Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

91.010.01 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Настанова. Керівний документ L щодо застосування єврокодів чинний 2008-07-01 46 2007-12-12 № 357 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) Директиви стосовно будівельних виробів чинний 2008-07-01 13 2007-12-12 № 357 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ Б А.3.2-13:2011 ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD) чинний 2012-12-01 20 ГОСТ 12.1.013-78 2011-12-29 № 405 Мінрегіон
91.010.01 ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT) EN ISO 12006-2:2020; ISO 12006-2:2015 Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації У цьому стандарті визначено структуру розроблення систем класифікації, застосовних у сфері будівництва. У ньому наведено групу рекомендованих назв класифікаційних таблиць для ранжування інформаційних об’єктів за класами відповідно до конкретних аспектів, наприклад, за формою чи функцією, з відповідними визначеннями. У стандарті показано взаємозв’язки між класами об’єктів у класифікаційних таблицях, між серіями у системах та підсистемах, наприклад, в інформаційній моделі будівлі. У цьому стандарті не надано повнофункціональної робочої системи класифікації, а також не охоплено усього змісту таблиць, проте в ньому наведено приклади. Стандарт призначений для використання організаціями, які розробляють та публікують класифікаційні системи та таблиці, що відповідно до місцевих особливостей можуть різнитися в деталях. Однак, якщо під час розроблення національних систем та таблиць класифікації буде застосовано цей стандарт, то це сприятиме їхній гармонізації. Цей стандарт може бути застосовано до усього життєвого циклу будівельних об’єктів, включно зі складанням завдання на проєктування/опису проєктних рішень, процесами проєктування, документування, зведення, експлуатації та технічного обслуговування, а також знесення. Стандарт застосовний до будь-яких будівельних об’єктів — для будівель, лінійних об’єктів та інших споруд інфраструктури, а також для виконання робіт із благоустрою прилеглих територій. чинний 2020-04-01 2022-10-01 33 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en,ua Підтвердження,Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) EN ISO 16757-1:2019; ISO 16757-1:2015 Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель чинний 2020-04-01 44 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-2:2020 (EN ISO 16757-2:2019, IDT; ISO 16757-2:2016, IDT) EN ISO 16757-2:2019; ISO 16757-2:2016 Структури даних електронних каталогів товарів для будівельних послуг. Частина 2. Геометричні параметри чинний 2020-04-01 93 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO/TS 12911:2020 (ISO/TS 12911:2012, IDT) ISO/TS 12911:2012 Структура стандартів будівельного інформаційного моделювання (BIM) У цьому стандарті встановлено вимоги щодо структурованих положень документів, призначених для оцінювання відповідності будівельного інформаційного моделювання (BIM) до установлюваних технічних умов. Зазначені вимоги щодо структури стандарту застосовні до моделювання будівель та споруд, а також пов’язаних із ними об’єктів будівництва будь-якого рівня складності, зокрема, від груп об’єктів нерухомості на одному або кількох будівельних майданчиках і до окремих невеликих об’єктів будівництва у складі будь-якої системи, підсистеми, до складових компонентів або елементів. Цей стандарт може бути застосовано до об’єктів нерухомості будь-якого типу, зокрема, до більшості об’єктів інфраструктури та громадських будівель, обладнання та матеріалів. Процеси BIM застосовні до портфеля активів, об’єкта будівництва чи його компонента протягом усього життєвого циклу, який може охоплювати період від початку реалізації проекту до виведення з експлуатації об’єкта будівництва. Стандарт призначено для керівників підрозділів з управління інформацією, які, використовуючи установлену в ньому структуру, зможуть розробляти стандарти BIM для застосування на міжнародному та національному рівні або для окремих проектів. Установлену в цьому стандарті структуру можуть використовувати також розробники програмних ресурсів для складання настанов для BIM. чинний 2020-04-01 2022-07-01 31 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en,ua Підтвердження,Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 16354:2020 (ISO 16354:2013, IDT) ISO 16354:2013 Рекомендації щодо створення бібліотек даних та об’єктних модулів чинний 2020-04-01 79 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT) ISO 22263:2008 Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проект чинний 2020-04-01 22 2020-03-18 № 74, 2021-06-14 № 212 (зміна до № 74, зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) EN ISO 16757-1:2019; ISO 16757-1:2015 Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель Основною призначеністю цього стандарту є визначення структури даних електронних каталогів виробів, що забезпечують автоматичне передавання даних про вироби, використовувані для інженерних систем та обладнання будівель, до прикладних програмних рішень інформаційних моделей інженерних систем будівель. Стандарт охоплює метамодель опису класів виробів та їх характеристик, а також метамодель даних про вироби, призначених для обміну в каталогах продукції. Дані про вироби мають відповідати технічним вимогам, установленим для їх товарних груп. У цьому стандарті стосовно серій продукції використано поняття, які розділено на дві сфери: — Основні поняття, зокрема концептуальні моделі, мови, геометричні представлення та схеми XML даних для обміну, що розглянуті в концептуальних частинах цього стандарту (частини, позначені однозначним номером). — Конкретні моделі опису виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель, а також для обміну даними про вироби, інформаційні засоби для яких стосовно різних товарних груп визначені в розділах цього стандарту. Основні поняття, якими представлено серії продукції, охоплюють: — засоби встановлення визначальних властивостей та формування дерева пошуку, призначеного для управління процесом обирання та ідентифікації відповідного варіанта виробу з параметричного електронного каталогу; — засоби визначення залежних властивостей та функцій для обчислення їх значень залежно від параметрів інженерної системи, де встановлюють виріб; — засоби визначення композиційних зв’язків між виробами, які можна використовувати для таких елементів структури моделі, як відомість матеріалів, або застосовних залежних елементів; — засоби конструктивної твердотільної геометрії (constructed solid geometry, CSG), заснованої на представленні геометрії виробу, що містить конкретні геометричні елементи CSG, які є типовими для виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель. чинний 2022-08-01 ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд Цей стандарт установлює правила збалансованого використання природних ресурсів під час проектуванні споруд. Цей стандарт застосовують під час проектування, будівництві, експлуатації та ліквідації будівель і споруд та під час поводження з будівельними відходами, що утворюються під час виробництва, складування, зберігання, транспортування будівельних матеріалів і виробів, виконання будівельно-монтажних робіт, а також під час демонтування та знесення будівель і споруд. Стандарт спрямований на досягнення більш збалансованого використання природних ресурсів під час нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, а також проектах (обґрунтуваннях) ліквідації споруд. чинний 2022-08-01 2021-12-24 № 545 ua ТК 301
91.010.01 ДСТУ EN ISO 29481-1:2022 (EN ISO 29481-1:2017, IDT; ISO 29481-1:2016, IDT) EN ISO 29481-1:2017; ISO 29481-1:2016 Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 1. Методологія та формат У цьому стандарті визначено: — методологію встановлення взаємозв’язків між бізнес-процесами, здійснюваними на етапі будівництва об’єктів, технічних вимог щодо інформації, потрібної для функціонування цих процесів, та — способи розроблення карт і описування процесів управління інформацією протягом життєвого циклу будівельних об’єктів. Цей стандарт призначений для забезпечення функціональної сумісності програмного забезпечення, використовуваного на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів, зокрема під час складання завдань на проєктування/описів, проєктування як такого, розроблення документації, виконання будівельних робіт, експлуатації, технічного обслуговування та знесення. Стандарт також сприяє співпраці між дійовими особами — учасниками процесу будівництва у сфері цифрових технологій та утворенню основи для обміну точною, достовірною, відтворюваною і високоякісною інформацією чинний 2022-10-01 ua Переклад ТК 301
91.010.01 ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT) ISO 22263:2008 Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проєкт У цьому стандарті визначено структуру організування інформації про проєкт (як стосовно процесу, так і його результату), призначеної для здійснення будівельних проєктів. Цей стандарт призначений для того, щоб сприяти контролюванню, обмінюванню, пошуку та використанню відповідної інформації про будівельний проєкт та споруджуваний об’єкт. Стандарт може бути застосовано всіма учасниками проєкту, залученими організацією-виконавцем до управління процесом будівництва в цілому та коор- динування його підпроцесів та окремих дій. Розглянута в цьому стандарті структура охоплює низку загальних параметрів, застосовних до проєктів різних категорій складності, розмірів і тривалості та які може бути адаптовано до національних, місцевих особливостей і змін, впроваджуваних до процесу будівництва, пов’язаного з виконанням конкретного проєкту. чинний 2022-10-01 ua Переклад ТК 301
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008 Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 38 2008-08-27 № 382 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби чинний 2009-01-01 15 2008-08-27 № 383 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 12 2008-08-27 № 381 Мінрегіон
91.010.10 ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008 Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів чинний 2009-01-01 26 2008-08-27 № 384 Мінрегіон
91.010.10, 91.010.30 ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 Споруди транспорту.Залізниці. Визначення ширини смуги відведення чинний 2012-01-01 16 СН 468-74 2011-07-22 № 85 Мінрегіон
91.010.20 ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт Цей стандарт установлює загальні рекомендації щодо організації процедури підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. Цей стандарт містить характеристику основних етапів складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт, зокрема підготовки тексту договорів. Цей стандарт призначений для застосування суб’єктами містобудування, що здійснюють проектування, вишукування та будівництво об’єктів, на стадії підготовки (складання) договорів підряду. При розробці містобудівної документації положення стандарту застосовуються за домовленістю сторін. чинний 2016-10-01 23 2-2017* 2015-12-30 № 360 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б А.2.4-37:2008 Позначення характеристик точності чинний 2010-01-01 10 ГОСТ 21.113-87 2009-06-27 № 292 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б В.1.3-3:2011 Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення чинний 2012-10-01 20 ГОСТ 28984-91 2011-12-30 № 448 Мінрегіон
91.010.30 ДСТУ Б EN 1337-6:2015 EN 1337-6:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини (EN 1337-6:2004, IDT) Цей стандарт визначає вимоги для проектування і виготовлення балансирних опорних частин. Щоб забезпечити вільність переміщень, балансирні опорні частини можуть бути комбіновані з елементом ковзання відповідно до EN 1337-2. Опори, які повертаються більше ніж на 0,05 радіана, що зумовлено характеристичною дією комбінації впливів, не належать до сфери застосування цієї частини EN 1337. Цей стандарт не стосується балансирних опор, виготовлених з матеріалів інших, ніж зазначено у розділі 5. чинний 2016-07-01 52 2015-12-30 № 361 Мінрегіон en,ua Переклад
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 EN 1991-1-5:2003 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT) чинний 2013-07-01 82 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 EN 1991-1-6:2005 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT) чинний 2013-07-01 79 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 EN 1991-3:2006 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії викликані кранами та обладнанням(EN 1991-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 80 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 EN 1993-1-9:2005 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість (EN 1993-1-9:2005, IDT) чинний 2013-07-01 100 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 EN 1993-1-10:2005 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT) чинний 2013-07-01 53 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-05-13 № 190 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30 ДСТУ EN 1337-3:2017 (EN 1337-3:2005, IDT) EN 1337-3:2005 Конструкція опор. Частина 3. Опори еластомерні. чинний 2017-10-01 95 2017-08-07 № 211 en Підтвердження ТК 128
91.010.30 ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Стема забезпечення точності геометричних параметров у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова чинний 2010-10-01 127 ГОСТ 21778-81, ГОСТ 21779-82, ГОСТ 21780-83, ГОСТ 23615-79, ГОСТ 23616-79, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 26607-85 2009-12-24 № 685 Мінрегіон ua
91.010.30 ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT) EN 1337-4:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини чинний 2020-01-01 32 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-5:2019 (EN 1337-5:2005, IDT) EN 1337-5:2005 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 5. Опорні частини стаканного типу чинний 2020-01-01 57 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-7:2019 (EN 1337-7:2004, IDT) EN 1337-7:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 7. Опори сферичні та циліндричні з ПТФЕ чинний 2020-01-01 26 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-8:2019 (EN 1337-8:2007, IDT) EN 1337-8:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. Лінійні напрямні та утримувальні конструкції чинний 2020-01-01 27 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT) EN 1337-4:2004/AC:2007 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини чинний 2020-01-01 3 2019-12-23 № 487, 20120-08-19 № 187(зміна до № 487) en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.010.30 СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
91.010.30 СТ СЭВ 1565-79 Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения не чинний 2018-01-01 9 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
91.010.30 СТ СЭВ 4421-83 Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний не чинний 2018-01-01 6 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 EN 1996-2:2006 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки (EN 1996-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 64 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 EN 1996-3:2006 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 65 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.060.40, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 EN 1993-3-1:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT) чинний 2013-07-01 148 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.060.40, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012 EN 1993-3-2:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти, щогли і димові труби. Димові труби (EN 1993-3-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 72 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080 ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) чинний 2019-12-01 17 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 2019-06-24 № 175 ua ТК 319
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 EN 1991-1-3:2003 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT) чинний 2013-07-01 81 Зміна № 1 2010-12-27 № 552 Мінрегіон, 2013-12-27 № 618 Мінрегіон (зміна 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 EN 1991-4:2006 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари (EN 1991-4:2006, IDT) чинний 2013-07-01 185 Зміна № 1 2012-12-21 № 651 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 EN 1993-1-3:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 202 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 EN 1993-1-5:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) чинний 2013-07-01 107 Зміна № 1, Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT) Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2018-11-14 № 414 Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT), 2022-08-16 № 164 Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 EN 1993-1-7:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT) чинний 2013-07-01 71 Зміна № 1 2012-12-21 № 651 Мінрегіон, 2013-12-27 № 621 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 EN 1993-1-12:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT) чинний 2013-07-01 40 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-05-13 № 190 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012 EN 1993-5:2007 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі (EN 1993-5:2007, IDT) чинний 2013-07-01 155 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 EN 1999-1-1:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкції. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDT) чинний 2013-07-01 384 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-1:2007/A1:2013, IDT) 2010-12-27 № 552 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-1:2007/A1:2013, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 EN 1999-1-2:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкції. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDT) чинний 2013-07-01 89 Зміна № 1 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 624 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 304
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012 EN 1999-1-3:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3. Конструкції чутливі до витривалості (EN 1999-1-3:2007, IDT) чинний 2013-07-01 188 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012 EN 1999-1-4:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодноформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDT) чинний 2013-07-01 114 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) 2012-12-27 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012 EN 1999-1-5:2007 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5. Конструкції оболонок (EN 1999-1-5:2007, IDT) чинний 2013-07-01 114 Зміна № 1 2012-12-27 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT) EN 1991-1-3:2003/А1:2015 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT) чинний 2019-02-01 19 2018-11-14 № 414 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна № 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT) EN 1993-1-5:2006/А1:2017 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) чинний 2019-02-01 6 2018-11-14 № 414 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10, 91.080.40, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 EN 1994-2:2005 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDT) чинний 2013-07-01 167 Зміна № 1 2012-12-21 N 650 Мінрегіон, 2013-12-27 № 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.10, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 EN 1993-1-11:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT) чинний 2013-07-01 80 Зміна № 1 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.10, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012 EN 1993-2:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости (EN 1993-2:2006, IDT) чинний 2013-07-01 196 Зміна № 1 2012-12-21 № 650 Мінрегіон, 2013-12-27 № 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012/Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT) EN 1993-1-4:2006/A1:2015 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) набуде чинності 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012/Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) EN 1993-1-4:2006/A2:2020 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) набуде чинності 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-5:2006/A2:2019, IDT) EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) набуде чинності 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.13, 91.080.17 ДСТУ EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018, IDT) EN 1090-4:2018 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 4. Технічні вимоги до холодноформованих сталевих будівельних елементів та конструкцій для покрівель, стель, підлог і стін чинний 2020-07-01 79 2019-05-10 № 117 ua Переклад ТК 301
91.010.30, 91.080.20 ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 EN 1995-1-2:2004 Проектування дерев'яних конструкції. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, MOD) чинний 2012-01-01 73 2010-12-28 № 561 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.20 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 EN 1995-1-1:2004 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT) чинний 2013-07-01 201 Зміна № 1 (ІБ № 9-2015) 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 626 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.20, 93.040 ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 EN 1995-2:2004 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, IDT) чинний 2013-07-01 50 Зміна № 1 2012-12-21 № 650 Мінрегіон, 2013-12-27 N 622 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 307
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд. Цей стандарт поширюється на проектування кам'яних та армокам'яних конструкцій. чинний 2016-04-01 247 2015-07-06 № 155 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.30 ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 EN 1996-1-1:2005 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT) чинний 2013-07-01 176 Зміна № 1 2010-12-27 № 549 Мінрегіон, 2013-12-27 № 628 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.40 ДСТУ Б В.2.6-154:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування чинний 2011-06-01 24 2010-12-28 № 565 Мінрегіон НОС
91.010.30, 91.080.40 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 EN 1992-3:2006 «Єврокод 2. Проектування залізобетоннихконструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини(EN 1992-3:2006, IDT) чинний 2013-07-01 43 Зміна № 1 2012-12-21 № 649 Мінрегіон, 2013-12-27 № 625 Мінрегіон (зміна № 1) en,ua Переклад ТК 303
91.010.30, 91.080.40, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014 Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкість чинний 2015-07-01 47 2014-09-15 № 253 Мінрегіон ТК 304
91.010.30, 91.080.40, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість чинний 2015-07-01 40 2014-09-15 № 253 Мінрегіон ТК 304
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-206:2015 Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалезобетонних конструкцій будівель та соруд У цьому стандарті наведені основні правила, методи розрахунку та конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд, які забезпечують виконання основних вимог ДБН В.2.6-160 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби. Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій будинків, будівель та споруд, виготовлених з важкого конструкційного бетону класів міцності на стиск від С8/10 до С50/60, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивному середовищі. Цей стандарт не поширюється на розрахунок та проектування вогнестійкості конструкцій. чинний 2016-04-01 92 2015-07-06 № 156 Мінрегіон
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по прфільованим настилам Цей стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабкоагресивних і середньоаргесивних середовищах чинний 2017-04-01 45 2016-06-24 № 181 Мінрегіон ua
91.010.30, 91.080.99 ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з 'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій Цей стандарт поширюється на розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабоагресивних і середньоаргесивних середовищах чинний 2017-04-01 31 2016-06-24 № 181 Мінрегіон ua
91.010.30, 91.120.10 ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель Цей стандарт встановлює вимоги до методів проведення енергетичного аудиту будівель, що приймаються до експлуатації та експлуатуються, їх інженерних систем, вибору об'єктів аудиту, до складу робіт з проведення енергетичного аудиту будівель, алгоритму ведення енергетичного аудиту будівель, аналізу отриманих результатів, до оформлення звітної документації з енерге­тичного аудиту будівель або їх відокремлених частин. Цей стандарт поширюється на будинки і споруди житлового та громадського призначення. чинний 2017-01-01 52 2-2017* 2016-06-15 № 159 Мінрегіон ua
91.010.30; 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010/Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-1:2007/A2:2013, IDT) EN 1999-1-1:2007/A2:2013 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDT) набуде чинності 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.30; 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012/Зміна № 2:2022 (EN 1999-1-4:2007/А1:2011, IDT) EN 1999-1-4:2007/А1:2011 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодноформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDT) набуде чинності 2022-12-01 ua Переклад ТК 301
91.010.99 ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009 Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення чинний 2010-07-01 34 8-2016* 2009-12-24 № 687 Мінрегіон ua
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008 Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно Директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 22 2008-11-18 № 518 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів при вогневих впливах на них чинний 2009-03-01 25 2008-11-18 № 519 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008 Настанова. Керівний документ D.СЄ Маркування згідно Директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 36 2008-11-18 № 520 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів. чинний 2009-03-01 43 2008-11-18 № 521 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008 Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві. чинний 2009-03-01 40 2008-11-18 № 522 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов чинний 2013-03-01 35 2011-12-30 № 434 Мінрегіон, 2012-09-28 № 495 Мінрегіон ТК 312
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування чинний 2013-03-01 33 2011-12-30 № 436 Мінрегіон, 2012-09-28 № 495 Мінрегіон ТК 312
91.010.99 ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва чинний 2007-12-01 26 2007-04-05 № 117 Мінрегіон
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 002:2013 EOTA GD 002:1999 Встановлення строку служби будівельних виробів у настановах з європейського технічного ухвалення, у європейських технічних ухваленнях та гармонізованих стандартах (EOTA GD 002:1999, IDT) чинний 2014-11-01 10 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 003:2013 EOTA GD 003:1999 Оцінка строку служби виробів (EOTA GD 003:1999, IDT) чинний 2014-11-01 50 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 004:2013 EOTA GD 004:1999 Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ETA (EOTA GD 004:1999, IDT) чинний 2014-11-01 12 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 005:2013 EOTA GD 005:1999 Довідковий матеріал до ETAGs, роз’яснювальні документи до ETAGs, порядок оновлення ETAGs (EOTA GD 005:1999, IDT) чинний 2014-11-01 13 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99 ДСТУ-Н Б EOTA GD 006:2013 EOTA GD 006:2003 Перелік контрольних питань органу з ухвалень стосовно регулювання аспектів контролю виробництва на підприємстві в процесі: підготовки ETAG або CUAP, розроблення і видачі ETA (EOTA GD 006:2003, IDT) чинний 2014-11-01 42 2013-12-06 № 572 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.010.99, 91.060.01, 91.080.10 ДСТУ-Н Б ETAG 025:2013 ETAG 025:2006 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для метало-каркасних будівель (ETAG 025:2006, IDT) в базі-78 чинний 2014-11-01 78 2013-12-06 № 573 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 301
91.010.99, 91.100.10 ДСТУ EN 16908:2019 (EN 16908:2017, IDT) EN 16908:2017 Цемент та будівельне вапно. Декларації екологічного продукту. Правила категорії продуктів, які доповнюють EN 15804 чинний 2020-01-01 24 2019-12-20 № 462 en Підтвердження ТК 305
91.020 РСТ УССР 1846-79 Вивіски. Класифікація чинний 1980-01-01 4 1979-01-24 № 3 ru,ua НОС
91.020 РСТ УССР 1892-80 Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами і елементами. Технічні умови чинний 1982-01-01 20 1-10-82,2-6-86 1980-12-22 № 108 ru,ua НОС
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад і вимоги чинний 2011-10-01 17 2010-12-28 № 559 Мінрегіон НОС
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінгу) чинний 2012-06-01 17 2011-12-15 № 345 Мінрегіон
91.020 ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації чинний 2014-01-01 144 2013-04-01 № 119 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру чинний 2014-01-01 13 2013-04-01 № 118 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час чинний 2014-04-01 66 2013-08-30 № 420 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.2.2-8:2013 Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків чинний 2014-10-01 33 2013-12-30 № 637 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови чинний 2014-01-01 23 2014-02-26 № 56 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ Б В.2.4-7:2013 Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин (CH 462-74,MOD) чинний 2014-11-01 13 СН 462-74 2014-01-14 № 5 Мінрегіон, 2014-06-02 № 160 Мінрегіон ТК 310
91.020 ДСТУ Б В.2.4-9:2014 Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок чинний 2015-07-01 13 СН 461-74 2014-12-30 № 384 Мінрегіон ТК 314
91.020 ДСТУ Б Б. 2.2-10:2016 Склад та зміст науково- проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування Цей стандарт встановлює вимоги до складу та змісту науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування і застосовується як для окремих пам'яток, так і для їх груп, комплексів, ансамблів, містобудівних утворень. Науково-проектна документація відповідно до цього стандарту розробляється для пам'яток архітектури та для пам'яток містобудування чинний 2017-04-01 13 2016-06-24 № 178 Мінрегіон ua
91.020 ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захитсу (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення. не чинний 2010-07-01 2019-07-01 25 ДСТУ 8773:2018 2010-01-19 № 9 Мінрегіон 2018-05-15 № 140
91.020 ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій не чинний 2009-07-01 2012-10-01 ДБН Б.1.1-14:2012 2009-01-14 № 3 Мінрегіон 2012-03-12 № 107 Мінрегіон
91.020, 13.200 ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення чинний 2019-07-01 22 ДСТУ Б А.2.2-7:2010 2018-05-15 № 140 ua ТК 40
91.040 ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво чинний 2020-07-01 23 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 2019-10-15 № 311 ua ТК 319
91.040 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведенняекспертизи проектної документації на будівництво не чинний 2013-04-01 2020-07-01 21 ДСТУ 8907:2019 2012-12-12 № 646 Мінрегіон 2019-10-15 № 311 ТК 319
91.040, 91.200 ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану Цей стандарт встановлює вимоги до обстеження будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єктів) для визначення та оцінки їх технічного стану з урахуванням положень "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва". Цей стандарт регламентує обстеження об'єктів на відповідність вимогам щодо забезпечення механічного опору та стійкості відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, ДБН В.1.2-6 та ДБН В.1.2-14. Цей стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації (далі - будівництво) чинний 2017-04-01 49 2016-07-01 № 213 Мінрегіон ua
91.040, 93.020 ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо пректування будівель і споруд на підроблюваних територіях Цей стандарт встановлює вимоги до проектування будівель і споруд, що будуються на підроблюваних територіях чинний 2017-04-01 72 2016-06-24 № 180 Мінрегіон ua
91.040.01 ДСТУ EN ISO 16484-1:2014 EN ISO 16484-1:2010 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація чинний 2016-01-01 33 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
91.040.01 ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 EN ISO 16484-6:2014 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних чинний 2016-01-01 579 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
91.040.01 ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві чинний 2011-10-01 26 2010-12-16 № 522 Мінрегіон ТК 304
91.040.01 ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом чинний 2015-07-01 14 ДБН А.2.2-4:2003 2014-12-31 № 393 Мінрегіон ТК 309
91.040.01 ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів чинний 2014-01-01 35 СНиП 1.04.03-85 2013-08-20 № 393 Мінрегіон ТК 309
91.040.01 ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови чинний 2009-07-01 18 ГОСТ 4.252-84, ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83 2008-12-25 № 646 Мінрегіон
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) ISO 15686-1:2011 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія чинний 2020-04-01 30 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-2:2020 (ISO 15686-2:2012, IDT) ISO 15686-2:2012 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 2. Методи прогнозування терміну служби чинний 2020-04-01 32 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-3:2020 (ISO 15686-3:2002, IDT) ISO 15686-3:2002 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 3. Аудит і перевіряння експлуатаційних показників чинний 2020-04-01 47 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-4:2020 (ISO 15686-4:2014, IDT) ISO 15686-4:2014 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 4. Планування терміну служби з використанням будівельного інформаційного моделювання чинний 2020-04-01 41 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-5:2020 (ISO 15686-5:2017, IDT) ISO 15686-5:2017 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу Стандарт визначає вимоги та керівні принципи для аналізування вартості життєвого циклу будівель, побудованих активів/об’єктів нерухомості та їхніх частин, як нових, так і зведених раніше. чинний 2020-04-01 2023-01-01 53 2020-03-18 № 74, 2022-01-20 № 14 (зміна назви) en Підтвердження,Переклад ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-8:2020 (ISO 15686-8:2008, IDT) ISO 15686-8:2008 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 8. Нормативний термін служби та обчислення терміну служби чинний 2020-04-01 43 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-7:2020 (ISO 15686-7:2017, IDT) ISO 15686-7:2017 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 7. Оцінювання характеристик для зворотного зв’язку стосовно даних про термін служби, отриманих на практиці чинний 2020-04-01 42 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO/TS 15686-9:2020 (ISO/TS 15686-9:2008, IDT) ISO/TS 15686-9:2008 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 9. Настанова з оцінювання даних про термін служби чинний 2020-04-01 14 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-10:2020 (ISO 15686-10:2010, IDT) ISO 15686-10:2010 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 10. Періодичність оцінювання функціональних характеристик чинний 2020-04-01 44 2020-03-18 № 74 en Підтвердження ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) ISO 15686-1:2011 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія Цей стандарт визначає загальні принципи планування строку експлуатації та методологію планування строку експлуатації будівлі чи споруди протягом повного життєвого циклу (або залишкового життєвого циклу — для зведених раніше будівель чи споруд). Стандарт застосовний до планування строку експлуатації окремих будівель. чинний 2022-08-01 ua Переклад ТК 301
91.040.01 ДСТУ ISO 15392:2022 (ISO 15392:2019, IDT) ISO 15392:2019 Сталість в будівлях та будівельних роботах. Загальні принципи Цей стандарт визначає та встановлює загальні принципи внеску будівель, інженерно-будівельних робіт та інших видів будівельних робіт у сталий розвиток. Цей стандарт застосовується до нових та існуючих будівельних робіт, поодиноких та комплексних, а також до матеріалів, виробів, послуг та процесів, пов’язаних з їх життєвим циклом. чинний,буде скасовано 2023-01-01 ТК 304 ua Переклад
91.040.01, 91.080.10 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 EN 1993-1-4:2006 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT) чинний 2013-07-01 79 Зміна № 1, Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT), Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) 2012-12-21 № 653 Мінрегіон, 2013-12-27 № 623 Мінрегіон (зміна № 1), 2022-08-16 № 164 Зміна № 2:2022 (EN 1993-1-4:2006/A1:2015, IDT), Зміна № 3:2022 (EN 1993-1-4:2006/A2:2020, IDT) en,ua Переклад ТК 301
91.040.01, 91.120.10 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія чинний 2011-11-01 129 2-2017* 2010-12-16 № 511 Мінрегіон ТК 302
91.040.01, 93.020, 91.120.01 ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах Цей стандарт установлює вимоги до проектування будівель і споруд, які зводяться на просідаючих ґрунтах, в тому числі в сейсмічних районах та зонах з динамічними впливами від важкого рухомого транспорту, будівельної техніки та вибухів чинний 2017-04-01 100 2016-07-01 № 214 Мінрегіон ua
91.040.10, 91.040.30 ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення чинний 2011-01-01 86 2010-07-23 № 278 Мінрегіон НОС
91.040.20 ДСТУ 1552-91 Ґаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови Цей стандарт поширюється на розбірні металеві гаражі, призначені для зберігання легкових автомобілів і мотоциклів. Кліматичне виконання У, категорія розміщення І згідно з ГОСТ 1 51 50. чинний 1993-01-01 15 РСТ УССР 1552-80 1991-12-24 № 59 ru,ua ТК 165
91.040.20, 13.310 ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-4:2011 CEN/TS 14383-4:2006 Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків (CEN/TS 14383-4:2006,IDT) чинний 2012-03-01 54 2011-08-22 № 95 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 165
91.040.20, 91.140.50 ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств Цей стандарт поширюється на проектування систем електропостачання промислових підприємств, а саме: вибір напруги, схем електропостачання систем, способів каналізації та розподілу електроенергії, схем електричних з'єднань підстанцій та розподільних пунктів, електроустаткування, релейного захисту та автоматики, засобів обліку та вимірювання електроенергії, блискавкозахисту об'єктів енергопостачання, допоміжних споруд системи електропостачання на промислових підприємствах. Цей стандарт застосовують при проектуванні об'єктів електропостачання промислових підприємств, які отримують електроенергію від електричної мережі енергосистем і від власних електростанцій, незалежно від форм власності і галузевого підпорядкування. До систем електропостачання підземних, тяглових та інших спеціальних установок можливо будуть додані додаткові вимоги. чинний 2016-07-01 49 2015-10-28 № 279 Мінрегіон
91.040.30, 13.310 ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011 CEN/TS 14383-3:2005 Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (CEN/TS 14383-3:2005, IDT ). чинний 2012-03-01 84 2011-08-22 № 94 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 165
91.040.30, 91.080.20 ДСТУ-Н Б ETAG 007:2013 ETAG 007:2001 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів дерев’яних каркасних будівель (ETAG 007:2001, IDT) чинний 2014-11-01 75 2013-12-06 № 574 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.040.99 ДСТУ-Н Б В.2.2-37:2013 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд (СН 497-77,МОD) чинний 2014-11-01 22 СН 497-77 2014-01-14 № 6 Мінрегіон, 2014-06-02 № 160 Мінрегіон ТК 310
91.040.99, 13.200 ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання чинний 2020-01-01 28 2018-11-27 № 444 ua ТК 40
91.060.01, 91.060.10, 91.060.20, 91.080.10 ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови чинний 2019-01-01 25 ДСТУ Б В.2.6-9:2008 2018-09-21 № 333 ua ТК 301
91.060.01, 91.120.10 ДСТУ ISO 6946:2007 ISO 6946:1996 Будівельні конструкції та елементи. Тепловий опір і коефіцієнт теплопередавання. Методика розраховування чинний 2009-10-01 23 2007-12-04 № 340 ua Переклад НОС
91.060.01, 91.120.10 ДСТУ EN ISO 13788:2022 (EN ISO 13788:2012, ІDТ; ISO 13788:2012, ІDТ) EN ISO 13788:2012; ISO 13788:2012 Гігротермічні показники будівельних конструкцій та будівельних елементів. Методи розрахунку тепловологісного стану, оцінки критичної поверхневої вологості та конденсації Цей стандарт надає спрощені методи розрахунку стосовно: а) Температури внутрішньої поверхні будівельної конструкції або будівельного елемента, при зниженні відповідно якої з урахуванням внутрішньої температури та відносної вологості можливо утворення цвілі. b) Оцінки ризику внутрішньопорової конденсації внаслідок дифузії водяної пари. c) Періоду, необхідного для висихання вологи з будь-якого джерела в прошарку між двома шарами з високим опором паропроникності, та можливості виникнення внутрішньопорової конденсації в інших місцях конструкції під час процесу сушіння чинний 2023-06-01 ua Переклад ТК 302
91.060.10 ДСТУ Б В.2.6-142:2010 ГОСТ 27563-87 Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови (ГОСТ 27563-87, MOD) чинний 2012-01-01 44 ГОСТ 27563-87 2010-09-30 № 380 Мінрегіон, 2011-06-01 № 61 Мінрегіон
91.060.10 ДСТУ Б EN 13830:2014 EN 13830:2003 Фасади навісні. Технічні умови (EN 13830: 2003, IDT) чинний 2015-10-01 36 2014-12-31 № 390 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 303
91.060.10, 91.080.30 ДСТУ Б EN 846-2:2015 EN 846-2:2000 Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах (EN 846-2:2000, IDT) Цей стандарт встановлює метод для визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах у зразках кам'яної кладки, які виготовлено з відповідних елементів і будівельного розчину. Цей метод випробувань застосовується для проектування арматури в горизонтальних швах згідно з prEN 845-3. Метод не застосовується до альтернативних видів армування, які можуть бути використані в кам'яній кладці, наприклад, стрижнів. чинний 2016-07-01 17 2015-12-30 № 366 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.10, 91.100.15 ДСТУ Б В.2.7-248:2011 ГОСТ 8462-85 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, MOD) чинний 2012-12-01 16 ГОСТ 8462-85 2011-12-30 № 427 Мінрегіон
91.060.10, 91.120.20 ДСТУ EN 16703:2019 (EN 16703:2015, IDT) EN 16703:2015 Акустика. Методика випробування на шум для систем перегородок із гіпсокартону зі сталевими шпильками. Повітряна звукоізоляція чинний 2020-01-01 29 2019-12-05 № 406 en Підтвердження
91.060.10, 91.120.20 ДСТУ ETAG 004:2021 (ETAG 004:2013, IDT) ETAG 004:2013 Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками Цей стандарт поширюється на «Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками (ETICS)» для використання як теплової ізоляції зовнішніх стін будівель. Стіни можуть бути виконані з кладки (цегла, блок, каміння тощо) чи бетону (нанесеного на поверхню або як готові панелі). ETICS проектують та встановлюються відповідно до інструкцій з проектування та монтажу ETA-заявника. ETICS суміщає компоненти, які виготовлені на заводі ETA-заявника чи постачальником компонентів. ETA-заявник в результаті відповідає за всі складові ETICS, які мають бути визначені ETA-заявником. Комплект ETICS охоплює систему збірних ізоляційних виробів, прикріплених до стіни або механічно закріплених за допомогою анкерів, профілів, спеціальних частин тощо, або поєднанням клейового шару та механічних фіксувальних елементів. Ізоляційний виріб покритий штукатурним шаром, що складається з одного або більше шарів (нанесених на поверхню), один з яких містить армування. Штукатурний шар наносять безпосередньо на поверхню теплоізоляційних панелей без повітряного прошарку або розділювального шару. Цей стандарт не поширюється на ETICS, в яких застосовують інші типи опорядження, зокрема цеглу або плитку. Цей стандарт не поширюється на ETICS, в яких з’єднання між штукатурним шаром та ізоляційним виробом не несе функціонального навантаження. ETICS можуть охоплювати спеціальні монтажні профілі (наприклад, базові профілі, кутові профілі тощо) для приєднання їх до суміжних елементів конструкції (отворів, кутів, парапетів тощо). ETICS проектують для надання стіні, до якої їх застосовують, достатнього рівня теплоізоляції. ETICS має забезпечувати мінімальне значення опору теплопередачі більше ніж 1 м 2 ∙ K/Вт. У разі спеціального використання, можливе використання ізоляції меншої товщини за умови перевірення того, що таке застосування не створить додаткових труднощів. чинний 2022-04-01 2021-07-22 № 256 ua Переклад ТК 302
91.060.20 ДСТУ 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови Настоящий стандарт распространяется на трубы водосточные, желоба, козырьки, навесы, колпаки (зонты), сандрики, пояски и др., предназначенные для отвода воды с крыш, окон жилых и промышленых зданий и сооружекний. чинний 1993-01-01 15 РСТ УССР 1674-81 1991-10-21 № 2 ru,ua НОС
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2015 (EN 60335-2-83:2002,IDT) EN 60335-2-83:2002 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2016-01-01 18 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60335-2-83:2002/A1:2008, IDT) EN 60335-2-83:2002/A1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2016-01-01 9 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008/Зміна № 1:2014 2015-12-25 № 206 (у редакції наказу 2016-02-12 № 34) Підтвердження ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ Б EN 508-1:2015 EN 508-1:2014 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі.- Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT) Цей стандарт встановлює вимоги до самонесучих виробів для покрівлі, облицювання стін, обшивання, облицювальних елементів жолобчастої форми та черепиці, призначених для укладання внапуск, виготовлених із сталевого листа з металічним покриттям та додатковим органічним покриттям або без нього. Стандарт охоплює також листи, призначені для застосування з ізоляційним матеріалом, та оболонки. Цей стандарт встановлює загальні характеристики, визначення, види, класифікації і маркування виробів, а також вимоги до матеріалів, з яких можна виготовляти вироби. Цей стандарт призначений для використання виробниками для забезпечення відповідності виробів вимогам або покупцями для перевірки відповідності виробів перед їх відправленням із підприємства-виробника. Стандарт встановлює вимоги до виробів, що забезпечують їх відповідність за нормальних умов експлуатації. Цей стандарт застосовується до всіх укладених внапуск самонесучих профільованих листів зовнішньої покрівлі, стінового облицювання, обшивки та облицювальних елементів жолобчастої форми, за винятком черепиці з площею поверхні менше ніж 1 м2 та виготовленої методом штампування. Ці профільовані листи розраховані для зовнішнього захисту будівлі від вітру, дощу і снігу та передачі на конструкцію будь-яких сумарних навантажень і нечастих навантажень від технічного обслуговування. Цей стандарт не поширюється на вироби для конструктивних цілей. чинний 2016-07-01 58 ДСТУ Б ЕN 508-1:2014 2015-12-30 № 363 Мінрегіон, 2016-03-29 № 74 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.20 ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Настонова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків Цей стандарт поширюється на проектування, влаштування та експлуатацію індустріальних безрулонних дахів горищного типу з внутрішнім водовідведенням житлових і громадських будинків, що монтують із залізобетонних покрівельних елементів повної заводської готовності чинний 2017-04-01 35 ДБН 338-92 2016-06-13 № 145 Мінрегіон ua
91.060.20 ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд Цей стандарт пощто.ється на влаштування та експлуатацію суміщених дахів будівель виробничого та невиробничого призначення. Розроблені правила влаштування та експлуатації покриттів та покрівель не регулюють питання проектування та розрахунку міценості і теплозахису , монтажу несучих конструкцій. чинний 2017-04-01 48 2016-06-13 № 146 Мінрегіон ua
91.060.20 ДСТУ EN 14963:2019 (EN 14963:2006, IDT) EN 14963:2006 Покриття покрівлі. Суцільні покрівельні покриття із пластмаси з бортиком або без нього. Класифікація, вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 57 2019-12-19 № 450 en Підтвердження ТК 151
91.060.20 ДСТУ EN 14964:2019 (EN 14964:2006, IDT) EN 14964:2006 Шари жорсткі гідроізолюючі для несуцільного покриття покрівлі. Визначення і характеристики чинний 2020-01-01 25 2019-12-19 № 450 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.20 ДСТУ EN 60335-2-83:2019 (EN 60335-2-83:2002; А1:2008, IDT; ІЕС 60335-2-83:2001; А1:2008, IDT) EN 60335-2-83:2002; А1:2008; ІЕС 60335-2-83:2001; А1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі чинний 2021-01-01 11 2019-12-21 № 473 ua Переклад ТК 13 2014/35/EU
91.060.20 ДСТУ EN 1873:2019 (EN 1873:2005, IDT) EN 1873:2005 Устатковання допоміжне заводського виготовлення для облаштування покрівлі. Індивідуальні пластмасові зенітні ліхтарі. Технічні вимоги на продукцію та методи випробування чинний 2020-01-01 48 2019-12-26 № 511 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.20 ДСТУ IEC 60335-2-83:2008/Зміна № 1:2014 IEC 60335-2-83:2001/A1:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі не чинний 2016-01-01 2018-01-01 6 ДСТУ EN 60335-2-83:2015/Зміна № 1:2015(EN 60335-2-83:2002/A1:2008, IDT) 2014-12-29 № 1480 2015-12-25 № 206 (у редакції 2016-02-12 № 34) en Підтвердження ТК 13
91.060.20 ДСТУ Б ЕN 508-1:2014 EN 508-1:2008 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі.- Частина 1. Сталь (EN 508-1:2008, IDT) не чинний 2015-07-01 2016-07-01 ДСТУ Б ЕN 508-1:2015 2014-12-18 № 357 Мінрегіон 2015-12-30 № 363 Мінрегіон, 2016-03-29 № 74 Мінрегіон ТК 301
91.060.20, 03.120.01 ДСТУ Б В.2.6-95:2009 Покрівлі. Номенклатура показників чинний 2010-08-01 11 ГОСТ 4.251-79 2009-12-14 № 583 Мінрегіон
91.060.20, 91.100.25 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови чинний 1996-01-01 33 Зміна № 1 1995-09-14 № 188 Мінрегіон, 1997-06-27 № 102 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.20, 91.100.30 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови чинний 1994-04-01 28 Зміна № 1, Поправка (зб. змін 2001) 1993-08-16 № 139 Мінрегіон, 2001-07-18 № 145 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.20, 91.100.40 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) ГОСТ 30340-95 Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови не чинний 1997-04-01 2015-04-01 Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 1996-11-01 № 189 Мінрегіон, 2009-12-29 № 698 Мінрегіон (зміна № 1) 2014-07-08 № 189 Мінрегіон
91.060.20, 91.140.10 ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антигригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках чинний 2015-07-01 74 2014-12-12 № 348 Мінрегіон ТК 302
91.060.20, 97.145 ДСТУ EN 12951:2019(EN 12951:2004, IDT) EN 12951:2004 Пристосування збірні для покрівельних робіт. Стаціонарні драбини. Технічні умови на продукцію та методи випробування чинний 2020-01-01 23 2019-12-19 № 450 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30 ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) ГОСТ 30353-95 Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій чинний 1997-04-01 16 1996-11-01 № 189 Мінрегіон
91.060.30 ДСТУ EN 13964:2019 (EN 13964:2014, IDT) EN 13964:2014 Стелі підвісні. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 130 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30 ДСТУ EN 14716:2019 (EN 14716:2004, IDT) EN 14716:2004 Стелі натяжні. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 60 2019-12-23 № 477 en Підтвердження ТК 151 305/2011
91.060.30, 13.220.50 ДСТУ Б В.1.1-26:2010 EN 1365-5:2004 Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD) чинний 2010-10-01 21 2010-01-20 № 15 Мінрегіон
91.060.30, 91.100.30 ДСТУ EN 1168:2019 (EN 1168:2005 + A3:2011, IDT) EN 1168:2005 + A3:2011 Вироби залізобетонні збірні. Плити багатопустотні чинний 2020-01-01 82 2019-12-23 № 487 en Підтвердження ТК 303 305/2011
91.060.40 ДСТУ Б EN 13084-1:2014 EN 13084-1:2007 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги. (EN 13084-1: 2007, ITD) чинний 2015-07-01 55 2014-12-19 № 361 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 301
91.060.40 ДСТУ Б EN 13084-6:2015 EN 13084-6: 2004 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 6. Газоходи сталеві. Проектування та виконання. (EN 13084-6: 2004, ITD) Цей стандарт установлює спеціальні вимоги і критерії ефективності проектування газовивідних систем зі сталі для димових труб, які розташовані окремо. Цей стандарт визначає вимоги до циліндричних сталевих газоходів, як зазначено в EN 13084-1. Цей документ поширюється на проектування трьох основних типів газоходів, розташованих всередині несучої конструкції: a) газохід, що обпирається на фундамент; b) секційний газохід; c) підвісний газохід. Крім того, цей стандарт також застосовують до одностінчастих димових труб, поверхня яких контактує з димовими газами. чинний 2016-07-01 26 2015-12-30 № 363 Мінрегіон en,ua Переклад
91.060.40 ДСТУ EN 1443:2018 (EN 1443:2003, IDT) EN 1443:2003 Конструкції для видалення димових газів. Загальні вимоги чинний 2019-01-01 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1457-1:2018 (EN 1457-1:2012, IDT) EN 1457-1:2012 Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 1. Внутрішні труби для сухого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 50 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1457-2:2018 (EN 1457-2:2012, IDT) EN 1457-2:2012 Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 2. Внутрішні труби для вологого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування чинний 2019-01-01 56 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1856-1:2018 (EN 1856-1:2009, IDT) EN 1856-1:2009 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 1. Складові вироби систем видалення димових газів чинний 2019-01-01 62 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1856-2:2018 (EN 1856-2:2009, IDT) EN 1856-2:2009 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 2. Газоходи та з’єднувальні труби з металу чинний 2019-01-01 44 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1859:2018 (EN 1859:2009 + A1:2013, IDT) EN 1859:2009 + A1:2013 Конструкції для видалення димових газів. Труби димові металеві. Методи випробування чинний 2019-01-01 49 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 12446:2018 (EN 12446:2011, IDT) EN 12446:2011 Конструкції для видалення димових газів. Будівельні елементи. Зовнішні оболонки з бетону чинний 2019-01-01 35 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13063-1:2018 (EN 13063-1:2005 + A1:2007, IDT) EN 13063-1:2005 + A1:2007 Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 1. Вимоги та методи випробування на стійкість до займання сажі чинний 2019-01-01 39 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13063-2:2018 (EN 13063-2:2005 + A1:2007, IDT) EN 13063-2:2005 + A1:2007 Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 2. Вимоги та методи випробування для вологого режиму експлуатації чинний 2019-01-01 40 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13216-1:2018 (EN 13216-1:2004, IDT) EN 13216-1:2004 Конструкції для видалення димових газів. Вимоги та методи випробування для димохідних систем. Частина 1. Загальний порядок виконання випробувань чинний 2019-01-01 67 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT) EN 13384-1:2015 Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 1. Конструкції для видалення димових газів від одного джерела тепла чинний 2019-01-01 100 ДСТУ Б EN 13384-1:2010 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 13384-2:2018 (EN 13384-2:2015, IDT) EN 13384-2:2015 Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 2. Конструкції для видалення димових газів від кількох джерел тепла чинний 2019-01-01 75 ДСТУ Б EN 13384-2:2010 2018-12-17 № 498 en Підтвердження ТК 301
91.060.40 ДСТУ EN 1857:2019 (EN 1857:2010, IDT) EN 1857:2010 Труби димові. Складові частини. Бетонне футерування чинний 2020-01-01 50 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13063-3:2019 (EN 13063-3:2007, IDT) EN 13063-3:2007 Димарі. Система димоходів з глиняною, керамічною футеровкою. Частина 3. Вимоги та методи випробування витяжних вентиляційних системних димових труб чинний 2020-01-01 28 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13069:2019 (EN 13069:2005, IDT) EN 13069:2005 Димарі. Система димоходів з глиняними, керамічними зовнішніми стінками. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 38 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13084-7:2019 (EN 13084-7:2012, IDT) EN 13084-7:2012 Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб та сталевих обсадних труб. Технічні умови на продукцію чинний,буде скасовано 2020-01-01 2023-06-01 25 ДСТУ EN 13084-7:2022 (EN 13084-7:2012, IDT) 2019-12-21 № 469 2022-11-14 № 224 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13502:2019 (EN 13502:2002, IDT) EN 13502:2002 Димарі. Вимоги та методи випробування глиняних і керамічних оголовків димоходів чинний 2020-01-01 26 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 14471:2019 (EN 14471:2013+A1:2015, IDT) EN 14471:2013+A1:2015 Димарі. Система димоходів з пластмасовою футеровкою. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 97 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 14989-1:2019 (EN 14989-1:2007, IDT) EN 14989-1:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря, незалежних від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 1. Вертикальні повітроводи/димоходи для обладнання типу C6 чинний 2020-01-01 65 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.40 ДСТУ EN 13084-7:2022 (EN 13084-7:2012, IDT) EN 13084-7:2012 Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб та сталевих газоходів. Технічні умови на продукцію Цей стандарт застосовують до сталевих виробів серійного виробництва чи одиничних, призначених для одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів. У стандарті визначено вимоги щодо експлуатаційних характеристик сталевих циліндричних елементів для використання в одностінних сталевих димових трубах і сталевих газоходах самонесних димових труб, призначених для відведення димових газів у атмосферу назовні. У стандарті також визначено вимоги щодо ізоляції та облицювання одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів. У стандарті розглянуто процедуру оцінювання одностінних сталевих димових труб і сталевих газоходів на відповідність до установлених у ньому вимог. набуде чинності 2023-06-01 ДСТУ EN 13084-7:2019 (EN 13084-7:2012, IDT) ua Переклад ТК 301
91.060.40 ДСТУ Б EN 13384-1:2010 EN 13384-1:2002+A2:2008 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT) не чинний 2011-08-01 2019-07-01 113 ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT) 2010-12-23 № 541 Мінрегіон 2018-12-17 № 498 ТК 306
91.060.40 ДСТУ Б EN 13384-2:2010 EN 13384-2:2003+A1:2009 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+А1:2009, IDT) не чинний 2011-08-01 2019-07-01 97 ДСТУ EN 13384-2:2018 (EN 13384-2:2015, IDT) 2010-12-23 № 542 Мінрегіон 2018-12-17 № 498 ТК 306
91.060.40, 91.100.15 ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT) EN 13084-5:2005 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію чинний 2020-01-01 32 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.15 ДСТУ EN 13084-5:2019 (EN 13084-5:2005, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 13084-5:2005/AC:2006, IDT) EN 13084-5:2005/AC:2006 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію чинний 2020-01-01 5 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.25 ДСТУ EN 1806:2019 (EN 1806:2006, IDT) EN 1806:2006 Труби димові. Глиняні, керамічні димовентиляційні блоки для одностінних димоходів. Вимоги та методи випробування чинний 2020-01-01 60 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.100.30 ДСТУ EN 1858:2019(EN 1858:2008 + A1:2011, IDT) EN 1858:2008 + A1:2011 Труби димові. Складові частини. Димовентиляційні бетонні блоки чинний 2020-01-01 56 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 57 305/2011
91.060.40, 91.140.30 ДСТУ EN 14989-2:2019 (EN 14989-2:2007, IDT) EN 14989-2:2007 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря, незалежних від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 2. Відведення повітря та диму для побутових установок закритого типу чинний 2020-01-01 80 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 301 305/2011
91.060.50 ДСТУ EN 12978:2014 EN 12978:2003+A1:2009 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробувань чинний 2019-07-01 34 ДСТУ EN 12978:2016 (EN 12978:2003 + А1:2009, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-10-07 № 323 en Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2014 EN 13120:2009+A1:2014 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-07 47 ДСТУ EN 13120:2008 ДСТУ EN 13120:2018 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) 2014-12-29 № 1479 2018-10-02 № 341 en Підтвердження 2001/95/EC, 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 14201:2006 EN 14201:2004 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій (механічна зносостійкість). Методи випробування чинний 2007-10-01 16 8-2007* (9-2006) 2006-09-07 № 272 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 14203:2006 EN 14203:2004 Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випробування чинний 2007-10-01 23 11-2008* 2006-09-07 № 272 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2014 EN 16005:2012 Дверні блоки з механічним приводом для пішоходів. Безпека у використанні. Вимоги та методи випробування чинний 2016-01-01 59 2014-12-29 № 1479 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16433:2015 (EN 16433:2014, IDT) EN 16433:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Методи випробування чинний 2019-06-14 19 ДСТУ EN 16433:2017 (EN 16433:2014, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2017-12-12 № 409 Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 16434:2015 (EN 16434:2014, IDT) EN 16434:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв чинний 2019-06-14 19 ДСТУ EN 16434:2017 (EN 16434:2014, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52) 2017-12-12 № 409 Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009+A1:2014/ AC:2015, IDT) EN 13120:2009+A1:2014/ AC:2015 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-07 3 ДСТУ EN 13120:2018 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) 2016-07-08 № 204 2018-10-02 № 341 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT) EN 13561:2015 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 57 ДСТУ EN 13561:2014 ДСТУ EN 13561:2018 (EN 13561:2015; АС:2016, IDT) 2016-07-08 № 204 2018-10-02 № 341 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2014/Поправка № 1:2016 (EN 16005:2012/AC:2015, IDT) EN 16005:2012/AC:2015 Дверні блоки з механічним приводом для пішоходів. Безпека у використанні. Вимоги та методи випробування чинний 2016-07-13 6 2016-07-08 № 204 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-11:2011 Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови чинний 2012-10-01 24 ДСТУ Б В.2.6-11-97 2011-12-30 № 439 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань чинний 1997-07-01 39 1997-02-06 № 15 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94) ГОСТ 30109-94 Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому чинний 2000-07-01 20 Поправка (зб.змін 2001) 2000-02-23 № 33 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602. 1-99) ГОСТ 26602. 1-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі чинний 2001-01-01 28 ГОСТ 26602-85, СТ СЭВ 4183-83 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції чинний 2001-01-01 16 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) ГОСТ 26602.4-99 Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла чинний 2001-01-01 14 2000-10-09 № 226 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) ГОСТ 24700-99 Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови чинний 2002-04-01 53 Зміна № 1, Поправка (зб. змін 2002) ГОСТ 24700-81 2001-10-31 № 206 Мінрегіон, 2009-09-30 № 396 Мінрегіон (зміна № 1)
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) ГОСТ 5089-2003 Замки і заскочки для дверей. Технічні умови чинний 2006-08-01 73 ДСТУ Б В.2.6-1-95 2006-04-18 № 125 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-45:2008 Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 17 ГОСТ 21519-84 2008-12-26 № 689 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-46:2008 Вікна сталеві. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 17 ГОСТ 23344-78 2008-12-26 № 686 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-47:2008 Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 19 ГОСТ 25097-82 2008-12-26 № 685 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-48:2008 Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови чинний 2010-01-01 18 ГОСТ 23747-88 2008-12-26 № 690 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови чинний 2009-08-01 23 2009-01-20 № 10 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-89:2009 Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань чинний 2010-08-01 22 ГОСТ 24033-80 2009-12-21 № 626 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-179:2011 ГОСТ 28786-90 Двері дерев’яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів (ГОСТ 28786-90, MOD) чинний 2011-12-01 12 ГОСТ 28786-90 2011-12-30 № 428 Мінрегіон НОС
91.060.50 ДСТУ Б EN 1191:2013 EN 1191:2000 Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування (EN 1191:2000, IDT) чинний 2013-12-01 17 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 1192:2013 EN 1192:1999 Блоки дверні. Класифікація вимог міцності (EN 1192:1999, IDT) чинний 2013-12-01 11 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 12208:2013 EN 12208:1999 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація (EN 12208:1999, IDT) чинний 2013-12-01 10 2013-02-04 № 40 Мінрегіон en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 12400:2013 EN 12400:2002 Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація (EN 12400:2002, IDT) чинний 2013-12-01 10 2013-02-04 № 40 Мінрегіон ТК 313
91.060.50 ДСТУ EN 12978:2016 (EN 12978:2003 + А1:2009, IDT) EN 12978:2003 + А1:2009 Двері та ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Пристрої безпечності для дверей і воріт. Вимоги та методи випробування чинний 2018-07-01 30 ДСТУ EN 12978:2014 2016-10-07 № 323 ua Переклад ТК 98 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT)/Поправка № 1:2016 (EN 13561:2015/AC:2016, IDT) EN 13561:2015/AC:2016 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 3 ДСТУ EN 13561:2018 (EN 13561:2015; АС:2016, IDT) 2016-10-28 № 350 2018-10-02 № 341 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16433:2017 (EN 16433:2014, IDT) EN 16433:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Методи випробування чинний 2019-01-01 16 ДСТУ EN 16433:2015 (EN 16433:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад 2001/95/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16434:2017 (EN 16434:2014, IDT) EN 16434:2014 Жалюзі внутрішні. Захист від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв чинний 2019-01-01 17 ДСТУ EN 16434:2015 (EN 16434:2014, IDT) 2017-12-12 № 409 ua Переклад 2001/95/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + А1:2016, IDT) EN 16361:2013 + А1:2016 Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогнестійкості та димонепроникності чинний 2018-10-01 44 ДСТУ EN 16361:2014 2018-09-24 № 336 en Підтвердження ТК 313 2014/30/EU
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2018 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015 Жалюзі внутрішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 36 ДСТУ EN 13120:2014; ДСТУ EN 13120:2014/Поправка № 1:2016 (EN 13120:2009 + А1:2014; АС:2015, IDT) 2018-10-02 № 341 ua Переклад НОС 2001/95/EC, 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2018 (EN 13561:2015; АС:2016, IDT) EN 13561:2015; АС:2016 Жалюзі зовнішні. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2019-10-01 41 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT); ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT)/Поправка № 1:2016 (EN 13561:2015/AC:2016, IDT 2018-10-02 № 341 ua Переклад НОС 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2019 (EN 13561:2004 + A1:2008, IDT) EN 13561:2004 + A1:2008 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки чинний 2020-01-01 49 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 300 305/2011
91.060.50 ДСТУ EN 13659:2019 (EN 13659:2015, IDT) EN 13659:2015 Віконниці та зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги, зокрема й вимоги щодо безпеки чинний 2021-01-01 54 ДСТУ EN 13659:2016 (EN 13659:2015, IDT) 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 313 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 16005:2019(EN 16005:2012, IDT; EN 16005:2012/АC:2015, IDT) EN 16005:2012; EN 16005:2012/АC:2015 Двері з механічним приводом для пішоходів. Безпечність використання. Вимоги та методи випробувань чинний 2021-01-01 48 2019-12-21 № 471 ua Переклад ТК 313 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) EN 14351-1:2006 + A2:2016 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері чинний 2021-02-01 64 ДСТУ Б В.2.6-15:2011, ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166–99), ДСТУ Б В.2.6-99:2009 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12207:2020 (EN 12207:2016, IDT) EN 12207:2016 Вікна та двері. Повітропроникність. Класифікація чинний 2021-05-01 10 ДСТУ Б EN 12207:2013 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12211:2020 (EN 12211:2016, IDT) EN 12211:2016 Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Метод випробування чинний 2021-06-01 14 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 949:2021 (EN 949:1998, IDT) EN 949:1998 Вікна та двері, навісні фасади, віконниці та жалюзі. Визначення стійкості дверей до удару м’яким важким тілом чинний 2022-01-01 7 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 950:2021 (EN 950:1999, IDT) EN 950:1999 Дверні стулки. Визначення стійкості до удару твердим тілом чинний 2022-01-01 6 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12046-2:2021 (EN 12046-2:2000, IDT) EN 12046-2:2000 Навантаження. Метод випробування. Частина 2. Двері чинний 2022-01-01 10 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12217:2021 (EN 12217:2015, IDT) EN 12217:2015 Двері. Навантаження. Вимоги та класифікація чинний 2022-01-01 7 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 13115:2021 (EN 13115:2020, IDT) EN 13115:2020 Вікна. Класифікація механічних властивостей. Стійкість до навантажень чинний 2022-01-01 7 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 14608:2021 (EN 14608:2004, IDT) EN 14608:2004 Вікна. Визначення стійкості рами чинний 2022-01-01 10 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 14609:2021 (EN 14609:2004, IDT) EN 14609:2004 Вікна. Визначення стійкості до статичного кручення чинний 2022-01-01 10 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 1026:2021 (EN 1026:2016, IDT) ЕN 1026:2016 Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування Цей стандарт визначає метод випробування, який потрібно використовувати для визначення повітропроникності повністю зібраних вікон та дверей з будь-якого матеріалу під час випробовування додатнім та від’ємним тиском. Цей метод випробування розроблено з врахуванням умов експлуатації вікон або дверей, встановлених відповідно до технічних умов виробника та вимог відповідних європейських стандартів та кодексів усталеної практики. Цей стандарт не поширюється на з'єднання між віконною рамою або дверною коробкою та будівельними конструкціями. чинний 2022-08-01 ДСТУ Б ЕN 1026:2013, ДСТУ Б В.2.6-18–2000 (ГОСТ 26602.2–99) ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 1027:2021 (EN 1027:2016, IDT) ЕN 1027:2016 Вікна та двері. Водонепроникність. Метод випробування Цей стандарт визначає метод випробування, який потрібно використовувати для визначення водонепроникності повністю зібраних вікон та дверей з будь-яких матеріалів. Цей метод випробування розроблено з врахуванням умов експлуатації вікон або дверей, встановлених відповідно до технічних умов виробника та вимог відповідних європейських стандартів та кодексів усталеної практики. Цей стандарт не поширюється на з'єднання між віконною рамою або дверною коробкою та будівельними конструкціями. чинний 2022-08-01 ДСТУ Б ЕN 1027:2013 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 12210:2021 (EN 12210:2016, IDT) ЕN 12210:2016 Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Класифікація Цей стандарт визначає класифікацію результатів випробувань для повністю змонтованих вікон та дверей з будь-яких матеріалів після випробувань згідно з EN 12211. чинний 2022-08-01 ДСТУ Б EN 12210:2013 ua Переклад ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 14351-2:2022 (EN 14351-2:2018, IDT) EN 14351-2:2018 Вікна та двері. Стандарт продукту, характеристики продуктивності. Частина 2. Міжкімнатні двері визначає експлуатаційні характеристики, за винятком вогнестійкості та захисту від диму, які застосовуються до внутрішніх дверей для пішоходів незалежно від їх матеріалу. Характеристики вогнестійкості та/або захисту від диму для дверей для пішоходів і вікон, що відчиняються, охоплюються стандартом EN 16034. Цей стандарт поширюється на двері, призначені для внутрішнього використання для будівельних робіт, як: - використання за призначенням а) на шляхах евакуації; - використання за призначенням б) для конкретних цілей з урахуванням конкретних вимог; - використання за призначенням в) тільки для зв'язку. чинний 2022-08-15 54 2022-07-27 № 137 en Підтвердження ТК 300
91.060.50 ДСТУ EN 13120:2008 EN 13120:2004 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки не чинний 2010-01-01 2016-01-01 25 ДСТУ EN 13120:2014 2008-08-04 № 266 2014-12-29 № 1479 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2008 EN 13561:2004 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки не чинний 2010-10-01 2016-01-01 31 ДСТУ EN 13561:2014 2008-12-22 № 493 2014-12-29 № 1479 ua Переклад ТК 143
91.060.50 ДСТУ EN 13561:2014 EN 13561:2004+A1:2008 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки не чинний 2016-01-01 2016-07-13 49 ДСТУ EN 13561:2008 ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-07-08 № 204 en Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13659:2014 EN 13659:2004+A1:2008 Віконниці. Вимоги до робочих характеристик, включаючи безпечність не чинний 2016-01-01 2016-07-13 46 ДСТУ EN 13659:2016 (EN 13659:2015, IDT) 2014-12-29 № 1479 2016-07-08 № 204 en Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 16361:2014 EN 16361:2013 Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогнестійкості та димонепроникливості не чинний 2016-01-01 2019-01-01 45 ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + А1:2016, IDT) 2014-12-29 № 1483 2018-09-24 № 336 en Підтвердження
91.060.50 ДСТУ EN 13659:2016 (EN 13659:2015, IDT) EN 13659:2015 Віконниці. Вимоги до робочих характеристик, охоплюючи безпечність не чинний 2016-07-13 2022-01-01 70 EN 13659:2014 ДСТУ EN 13659:2019 (EN 13659:2015, IDT) 2016-07-08 № 204 2019-12-21 № 471 en Підтвердження 2006/42/EC
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-1-95 Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев'яних дверей не чинний 1996-01-01 2006-08-01 ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) 1995-04-06 № 66 Мінрегіон 2006-04-18 № 125 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови не чинний 1997-07-01 2012-10-01 Зміна № 1, Зміна № 2 ДСТУ Б В.2.6-11:2011 1996-12-18 № 219 Мінрегіон, 1997-02-06 № 15 Мінрегіон (зміна № 1), 2002-04-11 № 70 Мінрегіон (зміна № 2) 2011-12-30 № 439 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Блоки віконні та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови не чинний 2012-10-01 2021-02-01 45 Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) 2011-12-30 № 440 Мінрегіон, 2013-06-12 № 239 Мінрегіон (зміна № 1) 2020-07-01 № 145
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови не чинний 2000-07-01 2012-10-01 Зміна № 1, Зміна № 2 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 1999-12-03 № 291 Мінрегіон, 2008-01-21 № 27 Мінрегіон (зміна № 1), 2009-12-29 № 700 Мінрегіон (зміна № 2) 2011-12-30 № 440 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) ГОСТ 26602.2-99 Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності не чинний 2001-01-01 2022-08-01 21 ГОСТ 25891-83 в частині лабораторних випробувань, ГОСТ 28799-90, СТ СЭВ 4184-83 ДСТУ ЕN 1026:2021 (ЕN 1026:2016, IDТ) 2000-10-09 № 226 Мінрегіон 2021-12-06 № 478
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-23:2001 (ГОСТ 23166-99) ГОСТ 23166-99 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови не чинний 2002-01-01 2009-08-01 ДСТУ Б В.2.6-23:2009 2001-09-26 № 192 Мінрегіон 2009-01-20 № 11 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166-99) ГОСТ 23166-99 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови не чинний 2009-08-01 2021-02-01 44 Зміна № 1 ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) 2009-01-20 № 11 Мінрегіон, 2010-12-28 № 564 Мінрегіон (зміна № 1) 2020-07-01 № 145
91.060.50 ДСТУ Б В.2.6-99:2009 EN 14351-1:2006 Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ) не чинний 2010-10-01 2021-02-01 47 ГОСТ 475-78, ГОСТ 26892-86, СТ СЭВ 3284-81, СТ СЭВ 3285-81, СТ СЭВ 4178-83, СТ СЭВ 4179-83, СТ СЭВ 4180-83, СТ СЭВ 4181-83, СТ СЭВ 4182-83 ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) 2009-12-22 № 631 Мінрегіон 2020-07-01 № 145
91.060.50 ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови не чинний 2010-01-01 2014-04-01 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 2008-12-25 № 664 Мінрегіон, 209-07-08 № 277 Мінрегіон 2013-08-07 № 367 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) ГОСТ 24866-99 Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови не чинний 2002-01-01 2010-01-01 ДСТУ Б В.2.7-107:2008 2001-09-26 № 192 Мінрегіон 2008-12-25 № 664 Мінрегіон, 209-07-08 № 277 Мінрегіон
91.060.50 ДСТУ Б EN 1026:2013 EN 1026:2000 Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування (EN 1026:2000, IDT) не чинний 2013-12-01 2022-08-01 15 ДСТУ ЕN 1026:2021 (ЕN 1026:2016, IDТ) 2013-02-04 № 40 Мінрегіон 2021-12-06 № 478 en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 1027:2013 EN 1027:2000 Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування (EN 1027:2000, IDT) не чинний 2013-12-01 2022-08-01 16 ДСТУ ЕN 1027:2021 (ЕN 1027:2016, IDТ) 2013-02-04 № 40 Мінрегіон 2021-12-06 № 478 en,ua Переклад ТК 313
91.060.50 ДСТУ Б EN 12207:2013 EN 12207:1999 Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Класифікація (EN 12207:1999, IDT) не чинний 2013-12-01 2021-05-01 12 ДСТУ EN 12207:2020 (EN 12207:2016, IDT) 2013-02-04 № 40 Мінрегіон 2020-10-06 № 245
91.060.50 ДСТУ Б EN 12210:2013 EN 12210:1999 Блоки віконні та дверні. Опір вітровому навантаженню. Класифікація (EN 12210:1999, IDT) не чинний 2013-12-01 2022-08-01 11 ДСТУ ЕN 12210:2021 (ЕN 12210:2016, IDТ) 2013-02-04 № 40 Мінрегіон 2021-12-06 №478 en,ua Переклад ТК 313
91.060.50, 03.120.01 ДСТУ Б В.2.6-90:2009 Вікна, двері та ворота дерев’яні. Номенклатура показників чинний 2010-08-01 10 ГОСТ 4.226-83 2009-12-21 № 624 Мінрегіон
91.060.50, 91.120.10 ДСТУ EN ISO 10077-1:2022 (EN ISO 10077-1:2017, IDT; ISO 10077-1:2017, Corrected version 2020–02, IDT) EN ISO 10077-1:2017, ISO 10077-1:2017, Corrected version 2020–02 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови чинний 2022-07-15 54 ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 2022-06-28 № 108 en Підтвердження ТК 300
91.060.50, 91.120.10 ДСТУ EN ISO 10077-2:2022 (EN ISO 10077-2:2017, IDT; ISO 10077-2:2017, IDT) EN ISO 10077-2:2017, ISO 10077-2:2017 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам чинний 2022-07-15 85 ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 2022-06-28 № 108 en Підтвердження ТК 300
91.060.50, 91.120.10 ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/АС:2009 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови Цей стандарт встановлює метод визначення коефіцієнта теплопередачі вікон і дверей зі склінням і/або непрозорим заповненням рам (коробок) з жалюзі або без них. Цей стандарт враховує різні типи світлопрозорого заповнення (скло або пластмаса), однокамерні або багатокамерні склопакети; скло з покриттями або без покриттів з низькою випромінювальною здатністю; з міжскляним прошарком, заповненим повітрям або газом; непрозорі заповнення вікон або дверей; різні види матеріалу рам (деревина, пластмаса, метал з теплоізоляцією і без неї; металеві рами з металевими деталями сполучень, такими як штифти тощо, або будь-яке інше поєднання матеріалів); додатковий тепловий опір (за наявності), що виникає в різних видах закритих жалюзі залежно від їх повітропроникності не чинний 2017-04-01 2022-09-01 53 ДСТУ EN ISO 10077-1:2022 (EN ISO 10077-1:2017, IDT; ISO 10077-1:2017, Corrected version 2020–02, IDT) 2016-07-01 № 200 Мінрегіон 2022-06-28 № 108 en,ua Переклад
91.060.50, 91.120.10 ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 EN ISO 10077-2:2012+ EN ISO 10077-2:2012/АС:2012 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам Цей стандарт встановлює метод і вихідні дані для розрахунку коефіцієнта теплопередачі профілів рам і лінійного коефіцієнта теплопередачі в місцях з'єднання рам зі склінням або непрозорим заповненням та критерії для валідації чисельних методів розрахунку. Метод може застосовуватиь для визначення теплового опору профілів жалюзі та теплових характеристик ролетта інших аналогічних елементів (наприклад, штори) не чинний 2017-04-01 2022-09-01 52 ДСТУ EN ISO 10077-2:2022 (EN ISO 10077-2:2017, IDT; ISO 10077-2:2017, IDT) 2016-07-01 № 200 Мінрегіон 2022-06-28 № 108 en,ua Переклад
91.060.50, 91.120.20 ДСТУ EN 14759:2019 (EN 14759:2005, IDT) EN 14759:2005 Жалюзі. Акустична ізоляція від повітряного шуму. Визначення характеристик чинний 2020-01-01 9 2019-12-05 № 406 en Підтвердження
91.060.50, 91.190 ДСТУ EN 14637:2014 EN 14637:2007 Будівельна фурнітура. Електричне управління фіксацією систем пожежних/димових дверних конструкцій. Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування чинний 2016-01-01 63 2014-12-30 № 1494 en Підтвердження
91.060.50, 91.190 ДСТУ EN 12046-1:2021 (EN 12046-1:2020, IDT) EN 12046-1:2020 Навантаження. Метод випробування. Частина 1. Вікна чинний 2022-01-01 12 2021-11-16 № 434 en Підтвердження ТК 300
91.060.50, 97.180 ДСТУ EN 1154:2019 (EN 1154:1996, IDT) EN 1154:1996 Вироби будівельні залізні. Механізм для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Вимоги, випробування, контролювання якості чинний 2020-01-01 27 2019-12-21 № 469 en Підтвердження ТК 165 305/2011
91.060.50, 97.190 ДСТУ EN 16281:2015 (EN 16281:2013, IDT) EN 16281:2013 Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування чинний 2019-03-07 25 ДСТУ EN 16281:2017 (ЕN 16281:2013, IDT) 2015-12-31 № 220 (у редакції наказу 2016-02-24 № 52), 2017-04-27 № 101(зміна до № 52) 2017-12-18 № 422 en Підтвердження
91.060.50, 97.190 ДСТУ EN 16281:2017 (ЕN 16281:2013, IDT) ЕN 16281:2013 Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування чинний 2019-01-01 22 ДСТУ EN 16281:2015 (ЕN 16281:2013, IDT) 2017-12-18 № 422 ua Переклад ТК 121 2001/95/EC
91.060.99 ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху чинний 2012-10-01 17 2011-12-30 № 418 Мінрегіон
91.060.99 ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови чинний 2010-04-01 30 2009-10-08 № 428 Мінрегіон
91.060.99 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей чинний 2011-07-01 75 2010-11-15 № 444 Мінрегіон НОС
91.060.99 ДСТУ Б В.2.6-164:2011 Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлорідні. Загальні технічні умови чинний 2012-04-01 29 2011-11-01 № 264 Мінрегіон ТК 300
91.060.99, 91.100.10 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови чинний 2002-04-01 23 Зміна № 1 ГОСТ 6428-83 2001-11-30 № 215 Мінрегіон, 2004-10-26 № 203 Мінрегіон (зміна № 1)
91.080 ДСТУ Б В.1.1-28:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності чинний 2011-10-01 51 2010-12-23 № 539 Мінрегіон НОС
91.080 ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування чинний 2007-01-01 13 СНиП 2.01.07-85 2006-07-05 № 224 Мінрегіон
91.080 ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії чинний 2014-01-01 30 СНиП 3.04.03-85 2013-07-18 № 325 Мінрегіон ua ТК 304
91.080 ДСТУ Б В.2.7-296:2011 ГОСТ 24434-80 Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки (ГОСТ 24434-80, MOD) чинний 2012-12-01 13 ГОСТ 24434-80 2011-12-30 № 461 Мінрегіон
91.080 ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 ГОСТ 22695-77 Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів. Пінопласти. Методи випробувань на міцність (ГОСТ22695-77, ІDT) чинний 2012-12-01 13 ГОСТ 22695-77 2011-12-30 № 461 Мінрегіон
91.080, 91.200 ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій Цей стандарт встановлює технічні вимоги до монтажу несучих та огороджувальних конструкцій, містить рекомендації до вибору матеріалів, монтажу та виконання будівельних робіт, конструктивних елементів, монтажу збірних бетонних, залізобетонних, дерев’яних та огороджувальних конструкцій, влаштування монолітних конструкцій в умовах будмайданчика, виконання робіт зі зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій. Вимоги цього стандарту не поширюються на монтаж сталевих конструкцій. Виконання робіт зі зведення будівель та споруд здійснюється відповідно до вимог цього стандарту та інших нормативних документів, які встановлюють вимоги до застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій відповідно до передбачених проектом виконання робіт технології та організації будівництва об’єкта. чинний 2016-04-01 63 2015-09-03 № 215 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001) ГОСТ 25380-2001 Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям чинний 2002-01-01 49 2-2002* ГОСТ 25380-82 2001-06-27 № 317 ua ТК 48
91.080.01 ДСТУ ISO 2633:2013 ISO 2633:1974 Визначення навантажень на перекриття у промислових спорудах і складах Цей стандарт установлює методи визначення навантажень на перекриття, необхідні для цілей проектного розрахунку деяких конструкцій промислових споруд і складів чинний 2014-07-01 8 2013-11-29 № 1424 ua Переклад ТК 91
91.080.01 ДСТУ Б А.2.4-14-2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання чинний 2005-07-01 28 2005-02-11 № 36 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ Б В.1.1-23:2009 EN 1365-6:2004 Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість. (EN 1365-6:2004, MOD) чинний 2010-08-01 25 2009-02-14 № 578 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги чинний 2003-07-01 27 2003-02-24 № 13 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ Б В.2.6-27:2006 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань чинний 2006-10-01 25 2006-05-04 № 158 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ Б В.2.6-178:2011 Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою чинний 2012-10-01 22 ГОСТ 28089-89 2011-12-30 № 449 Мінрегіон
91.080.01 ДСТУ Б ISO 12494:2015 ISO 12494:2001 Обледеніння будівельних конструкцій внаслідок атмосферного впливу (ISO 12494:2001, IDT) Цей стандарт розглядає загальні принципи визначення ожеледного навантаження на конструкції. Цей стандарт може використовуватися для визначення маси ожеледного та вітрового навантаження на обледенілі конструкції таких типів: - щогли; - башти; - антени та антенні конструкції; - ванти, відтяжки, відтяжні канати тощо; - канатні дороги (підвісні дороги); - конструкції гірськолижних підйомників; - будівлі або їх частини, які можуть зазнати обледеніння; - башти для спеціальних типів конструкцій, таких як лінії зв’язку, вітряні турбіни тощо. Цей стандарт повинен використовуватися разом із ISO 2394. чинний 2016-07-01 94 2015-12-30 № 362 Мінрегіон en,ua Переклад
91.080.01 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 EN 1990:2002 Єврокод. Основи проектування конструкцій чинний 2013-07-01 257 Зміна № 1, Зміна № 2, Зміна № 3 2008-12-30 № 710 Мінрегіон, 2011-02-01 № 17 Мінрегіон, 2013-06-26 № 273 Мінрегіон (зміна № 1), 2013-12-27 № 615 Мінрегіон (зміна № 2), 2013-12-27 № 615 Мінрегіон (зміна № 3) en,ua Переклад ТК 301
91.080.01 ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд Цей стандарт поширюється на будівлі та споруди IV, V категорій складності для класів відповідальності за можливими наслідками СС2, ССЗ згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16. Цей стандарт установлює загальні вимоги до проведення моніторингу технічного стану конструктивних елементів, будівель та інженерних споруд. Стандарт визначає контрольовані параметри різних видів моніторингу технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд на різних етапах їх життєвого циклу: проектування, будівництва, експлуатації, консервування, розконсервації, ліквідації чинний 2017-04-01 42 2016-06-29 № 185 Мінрегіон ua
91.080.01 ДСТУ ISO 3898:2022 (ISO 3898:2013, IDT) ISO 3898:2013 Основи проєктування конструкцій. Назви та познаки фізичних і загальних величин Цей стандарт установлює назви та познаки фізичних величин. Метод індексу-ядра дозволяє складати символи фізичних величин, що відносяться до певного матеріалу та / або певної технічної галузі проєктування конструкцій. Цей стандарт містить основні назви, познаки та одиниці вимірювання фізичних величин у сфері проєктування конструкцій. набуде чинності 2023-02-01 2022-07-20 № 133 ua Переклад ТК 303
91.080.01 СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения не чинний 2018-01-01 4 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
91.080.01 СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету не чинний 2018-01-01 10 2015-12-30 № 215 скасовано повністю ua,ru
91.080.01 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва не чинний 2013-09-01 2019-12-01 34 Зміна № 1 (ІБ № 5-2014) ДСТУ 8855:2019 2013-05-14 № 195 Мінрегіон, 2014-05-12 № 135 Мінрегіон (зміна № 1) 2019-06-24 № 175 ТК 309
91.080.01, 13.220.01 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання чинний 2011-10-01 13 2010-12-30 № 68 Мінрегіон НОС
91.080.01, 91.200 ДСТУ-Н Б А.3.1-30:2015 Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води Цей стандарт установлює вимоги до основних і зварювальних матеріалів, підготовки і складання стиків трубопроводів для зварювання, технології зварювання, термообробки зварних з'єднань, якості зварних з'єднань і методів контролю якості, оформлення робочої документації, рекомендації з вибору відповідного устаткування і апаратури при зварюванні і контролю якості зварних з'єднань трубопроводів пари та гарячої води. Цей стандарт поширюється на трубопроводи пари з робочим тиском пари від 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) до 8,0 МПа (80 кгс/см2), трубопроводи гарячої води з температурою води від 115 °С до 560 °С, редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів, на які поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.11. чинний 2016-07-01 98 2-2017* 2015-12-30 № 357 Мінрегіон
91.080.01, 91.200 ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015 Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель та споруд Цей стандарт установлює вимоги до монтажу, зварювання посудин, що працюють під тиском, які є невід'ємною частиною будівлі або споруди та контролю якості зварних з'єднань. Вимоги стандарту поширюються на: - посудини, які працюють під тиском води з температурою від 115 °С до 560 °С або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахуван­ня гідростатичного тиску; - посудини, що працюють під тиском пари, повітря або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) до 8 МПа (80 кгс/см2); - посудини для зберігання зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см22) до 8 МПа (80 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення; - баки та резервуари для зберігання та використання горючих і легкозаймистих матеріалів, що використовуються в будівництві. Вимоги стандарту не поширюються на: - посудини атомних енергетичних устаткувань, а також посудини, що працюють з радіоактив­ним середовищем; - посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; при визначенні місткості із загального об'єму посудини виклю­чається об'єм, зайнятий футеровкою, трубами та іншими внутрішніми пристроями. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з'єднуються між собою трубами з внутрішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина; - балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); - цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за темпе­ратури до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); - посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), у яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200); - посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в їх середині відповідно до технологічного процесу; - посудини, що працюють під вакуумом; - посудини, які встановлені на морських, річних суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки; - посудини, які встановлені на літаках та інших літаючих апаратах; - повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, ав­томобілів та інших засобів пересування; - посудини спеціального призначення військового відомства; - прилади парового і водяного опалення; - трубчасті печі; - частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), конструктивно вбудовані, які не відключаються (встановлені на одному фундаменті з компресором), проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів; - посудини з товщиною стінки більше ніж 120 мм;; - посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм. Цей стандарт містить рекомендації щодо: - організації та перевірки якості робіт при монтажі та зварюванні посудин; - методів виконання зварювальних робіт при виготовленні, монтажі та ремонті на об'єктах будівництва; - основних і зварювальних матеріалів; - підготовки та складання стиків для зварювання; - виконання газополуменевих робіт; - термообробки після зварювання;; - методів контролю якості при виготовленні, монтажі та ремонті деталей та вузлів; - організації та виконання положень з охорони праці. - оформлення робочої документації. чинний 2016-07-01 145 2-2017* 2015-12-30 № 357 Мінрегіон
91.080.10 ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013 Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД) чинний 2014-01-01 26 2013-06-07 № 236 Мінрегіон
91.080.10