовах краплинного зрошування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 9 2015-10-21 № 133 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8511:2015 Гриби глива. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8517:2015 Культури сільськогосподарські. Метод визначення чисельності шкідників у ґрунті чинний 2017-07-01 15 2015-10-21 № 133 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8518:2015 Кормові культури. Насіння багаторічних злакових трав (костриця лучна, тимофіївка лучна, тонконіг лучний). Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 132
65.020.20 ДСТУ 8519:2015 Овочеві та баштанні культури. Вирощування в умовах краплинного зрошування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8520:2015 Посіви овочевих культур. Методи визначання забур'яненості чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8554:2015 Квіти зрізані. Хризантеми. Технічні умови чинний 2017-01-01 ГОСТ 18908.2-73 2015-12-18 № 194 ua
65.020.20 ДСТУ 8555:2015 Квіти зрізані. Тюльпани. Технічні умови чинний 2017-01-01 ГОСТ 18908.7-73 2015-12-18 № 194 ua
65.020.20 ДСТУ 8557:2015 Насінництво. Інспектування овочевих і баштанних культур чинний 2017-01-01 30 2015-12-18 № 194 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8559:2015 Квіти зрізані. Лілії. Технічні умови чинний 2017-01-01 ГОСТ 18908.12-81 2015-12-18 № 194 ua
65.020.20 ДСТУ 8562:2015 Маточники та садивний матеріал винограду. Методи виявлення збудників вірусних хвороб та бактеріального раку чинний 2017-01-01 23 2015-12-18 № 194 ua ТК 23
65.020.20 ДСТУ 8597:2015 Живці хрону. Сортові якості. Технічні умови. Технічні умови чинний 2017-01-01 2015-12-18 № 194 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8625:2016 Овочі. Методи фітопатологічного контролю в період зберігання чинний 2018-01-01 11 2016-03-29 № 89 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8667:2016 Культури овочеві. Молекулярно-генетичний метод ідентифікації сортів і гібридів чинний 2017-10-01 21 2016-08-11 № 238 ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8673:2016 Цибуля порей. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2017-10-01 2016-08-11 № 238
65.020.20 ДСТУ 8687:2016 Цибуля багаторічна (цибуля батун, багатоярусна, цибуля слизун, запашна). Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2018-01-01 2016-08-11 № 238 ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8764:2018 Розсада томата, перцю, баклажана в касетах. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2019-07-01 19 2018-03-06 № 73 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8765:2018 Культури сільськогосподарські. Визначення чисельності шкідників методом косіння ентомологічним сачком чинний 2019-07-01 2018-03-06 № 73 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8766:2018 Редька. Технологія вирощування. Загальні вимоги чинний 2019-07-01 2018-03-06 № 73 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8779:2018 Овочеві культури. Методи визначення ураження хворобами чинний 2019-10-01 2018-07-06 № 194 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8856:2019 Маточники буряка столового. Технічні умови чинний 2020-07-01 2019-06-07 № 144 ua ТК 71
65.020.20 ДСТУ 8857:2019 Маточники моркви. Технічні умови чинний 2020-07-01 2019-06-07 № 144 ua ТК 71