Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

91.010, 01.120 ДСТУ CEN/CLC Guide 28:2022 (CEN/CLC Guide 28:2014, IDT) CEN/CLC Guide 28:2014 Рекомендації щодо публічного доступу до Єврокодів та їхніх національних додатків і гармонізованих європейських стандартів відповідно до Регламенту щодо будівельних виробів набуде чинності 2023-12-31 13 2022-12-28 № 285 en Підтвердження
91.010.01 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Настанова. Керівний документ L щодо застосування єврокодів чинний 2008-07-01 46 2007-12-12 № 357 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) Директиви стосовно будівельних виробів чинний 2008-07-01 13 2007-12-12 № 357 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ Б А.3.2-13:2011 ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD) чинний 2012-12-01 20 ГОСТ 12.1.013-78 2011-12-29 № 405 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT) EN ISO 12006-2:2020; ISO 12006-2:2015 Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації У цьому стандарті визначено структуру розроблення систем класифікації, застосовних у сфері будівництва. У ньому наведено групу рекомендованих назв класифікаційних таблиць для ранжування інформаційних об’єктів за класами відповідно до конкретних аспектів, наприклад, за формою чи функцією, з відповідними визначеннями. У стандарті показано взаємозв’язки між класами об’єктів у класифікаційних таблицях, між серіями у системах та підсистемах, наприклад, в інформаційній моделі будівлі. У цьому стандарті не надано повнофункціональної робочої системи класифікації, а також не охоплено усього змісту таблиць, проте в ньому наведено приклади. Стандарт призначений для використання організаціями, які розробляють та публікують класифікаційні системи та таблиці, що відповідно до місцевих особливостей можуть різнитися в деталях. Однак, якщо під час розроблення національних систем та таблиць класифікації буде застосовано цей стандарт, то це сприятиме їхній гармонізації. Цей стандарт може бути застосовано до усього життєвого циклу будівельних об’єктів, включно зі складанням завдання на проєктування/опису проєктних рішень, процесами проєктування, документування, зведення, експлуатації та технічного обслуговування, а також знесення. Стандарт застосовний до будь-яких будівельних об’єктів — для будівель, лінійних об’єктів та інших споруд інфраструктури, а також для виконання робіт із благоустрою прилеглих територій. чинний 2020-04-01 2022-10-01 33 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en,ua Підтвердження,Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) EN ISO 16757-1:2019; ISO 16757-1:2015 Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель чинний 2020-04-01 44 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-2:2020 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) EN ISO 16757-2:2019; ISO 16757-2:2016 Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри чинний,буде скасовано 2020-04-01 2024-03-01 93 2023-06-19 № 142 2020-03-18 № 74 6-2023 en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO/TS 12911:2020 (ISO/TS 12911:2012, IDT) ISO/TS 12911:2012 Структура стандартів будівельного інформаційного моделювання (BIM) У цьому стандарті встановлено вимоги щодо структурованих положень документів, призначених для оцінювання відповідності будівельного інформаційного моделювання (BIM) до установлюваних технічних умов. Зазначені вимоги щодо структури стандарту застосовні до моделювання будівель та споруд, а також пов’язаних із ними об’єктів будівництва будь-якого рівня складності, зокрема, від груп об’єктів нерухомості на одному або кількох будівельних майданчиках і до окремих невеликих об’єктів будівництва у складі будь-якої системи, підсистеми, до складових компонентів або елементів. Цей стандарт може бути застосовано до об’єктів нерухомості будь-якого типу, зокрема, до більшості об’єктів інфраструктури та громадських будівель, обладнання та матеріалів. Процеси BIM застосовні до портфеля активів, об’єкта будівництва чи його компонента протягом усього життєвого циклу, який може охоплювати період від початку реалізації проекту до виведення з експлуатації об’єкта будівництва. Стандарт призначено для керівників підрозділів з управління інформацією, які, використовуючи установлену в ньому структуру, зможуть розробляти стандарти BIM для застосування на міжнародному та національному рівні або для окремих проектів. Установлену в цьому стандарті структуру можуть використовувати також розробники програмних ресурсів для складання настанов для BIM. чинний 2020-04-01 2022-07-01 31 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en,ua Підтвердження,Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 16354:2020 (ISO 16354:2013, IDT) ISO 16354:2013 Рекомендації щодо створення бібліотек даних та об’єктних модулів чинний 2020-04-01 79 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT) ISO 22263:2008 Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проект чинний 2020-04-01 22 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) EN ISO 16757-1:2019; ISO 16757-1:2015 Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель Основною призначеністю цього стандарту є визначення структури даних електронних каталогів виробів, що забезпечують автоматичне передавання даних про вироби, використовувані для інженерних систем та обладнання будівель, до прикладних програмних рішень інформаційних моделей інженерних систем будівель. Стандарт охоплює метамодель опису класів виробів та їх характеристик, а також метамодель даних про вироби, призначених для обміну в каталогах продукції. Дані про вироби мають відповідати технічним вимогам, установленим для їх товарних груп. У цьому стандарті стосовно серій продукції використано поняття, які розділено на дві сфери: — Основні поняття, зокрема концептуальні моделі, мови, геометричні представлення та схеми XML даних для обміну, що розглянуті в концептуальних частинах цього стандарту (частини, позначені однозначним номером). — Конкретні моделі опису виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель, а також для обміну даними про вироби, інформаційні засоби для яких стосовно різних товарних груп визначені в розділах цього стандарту. Основні поняття, якими представлено серії продукції, охоплюють: — засоби встановлення визначальних властивостей та формування дерева пошуку, призначеного для управління процесом обирання та ідентифікації відповідного варіанта виробу з параметричного електронного каталогу; — засоби визначення залежних властивостей та функцій для обчислення їх значень залежно від параметрів інженерної системи, де встановлюють виріб; — засоби визначення композиційних зв’язків між виробами, які можна використовувати для таких елементів структури моделі, як відомість матеріалів, або застосовних залежних елементів; — засоби конструктивної твердотільної геометрії (constructed solid geometry, CSG), заснованої на представленні геометрії виробу, що містить конкретні геометричні елементи CSG, які є типовими для виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель. чинний 2022-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд Цей стандарт установлює правила збалансованого використання природних ресурсів під час проектуванні споруд. Цей стандарт застосовують під час проектування, будівництві, експлуатації та ліквідації будівель і споруд та під час поводження з будівельними відходами, що утворюються під час виробництва, складування, зберігання, транспортування будівельних матеріалів і виробів, виконання будівельно-монтажних робіт, а також під час демонтування та знесення будівель і споруд. Стандарт спрямований на досягнення більш збалансованого використання природних ресурсів під час нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, а також проектах (обґрунтуваннях) ліквідації споруд. чинний 2022-08-01 2021-12-24 № 545 ua ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 29481-1:2022 (EN ISO 29481-1:2017, IDT; ISO 29481-1:2016, IDT) EN ISO 29481-1:2017; ISO 29481-1:2016 Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 1. Методологія та формат У цьому стандарті визначено: — методологію встановлення взаємозв’язків між бізнес-процесами, здійснюваними на етапі будівництва об’єктів, технічних вимог щодо інформації, потрібної для функціонування цих процесів, та — способи розроблення карт і описування процесів управління інформацією протягом життєвого циклу будівельних об’єктів. Цей стандарт призначений для забезпечення функціональної сумісності програмного забезпечення, використовуваного на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів, зокрема під час складання завдань на проєктування/описів, проєктування як такого, розроблення документації, виконання будівельних робіт, експлуатації, технічного обслуговування та знесення. Стандарт також сприяє співпраці між дійовими особами — учасниками процесу будівництва у сфері цифрових технологій та утворенню основи для обміну точною, достовірною, відтворюваною і високоякісною інформацією чинний 2022-10-01 ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT) ISO 22263:2008 Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проєкт У цьому стандарті визначено структуру організування інформації про проєкт (як стосовно процесу, так і його результату), призначеної для здійснення будівельних проєктів. Цей стандарт призначений для того, щоб сприяти контролюванню, обмінюванню, пошуку та використанню відповідної інформації про будівельний проєкт та споруджуваний об’єкт. Стандарт може бути застосовано всіма учасниками проєкту, залученими організацією-виконавцем до управління процесом будівництва в цілому та коор- динування його підпроцесів та окремих дій. Розглянута в цьому стандарті структура охоплює низку загальних параметрів, застосовних до проєктів різних категорій складності, розмірів і тривалості та які може бути адаптовано до національних, місцевих особливостей і змін, впроваджуваних до процесу будівництва, пов’язаного з виконанням конкретного проєкту. чинний 2022-10-01 ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-2:2023 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) EN ISO 16757-2:2019; ISO 16757-2:2016 Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри Цей стандарт застосовують до процесу моделювання геометричних параметрів виробів, призначених для інженерних систем і обладнання будівель. Стандарт містить опис, оптимізований для обміну даними каталогів виробів, який охоплює: — форми для представлення виробу; — умовні графічні познаки для відображення функції виробу на схематичних діаграмах; — простори, потрібні для належного функціонування виробу; — поверхні для візуалізації; — з’єднувачі для відображення можливості з’єднання з іншими об’єктами. Геометрію форм і простору виражено у вигляді конструктивної блокової (твердотільної) геометрії (Constructive Solid Geometry, CSG), яку засновано на геометричних примітивах, з'єднаних у граничні представлення за допомогою булевих операцій. У цьому стандарті використано примітиви, описані у стандартах ISO 10303-42 та ISO 16739, а також додаткові примітиви для виробів з особливими геометричними параметрами. У стандарті не розглянуто внутрішню структуру або внутрішню функціональність виробу та дані щодо його виготовлення, оскільки таку інформацію, зазвичай, не публікують в каталозі виробів. Для обміну даними про геометричні параметри у стандарті застосовано параметричну модель, яка дозволяє із загальної моделі виводити геометричні параметри, які є характерними для конкретного виробу залежно від умов його застосування, щоб у разі обміну зменшити обсяг каталожних даних до прийнятного розміру. Параметрична модель уможливлює зменшити розмір файлів даних, що полегшує їх передавання під час обміну. Використовувана геометрична модель не містить жодної інформації про креслення, наприклад, про види та стилі ліній або штрихування. чинний 2024-03-01 ДСТУ EN ISO 16757-2:2020 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 29481-2:2023 (EN ISO 29481-2:2016, IDT; ISO 29481-2:2012, IDT) EN ISO 29481-2:2016; ISO 29481-2:2012 Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 2. Інтерактивне середовище чинний 2024-03-01 ua Переклад ТК 301
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008 Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 38 2008-08-27 № 382 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби чинний 2009-01-01 15 2008-08-27 № 383 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 12 2008-08-27 № 381 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008 Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 26 2008-08-27 № 384 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ CEN/TR 16410:2022 (CEN/TR 16410:2012, IDT) CEN/TR 16410:2012 Будівельні вироби. Оцінювання викиду небезпечних речовин. Перешкоди для використання. Розширення до CEN/TR 15855. Перешкоди торгівлі набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.010.10, 91.010.30 ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 Споруди транспорту.Залізниці. Визначення ширини смуги відведення чинний 2012-01-01 16 СН 468-74 2011-07-22 № 85 Мінрегіон
91.010.20 ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт Цей стандарт установлює загальні рекомендації щодо організації процедури підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Цей стандарт містить характеристику основних етапів складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт, зокрема підготовки тексту договорів. Цей стандарт призначений для застосування суб’єктами містобудування, що здійснюють проектування, вишукування та будівництво об’єктів, на стадії підготовки (складання) договорів підряду. При розробці містобудівної документації положення стандарту застосовуються за домовленістю сторін. чинний 2016-10-01 23 2-2017* 2015-12-30 № 360 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б А.2.4-37:2008 Позначення характеристик точності чинний 2010-01-01 10 ГОСТ 21.113-87 2009-06-27 № 292 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б В.1.3-3:2011 Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення чинний 2012-10-01 20 ГОСТ 28984-91 2011-12-30 № 448 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б EN 1337-6:2015 EN 1337-6:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини (EN 1337-6:2004, IDT) Цей стандарт визначає вимоги для проектування і виготовлення балансирних опорних частин. Щоб забезпечити вільність переміщень, балансирні опорні частини можуть бути комбіновані з елементом ковзання відповідно до EN 1337-2. Опори, які повертаються більше ніж на 0,05 радіана, що зумовлено характеристичною дією комбінації впливів, не належать до сфери застосування цієї частини EN 1337. Цей стандарт не стосується балансирних опор, виготовлених з матеріалів інших, ніж зазначено у розділі 5. чинний 2016-07-01 52 2015-12-30 № 361 Мінрегіон en,ua Переклад
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 EN 1991-1-5:2003 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT) чинний 2013-07-01 82 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 EN 1991-1-6:2005 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT) чинний 2013-07-01 79 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 EN 1991-3:2006 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії викликані кранами та обладнанням(EN 1991-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 80 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 EN 1993-1-9:2005 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість (EN 1993-1-9:2005, IDT) чинний 2013-07-01 100 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 EN 1993-1-10:2005 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT) чинний 2013-07-01 53 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-05-13 № 190 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Стема забезпечення точності геометричних параметров у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова чинний 2010-10-01 127 ГОСТ 21778-81, ГОСТ 21779-82, ГОСТ 21780-83, ГОСТ 23615-79, ГОСТ 23616-79, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 26607-85 2009-12-24 № 685 Мінрегіон ua
91.010.30 ДСТУ EN 1337-1:2022 (EN 1337-1:2000, IDT) EN 1337-1:2000 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила проєктування Цей стандарт застосовний до опорних частин мостів або інших будівельних конструкцій. Цей стандарт не охоплює: а) опорні частини, первинною функцією яких є передавання моментів; b) опорні частини з опором підйому; c) опорні частини для розвідних мостів; d) бетонні шарніри; e) сейсмічні пристрої. Хоча цей стандарт не призначений для регламентування тимчасових опор, його можна використовувати як довідник (тимчасові опори — опори, що використовують протягом будівництва або ремонту та технічного обслуговування конструкцій). Примітка. Незважаючи на те, що технічні вимоги, наведені в цьому стандарті, є необхідною умовою, вони не є достатніми як такі для проєктування конструкцій у повному обсязі та для розгляду геотехнічних аспектів. Інформацію щодо опорних частин, для яких технічні вимоги встановлені тільки відносно певних діапазонів температури, див. у EN 1337-2—EN 1337-8. чинний 2023-08-01 2022-12-27 № 276, 2023-08-10 № 189 (зміна до 2022-12-27 № 276, зміна назви) ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-2:2022 (EN 1337-2:2004, IDT) EN 1337-2:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 2. Елементи ковзання У цьому стандарті визначено характеристики для проєктування та виготовлення елементів ковзання та напрямних елементів, які не є опорними частинами, а лише деталями, призначеними для сполучення в складі опорних частин, які розглянуто в інших частинах стандарту EN 1337. Відповідні варіанти сполучення наведено в таблиці 1 EN 1337-1:2000. Цей стандарт не поширюється на поверхні ковзання, утворені з одиничних або кількох листів із політетрафторетілену (ПТФЕ), що мають діаметр описаного кола менше ніж 75 мм або понад 1500 мм, та ефективну температуру опорної частини нижче ніж мінус 35 оС, або вище ніж 48 оС. Ковзні елементи, використовувані як допоміжні пристосування під час будівництва, наприклад, у разі поетапного зведення прогонової будови, цим стандартом також не охоплено. У цьому стандарті також наведено характеристики для криволінійних поверхонь ковзання, які не є частинами окремих елементів ковзання, але які вбудовано в циліндричні або сферичні опорні частини з ПТФЕ згідно з EN 1337. чинний 2023-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-4:2022 (EN 1337-4:2004, IDT; EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT) EN 1337-4:2004; EN 1337-4:2004/AC:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини У цьому стандарті визначено вимоги щодо проєктування та виготовлення однокоткових і багатокоткових опорних частин, у яких вісь котка розташована горизонтально. Для дотримання напрямку переміщень, паралельного осі котка, в коткових опорних частинах можна застосовувати елементи ковзання згідно з EN 1337-2. Щоб уможливити повороти відносно осі, перпендикулярної до осі котка, або відносно обох осей, як наприклад у багатокоткових опорних частинах, можна використовувати елементи опорних частин інших видів, які описано у відповідних частинах EN 1337. У цьому стандарті не охоплено коткові опорні частини, виготовлені з інших матеріалів, крім зазначених у розділі 5. Опорні частини, піддані кутовому переміщенню, більшому ніж 0,05 рад унаслідок характеристичної комбінації дій, у цьому стандарті не розглянуто чинний 2023-08-01 ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT); ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT) ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-5:2022 (EN 1337-5:2005, IDT) EN 1337-5:2005 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 5. Стаканні опорні частини У цьому стандарті визначено вимоги щодо проєктування та виготовлення опорних частин, призначених для використання за температур експлуатації від мінус 40 оC до 50 оC. Цей стандарт не поширюється на опорні частини, виготовлені з матеріалів, не зазначених у розділі5. До сфери застосування цього стандарту не належать опорні частини, які за характеристичної комбінації дій піддають кутовому переміщенню αd більше ніж 0,030 рад (див. рисунок 2), або які містять еластомерні прокладки діаметром більше ніж 1500 мм. Залежно від кліматичного регіону розташування будівельної споруди, опорні частини може бути запроєктовано за одним із наведених нижче класів, що відповідають умовам експлуатації за мінімальних значень температури (мінімальна температура повітря в тіні): мінус 25 оC або мінус 40 оC. За потреби сприйняття поступального переміщення стаканні опорні частини може бути поєднано з елементами ковзання згідно з EN 1337-2. чинний 2023-08-01 ДСТУ EN 1337-5:2019 (EN 1337-5:2005, IDT) ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-7:2022 (EN 1337-7:2004, IDT) EN 1337-7:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 7. Сферичні та циліндричні опорні частини з ПТФЕ Цей стандарт установлює вимоги щодо проєктування та виготовлення сферичних та циліндричних опорних частин з ПТФЕ. Властивості та вимоги щодо криволінійних поверхонь ковзання наведено в EN 1337-2. Сферичні та циліндричні опорні частини з внутрішнім кутом 2 θ > 60о та 2 θ > 75о відповідно виходять за межі сфери застосування цього стандарту. Див. рисунок 6. Для контролю ступеню свободи опорні частини може бути об’єднано з плоскими елементами ковзання та напрямними пристроями згідно з EN 1337-2:2004 та обмежувальними кільцями, як вказано у 6.3.4. Циліндричні опорні частини є чутливими до непередбачених моментів, що виникають навколо поперечних осей циліндричної поверхні. Додаткові обмеження щодо застосування, які потрібно прийняти до уваги, наведено в розділі 1 EN 1337-2:2004. чинний 2023-08-01 ДСТУ EN 1337-7:2019 (EN 1337-7:2004, IDT) ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-8:2022 (EN 1337-8:2007, IDT) EN 1337-8:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. Напрямні та обмежувальні опорні частини Цей стандарт установлює вимоги щодо проєктування і виготовлення напрямних та обмежувальних опорних частин. Напрямні та обмежувальні опорні частини не призначені для передавання вертикальних навантажень, але можуть бути об’єднані в один блок з опорними частинами відповідно до таблиці 1 EN 1337-1:2000. чинний 2023-08-01 ДСТУ EN 1337-8:2019 (EN 1337-8:2007, IDT) ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-9:2022 (EN 1337-9:1997, IDT) EN 1337-9:1997 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 9. Системи протикорозійного захисту У цьому стандарті встановлено заходи, призначені для захисту опорних частин будівельних конструкцій від впливу умов довкілля та інших зовнішніх впливів, які можуть скоротити їхній строк експлуатації. чинний 2023-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-10:2022 (EN 1337-10:2003, IDT) EN 1337-10:2003 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 10. Нагляд та технічне обслуговування Цей стандарт застосовний до заходів із нагляду за технічним станом та технічного обслуговування опорних частин, запроєктованих згідно з EN 1337-1 та призначених для будівництва мостів чи інших споруд, конструкції яких потребують аналогічних опорних частин. Передумовою для цього є розроблені настанови щодо планування нагляду за технічним станом за всією конструкцією протягом її строку експлуатації. За потреби, цей стандарт може бути також застосовано до виконання нагляду за технічним станом та технічного обслуговування опорних частин, запроектованих та/або встановлених до його введення в дію. У цьому стандарті щодо кожного типу опорних частин визначено аспекти, за якими потрібно виконувати заходи з нагляду та реєструвати їхні результати. Допустимі значення цих результатів у цьому стандарті не встановлено. Для їх визначення потрібно застосовувати інші відповідні частини EN 1337, а також кресленики та розрахунки опорних частин та конструкції в цілому чинний 2023-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-11:2022 (EN 1337-11:1997, IDT) EN 1337-11:1997 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 11. Транспортування, зберігання та монтаж Цей стандарт застосовують для транспортування, зберігання та монтажу опорних частин, призначених для будівництва мостів чи інших будівельних конструкцій, що потребують подібних несних систем. чинний 2023-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-3:2023 (EN 1337-3:2005, IDT) EN 1337-3:2005 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 3. Еластомерні опорні частини Цей стандарт застосовний до еластомерних опорних частин, які містять (чи не містять) додаткові опорні пристрої, що розширюють сферу їх призначеності, наприклад, пласкі елементи ковзання, визначені в EN 1337-2, або поверхні ковзання, описані в 4.4.4, які призначено для встановлення в мостових конструкціях чи будь-яких інших конструкціях, що потребують порівнянних умов обпирання. Цей стандарт застосовний до еластомерних опорних частин із розмірами горизонтального перерізу до 1200 мм × 1200 мм та не охоплює еластомерні опорні частини, виготовлені з інших еластомерних матеріалів, крім тих, що зазначено в 4.4.1. Стандарт застосовний до багатошарових опорних частин типів A, B, C, багатошарових ковзних опорних частин типів E та D, неармованих ковзних та стрічкових опорних частин типу F. У цьому стандарті розглянуто опорні частини, призначені для експлуатації за робочих температур у діапазоні від мінус 25 оC до плюс 50 оC та упродовж короткочасних періодів — до плюс 70 оC. Відомо, що в деяких регіонах Північної Європи температура атмосферного повітря опускається нижче за мінус 25 оC. У разі експлуатації опорних частин за екстремально низької робочої температури (нижчої за мінус 40 оC) важливо забезпечити відповідність їхніх характеристик до модуля зсуву, застосовного за умов низькотемпературних впливів. чинний 2023-10-01 ДСТУ EN 1337-3:2017 (EN 1337-3:2005, IDT) ua Переклад ТК 103
91.010.30 СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
91.010.30 СТ СЭВ 1565-79 Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения не чинний 2018-01-01 9 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
91.010.30 СТ СЭВ 4421-83 Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю 12–2015 ua,ru
91.010.30 ДСТУ EN 1337-3:2017 (EN 1337-3:2005, IDT) EN 1337-3:2005 Конструкція опор. Частина 3. Опори еластомерні. не чинний 2017-10-01 2023-08-01 95 2022-12-27 № 276 2017-08-07 № 211 12-2022 en Підтвердження ТК 128
91.010.30 ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT) EN 1337-4:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини не чинний 2020-01-01 2023-08-01 32 2022-12-23 № 276 2019-12-23 № 487 12-2022 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-5:2019 (EN 1337-5:2005, IDT) EN 1337-5:2005 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 5. Опорні частини стаканного типу не чинний 2020-01-01 2023-08-01 57 2022-12-27 № 276 2019-12-23 № 487 12-2022 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-7:2019 (EN 1337-7:2004, IDT) EN 1337-7:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 7. Опори сферичні та циліндричні з ПТФЕ не чинний 2020-01-01 2023-08-01 26 2022-12-27 № 276 2019-12-23 № 487 12-2022 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-8:2019 (EN 1337-8:2007, IDT) EN 1337-8:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. Лінійні напрямні та утримувальні конструкції не чинний 2020-01-01 2023-08-01 27 2022-12-27 № 276 2019-12-23 № 487 12-2022 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT) EN 1337-4:2004/AC:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини не чинний 2020-01-01 2023-08-01 3 2022-12-27 № 276 2019-12-23 № 487, 20120-08-19 № 187(зміна до № 487) 12-2022 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30, 91.060.50 ДСТУ EN 12833:2022 (EN 12833:2001, IDT) EN 12833:2001 Мансардне вікно та жалюзі для зимового саду. Стійкість до снігового навантаження. Метод випробування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 300
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 EN 1996-2:2006 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 64 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 EN 1996-3:2006 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 65 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.060.40, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 EN 1993-3-1:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT) чинний 2013-07-01 148 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.060.40, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012 EN 1993-3-2:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти, щогли і димові труби. Димові труби (EN 1993-3-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 72 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080 ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) чинний 2019-12-01 17 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 2019-06-24 № 175 ua ТК 319
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 EN 1991-1-3:2003 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT) чинний 2013-07-01 81 Зміна № 1 2010-12-27 № 552 Мінрегіон, 2013-12-27 № 618 Мінрегіон (зміна 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 EN 1991-4:2006 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари (EN 1991-4:2006, IDT) чинний 2013-07-01 185 Зміна № 1 2012-12-21 № 651 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 EN 1993-1-3:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 202 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 EN 1993-1-5:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) чинний 2013-07-01 107 Зміна № 1, Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT) Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2018-11-14 № 414 Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT), 2022-08-16 № 164 Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 EN 1993-1-7:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT) чинний 2013-07-01 71 Зміна № 1 2012-12-21 № 651 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 EN 1993-1-12:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT) чинний 2013-07-01 40 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-05-13 № 190 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012 EN 1993-5:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі (EN 1993-5:2007, IDT) чинний 2013-07-01 155 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 EN 1999-1-1:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкції. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDT) чинний 2013-07-01 384 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-1:2007/A1:2013, IDT) 2010-12-27 № 552 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-1:2007/A1:2013, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 EN 1999-1-2:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкції. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDT) чинний 2013-07-01 89 Зміна № 1 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 624 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 304
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012 EN 1999-1-3:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3. Конструкції чутливі до витривалості (EN 1999-1-3:2007, IDT) чинний 2013-07-01 188 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012 EN 1999-1-4:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодноформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDT) чинний 2013-07-01 114 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) 2012-12-27 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012 EN 1999-1-5:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5. Конструкції оболонок (EN 1999-1-5:2007, IDT) чинний 2013-07-01 114 Зміна № 1 2012-12-27 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT) EN 1991-1-3:2003/А1:2015 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT) чинний 2019-02-01 19 2018-11-14 № 414 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT) EN 1993-1-5:2006/А1:2017 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) чинний 2019-02-01 6 2018-11-14 № 414 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10, 91.080.40, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 EN 1994-2:2005 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDT) чинний 2013-07-01 167 Зміна № 1 2012-12-21 N 650 Мінрегіон, 2013-12-27 № 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.10, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 EN 1993-1-11:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT) чинний 2013-07-01 80 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012 EN 1993-2:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости (EN 1993-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 196 Зміна № 1 2012-12-21 № 650 Мінрегіон, 2013-12-27 № 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012/Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT) EN 1993-1-4:2006/A1:2015 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) чинний 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012/Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) EN 1993-1-4:2006/A2:2020 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) чинний 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) чинний 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13, 91.080.17 ДСТУ EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018, IDT) EN 1090-4:2018 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 4. Технічні вимоги до холодноформованих сталевих будівельних елементів та конструкцій для покрівель, стель, підлог і стін чинний 2020-07-01 79 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.20 ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 EN 1995-1-2:2004 Проектування дерев'яних конструкції. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, MOD) чинний 2012-01-01 73 2010-12-28 № 561 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.20 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 EN 1995-1-1:2004 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT) чинний 2013-07-01 201 Зміна № 1 (ІБ № 9-2015) 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 626 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.20 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010/Зміна № 2:2023 (EN 1995-1-1:2004/А2:2014, IDT) EN 1995-1-1:2004/А2:2014 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд Ця зміна передбачає встановлення вимог під час проектування дерев’яних конструкцій в частині загальних правил і правил для споруд чинний 2023-05-01 ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.20, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 EN 1995-2:2004 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, IDT) чинний 2013-07-01 50 Зміна № 1 2012-12-21 № 650 Мінрегіон, 2013-12-27 N 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд. Цей стандарт поширюється на проектування кам'яних та армокам'яних конструкцій. чинний 2016-04-01 247 2015-07-06 № 155 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 EN 1996-1-1:2005 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT) чинний 2013-07-01 176 Зміна № 1 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.40 ДСТУ Б В.2.6-154:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування чинний 2011-06-01 24 2010-12-28 № 565 Мінрегіон НОС
91.010.30, 91.080.40 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 EN 1992-3:2006 «Єврокод 2. Проектування залізобетоннихконструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини(EN 1992-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 43 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 625 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.40, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014 Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкість чинний 2015-07-01 47 2014-09-15 № 253 Мінрегіон ТК 304
91.010.30, 91.080.40, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість чинний 2015-07-01 40 2014-09-15 № 253 Мінрегіон ТК 304
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-206:2015 Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалезобетонних конструкцій будівель та соруд У цьому стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-160 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби. Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд, виготовлених з важкого конструкційного бетону класів міцності на стиск від С8/10 до С50/60, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивному середовищі. Цей стандарт не поширюється на розрахунок та проектування вогнестійкості конструкцій. чинний 2016-04-01 92 2015-07-06 № 156 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по прфільованим настилам Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабкоагресивних і середньоаргесивних середовищах чинний 2017-04-01 45 2016-06-24 № 181 Мінрегіон ua
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з 'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій Цей стандарт поширюється на розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабоагресивних і середньоаргесивних середовищах чинний 2017-04-01 31 2016-06-24 № 181 Мінрегіон ua
91.010.30, 91.120.10 ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель Цей стандарт встановлює вимоги до методів проведення енергетичного аудиту будівель, що приймаються до експлуатації та експлуатуються, їх інженерних систем, вибору об'єктів аудиту, до складу робіт з проведення енергетичного аудиту будівель, алгоритму ведення енергетичного аудиту будівель, аналізу отриманих результатів, до оформлення звітної документації з енерге­тичного аудиту будівель або їх відокремлених частин. Цей стандарт поширюється на будинки і споруди житлового та громадського призначення. чинний 2017-01-01 52 2-2017* 2016-06-15 № 159 Мінрегіон ua
91.010.30, 93.020 ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010/ Зміна № 2:2023 (EN 1997-1:2004/А1:2013, IDT) EN 1997-1:2004/А1:2013 Єврокод 7. Геотехнічне проектування Частина 1. Загальні правила чинний 2023-09-01 ua Переклад ТК 304
91.010.30; 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010/Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-1:2007/A2:2013, IDT) EN 1999-1-1:2007/A2:2013 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDT) чинний 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30; 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012/Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) EN 1999-1-4:2007/А1:2011 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодноформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDT) чинний 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.99 ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009 Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення чинний 2010-07-01 34 8-2016* 2009-12-24 № 687 Мінрегіон ua
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008 Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно Директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 22 2008-11-18 № 518 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів при вогневих впливах на них чинний 2009-03-01 25 2008-11-18 № 519 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008 Настанова. Керівний документ D.СЄ Маркування згідно Директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 36 2008-11-18 № 520 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 43 2008-11-18 № 521 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008 Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві. чинний 2009-03-01 40 2008-11-18 № 522 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов чинний 2013-03-01 35 2011-12-30 № 434 Мінрегіон, 2012-09-28 № 495 Мінрегіон ТК 312
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування чинний 2013-03-01 33 2011-12-30 № 436 Мінрегіон, 2012-09-28 № 495 Мінрегіон ТК 312
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва чинний 2007-12-01 26 2007-04-05 № 117 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 002:2013 EOTA GD 002:1999 Встановлення строку служби будівельних виробів у настановах з європейського технічного ухвалення, у європейських технічних ухваленнях та гармонізованих стандартах (EOTA GD 002:1999, IDT) чинний 2014-11-01 10 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 003:2013 EOTA GD 003:1999 Оцінка строку служби виробів (EOTA GD 003:1999, IDT) чинний 2014-11-01 50 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 004:2013 EOTA GD 004:1999 Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ETA (EOTA GD 004:1999, IDT) чинний 2014-11-01 12 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 005:2013 EOTA GD 005:1999 Довідковий матеріал до ETAGs, роз’яснювальні документи до ETAGs, порядок оновлення ETAGs (EOTA GD 005:1999, IDT) чинний 2014-11-01 13 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 006:2013 EOTA GD 006:2003 Перелік контрольних питань органу з ухвалень стосовно регулювання аспектів контролю виробництва на підприємстві в процесі: підготовки ETAG або CUAP, розроблення і видачі ETA (EOTA GD 006:2003, IDT) чинний 2014-11-01 42 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ EN 15804:2022 (EN 15804:2012+A2:2019, IDT) EN 15804:2012+A2:2019 Екологічність будівельних робіт. Екологічні декларації продукції. Основні правила для категорії будівельних виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 305
91.010.99 ДСТУ EN 15804:2022 (EN 15804:2012+A2:2019, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, IDT) EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Екологічність будівельних робіт. Екологічні декларації продукції. Основні правила для категорії будівельних виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 305
91.010.99 ДСТУ CEN/TR 16970:2022 (CEN/TR 16970:2016, IDT) CEN/TR 16970:2016 Стійкість будівельних робіт. Настанови щодо впровадження EN 15804 набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.010.99 ДСТУ CEN/TR 17005:2022 (CEN/TR 17005:2016, IDT) CEN/TR 17005:2016 Стійкість будівельних робіт. Додаткові категорії та показники впливу на навколишнє середовище. Довідкова інформація та можливості. Оцінювання можливості додавання категорій впливу на навколишнє середовище та відповідних показників і методів розрах... набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.010.99, 91.040.01 ДСТУ EN 15942:2022 (EN 15942:2021, IDT) EN 15942:2021 Екологічність будівельних робіт. Екологічні декларації продукції. Формат спілкування бізнес-бізнес набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.010.99, 91.060.01, 91.080.10 ДСТУ-Н Б ETAG 025:2013 ETAG 025:2006 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для метало-каркасних будівель (ETAG 025:2006, IDT) чинний 2014-11-01 78 2013-12-06 № 573 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 301
91.010.99, 91.100.10 ДСТУ EN 16908:2019 (EN 16908:2017, IDT) EN 16908:2017 Цемент та будівельне вапно. Декларації екологічного продукту. Правила категорії продуктів, які доповнюють EN 15804 чинний 2020-01-01 24 2019-12-20 № 462 en Підтвердження ТК 305
91.020 РСТ УССР 1846-79 Вивіски. Класифікація чинний 1980-01-01 4 1979-01-24 № 3 ru,ua НОС
91.020 РСТ УССР 1892-80 Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами і елементами. Технічні умови чинний 1982-01-01 20 1-10-82,2-6-86 1980-12-22 № 108 ru,ua НОС
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад і вимоги чинний 2011-10-01 17 2010-12-28 № 559 Мінрегіон НОС
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінгу) чинний 2012-06-01 17 2011-12-15 № 345 Мінрегіон
91.020 ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації чинний 2014-01-01 144 2013-04-01 № 119 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру чинний 2014-01-01 13 2013-04-01 № 118 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час чинний 2014-04-01 66 2013-08-30 № 420 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.2.2-8:2013 Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків чинний 2014-10-01 33 2013-12-30 № 637 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови чинний 2014-01-01 23 2014-02-26 № 56 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ Б В.2.4-7:2013 Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин (CH 462-74,MOD) чинний 2014-11-01 13 СН 462-74 2014-01-14 № 5 Мінрегіон, 2014-06-02 № 160 Мінрегіон ТК 310
91.020 ДСТУ Б В.2.4-9:2014 Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок чинний 2015-07-01 13 СН 461-74 2014-12-30 № 384 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ Б Б. 2.2-10:2016 Склад та зміст науково- проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування Цей стандарт встановлює вимоги до складу та змісту науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування і застосовується як для окремих пам'яток, так і для їх груп, комплексів, ансамблів, містобудівних утворень. Науково-проектна документація відповідно до цього стандарту розробляється для пам'яток архітектури та для пам'яток містобудування чинний 2017-04-01 13 2016-06-24 № 178 Мінрегіон ua
91.020 ДСТУ CWA 17381:2022 (CWA 17381:2019, IDT) CWA 17381:2019 Опис і оцінювання належної практики для рішень Smart City набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.020 ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захитсу (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення. не чинний 2010-07-01 2019-07-01 25 2018-05-15 № 140 2010-01-19 № 9 Мінрегіон 5-2018
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій не чинний 2009-07-01 2012-10-01 2012-03-12 № 107 Мінрегіон 2009-01-14 № 3 Мінрегіон
91.020, 13.200 ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення чинний 2019-07-01 22 ДСТУ Б А.2.2-7:2010 2018-05-15 № 140 ua ТК 40
91.040 ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво чинний 2020-07-01 23 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 2019-10-15 № 311 ua ТК 319
91.040 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведенняекспертизи проектної документації на будівництво не чинний 2013-04-01 2020-07-01 21 2019-10-15 № 311 2012-12-12 № 646 Мінрегіон 10-2019 ТК 319
91.040, 91.200 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану Цей стандарт встановлює вимоги до обстеження будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єктів) для визначення та оцінки їх технічного стану з урахуванням положень "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва". Цей стандарт регламентує обстеження об'єктів на відповідність вимогам щодо забезпечення механічного опору та стійкості відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, ДБН В.1.2-6 та ДБН В.1.2-14. Цей стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації (далі - будівництво) чинний 2017-04-01 49 2016-07-01 № 213 Мінрегіон ua
91.040, 93.020 ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо пректування будівель і споруд на підроблюваних територіях Цей стандарт встановлює вимоги до проектування будівель і споруд, що будуються на підроблюваних територіях чинний 2017-04-01 72 2016-06-24 № 180 Мінрегіон ua
91.040.01 ДСТУ EN ISO 16484-1:2014 EN ISO 16484-1:2010 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація чинний 2016-01-01 33 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
91.040.01 ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 EN ISO 16484-6:2014 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних чинний 2016-01-01 579 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
91.040.01 ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві чинний 2011-10-01 26 2010-12-16 № 522 Мінрегіон ТК 304
91.040.01 ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом чинний 2015-07-01 14 ДБН А.2.2-4:2003 2014-12-31 № 393 Мінрегіон ТК 309
91.040.01 ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів чинний 2014-01-01 35 СНиП 1.04.03-85 2013-08-20 № 393 Мінрегіон ТК 309
91.040.01 ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови чинний 2009-07-01 18 ГОСТ 4.252-84, ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83 2008-12-25 № 646 Мінрегіон
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) ISO 15686-1:2011 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія чинний 2020-04-01 30 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-2:2020 (ISO 15686-2:2012, IDT) ISO 15686-2:2012 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 2. Методи прогнозування терміну служби чинний 2020-04-01 32 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-3:2020 (ISO 15686-3:2002, IDT) ISO 15686-3:2002 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 3. Аудит і перевіряння експлуатаційних показників чинний 2020-04-01 47 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-4:2020 (ISO 15686-4:2014, IDT) ISO 15686-4:2014 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 4. Планування терміну служби з використанням будівельного інформаційного моделювання чинний 2020-04-01 41 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-5:2020 (ISO 15686-5:2017, IDT) ISO 15686-5:2017 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу Стандарт визначає вимоги та керівні принципи для аналізування вартості життєвого циклу будівель, побудованих активів/об’єктів нерухомості та їхніх частин, як нових, так і зведених раніше. чинний 2020-04-01 2023-01-01 53 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження,Переклад ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-8:2020 (ISO 15686-8:2008, IDT) ISO 15686-8:2008 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 8. Нормативний термін служби та обчислення терміну служби чинний 2020-04-01 43 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-7:2020 (ISO 15686-7:2017, IDT) ISO 15686-7:2017 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 7. Оцінювання характеристик для зворотного зв’язку стосовно даних про термін служби, отриманих на практиці чинний 2020-04-01 42 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO/TS 15686-9:2020 (ISO/TS 15686-9:2008, IDT) ISO/TS 15686-9:2008 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 9. Настанова з оцінювання даних про термін служби чинний 2020-04-01 14 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-10:2020 (ISO 15686-10:2010, IDT) ISO 15686-10:2010 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 10. Періодичність оцінювання функціональних характеристик чинний 2020-04-01 44 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) ISO 15686-1:2011 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія Цей стандарт визначає загальні принципи планування строку експлуатації та методологію планування строку експлуатації будівлі чи споруди протягом повного життєвого циклу (або залишкового життєвого циклу — для зведених раніше будівель чи споруд). Стандарт застосовний до планування строку експлуатації окремих будівель. чинний 2022-08-01 ua Переклад ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15392:2022 (ISO 15392:2019, IDT) ISO 15392:2019 Сталість в будівлях та будівельних роботах. Загальні принципи Цей стандарт визначає та встановлює загальні принципи внеску будівель, інженерно-будівельних робіт та інших видів будівельних робіт (далі — будівельні роботи) у сталий розвиток. Він базується на концепції сталого розвитку, оскільки його застосовують до життєвого циклу будівельних робіт від початку до закінчення терміну експлуатації. Цей стандарт застосовують до нових та наявних будівельних робіт, поодиноких та комплексних, а також до матеріалів, виробів, послуг та процесів, пов’язаних з їхнім життєвим циклом. Цей стандарт чинний 2023-01-01 ua Переклад ТК 304
91.040.01 ДСТУ CEN/TR 17621:2022 (CEN/TR 17621:2021, IDT) CEN/TR 17621:2021 Доступність і зручність використання архітектурного середовища. Критерії технічної ефективності та специфікації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 304
91.040.01 ДСТУ CEN/TR 17622:2022 (CEN/TR 17622:2021, IDT) CEN/TR 17622:2021 Доступність і зручність використання архітектурного середовища. Оцінювання відповідності набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285 en Підтвердження ТК 304
91.040.01 ДСТУ EN 3792:2022 (EN 3792:2022, IDT) EN 3792:2022 Аерокосмічна серія. Анаеробні клеї, що полімеризуються. Технічні умови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 117
91.040.01 ДСТУ EN 15643:2022 (EN 15643:2021, IDT) EN 15643:2021 Стійкість будівельних робіт. Основи для оцінювання будівель та інженерних споруд набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.040.01 ДСТУ EN 16309:2022 (EN 16309:2014+A1:2014, IDT) EN 16309:2014+A1:2014 Стійкість будівельних робіт. Оцінювання соціальних характеристик будівель. Методика розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.040.01 ДСТУ EN 16627:2022 (EN 16627:2015, IDT) EN 16627:2015 Стійкість будівельних робіт. Оцінювання економічних показників будівель. Методи розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.040.01 ДСТУ EN 17472:2022 (EN 17472:2022, IDT) EN 17472:2022 Стійкість будівельних робіт. Оцінювання. Методи розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.040.01, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 EN 1993-1-4:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) чинний 2013-07-01 79 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT), Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT), Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.040.01, 91.120.10 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія чинний 2011-11-01 129 2-2017* 2010-12-16 № 511 Мінрегіон ТК 302
91.040.01, 93.020, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах Цей стандарт установлює вимоги до проектування будівель і споруд, які зводяться на просідаючих ґрунтах, в тому числі в сейсмічних районах та зонах з динамічними впливами від важкого рухомого транспорту, будівельної техніки та вибухів чинний 2017-04-01 100 2016-07-01 № 214 Мінрегіон ua
91.040.10 ДСТУ EN ISO 4043:2022 (EN ISO 4043:2016, IDT; ISO 4043:2016, IDT) EN ISO 4043:2016; ISO 4043:2016 Синхронний переклад. Мобільні кабінки. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.040.10 ДСТУ EN ISO 20109:2022 (EN ISO 20109:2016, IDT; ISO 20109:2016, IDT) EN ISO 20109:2016; ISO 20109:2016 Синхронний переклад. Обладнання. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.040.10 ДСТУ EN ISO 22259:2022 (EN ISO 22259:2021, IDT; ISO 22259:2019, IDT) EN ISO 22259:2021; ISO 22259:2019 Конференц-системи. Обладнання. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.040.10 ДСТУ EN ISO 20108:2022 (EN ISO 20108:2017, IDT; ISO 20108:2017, IDT) EN ISO 20108:2017; ISO 20108:2017 Синхронний переклад. Якість і передавання звуку та зображення. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.040.10 ДСТУ EN ISO 2603:2022 (EN ISO 2603:2016, IDT; ISO 2603:2016, IDT) EN ISO 2603:2016; ISO 2603:2016 Синхронний переклад. Постійні кабіни. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.040.10, 91.040.30 ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення чинний 2011-01-01 86 2010-07-23 № 278 Мінрегіон НОС
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-5:2022 (EN 13200-5:2006, IDT) EN 13200-5:2006 Споруди для глядачів. Частина 5. Телескопічні трибуни набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-3:2022 (EN 13200-3:2018, IDT) EN 13200-3:2018 Приміщення для глядачів. Частина 3. Роздільні елементи. Вимоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-8:2022 (EN 13200-8:2017, IDT) EN 13200-8:2017 Споруди для глядачів. Частина 8. Управління безпекою набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-7:2022 (EN 13200-7:2014, IDT) EN 13200-7:2014 Споруди для глядачів. Частина 7. Елементи входу та виходу, способи набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-4:2022 (EN 13200-4:2006, IDT) EN 13200-4:2006 Приміщення для глядачів. Частина 4. Сидіння. Характеристики виробів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.10, 97.200.10, 97.220.10 ДСТУ EN 13200-1:2022 (EN 13200-1:2019, IDT) EN 13200-1:2019 Споруди для глядачів. Частина 1. Загальні характеристики зони для глядачів набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 167
91.040.20 ДСТУ 1552-91 Ґаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на розбірні металеві гаражі, призначені для зберігання легкових автомобілів і мотоциклів. Кліматичне виконання У, категорія розміщення І згідно з ГОСТ 1 51 50. чинний 1993-01-01 15 РСТ УССР 1552-80 1991-12-24 № 59 ru,ua ТК 165
91.040.20, 13.310 ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-4:2011 CEN/TS 14383-4:2006 Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків (CEN/TS 14383-4:2006,IDT) чинний 2012-03-01 54 2011-08-22 № 95 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 165
91.040.20, 91.140.50 ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств Цей стандарт поширюється на проектування систем електропостачання промислових підприємств, а саме: вибір напруги, схем електропостачання систем, способів каналізації та розподілу електроенергії, схем електричних з'єднань підстанцій та розподільних пунктів, електроустаткування, релейного захисту та автоматики, засобів обліку та вимірювання електроенергії, блискавкозахисту об'єктів енергопостачання, допоміжних споруд системи електропостачання на промислових підприємствах. Цей стандарт застосовують при проектуванні об'єктів електропостачання промислових підприємств, які отримують електроенергію від електричної мережі енергосистем і від власних електростанцій, незалежно від форм власності і галузевого підпорядкування. До систем електропостачання підземних, тяглових та інших спеціальних установок можливо будуть додані додаткові вимоги. чинний 2016-07-01 49 2015-10-28 № 279 Мінрегіон
91.040.30, 13.310 ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011 CEN/TS 14383-3:2005 Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (CEN/TS 14383-3:2005, IDT ). чинний 2012-03-01 84 2011-08-22 № 94 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 165
91.040.30, 91.080.20 ДСТУ-Н Б ETAG 007:2013 ETAG 007:2001 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів дерев’яних каркасних будівель (ETAG 007:2001, IDT) чинний 2014-11-01 75 2013-12-06 № 574 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.040.99 ДСТУ-Н Б В.2.2-37:2013 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд (СН 497-77,МОD) чинний 2014-11-01 22 СН 497-77 2014-01-14 № 6 Мінрегіон, 2014-06-02 № 160 Мінрегіон ТК 310
91.040.99 ДСТУ EN 13782:2022 (EN 13782:2015, IDT) EN 13782:2015 Тимчасова споруда. Намети. Безпека набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 118
91.040.99 ДСТУ EN 15978:2022 (EN 15978:2011, IDT) EN 15978:2011 Стійкість будівельних робіт. Оцінювання екологічних характеристик будівель. Метод розрахунку набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.040.99, 13.200 ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання чинний 2020-01-01 28 2018-11-27 № 444 ua ТК 40
91.060.01 ДСТУ EN ISO 13786:2023 (EN ISO 13786:2017, IDT; ISO 13786:2017, IDT) EN ISO 13786:2017; ISO 13786:2017 Теплові характеристики будівельних конструкцій. Динамічні теплові характеристики. Методи розрахунку Цей стандарт визначає характеристики, пов’язані з динамічним тепловим режимом конструкції будівлі в цілому, і надає методи для його розрахунку. Цей стандарт надає інформацію щодо будівельних матеріалів, потрібних для використання в будівельній конструкції. Оскільки характеристики залежать від комбінування матеріалів у конструкції, цей стандарт не застосовується до будівельних матеріалів або до незавершених будівельних конструкцій. Визначення, наведені в цьому стандарті, застосовні до будь-якої конструкції будівлі. Спрощений метод обчислення передбачено для плоских конструкцій, що складаються з плоских шарів виключно однорідних будівельних матеріалів. чинний 2023-10-01 ua Переклад ТК 302
91.060.01, 91.060.10, 91.060.20, 91.080.10 ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови чинний 2019-01-01 25 ДСТУ Б В.2.6-9:2008 2018-09-21 № 333 ua ТК 301
91.060.01, 91.120.10 ДСТУ ISO 6946:2007 ISO 6946:1996 Будівельні конструкції та елементи. Тепловий опір і коефіцієнт теплопередавання. Методика розраховування чинний 2009-10-01 23 2007-12-04 № 340 ua Переклад НОС
91.060.01, 91.120.10 ДСТУ EN ISO 13788:2022 (EN ISO 13788:2012, ІDТ; ISO 13788:2012, ІDТ) EN ISO 13788:2012; ISO 13788:2012 Гігротермічні показники будівельних конструкцій та будівельних елементів. Методи розрахунку тепловологісного стану, оцінки критичної поверхневої вологості та конденсації Цей стандарт надає спрощені методи розрахунку стосовно: а) Температури внутрішньої поверхні будівельної конструкції або будівельного елемента, при зниженні відповідно якої з урахуванням внутрішньої температури та відносної вологості можливо утворення цвілі. b) Оцінки ризику внутрішньопорової конденсації внаслідок дифузії водяної пари. c) Періоду, необхідного для висихання вологи з будь-якого джерела в прошарку між двома шарами з високим опором паропроникності, та можливості виникнення внутрішньопорової конденсації в інших місцях конструкції під час процесу сушіння чинний 2023-06-01 ua Переклад ТК 302
91.060.01; 91.060.10; 91.080.10 ДСТУ 9233:2023 Профілі сталеві холодногнуті несні та армувальні конструктивних елементів будівель та споруд. Загальні технічні умови набуде чинності 2024-03-01 2023-06-19 № 141 ua ТК 301
91.060.01; 91.060.10; 91.080.10 ДСТУ 9242:2023 Настили решіткові сталеві. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на настили решіткові сталеві, які виготовляють на спеціальному автоматизованому обладнанні за допомогою контактного зварювання або холодного запресування та які призначено для застосування у промисловому й цивільному будівництві для влаштування майданчиків технічного обслуговування, робочих майданчиків, промислових та морських платформ, естакад, стелажних складів, протекторних покриттів, огородження, дизайнерського оформлення будівель, ландшафтного будівництва. Стандарт встановлює загальні вимоги до класифікації настилів решіткових сталевих, вихідних матеріалів, геометричної точності, маркування, випробування набуде чинності 2024-04-01 2023-07-03 № 176 ua ТК 301
91.060.10 ДСТУ Б В.2.6-142:2010 ГОСТ 27563-87 Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови (ГОСТ 27563-87, MOD) чинний 2012-01-01 44 ГОСТ 27563-87 2010-09-30 № 380 Мінрегіон, 2011-06-01 № 61 Мінрегіон
91.060.10 ДСТУ Б EN 13830:2014 EN 13830:2003 Фасади навісні. Технічні умови (EN 13830: 2003, IDT) чинний 2015-10-01 36 2014-12-31 № 390 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.060.10 ДСТУ CWA 17437:2022 (CWA 17437:2019, IDT) CWA 17437:2019 Інноваційні та адаптовані оболонки поверх наявних фасадів під час реконструкції будівель. Інструкції з проєктування, економічного оцінювання, логістики та монтажу набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.060.10 ДСТУ EN 13830:2022 (EN 13830:2015+A1:2020, IDT)/Поправка № 1:2022 (EN 13830:2015+A1:2020/AC:2022, IDT) EN 13830:2015+A1:2020/AC:2022 Навісні фасади. Технічні умови набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-13 № 274 (зміна позначення) en Підтвердження ТК 303
91.060.10, 13.220.50 ДСТУ EN 15254-4:2022 (EN 15254-4:2018, IDT) EN 15254-4:2018 Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесівні стіни. Частина 4. Конструкції з засклінням набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 25
91.060.10, 13.220.50 ДСТУ EN 15254-5:2022 (EN 15254-5:2018, IDT) EN 15254-5:2018 Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесівні стіни. Частина 5. Конструкції з металевих сендвіч-панелей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 25
91.060.10, 13.220.50 ДСТУ EN 15254-6:2022 (EN 15254-6:2014, IDT) EN 15254-6:2014 Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесівні стіни. Частина 6. Стіни з навісних панелей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 25
91.060.10, 91.080.30 ДСТУ Б EN 846-2:2015 EN 846-2:2000 Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах (EN 846-2:2000, IDT) Цей стандарт встановлює метод для визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах у зразках кам'яної кладки, які виготовлено з відповідних елементів і будівельного розчину. Цей метод випробувань застосовується для проектування арматури в горизонтальних швах згідно з prEN 845-3. Метод не застосовується до альтернативних видів армування, які можуть бути використані в кам'яній кладці, наприклад, стрижнів. чинний 2016-07-01 17 2015-12-30 № 366 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.10, 91.100.15 ДСТУ Б В.2.7-248:2011 ГОСТ 8462-85 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, MOD) чинний 2012-12-01 16 ГОСТ 8462-85 2011-12-30 № 427 Мінрегіон
91.060.10, 91.120.20 ДСТУ EN 16703:2019 (EN 16703:2015, IDT) EN 16703:2015 Акустика. Методика випробування на шум для систем перегородок із гіпсокартону зі сталевими шпильками. Повітряна звукоізоляція чинний 2020-01-01 29 2019-12-05 № 406 en Підтвердження
91.060.10, 91.120.20 ДСТУ ETAG 004:2021 (ETAG 004:2013, IDT) ETAG 004:2013 Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками Цей стандарт поширюється на «Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками (ETICS)» для використання як теплової ізоляції зовнішніх стін будівель. Стіни можуть бути виконані з кладки (цегла, блок, каміння тощо) чи бетону (нанесеного на поверхню або як готові панелі). ETICS проектують та встановлюються відповідно до інструкцій з проектування та монтажу ETA-заявника. ETICS суміщає компоненти, які виготовлені на заводі ETA-заявника чи постачальником компонентів. ETA-заявник в результаті відповідає за всі складові ETICS, які мають бути визначені ETA-заявником. Комплект ETICS охоплює систему збірних ізоляційних виробів, прикріплених до стіни або механічно закріплених за допомогою анкерів, профілів, спеціальних частин тощо, або поєднанням клейового шару та механічних фіксувальних елементів. Ізоляційний виріб покритий штукатурним шаром, що складається з одного або більше шарів (нанесених на поверхню), один з яких містить армування. Штукатурний шар наносять безпосередньо на поверхню теплоізоляційних панелей без повітряного прошарку або розділювального шару. Цей стандарт не поширюється на ETICS, в яких застосовують інші типи опорядження, зокрема цеглу або плитку. Цей стандарт не поширюється на ETICS, в яких з’єднання між штукатурним шаром та ізоляційним виробом не несе функціонального навантаження. ETICS можуть охоплювати спеціальні монтажні профілі (наприклад, базові профілі, кутові профілі тощо) для приєднання їх до суміжних елементів конструкції (отворів, кутів, парапетів тощо). ETICS проектують для надання стіні, до якої їх застосовують, достатнього рівня теплоізоляції. ETICS має забезпечувати мінімальне значення опору теплопередачі більше ніж 1 м 2 ∙ K/Вт. У разі спеціального використання, можливе використання ізоляції меншої товщини за умови перевірення того, що таке застосування не створить додаткових труднощів. чинний 2022-04-01 2021-07-22 № 256 ua Переклад ТК 302
91.060.20 ДСТУ 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови Настоящий стандарт распространяется на трубы водосточные, желоба, козырьки, навесы, колпаки (зонты), сандрики, пояски и др., предназначенные для отвода воды с крыш, окон жилых и промышленых зданий и сооружекний. чинний 1993-01-01 15 РСТ УССР 1674-81 1991-10-21 № 2 ru,ua НОС
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2015 (EN 60335-2-83:2002,IDT) EN 60335-2-83:2002 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2016-01-01 18 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60335-2-83:2002/A1:2008, IDT) EN 60335-2-83:2002/A1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2016-01-01 9 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008/Зміна № 1:2014 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ Б EN 508-1:2015 EN 508-1:2014 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі.- Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT) Цей стандарт встановлює вимоги до самонесучих виробів для покрівлі, облицювання стін, обшивання, облицювальних елементів жолобчастої форми та черепиці, призначених для укладання внапуск, виготовлених із сталевого листа з металічним покриттям та додатковим органічним покриттям або без нього. Стандарт охоплює також листи, призначені для застосування з ізоляційним матеріалом, та оболонки. Цей стандарт встановлює загальні характеристики, визначення, види, класифікації і маркування виробів, а також вимоги до матеріалів, з яких можна виготовляти вироби. Цей стандарт призначений для використання виробниками для забезпечення відповідності виробів вимогам або покупцями для перевірки відповідності виробів перед їх відправленням із підприємства-виробника. Стандарт встановлює вимоги до виробів, що забезпечують їх відповідність за нормальних умов експлуатації. Цей стандарт застосовується до всіх укладених внапуск самонесучих профільованих листів зовнішньої покрівлі, стінового облицювання, обшивки та облицювальних елементів жолобчастої форми, за винятком черепиці з площею поверхні менше ніж 1 м2 та виготовленої методом штампування. Ці профільовані листи розраховані для зовнішнього захисту будівлі від вітру, дощу і снігу та передачі на конструкцію будь-яких сумарних навантажень і нечастих навантажень від технічного обслуговування. Цей стандарт не поширюється на вироби для конструктивних цілей. чинний 2016-07-01 58 ДСТУ Б ЕN 508-1:2014 2015-12-30 № 363 Мінрегіон, 2016-03-29 № 74 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.20 ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Настонова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків Цей стандарт поширюється на проектування, влаштування та експлуатацію індустріальних безрулонних дахів горищного типу з внутрішнім водовідведенням житлових і громадських будинків, що монтують із залізобетонних покрівельних елементів повної заводської готовності чинний 2017-04-01 35 ДБН 338-92 2016-06-13 № 145 Мінрегіон ua
91.060.20 ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд Цей стандарт пощто.ється на влаштування та експлуатацію суміщених дахів будівель виробничого та невиробничого призначення. Розроблені правила влаштування та експлуатації покриттів та покрівель не регулюють питання проектування та розрахунку міценості і теплозахису , монтажу несучих конструкцій. чинний 2017-04-01 48 2016-06-13 № 146 Мінрегіон ua
91.060.20 ДСТУ EN 14963:2019 (EN 14963:2006, IDT) EN 14963:2006 Покриття покрівлі. Суцільні покрівельні покриття із пластмаси з бортиком або без нього. Класифікація, вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 57 2019-12-19 № 450 en Підтвердження ТК 151
91.060.20 ДСТУ EN 14964:2019 (EN 14964:2006, IDT) EN 14964:2006 Шари жорсткі гідроізолюючі для несуцільного покриття покрівлі. Визначення і характеристики чинний 2020-01-01 25 2019-12-19 № 450 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2019 (EN 60335-2-83:2002; А1:2008, IDT; ІЕС 60335-2-83:2001; А1:2008, IDT) EN 60335-2-83:2002; А1:2008; ІЕС 60335-2-83:2001; А1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2021-01-01 11 2019-12-21 № 473 ua Переклад ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ EN 1873:2019 (EN 1873:2005, IDT) EN 1873:2005 Устатковання допоміжне заводського виготовлення для облаштування покрівлі. Індивідуальні пластмасові зенітні ліхтарі. Технічні вимоги на продукцію та методи випробування чинний 2020-01-01 48 2019-12-26 № 511 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.20 ДСТУ EN 516:2022 (EN 516:2006, IDT) EN 516:2006 Пристосування збірні для покрівельних робіт. Конструкції для доступу на покрівлю. Перехідні містки, помости та східці набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-30 № 295 (зміна назви) en Підтвердження
91.060.20 ДСТУ EN 517:2022 (EN 517:2006, IDT) EN 517:2006 Збірні комплектуючі для покрівлі. Гаки безпеки на даху набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.060.20 ДСТУ EN 1873:2022 (EN 1873:2014+A1:2016, IDT) EN 1873:2014+A1:2016 Збірні аксесуари для покрівлі. Індивідуальні дахові ліхтарі з пластику. Технічні характеристики продукції та методи випробувань набуде чинності 2023-12-31 80 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 301
91.060.20 ДСТУ EN 508-2:2022 (EN 508-2:2019, IDT) EN 508-2:2019 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Вимоги до самонесних виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавкої сталі. Частина 2. Алюміній набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64; 2023-10-30 № 295 (зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.060.20 ДСТУ EN 508-2:2022 (EN 508-2:2019, IDT) EN 508-2:2019 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Вимоги до самонесних виробів зі сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавкої сталі. Частина 2. Алюміній чинний 2024-06-01 ua Переклад ТК 301
91.060.20 ДСТУ EN 516:2022 (EN 516:2006, IDT) EN 516:2006 Пристосування збірні для покрівельних робіт. Конструкції для доступу на покрівлю. Перехідні містки, помости та східці чинний 2024-06-01 ua Переклад ТК 301
91.060.20 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008/Зміна № 1:2014 IEC 60335-2-83:2001/A1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі не чинний 2016-01-01 2018-01-01 6 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) 2014-12-29 № 1480 1-3-2016 en Підтвердження ТК 13
91.060.20 ДСТУ Б ЕN 508-1:2014 EN 508-1:2008 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі.- Частина 1. Сталь (EN 508-1:2008, IDT) не чинний 2015-07-01 2016-07-01 2015-12-30 № 363 Мінрегіон, 2016-03-29 № 74 Мінрегіон 2014-12-18 № 357 Мінрегіон ТК 301
91.060.20, 03.120.01 ДСТУ Б В.2.6-95:2009 Покрівлі. Номенклатура показників чинний 2010-08-01 11 ГОСТ 4.251-79 2009-12-14 № 583 Мінрегіон
91.060.20, 91.100.25 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови чинний 1996-01-01 33 Зміна № 1 1995-09-14 № 188 Мінрегіон, 1997-06-27 № 102 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.20, 91.100.30 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови чинний 1994-04-01 28 Зміна № 1, Поправка (зб. змін 2001) 1993-08-16 № 139 Мінрегіон, 2001-07-18 № 145 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.20, 91.100.40 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) ГОСТ 30340-95 Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови не чинний 1997-04-01 2015-04-01 Зміна № 1 2014-07-08 № 189 Мінрегіон 1996-11-01 № 189 Мінрегіон, 2009-12-29 № 698 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.20, 91.140.10 ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антигригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках чинний 2015-07-01 74 2014-12-12 № 348 Мінрегіон ТК 302
91.060.20, 97.145 ДСТУ EN 12951:2019(EN 12951:2004, IDT) EN 12951:2004 Пристосування збірні для покрівельних робіт. Стаціонарні драбини. Технічні умови на продукцію та методи випробування чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-03-01 23 2023-05-25 № 122 2019-12-19 № 450 5-2023 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30 ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) ГОСТ 30353-95 Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій чинний 1997-04-01 16 1996-11-01 № 189 Мінрегіон
91.060.30 ДСТУ EN 13964:2019 (EN 13964:2014, IDT) EN 13964:2014 Стелі підвісні. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 130 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30 ДСТУ EN 14716:2019 (EN 14716:2004, IDT) EN 14716:2004 Стелі натяжні. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 60 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30 ДСТУ CEN/TS 15680:2022 (CEN/TS 15680:2007, IDT) CEN/TS 15680:2007 Збірні дерев'яні сходи. Методи механічних випробувань набуде чинності 2023-12-31 30 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.060.30 ДСТУ EN 15644:2022 (EN 15644:2008, IDT) EN 15644:2008 Традиційно розроблені збірні сходи з масиву дерева. Технічні характеристики та вимоги набуде чинності 2023-12-31 48 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.060.30 ДСТУ EN 13213:2022 (EN 13213:2001, IDT) EN 13213:2001 Пустотілі підлоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.060.30 ДСТУ EN 12825:2022 (EN 12825:2001, IDT) EN 12825:2001 Фальшпідлоги набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження без ТК
91.060.30, 13.220.50 ДСТУ EN 15254-7:2022 (EN 15254-7:2018, IDT) EN 15254-7:2018 Визначення сфери розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість. Ненесівні стелі. Частина 7. Конструкції з металевих сендвіч-панелей набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 25
91.060.30, 17.040.20, 93.080.10 ДСТУ EN 16165:2022 (EN 16165:2021, IDT) EN 16165:2021 Визначення опору ковзання пішохідних поверхонь. Методи оцінювання набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 303
91.060.30, 13.220.50 ДСТУ Б В.1.1-26:2010 EN 1365-5:2004 Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD) чинний 2010-10-01 21 2010-01-20 № 15 Мінрегіон
91.060.30, 91.100.30 ДСТУ EN 1168:2019 (EN 1168:2005 + A3:2011, IDT) EN 1168:2005 + A3:2011 Вироби залізобетонні збірні. Плити багатопустотні чинний 2020-01-01 82 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.060.30, 97.220.10 ДСТУ EN 1516:2022 (EN 1516:1999, IDT) EN 1516:1999 Покриття для спортивних майданчиків. Визначення стійкості до вдавлення набуде чинності 2023-12-31 6 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження
91.060.30; 91.080.10 ДСТУ 9244:2023 Вироби сталеві для підвісних стель будівель і споруд. Технічні умови Цей стандарт поширюється на вироби сталеві для підвісних стель (далі – ВСПС) із тонколистової сталі, які виготовляють методом холодного формування та які призначено для застосування як конструктивно-декоративні системи з широким асортиментом модульних елементів для оздоблення в процесі будівництва, реконструкції чи ремонту внутрішніх поверхонь перекриттів (покриттів) приміщень будівель і споруд будь-якого призначення, класу пожежної безпеки, ступеня вогнестійкості. Вимоги цього стандарту стосуються виробів, які згідно з ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3 належать до конструкцій класу ІІІ. Цей стандарт не містить вимог та рекомендацій щодо проектування. Цей стандарт установлює загальні вимоги до основних, допоміжних та оздоблювальних елементів ВСПС, їхніх видів, класифікації, параметрів та вихідних матеріалів. Цей стандарт застосовний до підвісних стель, для влаштування яких як оздоблювальні матеріали використовують мінеральні плити (м’які, тверді) щільністю до 140 кг/м3, а також металеві та композитні матеріали, розраховані на розподілене навантаження від 3,5 кг/м2 до 16 кг/м2 з урахуванням ізоляційних матеріалів, які може бути укладено поверх оздоблювальних матеріалів. Вимоги цього стандарту не поширюються на підвісні стелі з гіпсокартонних плит чи подібних до них матеріалів, а також на спеціальні та натяжні стелі., набуде чинності 2024-04-01 2023-07-03 № 176 ua ТК 301
91.060.40 ДСТУ Б EN 13084-1:2014 EN 13084-1:2007 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги. (EN 13084-1: 2007, ITD) чинний 2015-07-01 55 2014-12-19 № 361 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 301
91.060.40 ДСТУ Б EN 13084-6:2015 EN 13084-6: 2004 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 6. Газоходи сталеві. Проектування та виконання. (EN 13084-6: 2004, ITD) Цей стандарт установлює спеціальні вимоги і критерії ефективності проектування газовивідних систем зі сталі для димових труб, які розташовані окремо. Цей стандарт визначає вимоги до циліндричних сталевих газоходів, як зазначено в EN 13084-1. Цей документ поширюється на проектування трьох основних типів газоходів, розташованих всередині несучої конструкції: a) газохід, що обпирається на фундамент; b) секційний газохід; c) підвісний газохід. Крім того, цей стандарт також застосовують до одностінчастих димових труб, поверхня яких контактує з димовими газами. чинний 2016-07-01 26 2015-12-30 № 363 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.40 ДСТУ EN 1443:2018 (EN 1443:2003, IDT) EN 1443:2003 Конструкції для видалення димових газів. Загальні вимоги чинний 2019-01-01 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1457-1:2018 (EN 1457-1:2012, IDT) EN 1457-1:2012 Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 1. Внутрішні труби для сухого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 50 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1457-2:2018 (EN 1457-2:2012, IDT) EN 1457-2:2012 Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 2. Внутрішні труби для вологого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 56 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1856-1:2018 (EN 1856-1:2009, IDT) EN 1856-1:2009 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 1. Складові вироби систем видалення димових газів чинний,буде скасовано 2019-01-01 2024-05-01 62 2023-10-10 № 270 2018-12-17 № 498 10-2023 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1856-2:2018 (EN 1856-2:2009, IDT) EN 1856-2:2009 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 2. Газоходи та з’єднувальні труби з металу чинний 2019-01-01 44 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1859:2018 (EN 1859:2009 + A1:2013, IDT) EN 1859:2009 + A1:2013 Конструкції для видалення димових газів. Труби димові металеві. Методи випробування чинний 2019-01-01 49 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 12446:2018 (EN 12446:2011, IDT) EN 12446:2011 Конструкції для видалення димових газів. Будівельні елементи. Зовнішні оболонки з бетону чинний 2019-01-01 35 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13063-1:2018 (EN 13063-1:2005 + A1:2007, IDT) EN 13063-1:2005 + A1:2007 Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 1. Вимоги та методи випробування на стійкість до займання сажі чинний 2019-01-01 39 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13063-2:2018 (EN 13063-2:2005 + A1:2007, IDT) EN 13063-2:2005 + A1:2007 Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 2. Вимоги та методи випробування для вологого режиму експлуатації чинний 2019-01-01 40 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13216-1:2018 (EN 13216-1:2004, IDT) EN 13216-1:2004 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги та методи випробування для димохідних систем. Частина 1. Загальний порядок виконання випробувань чинний 2019-01-01 67 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT) EN 13384-1:2015 Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 1. Конструкції для видалення димових газів від одного джерела тепла чинний 2019-01-01 100 ДСТУ Б EN 13384-1:2010 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13384-2:2018 (EN 13384-2:2015, IDT) EN 13384-2:2015 Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 2. Конструкції для видалення димових газів від кількох джерел тепла чинний 2019-01-01 75 ДСТУ Б EN 13384-2:2010 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1857:2019 (EN 1857:2010, IDT) EN 1857:2010 Труби димові. Складові частини. Бетонне футерування чинний 2020-01-01 50 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13063-3:2019 (EN 13063-3:2007, IDT) EN 13063-3:2007 Димарі. Система димоходів з глиняною, керамічною футеровкою. Частина 3. Вимоги та методи випробування витяжних вентиляційних системних димових труб чинний 2020-01-01 28 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13069:2019 (EN 13069:2005, IDT) EN 13069:2005 Димарі. Система димоходів з глиняними, керамічними зовнішніми стінками. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 38 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13502:2019 (EN 13502:2002, IDT) EN 13502:2002 Димарі. Вимоги та методи випробування глиняних і керамічних оголовків димоходів чинний 2020-01-01 26 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 14471:2019 (EN 14471:2013+A1:2015, IDT) EN 14471:2013+A1:2015 Димарі. Система димоходів з пластмасовою футеровкою. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 97 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 14989-1:2019 (EN 14989-1:2007, IDT) EN 14989-1:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря, незалежних від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 1. Вертикальні повітроводи/димоходи для обладнання типу C6 чинний 2020-01-01 65 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13084-7:2022 (EN 13084-7:2012, IDT) EN 13084-7:2012 Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб та сталевих газоходів. Технічні умови на продукцію Цей стандарт застосовують до сталевих виробів серійного виробництва чи одиничних, призначених для одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів. У стандарті визначено вимоги щодо експлуатаційних характеристик сталевих циліндричних елементів для використання в одностінних сталевих димових трубах і сталевих газоходах самонесних димових труб, призначених для відведення димових газів у атмосферу назовні. У стандарті також визначено вимоги щодо ізоляції та облицювання одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів. У стандарті розглянуто процедуру оцінювання одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів на відповідність до установлених у ньому вимог. чинний 2023-06-01 ДСТУ EN 13084-7:2019 (EN 13084-7:2012, IDT) ua Переклад ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 14989-1:2023 (EN 14989-1:2007, IDT) EN 14989-1:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря незалежно від використовуваних матеріалів для опалювальних установок закритого типу. Частина 1. Вертикальні повітроводи/димоходи для устатковання типу C6 Цей стандарт установлює вимоги і методи випробування для каналів/газоходів надлишкового тиску з металевими газовивідними каналами для газових приладів типів C62 та C63, які забезпечують підведення повітря для горіння, а також відведення продуктів згоряння від приладів в атмосферу назовні. ДСТУ EN 14989-1:2023 (EN 14989-1:2007, IDT) також встановлює вимоги щодо марковання, інструкцій виробника, інформації щодо складника та оцінювання відповідності чинний 2024-04-01 ua Переклад ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13384-3:2022 (EN 13384-3:2005, IDT) EN 13384-3:2005 Димові труби. Теплові та флюїдодинамічні методи розрахунку. Частина 3. Методи розроблення схем і таблиць для димоходів, що обслуговують один опалювальний прилад набуде чинності 2023-12-31 33 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1856-1:2023 (EN 1856-1:2009, IDT) EN 1856-1:2009 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 1. Складові вироби систем видалення димових газів чинний 2024-05-01 ДСТУ EN 1856-1:2018 (EN 1856-1:2009, IDT) ТК 301 ua Переклад
91.060.40 ДСТУ Б EN 13384-1:2010 EN 13384-1:2002+A2:2008 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT) не чинний 2011-08-01 2019-07-01 113 2018-12-17 № 498 2010-12-23 № 541 Мінрегіон 12-2018 ТК 306
91.060.40 ДСТУ Б EN 13384-2:2010 EN 13384-2:2003+A1:2009 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+А1:2009, IDT) не чинний 2011-08-01 2019-07-01 97 2018-12-17 № 498 2010-12-23 № 542 Мінрегіон 12-2018 ТК 306
91.060.40 ДСТУ EN 13084-7:2019 (EN 13084-7:2012, IDT) EN 13084-7:2012 Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб та сталевих обсадних труб. Технічні умови на продукцію не чинний 2020-01-01 2023-06-01 25 2022-11-14 № 224 2019-12-21 № 469 11-2022 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.40, 91.100.15 ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT) EN 13084-5:2005 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-05-01 32 2023-09-18 № 247 2019-12-21 № 469 9-2023 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.15 ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 13084-5:2005/AC:2006, IDT) EN 13084-5:2005/AC:2006 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію чинний,буде скасовано 2020-01-01 2024-05-01 5 2023-09-18 № 247 2019-12-21 № 469 9-2023 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.15 ДСТУ EN 13084-5:2023 (EN 13084-5:2005 + AC:2006, IDT) EN 13084-5:2005 + AC:2006 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегляних газоходів. Технічні умови на продукцію чинний 2024-05-01 ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT) ; ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT)/ Поправка № 1:2019 (EN 13084-5:2005/AC:2006, IDT) ua Переклад ТК 301
91.060.40, 91.100.25 ДСТУ EN 1806:2019 (EN 1806:2006, IDT) EN 1806:2006 Труби димові. Глиняні, керамічні димовентиляційні блоки для одностінних димоходів. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 60 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.30 ДСТУ EN 1858:2019(EN 1858:2008 + A1:2011, IDT) EN 1858:2008 + A1:2011 Труби димові. Складові частини. Димовентиляційні бетонні блоки чинний 2020-01-01 56 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.140.30 ДСТУ EN 14989-2:2019 (EN 14989-2:2007, IDT) EN 14989-2:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря, незалежних від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 2. Відведення повітря та диму для побутових установок закритого типу чинний 2020-01-01 80 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.40; 91.140.30 ДСТУ EN 14989-2:2023 (EN 14989-2:2007, IDT) EN 14989-2:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря незалежно від використовуваних матеріалів для опалювальних установок закритого типу. Частина 2. Відведення повітря та диму для побутових установок закри... Цей стандарт установлює вимоги і методи випробування для металевих газовивідних каналів та каналів припливу повітря незалежно від використовуваних матеріалів для опалювальних і нагрівальних приладів закритого типу. Стандарт також установлює вимоги щодо маркування, інструкцій виробника, інформації щодо складника та оцінювання відповідності. Рекомендації щодо геометричних розмірів складників, яким віддають перевагу, наведено в довідковому додатку А. У стандарті викладено лише загальні вимоги щодо компонентів, виготовлених з еластомерів і пластмас. чинний 2024-04-01 ua Переклад ТК 301
91.060.50 ДСТУ EN 12978:2014 EN 12978:2003+A1:2009 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробувань чинний 2019-07-01 34 2016-10-07 № 323 2014-12-29 № 1479 10-2016 en Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2014 EN 13120:2009+A1:2014 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-07 47 ДСТУ EN 13120:2008 2018-10-02 № 341 2014-12-29 № 1479 10-2018 en Підтвердження 2001/95/EC, 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 14201:2006 EN 14201:2004 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій (механічна зносостійкість). Методи випробування чинний 2007-10-01 16 8-2007* (9-2006) 2006-09-07 № 272 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 14203:2006 EN 14203:2004 Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випробування чинний 2007-10-01 23 11-2008* 2006-09-07 № 272 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2014 EN 16005:2012 Дверні блоки з механічним приводом для пішоходів. Безпека у використанні. Вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 59 2014-12-29 № 1479 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16433:2015 (EN 16433:2014, IDT) EN 16433:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Методи випробування чинний 2019-06-14 19 2017-12-12 № 409 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 12-2017 Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 16434:2015 (EN 16434:2014, IDT) EN 16434:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв чинний 2019-06-14 19 2017-12-12 № 409 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 12-2017 Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009+A1:2014/ AC:2015, IDT) EN 13120:2009+A1:2014/ AC:2015 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-07 3 2018-10-02 № 341 2016-07-08 № 204 10-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT) EN 13561:2015 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 57 ДСТУ EN 13561:2014 2018-10-02 № 341 2016-07-08 № 204 10-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2014/Поправка № 1:2016 (EN 16005:2012/AC:2015, IDT) EN 16005:2012/AC:2015 Дверні блоки з механічним приводом для пішоходів. Безпека у використанні. Вимоги та методи випробування чинний 2016-07-13 6 2016-07-08 № 204 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-11:2011 Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови чинний 2012-10-01 24 ДСТУ Б В.2.6-11-97 2011-12-30 № 439 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань чинний 1997-07-01 39 1997-02-06 № 15 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94) ГОСТ 30109-94 Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому чинний 2000-07-01 20 Поправка (зб.змін 2001) 2000-02-23 № 33 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602. 1-99) ГОСТ 26602. 1-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі чинний 2001-01-01 28 ГОСТ 26602-85, СТ СЭВ 4183-83 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції чинний 2001-01-01 16 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) ГОСТ 26602.4-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла чинний 2001-01-01 14 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) ГОСТ 24700-99 Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови чинний 2002-04-01 53 Зміна № 1, Поправка (зб. змін 2002) ГОСТ 24700-81 2001-10-31 № 206 Мінрегіон, 2009-09-30 № 396 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) ГОСТ 5089-2003 Замки і заскочки для дверей. Технічні умови чинний 2006-08-01 73 ДСТУ Б В.2.6-1-95 2006-04-18 № 125 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-45:2008 Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 17 ГОСТ 21519-84 2008-12-26 № 689 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-46:2008 Вікна сталеві. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 17 ГОСТ 23344-78 2008-12-26 № 686 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-47:2008 Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 19 ГОСТ 25097-82 2008-12-26 № 685 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-48:2008 Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 18 ГОСТ 23747-88 2008-12-26 № 690 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови чинний 2009-08-01 23 2009-01-20 № 10 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-89:2009 Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань чинний 2010-08-01 22 ГОСТ 24033-80 2009-12-21 № 626 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-179:2011 ГОСТ 28786-90 Двері дерев’яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів (ГОСТ 28786-90, MOD) чинний 2011-12-01 12 ГОСТ 28786-90 2011-12-30 № 428 Мінрегіон НОС
91.060.50 ДСТУ Б EN 1191:2013 EN 1191:2000 Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування (EN 1191:2000, IDT) чинний 2013-12-01 17 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 1192:2013 EN 1192:1999 Блоки дверні. Класифікація вимог міцності (EN 1192:1999, IDT) чинний 2013-12-01 11 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 12208:2013 EN 12208:1999 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація (EN 12208:1999, IDT) чинний 2013-12-01 10 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 12400:2013 EN 12400:2002 Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація (EN 12400:2002, IDT) чинний 2013-12-01 10 2013-02-04 № 40 Мінрегіон ТК 313
91.060.50 ДСТУ EN 12978:2016 (EN 12978:2003 + А1:2009, IDT) EN 12978:2003 + А1:2009 Двері та ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробування чинний 2018-07-01 30 ДСТУ EN 12978:2014 2016-10-07 № 323 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT)/Поправка № 1:2016 (EN 13561:2015/AC:2016, IDT) EN 13561:2015/AC:2016 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 3 2018-10-02 № 341 2016-10-28 № 350 10-2018 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16433:2017 (EN 16433:2014, IDT) EN 16433:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Методи випробування чинний 2019-01-01 16 ДСТУ EN 16433:2015 (EN 16433:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад 2001/95/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16434:2017 (EN 16434:2014, IDT) EN 16434:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв чинний 2019-01-01 17 ДСТУ EN 16434:2015 (EN 16434:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад 2001/95/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + А1:2016, IDT) EN 16361:2013 + А1:2016 Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогнестійкості та димонепроникності чинний 2018-10-01 44 ДСТУ EN 16361:2014 2018-09-24 № 336 en Підтвердження ТК 313 2014/30/EU
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2018 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015 Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 36 ДСТУ EN 13120:2014; ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) 2018-10-02 № 341 ua Переклад НОС 2001/95/EC, 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2018 (EN 13561:2015; АС:2016, IDT) EN 13561:2015; АС:2016 Жалюзі зовнішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 41 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT); ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT)/Поправка № 1:2016 (EN 13561:2015/AC:2016, IDT 2018-10-02 № 341 ua Переклад НОС 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2019 (EN 13561:2004 + A1:2008, IDT) EN 13561:2004 + A1:2008 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2020-01-01 49 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 300 305/2011
91.060.50 ДСТУ EN 13659:2019 (EN 13659:2015, IDT) EN 13659:2015 Віконниці та зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги, зокрема й вимоги щодо безпеки чинний 2021-01-01 54 ДСТУ EN 13659:2016 (EN 13659:2015, IDT) 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 313 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2019(EN 16005:2012, IDT; EN 16005:2012/АC:2015, IDT) EN 16005:2012; EN 16005:2012/АC:2015 Двері з механічним приводом для пішоходів. Безпечність використання. Вимоги та методи випробувань чинний 2021-01-01 48 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 313 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) EN 14351-1:2006 + A2:2016 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері чинний 2021-02-01 64 ДСТУ Б В.2.6-15:2011, ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166–99), ДСТУ Б В.2.6-99:2009 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12207:2020 (EN 12207:2016, IDT) EN 12207:2016 Вікна та двері. Повітропроникність. Кл