Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

77.020 ДСТУ 2538-94 Металопродукція. Експертне дослідження арбітражних проб. Загальні вимоги чинний 1995-07-01 17 1994-06-09 № 135 ru,ua ТК 8
77.020 ДСТУ 2551-94 Отримання високоміцного чавуну із кулястим графітом. Загальні вимоги та норми чинний 1995-07-01 38 1994-06-09 № 135 ru,ua ТК 4
77.020 ДСТУ 3022-95 Лиття в оболонкові ливарні форми. Загальні вимоги та норми чинний 1996-01-01 19 1995-02-28 № 62 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3361-96 Брикети модифікувальні. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 13 1996-06-25 № 254 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3362-96 Модифікатори для виливків з чавуну. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 24 1996-06-25 № 254 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 24 1997-12-29 № 806 ua ТК 11
77.020 ДСТУ 3981-2000 Вапно крейдяне для сталеплавильного виробництва. Технічні умови Цей стандарт поширюється на вапно крейдяне, яке використовується як флюсова добавка в металургійній промисловості для агломераційного та сталеплавильного виробництва. чинний 2001-01-01 21 2000-08-28 № 523 ru,ua ТК 5
77.020 ГОСТ 3594.0-93 ГОСТ 3594.0-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний чинний 1997-01-01 5 ГОСТ 3594.0-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.2-93 ГОСТ 3594.2-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.2-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.3-93 ГОСТ 3594.3-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации  обменных катионов натрия и калия чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.3-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.6-93 ГОСТ 3594.6-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.6-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.7-93 ГОСТ 3594.7-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии чинний 1997-01-01 5 ГОСТ 3594.7-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.10-93 ГОСТ 3594.10-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллодоидальности чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.10-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.11-93 ГОСТ 3594.11-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.11-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.12-93 ГОСТ 3594.12-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин чинний 1997-01-01 3 ГОСТ 3594.12-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.13-93 ГОСТ 3594.13-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия чинний 1997-01-01 6 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.14-93 ГОСТ 3594.14-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (III) чинний 1996-01-01 4 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.15-93 ГОСТ 3594.15-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании чинний 1996-01-01 4 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ДСТУ 9130:2021 Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови Цей стандарт поширюється на сталь, призначену для виготовлення арматурного гарячекатаного прокату гладкого та періодичного профілю, який застосовують під час армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій. У частині норм хімічного складу низьколегованої сталі цей стандарт поширюється на зливки, блюмси та заготівки чинний 2022-04-01 19 ГОСТ 5781–82 2021-10-20 № 362 ua ТК 2
77.020 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) ГОСТ 7566-94 Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання не чинний 1996-01-01 2022-07-01 31 1-2-2000, 5-2001*, 2-2-2019 ГОСТ 7566-81 ДСТУ 9129:2021 1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності, 2019-02-26 № 36(зміна № 2) 2021-10-20 № 362 ua ТК 2
77.020 ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 5 ГОСТ 2138-84 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.1-77 Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 (1-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. VII, п. 57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.4-77 Глины формовочные. Методы определения содержания серы не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-II-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.5-77 Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки не чинний 1979-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-80),(2-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. V, пп. 52-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.8-77 Глины формовочные. Метод определения долговечности не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 (1-Х-80),(2-II-84),(3-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.9-77 Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. III, пп. 25-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 5279-74 Графит кристаллический литейный. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-IХ-84),(2-ХII-89) ГОСТ 5279-61 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru ТК 10
77.020 ГОСТ 10772-78 Покрытия литейные противопригарные водные. Общие технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 9 (1-III-84),(2-II-88) ГОСТ 10772-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
77.020 ГОСТ 21399-75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования не чинний 1977-01-01 2018-01-01 7 (1-III-80),(2-III-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
77.020 ГОСТ 21910-76 Металлы. Характеристики жаростойкости. Наименования, определения, расчетные формулы и единицы величин не чинний 1977-07-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
77.020 ГОСТ 23408-78 Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.0-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Общие требования к методам испытаний не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.1-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окисей кальция и магния не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.2-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси железа не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.4-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси алюминия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.5-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения влаги не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. I 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.6-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения газопроницаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) ГОСТ 2189-62 в части разд. III, VI, VIII, IХ, Х 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.7-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе не чинний 1980-01-01 2018-01-01 4 (1-II-85),(2-III-88) ГОСТ 2189-62 в части разд. IV 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.8-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения предела прочности при сжатии при высоких температурах не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.9-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения осыпаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. V 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.10-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения гигроскопичности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.12-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения газотворности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.13-78 Смеси формовочные. Метод определения уплотняемости и насыпной плотности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.14-78 Смеси формовочные. Ускоренный метод определения активного бентонита не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.15-78 Смеси формовочные. Метод определения формуемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.16-78 Смеси формовочные. Метод определения предела прочности на растяжение в зоне конденсации влаги не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.17-78 Смеси формовочные. Метод определения текучести при статическом уплотнении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.18-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения глинистой составляющей не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.19-78 Пески формовочные. Метод определения объемного расширения не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.20-78 Пески формовочные. Метод определения спекаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.21-78 Пески формовочные. Метод определения коэффициента угловатости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.22-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. VII 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.23-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения формы зерен не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. ХI 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.24-78 Пески и смеси формовочные. Методы определения гранулометрического состава, модуля мелкости и среднего размера зерна песчаной основы не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части пп. 27-32 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.25-78 Смеси жидкие самотвердеющие. Методы определения подвижности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.26-78 Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 28177-89 Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 3226-77 в части бентонитовых глин, ГОСТ 3594.0-77 - ГОСТ 3594.12-77 в части бентонитовых глин 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.0-91 Пески формовочные. Общие требования к методам испытаний не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.0-78 в части формовочных песков, ГОСТ 2189-78 в части отбора проб 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.1-91 Пески формовочные. Методы определения глинистых частиц не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.18-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.2-91 Пески формовочные. Методы определения диоксида кремния не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.3-91 Пески формовочные. Метод определения среднего размера зерна и коэффициента однородности не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.24-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.4-91 Пески формовочные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.7-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.5-91 Пески формовочные. Метод определения влаги не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.5-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.6-91 Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (рН) не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.22-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.7-91 Пески формовочные. Метод определения оксида железа (III) не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.2-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.8-91 Пески формовочные. Метод определения оксида кальция не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения кальция 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.9-91 Пески формовочные. Метод определения оксида магния не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения магния 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.10-91 Пески формовочные. Метод определения оксидов калия и натрия не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.11-91 Пески формовочные. Метод определения газопроницаемости не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.6-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.12-91 Пески формовочные. Метод определения формы зерен песка не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.23-78 в части формовочных песков, ГОСТ 23409.21-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.13-91 Пески формовочные. Метод определения потери массы при прокаливании не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 39
77.020, 81.080 ГОСТ 3226-93 ГОСТ 3226-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия чинний 1997-01-01 8 ГОСТ 3226-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.040.10 ДСТУ 2953-94 ISO 10065:1990 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням чинний 1996-01-01 11 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 4
77.040.10 ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97) ГОСТ 30456-97 Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин чинний 1999-01-01 17 12-99*,3-2000* 1996-09-20 № 395 затверджено,1997-09-26 № 603 ua ТК 11
77.040.10 ДСТУ 4347:2004 Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур чинний 2006-01-01 18 2004-09-20 № 203 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 4675:2006 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температури від мінус 196 °С до 400 °С Цей стандарт установлює методи механічного випробовування для визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за температури випробовування від мінус 196 оС до 400 оС. Цей стандарт разом з іншими стандартами застосовують для визначення характеристик міцності матеріалів. Стандарт не поширюється на механічні випробовування неметалічних матеріалів. Вимоги цього стандарту рекомендовано для підприємств організацій, установ, науково-дослідних товариств, які розраховують міцність матеріалів елементів конструкцій. чинний 2007-06-01 32 2006-08-15 № 242 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 7068:2009 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400°С Стандарт установлює методи механічних випробовувань для визначання характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температури випробовувань від мінус 196 оС до плюс 400 оС. Цей стандарт разом з іншими стандартами застосовують для визначання характеристик міцності матеріалів. Стандарт не поширюється на механічні випробовування неметалевих матеріалів. Вимоги цього стандарту рекомендовані для підприємств, організацій, установ, науководослідних товариств, які здійснюють розрахунки міцності матеріалів елементів конструкцій. чинний 2010-01-01 19 2009-10-05 № 358 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 7305:2013 Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур Цей стандарт установлює методи статичних випробувань на розтяг металевих матеріалів за температур від 283 К до 4,2 К (точка кипіння рідкого гелію, надалі 4 К), тобто від 10 oС до мінус 269 oС, для визначення таких механічних характеристик: — границі пропорційності; — границі плинності фізичної; — границі плинності умовної; — границі переривчастої плинності; — верхньої границі переривчастої плинності; — нижньої границі переривчастої плинності; — границі міцності; — відносного рівномірного видовження; — відносного видовження після розриву; — відносного звуження після розриву. Стандарт не поширюється на безпосереднє випробовування профілів, прутків, дроту та труб, а також листового металу та стрічок завтовшки менше ніж 0,5 мм. Цей стандарт передбачено застосовувати у наукових і дослідницьких лабораторіях. чинний 2014-01-01 18 ГОСТ 11150-84, ГОСТ 22706-77 2013-10-14 № 1231 ua ТК 6
77.040.10 ДСТУ EN ISO 376:2014 EN ISO 376:2011 Матеріали металеві. Калібрування силомірів, застосовуваних для верифікації одноосних випробувальних машин This International Standard specifies a method for the calibration of force-proving instruments used for the static verification of uniaxial testing machines (e.g. tension/compression testing machines) and describes a procedure for the classification of these instruments. This International Standard is applicable to force-proving instruments in which the force is determined by measuring the elastic deformation of a loaded member or a quantity which is proportional to it чинний 2016-01-01 40 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ ISO 377:2014 ISO 377:2013 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування чинний 2016-01-01 28 ДСТУ ISO 377:2009 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-1:2007 ISO 6507-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Вікерсом. Частина 1. Метод випробування чинний 2009-01-01 21 2-2018* ГОСТ 2999-75, ГОСТ 9450-76 2007-07-05 № 143 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-2:2008 ISO 6507-2:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості чинний 2010-01-01 16 2008-08-04 № 268 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-3:2008 ISO 6507-3:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування еталонних зразків чинний 2010-01-01 12 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-4:2008 ISO 6507-4:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиця значень твердості чинний 2010-01-01 87 2-2018* ГОСТ 2999-75, ГОСТ 9450-76 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-1:2013 ISO 6508-1:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) чинний 2014-07-01 23 3-2018* (2-2018*) ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 7438:2005 ISO 7438:1985 Матеріали металеві. Випробування на згин чинний 2007-06-01 11 ДСТУ ГОСТ 14019:2004 (ИСО 7438:1985) 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 7799:2005 ISO 7799:1985 Матеріали металеві. Лист і штаба завтовшки до 3 мм. Випробування на згин з перегином чинний 2008-01-01 8 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8491:2005 ISO 8491:1998 Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу чинний 2008-03-01 9 2-2018* ГОСТ 3728-78 2005-12-02 № 345 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8492-2002 ISO 8492:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на сплющування чинний 2003-07-01 11 10-2003*, 11-2003*, 2-2018* ГОСТ 8695–75 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8493:2005 ISO 8493:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання чинний 2008-01-01 10 2-2018* ГОСТ 8694–75 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8494:2005 ISO 8494:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на відсортування чинний 2007-07-01 9 2-2018* ГОСТ 8693-80 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8495:2004 ISO 8495:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця чинний 2006-04-01 9 2-2018* ГОСТ 11706-78 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8496-2002 ISO 8496:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на розтяг кільця чинний 2003-07-01 9 10-2003*,11-2003* 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 18265:2010 ISO 18265:2003 Металеві матеріали. Проведення значень твердості чинний 2012-07-01 72 10-2016* 2010-12-28 № 632 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие чинний 2000-09-01 30 ГОСТ 25.503-80 2000-03-22 № 232 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 30003-93 ГОСТ 30003-93 Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной менее 2,5 мм чинний 1999-01-01 8 1998-03-27 № 220 ru ТК 81
77.040.10 ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури чинний 2017-07-01 31 2015-12-21 № 204 ua ТК 85
77.040.10 ДСТУ ISO 8494:2015 (ISO 8494:2013, IDT) ISO 8494:2013 Металеві матеріали. Труби. Випробування на бортування чинний 2016-01-01 9 ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT;ISO 6506-3:2014, IDT) EN ISO 6506-3:2014, IDT;ISO 6506-3:2014 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Брінелля. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості чинний 2017-10-01 19 ДСТУ ISO 6506-3:2008 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT;ISO 6508-2:2015, IDT) EN ISO 6508-2:2015, IDT;ISO 6508-2:2015 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Роквелла. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин і наконечників чинний 2017-10-01 33 ДСТУ ISO 6508-2:2010 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT;ISO 6508-3:2015, IDT) EN ISO 6508-3:2015, IDT;ISO 6508-3:2015 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Роквелла. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості чинний 2017-10-01 26 ДСТУ ISO 6508-3:2010 2017-08-19 № 244, 2017-09-05 № 262 зміни до № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015, IDT) EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015 Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка силовимірювальних систем чинний 2017-10-01 27 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ ISO 204:2019 (ISO 204:2018, IDT) ISO 204:2018 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування чинний 2020-01-01 45 ГОСТ 10145-81 та ГОСТ 3248-81 2019-03-22 № 68 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT) ISO 6892-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури чинний 2020-07-01 75 ДСТУ EN 10002-1:2006 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 148-2:2019 (EN ISO 148-2:2016, IDT; ISO 148-2:2016, IDT) EN ISO 148-2:2016; ISO 148-2:2016 Металеві матеріали. Випробування впливу маятника Шарпі. Частина 2. Перевірення випробувальних машин чинний 2019-11-01 48 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) EN ISO 6506-1:2014; ISO 6506-1:2014 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування чинний 2019-11-01 25 ДСТУ ISO 6506-1:2007, ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-2:2019 (EN ISO 6506-2:2018, IDT; ISO 6506-2:2017, IDT) EN ISO 6506-2:2018; ISO 6506-2:2017 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 2. Перевірення та калібрування випробувальних машин чинний 2019-11-01 25 ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT), ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) EN ISO 6506-4:2014; ISO 6506-4:2014 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4.Таблиця значень твердості чинний 2019-11-01 20 ДСТУ ISO 6506-4:2008, ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ 9028:2020 Метали. Метод випробування на видавлювання листів та стрічок за Еріксеном чинний 2021-01-01 11 ГОСТ 10510–80 (ИСО 8490–86) 2020-06-26 № 141 ТК 4
77.040.10 ДСТУ ISO 6892-2:2020 (ISO 6892-2:2018, IDT) ISO 6892-2:2018 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 2. Метод випробування за підвищених температур чинний 2021-01-01 21 ДСТУ EN 10002-5:2006, ГОСТ 19040–81, ГОСТ 9651–84 (ИСО 783–89) ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ 9166:2021 Матеріали металеві. Визначення схильності до механічного старіння під час випробування на ударний вигин Цей стандарт установлює загальні положення для методу визначення схильності до механічного старіння під час випробування на ударний вигин листового та широкосмугового прокату завтовшки від 5 мм, фасонного та сортового прокату, а також труб діаметром від 30 мм з товщиною стінки більше ніж 5 мм. Метод полягає у визначенні енергії удару або ударної в’язкості металевих матеріалів, що піддавалися холодній пластичній деформації та штучному старінню, або у порівнянні цих величин з енергією удару чи ударною в’язкістю металевого матеріалу в початковому стані з визначенням показника схильності до старіння. чинний 2022-08-01 9 ГОСТ 7268–82 2021-12-20 № 515 ua ТК 97
77.040.10 ДСТУ ISO 148-1:2022 (ISO 148-1:2016, IDT) ISO 148-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на ударний вигин за Шарпі на маятниковому копрі. Частина 1. Метод випробування Цей стандарт визначає метод випробування на ударний вигин за Шарпі на маятниковому копрі зразків із металевих матеріалів (з V-подібним та U-подібним надрізами) для визначення поглиненої енергії. Цей стандарт не охоплює випробування на ударний вигин на інструментованому обладнанні, яке визначено в ISO 14556. чинний 2022-10-01 ДСТУ EN 10045-1:2006 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN 10002-1:2006 EN 10002-1:2001 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури не чинний 2007-07-01 2020-07-01 40 2-2018* ДСТУ 4131-2002, ГОСТ 1497-84, ГОСТ 11701-84, ГОСТ 10006-80 ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT) 2006-04-06 № 107 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 4
77.040.10 ДСТУ EN 10002-5:2006 EN 10002-5:2001 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур не чинний 2007-07-01 2021-01-01 28 3-2018* ДСТУ 4130-2002, ГОСТ 9651–84, ГОСТ 19040–80 ДСТУ ISO 6892-2:2020 (ISO 6892-2:2018, IDT) 2006-04-06 № 107 2020-08-19 № 191 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN 10045-1:2006 EN 10045-1:1990 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування не чинний 2007-07-01 2022-10-01 11 2-2018* ГОСТ 9454–78 ДСТУ ISO 148-1:2022 (ISO 148-1:2016, IDT) 2006-04-06 № 107 2022-01-26 № 20 ua Переклад ТК 11
77.040.10 ДСТУ ISO 377:2009 ISO 377:1997 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування не чинний 2011-07-01 2016-01-01 ДСТУ ISO 377:2014 2009-12-03 № 439 2014-12-30 № 1494 ua Переклад
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-1:2007 ISO 6506-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінелем. Частина 1. Метод випробування не чинний 2009-01-01 2020-11-01 17 2-2018* ГОСТ 9012–59 ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) 2007-07-05 № 143 2019-10-30 № 338 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-2:2008 ISO 6506-2:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості не чинний 2010-01-01 2017-10-01 15 ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT) 2008-08-15 № 289 2017-08-19 № 244 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-3:2008 ISO 6506-3:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 3. Калібрування еталонних зразків не чинний 2010-01-01 2017-10-01 12 ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT;ISO 6506-3:2014, IDT) 2008-08-04 № 268 2017-08-19 № 244 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-4:2008 ISO 6506-4:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 4. Таблиця значень твердості не чинний 2010-01-01 2020-11-01 20 2-2018*, 7-2018* ГОСТ 9012–59 ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) 2008-08-04 № 268 2019-10-30 № 338 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-2:2010 ISO 6508-2:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) не чинний 2012-01-01 2017-10-01 19 ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT;ISO 6508-2:2015, IDT) 2010-12-28 № 608 2017-08-19 № 244 ua Переклад
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-3:2010 ISO 6508-3:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) не чинний 2012-01-01 2017-10-01 14 ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT;ISO 6508-3:2015, IDT) 2010-12-28 № 608 2017-08-19 № 244 ua Переклад
77.040.10 ГОСТ 8.044-80 ГСИ. Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 ГОСТ 8.044-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.398-80 ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-V-83) ГОСТ 17191-71, ГОСТ 8.043-72, Инструкции 235-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru
77.040.10 ГОСТ 8.425-81 ГСИ. Машины для испытания металлов на усталость. Методы и средства поверки не чинний 1982-07-01 2016-01-01 7 МУ 272 в части поверки гидропульсационных машин в области сжатия, ,МИ 73-75 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.426-81 ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 МУ 224 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.509-84 ГСИ. Машины для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть. Методика поверки не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 МУ 271 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 (1-III-86) ГОСТ 23026-78, ГОСТ 2860-65 в части пп. 6.1, 6.2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.505-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении не чинний 2018-01-25 2019-01-01 35 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение не чинний 2019-01-01 2021-01-01 25 (1-ХII-87), (2-II-90), (3-VIII-90) ГОСТ 1497-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 (1-VII-79), (2-ХII-85) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3248-81 Металлы. Метод испытания на ползучесть не чинний 2019-01-01 2021-01-01 7 (1-II-87) ГОСТ 3248-60 ДСТУ ISO 204:2019 (ISO 204:2018, IDT) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю, 2019-03-22 № 68 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3565-80 Металлы. Метод испытания на кручение не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-VI-82) ГОСТ 3565-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3728-78 Трубы. Метод испытания на изгиб не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-V-80),(2-VII-85) ГОСТ 3728-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-II-89) ГОСТ 6130-52 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-II-87) ГОСТ 7268-67 ДСТУ 9166:2021 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу не чинний 1977-07-01 2019-01-01 3 (1-V-80) ГОСТ 8694-58 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 8
77.040.10 ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-V-80) ГОСТ 8695-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8817-82 Металлы. Метод испытания на осадку не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-ХI-85) ГОСТ 8817-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8818-73 Металлы. Метод испытания на расплющивание не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VIII-87) ГОСТ 8818-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 (1-VI-63),(2-VII-79),(3-I-85),(4-VI-86),(5-II-90) ОСТ 10241-40 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-VII-79), (2-I-85), (3-VIII-89) ОСТ 10242-40 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9377-81 Наконечники и бойки алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-86) ГОСТ 9377-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников не чинний 2018-01-25 2019-01-01 20 (1-ХI-81),(2-I-92) ГОСТ 9450-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-ХII-81),(2-VI-88) ГОСТ 9454-60, ГОСТ 9455-60, ГОСТ 9456-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VIII-90) ГОСТ 9651-73 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 10145-81 Металлы. Метод испытания на длительную прочность не чинний 2019-01-01 2021-01-01 8 (1-II-87) ГОСТ 10145-62 ДСТУ ISO 204:2019 (ISO 204:2018, IDT) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю, 2019-03-22 № 68 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение не чинний 1982-07-01 2019-01-01 6 (1-IV-87),(2-VIII-90) ГОСТ 10446-63 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 10510-80 (ИСО 8490-86) Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену не чинний 2021-01-01 2021-05-01 6 (1-III-85),(2-I-90) ГОСТ 10510-74 ДСТУ 9028:2020 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-I-88),(2-VI-91) ГОСТ 11701-66 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 11706-78 Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-80) ГОСТ 11706-66 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 12501-67 Трубы. Методы испытания крутящим моментом не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VIII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 13813-68 (ИСО 7799-85) Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 (1-VII-80),(2-I-90) ОСТ 1688 в части проволоки и прутков фасонного сечения и полосового и листового материала 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 4
77.040.10 ГОСТ 17367-71 Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы не чинний 1973-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru
77.040.10 ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 18835-73 Металлы. Метод измерения пластической твердости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22848-77 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 °С не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу) не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 (1-Х-82),(2-IV-88) 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 4
77.040.10 ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору) не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования не чинний 1981-01-01 2018-01-01 8 (1-I-86),(2-VI-88) ГОСТ 12165-66, ГОСТ 13406-67, ГОСТ 13407-67, ГОСТ 13408-67 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 26007-83 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 28868-90 Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 11
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT) EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Брінелля. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин не чинний 2017-10-01 2019-11-01 24 ДСТУ ISO 6506-2:2008 ДСТУ EN ISO 6506-2:2019 (EN ISO 6506-2:2018, IDT; ISO 6506-2:2017, IDT) 2017-08-19 № 244 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 156
77.040.10, 77.140.15 ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому чинний 2002-01-01 11 2001-07-27 № 369 ru,ua ТК 4
77.040.10, 77.140.75 ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-III-85),(2-II-90) ГОСТ 8693-58 ДСТУ ISO 8494:2015(ISO 8494:2013 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ru,ua ТК 81
77.040.10, 77.140.75 ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 (1-IV-86), (2-ХII-87), (3-II-90), (4-V-91) ГОСТ 10006-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 81
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3327:2014 EN ISO 3327:2009 Сплави тверді. Визначення onopу поперечному розриванню This International Standard specifies a method for the determination of the transverse rupture strength of hardmetals. This method is applicable to hardmetals of negligible ductility. If it is used for hardmetals showing significant plastic deformation before breaking, incorrect results may be obtained. In such cases, the method may be used for comparison purposes only. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 20019-74 (ИСО 3327-82) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3928:2014 EN ISO 3928:2006 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми This International Standard specifies: – the die cavity dimensions used for making fatigue test pieces by pressing and sintering, together with certain dimensions of the test piece obtained from such a die; – the dimensions of the test pieces machined from sintered and powder forged materials. This International Standard is applicable to all sintered metals and alloys, excluding hardmetals чинний 2016-01-01 13 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 4498:2014 EN ISO 4498:2010 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості і мікротвердості This International Standard specifies methods of hardness testing of sintered metal materials, excluding hardmetals. Procedure 1 determines the apparent hardness of the whole material. Procedure 1 ⎯ applies to sintered metal materials which have either not been subjected to any heat treatment, or which have been heat treated in such a way that the hardness is essentially uniform to a depth of at least 5 mm below the surface, ⎯ applies to the surfaces of sintered metal materials which have been treated in such a way that the hardness is not uniform in the section to a depth of 5 mm below the surface, ⎯ therefore applies to materials in which the hardness is obtained essentially by surface enrichment by carbon, or by carbon and nitrogen (for example by carburizing, carbonitriding, nitrocarburizing or sulfidizing), and ⎯ applies to materials which have been induction hardened. Procedure 2 determines the microhardness of the metal phase. Procedure 2 ⎯ applies to all types of sintered metal materials, ⎯ is used, in particular, to determine the hardness profile of case-hardened or carbonitrided materials in accordance with the method described in ISO 4507, and ⎯ also applies to any sintered metallic materials which have been subjected to surface treatments such as electrodeposited plating, chemical coating, chemical vapour deposition (CVD), physical vapour deposition (PVD), laser, ion bombardment, etc. To determine the microhardness of treated surfaces, Procedure 2 applies. чинний 2016-01-01 22 ДСТУ 3668-97 (ГОСТ 25698-98),(ISO 4498-1:1990) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3312:2014 ISO 3312:1987 Матеріали металеві спечені та сплави тверді. Визначення модуля Юнга This International Standard specifies a method for the determination of the dynamic (adiabatic) Young modulus by longitudinal oscillations of sintered metal materials and hardmetals чинний 2016-01-01 5 ГОСТ 25095-82 (ИСО 3312-75) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT) ISO 2740:2009 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг чинний 2016-07-01 13 ДСТУ 3670-97 (ГОСТ 18227-98) (ISO 2740:1986) 2016-06-21 № 183 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3738-1:2021 (ISO 3738-1:1982, IDT) ISO 3738-1:1982 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 1. Метод випробування чинний 2021-11-01 9 ГОСТ 20017–74 (ИСО 3738-1–82) 2021-10-23 № 372 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3738-2:2021 (ISO 3738-2:1988, IDT) ISO 3738-2:1988 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 2. Підготовка та калібрування мір твердості чинний 2021-11-01 9 2021-10-23 № 372 en Підтвердження ТК 54
77.040.20 ДСТУ 2669-94 Установки для автоматизованого виявлення внутрішніх дефектів сортового прокату. Загальні технічні умови чинний 1995-07-01 15 1994-07-11 № 172 ru,ua ТК 98
77.040.20 ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю чинний 1996-01-01 13 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 81
77.040.20 ДСТУ 2830-94 Установки для автоматизованого виявлення поверхневих дефектів сортового прокату. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 19 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 98
77.040.20 ДСТУ 2954-94 Сталь. Методи магнітного контролю чинний 1996-01-01 18 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 81
77.040.20 ДСТУ 7793:2015 Матеріали металеві. Визначення рівня розсіяних пошкоджень методом LM- твердості чинний 2016-04-01 19 2015-06-22 № 61 ua ТК 68
77.040.20 ДСТУ EN ISO 5579:2014 EN ISO 5579:2013 Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила This International Standard outlines the general rules for industrial X- and gamma-radiography for flaw-detection purposes, using film techniques, applicable to the inspection of metallic products and materials. It does not lay down acceptance criteria of the imperfections чинний 2016-01-01 21 6-2016*(12-2014) ДСТУ EN 444:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.20 ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) Проволока. Метод испытания на перегиб чинний 1998-01-01 8 ГОСТ 1579-80 1997-06-09 № 346 ru ТК 136
77.040.20 ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT) EN 12680-1:2003 Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності чинний 2016-01-01 34 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20 ГОСТ 1668-73 Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-V-83),(2-III-85),(3-VI-89) ГОСТ 1668-46 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ru,ua ТК 136
77.040.20 ГОСТ 2387-80 Канаты стальные. Методы испытания на выносливость не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 2387-44 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ua,ru ТК 100
77.040.20 ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования не чинний 2018-01-26 2019-01-01 4 (1-II-88) ГОСТ 12503-67 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru
77.040.20 ГОСТ 28831-90 Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля не чинний 1992-07-01 2019-01-01 11 2015–12–14 № 187 скасовано повністю ru,ua ТК 97
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT) EN 10160:1999 Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття) чинний 2016-01-01 14 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) EN 10308:2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату чинний 2016-01-01 17 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) EN 10307:2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття) чинний 2017-10-01 18 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.70 ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT) EN 10306:2001 Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями чинний 2017-10-01 15 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.75 ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии не чинний 1980-01-01 2019-01-01 31 (1-IХ-84),(2-Х-88) ГОСТ 17410-72 - 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 8
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 1369:2005 EN 1369:1996 Литво. Контроль магнітопорошковий чинний 2008-01-01 23 2005-10-05 № 287 ua Переклад
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 12681:2005 EN 12681:2003 Литво. Контроль радіографічний чинний 2007-07-01 24 2005-10-05 № 287 ua Переклад
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 4986:2015 (ISO 4986:2010, IDT) ISO 4986:2010 Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль чинний 2016-01-01 38 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) ISO 4987:2010 Сталеві відливки. Капілярний контроль чинний 2016-01-01 38 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) ISO 11971:2008 Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 12454:2005 EN 12454:1998 Литво. Контроль поверхневих несуцільностей візуальний. Сталеве литво, отримане у піщаних формах не чинний 2007-07-01 2016-08-01 8 ДСТУ EN 1370:2016 (EN 1370:2011, IDT) 2005-10-05 № 287 2016-06-21 № 184 ua Переклад
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-3:2017 (EN 10228-3:2016, IDT) EN 10228-3:2016 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок із феритних або мартенситних сталей чинний 2017-10-01 25 ДСТУ EN 10228-3-2001 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT) EN 10228-4:2016 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей чинний 2017-10-01 26 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) EN 10228-1:2016 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль чинний 2019-01-01 12 ДСТУ EN 10228-1:2005 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) EN 10228-2:2016 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль чинний 2019-01-01 ДСТУ EN 10228-2:2001 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-1:2005 EN 10228-1:1999 Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магнітопорошковий не чинний 2008-01-01 2019-01-01 14 ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) 2005-10-05 № 287 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-2-2001 EN 10228-2:1998 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. Капілярний контроль не чинний 2003-01-01 2019-01-01 11 ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) 2001-12-28 № 658 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-3-2001 EN 10228-3:1998 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної чи мартенситної сталі не чинний 2003-01-01 2017-10-01 19 ДСТУ EN 10228-3:2017 (EN 10228-3:2016, IDT) 2001-12-28 № 658 2017-08-14 № 224 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.150.10 ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 7 (1-VIII-87) ГОСТ 21397-75 - 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 8
77.040.20, 91.080.40, 91.100.01 ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) ГОСТ 30062-93 Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності чинний 1995-03-01 17 1995-01-27 № 18 Мінрегіон
77.040.30 ДСТУ CR 10316:2014 CR 10316:2001 Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Керівні вказівки щодо розробки стандартного методу оптичної емісійної спектрометрії чинний 2016-01-01 14 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ CR 10321:2014 CR 10321:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Рекомендації щодо розроблення стандартних методів аналізування з використанням полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії для хімічного аналізування чавуну та сталі чинний 2016-01-01 19 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ CR 10322:2014 CR 10322:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Керівні вказівки щодо застосування полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії в стандартних методах хімічного аналізування чавуну та сталі чинний 2016-01-01 20 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN 10276-1:2014 EN 10276-1:2000 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 1. Відбір та готування проб сталі для визначення кисню чинний 2016-01-01 11 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN 10276-2:2014 EN 10276-2:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 2. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в інертному газі чинний 2016-01-01 14 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN ISO 14284:2014 EN ISO 14284:2002 Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення хімічного складу чинний 2016-01-01 40 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN ISO 14284:2019 (EN ISO 14284:2002, IDT; ISO 14284:1996, IDT) EN ISO 14284:2002, IDT; ISO 14284:1996 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу чинний 2021-01-01 36 ДСТУ EN ISO 14284:2014 2019-10-29 № 334 ua Переклад ТК 3
77.040.30 ГОСТ 14204-69 Прибор для отделения мышьяка в сталях, чугунах и сплавах. Технические условия не чинний 1970-01-01 2018-01-01 8 (1-V-72),(2-IХ-79),(3-IV-81),(4-Х-86) ОСТ 10060-39 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 3
77.040.30 ГОСТ 22306-77 Металлы высокой и особой чистоты. Общие требования к методам анализа не чинний 1978-01-01 2019-01-01 8 (1-I-83),(2-IХ-87) ГОСТ 13911.0-68, ГОСТ 19709.0-74, ГОСТ 21326.0-75 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 3
77.040.30 ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа не чинний 2019-01-01 2021-01-01 7 ГОСТ 20560-81, ГОСТ 27349-87, ГОСТ 2604.0-77 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru ТК 3
77.040.30, 77.120.10 ДСТУ EN 14242:2018 (EN 14242:2004, IDT) EN 14242:2004 Алюміній та його сплави. Аналіз хімічного складу. Спектральний аналіз оптичного випромінювання індуктивно зв’язаної плазми чинний 2018-11-01 22 2018-10-17 № 357 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-3:2013 EN 12441-3:2001 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 3. Визначення свинцю, кадмію та міді методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2014-07-01 12 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
77.040.30, 77.140.20 ДСТУ CR 10320:2014 CR 10320:2004 Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Метод визначення C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni та Cu чинний 2016-01-01 61 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30, 77.140.20 ДСТУ EN 10315:2014 EN 10315:2006 Стандартний метод аналізу високолегованої сталі із застосуванням рентгенофлуоресцентної спектрометрії (ХRF) з використанням одного стандартного зразка з близьким вмістом елементу, що визначають чинний 2016-01-01 29 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.99 ДСТУ 4061-2001 Заготовки безперервнолиті. Метод оцінювання макроструктури чинний 2002-07-01 31 2001-11-09 № 546 ru,ua ТК 2
77.040.99 ДСТУ 7214:2011 Прокат листовий із низьколегованої сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури Цей стандарт установлює металографічні методи оцінювання смугастості феритно­перлітної та феритно­бейнітної структури листового прокату з низьколегованих сталей. Металографічні методи оцінювання смугастості поділяють на такі: — метод 1: візуальне порівняння мікроструктури, що видима під мікроскопом, з еталонними шкалами і визначання бала смугастості; — метод 2: оцінювання смугастості як ступеня орієнтації площинно орієнтованих систем по вер хонь методом спрямованих січних, за допомогою підрахування всіх точок пере ти нання ліній випробної сітки із межовими лініями структури і визначанням ступеня пло щинної орієнтації αпл; — метод 3: оцінювання смугастості за допомогою підрахування кількості характерних пере ти нань і характерних перехоплень межових ліній структури лініями випробної сітки з виз на чанням індексу анізотропії Аl і ступеня орієнтації частково орієнтованих лінійних струк турних елементів на двовимірній площині шліфа Ω12. Метод 3 відповідає astM e1268­01 і його застосовують під час контролювання продукції, яку постачають на експорт за межі снД. При цьому арбітражні методи треба визначити у договорах на постачання продукції. застосовування методів для випробовування листового прокату, а також норми смугастості встановлюють у стандартах або інших нормативних документах і технічній документації на конкретну продукцію, затверджених у встановленому порядку. чинний 2012-01-01 19 2011-02-01 № 35 ua
77.040.99 ДСТУ ISO 643:2009 ISO 643:2003 Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна Цей стандарт установлює мікрографічний метод, що визначає видимий розмір феритного або аустенітного зерна в сталях. Він описує методи виявлення границь зерен і оцінювання середнього розміру зерна в зразках з однаковою кривою розподілу розмірів. Зерна є тримірними за формою, площина металографічного перерізу може проходити через зерно в будь-якій точці від кута зерна до максимального діаметра зерна, показуючи в такий спосіб розташування видимих розмірів зерен на двомірній площині навіть у зразку із цілком однаковим розміром зерна чинний 2012-01-01 30 2009-12-28 № 477 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 3887:2009 ISO 3887:2003 Сталь. Визначання глибини зневуглецювання чинний 2011-07-01 12 2009-12-03 № 440 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 4968:2010 ISO 4968:1979 Сталь. Макрографічне дослідження за сірчаним відбитком (метод Баумана) чинний 2012-01-01 8 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 4969:2010 ISO 4969:1980 Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами чинний 2012-01-01 8 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ГОСТ 10447-93 ГОСТ 10447-93 Проволока. Метод испытания на навивание чинний 1999-01-01 5 ГОСТ 10447-80 1998-03-27 № 220 ru ТК 136
77.040.99 ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) ISO 4967:2013 Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Металографічний метод оцінювання за стандартними шкалами чинний 2018-02-01 40 ДСТУ ISO 4967:2015 (ISO 4967:2013, IDT) 2017-10-04 № 310 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ 8966:2019 Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень чинний 2020-07-01 43 ГОСТ 1778–70 2019-12-28 № 519 ТК 4
77.040.99 ДСТУ 8967:2019 Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару чинний 2020-07-01 19 ГОСТ 1763–68 2019-12-28 № 519 ТК 4
77.040.99 ДСТУ 8975:2019 Сталь. Методи випробування та оцінюваннямакроструктури чинний 2021-01-01 66 ГОСТ 10243–75 2019-12-28 № 519 ТК 4
77.040.99 ДСТУ 9029:2020 Сталь аустенітна. Методи визначення вмісту феритної фази в прутках чинний 2021-01-01 12 2-3-2022* ГОСТ 11878–66 2020-06-26 № 141 ТК 4
77.040.99 ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя не чинний 2020-01-01 2020-07-01 13 (2-ХII-78),(3-III-80),(4-I-90) ГОСТ 1763-42 2015-12-10 № 175 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений не чинний 2020-01-01 2020-07-01 32 (1-VIII-84),(2-I-90) ГОСТ 1778-62 ДСТУ ISO 4967:2015(ISO 4967:2013 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 2419-78 Сплавы прецизионные с высоким электрическим сопротивлением для электронагревательных элементов. Метод определения живучести не чинний 1979-01-01 2018-01-01 8 (1-II-88) ГОСТ 2419-58 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru
77.040.99 ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением не чинний 2019-01-01 2020-01-01 5 (1-V-80),(2-I-87) ГОСТ 3845-65 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru ТК 8
77.040.99 ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна не чинний 2021-01-01 2021-05-01 38 (1-VI-87) ГОСТ 5639-65 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты не чинний 2021-01-01 2021-05-01 21 ГОСТ 5640-59 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 5657-69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 (1-III-80),(2-II-90) ГОСТ 5657-51 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru ТК 81
77.040.99 ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры не чинний 2019-08-12 2021-01-01 26 ДСТУ 9074:2021 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры не чинний 2021-01-01 2021-05-01 71 (1-ХI-82) ГОСТ 10243-62 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ru,ua ТК 4
77.040.99 ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 (1-Х-74),(2-III-88) ДСТУ 9029:2020 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 81
77.040.99 ГОСТ 25536-82 Металлы. Масштабы изображений на фотоснимках при металлографических методах исследования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 81
77.040.99 ГОСТ 27333-87 Контроль неразрушающий. Измерение удельной электрической проводимости цветных металлов вихретоковым методом не чинний 1988-07-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 11
77.040.99 ГОСТ 28800-90 Трубы металлические. Метод определения влаги на внутренней поверхности труб не чинний 1991-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 183 скасовано повністю ua,ru ТК 8
77.040.99 ДСТУ ISO 4967:2015 (ISO 4967:2013, IDT) ISO 4967:2013 Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Мікрографічний метод із застосуванням стандартних діаграм не чинний 2016-01-01 2018-02-01 45 ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 2017-10-04 № 310 en Підтвердження ТК 4
77.040.99, 77.140.10, 77.140.20, 77.140.35 ДСТУ ISO 5949:2009 ISO 5949:1983 Сталі інструментальні та підшипникові. Мікрофотографічний метод оцінювання розподілу карбідів з використанням мікрофотографій чинний 2012-01-01 16 2009-12-28 № 477 ua Переклад ТК 6
77.060 ДСТУ 2367-94 Єдина система захисту від корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростійкі. Метод випробувань на високотемпературну корозію та термовтому в потоці продуктів горіння палива чинний 1995-01-01 10 1994-02-25 № 41 ru,ua ТК 81
77.060 ДСТУ 3291-95 Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд чинний 1997-01-01 34 1995-12-28 № 444 ru,ua ТК 81
77.060 ДСТУ 3895-99 (ГОСТ 9.514-99) ГОСТ 9.514-99 Інгібітори корозії металів для водних систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності чинний 2001-01-01 21 1999-08-02 № 79 затверджено,2000-02-16 № 131 надано чинності ua ТК 81
77.060 ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 ГОСТ 9.101-2002 Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення чинний 2005-07-01 10 ГОСТ 9.101-78 2004-12-09 № 274 ru,ua Передрук ТК 81
77.060 ДСТУ EN ISO 3651-2:2005 EN ISO 3651-2:1998 Сталі корозійно тривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах Цей стандарт установлює методи визначання тривкості корозійнотривких феритних, аустенітних та феритно-аустенітних (двофазних) сталей і сплавів до міжкристалічної корозії в середовищах, які містять сірчану кислоту. чинний 2007-07-01 14 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 81
77.060 ДСТУ ISO 3651-1:2005 ISO 3651-1:1998 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Хью) Цей стандарт установлює метод визначання тривкості до міжкристалітної корозії аустенітних і феритно-аустенітних (двофазних) корозійнотривких сталей і сплавів у середовищі азотної кислоти визначанням утрати маси (випробовування за Х’ю). Описані також можливі сфери застосування цього методу випробовування. Цей метод поширюється тільки на аустенітні і феритно-аустенітні (двофазні) корозійно-тривкі сталі та сплави, які постачають у вигляді литих або кованих виробів, прокату, труб та інших виробів і які призначені для використовування в дуже окисненому середовищі (наприклад у відносно концентрованій азотній кислоті). Загалом, випробування за Х’ю не можна застосовувати для марок сталей, які містять молібден, крім випадку, коли випробовуваний матеріал треба використовувати в азотній кислоті чинний 2007-07-01 10 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 81
77.060 РСТ УССР 1845-89 Блоки захисту підземних комунікацій від корозії. Загальні технічні умови чинний 1990-01-01 19 9-90* РСТ УССР 1845-78 1989-05-29 № 20 ru,ua ТК 81
77.060 ГОСТ 9.510-93 ГОСТ 9.510-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению чинний 1997-07-01 34 ГОСТ 9.011-79, ГОСТ 9.081-77 в части полуфабрикатов из алюминиевых сплавов 1996-06-07 № 226 ru ТК 11
77.060 ГОСТ 9.511-93 ГОСТ 9.511-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из магниевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению чинний 1997-01-01 15 ГОСТ 9.016-74, ГОСТ 9.081-77 в части полуфабрикатов из магниевых сплавов 1995-07-28 № 262 ru ТК 11
77.060 ДСТУ ISO 9227:2015 ISO 9227:2012 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування соляним туманом чинний 2016-01-01 26 2015-11-05 № 145 en Підтвердження ТК 168
77.060 ДСТУ ISO 9591:2015 (ISO 9591:2004, IDT) ISO 9591:2004 Корозія алюмінієвих сплавів. Визначення стійкості до корозійного розтріскування під напругою чинний 2016-01-01 17 ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 10
77.060 ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT) EN ISO 7539-1:2012, ISO 7539-1:2012 Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 1. Загальні настанови за методиками випробування чинний 2016-01-01 29 ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539-1-87) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 85
77.060 ДСТУ EN ISO 7539-2:2015 (EN ISO 7539-2:1995, IDT; ISO 7539-2:1989, IDT) EN ISO 7539-2:1995, ISO 7539-2:1989 Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 2. Приготування і використання коромислоподібних зразків чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 9.901.2-89 (ИСО 7539-2-89) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 85
77.060 ДСТУ EN ISO 7539-4:2015 (EN ISO 7539-4:1995, IDT; ISO 7539-4:1989, IDT) EN ISO 7539-4:1995, ISO 7539-4:1989 Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 4. Приготування і використання зразків для випробовування на одноосьовий розтяг чинний 2016-01-01 10 ГОСТ 9.901.4-89 (ИСО 7539-4-89) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 85
77.060 ДСТУ EN 14505:2016 (EN 14505:2005, IDT) EN 14505:2005 Катодний захист складних споруд чинний 2016-09-01 25 2016-06-30 № 192 ua Підтвердження ТК 146
77.060 ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 73 (1-V-82),(2-V-85),(3-ХII-89),(4-III-92) ГОСТ 13168-69 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 85
77.060 ГОСТ 9.028-74 ЕСЗКС. Межоперационная противокоррозионная защита заготовок, деталей и сборочных единиц металлических изделий. Общие требования не чинний 1975-07-01 2018-01-01 13 (1-ХII-84),(2-III-91) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.039-74 ЕСЗКС. Коррозионная агрессивность атмосферы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 28 (1-VIII-79),(2-I-87),(3-VII-88),(4-II-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.040-74 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.102-91 ЕСЗКС. Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения не чинний 1991-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 9.102-78 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.103-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.502-82 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний не чинний 1984-01-01 2018-01-01 15 (1-IХ-88),(2-V-89) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.505-86 ЕСЗКС. Ингибиторы кислотной коррозии. Методы испытаний защитной способности при кислотном травлении металлов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.506-87 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 12 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.508-89 ЕСЗКС. Средства временной противокоррозионной защиты металлов. Метод определения защитной способности при воздействии пота рук не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539-1-87) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание не чинний 1991-01-01 2018-01-01 12 (1-I-91) ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT ) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ru,ua ТК 85
77.060 ГОСТ 9.901.2-89 (ИСО 7539-2-89) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов в виде изогнутого бруса не чинний 1991-01-01 2018-01-01 7 ДСТУ EN ISO 7539-2:2015(EN ISO 7539-2:1995, IDT; ISO 7539-2:1989, IDT) 2015-12-64 №188, 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) ru,ua ТК 85
77.060 ГОСТ 9.901.4-89 (ИСО 7539-4-89) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 ДСТУ EN ISO 7539-4:2015(EN ISO 7539-4:1995, IDT; ISO 7539-4:1989, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52), 2016-07-08 № 204 ru,ua ТК 85
77.060 ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.905-82 ЕСЗКС. Методы коррозионных испытаний. Общие требования не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-VII-90) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ru,ua ТК 85
77.060 ГОСТ 9.907-83 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.908-85 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 (1-II-90) ГОСТ 13819-68 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС. Сталь атмосферостойкая. Метод ускоренных коррозионных испытаний не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС. Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС. Стали коррозионно-стойкие аустенитные. Электрохимические методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 (1-V-71),(2-VIII-82) ГОСТ 5272-50 2015–12–14 № 188 скасовано повністю ua,ru ТК 85
77.060 ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651-1-76, ИСО 3651-2-76) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии не чинний 2019-01-01 2022-01-01 43 ГОСТ 6032-84 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru ТК 85
77.060 СТ СЭВ 3630-82 Защита от коррозии. Средства временной защиты металлов. Классификация и обозначения не чинний 2018-01-01 3 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
77.060, 77.120.10 ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89) ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание не чинний 1975-01-01 2018-01-01 14 (1-I-80),(2-Х-89) ДСТУ ISO 9591:2015(ISO 9591:2004 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) ua,ru ТК 10
77.060, 77.120.10 ГОСТ 9.021-74 ЕСЗКС. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-III-78), (2-V-83) 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ru ТК 10
77.060, 77.120.10 ГОСТ 9.904-82 ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 ГОСТ 9.018-74 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ru ТК 10
77.060, 77.120.10 ГОСТ 9.913-90 ЕСЗКС. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 ГОСТ 9.017-74, ГОСТ 9.020-74 2015-12-14 № 183 скасовано повністю ru ТК 10
77.080 ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу чинний 2021-01-01 19 ГОСТ 27611–88 2019-10-21 № 318 ua ТК 3
77.080 ДСТУ 8919:2019 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу чинний 2021-01-01 25 ГОСТ 18895–97 2019-10-21 № 318 ua ТК 3
77.080 ДСТУ 8920:2019 Сталі та сплави. Методи визначення газів чинний 2021-01-01 15 ГОСТ 17745–90 2019-10-21 № 318 ua ТК 3
77.080 ДСТУ 8921:2019 Сталь та чавун. Методи визначення кремнію чинний 2021-01-01 11 ГОСТ 12346–78, ГОСТ 2604.3–84 2019-10-21 № 318 ua ТК 3
77.080 ДСТУ 8922:2019 Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу чинний 2021-01-01 19 ГОСТ 7565–81 2019-10-21 № 318 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) ГОСТ 27809-95 Чавун і сталь. Метод спектрографічного аналізу чинний 1996-07-01 24 ГОСТ 27809-88 1994-10-31 № 260 затверджено, ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3562-97 (ГОСТ 30511.6-97) ГОСТ 30511.6-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення сірки чинний 1999-07-01 16 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3563-97 (ГОСТ 30511.1-97) ГОСТ 30511.1-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення фосфору чинний 1999-07-01 15 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3564-97 (ГОСТ 30510-97) ГОСТ 30510-97 Шлаки металургійного виробництва. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу чинний 1999-07-01 18 5-99* 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3565-97 (ГОСТ 30511.2-97) ГОСТ 30511.2-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду кремнію чинний 1999-07-01 14 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3566-97 (ГОСТ 30511.5-97) ГОСТ 30511.5-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду алюмінію чинний 1999-07-01 20 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3567-97 (ГОСТ 30511.4-97) ГОСТ 30511.4-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду ванадію (V) чинний 1999-07-01 13 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3568-97 (ГОСТ 30511.3-97) ГОСТ 30511.3-97 Шлаки металургійного виробництва. Методи визначення оксиду марганцю (ІІ) чинний 1999-07-01 18 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3842-99 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988) ISO 4829-1:1986,ISO 4829-2:1988 Сталь та чавун. Метод визначення кремнію чинний 2000-01-01 17 1998-12-25 № 1017 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ 3902-99 (ISO 4941-1994) ISO 4941:1994 Сталь та чавун. Методи визначення молібдену чинний 2000-07-01 20 1999-08-12 № 104 ru,ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ 4038-2001 Сталь та чавун. Методи визначення бору чинний 2002-01-01 27 2001-06-27 № 317 ru,ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови чинний,буде скасовано 2004-04-01 2022-12-01 39 3-2003*,12-2003* ГОСТ 2787-75 ДСТУ 4121:2022 2002-09-30 № 516 2022-07-20 № 132 ua ТК 11
77.080.01 ДСТУ 7642:2014 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію Цей стандарт установлює методи визначення масової частки алюмінію: фотометричні (від 0,005 % до 0,12 %) й атомно-абсорбційний (від 0,05 % до 0,12 %) у сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2015-07-01 13 ГОСТ 22536.10-88 2014-12-29 № 1484 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу Цей стандарт установлює загальні вимоги до хімічних і фізико-хімічних методів аналізу сталі вуглецевої та чавуну нелегованого. чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 22536.0-87 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту Цей стандарт установлює кулонометричний метод і метод інфрачервоно-абсорбційної спектроскопії визначення масової частки загального вуглецю та графіту від 0,01% до 5,0% у сталі вуглецевій і чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 22536.1-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки чинний 2016-01-01 14 ГОСТ 22536.2-87 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору Цей стандарт установлює методи визначення масової частки фосфору в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому: фотометричний (від 0,005 % до 0,25 %) і титриметричний (від 0,02 % до 2,5 %). чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 22536.3-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію Цей стандарт установлює методи визначення масової частки кремнію: гравіметричний (від 0,1 % до 4,0 %) та фотометричний (від 0,005 до1,0 %) в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 22536.4-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю Цей стандарт установлює методи визначення масової частки марганцю у сталі вуглецевій і чавуні нелегованому: титриметричний і потенціометричний (від 0,3 % до 3,0 %), фотометричний (від 0,005 % до 3,0 %) і атомно-абсорбційний (від 0,02 % до 3,0 %). чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 22536.5-87(ИСО 629-82)) 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7755:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку Цей стандарт установлює методи визначення масової частки миш’яку: фотометричний (від 0,01 % до 0,20 %), потенціометричний (від 0,02 % до 0,20 %) та неполуменевий атомно-абсорбційний (від 0,001 % до 0,01 %) в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 22536.6-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому Цей стандарт установлює методи визначення масової частки хрому: фотометричний (від 0,01% до 0,50%), титриметричний (від 0,1% до 0,5%) й атомно-абсорбційний (від 0,01% до 0,50%) в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 22536.7-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді Цей стандарт установлює методи визначення масової частки міді: екстракційно-фотометричний (від 0,01 % до 0,10 %), фотометричний (від 0,1 % до 0,5 %) і атомно-абсорбційний (від 0,01 % до 0,50 %) у сталі вуглецевій і чавуні нелегованому. Фотометричний метод визначення масової частки міді від 0,1 % до 0,5 % у вигляді аміачного комплексу наведено в додатку А. чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 22536.8-87 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю Цей стандарт установлює методи визначення масової частки нікелю: фотометричний (від 0,01 % до 0,50 %), гравіметричний (від 0,1 % до 0,5 %) й атомно-абсорбційний (від 0,02 % до 0,50 %) в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 22536.9-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану Цей стандарт установлює методи визначення масової частки титану у сталі вуглецевій та чавуні нелегованому: фотометричний (від 0,01 % до 0,10 %) і екстракційно-фотометричний (від 0,005 % до 0,10 %). чинний 2016-01-01 9 ГОСТ 22536.11-87 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію Цей стандарт установлює методи визначення масової частки ванадію: фотометричний (від 0,05 % до 0,25 %), титриметричний та екстракційно-фотометричний (від 0,02 % до 0,25) %), кулонометричний і атомно-абсорбційний (від 0,005 % до 0,25) %) в сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 22536.12-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію Цей стандарт установлює методи визначення масової частки цирконію: фотометричний (від 0,005 % до 0,10 %) та екстракційно-фотометричний (від 0,002 % до 0,05 %) у сталі вуглецевій та чавуні нелегованому. чинний 2016-01-01 11 ГОСТ 22536.14-88 2015-06-22 № 61 ua ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10036-2002 EN 10036:1989 Сталь та чавун. Визначення загального вуглецю після спалювання в потоці кисню. Гравіметричний метод чинний 2003-07-01 10 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 2
77.080.01 ДСТУ EN 10071:2003 EN 10071:1989 Сталь та чавун. Визначення марганцю. Метод потенціометричного титрування чинний 2004-07-01 8 2003-06-10 № 101 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10136-2002 EN 10136:1989 Сталь та чавун. Визначення нікелю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2003-10-01 11 2002-07-12 № 422 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10184:2002 EN 10184:1989 Сталь та чавун. Визначення фосфору. Спектрофотометричний метод чинний 2004-07-01 14 2002-07-12 № 433 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10188:2002 EN 10188:1989 Сталь та чавун. Визначення хрому. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2004-07-01 12 2002-07-12 № 422 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10211-2002 EN 10211:1995 Сталь та чавун. Визначення титану. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2003-07-01 14 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 10212-2002 EN 10212:1995 Сталь та чавун. Визначення миш’яку. Спектрофотометричний метод чинний 2003-10-01 11 2002-07-12 № 422 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 24937:2002 EN 24937:1990 Сталь та чавун. Визначення хрому. Метод потенціометричного або візуального титрування чинний 2004-07-01 14 2002-07-12 № 422 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 24938-2002 EN 24938:1990 Сталь та чавун. Визначення нікелю. Гравіметричний або титриметричний методи чинний 2003-10-01 14 2002-07-12 № 422 ua Переклад ТК 3
77.080.01 ДСТУ EN 24943-2002 EN 24943:1990 Сталь та чавун. Визначення міді. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2003-10-01 12