Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

75.020 ДСТУ 7285:2012 Нафтова і газова промисловість. Консервація свердловин. Загальні технічні вимоги та порядок проведення робіт Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо підготування та виконання робіт із консервування та розконсервування свердловин, а також контролювання стану законсервованих свердловин. Цей стандарт застосовний для опорних, параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних (видобувних, нагнітальних, контрольних, водозабірних тощо) свердловин, які знаходяться на суходолі, на морських стаціонарних платформах, на блок-кондукторах, і свердловин із підводним розташуванням устя та які споруджено чи споруджують для пошуку, розвідки, експлуатування родовищ нафти, газу та газового конденсату, промислових вод, вивчення геологічних структур для створення підземних сховищ нафти й газу, захоронення промислових стоків, шкідливих відходів виробництва, а також свердловин для ліквідування газових і нафтових фонтанів та грифонів. Цей стандарт поширюється на діяльність суб’єктів нафтогазової галузі, які здійснюють пошуки, розвідку та розробку родовищ вуглеводнів. чинний 2013-07-01 20 2012-12-29 № 1525 ua
75.020 ДСТУ EN ISO 35104:2022 (EN ISO 35104:2020, IDT; ISO 35104:2018, IDT) EN ISO 35104:2020, ISO 35104:2018 Промисловість нафтова та газова. Експлуатація у арктичних умовах. Контроль льодової обстановки набуде чинності 2023-12-31 106 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 138
75.040 ДСТУ 8386:2015 Нафтопродукти. Метод дистилювання за зниженого тиску чинний 2017-07-01 31 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.040 ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-ХII-88),(2-IV-90) ГОСТ 9965-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.040 ГОСТ 11244-76 Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел не чинний 2019-01-01 2021-01-01 16 (1-IХ-87) ГОСТ 11244-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.040 ГОСТ 11851-85 Нефть. Метод определения парафина не чинний 2019-01-01 2021-01-01 12 (1-VII-88),(2-IХ-90) ГОСТ 11851-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.040 ГОСТ 13379-82 Нефть. Определение углеводородов С1 - С6 методом газовой хроматографии не чинний 2019-01-01 2022-01-01 12 (1-Х-87),(2-V-95) ГОСТ 13379-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.040 ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-V-83),(2-IХ-90) ГОСТ 2401-62, ГОСТ 10097-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб Цей стандарт поширюється на нафту та нафтопродукти і установлює методи відбирання проб товарної нафти і нафтопродуктів з резервуарів, підземних сховищ, нафтоналивних суден, залізничних і автомобільних цистерн, трубопроводів, бочок, бідонів, каністр та інших засобів зберігання і транспортування для визначання кількісних та якісних показників нафти та нафтопродуктів. Стандарт не поширюється на відбирання проб сирої нафти, з нафтових свердловин, скраплених газів і нафтового коксу сповільненого коксування. чинний 2006-10-01 33 ГОСТ 2517-85 2005-11-25 № 338 ua ТК 38
75.040, 75.080 ДСТУ ISO 12185:2009 ISO 12185:1996 Нафта сира та нафтопродукти. Визначення густини методом із застосуванням U-подібної коливної трубки чинний 2010-04-01 14 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 42 (1-IV-91), (I-99) ГОСТ 3900-47 2015-12-14 № 184 12-2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ДСТУ EN ISO 3838:2021 (EN ISO 3838:2004, IDT; ISO 3838:2004, IDT) EN ISO 3838:2004, ISO 3838:2004 Нафта сира та рідкі або тверді нафтопродукти. Визначення густини або відносної густини. Методи з використанням пікнометра з капіляром у пробці та градуйованого бікапілярного пікнометра Цей стандарт встановлює методи визначення густини або відносної густини сирої нафти та нафтопродуктів, що транспортуються як рідини. Метод з використанням пікнометра з капіляром у пробці застосовують також для твердих нафтопродуктів і, крім того, його можна використовувати для продуктів перегонки кам'яновугільного дьогтю, включаючи дорожні гудрони, креозот та асфальтовий пек, або сумішей цих продуктів з нафтопродуктами. Цей метод не придатний для визначення густини або відносної густини легколетких рідин з тиском пари по Рейду більше 50 кПа згідно з міжнародним стандартом ISO 3007 або мають температуру початку кипіння нижче 40 °С. Метод з використанням градуйованого бікапілярного пікнометра рекомендується для точного визначення густини або відносної густини всіх продуктів, крім найбільш в'язких, і особливо в тих випадках, коли є лише невеликі кількості проб. Метод поширюється на рідини з тиском пари Рейду рівним або менше 130 кПа відповідно до міжнародного стандарту ISO 3007 і кінематичної в'язкістю менше 50 мм2/с (50 сСт) за температури випробування. чинний 2021-12-15 26 2021-12-06 № 472 en Підтвердження ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-VII-82),(2-V-89),(3-ІПС5-2003) ГОСТ 1044-41, ГОСТ 2477-44 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 11011-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2 не чинний 2019-01-01 2022-01-01 18 (1-Х-90) ГОСТ 11011-64 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 14203-69 Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности не чинний 1970-01-01 2019-01-01 4 (1-IV-81),(2-ХII-86) 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 38
75.040, 75.080 ГОСТ 28781-90 Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием не чинний 1991-07-01 2019-01-01 5 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 38
75.040, 75.160 ДСТУ EN ISO 3735:2022 (EN ISO 3735:1999, IDT; ISO 3735:1999, IDT) EN ISO 3735:1999; ISO 3735:1999 Сира нафта та мазут. Визначення осаду. Метод екстракції набуде чинності 2023-12-31 14 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.040, 75.160.20 ДСТУ ISO 3735:2006 ISO 3735:1999 Нафта сира та паливо рідке. Визначення осаду методом екстракції чинний 2007-07-01 12 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 38
75.060 ДСТУ ISO 6326-1:2015 ISO 6326-1:2007 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 1. Загальні положення чинний 2017-07-01 10 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6326-3:2015 ISO 6326-3:1989 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом чинний 2017-07-01 11 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6326-5:2015 ISO 6326-5:1989 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером чинний 2017-07-01 16 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6327:2004 ISO 6327:1981 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею чинний 2005-07-01 10 2004-04-30 № 85 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-1:2007 ISO 6974-1:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування чинний,буде скасовано 2008-10-01 2024-01-01 20 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01, 2022-12-30 № 290 про відновлення дії з 2023-01-01 до 2024-01-01 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-2:2007 ISO 6974-2:2001 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних чинний,буде скасовано 2008-10-01 2024-01-01 26 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01 2007-12-24 № 386, діяв до 2023-01-01, 2023-02-28 № 25 дію відновлено з 2023-03-01 до 2024-01-01 2-2021; 1-2-2023 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-3:2007 ISO 6974-3:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок чинний,буде скасовано 2008-10-01 2024-01-01 15 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01, 2022-12-30 № 290 про відновлення дії з 23-01-01 до 2024-01-01 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-4:2007 ISO 6974-4:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок чинний 2008-10-01 13 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-5:2007 ISO 6974-5:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок чинний,буде скасовано 2008-10-01 2024-01-01 17 2021-02-26 № 73, 2021-04-216 № 158 дату скасування перенесено з 2021-07-01 на 2023-01-01, 2022-12-30 № 290 про відновлення дії з 23-01-01 до 2024-01-01 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6974-6:2007 ISO 6974-6:2002 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок чинний 2008-10-01 17 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 6976:2009 ISO 6976:1995/Cor.2:1997, Cor.3:1999 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу чинний,буде скасовано 2011-01-01 2024-01-01 54 2020-12-29 № 524, 2021-04-26 № 158 дату скасування перенесено з 2021-10-01 на 2023-01-01, 2022-12-30 № 290 про відновлення дії з 23-01-01 до 2024-01-01 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-1:2007 ISO 10101-1:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 1. Вступ чинний 2008-10-01 8 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-2:2007 ISO 10101-2:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 2. Методика титрування чинний 2008-10-01 13 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10101-3:2007 ISO 10101-3:1993 Природний газ. Визначення вмісту води методом Карла Фішера. Частина 3. Методика кулонометричного визначення чинний 2008-10-01 11 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10715:2009 ISO 10715:1997 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб чинний 2011-01-01 36 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 10723:2015 ISO 10723:2012 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем чинний 2016-09-01 32 ДСТУ EN ISO 10723:2014 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-1:2009 ISO 12213-1:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 1. Настанови чинний 2011-01-01 15 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-2:2009 ISO 12213-2:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 2. Обчислення на основі молярного складу чинний 2011-01-01 30 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 12213-3:2009 ISO 12213-3:2006 Природний газ. Обчислення фактора стисливості. Частина 3. Обчислення на основі фізичних властивостей чинний 2011-01-01 34 2009-12-30 № 485 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13443:2015 ISO 13443:1996 Природний газ. Стандартні умови чинний 2016-09-01 15 1-1-2-2023* 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13686:2015 ISO 13686:2013 Природний газ. Показники якості чинний 2016-09-01 42 2015-06-22 № 61 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 13734:2015 ISO 13734:2013 Природний газ. Органічні сполуки, які використовують як одоранти. Вимоги та методи випробування чинний 2017-07-01 13 1-9-2019* 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 14111:2007 ISO 14111:1997 Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування чинний 2008-10-01 32 2007-12-24 № 386 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 15970:2013 ISO 15970:2008 Природний газ. Вимірювання властивостей. Об’ємні властивості: густина, тиск, температура і фактор стисливості чинний 2014-10-01 40 2013-12-27 № 1589 ua Переклад
75.060 ДСТУ ISO 15971:2014 ISO 15971:2008 Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе чинний 2015-05-01 45 2014-12-02 № 1429 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO/TR 16922:2015 ISO/TR 16922:2013 Природний газ. Одорування. Загальні вимоги чинний 2017-07-01 12 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 19739:2015 ISO 19739:2004, Cor1:2009 Природний газ. Визначання сполук сірки методом газової хроматографії чинний 2017-07-01 40 2015-08-21 № 101 ua Переклад ТК 122
75.060 ГОСТ 22387.2-97 ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы чинний 2002-01-01 27 ГОСТ 22387.2-83 2001-06-19 № 290 ru ТК 133
75.060 ГОСТ 30319.0-96 ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения чинний 2000-01-01 13 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.1-96 ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки чинний 2000-01-01 22 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.2-96 ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости чинний 2000-01-01 64 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ГОСТ 30319.3-96 ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния чинний 2000-01-01 34 (1-ІПС10-2004) 1999-06-17 № 338 ru
75.060 ДСТУ ISO 3014:2015 (ISO 3014:1993, IDT) ISO 3014:1993 Нафтопродукти. Визначення максимальної висоти полум’я гасу без кіптяви чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.060 ДСТУ ISO 3013:2015 (ISO 3013:1997, IDT) ISO 3013:1997 Нафтопродукти. Визначення точки замерзання авіаційного пального чинний 2016-01-01 12 ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.060 ДСТУ ISO/TR 11150:2016(ISO/TR 11150:2007, IDT) ISO/TR 11150:2007 Природний газ. Точка роси вуглеводнів та вміст вуглеводнів чинний 2016-11-01 26 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ISO/TR 12148:2016(ISO/TR 12148:2009, IDT) ISO/TR 12148:2009 Природний газ. Калібрування приладів з охолодженим дзеркалом для визначення точки роси вуглеводнів чинний 2016-11-01 39 2016-10-21 № 336 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 (ГОСТ 22387.5–2014, IDT) ГОСТ 22387.5–2014 Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху чинний 2017-09-01 20 ГОСТ 22387.5–77 2017-06-09 № 143 ru Передрук ТК 133
75.060 ДСТУ ISO/TR 24094:2019 (ISO/TR 24094:2006, IDT) ISO/TR 24094:2006 Аналізування природного газу. Методи підтверджування придатності стандартних зразків газу чинний 2021-01-01 44 2019-10-22 № 325 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN 16726:2019 (EN 16726:2015 + A1:2018, IDT) EN 16726:2015 + A1:2018 Газова інфраструктура. Якість газу. Група H чинний 2020-01-01 2021-10-01 49 2019-12-26 № 505 en,ua Підтвердження,Переклад ТК 133
75.060 ДСТУ ISO 15112:2019 (ISO 15112:2018, IDT) ISO 15112:2018 Природний газ. Визначення енергії чинний 2020-01-01 79 ДСТУ ISO 15112:2009 2019-12-26 № 505 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 15112:2020 (EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018, IDT) EN ISO 15112:2018, IDT; ISO 15112:2018 Газ природний. Визначання енергії чинний 2021-09-01 68 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6976:2020 (EN ISO 6976:2016, IDT; ISO 6976:2016, IDT) EN ISO 6976:2016, ISO 6976:2016 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини та числа Воббе на основі компонентного складу чинний 2021-10-01 56 ДСТУ ISO 6976:2009 2020-12-29 № 524 ua Переклад ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT) EN ISO 6974-1:2012, ISO 6974-1:2012 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу чинний 2021-07-01 128 ДСТУ ISO 6974-1:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT) EN ISO 6974-2:2012; ISO 6974-2:2012 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислювання непевності чинний 2021-07-01 57 ДСТУ ISO 6974-2:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-3:2021 (EN ISO 6974-3:2018, IDT; ISO 6974-3:2018, IDT) EN ISO 6974-3:2018; ISO 6974-3:2018 Природний газ. Визначання складу та пов`язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 3. Прецизійність і зсув чинний 2021-07-01 42 ДСТУ ISO 6974-3:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-5:2021 (EN ISO 6974-5:2014, IDT; ISO 6974-5:2014, IDT) EN ISO 6974-5:2014; ISO 6974-5:2014 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 5. Ізотермічний метод для вимірювання вмісту азоту, діоксиду вуглецю, вуглеводнів від C1 до C5 та вуглеводнів C6+ чинний 2021-07-01 77 ДСТУ ISO 6974-5:2007 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 16960:2021 (EN ISO 16960:2014, IDT; ISO 16960:2014, IDT) EN ISO 16960:2014; ISO 16960:2014 Природний газ. Визначання сполук сірки. Визначання загального вмісту сірки методом окиснювальної мікрокулонометрії чинний 2021-07-01 39 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 133
75.060 ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT)/ Поправка № 1:2021 (EN ISO 6974-1:2012/ AC:2012, IDT; ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012, IDT) EN ISO 6974-1:2012/ AC:2012; ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу чинний 2021-07-01 12 2021-02-26 № 73 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 18453:2021 (EN ISO 18453:2005, IDT; ISO 18453:2004, IDT) EN ISO 18453:2005; ISO 18453:2004 Природний газ. Кореляція між умістом вологи та точкою роси за водою This International Standard specifies a method to provide users with a reliable mathematical relationship between water content and water dew point in natural gas when one of the two is known. The calculation method, developed by GERG; is applicable to both the calculation of the water content and the water dew point. This International Standard gives the uncertainty for the correlation but makes no attempt to quantify the measurement uncertainties. Цей стандарт установлює математичний зв’язок між умістом води в природному газі та точкою роси за водою, коли відома одна з цих двох величин. Стандарт застосовний для обчислювання як умісту води, так і точки роси за водою. чинний 2022-08-01 73 ДСТУ ISO 18453:2016 (ISO 18453:2004, IDT) 2021-12-15 № 509 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 23874:2021 (EN ISO 23874:2018, IDT; ISO 23874:2006, IDT) EN ISO 23874:2018; ISO 23874:2006 Природний газ. Вимоги до аналізування методом газової хроматографії для обчислювання точки роси за вуглеводнями This International Standard describes the performance requirements for analysis of treated natural gas of transmission or pipeline quality in sufficient detail so that the hydrocarbon dewpoint temperature can be calculated using an appropriate equation of state. It can be applied to gases that have maximum dewpoint temperatures (cricondentherms) between 0 °C and – 50 °C. The pressures at which these maximum dewpoint temperatures are calculated are in the range 2 MPa (20 bar) to 5 MPa (50 bar). Major components are measured using ISO 6974 (all parts) and the ranges of components that can be measured are as defined in ISO 6974-1. The procedure given in this International Standard covers the measurement of hydrocarbons in the range C5 to C12. n-Pentane, which is quantitatively measured using ISO 6974 (all parts), is used as a bridge component and all C6 and higher hydrocarbons are measured relative to n-pentane. Цей стандарт установлює вимоги до аналізування природного газу, за результатами якого можна обчислювати температуру точки роси за вуглеводнями за допомогою відповідного рівняння стану. Стандарт застосовний до газів, що мають максимальну температуру точки роси (крикондентерм) від 0 °C до мінус 50 °C. Діапазон тиску, для якого обчислюють ці максимальні температури точки роси, – від 2 МПа до 5 МПа. Уміст основних компонентів вимірюють згідно зі стандартами серії ДСТУ EN ISO 6974. Методика, описана в цьому стандарті, охоплює вимірювання вмісту вуглеводнів від C5 до C12. чинний 2022-08-01 81 ДСТУ ISO 23874:2018 (ISO 23874:2006, IDT) 2021-12-15 № 509 en,ua Передрук ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 13443:2022 (EN ISO 13443:2005, IDT; ISO 13443:1996, IDT) EN ISO 13443:2005; ISO 13443:1996 Природний газ. Стандартні умови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ EN ISO 15403-1:2022 (EN ISO 15403-1:2008, IDT; ISO 15403-1:2006, IDT) EN ISO 15403-1:2008; ISO 15403-1:2006 Природний газ. Природний газ, використовуваний як стиснене паливо для транспортних засобів. Частина 1. Показники якості набуде чинності 2023-12-31 33 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
75.060 ДСТУ EN ISO 10723:2014 EN ISO 10723:2012 Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем не чинний 2016-01-01 2016-09-01 42 2015–06–22 № 61 2014-12-30 № 1494 6-2015 en Підтвердження
75.060 ДСТУ ISO 15112:2009 ISO 15112:2007 Природний газ. Визначення енергії не чинний 2011-01-01 2021-01-01 53 2019-12-26 № 505 2009-12-30 № 485 12-2019 ua Переклад ТК 122
75.060 ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 ГОСТ 5542-78 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-VI-83),(2-VII-86),(3-ХI-88) ГОСТ 10062-62 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 133
75.060 ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 18917-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги не чинний 1984-07-01 2018-01-01 12 (1-II-89) ГОСТ 20060-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов не чинний 1986-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 20061-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 22387.3-77 Газы природные. Метод определения кислорода не чинний 2011-01-01 2018-01-01 4 (1-ІІІ-86),(2-ХІ-91) ГОСТ 5580-56 в части разд.ІХ 2015-12-140 № 186 2010-12-27 № 592 12-2015 ru,ua
75.060 ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа "Воббе" не чинний 1983-07-01 2018-01-01 6 (1-ХI-92) ГОСТ 22667-77 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 26374-84 Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы не чинний 1987-01-01 2018-01-01 8 (1-Х-91) 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 133
75.060 ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром не чинний 1988-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 22387.1-77 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 133
75.060 ГОСТ 28726-90 Газы горючие природные. Метод определения ртути не чинний 1992-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 133
75.060 ДСТУ ISO 18453:2016(ISO 18453:2004, IDT) ISO 18453:2004 Природний газ. Кореляція між вмістом води та точкою роси води не чинний 2016-11-01 2022-08-01 30 2021-12-15 № 509 2016-10-21 № 336 12-2021 en Підтвердження ТК 122
75.060 ДСТУ ISO 23874:2018 (ISO 23874:2006, IDT) ISO 23874:2006 Газ природний. Вимоги до газохроматографічного аналізування для обчислення точки роси за вуглеводнями не чинний 2019-01-01 2022-08-01 32 2021-08-01 № 509 2018-11-30 № 451 12-2021 en Підтвердження ТК 122
75.060, 75.160.30 ДСТУ EN ISO 3993:2014 EN ISO 3993:1995 Гази нафтові скраплені та вуглеводні легкі. Метод визначення густини або відносної густини аерометром за підвищеного тиску Цей стандарт установлює метод визначення густини або відносної густини скраплених нафтових газів та інших легких вуглеводнів. Прилад, що призначений для випробовування за цим методом, не використовують для роботи з матеріалами, що мають манометричні показники тиску пари вище ніж 1,4 МПа1) (14 бар) (абсолютний тиск пари 1,5 МПа) за температури випробовування. чинний 2015-07-01 2014-12-29 № 1485 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ 3982-2000 Авіаційні палива, оливи, мастильні матеріали і технічні рідини. Організація і правила контролю якості. Загальні положення Цей стандарт установлює вимоги до організації і порядку контролю якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин (авіаПММ та ТР), що застосовуються на повітряних судках (ПС) підприємств цивільного авіаційного транспорту України. Стандарт передбачає єдиний порядок та обсяг контролю якості авіаПММ і ТР під час надходження на склад ПММ підприємства, видавання на заправлення ПС, а також контролю якості на тимчасових аеродромах та посадкових майданчиках застосування авіації в народному госпоарстві (ЗАНГ). Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і організацій, що діють на території України. чинний 2001-07-01 24 2000-08-28 № 523 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4160:2003 ISO 3007:1986 Нафтопродукти. Визначення тиску насиченої пари. Метод Рейда чинний 2004-07-01 28 7-2004* ГОСТ 1756-52 2003-04-07 № 55 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4247:2003 CEC L-33-A-93 Нафтопродукти. Метод визначання біорозщеплюваності чинний 2004-10-01 14 2003-10-29 № 185 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4402:2005 ISO 3839:1996 Нафтопродукти. Визначення бромного числа нафтових дистилятів та аліфатичних олефінів електрометричним методом Цей стандарт встановлює метод визначання бромного числа в таких продуктах: а) нафтові дистиляти, в яких практично відсутні речовини, легші, ніж 2-метилпропан, і 90 % (об’ємна частка) яких википає до 327 оС. Метод застосовують для визначання бромного числа бензинів (етильованих, неетильованих та бензинів з кисневмісними добавками), гасу та газойлевих дистилятів, які вкладаються в нижченанесені межі: об’ємна частка 90 % переганяється Бромне число, макс за температури згідно з ISO 3405 (див. примітку 1) нижче 205 оС 175 у межах від 205 оС до 327 оС 10. чинний 2006-10-01 22 2005-05-25 № 128 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання Цей стандарт установлює вимоги до пакування в тару, види тари, сховищ і транспортних засобів для товарної нафти і нафтопродуктів (у тому числі вуглеводневих скраплених газів), вимоги до їх готування, заповнення і маркування, умови транспортування і зберігання. чинний 2006-07-01 35 ГОСТ 1510-84 крім вимог, які стосуються нафти і нафтопродуктів, що постачаються за межі України 2005-09-16 № 265 ua ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості чинний 2003-07-01 27 9-2003* ГОСТ 33-82 2003-01-22 № 12 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 25371:2006 (ИСО 2909-81) ISO 2909-81,ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81) Нафтопродукти. Розрахунок індексу в’язкості за кінематичною в’язкістю чинний 2007-01-01 15 11-2006* ГОСТ 25371-82 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 31072:2006 ГОСТ 31072-2002 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах API ареометром чинний 2007-01-01 19 11-2006*,9-2007* 2006-07-11 № 196 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ДСТУ EN 12916:2006 EN 12916:2000 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення чинний 2007-07-01 18 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 13016-1:2012 EN 13016-1:2007 Нафтопродукти рідкі. Тиск насиченої пари. Частина 1. Визначення тиску насиченої пари з вмістом повітря (ASVP) і розрахування еквівалентного тиску сухої пари (DVPE) чинний 2012-09-01 14 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 14078:2009 EN 14078:2003 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії чинний 2010-10-01 11 2009-12-15 № 452 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN 14331:2012 EN 14331:2004 Нафтопродукти рідкі. Виділяння і визначання метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) з середніх дистилятів. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ) чинний 2012-09-01 10 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2160:2012 EN ISO 2160:1998 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку Цей стандарт установлює метод визначення корозійної дії на мідь рідких нафтопродуктів та деяких розчинників. Стандарт поширюється на леткі продукти, що мають максимальний тиск пари 124 кПа за температури 37,8 оС. чинний 2012-09-01 14 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3675:2012 EN ISO 3675:1998 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром Цей стандарт впроваджує лабораторний метод визначення скляним ареометром густини за температури 15 ос сирої нафти, рідких нафтопродуктів та суміші нафтових і ненафтових продуктів, які за звичайних умов є рідинами, тиск пари яких за рейдом (rVp) становить 100 кПа чи менше. Цей стандарт застосовують для визначення густини рухомих прозорих рідин. чинний 2012-09-01 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259:2012 EN ISO 4259:2006 Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування Цей стандарт установлює обчислення показників точності і їхнє застосування в технічних умовах. Методики цього стандарту розроблено конкретно для нафтопродуктів та похідних продуктів, які за звичайних умов є гомогенними. чинний 2012-09-01 53 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 6245:2012 EN ISO 6245:2002 Нафтопродукти. Метод визначення золи Цей стандарт установлює метод визначення вмісту золи у нафтопродуктах, таких як дистилятні й залишкові паливні нафтопродукти, сира нафта, мастильні оливи, віск та інші нафтопродукти, для яких сполуки, що утворюють золу, є небажаними домішками чи забрудненнями. Зола утворюється внаслідок розчинених у нафтопродуктах чи водорозчинних сполук металів та сторонніх твердих часток, таких як шлам та іржа. чинний 2012-09-01 11 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 10370:2012 EN ISO 10370:1996 Нафтопродукти. Визначення коксового залишку мікрометодом Цей стандарт установлює метод визначення масової частки коксового залишку в межах від 0,10 % (мас.) до 30,0 % (мас.), який утворюється після випаровування і піролізу нафтопродуктів за визначених умов випробовування. Цей стандарт поширюється на нафтопродукти, які в основному є дистилятними продуктами й здатні утворювати коксовий залишок менше ніж 0,10 % (мас.). чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 14596:2012 EN ISO 14596:2007 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки в рідких нафтопродуктах, додатках до нафтопродуктів, напівтвердих і твердих нафтопродуктах, які переходять у рідкий стан за помірного нагрівання або є розчинними в органічних розчинниках (див. 4.1) з дуже низьким або точно відомим yмістом сірки. Цей метод застосовують до продуктів або додатків з масовою часткою сірки в межах від 0,001 % до 2,50 %. Більші концентрації сірки визначають після відповідного розведення проби. Інші елементи не впливають на результати випробування за концентрацій, очікуваних у продуктах, що підлягають випробовуванню чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 2719:2006 ISO 2719:2002 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі Цей стандарт описує визначання температури спалаху в закритому тиглі горючих рідин із суспендованими твердими частками, рідин, які формують поверхневу плівку за умов їх використання, та для інших рідин двома процедурами А і В методу Пенського-Мартенса. Метод використовують для рідин за температури спалаху більше ніж 40 оC. Процедуру А використовують для визначання температури спалаху фарб і лаків (оліф), які не формують поверхневу плівку, невикористані мастила та інші нафтові продукти, які не входять до процедури B. Процедуру B використовують для визначання температури спалаху мазуту, бітуму, розчиненого в нафтовому дистиляті, використаних мастил, рідин із поверхневою плівкою, рідин із суспендованими твердими частками і вмістом надзвичайно в’язких матеріалів, наприклад полімерних розчинів та клеїв чинний 2008-01-01 19 2006-12-27 № 374 ua Переклад ТК 86
75.080 ДСТУ ISO 3015:2012 ISO 3015:1992 Нафтопродукти. Метод визначення температури помутніння Цей стандарт установлює метод визначення температури помутніння нафтопродуктів, які прозорі в шарах завтовшки 40 мм і мають температуру помутніння нижче ніж 49 оС чинний 2012-09-01 10 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3837:2009 ISO 3837:1993 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів методом адсорбції з флуоресцентним індикатором чинний 2010-04-01 16 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3924:2007 ISO 3924:1999 Нафтопродукти. Визначення розподілу границь температур кипіння методом газової хроматографії чинний 2010-01-01 22 2007-12-12 № 355 ua ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 8681:2002 ISO 8681:1986 Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація. Позначення класів чинний 2004-09-01 8 2002-11-29 № 19 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 8754:2009 ISO 8754:2003 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями чинний 2010-01-01 12 2009-10-15 № 375 ua Переклад ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 12937:2012 ISO 12937:2000 Нафтопродукти. Визначення води методом кулонометричного титрування за Карлом Фішером чинний 2013-05-01 15 2012-11-28 № 1355 ua Переклад ТК 38
75.080 ГОСТ 1431-85 Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 10 (1-ХI-92) ГОСТ 1431-64 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 10 (1-VIII-81),(2-IХ-87),(3-ІПС2-97) ГОСТ 1437-56 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-II-82),(2-VII-84),(3-I-89) ГОСТ 1461-59 2015–12–14 № 184 12–2015, 07-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1756-52 Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров чинний 2022-07-10 14 (1-VIII-80), (2-VIII-83), (3-II-90), (нац.зм.1-ІПС5-2002) ГОСТ 1756-42 2003-04-07 № 55, 2015-12-14 № 185 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 1929-87 Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 15 ГОСТ 1929-51 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов чинний 2022-07-10 7 (1-III-88),(2-ІПС2-97) ГОСТ 2070-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава чинний 2001-07-01 30 ГОСТ 2177-82 2000-12-29 № 744 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-VIII-84),(2-IV-92) ГОСТ 5985-59 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6258-85 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-Х-90) ГОСТ 6258-52 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-IХ-84) ГОСТ 6307-60 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 14 (1-VII-81), (2-ХI-86), (3-II-90) ГОСТ 6356-52 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50, наказ 2016-02-24 № 50 скасовано наказом від 2016-04-15 № 113, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-04-15 № 114 11-2015, 12–2015, 3-2016, 4-2016, 1-2018, 12-2018, 2-2022 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ГОСТ 6994-74 Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов чинний 2022-07-10 5 (1-ХI-80),(2-IV-85),(3-Х-87) ГОСТ 6994-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 7163-84 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 15 ГОСТ 7163-63 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 8852-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН чинний 2022-07-10 3 (1-III-78),(2-III-81),(3-ХI-87) ГОСТ 8852-58 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 10577-78 Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей чинний 2022-07-10 9 (1-VIII-83),(2-ХI-87),(3-IV-92) ГОСТ 10577-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 11362-76 Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 19 (1-VIII-81),(2-VIII-86) ГОСТ 11362-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе чинний 2022-07-10 6 (1-IV-79),(2-VII-83),(3-Х-88) ГОСТ 1771-48, ГОСТ 8657-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона чинний 2001-07-01 14 ГОСТ 19932-74 2000-12-29 № 744 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 20284-74 Нефтепродукты. Метод определения цвета чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-III-86),(2-IХ-90) ГОСТ 2667-52 в части определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 8-2018, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 11 ГОСТ 25262-82, ГОСТ 20287-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 21749-76 Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 11 (1-V-81),(2-ХI-86),(3-ХI-88) ГОСТ 6764-53, кроме масел 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 6618:2015 (ISO 6618:1997, IDT) ISO 6618:1997 Нафтопродукти та мастильні матеріали. Визначення кислотного або лужного числа. Метод індикаторного титрування чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ 8698:2016 Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови чинний 2017-10-01 13 2016-11-21 № 393 ua ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT) EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000 Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем чинний 2017-10-01 22 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3016:2017 (ISO 3016:1994, IDT) ISO 3016:1994 Нафтопродукти. Визначення температури втрати текучості чинний 2017-10-01 10 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3733:2017 (ISO 3733:1999, IDT) ISO 3733:1999 Нафтопродукти і бітумінозні матеріали. Визначення вмісту води. Метод дистиляції чинний 2017-10-01 18 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, IDT; ISO 2592:2000, MOD) ГОСТ 4333-2014, ISO 2592:2000, Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та займання у відкритому тиглі чинний 2018-10-01 20 ГОСТ 4333-87 2018-09-21 № 332 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 1520:2019 (ГОСТ 1520-2014, IDT) ГОСТ 1520-2014 Оливи селективного очищення. Метод визначення фурфуролу чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 1520-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 5726:2019 (ГОСТ 5726-2013, IDT) ГОСТ 5726-2013 Оливи моторні. Метод визначення миючих властивостей чинний 2019-06-10 17 ГОСТ 5726-53 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 21046:2019 (ГОСТ 21046-2015, IDT) ГОСТ 21046-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні технічні умови чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 21046-86 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.0:2019 (ГОСТ 26378.0-2015, IDT) ГОСТ 26378.0-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні вимоги до методів випробування чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 26378.0-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.1:2019 (ГОСТ 26378.1-2015, IDT) ГОСТ 26378.1-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення води чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 26378.1-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.2:2019 (ГОСТ 26378.2-2015, IDT) ГОСТ 26378.2-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення механічних домішок та забруднень чинний 2019-06-10 6 ГОСТ 26378.2-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.3:2019 (ГОСТ 26378.3-2015, IDT) ГОСТ 26378.3-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення умовної в’язкості чинний 2019-06-10 7 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 26378.4:2019 (ГОСТ 26378.4-2015, IDT) ГОСТ 26378.4-2015 Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення температури спалаху у відкритому тиглі чинний 2019-06-10 7 ГОСТ 26378.4-84 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 31906:2019 (ГОСТ 31906-2013, IDT) ГОСТ 31906-2013 Толуол нафтовий. Технічні умови чинний 2019-06-10 10 ГОСТ 14710-78 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 33550:2019 (ГОСТ 33550-2015, IDT) ГОСТ 33550-2015 Дистиляти нафтові та олефіни аліфатичні товарні. Визначення бромного числа електрометричним титруванням чинний 2019-06-10 24 ГОСТ 8997-89 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 3771:2019(ISO 3771:2011, IDT) ISO 3771:2011 Нафтопродукти. Визначення лужного числа методом потенціометричного титрування хлорною кислотою чинний 2020-01-01 13 2019-12-23 № 480 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 2477:2021 (ГОСТ 2477–2014, IDT) ГОСТ 2477–2014 Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води Цей стандарт встановлює метод визначення вмісту води в нафтопродуктах (у тому числі пластичних мастилах, парафінах, церезинах, восках, гудронах та бітумах), нафті та додатках. Стандарт не поширюється на бітумні емульсії. Сутність методу: випробувані нафтопродукт або нафту нагрівають у колбі з холодильником у присутності розчинника, що не змішується з водою, який переганяється разом з водою, що знаходиться в зразку. Конденсований розчинник і вода постійно поділяються в пастці, причому вода залишається в градуйованому відсіку пастки, а розчинник повертається в дистиляційну посудину. чинний 2021-12-15 11 ГОСТ 2477–65 2021-12-08 № 486 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 6370:2021 (ГОСТ 6370–2018, IDT) ГОСТ 6370–2018 Нафта, нафтопродукти та додатки. Метод визначення механічних домішок Цей стандарт встановлює метод визначення механічних домішок в нафті, нафтопродуктах та додатках. Сутність методу полягає у фільтруванні випробуваних продуктів з попереднім розчиненням продуктів, що повільно фільтруються в бензині або толуолі, промиванні осаду на фільтрі розчинником з подальшим його висушуванням і зважуванням. чинний 2021-12-15 10 ГОСТ 6370–83 2021-12-08 № 486 ru Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2592:2022 (EN ISO 2592:2017, IDT; ISO 2592:2017, IDT) EN ISO 2592:2017; ISO 2592:2017 Нафта та супутні продукти. Визначення температур спалаху та вогню. Клівлендський метод відкритого тигля набуде чинності 2023-12-31 27 ДСТУ EN ISO 2592:2017 (EN ISO 2592:2001, IDT; ISO 2592:2000, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3015:2022 (EN ISO 3015:2019, IDT; ISO 3015:2019, IDT) EN ISO 3015:2019; ISO 3015:2019 Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення температури помутніння набуде чинності 2023-12-31 18 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3016:2022 (EN ISO 3016:2019, IDT; ISO 3016:2019, IDT) EN ISO 3016:2019; ISO 3016:2019 Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення температури застигання набуде чинності 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 8754:2022 (EN ISO 8754:2003, IDT; ISO 8754:2003, IDT) EN ISO 8754:2003; ISO 8754:2003 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки. Енергодисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія набуде чинності 2023-12-31 16 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 12205:2022 (EN ISO 12205:1996, IDT; ISO 12205:1995, IDT) EN ISO 12205:1996; ISO 12205:1995 Нафтопродукти. Визначення стійкості до окиснення середніх дистилятів набуде чинності 2023-12-31 16 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN 12916:2022 (EN 12916:2019, IDT) EN 12916:2019 Нафтопродукти. Визначення типів ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах. Метод високоефективної рідинної хроматографії з визначенням показника заломлення набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 12916:2006 (EN 12916:2000, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 12937:2022 (EN ISO 12937:2000, IDT; ISO 12937:2000, IDT) EN ISO 12937:2000; ISO 12937:2000 Нафтопродукти. Визначення води. Кулонометричний метод титрування за Карлом Фішером набуде чинності 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 2719:2022 (EN ISO 2719:2016, IDT; ISO 2719:2016, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 2719:2016/A1:2021, IDT; ISO 2719:2016/Amd 1:2021, IDT) EN ISO 2719:2016/A1:2021; ISO 2719:2016/Amd 1:2021 Визначення температури спалаху. Метод Пенскі-Мартенса в закритій чашці набуде чинності 2023-12-31 9 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ 9235:2023 Нафтопродукти темні. Прискорений метод визначення сірки Цей стандарт установлює прискорений метод визначення масової частки сірки не менше ніж 0,1 % у темних нафтопродуктах, у тому числі в оливах та залишкових нафтопродуктах, а також в нафті, коксі та сірковмісних присадках. Стандарт не поширюється на присадки (додатки), які містять метали, фосфор та хлор, а також на оливи з цими присадками (додатками). набуде чинності 2024-03-01 ГОСТ 1437-75 2023-06-22 № 149 ua ТК 38
75.080 ДСТУ 9236:2023 Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі Цей стандарт установлює метод визначення температури спалаху в закритому тиглі з використанням приладів різних типів та конструкцій, як ручних, так і автоматичних (типів ТВЗ, АТВЗ та інших), за умови, що вони відповідають вимогам цього стандарту. Метод застосовують для визначення температури спалаху нафтопродуктів та суміжних із ними продуктів (сировини, додатків, компонентів тощо). Метод дає змогу вимірювати температуру спалаху від мінус 30 о С до 360 о С. набуде чинності 2024-03-01 13 ГОСТ 6356-75 2023-06-22 № 149 ua ТК 38
75.080 ДСТУ EN 15553:2022 (EN 15553:2021, IDT) EN 15553:2021 Нафтопродукти та супутні матеріали. Визначення типів вуглеводнів. Метод адсорбції флуоресцентного індикатора набуде чинності 2023-12-31 20 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3104:2022 (EN ISO 3104:2020, IDT; ISO 3104:2020, IDT) EN ISO 3104:2020; ISO 3104:2020 Нафтопродукти. Прозорі та непрозорі рідини. Визначення кінематичної в'язкості та обчислення динамічної в'язкості набуде чинності 2023-12-31 34 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3170:2022 (EN ISO 3170:2004, IDT; ISO 3170:2004, IDT) EN ISO 3170:2004; ISO 3170:2004 Нафтові рідини. Відбирання проб вручну набуде чинності 2023-12-31 64 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN 14639:2022 (EN 14639:2005, IDT) EN 14639:2005 Сирий дьоготь і сирий бензол. Характеристики та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-1:2022 (EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT) EN ISO 4259-1:2017; ISO 4259-1:2017 Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 86 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-2:2022 (EN ISO 4259-2:2017, IDT; ISO 4259-2:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4259-2:2017/A1:2019, IDT; ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019, IDT) EN ISO 4259-2:2017/A1:2019; ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 2. Інтерпретація та застосування прецизійних даних щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 13 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-1:2022 (EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT)/Зміна № 1:2022 (EN ISO 4259-1:2017/A1:2019, IDT; ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019, IDT) EN ISO 4259-1:2017/A1:2019; ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-1:2022 (EN ISO 4259-1:2017, IDT; ISO 4259-1:2017, IDT)/Зміна № 2:2022 (EN ISO 4259-1:2017/A2:2020, IDT; ISO 4259-1:2017/Amd 2:2020, IDT) EN ISO 4259-1:2017/A2:2020; ISO 4259-1:2017/Amd 2:2020 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Визначення прецизійних даних щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 10 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3171:2022 (EN ISO 3171:1999, IDT; ISO 3171:1988, IDT) EN ISO 3171:1999; ISO 3171:1988 Нафтові рідини. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу набуде чинності 2023-12-31 61 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 3405:2022 (EN ISO 3405:2019, IDT; ISO 3405:2019, IDT) EN ISO 3405:2019; ISO 3405:2019 Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення характеристик дистиляції за атмосферного тиску набуде чинності 2023-12-31 50 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 22995:2022 (EN ISO 22995:2019, IDT; ISO 22995:2019, IDT) EN ISO 22995:2019; ISO 22995:2019 Нафтопродукти. Визначення температури помутніння. Автоматичний поетапний метод охолодження набуде чинності 2023-12-31 16 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-2:2022 (EN ISO 4259-2:2017, IDT; ISO 4259-2:2017, IDT) EN ISO 4259-2:2017; ISO 4259-2:2017 Нафта та супутні продукти. Точність методів і результатів вимірювання. Частина 2. Інтерпретація та застосування прецизійних даних щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 35 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-3:2022 (EN ISO 4259-3:2020, IDT; ISO 4259-3:2020, IDT) EN ISO 4259-3:2020; ISO 4259-3:2020 Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 3. Моніторинг та перевірка опублікованих даних точності щодо методів випробування набуде чинності 2023-12-31 24 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ EN ISO 4259-4:2022 (EN ISO 4259-4:2022, IDT; ISO 4259-4:2021, IDT) EN ISO 4259-4:2022; ISO 4259-4:2021 Нафта та супутні продукти. Точність методів вимірювання та результатів. Частина 4. Використання статистичних контрольних карт для підтвердження статусу «під статистичним контролем» для виконання стандартного методу випробування в одній лабораторії набуде чинності 2023-12-31 46 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.080 ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ИСО 3987-80) ISO 3987-80,ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) Нафтопродукти. Методи визначення сульфатної золи не чинний 2007-01-01 2021-01-01 14 11-2006* ГОСТ 12417-73 2019-12-13 № 480 2006-07-11 № 196 12-2019 ru,ua Передрук ТК 38
75.080 ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение не чинний 2019-01-01 2022-01-01 40 (1-ХI-85),(2-I-87),(3-IХ-88),(4-ХII-89),(5-V-91) ГОСТ 1510-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 3877-88 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 3877-49 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 4255-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-Х-85),(2-VIII-90) ГОСТ 4255-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле не чинний 1988-07-01 2018-10-01 10 (1-III-90) ГОСТ 4333-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХI-88) ГОСТ 6370-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 8674-58 Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-V-79),(2-V-83) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 8997-89 Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов не чинний 2019-01-01 2019-06-10 11 ГОСТ 8997-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 10364-90 Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия не чинний 1992-01-01 2019-01-01 8 ГОСТ 10364-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 12329-77 Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-ХI-81),(2-Х-85) ГОСТ 12329-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 13380-81 Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы не чинний 2019-01-01 2022-01-01 15 (1-Х-89),(2-VI-96) ГОСТ 13380-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 10 (1-III-91), (2-IХ-91) ГОСТ 21046-81 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 ГОСТ 21261-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 22898-78 Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 17 (1-IV-83),(2-II-86),(3-VII-88),(4-Х-90),(5-ХI-95),(6-I-98) ГОСТ 3278-62, ГОСТ 15833-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения не чинний 1985-07-01 2019-01-01 11 (1-ІПС10-2005) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26132-84 Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры не чинний 1985-07-01 2019-01-01 10 (1-IV-90),(2-VII-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.0-84 Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания. не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.1-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды не чинний 2019-01-01 2019-06-10 5 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.2-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений не чинний 2019-01-01 2019-06-10 2 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.3-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-I-87),(2-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 26378.4-84 Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VII-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.080 ГОСТ 28582-90 Нефтепродукты. Метод определения цвета не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.080 ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82) Нефтепродукты. Определение содержания золы не чинний 1991-07-01 2016-01-01 5 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 38
75.080 ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87) Нефтепродукты и смазочные масла. Определение числа нейтрализации методом цветного индикаторного титрования не чинний 1993-01-01 2018-01-01 9 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 5-2016 ua,ru ТК 38
75.080 ДСТУ ISO 6618:2015/Поправка № 1:2015 (ISO 6618:1997/Cor 1:1999, IDT) ISO 6618:1997/Cor 1:1999 Нафтопродукти та мастильні матеріали. Визначення кислотного або лужного числа. Метод індикаторного титрування не чинний 2016-01-01 2016-12-01 2 2016-11-29 № 399 (тільки французьською мовою) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 11-2016 fr Підтвердження ТК 38
75.080, 13.220.10 ГОСТ 6793-74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 5 (1-VII-79),(2-ХI-84),(3-Х-86) ГОСТ 6793-53 2015-12-14 № 184 12-2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.080, 75.040 ДСТУ ГОСТ 33335:2017 (ГОСТ 33335–2015, IDT) ГОСТ 33335–2015 Нафта і нафтопродукти. Настанова з використання таблиць вимірювання параметрів чинний 2017-05-01 13 2017-04-13 № 78 ru Підтвердження
75.080, 75.100 ДСТУ 5094:2008 Нафтопродукти. Оливи мастильні, присадки і пакети присадок. Визначання загального лужного числа методом потенціометричного титрування Цей стандарт установлює метод визначання загального лужного числа олив мастильних, присадок та пакетів присадок потенціометричним титруванням у діапазоні значень лужного числа від 3 мг КОН до 300 мг КОН на 1 г продукту. Стандарт використовують під час розробляння та впроваджування у виробництво продукції, контролювання виробництва, розробляння нормативної документації, під час сертифікування та приймального контролювання готової продукції. Може використовуватись під час науково-дослідного розробляння нових мастильних олив, присадок та пакетів присадок або для досліджування спрацьованих олив. Стандарт можна використовувати як арбітражний у разі накопичення фактичних даних. чинний 2009-03-01 13 2008-12-05 № 456 ua ТК 38
75.080, 75.100 ГОСТ 9490-75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине чинний 2022-07-10 7 (1-ХII-78),(2-VII-82),(3-ХI-87),(4-IХ-93) ГОСТ 9490-60 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 38
75.080, 75.100 ДСТУ EN 12766-1:2019 (EN 12766-1:2000, IDT) EN 12766-1:2000 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 1. Розділення та визначення виділених споріднених PCB методом газової хроматографії (GC) з використанням електронозахоплювального детект... чинний 2019-09-01 33 2019-08-15 № 256 en Підтвердження ТК 82
75.080, 75.100 ДСТУ EN 12766-2:2019 (EN 12766-2:2001, IDT) EN 12766-2:2001 Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 2. Визначення вмісту PCB чинний 2019-09-01 19 2019-08-15 № 256 en Підтвердження ТК 82
75.080, 75.100 ДСТУ EN ISO 2719:2022 (EN ISO 2719:2016, IDT; ISO 2719:2016, IDT) EN ISO 2719:2016; ISO 2719:2016 Визначення температури спалаху. Метод Пенскі-Мартенса в закритій чашці набуде чинності 2023-12-31 32 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080, 75.100, 75.160.20 ДСТУ ISO 5164:2012 ISO 5164:2005 Нафтопродукти. Паливо моторне. Визначення детонаційних характеристик дослідним методом чинний 2013-05-01 67 2012-11-28 № 1355 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.100, 75.160.20 ДСТУ ISO 15597:2014 ISO 15597:2001 Нафта та нафтопродукти. Метод визначання вмісту хлору та брому рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі чинний 2015-05-01 12 2014-12-02 № 1429 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.140, 93.080.20 ДСТУ 9211:2023 Нафтопродукти. Визначення температури спалаху та займання Цей стандарт установлює метод визначення температури спалаху та займання за методом Клівленда з використанням приладів типу ТВО (ТВ-2) та АТВО (АТВ-2) (далі — апарат для визначення температури спалаху) або інших типів пристроїв за умови, що вони відповідають вимогам цього стандарту. Метод застосовують до нафтопродуктів, температура спалаху яких у відкритому тиглі вище ніж 79 оС, за винятком рідких палив, температуру спалаху яких визначають у закритому тиглі. чинний 2023-08-01 14 2023-03-13 № 32 ua ТК 307
75.080, 75.160.20 ДСТУ EN 14517:2009 EN 14517:2004 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії чинний 2010-10-01 18 2009-12-15 № 452 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.160.20 ДСТУ EN 14561:2014 EN 14561:2006 Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання бактерицидної активності з використанням носія стосовно інструментів медичної призначеності. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 2) чинний 2015-02-01 30 2014-10-23 № 1257 ua Переклад ТК 77 93/42/EEC
75.080, 75.160.20 ГОСТ 2667-82 Нефтепродукты светлые. Метод определения цвета не чинний 1983-07-01 2019-01-01 4 (1-I-88),(2-ІПС2-97) ГОСТ 2667-52, кроме определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 38
75.080, 75.160.30 ДСТУ EN ISO 20884:2012 EN ISO 20884:2011 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (WDXRF) в рідких гомогенних автомобільних паливах у межах від 5 мг/кг до 500 мг/кг, у яких вміст кисню не перевищує 3,7 % (мас.). До таких продуктів належать дизельні палива, що містять до 10 % (об.) метилових естерів жирних кислот (МЕЖК), та автомобільні бензини, що містять не більше ніж 10 % (об.) етанолу. Продукти з більш високим умістом кисню, зокрема МЕЖК, що використовують як біодизельне паливо, виявляють значний вплив матриці. Проте МЕЖК можна аналізувати цим методом за умови дотримання відповідних вимог (див. 4.3 і 7.1). чинний 2012-09-01 12 2012-05-28 № 633 ua Переклад ТК 38
75.080, 75.160.30 ДСТУ EN ISO 20884:2022 (EN ISO 20884:2019, IDT; ISO 20884:2019, IDT) EN ISO 20884:2019; ISO 20884:2019 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі. Хвильово-дисперсійна рентгенівська флуоресцентна спектрометрія набуде чинності 2023-12-31 18 ДСТУ EN ISO 20884:2012 (EN ISO 20884:2011, IDT) 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 38
75.080, 87.040 ДСТУ ISO 3679:2015 ISO 3679:2015 Визначення здатності до спалаху й температури спалаху. Прискорений рівноважний метод визначення у закритому тиглі чинний 2016-01-01 29 ГОСТ 6356-75 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 168
75.100 ДСТУ 3914-99 Нафтопродукти. Мастила технологічні. Номенклатура показників чинний 2000-07-01 10 1999-09-13 № 182 ru,ua ТК 38
75.100 ДСТУ 3927-99 Нафтопродукти. Рідини мастильно-холодильні. Номенклатура показників якості чинний 2000-07-01 9 1999-11-30 № 380 ru,ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4106-2002 Оливи мастильні. Номенклатура показників чинний 2003-01-01 25 ГОСТ 4.24-84 2002-06-12 № 356 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4128:2002 ISO 6743/0:1981 Матеріали мастильні. Оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація чинний 2004-09-01 8 ГОСТ 28549.0-90 (ИСО 6743.0-81) 2002-11-29 № 19 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4129-2002 Матеріали мастильні. Оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Позначення. Загальні вимоги чинний 2004-01-01 7 ГОСТ 17479.0-85 2002-11-29 № 19 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4226:2003 ISO 6743/9:1987 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (Мастила) чинний 2004-10-01 10 ГОСТ 23258-78, ГОСТ 28549.9-90 2003-09-15 № 155 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4295:2004 ISO 2137:1985 Мастила. Метод визначання пенетрації конусами з половинною та четвертною шкалами чинний 2005-07-01 16 2004-04-30 № 86 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості чинний 2005-07-01 10 ГОСТ 4.23-83 2004-07-05 № 130 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначання динамічної в’язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5 °С до мінус 35 °С чинний 2017-07-01 17 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8387:2015 Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначення термоокисненості чинний 2017-07-01 23 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8419:2015 Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК чинний 2017-07-01 21 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ 8420:2015 Оливи мастильні. Метод визначення схильності до піноутворення чинний 2017-07-01 15 2015-08-21 № 101 ua ТК 38
75.100 ДСТУ EN 377:2005 EN 377:1993 Матеріали для змащування газових приладів і газорегулювальних пристроїв, крім приладів промислової призначеності чинний 2008-01-01 16 2005-10-21 № 306 ua Переклад ТК 38 2009/142/EC
75.100 ДСТУ ISO 6743-1:2004 ISO 6743-1:2002 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас F). Класифікація. Частина 1. Група А (Відкриті системи змащування) чинний 2006-04-01 8 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-2:2004 ISO 6743-2:1981 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 2. Група F (Шпинделі, вальниці та спряжені з ними з’єднання) чинний 2006-04-01 7 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-3:2004 ISO 6743-3:2003 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 3. Група D (Компресори) чинний 2006-04-01 12 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 38
75.100 РСТ УССР 1016-81 Мастило колісне. Технічні умови чинний 1982-07-01 12 1-12-86,2-10-91 РСТ УССР 1016-71 1981-06-16 № 54 ua ТК 38
75.100 ГОСТ 9.054-75 ЕСЗКС. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 12 (1-VIII-80),(2-Х-85),(3-III-86),(4-III-90) 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9.080-77 ЕСЗКС. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 9 (1-ХII-83),(2-III-88) ГОСТ 5757-67 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 15 (1-VII-78),(2-Х-81),(3-ХII-85),(4-ХII-90) ГОСТ 981-55 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 12 (1-VII-82), (2-VI-85), (3-VI-88) ГОСТ 982-68, ГОСТ 5.1710-72 2015-12-10 № 175 12–2015, 5-2016, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-IV-83),(2-VIII-84),(3-V-90) ГОСТ 1033-73 2015–12–14 № 184 12–2015, 4-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1057-88 Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола чинний 2022-07-10 7 ГОСТ 1057-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды чинний 2022-07-10 5 ГОСТ 1548-42, ГОСТ 1547-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-II-87),(2-V-92) ГОСТ 1805-51, ГОСТ 5.2241-74 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 12 (1-Х-84),(2-ХI-89),(3-ІПС2-97) ГОСТ 1861-54 2015–12–14 № 184 12–2015, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 2917-76 Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-V-83),(2-ХI-88) ГОСТ 2917-45 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 3260-75 Смазка снарядная ВС. Технические условия чинний 2022-07-10 5 (1-V-80) ГОСТ 3260-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 3276-89 Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия чинний 2022-07-10 7 ГОСТ 3276-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-II-83),(2-I-86),(3-IV-90) ГОСТ 3333-55 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5211-85 Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-VII-88) ГОСТ 5211-50 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5346-78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 16 (1-III-81) ГОСТ 5346-50 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5734-76 Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 5 (1-VI-87),(2-V-89),(3-VI-95) ГОСТ 5734-62 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6037-75 Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 4 ГОСТ 6037-51 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6243-75 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 9 (1-VII-80),(2-VI-86),(3-IV-91) ГОСТ 6243-64 2015–12–14 № 184 12–2015, 7-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-IV-80),(2-ХII-84),(3-I-90),(4-VII-90) ГОСТ 6267-59 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6350-56 Масла смазочные селективной очистки. Метод качественного определения нитробензола чинний 2022-07-10 6 (1-II-82),(2-IХ-88) ГОСТ 6350-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6360-83 Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия чинний 2022-07-10 10 (1-ХII-85),(2-II-87),(3-IV-89),(4-IХ-90),(5-Х-92),(6-ІПС3-2002) ГОСТ 6360-58 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6479-73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 11 (1-VI-77),(2-V-85),(3-VIII-88) ГОСТ 6479-53 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 6707-76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 3 (1-V-84),(2-VI-86) ГОСТ 6707-57 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7142-74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-V-84),(2-IХ-85),(3-III-92),(4-VI-95) ГОСТ 2633-48, ГОСТ 7142-54 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 7143-73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-V-79),(2-ХI-84),(3-VI-89) ГОСТ 7143-54 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8551-74 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия чинний 2022-07-10 8 (1-VIII-79),(2-ХII-80),(3-Х-84),(4-V-89) ГОСТ 8551-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8581-78 Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 14 (1-IV-80),(2-V-81),(3-VIII-82),(4-ХI-83),(5-ХII-85),(6-II-87),(7-ХI-89),(8-III-91),(9-ІПС1-2002),(10-ІПС5-2005) ГОСТ 8581-63 2015–12–14 № 184 12–2015, 9-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 8773-73 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 5 (2-VII-78),(3-IХ-79),(4-Х-83),(5-IV-87) ГОСТ 8773-63 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9243-75 Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 9 (1-V-79),(2-ХI-84),(3-Х-89),(4-Х-92),(5-VI-95) ГОСТ 9243-59 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9270-86 Масла и смазки пластичные. Метод определения механических примесей в камере для счисления чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-IV-92) ГОСТ 9270-59 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия чинний 2022-07-10 4 (1-ХI-82),(2-VII-86),(3-VII-91) ГОСТ 9433-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9566-74 Смазки пластичные. Метод определения испаряемости чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-ХI-85),(2-IV-90) ГОСТ 9566-60 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9827-75 Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 13 (1-II-82),(2-VII-84),(3-VI-86),(4-VI-89) ГОСТ 9827-61 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 9972-74 Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 18 (1-VI-77),(2-V-79),(3-I-80),(4-VI-81),(5-IХ-81),(6-VI-83),(7-V-87),(8-V-89),(9-Х-92) ГОСТ 9972-62 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия чинний 2022-07-10 10 (1-IV-79),(2-ХII-80),(3-III-82),(4-ХI-83),(5-VI-85),(6-I-88),(7-IV-91) ГОСТ 10121-62, ГОСТ 5.2151-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия чинний 2022-07-10 8 (1-IV-80),(2-V-81),(3-VII-82),(4-ХI-83),(5-V-87),(6-VI-88),(7-ХI-89),(8-IV-92),(9-ХII-95),(10-ІПС5-2005) ГОСТ 10541-63 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 10734-64 Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала чинний 2022-07-10 5 (1-IV-79) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 11110-75 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 4 (1-III-79),(2-IV-80),(3-VIII-81),(4-VII-86) ГОСТ 11110-64 2015–12–14 № 184 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 12068-66 Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 4 (1-VIII-78),(2-III-87),(3-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 53 (1-II-86),(2-II-88),(3-I-90),(4-ХI-91),(5-Х-95),(6-ІПС3-2002) ГОСТ 12337-81 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 13538-68 Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 17 (1-III-78),(2-II-82),(3-IХ-86),(4-Х-90) ГОСТ 7187-58, ГОСТ 9807-61, ГОСТ 12060-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 14296-78 Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия чинний 2022-07-10 6 (1-I-84),(2-Х-85),(3-I-89),(4-ІПС10-2007) ГОСТ 14296-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 16105-70 Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия чинний 2022-07-10 6 (2-IХ-78),(3-ХI-83),(4-VI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 17362-71 Масла нефтяные. Метод определения числа омыления чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-Х-83),(2-ХI-88) ГОСТ 6764-53 в части масел 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 10-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия чинний 2022-07-10 6 (1-ХI-75),(2-Х-83),(3-VII-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19199-73 Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 6 (1-VII-82),(2-VI-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 3 (1-II-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19337-73 Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия чинний 2022-07-10 7 (1-IХ-79),(2-VII-83),(3-IХ-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия чинний 2022-07-10 8 (1-ХI-89),(2-ХII-90) ГОСТ 19537-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 19791-74 Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 7 (1-VII-78),(2-VI-83),(3-II-86),(4-VI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20242-74 Присадки и масла с присадками. Метод определения хлора чинний 2022-07-10 6 (1-I-81),(2-IV-86),(3-VII-92) ГОСТ 7188-54, ГОСТ 9427-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20421-75 Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия чинний 2022-07-10 6 (1-II-78),(2-Х-85),(3-VI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20502-75 Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 9 (1-VII-78),(2-V-82),(3-I-85),(4-VII-89) ГОСТ 5162-49, ГОСТ 8245-56, ГОСТ 13517-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 10 (1-ХII-89), (2-ХII-92), (3-V-94), (4-Х-95), (5-ІПС3-2002) ГОСТ 20799-75 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-05-30 № 146 дата скасування перенесена 12–2015, 5-2016, 8-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 8 (1-IV-79),(2-VIII-80),(3-ХII-82),(4-ХI-84),(5-II-87),(6-ХII-87),(7-VII-96) ГОСТ 1013-49, ГОСТ 9320-60, ГОСТ 5.2147-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23175-78 Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 10 (1-III-84) ГОСТ 5737-53, ГОСТ 4953-59, ГОСТ 9352-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия чинний,буде скасовано 2022-02-10 2024-02-10 21 (1-VI-81),(2-VII-82),(3-VII-83),(4-V-84),(5-IV-88),(6-ХI-89),(7-IХ-92),(8-ІПС1-2002) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015, 11-2017, 12-2018, 2-2022 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 23797-79 Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла чинний 2022-07-10 6 (1-VI-83),(2-IХ-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 25549-90 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования чинний 2022-07-10 18 ГОСТ 25549-82 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 25770-83 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия чинний 2022-07-10 7 (1-VII-86),(2-I-89),(3-ХII-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-5:2015 (ISO 6743-5:2006, IDT) ISO 6743-5:2006 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 5. Група Т (турбіни) чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-11:2015 (ISO 6743-11:1990, IDT) ISO 6743-11:1990 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 11. Група Р (пневматичні прилади) чинний 2016-01-01 5 ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6743-13:2015 (ISO 6743-13:2002, IDT) ISO 6743-13:2002 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 13. Група G (напрямні) чинний 2016-01-01 9 ГОСТ 28549.13-91 (ИСО 6743-13-89) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 8068:2015 (ISO 8068:2006, IDT) ISO 8068:2006 Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Група Т (турбіни). Специфікація на мастила для турбін чинний 2016-01-01 23 ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ EN 377:2005/Зміна № 1:2015 (EN 377:1993/A1:1996, IDT) EN 377:1993/A1:1996 Матеріали для змащування газових приладів і газорегулювальних пристроїв, крім приладів промислової призначеності чинний 2016-01-01 4 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 38 2009/142/EC
75.100 ДСТУ EN ISO 13503-3:2016 (EN ISO 13503-3:2005, IDT; EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, IDT; ISO 13503-3:2005, IDT; ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006, IDT) EN ISO 13503-3:2005, EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, ISO 13503-3:2005, ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006 Нафтова і газова промисловість. Рідини і матеріали для завершення свердловини. Частина 3. Випробовування насичених мінеральних розчинів чинний 2017-01-01 2016-06-17 № 176 en,ru Передрук ТК 146
75.100 ДСТУ EN 12081:2018 (EN 12081:2017, IDT) EN 12081:2017 Залізничний транспорт. Букси. Консистентні мастила чинний 2019-01-01 20 ДСТУ EN 12081:2015 (EN 12081:2007 + A1:2010, IDT) 2018-12-14 № 488 en Підтвердження ТК 38 2008/57/ЕС
75.100 ДСТУ ГОСТ 610:2019 (ГОСТ 610-2017, IDT) ГОСТ 610-2017 Оливи осьові. Технічні умови чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 610-72 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 1036:2019 (ГОСТ 1036-2014, IDT) ГОСТ 1036-2014 Мастила пластичні. Метод визначення вмісту механічних домішок чинний 2019-06-10 8 ГОСТ 1036-75 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 6794:2019 (ГОСТ 6794-2017, IDT) ГОСТ 6794-2017 Олива АМГ-10. Технічні умови чинний 2019-06-10 13 ГОСТ 6794-75 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 17479.1:2019 (ГОСТ 17479.1-2015, IDT) ГОСТ 17479.1-2015 Оливи моторні. Класифікація та позначення чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 17479.1-85 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 17479.2:2019 (ГОСТ 17479.2-2015, IDT) ГОСТ 17479.2-2015 Оливи трансмісійні. Класифікація та позначення чинний 2019-06-10 10 ГОСТ 17479.2-85 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 18136:2019 (ГОСТ 18136-2017, IDT) ГОСТ 18136-2017 Оливи. Метод визначення стабільності проти окислення чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 18136-72 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 21150:2019 (ГОСТ 21150-2017, IDT) ГОСТ 21150-2017 Мастило Літол-24. Технічні умови чинний 2019-06-10 12 ГОСТ 21150-87 2019-05-30 № 134 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 3987:2019 (ISO 3987:2010, IDT) ISO 3987:2010 Нафтопродукти. Визначення масової частки сульфатної золи в мастильних оливах і добавках чинний 2020-01-01 12 ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ISO 3987–80) 2019-12-23 № 480 en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, IDT) ISO 6247:1998 Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив чинний 2020-01-01 15 2019-12-23 № 480 en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ ISO 6247:2019 (ISO 6247:1998, IDT)/Поправка № 1:2019 (ISO 6247:1998/Cor 1:1999, IDT) ISO 6247:1998/Cor 1:1999 Нафтопродукти. Визначення характеристик піноутворення мастильних олив чинний 2020-01-01 2 2019-12-23 № 480 en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ 9032:2020 Нафтопродукти. Оливи моторні. Загальні технічні вимоги чинний 2021-09-01 21 2020-07-03 № 149 ua Переклад ТК 38
75.100 ДСТУ ГОСТ 11063:2021 (ГОСТ 11063–2020, IDT) ГОСТ 11063–2020 Оливи моторні з додатками. Метод визначення стабільності за індукційним періодом утворювання осаду Цей стандарт встановлює метод визначення стабільності моторних олив з додатками за індукційним періодом осадоутворення - максимальному часу окислення, впродовж якого масова частка осаду в окисленій оливі, що утворюється, не перевищує 0,5%. Сутність методу полягає в окисленні оливи за температури 200°С в приладі ДК-НАМИ впродовж часу, зазначеного в документі, що встановлює вимоги до випробуваної оливи, з подальшим визначенням осаду в окисленій оливі та відносної зміни її в'язкості. чинний 2021-12-15 9 ГОСТ 11063–77 2021-12-08 № 486 ru Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ EN 3021:2022 (EN 3021:2017, IDT) EN 3021:2017 Аерокосмічна серія. Сухі плівкові мастильні матеріали на основі дисульфіду молібдену, без графіту та галогену. Технічні умови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 117
75.100 ДСТУ EN ISO 13503-2:2022 (EN ISO 13503-2:2006, IDT; ISO 13503-2:2006, IDT) EN ISO 13503-2:2006; ISO 13503-2:2006 Нафтова та газова промисловість. Рідини та матеріали для завершення скважин. Частина 2. Вимірювання властивостей пропантів в операціях гідравлічного розриву пласта та набивання гравію набуде чинності 2023-12-31 38 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 38
75.100 ДСТУ EN ISO 13503-3:2022 (EN ISO 13503-3:2022, IDT; ISO 13503-3:2022, IDT) EN ISO 13503-3:2022; ISO 13503-3:2022 Нафтова та газова промисловість. Розчини та матеріали для розкриття продуктивного пласта. Частина 3. Випробування важких соляних розчинів набуде чинності 2023-12-31 25 ДСТУ EN ISO 13503-3:2016 (EN ISO 13503-3:2005, IDT; EN ISO 13503-3:2005/AC:2007, IDT; ISO 13503-3:2005, IDT; ISO 13503-3:2005/Cor. 1:2006, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 146
75.100 ГОСТ 32-74 Масла турбинные. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-ХII-76),(2-ХI-84),(3-VIII-89) ГОСТ 32-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия не чинний 2019-01-01 2019-06-10 5 (1-I-84),(2-IХ-90) ГОСТ 610-48 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1036-75 Смазки пластичные. Метод определения механических примесей не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VIII-84),(2-IV-92) ГОСТ 1036-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1520-84 Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола не чинний 2019-01-01 2019-06-10 3 (1-VIII-90) ГОСТ 1520-42 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 1957-73 Смазка консталин. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VI-76),(2-IХ-79),(3-ХI-84) ГОСТ 1957-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38
75.100 ГОСТ 2712-75 Смазка АМС. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-IХ-78),(2-ХII-80),(3-IV-85),(4-II-90) ГОСТ 2712-52 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-VIII-79),(2-IV-81),(3-VIII-82),(4-ХI-86),(5-VII-91) ГОСТ 4366-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5546-86 Масла для холодильных машин. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 (1-I-89),(2-IV-91) ГОСТ 5546-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5702-75 Смазка технологическая СП-3. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-ХII-80),(2-ХII-82),(3-IХ-85),(4-IV-92) ГОСТ 5702-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 38
75.100 ГОСТ 5726-53 Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств не чинний 2019-01-01 2019-06-10 13 (1-II-76) ГОСТ 5726-51 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 38