Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

07.020 СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления не чинний 2018-01-01 4 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.030 ДСТУ 2759-94 Кріогенна техніка. Терміни та визначення чинний 1996-01-01 24 1994-09-30 № 240 ua НОС
07.030 ДСТУ ГОСТ 4401:2009 ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры не чинний 2009-02-01 2018-01-01 95 (1-V-87) ГОСТ 4401-81 2015-12-14 № 182 скасовано повністю 2008-12-22 № 495 12-2015 ru,ua Підтвердження
07.030 ГОСТ 21878-76 Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения не чинний 1977-07-01 2018-01-01 18 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 11
07.030, 07.120 ДСТУ EN 62607-3-1:2022 (EN 62607-3-1:2014, IDT; IEC 62607-3-1:2014, IDT) EN 62607-3-1:2014; IEC 62607-3-1:2014 Нановиробництво. Основні контрольні характеристики. Частина 3-1. Люмінесцентні наноматеріали. Квантова ефективність чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
07.030, 37.040.01 ДСТУ 7307:2013 Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні дані щодо контролю стану посівів і продуктивності сільськогосподарських культур. Загальні вимоги Цей стандарт установлює загальні вимоги до складу даних щодо контролю стану посівів і продуктивності сільськогосподарських культур та правил і процедур їх отримання під час проведення регулярних і нерегулярних підсупутникових спостережень для забезпечення процесу автоматизованого тематичного оброблення даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Положення цього стандарту призначено для застосування суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які виконують роботи щодо контролю стану посівів та продуктивності сільськогосподарських культур, використовуючи дані дистанційного зондування Землі. чинний 2014-01-01 21 2013-10-14 № 1231 ua
07.030, 49.020 ГОСТ 5212-74 Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч не чинний 1975-01-01 2018-01-01 242 (1-VIII-77) ГОСТ 5212-50 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 26
07.040 ДСТУ 4617:2006 Морська гідрографія. Умовні позначення і скорочення Цей стандарт установлює умовні познаки та скорочення, що їх використовують у морській гідрографії: — для проведення морських гідрографічних обстежень, досліджень, у морських гідрографічних посібниках; — у науковій, методичній і довідковій літературі, що стосується морської гідрографії; — у документації всіх видів щодо дослідження, розроблення, конструювання й описів гідрографічного обладнання. чинний 2007-07-01 56 2006-06-29 № 177 ua НОС
07.040 ГОСТ 3295-73 Таблицы гипсометрические для геопотенциальных высот до 50000 м. Параметры не чинний 1975-01-01 2018-01-01 78 ГОСТ 3295-46 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей не чинний 1981-07-01 2018-01-01 80 ГОСТ 16350-70 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 21002-75 Фототопография. Термины и определения не чинний 1976-07-01 2018-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 103
07.040 ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения не чинний 1977-07-01 2018-01-01 31 (1-Х-81),(2-ІПС8-2005) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 103
07.040 ГОСТ 21668-85 Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования не чинний 1986-07-01 2018-01-01 8 (1-III-91) ГОСТ 21668-76 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 103
07.040 ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения не чинний 1978-01-01 2018-01-01 20 (1-Х-81) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 103
07.040 ГОСТ 22312-77 Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха за прямой ударной волной для скорости полета от 4000 до 7000 км/ч не чинний 1978-01-01 2018-01-01 45 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 24482-80 Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей не чинний 1982-01-01 2018-01-01 53 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 109
07.040 ГОСТ 24728-81 Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик не чинний 1982-07-01 2018-01-01 47 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 26
07.040 ГОСТ 25431-82 Таблица динамических давлений и температур торможения воздуха в зависимости от числа Маха и высоты полета не чинний 1984-01-01 2018-01-01 45 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 26
07.040 ГОСТ 25634-83 Каталог координат геодезических пунктов. Форма и содержание не чинний 1985-01-01 2018-01-01 24 (1-VI-91) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 103
07.040 ГОСТ 25645.101-83 Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников Земли не чинний 1985-01-01 2018-01-01 172 (1-II-89) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.102-83 Атмосфера Земли верхняя. Методика расчета характеристик вариаций плотности не чинний 1985-01-01 2018-01-01 118 (1-II-89) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.103-84 Условия физические космического пространства. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 6 (1-II-90) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.104-84 Лучи космические. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.105-84 Лучи космические солнечные. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.106-84 Пояса Земли радиационные естественные. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.108-84 Излучение рентгеновское и гамма-излучение космические. Термины и определения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.112-84 Вещество метеорное. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.115-84 Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли не чинний 1985-07-01 2018-01-01 18 (1-III-91) ГОСТ 22721-77 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.127-85 Магнитосфера Земли. Модель магнитного поля магнитосферных токов не чинний 1987-01-01 2018-01-01 7 (1-ХII-89) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.134-86 Лучи космические солнечные. Характеристики потоков протонов не чинний 1987-07-01 2018-01-01 13 (1-II-91) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.138-86 Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока протонов не чинний 1987-07-01 2018-01-01 21 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.139-86 Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока электронов не чинний 1987-07-01 2018-01-01 115 (1-V-96) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.147-89 Излучение в атмосфере Земли ионизирующее. Характеристики распределения потоков излучения не чинний 1991-01-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.148-89 Гамма-излучение солнечное. Энергетический спектр не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.150-90 Лучи космические галактические. Модель изменения потоков частиц не чинний 1992-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 25645.122-85, ГОСТ 25645.123-85, ГОСТ 25645.124-85, ГОСТ 25645.125-85, ГОСТ 25645.144-88 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.153-90 Излучение атмосферы Земли рассеянное. Модель пространственно-временного распределения не чинний 1992-01-01 2018-01-01 37 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.154-90 Атмосфера Земли верхняя. Модель химического состава не чинний 1992-01-01 2018-01-01 114 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 25645.301-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета затрат топлива на маневрирование не чинний 1985-01-01 2018-01-01 152 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25645.302-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности не чинний 1985-01-01 2018-01-01 24 (1-ХI-92) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25650-83 Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей не чинний 1984-01-01 2018-01-01 31 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 25870-83 Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей не чинний 1984-07-01 2018-01-01 99 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.040 ГОСТ 26351-84 Модель влажности воздуха над территорией СССР не чинний 1986-01-01 2018-01-01 15 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 26352-84 Модель влажности воздуха в северном полушарии не чинний 1986-01-01 2018-01-01 9 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040 ГОСТ 26463-85 Ледники. Термины и определения не чинний 1986-07-01 2018-01-01 9 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
07.040, 35.240.70 ДСТУ ISO/TS 19127:2017(ISO/TS 19127:2005, IDT) ISO/TS 19127:2005 Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри чинний 2017-10-01 27 2017-08-14 № 226 en Підтвердження ТК 103
07.040, 35.240.70 ДСТУ CEN/TR 15449-1:2022 (CEN/TR 15449-1:2012, IDT) CEN/TR 15449-1:2012 Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 1. Еталонна модель чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 103
07.040, 35.240.70 ДСТУ CEN/TR 15449-5:2022 (CEN/TR 15449-5:2015, IDT) CEN/TR 15449-5:2015 Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 5. Перевірка та тестування чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 103
07.040, 93.040, 93.080.10 ДСТУ 9154:2021 Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві Цей стандарт визначає вимоги до складу, змісту та технології виконання інженерно-геодезичних вишукувань, геодезичних розмічувальних робіт, геодезичного контролю та підготовки виконавчої документації під час будівництва автомобільних доріг загального користування. Цей стандарт застосовний для підприємств і організацій, незалежно від форм власності, які здійснюють вишукування, проєктування, будівництво та інженерно-технічний супровід об’єктів дорожнього будівництва на автомобільних дорогах загального користування. чинний 2022-09-01 68 2021-11-16 № 433 ua ТК 307
07.040; 35.240.70 ДСТУ CEN/TR 15449-3:2022 (CEN/TR 15449-3:2012, IDT) CEN/TR 15449-3:2012 Географічна інформація. Інфраструктури просторових даних. Частина 3. Подання, орієнтоване на дані чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 103
07.060 ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 (1-III-81), (2-VIII-83), (3-IV-87) ГОСТ 6359-63 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 109
07.060 ГОСТ 6416-75 Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 10 (1-III-81), (2-VIII-83), (3-IV-87) ГОСТ 6416-62 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 109
07.060 ГОСТ 17713-89 Сельскохозяйственная метеорология. Термины и определения не чинний 1990-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 17713-72 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.060 ГОСТ 22609-77 Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения не чинний 1978-07-01 2018-01-01 22 (1-ХI-82) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 146
07.060 ГОСТ 25893-83 Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования не чинний 1985-01-01 2018-01-01 22 (1-VI-87) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 146
07.060 ДСТУ EN 17277:2022 (EN 17277:2019, IDT) EN 17277:2019 Гідрометрія. Вимоги до вимірювання та класифікація приладів для вимірювання інтенсивності опадів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060 ДСТУ CEN/TR 16588:2022 (CEN/TR 16588:2014, IDT) CEN/TR 16588:2014 Ручне вимірювання еквівалента снігової води чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060 ДСТУ EN 13798:2022 (EN 13798:2010, IDT) EN 13798:2010 Гідрометрія. Технічні умови для еталонної опадомірної ями чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060 ДСТУ CEN/TR 16469:2022 (CEN/TR 16469:2013, IDT) CEN/TR 16469:2013 Гідрометрія. Вимірювання інтенсивності опадів (рідких опадів): вимоги, методи калібрування та польові вимірювання чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060 ДСТУ CEN/TR 17798:2022 (CEN/TR 17798:2022, IDT) CEN/TR 17798:2022 Оптимальне проєктування гідрометричних мереж чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060 ДСТУ CEN/TR 15996:2022 (CEN/TR 15996:2010, IDT) CEN/TR 15996:2010 Гідрометрія. Вимірювання еквівалента снігової води за допомогою приладів реєстрації маси снігу чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-1:2018 (ISO 710-1:1974, IDT) ISO 710-1:1974 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 1. Загальні правила подання чинний 2019-01-01 5 2018-11-14 № 412 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-2:2018 (ISO 710-2:1974, IDT) ISO 710-2:1974 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 2. Познаки осадових порід чинний 2019-01-01 10 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-3:2018 (ISO 710-3:1974, IDT) ISO 710-3:1974 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 3. Познаки магматичних порід чинний 2019-01-01 9 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-4:2018 (ISO 710-4:1982, IDT) ISO 710-4:1982 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 4. Познаки метаморфічних порід чинний 2019-01-01 9 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-5:2018 (ISO 710-5:1989, IDT) ISO 710-5:1989 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 5. Познаки мінералів чинний 2019-01-01 9 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-6:2018 (ISO 710-6:1984, IDT) ISO 710-6:1984 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 6. Познаки контактнозмінених порід і гірських порід, які зазнали метасоматичного, пневматолітичного перетворення або перетворенн... чинний 2019-01-01 9 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 01.080.30 ДСТУ ISO 710-7:2018 (ISO 710-7:1984, IDT) ISO 710-7:1984 Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 7. Тектонічні символи чинний 2019-01-01 13 2018-11-14 № 412 en Підтвердження
07.060, 13.030.40, 35.240.99 ДСТУ EN 15518-1:2022 (EN 15518-1:2011, IDT) EN 15518-1:2011 Обладнання для зимового обслуговування. Дорожні інформаційні системи погоди. Частина 1. Глобальні визначення та компоненти чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.060, 13.030.40, 35.240.99 ДСТУ CEN/TS 15518-4:2022 (CEN/TS 15518-4:2013, IDT) CEN/TS 15518-4:2013 Обладнання для зимового обслуговування. Дорожні інформаційні системи погоди. Частина 4. Методи випробування стаціонарного обладнання чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.060, 13.030.40, 35.240.99 ДСТУ EN 15518-3:2022 (EN 15518-3:2011, IDT) EN 15518-3:2011 Обладнання для зимового обслуговування. Системи інформації про погоду. Частина 3. Вимоги до виміряних значень стаціонарного обладнання чинний 2023-12-31 en Підтвердження
07.060, 13.030.40, 35.240.99 ДСТУ EN 15518-2:2022 (EN 15518-2:2011, IDT) EN 15518-2:2011 Обладнання для зимового обслуговування. Системи інформації про погоду на дорогах. Частина 2. Рекомендовані спостереження та прогноз чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.060, 13.060.45 ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VI-87) 2015-12-14 № 188 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 145
07.060, 17.020 ГОСТ 8.562-97 ГОСТ 8.562-97 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений сейсмоперемещения, сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне частот 0,01÷20 Гц чинний 1999-01-01 10 1998-05-29 № 358 ru ТК 63
07.060, 35.240.70 ДСТУ CEN/TS 17171:2022 (CEN/TS 17171:2018, IDT) CEN/TS 17171:2018 Управління спостережуваними гідрометричними даними. Настанови чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.060, 91.120.10 ДСТУ EN ISO 15927-6:2022 (EN ISO 15927-6:2007, IDT; ISO 15927-6:2007, IDT) EN ISO 15927-6:2007; ISO 15927-6:2007 Характеристики будівель гігротермічні. Розрахунок та подання кліматичних даних. Частина 6. Акумульовані різниці температури (градусо-дні) чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-30 № 295(зміна до № 285) en Підтвердження ТК 302
07.080 ДСТУ 5016:2008 Ентомологічні препарати трихограми. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на ентомологічні препарати на основі ряду видів роду Trichogramma (T. pintoi Voeg., T. evanescens Westw., T. semblidis Auriv., T. dendrolimi Mats.) чинний 2009-01-01 13 2008-06-12 № 192 ua ТК 149
07.080 ДСТУ 7386:2013 Біотехнологія. Спрощений метод кріоконсервування культур клітин за допомогою кріоконтейнерів Цей стандарт установлює вимоги до методу кріоконсервування культур клітин (первиннотрипсинізованих, перещеплювальних) тваринного та людського походження за допомогою кріоконтейнерів. Цей стандарт застосовують для науково-дослідних установ, лабораторій, які у своїй роботі використовують культури клітин. Стандарт не поширюється на культури клітин рослинного походження. чинний 2014-07-01 14 2013-06-11 № 622 ua
07.080 ДСТУ 8629:2016 Біотехнологія. Методи визначення мутагенної дії імунобіологічних препаратів на моделях in vitro чинний 2018-01-01 2016-03-29 № 89 ua ТК 149
07.080 ДСТУ EN 12460:2019 (EN 12460:1998, IDT) EN 12460:1998 Біотехнологія. Великосерійна технологія та виготовлення. Настанови щодо вибирання та встановлення устатковання відповідно до біологічного ризику чинний 2019-09-01 13 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080 ДСТУ EN 12468:2019 (EN 12468:1997, IDT) EN 12468:1997 Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо стратегії поточного контролювання навмисного поширення генетично змінених рослин чинний 2019-09-01 16 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080 ДСТУ EN 12683:2019 (EN 12683:1998, IDT) EN 12683:1998 Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо складання характеристики генетично зміненого організму через аналізування тривкості зміни геному на молекулярному рівні чинний 2019-09-01 17 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080 ДСТУ CR 12739:2019 (CR 12739:1998, IDT) CR 12739:1998 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Звіт стосовно вибирання устатковання для біотехнологічних лабораторій залежно від ступеня небезпеки чинний 2019-09-01 10 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080 ДСТУ EN 13441:2019 (EN 13441:2001, IDT) EN 13441:2001 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо стримування поширення генетично змінених рослин чинний 2019-09-01 11 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080 ДСТУ ISO 22316:2022 (ISO 22316:2017, IDT) ISO 22316:2017 Безпека та адаптивність. Адаптивність організації. Принципи та ознаки чинний 2022-12-25 17 2022-12-19 № 248 en Підтвердження ТК 149
07.080 ДСТУ EN ISO 20387:2022 (EN ISO 20387:2020, IDT; ISO 20387:2018, IDT) EN ISO 20387:2020, ISO 20387:2018 Біотехнологія. Біотаніка. Загальні вимоги до біобанкінгу чинний 2023-12-31 47 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
07.080 ДСТУ CEN/TS 17705:2022 (CEN/TS 17705:2022, IDT) CEN/TS 17705:2022 Біостимулятори рослин. Визначення фосфонатів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080 ДСТУ CEN/TS 17704:2022 (CEN/TS 17704:2022, IDT) CEN/TS 17704:2022 Біостимулятори рослин. Визначення сухої речовини чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080 ДСТУ CEN/TS 17706:2022 (CEN/TS 17706:2022, IDT) CEN/TS 17706:2022 Біостимулятори рослин. Визначення неорганічного миш'яку чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080 ДСТУ CEN/TS 17703:2022 (CEN/TS 17703:2022, IDT) CEN/TS 17703:2022 Біостимулятори рослин. Визначення хрому (VI) чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080 ДСТУ CEN/TS 17725:2022 (CEN/TS 17725:2022, IDT) CEN/TS 17725:2022 Біостимулятори рослин. Визначення кількості (за масою або об'ємом) чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080 ДСТУ CEN/TS 17701-3:2022 (CEN/TS 17701-3:2022, IDT) CEN/TS 17701-3:2022 Біостимулятори рослин. Визначення специфічних елементів. Частина 3. Визначення ртуті чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.080, 07.100.01 ДСТУ EN 12469:2017 (EN 12469:2000, IDT) EN 12469:2000 Біотехнологія. Шафи мікробіологічної безпеки. Експлуатаційні характеристики Цей стандарт визначає основні вимоги до шаф мікробіологічної безпеки (ШМББ) стосовно безпеки та гігієни. Цей стандарт установлює мінімальні технічні вимоги до ШМББ для роботи з мікроорганізмами та визначає процедуру перевіряння шаф мікробіологічної безпеки ШМББ стосовно захисту працівників і навколишнього середовища, захисту продукції та перехресного зараження. Стандарт не поширюється на механічні, електричні, хімічні або радіоактивні заходи безпеки, подані в EN 61010-1, EN 292-1 та EN 292-2). Цей стандарт не поширюється на заходи безпеки в питаннях, не пов’язаних з використанням мікроорганізмів, зокрема таких, що стосуються механічних та електричних ризиків, описаних в EN 61010-1 [1], та не охоплює вимог щодо техніки безпеки стосовно горючих та інертних газів. чинний 2018-07-01 2017-08-15 № 232 ua Переклад ТК 149
07.080, 07.100.01 ДСТУ EN 12128:2019 (EN 12128:1998, IDT) EN 12128:1998 Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження, розроблення та аналізування. Коефіцієнт заповнення мікробіологічних лабораторій, зони ризику, місце розташування та вимоги фізичної безпеки чинний 2019-09-01 23 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080, 07.100.01 ДСТУ EN 12689:2019 (EN 12689:1998, IDT) EN 12689:1998 Біотехнологія. Настанови щодо оцінювання чистоти, біологічної активності та тривкості продуктів на основі мікроорганізмів чинний 2019-09-01 13 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080, 07.100.01 ДСТУ EN 12741:2019 (EN 12741:1999, IDT) EN 12741:1999 Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо діяльності біотехнологічних лабораторій чинний 2019-09-01 16 2019-08-08 № 242 en Підтвердження ТК 160
07.080, 07.100.99 ДСТУ EN 12306:2014 EN 12306:1997 Біотехнологія. Настанова щодо контролювання якості діагностичних наборів для використання в сільському господарстві в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин і тварин та тестування забруднення навколишнього середовища чинний 2015-07-01 10 2014-12-02 № 1435 ua Переклад ТК 111
07.080, 11.220 ДСТУ 6069:2008 Середовища вірусологічні. Середовище 199. Методи виготовлення та контролювання Цей стандарт визначає загальні принципи процесів до виготовлення та контролювання середовища культурального живильного 199. Середовище 199 використовують у біотехнологічному виробництві, діагностичній і науковій практиці гуманної та ветеринарної медицини, вірусології, біотехнології, а також генетиці. Викладеними в цьому стандарті положеннями треба керуватися під час виготовляння та контролювання якості культурального поживного середовища 199. Цей стандарт призначений для використовування в умовах біофабричного виробництва, контрольних інститутах та відділах контролювання наукових, діагностичних та інших закладів, де проводять роботи з культурами первинно трипсинізованих та перещеплюваних культур клітин ссавців та птиці. чинний 2009-07-01 17 2008-12-31 № 525 ua ТК 149
07.100 ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів Цей стандарт поширюється на харчові продукти, у тому числі на всі види повних консервів, і встановлює порядок готування проб та умови визначання мікробіологічної стабільності та герметичності консервів перед мікробіологічним аналізуванням. чинний 2017-01-01 15 ГОСТ 26669-85 2015-06-22 № 61 ua ТК 24
07.100 ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів Цей стандарт поширюється на харчові продукти (крім молочних) та установлює методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань. чинний 2017-01-01 11 ГОСТ 26668-85 2015-06-22 № 61 ua ТК 24
07.100.01 ДСТУ ISO 7251:2006 ISO 7251:1993 Мікробіологія. Загальна настанова щодо підрахунку передбачуваної Escherichia coli. Метод найімовірнішого числа чинний 2007-10-01 12 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 149
07.100.01 ДСТУ 8456:2015 Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом чинний 2017-07-01 15 2015-09-28 № 118 ua ТК 132
07.100.01 ДСТУ ISO 8914:2015 ISO 8914:1990 Мікробіологія. Загальні настанови щодо виявлення Vibrio parahaemoliticus чинний 2017-07-01 2015-10-21 № 133 ua Переклад ТК 149
07.100.01 ДСТУ CWA 15793:2016 (CWA 15793:2008) CWA 15793:2008) Біотехнологія. Настанови щодо управління лабораторними біоризиками чинний 2017-10-01 2016-12-13 № 425 ua Переклад ТК 149
07.100.01 ДСТУ CWA 15793:2022 (CWA 15793:2011, IDT) CWA 15793:2011 Управління біологічними ризиками лабораторії чинний 2023-12-31 ДСТУ CWA 15793:2016 (CWA 15793:2008) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
07.100.01 ДСТУ CWA 16393:2022 (CWA 16393:2012, IDT) CWA 16393:2012 Управління біологічними ризиками в лабораторії. Настанови щодо впровадження CWA 15793:2008 чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
07.100.01, 07.100.30 ГОСТ 28471-90 Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение не чинний 1991-07-01 2018-01-01 6 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 132
07.100.01, 07.100.30 ГОСТ 28495-90 Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб не чинний 1991-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 27786-88 в части разд. 2 2015-12-14 № 187 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 132
07.100.030 ДСТУ EN ISO 23036-1:2022 (EN ISO 23036-1:2021, IDT; ISO 23036-1:2021, IDT) EN ISO 23036-1:2021; ISO 23036-1:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Методи виявлення личинок Anisakidae L3 у рибі та рибних продуктах. Частина 1. Метод УФ-пресу чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.10 ДСТУ EN 12322:2015 EN 12322:1999; А1:2001 Медичні вироби для діагностики in vitro. Поживні середовища для мікробіології. Вимоги до поживних середовищ чинний 2016-01-01 12 2015-09-28 № 118 ua Переклад ТК 166 98/79/EC
07.100.10 ДСТУ EN ISO 17511:2015 EN ISO 17511:2003 Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам Цей стандарт установлює правила забезпечення метрологічної простежуваності значень, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам, призначеним для встановлення або верифікації правильності вимірювань. Калібратори і контрольні матеріали — це ті матеріали, що надають виробники як складову частину медичних виробів для діагностики in vitro або для застосування разом з ними. Зразки для зовнішнього оцінювання (контролю) якості з підтвердженою комутабельністю, значення яких було приписано за допомогою міжнародно визнаних систем референтних вимірювальних або міжнародно узгоджених визнаних систем референтних вимірювань, підпадають під дію цього стандарту. чинний 2016-01-01 30 2015-09-28 № 118 ua Переклад ТК 166 98/79/EC
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-1:2015 (EN ISO 11737-1:2006, IDT; ISO 11737-1:2006, IDT EN ISO 11737-1:2006, ISO 11737-1:2006 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах чинний 2019-05-13 46 2018-11-05 № 393 2015-12-25 № 208 11-2018 Підтвердження ТК 166 90/385/ЕЕС, 93/42/EEC
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-1:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 11737-1:2006/AC:2009, IDT) EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах чинний 2019-05-13 4 2018-11-05 № 393 2015-12-25 № 208 11-2018 Підтвердження ТК 166 90/385/ЕЕС, 93/42/EEC
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-2:2015 (EN ISO 11737-2:2009, IDT; ISO 11737-2:2009, IDT) EN ISO 11737-2:2009, ISO 11737-2:2009 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на стерильність, що проводять під час визначення, валідації та підтримання процесу стерилізації чинний 2016-01-01 29 2015-12-25 № 208 Підтвердження ТК 166 90/385/ЕЕС, 93/42/EEC, 98/79/EC
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ ISO 11737-1:2013 ISO 11737-1:2006 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах не чинний 2014-07-01 2018-01-01 32 2015-12-25 № 208, 2016-02-12 № 33(зміна до 208) 2013-11-29 № 1424 12-2015, 1-3-2016 ua Переклад ТК 149
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ ISO 11737-2:2013 ISO 11737-2:2009 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на стерильність, що проводять під час визначення, валідації та підтримання процесу стерилізації не чинний 2014-07-01 2018-01-01 18 2015-12-25 № 208, 2016-02-12 № 33(зміна до 208) 2013-11-29 № 1424 12-2015, 1-3-2016 ua Переклад ТК 149
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-1:2018 (EN ISO 11737-1:2018, IDT; ISO 11737-1:2018, IDT) EN ISO 11737-1:2018; ISO 11737-1:2018 Стерилізація медичних виробів. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах чинний 2018-11-15 60 ДСТУ EN ISO 11737-1:2015 (EN ISO 11737-1:2006, IDT; ISO 11737-1:2006, IDT), ДСТУ EN ISO 11737-1:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 11737-1:2006/AC:2009, IDT) 2018-11-05 № 393 en Підтвердження ТК 77
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-2:2022 (EN ISO 11737-2:2020, IDT; ISO 11737-2:2019, IDT) EN ISO 11737-2:2020; ISO 11737-2:2019 Стерилізація виробів медичного призначення. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на стерильність під час визначення, валідації та підтримки процесу стерилізації чинний 2023-12-31 37 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 77
07.100.10, 11.080.01 ДСТУ EN ISO 11737-1:2022 (EN ISO 11737-1:2018, IDT; ISO 11737-1:2018, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11737-1:2018/A1:2021, IDT; ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021, IDT) EN ISO 11737-1:2018/A1:2021; ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021 Стерилізація виробів медичного призначення. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах чинний 2023-12-31 15 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 77
07.100.10, 11.220 ДСТУ 8115:2015 Біотехнологія. Методи попередження контамінації культур клітин Цей стандарт поширюється на методи попередження контамінації культур клітин сторонніми агентами. Стандарт застосовують під час роботи з культурами клітин у лабораторіях науково-дослідних установ та державних лабораторіях ветеринарної медицини. чинний 2017-01-01 13 2015-06-22 № 61 ua ТК 149
07.100.20 ДСТУ EN 26461-1:2002 EN 26461-1:1993 Якість води. Виявлення і підрахунок спор сульфіторедукуючих анаеробів (клостридіум). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі чинний 2004-07-01 10 2002-09-18 № 513 ua Переклад
07.100.20 ДСТУ EN 26461-2:2004 EN 26461-2:1993 Якість води. Виявлення і підраховування спор сульфіторедукувальних анаеробів (клостридіум). Частина 2. Метод мембранного фільтрування чинний 2006-04-01 10 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 145
07.100.20 ДСТУ ISO 7899-1-2001 ISO 7899-1:1998 Якість води. Визначення і підрахунок кишкових ентерококів. Частина 1. Мініатюризований метод для поверхневих і стічних вод (метод найбільш імовірного числа) чинний 2003-01-01 25 2001-12-28 № 657 ua Переклад
07.100.20 ДСТУ ISO 8199:2009 ISO 8199:2005 Якість води. Загальні настанови щодо підраховування мікроорганізмів у культурі чинний 2011-07-01 34 2009-12-03 № 440 ua Переклад ТК 147
07.100.20 ДСТУ ISO 9308-1:2005 ISO 9308-1:2000 Якість води. Виявляння та підрахування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування не чинний 2008-03-01 2024-01-01 12 2023-12-20 № 351 2005-12-02 № 345 12-2023 ua Переклад ТК 147
07.100.20 ДСТУ ISO 9308-2:2005 ISO 9308-2:1990 Якість води. Виявляння та підрахування коліформних бактерій, термотривких коліформних бактерій та передбачуваної кількості Escherichia coli. Частина 2. Метод кратних пробірок (метод найвірогіднішої кількості) не чинний 2008-03-01 2024-01-01 17 2023-12-20 № 351 2005-12-02 № 345 12-2023 ua Переклад ТК 147
07.100.20 ДСТУ ISO 9308-3-2001 ISO 9308-3:1998 Якість води. Визначення і підрахунок Escherichia coli і колі-форм у поверхневих і стічних водах. Частина 3. Мініатюризований метод інокуляції (висіву) в рідкому середовищі (метод найбільш імовірного числа) чинний 2003-01-01 21 2001-12-28 № 657 ua Переклад
07.100.20 ДСТУ ISO 9998:2005 ISO 9998:1991 Якість води. Настанови щодо оцінювання та підраховування колоній мікроорганізмів на середовищі, яке використовують для визначення якості води чинний 2006-07-01 26 2005-03-03 № 57 ua Переклад ТК 147
07.100.20 ДСТУ ISO 11731:2005 ISO 11731:1998 Якість води. Виявляння та підрахування Legionella не чинний 2008-03-01 2024-01-01 16 2023-12-20 № 351 2005-12-02 № 345 12-2023 ua Переклад
07.100.20 ДСТУ ISO 17995:2008 ISO 17995:2005 Якість води. Визначення та підраховування термостійких різновидів Campylobacter чинний 2011-01-01 16 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 147
07.100.20 ГОСТ 24849-81 Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа не чинний 2018-01-25 2019-01-01 19 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 147
07.100.20 ДСТУ ISO 6222:2002 ISO 6222:1999 Якість води. Підрахунок мікроорганізмів, що утворюють колонії. Підрахунок колоній шляхом інокуляції в живильне агарове середовище чинний 2004-07-01 8 11-2004* 2002-07-12 № 422 ua Переклад
07.100.20 ДСТУ CWA 17102:2022 (CWA 17102:2017, IDT) CWA 17102:2017 Аналіз води. Система датчиків вірусів. Моніторинг ротавірусу, норовірусу та вірусу гепатиту А в різних типах води, призначеної для використання людиною чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 147
07.100.20 ДСТУ EN ISO 7899-2:2022 (EN ISO 7899-2:2000, IDT; ISO 7899-2:2000, IDT) EN ISO 7899-2:2000; ISO 7899-2:2000 Якість води. Виявлення та підрахунок кишкових ентерококів. Частина 2. Метод мембранної фільтрації чинний 2023-12-31 17 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 147
07.100.20 ДСТУ EN ISO 9308-2:2022 (EN ISO 9308-2:2014, IDT; ISO 9308-2:2012, IDT) EN ISO 9308-2:2014; ISO 9308-2:2012 Якість води. Підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 2. Метод найвірогіднішої кількості чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 9308-2:2005 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 147
07.100.20 ДСТУ EN ISO 11731:2022 (EN ISO 11731:2017, IDT; ISO 11731:2017, IDT) EN ISO 11731:2017; ISO 11731:2017 Якість води. Виявлення та підрахування Legionella чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 11731:2005 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 147
07.100.20 ДСТУ EN ISO 9308-1:2022 (EN ISO 9308-1:2014, IDT; ISO 9308-1:2014, IDT) EN ISO 9308-1:2014; ISO 9308-1:2014 Якість води. Виявлення та підраховування Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування для води з низьким фоном бактеріальної флори чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 147
07.100.20 ДСТУ EN ISO 9308-1:2022 (EN ISO 9308-1:2014, IDT; ISO 9308-1:2014, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 9308-1:2014/A1:2017, IDT; ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016, IDT) EN ISO 9308-1:2014/A1:2017; ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 Якість води. Перелік Escherichia coli та коліформних бактерій. Частина 1. Метод мембранного фільтрування для води з низьким фоном бактеріальної флори чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 147
07.100.20, 07.100.30 ДСТУ EN ISO 11133:2014/Зміна № 2:2022 (EN ISO 11133:2014/A2:2020, IDT; ISO 11133:2014/Amd 2:2020, IDT) EN ISO 11133:2014/A2:2020; ISO 11133:2014/Amd 2:2020 Мікробіологія харчових продуктів, кормів для тварин і води. Підготовка, виробництво, зберігання та тестування продуктивності культуральних середовищ чинний 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64: 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна позначення) en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ 4739:2007 Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Методи відбирання і готування проб для мікробіологічного аналізування. Оцінювання результатів аналізування за трикласною системою Цей стандарт поширюється на рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них, що імпортується, та установлює методи відбирання і готування проб для мікробіологічного аналізування і оцінювання результатів аналізування за трикласовою системою. Стандарт не поширюється на консерви та пресерви та риб’ячий жир. чинний 2007-10-01 13 2007-02-26 № 40 ua ТК 33
07.100.30 ДСТУ 4895:2007 Риба та рибні продукти. Метод бактеріоскопічного оцінювання Цей стандарт поширюється на рибу-сирець, рибу охолоджену, заморожену нерозібрану та усіх видів розбирання і встановлює метод бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння риби, рибних продуктів мікроорганізмами, визначання їхніх морфологічних ознак перегляданням під мікроскопом відбитка-мазка м’язової тканини риби. чинний 2008-10-01 12 2007-12-12 № 357 ua ТК 33
07.100.30 ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні Цей стандарт поширюється на консерви та встановлює методи готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні. чинний 2009-03-01 31 ГОСТ 10444.1-84 2008-12-05 № 456 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ 7162:2010 Консерви. Визначення вмісту плісеней за методом Говарда Цей стандарт установлює порядок підраховування кількості гіф плісеней за методом Говарда та поширюється на томатні продукти, фруктове пюре та соки з м’якоттю, в яких немає видимих ознак пліснявіння. чинний 2012-01-01 18 ГОСТ 10444.14-91 2010-03-22 № 102 ua
07.100.30 ДСТУ 7444:2013 Продукти харчові. Методи виявлення бактерій родів Proteus, Morganella, ProvІdencІa Цей стандарт поширюється на методи виявлення бактерій родів Рroteus, Morganella, Providencia у харчових продуктах (крім молочних). Стандарт застосовують у лабораторіях ветеринарної медицини та установах, що виявляють вищезгадані бактерії у харчових продуктах. чинний 2014-07-01 19 ГОСТ 28560-90 2013-11-29 № 1423 ua
07.100.30 ДСТУ 7542:2014 Молочнокислі бактерії для виноробства. Технічні умови Цей стандарт поширюється на молочнокислі бактерії колекційних чистих культур родів Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus та інші, які застосовують у виноробній галузі під час виробництва вин, для яких потрібно розкислення за технологічними умовами. чинний 2015-04-01 9 2014-12-02 № 1431 ua ТК 23
07.100.30 ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereus Цей стандарт поширюється на харчові продукти і установлює метод виявлення та визначання Bacillus cereus, у тому числі близьких до нього видів Bacillus anthracis, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus var. mycoides. чинний 2017-01-01 18 ГОСТ 10444.8-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ 8104:2015 Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показників Цей стандарт встановлює вимоги до методів мікробіологічного контролювання харчових яєць, рідких і сухих яєчних продуктів, виготовлених із яєць сільськогосподарської птиці й призначених для харчових потреб: — визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів; — визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій); — виявлення бактерій роду Salmonella; — виявлення бактерій роду Proteus; — виявлення бактерій Staphylococcus aureus. Методи, призначені для визначення кількості або якісного виявлення мікроорганізмів: класичні методи — прямий посів у спеціальні мікробіологічні середовища певного об’єму (маси) досліджуваної проби чи її розведення; альтернативні й швидкі методи мікробіологічних досліджень — можливі методи виконання мікробіологічних досліджень на основі нових технік і технологій у сучасній мікробіології, дозволені до використання в Україні. Вимоги стандарту застосовують у державних лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторіях птахівницьких підприємств, які працюють за стандартизованими методиками щодо контролювання мікробіологічних показників харчових яєць та яєчних продуктів, у науково-дослідних установах. чинний 2017-01-01 43 2015-06-22 № 61 ua
07.100.30 ДСТУ 8381:2015 М’ясо та м’ясні продукти. Організація та методи мікробіологічних досліджень чинний 2017-07-01 48 ГОСТ 21237-75 2015-08-21 № 101 ua ТК 140
07.100.30 ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів чинний 2017-07-01 29 1-3-2018 2015-08-21 № 101 ua ТК 149
07.100.30 ДСТУ EN 12824:2004 EN 12824:1997 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella чинний 2005-07-01 24 2004-04-30 № 85 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ EN ISO 4833-1:2014 EN ISO 4833-1:2013 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів .Частина 1. Підрахунок колоній за температури 30° С методом розливу по чашках This part of ISO 4833 specifies a horizontal method for enumeration of microorganisms that are able to grow and form colonies in a solid medium after aerobic incubation at 30 °C. The method is applicable to: a) products intended for human consumption and for animal feed; b) environmental samples in the area of food and feed production and handling. This part of ISO 4833 is applicable to: 1) products that require a reliable count when a low limit of detection is specified (below 102/g or 102/ml for liquid samples or below 103/g for solid samples); 2) products expected to contain spreading colonies that obscure colonies of other organisms, e.g. milk and milk products likely to contain spreading Bacillus spp. The applicability of this part of ISO 4833 to the examination of certain fermented food and animal feeds is limited and other media or incubation conditions can be more appropriate. However, this method can be applied to such products even though it is possible that the predominant microorganisms in those products are not detected effectively. For some matrices, the method specified in this part of ISO 4833 can give different results to those obtained using the method specified in ISO4833-2. чинний 2016-01-01 18 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 4833-2:2014 EN ISO 4833-2:2013,EN ISO 4833-2:2013/AC:2014 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 2. Підрахунок колоній за температури 30 °С метод поверхневого посіву по чашках This part of ISO 4833 specifies a horizontal method for enumeration of microorganisms that are able to grow and form colonies on the surface of a solid medium after aerobic incubation at 30 °C. The method is applicable to: a) products intended for human consumption or for animal feed; b) environmental samples in the area of food and feed production and food handling. This part of ISO 4833 is applicable to: 1) products containing heat‐sensitive organisms that are likely to form a significant proportion of the total flora (e.g. psychrotrophic organisms in chilled and frozen foods, dried foods, other foods that may contain heat‐sensitive organisms); 2) products containing obligately aerobic bacteria that are likely to form a significant proportion of the total flora (e.g. Pseudomonas spp.); 3) products that contain small particles that can prove difficult to distinguish from colonies in a pour plate; 4) products whose intense colour prevents the recognition of colonies in a pour plate; 5) products for which distinction between different types of colony is required as part of the assessment of food quality. In addition to the manual spread plating technique, this part of ISO 4833 also specifies the use of a spiral plater, a rapid method of performing surface colony counts (Annex A). The applicability of this part of ISO 4833 to the examination of certain fermented food and animal feeds is limited and other media or incubation conditions can be more appropriate. However, this method can be applied to such products even though it is possible that the predominant microorganisms in these products are not detected effectively.For some matrices, the method described in this part of ISO 4833 can give different results to those obtained using the method described in ISO 4833-1 чинний 2016-01-01 25 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ prEN ISO 6579-1:2014 prEN ISO 6579-1:2014 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella. Частина 1. Горизонтальний метод виявлення Salmonella spp. не чинний 2016-01-01 2016-11-01 ДСТУ ISO 6579:2006 2016-10-21 № 336 2014-12-30 № 1494 10-2016 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014 CEN ISO/TS 6579-2:2012 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella. Частина 2. Визначення найбільш ймовірної кількості чинний 2016-01-01 28 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-2:2014 EN ISO 6887-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Підготовка зразків для випробування, вихідної суспензії та десяткових розведень для мікробіологічних досліджень. Частина 2. Спеціальні правила для підготовки м'яса і м'ясних продуктів This part of ISO 6887 specifies rules for the preparation of meat and meat product samples and their suspension for microbiological examination when the samples require a different preparation from the method described in ISO 6887-1. ISO 6887-1 defines the general rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. This part of ISO 6887 only describes methods of preparation that are applicable to several microorganisms simultaneously. It excludes the preparations that only apply to the detection and/or enumeration of a single microorganism where the method of preparation is described in the relevant International Standard concerning that microorganism. This part of ISO 6887 is applicable to the following fresh, raw and processed meats and poultry and their products: – refrigerated or frozen; – cured or fermented; – minced or comminuted; – delicatessen meats; – pre-cooked meals or poultry based meals; – dried and smoked meats at various degrees of dehydration; – concentrated meat extracts. This part of ISO 6887 is not applicable to the following products whose microbiological examination is described in other International Standards: – canned products; – other products (see ISO 6887-4). чинний 2016-01-01 24 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-6:2014 EN ISO 6887-6:2013 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятиразових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 6. Спеціальні правила готування зразків, відібраних на первинному етапі виробн... This part of ISO 6887 specifies rules for the preparation of samples taken at all stages from the farm to the slaughterhouse and their suspension for microbiological examination when the samples require different preparation from the methods described in ISO6887-1. ISO 6887-1 defines the general rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. This part of ISO 6887 excludes the preparation of samples for both enumeration and detection test methods where preparation details are specified in the relevant International Standards. This part of ISO 6887 is applicable to various samples taken from the hatchery, the farm, from the vehicle or the animals during transportation, or from animals ortheir carcasses in the slaughterhouse, to indicate the microbiological status of the animals in relation to zoonotic agents. This part of ISO6887 does not apply to samples taken to assess the hygiene of meat. These are covered by ISO 6887-2. This part of ISO 6887 does not consider samples taken from the aquatic environment (marine or freshwater) at the primary production stage. These are covered by ISO6887-3 чинний 2016-01-01 18 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 11133:2014 EN ISO 11133:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування, вироблення, зберігання, випробування культуральних середовищ This International Standard defines terms related to quality assurance of culture media and specifies the requirements for the preparation of culture media intended for the microbiological analysis of food, animal feed, and samples from the food or feed production environment as well as all kinds of water intended for consumption or used in food production. These requirements are applicable to all categories of culture media prepared for use in laboratories performing microbiological analyses. This International Standard also sets criteria and describes methods for the performance testing of culture media. This International Standard applies to producers such as: — commercial bodies producing and/or distributing ready-to-use or semi-finished reconstituted or dehydrated media; — non-commercial bodies supplying media to third parties; — microbiological laboratories preparing culture media for their own use чинний 2016-01-01 111 ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 та ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 13136:2014 CEN ISO/TS 13136:2012 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Виявляння харчових патогенів методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Горизонтальний метод виявлення токсин-продукуючих Escherichia coli (STEC) та виявлення серогруп O15... чинний 2016-01-01 33 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 13307:2014 EN ISO 13307:2013 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Первинна стадія виробництва. Методи відбирання проб чинний 2016-01-01 25 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 15216-1:2014 CEN ISO/TS 15216-1:2013 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів Горизонтальний метод для визначення вірусу гепатиту А і норовірусів у продуктах харчування, використовуючи ЗТ-ПЛР в режимі реального часу. Частина 1. Кількісний метод чинний 2016-01-01 43 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 15216-2:2014 CEN ISO/TS 15216-2:2013 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів Горизонтальний метод для визначення вірусу гепатиту А і норовірусів у продуктах харчування, використовуючи ЗТ-ПЛР в режимі реального часу. Частина 2. Метод якісного виявлення чинний 2016-01-01 39 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 17919:2014 CEN ISO/TS 17919:2013 Мікробіологія харчового ланцюга. Полімерна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Виявлення ботулізму типів А, В, Е і F нейротоксину, який продукує клостридія чинний 2016-01-01 57 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ IDF 73A:2003 IDF 73A:1985 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення найімовірнішого числа за температури 30°С чинний 2005-01-01 18 2003-11-28 № 215 ua Передрук ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 83:2003 IDF 83:1978 Молоко і молочні продукти. Стандартний метод визначення термонуклеази, продукованої коагулазопозитивними стафілококами у молоці та молочних продуктах чинний 2005-01-01 8 2003-11-28 № 215 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 93A:2003 IDF 93A:1985 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella не чинний 2005-01-01 2024-01-01 20 2023-11-06 № 300 2003-11-28 № 215 11-2023 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 100B:2003 IDF 100В:1991 Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 30°С не чинний 2005-01-01 2024-01-01 10 2023-11-06 № 300 2003-11-28 № 213 11-2023 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 117B:2003 IDF 117B:1997 Йогурт. Визначення кількості характерних мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 37°С чинний 2005-01-01 12 2003-12-16 № 235 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 122C:2003 IDF 122C:1996 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження не чинний 2005-01-01 2024-01-01 12 2023-11-06 № 300 2003-12-16 № 235 11-2023 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 138:2003 IDF 138:1986 Сухе молоко. Визначення Staphylococcus aureus. Методика підрахунку колоній за температури 37°С чинний 2005-01-01 10 2003-11-28 № 215 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ IDF 149А:2003 IDF 149А:1997 Культури молочнокислих заквасок. Визначення видового складу чинний 2005-01-01 17 2003-12-26 № 262 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 4831:2006 ISO 4831:1991 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості чинний 2007-10-01 16 2006-06-09 № 161 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 4832:2015 ISO 4832:2006 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній чинний 2017-07-01 11 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 4833:2006 ISO 4833:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури 30°С чинний 2007-10-01 11 ДСТУ ISO 4833:2005 2006-06-09 № 161 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 5944:2005 (IDF 60:2001) ISO 5944:2001,IDF 60:2001 Молоко і продукти на основі молока. Визначення кількості коагулазопозитивних стафілококів методом найімовірнішого числа не чинний 2007-07-01 2024-01-01 16 2023-11-06 № 300 2005-12-26 № 371 11-2023 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 6579:2006 ISO 6579:2002 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp не чинний 2008-10-01 2016-01-01 23 2014-12-30 № 1494 2006-08-03 № 230 12-2014 ua Переклад
07.100.30 ДСТУ ISO/TR 6579-3:2014 ISO/TR 6579-3:2014 Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella Частина 3. Настанова щодо серотипування Salmonella spp чинний 2016-01-01 40 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ ISO 6730:2006 (IDF 101:2005) ISO 6730:2005,IDF 101:2005 Молоко. Метод підраховування колоній психротрофних мікроорганізмів, що формують колонії за температури 6,5°С чинний 2008-01-01 12 ДСТУ IDF 101А-2003 2006-12-27 № 374 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 6887-1:2003 ISO 6887-1:1999 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень не чинний 2004-10-01 2024-01-01 10 2023-12-25 № 368 2003-10-02 № 166 12-2023 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 6887-2:2005 ISO 6887-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 2. Специфічні правила готування м’яса та м’ясних виробів чинний 2008-03-01 17 11-2007* 2005-12-02 № 345 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 6887-3:2014 ISO 6887-3:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів не чинний 2015-05-01 2024-01-01 14 2023-12-25 № 368 2014-12-02 № 1429 12-2023 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 6887-4:2014 ISO 6887-4:2003, IDT + ISO 6887-4:2003/Cor 1:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 4. Спеціальні правила готування продуктів, що не відносяться до молока та мол... не чинний 2014-11-01 2024-01-01 14 2023-12-25 № 368 2014-07-28 № 886 12-2023 ua Переклад
07.100.30 ДСТУ ISO 6888-1:2003 ISO 6888-1:1999 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера не чинний 2004-10-01 2024-01-01 14 2023-12-25 № 368 2003-10-02 № 166 12-2023 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 6888-2:2003 ISO 6888-2:1999 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод з використанням фібриногену плазми крові кролика для агарового середо... не чинний 2004-10-01 2024-01-01 11 2023-12-25 № 368 2003-10-02 № 166 12-2023 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 7218:2008 ISO 7218:1996,ISO 7218:1996/Amd 1:2001 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо мікробіологічних досліджень не чинний 2011-01-01 2016-01-01 36 11-2012* 2014-12-30 № 1494 2008-12-22 № 491 12-2014 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 7218:2014 ISO 7218:2007,ISO 7218:2007/Amd 1:2013 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо мікробіологічних досліджень чинний 2016-01-01 144 ДСТУ ISO 7218:2008 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ ISO 7889/IDF 117:2014 ISO 7889/IDF 117:2003 Йогурт. Метод підрахування характерних колоній мікроорганізмів за температури 37 °С чинний 2015-07-01 15 2014-12-29 № 1484 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 7932:2007 ISO 7932:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення кількості ймовірно Bacillus cereus. Техніка підрахунку за температури 30°С чинний 2009-01-01 14 2007-09-12 № 220 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 7937:2006 ISO 7937:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення кількості Clostridium Perfringens. Техніка підрахування колоній чинний 2007-10-01 18 2006-06-09 № 161 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 7954:2006 ISO 7954:1987 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25°С чинний 2007-10-01 10 2006-06-09 № 161 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 8553:2005 (IDF 131:2004) ISO 8553:2004,IDF 131:2004 Молоко. Визначення кількості мікроорганізмів чашковим методом із застосуванням петлі за температури 30°С чинний 2007-07-01 12 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 10272-1:2007 ISO 10272-1:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахунку кампілобактерій (Campylobacter spp). Частина 1. Метод виявлення чинний 2009-01-01 18 2007-09-12 № 220 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 10272-2:2015 ISO/TS 10272-2:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахунку кампілобактерій. Частина 2. Техніка підрахунку колоній чинний 2017-07-01 14 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 10273:2007 ISO 10273:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення умовно патогенних Yersinia enterocolitica чинний 2009-01-01 28 2007-09-12 № 220 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 ISO/TS 11133-1:2000 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних середовищ гарантованої якості в лабораторії не чинний 2008-03-01 2016-01-01 16 2014-12-30 № 1494 2005-12-02 № 345 12-2014 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006 ISO/TS 11133-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Настанови щодо готування та вироблення поживних середовищ. Частина 2. Практичні настанови щодо випробування культуральних середовищ не чинний 2007-10-01 2016-01-01 26 2014-12-30 № 1494 2006-06-29 № 179 12-2014 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 11290-1:2003 ISO 11290-1:1996 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення чинний 2004-10-01 22 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 11290-2:2003 ISO 11290-2:1998 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування не чинний 2004-10-01 2024-01-01 20 2023-12-25 № 368 2003-10-02 № 166 12-2023 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 13559/IDF 153:2007 ISO 13559/IDF 153:2002 Масло вершкове, продукти та свіжий сир. Визначення кількості сторонніх мікроорганізмів методом підраховування колоній, що виросли за температури 30°С чинний 2009-01-01 12 2007-03-30 № 71 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 13681:2007 ISO 13681:1995 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення кількості колоній дріжджів і пліснявих грибів чинний 2009-01-01 12 2007-03-30 № 71 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 15174:2005 (IDF 176:2002) ISO 15174:2002,IDF 176:2002 Молоко та молочні продукти. Визначення загальної молокозсідальної активності коагулянтів мікробного походження чинний 2007-07-01 12 2005-12-26 № 371 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 15214:2007 ISO 15214:1998 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування мезофільних молочнокислих бактерій за температури 30°С чинний 2009-01-01 10 2007-05-04 № 99 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 16140:2006 ISO 16140:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Протокол валідації альтернативних методів чинний 2007-10-01 56 2006-06-29 № 179 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 16649-1:2014 ISO 16649-1:2001 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування ß-глюкуронідаза-позитивних Escherichia coli. Частина 1. Техніка підрахування колоній за температури 44 °С з використанням мембран та 5-бромо- 4-хлоро-3-індол... чинний 2015-07-01 13 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 16649-2:2014 ISO 16649-2:2001 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування β-глюкуронідаза-позитивних Escherichia coli. Частина 2. Техніка підрахування колоній за теператури 44°С з використанням 5-бромо-4-хлоро- 3-індоліл ß-D-глюкуроніду чинний 2015-07-01 11 2014-12-29 № 1485 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 16649-3:2014 ISO/TS 16649-3:2005 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування ß-глюкуронідаза-позитивних бактерій Escherichia coli. Частина 3. Метод найімовірнішої кількості з використовуванням 5-бром-4-хлор-3-індоліл-ß-D-глюкуроніду чинний 2015-07-01 12 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 16654:2009 ISO 16654:2001 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Escherichia coli 0157 чинний 2011-07-01 15 2009-12-14 № 448 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 17604:2014 ISO 17604:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Відбирання проб із туш тварин для мікробіологічного аналізу чинний 2015-07-01 14 2014-12-29 № 1485 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 18593:2006 ISO 18593:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз із використанням відбитків і змивів з поверхонь чинний 2008-10-01 12 2006-08-03 № 230 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 20837:2015 ISO 20837:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги до підготування проб для якісного виявлення чинний 2017-07-01 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 20838:2014 ISO 20838:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги до проведення ампліфікації та виявлення якісними методами чинний 2015-07-01 10 2014-12-02 № 1430 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 21528-1:2014 ISO 21528-1:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 1. Виявлення та підрахування за методикою НІЧ з попереднім збагаченням не чинний 2015-07-01 2024-01-01 15 2023-12-25 № 368 2014-12-29 № 1485 12-2023 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 21528-2:2014 ISO 21528-2:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 2. Метод підрахування колоній не чинний 2015-07-01 2024-01-01 11 2023-12-25 № 368 2014-12-02 № 1430 12-2023 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO 21567:2015 ISO 21567:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Shigella spp. не чинний 2017-07-01 2024-01-01 2023-12-25 № 368 2015-08-21 № 101 12-2023 ua Переклад
07.100.30 ДСТУ ISO 21807:2007 ISO 21807:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Метод визначення активності води чинний 2009-01-01 10 2007-05-04 № 99 ua Переклад ТК 140
07.100.30 ДСТУ ISO 21871:2014 ISO 21871:2006 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод визначання малої кількості ймовірної Bacillus cereus. Метод підраховування та виявляння найімовірнішої кількості чинний 2015-05-01 16 2014-12-02 № 1429 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 21872-1:2014 ISO/TS 21872-1:2007 Мікробіологія харчових продуктів і кормових добавок для тварин. Горизонтальний метод визначення потенційно ентеропатогенних видів вібріонів. Частина 1. Визначення Vibrio parahaemolyticus та Vibrio cholerae не чинний 2015-07-01 2024-01-01 18 2023-12-25 № 368 2014-12-29 № 1485 12-2023 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 21872-2:2015 ISO/TS 21872-2:2007 Мікробіологія харчових продуктів і кормових добавок для тварин. Горизонтальний метод визначення потенційно ентеропатогенних видів вібріонів. Частина 2. Визначення різновидів, крім Vibrio parahaemolyticus і Vibrio cholerae чинний 2017-07-01 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 22117:2014 ISO/ТS 22117:2010 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Спеціальні вимоги і методологічні принципи для кваліфікаційних досліджень методом міжлабораторних порівнянь чинний 2015-07-01 28 2014-12-29 № 1484 ua Переклад ТК 132
07.100.30 ДСТУ ISO 22174:2014 ISO 22174:2005 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Основні вимоги та поняття чинний 2015-07-01 13 2014-12-29 № 1485 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 7702.2.0-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям чинний 1997-01-01 10 1996-06-27 № 255 ru
07.100.30 ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 7702.2.1-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов чинний 1997-01-01 5 1996-06-27 № 255 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 7702.2.2-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов Еsсhеriсhiа, Сitrоbасtеr, ENtеrоbасtеr, Кlеbsiеllа, Sеrrаtiа) чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 7202.2-74 в части метода определения бактерий рода Эшерихи 1996-03-25 № 129 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 7702.2.3-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления сальмонелл чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 7202.2-74 в части метода определения сальмонелл 1996-03-25 № 129 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 7702.2.4-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества Stарhylососсus аurеus чинний 1997-01-01 8 ГОСТ 7202.2-74 в части метода определения стафилококков 1996-03-25 № 129 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.5-93 ГОСТ 7702.2.5-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества листерелл чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 7202.2-74 в части метода определения листерелл 1996-03-25 № 129 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.6-93 ГОСТ 7702.2.6-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий чинний 1997-01-01 10 ГОСТ 7202.2-74 в части метода определения анаэробов (Сl. Bоtulinum, Сl. РеrfringENs) 1996-03-25 № 129 ru ТК 140
07.100.30 ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 7702.2.7-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления бактерий рода Рrоtеus чинний 2001-07-01 5 2001-04-24 № 186 ru
07.100.30 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Stарhylососсus аurеus чинний 1998-01-01 17 ГОСТ 10444.2-75 1997-03-07 № 122 ru ТК 149
07.100.30 ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Васillus сеrеus не чинний 1990-01-01 2017-01-01 9 ГОСТ 10444.10-75 2015–06–22 № 61 6-2015 ua,ru ТК 149
07.100.30 ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Сlоstridium реrfringens не чинний 1990-01-01 2019-01-01 12 ГОСТ 10444.9-75 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов не чинний 1990-01-01 2017-01-01 11 ГОСТ 10444.11-75 2015–06–22 № 61 6-2015 ru,ua ТК 24
07.100.30 ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов не чинний 1990-01-01 2017-07-01 7 ГОСТ 10444.12-75, ГОСТ 10444.13-75, ГОСТ 26888-86 2015–09–28 № 118 9–2015 ua,ru ТК 24
07.100.30 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не чинний 1997-01-01 2017-07-01 6 ГОСТ 10444.15-75 2015–09–28 № 118 1996-03-25 № 129 9–2015 ru
07.100.30 ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия не чинний 1977-01-01 2018-01-01 12 (1-III-82), (2-II-87) ГОСТ 13805-68 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 17206-96 ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия не чинний 1999-07-01 2019-04-01 8 ГОСТ 17206-84 2019-03-28 № 79 1998-08-07 № 596 3-2019 ru ТК 166
07.100.30 ГОСТ 25102-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных бактерий не чинний 1991-07-01 2019-01-01 11 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 140
07.100.30 ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов не чинний 1986-07-01 2017-05-01 5 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 6-2015, 4-2017 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов не чинний 1986-07-01 2017-05-01 9 (1-ХII-89) ГОСТ 10444.0-75 в части пп. 3.1, 3.4, 3.5 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 6-2015, 4-2017 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов не чинний 1993-01-01 2017-07-01 8 ГОСТ 26670-85 2015-10-21 № 133, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 10-2015, 12–2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа не чинний 1987-07-01 2019-01-01 24 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua
07.100.30 ГОСТ 28483-90 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия не чинний 1991-07-01 2019-01-01 10 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 64
07.100.30 ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков не чинний 1991-07-01 2017-07-01 7 2015-10-21 №0133, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 209 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 66 10-2015, 12–2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 28805-90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов не чинний 1993-01-01 2019-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 24
07.100.30 ГОСТ 29184-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства ENtеrоbасtеriаllае не чинний 1993-01-01 2019-01-01 7 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 149
07.100.30 ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий не чинний 1993-01-01 2019-01-01 6 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.100.30 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Stарhylососсus аurеus чинний 1999-07-01 13 1998-08-07 № 596 ru
07.100.30 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) чинний 2001-07-01 13 2001-04-24 № 186 ru ТК 149
07.100.30 СТ СЭВ 3832-82 Консервы. Порядок подготовки проб к микробиологическому анализу не чинний 2018-01-01 5 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
07.100.30 ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів чинний 2017-07-01 16 ГОСТ 10444.15-94 2015-09-28 № 118 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів чинний 2017-07-01 15 ГОСТ 10444.12-88 2015-09-28 № 118 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до випробування чинний 2017-07-01 13 ГОСТ 8756.0-70 2015-09-28 № 118 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ 8630:2016 Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів чинний 2018-01-01 15 ГОСТ 28805-90 2016-03-29 № 89 ua ТК 24
07.100.30 ДСТУ ISO/TS 20836:2016 (ISO/TS 20836:2005, IDT) ISO/TS 20836:2005 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення в продуктах патогенів. Виконання досліджень тепловими циклами не чинний 2017-07-01 2024-01-01 2023-12-25 № 368 2016-05-31 № 152 12-2023 ua Переклад ТК 149
07.100.30 ДСТУ ГОСТ 30726-2002 ГОСТ 30726-2001 Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій виду Escherichia coli чинний 2003-01-01 14 5-2006* 2002-07-24 № 462 ru,ua Передрук ТК 24
07.100.30 ДСТУ FprEN ISO 6579-1:2016 (FprEN ISO 6579-1:2015, IDT; ISO/FDIS 6579-1:2015, IDT) FprEN ISO 6579-1:2015, ISO/FDIS 6579-1:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод для виявлення, перерахування та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp. чинний 2016-10-01 63 ДСТУ prEN ISO 6579-1:2014 2016-10-21 № 336 de Підтвердження
07.100.30 ДСТУ 8720:2017 Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення чинний 2019-01-01 64 3-2018*(6-2017) ГОСТ 9958-81 2017-06-27 № 161 ua ТК 140
07.100.30 ДСТУ CEN/TR 16059:2019 (CEN/TR 16059:2010, IDT) CEN/TR 16059:2010 Аналізування харчових продуктів. Критерії ефективності валідованих однією лабораторією методів аналізування для визначення мікотоксинів чинний 2019-09-01 15 2019-08-08 № 242 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 22118:2019 (EN ISO 22118:2011, IDT; ISO 22118:2011, IDT) EN ISO 22118:2011; ISO 22118:2011 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення та встановлення кількості патогенних мікроорганізмів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення чинний 2019-09-01 19 2019-08-13 № 248 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 22119:2019 (EN ISO 22119:2011, IDT; ISO 22119:2011, IDT) EN ISO 22119:2011; ISO 22119:2011 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення патогенних мікроорганізмів у режимі реального часу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення чинний 2019-09-01 22 2019-08-13 № 248 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6888-3:2019 (EN ISO 6888-3:2003, IDT; ISO 6888-3:2003, IDT) EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-3:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 3. Виявляння та МРN-техніка для малих чисел чинний 2019-09-01 21 2019-08-19 № 262 en Підтвердження ТК 132
07.100.30 ДСТУ EN ISO 21528-1:2022 (EN ISO 21528-1:2017, IDT; ISO 21528-1:2017, IDT) EN ISO 21528-1:2017; ISO 21528-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Enterobacteriaceae. Частина 1. Виявлення Enterobacteriaceae чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 18593:2022 (EN ISO 18593:2018, IDT; ISO 18593:2018, IDT) EN ISO 18593:2018; ISO 18593:2018 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальні методи відбирання поверхневих проб чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 19020:2022 (EN ISO 19020:2017, IDT; ISO 19020:2017, IDT) EN ISO 19020:2017; ISO 19020:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод імуноферментного виявлення стафілококових ентеротоксинів у харчових продуктах чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 22174:2022 (EN ISO 22174:2005, IDT; ISO 22174:2005, IDT) EN ISO 22174:2005; ISO 22174:2005 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Загальні вимоги та визначення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 4833-1:2014/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4833-1:2013/A1:2022, IDT; ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022, IDT) EN ISO 4833-1:2013/A1:2022; ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 1. Підрахунок колоній за 30 °C методом наливної пластини чинний 2023-12-31 9 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16654:2022 (EN ISO 16654:2001, IDT; ISO 16654:2001, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 16654:2001/A1:2017, IDT; ISO 16654:2001/Amd 1:2017, IDT) EN ISO 16654:2001/A1:2017; ISO 16654:2001/Amd 1:2017 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Escherichia coli O157 чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 20836:2022 (EN ISO 20836:2021, IDT; ISO 20836:2021, IDT) EN ISO 20836:2021; ISO 20836:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення мікроорганізмів. Випробування теплових характеристик термоциклерів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 23418:2022 (EN ISO 23418:2022, IDT; ISO 23418:2022, IDT) EN ISO 23418:2022; ISO 23418:2022 Мікробіологія харчового ланцюга. Секвенування повного геному для типування та геномної характеристики бактерій. Загальні вимоги та настанови чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6888-3:2019 (EN ISO 6888-3:2003, IDT; ISO 6888-3:2003, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 6888-3:2003/AC:2005, IDT) EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-3:2003; EN ISO 6888-3:2003/AC:2005 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 3. Виявлення та техніка MPN для низької кількості чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-3:2022 (EN ISO 16140-3:2021, IDT; ISO 16140-3:2021, IDT) EN ISO 16140-3:2021; ISO 16140-3:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 3. Протокол перевірки еталонних методів і валідованих альтернативних методів в одній лабораторії чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-6:2022 (EN ISO 16140-6:2019, IDT; ISO 16140-6:2019, IDT) EN ISO 16140-6:2019; ISO 16140-6:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 6. Протокол валідації альтернативних (запатентованих) методів мікробіологічного підтвердження та процедур типування чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 19036:2022 (EN ISO 19036:2019, IDT; ISO 19036:2019, IDT) EN ISO 19036:2019; ISO 19036:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Оцінювання невизначеності вимірювань для кількісних визначень чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 4833-2:2014/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4833-2:2013/A1:2022, IDT; ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022, IDT) EN ISO 4833-2:2013/A1:2022; ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 2. Підрахунок колоній за 30 °C методом поверхневого посіву чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-2:2022 (EN ISO 16140-2:2016, IDT; ISO 16140-2:2016, IDT) EN ISO 16140-2:2016; ISO 16140-2:2016 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 2. Протокол валідації альтернативних (запатентованих) методів порівняно з еталонним методом чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16649-3:2022 (EN ISO 16649-3:2015, IDT; ISO 16649-3:2015, IDT) EN ISO 16649-3:2015; ISO 16649-3:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку бета-глюкуронідазо-позитивної Escherichia coli. Частина 3. Виявлення та найвірогідніший метод підрахунку з використанням 5-бром-4-хлор-3-індоліл-ß-D-глюкуроніду чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16654:2022 (EN ISO 16654:2001, IDT; ISO 16654:2001, IDT) EN ISO 16654:2001; ISO 16654:2001 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Escherichia coli O157 чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 11133:2014/Зміна № 1:2022 (EN ISO 11133:2014/A1:2018, IDT; ISO 11133:2014/Amd 1:2018, IDT) EN ISO 11133:2014/A1:2018; ISO 11133:2014/Amd 1:2018 Мікробіологія харчових продуктів, кормів для тварин і води. Підготовка, виробництво, зберігання та тестування продуктивності культуральних середовищ чинний 2023-12-31 15 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 7218:2022 (EN ISO 7218:2007, IDT; ISO 7218:2007, IDT) EN ISO 7218:2007; ISO 7218:2007 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні вимоги та настанови щодо мікробіологічних досліджень чинний 2023-12-31 ДСТУ ISO 7218:2014 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-5:2022 (EN ISO 16140-5:2020, IDT; ISO 16140-5:2020, IDT) EN ISO 16140-5:2020; ISO 16140-5:2020 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 5. Протокол факторної міжлабораторної валідації для непатентованих методів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 23036-2:2022 (EN ISO 23036-2:2021, IDT; ISO 23036-2:2021, IDT) EN ISO 23036-2:2021; ISO 23036-2:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Методи виявлення личинок Anisakidae L3 у рибі та рибних продуктах. Частина 2. Метод штучного травлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-4:2022 (EN ISO 6887-4:2017, IDT; ISO 6887-4:2017, IDT) EN ISO 6887-4:2017; ISO 6887-4:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка досліджуваних зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 4. Спеціальні правила приготування різних продуктів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 18743:2022 (EN ISO 18743:2015, IDT; ISO 18743:2015, IDT) EN ISO 18743:2015; ISO 18743:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Виявлення личинок трихінел у м'ясі методом штучного травлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 10272-1:2022 (EN ISO 10272-1:2017, IDT; ISO 10272-1:2017, IDT) EN ISO 10272-1:2017; ISO 10272-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Campylobacter spp. Частина 1. Метод виявлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 7937:2022 (EN ISO 7937:2004, IDT; ISO 7937:2004, IDT) EN ISO 7937:2004; ISO 7937:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку Clostridium perfringens. Техніка підрахунку колоній чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-4:2022 (EN ISO 16140-4:2020, IDT; ISO 16140-4:2020, IDT) EN ISO 16140-4:2020; ISO 16140-4:2020 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 4. Протокол валідації методу в одній лабораторії чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 21567:2022 (EN ISO 21567:2004, IDT; ISO 21567:2004, IDT) EN ISO 21567:2004; ISO 21567:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Shigella spp. чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
07.100.30 ДСТУ EN ISO 7218:2022 (EN ISO 7218:2007, IDT; ISO 7218:2007, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7218:2007/A1:2013, IDT; ISO 7218:2007/Amd 1:2013, IDT) EN ISO 7218:2007/A1:2013, ISO 7218:2007/Amd 1:2013 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні вимоги та настанови щодо мікробіологічних досліджень чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 16140-1:2022 (EN ISO 16140-1:2016, IDT; ISO 16140-1:2016, IDT) EN ISO 16140-1:2016, ISO 16140-1:2016 Мікробіологія харчового ланцюга. Валідація методу. Частина 1. Словник чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 17728:2022 (CEN ISO/TS 17728:2015, IDT; ISO/TS 17728:2015, IDT) CEN ISO/TS 17728:2015, ISO/TS 17728:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізу харчових продуктів і кормів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-2:2022 (EN ISO 6887-2:2017, IDT; ISO 6887-2:2017, IDT) EN ISO 6887-2:2017, ISO 6887-2:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 2. Особливі правила приготування м’яса та м’ясних продуктів чинний 2023-12-31 ДСТУ EN ISO 6887-2:2014 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 19343:2022 (EN ISO 19343:2017, IDT; ISO 19343:2017, IDT) EN ISO 19343:2017, ISO 19343:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Виявлення та кількісне визначення гістаміну в рибі та рибних продуктах. Метод ВЕРХ чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 22117:2022 (EN ISO 22117:2019, IDT; ISO 22117:2019, IDT) EN ISO 22117:2019, ISO 22117:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Особливі вимоги та настанови щодо перевірки кваліфікації міжлабораторним порівнянням чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 18465:2022 (EN ISO 18465:2017, IDT; ISO 18465:2017, IDT) EN ISO 18465:2017, ISO 18465:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Кількісне визначення блювотного токсину (цереуліду) за допомогою РХ-МС/МС чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 20837:2022 (EN ISO 20837:2006, IDT; ISO 20837:2006, IDT) EN ISO 20837:2006, ISO 20837:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Вимоги до підготовки проб для якісного виявлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 17604:2022 (EN ISO 17604:2015, IDT; ISO 17604:2015, IDT) EN ISO 17604:2015, ISO 17604:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Відбирання проб туші для мікробіологічного аналізування чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-3:2022 (EN ISO 6887-3:2017, IDT; ISO 6887-3:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6887-3:2017/A1:2020, IDT; ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020, IDT) EN ISO 6887-3:2017/A1:2020, ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила підготовки риби та рибних продуктів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 11290-1:2022 (EN ISO 11290-1:2017, IDT; ISO 11290-1:2017, IDT) EN ISO 11290-1:2017, ISO 11290-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes і Listeria spp. Частина 1. Метод виявлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 21872-1:2022 (EN ISO 21872-1:2017, IDT; ISO 21872-1:2017, IDT) EN ISO 21872-1:2017, ISO 21872-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення Vibrio spp. Частина 1. Виявлення потенційно ентеропатогенних Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae та Vibrio vulnificus чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 7932:2022 (EN ISO 7932:2004, IDT; ISO 7932:2004, IDT) EN ISO 7932:2004, ISO 7932:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку передбачуваної Bacillus cereus. Техніка підрахунку колоній за 30 °C чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-1:2022 (EN ISO 6887-1:2017, IDT; ISO 6887-1:2017, IDT) EN ISO 6887-1:2017, ISO 6887-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила приготування початкової суспензії та десяткових розведень чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-5:2022 (EN ISO 6887-5:2020, IDT; ISO 6887-5:2020, IDT) EN ISO 6887-5:2020, ISO 6887-5:2020 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 5. Особливі правила приготування молока та молочних продуктів чинний 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6887-3:2022 (EN ISO 6887-3:2017, IDT; ISO 6887-3:2017, IDT) EN ISO 6887-3:2017, ISO 6887-3:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Підготовка тестових зразків, початкової суспензії та десяткових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила підготовки риби та рибних продуктів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6579-3:2022 (EN ISO 6579-3:2014, IDT; ISO 6579-3:2014, IDT) EN ISO 6579-3:2014, ISO 6579-3:2014 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 3. Настанови щодо серотипування Salmonella spp чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 20976-1:2022 (EN ISO 20976-1:2019, IDT; ISO 20976-1:2019, IDT) EN ISO 20976-1:2019, ISO 20976-1:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Вимоги та настанови щодо контрольних випробувань харчових і кормових продуктів. Частина 1. Контрольні тести для вивчення потенціалу росту, часу затримки та максимальної швидкості росту чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 7932:2022 (EN ISO 7932:2004, IDT; ISO 7932:2004, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 7932:2004/A1:2020, IDT; ISO 7932:2004/Amd 1:2020, IDT) EN ISO 7932:2004/A1:2020, ISO 7932:2004/Amd 1:2020 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку передбачуваної Bacillus cereus. Техніка підрахунку колоній за 30°C чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 21871:2022 (EN ISO 21871:2006, IDT; ISO 21871:2006, IDT) EN ISO 21871:2006, ISO 21871:2006, Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення низьких чисельностей передбачуваної Bacillus cereus. Метод найвірогідніших чисел і метод виявлення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6579-1:2022 (EN ISO 6579-1:2017, IDT; ISO 6579-1:2017, IDT) EN ISO 6579-1:2017, ISO 6579-1:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6888-1:2022 (EN ISO 6888-1:2021, IDT; ISO 6888-1:2021, IDT) EN ISO 6888-1:2021, ISO 6888-1:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод із використанням агаризованого середовища Берда-Паркера чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6579-1:2022 (EN ISO 6579-1:2017, IDT; ISO 6579-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 6579-1:2017/A1:2020, IDT; ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020, IDT) EN ISO 6579-1:2017/A1:2020, ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення, підрахунку та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp. чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 15216-2:2022 (EN ISO 15216-2:2019, IDT; ISO 15216-2:2019, IDT) EN ISO 15216-2:2019, ISO 15216-2:2019 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення вірусу гепатиту А та норовірусу за допомогою RT-PCR у реальному часі. Частина 2. Метод виявлення чинний 2023-12-31 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 21528-2:2022 (EN ISO 21528-2:2017, IDT; ISO 21528-2:2017, IDT) EN ISO 21528-2:2017, ISO 21528-2:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Enterobacteriaceae. Частина 2. Техніка підрахунку колоній чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 20838:2022 (EN ISO 20838:2006, IDT; ISO 20838:2006, IDT) EN ISO 20838:2006, ISO 20838:2006 Мікробіологія продуктів харчування та кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Вимоги до ампліфікації та виявлення для якісних методів чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 15216-1:2022 (EN ISO 15216-1:2017, IDT; ISO 15216-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 15216-1:2017/A1:2021, IDT; ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021, IDT) EN ISO 15216-1:2017/A1:2021, ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення вірусу гепатиту А та норовірусу за допомогою RT-PCR у реальному часі. Частина 1. Метод кількісного визначення чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 18744:2022 (EN ISO 18744:2016, IDT; ISO 18744:2016, IDT) EN ISO 18744:2016, ISO 18744:2016 Мікробіологія харчового ланцюга. Виявлення та підрахунок Cryptosporidium і Giardia у свіжих листових зелених овочах і ягодах чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 10273:2022 (EN ISO 10273:2017, IDT; ISO 10273:2017, IDT) EN ISO 10273:2017, ISO 10273:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення патогенних Yersinia enterocolitica чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 11290-2:2022 (EN ISO 11290-2:2017, IDT; ISO 11290-2:2017, IDT) EN ISO 11290-2:2017, ISO 11290-2:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Listeria monocytogenes і Listeria spp. Частина 2. Метод перерахування чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 10272-2:2022 (EN ISO 10272-2:2017, IDT; ISO 10272-2:2017, IDT) EN ISO 10272-2:2017, ISO 10272-2:2017 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод виявлення та підрахунку Campylobacter spp. Частина 2. Техніка підрахунку колоній чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 17468:2022 (EN ISO 17468:2016, IDT; ISO 17468:2016, IDT) EN ISO 17468:2016, ISO 17468:2016 Мікробіологія харчового ланцюга. Технічні вимоги та настанови щодо встановлення або перегляду стандартизованого еталонного методу чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ EN ISO 6888-2:2022 (EN ISO 6888-2:2021, IDT; ISO 6888-2:2021, IDT) EN ISO 6888-2:2021, ISO 6888-2:2021 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод із використанням агарового середовища з фібриногеном плазми кролика чинний 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
07.100.30 ДСТУ CEN ISO/TS 18867:2022 (CEN ISO/TS 18867:2015, IDT; ISO/TS 18867:2015, IDT) CEN ISO/TS 18867:2015, ISO/TS 18867:2015 Мікробіологія харчового ланцюга. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення патогенів харчового походження. Виявлення патогенних Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis чинний 2023-12-31