Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

77.020 ДСТУ 2538-94 Металопродукція. Експертне дослідження арбітражних проб. Загальні вимоги чинний 1995-07-01 17 1994-06-09 № 135 ru,ua ТК 8
77.020 ДСТУ 2551-94 Отримання високоміцного чавуну із кулястим графітом. Загальні вимоги та норми чинний 1995-07-01 38 1994-06-09 № 135 ru,ua ТК 4
77.020 ДСТУ 3022-95 Лиття в оболонкові ливарні форми. Загальні вимоги та норми чинний 1996-01-01 19 1995-02-28 № 62 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3361-96 Брикети модифікувальні. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 13 1996-06-25 № 254 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3362-96 Модифікатори для виливків з чавуну. Загальні технічні умови чинний 1997-07-01 24 1996-06-25 № 254 ru,ua ТК 177
77.020 ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення чинний 1999-01-01 24 1997-12-29 № 806 ua ТК 11
77.020 ДСТУ 3981-2000 Вапно крейдяне для сталеплавильного виробництва. Технічні умови Цей стандарт поширюється на вапно крейдяне, яке використовується як флюсова добавка в металургійній промисловості для агломераційного та сталеплавильного виробництва. чинний 2001-01-01 21 2000-08-28 № 523 ru,ua ТК 5
77.020 ГОСТ 3594.0-93 ГОСТ 3594.0-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний чинний 1997-01-01 5 ГОСТ 3594.0-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.2-93 ГОСТ 3594.2-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.2-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.3-93 ГОСТ 3594.3-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации  обменных катионов натрия и калия чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.3-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.6-93 ГОСТ 3594.6-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.6-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.7-93 ГОСТ 3594.7-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии чинний 1997-01-01 5 ГОСТ 3594.7-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.10-93 ГОСТ 3594.10-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллодоидальности чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.10-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.11-93 ГОСТ 3594.11-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин чинний 1997-01-01 4 ГОСТ 3594.11-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.12-93 ГОСТ 3594.12-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин чинний 1997-01-01 3 ГОСТ 3594.12-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.13-93 ГОСТ 3594.13-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия чинний 1997-01-01 6 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.14-93 ГОСТ 3594.14-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (III) чинний 1996-01-01 4 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ГОСТ 3594.15-93 ГОСТ 3594.15-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании чинний 1996-01-01 4 1995-05-24 № 168 ru
77.020 ДСТУ 9130:2021 Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови Цей стандарт поширюється на сталь, призначену для виготовлення арматурного гарячекатаного прокату гладкого та періодичного профілю, який застосовують під час армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій. У частині норм хімічного складу низьколегованої сталі цей стандарт поширюється на зливки, блюмси та заготівки чинний 2022-04-01 19 ГОСТ 5781–82 2021-10-20 № 362 ua ТК 2
77.020 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) ГОСТ 7566-94 Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання не чинний 1996-01-01 2022-07-01 31 1-2-2000, 5-2001*, 2-2-2019 ГОСТ 7566-81 2021-10-20 № 362 1995-12-29 № 449 встановлено термін чинності, 2019-02-26 № 36(зміна № 2) 10-2021 ua ТК 2
77.020 ГОСТ 2138-91 Пески формовочные. Общие технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 5 ГОСТ 2138-84 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.1-77 Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 (1-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. VII, п. 57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.4-77 Глины формовочные. Методы определения содержания серы не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-II-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.5-77 Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки не чинний 1979-01-01 2018-01-01 6 (1-Х-80),(2-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. V, пп. 52-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.8-77 Глины формовочные. Метод определения долговечности не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 (1-Х-80),(2-II-84),(3-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 3594.9-77 Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей не чинний 1979-01-01 2018-01-01 3 (1-II-84) ГОСТ 3594-62 в части разд. III, пп. 25-50 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 5279-74 Графит кристаллический литейный. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 4 (1-IХ-84),(2-ХII-89) ГОСТ 5279-61 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 10
77.020 ГОСТ 10772-78 Покрытия литейные противопригарные водные. Общие технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 9 (1-III-84),(2-II-88) ГОСТ 10772-64 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.020 ГОСТ 21399-75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования не чинний 1977-01-01 2018-01-01 7 (1-III-80),(2-III-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.020 ГОСТ 21910-76 Металлы. Характеристики жаростойкости. Наименования, определения, расчетные формулы и единицы величин не чинний 1977-07-01 2018-01-01 9 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.020 ГОСТ 23408-78 Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.0-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Общие требования к методам испытаний не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.1-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окисей кальция и магния не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.2-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси железа не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.4-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси алюминия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.5-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения влаги не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. I 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.6-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения газопроницаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) ГОСТ 2189-62 в части разд. III, VI, VIII, IХ, Х 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.7-78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе не чинний 1980-01-01 2018-01-01 4 (1-II-85),(2-III-88) ГОСТ 2189-62 в части разд. IV 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.8-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения предела прочности при сжатии при высоких температурах не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.9-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения осыпаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. V 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.10-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения гигроскопичности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.12-78 Смеси формовочные и стержневые. Метод определения газотворности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.13-78 Смеси формовочные. Метод определения уплотняемости и насыпной плотности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.14-78 Смеси формовочные. Ускоренный метод определения активного бентонита не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.15-78 Смеси формовочные. Метод определения формуемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.16-78 Смеси формовочные. Метод определения предела прочности на растяжение в зоне конденсации влаги не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.17-78 Смеси формовочные. Метод определения текучести при статическом уплотнении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85),(2-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.18-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения глинистой составляющей не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.19-78 Пески формовочные. Метод определения объемного расширения не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.20-78 Пески формовочные. Метод определения спекаемости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.21-78 Пески формовочные. Метод определения коэффициента угловатости не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.22-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. VII 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.23-78 Пески и смеси формовочные. Метод определения формы зерен не чинний 1980-01-01 2018-01-01 1 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части разд. ХI 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.24-78 Пески и смеси формовочные. Методы определения гранулометрического состава, модуля мелкости и среднего размера зерна песчаной основы не чинний 1980-01-01 2018-01-01 3 (1-II-85) ГОСТ 2189-62 в части пп. 27-32 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.25-78 Смеси жидкие самотвердеющие. Методы определения подвижности не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 23409.26-78 Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ не чинний 1980-01-01 2018-01-01 2 (1-II-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 28177-89 Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 17 ГОСТ 3226-77 в части бентонитовых глин, ГОСТ 3594.0-77 - ГОСТ 3594.12-77 в части бентонитовых глин 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.0-91 Пески формовочные. Общие требования к методам испытаний не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.0-78 в части формовочных песков, ГОСТ 2189-78 в части отбора проб 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.1-91 Пески формовочные. Методы определения глинистых частиц не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.18-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.2-91 Пески формовочные. Методы определения диоксида кремния не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.3-91 Пески формовочные. Метод определения среднего размера зерна и коэффициента однородности не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.24-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.4-91 Пески формовочные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.7-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.5-91 Пески формовочные. Метод определения влаги не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.5-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.6-91 Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (рН) не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 ГОСТ 23409.22-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.7-91 Пески формовочные. Метод определения оксида железа (III) не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.2-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.8-91 Пески формовочные. Метод определения оксида кальция не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения кальция 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.9-91 Пески формовочные. Метод определения оксида магния не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения магния 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.10-91 Пески формовочные. Метод определения оксидов калия и натрия не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.11-91 Пески формовочные. Метод определения газопроницаемости не чинний 1993-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 23409.6-78 в части формовочных песков 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.12-91 Пески формовочные. Метод определения формы зерен песка не чинний 1993-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 23409.23-78 в части формовочных песков, ГОСТ 23409.21-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020 ГОСТ 29234.13-91 Пески формовочные. Метод определения потери массы при прокаливании не чинний 1993-01-01 2018-01-01 3 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 39
77.020, 81.080 ГОСТ 3226-93 ГОСТ 3226-93 Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия чинний 1997-01-01 8 ГОСТ 3226-77 в части формовочных глин 1995-05-24 № 168 ru
77.040.10 ДСТУ 2953-94 ISO 10065:1990 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням чинний 1996-01-01 11 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 4
77.040.10 ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97) ГОСТ 30456-97 Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин чинний 1999-01-01 17 12-99*,3-2000* 1996-09-20 № 395 затверджено,1997-09-26 № 603 ua ТК 11
77.040.10 ДСТУ 4347:2004 Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур чинний 2006-01-01 18 2004-09-20 № 203 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 4675:2006 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температури від мінус 196 °С до 400 °С Цей стандарт установлює методи механічного випробовування для визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за температури випробовування від мінус 196 оС до 400 оС. Цей стандарт разом з іншими стандартами застосовують для визначення характеристик міцності матеріалів. Стандарт не поширюється на механічні випробовування неметалічних матеріалів. Вимоги цього стандарту рекомендовано для підприємств організацій, установ, науково-дослідних товариств, які розраховують міцність матеріалів елементів конструкцій. чинний 2007-06-01 32 2006-08-15 № 242 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 7068:2009 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400°С Стандарт установлює методи механічних випробовувань для визначання характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температури випробовувань від мінус 196 оС до плюс 400 оС. Цей стандарт разом з іншими стандартами застосовують для визначання характеристик міцності матеріалів. Стандарт не поширюється на механічні випробовування неметалевих матеріалів. Вимоги цього стандарту рекомендовані для підприємств, організацій, установ, науководослідних товариств, які здійснюють розрахунки міцності матеріалів елементів конструкцій. чинний 2010-01-01 19 2009-10-05 № 358 ua ТК 81
77.040.10 ДСТУ 7305:2013 Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур Цей стандарт установлює методи статичних випробувань на розтяг металевих матеріалів за температур від 283 К до 4,2 К (точка кипіння рідкого гелію, надалі 4 К), тобто від 10 oС до мінус 269 oС, для визначення таких механічних характеристик: — границі пропорційності; — границі плинності фізичної; — границі плинності умовної; — границі переривчастої плинності; — верхньої границі переривчастої плинності; — нижньої границі переривчастої плинності; — границі міцності; — відносного рівномірного видовження; — відносного видовження після розриву; — відносного звуження після розриву. Стандарт не поширюється на безпосереднє випробовування профілів, прутків, дроту та труб, а також листового металу та стрічок завтовшки менше ніж 0,5 мм. Цей стандарт передбачено застосовувати у наукових і дослідницьких лабораторіях. чинний 2014-01-01 18 ГОСТ 11150-84, ГОСТ 22706-77 2013-10-14 № 1231 ua ТК 6
77.040.10 ДСТУ EN ISO 376:2014 EN ISO 376:2011 Матеріали металеві. Калібрування силомірів, застосовуваних для верифікації одноосних випробувальних машин This International Standard specifies a method for the calibration of force-proving instruments used for the static verification of uniaxial testing machines (e.g. tension/compression testing machines) and describes a procedure for the classification of these instruments. This International Standard is applicable to force-proving instruments in which the force is determined by measuring the elastic deformation of a loaded member or a quantity which is proportional to it чинний 2016-01-01 40 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ ISO 377:2014 ISO 377:2013 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування чинний 2016-01-01 28 ДСТУ ISO 377:2009 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-1:2007 ISO 6507-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Вікерсом. Частина 1. Метод випробування чинний 2009-01-01 21 2-2018* ГОСТ 2999-75, ГОСТ 9450-76 2007-07-05 № 143 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-2:2008 ISO 6507-2:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості чинний 2010-01-01 16 2008-08-04 № 268 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-3:2008 ISO 6507-3:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування еталонних зразків чинний 2010-01-01 12 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6507-4:2008 ISO 6507-4:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиця значень твердості чинний 2010-01-01 87 2-2018* ГОСТ 2999-75, ГОСТ 9450-76 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-1:2013 ISO 6508-1:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) чинний 2014-07-01 23 3-2018* (2-2018*) ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 7438:2005 ISO 7438:1985 Матеріали металеві. Випробування на згин чинний 2007-06-01 11 ДСТУ ГОСТ 14019:2004 (ИСО 7438:1985) 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 7799:2005 ISO 7799:1985 Матеріали металеві. Лист і штаба завтовшки до 3 мм. Випробування на згин з перегином чинний 2008-01-01 8 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8491:2005 ISO 8491:1998 Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу чинний 2008-03-01 9 2-2018* ГОСТ 3728-78 2005-12-02 № 345 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8492-2002 ISO 8492:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на сплющування чинний 2003-07-01 11 10-2003*, 11-2003*, 2-2018* ГОСТ 8695–75 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8493:2005 ISO 8493:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання чинний 2008-01-01 10 2-2018* ГОСТ 8694–75 2005-10-05 № 287 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8494:2005 ISO 8494:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на відсортування чинний 2007-07-01 9 2-2018* ГОСТ 8693-80 2005-12-30 № 385 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8495:2004 ISO 8495:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця чинний 2006-04-01 9 2-2018* ГОСТ 11706-78 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 8496-2002 ISO 8496:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на розтяг кільця чинний 2003-07-01 9 10-2003*,11-2003* 2002-06-12 № 357 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 18265:2010 ISO 18265:2003 Металеві матеріали. Проведення значень твердості чинний 2012-07-01 72 10-2016* 2010-12-28 № 632 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие чинний 2000-09-01 30 ГОСТ 25.503-80 2000-03-22 № 232 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 30003-93 ГОСТ 30003-93 Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной менее 2,5 мм чинний 1999-01-01 8 1998-03-27 № 220 ru ТК 81
77.040.10 ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури чинний 2017-07-01 31 2015-12-21 № 204 ua ТК 85
77.040.10 ДСТУ ISO 8494:2015 (ISO 8494:2013, IDT) ISO 8494:2013 Металеві матеріали. Труби. Випробування на бортування чинний 2016-01-01 9 ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT;ISO 6506-3:2014, IDT) EN ISO 6506-3:2014, IDT;ISO 6506-3:2014 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Брінелля. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості чинний 2017-10-01 19 ДСТУ ISO 6506-3:2008 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT;ISO 6508-2:2015, IDT) EN ISO 6508-2:2015, IDT;ISO 6508-2:2015 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Роквелла. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин і наконечників чинний 2017-10-01 33 ДСТУ ISO 6508-2:2010 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT;ISO 6508-3:2015, IDT) EN ISO 6508-3:2015, IDT;ISO 6508-3:2015 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Роквелла. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості чинний 2017-10-01 26 ДСТУ ISO 6508-3:2010 2017-08-19 № 244, 2017-09-05 № 262 зміни до № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015, IDT) EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015 Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка силовимірювальних систем чинний 2017-10-01 27 2017-08-19 № 244 en Підтвердження ТК 156
77.040.10 ДСТУ ISO 204:2019 (ISO 204:2018, IDT) ISO 204:2018 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування чинний 2020-01-01 45 ГОСТ 10145-81 та ГОСТ 3248-81 2019-03-22 № 68 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT) ISO 6892-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури чинний 2020-07-01 75 ДСТУ EN 10002-1:2006 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 148-2:2019 (EN ISO 148-2:2016, IDT; ISO 148-2:2016, IDT) EN ISO 148-2:2016; ISO 148-2:2016 Металеві матеріали. Випробування впливу маятника Шарпі. Частина 2. Перевірення випробувальних машин чинний 2019-11-01 48 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) EN ISO 6506-1:2014; ISO 6506-1:2014 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування чинний 2019-11-01 25 ДСТУ ISO 6506-1:2007, ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-2:2019 (EN ISO 6506-2:2018, IDT; ISO 6506-2:2017, IDT) EN ISO 6506-2:2018; ISO 6506-2:2017 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 2. Перевірення та калібрування випробувальних машин чинний 2019-11-01 25 ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT), ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) EN ISO 6506-4:2014; ISO 6506-4:2014 Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4.Таблиця значень твердості чинний 2019-11-01 20 ДСТУ ISO 6506-4:2008, ГОСТ 22761–77 2019-10-30 № 338 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ 9028:2020 Метали. Метод випробування на видавлювання листів та стрічок за Еріксеном чинний 2021-01-01 11 ГОСТ 10510–80 (ИСО 8490–86) 2020-06-26 № 141 ТК 4
77.040.10 ДСТУ ISO 6892-2:2020 (ISO 6892-2:2018, IDT) ISO 6892-2:2018 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 2. Метод випробування за підвищених температур чинний 2021-01-01 21 ДСТУ EN 10002-5:2006, ГОСТ 19040–81, ГОСТ 9651–84 (ИСО 783–89) ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ 9166:2021 Матеріали металеві. Визначення схильності до механічного старіння під час випробування на ударний вигин Цей стандарт установлює загальні положення для методу визначення схильності до механічного старіння під час випробування на ударний вигин листового та широкосмугового прокату завтовшки від 5 мм, фасонного та сортового прокату, а також труб діаметром від 30 мм з товщиною стінки більше ніж 5 мм. Метод полягає у визначенні енергії удару або ударної в’язкості металевих матеріалів, що піддавалися холодній пластичній деформації та штучному старінню, або у порівнянні цих величин з енергією удару чи ударною в’язкістю металевого матеріалу в початковому стані з визначенням показника схильності до старіння. чинний 2022-08-01 9 ГОСТ 7268–82 2021-12-20 № 515 ua ТК 97
77.040.10 ДСТУ ISO 148-1:2022 (ISO 148-1:2016, IDT) ISO 148-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на ударний вигин за Шарпі на маятниковому копрі. Частина 1. Метод випробування Цей стандарт визначає метод випробування на ударний вигин за Шарпі на маятниковому копрі зразків із металевих матеріалів (з V-подібним та U-подібним надрізами) для визначення поглиненої енергії. Цей стандарт не охоплює випробування на ударний вигин на інструментованому обладнанні, яке визначено в ISO 14556. чинний 2022-10-01 ДСТУ EN 10045-1:2006 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ CWA 17794:2022 (CWA 17794:2021, IDT) CWA 17794:2021 Вимірювання дифузійного водню в металевих матеріалах. Метод HELIOS 4 HOT PROBE О набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
77.040.10 ДСТУ CWA 17793:2022 (CWA 17793:2021, IDT) CWA 17793:2021 Метод випробування для визначення основної роботи руйнування тонких пластичних металевих листів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
77.040.10 ДСТУ EN ISO 10113:2022 (EN ISO 10113:2020, IDT; ISO 10113:2020, IDT) EN ISO 10113:2020, ISO 10113:2020, Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення коефіцієнта пластичної деформації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6892-2:2022 (EN ISO 6892-2:2018, IDT; ISO 6892-2:2018, IDT) EN ISO 6892-2:2018, ISO 6892-2:2018 Металеві матеріали. Випробовування на розтягування. Частина 2. Метод випробування за підвищеної температури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 26203-1:2022 (EN ISO 26203-1:2018, IDT; ISO 26203-1:2018, IDT) EN ISO 26203-1:2018, ISO 26203-1:2018 Металеві матеріали. Випробування на розтягування за високих швидкостях деформації. Частина 1. Системи пружного типу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 12004-2:2022 (EN ISO 12004-2:2021, IDT; ISO 12004-2:2021, IDT) EN ISO 12004-2:2021, ISO 12004-2:2021 Металеві матеріали. Визначення кривих обмеження формування для листів і смуг. Частина 2. Визначення кривих обмеження формування в лабораторії набуде чинності 2023-12-31 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 9513:2022 (EN ISO 9513:2012, IDT; ISO 9513:2012, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN ISO 9513:2012/AC:2013, IDT; ISO 9513:2012/Cor 1:2013, IDT) EN ISO 9513:2012/AC:2013, ISO 9513:2012/Cor 1:2013 Металеві матеріали. Калібрування екстензометричних систем за одновісного випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN 10319-1:2022 (EN 10319-1:2003, IDT) EN 10319-1:2003 Металеві матеріали. Випробування на релаксацію напруги на розтягування. Частина 1. Процедура випробування машин набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 14577-1:2022 (EN ISO 14577-1:2015, IDT; ISO 14577-1:2015, IDT) EN ISO 14577-1:2015, ISO 14577-1:2015 Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 4545-4:2022 (EN ISO 4545-4:2018, IDT; ISO 4545-4:2017, IDT) EN ISO 4545-4:2018, ISO 4545-4:2017 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 4. Таблиця значень твердості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6507-2:2022 (EN ISO 6507-2:2018, IDT; ISO 6507-2:2018, IDT) EN ISO 6507-2:2018, ISO 6507-2:2018 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7500-1:2022 (EN ISO 7500-1:2018, IDT; ISO 7500-1:2018, IDT) EN ISO 7500-1:2018, ISO 7500-1:2018 Металеві матеріали. Калібрування та перевірка статичних одноосьових випробувальних машин. Частина 1. Машини для випробування на розтягування/стискання. Калібрування та перевірка системи вимірювання сили набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-1:2015, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 4545-1:2022 (EN ISO 4545-1:2018, IDT; ISO 4545-1:2017, IDT) EN ISO 4545-1:2018 ISO 4545-1:2017 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Кнупом. Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 18265:2022 (EN ISO 18265:2013, IDT; ISO 18265:2013, IDT) EN ISO 18265:2013, ISO 18265:2013 Металеві матеріали. Перетворення значень твердості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 26203-2:2022 (EN ISO 26203-2:2011, IDT; ISO 26203-2:2011, IDT) EN ISO 26203-2:2011, ISO 26203-2:2011 Металеві матеріали. Випробування на розтягування за високих швидкостях деформації. Частина 2. Сервогідравлічні та інші випробувальні системи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6507-1:2022 (EN ISO 6507-1:2018, IDT; ISO 6507-1:2018, IDT) EN ISO 6507-1:2018, ISO 6507-1:2018, Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 2566-1:2022 (EN ISO 2566-1:2021, IDT; ISO 2566-1:2021, IDT) EN ISO 2566-1:2021, ISO 2566-1:2021 Сталь. Перетворення значень подовження. Частина 1. Вуглецеві та низьколеговані сталі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN 10319-2:2022 (EN 10319-2:2006, IDT) EN 10319-2:2006 Металеві матеріали. Випробування на релаксацію напруги розтягування. Частина 2. Процедура для моделей болтових з’єднань набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7500-2:2022 (EN ISO 7500-2:2006, IDT; ISO 7500-2:2006, IDT) EN ISO 7500-2:2006, ISO 7500-2:2006 Металеві матеріали. Перевірка машин для статичних одноосьових випробувань. Частина 2. Машини для випробувань на повзучість під час натягування. Перевірка прикладеної сили набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 14556:2022 (EN ISO 14556:2015, IDT; ISO 14556:2015, IDT) EN ISO 14556:2015, ISO 14556:2015 Металеві матеріали. Випробування на удар маятником із V-подібним надрізом за Шарпі. Інструментальний метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8491:2022 (EN ISO 8491:2004, IDT; ISO 8491:1998, IDT) EN ISO 8491:2004; ISO 8491:1998 Металеві матеріали. Випробування на згинання зразків труб повного перерізу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8493:2022 (EN ISO 8493:2004, IDT; ISO 8493:1998, IDT) EN ISO 8493:2004; ISO 8493:1998 Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8492:2022 (EN ISO 8492:2013, IDT; ISO 8492:2013, IDT) EN ISO 8492:2013; ISO 8492:2013 Матеріали металеві. Труби. Випробування на сплющування набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 8492-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8494:2022 (EN ISO 8494:2013, IDT; ISO 8494:2013, IDT) EN ISO 8494:2013; ISO 8494:2013 Металеві матеріали. Труби. Випробування на відсортування набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 8494:2005; ДСТУ ISO 8494:2015 (ISO 8494:2013, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6508-1:2022 (EN ISO 6508-1:2016, IDT; ISO 6508-1:2016, IDT) EN ISO 6508-1:2016, ISO 6508-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування — Вперше набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7438:2022 (EN ISO 7438:2020, IDT; ISO 7438:2020, IDT) EN ISO 7438:2020, ISO 7438:2020 Металеві матеріали. Випробування на вигин набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 16808:2022 (EN ISO 16808:2022, IDT; ISO 16808:2022, IDT) EN ISO 16808:2022, ISO 16808:2022 Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення двовісної кривої напруження-деформації випробуванням на опуклість за допомогою оптичних вимірювальних систем набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 16859-2:2022 (EN ISO 16859-2:2015, IDT; ISO 16859-2:2015, IDT) EN ISO 16859-2:2015, ISO 16859-2:2015 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних пристроїв набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6507-4:2022 (EN ISO 6507-4:2018, IDT; ISO 6507-4:2018, IDT) EN ISO 6507-4:2018, ISO 6507-4:2018 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значень твердості набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 2566-2:2022 (EN ISO 2566-2:2021, IDT; ISO 2566-2:2021, IDT) EN ISO 2566-2:2021, ISO 2566-2:2021 Сталь. Перетворення значень подовження. Частина 2. Аустенітні сталі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 3785:2022 (EN ISO 3785:2006, IDT; ISO 3785:2006, IDT) EN ISO 3785:2006, ISO 3785:2006 Металеві матеріали. Позначення осей досліджуваних зразків відносно текстури продукту набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6892-3:2022 (EN ISO 6892-3:2015, IDT; ISO 6892-3:2015, IDT) EN ISO 6892-3:2015, ISO 6892-3:2015 Металеві матеріали. Випробування на розтягування. Частина 3. Метод випробування за низької температури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 14577-2:2022 (EN ISO 14577-2:2015, IDT; ISO 14577-2:2015, IDT) EN ISO 14577-2:2015, ISO 14577-2:2015 Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 2. Перевірка та калібрування випробувальних машин 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6507-3:2022 (EN ISO 6507-3:2018, IDT; ISO 6507-3:2018, IDT) EN ISO 6507-3:2018, ISO 6507-3:2018 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 10275:2022 (EN ISO 10275:2020, IDT; ISO 10275:2020, IDT) EN ISO 10275:2020, ISO 10275:2020 Металеві матеріали. Листи та стрічки. Визначення показника зміцнення під час розтягування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 16859-3:2022 (EN ISO 16859-3:2015, IDT; ISO 16859-3:2015, IDT) EN ISO 16859-3:2015, ISO 16859-3:2015 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 3. Калібрування еталонних тестових зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 14577-3:2022 (EN ISO 14577-3:2015, IDT; ISO 14577-3:2015, IDT) EN ISO 14577-3:2015, ISO 14577-3:2015 Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 3. Калібрування еталонних зразків набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6892-1:2022 (EN ISO 6892-1:2019, IDT; ISO 6892-1:2019, IDT) EN ISO 6892-1:2019, ISO 6892-1:2019 Металеві матеріали. Випробування на розтягування. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en
77.040.10 ДСТУ EN 10371:2022 (EN 10371:2021, IDT) EN 10371:2021 Металеві матеріали. Метод випробування на малий удар набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 9513:2022 (EN ISO 9513:2012, IDT; ISO 9513:2012, IDT) EN ISO 9513:2012, ISO 9513:2012 Металеві матеріали. Калібрування екстензометричних систем за одновісного випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 20482:2022 (EN ISO 20482:2013, IDT; ISO 20482:2013, IDT) EN ISO 20482:2013, ISO 20482:2013 Металеві матеріали. Листи та стрічки. Тест Еріхсена набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 148-3:2022 (EN ISO 148-3:2016, IDT; ISO 148-3:2016, IDT) EN ISO 148-3:2016, ISO 148-3:2016 Металеві матеріали. Випробування на удар маятником за Шарпі. Частина 3. Підготовка та характеристика зразків із V-подібним надрізом за Шарпі для непрямої перевірки маятникових ударних машин набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN 10274:2022 (EN 10274:1999, IDT) EN 10274:1999 Матеріали металеві. Випробування на розрив набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8496:2022 (EN ISO 8496:2013, IDT; ISO 8496:2013, IDT) EN ISO 8496:2013; ISO 8496:2013 Металеві матеріали. Труби. Випробування на розтяг кільця набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 8496-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN 10275:2022 (EN 10275:1999, IDT) EN 10275:1999 Матеріали металеві. Листи та стрічки. Визначення показника зміцнення під час розтягування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 8495:2022 (EN ISO 8495:2013, IDT; ISO 8495:2013, IDT) EN ISO 8495:2013; ISO 8495:2013 Металеві матеріали. Труби. Випробування на розширення кільця набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN ISO 377:2022 (EN ISO 377:2017, IDT; ISO 377:2017, IDT) EN ISO 377:2017; ISO 377:2017 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 4
77.040.10 ДСТУ EN ISO 204:2022 (EN ISO 204:2018, IDT; ISO 204:2018, IDT) EN ISO 204:2018, ISO 204:2018 Металеві матеріали. Випробування на одновісну повзучість під час розтягування. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 12004-1:2022 (EN ISO 12004-1:2020, IDT; ISO 12004-1:2020, IDT) EN ISO 12004-1:2020, ISO 12004-1:2020 Металеві матеріали. Визначення кривих обмеження формування для листів і смуг. Частина 1. Вимірювання та застосування діаграм обмеження формування в пресовому цеху набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 14577-4:2022 (EN ISO 14577-4:2016, IDT; ISO 14577-4:2016, IDT) EN ISO 14577-4:2016, ISO 14577-4:2016 Металеві матеріали. Інструментальне випробування на твердість і параметри матеріалів. Частина 4. Метод випробування металевих і неметалевих покриттів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 148-1:2022 (EN ISO 148-1:2016, IDT; ISO 148-1:2016, IDT) EN ISO 148-1:2016, ISO 148-1:2016 Металеві матеріали. Випробування на удар маятником Шарпі. Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 7799:2022 (EN ISO 7799:2000, IDT; ISO 7799:1985, IDT) EN ISO 7799:2000, ISO 7799:1985 Металеві матеріали. Листи та стрічки товщиною 3 мм або менше. Випробування на зворотне згинання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN ISO 16859-1:2022 (EN ISO 16859-1:2015, IDT; ISO 16859-1:2015, IDT) EN ISO 16859-1:2015, ISO 16859-1:2015 Металеві матеріали. Випробування на твердість за Лейбом. Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.10 ДСТУ EN 10002-1:2006 EN 10002-1:2001 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури не чинний 2007-07-01 2020-07-01 40 2-2018* ДСТУ 4131-2002, ГОСТ 1497-84, ГОСТ 11701-84, ГОСТ 10006-80 2019-05-10 № 117 2006-04-06 № 107 5-2019 ua Переклад ТК 4
77.040.10 ДСТУ EN 10002-5:2006 EN 10002-5:2001 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температур не чинний 2007-07-01 2021-01-01 28 3-2018* ДСТУ 4130-2002, ГОСТ 9651–84, ГОСТ 19040–80 2020-08-19 № 191 2006-04-06 № 107 8-2020 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ EN 10045-1:2006 EN 10045-1:1990 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування не чинний 2007-07-01 2022-10-01 11 2-2018* ГОСТ 9454–78 2022-01-26 № 20 2006-04-06 № 107 1-2022 ua Переклад ТК 11
77.040.10 ДСТУ ISO 377:2009 ISO 377:1997 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування не чинний 2011-07-01 2016-01-01 2014-12-30 № 1494 2009-12-03 № 439 12-2014 ua Переклад
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-1:2007 ISO 6506-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінелем. Частина 1. Метод випробування не чинний 2009-01-01 2020-11-01 17 2-2018* ГОСТ 9012–59 2019-10-30 № 338 2007-07-05 № 143 10-2019 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-2:2008 ISO 6506-2:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості не чинний 2010-01-01 2017-10-01 15 2017-08-19 № 244 2008-08-15 № 289 8-2017 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-3:2008 ISO 6506-3:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 3. Калібрування еталонних зразків не чинний 2010-01-01 2017-10-01 12 2017-08-19 № 244 2008-08-04 № 268 8-2017 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6506-4:2008 ISO 6506-4:2005 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 4. Таблиця значень твердості не чинний 2010-01-01 2020-11-01 20 2-2018*, 7-2018* ГОСТ 9012–59 2019-10-30 № 338 2008-08-04 № 268 10-2019 ua Переклад ТК 81
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-2:2010 ISO 6508-2:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) не чинний 2012-01-01 2017-10-01 19 2017-08-19 № 244 2010-12-28 № 608 8-2017 ua Переклад
77.040.10 ДСТУ ISO 6508-3:2010 ISO 6508-3:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) не чинний 2012-01-01 2017-10-01 14 2017-08-19 № 244 2010-12-28 № 608 8-2017 ua Переклад
77.040.10 ГОСТ 8.044-80 ГСИ. Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 ГОСТ 8.044-72 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.398-80 ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-V-83) ГОСТ 17191-71, ГОСТ 8.043-72, Инструкции 235-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru
77.040.10 ГОСТ 8.425-81 ГСИ. Машины для испытания металлов на усталость. Методы и средства поверки не чинний 1982-07-01 2016-01-01 7 МУ 272 в части поверки гидропульсационных машин в области сжатия, ,МИ 73-75 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.426-81 ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки не чинний 1983-01-01 2018-01-01 7 МУ 224 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 8.509-84 ГСИ. Машины для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть. Методика поверки не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 МУ 271 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 (1-III-86) ГОСТ 23026-78, ГОСТ 2860-65 в части пп. 6.1, 6.2 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.505-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении не чинний 2018-01-25 2019-01-01 35 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение не чинний 2019-01-01 2021-01-01 25 (1-ХII-87), (2-II-90), (3-VIII-90) ГОСТ 1497-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 (1-VII-79), (2-ХII-85) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3248-81 Металлы. Метод испытания на ползучесть не чинний 2019-01-01 2021-01-01 7 (1-II-87) ГОСТ 3248-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю, 2019-03-22 № 68 12–2015, 3-2019 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3565-80 Металлы. Метод испытания на кручение не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-VI-82) ГОСТ 3565-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 3728-78 Трубы. Метод испытания на изгиб не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-V-80),(2-VII-85) ГОСТ 3728-66 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-II-89) ГОСТ 6130-52 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 (1-II-87) ГОСТ 7268-67 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу не чинний 1977-07-01 2019-01-01 3 (1-V-80) ГОСТ 8694-58 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 8
77.040.10 ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-V-80) ГОСТ 8695-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8817-82 Металлы. Метод испытания на осадку не чинний 2019-01-01 2022-01-01 3 (1-ХI-85) ГОСТ 8817-73 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 8818-73 Металлы. Метод испытания на расплющивание не чинний 2019-01-01 2022-01-01 5 (1-VIII-87) ГОСТ 8818-58 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю не чинний 2018-01-25 2019-01-01 27 (1-VI-63),(2-VII-79),(3-I-85),(4-VI-86),(5-II-90) ОСТ 10241-40 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-VII-79), (2-I-85), (3-VIII-89) ОСТ 10242-40 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) 12–2015, 1-3-2016 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9377-81 Наконечники и бойки алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-86) ГОСТ 9377-74 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников не чинний 2018-01-25 2019-01-01 20 (1-ХI-81),(2-I-92) ГОСТ 9450-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-ХII-81),(2-VI-88) ГОСТ 9454-60, ГОСТ 9455-60, ГОСТ 9456-60 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VIII-90) ГОСТ 9651-73 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) 12–2015, 1-3-2016 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 10145-81 Металлы. Метод испытания на длительную прочность не чинний 2019-01-01 2021-01-01 8 (1-II-87) ГОСТ 10145-62 2015–12–14 № 188 скасовано повністю, 2019-03-22 № 68 12–2015, 3-2019 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение не чинний 1982-07-01 2019-01-01 6 (1-IV-87),(2-VIII-90) ГОСТ 10446-63 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 10510-80 (ИСО 8490-86) Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену не чинний 2021-01-01 2021-05-01 6 (1-III-85),(2-I-90) ГОСТ 10510-74 2015-12-10 № 175 скасовано повністю, 2016-03-10 № 69(зміна до № 175-2015) 12–2015 ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 (1-I-88),(2-VI-91) ГОСТ 11701-66 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 4
77.040.10 ГОСТ 11706-78 Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-80) ГОСТ 11706-66 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 12501-67 Трубы. Методы испытания крутящим моментом не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VIII-86) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 13813-68 (ИСО 7799-85) Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 (1-VII-80),(2-I-90) ОСТ 1688 в части проволоки и прутков фасонного сечения и полосового и листового материала 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 4
77.040.10 ГОСТ 17367-71 Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы не чинний 1973-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.10 ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка не чинний 2019-01-01 2022-01-01 14 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 18835-73 Металлы. Метод измерения пластической твердости не чинний 2019-01-01 2022-01-01 6 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара не чинний 2019-01-01 2022-01-01 7 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22848-77 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 °С не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-88) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу) не чинний 1979-01-01 2018-01-01 7 (1-Х-82),(2-IV-88) 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 4
77.040.10 ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору) не чинний 2019-01-01 2022-01-01 9 (1-VII-84) 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования не чинний 1981-01-01 2018-01-01 8 (1-I-86),(2-VI-88) ГОСТ 12165-66, ГОСТ 13406-67, ГОСТ 13407-67, ГОСТ 13408-67 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 81
77.040.10 ГОСТ 26007-83 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений не чинний 2019-01-01 2022-01-01 11 2015–12–14 № 188 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 81
77.040.10 ГОСТ 28868-90 Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 11
77.040.10 ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT) EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014 Матеріали металеві. Вимірювання твердості за шкалою Брінелля. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин не чинний 2017-10-01 2019-11-01 24 ДСТУ ISO 6506-2:2008 2019-10-30 № 338 2017-08-19 № 244 10-2019 en Підтвердження ТК 156
77.040.10, 77.140.15 ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому чинний 2002-01-01 11 2001-07-27 № 369 ru,ua ТК 4
77.040.10, 77.140.75 ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-III-85),(2-II-90) ГОСТ 8693-58 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 5-2016 ru,ua ТК 81
77.040.10, 77.140.75 ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 (1-IV-86), (2-ХII-87), (3-II-90), (4-V-91) ГОСТ 10006-73 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 81
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3327:2014 EN ISO 3327:2009 Сплави тверді. Визначення onopу поперечному розриванню This International Standard specifies a method for the determination of the transverse rupture strength of hardmetals. This method is applicable to hardmetals of negligible ductility. If it is used for hardmetals showing significant plastic deformation before breaking, incorrect results may be obtained. In such cases, the method may be used for comparison purposes only. чинний 2016-01-01 13 ГОСТ 20019-74 (ИСО 3327-82) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3928:2014 EN ISO 3928:2006 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми This International Standard specifies: – the die cavity dimensions used for making fatigue test pieces by pressing and sintering, together with certain dimensions of the test piece obtained from such a die; – the dimensions of the test pieces machined from sintered and powder forged materials. This International Standard is applicable to all sintered metals and alloys, excluding hardmetals чинний,буде скасовано 2016-01-01 2024-01-01 13 2023-08-17 № 212 2014-12-30 № 1494 8-2023 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 4498:2014 EN ISO 4498:2010 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості і мікротвердості This International Standard specifies methods of hardness testing of sintered metal materials, excluding hardmetals. Procedure 1 determines the apparent hardness of the whole material. Procedure 1 ⎯ applies to sintered metal materials which have either not been subjected to any heat treatment, or which have been heat treated in such a way that the hardness is essentially uniform to a depth of at least 5 mm below the surface, ⎯ applies to the surfaces of sintered metal materials which have been treated in such a way that the hardness is not uniform in the section to a depth of 5 mm below the surface, ⎯ therefore applies to materials in which the hardness is obtained essentially by surface enrichment by carbon, or by carbon and nitrogen (for example by carburizing, carbonitriding, nitrocarburizing or sulfidizing), and ⎯ applies to materials which have been induction hardened. Procedure 2 determines the microhardness of the metal phase. Procedure 2 ⎯ applies to all types of sintered metal materials, ⎯ is used, in particular, to determine the hardness profile of case-hardened or carbonitrided materials in accordance with the method described in ISO 4507, and ⎯ also applies to any sintered metallic materials which have been subjected to surface treatments such as electrodeposited plating, chemical coating, chemical vapour deposition (CVD), physical vapour deposition (PVD), laser, ion bombardment, etc. To determine the microhardness of treated surfaces, Procedure 2 applies. чинний 2016-01-01 22 ДСТУ 3668-97 (ГОСТ 25698-98),(ISO 4498-1:1990) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3312:2014 ISO 3312:1987 Матеріали металеві спечені та сплави тверді. Визначення модуля Юнга This International Standard specifies a method for the determination of the dynamic (adiabatic) Young modulus by longitudinal oscillations of sintered metal materials and hardmetals чинний 2016-01-01 5 ГОСТ 25095-82 (ИСО 3312-75) 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT) ISO 2740:2009 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг чинний,буде скасовано 2016-07-01 2024-01-01 13 ДСТУ 3670-97 (ГОСТ 18227-98) (ISO 2740:1986) 2023-08-17 № 212 2016-06-21 № 183 8-2023 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3738-1:2021 (ISO 3738-1:1982, IDT) ISO 3738-1:1982 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 1. Метод випробування чинний,буде скасовано 2021-11-01 2024-01-01 9 ГОСТ 20017–74 (ИСО 3738-1–82) 2023-08-17 № 212 2021-10-23 № 372 8-2023 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ ISO 3738-2:2021 (ISO 3738-2:1988, IDT) ISO 3738-2:1988 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 2. Підготовка та калібрування мір твердості чинний,буде скасовано 2021-11-01 2024-01-01 9 2023-08-17 № 212 2021-10-23 № 372 8-2023 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 4507:2022 (EN ISO 4507:2007, IDT; ISO 4507:2000, IDT) EN ISO 4507:2007; ISO 4507:2000 Матеріали на основі заліза спечені, цементовані або ціановані. Визначення та підтвердження глибини поверхневого зміцнення випробуванням на мікротвердість набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 4507:2018 (ISO 4507:2000, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN 23312:2022 (EN 23312:1993, IDT; ISO 3312:1987, IDT) EN 23312:1993; ISO 3312:1987 Спечені металеві матеріали та тверді метали. Визначення модуля Юнга набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3738-2:2022 (EN ISO 3738-2:2006, IDT; ISO 3738-2:1988, IDT) EN ISO 3738-2:2006; ISO 3738-2:1988 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 2. Підготовка та калібрування мір твердості набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 3738-2:2021 (ISO 3738-2:1988, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3928:2022 (EN ISO 3928:2016, IDT; ISO 3928:2016, IDT) EN ISO 3928:2016; ISO 3928:2016 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN ISO 3928:2014 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 5754:2022 (EN ISO 5754:2017, IDT; ISO 5754:2017, IDT) EN ISO 5754:2017; ISO 5754:2017 Матеріали металеві спечені, крім твердих металів. Випробувальний зразок без надрізу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 28080:2022 (EN ISO 28080:2021, IDT; ISO 28080:2021, IDT) EN ISO 28080:2021; ISO 28080:2021 Тверді метали. Випробування на стирання твердих металів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 2740:2022 (EN ISO 2740:2009, IDT; ISO 2740:2009, IDT) EN ISO 2740:2009; ISO 2740:2009 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 2739:2022 (EN ISO 2739:2012, IDT; ISO 2739:2012, IDT) EN ISO 2739:2012; ISO 2739:2012 Втулки металеві спечені. Метод визначення міцності під час радіального стискання набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 2739:2010 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 3738-1:2022 (EN ISO 3738-1:2010, IDT; ISO 3738-1:1982, IDT) EN ISO 3738-1:2010; ISO 3738-1:1982 Сплави тверді. Визначення твердості за Роквеллом (шкала А). Частина 1. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 3738-1:2021 (ISO 3738-1:1982, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 23995:2022 (EN ISO 23995:1993, IDT; ISO 23995:1985, IDT) EN ISO 23995:1993; ISO 23995:1985 Металеві порошки. Визначення необробленої міцності за поперечним розривом прямокутних пресів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.10, 77.160 ДСТУ EN ISO 4506:2022 (EN ISO 4506:2018, IDT; ISO 4506:2018, IDT) EN ISO 4506:2018; ISO 4506:2018 Сплави тверді. Випробування на стиск набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ ISO 4506:2019 (ISO 4506:2018, IDT) 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.15 ДСТУ 9217:2023 Профілі сталеві для віконних і ліхтарних рам та віконних панелей промислових будівель. Технічні умови Цей стандарт установлює вимоги до гарячекатаних і гнутих профілів, призначених для виготовлення віконних і ліхтарних рам та віконних панелей промислових будівель набуде чинності 2023-12-01 ГОСТ 7511-73 2023-05-01 № 87 ua ТК 2
77.040.20 ДСТУ 2669-94 Установки для автоматизованого виявлення внутрішніх дефектів сортового прокату. Загальні технічні умови чинний 1995-07-01 15 1994-07-11 № 172 ru,ua ТК 98
77.040.20 ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю чинний 1996-01-01 13 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 81
77.040.20 ДСТУ 2830-94 Установки для автоматизованого виявлення поверхневих дефектів сортового прокату. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 19 1994-10-31 № 260 ru,ua ТК 98
77.040.20 ДСТУ 2954-94 Сталь. Методи магнітного контролю чинний 1996-01-01 18 1994-12-28 № 333 ru,ua ТК 81
77.040.20 ДСТУ 7793:2015 Матеріали металеві. Визначення рівня розсіяних пошкоджень методом LM- твердості чинний 2016-04-01 19 2015-06-22 № 61 ua ТК 68
77.040.20 ДСТУ EN ISO 5579:2014 EN ISO 5579:2013 Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила This International Standard outlines the general rules for industrial X- and gamma-radiography for flaw-detection purposes, using film techniques, applicable to the inspection of metallic products and materials. It does not lay down acceptance criteria of the imperfections чинний 2016-01-01 21 6-2016*(12-2014) ДСТУ EN 444:2005 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.20 ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) Проволока. Метод испытания на перегиб чинний 1998-01-01 8 ГОСТ 1579-80 1997-06-09 № 346 ru ТК 136
77.040.20 ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT) EN 12680-1:2003 Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності чинний 2016-01-01 34 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20 ДСТУ EN 12681-1:2022 (EN 12681-1:2017, IDT) EN 12681-1:2017 Литво. Радіографічний контроль. Частина 1. Плівкові методи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 78
77.040.20 ДСТУ EN 12681-2:2022 (EN 12681-2:2017, IDT) EN 12681-2:2017 Литво. Радіографічний контроль. Частина 2. Методи із застосуванням цифрових детекторів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 78
77.040.20 ДСТУ EN 12680-2:2022 (EN 12680-2:2003, IDT) EN 12680-2:2003 Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 2. Сталеві відливки для високонапружених компонентів набуде чинності 2023-12-31 36 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
77.040.20 ДСТУ EN 12680-3:2022 (EN 12680-3:2011, IDT) EN 12680-3:2011 Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 3. Виливки з чавуну з кулястим графітом набуде чинності 2023-12-31 23 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
77.040.20 ГОСТ 1668-73 Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи. Технические условия не чинний 2019-01-01 2022-01-01 10 (1-V-83),(2-III-85),(3-VI-89) ГОСТ 1668-46 2015–12–14 № 186 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 136
77.040.20 ГОСТ 2387-80 Канаты стальные. Методы испытания на выносливость не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 2387-44 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 100
77.040.20 ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования не чинний 2018-01-26 2019-01-01 4 (1-II-88) ГОСТ 12503-67 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
77.040.20 ГОСТ 28831-90 Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля не чинний 1992-07-01 2019-01-01 11 2015–12–14 № 187 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 97
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT) EN 10160:1999 Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття) чинний 2016-01-01 14 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) EN 10308:2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату чинний 2016-01-01 17 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.50 ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) EN 10307:2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття) чинний 2017-10-01 18 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.70 ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT) EN 10306:2001 Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями чинний 2017-10-01 15 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.75 ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии не чинний 1980-01-01 2019-01-01 31 (1-IХ-84),(2-Х-88) ГОСТ 17410-72 2015-12-14 № 183 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 8
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 1369:2005 EN 1369:1996 Литво. Контроль магнітопорошковий чинний 2008-01-01 23 2005-10-05 № 287 ua Переклад
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 12681:2005 EN 12681:2003 Литво. Контроль радіографічний чинний 2007-07-01 24 2005-10-05 № 287 ua Переклад
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 4986:2015 (ISO 4986:2010, IDT) ISO 4986:2010 Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль чинний 2016-01-01 38 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) ISO 4987:2010 Сталеві відливки. Капілярний контроль чинний 2016-01-01 38 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) ISO 11971:2008 Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні чинний 2016-08-01 9 2016-06-21 № 184 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.80 ДСТУ EN 12454:2005 EN 12454:1998 Литво. Контроль поверхневих несуцільностей візуальний. Сталеве литво, отримане у піщаних формах не чинний 2007-07-01 2016-08-01 8 2016-06-21 № 184 2005-10-05 № 287 6-2016 ua Переклад
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-3:2017 (EN 10228-3:2016, IDT) EN 10228-3:2016 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок із феритних або мартенситних сталей чинний 2017-10-01 25 ДСТУ EN 10228-3-2001 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT) EN 10228-4:2016 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей чинний 2017-10-01 26 2017-08-14 № 224 en Підтвердження ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) EN 10228-1:2016 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль чинний 2019-01-01 12 ДСТУ EN 10228-1:2005 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) EN 10228-2:2016 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль чинний 2019-01-01 ДСТУ EN 10228-2:2001 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-1:2005 EN 10228-1:1999 Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магнітопорошковий не чинний 2008-01-01 2019-01-01 14 2017-12-18 № 422 2005-10-05 № 287 12-2017 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-2-2001 EN 10228-2:1998 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. Капілярний контроль не чинний 2003-01-01 2019-01-01 11 2017-12-18 № 422 2001-12-28 № 658 12-2017 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.140.85 ДСТУ EN 10228-3-2001 EN 10228-3:1998 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної чи мартенситної сталі не чинний 2003-01-01 2017-10-01 19 2017-08-14 № 224 2001-12-28 № 658 8-2017 ua Переклад ТК 78
77.040.20, 77.150.10 ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 7 (1-VIII-87) ГОСТ 21397-75 2015-12-14 № 183 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 8
77.040.20, 91.080.40, 91.100.01 ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) ГОСТ 30062-93 Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності чинний 1995-03-01 17 1995-01-27 № 18 Мінрегіон
77.040.30 ДСТУ CR 10316:2014 CR 10316:2001 Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Керівні вказівки щодо розробки стандартного методу оптичної емісійної спектрометрії чинний 2016-01-01 14 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ CR 10321:2014 CR 10321:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Рекомендації щодо розроблення стандартних методів аналізування з використанням полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії для хімічного аналізування чавуну та сталі чинний 2016-01-01 19 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ CR 10322:2014 CR 10322:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Керівні вказівки щодо застосування полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії в стандартних методах хімічного аналізування чавуну та сталі чинний 2016-01-01 20 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN 10276-1:2014 EN 10276-1:2000 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 1. Відбір та готування проб сталі для визначення кисню чинний 2016-01-01 11 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN 10276-2:2014 EN 10276-2:2003 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 2. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в інертному газі чинний 2016-01-01 14 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN ISO 14284:2014 EN ISO 14284:2002 Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення хімічного складу чинний 2016-01-01 40 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30 ДСТУ EN ISO 14284:2019 (EN ISO 14284:2002, IDT; ISO 14284:1996, IDT) EN ISO 14284:2002, IDT; ISO 14284:1996 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу чинний 2021-01-01 36 ДСТУ EN ISO 14284:2014 2019-10-29 № 334 ua Переклад ТК 3
77.040.30 ДСТУ CEN/TR 10350:2022 (CEN/TR 10350:2013, IDT) CEN/TR 10350:2013 Хімічний аналіз чорних матеріалів. Визначення селену в сталях. Електротермічний атомно-абсорбційний спектрометричний метод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10071:2022 (EN 10071:2012, IDT) EN 10071:2012 Хімічний аналіз чорних металів. Визначення марганцю в сталі та чавуні. Метод електрометричного титрування набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10071:2003 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10355:2022 (EN 10355:2013, IDT) EN 10355:2013 Хімічний аналіз чорних металів. Оптично-емісійний спектрометричний аналіз з індуктивно пов’язаною плазмою нелегованих і низьколегованих сталей. Визначення Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo та Sn після розчинення в азотній і сірчаній кислотах [звичайний ме... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN ISO 4934:2022 (EN ISO 4934:2003, IDT; ISO 4934:2003, IDT) EN ISO 4934:2003, ISO 4934:2003 Сталь і чавун. Визначення вмісту сірки. Гравіметричний метод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10136:2022 (EN 10136:2019, IDT) EN 10136:2019 Сталі та чавуни. Визначення вмісту нікелю. Полуменево атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS) набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10136-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN ISO 10714:2022 (EN ISO 10714:2002, IDT; ISO 10714:1992, IDT) EN ISO 10714:2002, ISO 10714:1992 Сталь і чавун. Визначення вмісту фосфору. Фосфованадомолібдатний спектрофотометричний метод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10200:2022 (EN 10200:2012, IDT) EN 10200:2012 Хімічний аналіз чорних металів. Визначення бору в сталях. Спектрофотометричний метод набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10200:2003 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10211:2022 (EN 10211:2013, IDT) EN 10211:2013 Хімічний аналіз чорних металів. Визначення титану в сталях і чавунах. Полуменево атомно-абсорбційний спектрометричний метод набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10211-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10184:2022 (EN 10184:2006, IDT) EN 10184:2006 Хімічний аналіз чорних металів. Визначення фосфору в нелегованих сталях і чавуні. Спектрофотометричний метод молібденового синього набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10184:2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN ISO 9556:2022 (EN ISO 9556:2001, IDT; ISO 9556:1989, IDT) EN ISO 9556:2001, ISO 9556:1989 Сталь і чавун. Визначення загального вмісту вуглецю. Метод інфрачервоного поглинання після спалювання в індукційній печі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10177:2022 (EN 10177:2019, IDT) EN 10177:2019 Сталі. Визначення вмісту кальцію. Полуменево атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS) набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10177-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10361:2022 (EN 10361:2015, IDT) EN 10361:2015 Леговані сталі. Визначення вмісту нікелю. Метод оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ EN 10181:2022 (EN 10181:2019, IDT) EN 10181:2019 Сталі. Визначення вмісту свинцю. Полуменево атомно-абсорбційний спектрометричний метод (FAAS) набуде чинності 2023-12-31 ДСТУ EN 10181-2002 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ДСТУ CEN/TR 10261:2022 (CEN/TR 10261:2018, IDT) CEN/TR 10261:2018 Чавун і сталь. Європейські стандарти визначення хімічного складу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30 ГОСТ 14204-69 Прибор для отделения мышьяка в сталях, чугунах и сплавах. Технические условия не чинний 1970-01-01 2018-01-01 8 (1-V-72),(2-IХ-79),(3-IV-81),(4-Х-86) ОСТ 10060-39 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 3
77.040.30 ГОСТ 22306-77 Металлы высокой и особой чистоты. Общие требования к методам анализа не чинний 1978-01-01 2019-01-01 8 (1-I-83),(2-IХ-87) ГОСТ 13911.0-68, ГОСТ 19709.0-74, ГОСТ 21326.0-75 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 3
77.040.30 ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа не чинний 2019-01-01 2021-01-01 7 ГОСТ 20560-81, ГОСТ 27349-87, ГОСТ 2604.0-77 2015–12–14 № 183 скасовано повністю 12–2015 ru ТК 3
77.040.30, 77.080.01 ДСТУ CEN/TR 10364:2022 (CEN/TR 10364:2018, IDT) CEN/TR 10364:2018 Сталі та чавуни. Визначення речовин, перелічених у директивах 2011/65/EU (RoHS) і 2000/53/EC (ELV). Обмеження набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.30, 77.080.20 ДСТУ CEN/TR 10362:2022 (CEN/TR 10362:2014, IDT) CEN/TR 10362:2014 Хімічний аналіз чорних матеріалів. Визначення селену в сталях. Електротермічний атомно-абсорбційний спектрометричний метод набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
77.040.30, 77.120.10 ДСТУ EN 14242:2018 (EN 14242:2004, IDT) EN 14242:2004 Алюміній та його сплави. Аналіз хімічного складу. Спектральний аналіз оптичного випромінювання індуктивно зв’язаної плазми чинний 2018-11-01 22 2018-10-17 № 357 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-3:2013 EN 12441-3:2001 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 3. Визначення свинцю, кадмію та міді методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії чинний 2014-07-01 12 2013-11-29 № 1424 ua Переклад
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-10:2022 (EN 12441-10:2004, IDT) EN 12441-10:2004 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 10. Визначення хрому та титану в цинкових сплавах. Спектрофотометричний метод набуде чинності 2023-12-31 13 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-7:2022 (EN 12441-7:2004, IDT) EN 12441-7:2004 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 7. Визначення олова. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод після екстрагування набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-8:2022 (EN 12441-8:2004, IDT) EN 12441-8:2004 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 8. Визначення олова у вторинному цинку. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод набуде чинності 2023-12-31 11 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-6:2022 (EN 12441-6:2003, IDT) EN 12441-6:2003 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 6. Визначення алюмінію та заліза методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії набуде чинності 2023-12-31 11 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-5:2022 (EN 12441-5:2003, IDT) EN 12441-5:2003 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 5. Визначення заліза в первинному цинку. Спектрофотометричний метод набуде чинності 2023-12-31 8 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-4:2022 (EN 12441-4:2003, IDT) EN 12441-4:2003 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 4. Визначення заліза в цинкових сплавах. Спектрофотометричний метод набуде чинності 2023-12-31 8 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.120.60 ДСТУ EN 12441-9:2022 (EN 12441-9:2004, IDT) EN 12441-9:2004 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 9. Визначення нікелю в цинкових сплавах. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.140.20 ДСТУ CR 10320:2014 CR 10320:2004 Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Метод визначення C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni та Cu чинний 2016-01-01 61 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30, 77.140.20 ДСТУ EN 10315:2014 EN 10315:2006 Стандартний метод аналізу високолегованої сталі із застосуванням рентгенофлуоресцентної спектрометрії (ХRF) з використанням одного стандартного зразка з близьким вмістом елементу, що визначають чинний 2016-01-01 29 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN 27627-2:2022 (EN 27627-2:1993, IDT; ISO 7627-3:1983, IDT) EN 27627-2:1993; ISO 7627-3:1983 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 2. Визначення кальцію, калію, магнію та натрію за вмістом від 0,001 до 0,02 % (м/м) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN 27627-6:2022 (EN 27627-6:1993, IDT; ISO 27627-6:1985, IDT) EN 27627-6:1993; ISO 27627-6:1985 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 6. Визначення вмісту хрому від 0,01 до 2 % (м/м) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN 27627-5:2022 (EN 27627-5:1993, IDT; ISO 7627-5:1983, IDT) EN 27627-5:1993; ISO 7627-5:1983 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 5. Визначення кобальту, заліза, марганцю, молібдену, нікелю, титану та ванадію за вмістом від 0,5 до 2 % (м/м) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна до № 285, зміна позначення) en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN ISO 27627-1:2022 (EN 27627-1:1993, IDT; ISO 27627-1:1983, IDT) EN 27627-1:1993; ISO 27627-1:1983 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 1. Загальні вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN ISO 27627-4:2022 (EN ISO 27627-4:1993, IDT; ISO 27627-4:1983, IDT) EN ISO 27627-4:1993; ISO 27627-4:1983 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 4. Визначення молібдену, титану та ванадію за вмістом від 0,01 до 0,5 % (м/м) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.30, 77.160 ДСТУ EN ISO 27627-3:2022 (EN ISO 27627-3:1993, IDT; ISO 27627-3:1983, IDT) EN ISO 27627-3:1993; ISO 27627-3:1983 Тверді метали. Хімічний аналіз полуменевою атомно-абсорбційною спектрометрією. Частина 3. Визначення кобальту, заліза, марганцю та нікелю за вмістом від 0,01 до 0,5 % (м/м) набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 54
77.040.99 ДСТУ 4061-2001 Заготовки безперервнолиті. Метод оцінювання макроструктури чинний 2002-07-01 31 2001-11-09 № 546 ru,ua ТК 2
77.040.99 ДСТУ 7214:2011 Прокат листовий із низьколегованої сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури Цей стандарт установлює металографічні методи оцінювання смугастості феритно­перлітної та феритно­бейнітної структури листового прокату з низьколегованих сталей. Металографічні методи оцінювання смугастості поділяють на такі: — метод 1: візуальне порівняння мікроструктури, що видима під мікроскопом, з еталонними шкалами і визначання бала смугастості; — метод 2: оцінювання смугастості як ступеня орієнтації площинно орієнтованих систем по вер хонь методом спрямованих січних, за допомогою підрахування всіх точок пере ти нання ліній випробної сітки із межовими лініями структури і визначанням ступеня пло щинної орієнтації αпл; — метод 3: оцінювання смугастості за допомогою підрахування кількості характерних пере ти нань і характерних перехоплень межових ліній структури лініями випробної сітки з виз на чанням індексу анізотропії Аl і ступеня орієнтації частково орієнтованих лінійних струк турних елементів на двовимірній площині шліфа Ω12. Метод 3 відповідає astM e1268­01 і його застосовують під час контролювання продукції, яку постачають на експорт за межі снД. При цьому арбітражні методи треба визначити у договорах на постачання продукції. застосовування методів для випробовування листового прокату, а також норми смугастості встановлюють у стандартах або інших нормативних документах і технічній документації на конкретну продукцію, затверджених у встановленому порядку. чинний 2012-01-01 19 2011-02-01 № 35 ua
77.040.99 ДСТУ ISO 643:2009 ISO 643:2003 Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна Цей стандарт установлює мікрографічний метод, що визначає видимий розмір феритного або аустенітного зерна в сталях. Він описує методи виявлення границь зерен і оцінювання середнього розміру зерна в зразках з однаковою кривою розподілу розмірів. Зерна є тримірними за формою, площина металографічного перерізу може проходити через зерно в будь-якій точці від кута зерна до максимального діаметра зерна, показуючи в такий спосіб розташування видимих розмірів зерен на двомірній площині навіть у зразку із цілком однаковим розміром зерна чинний 2012-01-01 30 2009-12-28 № 477 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 3887:2009 ISO 3887:2003 Сталь. Визначання глибини зневуглецювання чинний 2011-07-01 12 2009-12-03 № 440 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 4968:2010 ISO 4968:1979 Сталь. Макрографічне дослідження за сірчаним відбитком (метод Баумана) чинний 2012-01-01 8 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ ISO 4969:2010 ISO 4969:1980 Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами чинний 2012-01-01 8 2010-12-28 № 624 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ГОСТ 10447-93 ГОСТ 10447-93 Проволока. Метод испытания на навивание чинний 1999-01-01 5 ГОСТ 10447-80 1998-03-27 № 220 ru ТК 136
77.040.99 ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) ISO 4967:2013 Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Металографічний метод оцінювання за стандартними шкалами чинний 2018-02-01 40 ДСТУ ISO 4967:2015 (ISO 4967:2013, IDT) 2017-10-04 № 310 ua Переклад ТК 6
77.040.99 ДСТУ 8966:2019 Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень чинний 2020-07-01 43 ГОСТ 1778–70 2019-12-28 № 519 ТК 4