Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

85.020 ГОСТ 17052-86 Производство бумаги и картона. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 14 (1-VII-88) ГОСТ 17052-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.020 ГОСТ 17401-80 Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 23 ГОСТ 17401-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ДСТУ 3244-95 (ГОСТ 14940-96) ГОСТ 14940-96 Целюлоза сульфатна білена із листяної деревини (осикова). Технічні умови чинний 1998-01-01 16 ГОСТ 14940-75 1996-07-30 № 318 встановлено термін чинності ua ТК 37
85.040 ДСТУ 3364-96 (ГОСТ 30437-96); (ISO 3688:1977) ISO 3688:1977,ГОСТ 30437-96 Целюлоза. Метод визначення білості чинний 1998-07-01 14 ГОСТ 7690-76 в частині визначення білості целюлози 1996-06-25 № 254 затверджено,1997-03-11 № 127 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ 3701-98 (ГОСТ 30578-98); (ISO 9562:1989) ISO 9562:1989, ГОСТ 30578-98 (ИСО 9562-89) Целюлоза білена та стічні води целюлозно-паперового виробництва. Визначення адсорбованих органічних галогенів (АОХ). Загальні вимоги та методи аналізу чинний 1999-07-01 13 1998-02-26 № 115 затверджено,1998-10-12 № 811 встановлено термін чинності ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 302:2010 ISO 302:2004 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення числа Каппа Цей стандарт установлює метод визначення числа Каппа волокнистих напівфабрикатів. Число Каппа є показником вмісту залишкового лігніну волокнистого напівфабрикату або його здатності до вибілювання. Цей стандарт поширюється на всі волокнисті напівфабрикати з числом Каппа у межах від 1 до 100 чинний 2012-07-01 12 ГОСТ 10070-74 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 1762:2010 ISO 1762:2001 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення вмісту золи за температури 525° С Цей стандарт установлює метод визначення вмісту золи у волокнистих напівфабрикатах, папері та картоні за температури 525 оС. Стандарт поширюється на всі види волокнистих напівфабрикатів, паперу та картону. чинний 2012-07-01 8 ДСТУ ГОСТ 18461-2003 (ИСО 1762-74) 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 136
85.040 ДСТУ ISO 5263-2:2010 ISO 5263-2:2004 Напівфабрикати волокнисті. Дезінтегрування у воді в лабораторних умовах. Частина 2. Дезінтегрування деревної маси за температури 20° С чинний 2012-07-01 11 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 5264-2:2010 ISO 5264-2:2002 Напівфабрикати волокнисті. Розмелювання в лабораторних умовах. Частина 2. Метод розмелювання на млині PFI чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 5350-1:2010 ISO 5350-1:2006 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 1. Дослідження лабораторних відливків у прохідному світлі чинний 2012-07-01 12 ГОСТ 28586-90 (ИСО 5350-1-82) 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 5350-2:2010 ISO 5350-2:2006 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 2. Дослідження промислової листової целюлози в прохідному світлі чинний 2012-07-01 11 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 5351:2010 ISO 5351:2004 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення граничного числа в’язкості в розчині мідь-етилендіаміну (МЕД) чинний 2012-07-01 ГОСТ 14363.2-83 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 9197:2010 ISO 9197:2006 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення хлоридів, розчинних у воді чинний 2012-07-01 8 2010-12-28 № 631 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 14453:2003 ISO 14453:1997 Целюлоза. Визначення речовин, розчинних в ацетоні чинний 2004-10-01 8 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 14487:2003 ISO 14487:1997 Целюлоза. Стандартна вода для фізичного випробування чинний 2004-10-01 6 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 15360-1:2007 ISO 15360-1:2000 Макулатурна маса. Визначання вмісту липких вкраплень і пластиків. Частина 1. Візуальний метод чинний 2010-01-01 13 2007-12-24 № 382 ua Переклад ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 15361:2008 ISO 15361:2000 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення міцності на розрив за нульової затискної довжини у сухому чи вологому стані чинний 2010-10-01 16 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 37
85.040 ГОСТ 7004-93 (ИСО 7213-81) ГОСТ 7004-93 (ИСО 7213-81) Целлюлоза. Отбор проб для испытаний чинний 2000-07-01 6 ГОСТ 7004-78 1999-12-27 № 413 ru
85.040 ГОСТ 13425-93 ГОСТ 13425-93 Масса древесная. Метод определения фракционного состава чинний 1997-01-01 7 ГОСТ 13425-68 1996-06-19 № 247 ru ТК 18
85.040 ГОСТ 30068-93 (ИСО 801-1-79) ГОСТ 30068-93 (ИСО 801-1-79) Целлюлоза. Определение товарной массы партии. Часть 1. Листовая целлюлоза, упакованная в кипы чинний 2000-01-01 14 1999-06-17 № 338 ru
85.040 ДСТУ ISO 5269-2:2015 (ISO 5269-2:2004, IDT) ISO 5269-2:2004 Целюлоза. Готування лабораторних листів для фізичних випробувань. Частина 2. Метод із застосуванням апарата Рапід-Кетена чинний 2016-01-01 15 ГОСТ 14363.4-89 (ИСО 5264-3-79, ИСО 5269-2-80) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 3260:2015 (ISO 3260:2015, IDT) ISO 3260:2015 Целюлоза. Визначення витрати хлору (ступінь делігніфікації) чинний 2016-01-01 13 ДСТУ ГОСТ 29215:2009 (ИСО 3260-82) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) en Підтвердження ТК 37
85.040 ДСТУ 3500:2019 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови чинний 2020-07-01 14 ДСТУ 3500:2009 2019-07-15 № 209 ua ТК 37
85.040 ДСТУ ISO 5350-4:2019 (ISO 5350-4:2006, IDT) ISO 5350-4:2006 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 4. Інструментальний контроль у відбитому світлі методом еквівалентної чорної площі (EBA) чинний 2019-12-01 17 2019-11-13 № 350, 2020-08-19 № 189(зміна до № 350) en Підтвердження ТК 37
85.040 ДСТУ EN ISO 7213:2022 (EN ISO 7213:2021, IDT; ISO 7213:2021, IDT) EN ISO 5269-2:2004; ISO 5269-2:2004 Целюлоза. Відбирання проб для випробування набуде чинності 2023-12-31 13 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.040 ДСТУ 3500:2009 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови не чинний 2011-01-01 2020-07-01 14 ДСТУ 3500-97 (ГОСТ 10700-97) зі скасуванням ГОСТ 10700-97 2019-07-15 № 209 2009-05-22 № 193 ua ТК 37
85.040 ДСТУ ГОСТ 29215:2009 (ИСО 3260-82) ГОСТ 29215-91 (ИСО 3260-82) Целлюлоза. Метод определения расхода хлора (степень делигнификации) не чинний 2009-12-01 2016-01-01 5 ГОСТ 29215-91 (ИСО 3260-82) 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137), 2016-03-04 №66 вилучено з наказу 2015-12-25 №66 2009-10-12 № 368 5-2016 ru,ua Підтвердження
85.040 ГОСТ 3914-89 Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 3914-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 5186-88 Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 5186-82 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-IV-90) ГОСТ 5982-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-III-87),(2-IV-90) ГОСТ 6501-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 6840-78 Целлюлоза. Метод определения содержания альфацеллюлозы не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-83) ГОСТ 6840-54, кроме разд. II 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 6841-77 Целлюлоза. Метод определения смол и жиров не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-VI-86),(2-VII-90) ГОСТ 6841-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 7516-75 Целлюлоза. Метод определения набухания не чинний 1977-01-01 2019-01-01 6 (1-VI-86),(2-ХI-91) ГОСТ 7516-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 9003-75 Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию не чинний 1977-01-01 2019-01-01 8 (1-Х-84),(2-VII-89) ГОСТ 9003-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 9105-74 Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации не чинний 1975-07-01 2019-01-01 8 (1-IV-81),(2-VII-86),(3-ХI-91) ГОСТ 9105-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 9418-75 Целлюлоза. Метод определения медного числа не чинний 1977-01-01 2019-01-01 5 (1-VI-86) ГОСТ 9418-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 9571-89 Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 9571-84 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 9597-76 Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10- и 18%-ных растворах гидроокиси натрия не чинний 1977-07-01 2018-01-01 8 (1-ХI-82),(2-ХII-86) ГОСТ 9597-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
85.040 ГОСТ 10014-73 Масса древесная беленая и белая. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 6 (1-ХII-79),(2-ХII-83),(3-IХ-89) ГОСТ 10014-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 10820-75 Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов не чинний 1976-01-01 2019-01-01 6 (1-ХII-80),(2-IХ-85),(3-VIII-90) ГОСТ 10820-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 11006-74 Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой не чинний 1975-01-01 2019-01-01 4 (1-V-84) ГОСТ 11006-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 11208-82 Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия не чинний 1983-01-01 2019-01-01 11 (1-VIII-85),(2-VII-87),(3-IV-90) ГОСТ 11208-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 11720-76 Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа не чинний 1978-01-01 2019-01-01 5 (1-Х-87) ГОСТ 11720-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 11960-79 Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина не чинний 1981-01-01 2019-01-01 6 (1-VI-85) ГОСТ 11960-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 12033-74 Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости не чинний 1975-01-01 2019-01-01 6 (1-II-79),(2-III-84) ГОСТ 12033-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 12395-76 Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медно-аммиачного раствора не чинний 1977-07-01 2019-01-01 7 (1-ХI-81),(2-VII-87),(3-IV-92) ГОСТ 12395-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 12765-88 Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 6 (1-IV-92) ГОСТ 12454-78, ГОСТ 12765-83 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 14363.3-84 Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сортности не чинний 1985-07-01 2019-01-01 7 (1-IХ-90) ГОСТ 14363.3-70 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040 ГОСТ 14363.4-89 (ИСО 5264-3-79, ИСО 5269-2-80) Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 ГОСТ 14363.4-79 2015-12-25 № 207 (у редакції наказу 2016-05-20 № 137) 5-2016 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 14363.5-71 Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна не чинний 1973-07-01 2019-01-01 7 (1-VII-78),(2-VI-84),(3-VI-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 16296-79 Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям не чинний 1981-01-01 2019-01-01 7 (1-VI-85),(2-VIII-90) ГОСТ 16296-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 16489-78 Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-VIII-83),(2-VII-88) ГОСТ 16489-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 16762-82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-Х-85),(2-Х-87),(3-I-91) ГОСТ 16762-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 16932-93 (ИСО 638 -78) ГОСТ 16932-93 (ИСО 638 -78) Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества не чинний 2000-01-01 2017-10-01 6 ГОСТ 16932-82 2017-08-07 № 213 1999-06-17 № 338 8-2017 ru
85.040 ГОСТ 18634-73 Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-ХI-79),(2-IХ-84) ГОСТ 7517-55 в части разд. 2 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 19318-73 Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-ХII-79),(2-V-83),(3-Х-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 19877-82 Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов  в целлюлозе не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-87),(2-VII-92) ГОСТ 19877-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 20422-89 Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли хлорид- и сульфат-ионов не чинний 2018-01-25 2019-01-01 15 ГОСТ 20422-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040 ГОСТ 21101-83 Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-IV-88),(2-I-90) ГОСТ 21101-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 21801-76 Масса древесная. Определение массы партии не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IХ-79),(2-IХ-86),(3-ХI-91) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 23482-84 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины для экспорта. Технические условия не чинний 1986-01-01 2018-01-01 7 (1-ХI-89) ГОСТ 23482-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
85.040 ГОСТ 23646-79 Волокнистые полуфабрикаты целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 17 (1-ХII-89) ГОСТ 17002-71, ГОСТ 18594-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 24299-80 Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-III-87),(2-IV-88),(3-IV-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 25438-82 Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости не чинний 2018-01-25 2019-01-01 13 (1-II-87) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 27163-86 Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомно-абсорбционный метод определения элементов в целлюлозе не чинний 1988-01-01 2018-01-01 8 (1-VII-92) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 ГОСТ 28172-89 Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 6 (1-ХI-90) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.040 СТ СЭВ 4162-83 Целлюлоза. Метод определения товарной массы партии листовой целлюлозы не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 2469:2014 ISO 2469:2007 Папір, картон і напівфабрикати волокнисті. Метод вимірювання коефіцієнта дифузної енергетичної яскравості чинний 2015-06-01 ДСТУ 2571-94 (ГОСТ 30116-94) 2014-12-02 № 1428 ua Переклад
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 2470:2005 ISO 2470:1999 Папір, картон і целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття в синьому світлі (білість за ISO) чинний 2006-07-01 12 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 6588-1:2008 ISO 6588-1:2005 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 1. Метод холодного екстрагування чинний 2010-01-01 8 ГОСТ 12523-77 у частині методу холодного екстрагування 2008-12-22 № 489 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 6588-2:2008 ISO 6588-2:2005 Папір, картон і волокнисті напівфабрикати. Визначення рН водної витяжки. Частина 2. Метод гарячого екстрагування чинний 2010-01-01 8 ГОСТ 12523-77 у частині методу гарячого екстрагування 2008-12-22 № 489 ua Переклад
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-1:2010 ISO 9184-1:1990 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 1. Загальний метод чинний 2012-07-01 14 ГОСТ 7500-85 у частині розділів 2, 3, п. 4.1 та п. 4.2 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-2:2010 ISO 9184-2:1990 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 2. Настанова щодо забарвлення чинний 2012-07-01 7 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-3:2010 ISO 9184-3:1990 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 3. Тест на забарвлення реактивом Херцберга чинний 2012-07-01 8 ГОСТ 7500-85 у частині п. 4.3 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-4:2010 ISO 9184-4:1990 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 4. Тест на забарвлення реактивом Графф «С» чинний 2012-07-01 8 ГОСТ 7500-85 у частині п. 4.4 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-5:2010 ISO 9184-5:1990 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 5. Тест на забарвлення реактивом Лофтона-Меррітта (модифікація Вісбара) чинний 2012-07-01 8 ГОСТ 7500-85 у частині п. 4.7 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9184-6:2010 ISO 9184-6:1994 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 6. Метод визначення грубості волокна чинний 2012-07-01 10 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 9198:2008 ISO 9198:2001 Папір, картон і целюлоза. Метод визначення розчинних у воді сульфатів чинний 2010-10-01 8 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 11480:2003 ISO 11480:1997 Целюлоза, папір та картон. Визначення загального та органічно зв’язаного хлору чинний 2005-07-01 12 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 15318:2007 ISO 15318:1999 Целюлоза, папір та картон. Визначання вмісту 7 характерних поліхлордифенілів чинний 2010-01-01 14 2007-12-24 № 382 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ ISO 15320:2007 ISO 15320:2003 Целюлоза, папір та картон. Визначення пентахлорфенолу у водній витяжці чинний 2009-07-01 10 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ EN 14719:2022 (EN 14719:2005, IDT) EN 14719:2005 Целюлоза, папір і картон. Визначення вмісту диізопропілнафталіну (DIPN) екстракцією розчинником набуде чинності 2023-12-31 11 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.040, 85.060 ДСТУ 2571-94 (ГОСТ 30116-94) ISO 2469:1977, ГОСТ 30116-94 Папір, картон та целюлоза. Вимірювання коефіцієнта дифузного відбиття не чинний 1996-01-01 2015-06-01 8 ГОСТ 7690-76 в частині загальних вимог та засобів вимірювань 2014-12-02 № 1428 12-2014 ua
85.040, 85.060 ГОСТ 8552-88 Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки не чинний 1989-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 8552-72 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 9568-80 Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли кальция не чинний 1986-07-01 2019-01-01 6 (1-III-86) ГОСТ 9568-74 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 10638-73 Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 6 (1-IХ-79),(2-Х-84),(3-VI-89) ГОСТ 10638-63 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 12523-77 Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки не чинний 1978-01-01 2019-01-01 12 (1-VII-83), (2-Х-87) ГОСТ 12523-67 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов не чинний 1978-10-01 2019-01-01 5 (1-ХI-83),(2-IХ-88),(3-ХII-89) ГОСТ 13523-68 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 13525.1-79 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении не чинний 1980-07-01 2019-01-01 4 (1-V-81), (2-I-85) ГОСТ 13525.1-68 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 13525.2-80 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения прочности на излом при многократных перегибах не чинний 1981-07-01 2019-01-01 5 (1-II-86) ГОСТ 13525.2-68 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 13525.8-86 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию не чинний 1988-01-01 2019-01-01 6 (1-II-89) ГОСТ 13525.8-78, ГОСТ 13648.7-78 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.040, 85.060 ГОСТ 18462-77 (ИСО 779-82) Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли железа не чинний 1978-01-01 2019-01-01 6 (1-IV-82),(2-IХ-87),(3-VIII-90) ГОСТ 13525.11-68, ГОСТ 18462-73 2015-12-10 № 175 скасовано повністю 12-2015 ru,ua ТК 37
85.060 ДСТУ 2037-92 (ГОСТ 30022.1-93); (ISO 5636-3:1984) ISO 5636-3:1984,ГОСТ 30022.1-93 Папір та картон. Метод визначення повітропроникності (середній діапазон вимірювання). Метод Бендтсена чинний 1993-07-01 14 1992-10-30 № 103а ru,ua Переклад
85.060 ДСТУ 2044-92 (ГОСТ 30023-93); (ISO 3039:1975) ISO 3039:1975,ГОСТ 30023-93 Картон гофрований. Метод визначення маси складових шарів площиною 1 м2 після розділення Настоящий стандарт распространяется на гофрированный картон всех видов и устанавливает метод определения массы отдельных его слоев площадью 1 м2 после разделения. Сущность метода заключаете і в разделении составляющих слоев образца гофрированного картона под действием воды, высушивании, кондиционировании и определении массы площадью 1 м2 по ГОСТ 13199. чинний 1993-07-01 5 1992-11-27 № 121 ru,ua Переклад
85.060 ДСТУ 2047-92 (ГОСТ 30022.2-93); (ISO 8791-2:1990) ISO 8791-2:1990,ГОСТ 30022.2-93 Папір та картон. Метод визначення шорсткості (метод із застосуванням пропускання повітря). Метод Бендтсена чинний 1994-01-01 17 1992-11-27 № 121 ru,ua
85.060 ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) ISO 536:1976,ГОСТ 13199-94 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 чинний 1996-01-01 11 ГОСТ 13199-88 1993-12-27 № 208 ua
85.060 ДСТУ 2334-93 (ГОСТ ИСО 1924/1-96) ISO 1924-1:1992,ГОСТ ИСО 1924/1-96 Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування. Частина 1. Метод навантажування з постійною швидкістю чинний 1998-01-01 16 11-97* ГОСТ 13525.1-79 в частині паперу та картону 1996-07-30 № 318 встановлено термін чинності ua
85.060 ДСТУ 2403-94 Папір. Метод визначення ступеня корозійно-захисної здатності чинний 1995-01-01 7 1994-03-29 № 68 ru,ua
85.060 ДСТУ 2405-94 Основа пігментованого паперу. Технічні умови чинний 1995-01-01 13 ТУ УССР 13 0281041-154-91 1994-03-30 № 69 ru,ua
85.060 ДСТУ 2441-94 Папір пакувальний. Метод визначення маслопроникності чинний 1995-01-01 10 1994-03-31 № 70 ru,ua
85.060 ДСТУ 2570-94 (ГОСТ 30113-94) ISO 2470:1977,ГОСТ 30113-94 Папір та картон. Метод визначення білості чинний 1996-01-01 9 ГОСТ 7690-76 в частині визначення білості паперу та картону 1994-06-29 № 163 ua
85.060 ДСТУ 2710-94 (ГОСТ 7585.1-94, ГОСТ 7585.2-94) ГОСТ 7585.1-94, ГОСТ 7585.2-94 Папір та картон. Визначення машинного напрямку і сіткового боку. Частина 1. Метод визначення машинного напрямку. Частина 2. Методи визначення сіткового боку чинний 1996-01-01 12 ГОСТ 7585-74 1994-07-29 № 194 ua
85.060 ДСТУ 2711-94 (ГОСТ 9841-94) ISO 5633:1983,ГОСТ 9841-94 Папір та картон. Метод визначення водонепроникності чинний 1996-01-01 11 ГОСТ 9841-83 1994-07-29 № 194 ua
85.060 ДСТУ 2745-94 (ГОСТ 30115-95); (ISO 8791-1:1986) ISO 8791-1:1986, ГОСТ 30115-95 Папір та картон. Визначення шорсткості/гладкості (методи із застосуванням пропускання повітря). Загальні вимоги чинний 1996-07-01 11 1994-08-31 № 220 ua Переклад
85.060 ДСТУ 2906-94 (ГОСТ 30114-95); (ISO 5636-1:1984) ISO 5636-1:1984, ГОСТ 30114-95 Папір та картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Загальні вимоги до методів чинний 1996-07-01 13 1994-12-09 № 312 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ 2907-94 (ГОСТ 30271-96); (ISO 5629:1993) ISO 5629:1993,ГОСТ 30271-96 Папір та картон. Визначення жорсткості під час згинання. Метод резонансу чинний 1998-07-01 15 1997-03-11 № 127 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ 3368-96 (ГОСТ 13525.3-97) ГОСТ 13525.3-97 Напівфабрикати волокнисті та папір. Метод визначення опору роздиранню чинний 1999-01-01 17 ГОСТ 13525.3-78 1996-06-25 № 254 затверджено,1997-03-11 № 127 ua ТК 37
85.060 ДСТУ 3369-96 (ГОСТ 9582-96); (ISO 2493:1992) ISO 2493:1992,ГОСТ 9582-96 Папір та картон. Метод визначення опору згинанню чинний 1998-07-01 10 ГОСТ 9582-75 1996-06-25 № 254 затверджено,1997-03-11 № 127 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ 3370-96 (ГОСТ 30436-96); (ISO 1924-2:1985) ISO 1924-2:1985, ГОСТ 30436-96 Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування. Частина 2. Метод розтягування з постійною швидкістю чинний 1998-07-01 18 1996-06-25 № 254 затверджено,1997-03-11 № 127 ua Переклад
85.060 ДСТУ 3371-96 (ГОСТ 30435-96); (ISO 5628:1990) ISO 5628:1990,ГОСТ 30435-96 Папір та картон. Визначення жорсткості під час згинання статичними методами. Загальні положення чинний 1998-07-01 17 1997-03-11 № 127 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ 3439-96 (ГОСТ 12795-97); (ISO 5627:1984) ISO 5627:1984,ГОСТ 12795-97 Папір та картон. Метод визначення гладкості (метод Бекка) чинний 1999-01-01 15 ГОСТ 12795-89 1996-10-17 № 428 затверджено,1997-09-26 № 603 ua Переклад
85.060 ДСТУ 3476-96 (ГОСТ ИСО 5626-97); (ISO 5626:1993) ISO 5626:1993,ГОСТ ИСО 5626-97 Папір. Визначення міцності на злом під час багаторазових перегинів чинний 1999-01-01 19 10-98* ГОСТ 13525.2-80 в частині випробування паперу 1996-12-23 № 567 затверджено,1997-09-26 № 603 ua ТК 37
85.060 ДСТУ 3530-97 (ГОСТ 13648.5-97); (ISO 5637:1989) ISO 5637:1989, ГОСТ 13648.5-97 Папір та картон. Визначення водопоглинання після занурення у воду чинний 1999-07-01 11 ГОСТ 13648.5-78 1997-03-31 № 161 затверджено,1998-02-27 № 125 надано чинності ua Переклад
85.060 ДСТУ 3549-97 (ГОСТ 12605-97); (ISO 5З5-1991) ISO 535:1991, ГОСТ 12605-97 Папір та картон. Метод визначення поверхневої вбирності води під час однобічного змочування (метод Кобба) чинний 1999-07-01 11 ГОСТ 12605-82 1997-05-06 № 245 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua Переклад
85.060 ДСТУ 3983-2000 (ГОСТ 30758-2001); (ISO 3038:1975) ISO 3038:1975,ГОСТ 30758-2001 Картон гофрований. Метод визначення водостійкості клейового з’єднання зануренням у воду Цей стандарт установлює метод визначення водостійкості клейового з’єднання картону гофрованого зануренням у воду. Метод поширюється на всі типи гофрованого картону, який застосовують переважно для випробування картону з високим ступенем стійкості до дії вологи. чинний 2002-07-01 11 2000-08-28 № 523 затверджено,2002-01-02 № 2 надано чинності ua Переклад
85.060 ДСТУ 3991-2000 (ГОСТ 30759-2001); (ISO 13820:1996) ISO 13820:1996,ГОСТ 30759-2001 Папір, картон та гофрований картон. Обладнання для випробування на стиснення. Загальні вимоги та атестація Цей стандарт установлює вимоги до обладнання, що використовується під час випробування та стиснення паперу , картону та гофрованого картону та правила атестації. чинний 2001-05-01 13 2-2002* 2000-10-31 № 627 ua Переклад
85.060 ДСТУ 8398:2015 Папір з водяним знаком. Метод визначення лінійної деформації чинний 2017-07-01 7 2015-08-21 № 101 ua ТК 37
85.060 ДСТУ 8399:2015 Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності. Технічні умови чинний 2017-07-01 17 2015-08-21 № 101 ua ТК 37
85.060 ДСТУ 8400:2015 Папір. Пакування, маркування, транспортування і зберігання чинний 2017-07-01 10 ГОСТ 1641-75 2015-08-21 № 101 ua ТК 37
85.060 ДСТУ 8401:2015 Картон. Пакування, маркування, транспортування і зберігання чинний 2017-07-01 9 ГОСТ 7691-81 2015-08-21 № 101 ua ТК 37
85.060 ДСТУ EN 20534:2005 EN 20534:1993 Папір і картон. Визначення товщини і уявної щільності одиничного аркуша та в стосі чинний 2006-07-01 12 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 186:2008 EN ISO 186:2002 Папір і картон. Метод відбирання проб для визначення середньої якості Цей стандарт установлює метод відбирання характерних проб від партії паперу чи картону, зокрема тарний плоский склеєний і гофрований картон, для випробування з метою визначання відповідності чи невідповідності середньої якості певним показникам. Цей метод не придатний для визначення коливань у межах однієї партії. чинний 2010-01-01 10 ДСТУ 2185-2000 (ГОСТ 8047-2001) (ISO 186:1994) 2008-12-22 № 489 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 15755:2005 EN ISO 15755:1999 Папір і картон. Визначення небажаних домішок Цей cтандарт установлює метод оцінювання видимих неозброєним оком у відбитому світлі небажаних домішок (сторонніх включень, засміченості) у папері. Візуальне оцінювання поширюється на більшість видів паперу та картону. Папір та картон з явно великою кількістю небажаних домішок потрібно оцінювати за допомогою приладів, як описано в додатку В, тому що стомливий підрахунок великих кількостей знижує точність оцінки. У цьому випадку, шорсткі папери, що мають низьку яскравість (показник Y менше ніж 30 %) і які мають отвори, можуть викликати особливі проблеми під час використання спеціальних приладів (див. додаток В). Флуоресцентні вкраплення не визначають методами, що описані в цьому стандарті. чинний 2006-07-01 11 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 1924-3:2010 ISO 1924-3:2005 Папір та картон. Визначання міцності під час розтягування. Частина 3. Метод розтягування з постійною швидкістю (100 мм/хв.) Цей стандарт встановлює метод визначання міцності під час розтягування до моменту руйнування, роботи розриву та жорсткості під час розтягування із застосуванням розривної машини з постійною швидкістю розтягування (100 мм/хв). У цьому стандарті наведено формули для обчислювання індексу міцності, індексу роботи розриву, індексу жорсткості і модуля пружності. Під час визначання жорсткості показники видовження зі шкали приладу записують точніше, ніж під час визначання інших показників. У разі визначання видовження з невисокою точністю, показник жорсткості не буде відповідати вимогам цього стандарту. Цей стандарт поширюється на всі види паперу і картону, а також на папір, у якого показник видовження під час розтягування є великим, наприклад папір крепований і мішковий, за винятком паперу низької щільності, наприклад папір санітарно-гігієнічного призначення, та продукції з нього, на який поширюється ISO 12625-4 [1] чинний 2012-07-01 12 2010-12-28 № 607 ua Переклад
85.060 ДСТУ ISO 2758:2007 ISO 2758:2001 Папір. Визначення опору продавлюванню Цей стандарт установлює метод визначення опору продавлюванню паперу під дією гідравлічного тиску, що повільно зростає. Цей стандарт поширюється на папір з показником продавлювання в діапазоні вимірювання від 70 кПа до 1400 кПа чинний 2009-07-01 12 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 2759:2007 ISO 2759:2001 Картон. Визначення опору продавлюванню Цей стандарт установлює метод визначення опору продавлюванню картону під дією гідравлічного тиску, що повільно зростає. Цей стандарт поширюється на всі види картону (охоплюючи картон гофрований, фібровий і плоский склеєний) з діапазоном вимірювання від 350 кПа до 5500 кПа, на папір і картон з низьким опором продавлюванню близько 250 кПа, якщо їх застосовують як складові під час виробництва матеріалів з вищим опором продавлюванню, такі як гофрований картон. У такому разі вимірювання можуть не співпадати з прийнятою точністю методу, однак у примітці до протоколу випробування необхідно вказати на результати, які менші за мінімальне значення, наведене в методі чинний 2009-07-01 12 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 3781:2005 ISO 3781:1983 Папір і картон. Визначення міцності під час розтягування після занурення у воду Cтандарт регламентує метод визначання вологотривкості паперу шляхом вимірювання руйнівного зусилля під час розтягування зразка після занурення у воду протягом визначеного часу. Метод придатний для випробовування як паперу, так і картону за умови, що для картону тривалість занурення зразків у воду погоджується зацікавленими сторонами чинний 2006-07-01 11 1-2007* 2005-03-21 № 67 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 3783:2010 ISO 3783:2006 Папір та картон. Визначення опору вищипуванню прискореним методом із застосуванням приладу типу IGT (електрична модель) Цей стандарт установлює прискорений метод визначання швидкості вищипування та опору вищипуванню крейдованих і некрейдованих видів паперу та картону й опору розшаруванню картону, призначеного для пласких шарів гофрованого картону моделюванням вищипування під час друкування. Через обмеження випробної площі та загальний характер випробовування локальні дефекти, такі як залишки поверхні, не виявляють. Це випробовування надзвичайно важливе для видів паперу і картону, на яких друкують літографською, офсетною або типографською фарбою, тому що фарби, які застосовують у цих технологіях, мають тенденцію до підвищення в’язкості та клейкості. Через тенденцію підвищення клейкості й в’язкості сучасних флексографських друкувальних фарб цей метод можна застосовувати і в цій сфері. Під час аналізування результатів випробовування треба брати до уваги, що на результати випробовування можуть вплинути розбіжності в умовах випробовування, відмінності у приладах і калібруванні застосованого устатковання. Швидкість вищипування тощо, які визначають цим методом, не є тотожною швидкості друкувального преса чинний 2012-07-01 15 2010-12-28 № 632 ua Переклад
85.060 ДСТУ ISO 5631:2005 ISO 5631:2000 Папір і картон. Визначення кольору (С/2°) методом дифузного відбиття чинний 2006-10-01 12 2005-05-25 № 128 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 5634:2003 ISO 5634:1986 Папір і картон. Визначення жиропроникності чинний 2005-07-01 11 2003-10-02 № 166 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 5636-4:2008 ISO 5636-4:2005 Папір і картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Частина 4. Метод Шеффілда чинний 2010-10-01 14 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 5636-5:2008 ISO 5636-5:2003 Папір і картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Частина 5. Метод Герлея чинний 2010-10-01 12 4-2013* ДСТУ 2036-92 (ГОСТ 30022.3-93) (ISO 5636-5:1986),ГОСТ 30022.3-93 (ИСО 5636-5:1986) 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 8254-2:2010 ISO 8254-2:2003 Папір і картон. Вимірювання дзеркального лиску. Частина 2. Вимірювання паралельним пучком світла під кутом 75° методом DIN чинний 2012-07-01 2010-12-28 № 631 ua Переклад
85.060 ДСТУ ISO 8791-3:2008 ISO 8791-3:2005 Папір і картон. Визначення шорсткості/гладкості (методи із застосуванням пропускання повітря). Частина 3. Метод Шеффілда чинний 2010-10-01 14 2008-12-22 № 493 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 11475:2005 ISO 11475:1999 Папір, картон. Визначення білості за CIE, D65/10 (зовнішнє денне освітлення) чинний 2006-07-01 14 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 11476:2005 ISO 11476:2000 Папір, картон. Визначення білості за CIE, C/2° (умови внутрішнього освітлення) чинний 2006-07-01 15 2005-04-14 № 91 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 11556:2003 ISO 11556:1998 Папір та картон. Визначення скручуваності з використанням одиночного вертикально підвішеного випробуваного зразка чинний 2004-07-01 15 2003-06-11 № 102 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12192:2008 ISO 12192:2002 Папір і картон. Визначення міцності методом стиснення кільця чинний 2011-01-01 8 ДСТУ 3643-97 (ГОСТ 10711-97),ГОСТ 10711-97 2008-12-30 № 519 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-3:2010 ISO 12625-3:2005 Папір санітарно-гігієнічної призначеності і вироби з нього. Частина 3. Метод визначення товщини одиничного аркуша і у стосі та уявної щільності у стосі чинний 2012-07-01 12 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-4:2010 ISO 12625-4:2005 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 4. Метод визначення міцності під час розтягування, видовження та роботи з розривання чинний 2012-07-01 12 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-5:2010 ISO 12625-5:2005 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 5. Метод визначення вологоміцності під час розтягування чинний 2012-07-01 16 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-6:2010 ISO 12625-6:2005 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 6. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 чинний 2012-07-01 9 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-8:2010 ISO 12625-8:2006 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 8. Метод визначення часу водопоглинання та водопоглинальної здатності зануренням корзини чинний 2012-07-01 11 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 12625-9:2010 ISO 12625-9:2005 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 9. Метод визначення міцності на розрив під дією тиску кульки чинний 2012-07-01 10 2010-12-28 № 633 ua Переклад ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 15359:2007 ISO 15359:1999 Папір та картон. Визначення статичного та кінетичного коефіцієнтів тертя методом горизонтальної площини чинний 2009-07-01 14 2007-10-10 № 253 ua Переклад ТК 37
85.060 ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87) ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87) Бумага и картон. Метод определения золы чинний 1998-07-01 7 ГОСТ 7629-77 1997-10-24 № 646 ru
85.060 ГОСТ 12602-93 (ИСО 8787-86) ГОСТ 12602-93 (ИСО 8787-86) Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма чинний 2000-01-01 6 ГОСТ 12602-67 1999-06-17 № 338 ru
85.060 ГОСТ 30052-93 (ИСО 5647-90) ГОСТ 30052-93 (ИСО 5647-90) Бумага и картон. Определение содержания двуокиси титана чинний 2000-01-01 8 1999-06-17 № 338 ru
85.060 ДСТУ EN ISO 287:2017 (EN ISO 287:2009, IDT) EN ISO 287:2009, ISO 287:2009 Папір та картон. Визначення вологості. Метод висушування в сушильній шафі чинний 2017-10-01 19 2017-08-07 № 213 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 535:2017 (EN ISO 535:2014, IDT) EN ISO 535:2014, ISO 535:2014 Папір та картон. Метод визначення поверхневої вбирності води під час однобічного змочування (метод Кобба) чинний 2017-10-01 18 2017-08-07 № 213 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 536:2017 (EN ISO 536:2012, IDT) EN ISO 536:2012, ISO 536:2012 Папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 чинний 2017-10-01 15 2017-08-07 № 213 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 638:2017 (EN ISO 638:2008, IDT) EN ISO 638:2008, ISO 638:2008 Папір, картон та целюлоза. Визначення вмісту сухої речовини. Метод сушіння в сушильній шафі чинний 2017-10-01 15 ГОСТ 16932-93 (ИСО 638-78) 2017-08-07 № 213 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 1541:2017 (EN 1541:2001, IDT) EN 1541:2001 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначення формальдегіду у водній витяжці чинний 2017-10-01 9 2017-08-07 № 213 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 20187:2017 (EN 20187:1993, IDT; ISO 187:1990, IDT) EN 20187:1993, ISO 187:1990 Папір, картон і целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціювання і випробування та процедури для моніторингу атмосфери і кондиціювання зразків чинний 2017-10-01 21 2017-08-31 № 253, 2017-09-05 № 260 зміна до № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 27213:2017 (EN 27213:1993, IDT; ISO 7213:1981, IDT) EN 27213:1993, ISO 7213:1981 Целюлоза. Відбирання проб для випробування чинний 2017-10-01 8 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 1974:2017 (EN ISO 1974:2012, IDT;ISO 1974:2012, IDT) EN ISO 1974:2012, ISO 1974:2012 Папір. Метод визначення опору роздиранню (метод Эльмендорфа) чинний 2017-10-01 23 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 3035:2017 (EN ISO 3035:2011, IDT; ISO 3035:2011, IDT) EN ISO 3035:2011, ISO 3035:2011 Картон гофрований. Метод визначення опору площинному стисненню чинний 2017-10-01 18 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 5267-1:2017 (EN ISO 5267-1:2000, IDT;ISO 5267-1:1999, IDT) EN ISO 5267-1:2000, ISO 5267-1:1999 Целюлоза. Визначення здатності до зневоднення. Частина 1. Метод Шоппера—Ріглера чинний 2017-10-01 15 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 5269-1:2017 (EN ISO 5269-1:2005, IDT; ISO 5269-1:2005, IDT) EN ISO 5269-1:2005, ISO 5269-1:2005 Целюлоза. Готування лабораторних листів для фізичних випробувань. Частина 1. Загальний метод формування чинний 2017-10-01 16 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 7263:2017 (EN ISO 7263:2011, IDT; ISO 7263:2011, IDT) EN ISO 7263:2011, ISO 7263:2011 Папір для гофрування. Метод визначення опору площинному стисненню після лабораторного гофрування чинний 2017-10-01 18 ДСТУ EN ISO 7263:2008 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-1:2017 (EN ISO 12625-1:2011, IDT; ISO 12625-1:2011, IDT) EN ISO 12625-1:2011, ISO 12625-1:2011 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 1. Загальна настанова щодо термінів чинний 2017-10-01 52 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-7:2017 (EN ISO 12625-7:2014, IDT; ISO 12625-7:2014, IDT) EN ISO 12625-7:2014, ISO 12625-7:2014 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 7. Визначення оптичних властивостей. Вимірювання яскравості та кольору за допомогою D65/10º (зовнішнє денне світло) чинний 2017-10-01 21 ДСТУ EN 12625-7:2004 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-11:2017 (EN ISO 12625-11:2012, IDT; ISO 12625-11:2012, IDT) EN ISO 12625-11:2012, ISO 12625-11:2012 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 11. Визначення опору продавлюванню кулькою у вологому стані чинний 2017-10-01 19 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-12:2017 (EN ISO 12625-12:2010, IDT; ISO 12625-12:2010, IDT) EN ISO 12625-12:2010, ISO 12625-12:2010 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 12. Визначення межі міцності на розрив перфорованих ліній. Розрахунок ефективності перфорації чинний 2017-10-01 24 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-15:2017 (EN ISO 12625-15:2015, IDT; ISO 12625-15:2015, IDT) EN ISO 12625-15:2015, ISO 12625-15:2015 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 15. Визначення оптичних властивостей. Вимірювання яскравості та кольору з освітлювачем С/2º (внутрішнє денне освітлення) чинний 2017-10-01 21 2017-08-31 № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 12625-16:2017 (EN ISO 12625-16:2015, IDT; ISO 12625-16:2015, IDT) EN ISO 12625-16:2015, ISO 12625-16:2015 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 16. Визначення оптичних властивостей. Непрозорість (паперова підкладка). Метод дифузного відбиття чинний 2017-10-01 20 2017-08-31 № 253, 2017-09-19 № 288 зміна до № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 5267-1:2017/Поправка № 1:2017 (EN ISO 5267-1:2000/AC:2002, IDT; ISO 5267-1:1999/Cor.1:2001, IDT) EN ISO 5267-1:2000/AC:2002, ISO 5267-1:1999/Cor.1:2001 Целюлоза. Визначення здатності до зневоднення. Частина 1. Метод Шоппера—Ріглера чинний 2017-10-01 4 2017-08-31 № 253, 2017-09-05 №260 зміна до № 253 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ ГОСТ ISO 287:2018 (ГОСТ ISO 287-2014, IDT;ISO 287:2009, IDT) ГОСТ ISO 287-2014; ISO 287:2009 Папір та картон. Визначення вологості продукції в партії. Метод висушування в сушильній шафі чинний 2019-01-01 13 ГОСТ 13525.19-91 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ ГОСТ 1760:2018 (ГОСТ 1760-2014, IDT) ГОСТ 1760-2014 Підпергамент. Технічні умови чинний 2019-01-01 13 ГОСТ 1760-86 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ ГОСТ 21444:2018 (ГОСТ 21444-2016, IDT) ГОСТ 21444-2016 Папір крейдований. Технічні умови чинний 2019-01-01 16 ГОСТ 21444-75 2018-12-13 № 485 ru Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ ISO 2471:2018 (ISO 2471:2008, IDT) ISO 2471:2008 Папір та картон. Визначення непрозорості (паперова підкладка) методом дифузного відбиття чинний 2019-01-01 15 2018-12-19 № 517 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 535:2019 (EN ISO 535:2014, IDT; ISO 535:2014, IDT) EN ISO 535:2014; ISO 535:2014 Папір та картон. Визначення водопоглинання. Метод Кобба чинний 2019-12-01 18 2019-11-13 № 350 en Підтвердження ТК 37 2010/35/EU
85.060 ДСТУ ISO 535:2019 (ISO 535:1991, IDT) ISO 535:1991 Папір та картон. Визначення водопоглинання. Метод Кобба чинний 2019-12-01 13 2019-11-13 № 350 en Підтвердження ТК 37 2010/35/EU
85.060 ДСТУ 7798:2021 Папір для гофрування. Технічні умови Цей стандарт поширюється на папір для гофрування, призначений для виготовлення гофрованого шару гофрованого картону. чинний 2022-05-01 17 ДСТУ 7798:2015 2021-10-28 № 380 ua ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 1924-2:2022 (EN ISO 1924-2:2008, IDT; ISO 1924-2:2008, IDT) EN ISO 1924-2:2008; ISO 1924-2:2008 Папір і картон. Визначення властивостей розтягування. Частина 2. Метод постійної швидкості подовження (20 мм/хв) набуде чинності 2023-12-31 22 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ CWA 17433:2022 (CWA 17433:2019, IDT) CWA 17433:2019 Картування майбутніх потреб стандартизації в секторі паперу та картону для застосування в контакті з харчовими продуктами набуде чинності 2023-12-31 55 2022-12-28 № 285 en Підтвердження без ТК
85.060 ДСТУ EN 17545:2022 (EN 17545:2021, IDT) EN 17545:2021 Папір і картон. Визначення складу паперу та картону для вторинної переробки за методом гравіметричного аналізу набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 536:2022 (EN ISO 536:2020, IDT; ISO 536:2019, IDT) EN ISO 536:2020; ISO 536:2019 Папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 534:2022 (EN ISO 534:2011, IDT; ISO 534:2011, IDT) EN ISO 534:2011; ISO 534:2011 Папір і картон. Визначення товщини, щільності та питомого об’єму набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ CEN/TS 17497:2022 (CEN/TS 17497:2020, IDT) CEN/TS 17497:2020 Целюлоза, папір та картон. Визначення бісфенолу А в екстрактах паперу та картону набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 16418:2022 (EN 16418:2014, IDT) EN 16418:2014 Папір і картон. Визначення цитотоксичності водних екстрактів за допомогою метаболічно компетентної лінії клітин гепатоми (HepG2) набуде чинності 2023-12-31 21 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ 9245:2023 Картон гофрований. Технічні умови Цей стандарт поширюється на гофрований картон, призначений для виготовлення тари (ящиків, коробок, лотків, виробів складної конфігурації тощо) та допоміжних пакувальних засобів (вкладок, ґраток, обичайок, прокладок, амортизаторів) для транспортування та зберігання різних видів товарів. Стандарт не поширюється на спеціально оброблений картон. набуде чинності 2024-04-01 2023-08-10 № 195 ua ТК 37
85.060 ДСТУ EN 14086:2022 (EN 14086:2003, IDT) EN 14086:2003 Папір і картон. Вимірювання дзеркального блиску. Блиск 45° за допомогою паралельного променя, метод DIN набуде чинності 2023-12-31 16 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 17085:2022 (EN 17085:2019, IDT) EN 17085:2019 Папір і картон. Процедури відбирання зразків паперу та картону для повторного перероблення набуде чинності 2023-12-31 12 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 17163:2022 (EN 17163:2019, IDT) EN 17163:2019 Целюлоза, папір і картон. Визначення первинних ароматичних амінів (ПАА) у водному екстракті методом РХ-МС набуде чинності 2023-12-31 17 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ EN 643:2022 (EN 643:2014, IDT) EN 643:2014 Папір і картон. Європейський перелік стандартних сортів паперу та картону для повторного перероблення набуде чинності 2023-12-31 17 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.060 ДСТУ 7798:2015 Папір для гофрування. Технічні умови не чинний 2016-04-01 2022-05-01 15 ГОСТ 7377-85 2021-10-28 № 380 2015-06-22 № 61 10-2021 ua ТК 37
85.060 ДСТУ EN ISO 7263:2008 EN ISO 7263:1995 Папір для гофрування. Метод визначення опору площинному стисненню після лабораторного гофрування не чинний 2011-01-01 2017-10-01 10 ГОСТ 20682-75 2017-08-31 № 253 2008-12-30 № 519 8-2017 ua Переклад ТК 120
85.060 ГОСТ 1641-75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение не чинний 1977-01-01 2017-07-01 9 (1-VI-83),(2-I-85),(3-VIII-86),(4-ХI-89) ГОСТ 1641-64 2015–08–21 № 101, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-07-01 8–2015, 4-2017 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 7500-85 Бумага и картон. Методы определения состава по волокну не чинний 1987-01-01 2019-01-01 28 ГОСТ 7500-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 7687-88 Бумага и картон. Метод определения числа вкраплений железа и меди не чинний 1988-07-01 2019-01-01 4 ГОСТ 7687-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 7691-81 Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение не чинний 1982-07-01 2017-07-01 9 (1-VII-87), (2-VII-92) ГОСТ 7691-75 2015–08–21 № 101, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-07-01 8–2015, 4-2017 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 8049-62 Бумага. Штриховой метод определения степени проклейки не чинний 1963-01-01 2019-01-01 5 (1-Х-84),(2-V-89) ГОСТ 8049-56 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 8434-77 Бумага. Метод определения массовой доли мышьяка не чинний 1978-01-01 2019-01-01 7 (1-I-83),(2-ХI-87) ГОСТ 8434-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 8874-80 Бумага. Методы определения прозрачности и непрозрачности не чинний 1981-01-01 2019-01-01 11 (1-VIII-85),(2-VIII-90) ГОСТ 8874-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 9955-62 Картон. Метод определения пластической деформации не чинний 1963-01-01 2019-01-01 4 (1-ХI-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 12057-81 Бумага и картон. Методы определения линейной деформации не чинний 1982-07-01 2019-01-01 10 (1-IV-87),(2-II-91) ГОСТ 12057-76, ГОСТ 13648.3-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 12524-78 Бумага. Метод определения содержания свободного хлора не чинний 1978-07-01 2019-01-01 5 (1-ХII-82),(2-II-88) ГОСТ 12524-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 12603-67 Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости капельным способом не чинний 1967-07-01 2019-01-01 6 (1-VIII-77),(2-VIII-82),(3-V-87),(4-VII-90) ГОСТ 7583-55 в части разд. V 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 12604-77 Бумага. Метод определения впитываемости при полном погружении не чинний 1978-07-01 2019-01-01 5 (1-I-83),(2-II-88) ГОСТ 12604-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 12783-91 Бумага. Метод определения коэффициента электрического сопротивления не чинний 1993-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 12783-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 12921-80 Бумага и картон. Метод определения лоска не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 12921-67 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13346-72 Бумага и картон. Метод определения массовой доли свинца не чинний 1973-01-01 2019-01-01 5 (1-IХ-79),(2-Х-84),(3-VIII-89) ГОСТ 13346-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.4-68 Бумага и картон. Метод определения сортности не чинний 1970-01-01 2019-01-01 3 (1-V-78),(2-VIII-82),(3-VI-84),(4-Х-87) ГОСТ 7501-56 в части разд. I и II 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.5-68 Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов не чинний 1969-01-01 2019-01-01 2 (1-VI-83),(2-Х-87) ГОСТ 7501-56 в части разд. III, ГОСТ 13648.8-73 в части разд. 1 и 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.6-68 Бумага и картон. Метод определения потери механической прочности при нагревании не чинний 1969-01-01 2019-01-01 2 (1-III-78), (2-VII-82), (3-VI-89) ГОСТ 7497-55 в части разд. VIII 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.7-68 Бумага и картон. Метод определения влагопрочности не чинний 1970-01-01 2019-01-01 3 (1-III-82), (2-VI-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.9-68 Бумага. Метод определения дырчатости не чинний 1969-07-01 2019-01-01 2 (1-VIII-82),(2-III-88) ГОСТ 7689-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.10-78 Бумага. Метод определения массовой доли меди не чинний 1979-01-01 2019-01-01 3 (1-I-83),(2-Х-88) ГОСТ 13525.10-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.13-69 Бумага. Методы определения жиропроницаемости не чинний 1970-01-01 2019-01-01 6 (1-III-78),(2-ХI-82),(3-IХ-87),(4-VII-89) ГОСТ 7581-55 в части разд. I-III 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.14-77 Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости не чинний 1978-07-01 2019-01-01 6 (1-VIII-82), (2-VI-86), (3-II-88) ГОСТ 13525.14-69 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.16-69 Бумага. Метод определения скручиваемости при одностороннем смачивании не чинний 1970-07-01 2019-01-01 5 (1-ХI-77),(2-Х-82),(3-Х-87),(4-ХII-92) ГОСТ 7688-55 в части разд. III 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.18-70 Бумага. Метод определения промокаемости не чинний 1971-07-01 2019-01-01 3 (1-VIII-83),(2-VIII-88) ГОСТ 7583-55 в части разд. II 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.19-91 Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу не чинний 1993-01-01 2019-01-01 14 ГОСТ 13525.19-71 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13525.21-75 Бумага и картон. Метод определения скручиваемости на воздухе не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-IХ-85), (2-VIII-90) ГОСТ 7688-55 в части разд. I и II 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 13648.1-78 Картон. Метод определения деформации при сжатии не чинний 2018-01-25 2019-01-01 3 (1-Х-84) ГОСТ 13648.1-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13648.2-68 Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VII-83),(2-VIII-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 13648.6-86 Бумага и картон. Метод определения сопротивления расслаиванию не чинний 1988-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 13648.6-82 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 17586-80 Бумага. Термины и определения не чинний 1981-07-01 2019-01-01 26 (1-IV-91) ГОСТ 17586-72 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 17926-80 Картон и фибра. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 ГОСТ 17926-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 19088-89 Бумага и картон. Термины и определения дефектов не чинний 1990-07-01 2019-01-01 11 ГОСТ 19088-79 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 21956-88 Бумага и картон фильтровальные. Метод определения герметичности не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 ГОСТ 21956-82 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 24356-80 Бумага. Метод определения печатных свойств не чинний 1982-01-01 2019-01-01 15 (1-ХI-86) ГОСТ 20807-75, ГОСТ 17396-72 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 25099-82 Бумага и картон фильтровальные. Метод определения сопротивления потоку воздуха не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-IV-88) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.060 ГОСТ 27015-86 Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема не чинний 1988-01-01 2019-01-01 8 ГОСТ 13199-67 в части методов определения толщины, плотности и удельного объема, ГОСТ 12432-77 в части методов определения толщины, плотности и удельного объема 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.060 ГОСТ 29314-92 (ИСО 478-74) Бумага. Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов основного ряда ИСО-А не чинний 1994-01-01 2018-01-01 3 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
85.060 ГОСТ 29331-92 (ИСО 5630-4-86) Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 4. Сухая тепловая обработка при температуре 120 или 150 °С не чинний 1993-07-01 2018-01-01 5 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
85.060, 85.080.01 ДСТУ 3529-97 (ГОСТ 21102-97) ГОСТ 21102-97 Папір та картон. Методи визначення розмірів і косості аркуша чинний 1999-07-01 11 ГОСТ 21102-80 1997-03-31 № 161 затверджено,1998-02-27 № 125 надано чинності ua
85.060, 85.080.01 ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы не чинний 1968-01-01 2019-01-01 4 (2-VIII-67),(3-IV-81),(4-I-86),(5-ХI-89) ОСТ 5115 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.060, 85.080.30 ДСТУ 3561-97 (ГОСТ 20683-97); (ISO 3037-1994) ISO 3037:1994, ГОСТ 20683-97 (ИСО 3037-94) Картон тарний. Метод визначення опору торцевому стисненню чинний 1999-07-01 10 ГОСТ 20683-75 1997-05-26 № 298 затверджено,1998-02-27 № 125 встановлено термін чинності ua Переклад
85.060, 85.080.99 ДСТУ ГОСТ 8702:2009 ГОСТ 8702-2005 Шпалери, кольоровий папір, картон і вироби з них. Методи визначення стійкості фарбування до дії світла в умовах штучного освітлення (ксенонова лампа) чинний 2009-07-01 14 ГОСТ 8702-88 2009-02-16 № 72 ru,ua Передрук
85.080 ДСТУ 7770:2015 Матеріали фільтрувальні. Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови Цей стандарт поширюється на фільтрувальний картон, призначений для фільтрування виноробної, пиво безалкогольної, лікеро-горілчаної продукції та компонентів, які використовують під час їхнього виробництва. чинний 2016-04-01 15 ГОСТ 12290-89 2015-06-22 № 61 ua ТК 23
85.080 ДСТУ 8862:2019 Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови чинний 2020-07-01 19 ДСТУ 4267:2003 2019-06-24 № 175, 2020-06-03 № 107 зміна до № 175 ua ТК 37
85.080 ДСТУ EN 12858:2022 (EN 12858:1999, IDT) EN 12858:1999 Папір. Папір для друку та діловий папір. Вимоги до рулонного паперу набуде чинності 2023-12-31 7 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.080.01 ДСТУ EN 12625-7:2004 EN 12625-7:2000 Папір санітарно-гігієнічного призначення і вироби з нього. Частина 7. Визначення оптичних властивостей не чинний 2005-07-01 2017-10-01 11 2017-08-31 № 253 2004-04-30 № 85 8-2017 ua Переклад ТК 37
85.080.01 ГОСТ 6658-75 Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение не чинний 1977-01-01 2019-01-01 7 (1-VI-81),(2-ХII-85),(3-III-91),(4-II-93) ГОСТ 6658-64 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.01 ГОСТ 19112-78 Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения не чинний 2018-01-25 2019-01-01 16 ГОСТ 19112-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.01 ГОСТ 21444-75 Бумага мелованная. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 11 (1-ХI-80),(2-III-84),(3-VII-89) ГОСТ 5438-58, ГОСТ 9363-60 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.01 ГОСТ 21479-87 Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования не чинний 1988-07-01 2018-01-01 9 (1-Х-91) ГОСТ 21479-76 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
85.080.10 ДСТУ EN 12281:2008 EN 12281:2002 Папір для друкування й канцелярський. Вимоги до копіювального паперу, застосовного в процесі перенесення зображення сухим тонером чинний 2010-01-01 16 2008-12-22 № 489 ua Переклад ТК 37
85.080.10 ДСТУ EN 12283:2008 EN 12283:2002 Папір для друкування й канцелярський. Метод визначення адгезії тонера чинний 2010-01-01 2008-12-22 № 489 ua Переклад
85.080.10 ДСТУ ISO 14968:2008 ISO 14968:1999 Папір канцелярський форматний. Метод визначення скручуваності у стосі аркушів чинний 2010-01-01 10 2008-12-22 № 489 ua Переклад ТК 37
85.080.10 ДСТУ ISO 22414:2008 ISO 22414:2004 Папір канцелярський форматний. Метод визначення якості крайки чинний 2010-01-01 10 2008-12-22 № 489 ua Переклад ТК 37
85.080.10 ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007, IDT; ISO 216:2007, IDT) EN ISO 216:2007; ISO 216:2007 Папір писальний та окремі види друкованої продукції. Споживчі формати. Класи А, Б та зазначення машинного напрямку чинний 2019-01-01 18 2018-12-19 № 513 en Підтвердження ТК 37
85.080.10 ДСТУ CEN/TS 17217:2022 (CEN/TS 17217:2018, IDT) CEN/TS 17217:2018 Поштові послуги. Реверс конверта. Вимоги до дизайну та друку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
85.080.10 ГОСТ 1342-78 Бумага для печати. Размеры не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VII-88) ГОСТ 1342-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua ТК 37
85.080.10 ГОСТ 6656-76 Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-II-82),(2-Х-87) ГОСТ 6656-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.10 ГОСТ 6861-73 Бумага писчая цветная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-VI-81),(2-III-83),(3-VII-87),(4-VIII-88) ГОСТ 6861-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.10 ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия не чинний 1989-01-01 2019-01-01 8 (1-II-90),(2-II-92),(3-VIII-92) ГОСТ 18510-73, ГОСТ 12050-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.10 ГОСТ 29315-92 (ИСО 217-74) Бумага писчая и печатная чистая. Способ обозначения размеров и направления отлива не чинний 1993-07-01 2018-01-01 3 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua
85.080.20 ДСТУ 2488-94 Основа копіювального паперу. Технічні умови чинний 1995-07-01 10 ОСТ 13-108-82 1994-05-24 № 119 ru,ua
85.080.20 ДСТУ EN ISO 12625-17:2022 (EN ISO 12625-17:2021, IDT; ISO 12625-17:2021, IDT) EN ISO 12625-17:2021; ISO 12625-17:2021 Папір санітарно-гігієнічної призначеності та вироби з нього. Частина 17. Визначення розчинності у воді набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 37
85.080.20 ГОСТ 5709-86 Бумага для сигарет. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-VII-90),(2-I-92) ГОСТ 5709-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.20 ГОСТ 13525.20-74 Бумага мундштучная. Метод определения упругости не чинний 1976-01-01 2019-01-01 4 (1-V-85),(2-IХ-90) ГОСТ 7497-55 в разд. I, VII 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.20, 65.160 ГОСТ 3479-85 Бумага папиросная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-VII-89),(2-VI-91) ГОСТ 3479-75 2015-12-14 № 184 скасовано повністю 12-2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 22186-93 (ИСО 3034-75) ГОСТ 22186-93 (ИСО 3034-75) Картон гофрированный. Метод определения толщины чинний 2000-09-01 6 ГОСТ 22186-76 2000-03-07 № 225 ru
85.080.30 ГОСТ 1933-73 Картон калиброванный. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 8 (1-III-80),(2-IХ-84),(3-V-89) ГОСТ 1933-42 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 2850-80 Картон асбестовый. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-I-85),(2-III-90) ГОСТ 2850-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 3246-84 Картон жаккардовый. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-V-90) ГОСТ 3246-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 6659-83 Картон обивочный водостойкий. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-V-88),(2-VIII-89) ГОСТ 6659-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 6722-75 Картон фильтровальный технический. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 5 (1-III-80),(2-IХ-85),(3-VI-90) ГОСТ 6722-65 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 11 ГОСТ 7376-84 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 7420-89 Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 8 (1-III-91) ГОСТ 7420-78 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.30 ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия не чинний 1978-01-01 2019-01-01 7 (1-VIII-83),(2-IХ-88) ГОСТ 7950-71, ТУ 81-04-60-71 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 8618-86 Картон для стереотипных матриц. Технические условия не чинний 1988-01-01 2019-01-01 6 (1-II-90) ГОСТ 8618-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 8740-85 Картон облицовочный. Технические условия не чинний 1987-01-01 2019-01-01 6 (1-II-90),(2-ХI-90) ГОСТ 8740-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 9186-76 Картон обувной и детали из него. Правила приемки и методы испытаний не чинний 1977-01-01 2019-01-01 10 (1-VII-81),(2-VI-86),(3-IV-91) ГОСТ 9186-59, ОСТ 17-19-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 9187-74 Картон обувной. Метод определения жесткости и изгибостойкости при статическом изгибе не чинний 1976-01-01 2019-01-01 7 (1-IХ-85) ГОСТ 9187-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 9188-75 Картон обувной. Метод определения истираемости во влажном состоянии не чинний 1976-01-01 2019-01-01 6 (1-IХ-85) ГОСТ 9188-59 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия не чинний 1996-01-01 2019-01-01 11 ГОСТ 9542-87, ГОСТ 4.421-86 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия не чинний 1991-01-01 2017-05-01 12 (1-ІПС4-2007) ГОСТ 12290-80 2015–06–22 № 61, 2017-04-27 № 94 скасовано з 2017-05-01 6-2015, 4-2017 ru,ua ТК 37
85.080.30 ГОСТ 20376-74 Картон термоизоляционный прокладочный. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-III-81),(2-IХ-85),(3-VII-90) ГОСТ 10368-68, кроме п. 15 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 20681-75 Картон гофрированный. Метод определения сопротивления плоскостному сжатию (FСТ) не чинний 1976-01-01 2019-01-01 5 (1-VIII-82), (2-VII-87) ГОСТ 11193-65 в части разд. 2 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.30 ГОСТ 22351-77 Картон чемоданный. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-VI-79),(2-I-83),(3-IV-85),(4-IХ-87),(5-IV-92) ГОСТ 10367-63, кроме марок, предусматривающих требования к продукции с государственным Знаком качества 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.30 ГОСТ 22981-78 Картон гофрированный. Метод определения сопротивления расслаиванию не чинний 1979-01-01 2019-01-01 7 (1-VII-83), (2-VII-87) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.30 ГОСТ 24311-80 Картон для радиозондов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-ХII-84),(2-V-90) ГОСТ 5.1339-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ДСТУ 2982-95 Матеріал личкувальний на основі паперу, просиченого повнотвердною смолою. Загальні технічні умови чинний 1996-01-01 13 1995-01-25 № 31 ru,ua ТК 151
85.080.99 ДСТУ 4736:2007 Зошити шкільні. Технічні умови Цей стандарт поширюється на зошити шкільні з кількістю аркушів 12, 18 та 24, що призначені для використовування у навчально-виховному процесі в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах України всіх ступенів, типів та рівнів, як допоміжні засоби навчання. Зошити шкільні треба виготовляти з матеріалів, дозволених Головним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. чинний 2007-07-01 19 ГОСТ 12063-80 2007-02-26 № 40 ua ТК 37
85.080.99 ДСТУ ГОСТ 6749:2006 ГОСТ 6749-2005 Папір-основа для шпалер. Технічні умови чинний 2007-10-01 14 ГОСТ 6749-86 2006-12-26 № 373 ru,ua Передрук
85.080.99 ДСТУ ГОСТ 6810:2004 (ЕН 233-89) ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Шпалери. Технічні умови чинний 2004-09-01 30 (1-ІІІ-2006),2-8-2013 ГОСТ 6810-86 2004-07-05 № 131,2013-08-22 № 1010 (зміна № 2) ru,ua Передрук
85.080.99 ДСТУ ГОСТ 30834:2007 EN 235:1989,ГОСТ 30834-2002 (EН 235-89) Шпалери. Визначення і графічні символи чинний 2008-01-01 14 2007-08-01 № 173 ru,ua Передрук
85.080.99 РСТ УССР 1559-79 Книжки для записів спеціального призначення. Загальні технічні умови чинний 1979-07-01 14 1-2-85,2-2-90 РСТ УССР 1559-73 1979-03-30 № 24 ru,ua
85.080.99 РСТ УССР 1862-79 Альбоми нумізмата. Технічні умови чинний 1980-07-01 13 1-2-85,2-2-90 1979-10-12 № 73 ru,ua
85.080.99 ГОСТ 7826-93 ГОСТ 7826-93 Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов. Общие технические условия чинний 2000-01-01 19 (1-ІПС9-2003) ГОСТ 7826-82 1999-06-17 № 338 ru НОС
85.080.99 ДСТУ 4266:2022 Папір туалетний із макулатури. Технічні умови Цей стандарт поширюється на папір туалетний із макулатури, призначений для виготовлення виробів санітарно-побутової призначеності – рулончиків паперу туалетного. Національний стандарт розроблено з метою створення національного уніфікованого нормативного документу для оцінки якості паперу з переліком вимог, які відповідають сучасному науково-технічному рівню та забезпечують потреби споживачів у високоякісному екологічно чистому папері для використання в побуті. В розробленому стандарті регламентовані фізико-механічні показники, показники безпеки (санітарно-хімічні та мікробіологічні) для паперу туалетного із макулатури. чинний 2022-10-01 11 ДСТУ 4266:2003 2022-01-26 № 21 ua ТК 37
85.080.99 ДСТУ 4266:2003 Папір туалетний із макулатури. Технічні умови не чинний 2004-07-01 2022-10-01 16 7-2004*, 1-8-2013, 2-11-2016 2022-01-26 № 21 2003-12-08 № 225, 2013-08-22 № 1010 (зміна № 1), 2016-11-15 № 382 (зміна № 2) 1-2022 ua ТК 37
85.080.99 ДСТУ 4267:2003 Рулончики паперу туалетного із макулатури. Технічні умови не чинний 2004-07-01 2020-07-01 11 1-8-2013 2019-06-24 № 175 2003-12-08 № 225,2013-08-22 № 1010 (зміна № 1) 6-2019 ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 7 (1-V-79),(2-I-84),(3-ХII-88),(4-IХ-91) ГОСТ 334-56 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 489-88 Бумага копировальная. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 10 (1-II-92) ГОСТ 489-82 2015-12-25 № 209 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 5 (1-V-79),(2-Х-84),(3-VI-89) ГОСТ 597-56 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 744-77 Бумага мундштучная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-IХ-83),(2-IХ-88),(3-VII-89),(4-I-92) ГОСТ 744-67, ГОСТ 5.1585-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 876-73 Бумага патронная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (2-V-78),(3-II-79),(4-I-80),(5-Х-86),(6-ХII-90) ГОСТ 876-56 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 891-75 Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 6 (1-V-79),(2-V-82),(3-VI-85),(4-VII-87),(5-II-90) ГОСТ 891-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-ХII-90) ГОСТ 892-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 1339-79 Бумага картографическая. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-IХ-85),(2-Х-90) ГОСТ 1339-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 3553-87 Бумага телефонная. Технические условия не чинний 1989-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 3553-73 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 6445-74 Бумага газетная. Технические условия не чинний 1975-01-01 2019-01-01 7 (1-V-81), (2-V-82), (3-Х-83), (4-III-85), (5-IХ-88), (6-IV-89), (7-ХII-90) ГОСТ 6445-53 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 6657-77 Бумага почтовая. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-I-83),(2-IX-88),(3-VII-90) ГОСТ 6657-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 6662-73 Бумага для патронирования. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 6 (1-III-77),(2-ХI-82),(3-VI-88),(4-IV-92) ГОСТ 6662-53 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 6742-79 Бумага форзацная. Технические условия не чинний 1980-01-01 2019-01-01 6 (1-II-84),(2-VII-87),(3-VII-89) ГОСТ 6742-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 6999-85 Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 4 (1-III-90) ГОСТ 6999-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7271-74 Бумага для почтовых документов. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (1-Х-80),(2-Х-84),(3-VII-87),(4-Х-90) ГОСТ 7271-54 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7277-77 Бумага рисовальная. Технические условия не чинний 2018-01-26 2019-01-01 7 (1-VII-77),(2-II-83),(3-III-88),(4-Х-90) ГОСТ 7277-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7362-78 Бумага перфокарточная. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 7 (1-VII-81),(2-V-82),(3-ХII-83),(4-VI-86),(5-VII-89) ГОСТ 7362-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7377-85 Бумага для гофрирования. Технические условия не чинний 1987-01-01 2019-01-01 11 (1-V-90),(2-III-91),(3-IХ-91) ГОСТ 7377-69 2015–06–22 № 61 6-2015 ru,ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7584-89 Бумага лабораторная фильтровальная. Методы определения фильтрующей и разделительной способности не чинний 1990-04-01 2019-01-01 5 ГОСТ 7584-77 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия не чинний 1988-01-01 2019-01-01 11 (1-V-88),(2-IV-89),(3-VII-89) ГОСТ 7625-55 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ru,ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 7717-88 Бумага диаграммная. Технические условия не чинний 1990-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 7717-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 8589-75 Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 6 (1-VIII-81),(2-VI-86),(3-VII-88),(4-IV-91) ГОСТ 8589-57 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. Технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 7 ГОСТ 9094-83 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 9095-89 Бумага для печати типографская. Технические условия не чинний 1990-07-01 2019-01-01 7 ГОСТ 9095-83, ГОСТ 7317-78 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 9168-80 Бумага для глубокой печати. Технические условия не чинний 1982-01-01 2019-01-01 5 (1-ХII-86),(2-IV-89),(3-IХ-91) ГОСТ 9168-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 9995-75 Бумага-основа для переплетного материала. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 6 (1-VI-81),(2-ХII-85),(3-IХ-91) ГОСТ 9995-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 10015-87 Бумага гуммированная для переводных изображений. Технические условия не чинний 1989-01-01 2019-01-01 7 ГОСТ 6291-73, ГОСТ 10015-75 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 10127-75 Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок. Технические условия не чинний 1977-01-01 2019-01-01 8 (1-II-82),(2-ХII-84),(3-IV-89),(4-I-92) ГОСТ 10127-62 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 11836-76 Бумага для билетов. Технические условия не чинний 1978-01-01 2019-01-01 6 (1-II-81),(2-VIII-87) ГОСТ 11601-65, ГОСТ 11836-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 11945-78 Трубки фибровые. Технические условия не чинний 1979-01-01 2019-01-01 12 (1-V-83),(2-VIII-88),(3-VI-89) ГОСТ 11945-68 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия не чинний 1978-01-01 2019-01-01 6 (1-VI-78),(2-III-82),(3-IХ-87),(4-IХ-89) ГОСТ 12026-66, ГОСТ 5.636-70 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 12051-76 Бумага обложечная тетрадная. Технические условия не чинний 1978-01-01 2019-01-01 5 (1-III-82),(2-VI-85),(3-Х-87),(4-IV-89) ГОСТ 12051-66 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 12456-83 Фибра для шлифовальных дисков. Технические условия не чинний 1984-01-01 2019-01-01 6 (1-Х-88) ГОСТ 12456-67 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 13309-90 Тетради общие. Технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 8 (1-ХI-90),(2-VI-91) ГОСТ 13309-79 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 14613-83 Фибра. Технические условия не чинний 1985-01-01 2019-01-01 16 (1-ХI-85),(2-VII-89),(3-V-91) ГОСТ 14613-69 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 17914-72 Обложки для длительных сроков хранения. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-IХ-80),(2-I-83) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 18277-90 Бумага-основа для шлифовальной шкурки. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 10 (1-Х-92) ГОСТ 18277-72 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 19344-73 Бумага для каталогов и карточек. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 8 (2-VI-77), 3-VIII-83), (4-VII-87), (5-VIII-88) 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 19493-74 Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия. не чинний 1975-01-01 2019-01-01 7 (1-VI-78),(2-ХII-79),(3-IХ-84),(4-V-89) 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 19625-83 Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 9 (1-V-89),(2-ХII-89) ГОСТ 19625-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37
85.080.99 ГОСТ 20283-89 Бумага обложечная. Технические условия не чинний 1991-01-01 2019-01-01 5 ГОСТ 20283-74 2015-11-05 № 146, 2015-12-25 № 209, з наказу № 146 ДСТУ вилучено наказом 2016-03-04 № 64 11-2015, 12-2015, 1-3-2016 ru,ua ТК 37
85.080.99 ГОСТ 20358-78 Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия не чинний 2018-01-25 2019-01-01 11 (1-III-84),(2-ХII-86) ГОСТ 20358-74 2015–12–14 № 184 скасовано повністю 12–2015 ua,ru ТК 37