Каталог+
Records - of
reset

Код згідно з НК 004

Позначення НД

Позначення міжнародних та регіональних НД

Назва НД

Сфера застосування

чинність НД в Україні

чинність від

чинність (ПЕРЕКЛАД)

чинність до

Кількість сторінок в НД

Наявність змін та поправок до НД

Позначнення НД який замінено

Позначнення НД яким замінено

Наказ про прийняття НД

Наказа про скасування

Мова

Метод прийняття

Технічний комітет

Познака директиви

95.020 ДСТУ В 3471-96 Радіоцентри приймальні декаметрового діапазону хвиль. Загальні технічні вимоги чинний 1997-07-01 29 1996-12-23 № 28т ru,ua
95.020 ДСТУ В 3337-96 Засоби радіозв'язку. Загальні технічні вимоги чинний 1997-01-01 25 1996-05-12 № 9т ru,ua
95.020 ДСТУ В 3267-95 Засоби ураження авіаційні. Засоби контролю та діагностування уніфіковані. Основні параметри чинний 1997-01-01 21 1995-12-18 № 11т ru,ua
95.020 ДСТУ В 3608.0-98 Класифікація, кодування та каталогізація оборонної продукції. Основні положення чинний 2001-07-01 17 1998-12-03 № 5т ua
95.020 ДСТУ В 3608.1-97 Класифікація, кодування та каталогізація оборонної продукції. Класифікація та кодування. Порядок розроблення державного класифікатора оборонної продукції чинний 2001-07-01 27 1997-12-30 № 12т ua
95.020 ДСТУ В 3608.2-97 Класифікація, кодування та каталогізація оборонної продукції. Класифікація та кодування. Порядок проведення експертизи державного класифікатора оборонної продукції чинний 2001-07-01 11 1997-12-30 № 12т ua
95.020 ДСТУ В 3608.3-97 Класифікація, та каталогізація оборонної продукції. Класифікація та кодування. Порядок ведення еталонного фонду державного класифікатора оборонної продукції чинний 2001-07-01 9 1997-12-30 № 12т ua
95.020 ДСТУ В 3608.4-98 Класифікація, та каталогізація оборонної продукції. Класифікація та кодування. Порядок ведення державного класифікатора оборонної продукції чинний 2001-07-01 17 1998-12-03 № 5т ua
95.020 ДСТУ В 3608.5-99 Класифікація, та каталогізація оборонної продукції. Каталогізація. Порядок розроблення каталогів оборонної продукції чинний 2001-07-01 15 1999-06-25 № 4т ua
95.020 ДСТУ В 3608.6-99 Класифікація, та каталогізація оборонної продукції. Каталогізація. Порядок ведення каталогів оборонної продукції чинний 2001-07-01 12 1999-06-25 № 4т ua
95.020 ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення чинний 2019-01-01 18 10-2018* ДСТУ В 1.0:2005, ДСТУ В 1.8–2000, ДСТУ В 1.9:2005 2018-05-11 № 128 ua ТК 176
95.020 ДСТУ ACP 127:2018 (ACP 127 Ed. G, IDT) ACP 127 Ed. G Інструкції щодо процедур запису під час зв’язку чинний 2018-12-01 100 2018-11-27 № 443 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ ACP-127:2018 (ACP-127 NATO SUPP-3 Ed. B, IDT) ACP-127 NATO SUPP-3 Ed. B Процедури передачі повідомлень чинний 2018-12-01 105 2018-11-27 № 443 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ В 4571:2021 Техніка авіаційна державної авіації. Модернізація виробів, за якими не проводять авторського нагляду. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо модернізування виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не проводять авторського нагляду чинний 2022-05-01 32 ДСТУ В 4571:2015 2021-08-30 № 295 ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.501:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування чинний 2022-01-01 18 9-2022* ДСТУ В-П 15.501:2017 2021-09-07 № 311 ua ТК 176
95.020 ДСТУ ETSI TS 101 331:2021 (ETSI TS 101 331 V1.6.1 (2020–10), IDT) ETSI TS 101 331 V1.6.1 (2020–10) Законне перехоплення. Вимоги правоохоронних органів. Технічна специфікація Цей стандарт є настановою для законного перехоплення телекомунікацій у сфері взаємодії операторів мережі, провайдерів послуг та провайдерів доступу. Він містить комплект вимог, що стосуються інтерфейсу передавання для перехоплення правоохоронними органами та органами державної безпеки. Вимоги щодо телекомунікаційних послуг, що їх надають за межами національних кордонів, ще неповністю розроблено та, як наслідок, для інформації додано деякі попередні вимоги. Цей стандарт описує вимоги з точки зору правоохоронних органів. Не всі вимоги обов’язково застосовують в окремій країні. Ці вимоги має бути використано для розроблення мережевих вимог та в подальшому — для стандартизації інтерфейсів передавання. чинний 2022-05-01 ua Переклад ТК 196
95.020 ДСТУ В 15.306:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зобов’язання гарантійні. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо гарантійних зобов’язань на вироби озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 17 ГОСТ В 15.306–79 2021-12-15 № 501 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.703:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Рекламаційна робота. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо рекламаційної роботи з виробами озброєння та військової техніки під час дії гарантійних зобов’язань. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 38 ГОСТ В 15.703–78 2021-12-15 № 501 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.007:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо оцінювання вартості життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки. Стандарт розроблено на основі публікації НАТО ALCCP-01:2018 NATO guidance on life cycle costs та сприятиме розробленню нормативно-правових та нормативних документів у сфері озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний,буде скасовано 2022-09-01 2025-09-01 52 2021-12-15 № 501 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.103:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Аванпроєкт та його складова частина. Основні положення Цей стандарт установлює основні вимоги до виконання та приймання аванпроєкту (складової частини аванпроєкту) зі створення складного виробу/системи/комплексу озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний,буде скасовано 2022-09-01 2025-09-01 15 ГОСТ В 15.103–84, ГОСТ В 15.104–84 2021-12-15 № 501 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює визначення, призначення та основні завдання комплексної системи загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки, об’єкти стандартизації в цій системі, її структуру та склад. чинний 2022-08-01 13 ГОСТ В 20.39.101–76 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 20.39.109:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні технічні вимоги Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо маркування продукції оборонного призначення (продукції військового призначення та подвійного використання). Цей стандарт не відміняє і не замінює вимог до марковання, передбачених нормативно-правовими актами, технічними регламентами, нормативними документами та іншими стандартами. чинний 2022-08-01 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.002:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо розроблення, змісту та порядку оформлення плану керування програмою (проектом) та єдиного наскрізного плану зі створення виробів озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 37 ГОСТ В 15.208–82 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.003:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки Цей стандарт установлює типові процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки, а також їхні взаємозв’язки із стадіями життєвого циклу озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 104 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.006:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо керування конфігурацією виробів озброєння та військової техніки на всіх стадіях життєвого циклу. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 51 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.802:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва матеріалів для озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила зняття з виробництва металевих та неметалевих матеріалів для виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт не поширюється на композиційні матеріали, склопластики та інші матеріали, що створюють в процесі виробництва виробів озброєння та військової техніки та не є об'єктом самостійного постачання. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-09-01 17 ГОСТ В 15.802–85 2021-12-28 № 553 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.704:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Логістична підтримка використання (експлуатування) озброєння та військової техніки. Основні положення Стандарт установлює основні положення щодо логістичної підтримки використання (експлуатування) виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2022-10-01 19 2022-07-26 № 134 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.001:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення чинний,буде скасовано 2023-10-01 2023-12-01 ДСТУ В-П 15.001:2018 2023-09-18 № 239 2022-12-26 № 270 9-2023 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.004:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки Цей стандарт установлює типові стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), а також фази (етапи) робіт та їхній зміст на кожній стадії життєвого циклу. чинний 2023-10-01 28 ДСТУ В-П 15.004:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.005:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення зінтегрованої логістичної підтримки на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки (далі — ОВТ). Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 35 ДСТУ В-П 15.005:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.101:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту, а також порядку погодження та затвердження: ― тактико-технічного завдання (далі ― ТТЗ), технічного завдання (далі ― ТЗ) замовника на виконання науково-дослідної роботи (далі ― НДР) прикладного характеру, спрямованої на досліджування науково-технічних шляхів створення чи модернізації зразків (систем, комплексів) озброєння та військової техніки (далі ― вироби ОВТ) згідно з чинним нормативним документом; ― ТЗ головного виконавця НДР на виконання складової частини НДР (далі ― СЧ НДР) згідно з чинним нормативним документом; ― ТЗ замовника на виконання НДР зі створення чи модернізації складової частини ОВТ. чинний 2023-10-01 15 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.111:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила проведення робіт зі стандартизації та уніфікації під час розроблення (модернізації) та поставлення на виробництво озброєння та військової техніки (далі — ОВТ). Цей стандарт також застосовують для розроблення нормативних документів загальних технічних вимог до ОВТ. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 27 ДСТУ В-П 15.111:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.201:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування тактико-технічного (технічного) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи (далі — ДКР) чи складової частини ДКР зі створення (модернізації) виробу озброєння та військової техніки (далі — ОВТ). Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВП). чинний 2023-10-01 31 ДСТУ В-П 15.201:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.209:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо розроблення та застосування обмежувальних переліків складових частин (комплектувальних виробів) і матеріалів, дозволених до застосування у виробах озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення та продукції подвійного використання. чинний 2023-10-01 17 ДСТУ В-П 15.209:2020 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.213:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо побудови, змісту, викладення, оформлення, погодження, затвердження та застосування керівних вказівок з конструювання під час виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення (модернізації) виробу озброєння та військової техніки та його складових частин. Цей стандарт застосовно також до іншої продукції військового призначення чинний 2023-10-01 15 ДСТУ В-П 15.213:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.601:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення чинний,буде скасовано 2023-10-01 2023-12-01 ДСТУ В-П 15.602:2020 2023-09-18 № 239 2022-12-26 № 270 9-2023 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.602:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація Цей стандарт установлює основні положення щодо ремонту виробів озброєння та військової техніки, його класифікацію та особливості планування. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення та продукції подвійного використання чинний 2023-10-01 15 ДСТУ В-П 15.602:2020 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.701:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо бюлетенів змін на виробах озброєння та військової техніки та виконання робіт за ними. Цей стандарт застосовно також до іншої продукції військового призначення. Цей стандарт не поширюється: ― на випадки, коли задоволення претензій у процесі використання (експлуатування) виробів ОВТ виконують на підставі спільних рішень чи за рекламаційними актами без випуску бюлетенів; ― на авіаційну техніку державної авіації, крім авіаційних засобів ураження чинний 2023-10-01 21 ДСТУ В-П 15.701:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.702:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення Цей стандарт поширюється на вироби озброєння та військової техніки (далі ― вироби), їхні складові частини та комплектувальні вироби, для яких у тактико-технічних завданнях (далі ― ТТЗ), технічних завданнях (далі ― ТЗ), конструкторській документації (далі ― КД) установлюють призначені ресурс, строк служби, строк зберігання, зокрема до ремонту, переконсервації чи списання, а також дальність чи тривалість транспортування (далі ― призначені показники). Цей стандарт установлює основні положення з організації та порядку виконання робіт з установлення та продовження строку дії призначених показників виробів. Цей стандарт не поширюється на вироби авіаційної техніки Державної авіаціаційної служби України, крім авіаційних засобів ураження чинний 2023-10-01 33 ДСТУ В-П 15.702:2019 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.705:2022 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти, приладдя і матеріали. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо запасних частин, інструментів, приладдя і матеріалів для виробів озброєння та військової техніки. чинний 2023-10-01 17 ДСТУ В-П 15.705:2020 2022-12-26 № 270 ua ТК 176
95.020 ДСТУ 8820:2023 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо процесів управління в сфері протимінної діяльності (далі — ПМД). Цей стандарт застосовують під час організації заходів забезпечення захисту населення від впливу вибухонебезпечних предметів — залишків війни чинний 2023-04-01 87 ДСТУ -П 8820:2018 2023-03-13 № 27 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.007:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення й стандарт установлює основні положення щодо оцінювання вартості життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 52 ДСТУ В-П 15.007:2021 2023-04-03 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.102:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання аванпроєкту (складової частини аванпроєкту). Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування тактико-технічного (технічного) завдання на виконання аванпроєкту чи складової частини аванпроєкту зі створення (модернізації) складного виробу озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 22 ДСТУ В-П 15.102:2021 2023-04-03 № 58 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.103:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Аванпроєкт та його складова частина. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо виконання аванпроєкту та складової частини аванпроєкту зі створення складного виробу (системи, комплексу, зразка) озброєння та військової техніки чинний 2023-10-01 15 ДСТУ В-П 15.103:2021 2023-04-03 № 176 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.301:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила поставлення на виробництво виробів озброєння та військової техніки та їх складових частин. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 41 ДСТУ В-П 15.301:2021 2023-04-03 № 176 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.801:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила зняття з виробництва виробів озброєння та військової техніки та їх складових частин. Цей стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення чинний 2023-10-01 19 ДСТУ В-П 15.801:2021 2023-04-03 № 58 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.803:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування старінням та вилучення озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо керування старінням та вилучення виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-10-01 37 ДСТУ В-П 15.803:2021 2023-04-03 № 58 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.105:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання науково-дослідної роботи та її складових частин. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо виконання науково-дослідної роботи та її складової частини зі створення (модернізації) виробів озброєння та військової техніки та їхніх складників. Цей стандарт застосовний також до інших об’єктів досліджень у сфері озброєння та військової техніки чинний 2023-11-01 29 2023-04-20 № 74 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.108:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Розроблення та поставлення на виробництво матеріалів. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо розроблення та поставлення на виробництво металевих та неметалевих матеріалів для виготовлення, використання (експлуатування) й підтримування виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також для матеріалів до іншої продукції військового призначення. Стандарт не поширюється на композиційні матеріали, склопластики та інші матеріали, що їх створюють під час виготовлення виробів ОВТ та вони не є об’єктом самостійного постачання чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 74 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.203:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їх складників. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо виконання дослідно-конструкторської роботи, складової частини ДКР зі створення (модернізації) виробів озброєння та військової техніки та їх складників. Стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення, а також виробів спеціальної техніки чинний 2023-11-01 ДСТУ В-П 15.203:2017 2023-04-20 № 74 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.502:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Використання (експлуатування) озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо використання (експлуатування) виробів озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 74 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 74 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.008:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо керування ризиками упродовж життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки. чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 75 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.110:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документація звітна науково-технічна на науково-дослідну роботу, аванпроєкт та дослідно-конструкторську роботу. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо видів та призначення, а також загальних правил побудови, викладення та оформлення звітної науково-технічної документації з науково-дослідної роботи (далі ― НДР), аванпроєкту (далі ― АП), дослідно-конструкторської роботи (далі ― ДКР) та їх складових частин (далі ― СЧ НДР, СЧ АП, СЧ ДКР відповідно), які виконують під час досліджень і розроблення виробів озброєння та військової техніки. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення чинний 2023-11-01 15 2023-04-20 № 75 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.210:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація Цей стандарт установлює основні положення щодо випробувань виробів озброєння та військової техніки, класифікацію випробувань та методів їх проведення, а також правила проведення випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів ОВТ та їхніх складових частин. чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 75 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.211:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо програм і методик випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів озброєння та військової техніки та їх складових частин. чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 75 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.401:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Постачання. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо постачання готових і відремонтованих виробів озброєння та військової техніки. чинний 2023-11-01 2023-04-20 № 75 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.009:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо керування якістю упродовж життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки набуде чинності 2023-12-01 2023-05-01 № 87 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програма забезпечення надійності. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо розроблення, погодження, затвердження, коригування та контролювання виконання програми забезпечення надійності для виробів озброєння та військової техніки і загальні вимоги до змісту та оформлення цієї програми. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення. набуде чинності 2024-03-01 ГОСТ В 15.206-84 2023-06-19 № 143 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.307:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування та приймання серійних виробів озброєння та військової техніки. Основні положення набуде чинності 2024-03-01 ГОСТ В 15.307─77 2023-08-21 № 218 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.706:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Аналізування логістичної підтримки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо аналізування логістичної підтримки виробів озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення набуде чинності 2024-03-01 2023-09-18 № 239 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.001:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює визначення, призначення та основні завдання системи керування життєвим циклом озброєння та військової техніки (далі — СКЖЦ ОВТ), об’єкти стандартизації в цій системі, її структуру та склад. набуде чинності 2023-12-01 25 ДСТУ В 15.001:2022 2023-09-18 № 239 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В 15.601:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонтні документи. Правила розроблення Цей стандарт установлює правила розроблення ремонтних документів на вироби озброєння та військової техніки, а також особливості розроблення технологічних документів на ремонт цих виробів. Стандарт застосовний також до розроблення ремонтних документів на іншу продукцію військового призначення набуде чинності 2023-12-01 67 ДСТУ В 15.601:2022 2023-09-18 № 239 ua ТК 176
95.020 ДСТУ-П IMAS 03.10:2016 (IMAS 03.10:2013, IDT) IMAS 03.10:2013 Керівництво по закупівлі обладнання, пов'язаного з протимінною діяльністю не чинний 2016-09-01 2019-09-01 17 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 03.30:2016 (IMAS 03.30:2013, IDT) IMAS 03.30:2013 Керівництво з дослідження технологій, пов'язаних із протимінною діяльністю не чинний 2016-09-01 2019-09-01 13 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 07.10:2016 (IMAS 07.10:2013, IDT) IMAS 07.10:2013 Керівництво з управління операціями з розмінування не чинний 2016-09-01 2019-09-01 24 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 07.11:2016 (IMAS 07.11:2016, IDT) IMAS 07.11:2016 Розблокування територій у процесі ленд - реліз не чинний 2016-09-01 2019-09-01 26 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 07.42:2016 (IMAS 07.42:2013, IDT) IMAS 07.42:2013 Моніторинг програм пo знищенню запасів не чинний 2016-09-01 2019-09-01 14 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 08.10:2016 (IMAS 08.10:2013, IDT) IMAS 08.10:2013 Нетехнічні обстеження не чинний 2016-09-01 2019-09-01 20 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 08.20:2016 (IMAS 08.20:2013, IDT) IMAS 08.20:2013 Технічні обстеження не чинний 2016-09-01 2019-09-01 18 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 08.30:2016 (IMAS 08.30:2013, IDT) IMAS 08.30:2013 Використання документації, що застосовується після проведення розмінування не чинний 2016-09-01 2019-09-01 14 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 08.40:2016 (IMAS 08.40:2013, IDT) IMAS 08.40:2013 Маркування загроз, пов’язаних із мінами тавибухонебезпечними залишками війни не чинний 2016-09-01 2019-09-01 16 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.10:2016 (IMAS 09.10:2013, IDT) IMAS 09.10:2013 Вимоги до очищення замінованих (забруднених) ділянок місцевості не чинний 2016-09-01 2019-09-01 12 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.11:2016 (IMAS 09.11:2013, IDT) IMAS 09.11:2013 Очищення району ведення бойових дій не чинний 2016-09-01 2019-09-01 17 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.12:2016 (IMAS 09.12:2012, IDT) IMAS 09.12:2012 Очищення територій після вибухів на складах із боєприпасами не чинний 2016-09-01 2019-09-01 35 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.30:2016 (IMAS 09.30:2014, IDT) IMAS 09.30:2014 Знешкодження боєприпасів не чинний 2016-09-01 2019-09-01 15 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.40:2016 (IMAS 09.40:2014, IDT) IMAS 09.40:2014 Керівництво з використання мінно-розшукових собак не чинний 2016-09-01 2019-09-01 12 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.41:2016 (IMAS 09.41:2013, IDT) IMAS 09.41:2013 Операційні процедури виявлення мін собаками не чинний 2016-09-01 2019-09-01 18 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.42:2016 (IMAS 09.42:2013, IDT) IMAS 09.42:2013 Оперативні перевірки мінно-розшукових собак та кінологів не чинний 2016-09-01 2019-09-01 23 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.43:2016 (IMAS 09.43:2013, IDT) IMAS 09.43:2013 Дистанційне виявлення парів запаху вибухових речовин не чинний 2016-09-01 2019-09-01 21 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.50:2016 (IMAS 09.50:2013, IDT) IMAS 09.50:2013 Механізоване розмінування не чинний 2016-09-01 2019-09-01 18 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 09.60:2016 (IMAS 09.60:2014, IDT) IMAS 09.60:2014 Підводні обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів не чинний 2016-09-01 2019-09-01 22 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 10.20:2016 (IMAS 10.20:2013, IDT) IMAS 10.20:2013 Безпека робочих ділянок розмінування не чинний 2016-09-01 2019-09-01 26 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 10.40:2016 (IMAS 10.40:2013, IDT) IMAS 10.40:2013 Медичне забезпечення під час операцій з розмінування не чинний 2016-09-01 2019-09-01 16 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 10.60:2016 (IMAS 10.60:2013, IDT) IMAS 10.60:2013 Звітність та розслідування інцидентів при розмінуванні не чинний 2016-09-01 2019-09-01 29 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 11.10:2016 (IMAS 11.10:2013, IDT) IMAS 11.10:2013 Керівництво по знищенню запасів протипіхотних мін не чинний 2016-09-01 2019-09-01 14 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 11.20:2016 (IMAS 11.20:2013, IDT) IMAS 11.20:2013 Принципи та процедури проведення операцій по відкритому спалюванню та відкритій детонації не чинний 2016-09-01 2019-09-01 23 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 11.30:2016 (IMAS 11.30:2013, IDT) IMAS 11.30:2013 Національні керівні принципи планування процесу знищення запасів не чинний 2016-09-01 2019-09-01 27 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 12.10:2016 (IMAS 12.10:2013, IDT) IMAS 12.10:2013 Навчання ризикам небезпек від мін та вибухонебезпечних залишків війни не чинний 2016-09-01 2019-09-01 26 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П IMAS 14.10:2016 (IMAS 14.10:2013, IDT) IMAS 14.10:2013 Керівництво з оцінки заходів протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 25 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020 ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування не чинний 2019-01-01 2022-01-01 19 ГОСТ В 15.501–90 2017-12-20 № 437 ua ТК 176
95.020 ДСТУ-П ANEP-59:2017 (ANEP-59:1999, IDT) ANEP-59:1999 Настанови щодо урахування вимог до захисту морського навколишнього середовища під час проектування кораблів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 48 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П ANEP-79:2017 (ANEP-79:2007 Ed:1, IDT) ANEP-79:2007 Ed:1 Керованість та безпека на морі не чинний 2018-02-01 2021-02-01 200 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 3149:2017 (STANAG 3149 Ed:10, IDT) STANAG 3149 Ed:10 Нафтопродукти для військової техніки. Контролювання мінімальної якості не чинний 2018-02-01 2021-02-01 135 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 3747:2017 (STANAG 3747 Ed:12/ AFLP-3747 Ed. C, IDT) STANAG 3747 Ed:12/ AFLP-3747 Ed. C Керівні вимоги (мінімальні стандарти якості) до пального для авіаційних турбін (F-34, F-35, F-40 та F-44) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 55 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4074:2017 (STANAG 4074 Ed:3/AEP-4074 Ed. A, IDT) STANAG 4074 Ed:3/AEP-4074 Ed. A З’єднувачі допоміжних електричних установок для запуску тактичних наземних транспортних засобів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 39 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4110:2017 (STANAG 4110 Ed:4, IDT) STANAG 4110 Ed:4 Визначення показників (параметрів) тиску та їхній взаємозв’язок для використання під час розроблення та випробування на безпеку і надійність гармат або мінометів та відповідних боєприпасів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 22 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4195:2017 (STANAG 4195 Ed:1/AEP-05 Ed. 3, IDT) STANAG 4195 Ed:1/AEP-05 Ed. 3 Стандартні лабораторні випробування дизельних, бензинових та газотурбінних двигунів військової техніки не чинний 2018-02-01 2021-02-01 50 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4225:2017 (STANAG 4225 Ed:2, IDT) STANAG 4225 Ed:2 Оцінювання безпеки мінометних боєприпасів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 38 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-100 Ed. E, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-100 Ed. E Настанови щодо впливу використання матеріалів оборонного призначення на навколишнє середовище не чинний 2018-02-01 2021-02-01 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-200 Ed. 4, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-200 Ed. 4 Озброєння та військова техніка. Загальні вимоги до випробування не чинний 2018-02-01 2021-02-01 15 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-230 Ed. 1, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-230 Ed. 1 Озброєння та військова техніка. Вимоги до кліматичних випробувань не чинний 2018-02-01 2021-02-01 205 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-240 Ed. 1, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-240 Ed. 1 Озброєння та військова техніка. Вимоги до механічних випробувань не чинний 2018-02-01 2021-02-01 402 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-250 Ed. C, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-250 Ed. C Озброєння та військова техніка. Вимоги до електричних та електромагнітних випробувань не чинний 2018-02-01 2021-02-01 260 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-300 Ed. 3, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-300 Ed. 3 Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи кліматичних випробувань не чинний 2018-02-01 2021-02-01 292 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AECTP-400 Ed. 3, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-400 Ed. 3 Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи механічних випробувань не чинний 2018-02-01 2021-02-01 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-500 Ed. E, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-500 Ed. E Озброєння та військова техніка. Вплив електромагнітного поля на навколишнє середовище. Методи випробування не чинний 2018-02-01 2021-02-01 1132 2021-01-28 №17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-600 Ed. 2, IDT) STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-600 Ed. 2 Озброєння та військова техніка. Десяти-ступеневий метод оцінювання властивостей матеріалу для подовження строку служби та зміни його застосування не чинний 2018-02-01 2021-02-01 105 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4433:2017 (STANAG 4433 Ed:1, IDT) STANAG 4433 Ed:1 Конструктивні вимоги щодо безпеки до боєприпасів для мінометів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 11 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4526:2017 (STANAG 4526 Ed:2, IDT) STANAG 4526 Ed:2 Випробування кумулятивних зарядів боєприпасів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 11 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL I, IDT) STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL I Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Кінетична енергія та загроза артилерійської атаки не чинний 2018-02-01 2021-02-01 108 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL II, IDT) STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL II Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Мінна загроза не чинний 2018-02-01 2021-02-01 107 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL III, IDT) STANAG 4569 Ed:3/AЕP-55 VOL III Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Загроза саморобних вибухових пристроїв не чинний 2018-02-01 2021-02-01 113 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/AVPP-1, IDT) STANAG 4569 Ed:3/AVPP-1 Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Переліки рівнів захисту екіпажів броньованих транспортних засобів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 32 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4596:2017 (STANAG 4596 Ed:2, IDT) STANAG 4596 Ed:2 Настанови щодо вимог до мастил корабельних дизельних двигунів, які експлуатують у складних кліматичних умовах, категорія 40 (0-278) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 8 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4601:2017 (STANAG 4601 Ed:2, IDT) STANAG 4601 Ed:3/ AFLP-4601 Ed. A Настанови щодо вимог до рідин корабельних гідравлічних систем (H-573, H-574 та H-576) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 25 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4637:2017 (STANAG 4637 Ed:1, IDT) STANAG 4637 Ed:1 Головний стандарт TACOMS (тактичної системи зв’язку) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 151 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4644:2017 (STANAG 4644 Ed:1, IDT) STANAG 4644 Ed:1 Протоколи TACOMS без попереднього встановлення з’єднання не чинний 2018-02-01 2021-02-01 226 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4646:2017 (STANAG 4646 Ed:1, IDT) STANAG 4646 Ed:1 Протоколи керування TACOMS не чинний 2018-02-01 2021-02-01 127 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4647:2017 (STANAG 4647 Ed:1, IDT) STANAG 4647 Ed:1 Вхідні протоколи TACOMS не чинний 2018-02-01 2021-02-01 149 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4671:2017 (STANAG 4671 Ed:2/AEP-4671 Ed. A, IDT) STANAG 4671 Ed:2/AEP-4671 Ed. A Вимоги до льотної придатності безпілотних авіаційних комплексів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 239 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 1, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 1 Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Класифікація загроз не чинний 2018-02-01 2021-02-01 341 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 2, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 2 Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Ефективність проти прямого ураження не чинний 2018-02-01 2021-02-01 55 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 7, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AЕP-62 VOL 7 Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Процедури для оцінювання інтеграції (об’єднання) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 42 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4691:2017 (STANAG 4691 Ed:2/ AComP-4691 Ed. A, IDT) STANAG 4691 Ed:2/ AComP-4691 Ed. A Мережа з ретрансляторами та УВЧ-радіостанціями: лінія релейної безпровідної децентралізованої мережі (MARLIN) не чинний 2018-02-01 2021-02-01 175 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження
95.020 ДСТУ-П STANAG 4702:2017 (STANAG 4702 Ed:2/AEP-80 Ed. B, IDT) STANAG 4702 Ed:2/AEP-80 Ed. B Вимоги до льотної придатності ґвинтових безпілотних літальних апаратів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 248 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 4703:2017 (STANAG 4703 Ed:2/ AЕP-83:2016 Ed. B, IDT) STANAG 4703 Ed:2/ AЕP-83:2016 Ed. B Вимоги до льотної придатності легкомоторних безпілотних літальних апаратів не чинний 2018-02-01 2021-02-01 111 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 7011:2017 (STANAG 7011 Ed:3/ AFLP-7011 Ed. A, IDT) STANAG 7011 Ed:3/ AFLP-7011 Ed. A Автоматизоване обладнання для контролювання та спостереження за паливною системою не чинний 2018-02-01 2021-02-01 25 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 7091:2017 (STANAG 7091 Ed:4/ AFLP-7091 Ed. B, IDT) STANAG 7091 Ed:4/ AFLP-7091 Ed. B Мастила для двигунів та трансмісій наземних систем військової техніки. Технічні вимоги не чинний 2018-02-01 2021-02-01 28 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANAG 7101:2017 (STANAG 7101 Ed:2/ AFLP-7101 Ed. A, IDT) STANAG 7101 Ed:2/ AFLP-7101 Ed. A Настанови щодо вимог до мастил для військової техніки не чинний 2018-02-01 2021-02-01 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANREC 4174:2017 (STANREC 4174 Ed:4/ ADMP-01, IDT) STANREC 4174 Ed:4/ ADMP-01 Настанови щодо розроблення вимог до надійності озброєння та військової техніки не чинний 2018-02-01 2021-02-01 43 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П STANREC 4174:2017 (STANREC 4174 Ed:4/ ADMP-02, IDT) STANREC 4174 Ed:4/ ADMP-02 Настанови щодо оцінювання надійності озброєння та військової техніки в процесі експлуатації не чинний 2018-02-01 2021-02-01 43 2021-01-28 № 17 2017-12-26 № 471 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1372:2018 (STANAG 1372 Ed:11/ADivP-01 Ed. C Ver. 2, IDT) STANAG 1372 Ed:11/ADivP-01 Ed. C Ver. 2 Настанова щодо проведення водолазних робіт не чинний 2018-12-01 2022-01-01 240 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1410:2018 (STANAG 1410 Ed:4/ADivP-05 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 1410 Ed:4/ADivP-05 Ed. A Ver. 1 Методики автоматичного перевіряння та критерії визначення придатності підводних дихальних апаратів до експлуатації не чинний 2018-12-01 2022-01-01 45 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1411:2018 (STANAG 1411 Ed:3/ADivP-03 Ed. A Ver. 2, IDT) STANAG 1411 Ed:3/ADivP-03 Ed. A Ver. 2 Визначення характеристик матеріалу, що абсорбує діоксид вуглецю (CO2), та який застосовують під час водолазних та гіпербаричних робіт не чинний 2018-12-01 2022-01-01 37 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1432:2018 (STANAG 1432 Ed:4/ADivP-02 Ed. C Ver. 2, IDT) STANAG 1432 Ed:4/ADivP-02 Ed. C Ver. 2 Настанова щодо лікування захворювань, пов’язаних з водолазними роботами не чинний 2018-12-01 2022-01-01 193 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1449:2018 (STANAG 1449 Ed:2/ADivP-06 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 1449 Ed:2/ADivP-06 Ed. A Ver. 1 Водолазні системи. Процедури та стандарти очищення кисню не чинний 2018-12-01 2022-01-01 52 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 1458:2018 (STANAG 1458 Ed:2/ADivP-04 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 1458 Ed:2/ADivP-04 Ed. A Ver. 1 Якість дихальної суміші не чинний 2018-12-01 2022-01-01 43 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4357:2018 (STANAG 4357 Ed:1/AVTP-01 Ed. 1, IDT) STANAG 4357 Ed:1/AVTP-01 Ed. 1 Документи НАТО щодо випробування транспортних засобів не чинний 2018-12-01 2022-01-01 858 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4440:2018 (STANAG 4440 Ed:2/AASTP-01 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 4440 Ed:2/AASTP-01 Ed. B Ver. 1 Настанови НАТО щодо зберігання військових боєприпасів та вибухових речовин не чинний 2018-12-01 2022-01-01 470 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4704:2018 (STANAG 4704 Ed:2/ALogP-33 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4704 Ed:2/ALogP-33 Ed. A Ver. 1 Вимоги НАТО щодо метрологічного забезпечення засобів випробування та вимірювальної техніки не чинний 2018-12-01 2022-01-01 29 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4704:2018 (STANAG 4704 Ed:2/ALogP-33.2 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4704 Ed:2/ALogP-33.2 Ed. A Ver. 1 Калібрувальні інтервали не чинний 2018-12-01 2022-01-01 16 1-3-2021* 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-1:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 І Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 І Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 1. Підхід до архітектури не чинний 2018-12-01 2022-01-01 53 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-2:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IІ Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IІ Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 2. Інфраструктура енергоживлення не чинний 2018-12-01 2022-01-01 41 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-3:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IIІ Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IIІ Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 3. Інфраструктура даних не чинний 2018-12-01 2022-01-01 69 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-4:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IV Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 IV Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 4. Архітектура програмного забезпечення для терміналів екіпажу не чинний 2018-12-01 2022-01-01 41 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-5:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 V Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 V Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 5. Модель даних не чинний 2018-12-01 2022-01-01 77 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-6:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 VI Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 VI Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 6. Безпека не чинний 2018-12-01 2022-01-01 61 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4754-7:2018 (STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 VII Ed. А Ver. 1, IDT) STANAG 4754 Ed:1/AEP-4754 VII Ed. А Ver. 1 Базова архітектура НАТО для транспортних засобів наземного базування. Частина 7. Верифікація та валідація не чинний 2018-12-01 2022-01-01 45 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 442 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2418:2018 (STANAG 2418 Ed:2, IDT) STANAG 2418 Ed:2 Процедури ремонту озброєння та військової техніки в бойових умовах, зокрема ремонту після бойових пошкоджень не чинний 2018-12-01 2022-01-01 16 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2432:2018 (STANAG 2432 Ed:1/AArtyP-03, IDT) STANAG 2432 Ed:1/AArtyP-03 Процедури для забезпечення взаємосумісності систем автоматичного оброблення даних в артилерії не чинний 2018-12-01 2022-01-01 279 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4157:2018 (STANAG 4157 Ed:3/AOP-4157 Ed. A Ver. 1 & AOP-20 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 4157 Ed:3/AOP-4157 Ed. A Ver. 1 & AOP-20 Ed. B Ver. 1 Настанови з випробування систем безпеки, приведення в бойове положення та функціонування не чинний 2018-12-01 2022-01-01 277 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4190:2018 (STANAG 4190 Ed:2, IDT) STANAG 4190 Ed:2 Випробувальні процедури для оцінювання ефектів заброньової дії бронебійних боєприпасів не чинний 2018-12-01 2022-01-01 15 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4317:2018 (STANAG 4317 Ed:2, IDT) STANAG 4317 Ed:2 Загальні технічні характеристики систем виявлення та гасіння пожеж для перспективних зразків основних бойових танків не чинний 2017-12-27 2022-01-01 30 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4340:2018 (STANAG 4340 Ed:2/AEPP-03 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 4340 Ed:2/AEPP-03 Ed. B Ver. 1 Процедури випробування паковання не чинний 2018-12-01 2022-01-01 67 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4360:2018 (STANAG 4360 Ed:3/AEP-64 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4360 Ed:3/AEP-64 Ed. A Ver. 1 Технічні вимоги до систем фарбування, стійких до впливу бойових отруйних речовин та дегазаційних речовин, для захисту наземної військової техніки не чинний 2018-12-01 2022-01-01 32 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4360:2018 (STANAG 4360 Ed:3/AEP-65 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4360 Ed:3/AEP-65 Ed. A Ver. 1 Вимоги щодо стійкості покриттів військової техніки до бойових отруйних речовин не чинний 2018-12-01 2022-01-01 28 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4363:2018 (STANAG 4363 Ed:3/AOP-21 Ed. 3, IDT) STANAG 4363 Ed:3/AOP-21 Ed. 3 Системи підриву. Визначення характеристик, методи та процедури безпечних випробувань для підриву вибухових речовин не чинний 2018-12-01 2022-01-01 87 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4434:2018 (STANAG 4434 Ed:1/AEPP-02 Ed. 1, IDT) STANAG 4434 Ed:1/AEPP-02 Ed. 1 Пакувальний матеріал, що забезпечує захист від ушкоджень електростатичним розрядом не чинний 2018-12-01 2022-01-01 47 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4518:2018 (STANAG 4518 Ed:2/AOP-4518 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4518 Ed:2/AOP-4518 Ed. A Ver. 1 Безпечна утилізація боєприпасів. Основні принципи проектування, технічні вимоги та оцінювання безпеки не чинний 2018-12-01 2022-01-01 51 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4602-1:2018 (STANAG 4602 Ed:2/AFAP-01 Ed. 3, IDT) STANAG 4602 Ed:2/AFAP-01 Ed. 3 Випробування матеріалів на вогнестійкість. Частина 1. Політика НАТО щодо попереднього відбирання матеріалів для застосування у військових цілях не чинний 2018-12-01 2022-01-01 66 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4602-2:2018 (STANAG 4602 Ed:2/AFAP-02 Ed. 3, IDT) STANAG 4602 Ed:2/AFAP-02 Ed. 3 Випробування матеріалів на вогнестійкість. Частина 2. Димоутворення не чинний 2018-12-01 2022-01-01 38 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4602-3:2018 (STANAG 4602 Ed:2/AFAP-03 Ed. 3, IDT) STANAG 4602 Ed:2/AFAP-03 Ed. 3 Випробування матеріалів на вогнестійкість. Частина 3. Токсичність викидів продуктів горіння не чинний 2018-12-01 2022-01-01 63 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4602-4:2018 (STANAG 4602 Ed:2/AFAP-04 Ed. 3, IDT) STANAG 4602 Ed:2/AFAP-04 Ed. 3 Випробування матеріалів на вогнестійкість. Частина 4. Здатність вогню щодо поширення по поверхні не чинний 2018-12-01 2022-01-01 33 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4602-5:2018 (STANAG 4602 Ed:2/AFAP-05 Ed. 3, IDT) STANAG 4602 Ed:2/AFAP-05 Ed. 3 Випробування матеріалів на вогнестійкість. Частина 5. Інтенсивність тепловиділення не чинний 2018-12-01 2022-01-01 36 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4629:2018 (STANAG 4629 Ed:1/AAS3P-01 Ed. 1, IDT) STANAG 4629 Ed:1/AAS3P-01 Ed. 1 Настанова з випробування боєприпасів щодо безпечності та експлуатаційної придатності не чинний 2018-12-01 2022-01-01 34 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4758:2018 (STANAG 4758 Ed:1/AAS3P-11 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4758 Ed:1/AAS3P-11 Ed. A Ver. 1 Випробування на безпечність та експлуатаційну придатність засобів ураження надводного та підводного старту не чинний 2018-12-01 2022-01-01 194 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4759:2018 (STANAG 4759 Ed:1/AAS3P-12 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4759 Ed:1/AAS3P-12 Ed. A Ver. 1 Випробування на безпечність та експлуатаційну придатність засобів ураження повітряного старту не чинний 2018-12-01 2022-01-01 211 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4761:2018 (STANAG 4761 Ed:1/AAS3P-20 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4761 Ed:1/AAS3P-20 Ed. A Ver. 1 Випробування на безпечність та експлуатаційну придатність крупнокаліберних боєприпасів з калібром понад 40 мм не чинний 2018-12-01 2022-01-01 196 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 5500:2018 (STANAG 5500 Ed:7/ADatP-03 Ed. A, IDT) STANAG 5500 Ed:7/ADatP-03 Ed. A Система НАТО для форматування текстових повідомлень (FORMETS). Концепція системи НАТО для форматування текстових повідомлень (CONFORMETS) не чинний 2018-12-01 2022-01-01 355 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 7149:2018 (STANAG 7149 Ed:6/APP-11 Ed. D Ver. 1, IDT) STANAG 7149 Ed:6/APP-11 Ed. D Ver. 1 Каталог повідомлень НАТО не чинний 2018-12-01 2022-01-01 73 2021-12-21 № 528 2018-11-27 № 443 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2105 Ed. 2, IDT) STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2105 Ed. 2 Вимоги НАТО до планів якості для продукції, що є предметом замовлення не чинний 2019-01-01 2022-01-01 15 2021-12-21 № 527 2018-12-12 № 477 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2110 Ed. D Ver. 1, IDT) STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2110 Ed. D Ver. 1 Вимоги НАТО щодо проектування, розроблення та виготовлення не чинний 2019-01-01 2022-01-01 33 2021-12-21 № 527 2018-12-12 № 477 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2131 Ed. C Ver. 1, IDT) STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2131 Ed. C Ver. 1 Вимоги НАТО щодо забезпечення якості за остаточного контролю не чинний 2019-01-01 2022-01-01 21 2021-12-21 № 527 2018-12-12 № 477 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2018 (STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2210 Ed. A Ver. 2, IDT) STANAG 4107 Ed:10/AQAP-2210 Ed. A Ver. 2 Додаткові вимоги НАТО до AQAP 2110 або AQAP 2310 щодо забезпечення якості програмного забезпечення не чинний 2019-01-01 2022-01-01 35 2021-12-21 № 527 2018-12-12 № 477 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ-П 8820:2018 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення не чинний 2019-04-01 2023-04-01 87 2022-01-27 № 25 2018-12-19 № 511 діяв до 2022-04-01, 2022-01-27 № 25 дію відновлено з 2022-04-01 до 2023-04-01 1-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення не чинний 2022-10-26 2023-10-01 9 ГОСТ В 15.001–80 2022-10-21 № 212; 2022-12-26 № 270 2018-12-19 № 512, 2019-03-08 № 63(зміна до № 512), 2019-04-18 № 102(зміна до № 512); діяв до 2022-09-01, 2022-10-21 № 212 дію відновлено з 2022-10-26 до 2025-10-26; 2022-12-26 № 270 скасовано з 2022-10-01 10-2022; 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення не чинний 2022-10-26 2023-10-01 58 ГОСТ В 15.601–90 2022-10-21 № 212; 2022-12-26 № 270 2018-12-19 № 512, 2019-04-18 № 102(зміна до № 512); діяв до 2022-09-01, 2022-10-21 № 212 дію відновлено з 2022-10-26 до 2025-10-26; 2022-12-26 № 270 скасовано з 2023-10-01 10-2022, 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2510:2019 (STANAG 2510 Ed:3/AJEPP-5 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 2510 Ed:3/AJEPP-5 Ed. A Ver. 1 Вимоги НАТО щодо ліквідації відходів від військової діяльності не чинний 2019-04-01 2022-01-01 29 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2582:2019 (STANAG 2582 Ed:2/AJEPP-2 Ed. A Ver. 2, IDT) STANAG 2582 Ed:2/AJEPP-2 Ed. A Ver. 2 Кращі практики та стандарти охорони довкілля для раціонального використання у військових базових таборах під час операцій НАТО не чинний 2019-04-01 2022-01-01 120 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2583:2019 (STANAG 2583 Ed:2/AJEPP-3 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 2583 Ed:2/AJEPP-3 Ed. A Ver. 1 Системи екологічного менеджменту у військовій діяльності НАТО не чинний 2019-04-01 2022-01-01 43 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 2594:2019 (STANAG 2594 Ed:1/AJEPP-7 Ed. A Ver. 2, IDT) STANAG 2594 Ed:1/AJEPP-7 Ed. A Ver. 2 Кращі практики охорони довкілля для раціонального використання військових навчальних полігонів не чинний 2019-04-01 2022-01-01 61 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2110-SRD.1 Ed. A Ver. 1, IDT) STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2110-SRD.1 Ed. A Ver. 1 Настанова щодо проведення перехідного періоду та впровадження AQAP 2110 (D) не чинний 2019-04-01 2022-01-01 31 2021-12-21 № 527 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2310 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2310 Ed. B Ver. 1 Вимоги НАТО з гарантування якості до постачальників авіаційної, космічної та оборонної продукції не чинний 2019-04-01 2022-01-01 35 2021-12-21 № 527 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4107:2019 (STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2000 Ed. 3, IDT) STANAG 4107 Ed:11/AQAP-2000 Ed. 3 Політика НАТО щодо інтегрованого системного підходу до якості протягом життєвого циклу не чинний 2019-04-01 2022-01-01 31 2021-12-21 № 527 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 6500:2019 (STANAG 6500 Ed:2/AJEPP-6 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 6500 Ed:2/AJEPP-6 Ed. B Ver. 1 Ведення екологічного паспорта базових таборів під час операцій НАТО не чинний 2019-04-01 2022-01-01 79 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 7141:2019 (STANAG 7141 Ed:7/AJEPP-4 Ed. B Ver. 1, IDT) STANAG 7141 Ed:7/AJEPP-4 Ed. B Ver. 1 Спільна доктрина НАТО щодо охорони довкілля під час військових заходів НАТО не чинний 2019-04-01 2022-01-01 31 2021-12-21 № 528 2019-03-26 № 76 12-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки не чинний 2020-10-01 2023-10-01 28 ГОСТ В 15.004-84 2022-12-26 № 270 2019-08-06 № 239 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування не чинний 2020-10-01 2023-10-01 31 ГОСТ В 15.201-83 2022-12-26 № 270 2019-08-06 № 239 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.701:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення не чинний 2020-10-01 2023-10-01 21 ГОСТ В 15.701-77 2022-12-26 № 270 2019-08-06 № 239 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.005:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення не чинний 2021-01-01 2023-10-01 35 2022-12-26 № 270 2019-10-29 № 337 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.111:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт не чинний 2021-01-01 2023-10-01 27 ГОСТ В 15.207–90, ГОСТ В 20.39.105–83 2022-12-26 № 270 2019-10-29 № 337 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.213:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення не чинний 2021-01-01 2023-10-01 15 ГОСТ В 15.213–89 2022-12-26 № 270 2019-10-29 № 337 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.702:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення не чинний 2021-01-01 2023-10-01 33 ГОСТ В 15.702–83 2022-12-26 № 270 2019-10-29 № 337 12-2022 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.101:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи не чинний 2020-11-01 2023-10-01 15 ГОСТ В 15.101–79 2022-12-26 № 270 2020-08-06 № 173 12-2022 ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.209:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин і матеріалів, що дозволені до застосування в озброєнні та військовій техніці. Основні положення не чинний 2020-11-01 2023-10-01 17 ГОСТ В 15.209–85 2022-12-26 № 270 2020-08-06 № 173 12-2022 ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.602:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація не чинний 2020-11-01 2023-10-01 15 2022-12-26 № 270 2020-08-06 № 173 12-2022 ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.705:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти, приладдя і матеріали. Основні положення не чинний 2020-11-01 2023-10-01 17 ГОСТ В 15.705–86 2022-12-26 № 270 2020-08-06 № 173, 2020-08-31 № 202(зміна до № 173) 12-2022 ТК 176
95.020 ДСТУ ANEP-59:2021 (ANEP-59:1999, IDT) ANEP-59:1999 Настанови щодо урахування вимог до захисту морського навколишнього середовища під час проектування кораблів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 48 ДСТУ-П ANEP-59:2017 (ANEP-59:1999, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ ANEP-79:2021 (ANEP-79:2007 Ed:1, IDT) ANEP-79:2007 Ed:1 Керованість та безпека на морі не чинний 2021-02-01 2021-09-02 200 ДСТУ ANEP-79:2017 (ANEP-79:2007 Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 3149:2021 (STANAG 3149 Ed:2010, IDT) STANAG 3149 Ed:2010 Нафтопродукти для військової техніки. Контролювання мінімальної якості не чинний 2021-02-01 2021-09-02 135 ДСТУ-П STANAG 3149:2017 (STANAG 3149 Ed:10, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 3747:2021 (STANAG 3747 Ed:12/AFLP3747 Ed. C, IDT) STANAG 3747 Ed:12/AFLP3747 Ed. C Керівні вимоги (мінімальні стандарти якості) до пального для авіаційних турбін (F-34, F-35, F-40 та F-44) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 55 ДСТУ-П STANAG 3747:2017 (STANAG 3747 Ed:12/AFLP-3747 Ed. C, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4074:2021 (STANAG 4074 Ed:3/AEP 4074 Ed. A, IDT) STANAG 4074 Ed:3/AEP 4074 Ed. A З`єднувачі допоміжних електричних установок для запуску тактичних наземних транспортних засобів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 39 ДСТУ-П STANAG 4074:2017 (STANAG 4074 Ed:3/AEP-4074 Ed. A, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4110:2021 (STANAG 4110 Ed:4, IDT) STANAG 4110 Ed:4 Визначення показників (параметрів) тиску та їхній взаємозв`язок для використання під час розроблення та випробування на безпеку і надійність гармат або мінометів та відповідних боєприпасів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 22 ДСТУ-П STANAG 4110:2017 (STANAG 4110 Ed:4 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4195:2021 (STANAG 4195 Ed:1/AEP-05 Ed. 3, IDT) STANAG 4195 Ed:1/AEP-05 Ed. 3 Стандартні лабораторні випробування дизельних, бензинових та газотурбінних двигунів військової техніки не чинний 2021-02-01 2021-09-02 50 ДСТУ-П STANAG 4195:2017 ( STANAG 4195 Ed:1/AEP-05 Ed. 3, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4225:2021 (STANAG 4225 Ed:2, IDT) STANAG 4225 Ed:2 Оцінювання безпеки мінометних боєприпасів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 38 ДСТУ-П STANAG 4225:2017 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-100 Ed. E, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-100 Ed. E Настанови щодо впливу використання матеріалів оборонного призначення на навколишнє середовище не чинний 2021-02-01 2021-09-02 119 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-100 Ed. E, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-230 Ed. 1, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-230 Ed. 1 Озброєння та військова техніка. Вимоги до кліматичних випробувань не чинний 2021-02-01 2021-09-02 205 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-230 Ed. 1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-200 Ed. 4, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-200 Ed. 4 Озброєння та військова техніка. Загальні вимоги до випробування не чинний 2021-02-01 2021-09-02 15 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-200 Ed. 4, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-240 Ed.1, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-240 Ed.1 Озброєння та військова техніка. Вимоги до механічних випробувань не чинний 2021-02-01 2021-09-02 402 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-240 Ed.1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-250 Ed. C, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-250 Ed. C Озброєння та військова техніка. Вимоги до електричних та електромагнітних випробувань не чинний 2021-02-01 2021-09-02 260 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-250 Ed. C, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-300 Ed. 3, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-300 Ed. 3 Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи кліматичних випробувань не чинний 2021-02-01 2021-09-02 292 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-300 Ed. 3, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-400 Ed. 3, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-400 Ed. 3 Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи механічних випробувань не чинний 2021-02-01 2021-09-02 542 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-400 Ed. 3, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-500 Ed. Е, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-500 Ed. Е Озброєння та військова техніка. Вплив електромагнітного поля на навколишнє середовище. Методи випробування не чинний 2021-02-01 2021-09-02 1132 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-500 Ed. Е, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-600 Ed. 2, IDT) STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-600 Ed. 2 Озброєння та військова техніка. Десяти-ступеневий метод оцінювання властивостей матеріалу для подовження строку служби та зміни його застосування не чинний 2021-02-01 2021-09-02 105 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/АЕСТР-600 Ed. 2, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4433:2021 (STANAG 4433: Ed:1, IDT) STANAG 4433: Ed:1 Конструктивні вимоги щодо безпеки до боєприпасів для мінометів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 11 ДСТУ-П STANAG 4433:2017 (STANAG 4433: Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4526:2021 (STANAG 4526 Ed:2, IDT) STANAG 4526 Ed:2 Випробування кумулятивних зарядів боєприпасів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 11 ДСТУ-П STANAG 4526:2017 (STANAG 4526 Ed:2, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4569:2021 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL I, IDT) STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL I Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Кінетична енергія та загроза артилерійської атаки не чинний 2021-02-01 2021-09-02 108 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL I, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4569:2021 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL II, IDT) STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL II, Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Мінна загроза не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL II, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4569:2021 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL III, IDT) STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL III Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Загроза саморобних вибухових пристроїв не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/АЕР-55 VOL III, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4569:2021 (STANAG 4569 Ed:3/AVPP-1, IDT) STANAG 4569 Ed:3/AVPP-1 Оцінювання рівня захисту броньованих транспортних засобів. Переліки рівнів захисту екіпажів броньованих транспортних засобів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4569:2017 (STANAG 4569 Ed:3/AVPP-1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4596:2021 (STANAG 4596 Ed:2, IDT) STANAG 4596 Ed:2 Настанови щодо вимог мастил корабельних двигунів, які експлуатують у складних кліматичних умовах, категорія 40 (0-278) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 8 ДСТУ-П STANAG 4596:2017 (STANAG 4596 Ed:2, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4601:2021 (STANAG 4601 Ed:3/AFLP-4601 Ed. А, IDT) STANAG 4601 Ed:3/AFLP-4601 Ed. А Настанови щодо вимог до рідин корабельних гідравлічних систем (Н-573, Н-574 та Н-576) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 25 ДСТУ-П STANAG 4601:2017 (STANAG 4601 Ed:3/AFLP-4601 Ed. А, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4637:2021 (STANAG 4637 Ed:1, IDT) STANAG 4637 Ed:1 Головний стандарт TACOMS (тактичної системи зв`язку) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 151 ДСТУ-П STANAG 4637:2017 (STANAG 4637 Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4644:2021 (STANAG 4644 Ed:1, IDT) STANAG 4644 Ed:1 Протоколи TACOMS без попереднього встановлення з`єднання не чинний 2021-02-01 2021-09-02 226 ДСТУ-П STANAG 4644:2017 (STANAG 4644 Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4646:2021 (STANAG 4646 Ed:1, IDT) STANAG 4646 Ed:1 Протоколи керування TACOMS не чинний 2021-02-01 2021-09-02 127 ДСТУ-П STANAG 4646:2017 (STANAG 4646 Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4647:2021 (STANAG 4647 Ed:1, IDT) STANAG 4647 Ed:1 Вхідні протоколи TACOMS не чинний 2021-02-01 2021-09-02 149 ДСТУ-П STANAG 4647:2017 (STANAG 4647 Ed:1, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4671:2021 (STANAG 4671 Ed:2/AEP-4671 Ed. A, IDT) STANAG 4671 Ed:2/AEP-4671 Ed. A, Вимоги до льотної придатності безпілотних авіаційних комплексів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 239 ДСТУ-П STANAG 4671:2017 (STANAG 4671 Ed:2/AEP-4671 Ed. A, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4686:2021 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL I, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL I Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Класифікація загроз не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL I, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4686:2021 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 2, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 2 Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Ефективність проти прямого ураження не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 2, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4686:2021 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 7, IDT) STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 7 Випробування та оцінювання ефективності комплексів електронної протидії (DAS). Процедури для оцінювання інтеграції (об`єднання) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 ДСТУ-П STANAG 4686:2017 (STANAG 4686 Ed:1/AEP-62 VOL 7, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4691:2021 (STANAG 4691 Ed:2/AComP-4691 Ed. A, IDT) STANAG 4691 Ed:2/AComP-4691 Ed. A Мережа з ретрансляторами та УВЧ-радіостанціями: лінія релейної безпровідної децентралізованої мережі (MARLIN) не чинний 2021-02-01 2021-09-02 175 ДСТУ-П STANAG 4691:2017 (STANAG 4691 Ed:2/AComP-4691 Ed. A, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4702:2021 (STANAG 4702 Ed:2/AEP-80 Ed. B, IDT) STANAG 4702 Ed:2/AEP-80 Ed. B Вимоги до льотної придатності гвинтових безпілотних літальних апаратів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 248 ДСТУ-П STANAG 4702:2017 (STANAG 4702 Ed:2/AEP-80 Ed. B, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 4703:2021 (STANAG 4703 Ed:2/AEP-83:2016 Ed. B, IDT) STANAG 4703 Ed:2/AEP-83:2016 Ed. B Вимоги до льотної придатності легкомоторних безпілотних літальних апаратів не чинний 2021-02-01 2021-09-02 111 ДСТУ-П STANAG 4703:2017 (STANAG 4703 Ed:2/AEP-83:2016 Ed. B, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 7011:2021 (STANAG 7011 Ed:3/AFLP-7011 Ed. A, IDT) STANAG 7011 Ed:3/AFLP-7011 Ed. A Автоматизоване обладнання для контролювання та спостереження за паливною системою не чинний 2021-02-01 2021-09-02 25 ДСТУ-П STANAG 7011:2017 (STANAG 7011 Ed:3/AFLP-7011 Ed. A, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження Тк 176
95.020 ДСТУ STANAG 7101:2021 (STANAG 7101 Ed:2/AFLP-7101 Ed. А, IDT) STANAG 7101 Ed:2/AFLP-7101 Ed. А Настанови щодо вимог до мастил для військової техніки не чинний 2021-02-01 2021-09-02 37 ДСТУ-П STANAG 7101:2017 (STANAG 7101 Ed:2/AFLP-7101 Ed. А, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANAG 7091:2021 (STANAG 7091 Ed:4/AFLP-7091 Ed. B, IDT) STANAG 7091 Ed:4/AFLP-7091 Ed. B Мастила для двигунів та трансмісій наземних систем військової техніки. Технічні вимоги не чинний 2021-02-01 2021-09-02 28 ДСТУ-П STANAG 7091:2017 (STANAG 7091 Ed:4/AFLP-7091 Ed. B, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANREC 4174:2021 (STANREC 4174 Ed:4/ADMP-01, IDT) STANREC 4174 Ed:4/ADMP-01 Настанови щодо розроблення вимог до надійності озброєння та військової техніки не чинний 2021-02-01 2021-09-02 43 ДСТУ-П STANREC 4174:2017 (STANREC 4174 Ed:4/ADMP-01, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ STANREC 4174:2021 (STANREC 4174 Ed:4/ADMP-02, IDT) STANREC 4174 Ed:4/ADMP-02 Настанови щодо оцінювання надійності озброєння та військової техніки в процесі експлуатації не чинний 2021-02-01 2021-09-02 43 ДСТУ-П STANREC 4174:2017 (STANREC 4174 Ed:4/ADMP-02, IDT) 2021-08-31 № 296 2021-01-28 № 17 8-2021 en Підтвердження ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.102:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання аванпроєкту (складової частини аванпроєкту). Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання т... Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування тактико-технічного (технічного) завдання на виконання аванпроєкту чи складової частини аванпроєкту зі створення (модернізації) складного виробу озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. не чинний 2022-09-01 2023-10-01 ГОСТ В 15.102–84, ГОСТ В 15.103–84 2023-04-03 № 58 2021-12-15 № 501 4-2023 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.301:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила поставлення на виробництво виробів озброєння та військової техніки та їх складових частин. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. не чинний 2022-09-01 2023-10-01 41 ГОСТ В 15.301–80 2023-04-03 № 58 2021-12-15 № 501 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.801:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт Цей стандарт установлює правила зняття з виробництва виробів озброєння та військової техніки та їх складових частин. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. не чинний 2022-09-01 2023-10-01 19 ГОСТ В 15.801–79 2023-04-03 № 58 2021-12-15 № 501 4-2023 ua ТК 176
95.020 ДСТУ В-П 15.803:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування старінням та вилучення озброєння та військової техніки. Основні положення Цей стандарт установлює основні положення щодо керування старінням та вилучення виробів озброєння та військової техніки. Стандарт застосовний до іншої продукції військового призначення. не чинний 2022-09-01 2023-10-01 37 2023-04-03 № 58 2021-12-15 № 501 4-2023 ua ТК 176
95.020, 01.040.95 ДСТУ-П IMAS 04.10:2016 (IMAS 04.10:2014, IDT) IMAS 04.10:2014 Словник термінів із розмінування, визначень і скорочень не чинний 2016-09-01 2019-09-01 48 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.01 ДСТУ-П IMAS 05.10:2016 (IMAS 05.10:2013, IDT) IMAS 05.10:2013 Управління інформацією протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 16 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.01 ДСТУ-П IMAS 07.20:2016 (IMAS 07.20:2013, IDT) IMAS 07.20:2013 Керівництво з розробки та управління контрактами, пов'язаними з протимінною діяльністю не чинний 2016-09-01 2019-09-01 30 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.01, 03.160 ДСТУ-П IMAS 02.10:2016 (IMAS 02.10:2013, IDT) IMAS 02.10:2013 Керівництво по створенню програми з питань протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 29 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.10 ДСТУ-П IMAS 03.20:2016 ( IMAS 03.20:2013, IDT) IMAS 03.20:2013 Процес закупівель не чинний 2016-09-01 2019-09-01 27 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.10 ДСТУ-П IMAS 07.40:2016 (IMAS 07.40:2016, IDT) IMAS 07.40:2016 Моніторинг організацій з протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 44 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.30 ДСТУ-П IMAS 06.10:2016 (IMAS 06.10:2013, IDT) IMAS 06.10:2013 Управління навчальними процесами протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 24 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 03.100.30 ДСТУ-П IMAS 07.30:2016 (IMAS 07.30:2016, IDT) IMAS 07.30:2016 Акредитація організацій та операцій із протимінної діяльності не чинний 2016-09-01 2019-09-01 22 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 11.220 ДСТУ-П IMAS 09.44:2016 (IMAS 09.44:2013, IDT) IMAS 09.44:2013 Керівництво з охорони праці та загального догляду за собаками МРС не чинний 2016-09-01 2019-09-01 21 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 13.020.01 ДСТУ-П IMAS 10.70:2016 (IMAS 10.70:2013, IDT) IMAS 10.70:2013 Захист навколишнього середовища не чинний 2016-09-01 2019-09-01 21 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 13.100 ДСТУ-П IMAS 10.10:2016 (IMAS 10.10:2013, IDT) IMAS 10.10:2013 Безпека трудової діяльності. Загальні відомості не чинний 2016-09-01 2019-09-01 14 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 13.300, 71.100.30 ДСТУ-П IMAS 10.50:2016 (IMAS 10.50:2013, IDT) IMAS 10.50:2013 Зберігання, транспортування та поводження із вибуховими речовинами не чинний 2016-09-01 2019-09-01 32 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 13.340 ДСТУ-П IMAS 10.30:2016 (IMAS 10.30:2013, IDT) IMAS 10.30:2013 Засоби індивідуального захисту не чинний 2016-09-01 2019-09-01 12 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 19.020 ДСТУ-П IMAS 03.40:2016 (IMAS 03.40:2013, IDT) IMAS 03.40:2013 Випробування та оцінка обладнання, пов’язаного з протимінною діяльністю не чинний 2016-09-01 2019-09-01 24 2016-08-08 № 230, 2016-11-10 № 374 зміна до № 230 en Підтвердження
95.020, 95.040 ДСТУ В 8822:2018 Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги чинний 2019-09-01 30 2018-12-19 № 511, 2019-04-18 № 103(зміна до № 511) ua ТК 176
95.020, 95.040 ДСТУ В 8823:2018 Засоби системи впізнавання «Свій — чужий» Mk XA. Загальні технічні вимоги чинний 2019-09-01 48 2018-12-19 № 511, 2019-04-18 № 103(зміна до № 511) ua ТК 176
95.020, 95.040 ДСТУ В 9042:2020 Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Літакові радіолокаційні запитувачі та відповідачі. Загальні технічні вимоги чинний 2020-11-01 31 1-6-2021* 2020-08-06 № 173 ТК 176
95.020, 95.040 ДСТУ 4528:2022 Протокол обміну даними про повітряну обстановку в Україні єдиний. Вимоги до форматів опису даних Цей стандарт установлює вимоги до до форматів опису даних протоколів обміну радіолокаційною інформацією про повітряну обстановку в Україні, а саме: а) до організації, складу та формування повідомлень про повітряну обстановку; б) до організації, складу та формування розпоряджень та повідомлень, пов’язаних з отриманням, обробленням та передаванням інформації про повітряну обстановку в Україні. Цей стандарт поширюється на формати опису даних про повітряну обстановку: а) від джерел радіолокаційного спостереження, оснащених апаратурою первинного оброблення радіолокаційної інформації; б) від автоматизованих систем оброблення радіолокаційних даних автоматизованих систем керування повітряним рухом; в) від нерадіолокаційних джерел різного призначення наземного, морського та повітряного базування, на які покладено завдання виявляти рухомі об’єкти в повітрі, вимірювати координати та визначати їх характеристики і тип; г) від автоматизованих систем оброблення даних про повітряну обстановку цивільного та військового призначення. Стандарт призначено застосовувати в автоматизованих системах обслуговування повітряного руху держави під час здобуття, обробляння, передавання та використання інформації про повітряну обстановку. чинний 2022-10-01 117 ДСТУ 4528:2006 2022-01-26 № 22 ua ТК 176
95.040 ДСТУ EN 16341:2019 (EN 16341:2012, IDT) EN 16341:2012 Вибір стандартів та пов’язаних з ними документів для продукції та послуг оборонної призначеності. Пріоритетність чинний 2019-01-04 8 2019-03-26 № 76 en Підтвердження ТК 176
95.040 ДСТУ CWA 17008:2022 (CWA 17008:2016, IDT) CWA 17008:2016 Культурологічний посібник з гуманітарного розмінування набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 176
95.060 ДСТУ CWA 17094-2:2022 (CWA 17094-2:2016, IDT) CWA 17094-2:2016 Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 2. Поліцейський пістолет і допоміжна зброя. Рекомендації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 176
95.060 ДСТУ CWA 17094-1:2022 (CWA 17094-1:2016, IDT) CWA 17094-1:2016 Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 1. Характеристики поліцейських пістолетних і гвинтівкових боєприпасів. Рекомендації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 176
95.060 ДСТУ CWA 17094-3:2022 (CWA 17094-3:2016, IDT) CWA 17094-3:2016 Технологія поліцейської вогнепальної зброї. Частина 3. Особливості поліцейських дробових боєприпасів. Рекомендації набуде чинності 2023-12-31 2022-12-28 № 285; 2023-04-13 № 64 en Підтвердження ТК 176
Кількість відображаемих записів
Page of