Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

75.020 ДСТУ 7285:2012 Нафтова і газова промисловість. Консервація свердловин. Загальні технічні вимоги та порядок проведення робіт чинний 2013-07-01 20 2012-12-29 № 1525 ua
75.040 ГОСТ 11244-76 Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел не чинний 2019-01-01 2021-01-01 16 (1-IХ-87) ГОСТ 11244-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040 ГОСТ 11851-85 Нефть. Метод определения парафина не чинний 2019-01-01 2021-01-01 12 (1-VII-88),(2-IХ-90) ГОСТ 11851-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040 ДСТУ 8386:2015 Нафтопродукти. Метод дистилювання за зниженого тиску чинний 2017-07-01 31 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.040 ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХII-88),(2-IV-90) ГОСТ 9965-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.040 ГОСТ 13379-82 Нефть. Определение углеводородов С1 - С6 методом газовой хроматографии чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-Х-87),(2-V-95) ГОСТ 13379-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040 ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-V-83),(2-IХ-90) ГОСТ 2401-62, ГОСТ 10097-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 14203-69 Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности не чинний 1970-01-01 2019-01-01 4 (1-IV-81),(2-ХII-86) - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 28781-90 Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием не чинний 1991-07-01 2019-01-01 5 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.040, 75.080 ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб чинний 2006-10-01 33 ГОСТ 2517-85 2005-11-25 № 338 ua ТК 38
75.040, 75.080 ДСТУ ISO 12185:2009 ISO 12185:1996 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки чинний 2010-04-01 14 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-VII-82),(2-V-89),(3-ІПС5-2003) ГОСТ 1044-41, ГОСТ 2477-44 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 42 (1-IV-91), (I-99) ГОСТ 3900-47 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 11011-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2 чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 18 (1-Х-90) ГОСТ 11011-64 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.040, 75.160.20 ДСТУ ISO 3735:2006 ISO 3735:1999 Нафта сира та паливо рідке. Визначення осаду методом екстракції чинний 2007-07-01 12 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 38
75.060 ДСТУ EN ISO 10723:2014 EN ISO 10723:2012 Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем не чинний 2016-01-01 2016-09-01 42 ДСТУ ISO 10723:2015 2014-12-30 № 1494 2015–06–22 № 61 en Підтвердження
75.060 ДСТУ ISO 15112:2009 ISO 15112:2007 Природний газ. Визначення енергії не чинний 2011-01-01 2021-01-01 53 ДСТУ ISO 15112:2019 (ISO 15112:2018, IDT) 2009-12-30 № 485 2019-12-26 № 505 ua Переклад ТК 122
75.060 ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-VI-83),(2-VII-86),(3-ХI-88) ГОСТ 10062-62 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 133
75.060 ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги не чинний 1984-07-01 2018-01-01 12 (1-II-89) ГОСТ 20060-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов не чинний 1986-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 20061-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 22387.3-77 Газы природные. Метод определения кислорода не чинний 2011-01-01 2018-01-01 4 (1-ІІІ-86),(2-ХІ-91) ГОСТ 5580-56 в части разд.ІХ - 2010-12-27 № 592 2015-12-140 № 186 ru,ua
75.060 ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа "Воббе" не чинний 1983-07-01 2018-01-01 6 (1-ХI-92) ГОСТ 22667-77 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 26374-84 Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы не чинний 1987-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 133
75.060 ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром не чинний 1988-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 22387.1-77 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 28726-90 Газы горючие природные. Метод определения ртути не чинний 1992-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 133
75.060 ДСТУ ISO 6326-1:2015 ISO 6326-1:2007 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 1. Загальні положення чинний 2017-07-01 10 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6326-3:2015 ISO 6326-3:1989 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом чинний 2017-07-01 11 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6326-5:2015 ISO 6326-5:1989 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером чинний 2017-07-01 16 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6327:2004 ISO 6327:1981 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею чинний 2005-07-01 10 2004-04-30 № 85 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-1:2007 ISO 6974-1:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування чинний,буде скасовано 2008-10-01 2023-01-01 20 ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT) 2007-12-24 № 386 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-2:2007 ISO 6974-2:2001 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних чинний,буде скасовано 2008-10-01 2023-01-01 26 ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT) 2007-12-24 № 386 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-3:2007 ISO 6974-3:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок чинний,буде скасовано 2008-10-01 2023-01-01 15 ДСТУ EN ISO 6974-3:2021 (EN ISO 6974-3:2018, IDT; ISO 6974-3:2018, IDT) 2007-12-24 № 386 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-4:2007 ISO 6974-4:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок чинний 2008-10-01 13 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-5:2007 ISO 6974-5:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок чинний,буде скасовано 2008-10-01 2023-01-01 17 ДСТУ EN ISO 6974-5:2021 (EN ISO 6974-5:2014, IDT; ISO 6974-5:2014, IDT) 2007-12-24 № 386 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-6:2007 ISO 6974-6:2002 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок чинний 2008-10-01 17 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6976:2009 ISO 6976:1995/Cor.2:1997, Cor.3:1999 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу чинний,буде скасовано 2011-01-01 2023-01-01 54 ДСТУ EN ISO 6976:2020 (EN ISO 6976:2016, IDT; ISO 6976:2016, IDT) 2009-12-30 № 485 2020-12-29 № 524, 2021-04-26 № 158 дату скасування перенесено з 2021-10-01 на 2023-01-01 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-1:2007 ISO 10101-1:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ чинний 2008-10-01 8 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-2:2007 ISO 10101-2:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування чинний 2008-10-01 13 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-3:2007 ISO 10101-3:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення чинний 2008-10-01 11 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10715:2009 ISO 10715:1997 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб чинний 2011-01-01 36 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10723:2015 ISO 10723:2012 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем чинний 2016-09-01 32 ДСТУ EN ISO 10723:2014 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-1:2009 ISO 12213-1:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 1. Настанови чинний 2011-01-01 15 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-2:2009 ISO 12213-2:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 2. Обчислення на основі молярного складу чинний 2011-01-01 30 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-3:2009 ISO 12213-3:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей чинний 2011-01-01 34 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13443:2015 ISO 13443:1996 Природний газ. Стандартні умови чинний 2016-09-01 14 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13686:2015 ISO 13686:2013 Природний газ. Показники якості чинний 2016-09-01 42 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13734:2015 ISO 13734:2013 Природний газ. Органічні сполуки, які використовують як одоранти. Вимоги та методи випробування чинний 2017-07-01 13 1-9-2019* 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 14111:2007 ISO 14111:1997 Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування чинний 2008-10-01 32 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 15970:2013 ISO 15970:2008 Природний газ. Вимірювання властивостей. Об’ємні властивості: густина, тиск, температура і фактор стисливості чинний 2014-10-01 40 2013-12-27 № 1589 ua Переклад
75.060 ДСТУ ISO 15971:2014 ISO 15971:2008 Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе чинний 2015-05-01 45 2014-12-02 № 1429 ua Переклад
75.060 ДСТУ ISO/TR 16922:2015 ISO/TR 16922:2013 Природний газ. Одорування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 12 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 19739:2015 ISO 19739:2004, Cor1:2009 Природний газ. Визначання сполук сірки методом газової хроматографії чинний 2017-07-01 40 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 5542-78 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 18917-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 22387.2-97 ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы чинний 2002-01-01 27 ГОСТ 22387.2-83 2001-06-19 № 290 ru ТК 133
75.060 ГОСТ 30319.0-96 ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения чинний 2000-01-01 13 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.1-96 ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки чинний 2000-01-01 22 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.2-96 ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости чинний 2000-01-01 64 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.3-96 ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния чинний 2000-01-01 34 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ДСТУ ISO 3014:2015 (ISO 3014:1993, IDT) ISO 3014:1993 Нафтопродукти. Визначення максимальної висоти полум’я гасу без кіптяви чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.060 ДСТУ ISO 3013:2015 (ISO 3013:1997, IDT) ISO 3013:1997 Нафтопродукти. Визначення точки замерзання авіаційного пального чинний 2016-01-01 12 ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.060 ДСТУ ISO/TR 11150:2016(ISO/TR 11150:2007, IDT) ISO/TR 11150:2007 Природний газ. Точка роси вуглеводнів та вміст вуглеводнів чинний 2016-11-01 26 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ISO/TR 12148:2016(ISO/TR 12148:2009, IDT) ISO/TR 12148:2009 Природний газ. Калібрування приладів з охолодженим дзеркалом для визначення точки роси вуглеводнів чинний 2016-11-01 39 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 18453:2016(ISO 18453:2004, IDT) ISO 18453:2004 Природний газ. Кореляція між вмістом води та точкою роси води чинний 2016-11-01 30 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 (ГОСТ 22387.5–2014, IDT) ГОСТ 22387.5–2014 Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху чинний 2017-09-01 20 ГОСТ 22387.5–77 2017-06-09 № 143 ru Передрук ТК 133
75.060 ДСТУ ISO 23874:2018 (ISO 23874:2006, IDT) ISO 23874:2006 ДСТУ EN 14902:2018 (EN 14902:2005, IDT) 13.040.20 ДСТУ EN 14902:2018 EN 14902:2005 IDT Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання вмісту Pb, Cd, As та Ni у фракції аерозольних частинок PM10 чинний 2019-01-01 32 2018-11-30 № 451 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ISO/TR 24094:2019 (ISO/TR 24094:2006, IDT) ISO/TR 24094:2006 Аналізування природного газу. Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу чинний 2021-01-01 2019-10-22 № 325 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN 16726:2019 (EN 16726:2015 + A1:2018, IDT) EN 16726:2015 + A1:2018 Газова інфраструктура. Якість газу. Група H чинний 2020-01-01 2021-10-01 49 2019-12-26 № 505 en,ua Підтвердження,Переклад ТК 133
75.060 ДСТУ ISO 15112:2019 (ISO 15112:2018, IDT) ISO 15112:2018 Природний газ. Визначення енергії— На заміну ДСТУ ISO 15112:2009 чинний 2020-01-01 79 2019-12-26 № 505 en Підтвердження
75.060 ДСТУ EN ISO 15112:2020 (EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018, IDT) EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018 Газ природний. Визначання енергії чинний 2021-09-01 68 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6976:2020 (EN ISO 6976:2016, IDT; ISO 6976:2016, IDT) EN ISO 6976:2016, ISO 6976:2016 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини та числа Воббе на основі компонентного складу набуде чинності 2021-10-01 56 ДСТУ ISO 6976:2009 2020-12-29 № 524 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT) EN ISO 6974-1:2012, ISO 6974-1:2012 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу чинний 2021-07-01 128 ДСТУ ISO 6974-1:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT) EN ISO 6974-2:2012; ISO 6974-2:2012 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності чинний 2021-07-01 57 ДСТУ ISO 6974-2:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-3:2021 (EN ISO 6974-3:2018, IDT; ISO 6974-3:2018, IDT) EN ISO 6974-3:2018; ISO 6974-3:2018 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 3. Прецизійність і зсув чинний 2021-07-01 42 ДСТУ ISO 6974-3:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-5:2021 (EN ISO 6974-5:2014, IDT; ISO 6974-5:2014, IDT) EN ISO 6974-5:2014; ISO 6974-5:2014 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 5. Ізотермічний метод для вимірювання вмісту азоту, діоксиду вуглецю, вуглеводнів від C1 до C5 та вуглеводнів C6+ чинний 2021-07-01 77 ДСТУ ISO 6974-5:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 16960:2021 (EN ISO 16960:2014, IDT; ISO 16960:2014, IDT) EN ISO 16960:2014; ISO 16960:2014 Природний газ. Визначання сполук сірки. Визначання загального вмісту сірки методом окиснювальної мікрокулонометрії чинний 2021-07-01 39 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 133
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT)/ Поправка № 1:2021 (EN ISO 6974-1:2012/ AC:2012, IDT; ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012, IDT) EN ISO 6974-1:2012/ AC:2012; ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу чинний 2021-07-01 12 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060, 75.160.30 ДСТУ EN ISO 3993:2014 EN ISO 3993:1995 Гази нафтові скраплені та вуглеводні легкі. Метод визначення густини або відносної густини аерометром за підвищеного тиску чинний 2015-07-01 12 2014-12-29 № 1485 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ИСО 3987-80) ISO 3987-80,ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) Нафтопродукти. Методи визначення сульфатної золи не чинний 2007-01-01 2021-01-01 14 11-2006* ГОСТ 12417-73 ДСТУ ISO 3987:2019 (ISO 3987:2010, IDT) 2006-07-11 № 196 2019-12-13 № 480 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле не чинний 1988-07-01 2018-10-01 10 (1-III-90) ГОСТ 4333-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 8852-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН не чинний 1977-01-01 2019-01-01 3 (1-III-78),(2-III-81),(3-ХI-87) ГОСТ 8852-58 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 8997-89 Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов не чинний 2019-01-01 2019-06-10 11 ГОСТ 8997-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 10364-90 Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия не чинний 1992-01-01 2019-01-01 8 ГОСТ 10364-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 10 (1-III-91), (2-IХ-91) ГОСТ 21046-81 ДСТУ ГОСТ 21046:2019 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения не чинний 1985-07-01 2019-01-01 11 (1-ІПС10-2005) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26132-84 Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры не чинний 1985-07-01 2019-01-01 10 (1-IV-90),(2-VII-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.0-84 Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания. не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.1-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды не чинний 2019-01-01 2019-06-10 5 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.2-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений не чинний 2019-01-01 2019-06-10 2 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.3-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-I-87),(2-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.4-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82) Нефтепродукты. Определение содержания золы не чинний 1991-07-01 2016-01-01 5 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87) Нефтепродукты и смазочные масла. Определение числа нейтрализации методом цветного индикаторного титрования не чинний 1993-01-01 2018-01-01 9 ДСТУ ISO 6618:2015(ISO 6618:1997 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 6618:2015/Поправка № 1:2015 (ISO 6618:1997/Cor 1:1999, IDT) ISO 6618:1997/Cor 1:1999 Нафтопродукти та мастильні матеріали. Визначення кислотного або лужного числа. Метод індикаторного титрування не чинний 2016-01-01 2016-12-01 2 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2016-11-29 № 399 (тільки французьською мовою) fr Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ 3982-2000 Авіаційні палива, оливи, мастильні матеріали і технічні рідини. Організація і правила контролю якості. Загальні положення чинний 2001-07-01 24 2000-08-28 № 523 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4160:2003 ISO 3007:1986 Нафтопродукти. Визначення тиску насиченої пари. Метод Рейда чинний 2004-07-01 27 7-2004* ГОСТ 1756-52 2003-04-07 № 55 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4247:2003 CEC L-33-A-93 Нафтопродукти. Метод визначання біорозщеплюваності чинний 2004-10-01 14 2003-10-29 № 185 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4402:2005 ISO 3839:1996 Нафтопродукти. Визначення бромного числа нафтових дистилятів та аліфатичних олефінів електрометричним методом чинний 2006-10-01 22 2005-05-25 № 128 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання чинний 2006-07-01 35 ГОСТ 1510-84 крім вимог, які стосуються нафти і нафтопродуктів, що постачаються за межі України 2005-09-16 № 265 ua Тк 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості чинний 2003-07-01 27 9-2003* ГОСТ 33-82 2003-01-22 № 12 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 25371:2006 (ИСО 2909-81) ISO 2909-81,ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81) Нафтопродукти. Розрахунок індексу в’язкості за кінематичною в’язкістю чинний 2007-01-01 15 11-2006* ГОСТ 25371-82 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 31072:2006 ГОСТ 31072-2002 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах API ареометром чинний 2007-01-01 19 11-2006*,9-2007* 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ EN 12916:2006 EN 12916:2000 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення чинний 2007-07-01 18 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 13016-1:2012 EN 13016-1:2007 Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE) чинний 2012-09-01 14 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 14078:2009 EN 14078:2003 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії чинний 2010-10-01 11 2009-12-15 № 452 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 14331:2012 EN 14331:2004 Нафтопродукти рідкі. Виділяння і визначання метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) з середніх дистилятів. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ) чинний 2012-09-01 10 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2160:2012 EN ISO 2160:1998 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку чинний 2012-09-01 14 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3675:2012 EN ISO 3675:1998 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром чинний 2012-09-01 14 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259:2012 EN ISO 4259:2006 Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування чинний 2012-09-01 53 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 6245:2012 EN ISO 6245:2002 Нафтопродукти. Метод визначення золи чинний 2012-09-01 11 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 10370:2012 EN ISO 10370:1996 Нафтопродукти. Визначення коксового залишку мікрометодом чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 14596:2012 EN ISO 14596:2007 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 2719:2006 ISO 2719:2002 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі чинний 2008-01-01 19 2006-12-27 № 374 ua Переклад ТК 86
75.080 ДСТУ ISO 3015:2012 ISO 3015:1992 Нафтопродукти. Метод визначення температури помутніння чинний 2012-09-01 10 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3837:2009 ISO 3837:1993 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів методом адсорбції з флуоресцентним індикатором чинний 2010-04-01 16 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3924:2007 ISO 3924:1999 Нафтопродукти. Визначення розподілу границь температур кипіння методом газової хроматографії чинний 2010-01-01 22 2007-12-12 № 355 ua ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 8681:2002 ISO 8681:1986 Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація. Позначення класів чинний 2004-09-01 8 2002-11-29 № 19 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 8754:2009 ISO 8754:2003 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями чинний 2010-01-01 12 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 12937:2012 ISO 12937:2000 Нафтопродукти. Визначення води методом кулонометричного титрування за Карлом Фішером чинний 2013-05-01 15 2012-11-28 № 1355 ua Переклад ТК 38
75.080 ГОСТ 1431-85 Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-ХI-92) ГОСТ 1431-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-VIII-81),(2-IХ-87),(3-ІПС2-97) ГОСТ 1437-56 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-II-82),(2-VII-84),(3-I-89) ГОСТ 1461-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 40 (1-ХI-85),(2-I-87),(3-IХ-88),(4-ХII-89),(5-V-91) ГОСТ 1510-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1756-52 Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-VIII-80), (2-VIII-83), (3-II-90), (нац.зм.1-ІПС5-2002) ГОСТ 1756-42 ДСТУ 4160:2003 2003-04-07 № 55, 2015-12-14 № 185 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1929-87 Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 15 ГОСТ 1929-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-III-88),(2-ІПС2-97) ГОСТ 2070-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава чинний 2001-07-01 30 ГОСТ 2177-82 2000-12-29 № 744 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 3877-88 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 3877-49 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 4255-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-Х-85),(2-VIII-90) ГОСТ 4255-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-VIII-84),(2-IV-92) ГОСТ 5985-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6258-85 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-Х-90) ГОСТ 6258-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-IХ-84) ГОСТ 6307-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-VII-81), (2-ХI-86), (3-II-90) ГОСТ 6356-52 ДСТУ ISO 3679:2015 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50, наказ 2016-02-24 № 50 скасовано наказом від 2016-04-015 № 113, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-04-015 № 114 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХI-88) ГОСТ 6370-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6994-74 Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХI-80),(2-IV-85),(3-Х-87) ГОСТ 6994-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ГОСТ 7163-84 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 15 ГОСТ 7163-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ГОСТ 8674-58 Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-V-79),(2-V-83) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ГОСТ 10577-78 Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VIII-83),(2-ХI-87),(3-IV-92) ГОСТ 10577-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 11362-76 Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 19 (1-VIII-81),(2-VIII-86) ГОСТ 11362-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 12329-77 Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХI-81),(2-Х-85) ГОСТ 12329-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-Х-89),(2-VI-96) ГОСТ 13380-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-IV-79),(2-VII-83),(3-Х-88) ГОСТ 1771-48, ГОСТ 8657-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона чинний 2001-07-01 14 ГОСТ 19932-74 2000-12-29 № 744 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 20284-74 Нефтепродукты. Метод определения цвета чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-III-86),(2-IХ-90) ГОСТ 2667-52 в части определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 ГОСТ 25262-82, ГОСТ 20287-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 ГОСТ 21261-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 21749-76 Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-V-81),(2-ХI-86),(3-ХI-88) ГОСТ 6764-53, кроме масел 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 22898-78 Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 17 (1-IV-83),(2-II-86),(3-VII-88),(4-Х-90),(5-ХI-95),(6-I-98) ГОСТ 3278-62, ГОСТ 15833-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 28582-90 Нефтепродукты. Метод определения цвета чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 6618:2015 (ISO 6618:1997, IDT) ISO 6618:1997 Нафтопродукти та мастильні матеріали. Визначення кислотного або лужного числа. Метод індикаторного титрування чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ 8698:2016 Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови чинний 2017-10-01 13 2016-11-21 № 393 ua ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT) EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000 Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем чинний 2017-10-01 22 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3016:2017 (ISO 3016:1994, IDT) ISO 3016:1994 Нафтопродукти. Визначення температури втрати текучості чинний 2017-10-01 10 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3733:2017 (ISO 3733:1999, IDT) ISO 3733:1999 Нафтопродукти і бітумінозні матеріали. Визначення вмісту води. Метод дистиляції чинний 2017-10-01 18 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, IDT; ISO 2592:2000, MOD) ГОСТ 4333-2014, ISO 2592:2000, Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та займання у відкритому тиглі чинний 2018-10-01 20 ГОСТ 4333-87 2018-09-21 № 332 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 1520:2019 (ГОСТ 1520-2014, IDT) ГОСТ 1520-2014 Оливи селективного очищення. Метод визначення фурфуролу чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 1520-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 5726:2019 (ГОСТ 5726-2013, IDT) ГОСТ 5726-2013 Оливи моторні. Метод визначення миючих властивостей чинний 2019-06-10 17 ГОСТ 5726-53 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 21046:2019 (ГОСТ 21046-2015, IDT) ГОСТ 21046-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні технічні умови чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 21046-86 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.0:2019 (ГОСТ 26378.0-2015, IDT) ГОСТ 26378.0-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні вимоги до методів випробування чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 26378.0-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.1:2019 (ГОСТ 26378.1-2015, IDT) ГОСТ 26378.1-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення води чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 26378.1-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.2:2019 (ГОСТ 26378.2-2015, IDT) ГОСТ 26378.2-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення механічних домішок та забруднень чинний 2019-06-10 6 ГОСТ 26378.2-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.3:2019 (ГОСТ 26378.3-2015, IDT) ГОСТ 26378.3-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення умовної в’язкості чинний 2019-06-10 7 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.4:2019 (ГОСТ 26378.4-2015, IDT) ГОСТ 26378.4-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення температури спалаху у відкритому тиглі чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 26378.4-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 31906:2019 (ГОСТ 31906-2013, IDT) ГОСТ 31906-2013 Толуол нафтовий. Технічні умови чинний 2019-06-10 10 ГОСТ 14710-78 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 33550:2019 (ГОСТ 33550-2015, IDT) ГОСТ 33550-2015 Дистиляти нафтові та олефіни аліфатичні товарні. Визначення бромного числа електрометричним титруванням чинний 2019-06-10 24 ГОСТ 8997-89 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3771:2019(ISO 3771:2011, IDT) ISO 3771:2011 Нафтопродукти. Визначення лужного числа методом потенціометричного титрування хлорною кислотою чинний 2020-01-01 13 2019-12-23 № 480 en Підтвердження
75.080, 13.220.10 ГОСТ 6793-74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VII-79),(2-ХI-84),(3-Х-86) ГОСТ 6793-53 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.080, 75.040 ДСТУ ГОСТ 33335:2017 (ГОСТ 33335–2015, IDT) ГОСТ 33335–2015 Нафта і нафтопродукти. Настанова з використання таблиць вимірювання параметрів чинний 2017-05-01 13 2017-04-13 № 78 ru Підтвердження
75.080, 75.100 ГОСТ 9490-75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине не чинний 1978-01-01 2019-01-01 7 (1-ХII-78),(2-VII-82),(3-ХI-87),(4-IХ-93) ГОСТ 9490-60 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080, 75.100 ДСТУ 5094:2008 Нафтопродукти. Оливи мастильні, присадки і пакети присадок. Визначання загального лужного числа методом потенціометричного титрування чинний 2009-03-01 13 2008-12-05 № 456 ua
75.080, 75.100 ДСТУ EN 12766-1:2019 (EN 12766-1:2000, IDT) EN 12766-1:2000 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 1. Розділення та визначення виділених споріднених PCB методом газової хроматографії (GC) з використанням електронозахоплювального детект... чинний 2019-09-01 33 2019-08-15 № 256 en Підтвердження
75.080, 75.100 ДСТУ EN 12766-2:2019 (EN 12766-2:2001, IDT) EN 12766-2:2001 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 2. Визначення вмісту PCB чинний 2019-09-01 19 2019-08-15 № 256 en Підтвердження
75.080, 75.100, 75.160.20 ДСТУ ISO 5164:2012 ISO 5164:2005 Нафтопродукти. Паливо моторне. Визначення детонаційних характеристик дослідним методом чинний 2013-05-01 67 2012-11-28 № 1355 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.100, 75.160.20 ДСТУ ISO 15597:2014 ISO 15597:2001 Нафта та нафтопродукти. Метод визначання вмісту хлору та брому рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі чинний 2015-05-01 12 2014-12-02 № 1429 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.160.20 ГОСТ 2667-82 Нефтепродукты светлые. Метод определения цвета не чинний 1983-07-01 2019-01-01 4 (1-I-88),(2-ІПС2-97) ГОСТ 2667-52, кроме определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4 - 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.080, 75.160.20 ДСТУ EN 14517:2009 EN 14517:2004 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії чинний 2010-10-01 18 2009-12-15 № 452 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.160.20 ДСТУ EN 14561:2014 EN 14561:2006 Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання бактерицидної активності з використанням носія стосовно інструментів медичної призначеності. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 2) чинний 2015-02-01 30 2014-10-23 № 1257 ua Переклад 93/42/EEC
75.080, 75.160.30 ДСТУ EN ISO 20884:2012 EN ISO 20884:2011 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080, 87.040 ДСТУ ISO 3679:2015 ISO 3679:2015 Визначення здатності до спалаху й температури спалаху. Прискорений рівноважний метод визначення у закритому тиглі чинний 2016-01-01 29 ГОСТ 6356-75 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 168
75.100 ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 5 (1-I-84),(2-IХ-90) ГОСТ 610-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1036-75 Смазки пластичные. Метод определения механических примесей не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VIII-84),(2-IV-92) ГОСТ 1036-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1057-88 Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола не чинний 2019-01-01 2021-01-01 7 ГОСТ 1057-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1520-84 Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VIII-90) ГОСТ 1520-42 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 5726-53 Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств не чинний 2019-01-01 2019-06-10 13 (1-II-76) ГОСТ 5726-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10534-78 Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия не чинний 1979-01-01 2019-01-01 5 (1-II-84) ГОСТ 10534-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 10734-64 Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала не чинний 1964-07-01 2019-01-01 5 (1-IV-79) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 12261-87 Присадка АФК. Технические условия не чинний 1989-01-01 2019-01-01 7 (1-ІПС3-2002) ГОСТ 12261-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 12275-66 Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты не чинний 1967-04-01 2019-01-01 3 (1-V-79),(2-V-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 13300-67 Масла моторные. Метод определения коррозионных свойств и окисляемости на установке П33 не чинний 1968-03-01 2019-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 14038-78 Масла сланцевые. Метод определения содержания механических примесей и зольности не чинний 1980-01-01 2019-01-01 6 (1-ХI-84),(2-ХI-89) ГОСТ 14038-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 15156-84 Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом не чинний 1985-07-01 2019-01-01 7 ГОСТ 15156-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 15823-70 Масла и смазки. Метод определения давления насыщенных паров не чинний 1971-01-01 2019-01-01 7 (1-V-79),(2-ХI-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 17479.1-85 Масла моторные. Классификация и обозначение не чинний 2019-01-01 2019-06-10 11 (1-III-88),(2-III-92),(3-ІПС10-2005) ГОСТ 17479-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 17479.2-85 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение не чинний 2019-01-01 2019-06-10 4 (1-III-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 18136-72 Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате не чинний 2019-01-01 2019-06-10 7 (1-III-82),(2-VIII-83),(3-V-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20302-74 Масла моторные. Метод определения коррозионной активности на двигателе ЯАЗ-204 не чинний 1977-01-01 2019-01-01 7 (1-Х-81),(2-III-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 20684-75 Масла моторные отработанные. Метод определения нерастворимых осадков не чинний 1976-07-01 2019-01-01 4 (1-Х-86),(2-III-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 5 ГОСТ 21150-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 21532-76 Смазка часовая РС-1. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 6 (1-Х-86) ГОСТ 7936-56 в части часовой смазки РС-1 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 21791-76 Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 11 (1-III-79),(2-ХI-79),(3-VIII-82),(4-I-87),(5-I-88),(6-ХII-89),(7-III-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Н (Гидравлические системы) не чинний 1991-07-01 2018-01-01 3 ДСТУ ISO 6743-4:2015(ISO 6743-4:2015 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Т (Турбины) не чинний 1991-07-01 2018-01-01 3 ДСТУ ISO 6743-5:2015(ISO 6743-5:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Р. Пневматические инструменты не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ДСТУ ISO 6743-11:2015(ISO 6743-11:1990 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.13-91 (ИСО 6743-13-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ДСТУ ISO 6743-13:2015(ISO 6743-13:2002 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.100 ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87) Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSА и ISO-L-ТGА). Технические требования не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ДСТУ ISO 8068:2015(ISO 8068:2006 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 38
75.100 ДСТУ 3914-99 Нафтопродукти. Мастила технологічні. Номенклатура показників чинний 2000-07-01 10 1999-09-13 № 182 ru,ua ТК 38
75.100 ДСТУ 3927-99 Нафтопродукти. Рідини мастильно-холодильні. Номенклатура показників якості чинний 2000-07-01 9 1999-11-30 № 380 ru,ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4106-2002 Оливи мастильні. Номенклатура показників чинний 2003-01-01 25 ГОСТ 4.24-84 2002-06-12 № 356 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4128:2002 ISO 6743/0:1981 Матеріали мастильні. Оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація чинний 2004-09-01 8 ГОСТ 28549.0-90 (ИСО 6743.0-81) 2002-11-29 № 19 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4129-2002 Матеріали мастильні. Оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Позначення. Загальні вимоги чинний 2004-01-01 7 ГОСТ 17479.0-85 2002-11-29 № 19 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4226:2003 ISO 6743/9:1987 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (Мастила) чинний 2004-10-01 10 ГОСТ 23258-78, ГОСТ 28549.9-90 2003-09-15 № 155 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4295:2004 ISO 2137:1985 Мастила. Метод визначання пенетрації конусами з половинною та четвертною шкалами чинний 2005-07-01 16 2004-04-30 № 86 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості чинний 2005-07-01 10 ГОСТ 4.23-83 2004-07-05 № 130 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначання динамічної в’язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5 °С до мінус 35 °С чинний 2017-07-01 17 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8387:2015 Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначення термоокисненості чинний 2017-07-01 23 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8419:2015 Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК чинний 2017-07-01 21 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8420:2015 Оливи мастильні. Метод визначення схильності до піноутворення чинний 2017-07-01 15 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ EN 377:2005 EN 377:1993 Матеріали для змащування газових приладів і газорегулювальних пристроїв, крім приладів промислової призначеності чинний 2008-01-01 16 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 38 2009/142/EC
75.100 ДСТУ ISO 6743-1:2004 ISO 6743-1:2002 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас F). Класифікація. Частина 1. Група А (Відкриті системи змащування) чинний 2006-04-01 8 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-2:2004 ISO 6743-2:1981 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 2. Група F (Шпинделі, вальниці та спряжені з ними з’єднання) чинний 2006-04-01 7 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-3:2004 ISO 6743-3:2003 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 3. Група D (Компресори) чинний 2006-04-01 12 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 РСТ УССР 1016-81 Мастило колісне. Технічні умови чинний 1982-07-01 12 1-12-86,2-10-91 РСТ УССР 1016-71 ua ТК 38
75.100 ГОСТ 9.054-75 ЕСЗКС. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-VIII-80),(2-Х-85),(3-III-86),(4-III-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9.080-77 ЕСЗКС. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-ХII-83),(2-III-88) ГОСТ 5757-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 32-74 Масла турбинные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-ХII-76),(2-ХI-84),(3-VIII-89) ГОСТ 32-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-VII-78),(2-Х-81),(3-ХII-85),(4-ХII-90) ГОСТ 981-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-VII-82), (2-VI-85), (3-VI-88) ГОСТ 982-68, ГОСТ 5.1710-72 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-05-30 № 146 дата скасування перенесена ru ТК 38
75.100 ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-IV-83),(2-VIII-84),(3-V-90) ГОСТ 1033-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 1548-42, ГОСТ 1547-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-II-87),(2-V-92) ГОСТ 1805-51, ГОСТ 5.2241-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-Х-84),(2-ХI-89),(3-ІПС2-97) ГОСТ 1861-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1957-73 Смазка консталин. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VI-76),(2-IХ-79),(3-ХI-84) ГОСТ 1957-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 2712-75 Смазка АМС. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-IХ-78),(2-ХII-80),(3-IV-85),(4-II-90) ГОСТ 2712-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 2917-76 Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-V-83),(2-ХI-88) ГОСТ 2917-45 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 3260-75 Смазка снарядная ВС. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-V-80) ГОСТ 3260-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 3276-89 Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 3276-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-II-83),(2-I-86),(3-IV-90) ГОСТ 3333-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VIII-79),(2-IV-81),(3-VIII-82),(4-ХI-86),(5-VII-91) ГОСТ 4366-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5211-85 Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VII-88) ГОСТ 5211-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5346-78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 16 (1-III-81) ГОСТ 5346-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5546-86 Масла для холодильных машин. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-I-89),(2-IV-91) ГОСТ 5546-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5702-75 Смазка технологическая СП-3. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-ХII-80),(2-ХII-82),(3-IХ-85),(4-IV-92) ГОСТ 5702-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5734-76 Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VI-87),(2-V-89),(3-VI-95) ГОСТ 5734-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5775-85 Масло конденсаторное. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-VIII-89) ГОСТ 5775-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6037-75 Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 ГОСТ 6037-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6243-75 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-80),(2-VI-86),(3-IV-91) ГОСТ 6243-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-IV-80),(2-ХII-84),(3-I-90),(4-VII-90) ГОСТ 6267-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6350-56 Масла смазочные селективной очистки. Метод качественного определения нитробензола чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-II-82),(2-IХ-88) ГОСТ 6350-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6360-83 Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-ХII-85),(2-II-87),(3-IV-89),(4-IХ-90),(5-Х-92),(6-ІПС3-2002) ГОСТ 6360-58 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6411-76 Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХII-78),(2-VII-81),(3-V-87) ГОСТ 6411-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6457-66 Масла МК-8. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (2-VII-77),(3-ХI-81),(4-VIII-84),(5-VI-88) ГОСТ 6457-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6479-73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-VI-77),(2-V-85),(3-VIII-88) ГОСТ 6479-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6707-76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-V-84),(2-VI-86) ГОСТ 6707-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7142-74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-V-84),(2-IХ-85),(3-III-92),(4-VI-95) ГОСТ 2633-48, ГОСТ 7142-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7143-73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-V-79),(2-ХI-84),(3-VI-89) ГОСТ 7143-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7171-78 Смазка бензиноупорная. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХI-84),(2-VII-91) ГОСТ 7171-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7611-75 Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХI-80),(2-Х-85) ГОСТ 7611-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-VI-82),(2-I-85) ГОСТ 7822-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7934.1-74 Масла и смазки часовые. Методы определения испаряемости чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-VI-85) ГОСТ 7934-56 в части разд. I 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7934.2-74 Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 2 (1-VI-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7934.3-74 Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 1 (1-VI-85) ГОСТ 7934-56 в части разд. III 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7934.4-74 Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 1 (1-VI-85) ГОСТ 7934-56 в части разд. IV 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7934.5-74 Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 2 (1-VI-85) ГОСТ 7934-56 в части разд. V 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8463-76 Масло С-220. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-Х-81),(2-VII-84),(3-VI-88) ГОСТ 8463-57, ГОСТ 5.2216-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХI-81),(2-VIII-84),(3-IХ-89) ГОСТ 8505-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8551-74 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-VIII-79),(2-ХII-80),(3-Х-84),(4-V-89) ГОСТ 8551-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8581-78 Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-IV-80),(2-V-81),(3-VIII-82),(4-ХI-83),(5-ХII-85),(6-II-87),(7-ХI-89),(8-III-91),(9-ІПС1-2002),(10-ІПС5-2005) ГОСТ 8581-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8773-73 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (2-VII-78),(3-IХ-79),(4-Х-83),(5-IV-87) ГОСТ 8773-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8781-71 Масла часовые низкотемпературные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-Х-76),(2-Х-83) ГОСТ 8781-58 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-V-79),(2-ХI-84),(3-Х-89),(4-Х-92),(5-VI-95) ГОСТ 9243-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9270-86 Масла и смазки пластичные. Метод определения механических примесей в камере для счисления чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-IV-92) ГОСТ 9270-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХI-82),(2-VII-86),(3-VII-91) ГОСТ 9433-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9566-74 Смазки пластичные. Метод определения испаряемости чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХI-85),(2-IV-90) ГОСТ 9566-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9762-76 Смазка МС-70. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХII-78),(2-ХII-80),(3-VI-85),(4-I-90) ГОСТ 9762-61 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9827-75 Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 13 (1-II-82),(2-VII-84),(3-VI-86),(4-VI-89) ГОСТ 9827-61 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9972-74 Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 18 (1-VI-77),(2-V-79),(3-I-80),(4-VI-81),(5-IХ-81),(6-VI-83),(7-V-87),(8-V-89),(9-Х-92) ГОСТ 9972-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-IV-79),(2-ХII-80),(3-III-82),(4-ХI-83),(5-VI-85),(6-I-88),(7-IV-91) ГОСТ 10121-62, ГОСТ 5.2151-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10214-78 Сольвент нефтяной. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-I-82),(2-VII-86),(3-IV-89) ГОСТ 10214-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10289-79 Масло для судовых газовых турбин. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VI-82),(2-VIII-85),(3-IХ-90) ГОСТ 10289-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10306-75 Масла смазочные. Метод определения потерь от испарения в динамических условиях чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-IV-81),(2-V-89) ГОСТ 10306-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10363-78 Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХII-82),(2-ХI-84),(3-VI-89) ГОСТ 10363-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-IV-80),(2-V-81),(3-VII-82),(4-ХI-83),(5-V-87),(6-VI-88),(7-ХI-89),(8-IV-92),(9-ХII-95),(10-ІПС5-2005) ГОСТ 10541-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические требования чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-II-78),(2-ХII-80),(3-III-86) ГОСТ 10877-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 11063-77 Масла моторные с присадками. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-III-84) ГОСТ 11063-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 11110-75 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-III-79),(2-IV-80),(3-VIII-81),(4-VII-86) ГОСТ 11110-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 11122-84 Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-Х-86),(2-IV-87),(3-Х-89),(4-ХI-92) ГОСТ 11122-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 12068-66 Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-VIII-78),(2-III-87),(3-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 53 (1-II-86),(2-II-88),(3-I-90),(4-ХI-91),(5-Х-95),(6-ІПС3-2002) ГОСТ 12337-81 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 12672-77 Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-Х-79),(2-IХ-83),(3-III-88),(4-ХII-92) ГОСТ 12672-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 13076-86 Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-I-88),(2-ХII-89),(3-ІПС7-2006) ГОСТ 13076-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 13374-86 Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХII-89),(2-ХI-93) ГОСТ 13374-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua
75.100 ГОСТ 13538-68 Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 17 (1-III-78),(2-II-82),(3-IХ-86),(4-Х-90) ГОСТ 7187-58, ГОСТ 9807-61, ГОСТ 12060-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 14068-79 Паста ВНИИ НП-232. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХII-82),(2-IХ-87) ГОСТ 14068-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 14296-78 Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-I-84),(2-Х-85),(3-I-89),(4-ІПС10-2007) ГОСТ 14296-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 15037-69 Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХII-82),(2-ХII-84),(3-III-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VII-82),(2-VI-86),(3-VIII-90) ГОСТ 15171-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 15819-85 Масла РМ и РМЦ. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-Х-91) ГОСТ 15819-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 15886-70 Масла нефтяные. Метод определения смол чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 2 (1-VI-78),(2-Х-81),(3-IV-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 16105-70 Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (2-IХ-78),(3-ХI-83),(4-VI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 16422-79 Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХI-82),(2-Х-85) ГОСТ 16422-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 16728-78 Масло ВНИИ НП-403. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХI-84),(2-VIII-89),(3-II-93) ГОСТ 16728-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 16862-71 Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-Х-81),(2-VII-83),(3-VI-85),(4-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 17362-71 Масла нефтяные. Метод определения числа омыления чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-Х-83),(2-ХI-88) ГОСТ 6764-53 в части масел 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-III-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 17479.4-87 Масла индустриальные. Классификация и обозначения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-I-96) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-ХI-75),(2-Х-83),(3-VII-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 18852-73 Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-ХII-84),(2-V-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19199-73 Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VII-82),(2-VI-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19295-73 Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VI-79),(2-ХI-84),(3-VII-87),(4-V-90),(5-IV-95) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-II-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19337-73 Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-IХ-79),(2-VII-83),(3-IХ-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-ХI-89),(2-ХII-90) ГОСТ 19537-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19678-74 Масла вакуумные. Метод определения упругости паров и температуры кипения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19774-74 Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХII-76),(2-III-79),(3-ХI-84),(4-VI-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19782-74 Паста ВНИИ НП-225. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-ХI-79),(2-III-85),(3-III-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19791-74 Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-VII-78),(2-VI-83),(3-II-86),(4-VI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19832-87 Смазка ВНИИ НП-260. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 16 (1-VII-95) ГОСТ 19832-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua
75.100 ГОСТ 20242-74 Присадки и масла с присадками. Метод определения хлора чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-I-81),(2-IV-86),(3-VII-92) ГОСТ 7188-54, ГОСТ 9427-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20303-74 Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1 чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 17 (1-VI-82),(2-IV-88),(3-IV-95) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20354-74 Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения испаряемости в чашечках чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-V-80),(2-VI-85),(3-IХ-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20421-75 Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-II-78),(2-Х-85),(3-VI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20457-75 Масла моторные. Метод оценки антиокислительных свойств на установке ИКМ чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 13 (1-ХI-81),(2-IV-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20458-89 Смазка Торсиол-55. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 ГОСТ 20458-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20502-75 Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-78),(2-V-82),(3-I-85),(4-VII-89) ГОСТ 5162-49, ГОСТ 8245-56, ГОСТ 13517-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-ХII-89), (2-ХII-92), (3-V-94), (4-Х-95), (5-ІПС3-2002) ГОСТ 20799-75 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-05-30 № 146 дата скасування перенесена ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20991-75 Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-VI-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20994-75 Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-VI-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 21490-76 Масла моторные. Метод определения моющих средств на установке УИМ-6-НАТИ чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 11 (1-III-84),(2-IХ-87) ГОСТ 11637-65, ГОСТ 12658-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-IV-79),(2-VIII-80),(3-ХII-82),(4-ХI-84),(5-II-87),(6-ХII-87),(7-VII-96) ГОСТ 1013-49, ГОСТ 9320-60, ГОСТ 5.2147-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 21748-76 Масло МЗ-52. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-III-79),(2-IV-81),(3-VIII-85),(4-IХ-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23175-78 Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-III-84) ГОСТ 5737-53, ГОСТ 4953-59, ГОСТ 9352-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23497-79 Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-V-83),(2-VIII-84),(3-Х-85),(4-VIII-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23510-79 Смазка Униол-2. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 8 (1-VIII-84),(2-I-90) ГОСТ 3257-74, ГОСТ 9974-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23639-79 Присадка КП. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-II-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 21 (1-VI-81),(2-VII-82),(3-VII-83),(4-V-84),(5-IV-88),(6-ХI-89),(7-IХ-92),(8-ІПС1-2002) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23797-79 Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VI-83),(2-IХ-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 25287-82 Суспензия для образования твердого смазочного покрытия ВНИИ НП-209. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-IV-88),(2-VI-94) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 25549-90 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 18 ГОСТ 25549-82 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 25770-83 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-VII-86),(2-I-89),(3-ХII-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 26191-84 Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 25 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 26581-85 Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-I-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа М (Металлообработка) чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа R (Временная защита от коррозии) чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 3 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-05-30 № 146 дата скасування перенесена ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-5:2015 (ISO 6743-5:2006, IDT) ISO 6743-5:2006 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 5. Група Т (турбіни) чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-11:2015 (ISO 6743-11:1990, IDT) ISO 6743-11:1990 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 11. Група Р (пневматичні прилади) чинний 2016-01-01 5 ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-13:2015 (ISO 6743-13:2002, IDT) ISO 6743-13:2002 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 13. Група G (напрямні) чинний 2016-01-01 9 ГОСТ 28549.13-91 (ИСО 6743-13-89) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 8068:2015 (ISO 8068:2006, IDT) ISO 8068:2006 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Група Т (турбіни). Специфікація на мастила для турбін чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ EN 377:2005/Зміна № 1:2015 (EN 377:1993/A1:1996, IDT) EN 377:1993/A1:1996 Матеріали для змащування газових приладів і газорегулювальних пристроїв, крім приладів промислової призначеності чинний 2016-01-01 4 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38 2009/142/EC
75.100 ДСТУ EN ISO 13503-3:2016 (EN ISO 13503-3:2005, IDT; EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, IDT; ISO 13503-3:2005, IDT; ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006, IDT) EN ISO 13503-3:2005, EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, ISO 13503-3:2005, ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006 Нафтова і газова промисловість. Рідини і матеріали для завершення свердловини. Частина 3. Випробовування насичених мінеральних розчинів чинний 2017-01-01 2016-06-17 № 176 en Передрук ТК 146
75.100 ДСТУ EN 12081:2018 (EN 12081:2017, IDT) EN 12081:2017 Залізничний транспорт. Букси. Консистентні мастила чинний 2019-01-01 20 ДСТУ EN 12081:2015 (EN 12081:2007 + A1:2010, IDT) 2018-12-14 № 488 en Підтвердження ТК 38 2008/57/ЕС
75.100 ДСТУ ГОСТ 610:2019 (ГОСТ 610-2017, IDT) ГОСТ 610-2017 Оливи осьові. Технічні умови чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 610-72 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 1036:2019 (ГОСТ 1036-2014, IDT) ГОСТ 1036-2014 Мастила пластичні. Метод визначення вмісту механічних домішок чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 1036-75 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 6794:2019 (ГОСТ 6794-2017, IDT) ГОСТ 6794-2017 Олива АМГ-10. Технічні умови чинний 2019-06-10 13 ГОСТ 6794-75 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 17479.1:2019 (ГОСТ 17479.1-2015, IDT) ГОСТ 17479.1-2015 Оливи моторні. Класифікація та позначення чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 17479.1-85 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 17479.2:2019 (ГОСТ 17479.2-2015, IDT) ГОСТ 17479.2-2015 Оливи трансмісійні. Класифікація та позначення чинний 2019-06-10 10 ГОСТ 17479.2-85 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 18136:2019 (ГОСТ 18136-2017, IDT) ГОСТ 18136-2017 Оливи. Метод визначення стабільності проти окислення чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 18136-72 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 21150:2019 (ГОСТ 21150-2017, IDT) ГОСТ 21150-2017 Мастило Літол-24. Технічні умови чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 21150-87 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 3987:2019 (ISO 3987:2010, IDT) ISO 3987:2010 Нафтопродукти. Визначення масової частки сульфатної золи в мастильних оливах і добавках чинний 2020-01-01 12 ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ISO 3987–80) 2019-12-23 № 480 en Підтвердження
75.100 ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, IDT) ISO 6247:1998 Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив чинний 2020-01-01 15 2019-12-23 № 480 en Підтвердження
75.100 ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, IDT)/Поправка № 1:2019 (ISO 6247:1998/Cor 1:1999, IDT) ISO 6247:1998/Cor 1:1999 Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив чинний 2020-01-01 2 2019-12-23 № 480 en Підтвердження
75.100 ДСТУ 9032:2020 Нафтопродукти. Оливи моторні. Загальні технічні вимоги чинний 2021-09-01 2020-07-03 № 149 ua ТК 38
75.100, 75.120 ГОСТ 21058-75 Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-ХI-88) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.100, 75.180.10 ДСТУ EN ISO 10416:2019 (EN ISO 10416:2009, IDT; ISO 10416:2008, IDT) EN ISO 10416:2009; ISO 10416:2008 Промисловість нафтова та газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування чинний 2019-09-01 122 2019-08-13 № 248 en Підтвердження ТК 138
75.120 ГОСТ 6794-75 Масло АМГ-10. Технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 9 (1-IХ-82),(2-VI-85),(3-II-87),(4-I-89),(5-ІПС5-2005) ГОСТ 6794-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.120 ГОСТ 5020-75 Жидкость "Стеол-М". Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-III-84) ГОСТ 5020-49 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru ТК 38
75.120 ГОСТ 20734-75 Жидкость рабочая 7—50С-3. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 5 (2-Х-78),(3-Х-79),(4-VII-83),(5-IХ-90),(6-ХI-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.120 ГОСТ 20944-75 Жидкости для авиационных гидросистем. Метод определения термоокислительной стабильности и коррозионной активности чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-ХI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.120 ГОСТ 23008-78 Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия чинний,буде скасовано 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-Х-80),(2-IV-82),(3-ХI-86),(4-I-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 38
75.120 ДСТУ ISO 6743-4:2015 (ISO 6743-4:2015, IDT) ISO 6743-4:2015 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 4. Група H (гідравлічні системи) чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.140 ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови не чинний 2002-01-01 2020-05-01 21 2-2002*,1-3-2004,2-5-2006,3-5-2008 ГОСТ 22245-90 в частині марок БНД ДСТУ 4044:2019 2001-07-27 № 369 2019-08-12 № 246 ru,ua ТК 38
75.140 ГОСТ 3677-76 Композиция озокеритовая. Технические условия не чинний 1977-07-01 2019-01-01 3 (1-IV-81),(2-IV-87),(3-ХI-92) ГОСТ 3677-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 38
75.140 ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия не чинний 1982-07-01 2019-01-01 7 (1-VII-87) ГОСТ 6948-70 –<