Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

79.020 ДСТУ EN 350-1:2003 EN 350-1:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 1. Настанови щодо принципів випробування та класифікації природної стійкості деревини чинний 2005-01-01 16 2003-12-16 № 235 ua Переклад ТК 18
79.020 ДСТУ EN 350-2:2004 EN 350-2:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочності окремих деревних порід, що мають значення в Європі чинний 2005-07-01 38 2004-05-28 № 102 ua Переклад ТК 18
79.020 ДСТУ EN 351-1:2004 EN 351-1:1995 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу чинний 2005-07-01 14 2004-05-28 № 102 ua Переклад ТК 18
79.020 ДСТУ EN 351-2:2003 EN 351-2:1995 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 2. Настанови щодо відбору проб для аналізу чинний 2005-01-01 14 2003-12-16 № 235 ua Переклад ТК 18
79.020 ДСТУ EN 460:2003 EN 460:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Настанови щодо вимог стійкості деревини стосовно класів небезпеки чинний 2005-07-01 10 2003-11-28 № 213 ua Переклад ТК 18
79.020 ГОСТ 15155-99 ГОСТ 15155-99 Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности чинний 2001-01-01 13 ГОСТ 15155-89 2000-07-31 № 471 ru
79.020 ГОСТ 20022.0-93 ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности чинний 1997-01-01 60 ГОСТ 20022.0-82 1995-05-24 № 168 ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.5-93 ГОСТ 20022.5-93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами чинний 1998-01-01 8 ГОСТ 20022.5-75 1996-12-18 № 544 ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.6-93 ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки чинний 1998-01-01 23 ГОСТ 20022.6-86, ГОСТ 20022.7-82, ГОСТ 20022.8-82, ГОСТ 20022.9-76, ГОСТ 20022.10-83, ГОСТ 20022.11-89, ГОСТ 20022.12-81, ГОСТ 20022.13-81 1996-12-18 № 544 ru ТК 18
79.020 ГОСТ 16032-70 Лесосплав. Термины и определения не чинний 1971-01-01 2018-01-01 14 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 17461-84 Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 16 (1-ХII-88) ГОСТ 17461-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения не чинний 1988-01-01 2018-01-01 9 ГОСТ 17743-72 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.020 ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения не чинний 1989-01-01 2018-01-01 11 ГОСТ 17747-72, ГОСТ 18288-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения не чинний 1991-07-01 2018-01-01 9 ГОСТ 20022.1-80 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация не чинний 1981-07-01 2019-01-01 14 (1-II-84),(2-II-86) ГОСТ 20022.2-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.3-75 Защита древесины. Предпропиточная подготовка накалыванием не чинний 1977-01-01 2018-01-01 7 (1-IV-82) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.4-75 Защита древесины. Панельный способ пропитки не чинний 1977-01-01 2018-01-01 11 (1-VII-81),(2-II-84),(3-Х-84),(4-Х-85) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020 ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности не чинний 1986-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.020, 01.040.79 ДСТУ ISO 8965:2018 (ISO 8965:2013, IDT) ISO 8965:2013 Промисловість лісозаготівельна. Технологія. Терміни та визначення понять чинний 2020-01-01 14 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 18
79.020, 79.060.01 ДСТУ EN 335-3:2004 EN 335-3:1995 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосування до деревинних плит чинний 2005-07-01 16 2004-04-30 № 85 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998) prEN 1309-2:1998 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі чинний 2001-07-01 39 ГОСТ 2292-88 в частині "Методы измерения", розділ 4 2001-04-05 № 150 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ 4845:2007 Пиломатеріали. Класифікація Цей cтандарт встановлює основні принципи класифікації пиломатеріалів хвойних та листяних порід. Стандарт поширюється на всі пиломатеріали хвойних та листяних порід і визначає їх класифікацію. чинний 2009-01-01 7 2007-10-17 № 268 ua
79.040 ДСТУ 4920:2008 Пілопродукція. Визначання радіального та тангенціального усихання Цей стандарт поширюється на пилопродукцію з деревини листяних і хвойних порід тангенціального, радіального і змішаного розпилювання і встановлює величину усихання пиломатеріалів за товщиною і шириною для забезпечення номінальних розмірів пиломатеріалів згідно з ГОСТ 2695 та ГОСТ 8486. чинний 2009-07-01 19 ГОСТ 6782.1-75,ГОСТ 6782.2-75 2008-01-22 № 18 ua
79.040 ДСТУ 4921:2008 Пілопродукція. Оцінювання якості сушіння Цей стандарт установлює метод оцінювання якості сушіння пилопродукції (пиломатеріалів і заготовок) хвойних і листяних порід товщиною не більше ніж 100 мм і застосовують для партії сухої пилопродукції, сухих струганих пиломатеріалів і заготовок та для партії пиломатеріалів і заготовок з іншими видами обробляння поверхні. Якість сушіння визначають за заданою кінцевою та середньою кінцевою вологістю в партії, а також визначають відхили вологості окремих одиниць пилопродукції від середнього значення в партії через середній квадратичний відхил та умовний показник залишкових напружень через відносну деформацію зубців силових секцій для трьох категорій якості сушіння. Цей стандарт не поширюється на дефекти сушіння пилопродукції: тріщини, жолоблення, забарвлення тощо. чинний 2009-07-01 11 2008-01-22 № 18 ua
79.040 ДСТУ 4922:2008 Лісоматеріали та пилопродукція. Методи визначення вологості Цей стандарт поширюється на лісоматеріали круглі та пилопродукцію хвойних і листяних порід (пиломатеріали, заготовки та дерев’яні деталі з них), надалі — деревні матеріали, і встановлює методи визначання вологості деревини з використанням кондуктометричних і ємнісних електровологомірів та арбітражним сушильно-ваговим методом під час: сушіння деревини; контролювання технологічних параметрів; приймально-здавальних випробовувань; визначання об’ємів колод ваговим способом. Стандарт не встановлює метод визначання передпросочувальної вологості пилопродукції і не поширюється на вимірювання вологості мерзлої, мореної деревини та деревини, що піддавалася глибокому просоченню і призначеної для виготовлення авіаційних деталей і заготовок. чинний 2009-07-01 11 ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81),ГОСТ 17231-78 2008-01-22 № 18 ua
79.040 ДСТУ 8417:2015 Пиломатеріали хвойних та листяних порід. Вимоги до атмосферного сушіння та зберігання чинний 2017-07-01 ГОСТ 3808.1-80, ГОСТ 7319-80 2015-08-21 № 101 ua
79.040 ДСТУ EN 336:2003 EN 336:1995 Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід та тополі. Розміри. Допустимі відхилення чинний 2004-10-01 7 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 338:2004 EN 338:2003 Лісоматеріали конструкційні. Класи міцності чинний 2006-04-01 10 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ prEN 384-2001 prEN 384:2000 Лісоматеріали конструкційні. Визначення характеристичних значень механічних властивостей чинний 2003-07-01 15 2002-02-01 № 69 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 518:2003 EN 518:1995 Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до стандартів на візуальне сортування за міцністю чинний 2004-07-01 11 2003-07-05 № 119 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 942:2003 EN 942:1996 Лісоматеріали у столярній справі. Загальна класифікація за якістю чинний 2005-07-01 12 2003-12-26 № 262 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 975-1-2001 EN 975-1:1995 Пиломатеріали. Сортування листяної деревини за зовнішнім виглядом. Частина 1. Дуб і бук чинний 2003-01-01 24 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1309-1-2001 EN 1309 1:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріали чинний 2003-01-01 10 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1310:2005 EN 1310:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів чинний 2008-01-01 20 2005-09-02 № 239 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1311-2001 EN 1311:1997 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень чинний 2003-01-01 10 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1315-1-2001 EN 1315-1:1997 Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні чинний 2003-01-01 7 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1315-2-2001 EN 1315 2:1997 Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід чинний 2003-01-01 10 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1438:2004 EN 1438:1998 Лісоматеріали та вироби з деревини. Познаки величин чинний 2006-04-01 12 2004-11-30 № 268 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 13183-1:2004 EN 13183-1:2002 Пиломатеріали. Частина 1. Визначення вологості на зразку абсолютно сухим методом чинний 2006-04-01 8 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 13183-2:2004 EN 13183-2:2002 Пиломатеріали. Частина 2. Визначення вологості на зразку методом електричного опору чинний 2006-04-01 8 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ISO 9709:2009 ISO 9709:2005 Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи візуального сортування за міцністю чинний 2012-01-01 23 2009-12-30 № 494 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ISO 13912:2009 ISO 13912:2005 Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи машинного сортування за міцністю чинний 2012-01-01 22 2009-12-30 № 494 ua Переклад ТК 18
79.040 ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83) ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83) Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры чинний 1999-07-01 6 ГОСТ 16369-88 1998-08-07 № 598 ru ТК 120
79.040 ГОСТ 21523.1-93 ГОСТ 21523.1-93 Древесина модифицированная. Метод определения прочности втулок чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 21523.1-76 1996-06-19 № 247 ru
79.040 ГОСТ 21523.2-93 ГОСТ 21523.2-93 Древесина модифицированная. Метод определения жесткости втулок чинний 1999-01-01 6 ГОСТ 21523.2-76 1998-05-15 № 329 ru
79.040 ГОСТ 21523.3.1-93 ГОСТ 21523.3.1-93 Древесина модифицированная. Метод определения теплоемкости чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 21523.3-87, кроме части определения теплопроводности 1996-06-19 № 247 ru
79.040 ГОСТ 21523.3.2-93 ГОСТ 21523.3.2-93 Древесина модифицированная. Метод определения теплопроводности чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 21523.3-87 в части определения теплопроводности 1996-06-19 № 247 ru
79.040 ГОСТ 21523.8-93 ГОСТ 21523.8-93 Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при сжатии чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 21523.8-87 1996-06-19 № 247 ru
79.040 ГОСТ 30567-98 ГОСТ 30567-98 Древесина модифицированная. Метод определения токсичности чинний 2002-07-01 17 2002-01-21 № 36 ru
79.040 ДСТУ ISO 3129:2015 (ISO 3129:2012, IDT) ISO 3129:2012 Деревина. Методи відбору зразків і загальні вимоги до фізико-механічних випробувань невеликих бездефектних зразків чинний 2016-01-01 14 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження
79.040 ДСТУ ISO 738:2018 (ISO 738:2015, IDT) ISO 738:2015 Пиломатеріали хвойних порід. Розміри. Допустимі відхили та усихання чинний 2020-01-01 8 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ISO 8903:2018 (ISO 8903:2016, IDT) ДСТУ ISO 8903:2018 Пиломатеріали з широколистяних порід. Номінальні розміри чинний 2020-01-01 6 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ISO 16415:2018 (ISO 16415:2012, IDT) ISO 16415:2012 Вимоги до сортування небудівельних лісоматеріалів чинний 2020-01-01 10 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ISO 17959:2018 (ISO 17959:2014, IDT) ISO 17959:2014 Покриття для підлоги з масивної деревини. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 14 2018-11-05 № 395 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1313-2:2018 (EN 1313-2:1998, IDT) EN 1313-2:1998 Лісоматеріали круглі та пиляні. Допустимі відхили та переважні розміри. Частина 2. Пиломатеріали твердолистяних порід чинний 2019-01-01 7 2018-12-04 № 460 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1316-2:2018 (EN 1316-2:2012, IDT) EN 1316-2:2012 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя чинний 2019-01-01 7 ДСТУ EN 1316-2:2005 2018-12-04 № 460 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1313-2:2018/Поправка № 1:2018 (EN 1313-2:1998/AC:1999, IDT) EN 1313-2:1998/AC:1999 Лісоматеріали круглі та пиляні. Допустимі відхили та переважні розміри. Частина 2. Пиломатеріали твердолистяних порід чинний 2019-01-01 3 2018-12-04 № 460 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-3:2018 (EN 1927-3:2008, IDT) EN 1927-3:2008 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис чинний 2019-01-01 10 ДСТУ ENV 1927-3:2005 2018-12-11 № 476 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT) EN 1313-1:2010 Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід чинний 2019-01-01 13 2018-12-11 № 476 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ ГОСТ 7016:2018 (ГОСТ 7016-2013, IDT) ГОСТ 7016-2013 Вироби з деревини та деревних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні чинний 2019-01-01 16 ГОСТ 7016-82 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ ГОСТ 9330:2018 (ГОСТ 9330-2016, IDT) ГОСТ 9330-2016 Основні зʼєднання деталей з деревини та деревних матеріалів. Типи та розміри чинний 2019-01-01 17 ГОСТ 9330-76 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1309-3:2019 (EN 1309-3:2018, IDT) EN 1309-3:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень чинний 2019-08-01 31 2019-07-18 № 216 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 14081-1:2019 (EN 14081-1:2005 + A1:2011, IDT) EN 14081-1:2005 + A1:2011 Конструкції дерев’яні. Будівельні лісоматеріали з прямокутним перетином, сортовані за міцністю. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 33 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.040 ДСТУ EN 14081-1:2019 (EN 14081-1:2016 + A1:2019, IDT) EN 14081-1:2016 + A1:2019 Конструкції дерев’яні. Будівельні лісоматеріали з прямокутним перетином, сортовані за міцністю. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2020-01-01 37 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.040 ДСТУ EN 15497:2019 (EN 15497:2014, IDT) EN 15497:2014 Деревина масивна будівельна з зубчастими з’єднаннями. Експлуатаційні вимоги та мінімальні вимоги щодо виготовлення чинний 2020-01-01 58 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.040 ДСТУ EN 1316-1:2019 (EN 1316-1:2012, IDT) EN 1316-1:2012 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук чинний 2021-01-01 ДСТУ EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT) 2019-12-26 № 500 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-1:2019 (EN 1927-1:2008, IDT) EN 1927-1:2008 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця чинний 2021-01-01 10 ДСТУ EN 1927-1:2018 (EN 1927-1:2008, IDT) 2019-12-26 № 500 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-2:2019 (EN 1927-2:2008; AC:2009, IDT) EN 1927-2:2008; AC:2009 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна чинний 2021-01-01 10 ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT); ДСТУ EN 1927-2:2018(EN 1927-2:2008, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 1927-2:2008/AC:2009, IDT) 2019-12-26 № 500 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ 4846:2007 Лісоматеріали круглі. Класифікація не чинний 2009-01-01 2019-04-22 7 2007-10-17 № 268 2019-04-17 № 96 ua ТК 18
79.040 ДСТУ 8416:2015 Лісоматеріали круглі. Таблиці об’ємів не чинний 2017-07-01 2019-05-15 35 ГОСТ 2708-75 2015-08-21 № 101 2019-05-14 № 122 ua
79.040 ДСТУ ГОСТ 16483.0:2009 (ИСО 3129-75) ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75) Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям не чинний 2009-12-01 2018-01-01 9 ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75) 2009-10-12 № 368 2015-12-25 № 206 2015-12-25 № 209 скасовано повністю ua,ru Підтвердження
79.040 ДСТУ EN 1316-1:2005 EN 1316-1:1997 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук не чинний 2008-01-01 2019-02-01 11 ДСТУ EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT) 2005-09-02 № 239 2018-12-04 № 460, 2019-01-28 № 11(зміна до № 460) ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1316-2:2005 EN 1316-2:1997 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя не чинний 2008-01-01 2019-02-01 8 ДСТУ EN 1316-2:2018 (EN 1316-2:2012, IDT) 2005-09-02 № 239 2018-12-04 № 460, 2019-01-28 № 11(зміна до № 460) ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1316-3:2005 EN 1316-3:1997 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір не чинний 2008-01-01 2019-04-22 9 2005-09-02 № 239 2019-04-17 № 96 ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ENV 1927-1:2005 ENV 1927-1:1998 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина не чинний 2008-01-01 2019-02-01 9 ДСТУ EN 1927-1:2018 (EN 1927-1:2008, IDT) 2005-09-02 № 239 2018-12-11 № 476, 2019-01-28 № 11(зміна до № 476) ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ENV 1927-2:2005 ENV 1927-2:1998 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна не чинний 2008-01-01 2019-02-01 9 ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT) 2005-09-02 № 239 2018-12-11 № 476, 2019-01-28 № 11(зміна до № 476) ua Переклад ТК 18
79.040 ДСТУ ENV 1927-3:2005 ENV 1927-3:1998 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис не чинний 2008-01-01 2019-02-01 11 ДСТУ EN 1927-3:2018 (EN 1927-3:2008, IDT) 2005-09-02 № 239 2018-12-11 № 476, 2019-01-28 № 11(зміна до № 476) ua Переклад ТК 18
79.040 ГОСТ 616-83 Стойки рудничные деревянные. Технические условия не чинний 1984-01-01 2019-01-01 8 (1-V-88) ГОСТ 616-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування перенесено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 968-68 Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия не чинний 1970-01-01 2018-01-01 6 (1-ХI-78),(2-V-88) ГОСТ 968-49 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 1824-88 Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия не чинний 1990-01-01 2018-01-01 4 ГОСТ 1824-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения не чинний 1982-01-01 2019-01-01 59 (1-V-83),(2-VI-90) ГОСТ 2140-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка не чинний 1991-01-01 2019-01-01 7 (1-VII-90) ГОСТ 2292-74 2015–12–14 № 186 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування перенесено ru,ua
79.040 ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия не чинний 1984-01-01 2019-01-01 9 (1-VIII-85),(2-V-88) ГОСТ 2695-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування перенесено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов не чинний 1977-01-01 2019-01-01 20 ГОСТ 2708-44 ДСТУ 8416:2015 2015–08–21 № 101, 2016-12-20 № 433 термін скасування перенесено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 3243-46 в части дров для отопления 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування перенесено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение не чинний 1981-01-01 2017-07-01 11 (1-I-85) ГОСТ 3808.1-75 ДСТУ 8417:2015 2015–08–21 № 101 ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 5306-83 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов не чинний 1985-01-01 2018-01-01 140 (1-VIII-89) ГОСТ 5306-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 5780-77 Обапол для крепления горных выработок. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 5 (1-I-82),(2-V-90) ГОСТ 5780-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование не чинний 1986-01-01 2019-01-01 6 (1-V-90) ГОСТ 6564-79 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение не чинний 1981-01-01 2017-07-01 13 (1-I-85),(2-VI-85),(3-IV-90) ГОСТ 7319-74 ДСТУ 8417:2015 2015–08–21 № 101 ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия не чинний 1988-01-01 2019-01-01 7 (1-III-88),(2-I-89),(3-V-90) ГОСТ 8486-66, кроме разд. I в части размеров 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования не чинний 1977-01-01 2018-01-01 17 (1-I-79),(2-III-81),(3-II-84),(4-III-85),(5-V-90) ГОСТ 9014-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9014.1-78 Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9014.2-79 Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении не чинний 1980-07-01 2018-01-01 8 (1-II-84),(2-VII-85),(3-VII-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9014.3-81 Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении не чинний 1982-01-01 2018-01-01 6 (1-IХ-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9302-83 Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-88),(2-VIII-89) ГОСТ 9302-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры не чинний 1977-07-01 2019-01-01 7 (1-IХ-81),(2-IХ-86) ГОСТ 9330-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9371-90 Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог широкой колеи. Технические условия не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 9371-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 8 (1-VII-90) ГОСТ 9462-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 8 (1-VII-90) ГОСТ 9463-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 10950-78 Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения не чинний 1979-01-01 2018-01-01 4 (1-V-81),(2-VIII-83),(3-Х-85),(4-VII-90) ГОСТ 10950-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 11603-73 Древесина. Метод определения остаточных напряжений не чинний 1975-01-01 2018-01-01 10 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11603-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 13338-86 Древесина модифицированная. Метод определения твердости, временных упругой и остаточной деформаций не чинний 1987-07-01 2018-01-01 7 ГОСТ 13338-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.1-84 Древесина. Метод определения плотности не чинний 1985-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 16483.1-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.2-70 Древесина. Методы определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон не чинний 1971-01-01 2018-01-01 4 (1-II-78),(2-IХ-83),(3-V-88) ГОСТ 11492-65 в части разд. Г 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.3-84 Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе не чинний 1985-07-01 2018-01-01 3 ГОСТ 16483.3-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.4-73 Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе не чинний 1974-07-01 2018-01-01 3 (1-VIII-77),(2-III-79),(3-II-84) ГОСТ 16483.4-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.5-73 Древесина. Методы определения предела прочности при складывании вдоль волокон не чинний 1974-07-01 2018-01-01 6 (1-VIII-77),(2-III-79),(3-II-84),(4-I-89) ГОСТ 16483.5-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.6-80 Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений не чинний 1981-01-01 2018-01-01 4 (1-IХ-85) ГОСТ 16483.6-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Методы определения влажности не чинний 1973-01-01 2019-01-01 4 (1-II-78),(2-Х-83),(3-V-88) ГОСТ 11486-85 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.9-73 Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе не чинний 1974-07-01 2018-01-01 6 (1-III-80),(2-I-89) ГОСТ 16483.9-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.10-73 Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон не чинний 1974-07-01 2018-01-01 6 (1-III-79),(2-II-84),(3-I-89) ГОСТ 16483.10-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.11-72 Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон не чинний 1973-01-01 2018-01-01 5 (1-II-79),(2-IХ-83),(3-V-88) ГОСТ 11492-65 в части разд. В 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.12-72 Древесина. Метод определения предела прочности при складывании поперек волокон не чинний 1973-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11496-65 в части разд. В 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.13-72 Древесина. Методы определения предела прочности при перерезании поперек волокон не чинний 1973-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11496-65 в части разд. Г 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.14-72 Древесина. Методы определения на разбухание не чинний 1974-07-01 2018-01-01 4 (1-IХ-84) ГОСТ 11602-65, ГОСТ 11488-65 в части разд. В 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.15-72 Древесина. Метод определения водопроницаемости не чинний 1974-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11489-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.16-81 Древесина. Метод определения ударной твердости не чинний 1983-01-01 2018-01-01 4 (1-IХ-87) ГОСТ 16483.16-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.17-81 Древесина. Метод определения статической твердости не чинний 1983-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-87) ГОСТ 16483.17-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.18-72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое не чинний 1974-07-01 2018-01-01 2 (1-IХ-84) ГОСТ 11485-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.19-72 Древесина. Метод определения влагопоглощения не чинний 1974-01-01 2018-01-01 2 (1-IХ-84) ГОСТ 11487-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.20-72 Древесина. Метод определения водопоглощения не чинний 1974-01-01 2018-01-01 2 (1-IХ-84) ГОСТ 11488-65 в части разд. А и Б 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.21-72 Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки не чинний 1974-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11484-65 в части п. 18 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.22-81 Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию не чинний 1983-01-01 2018-01-01 4 (1-IХ-87) ГОСТ 16483.22-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.23-73 Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон не чинний 1974-07-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11493-65 в части разд. Б 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.24-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон не чинний 1975-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11499-65 в части разд. Б 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.25-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон не чинний 1975-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84) ГОСТ 11499-65 в части разд. В 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.26-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон не чинний 1975-01-01 2018-01-01 4 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11499-65 в части разд. Д 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.27-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон не чинний 1975-01-01 2018-01-01 4 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11499-65 в части разд. Е 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.28-73 Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон не чинний 1975-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11493-65 в части разд. А и В 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.29-73 Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации не чинний 1975-01-01 2018-01-01 5 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11499-65 в части разд. Г 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.30-73 Древесина. Метод определения модулей сдвига не чинний 1975-01-01 2018-01-01 5 (1-IХ-84),(2-V-89) ГОСТ 11499-65 в части разд. З 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.31-74 Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний не чинний 1975-07-01 2018-01-01 5 (1-III-80),(2-IХ-85) ГОСТ 15890-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.32-77 Древесина. Метод определения предела гигроскопичности не чинний 1978-01-01 2018-01-01 4 (1-VI-87) ГОСТ 13337-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.33-77 Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов не чинний 1978-01-01 2018-01-01 4 (1-III-81),(2-VI-87) ГОСТ 13395-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.34-77 Древесина. Метод определения газопроницаемости не чинний 1978-01-01 2018-01-01 4 (1-VI-87) ГОСТ 12396-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.35-88 Древесина. Метод определения разбухания не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 16483.35-80, ГОСТ 16483.36-80 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.37-88 Древесина. Метод определения усушки не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 16483.37-80, ГОСТ 16483.38-80 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16483.39-81 Древесина. Метод определения показателя истирания не чинний 1983-01-01 2018-01-01 3 (1-IХ-87) ГОСТ 14347-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 16870-83 Доски воинские съемные. Технические условия не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 (1-V-88) ГОСТ 16870-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения не чинний 1986-01-01 2018-01-01 12 (1-ХII-88) ГОСТ 17462-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 18407-73 Древесина. Метод определения электрической прочности при переменном напряжении не чинний 1974-01-01 2018-01-01 5 (1-VIII-77),(2-V-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 18408-73 Древесина. Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении не чинний 1974-01-01 2018-01-01 9 (1-VIII-77),(2-V-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 18610-82 Древесина. Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию не чинний 1984-01-01 2018-01-01 5 (1-II-84) ГОСТ 18610-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 18867-84 Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 6 (1-VI-89) ГОСТ 18867-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение не чинний 1987-01-01 2018-01-01 8 (1-VII-87),(2-Х-88),(3-VI-91) ГОСТ 19041-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 19773-84 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 14 (1-V-89),(2-IV-92) ГОСТ 19773-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 20571-75 Древесина модицифированная. Метод определения ударной вязкости не чинний 1976-07-01 2018-01-01 9 (1-VI-81),(2-VI-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21312-75 Древесина модифицированная. Метод определения давления набухания не чинний 1977-01-01 2018-01-01 8 (1-VI-81),(2-I-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21313-75 Древесина модифицированная. Метод определения линейного разбухания не чинний 1977-01-01 2018-01-01 6 (1-VI-81),(2-I-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.4-77 Древесина модифицированная. Метод определения влажности не чинний 1978-01-01 2018-01-01 6 (1-V-83),(2-VIII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.5-77 Древесина модифицированная. Метод определения водопоглощения не чинний 1978-01-01 2018-01-01 6 (1-V-83),(2-VIII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.6-77 Древесина модифицированная. Метод определения влагопоглощения не чинний 1978-01-01 2018-01-01 7 (1-V-83),(2-VIII-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.7-87 Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе не чинний 1988-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-92) ГОСТ 21523.7-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.9-87 Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при растяжении не чинний 1988-07-01 2018-01-01 7 (1-Х-92) ГОСТ 21523.9-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.10-88 Древесина модифицированная. Метод определения истирания не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 21523.10-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21523.11-79 Древесина модифицированная. Метод определения плотности не чинний 1980-07-01 2018-01-01 7 (1-I-85),(2-Х-89) ГОСТ 9629-75 в части п. 4.2 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.1-81 Пиломатериалы и заготовки. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе не чинний 1982-01-01 2018-01-01 8 (1-VI-86) ГОСТ 21554.1-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.2-81 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе не чинний 1982-01-01 2018-01-01 7 (1-VI-86) ГОСТ 21554.2-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.3-82 Пиломатериалы и заготовки. Метод контроля прочности при изгибе, растяжении и сжатии не чинний 1982-07-01 2018-01-01 5 (1-VI-86) ГОСТ 21554.3-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.4-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном сжатии не чинний 1980-01-01 2018-01-01 10 (1-V-81),(2-VIII-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.5-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 10 (1-VIII-80),(2-VIII-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.6-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон не чинний 1980-01-01 2018-01-01 11 (1-VIII-80),(2-VIII-84),(3-I-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 21554.7-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения показателей прочности при поперечном смятии не чинний 1980-01-01 2018-01-01 11 (1-VIII-80),(2-VIII-84),(3-I-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 22296-89 Балансы для экспорта. Технические условия не чинний 1990-04-01 2019-01-01 4 ГОСТ 22296-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 22297-76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования не чинний 1978-01-01 2018-01-01 9 (1-V-83),(2-ХII-85) ГОСТ 10.5-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 22298-76 Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования не чинний 1978-01-01 2018-01-01 7 (1-V-83),(2-ХII-85) ГОСТ 10.6-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 22299-76 Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования не чинний 1978-01-01 2018-01-01 7 (1-V-83),(2-ХII-85) ГОСТ 10.7-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 22830-77 Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия не чинний 1979-01-01 2018-01-01 4 (1-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения не чинний 1979-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения не чинний 1980-01-01 2018-01-01 18 (1-ХI-80),(2-VII-84),(3-ХII-88),(4-II-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 23551-79 Древесное сырье для изготовления модифицированной древесины. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 8 (1-IХ-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 23827-79 Сырье древесное тонкомерное. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 23944-80 Древесина модифицированная. Термины и определения не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 (1-II-86) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 24260-80 Сырье для пиролиза и углежжения. Технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 8 (1-II-89) ГОСТ 3243-46 в части дров для сухой перегонки и углежжения 2015–12–14 № 184 скасовано повністю, 2016-12-20 № 433 термін скасування змінено ru,ua ТК 18
79.040 ГОСТ 24329-80 Древесина модифицированная. Способы модифицирования не чинний 1981-07-01 2018-01-01 10 (1-VI-85),(2-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры не чинний 1981-01-01 2019-01-01 2 (1-II-87),(2-II-88) ГОСТ 8486-66, разд. I в части размеров 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия не чинний 1984-01-01 2019-01-01 9 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 25579-83 Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров не чинний 1983-07-01 2018-01-01 5 (1-III-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 18 (1-IV-86),(2-II-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 28450-90 Брусья мостовые деревянные. Технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 3 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 ГОСТ 28469-90 Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия не чинний 1992-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.040 СТ СЭВ 1263-78 Лесоматериалы круглые. Промышленные древесные породы. Номенклатура не чинний 2018-01-01 42 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
79.040 ДСТУ EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT) EN 1316-1:2012 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 ДСТУ EN 1316-1:2005 ДСТУ EN 1316-1:2019 (EN 1316-1:2012, IDT) 2018-12-04 № 460 2019-12-26 № 500 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-1:2018 (EN 1927-1:2008, IDT) EN 1927-1:2008 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 ДСТУ ENV 1927-1:2005 ДСТУ EN 1927-1:2019 (EN 1927-1:2008, IDT) 2018-12-11 № 476 2019-12-26 № 500 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT) EN 1927-2:2008 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна не чинний 2019-01-01 2021-01-01 10 ДСТУ ENV 1927-2:2005 ДСТУ EN 1927-2:2019 (EN 1927-2:2008; AC:2009, IDT) 2018-12-11 № 476 2019-12-26 № 500 en Підтвердження ТК 18
79.040 ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 1927-2:2008/AC:2009, IDT) EN 1927-2:2008/AC:2009 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна не чинний 2019-01-01 2021-01-01 3 ДСТУ EN 1927-2:2019 (EN 1927-2:2008; AC:2009, IDT) 2018-12-11 № 476 2019-12-26 № 500 en Підтвердження ТК 18
79.040, 93.100 ДСТУ EN 13145:2015 (EN 13145:2001+A1:2011, IDT) EN 13145:2001+A1:2011 Залізничний транспорт. Колія. Шпали дерев'яні та опори чинний 2016-01-01 21 2015-12-25 № 205 Підтвердження ТК 83 2008/57/ЕС
79.040, 45.080 ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450–2014, IDT) ГОСТ 28450–2014 Бруси мостові деревʼяні. Технічні умови чинний 2018-03-01 12 2018-02-07 № 35 ru Підтвердження ТК 83
79.040, 79.080 ГОСТ 16838-71 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения твердости лакокрасочных покрытий не чинний 1972-07-01 2018-01-01 5 (1-ХII-83) ДСТУ ISO 15184:2015 2015–11–05 № 145, 2015-12-25 № 209 скасовано повністю, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-02-24 № 50, наказ 2016-02-24 № 50 скасовано наказом від 2016-04-015 № 113, з наказу № 145 ДСТУ вилучено наказом від 2016-04-015 № 114 ru,ua ТК 18
79.040, 91.080.20 ДСТУ EN 380:2008 EN 380:1993 Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження чинний 2010-01-01 8 2008-08-04 № 268 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 310:2003 EN 310:1992 Плити деревинні. Визначення модуля пружності та міцності під час згинання чинний 2005-07-01 10 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 18
79.060.01 ДСТУ EN 318:2007 EN 318:2002 Плити деревинні. Метод визначення зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості чинний 2009-01-01 10 2007-05-04 № 99 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 321:2007 EN 321:2001 Плити деревинні. Метод визначення тривкості до вологи циклічним випробуванням чинний 2009-01-01 10 2007-05-04 № 99 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 322:2009 EN 322:1993 Плити деревинні. Метод визначення вмісту вологи чинний 2012-01-01 8 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 323:2008 EN 323:1993 Плити деревинні. Метод визначення щільності чинний 2010-01-01 8 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 324-1:2008 EN 324-1:1993 Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини чинний 2010-01-01 8 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 324-2:2008 EN 324-2:1993 Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок чинний 2010-01-01 8 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 325:2008 EN 325:1993 Плити деревинні. Методи визначення розмірів випробних зразків чинний 2010-01-01 8 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 326-1:2006 EN 326-1:1994 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Відбирання і вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування чинний 2007-10-01 12 8-2012* 2006-08-16 № 246 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 326-3:2006 EN 326-3:2003 Плити деревні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 3. Перевірка відібраної партії плит чинний 2007-10-01 10 2006-08-16 № 246 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 717-2:2006 EN 717-2:1994 Плити деревні. Методи визначення виділення формальдегіду. Частина 2. Метод газового аналізу чинний 2007-07-01 11 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 151
79.060.01 ДСТУ EN 717-3:2006 EN 717-3:1996 Плити деревні. Методи визначення виділення формальдегіду. Частина 3. Метод колби чинний 2007-07-01 11 2006-04-06 № 107 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 789:2008 EN 789:2004 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит чинний 2010-01-01 24 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 1058:2003 EN 1058:1995 Плити деревинні. Визначення характеристичних значень механічних властивостей та щільності чинний 2004-10-01 8 2003-10-31 № 189 ua Переклад ТК 75
79.060.01 ДСТУ CEN/TS 12872:2009 CEN/TS 12872:2007 Плити деревинні. Настанови щодо використання високонавантажуваних плит для підлоги, стін і дахів чинний 2012-01-01 20 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 13446:2009 EN 13446:2002 Плити деревинні. Метод визначення опору витягуванню елементів кріплення чинний 2012-01-01 10 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 13810-1:2009 EN 13810-1:2002 Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 1. Експлуатаційні характеристики та вимоги чинний 2012-01-01 16 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ CEN/TS 13810-2:2009 CEN/TS 13810-2:2003 Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 2. Методи випробування чинний 2012-01-01 16 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 13879:2009 EN 13879:2002 Плити деревинні. Методи визначення властивостей згинання перпендикулярно крайкам чинний 2012-01-01 10 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ EN 13986:2009 EN 13986:2004 Плити деревинні, застосовні у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування чинний 2012-01-01 44 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.01 ДСТУ ISO 16979:2010 ISO 16979:2003 Плити деревинні. Метод визначення вологості чинний 2012-07-01 7 2010-12-28 № 607 ua Переклад ТК 18
79.060.01 ДСТУ ISO 16981:2009 ISO 16981:2003 Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності чинний 2012-01-01 10 2009-12-30 № 494 ua Переклад ТК 18
79.060.01 ДСТУ ISO 16984:2006 ISO 16984:2003 Плити деревні. Визначення межі міцності щодо розривання перпендикулярно до площини плити чинний 2007-07-01 8 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 18
79.060.01 ДСТУ EN ISO 12460-5:2018 (EN ISO 12460-5:2015, IDT; ISO 12460-5:2015, IDT) EN ISO 12460-5:2015, ISO 12460-5:2015 Плити деревинні. Визначення вмісту формальдегіду. Частина 5. Метод екстрагування (перфораторний метод) чинний 2018-09-01 25 ДСТУ EN 120:2006 2018-08-14 № 272 en Підтвердження ТК 18
79.060.01 ДСТУ EN 13986:2019 (EN 13986:2004 + A1:2015, IDT) EN 13986:2004 + A1:2015 Плити деревинні, застосовні у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування чинний 2020-01-01 69 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.060.01 ДСТУ EN 120:2006 EN 120:1992 Плити деревні. Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод) не чинний 2007-07-01 2019-03-01 14 ДСТУ EN ISO 12460-5:2018 (EN ISO 12460-5:2015, IDT; ISO 12460-5:2015, IDT) 2006-04-06 № 107 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 38
79.060.01, 79.060.20 ДСТУ EN 12369-1:2008 EN 12369-1:2001 Плити деревинні. Характеристичні значення для використання в конструкціях. Частина 1. Плити деревинностружкові з орієнтовною стружкою (OSB), деревинностружкові та деревинно волокнисті чинний 2010-01-01 16 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.060.01, 91.060.50 ДСТУ EN 14220:2021 (EN 14220:2006, IDT) EN 14220:2006 Деревина та матеріали на основі деревини у зовнішніх вікнах, зовнішніх дверних полотнах та зовнішніх дверних коробках. Вимоги та технічні умови чинний 2021-08-01 27 2021-07-13 № 240 en Підтвердження ТК 300
79.060.01, 91.060.50 ДСТУ EN 14221:2021 (EN 14221:2006, IDT) EN 14221:2006 Деревина та матеріали на основі деревини у внутрішніх вікнах, внутрішніх дверних полотнах та внутрішніх дверних коробках. Вимоги та технічні умови чинний 2021-08-01 21 2021-07-13 № 240 en Підтвердження ТК 300
79.060.10 ДСТУ ГОСТ 21178:2009 ГОСТ 21178-2006 Заготівки клеєні. Технічні умови чинний 2010-01-01 15 12-2009* ГОСТ 21178-75 2009-10-15 № 376 ru,ua Передрук НОС
79.060.10 ДСТУ EN 313-1:2003 EN 313-1:1992 Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація чинний 2005-01-01 7 2003-12-16 № 235 ua Переклад ТК 18
79.060.10 ДСТУ EN 314-1:2003 EN 314-1:1993 Фанера. Якість з’єднання. Частина 1. Методи випробувань чинний 2005-01-01 12 2003-11-28 № 215 ua Переклад ТК 18
79.060.10 ДСТУ EN 314-2:2006 EN 314-2:1993 Фанера. Якість з’єднання. Частина 2. Технічні вимоги чинний 2007-07-01 8 2006-04-06 № 107 ua Переклад ТК 18
79.060.10 ДСТУ EN 636:2014 EN 636:2003 Фанера. Технічні умови чинний 2015-04-01 14 2014-11-21 № 1367 ua Переклад
79.060.10 ДСТУ ISO 1098:2006 ISO 1098:1975 Фанера облицювальна загальної призначеності. Загальні технічні вимоги Цей стандарт установлює загальні вимоги до облицювальних фанерних плит загальної призначеності, які відповідають вимогам ISО 2074. Цей стандарт поширюється на фанерні плити, які складаються не менше ніж із трьох шарів шпону. Стандарт не поширюється на фанерні плити з декоративним шпоном, оздоблені плити та плити спеціальної призначеності. чинний 2007-07-01 7 2006-04-06 № 107 ua Переклад
79.060.10 ГОСТ 99-96 ГОСТ 99-96 Шпон лущеный. Технические условия чинний 1999-01-01 14 ГОСТ 99-89 1998-03-27 № 219 ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия чинний 1999-01-01 26 10-2005* ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 10.55-71 1998-03-27 № 219 ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 3916.2-96 ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия чинний 1999-01-01 14 10-2005* ГОСТ 3916.2-89 1998-03-27 № 219 ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 8673-93 ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия чинний 1997-07-01 12 ГОСТ 8673-82 1996-09-30 № 407 ru НОС
79.060.10 ГОСТ 9620-94 ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования  при испытании чинний 1997-01-01 6 ГОСТ 9620-72 1996-06-19 № 246 ru
79.060.10 ГОСТ 9624-93 ГОСТ 9624-93 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании чинний 1997-07-01 8 ГОСТ 9624-72 1996-09-30 № 407 ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 30427-96 ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду чинний 1999-01-01 10 1998-03-27 № 219 ru ТК 18
79.060.10 ДСТУ ГОСТ 33065:2018 (ГОСТ 33065–2014, IDT) ГОСТ 33065–2014 Фанера для авто-, вагоно-, контейнеробудування. Технічні умови чинний 2018-03-01 16 2018-02-07 № 35 ru Підтвердження ТК 83
79.060.10 ДСТУ EN 16351:2020 (EN 16351:2015, IDT) EN 16351:2015 Лісоматеріали конструкційні. Клеєна багатошарова деревина з перехресним розташуванням шарів. Вимоги чинний 2020-11-20 103 2020-11-16 № 391 en Підтвердження ТК 18
79.060.10 ГОСТ 102-75 Фанера березовая авиационная. Технические условия не чинний 1976-01-01 2018-01-01 7 (1-Х-78),(2-IХ-83),(3-I-85),(4-ХI-90) ГОСТ 102-49 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 2977-82 Шпон строганый. Технические условия не чинний 1983-01-01 2018-01-01 11 (1-ХI-87),(2-VIII-88),(3-ІПС2-97) ГОСТ 2977-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств не чинний 1973-07-01 2018-01-01 4 (1-VIII-77),(2-VII-81),(3-VI-87) ГОСТ 9621-61 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9622-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении не чинний 1988-01-01 2018-01-01 6 (1-ХII-88),(2-VII-94) ГОСТ 9622-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9623-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии не чинний 1988-07-01 2018-01-01 5 (1-ХII-88),(2-VII-94) ГОСТ 9623-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9625-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе не чинний 1988-01-01 2018-01-01 4 (1-ХII-88) ГОСТ 9625-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9626-90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 9626-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9627.1-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости не чинний 1977-01-01 2018-01-01 2 ГОСТ 9627-61 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9627.2-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости не чинний 1977-01-01 2018-01-01 2 (1-VI-88) ГОСТ 9628-61 в части метода определения теплостойкости 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 9627.3-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения маслостойкости не чинний 1977-01-01 2018-01-01 2 ГОСТ 9628-61 в части метода определения маслостойкости 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 11539-83 Фанера бакелизированная. Технические условия не чинний 1985-01-01 2018-01-01 5 (1-IV-89) ГОСТ 11539-73, ГОСТ 5.899-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 13913-78 Пластинки древесные слоистые. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 9 (1-VII-80),(2-III-84),(3-IV-89) ГОСТ 13913-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 14614-79 Фанера декоративная. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 9 (1-VI-84),(2-IV-89) ГОСТ 14614-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15613.1-84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон не чинний 1986-07-01 2018-01-01 5 ГОСТ 15613.1-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15613.2-77 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании не чинний 1978-07-01 2018-01-01 5 (1-ХII-85) ГОСТ 14348-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15613.3-77 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык не чинний 1979-01-01 2018-01-01 5 (1-ХII-85) ГОСТ 18207-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15613.4-78 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе не чинний 1979-07-01 2018-01-01 7 (1-III-84),(2-IV-89) ГОСТ 14349-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15613.5-79 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 (1-IV-89) ГОСТ 18595-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 15812-87 Древесина клееная слоистая. Термины и определения не чинний 1989-01-01 2019-01-01 11 ГОСТ 15812-80, ГОСТ 15813-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 18066-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу не чинний 1973-07-01 2018-01-01 4 (1-VIII-77),(2-III-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 18068-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха не чинний 1973-07-01 2018-01-01 7 (1-VIII-77),(2-III-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 18446-73 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений не чинний 1974-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 19100-73 Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость не чинний 1974-01-01 2018-01-01 6 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 20800-75 Шпон лущеный. Методы испытаний не чинний 1976-07-01 2018-01-01 4 (1-II-86),(2-IХ-91) ГОСТ 1143-41 в части методов испытаний авиационного шпона 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.10 ГОСТ 20966-75 Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия не чинний 1976-01-01 2018-01-01 13 (1-VII-80),(2-ХI-83),(3-I-85) ГОСТ 8697-58 в части марки ДСП-Б-а 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ДСТУ 4761:2007 EN 317:1993 Плити деревинностружкові та деревинноволокнисті. Метод визначення розбухання за товщиною після занурення у воду Цей стандарт установлює метод визначення розбухання за товщиною після занурення у воду деревинностружкових, цементно-деревинних та деревинноволокнистих плит, отриманих методом валкового або плоского пресування. чинний 2009-01-01 10 2007-05-04 № 99 ua ТК 18
79.060.20 ДСТУ ГОСТ 10632:2009 ГОСТ 10632-2007 Плити деревинно-стружкові. Технічні умови чинний 2010-04-01 18 ГОСТ 10632-89 2009-10-19 № 384 ru,ua Передрук
79.060.20 ДСТУ EN 300:2008 EN 300:2006 Плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою (OSB). Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимоги чинний 2010-01-01 16 2008-08-15 № 289 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 309:2003 EN 309:1992 Плити деревностружкові. Визначення та класифікація чинний 2005-07-01 7 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 311:2003 EN 311:1992 Плити деревностружкові. Міцність поверхні деревностружкових плит. Метод випробування чинний 2005-07-01 10 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 320:2007 EN 320:1993 Плити деревинноволокнисті. Метод визначення опору витягуванню шурупів уздовж осі чинний 2009-01-01 8 2007-05-04 № 99 ua Переклад
79.060.20 ДСТУ EN 382-1:2003 EN 382-1:1992 Плити деревинноволокнисті. Визначення поверхневого поглинання. Частина 1. Метод випробування деревинноволокнистих плит, вироблених сухим способом чинний 2005-07-01 8 2003-10-31 № 189 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 382-2:2003 EN 382-2:1993 Плити деревинноволокнисті. Визначення поверхневого поглинання. Частина 2. Метод випробування твердих плит чинний 2005-07-01 8 2003-10-31 № 189 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 622-1:2006 EN 622-1:2003 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги чинний 2007-10-01 10 2006-08-16 № 246 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 622-2:2006 EN 622-2:2004 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит чинний 2007-10-01 14 2006-08-16 № 246 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 622-3:2006 EN 622-3:2004 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості чинний 2007-10-01 14 2006-08-16 № 246 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 622-4:2006 EN 622-4:1997 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м’яких плит чинний 2007-10-01 11 7-2012* 2006-08-16 № 246 ua Переклад
79.060.20 ДСТУ EN 622-5:2010 EN 622-5:2009 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, виготовлених сухим способом (MDF) чинний 2012-07-01 16 ДСТУ EN 622-5:2006 2010-12-28 № 632 ua Переклад
79.060.20 ДСТУ EN 1087-1:2007 EN 1087-1:1995 Плити деревинностружкові. Метод визначення тривкості до вологи. Частина 1. Випробування кип’ятінням чинний 2009-01-01 8 2007-05-04 № 99 ua Переклад
79.060.20 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) EN 312:2010 Плити деревинно-стружкові. Технічні вимоги чинний 2018-09-01 19 ДСТУ EN 312-1:2003, ДСТУ EN 312-2:2003, ДСТУ EN 312-3:2003, ДСТУ EN 312-4:2003, ДСТУ EN 312-5:2003, ДСТУ EN 312-6:2003, ДСТУ EN 312-7:2003 2018-08-14 № 272 en Підтвердження ТК 18
79.060.20 ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT) ISO 3340:1976 Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піску чинний 2018-09-01 9 2018-08-14 № 272 en Підтвердження ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-1:2003 EN 312-1:1996 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів не чинний 2005-07-01 2019-03-01 12 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-2:2003 EN 312-2:1996 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до плит загального призначення, розрахованих на сухі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 8 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-3:2003 EN 312-3:1996 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит, використовуваних усередині приміщень (зокрема для меблів), розрахованих на сухі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 8 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-4:2003 EN 312-4:1996 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до плит, застосовуваних для тримальних конструкцій, розрахованих на сухі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 10 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-5:2003 EN 312-5:1997 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, застосовуваних у тримальних конструкціях, розрахованих на вологі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 12 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-6:2003 EN 312-6:1996 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 6. Вимоги до високонавантажуваних плит для тримальних конструкцій, розрахованих на сухі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 10 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ДСТУ EN 312-7:2003 EN 312-7:1997 Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 7. Вимоги до високонавантажуваних плит для тримальних конструкцій, розрахованих на вологі умови експлуатації не чинний 2005-07-01 2019-03-01 14 ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT) 2003-10-02 № 166 2018-08-14 № 272 ua Переклад ТК 18
79.060.20 ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 11 (1-I-90) ГОСТ 4598-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 8904-81 Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия не чинний 1982-07-01 2018-01-01 8 (1-VI-83) ГОСТ 8904-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 10633-78 Плиты древесно-стружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 (1-VII-80),(2-IХ-84),(3-III-87),(4-II-91) ГОСТ 10633-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 10634-88 Плиты древесно-стружечные.  Методы определения физических свойств не чинний 1990-01-01 2018-01-01 6 (1-III-91) ГОСТ 10634-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 10635-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе не чинний 1990-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 10635-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 10636-90 Плиты древесно-стружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты не чинний 1991-01-01 2018-01-01 5 ГОСТ 10636-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 10637-78 Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов не чинний 1980-01-01 2018-01-01 4 (1-III-84),(2-III-87) ГОСТ 10637-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 11842-76 Плиты древесно-стружечные. Метод определения ударной вязкости не чинний 1978-01-01 2018-01-01 3 (1-III-87) ГОСТ 11842-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 11843-76 Плиты древесно-стружечные. Метод определения твердости не чинний 1978-01-01 2018-01-01 4 (1-VII-84),(2-III-87) ГОСТ 11843-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 13715-78 Плиты столярные. Технические условия не чинний 1980-01-01 2018-01-01 7 (1-III-79),(2-Х-84),(3-I-89) ГОСТ 13715-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 18110-72 Плиты древесно-стружечные. Технология. Термины и определения не чинний 1974-01-01 2019-01-01 10 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 19506-74 Производство плит древесно-стружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения не чинний 1975-01-01 2018-01-01 7 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 19592-80 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний не чинний 1981-01-01 2018-01-01 10 (1-VIII-89) ГОСТ 19592-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 23234-78 Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя не чинний 1980-01-01 2018-01-01 5 (1-III-84) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 24053-80 Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные. Метод определения покоробленности не чинний 1981-01-01 2018-01-01 9 (1-VII-85),(2-V-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 26988-86 Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты не чинний 1987-01-01 2018-01-01 5 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 18
79.060.20 ГОСТ 27678-88 Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида не чинний 1989-01-01 2018-01-01 8 (1-V-90),(2-I-99) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 27680-88 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Методы контроля размеров и формы не чинний 1989-01-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.20 ГОСТ 27935-88 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные. Термины и определения не чинний 1990-01-01 2018-01-01 7 ГОСТ 17125-71, ГОСТ 19229-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.060.99 ДСТУ prEN 386-2001 prEN 386:2001 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Функціональні та мінімальні виробничі вимоги чинний 2003-07-01 15 2002-02-01 № 69 ua Переклад ТК 18
79.060.99 ДСТУ EN 387:2009 EN 387:2001 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Відкриті шипові з’єднання. Експлуатаційні та мінімальні виробничі вимоги чинний 2012-01-01 ДСТУ prEN 387-2001 2009-12-30 № 491 ua Переклад ТК 18
79.060.99 ДСТУ EN 390:2009 EN 390:1994 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Розміри. Допуски чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.060.99 ДСТУ prEN 391-2001 prEN 391:2001 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Випробування клейових швів на розшарування чинний 2003-01-01 10 2001-12-28 № 657 ua Переклад ТК 18
79.060.99 ДСТУ EN 392-2001 EN 392:1995 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Випробування клейових швів на зсув чинний 2003-07-01 11 2002-02-01 № 69 ua Переклад ТК 18
79.060.99 ДСТУ EN 408:2007 EN 408:2003 Лісоматеріали конструкційні. Конструкційна та клеєна шарувата деревина. Визначення деяких фізичних та механічних властивостей чинний 2009-07-01 28 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 18
79.060.99 ДСТУ EN 14080:2019(EN 14080:2013, IDT) EN 14080:2013 Конструкції дерев’яні. Шарувата клеєна деревина та масивна клеєна деревина. Вимоги чинний 2020-01-01 104 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 17 305/2011
79.060.99, 91.080.20 ДСТУ ISO/DIS 8375:2008 ISO/DIS 8375:2006 Лісоматеріали конструкційні. Клеєна шарувата деревина. Визначення фізичних і механічних властивостей чинний 2010-01-01 24 2008-08-04 № 268 ua Переклад ТК 18
79.080 ДСТУ 1509-94 Кілки дерев’яні. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на дерев'яні кілки, призначені для закріплення і підпирання виноградної лози, плодових та декоративних дерев, городніх культур (томатів, квасолі тощо), влаштування садової огорожі, а також для меліорації -- протиерозійних робіт і закріплення укосів осушувальних каналів, річкових і ставкових дамб, риборозплідників. чинний 1995-07-01 11 РСТ УССР 1509-83 1994-07-29 № 194 ru,ua
79.080 ДСТУ 8421:2015 Стовпи дерев’яні для шпалер виноградників і садів плодових культур. Загальні технічні умови чинний 2017-07-01 РСТ УССР 1974-87 2015-08-21 № 101 ua ТК 23
79.080 ДСТУ EN 13017-2:2004 EN 13017-2:2000 Щити дерев’яні. Класифікація за зовнішнім виглядом. Частина 2. Листяна деревина чинний 2006-04-01 8 2004-11-15 № 257 ua Переклад ТК 18
79.080 ДСТУ EN 13226:2007 EN 13226:2002 Покриви дерев’яні для підлоги. Суцільні паркетні планки з пазами та (або) гребенями. Загальні технічні вимоги чинний 2009-07-01 24 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 18
79.080 ДСТУ EN 13227:2007 EN 13227:2002 Покриви дерев’яні для підлоги. Поштучний клеєний паркет. Загальні технічні вимоги чинний 2009-07-01 20 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 18
79.080 ДСТУ EN 13353:2009 EN 13353:2003 Щити деревۥяні. Вимоги чинний 2012-01-01 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.080 ДСТУ EN 13354:2009 EN 13354:2008 Щити деревۥяні. Метод визначення якості з’єднання чинний 2012-01-01 10 2009-12-30 № 491 ua Переклад
79.080 ДСТУ EN 13629:2008 EN 13629:2002 Покриви дерев’яні для підлоги. Дошки з масивної деревини, попередньо підібрані. Загальні технічні вимоги чинний 2010-01-01 19 2008-08-15 № 289 ua Переклад
79.080 ДСТУ EN 14915:2010 EN 14915:2006 Обшивка з суцільної деревини внутрішня та зовнішня. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування чинний 2012-07-01 24 2010-12-28 № 632 ua Переклад
79.080 ГОСТ 18711-96 ГОСТ 18711-96 Детали и сборочные единицы деревянные  для палаток. Общие технические условия чинний 2000-01-01 12 ГОСТ 18711-73 1998-12-25 № 1018 ru ТК 18
79.080 ДСТУ EN 14229:2019 (EN 14229:2010, IDT) EN 14229:2010 Лісоматеріали будівельні. Дерев’яні опори для ліній електропередач чинний 2020-01-01 41 2019-12-19 № 447 en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.080 ДСТУ EN 14342:2019 (EN 14342:2013, IDT) EN 14342:2013 Підлоги дерев’яні. Характеристика, оцінка відповідності та маркування чинний 2020-01-01 33 2019-12-19 № 447, 2020-06-19 № 124(зміна до № 447) en Підтвердження ТК 18 305/2011
79.080 ДСТУ EN 13018:2005 EN 13018:2001 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги не чинний 2008-01-01 2017-10-01 8 ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) 2005-10-05 № 287 2017-08-14 № 224 ua Переклад ТК 78
79.080 ГОСТ 48-91 Заготовки лыжные. Технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 4 ГОСТ 48-86 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 18
79.080 ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 12 ГОСТ 862.2-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ru,ua ТК 18
79.080 ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия не чинний 1986-07-01 2018-01-01 12 ГОСТ 862.3-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.080 ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия не чинний 1987-07-01 2018-01-01 13 ГОСТ 862.4-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.080 ГОСТ 1400-91 Топорища для топоров строительных. Технические условия не чинний 1992-07-01 2018-01-01 6 ГОСТ 1400-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.080 ГОСТ 2800-83 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок. Технические условия не чинний 1985-01-01 2017-01-01 6 (1-V-89) ГОСТ 2800-78 2015–11–05 № 146 скасовано повністю ru,ua ТК 18
79.080 ГОСТ 4106-74 Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов. Технические условия не чинний 1976-01-01 2018-01-01 6 (1-II-86), (2-V-90) ГОСТ 4106-64 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 18
79.080 ГОСТ 4971-76 Заготовки клепки для деревянных бочек под пиво. Технические условия не чинний 1978-01-01 2018-01-01 8 (1-IХ-79),(2-IХ-89) ГОСТ 4971-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.080 ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия не чинний 1981-01-01 2018-01-01 7 (1-IV-85),(2-III-88) ГОСТ 5244-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю ua,ru ТК 18
79.080 ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки не чинний 1984-01-01 2018-01-01 17 (1-V-88) ГОСТ 6449-76 в части разд. 1 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.080 ГОСТ 6449.2-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов не чинний 1984-01-01 2018-01-01 4 (1-V-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.080 ГОСТ 6449.3-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей не чинний 1984-01-01 2018-01-01 6 (1-V-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.080 ГОСТ 6449.4-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей не чинний 1984-01-01 2018-01-01 8 (1-V-88) 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.080 ГОСТ 6449.5-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Неуказанные предельные отклонения и допуски не чинний 1984-01-01 2019-01-01 6 (1-V-88) ГОСТ 6449-76 в части разд. 2 2015–12–14 № 186 скасовано повністю ua,ru ТК 151
79.080 ГОСТ 6663-74 Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия не чинний 1975-01-01 2018-01-01 7 (1-IХ-79), (2-VII-89) ГОСТ 6663-53 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 ru,ua ТК 18